Sunteți pe pagina 1din 12

Model cadru pentru beneficiarii submsurii 6.

2
(Not! Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.
Recomandrile scrise cu font italics nu vor fi preluate de ctre solicitant la completarea Planului de afaceri)
ELABORAT DE:
Consultant autorizat..................
Solicitant....................................
forma juridica.............................
Date de identificare...................
(nume, prenume, semnturi, tampil)
Data intocmirii.............................
PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2
Atenie!
Planul de Afaceri (PA) nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de finalizarea PA si de indeplinirea obiectivului obligatoriu stabilit prin PA
(procentul obligatoriu aferent produciei comercializate sau activitilor prestate).
n cazul neimplementrii corecte a PA, sumele pltite vor fi recuperate proporional cu ponderea aferent obiectivului/obiectivelor
nerealizate, raportnd la ntreaga valoare a sprijinului de 50.000 euro respectiv 70.000 euro.
TITLUL PROIECTULUI: ...........................................................................................................................
Durata de implementare a proiectului: ........... luni (maximum 57 de luni)
I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

Denumirea solicitantului/ Forma juridic a solicitantului:

Date de identificare ale solicitantului:

Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod CAEN nregistrat la ONRC
astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru sub-masura 6.2
disponibila pe site-ul AFIR :
activitti de productie:
servicii:
Solicitantul va propune prin PA realizarea de activiti aferente unui singur cod CAEN.

Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de Finantare si care nu fac obiectul finanrii:
Codul CAEN activitate agricola:
Codul CAEN activitate neagricola:

Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul cu nr. de aciuni deinute);
sediul social/sediu profesional, domiciliu;

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)


Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii Cererii de Finantare
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei activitti neagricole in spatiul
rural, pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.
Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
Societate n nume colectiv SNC (Legea nr.31/1990);
Societate n comandit simpl SCS (Legea nr.31/1990);
Societate pe aciuni SA (Legea nr.31/1990);
Societate n comandit pe aciuni SCA (Legea nr.31/1990);
Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/1991)
Societate cooperativ de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/
2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti non-agricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004).

Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural)................................,


Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) .........................,
cod fiscal ....................,
tel./fax: ..........................,
e-mail: ..........................
Codul Unic de Inregistare (CUI).......................................
Certificatul de nregistrare eliberat de Registrul Comerului.......................................
Poziia reprezentantului legal n ntreprindere

*Sediul social/sediu profesional i punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie s fie n spaiul rural.
Competene profesionale (dac este cazul)
- Diplom de studii n domeniu ..........................
- Certificat de calificare n domeniu..........................
II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)
Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea neagricola, alta decat cea
pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul depunerii Cererii de Finanare (evolutie cifra de afaceri,
numr de salariai, investitii in active fizice etc.) Descrierea situaiei iniiale va cuprinde:
Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);
o
Anul infiintarii (pentru start-up-uri)
o
Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei
gospodarii agricole)
o
Baza materiala de care dispune:

terenuri agricole in folosin i/sau proprietate,

cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri


ATENTIE!
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa finantarea prin submasura 6.2 a unor
activitti complementare activittii de baz sau activitilor autorizate.
Prin activitate complementar se nelege activitatea care se desfoar n scopul completrii/dezvoltrii/optimizrii activitii principale
sau activitatii de baz a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfurat de acesta anterior depunerii proiectului.

III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse prin PA. Se va face
descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor ntreprinderii, fa de situaia prezentat la momentul depunerii
Cererii de Finanare n anul 0.
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol din zonele rurale,
n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si reducerii srciei n spatiul rural.
Se descrie contribuia proiectului la atingerea obiectivului general.
Obiectiv obligatoriu de indeplinit
Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de ................... % (minimum 30%) din valoarea primei trane de plat.
(fiind propus a fi atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat). Indicatorul urmrit pentru atingerea acestui obiectiv
este procentul (%) i valoarea produciei comercializate sau activitilor prestate raportat la prima tran de plat.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, caz n care acesta devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza
acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4. La verificarea ndeplinirii obiectivului se va urmri atingerea valorii
stabilite.
ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu - comercializare producie/prestare servicii n valoare de ....... % (minimum 30%) din prima tran
de plat, constituie nerespectarea eligibilitii proiectului i a criteriului de selecie CS 4 (dac este cazul) situaie n care se procedeaz la
recuperarea integral a finanrii.
Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea produciei comercializate sau a serviciilor prestate se calculeaz fr TVA.
Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice, ponderile aferente fiecruia sunt de minimum 20% i sunt
stabilite n funcie de importana acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective specifice, descriind actiunile
pentru atingerea acestora.
Obiectivele specifice propuse nu pot fi confundate cu aciuni.

Prin aciunile propuse n Planul de afaceri trebuie s se asigure fezabilitatea proiectului i continuitatea activit ii dup incetarea
acordrii sprijinului, pe toat perioada de execuie i monitorizare a proiectului.

Nr.crt.

Obiectiv specific

1
2
3
4
5

OS.....
OS....
......
....
.....

