Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ADMINISTRATOR

S.C. STAR BEST CO 97 IMPEX S.R.L.


BUCURETI
C.U.I. RO 8870950

LUCRARE REALIZATA DE STROE ADRIAN P.F.A.-CERTIFICAT DE ABILITARE NR. 8176/2011


-2014-

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


LOCUL DE MUNCA: ADMINISTRATOR, in cadrul firmei S.C. STAR BEST CO 97 IMPEX
S.R.L. BUCURETI

PROCESUL DE MUNCA:
Planifica si coordoneaza intreaga activitate a societatii.
Intocmeste si prelucreaza diverse documente conform cu sarcinile atribuite si normele de lucru
in vigoare.
Conduce autovehiculele din dotare si se ingrijeste de starea acestora, conform cu sarcinile
atribuite si normele de circulatie si lucru in vigoare.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI


DE MUNCA EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCTIE:
- Echipamente de birou : calculator , imprimanta , calculator de birou, tehnica de comunicatie:
telefon;
- Autoturism de serviciu : FORD 2,5 To.

SARCINA DE MUNCA:
- raspunde de evidenta contabila, financiara si de gestiune din S.C. STAR BEST CO 97
IMPEX S.R.L. BUCURETI pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar, contabil si de
gestiune ;
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii de
compartimente;
- raspunde de arhivarea documentelor, asigura pastrarea in arhiva proprie, timp de 10 (zece)
ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in
contabilitate cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 (cincizeci) ani ;
- asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si
utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in
contabilitate in perioada la care se refera ;
- semneaza documentele contabile de cumparare de la din S.C. STAR BEST CO 97 IMPEX
S.R.L. BUCURETI in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a
societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati, evidente legate de situatiil legate
de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ;
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tine cont de oferta concurentei pe care
trebuie permenent sa o aduca la cunostinta asociatiilor ;
- are drept de semnatura pe documente justificative si in banca ;
- transmite compartimentului de contabilitate lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte
a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S. potrivit HG290/04.03.2004
si a art. 34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare ;
- efectueaza operatiuni de incasari si de plati (prin caserie sau prin virament) asigura virarea
incasarilor in contul si banca societatii, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de
contabilitate ;
- organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale
in vigoare ;
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare ;

- raspunde de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si


de casarea acestora cu toate actiunile conexe( dezmenbrare, valorificare, etc.) ;
- formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica,
procedurala sau organizatorica ;
- examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, indentifica risipa si
gestiunea defectuoasa si fraudelor, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea
pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
- rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori
angajati ai societatii ;
- reprezinta societatea pe plan local, in relatia cu instututii publice locale si cu tertii ;
- actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care
apar ;
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate ;
-distribuie substane chimice si semine ctre beneficiari, conform graficelor de livrri ;
-sa conduca, potrivit regulilor de circulatie, autoturismul din dotare in transportul de persoane
i marfa de distribuit;
- sa asigure buna functionare a autovehicului din dotare si sa verifice starea acestuia de
functionare inainte de a efectua un transport sau o deplasare in interesul serviciului;
- sa cunoasca masuri si reguli de prim ajutor in cazul unui accident rutier ;
- sa se supuna efectuarii examenelor medicale periodice ;
- sa desfasoare activitatea astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
- sa raspunda de calitatea lucrarilor executate ;
- respecta regulile de securitate si sanatate in munca si de situatii de urgenta;
- respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care intra in
contact ;
-sa respecte programul de lucru si regulile de disciplina stabilite la nivelul societatii, in
conformitate cu prevederile RI .

RASPUNDERI ADMINISTRATIVE:
- raspunde de gestionarea intregului patrimoniu al societatii ;
- sa raspunda de inventarul din dotarea postului si de folosirea corespunzatoare a acestuia ;

MEDIUL DE MUNCA:
Incintele sediului administrativ ale societatiii din S.C. STAR BEST CO 97 IMPEX S.R.L.
BUCURETI si teren , la locurile de munca din camp i de la sediile beneficiarilor. Activitatea se
desfasoara in birouri intr-un microclimat confortabil , fara expunere la noxe , precum si pe teren , cu
deplasari in interesul firmei. Atunci cand realizeaza deplasari in interesul firmei, activitatea se poate
desfasura in conditii obisnuite sau dificile , in timpul noptii, in conditii dificile de vizibilitate.

