Sunteți pe pagina 1din 13

CHESTIONAR

Privind oportunitatile de finantare a investitiilor intreprinderilor, oferite in versiunea curenta a


Programului Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice[1]

Sectiunea I Profilul intreprinderii


1)

Numele intreprinderii

Domeniul de activitate
Numele si functia persoanei de contact
Telefon
Web site / e-mail

2)

Care este statutul intreprinderii Dvs.?

3)

In care din urmatoarele categorii se incadreaza intreprinderea Dvs.?


Conform prevederilor OG 27/2006

4)

Care este obiectul principal de activitate al intreprinderii Dvs.?

5)

Sediul social
Localitate
Judet

6)

Alte locatii (sedii si unitati productive)


Localitate
Judet

7)

Poate fi considerata intreprinderea Dvs. ca facand parte din urmatoarele categorii:

8)

Pe care din urmatoarele piete isi comercializeaza produsele intreprinderea Dvs. (in procente)?
Locala /regionala
Nationala
UE
In afara UE

Ministerul Economiei si Comertului

1/13

Sectiunea II Investitii realizate (2004-2005-2006)


9)

Care este modificarea procentuala a investitiilor realizate de firma Dvs. anul trecut fata de acum doi ani?
va rugam specificati

10)

Care este modificarea procentuala a investitiilor realizate de firma Dvs. anul acesta (incluzand investitiile ce
urmeaza a fi realizate pana la sfarsitul anului ) fata de anul trecut?
va rugam specificati

11)

Ati beneficiat de finantare publica pentru realizarea investitiilor mentionate?

12)

Care considerati ca au fost principalele obstacole intampinate in dezvoltarea activitatilor antreprenoriale in


ultimii trei ani? ( daca aveti mai mult de o optiune, va rugam sa faceti o ierarhie a raspunsurilor incepand cu 1
pentru cel mai important obstacol )
Disponibilitatea creditului
Costurile creditarii
Perioada creditarii
Costul fortei de munca
Disponibilitatea fortei de munca calificate
Cunostintele tehnice disponibile in cadrul intreprinderii
Disponibilitatea amplasamentelor industriale si a infrastructurii (transport, energie, TI&C, altele)
Politici publice ( autorizatii, avize, politica fiscala)
Altele (va rugam specificati)

Ministerul Economiei si Comertului

2/13

Sectiunea III Planuri de investitii (2007-2008)


13)

Doriti sa realizati proiecte de investitii in urmatorii doi ani si care va fi influenta accesarii Fondurilor
Structurale in privinta planurilor Dvs. investitionale ?

14)

Daca veti putea beneficia de sprijin prin POS CCE, pentru care din urmatoarele tipuri de proiecte doriti sa
solicitati asistenta si care va fi contributia proprie la cofinantarea proiectelor ?
Va rugam sa completati / sa indicati:
- maximum trei tipuri de proiecte pe care intentionati sa le realizati (la intrebarile 15 - 24);
- anul in care intentionati sa demarati realizarea proiectului ( coloana 2);
- suma totala estimata pentru fiecare tip de proiect (coloana 3);
- procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proiectului (ultima coloana).

15)

Investitii productive
Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Investitii tangibile cum ar fi terenuri (in limita a 10% din totalul investitiilor), cladiri, echipamente, linii de productie si utilaje; investitii
intangibile cum ar fi achizitia de patente, marci, licente si know-how (pentru intreprinderi mari pana la limita de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile)
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

16)

Implementarea standardelor de calitate, mediu si certificari (numai pentru IMM-uri)


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Consultanta: achizitia de servicii specializate pentru implementarea de standarde sau certificari; costuri aferente certificarilor.
Training pentru personalul implicat si costurile aferente. Investitii tangibile si intangibile: investitii in ciclul de productie pentru
imbunatatirea performantelor privind pastrarea calitatii mediului, soft si hard pentru sistemele de calitate, instrumente si echipamente
pentru calibrare, laboratoare de testare si control.
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

