Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de lucru nr.

2 - Disciplina:
MONEDA

sem II, 2014-2015

ASE FABBV IDD, AN 1

Masa Monetara Agregatele Monetare (continuare)

Masa monetara sau oferta de moneda reprezinta cantitatea totala de bani din economie si se masoara
pornind de la datoriile sistemului bancar fata de sistemul nebancar.
Incepand cu 01 ian 2007, BNR calculeaza masa monetara utilizand aceleasi agregate monetare ca si
BCE:
o M1 masa monetara in sens restrans
o M2 masa monetara intermediara
o M3 masa monetara in sens larg
Datorii ale sistemului bancar
M1
M2
M3
1
Numerar in circulatie
X
X
X
2
Depozite overnight
X
X
X
3
Depozite cu durata initiala de pana la 2 ani inclusiv
X
X
4
Depozite cu preaviz mai mic sau egal cu 3 luni
X
X
5
Imprumuturi din operatiuni repo
X
6
Unitati (actiuni) ale fondurilor de piata monetara
X
7
Titluri de valoare negociabile emise cu maturitatea
X
de pana la 2 ani inclusiv

Baza monetara (M0) = Numerar in circulatie + Numerar inclusiv in casieriile institutiilor financiar
monetare + conturi urente ale institutiilor financiar monetare la banca centrala
Printr-un proces de multiplicare, baza monetara se regaseste in economie sub forma masei monetare masurata
prin agregatele monetare M1,M2 si M3.
Procesul de multiplicare a banilor este pus in evidenta prin intermediul multiplicatorului monetar, ce se
calculeaza ca raport intre agretatele monetare M1,M2 sau M3 si baza monetara M0.
1

m1 =
m2 =
m3 =
0
0
0
Multiplicatorul monetar permite cuantificarea gradului in care o modificare a bazei monetare se transmite la
nivelul masei monetare (din M0 catre M1,M2 sau M3). M0 Baza monetara este controlata de catre banca
centrala si se poate modificare fie prin modificarea numerarului in circulatie fie prin modificarea soldurilor
conturilor curente ale institutiilor de credit (injectie sau absorbtie de lichiditati)

Multiplicatorul monetar
Fie n =
e=

= coeficientul de preferinta pentru numerar sau coeficientul de fuga

rRMO =

Masa monetara totala = Numerar + Depozite M3 = N+D


0 = Numerar + Rezerve minime obligatorii + Exces rezerva
m3 =

3
0

++

unde n =

iar 1-n =

+1


+
+

Presupunand ca procesul de multiplicare se desfasoara de t ori (sau poate chiar in timp continuu), atunci pe
baza unui depozit initial DI, se poate spune ca a fost creata o suma totala de bani in valoare de:
Dtotal =

Dtotal =Di x multiplicatorul monetar m =

Dtotal =

(1 )(1)

+
1

= (1 )(1 ) x m

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 2

In cazul in care bancile comerciale decid sa pastreze un excesde rezerve la banca centrala in afara RMO-urilor,
1
atunci formula multiplicatorului devine: m =
( + )+ ( +)

Multiplicatorul monetar este influentat de:


Preferinta pentru numerar (comportamentul populatiei si companiilor)
Rata rezervei minime obligatorii decisa de banca centrala
Raportul exces de rezerva depozite determinat de deciziile bancilor comerciale in functie d e costul
de oportunitate al banilor

Teoria cantitativa a banilor: M x V = P x Y


M = masa monetara
V= viteza de rotatie a banilor (numarul de rotatii in medie pe an a unei unitati
monetare)
P = nivelul preturilor
Q = volumul bunurilor si serviciilor tranzactionate intr-o economie
Px Q = PIB nominal = Deflatorul PIB x PIB real
Viziuni:
Viziunea clasica (Irving Fisher): modificarea preturilor este explicata exclusiv de modificarea masei
monetare
Viziunea monetarista: (inflatia = fenomen monetar) ritmul de crestere a mase monetare determina
rata inflatiei intr-o economie. Aceasta corelatie intre inflatie si masa monetara este semnificativa in
tarile cu rate ridicate a inflatiei.
Viziunea neo-keynesista: considera ca nu este o corelatie directa (nici cauzalitate) intre ritmul de
crestere a inflatiei si a masei monetare bancile centrale influentand in primul rand rata dobanzii si
cursul de schimb, nivelul masei monetare reglandu-se in consecinta.
Viziunea BCE: pe termen lung, olitica monetara nu poate influenta cresterea economica prin
modificarea masei monetare, dar poate influenta rata inflatiei.
o Obiectivul BCE este de a mentine rata inflatiei aproape de 2%.
% + % = + %, unde:
% = modificarea masei monetare
% = modificarea vitezei de circulatie a banilor
% = modificarea cresterii economice potentiale

