Sunteți pe pagina 1din 3

LUCREAREA 3 Realizarea unui strat de forma cu lianti hidraulici rutieri

Sunteti membrii unei asocieri (JV), formata dintr-o companie de constructii si o companie
de proiectare, asociati in vederea executarii unui proiect, design & build, denumit generic
Constructia Centurii Ocolitoare a Orasului.
Ati fost declarati castigatorii acestei licitatii publice si ati demarat lucrarile.
Un sector de 5 km a fost identificat ca fiind o zona cu probleme, zona care necesita o
abordare diferita fata de restul contractului.
Amplasamentul lucrarii este cunoscut ca fiind o zona cu :
- N = 1 4 argila prafoasa, w nat = w opt+ 2,5N (%)
- N = 58, praf argilos w nat = w opt + N (%),
- ,permeabilitate ridicata (1x10-4cm/s), coeziune slaba, dificil de compactat.
La nivelul patului de fundare, dupa executia lucrarilor de indepartare a pamantului
vegetal si sapatura, masuratorile de capacitatea portanta au inregistrat valori Dmed.mas
= 700-900x10-2mm.
Gradul de compactare a inregistrat valori de 91-93%.

Conditii geometrice:
Lungime sector: lungimea rezultata din lucrarile anterioare
Latime platforma drum: 10 m (7,00m + 2x0.75m + 2x0.75m)
Panta transversala: 2.5% partea carosabila; 4% acostamente;

Cerinte de calitate pentru nivelul stratului de forma:


Grad de compactare > 98 %
Capacitate portanta: Ev2 > 45 MPa, Dmax.adm < 200x10-2mm

Obiective:

1. Specificati tipul de liant utilizat pentru tratarea pamantului (praf argilos, argila
prafoasa), procentul de liant utilizat pentru scaderea umiditatii de la Wnat la Wopt si
obtinerea capacitatii portante solicitate de caietul de sarcini.
2. Alcatuiti o structura rutiera si efectuati calculul economic pentru sectorul de
drum descris anterior, utilizand datele si tabelele primite.
3. Argumentati (3 - 5 argumente) alegerea structurii rutiere din punct de vedere
tehnic/economic.
Pentru alegerea tipului de liant hidraulic rutier ce urmeaza a fi utilizat si pentru
stabilirea dozajului se vor folosi datele din curs, tabel 4.2, pag 108
Pret / Km
CaracteArticol deviz
(Euro fara
ristici
TVA)
Strat de forma din 3%
19.600
pamant stabilizat 4%
21.000
IN-SITU cu
Dorosol C30
5%
23.400
20 cm
Strat de forma din 3%
17.000
pamant stabilizat 4%
19.400
IN-SITU cu AB
5%
21.800
20 cm
50.000
Strat de fundatie 30 cm
din balast 0/63
35 cm
58.000
Strat de fundatie
din balast
stabilizat cu
23 cm
64.000
Doroport TB25
4%
Strat de fundatie
din piatra sparta
35 cm
100.100
amestec optimal
0/40
127.000
Strat de baza din 8 cm
AB2
10 cm
153.000
Strat de legatura
6 cm
104.000
din BAD25
Strat de uzura
5 cm
99.000
MASF 16
Beton rutier BcR 523 cm
305.900

Amplasamentul lucrarii este cunoscut ca fiind o zona cu :


- N = 4 argila prafoasa, w nat = w opt+ 2,5*4 (%)=w opt+10%=23.0%
1. Specificati tipul de liant utilizat pentru tratarea pamantului (praf argilos, argila
prafoasa), procentul de liant utilizat pentru scaderea umiditatii de la Wnat la Wopt si
obtinerea capacitatii portante solicitate de caietul de sarcini.
Tipul liantului folosit este Dorosol C30 .
0.5% pentru 95% grad de compactare
1.2% pentru 97% grad de compactare
3.5% pentru 100% grad de compactare
2. Alcatuiti o structura rutiera si efectuati calculul economic pentru sectorul de
drum descris anterior, utilizand datele si tabelele primite.
-20 cm Strat de forma din pamant stabilizat in-situ cu Dorosol C30 3% 19 600 euro/km
-30 cm Strat de fundatie inferior din balast 0-63
50 000 euro/km
-35 cm Strat de fundatie superior din piatra sparta 0-40
100 100 euro/km
-8 cm Strat de baza din AB2
127 000 euro/km
-6 cm Strat de legatura din BAD25
104 000 euro/km
-5cm Strat de uzura MASF16
99 000 euro/km
Total
499 700 euro/km
3. Argumentati (3 - 5 argumente) alegerea structurii rutiere din punct de vedere
tehnic/economic.
-

straturile se realizeaza cu mare usurinta (asternere+nivelare+compactare)


in componenta sa nu apar straturi stabilizate cu lianti hidraulici, deci nu apar fisuri
transversale
in comparatie cu structurile rutiere rigide, suprafata de rulare este mult mai fina
solutia cu piatra sparta s-a ales considerand sectorul de drum in apropierea unei
cariere de piatra