Sunteți pe pagina 1din 14

DIAGNOSTICUL LICHIDITII FINANCIARE

1. Rata lichiditii curente (RLC)


2. Rata lichiditii imediate (RLI)
3. Rata lichiditii efective (RLE)
4. Capitalul de lucru (CL)
5. Rata de acoperire a capitalului de lucru (RCL)

Formule de calcul
(Acurente/Dcurente)*100
(Acurente-Stocuri)/Dcurente*100
(Trezorerie/Dcurente)*100
(Acurente-Dcurente)
(CL/Abilanier)*100

Elemente
Acurente
Dcurente
Stocuri
Trezorerie
Abilanier

Formule de calcul
Acirculante+Ch n avans
DTS+ V n avans
Stocuri
Investiii pe TS + Casa i ct bnci
Aimobilizate+Acirculante+Ch n avans

DIAGNOSTICUL SOLVABILITII FINANCIARE


1. Rata solvabilitii generale (RSG)
2. Rata solvabilitii generale pe termen lung (RSGL)
3. Capacitatea de rambursare a datoriilor (Crd)
4. Gradul de acoperire al serviciului datoriei (Gasd)
5. Rata de acoperire a dobnzilor din rezultat (TIE)
6. Rata de acoperire a dobnzilor din cash (CCR)

Formule de calcul
(Abilanier/Dtotale)*100
(Abilanier-Dcurente)/DTML*100
CAFnet/Dtotale
CAFnet/(DFBL+CHDL)
EBIT/Ch dob
CAFnet/Ch dob

Elemente
Dtotale
DTS
DTL
Proviz
V in avans
DTML
CAFnet
CAF=
Rez net
Depr
Ajustri valoare imobilizri corporale i necorporale
Ajustri valoare active circulante
Ajustri provizioane
Ajustri valoare imobilizri financiare
Ch dob
Divid
Paricip salariai
EBIT
Rez brut
DFBL (inclusiv CHDL)

Formule de calcul
DTS + DTL + Proviz + V n avans
Din Bilan
Din Bilan
Din Bilan
Din Bilan
G1+G2 din Bilan
CAF - Divid - Particip salariai
Rez net + Depr + Ch dob
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din Nota 3
Din Nota 3
Rez brut + Ch dob
Din CPP
Din Bilan

2011

2012

2013

88.15%
85.77%
17.36%
-208,062,518.00
-3.99%

76.83%
74.24%
19.13%
-357,768,071.00
-7.22%

96.28%
93.89%
38.76%
-57,703,785.00
-1.12%

2011
1,547,821,435
1,755,883,953
41,723,456
304,763,377
5,215,805,828

2012
1,186,641,844
1,544,409,915
40,076,069
295,481,379
4,956,592,993

2013
1,491,994,012
1,549,697,797
36,978,575
600,698,763
5,152,704,807

2011

2012

2013

189.85%
407.51%
0.18
0.57
4.56
13.49

196.24%
383.36%
0.17
0.47
2.50
13.34

202.96%
378.84%
0.23
0.78
9.99
21.94

2011
2,747,322,271
1,390,691,247
943,492,527
47,945,791
365,192,706
849,048,498
481,178,415
481,178,415
90,913,316
354,584,021
298,541,093
8,879,337
47,163,661
0
35,681,078
0
0
162,683,081
127,002,003
849,048,498

2012
2,525,834,721
1,001,077,977
954,626,559
26,798,247
543,331,938
890,075,121
419,512,894
419,512,894
34,487,968
353,575,053
314,844,392
33,151,508
5,579,153
0
31,449,873
0
0.00
78,493,873
47,044,000
890,075,121

2013
2,538,806,673
978,384,612
951,368,278
37,740,598
571,313,185
951,063,278
585,152,752
585,152,752
200,927,862
357,559,385
335,141,949
14,072,840
8,344,596
0
26,665,505
0
0.00
266,417,276
239,751,771
751,063,278

RATELE GENERALE DE STRUCTURA ALE


DATORIILOR SI CPR
1. Rata autonomiei financiare totale (RAF)
2. Rata de indatorare globala (RDT)

