Sunteți pe pagina 1din 32

CUPRINS

MesajulRectorului.....................................................................................................................2
ManagementulUniversitii......................................................................................................3
Faculti......................................................................................................................................4
Studiiuniversitaredelicen......................................................................................................6
Studiiuniversitaredemasterat..................................................................................................8
Studiiuniversitarededoctorat................................................................................................11
Activitateadecercetare...........................................................................................................12
Parteneriinterinstituionali......................................................................................................13
Cooperareinternaional.........................................................................................................15
Oportunitidestudiupentrustrini.......................................................................................20
Viaadestudent.......................................................................................................................22
ALUMNI....................................................................................................................................25
AlegeunLideriveideveniunLider!......................................................................................26
ArticulturnASE................................................................................................................29
Bucureticapitaleuropean................................................................................................30
Campusuluniversitar...............................................................................................................32

MESAJULRECTORULUI

Academia de Studii Economice din Bucureti este o


universitate de cercetare avansat i educaie, care
organizeaz studii universitare i cercetare tiinific n
domeniiletiineloreconomice,administrativeisocioumane.
ASE este considerat drept cea mai important instituie de
nvmntsuperioreconomicdinariunadintrecelemai
cunoscuteuniversitieconomicedinSudEstulEuropei.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor


Rector,

Pregtirea universitar a studenilor este realizat n cadrul


ciclurilor de licen, masterat, doctorat i postdoctorat. ASE
ofer, de asemenea, programe de formare continu, de
formare pedagogic, de studii academice postuniversitare,
precum i programe de tip MBA (Master of Business
Administration) i EMBA (Executive Master of Business
Administration).
n cei peste 100 de ani de existen, Academia de Studii
EconomicedinBucuretiadobnditunrealprestigiunaional
i internaional. Numeroase cadre didactice i mare parte
dintre absolvenii universitii noastre sau afirmat, dea
lungultimpului,capersonalitideseam,devenindprofesori
icercettorinuniversitiprestigioasedinlume,membriai
Academiei Romne i ai altor foruri tiinifice din ar i
strintate, respectiv ai unor structuri administrative private
ipublice,parlamentare,guvernamentaleidiplomatice.
ASE are 12 faculti care ofer celor aproape 22 000 de
studeni posibilitatea de a urma n limbile romn, englez,
francez sau german 24 de programe de licen, 87 de
programedemasterat,studiidoctoralen10domeniiipeste
145 de programe postuniversitare de formare i dezvoltare
profesionalcontinu.
AcademiadeStudiiEconomicedinBucuretiesteoinstituie
public transparent, competitiv, responsabil i implicat
n mediul economicosocial, capabil s dea rspunsuri
pertinente cerinelor pieei muncii. Universitatea noastr
doretesrspundprovocriloractualecareseridicnfaa
cunoaterii i aciunii umane, avnd drept principale
obiective: creterea i avansarea cunoaterii; educarea
studenilor printrun proces pedagogic modern, centrat pe
studentiperezultatelenvrii;angajabilitateasocial,prin
propunereaunorsoluiilaproblemelecareaparneconomia
romneasciceaeuropean.

Sunt mndrucam absolvit studiile universitare i doctorale


la Academia de Studii Economice din Bucureti, c aceast
universitate a devenit destinul meu profesional i recomand
cu cldur oricui dorete o carier de succes s se alture
comunitiinoastreuniversitare!

MANAGEMENTULUNIVERSITII

Prof.univ.dr.NicolaeISTUDOR
Rector
Tel.:+40213191919int.132/133
Fax:+40213191899
Email:rectorat@ase.ro

Prof.univ.dr.PavelNstase
PreedinteleSenatuluiuniversitar
Tel:+40213192025
+40213191900/01int.283
Email:senat@ase.ro

Prof.univ.dr.RoxanaSRBU
ProrectorActivitatedidactic
Tel:+40213191900/01int.204
Fax:+40213192023
Email:sarbu.roxana@ase.ro

Prof.univ.dr.BogdanCristianNEGREA
ProrectorCercetaretiinific,dezvoltare
iinovare
Tel:+40213191900/01int.210
Fax:+40213192024
Email:bogdan.negrea@fin.ase.ro

Prof.univ.dr.DorelPARASCHIV
ProrectorRelaiicumediuleconomicosocial
iviaastudeneasc
Tel:+40213191900/01int.287
Fax:+40213192022
Email:dorel.paraschiv@ase.ro

Prof.univ.dr.Eugeniuurlea
ProrectorManagementuleconomico
financiar
Tel:+40213191900/01int.210
Fax:+40213192024
Email:eugeniu.turlea@cig.ase.ro

Prof.univ.dr.IonSMEUREANU
ProrectorDezvoltareainfrastructuriiinformaionaleilogistic
Tel:+40213191900/01int.287
Fax:+40213192022
Email:smeurean@ase.ro

Ec.DanGHICAN
Directorgeneraladministrativ
Tel.:+40213191900/01int.109
Email:dan.ghican@ase.ro

Prof.univ.dr.ConstantinMariusPROFIROIU
ProrectorRelaiiinternaionale
Tel:+40213191900/01int.204
Fax:+40213192023
Email:marius.profiroiu@amp.ase.ro

DragoAndreiSTOICA
Reprezentantstudeni
Tel:0722859612
Email:dra.stoica@gmail.com

FACULTI

FacultateadeAdministrareaAfacerilor,cupredarenlimbistrine
CaleaGrivieinr.22A,sector1,Bucureti,codpotal010731
Telefon:+40212128607;+40213191900/01int.585
Email:info@fabiz.ase.ro
Web:www.fabiz.ase.ro

FacultateadeAdministraieiManagementPublic
Str.CdereaBastilieinr.210,sector1,Bucureti,codpotal010374
Telefon:+40213191900/01,int.553
Email:secretariat@amp.ase.ro
Web:www.famp.ase.ro

BucharestBusinessSchool(coaladeAfaceri)
CaleaGrivieinr.22A,sector1,Bucureti,codpotal010731
Telefon:+40213129724,+40724558090
Email:office@bbs.ase.ro
Web:www.bbs.ase.ro

FacultateadeBusinessiTurism
Bd.Dacianr.41,sector1,Bucureti,codpotal010404
Telefon:+40213191900/01int.202
Email:decanatc@ase.ro
Web:www.comert.ase.ro

FacultateadeCibernetic,StatisticiInformaticEconomic
CaleaDorobaninr.1517,sector1,Bucureti,codpotal010552
Telefon:+40213191900/01int.119,281,331
Email:decanat@csie.ase.ro
Web:http://www.csie.ase.ro/

FacultateadeContabilitateiInformaticdeGestiune
Str.CdereraBastilieinr.210,Sector1,Bucureti,codpotal010374
Telefon:+040211900/01int.118,228
Email:decan@cig.ase.ro
Web:www.cig.ase.ro

CldireaMihaiEminescu

CldireaIonN.Angelescu

CldireaPaulBran

FacultateadeEconomieTeoreticiAplicat
CaleaDorobaninr.1517,sector1,Bucureti,
codpotal010552
Telefon:+40213191900/01int.106,361
Email:decanateconomie@ase.ro
Web:www.economie.ase.ro

FacultateadeEconomieAgroalimentariaMediului
Str.MihailMoxanr.57,sector1,Bucureti,
codpotal010961
Telefon:+40213191900/01int.566
Email:eam@ase.ro
Web:www.eam.ase.ro

FacultateadeFinane,Asigurri,BnciiBursedeValori
Str.MihailMoxanr.57,sector1,Bucureti,
codpotal010961
Telefon:+40213191900/01int.571
Email:secretariat@fin.ase.ro
Web:www.fabbv.ase.ro

FacultateadeManagement
Str.CdereaBastilieinr.210,sector1,Bucureti,
codpotal010374
Telefon:+40213191900/01int.120,230
Email:decanat@man.ase.ro
Web:www.management.ase.ro

FacultateadeMarketing
Bd.Dacianr.41,sector1,Bucureti,codpotal010404
Telefon:+40213191980;+40213191900/01int.465,467
Email:decanat@mk.ase.ro;secretariat@mk.ase.ro
Web:www.marketing.ase.ro

FacultateadeRelaiiEconomiceInternaionale
Bd.Dacianr.41,sector1,Bucureti,codpotal010404
Telefon:+40213191900/01int.170,171
Email:rei@ase.ro
Web:www.rei.ase.ro

CldireaVictorSlvescu

PalatulASE

CldireaTakeIonescu

STUDIIUNIVERSITAREDELICEN

ASEofer24deprogramedestudiiuniversitaredelicennurmtoareledomenii:tiineeconomice,
tiineadministrative,Sociologie(Resurseumane)iFilologie(Limbimoderneaplicate).

