Sunteți pe pagina 1din 8

Serii Fourier

Probleme rezolvate
Problema 0.1. Sa se dezvolte n serie Fourier urm
atoarele functii periodice (daca sunt
definite pe un interval atunci perioada functiei este egal
a cu lungimea intervalului):

a)

f (x) = x,

b)

f (x) = |x| ,

c)

f (x) = |sin 5x| , x R;1,
x (0, 1)
f (x) =
x + 2, x [1, 2);

d)
e)

x (, ];
x [, ];

f (x) = cos x,

x [1, 2].

Solutie 0.1. a) Pentru o functie f periodica de perioad


a principala 2 seria Fourier
atasat
a este

S(x) =

a0 X
an cos nx + bn sin nx
+
2
n=1

iar coeficientii an si bn se calculeaza prin


1

1
bn =

an =

f (x) cos nx dx,

pentru n = 0, 1, . . .

f (x) sin nx dx,

pentru n = 1, 2, . . .

Conform Teoremei lui Dirichlet S(x) = f (x) n toate punctele x n care functia f este
continua.
Pentru ca functia este impar
a (relatia f (x) = f (x) este adev
arat
a pentru orice x)
1

2
rezult
a ca toti coeficientii an sunt nuli: an = 0. Calculam coeficientii bn :
Z
1
f (x) sin nx dx
bn =

Z
2
=
x sin nx dx (pentru ca x sin nx este par
a)
0


Z
2
cos nx 1
=
cos nx dx
(prin integrare prin parti)
x
+

n 0 n 0


1 sin nx
cos n
2
+

n
n
n 0
=

2(1)n+1
.
n

(pentru ca cos n = (1)n si sin n = 0)

Dezvoltarea functiei f n serie Fourier este


Y

Figura 1: Functia periodica de la a)

x=

X
2(1)n+1

n=1

sin nx,

pentru orice x (, ).

b) Perioada principal
a a functiei f este 2. Functia f este par
a (pentru ca f (x) = f (x))
si deci bn = 0. Avem
Z
Z
1
2
a0 =
f (x) dx =
|x| dx (am folosit paritatea functiei f )

0

Z
2
2 x2
=
x dx =
= .
0
2 0
Z
1
f (x) cos nx dx
an =
Z
Z
sin nx
2
2
sin nx
=
x cos nx dx =

dx
x
0

n 0
n
0
Z
2 cos nx
2 [(1)n 1]
2
sin nx dx =

.
=
=
n 0
n
n 0
n2

Pentru ca f este continua, rezult


a ca urm
atoarea egalitate este adev
arat
a pentru orice

3
Y

Figura 2: Functia periodica de la b)


x [, ]
|x| =

X 2 [(1)n 1]
1

4X
+
cos
nx
=

cos(2k 1)x.
2
2
n
2
(2k 1)2
n=1

k=1

In particular, s
a observ
am ca pentru x = 0 se obtine

2
1
=
.
(2k 1)2
8

k=1

. Pentru functia noastr


a
c) Perioada principal
a a functiilor |sin mx| si |cos mx| este T = m

T = 5 . Seria Fourier pentru o functie periodica de perioad


a 2 este

S(x) =

a0 X
n
n
an cos
+
x + bn sin
x
2

n=1

iar coeficientii an si bn se calculeaza prin


1
an =

1
bn =

f (x) cos

n
x dx,

pentru n = 0, 1, . . .

f (x) sin

n
x dx,

pentru n = 1, 2, . . .

Functia este par


a, deci bn = 0. Avem
Y

Figura 3: Functia f (x) = |sin 5x|

4
10
a0 =

10

10

20
f (x) dx =

10

20
|sin 5x| dx =


20 cos 5x 5
8
=
= .

