Sunteți pe pagina 1din 2

Avertismentul scris este o sanctiune disciplinara, aplicata conform Codului muncii

republicat.

Angajator .............................................................................................
Adresa ..................................................................................................
?nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....
C.U.I. ....................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................
DECIZIE SANCIONARE DISCIPLINAR (AVERTISMENT SCRIS)
(art. 263-264 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii)
Decizia nr. ........................
din data de ........................
Ca urmare a referatului/notei/adresei ?nregistrate cu nr. ................de sesizare a
conducerii ............. , de ctre ..........., cu privire la sv?rirea de ctre
salariatul/a ................a urmtoarei abateri disciplinare .....................................,
?n temeiul dispoziiilor art. 247 i art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii i potrivit prevederilor Regulamentului intern al ................................. ;
Preedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul..........................., numit
prin ................... nr. ................/.........a ...............................;
DECIDE:
Art. 1. - (1) D-na/l ...................., av?nd funcia de............. ?n cadrul ...................... se
sancioneaz disciplinar, cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta, D-na/l ....................se avertizeaz ?n scris c .................... .
Art. 2. - (1) Motivul de fapt al sancionrii disciplinare ?l constituie ne?ndeplinirea
atribuiilor de serviciu/nerespectarea normelor de conduit ?n unitate, i anume:
(2) ?mprejurrile ?n care fapta a fost sv?rit sunt urmtoarele:
...............................................................................................................................................
...........................................................................................
(3) Gradul de vinovie a salariatului:
.....................................................................................................................
(4) Consecinele abaterii disciplinare sunt urmtoarele:
....................................................................................................................
(5) ?n stabilirea sanciunii disciplinare au fost avute ?n vedere comportarea general ?n

serviciu a salariatului i lipsa/eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de


ctre acesta.
Art. 3. - Temeiul de drept al aplicrii sanciunii disciplinare ?l constituie art. 61 lit. a)
(coroborat cu art. 248 alin. (1) lit. a)) din Codul muncii.
Art. 4. - Se anexeaz prezentei decizii de sancionare disciplinar procesul-verbal
redactat cu prilejul cercetrii prealabile a abaterii disciplinare / proba refuzului de
prezentare la cercetare.
Art. 5. - Prezenta decizie se poate contesta ?n termen de 30 de zile, la ....................
Art. 6. - (1) Compartimentul Resurse Umane i Contabilitate vor aduce la ?ndeplinire
prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie ?i produce efectele de la data comunicrii sale.
REPREZENTANI LEGALI ANGAJATOR,
....................................................
Data comunicrii: ..........................
Semnturi de luare la cunotin: ...................
Art. 252 - Codul muncii republicat
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
Orica alta sanctiune disciplinara, dintre cele permise de Codul muncii, se vor dispune in
baza unei cercetari disciplinare prealabile, conform legii. Avertismentul este singurul
care nu necesita cercetare.