Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina: 1/3

FACTURA
Seria: AV / Numar: 5604079699
Data emiterii: 30.06.2016

CEZ Vanzare S.A.


Societate administrata in sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007 CIF: RO21349608
Capital social subscris si varsat: 40053142,64 lei
Adresa: str. CALEA SEVERINULUI, nr. 97, etaj 1, CRAIOVA, jud.
Dolj,
CP. 200769

COD CLIENT: 91664317


CEZ Vanzare
2016.06.30 14:59:00 CEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.

Dist: 0038
Destinatar: C.M.I. DR. PANESCU D.
GEORGE-ALEXANDRU
Loc.: DROBETA-TURNU SEVERIN
Str.: BRATIANU ION CONSTANTIN
nr. 16
Judet Mehedinti, cod postal 220226

CLIENT: C.M.I. DR. PANESCU D. GEORGE-ALEXANDRU


CIF/CNP : 33303345
Nr. Ord. Reg. Comert.: AUT A/0668988
Loc.: DROBETA-TURNU SEVERIN
Str.: BRATIANU ION CONSTANTIN
nr. 16
Judet Mehedinti, cod postal 220226
Sumarul produselor sau al serviciilor facturate

Valoare cu TVA (lei)

Cota TVA: 20 %
perioada 10.03.2016 - 09.06.2016
Energie electrica consumata *
perioada 10.03.2016 - 31.05.2016
Energie electrica estimata *
perioada 10.06.2016 - 30.06.2016
Energie electrica estimata *
Valoare
perioada 10.03.2016 - 30.06.2016
Nu inregistrati sume de plata
Baza impozitare TVA
Valoare TVA
Valoare totala facturata
TOTAL DE PLATA (Valoare totala facturata + Total de plata restant)
*

82,91
-241,39
62,42
-96,06
-96,06
-80,05
-16,01
-96,06
-96,06

Inclusiv Certificate Verzi, Componenta de piata concurentiala, cogenerare, acciza, etc. -> vezi detalii factura

Nu inregistrati facturi restante! Va multumim!


aUrmatoarea citire a operatorului de distributie este in intervalul 09.09.2016 - 19.09.2016
Informatii referitoare la procesul de autocitire gasiti in cuprinsul facturii. Citirea operatorului de distributie are
prioritate asupra indexului autocitit.
Partenerii nostri va stau la dispozitie oricand pentru plata facturii. (Detalii suplimentare pe verso.)
a

Facturat in baza contract numar 3008605623


Temei Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 92,175,176/2015
Certificate Verzi: Legea 23/2014, HG 495/2014; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat CV=132,4045
lei/CV
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 116/2013, 117/2013; 95/2015
Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare; Consumul comercial lei/MWh = 2,37
Sold anterior neachitat
Total factura curenta
Suma de plata la data facturii curente

lei
0,00
-96,06
-96,06

FACTURA

Pagina: 2/3

Seria: AV / Numar: 5604079699


Cod loc de consum (LC) : 0051671755
Cod autocitire : 0051671755

Denumire LC : CABINET STOMATOLOGIC


Adresa LC : BRATIANU ION CONSTANTIN, 16,
DROBETA-TURNU SEVERIN

Telefon autocitire : 0800 500 500


Interval transmitere index autocitit : 25-29.07.2016; 25-29.08.2016; 24-28.09.2016

ENERGIE MASURATA

Cod punct de masura (PM): 71577329


Serie contor: 00853883
Cod unic: 59401040000144846671577329
Specificatie
UM Const.
Energie electrica activa
Energie reactiva inductiva
Energie reactiva capacitiva

kWh
kVArh
kVArh

1
1
1

Index citit

09.06.2016

1355
175
17

Nivel de tensiune PM: JT


Tip contor: A1P0R215
CONTOR ENERLUX-M;230V;5-80A;MULTIT Ea+Er
Index citit Cantitate Corectii
Alte
Cantitate
10.03.2016
PDPM corectii masurata
1216
139
139
164
11
11
13
4
4