(Cap. proprii/Pbilantier)*100
(Dtotale/Pbilantier)*100

Elemente
Cap. proprii
Pbilantier
Dtotale
DTS
DTL
Proviz.
V in avans

Formule de calcul
Din Bilant
DTS+DTL+Proviz+V in avans+Cap. proprii+PUB
DTS + DTL + Proviz + V n avans
Din Bilan
Din Bilan
Din Bilan
Din Bilan

Formule de calcul

RATELE COMBINATE DE STRUCTURA ALE


Formule de calcul
DATORIILOR SI CPR
1. Rata stabilitatii financiare (RSF)
(Cap. perm./Pbilantier)*100
2. Rata autonomiei financiare la termen (RAFL)
(Cap. proprii/Cap. perm.)*100
3. Rata indatorarii financiar bancare (RDFB)
(DFB/Cap. proprii)*100
4. Rata indatorarii financiar bancare la termen ( RDFBL) (DFBL/Cap. proprii)*100
5. Rata parghiei financiare-capitaluri proprii (RPFCPR) (Dtotale/Cap. proprii)*100

Elemente
Cap. perm.
Subv.
DFB
DFBL

Formule de calcul
Cap. proprii + DTL + Proviz. + Subv.
Din Bilan
D1+D2+G1+G2 din Bilant
Din Bilan

2011

2012

2013

47.32%
52.68%

49.03%
50.97%

50.68%
49.51%

2011
2,467,436,755
5,214,759,026.00
2,747,322,271
1,390,691,247
943,492,527
47,945,791
365,192,706

2012
2,430,055,959
4,955,890,680.00
2,525,834,721
1,001,077,977
954,626,559
26,798,247
543,331,938

2013
2,598,712,891
5,127,519,564.00
2,538,806,673
978,384,612
951,368,278
27,740,598
571,313,185

2011

2012

2013

73.25%
64.60%
41.34%
34.41%
111.34%

71.34%
68.74%
43.47%
36.63%
103.94%

72.68%
69.73%
42.79%
28.90%
97.69%

2011
3,819,830,398
360,955,325
1,020,055,281
849,048,498

2012
3,535,314,598
123,833,833
1,056,460,630
890,075,121

2013
3,726,594,793
148,773,026
1,112,080,122
751,063,278

Diagnosticul resurselor controlate de entitate


DOMENIUL RESURSE UMANE
1. Asigurare cu personal
a) asigurare ca numar
Numar de personal (N)
Indicele numarului de angajati (IN)

Formule de calcul

Din Nota 8
IN1 =( N1/N0)*100

Cifra de afaceri (CAN)


Indicele cifrei de afaceri (ICAN)
Productivitatea muncii (Wm)
Indicele productivitatii muncii (IWm)
Corelatia IN,ICAN,IWm

Din CPP
ICAN1=(CAN1/CAN0)*100
CAN/N
IWm1=(Wm1/Wm0)*100

b) asigurare ca si structura
c) asigurare ca si calificare
2. Productivitatea muncii
a) cifra de afaceri/angajat
b) profitul/angajat
c) cheltuielile cu pers. la 1000 lei CAN

Pers. direct productiv/Total pers.


Nu apar informaii

Elemente
Ch. pers.

DOMENIUL RESURSE TEHNICE


1. Asigurare cu resurse tehnice
a) ca volum/marime
Indicele imobilizarilor corporale
Coeficientul intrarilor de imobilizari corporale
b) ca stare
Coeficientul uzurii imobilizarilor corporale
c) ca structura
RTerenuri
RCldiri
RInstalaii
RMobilier, aparatur birotic
RAvansuri

CAN/N
RNE/N
(Ch. pers./CAN)*1000

Formule de calcul
Din CPP

Formule de calcul

(Sold final IC/Sold initial IC)*100


(Cresteri IC/Sold final IC)*100
(Sold final AC/Sold final IC)*100
(Sold final Terenuri/Sold final IC)*100
(Sold final Cldiri/Sold final IC)*100
(Sold final Instalaii/Sold final IC)*100
(Sold final Mobilier/Sold final IC)*100
(Sold final Avansuri/Sold final IC)*100