Observatii!
O crestere a ratei RMO determina scaderea multiplicatorului monetar, deoarece capacitatea bancilor de
creditare se reduce. Totodata, cu cat bancile detin un procent ridicat din resursele atrase sub forma de
rezerve in exces (fata de RMO), cu atat capacitatea de creditare a bancilor comerciale este mai redusa.
Cu cat ponderea numerarului in total depozite este mai mare, cu atat multiplicatorul monetar scade
deoarece numerarul nu participa la procesul de multiplicare.
Masa monetara depinde de nivelul bazei monetare si multiplicatorului monetar, M0 putand fi controlata
direct de catre banca centrala. Totusi fluctuatiile masei monetare determinate de variatia
multiplicatorului monetar se datoreaza unor factori ce nu tin de controlul bancii centrale (preferinta
pentru numerar, excesul de rezerva al bancilor. Cand exista o preferinta ridicata pentru numerar sau
pentru detineri in exces fata de RMO, multiplicatorul monetar scade si implicit masa monetare, fortand
banca centrala sa intervina mai mult in cazul M0 (bazei monetare) daca se doreste o anumita evolutie a
masei monetare totale (M3).

Aplicatii
1. Banca Central Europeana urmareste impulsionarea economiei zonei euro si inregistrarea unei rate de cretere
economica reala de 2.5% pe an. Prognozele de inflatie indica o rata de crestere a preturilor de 2.5% pe an, in
conditiile scaderii vitezei de rotatie a banilor cu 0.5%.

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 3

a) Consiliul Guvernatorilor BCE stabileste rata de referinta pentru cresterea agregatului M3 pe baza ecuatiei
cantitative a banilor. Care este aceasta rata de crestere pentru anul respectiv?
b) Tinand cont de cresterea dorita a masei monetare, cu cat trebuie sa sporeasca BCE baza monetara in situatia
in care multiplicatorul monetar este constant?
c) Presupunand ca multiplicatorul monentar scade cu 0.5%, cu cat trbeuie sa creasca baza monetara pentru a
asigura cresterea dorita a masei monetare?
d) Cum poate realiza BCE cresterea bazei monetare?

Rezolvare:
% + % = + %

%M = 2.5% +2.5% + 0.5% = 5.5%

a)
m3 =

3
0

%=

%3
%0

b) %3 = % m3 x %0 daca % m= 0 %3 = %0 = 5.5%
c)

M3 FINAL = m3 FINAL x M0 FINAL


M3 INITIAL= m3 INITIAL x M0 INITIAL
3

0.995 0

=(

3
3

1.055
0.995

unde:

) <=>

M3 FINAL = 1.05 M3 INITIAL iar m3 FINAL = 0.995 m3 INITIAL

1.055 3
3

0.995 0

=(

%M3 = 1.0603 1 = 0.06 sau +6%

= 1.0603

d) Operatiuni realizate cu bancile comerciale: acordare de credite, cumparari de valuta, titluri, etc

2) Se stie ca intre masa monetara si nivelul PIB in economie exista o relatie directa. Presupunem ca nivelul
veniturlui depinde de masa monetara, conform urmatoarei expresii simplificate: Y = 7000 + 0.8M. Sa se
caculeze cu cat se modifica PIB atunci cand banca centrala decide cresterea bazei monentare cu 1000 unitati
moentare Se mai stie ca rata rezervelor minime obigtorii este de 20%, coeficientul de fuga este 25% iar excesul
de rezerve este de 3% din depozitele atrase de banci.

Rezolvare:
=? Daca 0 = + 1000 um
n=
e=

= coeficientul de preferinta pentru numerar sau coeficientul de fuga = 25%

rRMO =

m3 =

3
0

= 3%

++

+1


+
+

M = N+D

m3 =

+1
3

+ 20%+3%
3

1.33333

= 0.25%

= 2.366872

0.563333

= 20%

0.25N+0.25D = N

D= 0.75N/0.25 D=3N

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 4

m3 initial = m3 final
3 final = m3 initial x 0 final

3 initial = m3 initial x 0 initial

3 = m3 initial x 0 = 1000 x 2.366872 3 = 2.3669

Similar: Daca YINITIAL = 7000 + 0.8M3 INITIAL

si YFINAL = 7000 + 0.8M3 FINAL

Y = 0.8 M3 = 2366.9 * 0.8 = 1893.51 um.