Programedestudiiuniversitaredelicenlaformadenvmntcufrecven(IF)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Facultatea
AdministrareaAfacerilor,
cupredarenlimbistrine
AdministraieiManagementPublic

6
BusinessiTurism
7
8
9 Cibernetic,Statistic
10 iInformaticEconomic
11
12
ContabilitateiInformaticdeGestiune
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EconomieTeoreticiAplicat
EconomieAgroalimentariaMediului
Finane,Asigurri,BnciiBursedeValori
Management
Marketing

23 RelaiiEconomiceInternaionale
24

Specializarea/programuldestudii
Administrareaafacerilor(nlimbaenglez)
Administrareaafacerilor(nlimbafrancez)
Administrareaafacerilor(nlimbagerman)
Administraiepublic
Resurseumane
Administrareaafacerilorncomer,turism,servicii,
merceologieimanagementulcalitii
Administrareaafacerilorncomer,turism,servicii,
merceologieimanagementulcalitii
(nlimbaenglez)
Ciberneticeconomic
Informaticeconomic
Informaticeconomic(nlimbaenglez)
Statisticipreviziuneeconomic
Contabilitateiinformaticdegestiune
Contabilitateiinformaticdegestiune
(nlimbaenglez)
Economieicomunicareeconomicnafaceri
Economieagroalimentariamediului
Finaneibnci
Finaneibnci(nlimbaenglez)
Management
Management(nlimbaenglez)
Marketing
Marketing(nlimbaenglez)
Economieiafaceriinternaionale
Economieiafaceriinternaionale
(nlimbaenglez)
Limbimoderneaplicate

Programedestudiiuniversitaredelicenlaformeledenvmntladistan(ID)
icufrecvenredus(IFR)

Nr.crt.

Facultatea

Specializarea/programuldestudii

Cibernetic,StatisticiInformaticEconomic Informaticeconomic

ContabilitateiInformaticdeGestiune

3
4
5
6
7
8

Finane,Asigurri,BnciiBursedeValori
Management
Marketing

Contabilitateiinformatic
degestiune
Finaneibnci
Finaneibnci(laBuzu)
Management
Management(laPiatraNeam)
Marketing
Marketing(IFR)

PasulBran

STUDIIUNIVERSITAREDEMASTERAT

ASE are n oferta educaional 87 de programe de studii universitare de masterat, dintre care
treiprogramedetipMBA.

Programedestudiiuniversitaredemasteratprofesional

Facultatea

Nr.
crt.
1
2

Administrarea
Afacerilor,
cupredare
nlimbistrine

Administraie
iManagement
Public

Business
iTurism

Bucharest
BusinessSchool
(coala
deAfaceri)

Cibernetic,
Statistic
iInformatic
Economic

3
4

Programedestudiiuniversitaredemasterat
MBARomnoGermanManagementantreprenorial
(nlimbagerman)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbaenglez)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbafrancez)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbagerman)

Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
ndomeniulenergiei(nlimbaenglez)

6
7

Administrareaafacerilor(nlimbaenglez)
Administraieimanagementpublic

Administraiepubliciintegrareeuropean

Business

10

Managementimarketingnturism

11

Administrareaafacerilorcomerciale

12

Administrareaafacerilornturism
Managementulcalitii,expertize
iproteciaconsumatorului

13
14

Managementulcalitii

15

Geopoliticiafaceri

16

MBARomnoCanadian(nlimbaenglez)

17

MBARomnoFrancezINDEcufrecven
(nlimbaenglez)

18

MBARomnoFrancezINDEcufrecvenredus
(nlimbaenglez)

19

Analizaafaceriloricontrolulperformanei
ntreprinderii

20

Sistemeinformaticepentrumanagementulresurselor
iproceseloreconomice

21
22

EBusiness
Bazededatesuportpentruafaceri

23

Managementulinformatizatalproiectelor

24

Securitateainformatic(nlimbaenglez)

Facultatea

Contabilitate
iInformatic
deGestiune

Economie
Teoretic
iAplicat
Economie
Agroalimentar
iaMediului

Finane,Asigurri,
Bnci
iBursedeValori

Management

Nr.
Programedestudiiuniversitaredemasterat
crt.
25

Auditfinanciariconsiliere

26

Concepteipracticideauditlanivelnaional
iinternaional

27

Contabilitateinternaional

28

Contabilitate,controliexpertiz

29

Analizfinanciarievaluare

30

Contabilitateaafacerilor(nlimbaenglez)

31

Contabilitateaifiscalitateaentitiloreconomice

32

Contabilitate,auditiinformaticdegestiune

33

Contabilitate,auditiinformaticdegestiune
(nlimbaenglez)

34

Tehnicicontabileifinanciaredegestiuneaafacerilor

35

Economiaproprietilorimobiliare

36

Criminologieeconomicofinanciar

37

BusinessService

38

Comunicarenafaceri

39

Analizeistrategiieconomice

40

Economiaiadministrareaafaceriloragroalimentare

41

Economieecologic

42

Managementulproiectelordedezvoltarerural
iregional

43

Cercetriavansatenfinane

44

Bnciiasigurri

45

FinaneibnciDOFIN

46

Finanecorporative

47

Managementulsistemelorbancare

48

Tehniciactuariale

49

Managementfinanciariinvestiii

50

Fiscalitate

51

Managementulafacerilor

52

Managementulafacerilorprinproiecte

53

Managementulserviciilordesntate

54

Managementulresurselorumane

55

Consultannmanagementidezvoltareaafacerilor

56

Managementulproiectelor

57

Managementimarketinginternaional

58

Managementulafacerilormiciimijlocii

59

Managementulafacerilor(PiatraNeam)

10

Facultatea

Marketing

Relaii
Economice
Internaionale

Nr.
crt.

Programedestudiiuniversitaredemasterat

60

Marketingicomunicarenafaceri

61

Relaiipublicenmarketing

62

Marketingstrategic

63

Managementulmarketingului

64

Cercetridemarketing

65

Marketingonline

66

Marketinginternaional

67

Marketingimanagementnserviciipublice

68

Marketingidezvoltaredurabil

69

Cercetarefundamentaldemarketing

70

Comunicaredeafacerinlimbaenglez

71

Comunicarenlimbaenglezpentrupredare
icercetareeconomic

72

Economieinternaionaliafacerieuropene

73

Managementulrisculuifinanciarinternaional

74

Logisticinternaional

75

Diplomaieneconomiainternaional

76

Managementulafacerilorinternaionale
(nlimbaenglez)

77

Managementulproiectelorinternaionale
(nlimbaenglez)

78

Traductologieiinterpretariatndomeniul
economic

79

Competitivitateisustenabilitatenmediulde
afaceriglobal

Programedestudiiuniversitaredemasteratdecercetare
Facultatea
Administrarea
Afacerilor,cu
predarenlimbi
strine
Cibernetic,
Statistic
iInformatic
Economic
Economie
Teoretic
iAplicat
Finane,
Asigurri,Bnci
iBursede
Valori
Management

Relaii
Economice
Internaionale

Nr.
crt.