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


ADMINISTRATOR
FACTORI DE RISC
Prezenta factorilor de risc
A.
EXECUTANT
1.
ACTIUNI GRESITE
1.1.
Executare defectuoasa de
operaii
F.1. efectuarea defectuoasa de comenzi
- Comenzi;
asupra echipamentelor de lucru;
F.2. efectuarea defectuoasa de manevre la
- Manevre;
autoturismul din dotare;
- pozitionari,fixari,asamblari;
- reglaje;
F.3. utilizarea gresita a mijloacelor de protectie
- utilizare greita a mijloacelor de
din dotare, cand se afla pe camp;
protectie,etc. ;
1.2. Nesincronizari de operaii
- intrzieri
F.4. nesincronizarea de operatii - intarzieri sau
- devansri
devansari neprevazute in procedura de lucru;
1.3. Efectuare de operaii
neprevzute prin sarcina de munca
- pornirea echipamentelor tehnice
F.5. pornirea / exploatarea / intreruperea
- ntreruperea funcionarii
echipamentelor tehnice fara autorizatie;
echipamentelor tehnice
- alimentarea sau oprirea alimentarii F.6. alimentarea / oprirea alimentariii cu
cu energie (curent electric, fluide
energie fara autorizatie;
energetice, etc.)
- deplasri, staionari in zone
F.7. deplasri, staionari in zone periculoase
periculoase
cand se afla pe camp;
- deplasri cu pericol de cdere :
F.8. deplasari cu pericol de cadere de la
de la acelai nivel :
acelasi nivel prin dezechilibrare, impiedicare si
- prin dezechilibrare
alunecare;
- Alunecare
- mpiedicare
F.9. deplasari cu pericol de cadere de la
de la nlime :
inaltime prin pasire in gol , prin dezechilibrare,
- prin pire n gol
prin alunecare , atunci cand se afla la punctele
- prin dezechilibrare
de lucrari din camp ;
- prin alunecare
F.10. comunicari accidentogene cu alti
1.4. Comunicri accidentogene
lucratori;
2.
OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operaii
F.11. omiterea unei operatii mentionate in
procedura de lucru cu care a fost instruit;
2.2. Neutilizarea mijloacelor de
F.12. neutilizarea echipamentelor de protectie
protecie
din dotare ;
B. SARCINA DE MUNCA
1.

CONTINUT
NECORESPUNZATOR AL SARCINII
DE MUNCA IN RAPORT CU
CERINTELE DE SECURITATE

1.1. Operaii, reguli, procedee greite


1.2. Absenta unor operaii

2.

1.

1.3. Metode de munca


necorespunztoare (succesiune
greita a operaiilor)
SARCINA
SUB/SUPRADIMENSIONATA IN
RAPORT CU CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
2.1. Solicitare fizica:
- efort static
- poziii de lucru forate sau vicioase
- efort dinamic
2.2. Solicitare psihica :
- ritm de munca mare
- decizii dificile in timp scurt
- operaii repetitive de ciclu scurt sau
extrem de complex, etc.
- monotonia muncii
C. MIJLOACE
FACTORI DE RISC MECANIC
1.1 Micri periculoase
1.1.1 Micri funcionale ale
echipamentelor tehnice :
-organe de maini in micare

-curgeri de fluide
- deplasri ale mijloacelor de
transport, etc
1.1.2. Autodeclanri sau
autoblocri contraindicate ale
micrilor funcionale ale
echipamentelor tehnice sau ale
fluidelor
1.1.3. Deplasri sub efectul
gravitaiei :
-alunecare
- rostogolire
-rulare pe roti
- rsturnare
- cdere libera
- scurgere libera
- deversare
- surpare, prbuire
- scufundare
1.1.4.Deplasri sub efectul
propulsiei :
- proiectare de corpuri sau particule
- deviere de la traiectoria normala
- balans