Calcul cos (j) LC cod: 51671755


cos (j) inductiv 0,997
cos (j) capacitiv 1,000

cos (j) inductiv >=0,92


cos (j) capacitiv >=0,65

Energie reactiva inductiva de facturat:


Energie reactiva capacitiva de facturat:

PERIOADA FACTURARE REGULARIZARE

10.03.2016 - 09.06.2016

Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT

Tip tarif: CEZ BASIC SIMPLU

Denumirea serviciilor sau


a produselor facturate
Energie electrica activa
Energie electrica activa
Energie reactiva capacitiva 1
Contributie cogenerare
Contributie cogenerare
Certificate Verzi
Certificate Verzi
Acciza comerciala
Acciza comerciala
Total energie regularizare

UM

Cantitate

kWh
kWh
kVArh
kWh
kWh
MWh
MWh
MWh
MWh
lei

139
-406
4
139
-406
0,139
-0,406
0,139
-0,406

ENERGIE ESTIMATA

Cod punct de masura (PM): 71577329


Serie contor: 00853883
Cod unic: 59401040000144846671577329
Specificatie
UM
Const.
Energie electrica activa
Energie reactiva inductiva

kWh
kVArh

Pret unitar
fara TVA (lei)
0,43526
0,43526
0,05740
0,01582
0,01582
41,97223
41,97223
2,37000
2,37000

30.06.2016

1460
821

10.06.2016

1355
779

PERIOADA FACTURARE ESTIMAT

10.06.2016 - 30.06.2016

Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT

Tip tarif: CEZ BASIC SIMPLU

Total articole facturate de


regularizare
Energie activa
Energie reactiva
Contributie cogenerare
Certificate Verzi
Acciza comerciala

UM
kWh
kVArh
kWh
MWh
MWh

Valoare
fara TVA (lei)
60,50
-176,72
0,23
2,20
-6,42
5,83
-17,05
0,33
-0,97
-132,07

Nivel de tensiune PM: JT


Tip contor: A1P0R215
CONTOR ENERLUX-M;230V;5-80A;MULTIT Ea+Er
Index estimat
Index citit
Cantitate
Index
estimat
anterior
Estimata

1
1

Denumirea serviciilor sau


a produselor facturate
Energie electrica activa
Contributie cogenerare
Certificate Verzi
Acciza comerciala
Valoare consum estimat

0,00
4,00

UM

Cantitate

kWh
kWh
MWh
MWh
lei

105
105
0,105
0,105

Cantitate
-267,000
4,000
-267,000
-0,267
-0,267

09.06.2016

1355
175

Pret unitar
fara TVA (lei)
0,43526
0,01582
41,97223
2,37000

Valoare
fara TVA(lei)
-116,22
0,23
-4,22
-11,22
-0,64
-132,07

105
42

Valoare
fara TVA (lei)
45,70
1,66
4,41
0,25
52,02

Total articole facturate de


estimat curent
Energie activa
Contributie cogenerare
Certificate Verzi
Acciza comerciala
Total articole facturate
(regularizare + estimat curent)
Energie activa
Energie reactiva
Contributie cogenerare
Certificate Verzi
Acciza comerciala

UM
kWh
kWh
MWh
MWh
UM
kWh
kVArh
kWh
MWh
MWh

Cantitate
105,000
105,000
0,105
0,105
Cantitate
-162,000
4,000
-162,000
-0,162
-0,162

Valoare
fara TVA(lei)
45,70
1,66
4,41
0,25
52,02
Valoare
fara TVA(lei)
-70,52
0,23
-2,56
-6,81
-0,39
-80,05

