Sunteți pe pagina 1din 5

Vlad Țepeș - Wikipedia

Page 1 of 5

Vlad Țepeș

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Pentru alte sensuri, vedeți Vlad Țepeș (dezambiguizare).

Vlad Țepeș Domn al Țării Românești Tablou postum, din a doua jumătate a secolului XVI-lea.
Vlad Țepeș
Domn al Țării Românești
Tablou postum, din a doua jumătate a secolului
XVI-lea. 60x50 cm. Kunsthistorisches Museum
(Viena).
Domnie
Născut
Decedat
Predecesor
Succesor
Căsătorit
cu
Urmași
august 1448 - octombrie 1448
august 1456 - decembrie 1462
decembrie 1476 [1]
nov. 1431
Sighișoara
decembrie 1476
Vladislav al II-lea
Basarab Laiotă cel Bătrân
Vladislav al II-lea
Radu cel Frumos
Basarab Laiotă cel Bătrân
Anastasia Maria Holszanska? sau
Cneajna Bathory?
Jusztina Szilágyi de Horogszeg [2] , sau
Ilona Szilágyi
Ilona sau Jusztina Nelipic [1]
Radu
Vlad Țepeluș
Mihail
Mihnea I cel Rău
[1]
Zaleska
Casa
Dinastia Drăculeștilor
Regală
Tată
Frați
Vlad Dracul
Radu al III-lea cel Frumos
Semnătura
Modifică text (https://ro.wikipedia.org/w/index.php?
title=Vlad_%C8%9Aepe%C8%99&action=edit&section=0)
Desen înfățișând Simbolul Ordinului Dragonului
Desen înfățișând Simbolul
Ordinului Dragonului

Vlad Țepeș (n. noiembrie/decembrie 1431 - d. decembrie 1476), denumit și Vlad Drăculea (sau Dracula, de

către străini), a domnit în Țara Românească în anii 1448, 1456-1462 și 1476. [1]

Cuprins

1 Familia. Considerații generale

1.1 Originea supranumelui „Dracula” și a poreclei „Țepeș”

2 Domn al Țării Românești

2.1 Începutul domniei

2.2 Conflictul cu Imperiul Otoman

2.3 Ultima domnie, sfârșitul vieții și locul mormântului

3 Dracula

4 Ecranizări

5 Referințe

6 Bibliografie

7 Vezi și

8 Legături externe

Familia. Considerații generale

S-a născut în cetatea Sighișoara din Voievodatul Transilvaniei, fiind fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvănene.

A

fost căsătorit de trei ori: întâi cu o nobilă din Transilvania - Cneajna Bathory, apoi cu Jusztina Szilagyi și apoi

cu

Ilona Nelipic [1] , verișoară a lui Matei Corvin.

A

avut cinci copii, patru băieți și o fată: Radu și Vlad din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel Rău din a doua

și

Zaleska din a treia căsătorie. [1]

În

timpul domniei sale, Țara Românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman. Vlad

Țepeș a devenit vestit prin severitatea sa și pentru că obișnuia să își tragă inamicii în țeapă. Din cauza conflictelor cu negustorii brașoveni, aceștia l-au caracterizat, propagandistic, ca pe un principe cu metode de o

cruzime demonică.

În 1453, resturile Imperiului Bizantin sunt cucerite de otomani, care obțineau astfel controlul asupra

Constantinopolului (actualul Istanbul) și amenințau Europa. Imperiul Otoman ajunge să stăpânească mare parte din Balcani (teritoriile statelor actuale Serbia, parțial Ungaria, parțial România, Bulgaria, Albania și Grecia), extinderea spre occident oprindu-se la porțile Vienei, al cărei asediu eșuează. În acest context istoric, Vlad Țepeș a luptat pentru a-și apăra domnia și țara, folosind împotriva inamicilor metodele de disuasiune specifice epocii, din care făceau parte și execuțiile și supliciile cu caracter exemplar și de intimidare.

Originea supranumelui „Dracula” și a poreclei „Țepeș”

Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului. Ordinul - care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de Malta sau cu cel al Cavalerilor Teutoni - era o societate militaro-religioasă, ale cărei baze fuseseră puse în 1387 de Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei (mai târziu împărat al Sfântului Imperiu Roman) și de cea de-a doua soție a sa, Barbara Cillei.