Programuldestudiiuniversitaredemasterat

Cercetarenafaceri(nlimbaenglez)

Ciberneticieconomiecantitativ

Statistic

Informaticeconomic

Economieeuropean

Cercetriavansatenfinane

Management

Economieiafaceriinternaionale

11

STUDIIUNIVERSITAREDEDOCTORAT

ASE ofer 10 programe de studii universitare de doctorat, gestionate de cele 11 coli doctorale,
organizate la nivelul facultilor sale; numrul conductorilor de doctorat este de 140. ASE are
aproximativ 1000 de studenidoctoranzi din Romnia, Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran,
Turcia, Tunisia .a. Activitatea de doctorat din cadrul colilor doctorale este coordonat de ctre
ConsiliulpentruStudiileUniversitaredeDoctorat.
Domeniiledecercetaredoctoralsunt:
tiineeconomice:
Administrareaafacerilor;
Ciberneticistatistic;
Contabilitate;
Economie;
Economieiafaceriinternaionale;
Finane;
Informaticeconomic;
Management;
Marketing.

tiinejuridice:Drept

12

ACTIVITATEADECERCETARE

nASEexist22decentredecercetaretiinific,implicatenactivitateadecercetarefundamentali
aplicativ, de dezvoltare tehnologic i inovare. Cele mai importante proiecte sunt realizate prin
programelenaionaleiinternaionale:
Programele Idei, Parteneriate, Resurse Umane i Capaciti din Planul Naional de Cercetare
DezvoltareiInovareproiectedecercetarefundamentaliaplicativ,precumidesusinerea
tinerelorechipedecercetare;
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane proiecte care susin cercetarea
doctoralipostdoctoral;
Programul Cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene proiecte de cercetare n care ASE este
partener n cadrul unor largi consorii formate din universiti, institute de cercetri i firme
europene.
ASE organizeaz permanent manifestri tiinifice naionale i internaionale (sesiuni tiinifice,
simpozioane, conferine, mese rotunde). Patru dintre conferine au volumeindexate n ISI Web of
KnowledgeConferenceProceedingsCitationIndex:
AccountingandManagementInformationSystemsAMIS;
InternationalConferenceonBusinessExcellenceICBE;
InformaticsandEconomyIE;
InternationalManagementConferenceIMC.
Academia de Studii Economice din Bucureti susine editarea a 30 de reviste, majoritatea cu
recunoatereinternaional.Doudintreacesteaaudinanul2008recunoatereISIThomson:
EconomicComputationandEconomicCyberneticsStudiesandResearch;
AmfiteatruEconomic.

13

PARTENERIINTERINSTITUIONALI

CooperareacumediuleconomicosocialreprezintoprioritatepentruAcademiadeStudiiEconomice
dinBucureti,iarcreareaiconsolidareaderelaiireciprocavantajoasentreASEicompanii,instituii
guvernamentaleiorganizaiinonguvernamentalevinnsprijinulmisiuniiASE.
Printreparteneriiuniversitiinoastresenumr:
AmericanChamberofCommerceinRomania

Lidl

AsociaiaRomnaBncilor

MegaImage

AsociaiaNaionalaEvaluatorilorAutorizai
dinRomnia

Microsoft
MillwardBrown

AthnePalaceHilton

MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale

AutoritateadeSupraveghereFinanciar

MinisterulFinanelorPublice

BancaComercialRomn

Ogilvy&Mather

BancaTransilvania

OMVPetrom

BRDGroupeSocitGnrale

PirelliTyres

BritishAmericanTobacco

PotaRomn

BursadeValoriBucureti

PrimriaSectorului1alMunicipiuluiBucureti

CameraAuditorilorFinanciaridinRomnia

PrimriaSectorului3alMunicipiuluiBucureti

CameraConsultanilorFiscali

Procter&Gamble

Carrefour

ProjectManagementInstituteRomania
Chapter

CorpulExperilorContabiliiContabililor
AutorizaidinRomniaC.E.C.C.A.R.

PricewaterhouseCoopers

Citibank

RaiffeisenBank

CocaColaHBC

ReckittBenckiser

Coface

RolandBerger

ConsiliulConcurenei

Rompetrol

Dell

SamsungElectronics

Deloitte
Ernst&Young

SocitGnraleEuropeanBusiness
Services

GarantiBank

TelekomMobileCommunications

HewlettPackard

Unilever

InstitutulNaionaldeStatistic

UPC

JapanTobaccoInternational

USFoodNetwork

Kaufland

KPMG

TrgdejoburinASE

14

CooperareadintreAcademiadeStudiiEconomicedinBucuretiimediuleconomicosocialareforme
variate i se concretizeaz n: organizarea anual a Forumului pentru Dezvoltare Durabil i
Antreprenoriat; invitarea de specialiti n calitate de guest speakers la prelegeri, seminarii,
workshopuri, conferine sau alte evenimente; organizarea de vizite ale studenilor i profesorilor n
companii (Open Day for Students i Open Day for Professors); organizarea de sesiuni de instruire a
studenilor n campus sau la sediul companiilor; organizarea de simulri de interviu pentru studeni;
sponsorizareasesiunilortiinificestudenetii aaltorevenimenteorganizatedeASE;acordareade
burse private studenilor; organizarea seriei de evenimente Zilele carierei n ASE i a Job
&Internship Fair;organizareadentlniricuspecialitiidin fiecaredomeniu,n scopulmbuntirii
programelordestudii.
FacultateadeContabilitateiInformaticdeGestiuneoferprogramuldemasteratBusinessServices
n colaborare cu reprezentani din domeniul serviciilor pentru afaceri (ACCA, Accenture, APT Group,
Genpact, HP GeBOC, Microsoft, Societe Generale EBS, Stefanini, Telus International, UCMS Group,
Wipro,WNS,UBIS,Vauban,KPMG,Luxoft,P&Getc.).

ParteneriatASEASF

VizitanASEadoamneiSafraCatzCEOOracle

ForumulpentruDezvoltareDurabiliAntreprenoriat

15

COOPERAREAINTERNAIONAL

nAcademiadeStudiiEconomicedinBucuretiinternaionalizareanvmntuluisuperiorromnesc
serealizeazprinafilierealaasociaiiiorganismeinternaionale,ncheiereadeacorduridecolaborare
internaional, organizarea de mobiliti internaionale studeneti, sprijinirea activitii centrelor
culturale.
ASE este membr a unei vaste reele alctuite din universiti partenere cu sediul n 40 de ri din
Europa,AmericadeNord,Asia,ncurajndschimbuldeexperienncadrultuturorprogramelorsale
destudii(licen,masteratidoctorat).

Acorduridecolaborareinternaional
Acordurile de colaborare internaional vizeaz crearea cadrului privind mobiliti academice sau
tiinificepentrustudeni,doctoranzi,cadredidacticeipersonaladministrativ,schimbuldepublicaii
cu caracter didactic i tiinific, colaborarea n proiecte de cercetare internaional. n cazul
partenerilor din rile europene sunt privilegiate acordurile Erasmus deoarece exist posibilitatea
atragerii de finanare pentru mobiliti. n prezent, ASE are peste 180 de parteneri internaionali,
majoritateaacordurilor(aproximativ93%)fiindncheiatecupartenerieuropeni.