2. Eficienta utilizarii resurselor tehnice


a) randamentul resurselor tehnice
CAN ce revine la 1000 lei imobilizari corporale
VEXP ce revin la 1000 lei imobilizari corporale
RBEXP ce revine la 1000 lei imobilizari corporale
RBE ce revine la 1000 lei imobilizari corporale
RNE ce revine la 1000 lei imobilizari corporale
b) viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

(CAN/IC)*1000
(VEXP/IC)*1000
(RBEXP/IC)*1000
(RBE/IC)*1000
(RNE/IC)*1000
(CAN/IC)

Elemente
Sold final IC

Formule de calcul
Din Nota 1

2010

2185.00
###
1165091

Sold initial IC
Cresteri IC
Sold final Am Cum
CAN
VEXP
RBEXP
RBE
RNE
IC
Terenuri
Cldiri
Instalaii
Mobilier, aparatur birotic
Avansuri

Din Nota 1
Din Nota 1
Din Nota 1
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din Bilant
Din Nota 1
Din Nota 1
Din Nota 1
Din Nota 1
Din Nota 1

DOMENIUL RESURSE MATERIALE


1. Asigurare cu resurse materiale
Evolutia stocurilor comparativ cu cifra de afaceri:
Indicele stocurilor de m. prime si materiale (ISMP)
Indicele cifrei de afaceri (ICAN)

ISMP1=(SMP1/SMP0)*100
ICA1=(CAN1/CAN0)*100

Rezerva in zile a stocului (Rz)


2. Eficienta utilizarii resurselor materiale
Gradul de valorificare a resurselor materiale
Necesarul relativ de materiale (Nm)
Viteza de rotatie a stocurilor de m. prime si mat.

CAN/Cm
Cm/CAN
CAN/SMP

Elemente
SMP

Formule de calcul

Formule de calcul

2,545,724,630
2,582,932,404

2010

2010
38,729,366

Cm

Ch. cu m. prime si materiale + Alte ch. cu


materialele + Alte ch. externe

DOMENIUL ACTIVITATE
Viteza de rotatie a activelor totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale
Viteza de rotatie a activelor circulante
Viteza de rotatie a stocurilor
Viteza de rotatie a creantelor
Viteza de rotatie a creantelor comerciale
Viteza de rotatie a datoriilor
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale
Viteza de rotatie a capitalurilor proprii

Formule de calcul
CAN/Atotale
CAN/Aimobilizate
CAN/IC
CAN/Acirculante
CAN/Stocuri
CAN/Creante
CAN/Creante comerciale
CAN/Dtotale
CAN/Datorii comerciale
CAN/Cap. proprii

2010

Elemente
Atotale
Aimobilizate

Formule de calcul
Aimobilizate+Acirculante+Ch n avans
Din Bilant

2010

Acirculante
Stocuri
Creante
Creante comerciale
Dtotale
Datorii comerciale
Cap. proprii

Din Bilant
Din Bilant
Din Bilant
Din Bilant
DTS + DTL + Proviz + V n avans
Din Bilant
Din Bilant

2011

2012

2013

2,197
100.55%
3,096,326,701
121.63%
1409343
120.96%

2,200
100.14%
2,726,883,053
88.07%
1239492
87.95%

2,180
99.09%
2,421,639,951
88.81%
1110844
89.62%

1,409,343.06
50,039.97
49.25

1,239,492.30
15,676.35
59.84

1,110,844.01
92,168.74
68.5

2011
152,509,107

2012
163,181,080

2013
165,893,384

2011

2012

2013

108.23%
17.70%

94.92%
12.75%

103.71%
10.33%

43.70%

37.24%

41.20%

0.84%
38.89%
50.05%
3.00%
7.61%

0.89%
37.61%
47.52%
4.12%
9.86%

0.87%
37.52%
50.97%
4.13%
6.52%

881.88
892.88
50.02
40.77
31.31
0.88

743.71
755.81
22.62
12.83
9.41
0.74

679.69
694.14
69.89
67.29
56.39
0.68

2011
6,154,817,406

2012
2013
5,841,892,553 6,058,884,291

5,686,681,370
1,089,551,715
2,689,686,671
3,096,326,701
3,134,977,673
175,606,905
143,150,037
109,937,804
3,511,070,434
51,659,496
2,393,735,986
3,080,250,885
184,404,357
468,611,864