Roman) și de cea de-a doua soție a sa, Barbara Cillei. Simbolul Ordinului Dragonului Simbolul Ordinului

Simbolul Ordinului Dragonului

Simbolul Ordinului era un dragon, iar scopul era apărarea creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatăl lui Vlad Țepeș era supranumit Dracul. La rândul său, Vlad

va fi înnobilat în numărul membrilor Ordinului Dragonului în 1431 la Nürnberg de către Sigismund de Luxemburg. La scurt timp însă, în 1436, numele lui va fi șters de pe lista cavalerilor deoarece în anul 1432, la numai un an de la înnobilare, contrar statutului creștin al Ordinului care avea ca scop protejarea creștinătății de păgâni, în speță de amenințarea otomană, Vlad al II-lea Dracul i-a condus personal pe turcii care au asediat și incendiat Cetatea Severinului, fiind uciși toți cavalerii teutoni din cetate, care luptau împotriva pericolului otoman. Tot în 1432 în fruntea acelorași turci, folosindu-se prin viclenie de titlul de cavaler al Ordinului,

Vlad al II-lea Dracul ordonă deschiderea porților Cetății Caransebeșului care, ascultând porunca,

va fi incendiată și jefuită de aceiași turci conduși de Vlad al II-lea Dracul, jaf și pustiire care se va întinde în întregul sud al Transilvaniei, turcii retrăgându-se cu prăzi și robi nenumărați la sud de Dunăre.

Porecla Țepeș i s-a atribuit de pe urma execuțiilor frecvente prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar turcii îl denumeau Kazıklı Bey, (Prințul Țepeș). Acest nume a fost menționat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 și s-a păstrat în istoria românilor.

Domn al Țării Românești

Începutul domniei

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99

23.07.2016

Vlad Țepeș - Wikipedia

Page 2 of 5

Gravură
Gravură

În iarna anului 1436, Vlad Dracul a devenit domn al Țării Românești și s-a stabilit la Curtea domnească din Târgoviște. Vlad Drăculea și-a urmat tatăl și a trăit acolo șase ani. În 1442, din motive politice, el și fratele său mai tânăr, Radu cel Frumos, au fost ceruți ca ostatici de către sultanul Murad al II-lea; Vlad al III-lea a fost ostatic până în 1448, iar fratele său până în 1462. Această perioadă de captivitate a jucat un rol important în formarea și ascensiunea la putere a lui Vlad. Turcii l-au eliberat, în 1447, după moartea tatălui său - asasinat la comanda lui Vladislav al II-lea, rival la tronul Țării Românești. Tot atunci, Vlad a aflat și de moartea fratelui său mai mare, Mircea, torturat și îngropat de viu de boierii din Târgoviște.

La vârsta de 17 ani, susținut de un corp de cavalerie turcească și de un contingent de trupe împrumutate lui de pașa Mustafa Hassan, Vlad Drăculea a luat pentru prima dată domnia Țării Românești. Dar, două luni mai târziu, a fost înfrânt de Vladislav al II-lea, care și-a recăpătat tronul. Pentru a-și asigura a doua și cea mai lungă domnie, Vlad al III-lea a trebuit să aștepte până în 20 august 1456, când a reușit să-și ucidă dușmanul de moarte.

Primul act important de răzbunare a fost indreptat împotriva boierilor din Târgoviște, vinovați de moartea tatălui și a fratelui său. În duminica de Paști a anului 1459, el a arestat toate familiile de boieri care participaseră la petrecerea princiară. Cei mai bătrâni au fost trași în țeapă, iar ceilalți au fost forțați să străbată pe jos drumul de o sută de kilometri din capitală până la Poenari, unde au fost puși să construiască o fortăreață pe ruinele unui avanpost vechi cu vedere la râul Argeș.