F.13. operatii / reguli / procedee gresite,


folosite pentru realizarea sarcinii de munca;
F.14. absenta unor operatii din procedura de
executare stabilita pentru sarcina de munca;
F.15. succesiunea gresita a operatiilor sau
utilizarea metodelor de munca
necorespunzatoare pentru realizarea sarcinii;

F.16. solicitare fizica prin: efort static, lucrul


mult timp la birou sau in masina , afectiuni
coloana vertebrala;

F.17. solicitare psihica- ritm de munca mare;


F.18. solicitare psihica luarea unor decizii
dificile in scurt timp;
DE PRODUCTIE

F.19. organe de maini in micare cand


participa la lucrarile din camp sau la lucrarile
de intretinere a mijloacelor de productie din
dotarea firmei ;
F.20. deplasari ale mijloacelor de transport pe
traseele exterioare sau interioare;

F.21. alunecare, rostogolire, rasturnare,


cadere libera a materialelor , sculelor ,
pieselor de schimb din atelier;

- recul
- ocuri excesive
- jet, erupie

2.

3.

1.2.Suprafee sau contururi


periculoase :
- neptoare
- tioase
- alunecoase
- abrazive
- adezive
1.3.Recipiente sub presiune.
1.4.Vibraii excesive ale
echipamentelor tehnice
FACTORI DE RISC TERMIC
2.1. Temperatura ridicata a obiectelor
sau suprafeelor

F.22. lucrul cu suprafete / contururi intepatoare


/ taioase / alunecoase etc.;

2.2. Temperatura coborta a


obiectelor sau suprafeelor

F.24. contact cu obiecte / suprafete cu


temperatura scazuta pe timp friguros
(balustrazi , sisteme de inchidere, etc.);

2.3.Flcri, flame
FACTORI DE RISC ELECTRIC
3.1. Curentul electric :
-atingere directa

-atingere indirecta
4.

5.

-tensiune de pas
FACTORI DE RISC CHIMIC
4.1. Substane toxice
4.2. Substane caustice
4.3. Substane inflamabile
4.4. Substane explozive
4.5. Substane cancerigene
4.6. Substane radioactive
4.7. Substane mutagene
FACTORI DE RISC BIOLOGIC
5.1. Culturi sau preparate cu
microorganisme :
- bacterii
- virusuri
- richei
- spirochete
- ciuperci
- protozoare
5.2. Plante periculoase (exemplu :
ciuperci otrvitoare)

F.23. contact cu obiecte / suprafete cu


temperatura ridicata zona motorului termic al
autoturismului, instalatii de incalzire;

F.25. electrocutare prin atingere directa :


- conductori neizolati sau cu izolatie
imbatranita ;
-bornele aparatelor neizolate sau cu izolatia
deteriorata ;
- in cazul nefunctionarii elementelor dinspre
sursa .
F.26. electrocutare prin atingere indirecta :
- deteriorarea circuitului de legare la pamant ;
F.27. substante toxice transport substante
fitosanitare ;

5.3. Animale periculoase (exemplu :


erpi veninoi)
D. MEDIU DE MUNCA
1.

FACTORI DE RISC FIZIC


1.1. Temperatura aerului : ridicata,
sczuta
1.2. Umiditatea aerului : ridicata,
sczuta
1.3. Cureni de aer

F.28. temperatura aerului ridicata vara si


scazuta iarna ;
F.29. curenti de aer la lucrarile in camp ;

1.4. Presiunea aerului : ridicata,


sczuta
1.5. Aeroionizarea
1.6. Suprapresiune in adncimea
apelor
1.7. Zgomot

F.30. nivel de zgomot ridicat cand participa la


lucrarile agricole in camp ;

1.8. Ultrasunete
1.9. Vibraii

2.