Pagina: 3/3

Stimate client,
Incepand cu 18.03.2015, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis Ordinul 16/2015 pentru aprobarea Procedurii - cadru
privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali.
Ori de cate ori apare o neconformitate in derularea parteneriatului nostru te rugam sa ne semnalezi acest aspect, in cel mai scurt timp posibil, de la
identificarea acesteia.
Modalitati de transmitere a plangerilor
Denumire Centre
Mod adresare
de Contact
CRC Alexandria
Direct la ghiseu
CRC Bailesti
Direct la ghiseu
CRC Campulung
Direct la ghiseu
CRC Caracal
Direct la ghiseu
CRC Craiova
Direct la ghiseu
CRC Dragasani
Direct la ghiseu
CRC Dr.Tr. Severin Direct la ghiseu
CRC Pitesti
Direct la ghiseu
CRC Ramnicu
Direct la ghiseu
Valcea
CRC Rosiori de
Direct la ghiseu
Vede
CRC Slatina
Direct la ghiseu
CRC Targu Jiu
Direct la ghiseu
CRC Videle
Direct la ghiseu
E-mail
Fax
Back Office
Posta
Site CEZ
Call Center
Telefonic

Detalii adresa
Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, jud. Teleorman
Bailesti, str. Victoriei, nr. 98, jud. Dolj
Campulung, str. Nicolae Iorga, bl. 3, sc. A, ap. 3, jud. Arges
Caracal, str. Piata Victoriei, bl. 1ABC, parter, jud. Olt
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj
Dragasani, str. Gherea, nr. 414, bl. T3, sc. E, parter, jud. Valcea
Drobeta-Turnu Severin, b-dul Revolutiei, Nr. 19, jud. Mehedinti
Pitesti, str. Darzu, nr. 1A, jud. Arges
Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 7, jud. Valcea

L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-16:00
L-V, 08:00-16:00
L-V, 08:00-16:00
L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-16:00
L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-17:00

Rosiori de Vede, str. Oituz, nr. 11, jud. Teleorman

L-V, 08:00-16:00

Slatina, str. Primaverii, nr. 18B, jud. Olt


Targu Jiu, str. G-ral Gh. Magheru, bl. 6, parter, jud. Gorj
Videle, str. Aleea FRE, nr. 1, cam. P03, jud. Teleorman
cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro
0372524832 / 0372524834
Targu-Jiu, str. Depozitelor, nr. 2, jud. Gorj, cod postal 210238
http://www.cez.ro/edee/qf/ro/ramjet/ro2/inregistrare-sesizarilor
0251 929

L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-17:00
L-V, 08:00-16:00

Categorii de plangeri si termene de solutionare


Categorie plangere
Descriere tip plangere
A_Contractarea energiei
B_Facturarea contravalorii
energiei furnizate

C_Ofertarea de preturi si tarife


D_Continuitatea in alimentarea
cu energie electrica
E_Asigurarea calitatii energiei
furnizate

Intarziere incheiere contractare/ Nerespectare termene clauze contractuale


Neprimire factura***/ Neemitere factura
Mod facturare***** / Sold sau penalitati
Neprimire preaviz
Oferta de preturi si tarife
Intreruperi in furnizarea energiei electrice****

L-V, 08:00-16:00
Non-stop
zilnic ntre orele 08:00-20:00 pentru
informatii comerciale, non-stop pentru
preluare deranjamente

Termen maxim
raspuns
15zl*
2zl*

Plangere schimbare furnizor


Procedura de informare clienti

5zc*
15zl*
15zl*
10zl*/OR**
+3zl*/FUI**
10zl*/OR**
+3zl*/FUI**
15zc*/OR**
+3zl*/FUI**
6zl*/FUI**
+13zl*/0R**
10zl*/OR**
+3zl*/FUI**
15zl*
15zl*

Alte plangeri privind serviciul de furnizare


Alte plangeri care nu privesc strict serviciul de furnizare

15zl*
30zc*

Fluctuatii (variatii) temporare de tensiune****


Nivel tensiune****
Finalizare investigatie deteriorare receptoare******

F_Functionarea grupurilor de
masurare
G_Schimbarea furnizorului
H_Informarea clientilor finali in
conformitate cu cerintele
legislatiei in vigoare
J_Alte plangeri