Vlad Țepeș a ajuns curând faimos din cauza metodelor sale brutale de pedepsire. Conform detractorilor sași din Transilvania, el ordona deseori ca osândiții să fie jupuiți de piele, fierți, decapitați, orbiți, strangulați, spânzurați, arși, fripți, ciopârțiți, bătuți în cuie, îngropați de vii etc. De asemenea, punea să li se taie victimelor nasul, urechile, organele genitale și limba. Însă

supliciul favorit era trasul în țeapă, de la care provine porecla Țepeș, cel care trage în țeapă. Această formă de execuție a folosit-o în anii 1457, 1459 și 1460 contra negustorilor transilvăneni care nu respectaseră legile sale comerciale. Incursiunile pe care le făcea împotriva sașilor din Transilvania erau în același timp și acte de protecționism menite să promoveze activitățile comerciale din Țara Românească. În plus, în acea perioadă era ceva obișnuit ca pretendenții la tronul Țării Românești să găsească sprijin în Transilvania, unde așteptau momentul potrivit pentru a acționa.

Conflictul cu Imperiul Otoman

În 1459 Țepeș refuză să mai plătească tribut turcilor (10.000 galbeni anual). Se pare că această răzvrătire s-a datorat existenței unui proiect de cruciadă impotriva otomanilor, cruciadă susținută de Papă și în care regele Ungariei, Matia

Corvin, ar fi urmat să joace rolul principal (acesta chiar primește de la Papă suma de 40.000 galbeni, suficientă pentru

a echipa 12.000 de oameni și 10 nave de război).

În acest context politic, Vlad Țepeș încheie o alianță cu Matei Corvin, probabil la începutul lui 1460, pe care otomanii ar fi vrut să o împiedice. Mai mult, aceștia vor încerca prin intermediul lui Hamza pașa, beiul de Nicopole, și al diacului sultanului, Catavolinos, să-l prindă pe Vlad prin vicleșug, fără succes însă. Odată dejucate planurile otomanilor și pedepsiți cei doi (au fost trași în țeapă împreună cu toți soldații turci care-i însoțeau), Vlad Țepeș organizează o campanie surpriză la sud de Dunăre în iarna 1461-1462.

Theodor Aman - Vlad Țepeș și solii turci
Theodor Aman - Vlad Țepeș și solii turci

O întinsă regiune, de la Oblucița la Novoe Selo și de la vărsarea Dunării în Marea Neagră până la Rahova, a fost devastată. Mai mult, cetatea Nicopole fiind

ocupată prin vicleșug, peste 20.000 de turci au pierit sub armele valahilor, numărul celor uciși fiind indicat de însuși Vlad Țepeș într-o scrisoare adresată lui Matei Corvin. Tot în această scrisoare, expediată din Giurgiu la 11 februarie 1462, Vlad îi solicita în mod insistent sprijin regelui ungar. Deși l-a asigurat la 4 martie 1462

că îi va veni în ajutor, Matei Corvin a părăsit Buda abia la sfârșitul lui august, când campania otomană era deja încheiată.

În ceea ce-l privește pe Mahomed al II-lea, acesta, surprins de sfidarea lui Țepeș, îi va pregăti un răspuns pe măsură. În primăvara lui 1462, sultanul, în fruntea unei armate uriașe, circa 100-120.000 de oameni (a doua ca mărime după aceea care cucerise Constantinopolul) plus 175 de nave de război al căror scop era acela de a cuceri Chilia, se va îndrepta spre Dunăre. Efectivele domnului valah nu depășeau, după estimările cele mai generoase, 30.000 de oșteni. Deși Vlad încearcă să-i oprească pe turci la Dunăre, în dreptul cetății Turnu, aceștia, la adăpostul nopții, reușesc să treacă fluviul îndreptându-se direct spre Târgoviște (4 iunie 1462).