Descriere obiectiv specific

Aciunile si documentele suport Procent


aferent
justificative
care
atesta obiectivului (se acorda
modalitatea de indeplinire a pentru fiecare obiectiv
obiectivului
specific asumat)*

TOTAL

100%

* procentul se stabilete pentru fiecare obiectiv specific n funcie de importana acestuia la realizarea obiectivului general propus prin
proiect, este de minimum 20%/obiectiv specific, iar suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie s fie 100%.
Implementarea corect a PA presupune realizarea tuturor obiectivelor.
Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate aciunile menionate . Nerealizarea uneia/mai multor
aciuni din cadrul obiectivului specific analizat are ca efect consemnarea faptului c obiectivul respectiv nu a fost realizat.
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, AFIR va proceda la recuperarea unei sume propor ional cu ponderea aferent
obiectivului/obiectivelor nerealizate raportat la ntreaga valoare a sprijinului.
Exemplu obiective specifice pentru nfiinare pensiune agroturistic:
Nr.crt. Obiectiv specific
Descriere
obiectiv Aciunile si documentele suport justificative
specific
care atesta modalitatea de indeplinire a
obiectivului
1

OS
Construirea agropensiunii
cu 5 camere

Procent aferent
obiectivului (se
acorda pentru
fiecare obiectiv
specific asumat)
Obtinere
avize
si Obtinere avize si autorizaii, intocmire PT: 40%
autorizaii
autorizatia de constructie
Intocmire PT
Realizarea construciei si a finisajelor
Realizarea construciei interioare si exterioare: proces verbal de
Amenajari exterioare
receptie la terminarea lucrarilor
Amenajari exterioare: amenajarea curtii, alei,

parcari, spatii verzi, imprejmuire: documentele


contabile
OS
Achizitia de active Achizitia de active tangibile:
Dotarea agropensiunii
tangibile: 2
-mobilier: 8 paturi, 2 canapele, 16 noptiere, 20
oglinzi,
Achizitia de active -dotari: 1 laptop, 1 centrala telefonica, 9
necorporale: 1
televizoare
Achizitia de active necorporale: 1 software de
contabilitate
Documente suport: documentele contabile
aferente achizitiei
OS
Un angajat al firmei urmeaza doua cursuri
Dezvoltarea
resursei Cursuri de calificare: 2 distincte de calificare care au legatura cu
umane
activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza cate un curs de
calificare care are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.
OS
Campanii
de Se vor realiza 2 campanii de promovare astfel:
Promovarea
promovare
1. Se va crea site-ul societatii
serviciului/produsului
2. Societatea va participa la un targ de
promovare din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte materiale promotionale
Certificat de participare la targ
Imagini foto si video etc.

20%

20%

20%

5
TOTAL

100%

Exemplu de calcul de proportionalitate

Dac la momentul solicitrii tranei a doua se constat ndeplinirea obiectivelor 1 si 2 ceea ce reprezint 60% din totalul obiectivelor
specifice asumate, nendeplinirea obiectivului 3, conduce la diminuarea tranei a doua de plata cu un cuantum aferent procentului de 20%
din 50.000 euro sau dup caz, 70.000 euro.
n cazul n care cea de-a doua tran de plat nu acopera ntreaga valoare care trebuie recuperat, diferen a constituie debit i se
recupereaz din prima transa de plata acordat.
Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitii neagricole
1. Motivarea afacerii
Se prezinta oportunitatea afacerii, se descriu serviciile ce urmeaza s fie prestate sau produsele ce urmeaz a fi obinute.
2. Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.
o
Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului dac acetia
difer de clienii descrii),
o
Descrierea pe scurt a politicilor privind:
produsul: aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specifica iile bunului sau
produsului n cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului final.
preul: se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
promovarea: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale i se refer la diferite metode de
promovare a unui produs, brand sau companie.
vanzare/desfacere cu amnuntul sau prestarea serviciului - se refer la numirea locului vnzrii/desfacerii cu
amnuntul a produsului sau cel al prestrii serviciului (ex: regiune geografic sau ramura industrial )
client beneficiarul/segmentul cruia se adreseaz (tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri, femei, brba i,
etc.)
o

Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).

Atentie!
In cazul serviciilor n agroturism si activitilor mesteugreti se va descrie i potenialul local

Nr.crt
1
2

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de
Produse/servicii
% din materii prime/materiale auxiliare
materii prime/materiale auxiliare
oferite

Nr.crt

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client
Valoare
% din vnzri
(Denumire i adresa)
(Lei)

1
2
3
3. Descrierea activitii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor (cu totalitatea activitilor necesare realizrii acestui flux care trebuie detaliate i
realizate prin proiect), activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului. Se descrie detaliat fluxul activitatilor propuse prin
PA si modul de realizare a acestora, prin care se asigur obtinerea produsului destinat vanzarii sau a serviciului prestat.,
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare propuse prin proiect care contribuie la
dezvoltarea activitilor ntreprinderii. Resursele financiare (suma forfetar obinut prin proiect i,
dup caz, alte resurse financiare atrase) nu se vor descrie din punct de vedere valoric.
Dup caz, se vor descrie acivitile privind formarea profesional sau/i consilierea.
Personal

Fora de munca
Specialitate/
Meseria

Nr.
angajai

Permaneni/sezonieri
Nr.

