Sunteți pe pagina 1din 1

93 kg de anilina se dizolva intr-o solutie de acid clorhidric 4M, dupa care se adauga o solutie de azotit de

sodiu de concentratie procentuala masica 20%. Sarea de diazoniu rezultata se cupleaza cu -naftol
dizolvat intr-o solutie de hidroxid de sodiu 40% obtinandu-se 180 kg de colorant (sare de sodiu). Se cere:
a) Scrieti ecuatiile reactiilor chimice
b) Calculati volumul solutiei de acid clorhidric 4M daca se lucreaza cu un exces de 10%?
c) Calculati conversia anilinei in colorant
a) Scrieti ecuatiile reactiilor chimice
Ecuatiile reactiilor chimice:
C6H5-NH2 + 2HCl+ NaO-NO C6H5-NN+]Cl- + NaCl + 2H2O
C6H5-NN+]Cl- + C10H7-OH+ NaOH C6H5-N=N- C10H6-ONa +HCl+H2O
b) Calculati volumul solutiei de acid clorhidric 4M daca se lucreaza cu un exces de 10%?
1 mol anilina = 93g
93 kg
2 kmoli
C6H5-NH2 + NaNO3 + 2HCl C6H5-NN+]Cl- + NaCl + 2H2O
93 kg anilina consuma 2 kmoli de HCl.
Se determina in ce volum de solutie se gaseste 2 kmoli HCl stiind ca in 1L solutie sunt 4 moli HCl (4M)
1 L solutie.4 moli
x ml solutie2000 moli
x=2000/4=500 L
Se determina excesul de solutie de HCl
100 L solutie..10 L solutie exces
500 L solutie.x
x=50 L solutie
masa solutiei introduce = 500+50=550 L solutie HCl
c) Calculati conversia anilinei in colorant
1 kmol C6H5-N=N- C10H6-ONa = 270 kg
1 kmol de aniline = 93 kg
Din 1 kmol anilina se obtine 1 kmol produs.
Foarte schematic (adica scriu doar reactantul principal si produsul) procesul este urmatorul
C6H5-NH2 + 2HCl+ NaO-NO C6H5-NN+]Cl- + NaCl + 2H2O
C6H5-NN+]Cl- + C10H7-OH+ NaOH C6H5-N=N- C10H6-ONa +HCl+H2O
Rezulta ca din 93 kg anilina trebuie sa rezulte teoretic (adica din calcule) 270 kg colorant.
Din textul problemei aflam ca se obtine practic 180 kg colorant
Conversia sau randamentul este:
= masa obtinuta practic100/masa teoretica = 180100/270=66,66%