În aceste condiții Țepeș va aplica tactica hărțuirii: pustiirea pământului - mai ales drumul spre Târgoviște -, otrăvirea fântânilor, atacarea detașamentelor turcești plecate după hrană. În această atmosferă apasătoare în care oștile turcești, flămânde și înfricoșate, înaintau prin țara pustiită, a avut loc marea lovitură a lui Vlad Țepeș, atacul de noapte din 16-17 iunie 1462, menit să demoralizeze și mai mult oastea otomană, atac despre care pomenesc toate izvoarele relative la campania din 1462. Ținta atacului a fost însuși sultanul, însă acesta a scăpat, cortul său fiind confundat cu al unui vizir. Totuși efectul psihologic al atacului a fost important. Mulți turci au fost uciși, iar sultanul, conform relatărilor, "a părăsit în ascuns tabăra în chip rușinos"; văzând "marea pierdere suferită de ai săi" a dat ordin de retragere. În apropierea Târgoviștei îl aștepta un spectacol care a băgat groaza în oștile sale: o pădure de țepi în care atârnau o mulțime de turci uciși în înainte sau în timpul bătăliei; în fața acestei priveliști turcii "s-au înspăimântat foarte tare", iar sultanul a recunoscut că "nu poate să ia țara unui bărbat care face lucruri așa de mari" și care "ar fi vrednic de mai mult".

Cu excepția cronicilor turcești, toate celelalte izvoare mărturisesc înfrângerea sultanului, care a fost silit "să se întoarcă în fugă spre Dunăre cu mari pierderi printre ai săi și cu rușinea de a fi dat dosul". Oastea turcă s-a îndreptat spre Dunăre, așa de repede încât la 11 iulie 1462 sultanul ajunsese la Adrianopol. Conform cronicarului bizantin Chalcocondil, sultanul l-a lăsat la plecare, la Târgoviște, ca domn pe fratele lui Țepeș, Radu cel Frumos, în ideea ca acesta să atragă de partea sa pe toți cei ce i se împotriveau lui Țepeș. Pașa de Nicopole urma să asigure sprijin armat lui Radu.

Perioada care a urmat a fost foarte tulbure pentru istoria Țării Românești, cei doi frați căutând fiecare să-și întărească forțele pentru a-și elimina adversarul. Spre deosebire de Vlad Țepeș care dorea continuarea luptei antiotomane, Radu cel Frumos oferea boierilor pacea și prietenia cu sultanul. Aceștia trec până la urmă de partea lui. În aceste condiții, părăsit de cea mai mare parte a boierilor, dar având încă o oaste destul de numeroasă cu care se pare că în jurul datei de 8 septembrie ar fi dobândit chiar o ultimă victorie asupra adversarilor săi, în octombrie 1462 Țepeș trece în Transilvania pentru a se întâlni cu aliatul său Matei Corvin.

Cum acesta nu venise nici pregătit, nici prea hotărât de luptă, a decis destul de repede să-și schimbe planul inițial, recunoscând situația existentă în Țara Românească și renunțând să-l sprijine pe Tepeș. Mai mult, la decizia regelui ar fi contribuit și o presupusă scrisoare a lui Vlad către sultan în care domnul muntean ar fi cerut iertare și, mai mult decât atât, s-ar fi obligat să-l ajute împotriva oștilor maghiare. Drept urmare, în noiembrie 1462 Vlad Țepeș, în loc să primească ajutorul aliatului său, este arestat sub acuzația de trădare și încarcerat la Vișegrad vreme de 12 ani. După Vișegrad, e silit să locuiască aproape 2 ani la Buda, cu domiciliu forțat. Va fi eliberat în 1475, la cererea lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, în contextul presiunilor turcești tot mai mari asupra teritoriilor de la nord de Dunăre.

Ultima domnie, sfârșitul vieții și locul mormântului

Conform legendei, atunci a fost momentul în care soția lui Vlad, pentru a scăpa de temnița turcească, s-a sinucis aruncându-se de pe o creastă înaltă. Vlad a reușit să scape asediului fortăreței sale, folosind un pasaj secret prin munte. Ajutat de câțiva țărani din satul Arefu, a reușit să ajungă în Transilvania, unde s-a întâlnit cu regele Ungariei, Matei Corvin. Însă, Matei l-a arestat și l-a întemnițat în capitala Ungariei, Visegrad.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99