3. Se cunosc urmatoarele informatii: rata rezervei minime obligatorii este de 18%, raportul numerar depozite
este de 1/5, raportul eces de rezerve / depozite este de 0.02. Determinati:
a) O relatie intre baza monetara si masa monetara in sens larg
b) Cum se modifica masa monetara in sens larg, daca raportul numerar depozite creste la 2/5, iar modificarea
procentuala a bazei monetare este 10%?
c) Cum se modifica multiplicatorul monetar si masa monetara in sens larg daca rata rezervei minime obligatorii
scade cu 2 puncte procentuale, restul elementelor ramanand constante?
Rezolvare:
a) O relatie intre masa monetara in sens larg si baza monetara poate fi data de multiplicatorul monetar:
3

m3 initial =

b) Daca

++

= m3 final =
5

+1


+
+

2
+1
5
2
18
2
+
+
5 100 100

1
+1
5
1
18
2
+
+
5 100 100

1,4

0,4+0,18+0,02

1,2

0,2+0,18+0,02

=3

= 2,33

M3 initial = m3 initial x M0 initial M3 INITIAL = 3 x M0 INITIAL


M0 FINAL creste cu 10% M0 FINAL creste cu 10% = 1,1 M0 INITIAL

M3 final = m3 final x M0 final M3 final = 2,33 x 1,1 M0 INITIAL M3 final = 2.563 M0 INITIAL

Modificarea procentuala a masei monetare in sens larg (M3) =

-1 =

2,33 x 1,1 M0 INITIAL


3 M0 INITIAL

c) in ipoteza in care rRMO1 = rRMO0 2 puncte procentuale, adica rRMO1 = 16%.


m3 initial =
m3 final =

1,2

0,2+0,18+0,02
1,2

0,2+0,16+0,02

-1 = -14,56%

M0 INITIAL = M0 FINAL

=3

= 3,16

M3 initial = m3 initial x M0 initial = 3 M0 initial


M3 final = m3 final x M0 final = 3,16 M0 initial = 3,16 M0 initial
%M3 =

1=

3,16 0
3 0

-1 = 5,33%

4.In perioada ian-nov 20XX, rata rezervei minime obligatorii aferente depozitelor in lei a fost 20%, iar
multiplicatorul monetar a fost de aproximativ 3.325.
a) Care este cantitatea de bani creata in economie pe baza unei injecti de lichiditate din partea bancii centrale in
valoare de 100.000 lei?
b) In noiembrie 2008, CA al bancii centrale a decis modificarea ratei rezervei minime obligatorii aferente
depozitelor in lei cu 2 puncte procentuale in vederea sporirii potentialului de creditare in economie. Cum se
modifica valoarea multiplicatorului monetar, considerand excesul de rezerva ca fiind zero?
Rezolvare:

a) m = 3 3 = m x 0 3 = 3.325 x 100.000 = 332.500lei


0

Moneda fisa de lucru nr. 2

b) m0=

Pag 5

12,6%

3,325 =

20%+ 20%

1 = 0,665 + 3,325 n 0,665 n

n=

0,335
2,66

Ulterior, reducerii Ratei RMO-urilor cu 2% (de la 20% la 18%), celelalte conditii ramanand la fel
m1=

18%+ 12,6% 18% 12,6%

= 3,53

5. O banca centrala previzioneza petru anul urmator o crestere economica de 3.4%, o inflatie de 1.5% si decide
ca prin politica sa monetara sa genereze o crestere a masei monetare de 3%.
a) Stabiliti daca aceste valori sunt consistente cu teoria cantitativa a banilor.
b) Considerand ca banca centrala tinteste agregatele monetare si isi pastreaza decizia de a genera o crestere a
masei monetare de doar 3%, iar obiectivul de politica monetara este de a obtine o inflatie de 1.5%, determinati
sacrificiul de crestere economica pe care ar trebuie sa il accepte banca central,a in conditiile in care teoria
cantitativa a banilor se verifica.
Rezolvare:
% + % = + %, unde:
% = modificarea masei monetare
% = modificarea vitezei de circulatie a banilor
% = modificarea cresterii economice potentiale

Obs! Conform teoriei cantitative (MV=PY) sau oferta de bani = cererea de bani.