1.10. Iluminat :
-nivel de iluminare sczut,
-strlucire
- plpire
1.11. Radiaii
1.11.1. Electromagnetice :
- infraroii
- ultraviolete
- microunde de frecventa nalta
- de frecventa medie
- de frecventa joasa
- laser
1.11.2. Ionizante :
- Alfa
- Beta
- Gamma
1.12. Potenial electrostatic
1.13. Calamitai naturale (trsnet,
inundaie, vnt, grindina, viscol,
alunecri, surpri, prbuiri de teren
sau copaci, avalane, seisme, etc.)
1.14. Pulberi pneumoconiogene
FACTORI DE RISC CHIMIC
2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau
caustici
2.2. Pulberi in suspensie in aer, gaze
sau vapori inflamabili sau explozivi

F.31. iluminat necorespunzator la locul de


munca : stralucire , palpaire;

F.32. calamitati naturale: trsnet, inundaie,


vnt, grindina, viscol,prabusiri de copaci,
seisme ;

F.33. pulberi in suspesie in aer in timpul


lucrarilor agricole;

3.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC


3.1. Microorganisme in suspensie in
aer :
- bacterii
- virusuri
- richeii
- spirochete
- ciuperci
- protozoare, etc

CARACTERUL SPECIAL AL
MEDIULUI :
- subteran
- acvatic
- subacvatic
- mltinos
- aerian
- cosmic, etc

UNITATEA: S.C. STAR BEST CO 97


IMPEX S.R.L. BUCURETI

NUMAR PERSOANE EXPUSE: 1


FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA

SECTIA:

DURATA EXPUNERII: 8 h
ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCA:

ADMINISTRATOR

Evaluator Ing. STROE ADRIAN

COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNCA

FACTORI DE RISC
IDENTIFICATI

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A


FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

2
F.1. efectuarea defectuoasa de
comenzi asupra echipamentelor de
lucru;
F.2. efectuarea defectuasa de manevre
la autoturismul din dotare;
F.3. utilizarea gresita a mijloacelor de
protectie din dotare, cand se afla pe
camp;
F.4. nesincronizarea de operatii
intarzieri sau devansari nepravazute in
procedura de lucru;
F.5. pornirea / exploatarea /
intreruperea echipamentelor tehnice
fara autorizatie;
F.6. alimentarea / oprirea alimentarii cu
energie fara autorizatie ;

ACTIUNI
GRESITE

NESINCRONIZARI
DE OPERATII
A. EXECUTANT

EFECTUAREA DE
OPERATII
NEPREVAZUTE
PRIN SARCINA DE
MUNCA

F.7. deplasri, staionari in zone


periculoase cand se afla pe camp;
F.8. deplasari cu pericol de cadere de
la acelasi nivel prin dezechilibrare,
impiedicare si alunecare ;

CONSECINTA
MAXIMA
PREVIZIBILA

CLASADE
GRAVITATE

CLASA DE
PROBABILITATE

NIVEL DE
RISC

3
ITM
3-45
ZILE

DECES

ITM
3-45
ZILE

NEGLIJABIL

NEGLIJABIL

DECES

DECES

ITM
3-45
ZILE

F.9. deplasari cu pericol de cadere de


la inaltime prin pasire in gol , prin
dezechilibrare, prin alunecare , atunci
cand se afla la punctele de lucrari din
camp ;
COMUNICARI
ACCIDENTOGENE

OMISIUNI

CONTINUT
NECORESPUNZATOR IN RAPORT
CU CERINTELE DE
SECURITATE
B. SARCINA DE
MUNCA
SARCINA
SUB/SUPRADIMENSIONATA IN
RAPORT CU
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI

ITM
3-45
ZILE

F.10. comunicari accidentogene cu alti


lucratori;
F.11. omiterea unei operatii mentionate
in procedura de lucru cu care a fost
instruit;
F.12. neutilizarea echipamentului de
protectie din dotare;
F.13. operatii / reguli / procedee
gresite, folosite pentru realizarea
sarcinii de munca;
F.14. absenta unor observatii din
procedura de executare stabilita pentru
sarcina de munca ;
F.15. succesiunea gresita a operatiilor
sau utilizarea metodelor de munca
necorespunzatoare pentru realizarea
sarcinii;

DECES

NEGLIJABIL

NEGLIJABIL

F.16. solicitare fizica prin: efort static,


lucrul mult timp la birou sau in masina,
afectiuni coloana vertebrala;