5 0

10
an =

10
=

10

10

20
f (x) cos 10nx dx =

sin 5x dx
0

10

sin 5x cos 10nx dx


0

10

[sin(5x + 10nx) sin(10nx 5x)] dx


0


!
cos 5x(2n 1) 10
cos 5x(2n + 1) 10
+

5(2n + 1) 0
5(2n 1) 0


10
1
1
4
=

.
=
5(2n + 1) 5(2n 1)
(4n2 1)

10
=

Dezvoltarea n serie Fourier a functiei va fi

4
1
4X
|sin 5x| =
cos 10nx.
2

4n 1
n=1

d) Pentru o functie definita pe un interval oarecare [a, b] avem = ba


2 . In cazul nostru
= 1. Functia nu este nici par
a, nici impar
a. Calculam coeficientii seriei Fourier, folosind
proprietatea ca integrala unei functii periodice pe un interval arbitrar de lungime egal
cu perioada are totdeauna aceesi valoare.
Z 2
Z 1
Z 2
Z 1
f (x) dx
f (x) dx +
f (x) dx =
f (x) dx =
a0 =
=

an =
=
=

Z
Z
Z

1
0

f (x) cos nx dx =
1
1

f (x) cos nx dx +
0
1

cos nx dx +
0

2
2
(x + 2)2
9
(x + 2) dx = 1 +
dx +
= .

2
2
1
1
Z

Z
Z

f (x) cos nx dx
0
2

f (x) cos nx dx
1

(x + 2) cos nx dx
1Z 2
sin nx 1
sin nx
sin nx 2
=
+ (x + 2)

dx


n 0
n 1
n
1
2
Z 2

1
1
1
=
sin nx dx = 2 2 cos nx = 2 2 (1 (1)n ) .
n 1
n
n

5
Y

Figura 4: Functia periodica de la e)

bn =
=

Z
Z

f (x) sin nx dx =
1
1

sin nx dx +
0

f (x) sin nx dx
0

(x + 2) sin nx dx
1

Z 2
cos nx 1
cos nx
cos nx 2
=
dx
(x + 2)
+
n
n
n
0
1
1
2

(1)n
1
4
3(1)n
1
=
+

+
+ 2 2 sin nx
n
n n
n
n
1
2(1)n 3
.
n

Rezult
a

2(1)n 3
9 X 1 (1)n
cos
nx
+
sin nx,
f (x) = +
4
n2 2
n

x (0, 2) \ { 1 } .

n=1

e) Avem = 21 . Coeficientii seriei Fourier se calculeaza astfel


a0 = 2

an = 2

Z
Z

1
2

21

f (x) dx = 2

cos x dx = 2(sin 2 sin 1),


1

1
2

21

f (x) cos 2nx dx = 2

cos x cos 2nx dx


1

[cos(x + 2nx) + cos(2nx x)] dx


1sin x(1 + 2n) 2 sin(2n 1)x 2
2(sin 2 sin 1)
=
+
=
.
1 + 2n 1
2n 1 1
4 2 n2 1

6
bn = 2

1
2

12

f (x) sin 2nx dx = 2

cos x sin 2nx dx


1

[sin(x + 2nx) + sin(2nx x)] dx


1cos x(1 + 2n) 2 cos(2n 1)x 2 4n(cos 1 cos 2)
=
=
.

1 + 2n
2n 1 1
4 2 n2 1
1

Seria Fourier este

cos x = sin 2sin 1+

X 2(sin 1 sin 2)
4 2 n2 1

n=1

cos 2nx+

4n(cos 1 cos 2)
sin 2nx,
4 2 n2 1

x (1, 2).

Problema 0.2. Sa se dezvolte n serie de sinusuri functia f (x) = cos 2x, x (0, ).
Solutie 0.2. Introducem functia

f (x), x (0, )
0, x = 0
fs (x) =

f (x), x (, 0).