Viteza de rotatie a banilor depinde de factori tehnologici, preferinte pentru numerar si alti factori care determina
ca viteza de rotatie a banilor sa fie constanta cel putin pe termen scurt.
a) Verificam daca % = 0
adica: % = + % % % = 1.5% + 3.4% - 3% = 1.9% adica % nu este constanta
nu este verificata teoria cantitativa a banilor.
b) In cazul in care teoria se verifica (viteza de rotatie a banilor este constanta)
% = % + %
% = 3% + 0% - 1.5% = 1.5%
Adica cresterea economica poate sa fie de 1.5% pentru a fi verificata teoria cantitativa a
banilor (fta de tinta initiala de 3,4% (cu 1,9% mai putin).

6 a) Identificati factorii care influenteaza cererea de moneda (L) conform teoriei cantitative a banilor:
b) Cum a evoluat teoria referitoare la cererea de moneda sau care sunt factorii care influenteaza cererea de
moneda in viziune keynisista?
c) Presupunem ca cererea de moneda (L) este redata de urmatoarea ecuatie:
L = 0.2Y 1500r, unde Y = reprezinta nivelul PIB real, iar r este rata dobanzii.
Comentati aceasta relatie
Cum se modifica cererea de moneda in cazul in care PIB real creste cu 100 um, iar rata de dobanda nu
se modifica?
Scrieti ecuatia echilibrului pe piata onetara
d) Se stie ca in economie, cererea agregata se afla in relatie inversa cu rata dobanziii, astfel:
Y = 8000 1100r
Comentati aceasta relatie
Stiind ca oferta de moneda este egala cu masa monetara, cu cat ar trebuie sa se modifice aceasta, astfel
incat PIB real sa creasca cu 500 unitati?
e) Se stie ca rata rezervelor minime obligatorii este 15%, preferinta pentru numerar este 12%, iar excesul de
rezerve este 2%. Cum poate banca centrala sa determine cresterea dorita a masei monetare de la punctul d?
Rezolvare:
a)

In conditii de echilibru a pietei monetare, oferta de moneda (PY) este egala cu cererea M=L=
1

Conform formulei: L =

Asada, cererea este influentata de venit

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 6

b) Cerera de moneda depinde pozitiv de nivelul venitului si negativa de rata dobanzii (cererea de moneda
scade cand rata dobanzii creste).
c) L = 0.2Y 1500r unde Y = nivelul PIB real iar r = rata dobanzii cererea de moneda este direct
proportionala cu PIB si invers proportionala cu rata dobanzii
Modificarea cererii de moneda cand PIB real sau venitul creste cu 100 um = 0.2 =0,2x
100 = 20 um (adica cererea creste cu 20 unitati).
Ecuatia de echilibrului pe piata monetara L = M sau cererea = oferta de moneda
Adica: L = 0.2Y 1500r = M
d) Daca Y = 8000 1100r L = M M= 0.2Y 1500 r
0.2
1
1500 r = 0.2Y M
r=
YM
1500

Y = 8000 1100 (

0.2

1500

Y-

1500

1500

M) Y = 8000 0.1467Y + 0,7333M

1,1467Y = 8000 + 0.7333M Y = 6976,54 + 0,6395M


YINITIAL = 6976,54 + 0,6395MINITIAL
YFINAL = 6976,54 + 0,6395MFINAL
YFINAL - YINITIAL = 6976,54- 6976,54 +0,6395MFINAL - 0,6395MINITIAL
Y = 0,6395 M M =

e) m3=
1

0.2696

3
0

3
0

=3.7092

m=

0.6395

daca stim ca =500 M =


1

( + )+ ( +)

500

0.6395

M = 781,86 unitati

(15%+2%)+ 12%(15%+2%) 12%

Pentru ca M3 sa creasca cu 781.86 unitati 0 =

(17%)+ 12%(17%) 12%

781.86
3.7092

=210,79 unitati

7) Se cunosc urmatoarele date referitoare la structura masei monetare in Romania pentru anul 2007 (milioane
RON):
Indicator /
M3
M1
Numerar
Depozite
M2-M1
Depozite cu
timp
Overnight
scadente de
<= 2 ani
126873,1
66667,1
18907,3
49759,8
60840,9
60840,9
Septembrie
128873,1
68155,6
18434,1
49721,5
60582,7
60582,7
Octombrie
136171,0
72824,2
19700,1
53124.2
63284,7
63284,7
Noiembrie
147990,3
78817,6
21316,5
57501,1
69100,7
69100,7
Decembrie
Sa se completeze tabelul de mai sus.