Mobilitiinternaionalestudeneti
MobilitileinternaionalestudenetisederuleazncadruldiferitelorprogramelacareparticipASE.
Majoritatea mobilitilor se desfoar n cadrul Programului Erasmus, avnd drept obiectiv
efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate partener.
Celelalte mobiliti se deruleaz n cadrul unor proiecte POSDRU la nivel de doctorat sau burse
guvernamentale i acorduri bilaterale burse ale Guvernului Romniei, Burse JOSZEF i CEEPUS.
DemobilitilePOSDRUbeneficiaznmarepartedoctoranziipentrustagiidedocumentarecercetare
(mobiliti cu durata cuprins ntre 1 i 4 luni), respectiv participarea la manifestri tiinifice cu
caracter internaional. ASE deruleaz peste 400 de mobiliti studeneti la nivelul programelor de
licen,masteratidoctorat.
Ocomponent important a internaionalizriiestereprezentat decei aproximativ500 destudeni
strini care studiaz la ASE i de cei peste 100 aflai n programe de mobiliti (Erasmus i acorduri
bilaterale)pentruunsemestrusauunanuniversitar.
Centreculturale
Academia de Studii Economice din Bucureti ofer studenilor si oportunitatea de ai perfeciona
cunotinele interculturale prin intermediul unor centre de studii culturale, care dispun de bogate
resursededocumentarenformatclasicielectronic,precumideacceslabazededatenaionalei
internaionale:

Centruldestudiuindividualpentrucomunicarenafacerinlimbaenglez;
CentruldestudiiculturalebrazilieneCelsoFurtado;
Lectoratulfrancez;
CentredeRussiteUniversitaire;
Centruldelimbiculturrusipentrutestareaicertificareacompetenelorlingvistice.

16

Afilierilaasociaiiireeleinternaionale

ASECUAssociationofEconomicUniversitiesofSouthandEasternEuropeandthe
BlackSeaRegion

AUFAgenceUniversitairedelaFrancophonie

BSUNBlackSeaUniversitiesNetwork

CEEPUSCentralEuropeanExchangeProgramforUniversityStudies

CEEMANInternationalAssociationforManagementDevelopmentinDynamic
Societies

CONFRECOConfrencedesRecteursdesuniversitiesmembresdel'AUFenEurope
CentraleetOrientale
EuropeanRetailAcademy

EUAEuropeanUniversityAssociation

EUNISEuropeanUniversityInformationSystems

HERMESHigherEducationandResearchinManagementofEuropeanUniversities

IAAERInternationalAssociationforAccountingEducationandResearch

RESEREuropeanAssociationforResearchonServices
VisegradUniversityAssociation

VizitanASEExcelenaSa,Dl.PaulBrummell,
AmbasadorulMariiBritaniilaBucureti

VizitanASEDr.HansGertPottering,
PreedinteleFundaieiKonradAdenauer

JimmyWales,fondatorulWikipedia,nASE!

17

Parteneridecooperareinternaional
Austria
AlpenAdriaUniversittKlagenfurt
FachhochschuledesBFIWien
UpperAustriaUniversityofAppliedSciences
WirtschaftsuniversittWien
UniversittWien

Belgia
HauteEcoledelaProvincedeLige
KatholiekeUniversiteitLeuven
UniversitdeLige
UniversitdeMons

Brazilia
ESPMEscolaSuperiordePropaganda
eMarketing

Bulgaria
StopanskaAcademiaDimiterTsenov
Svishtov
UniversityofRuseAngelKanchev

Canada
UniversityofOttawa

Cehia
AngloAmericanUniversityinPrague
BusinessSchoolOstrava
UniversityofEconomicsinPrague
UniversityofHradecKrlov
TomasBataUniversityinZlin

China
CapitalUniversityofEconomicsand
BusinessBeijing
GuangxiUniversity
QuingBinhaiUniversity

Cipru
UniversityofNicosia

Croaia
UniversityofDubrovnik
UniversityofRijeka
UniversityofZagreb

Danemarca
VIAUniversityCollege

Egipt
TheAgriculturalEconomicsResearch
InstituteCairo

Elveia
BernerFachhochschule
ZrcherHochschuleWinterthur

Estonia
TallinUniversityofTechnology

FederaiaRus
Saint
Petersburg
State
University
ofEconomics
PushkinStateRussianLanguageInstitute
(Moscow)
RusskiyMirFoundation

Frana
AmiensPicardySchoolofManagement
ConservatoireNationaldArts
etMtiersParis
CUFRJeanFranoisChampollion
EcoledeCommerceEuropennedeBordeaux
EDCEcoledesDirigeantsetCrateursdEntreprise
ENSAIEcoleNationaledelaStatistique
etdelAnalysedelInformationRennes
ENSAMEcoleNationaleSuprieuredesArts
etMtiers
ESCEcoleSuprieuredeCommerceDijon
Institutd'tudesPolitiquesdeToulouse
ISCParisSchoolofManagement
TelecomBusinessSchool,Evry
UniversitdArtois
UniversitdOrlans
UniversitdeBordeaux
UniversitdeBourgogne
UniversitdeCaenBasseNormandie
UniversitdeFrancheComt
UniversitdeHauteAlsace
UniversitLille1SciencesetTechnologies
UniversitdeLimoges
UniversitdelaLorraine
UniversitdeMontpellier
UniversitdeNantes
UniversitdePicardieJulesVerne
UniversitdePoitiers
UniversitdeStrasbourg
UniversitduMaine
UniversitPanthonSorbonneParisI
UniversitParisIXDauphine
UniversitParisEstCrteilValdeMarne
UniversitToulouse1Capitole

18

Georgia
IvaneJavakhishviliTbilisiStateUniversity

Germania
BergischeUniversittWuppertal
EuropaUniversittViadrina
HHLLeipzigGraduateSchoolofManagement
HochschuleBochum
HochschulefrTechnikundWirtschaftDresden
HochschuleReutlingen
KarlsruheInstituteofTechnology
PhilippsMarburgUniversitt
TechnischeUniversittDresden
UniversittBremen
UniversittHohenheimStuttgart
UniversittPassau
UniversittTrier
WestflischeHochschule

Grecia
AristotleUniversityofThessaloniki
AthensUniversityofEconomicsand
Business
PanteionUniversityofSocialandPoliticalSciences

Islanda
ReykjavikUniversity

Italia
UniversitCommercialeLuigiBocconi
Milano
UniversitdegliStudidiBariAldoMori
UniversitdegliStudidiCatania
UniversitdegliStudidiGenova
UniversitdegliStudidiMessina
UniversitdegliStudidiNapoliParthenope
UniversitdegliStudidiPalermo
UniversitdegliStudidiPavia
UniversitdegliStudidiPerugia
UniversitdegliStudidiRomaLaSapienza
UniversitdegliStudidiRomaTorVergata
UniversitdegliStudidiTrieste
UniversitdegliStudidiVerona
UniversitdelSalento
UniversitdiBologna
UniversitPolitecnicadelleMarcheAncona

Japonia
HyogoKobeUniversity
KyotoUniversity

Letonia
UniversityofLatvia

Lituania
MikoloRomerisUniversity
VilniusUniversity
SMKUniversityofAppliedSocialSciences

MareaBritanie
AngliaRuskinUniversity
EdinburghNapierUniversity
TheNottinghamTrentUniversity
UniversityofReading

Muntenegru
GoceDolcevUniversityStip

Norvegia
BINorwegianBusinessSchool

Olanda
UniversiteitvanAmsterdam
UniversityofGroningen
HanzeUniversityofAppliedSciencesGroningen
HANUniversityofAppliedSciences,Nijmegen
RadboundUniversityNijmegen