1.
.
N
Total, din care:
- permanenti
- sezonieri
Atenie! Se are n vedere ca la ntocmirea PA i implementarea acestuia, cheltuielile operaionale propuse (salarii, materii prime, materiale
consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) s deserveasc exclusiv i s contribuie la ndeplinirea i realizarea PA.

Pentru desfurarea activitilor propuse prin proiect solicitantul trebuie s asigure infrastructura necesar (echipamente, utilaje, dotri,
teren construit/neconstruit etc) i, n secundar, poate s asigure capitalul de lucru (achiziie materii prime, materiale etc).
Solicitantul prezint modalitatea n care va asigura continuitatea activitilor finanate prin proiect dup acordarea celei de a doua trane
de plat.
Modalitatea de gestionare si implementare a PA
Scurta descriere a derularii activitilor pentru implementarea PA;
Se vor prezenta activitile previzionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin PA.
ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.

o
Descrierea modalitatii de desfsurare a activitilor comerciale, astfel inct producia comercializat sau serviciile prestate
(vanzari previzionate) s justifice procentul asumat la obiectivul obligatoriu nainte de solicitarea celei de a doua trane de plat;
o
Durata de implementare a PA i de ndeplinire conform a angajamentelor din PA;
De la data semnrii contractului de finanare, prin PA, solicitantul trebuie s demonstreze c:
o va comercializa producie de minimum......% (nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat,
o va realiza activitatile n conformitate cu cele precizate n PA,
o va demara implementarea PA n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finantare, i
o va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific PA) care au stat la baza
realizrii previzionrii procentului stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz
acesta n timp; se va preciza producia fizic i producia valoric estimat n urma realizrii investiiei. Previzionarea
vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante (EUR).

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)


Nr.
Crt.
1
2

Categoria

Total
An 1
Vanzari fizice previzionate
UM

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Produsul / serviciul 1
Produsul / serviciul 2
.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nr.
Crt.

Produsul / serviciul (n)

Categoria

Pret in
EUR/UM

Total
An 1
Vanzari valorice previzionate

Total
An 2

UM

1
Produsul / serviciul 1
2
Produsul / serviciul 2
3
.
4
Produsul / serviciul (n)
5
6
7
8
9
10
11
12
Total venituri /incasari anuale

SUM An1
(1-12)

SUM An2
(1-12)

Total
An 3

SUM An3
(1-12)

Total
An 4

SUM An4
(1-12)

Total
An 5

SUM An5
(1-12)

TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricol propus


pentru finanare

* Se va completa tabelul de mai sus pentru ntreaga perioada (1-5 ani). In tabel vor fi trecute veniturile i ncasrile aferente activitii
propuse prin proiect, obinute din producia comercializat sau activitile prestate.
Condiia de a ndeplini procentul obligatoriu asumat de solicitant prin PA poate fi realizat i ntr-o perioad mai mic de 57 luni. La
momentul ndeplinirii acestei condiii beneficiarul poate depune cea de-a doua cerere de plat.
Previziune realizare obiectiv obligatoriu: dup ........ ani de la contractarea sprijinului.

10

Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = suma totalurilor mai multor ani din prognoza
(de ex: AN1+An2 sau AN1+An2+An3, etc.)
Valoare prima transa........ EUR
Total venituri sau incasari previzionate, din activitatea propusa .. ..% (nu mai puin de 30%) x Transa I nerambursabila
Explicaii pentru completarea tabelului:
Vnzri fizice previzionate (per produs/serviciu) Total An 1 reprezinta numrul total UM (unitati de masur) previzionate a fi vandute
n anul 1
Ex UM cantitativ: (buc.; ml.; mc. etc)
Vnzri valorice previzionate An 1 (per produs/serviciu) = Vnzri fizice previzionate Total An1 (per produs/serviciu) x Pret in
Euro/U.M.
Se va aplica similar aceeasi formul de calcul pentru toi anii de previziune (An2;An3;An4;An5) .
IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE
GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Se vor reprezenta aciunile necesare atingerii obiectivelor specifice din PA cu nr. de luni aferente, calculate ncepnd de la semnarea
contractului de finanare, fr a depi termenul maxim de 57 de luni
UTILIZAREA EFICIENT A RESURSELOR
Atenie !
Implementarea PA trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data semnrii Contractului de Finanare.
V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora
asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele
tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.

11

Dac pe parcursul perioadei de implementare, la verificarea transei a doua de plat si n perioada de monitorizare a proiectului se
constat c nu au fost ndeplinite / respectate / meninute condiiile de eligibilitate si de selec ie (cu excep ia CS1) prevzute n PA, se va
proceda la rezilierea contractului i recuperarea integral a sprijinului acordat.

12