1
2
3
4
5
6
7

Datorii ale sistemului bancar


Numerar in circulatie
Depozite overnight
Depozite cu durata initiala de pana la 2 ani inclusiv
Depozite cu preaviz mai mic sau egal cu 3 luni
Imprumuturi din operatiuni repo
Unitati (actiuni) ale fondurilor de piata monetara
Titluri de valoare negociabile emise cu maturitatea
de pana la 2 ani inclusiv

M1
X
X

M2
X
X
X
X

M3
X
X
X
X
X
X
X

8) Determinati ponderea depozitelor la termen in asa monetara intermediara, stiind ca multiplicatorul bazei oentare
fata de M1 este 2.5, iar multiplicatorul bazei monetare fata de M2.

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 7

Rezolvare
2
1

2
0
1
0

2
1

2.5

= 1.6

2 = 1 +

1 + = 1.6 x 1 = 0.6 x 1

0.6 1
1,6 1

0.6
1.6

= 0.375 = 37.5%

Ponderea depozitelor la termen in masa monetara intermediara este de 37.5%.


9) Pentru economia unei tari, se stie ca volumul depozitelor la vedere in moneda nationala este egal cu cel al
depozitelor in valuta, numerarul reprezinta 30% din depozitele overnight, iar raportul intre masa monetara in sens
restrans depozite la termen este egal cu 4. Masa monetara intermediara este egala cu 97.500 unitati monetare. De
asemenea, se ai cunoaste faptul ca, daca baza monetara creste cu o unitate monetara, atunci masa monetara in sens
larg creste cu 5.5 unitati monetare. Sa se determine:
a) Depozitele la vedere, depozitele la termen si masa monetara in sens restrans
b) Modificarea procentuala a vitezei de rotatie, atunci cand PIB nominal creste cu 5% iar masa monetara ramane
neschimbata
c) Modificarea relativa a masei monetare in sens larg daca banca centrala decide cresterea bazei onetare cu 10%, tote
ceelalte date ramanand neschimbate.
Rezolvare
1 = N +

= depozite la vedere in lei si in valuta = +

iar

Masa monetara in sens restrans M1 = 30% x = 30% x 2 x + 2 x


M1 = 2.6 x

Cunoastem faptul ca

= 4 si M2 = M1 + M2 = 5 x
97500

Daca M2 = 97500 um =
= 19500 um
5
Daca = 19500 um iar M1 = 4 X

M1 = 4 x 19500 = 78000 um

Daca stim faptul ca M1 = 2.6 x =


= =

= 15000

b) % + % = + %
c)

m3 =

78000
2.6

= 30.000

0 + +% = 5% % = 5%

Daca toate conditiile raman neschimbate in afara evolutiei bazei monetare, multiplicatorul este neschimbat

3
0

3
0

3
0
3
0

3
3

%3 = %0 = +10%

=1

3
0

0
3

=1

3
3

=1

3
3

0
0

10) Se considera cazul unei tari fictive MoneyMania, cu moneda nationala Peso. Banca centrala a acestei tari
urmareste expansiunea masei monetare si cumpara titluri de la bancile comerciale in valoare de 10 milioane peso. In
acelasi timp, bancile comerciale vand titluri unor banci din strainatate in valoare de 1 milion euro. Acesti bani se vor
gasi in economie multiplicati prin acordare de credite si constituire de depozite. Se mai cunoaste faptul ca preferinta
pentru numerar in economia Moneymania este de 35%, rata rezervelor minime obligatorii este unica pentru
depozitele in euro si in peso, si anume 25% iar 1 euro reprezinta 10 peso.
a) Sa se calculeze potentialul de creditare in cele doua monede generate de sume ajunse in sistemul bancar national
b) Presupunem ca banca centrala doreste sa limiteze creditarea in euro si modifca rata rezervei minime obligatorii la
euro cu 15 puncte procentuale. Cum se modifica raportul dintre potentialul de creditare in valuta si cel in moneda
nationala?