2011

6,154,817,406
745,108,793
2,175,297,822
2,726,883,053
2,771,236,146
82,946,834
47,044,000
34,487,968
3,666,594,731
51,788,115
2,197,319,525
2,776,158,681
240,548,618
576,077,614

2012

5,841,892,553
626,052,174
2,496,003,992
2,421,639,951
2,473,151,267
249,022,372
239,751,771
200,927,862
3,562,880,299
52,446,368
2,273,347,656
3,088,141,968
250,118,007
394,830,292

2013

107.73%
121.63%

96.05%
88.07%

92.27%
88.81%

1.43
0.70
74.21

1.42
0.70
68.04

1.63
0.61
65.49

2011
41,723,457

2012
40,076,069

2013
36,978,575

2,172,028,967

2011

1,914,889,393 1,488,368,232

2012
0.59
0.85
0.88
2.01
74.21
2.58
2.72
1.13
3.03
1.25

2011
5,215,805,828
3,635,779,623

MEDII

2013
0.55
0.72
0.74
2.31
68.04
3.23
3.82
1.08
4.17
1.12

0.47
0.66
0.68
1.63
65.49
2.85
3.19
0.95
3.71
0.93

2012
2013
4,956,592,993 5,152,703,807
3,769,951,149 3,660,709,795

0.54
0.74
0.77
1.98
69.25
2.89
3.24
1.05
3.64
1.10

1,539,956,810
41,723,457
1,200,134,859
1,139,391,834
2,747,322,271
1,021,616,305
2,468,483,557

1,179,406,240 1,488,632,110
40,076,069
36,978,575
843,848,792
850,954,772
713,074,165
759,626,846
2,525,834,721 2,538,806,673
654,443,562
652,632,940
2,430,055,959 2,598,712,891

DIAGNOSTICUL STRII DE PROFITABILITATE


STAREA DE PROFITABILITATE PE NIVELE DE ACT.
a. Nivelul de exploatare
1. Cifra de afaceri net (CAN)
2. Producia exerciiului (Qex)
3. Marja industrial (MI)
4. Marja comercial (MC)
5. Valoarea adugat (VA)
6. Rezultatul brut din exploatare (RBEXP)
7. Rezultatul exploatrii (REXP)
8. Costul bunurilor vndute i al serv. prestate
9. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete
b. Nivelul financiar
1. Rezultatul brut financiar (RBF)
2. Rezultatul financiar (RF)
c. Nivelul extraordinar
1. Rezultatul extraordinar (REX)
d. Nivelul global
1. Rezultatul curent (RC)
2. Rezultatul brut naintea deducerii dobnzilor i a
impozitului pe profit (EBIT)

Formule de calcul
Din CPP
QV + QS + QI
Qex [ Cm + LT]
VM CD
MC + MI
REXP+Depr. EXP
Din CPP
Din Nota 4
Din Nota 4
RF+Depr. FIN
Vfin-Chfin
Vex-Chex

2011
3,096,326,701
3,096,326,701.00
655,628,966.00
731,297.00
656,360,263.00
507,636,295.00
175,606,905.00
2,632,218,863.00
464,107,838
299,572,522.00
-32,456,868.00
0.00

REXP+RF

143,150,037.00

RBE+Chdob

178,831,115.00

3. Rezultatul brut nainte de deducerea dobnzilor, a


impozitului pe profit a deprecierilor i a amortizrii
(EBITDA)
4. Rezultatul brut al exerciiului (RBE)
5. Rezultatul net al exerciiului (RNE)
6. Capacitatea de autofinanare (CAF)
7. Capacitatea de autofinanare net (CAFN)