Functia fs este impar


a cu T = 2. Determinam seria Fourier a acestei functii. Coeficientii
an sunt nuli, iar coeficientii bn se calculeaza astfel:
Z
Z
2
1
fs (x) sin nx dx =
cos 2x sin nx dx
bn =

0
Z
1
=
[sin(2x + nx) + sin(nx 2x)] dx
0cos(n 2)x
cos(n + 2)x
1

, n 6= 2

n + 2 0
n 2 0
1 1 (1)n+2 1 (1)n2
1
1
1 (1)n
=
+
+
=

n+2
n2

n+2 n2
2n(1 (1)n )
.
(n2 4)

Z
cos 4x
1
sin 4x dx =
b2 =
= 0.
0
4 0
=

Atunci
fs (x) =

X
2n(1 (1)n )

n=1

(n2 4)

Rezult
a
cos 2x =

sin nx =

1 X 4(2k 1)
sin(2k1)x,

(2k 1)2 4
k=1

4X
2k 1
sin(2k 1)x,

(2k + 1)(2k 3)
k=1

x [, ]\{ 0 } .

x (0, ).

7
Problema 0.3. Sa se dezvolte n serie de cosinusuri functia f (x) = eax , x [0, ) si s
a
se calculeze

X
(1)n
.
n2 + a 2
n=1

Solutie 0.3. Introducem functia

fc (x) =

f (x), x (0, )
f (x), x (, 0).

Dezvoltam n serie Fourier functia fc care este par


a. Avem bn = 0. Iar coeficientii an
sunt
Z
2 ax
2 a
a0 =
e dx =
(e 1) ,
0
aZ
Z

2 ax
2 1 ax
n
ax
an =
e cos nx dx =
e sin nx dx
e cos nx +
0
a
a 0
0Z

n
2 ea (1)n 1 2n 1 ax
ax
e cos nx dx
+
e sin nx
=

a
a a
a 0
0
=

2 ea (1)n 1 n2

2 an

a
a

Va rezulta ca

2(ea (1)n 1)a


.
(n2 + a2 )
Conform Teoremei lui Dirichlet pentru x [0, ] avem
an =

ax

2a X ea (1)n 1
1 a
(e 1) +
cos nx,
=
a

n2 + a 2

x [0, ].

n=1

Pentru x = 0 avem

1=

1 a
2a X ea (1)n 1
(e 1) +
.
a

n2 + a 2
n=1

Inmultind ambii membrii ai ultimei egalitati cu ea rezult


a:

ea =

 2a X e2a (1)n ea
1
e2a ea +
.
a

n2 + a 2
n=1

Conform Teoremei lui Dirichlet pentru x = avem

ea =

1 a
2a X ea (1)n
(e 1) +
.
a

n2 + a 2
n=1

Adun
and ultimile dou
a relatii obtinem
2e

 2a X
(e2a 1)(1)n
1
2a
=
e
1 +
.
a

n2 + a 2
n=1

Rezult
a
X
(1)n

1
1

2ea
=

.
=
n2 + a 2
2a e2a 1 a
2a sh a 2a2

n=1

Probleme propuse
0.4. Sa se dezvolte n serie Fourier urm
atoarele functii
a) f (x) = x,


b) f (x) = x


1
,
2

x (, ];

c) f (x) = |cos 3x| ,

x [0, 1];

d) f (x) = sin x,

x R;

 
x ,
;
2 2

0.5. Sa se calculeze suma urm


atoarelor serii folosind eventual serii Fourier
a)

X
1
;
n2

n=1

b)

n=1

c)

n2

1
;
+ a2

X
(1)n1

n=1

n2

Indicatii la problemele propuse


0.4. a)
x=+

X
2(1)n

n=1

b)


x

c)

sin nx,

x (, ).

1
2 X
1 1
= + 2
cos 2(2n 1)x,

2
4
(2n 1)2

x [0, 1].

n=1

2
4 X (1)n
|cos 3x| =
cos 6nx,

4n2 1

x R.

n=1

d)

8 X n(1)n1
sin x =
sin 2nx,

4n2 1
n=1

 
.
x ,
2 2

0.5. a) 6 ; se poate folosi dezvoltarea functiei f (x) = x2 , x [, ].


1
ch a
b) 2a
iei eax din problema 14.3, sau dezvoltarea
sh a 2a2 ; se poate folosi dezvoltarea funct
functiei f (x) = ch x, x [, ].
2
2
2
c) 12 ; se poate folosi dezvoltarea functiei f (x) = 3x
12 , x [, ].