ITM
3-45
ZILE

F.17. solicitare psihica, ritm de munca


mare;
F.18. solicitare psihica luarea unor
decizii dificile in scurt timp ;
F.19. organe de maini in micare cand
participa la lucrarile din camp sau la
lucrarile de intretinere a mijloacelor de
productie din dotarea firmei ;

ITM
3-45
ZILE
NEGLIJABIL
ITM
3-45
ZILE

ITM
45-180
ZILE
ITM
45-180
ZILE
INV
GR.III

FACTORI DE RISC
MECANIC

C. MIJLOACE
DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC
MECANIC

FACTORI DE RISC
TERMIC

C. MIJLOACE
DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC
ELECTRIC

FACTORI DE RISC
CHIMIC

F.20. deplasari ale mijloacelor de


transport pe traseele exterioare sau
interioare.;
F.21. alunecare, rostogolire, rasturnare,
cadere libera a materialelor , sculelor
, pieselor de schimb din atelier;
F.22. lucrul cu suprafete/ contururi
intepatoare/ taioase / alunecoase;
F.23. contact cu obiecte / suprafete cu
temperature ridicata zona motorului
temic al autoturismului, instalatii de
incalzire ;
F.24. contact cu obiecte / suprafete cu
temperature scazuta pe timp friguros
(balustrazi, sisteme de inchidere) ;
F.25. electrocutare prin atingere
directa :
- conductori neizolati sau cu izolatie
imbatranita ;
-bornele aparatelor neizolate sau cu
izolatia deteriorata ;
- in cazul nefunctionarii elementelor
dinspre sursa .
F.26. electrocutare prin atingere
indirecta :
- deteriorarea circuitului de legare la
pamant ;
F.27. substante toxice transport
substante fitosanitare ;
F.28. temperatura aerului ridicata vara
si scazuta iarna ;

D. MEDIUL DE
MUNCA

FACTORI DE
RISC FIZIC

F.29. curenti de aer la lucrarile in


camp ;

DECES

ITM
3-45
ZILE

ITM
45-180
ZILE

DECES

DECES

ITM
3-45
ZILE
ITM
3-45
ZILE

ITM
3-45
ZILE
ITM
3-45
ZILE
ITM
3-45
ZILE

F.30. nivel de zgomot ridicat cand


participa la lucrarile agricole in camp ;
FACTORI DE
RISC FIZIC

D. MEDIUL DE
MUNCA

F.31. iluminat necorespunzator la locul


de munca : stralucire , palpaire;
F.32. calamitati naturale (trsnet,
inundaie, vnt, grindina, viscol,
prabusiri de teren sau copaci, seisme,
etc.) ;

FACTORI DE RISC
CHIMIC

F.33. pulberi in suspesie in aer in


timpul lucrarilor agricole;

ITM
3-45
ZILE
ITM
3-45
ZILE

DECES

ITM
3-45
ZILE

Nivelul de risc global al locului de munca este:

33

r i Ri
i=1

Nrg

11(3X3)+11(2X2)+11(1X1)
=

33

ri
i=1

= 154 / 66
11X3+11X2+11X1

= 2,33

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6

FI DE MSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNC ADMINISTRATOR


LOC DE MUNC/
NIVEL
MSURA PROPUS
FACTOR DE RISC
DE
(Nominalizarea msurii)
RISC
1
2
3
F.1. efectuarea defectuoasa de comenzi
Inainte de inceperea lucrului, lucratorul va verifica starea corespunzatoare
asupra echipamentelor de lucru ;
2
a echipamentului de lucru;
F.2. efectuarea defectuoasa de
manevre la autoturismul din dotare ;
F.3. utilizarea gresita a mijloacelor de
protectie din dotare, cand se afla pe
camp;
F.4. nesincronizarea de operatii intarzieri sau devansari neprevazute
in procedura de lucru;
F.5. pornirea / exploatarea /
intreruperea echipamentelor tehnice
fara autorizatie;
F.6 alimentarea / oprirea alimentariii
cu energie fara autorizatie ;
F.7. deplasri, staionari in zone
periculoase cand se afla pe camp;
F.8. deplasari cu pericol de cadere de
la acelasi nivel prin dezechilibrare,
impiedicare sau alunecare;
F.9. deplasari cu pericol de cadere de la
inaltime prin pasire in gol, prin
dezechilibrare, prin alunecare , atunci
cand se afla la punctele de lucrari din
camp;