23.07.2016

Vlad Țepeș - Wikipedia

Page 3 of 5

Motivul arestului poate fi discutat, pentru că dupa unii istorici faptul ca a fost direct dus la Budapesta este pus pe seama necesității lui Vlad de a fi protejat de sașii care voiau să îl omoare. Vlad a fost recunoscut ca prinț al Valahiei pentru a treia oară în 1475, însă s-a bucurat de o perioadă foarte scurtă de domnie. A fost asasinat la sfârșitul lunii decembrie 1476. Corpul său a fost decapitat și capul trimis sultanului, care l-a așezat într-o țeapă, ca dovadă a triumfului asupra lui Vlad Țepeș. S-a emis ipoteza ca „Drăculea“ ar fi fost îngropat la Mănăstirea Snagov, pe o insulă din apropierea Bucureștilor. Examinările recente au arătat că „mormântul“ lui Țepeș de la mănăstire conține doar câteva oase de cal datate din neolitic și nu rămășițele adevărate ale domnului valah. După opinia reputatului

istoric Constantin Rezachevici, mormântul acestuia ar fi pe locul mănăstirii Comana, ctitoria voievodului. [3]

Dracula

Articol principal: Dracula.

Cartea lui Bram Stoker, Dracula, nu se bazează în mod direct pe domnia lui Vlad Drăculea, ci este o ficțiune ce se petrece în Transilvania și Anglia secolului XIX. De pe urma succesului romanului, Transilvania este asociată personajului fictiv Dracula.

Scriitorul irlandez Bram Stoker putea ușor consulta la Royal Library din Londra câteva din acele gravuri săsești din secolul XV, ce se găseau și în colecțiile de la British Museum, în care Vlad Țepeș este descris ca un monstru, un vampir ce bea sânge de om și un mare amator de cruzimi. A avut probabil acces și la cartea History of Moldavia and Wallachia a lui Johann Christian Engel, care îl descrie pe Vlad Țepeș ca un tiran sângeros, ceea ce i-a dat probabil ideea să ia prințul Valahiei ca model pentru personajul său fictiv, Dracula. Unii istorici au propus ideea că Stoker ar fi avut o relație de amiciție cu un profesor maghiar de la Universitatea din Budapesta, Arminius Vambery (Hermann Vamberger), și este posibil ca acesta să îi fi dat informații despre Vlad Țepeș. Mai mult, faptul că Dr. Abraham Van Helsing îl menționează pe prietenul său Arminius în romanul din 1897 ca sursă a cunoștințelor sale despre Vlad al III-lea numit Dracula, pare să sprijine această ipoteză. Trebuie reținut și faptul că aceasta pare să fie singura cauză, neexistând o legătură reală între Vlad Drăculea din istorie (1431-1476) și mitul literar modern al vampirului care este cartea lui Bram Stoker. Acesta s-a folosit de surse folclorice, mențiuni istorice și experiențe personale pentru a realiza un personaj complex. Pe de altă parte, merită menționat faptul că detractorii politici principali ai lui Vlad - în general sașii - se foloseau de sensul de diavol al cuvântului drac pentru a umbri reputația voievodului. Astfel, asocierea dintre cele două sensuri ale cuvântului, dragon și diavol, și porecla Drăculea ar putea să explice de ce Vlad al III-lea Țepeș a fost asociat de către Bram Stoker cu vampirismul. Un important element simbolic al Ordinului Dragonului, din care s-a inspirat Stoker pentru a-și crea personajul demonic, era îmbrăcămintea oficială a Ordinului - o capă neagră peste o haină roșie - ce era purtată doar vinerea pentru a comemora Patimile lui Iisus Hristos. Tot Bram Stoker a avut ideea să asociaze acestei legende europene un animal sud-american:

liliacul hematofag zis Vampir (Desmodus rotundus).

Ecranizări

Pe lângă nenumăratele filme cu Dracula, care nu au decât vagi legături cu adevăratul Vlad Țepeș, două încearcă să se apropie de realitate. În anul 1979, Doru Năstase a regizat un film istoric despre viața domnitorului. În rolul lui Vlad a jucat Ștefan Sileanu.

O portretizare a copilăriei domnului încearcă Sergiu Nicolaescu, în filmul său „Mircea” (1989) - rol jucat de Vlad Nemeș. Desigur, aceasta reprezintă doar o licență, întrucât la moartea marelui voievod și domn, Vlad nici măcar nu se născuse. Astfel, se încearcă o explicație asupra genezei comportamentului de mai târziu al lui Țepeș: dragostea pentru țară și groaznica pedeapsă care i-a dat porecla.