Ministerul Economiei si Comertului

3/13

17)

Internationalizare (numai pentru IMM-uri)


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Servicii de consultanta pentru promovarea produselor si serviciilor, identificarea partenerilor, servicii pentru dezvoltarea paginilor
web, facilitarea accesului la retele de afaceri. Costuri pentru participarea la targuri (inclusiv cheltuieli operationale)
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

18)

Achizitia de servicii de consultanta in urmatoarele domenii (numai pentru IMM-uri):


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Servicii de consultanta de tipul celor mentionate mai sus
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

19)

Retele si proiecte de cercetare


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile


Costuri de operare legate de proiect, costuri cu personalul, instrumente si echipamente (numai in scopul si pe perioada derularii
proiectului de cercetare); finantarea activitatilor de cercetare, tehnologii, produse, drepturi de utilizare (eligibile in mod normal pana
la 70% din totalul cheltuielilor eligibile).
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

Ministerul Economiei si Comertului

4/13

20)

Dezvoltare de infrastructur de C&D n ntreprinderi i crearea de noi locuri de munc n domeniul C&D

Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Costuri de personal, achiziionare de instrumente, echipamente, hardware si software necesare n activitatea de C&D
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

21)

Promovarea Dezvoltrii Cercetrii i Inovaiei n ntreprinderi


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Costuri pentru CDI: costuri operaionale direct legate de proiect; costuri de personal; instrumente si echipament (doar pe durata
necesar derulrii proiectului), construcii i teren (doar pe durata proiectului si doar n limita a 10% din cheltuielile eligibile totale),
costuri pentru cercetare contractual, cunoastere tehnic i patente (eligibil pana la 70% din cheltuielile eligibile totale)
Costuri pentru industrializare: investiii tangibile cum ar fi teren (n limita a 10% din investiia total), construcii, echipamente, unitati
de producie i maini; investiii intangibile cum ar fi achiziionare de patente, licene, mrci i know-how (pentru ntreprinderile mari
pana la limita din 50% din cheltuielile totale eligibile)
Lista mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare.

Ministerul Economiei si Comertului

5/13

22)

Tehnologia comunicaiei si informaiei pentru sectorul privat


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Hardware si software
Taxe (pentru acces la internet)
Training specializat (pentru aplicatii electronice pentru afaceri, dezvoltarea ofertelor electronice, oferte pentru comert electronic)
Constructia de retele broadband (doar pentru operatiuni broadband)
Lista de mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare

23)

Cresterea eficientei energetice si a capacitatii de producere a energiei electrice


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Costuri pentru industrializare: investiii tangibile Cum ar fi pamant (n limita a 10% din investiia total), construcii, echipamente,
situri de producie i maini; investiii intangibile cum ar fi achiziionare de patente, licene, mrci i know-how (pentru ntreprinderile
mari pana la limita din 50% din cheltuielile totale eligibile)
Studii pregatitoare si cheltuieli de consultanta legate de investitie (doar pentru IMM-uri)
Lista de mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare

24)

Cresterea capacitatilor de productie pentru energie electrica si termica din surse regenerabile (Proiectele pot

include investitii tangibile si intangibile)


Selectati tipul proiectului

Anul

Suma totala
estimata a
% procentul contributiei proprii pentru cofinantarea proie
investitiilor in

Exemple de cheltuieli eligibile:


Costuri pentru industrializare: investiii tangibile cum ar fi terenuri (n limita a 10% din investiia total), construcii, echipamente,
unitati de producie i maini; investiii intangibile cum ar fi achiziionare de patente, licene, mrci i know-how (pentru
ntreprinderile mari pana la limita din 50% din cheltuielile totale eligibile)
Studii de fezabilitate si consultanta legate de investitie (doar pentru IMM-uri)
Lista de mai sus menionat poate fi n unele cazuri limitat de reglementrile Comunitii Europene, de cele naionale n acord cu
prevederile Comisiei Europene i de ctre deciziile Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare

Ministerul Economiei si Comertului

6/13

25)

Credeti ca societatea dumneavoastra va apela la unul dintre instrumentele financiare prezentate mai jos daca
este disponibil prin POS ,,Cresterea Competitivitatii Economice(doar pentru IMM-uri) ?