3
2

Respectarea instructiunilor de lucru privind exploatarea autoturismului din


dotare;
Utilizarea corecta a echipamentului de lucru, conform fiselor de utilizare a
echipamentelor ;

Instruirea permanenta a lucratorului asupra procedurilor de lucru si a


proceselor de productie;
Examinarea profesionala periodica cu barem de verificare a cunostintelor;
Interzicerea lucratorului de a porni, exploata si intrerupe echipamentele
tehnice pentru care nu are autorizatie;

Lucratorului ii este interzis actionarea echipamentelor actionate electric


pentru care nu are autorizatie si pentru care nu este instruit ;

Instruirea periodica a lucratorului;


Respectarea instructiunilor de lucru si a cailor de acces;
Semnalizarea corespunzatoare a locurilor de munca periculoase;
Respectarea semnalizarilor corespunzatoare a locurilor de munca periculoase;
Deplasarea se va face numai pe caile de acces stabilite, iar in situatia in care
acestea sunt umede se va circula cu atentie;
Caile de acces, holurile si culoarele de trecere trebuie sa ramana libere,
neblocate; caile de acces si iesirile de siguranta trebuie sa fie puse in evidenta
(marcate) prin panouri de avertizare amplasate in locurile cele mai potrivite si
iluminate pe timpul noptii.
Dotarea lucratorilor cu incaltaminte antiderapanta, verificarea utilizarii acestuia si
dotarea cu celelalte mijloace de protectie pentru lucrul la inaltime;
Instruirea lucratorilor asupra riscurilor existente in cazul lucrului la inaltime si a
comportamentului pe care trebuie sa-l adopte;
Neadmiterea la lucru a persoanelor care nu corespund medical, care sunt sub
influienta bauturilor alcoolice sau a unor medicamente care diminueaza capacitate
de coordonare, reactii motorii etc ;

10
11

12

13
14
15

16
17
18
19

20

F.10. comunicari accidentogene cu


alti lucratori;
F.11. omiterea unei operatii
mentionate in procedura de lucru cu
care a fost instruit ;
F.12. neutilizarea echipamentului de
protectie din dotare;
F.13. operatii / reguli / procedee
gresite, folosite pentru realizarea
sarcinii de munca;
F.14. absenta unor operatii din
procedura de executare stabilita
pentru sarcina de munca;
F.15. succesiunea gresita a operatiilor
sau utilizarea metodelor de munca
necorespunzatoare pentru realizarea
sarcinii;
F.16. solicitare fizica prin: efort static,
lucrul mult timp la birou sau in
masina, afectiuni coloana vertebrala;
F.17. solicitare psihica- ritm de munca
mare;
F.18. solicitare psihica luarea unor
decizii dificile in scurt timp;
F.19. organe de maini in micare
cand participa la lucrarile din camp
sau la lucrarile de intretinere a
mijloacelor de productie din dotarea
firmei ;
F.20. deplasari ale mijloacelor de
transport pe traseele exterioare sau
interioare;

In timpul procesului de lucru se interzice comunicarea fara atributiuni de


serviciu cu alte persoane;

Respectarea procedurilor de lucru conform instructiunilor primite;

Verificarea zilnic a utilizrii echipamentului de protectie;


ntrzierea nceperii sau continurii lucrului fr folosirea echipametului
individual de protectie;
Achizitionarea de echipamente de protectie si de lucru autorizat si
utilizarea acestuia la locul de munca;
Instruirea periodica a lucratorului pentru respectarea procedeelor specifice
in realizarea sarcinii de munca;

Instruirea periodica a lucratorului pentru respectarea procedeelor specifice


in realizarea sarcinii de munca;

Instruirea periodica a lucratorului pentru respectarea procedeelor specifice


in realizarea sarcinii de munca;

2
2
2
3

Respectarea programului de lucru si a pauzelor ;