Referințe

1. ^ abcdef The British Chronicles, Volumul 2 de David Hughes (http://books.google.ro/books?

Cripto-portret. O pictură germană din goticul târziu, în care Vlad este reprezentat în ipostaza defăimătoare
Cripto-portret. O pictură germană din
goticul târziu, în care Vlad este
reprezentat în ipostaza defăimătoare a
lui Pilat din Pont ascultându-l pe Iisus
Hristos. Pictor vienez (Meister der
Tafeln von Velenje), cca. 1462–1465,
tempera pe lemn. Actualmente în
Narodna galerja din Ljubljana. [4]

id=ZABSepHO1FMC&pg=PA599&lpg=PA599&dq=Jusztina+Szilagyi&source=bl&ots=GhC5cPitN6&sig=e-fgAgp-

gQ7MnyVADWS0LMnyg_w&hl=ro&ei=RlU8TNS9J8WlOL_w5KsP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwADgK#v=onepage&q=Jusztina%

20Szilagyi&f=false)

2. ^ genealogia familiei Szilagyi de Horogszeg (http://genealogy.euweb.cz/hung/szilagyi.html)

3. ^ Constantin Rezachevici, Unde a fost mormântul lui Vlad Tepes? (II), Magazin Istoric, nr.3, 2002, p.41)

4. ^ p. 31

Bibliografie

Ștefan Andreescu - Vlad Țepeș (Dracula). Între legendă și adevăr istoric. (http://www.bjmures.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/A/StefanAndreescu- Vlad_Tepes.pdf)

Denis Buican - Dracula și avatarurile sale, Bucuresti, Scripta, 1993.

Denis Buican- Metamorfozele lui Dracula, Bucuresti, Scripta, 1996.

Neagu Djuvara -De la Vlad Țepeș la Dracula Vampirul, Editura Humanitas, ISBN 973-50-0438-0

Florin Andreescu - România - Vlad Țepeș - Dracula, Editura Ad Libri

Ileana Toma - Singurătatea lui Vlad Țepeș, Editura Didactică și Pedagogică, 2001.

Florin Șperlea - De la Vlad Țepeș la Ceaușescu, Editura Corint, 2001.

Emil Stoian - Vlad Țepeș - mit și realitate istorică, Editura Albatros

Radu Florescu - The Life and Times of the Historical Dracula, curs de istorie, 1988, Boston College

Radu Florescu și Raymond T. McNally - Dracula - Prince of Many Faces; His life and His Times, Back Bay Books, Little, Brown and Company, New York / Boston, ISBN 0-316-28655-9 (cartonată) și ISBN 0-316-28656-7 (copertă normală)

Bartholomäus Ghotan: Van deme quaden thyranne Dracole Wyda, nicht vor 1488 (Digitalisat (7,88 MB) (http://mek.oszk.hu/02400/02470/02470.pdf) des Exemplars der Széchényi-Nationalbibliothek mit ungarischer Einleitung)

Wörly: So die Christen mit Gottes hilff unnd beystandt widerumb bey 500000 Türcken bey Ostrahitz inn Croatien den 29. Octobris, anno des 87. Jar aberhalten, unnd uberwunden haben, 1587.

Magdeburg: Historia Wie grewlich der grosse Mahomet, Türckischer Keiser, des Namens der ander die hoch berühmte Stadt Constantinopel, mit viermal hundert tausend Man belagert, erobert, geplündert vnd endlich in seine gewalt bracht hat, 1595.

Sebastian Henricpetri: Walachischen Kriegs oder Geschichten warhaffte Beschreibung, 1578.

Bukoavn: Alphabetarium der Walachen in Siebenbürgen, um 1600.

Mathiae Corvini Hungariae Regis, 1891.

S. Lur’e: Povest’ o Drakule / issledovanie i podgotovka tekstov, 1964.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99

23.07.2016

Vlad Țepeș - Wikipedia

Page 4 of 5

Radu Florescu: Dracula a biography of Vlad the Impaler 1431–1476, 1973.