Polonia
AkademiaPolonijnaCzestochowa
BusinessandAdministrationSchoolinGdynia
UniversityofEconomicsinKatowice
CollegiumCivitasWarszaw
CracowUniversityofEconomics
Fr.SkarbekUniversityWarszsaw
LazarskiUniversityWarszsaw
PolitechnikaLubelska
Universityofodz
WestPomeranianTechnologicalUniversityinSzczecin

Portugalia
InstitutoPolitecnicodeBragana
InstitutoPolitecnicodePorto
Universida
dedeAveiro
UniversidadedeLisboa
UniversidadedePorto
UniversidadeLusiada
UniversidadeNovadeLisboa

RepublicaCoreea
CheongjuUniversity

19

RepublicaMoldova
ASEMAcademiadeStudiiEconomice
dinMoldova
UniversitateaAgrardeStatdinMoldova
UniversitateaCooperatistComercialdinMoldova

Serbia
InstituteofAgriculturalEconomics
Belgrade
UniversityofBelgrade
UniversityofNoviSad

Slovacia
UniversityofEconomicsBratislava
SlovakUniversityofAgricultureinNitra
TechnicalUniversityinKosice

Slovenia
UniversityofLjubljana
UniversityofMaribor

Spania
UniversidadCarlosIIIdeMadrid
UniversidadComplutensedeMadrid
UniversidaddeCantabria
UniversidaddeHuelva
UniversidaddeJaen
UniversidaddeMalaga
UniversidaddeMurcia
UniversidaddeNavarra
UniversidaddeSantiagodeCompostela
UniversidaddeVigo
UniversidaddeZaragoza
UniversidadPolitecnicadeCartagena
UniversidaddeAlcala
UniversidaddeAlicante

VicepreedinteleComisieiEuropeneJyrkiKatainen
iComisarulEuropeanCorinaCreunASE

StateleUnitealeAmericii
CaliforniaStateUniversitySanBernardino
UniversityofKentucky

Tailanda
ChiangMaiRajabhatUniversity

Turcia
GiresunUniversity
IstanbulUniversity
IstanbulArelUniversity
IstanbulGelisimUniversity
IstanbulTechnicalUniversity
IstanbulSehisUniversity
TEDUniversityAnkara

Ucraina
KyivStateUniversityofTrade
andEconomics

Ungaria
BudapestBusinessSchool
CorvinusUniversityofBudapest
KrolyRbertUniversityCollege
KodolniJnosFoiskola
UniversityofPannonia

Uzbekistan
TashkentFinancialInstitute

AcordareatitluluiDHCdomnuluiprof.univ.dr.PaulWachtel
UniversitateadinNewYorkSternSchoolofBusiness.

20

OPORTUNITIDESTUDIUPENTRUSTUDENISTRINI

Academia de Studii Economice din Bucureti ofer studenilor strini urmtoarele oportuniti:
programe de studii n limbile romn, englez, francez sau german; programe de studii cu dubl
diplom; programe de schimb academic; vizite de studiu; coli de var; anul pregtitor de limba
romn.
n ASE nva aproximativ 500 de studeni strini din 68 de ri de pe aproape toate continentele:
Africa, America de Nord, America de Sud, Asia i Europa. Acetia pot urma unul dintre cele
zeceprogramedestudiiuniversitaredelicennlimbileenglez,francezsaugerman.
Programedestudiiuniversitaredelicennlimbistrine

FACULTATEA

Programuldestudiiuniversitaredelicen
Administrareaafacerilor(nlimbaenglez)

AdministrareaAfacerilor,
cupredarenlimbistrine

Administrareaafacerilor(nlimbafrancez)
Administrareaafacerilor(nlimbagerman)

BusinessiTurism

Administrareaafacerilorncomer,turism,servicii,merceologie
imanagementulcalitii(nlimbaenglez)

Cibernetic,Statistic
iInformaticEconomic

Informaticeconomic(nlimbaenglez)

Contabilitate
iInformaticdeGestiune

Contabilitateiinformaticdegestiune
(nlimbaenglez)

Finane,Asigurri,Bnci
iBursedeValori

Finaneibnci(nlimbaenglez)

Management

Management(nlimbaenglez)

Marketing

Marketing(nlimbaenglez)

RelaiiEconomice
Internaionale

Economieiafaceriinternaionale
(nlimbaenglez)

CantinaMihailMoxa

CminulMihailMoxa

Saladelectur VictorSlvescu

21

Programedestudiiuniversitaredemasteratnlimbistrine
Ofertademasteratinclude13programecaresedesfoarnlimbileenglez,francezigerman.
Facultatea

Programuldestudiiuniversitaredemasterat
Administrareaafacerilor(nlimbaenglez)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbaenglez)

AdministrareaAfacerilor,
cupredarenlimbistrine

Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbafrancez)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilor
(nlimbagerman)
Antreprenoriatiadministrareaafacerilorndomeniulenergiei
(nlimbaenglez)
Cercetarenafaceri(nlimbaenglez)

Cibernetic,Statistic
iInformaticEconomic

Securitateainformatic(nlimbaenglez)
Contabilitateaafacerilor(nlimbaenglez)

ContabilitateiInformatic
deGestiune

Contabilitate,auditiinformaticdegestiune
(nlimbaenglez)
Comunicaredeafacerinlimbaenglez

RelaiiEconomice
Internaionale

Comunicarenlimbaenglezpentrupredareicercetare
economic
Managementulafacerilorinternaionale(nlimbaenglez)
Managementulproiectelorinternaionale(nlimbaenglez)

Anulpregtitordelimbaromn
AcademiadeStudiiEconomicedinBucuretiesteacreditatdeMinisterulEducaieiNaionaleiCercetrii
tiinifice s organizeze anul pregtitor de limba romn pentru studenii strini care doresc s nvee
limba romn pentru a putea urma programe de studii n domeniile: economie, medicin etc. la orice
universitatedinRomnia.Pnnmomentuldefaauparticipatlaacestprogramstudenidindouzeci
ri de pe cinci continente: Algeria, Arabia Saudita, Brazilia, Bulgaria, Canada, China, Congo, Egipt,
Franta, Iordania, Iran, Irak, Israel, Kuweit, Liban, Mexic, Maroc, Nigeria,Siria, Turcia, Tunisia,
Turkmenistan,VietnamiZimbabwe.

Saldesport

CantinaMihailMoxa

Cminul Belvedere

22

VIAADESTUDENT

BibliotecaASE
Biblioteca ASE are o tradiie de peste 100 de ani. Legea de nfiinare a Academiei de nalte Studii
Comerciale i Industriale (AISCI) din 1913 precizeaz: Din fondurile sale proprii Academia va nfiina,
ntreine i face s funcioneze n mod obligatoriu seminariile de practic, laboratoriile, biblioteca i
muzeul.Dimensiuneaactualabiblioteciisereflectprinurmtoarelecifre:700.000volume(cartei
periodice),peste21.000deutilizatorinscrii,180.000intrribibliograficenbazadedate.
ASE investete constant n dezvoltarea personal i profesional a studenilor si, punndule la
dispoziie o gam variat de resurse academice n format fizic (cri, reviste de specialitate, articole
tiinifice) i electronic prin bazele de date internaionale. Biblioteca digital ofer acces la colecii de
resurse digitale specifice tuturor domeniilor de studiu din biblioteci naionale i internaionale,
universiti i institute economice. Dincolo de numrul n cretere de volume i reviste economice
disponibilen10slidelectur,ASEpuneaccentpepatrimoniulsudecriipecontinuarestaurarei
conservare a acestuia. Accesul n bibliotec se face pe baza legitimaiei de student, emis gratuit de
universitate,acestafiindvalabilpetoatperioadaprogramuluidestudiiurmat.