EBIT+Depr.
VT-ChT
RBE-Ip
RNE+ Depr + Ch dob
CAF - Divid - Particip salariai

533,415,136.00
143,150,037
109,937,804.00
500,202,903.00
500,202,903.00

Elemente
Qv (Producia vndut)
Qs (Var. stocurilor de p.f. i a prod. n curs)
Qi (Producia imobilizat)

Din CPP
Din CPP
Din CPP

Cm
Lt (prestari terti)
VM (Venituri din vnzarea mrfurilor)
CD (Cheltuieli privind mrfurile)
Depr. EXP
Ajustri valoare imobilizri corporale i necorporale
Ajustri valoare active circulante
Ajustri provizioane
Depr. FIN
Ch dob
Depr
Ip
Divid

Formule de calcul

Ch. cu m. prime si materiale + Alte ch.


cu materialele + Alte ch. externe

Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din CPP
Din Nota 3

2011
3,096,326,701
0
0
2,172,028,967
268,668,768
4,183,103
3,451,806
332,029,390.00
298,972,539
8,879,337
24,177,514
0
35,681,078
354,584,021
33,212,233
0.00

Paricip salariai

Din Nota 3

RATELE DE PROFITABILITATE COMERCIAL


1. Rata marjei brut a profitului (RMRBE)
2. Rata marjei net a profitului (RMRNE)
3. Rata marjei brut a profitului din exploatare (RMBREXP)
4. Rata marjei brut din vnzri (RMBV)
5. Rata marjei comerciale (RMC)

Formule de calcul
(RBE/CAN)*100
(RNE/CAN)*100
(REXP/CAN)*100
(RBCAN/CAN)*100
(MC/VM)*100

Elemente
CAN

Din CPP

Formule de calcul

0.00

2011
4.62%
3.55%
5.67%
14.99%
17.48%
2011
3,096,326,701

2012

Indici cu baza n lan


2012/2011
2013/2012

2013

MEDII

2,726,883,053
2,722,789,834.00
584,415,244.00
-1,243,859.00
583,171,385.00
436,521,887.00
82,946,834.00
2,311,201,753.00
415,681,300

2,421,639,951
2,419,628,346.00
750,259,474.00
-2,505,398.00
747,754,076.00
606,581,757.00
249,022,372.00
1,895,473,156.00
526,166,795

0.88
0.88
0.89
-1.70
0.89
0.86
0.47
0.88
0.90

0.89 2,748,283,235.00
0.89 2,746,248,293.67
1.28 663,434,561.33
-2.01
-1,005,986.67
1.28 662,428,574.67
1.39 516,913,313.00
3.00 169,192,037.00
0.82 2,279,631,257.33
1.27 468,651,977.67

317,672,219.00
-35,902,834.00

348,288,784.00
-9,270,601.00

1.06
-1.11

1.10
-0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

47,044,000.00

239,751,771.00

0.33

5.10

115,117,878.00

78,493,873.00

266,417,276.00

0.44

3.39

174,580,754.67

432,068,926.00
47,044,000
34,487,968.00
419,512,894.00
419,512,894.00

623,976,661.00
239,751,771
200,927,862.00
585,152,752.00
585,152,752.00

0.81
0.33
0.31
0.85
0.85

1.44
5.10
5.83
1.40
1.40

529,820,241.00
143,315,269.33
115,117,878.00
501,622,849.67
501,622,849.67

2012
2,722,789,834
0
0

2013
2,419,628,346
0
0

1,914,889,393
223,485,197
4,113,219
5,357,078
353,575,053.00
314,844,392
33,151,508
5,579,153
0
31,449,873
353,575,053
12,556,032
0.00

1,488,368,232
181,000,640
2,011,605
4,517,003
357,559,385.00
335,141,949
14,072,840
8,344,596
0
26,665,505
357,559,385
38,823,909
0.00

321,844,508.33
-26,876,767.87

0.00

2012

0.00

2013

1.73%
1.26%
3.04%
15.24%
-30.24%

9.90%
8.30%
10.28%
21.73%
-124.55%

2012
2,726,883,053

2013
2,421,639,951

MEDII
5.42%
4.37%
6.33%
17.32%
-45.77%