Nicolae Stoicescu: Vlad Țepeș. (http://digitool.dc.bmms.ro:1801/view/action/singleViewer.do?

dvs=1355039425085~369&locale=en_US&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?

&DELIVERY_RULE_ID=10&search_terms=tepes&adjacency=N&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true) Bukarest 1976 (engl. Ausgabe 1978: Vlad Țepeș : prince of Walachia) [Beides nur noch antiquarisch]

Dieter Harmening: Der Anfang von Dracula. Zur Geschichte von Geschichten, 1983.

Matei Cazacu : Histoire du prince Dracula, Paris-Genève, Droz, (1988) et Taillandier (2004) ISBN 2-84734-143-9.

Matei Cazacu: L’Histoire du Prince Dracula en Europe centrale et orientale (XVe siècle), 1988.

Buican (Denis): Dracula de Vlad l'Empaleur à Staline et Ceaușescu, La Garenne-Colombes, Éditions de l'Espace européen, 1991.

Ralf-Peter Märtin: Dracula. Das Leben des Fürsten Vlad Țepeș, Fischer, Frankfurt am Main ²1993, ISBN 3-596-10330-4.

V. Mărculeț, A.V. Ștefănescu, S. Ion, Gherghina Boda, G. Marcu, M. Chiriac, Elena-Gabriela Maximciuc, I. Mărculeț, S. Stoica, Dicționarul domnilor Țării Românești și ai Moldovei, Ed. Meronia, București, 2009.

Denis Buican : Les Métamorphoses de Dracula. L'histoire et la légende, Paris, Le Félin, 1993.

Kurt W. Trptow: VladIII. Dracula, The Life and the Times of the historical Dracula, Center for Romanian Studies, ISBN 973-98392-2-3, 2000

Academia Româna (Académie Roumaine): Istoria Românilor vol.IV (Histoire des Roumains), Bucarest, Editura Enciclopedicǎ, 2001.

Jean Nouzille : La moldavie - Histoire tragique d'une région européenne, Paris, Ed. Belier, 2004 ISBN 2-9520012-1-9

Constantin Dobrila : Entre Dracula et Ceaucescu. La tyrannie chez les Roumains, Bucarest, Institut culturel roumain, 2006.

Dracula.Woiwode und Vampir. hsg. von Wilfried Seipel, Ausstellung. Kunsthistorisches Museum, Sammlungen Schloss Ambras, bearbeitet von Margot Rauch, Alfred Auer, Veronika Sandbichler, Katharina Seidl, Thomas Kuster. Innsbruck 2008, ISBN 978-3-85497-139-9

Michael Kroner: Dracula. Wahrheit, Mythos und Vampirgeschäft, Johannis Reeg Verlag, Heilbronn, 2005, ISBN 978-3-937320-33-5

Vezi și

Familia Basarabilor

Lista domnilor Țării Românești

Legături externe

Cum a ajuns Vlad Țepeș cel mai sângeros domnitor (http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-ajuns-vlad-tepes-cel-mai-sangeros-domnitor), Vasile Mărculeț, historia.ro

Despre Vlad Țepeș (http://www.e-scoala.ro/istorie/vlad.html)

Monede atribuite lui Vlad Țepeș (http://romaniancoins.ancients.info/vlad3.htm)

Două portrete ale lui Vlad Țepeș (http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/5002-dracula-pilatus-ein-neu-entdecktes.html) Alte portrete ale lui Vlad Țepeș (http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/alteartikel/1495-vlad-tepes-alias-dracula-ein.html)

Despre Katharina, iubirea lui Țepeș din Brașov (http://www.jurnalul.ro/special/marea-dragoste-a-unui-sangeros-voievod-67681.htm), 7 iunie 2004, Tatiana Dabija, Jurnalul Național - [1] (http://www.monitorulexpres.ro/?a=citeste&p=povestiri_adevarate&s_id=1661) [2]

(http://www.transilvaniaexpres.ro/index.php?mod=articol&id_articol=12380)

Ecranizări despre Vlad Țepeș sau Dracula (http://www.ordinedeldrago.it/htmldragonews/dragonews_11.asp)

Vlad Țepeș (http://www.transilpedia.ro/personalitati-transilvanene/vlad-tepes), Transilpedia