Activitateaeditorial
Activitatea editorial a debutat pe 19 noiembrie 1913, odat cu apariia primului numr al Revistei
Cursurilor Academiei de nalte Studii Comerciale i Industriale. Din 1913, fr ntrerupere, cadrele
didactice ale ASE au continuat s publice manuale universitare n care teoria se mpletete cu
aplicaiile. n pas cu vremurile i cu noile exigene, producia de carte sa mbogit i diversificat.
Crile aprute sub sigla Editurii ASE, ncadrate n domenii i colecii specifice universitii noastre,
depescnprezent,canumr,100detitlurianual,ponderealucrrilorcaredisemineazrezultatele
cercetrii tiinifice fiind semnificativ. n ASE funcioneaz o librrie proprie, care se adreseaz n
principal studenilor, dar i publicului larg. Activitatea editorial este prezentat pe siteul editurii,
www.editura.ase.ro, acesta incluznd i o librrie online, ce conine ntreaga ofert de carte a
AcademieideStudiiEconomicedinBucureti.
O latur important a activitii editoriale o reprezint publicaiile periodice, numrul, calitatea i
vizibilitatea internaional a publicaiilor purttoare de ISSN ale ASE reviste i volume ale unor
prestigioaseconferinetiinificefiindncontinucretere.
EdituraASEparticipanuallatrguridecartedinBucuretiidinar.Prezenauniversitiinoastrela
aceste trguri, lansrile de carte, evenimentele organizate sub egida ASE i deschiderea cultural a
edituriiaufostrecompensatepnnprezentcu32depremii.Deasemenea,oseriedecriauprimit
distinciiimportante,inclusivaleAcademieiRomne.
Editura ASE a fost acreditat de ctre Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice n nvmntul
Superior,respectivConsiliulNaionalalCercetriitiinifice,ultimaevaluarefiindefectuatn2012.

ASElaTrgulInternaionalGaudeamus Cartedenvtur

23

Opiunidecazareimas
Studeniiauladispoziiepeste5000delocurincminepeduratastudiilorlaASE.Universitateaofer
facilitidecazarenzonecentralealeorauluiBucureti,cmineleASEbeneficiinddetoatecondiiile
deconfortnecesareunuistudent,tarifeledecazarefiindprintrecelemaimicidinar.
Cminele universitii sunt cele din Moxa D (n apropiere de Piaa Roman), Belvedere Nou (A6A8) i
Vechi(A1A4)dinzonaCrngai,TeiC1(zonaTei),AgronomieC1C2(zonaPiaaPreseiLibere)sauVitan.
CantinaMoxaesteloculundestudeniipotmnca,launprestudenesc,unmeniucompletigustos.

Opiunidevoluntariat
Comunitateastudeneasc a ASEare un numrmarede asociaiicare organizeaz activiti diverse la
nivel local i naional. Studenilor li se ofer oportuniti de voluntariat i de educaie nonformal.
Proiecteleacestororganizaiipropunogamvariatdetemeidomenii,deladezvoltarepersonali
profesionalpnlaconferineiorganizaredeevenimentesauproiecteeducaionaleinternaionale.
Uniunea Studenilor Academiei de Studii Economice din Bucureti (USASE) vine n sprijinul fiecrui
studentdinASEprinreprezentareastudenilor(prinintermediulSenatuluiStudenilor,parteaSenatului
Universitar al ASE), dar i prin proiecte specifice vieii de student, desfurate n unul din
departamentelesaucluburileacesteia.Printrecelemaideimpactproiecteiiniiativeeducaionalese
numr: Speak your mind, Doneaz snge pentru via, Lumineaz suflete, tu i USASE,
ConferinaSemestrialaStudenilor,LigaEconomistuluiimultealtele.

ConferinaAcademiaSpEranei10ani

LigaEconomistului:profesoriistudenimpreun

24

colidevar
Academia de Studii Economice din Bucureti organizeaz patru coli de var cu participare
internaional:
Antreprenoriat i Limba german organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu
predarenlimbistrine,niulieseptembrielaMoieciu,jud.Braov;
BucharestSummerUniversityorganizatdeFacultateadeManagementncolaborarecuSenatul
StudenescnaugustlaBucureti(coalaflatlaa12aediien2016);
Afaceri internaionale n Orientul Mijlociu organizat de Facultatea de Relaii Economice
InternaionalenaugustlaBucureti;
InteligenateritorialpentrudezvoltaredurabilorganizatdeFacultateadeBusinessiTurism,
Agenia Universitar a Francofoniei AUF i Universitatea BabeBolyai din ClujNapoca n
septembrielaHaeg,jud.Hunedoara.

25


ASOCIAIAABSOLVENILOR
ACADEMIEIDESTUDIIECONOMICEDINBUCURETI

Anul 1920 a marcat nfiinarea Asociaiei Liceniailor Academiei de Studii Comerciale i Industriale
(ALACI), predecesoarea actualei organizaii a Absolvenilor Academiei de Studii Economice din
Bucureti(AlumniASE).
PreedinteleAlumniASE,academicianulMugurIsrescu,GuvernatoralBnciiNaionaleaRomniei,a
declarat: Neam propus s punem pe roate o ntreprindere temerar. Se numete ALUMNI i
reprezint, nfapt,o asociaiemenit siuneasc peabsolvenii Academiei deStudiiEconomicedin
Bucureti.
Scopul Asociaiei Absolvenilor ASE este de a contribui la realizarea i consolidarea relaiilor dintre
absolvenii ASE din toate promoiile i toate formele de nvmnt. n prezent, Asociaia are peste
4500demembri.
Alumni ASE promoveaz relaiile de colaborare ntre universitate i absolvenii si i se preocup de
mbuntirea continu a sistemului de nvmnt economic i adaptarea rapid a pregtirii
economitilorlacerinelepieei.
Asociaia a iniiat i implementat pn n prezent diverse proiecte i programe: dou ediii ale ASE
Job&Internship Fair, ocazie cu care sa nfiinat Centrul de Carier al ASE, conferine, Alumni ASE
NetworkingEvent,precumiAlumniReConnect.
Din punctul de vedere al mediului de afaceri este nevoie de o asemenea organizaie de referin, o
organizaiecaresdeaungirdeprofesionalismicarescontribuielabrandulindividului.Trebuiesne
sprijinim unul pe altul, aa cum fac absolvenii foarte multor universiti din lume. afirm Florin
Pogonaru Preedintele Asociaiei Oamenilor de Afaceri din Romnia, membru fondator al Asociaiei
AbsolvenilorAlumniASE,absolventalFacultiideRelaiiEconomiceInternaionalepromoia1975.

26

ALEGEUNLIDERIVEIDEVENIUNLIDER!
Testimoniale

ASEtreiliteredecareseleagcelemaifrumoaseiconstructiveexperienepe

careleamtritpnacumnnvmntulsuperior.Miamdoritntotdeaunaca
experienameauniversitarsfieunicitotodatamvrutcaalegereameas
fieceacorect,drepturmareamstudiattimpdeunannBruxellesiapoinc
un an la Facultatea de Medicin din Bucureti, experimentnd diferite medii
academice. Odat ce am ajuns la ASE, la Facultatea de Relaii Economice
Internaionale, n toamna anului 2014, am tiut din prima sptmn c, n
sfrit, fcusem alegerea corect. Am gsit aici un mediu universitar primitor,
care pune accentul pe excelena academic i pe formarea i ndrumarea
studenilorctrecariereprofesionalenfloritoare.
AndreiMavri,studentciclullicen
FacultateadeRelaiiEconomiceInternaionale