Program de lucru

Precizie grup masura****

* ZL_Zi lucratoare; ZC_Zi calendaristica


** FUI_Furnizor de ultima instanta; OR_Operator de retea
*** In cazul in care solicitarea s-a transmis prin e-mail, copia facturii se va transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care s-a primit
solicitarea. In cazul in care solicitarea s-a transmis prin posta sau fax, copia facturii se va transmite in termen de 2 zile lucratoare.
**** Pentru plangerile referitoare la obligatiile operatorului de retea, termenul de comunicare catre client a raspunsului operatorului de retea este de 2 zile
lucratoare de la primirea acestuia de catre furnizor, conform Standardului de perfomanta privind activitatea de furnizare a energiei electrice.
***** Termenul de depunere a plangerilor privind facturarea energiei electrice este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
****** Termenul de depunere a plangerilor privind receptoarele deteriorate este de 10 zile lucratoare de la data aparitiei supratensiunii accidentale.

Program audiente (etapa 1)

Functia/Locatia/Perioada
Sef CZRC Arges, Pitesti, Str. Darzu, Nr. 1A, Et.1, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Dolj, Craiova, Str.Calea Severinului, nr. 97, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Gorj, Targu-Jiu, Str. Depozitelor, nr. 2, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Mehedinti, Dr. Tr. Severin, Bdul. Revolutiei, nr. 19, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Olt, Slatina, Str. Primaverii, Nr.18B, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef CZRC Valcea, Rm.Valcea, Str. Stirbei Voda, Nr.7,Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef Sectie Centre Relatii cu Clientii, Tg-Jiu, Str. Depozitelor, nr. 2, Luni si Joi, 14:00 - 16:00
Sef Zonal Pierderi Non Tehnologice, Pitesti, Str. Darzu, Nr. 1A, Et.3, Luni si Joi, 10:00 - 14:00
* CZRC - Centrul Zonal de Relatii Clienti

Numele si prenumele
Mariana GENCARAU
Ionut POENARU
Sorin SECLAMAN
Otilia BIRLIBESCU
Georgeta ANGHEL
Marius PETCU
Simona CHERA
Vlad COLTEA
Doru OLARU

In cazul in care nu se reuseste solutionarea aspectelor semnalate in cadrul audientelor managerilor de proces (etapa 1) exista posibilitatea inscrierii prin
intermediul acestora la audientele managementului superior conform programului (etapa 2).
Functia/Locatia/Perioada
Director Directie Servicii Clienti, Tg-Jiu,
Str. Depozitelor, nr. 2, Marti, 14:00 16:00
Director Divizie Servicii Comune,
Craiova, Str. Calea Severinului, nr. 97,
Marti, 14:00 - 16:00

Numele si prenumele
Dan SERBAN
Daniel RADUT

Functia/Locatia/Perioada
Director Executiv CEZ Vanzare,
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 97,
Marti, 14:00 - 16:00

Numele si prenumele
Cornelia SZABO

Clientul final are urmatoarele drepturi:


dreptul de a apela la ANRE;
dreptul de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor;
dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA
Tel: 021-327.81.74 ; 021-327.81.00
Fax: 021-312.43.65
E-mail: anre@anre.ro
Relatii publice:
Luni: 8.00 - 18:00, Marti - Joi: 8:00 - 16:30, Vineri: 8:00 - 14:00
Telefon: 021 327 8153
Mob: 0728.628.664
http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
TEL INFO-CONSUMATOR
021 9551 - linie telefonica cu tarif normal
www.anpc.gov.ro

Mai multe informatii poti afla consultand procedura interna privind solutionarea plangerilor clientilor finali disponibila atat pe site-ul www.cez.ro cat
si prin alte canale de comunicare.

S-ar putea să vă placă și