26)

Credeti ca aveti acces la o expertiza suficienta pentru a pregati proiecte pentru POS ,,Cresterea Competitivitatii
Economice?

27)

Daca va fi posibil sa primiti plati in avans (pe baza de garantie bancara) pentru proiectele aprobate si
finantate, veti apela la o astfel de solutie?

28)

Daca da, care credeti ca ar fi suma cea mai potrivita pentru avans?

29)

Daca platile in cadrul POS ,,Cresterea competitivitatii economice se vor face in forma rambursarii cheltuielilor
deja facute de catre societatea dumneavoastra, ce procent din proiect veti fi capabili sa sustineti cu propriile
dumneavoastra resurse?

Ministerul Economiei si Comertului

7/13

Sectiunea IV Canalele de comunicare


30)

Cum credeti ca poate fi difuzata informatia pentru a facilita accesul societatii dumneavoastra la fondurile
structurale? (Va rugam sa ordonati raspunsurile in ordine descrescatoare incepand cu numarul 1 pentru cea
mai importanta optiune)
Site Internet care sa contina sfaturi utile, formulare, instructiuni pentru potentialul aplicant
Campanii de informare si comunicare prin mass-media (tv, radio, reviste, ziare centrale/locale)

Evenimente de informare si comunicare realizate de catre Camera de Comert, Asociatii sau alte institutii similare

Campanii de informare si comunicare realizate de catre Autoritati Publice (Ministere, Autoritati Locale)
Buletine periodice de informare
Birouri de informare la nivel local
Seminarii tehnice in care sa se explice modul de completare a formularelor

Altele (specificati care)

Acceptati ca Autoritatea de Manangement sa foloseasca datele incluse in acest chestionar pentru a crea o

31) baza de date pentru viitoarele activitati derulate in cadrul POS ,,Cresterea Competitivitatii Economice?

Informatiile colectate vor fi tratate in conformitate cu L 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice si L677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date.

Ministerul Economiei si Comertului

8/13

[1] Informatiile suplimentare, actualizate permanent se gasesc pe site-ul: www.minind.ro, sectiunea dedicata Fondurilor Str
[2] Se supune prevederilor Regulamentului Ajutorului de Stat. Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca
In acest caz, plafoanele sunt urmatoarele: 50% pentru intreprinderi mari (40% daca sunt localizate in Bucuresti), 60% pentru intreprinde
[3]Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru investitii tangibile si intangibile plafoanele de ajutor de stat sunt urmatoarele: 50% pentru intreprinderi mari (40% daca sunt loca
Pentru servicii de consultanta plafonul este de 50%
Pentru training specializat plafonul este de 35% pentru intreprinderi mari si 45% pentru IMM-uri, iar pentru training general plafonul es
[4] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru servicii de consultanta pentru internationalizare, plafonul ajutorului de stat este de 50% din costul acestor servicii.
[5] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru servicii de consultanta plafonul ajutorului de stat este de 50% din costul acestor servicii.
[6] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru cercetare industriala: 50% pentru intreprinderi mari, 60% medii, 65% mici.
Pentru cercetare experimentala: 20% pentru intreprinderi mari, 30% medii, 35% mici.
[7] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru cercetare industriala: 50% pentru intreprinderi mari, 60% medii, 65% mici.
Pentru cercetare experimentala: 20% pentru intreprinderi mari, 30% medii, 35% mici.
[8] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru cercetare industriala: 50% pentru intreprinderi mari, 60% medii, 65% mici.
Pentru cercetare experimentala: 20% pentru intreprinderi mari, 30% medii, 35% mici.
[9] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru cercetare industriala: 50% pentru intreprinderi mari, 60% medii, 65% mici.
Pentru cercetare experimentala: 20% pentru intreprinderi mari, 30% medii, 35% mici.
[10] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru investitii tangibile si intangibile plafoanele de ajutor de stat sunt urmatoarele: 50% pentru intreprinderi mari (40% daca sunt loca
Pentru servicii de consultanta plafonul este de 50%
Pentru training specializat plafonul este de 35% pentru intreprinderi mari si 45% pentru IMM-uri, iar pentru training general plafonul es
[11] Suma maxima a ajutorului de stat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe dupa cum urmeaza:
Pentru investitii tangibile si intangibile plafoanele de ajutor de stat sunt urmatoarele: 50% pentru intreprinderi mari (40% daca sunt loca
Pentru servicii de consultanta plafonul este de 50%
Pentru training specializat plafonul este de 35% pentru intreprinderi mari si 45% pentru IMM-uri, iar pentru training general plafonul es