AmalesFacultateadeCibernetic,StatisticiInformaticEconomic,undeam
avutocaziascunoscoamenideosebiiismifacmuliprieteni.Amgsitaici
un mediu care stimuleaz competiia, dar i cooperarea n cadrul organizaiilor
studeneti,ncarepotnvamultelucruricaremvorajutalaangajaresaun
cazulnceperiiuneiafaceri.Deasemenea,existoportuniti de angajarechiar
dintimpulfacultii,deoareceASEareparteneriatecuuneledintrecelemaimari
companii din ar i organizeaz ntlniri i conferine cu oameni i firme din
mediul de afaceri, workshopuri i comunicri tiinifice care susin dezvoltarea
studenilor.
OctavianCeban,studentciclullicen
FacultateadeCibernetic,StatisticiInformaticEconomic

De ce ASE? Prestigiul instituiei ma determinat s m nscriu la aceast


universitate.Peparcursulanilordestudiiamavutcadredidacticedeelit,bine
pregtite,apropiatedestudeni,oricndgatasneofereajutor.Amparticipatla
conferine interesante cu invitai de marc din mediul afacerilor, am fost
ndrumai ctre stagii de practic la companii importante. ASE ma crescut,
miadataripiledecarearenevoieoriceadolescentcaremergesprematuritate.
Cumndrieafirmcsunt aseist,iarcuinimadeschisspuncstudiilemele
vor avea continuitate acolo unde leam nceput n urm cu trei ani, la
universitateameadesuflet.
GeorgianaAxinte,studentciclullicen
FacultateadeEconomieAgroalimentariaMediului

27

AmterminatFacultateadeComer(actualaBusinessiTurism)dincadrulASEi
n prezent urmez programul de masterat Geopolitic i afaceri al aceleiai
faculti. Ceea ce sunt astzi sunt datorit acestei universiti; n cadrul ei am
gsit sprijin n dezvoltarea competenelor, am gsit nelegere i foarte multe
oportuniti.Mulumiricadrelordidactice!
AuraEugeniaRadu,masterand
FacultateadeBusinessiTurism

MnumescMirunaiamabsolvitAdministrareaAfacerilor,cupredarenlimba
englezlaASE.Amavutoexperienextraordinarnfacultate:amavutparte
de profesori exceleni i de colegi grozavi, iar orele de curs sau inut la un
standard internaional, demn de prestigiul impus de ASE. Din experiena de
studentcareaurmatdouprogramedelicenladouinstituiidenvmnt
superior diferite, pot spune c la ASE studenii sunt respectai ca tineri n
formare. Ei particip activ la dezbateri, i susin opiniile argumentat, apoi
primesc acordul unui expert, ceea ce nseamn mult. ASE faciliteaz
transformareastudenilordinadolesceninaduli.
MirunaCristinaGhimi,masterand
FacultateadeAdministrareaAfacerilor,cupredarenlimbaenglez

La ASE am fost atras de spiritul viu i deschiderea promovat de aceast


universitate, de portofoliul realizrilor impresionante ale oamenilor de carier
formai pe bncile ASE. Iar acum, dup aproape cinci ani de educaie n spirit
economic,potspune,frrezerve,cnaceastuniversitategseticeeace ai
nevoie pentru a deveni un profesionist n domeniul economic, care gndete
independent i acioneaz n echip, pentru a maximiza performanele unui
business.
ViorelAlexandrescu,masterand
FacultateadeContabilitateiInformaticdeGestiune

Dupfinalizareaunui cicludeliceni a unuimasteratn ASE,unprogram de


doctorat la aceeai Facultate de Marketing prea pasul firesc pentru visul meu
de a trece de partea cealalt a catedrei. Ca doctorand, aici am descoperit
pasiunea pentru cercetarea tiinific, am dezvoltat reeaua de conexiuni cu
specialitinmarketingiamcrescutlngcadredidacticedeosebite.Dincolode
studii, aici mam dezvoltat personal i profesional prin numeroasele activiti
extracurriculare n care sunt implicat (reprezentarea studenilor este jobul
meu de civa ani buni), unde cel mai memorabil proiect a fost, cu siguran,
proiectulKPMGInternationalCaseCompetition,ncadrulcruiaamreprezentat
Romnia n finala internaional din Brazilia ntro echip de poveste. Toate
aceste poveti frumoase i multe altele pot fi povestea ta, dac perseverena,
curiozitateaiindependenatecaracterizeaz!
AndreeaOrndaru,doctorandlaASE

28

Afirm cu mndrie c sunt absolvent a Facultii de Administraie i


Management Public din cadrul ASE. Nu mam putut despri de universitatea
mea de suflet, asa c am continuat cu programul de masterat de la aceeai
specializare,iarnprezentsuntstudentdoctorandipredaununiversitateacare
ma pregtit pentru cariera universitar. Mediul este unul dinamic, competitiv,
iar cadrele didactice i personalitile din diferite domenii cu care am intrat n
contactiaulsatamprentaasupradezvoltriiipregtiriimele.ntruncuvnt,
ASEulacontribuitnmoddecisivlaformareameaprofesionalipersonal.
AnaMdlinaPotcovaru,doctorand
FacultateadeAdministraieiManagementPublic
Dup absolvirea Facultii de Comunicare i Relaii Publice la Universitatea
Bucureti, miam continuat studiile cu masteratul Comunicare i negociere n
afaceridelaASE.nprezentlucrezncadrulServiciuluiMarketingiComunicare
la ASE, deci iat c am ales s intru n marea familie a ASE, alturi de
profesionitiioamenideexcepie,ntrunmediuuniversitaranimatdestudeni
dinamiciiperformani.
IoanaMihaelaClinescu,absolventmasteratASE

inminteiacumprimeleclipecndamintratnAcademiadeStudiiEconomice,
curiozitateaspecificadolescentuluicefaceprimiipaintrunoranecunoscuti
ntrouniversitatedeelit.Amalessrmnaici,laFacultateadeManagement
nici nu tiu cnd au trecut 10 ani pentru c mia plcut ce am nvat,
colectivulnrndulcruiaurmasintruispirituldecooperareexistent.Darcel
mai important motiv a fost i rmne dorina de a transmite i altora din
cunotinele dobndite, ce se reflect n aprecierea studenilor pentru munca
realizat.
Lect.univ.dr.EduardGabrielCeptureanu,FacultateadeManagement

AmabsolvitFacultateadeFinane,Asigurri,BnciiBursedeValoridincadrul
ASE n anul 2008. Cei trei ani de studii de licen miau servit ca baz solid
pentrustudiileulterioareipentruocariernfinane.Amurmatunmasteratn
econometrie la Universitatea din Amsterdam i un masterat n inteligen
artificialnAnglia.NivelulridicatdematematicpredatnRomniamaajutat
foarte mult n Europa de Vest. Acum lucrez la o banc de investiii n Londra,
unde m specializez ntrun domeniu aflat la intersecia dintre finane i
matematic.
RobertBtc,absolventASE,angajatlaCreditSwisseLondra

29

ARTICULTURNASE

AcademiadeStudiiEconomicedinBucuretiesterecunoscutcaunpromotoralculturii.PalatulASE
este o cldire de patrimoniu, construit n 1926 ntrun punct citadin central, Piaa Roman. n Aula
Magna,ASEdeineceamaimarefrescmuralrealizatdintrosingurbucatdinRomnia,inclusn
patrimoniulculturalUNESCO.Totaicipotfiadmiratemultipledecoraiuniacoperitecufoideauri
dou busturi n marmur alb de Ruchia, reprezentndui pe Virgil Madgearu i Ion Angelescu,
susintoriferveniaidezvoltriitiineloreconomicedinaranoastr.

n galeria de art a ASEului sunt gzduite permanent expoziii de pictur i sculptur. n Galeria
Cecilia CuescuStork, ce poart numele pictoriei care a realizat fresca din Aula Magna, aflat la
etajele I i II din cldirea de patrimoniu, se deruleaz din anul 2010 proiectul cultural Pictorii ASE
ului, nregistrndpnastzipeste25deexpoziii deartplasticromneasc aleunoradintrecei
mai reprezentativi artiti contemporani, cum ar fi: Ilie Boca, Constantin Flondor, Gheorghe Iacob,
ViorelMrginean,SilviaRaduetc.