Repartizarea pentru asemenea sarcini numai a lucratorilor care sunt apti
din punct de vedere medical si care nu prezinta afectiuni dorsolombare;
Selectarea personalului prin examen medical i psihologic la angajare;
Respectarea programului de lucru si a timpului de odihna;
Angajarea pe aceste posturi, numai a persoanelor apte din punct de vedere
psihic, dupa efectuarea controlului psihologic ;
Efectuarea controlului psihologic, periodic;
Se interzice montarea curelelor de transmisie in timpul functionarii
motorului;
La demontarea arcurilor se vor folosi clesti sau scule speciale;
Se vor respecta parametrii de turatie ale motarelor, evitandu-se
suprasolicitarile;
Deplasarea mijloacelor de transport in incinta societatii se va face
respectand caile de acces;
Deplasarea mijloacelor de transport pe traseele exterioare se va face cu
respectarea regulior de circulatie pe drumurile publice;

21

22
23

24

25

26

27
28
29
30
31

F.21. alunecare, rostogolire,


rasturnare, cadere libera a
materialelor , sculelor , pieselor de
schimb din atelier;
F.22. lucrul cu suprafete / contururi
intepatoare / taioase / alunecoase;
F.23. contact cu obiecte / suprafete cu
temperatura ridicata- zona motorului
termic al autoturismului, instalatii de
incalzire;
F.24. contact cu obiecte / suprafete cu
temperatura scazuta pe timp friguros
(balustrazi , sisteme de inchidere ,
etc.)
F.25. electrocutare prin atingere
directa :
- conductori neizolati sau cu izolatie
imbatranita ;
-bornele aparatelor neizolate sau cu
izolatia deteriorata ;
- in cazul nefunctionarii
elementelor dinspre sursa ;
F.26. electrocutare prin atingere
indirecta :
- deteriorarea circuitului de legare la
pamant ;
F.27. substante toxice transport
substante fitosanitare ;
F.28. temperatura aerului ridicata
vara si scazuta iarna ;
F.29. curenti de aer la lucrarile in
camp ;
F.30. nivel de zgomot ridicat cand
participa la lucrarile agricole in camp ;
F.31. iluminat necorespunzator la
locul de munca : stralucire , palpaire;

Sa se verifice stabilitatea si portanta rastelelor ;


Sertarele si incuietorilor se asigura contra alunecarii ;
Se va utiliza scaun rulant, asigurat contra rasturnarii ;

Toate obiectele ascutite vor fi verificate cu atentie inainte de inceperea


activitatii si nu vor fi folosite cele care nu corespund conditiilor de lucru;

In timpul interventiilor la autoturism, lucratorul va utiliza echipametul de


protectie adecvat;

Purtarea echipamentului corespunzator de iarna;

3
3

Aigurarea masurilor tehnice de protectie impotriva electocutarii prin atingere


directa;
Utilizarea echipamentului individual de protectie electoizolant;
Orice interventie la echipamentele electrice va fi efectuata de personal
instruit si autorizat in acest sens ;

Verificarea periodica a instalariilor de legare la pamant;

Instruirea periodica a lucratorilor pentru folosirea subtantelor toxice;

Climatizarea spatiilor de lucru ;

Climatizarea spatiilor de lucru;


Evitarea de catre lucrator a curentilor de aer in camp deschis;

2
2

Reducerea nivelului de zgomot provenit de la surse perturbatoare;


Asigurarea unui ilumitat corespunzator prin folosirea de corpuri de iluminat
adecvate conditiilor de mediu;

32

33

F.32. calamitati naturale (trsnet,


inundaie, vnt, grindina, viscol,
prabusiri de copaci, seisme, etc.)
F. 33. pulberi in suspensie in aer in
timpul lucrarilor agricole;

Instruirea periodica
de urgenta;

privind

comportamentul

in

cazul

situatiilor

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si utilizarea


acestuia in mod corespunzator;
Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate degajarilor de vapori
inflamabili, trebuie prevazute cu dispozitive de retinere si/sau evacuare ,
amplasate cat mai aproape de locurile de degajare;