Vlad Țepeș, între domn drept și monstru sadic (http://www.evz.ro/detalii/stiri/vlad-tepes-intre-domn-drept-si-monstru-sadic-878740.html), 7 Decembrie 2009, Andreea Dogar, Evenimentul zilei

Tepes, domnul de legenda (http://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/tepes-domnul-de-legenda-25424.html), 20 martie 2006, Daniela Cârlea Șontică, Jurnalul Național

Vlad Tepes - Prima victimă a unei campanii de presă (http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5135535-vlad-tepes-prima-victima-a-unei- campanii-de-presa), 30 noiembrie 2009, Nicu Parlog, Descoperă

Vlad Tepes, legenda si realitate (http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/vlad-tepes-legenda-si-realitate-149804.html), 26 martie 2009, Adrian Bucurescu, România liberă

Vlad Țepes – a fost Vlad Țepes erou sau vampir? (http://www.descopera.ro/cultura/1029275-vlad-tepes-a-fost-vlad-tepes-erou-sau-vampir), 8 noiembrie 2007, Adrian Nicolae, Descoperă

In vremea lui Dracula (http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/in-vremea-lui-dracula-4317.htm), 15 ianuarie 2007, Cristina Diac, Jurnalul Național

Unde dai și unde crapă - despre asasinarea lui Vlad Țepeș (http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/unde-dai-si-unde-crapa-14845.htm), 14 august 2006, Oana Vataselu, Jurnalul Național

Taina unui mormânt (http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/taina-unui-mormant-25423.htm), 20 martie 2006, Carmen Plesa, Jurnalul Național

Țepeș, aceeași faimă proastă (http://www.evz.ro/detalii/stiri/tepes-aceeasi-faima-proasta-888610.html), 6 martie 2010, Cătălin Alistari, Evenimentul zilei

Vlad Țepeș scapă de Dracula, la Hollywood (http://www.evz.ro/detalii/stiri/vlad-tepes-scapa-de-dracula-la-hollywood-879599.html), 14 decembrie 2009, Florentina Ciuverca, Evenimentul zilei

Miturile în istorie și nevoia poporului de eroi. Vlad Țepeș, tiranul transformat în justițiar (http://adevarul.ro/locale/ploiesti/miturile-istorie-nevoia-poporului- eroi-vlad-Tepes-tiranul-transformat-justitiar-1_511f69d100f5182b8569ad91/index.html), 16 februarie 2013, Dana Mihai, Adevărul

Cine este cu adevărat Dracula | VIDEO (http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cine-este-cu-adevrat-Dracula-VIDEO-999618.html), 7 septembrie 2012, Roxana Roseti, Evenimentul zilei

Succesor: Predecesor: Domn al Țării Românești Vladislav al II-lea Vladislav al II-lea 1448 Succesor:
Succesor:
Predecesor:
Domn al Țării Românești
Vladislav al II-lea
Vladislav al II-lea
1448
Succesor:
Predecesor:
Vladislav al II-lea
Domn al Țării Românești
1456 - 1462
Radu cel Frumos

Predecesor:

Basarab Laiotă cel Bătrân

Domn al Țării Românești

1476

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99

Succesor:

Basarab Laiotă cel Bătrân

23.07.2016

Vlad Țepeș - Wikipedia

Page 5 of 5

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlad_Țepeș&oldid=10640944

Categorii: Nașteri în 1431 Nașteri pe 2 noiembrie

Categorii: Nașteri în 1431 Nașteri pe 2 noiembrie Decese în 1476 Dinastia Drăculeștilor Domni și domnitori

Decese în 1476

Nașteri în 1431 Nașteri pe 2 noiembrie Decese în 1476 Dinastia Drăculeștilor Domni și domnitori ai

Dinastia Drăculeștilor

Domni și domnitori ai Țării Românești

Români din secolul al XV-lea

Ctitori de edificii religioase

Români pe monede și bancnote românești

Șefi de stat din secolul al XV-lea

Români expatriați în Ungaria

Români pe medalii românești

Români pe mărci poștale românești

Ultima modificare a paginii efectuată la 18 iulie 2016, ora 13:20.

Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99

23.07.2016