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 8

c) Presupunemm ca banca centrala doreste sa incurajeze creditarea in moneda nationala si modifica rata rezervei
minime obligatorii pentru peso cu 5 puncte procentuale. Cu cat creste potentialul de creditare in moneda peso fata de
situatia initiala?
d) Cum se modifica potentialul de creditare in situatia in care preferinta pentru numerar in Moneymania creste la
45%?
Rezolvare
1 euro = 10 peso
10 milioane peso expansiune monetara
Potentialul de creditare = D(1-rRMO)(1-n)m
1
1
unde mpeso =
=
+

35%+25% 35% 25%

= 1,951219512

Potentialul de creditare in peso = 10.000.000 x (1-0,25%)(1-0.35)(1,951219512) = 9.512.195,12 peso


Potentialul de creditare in euro este de 10 ori mai mic datorita cursului de schimb 1 euro = 10 peso, adica: 951.219,51
euro
b) in cazul cresterii ratei la RMO la euro cu 15% meuro =

35%+40% 35% 40%

= 1,639344262

Potentialul de creditareeuro = 1.000.000 x (1-0,4)(1-0,35)(1,639344262) = 639.344,2622 euro


potentialul de creditare in euro este mai mic cu

639.344,2622
951.219,51

-1 = -32,78% fata de potentialul de creditare in peso.

c) Mai mult, daca banca centrala scade la 20% rRMO PESO NOU = 20%
1
m=
= 2,08333333
35%+20% 35% 20%
Noul potential de creditare in peso = 10.000.000 x (1-0,20%)(1-0.35)(2,08333333) = 10.833.333,16
Asadar potentialul de creditare creste de la 9.512.195,12 peso la 10.833.333,16 (+13,88% respectiv
+1.321.138,04).

d) in varianta in care preferinta pentru numerar in Moneymania creste la 45% dar rRMO PESO ramane la nivelul de 25%,
atunci potentialul de creditare va fi:
m=

45%+25% 45% 25%

= 1,70212766

Potentialul de creditareeuro = 10.000.000 x (1-0,45)(1-0,25)(1,70212766) = 7.071.276,596 peso


Adica scade cu 26,18% (fata de nivelul calculat la punctul a), adica cu 2.490.918,524 peso

11) La sfarsitul anului 2008, banca centrala a unei tari trebuie sa stabileasca cresterea tinta a masei monetare. Politica
monetara a bancii centrale se bazeaza pe urmatoarea ecuatie a cresterii masei monetare:
, unde: T+1/T reprezinta modificarea absoluta a masei monetare in perioada t+1 fata
T+1/T = 120 + 0.7 T/T-1
e perioada t.
Se stie, de asemenea, ca in anul 2008 inflatia a fost de 7% cresterea economica reala de 5%, viteza de rotatie a ramas
constanta fata de 2007,, iar masa monetara la sfarsitul anului 2007 era egala cu 2000 um. Sa se determine:
a) Cresterea tinta a masei monetare pentru anul 2009
b) Valoarea previzioanta a masei monetare pentru sfarsitul anului 2009
c) Care este crestrea masei moentare pe termen lung? Conteaza valoarea masei monetare din 2008 pentru
determinarea acestei valori?
Rezolvare
a)

Din ecuaia de schimb, rezult c: 2008 2008 = 2008 2008 , respectiv 2007 2007 = 2007 2007 .
Raportnd cele dou relaii, rezult:
2008 2008 2008 2008

,
2007 2007 2007 2007
unde
2008
= 1 ( )
2007
iar

2008
= 1 + = 1,07,
2007

2008
= 1 + = 1,05.
2007

Moneda fisa de lucru nr. 2

Pag 9

Rezult:

2008
= 1,07 1,05 = 1,1235.
2007
Daca cunoastem faptul ca M2007 = 2000 um M2008 = 2.247 um 2008 / 2007 = 247 um.
Din ipotezele problemei: 2009 / 2009 = 120 + 0.7 2008 / 2007 2009 / 2009 = 120 + 247 x 0,7 = 292,9 um

b)

M2009 = M2008 +2009 / 2009 = 2.247 + 292,9 = 2.539,9 um

c)

Daca: T+1 / T = 120 + 0,7 x T/ T-1

Modificarea maxima pe termen lung (infinit) a masei monetare =


monetare din 2008 (termen lung spre infinit).

120

10,7

= 400 indiferent de valoarea masei

S-ar putea să vă placă și