ASEareofrumoascoleciedeart,caresembogetepermanent.Eacuprindelucrrialemaetrilor
SabinBlaa,IlieBoca,DanBota,GheoVladBoan,CeciliaCuescuStorck,MichaelaEleuteriade,Vasile
Grigore,ViorelMrginean,OvidiuPatina,AdrianPrvu,SilviaRadu,IonSliteanu,SorinScurtulescu,
MargaretaSterianimulialii.ASEionoreazrectoriiprinGaleriaportretelorrectorilor,aflatpe
scaramonumentaldinPalatulASEiGaleriapersonalitilortiineieconomice,expuspeculoarul
delaetajulalIVleaalaceleiaicldiri.

Cea mai cunoscut lucrare de art din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti rmne
fresca din Aula Magna, o pictur mural de 100 de m2, realizat de artista Cecilia CuescuStork, cu
ocaziasrbtoririia20deanidelanfiinareaAcademieidenalteStudiiComercialeiIndustriale,n
1933.Frescaexpuneistoriacomeruluiromnesc,vzutnspiraldesusnjos.

nBibliotecaASEpotfiadmiratedoufrescealepictoruluiSabinBlaa:GeneziFeerie,precum
ilucrrialeartitilorcareauparticipatlaexpoziiiledincadrulproiectuluiPictoriiASEului.Pictura
lui Sabin Blaa exprim, din perspectiva criticilor de art, un suprarealism trziu, dei artistul i
caracterizeazoperacaaparinndunuiromantismcosmic.

tiina i arta constituie doi piloni care se ntregesc reciproc i stau la baza dezvoltrii unor
personalitiarmonioaseicompletealestudenilornotri.

Deinulocuiamncmin,ntoiceicincianidestudentlaASE,laFacultatea
de Cibernetic, miam pregtit examenele n slile de lectur din Cldirea
Veche, parcurgnd, zilnic aproape, spaiul identificat astzi drept Galeria
Cecilia CuescuStork. Este locul unde, de peste cinci ani, se deruleaz
proiectul cultural Pictorii ASEului, realizat n parteneriat ASE Eurogama
Invest.Nuezitsspunc,dacnstudeniameaafiavutansasparcurgzi
de zi trasee prin arta contemporan romneasc, aa cum li se ntmpl
studenilordeazi,euafifostmaibun,cumpoatemaibunesuntislilede
lectur,astzinfrumuseatetotmulumitacestuiproiect.
Dr.FlorentinGabrielNiculescuparteneralproiectuluicultural
PictoriiASEului,profesorasociatalASE

30

BUCURETICAPITALEUROPEAN

CapitalaRomniei,Bucureti,estesituatnsudestulRomniei,laodistandectevaoredezborcu
avionulpnlarenumitecapitaleeuropeneprecumBerlin,Bruxelles,Paris,RomasauViena.
Bucuretiulatragedeopotrivprinviaasaanimat,prinparcurileilacurilecareoferoazedelinite
irecreere,prinarhitecturaeclecticiprinculturaprolific.Atestatdocumentardin1459,Bucuretiul
aredeoferittuturorcteosurprizplcut.
Iubitoriideistoriepotgsivestigiicaredateaznc dinanii1400,vecheaCurteDomneasc,palate,
hanuriiunelezoneferitedevitregiiletimpurilor.
Ceiinteresaidestudiupotvizitainstituiidenvmnt,careaunceputsapardin1600,odatcu
Academia Domneasc, fiind permanent meninute n actualitatea tiinific a timpurilor n care au
funcionat,daribiblioteci,institutetiinificeetc.PrintreelesenumrUniversitateadinBucureti,
Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila, Academia de Studii
EconomicedinBucuretiialtele.Mobilitilestudenetiiviziteledestudiualeprofesorilormenin
schimburile de idei i de bune practici ntre instituiile de nvmnt din Romnia i cele de pe
mapamond.
ViaaculturalaBucuretiuluiesteilustratdenumeroaselemuzee,teatre,centredemuzicclasic
dar i modern, iar festivalurile internaionale organizate aici, dintre care unele au deja tradiie,
precum Festivalul George Enescu, Festivalul Filmului Francez, Festivalul Europafest i altele, se
bucur de o larg participare internaional. La oper, operet ori Ateneu, n sli cu o acustic
excelentpotfincntaiiubitoriidemuzicclasicifrumos.
OplimbarelapasprinBucureti,denumitodinioarMiculParis,poatesurprindeprinfarmeculunor
zoneicldiricuinflueneorientale,neoclasice,romantice,barocesaueclectice.Unadintrecelemai
frumoase cldiri de patrimoniu este Palatul ASE, construit n 1926, binecunoscut bucuretenilor
deoarece strjuiete Piaa Roman, un vast spaiu citadin central. Istoria recent a oraului ia pus
amprentaasuprastiluluiarhitectonicalunorcldiriimpresionante,cumestePalatulParlamentului,a
douacamrimenlumedupcldireaPentagonuluidinSUA,careafostinclusprintreceleaptenoi
minunialearhitecturiidectrejurnalitiiBBC.
Doritoriidesportsauiubitoriidenaturpotdescoperiparcurile,grdinileizoneleamenajatepentru
agrement n Bucureti, un ora cunoscut i pentru spaiile verzi, dar i pentru zonele mpdurite i
salbele de lacuri care l nconjoar, unele dintre acestea fiind amenajate pentru sporturi acvatice i
parcurideaventur,cutraseepegrupedevrstiniveluridedificultate.
Numeroasele cluburi, puburi, restaurante i localuri reprezentante ale tradiiilor gastronomice din
toat lumea sunt rspndite din Centrul Vechi pn n zonele limitrofe Bucuretiului, spre Palatul
Mogooaiei,PalatultirbeiVodsauSnagov.Viaadenoapteacapitaleiestefoarteanimat,plinde
culoareimbieladistracie,dans,veselie.
Ora supravieuitor care a reuit s nfrunte incendii, cotropiri, rzboaie i tvlugul urbanismului
comunist, Bucuretiul pstreaz influenele orientale, slave, dar i vestice, mai ales franuzeti i
germane,renscndmereumaitnrimaidinamic,fiindocitadeldeunarmaparte.
AstziBucuretiul,conformdatelorultimuluirecensmnt,areaproximativ1.9milioanedelocuitorii
estealzeceleaoracapopulaiedinUniuneaEuropean,atrgndzilnicturitidintoatecolurilelumii.
AflatninimaEuropei,viaaBucuretiuluipulseazlaunisoncuea.

31

PalatulParlamentului

ArculdeTriumf

PodulBasarab

PalatulCEC

SkyTower

AteneulRomn

32

CAMPUSULUNIVERSITAR

0. Cldirea "Ion N. Angelescu Str. Cderea Bastiliei, nr. 2-1, Piaa Roman, nr. 6
1. Cldirea "Mihai Eminescu B-dul. Dacia, nr. 41
2. Cldirea "Virgil Madgearu Calea Dorobanilor, nr. 15-17
3. Cldirea "Paul Bran Str. Mihail Moxa, nr.5-7
4. Cldirea "Victor Slvescu Calea Griviei, nr. 2-2A
5. Cldirea "Stanislas Cihoski Str. Stanislas Cihoschi, nr. 5
6. Sala de sport Str. Stanislas Cihoschi, nr. 5
7. Cldirea "Take Ionescu Str. Tache Ionescu, nr. 11