iunea dedicata Fondurilor Structurale


tat nu trebuie sa depaseasca anumite plafoane fixe.
ucuresti), 60% pentru intreprinderi medii ( 50% daca sunt localizate in Bucuresti), 70% pentru intreprinderi mici ( 60% daca sunt localizate in Bucures
um urmeaza:
rinderi mari (40% daca sunt localizate in Bucuresti), 60% pentru intreprinderi medii ( 50% daca sunt localizate in Bucuresti), 70% pentru intreprinder

entru training general plafonul este de 60% pentru intreprinderi mari si 80% pentru IMM-uri din totalul cheltuielilor eligibile.
um urmeaza:
ul acestor servicii.
um urmeaza:

um urmeaza:

um urmeaza:

um urmeaza:

um urmeaza:

cum urmeaza:
rinderi mari (40% daca sunt localizate in Bucuresti), 60% pentru intreprinderi medii ( 50% daca sunt localizate in Bucuresti), 70% pentru intreprinder

entru training general plafonul este de 60% pentru intreprinderi mari si 80% pentru IMM-uri din totalul cheltuielilor eligibile.
cum urmeaza:
rinderi mari (40% daca sunt localizate in Bucuresti), 60% pentru intreprinderi medii ( 50% daca sunt localizate in Bucuresti), 70% pentru intreprinder

entru training general plafonul este de 60% pentru intreprinderi mari si 80% pentru IMM-uri din totalul cheltuielilor eligibile.

60% daca sunt localizate in Bucuresti). In fiecare din situatiile prezentate, diferenta de pana la 100% din costurile eligibile, va fi acoperita de catre be

Bucuresti), 70% pentru intreprinderi mici ( 60% daca sunt localizate in Bucuresti). In fiecare din situatiile prezentate, diferenta de pana la 100% din c

Bucuresti), 70% pentru intreprinderi mici ( 60% daca sunt localizate in Bucuresti). In fiecare din situatiile prezentate, diferenta de pana la 100% din c

Bucuresti), 70% pentru intreprinderi mici ( 60% daca sunt localizate in Bucuresti). In fiecare din situatiile prezentate, diferenta de pana la 100% din c

e eligibile, va fi acoperita de catre beneficiar, fie din resurse proprii, fie din orice alta sursa, alta decat cea publica.

tate, diferenta de pana la 100% din costurile eligibile, va fi acoperita de catre beneficiar, fie din resurse proprii, fie din orice alta sursa, alta decat cea p

tate, diferenta de pana la 100% din costurile eligibile, va fi acoperita de catre beneficiar, fie din resurse proprii, fie din orice alta sursa, alta decat cea p

tate, diferenta de pana la 100% din costurile eligibile, va fi acoperita de catre beneficiar, fie din resurse proprii, fie din orice alta sursa, alta decat cea p

e din orice alta sursa, alta decat cea publica.

e din orice alta sursa, alta decat cea publica.

e din orice alta sursa, alta decat cea publica.