Sunteți pe pagina 1din 19

SUBPROGRAMUL 2.

1
Competitivitate prin cercetare, dezvoltare i inovare
PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV
CERERE DE FINANARE
B. Informatii generale proiect
In Romania, 13,93% din suprafata agricola este vulnerabila la poluarea cu dejectii lichide prin
percolarea stratului de sol catre acvifer, conform Planului de Implementare pentru Directiva
91/676/EEC, poluare realizata din cauza stocarii deficitare si a nevalorificarii dejectiilor
zootehnice pentru fertilizarea culturilor agricole sau a fertilizarii cu dejectii nediluate.
Zonele unde se poate aplica fertirigatia in Romania sunt incluse in suprafata totala de 1,88
milioane ha de teren agricol. Se apreciaza ca sunt necesare costuri reduse si tehnologii usor de
accesat pentru dozare precisa. Calitatea fertirigatiei se constata cu instrumente de masura
capabile sa descopere concentratii marite de substante. Tehnologiile de aplicare precisa si
uniforma a fertirigatiei reduc pierderile catre mediu cu mai mult de 90% si reduc mirosurile
neplacute (poluarea aerului).
Contributia proiectului la dezvoltarea cunostiintelor in domeniu
Propunerea de proiect dezvolta un concept nou fertirigatie cu ape uzate diluate, prin care in
apa de udare se injecteaza in doze mici componenta lichida din dejectii in vederea distribuirii la
culturile agricole. Aceasta tehnologie de mediu se va putea aplica in cadrul agriculturii durabile
si va contribui la suplimentarea substantelor nutritive si apei din sol, in vederea asimilari lor de
catre plante si obtinerii de productii marite si stabile.
Pentru reducerea consumului de apa la planta este necesara adoptarea de tehnologii noi prin
asociere cu alte lucrari, problema ce se abordeaza in proiectul propus. In prezent nu exista
instalatii mobile de udare in care se distribuie dejectii lichide in concentratii reduse, nu se
distribuie apele uzate cand cultura este in vegetatie si nu exista o monitorizare a procesului.

Folosirea unei metode noi de udare cu ape uzate, care uda in benzi printre randurile de plante, la
nivelul solului, fara a vatama plantele, va permite administrarea udarilor si la plantele aflate in
vegetatie.
B1. Informaii despre proiect
-Titlul proiectului:
Cercetarea unor echipamente i tehnologii de udare inovative pentru valorificarea apelor
uzate zootehnice i reducerea polurii mediului
-Rezumat :
Proiectul isi propune sa cerceteze echipamente i tehnologii inovative pentru valorificarea apelor
uzate zootehnice cu instalatia de udare cu tambur si furtun i reducerea poluarii mediului.
Metoda de udare si tehnologia de administrare a apelor uzate zootehnice diluate presupune
transportul dejectiilor cu remorca cisterna in zona de udare a instalatiei de irigat, realizarea
dilutiei prin injectia dejectiilor pe circuitul de alimentare a instalatiei iar distributia se efectueaza
cu o rampa echipata cu furtunuri si duze. Instalatia cu tambur si furtun va distrubui localizat apa
in cultura aflata in vegetatie cu rampa cu furtunuri in doze reduse si precise, la suprafata solului,
la presiune scazuta si cu monitorizarea chimica, pedologica si microbiologica la ap, sol si
plante. Se vor utiliza din productia de serie o instalatie de udare cu tambur si furtun echipata cu
rampa si duze pentru udarea prin microaspersiune cu apa conventional curata, o remorca cisterna
pentru transportul apei uzate concentrate de la bazinul de colectare la instalatia de udare si se va
atasa un echipament special conceput pentru injectia, monitorizarea si distributia localizata apei
uzate diluate. Experimentarea se va realiza in conditii de laborator la INOE 2000 IHP si in
conditii de exploatare la Baza de Cercetare Dezvoltare a INCDIF Bucuresti pe sol cu textura
medie, in cultura de porumb, administrandu-se concomitent cu udarea si dejectiile lichide, in
diferite dilutii si in fazele de vegetatie specifice culturii.Pe o suprafata de 30 ha,se va uda cu
norme si dilutii diferite iar zona de comparatie va fi parcela udata cu apa conventional curata.
Activitatile desfasurate in cadrul proiectului urmaresc documentarea, proiectarea, realizarea si
experimentarea modelului demonstrativ MD si diseminarea pe scara larga a cercetarilor. Pentru
ca experimentarea se va realiza in cultura, in cadrul proiectului se va stabili si necesarul de

dejectii functie de stadiul de vegetatie si se vor face analize de apa, dejectii si sol pentru a se
stabili compozitia chimica si gradul de poluare.
-Acronim : FERTIRIG
-Aria de cercetare :
Complexitatea proiectului decurge din multitudinea problemelor ce presupune aplicarea apelor
uzate, solutionarea lor necesitand cunostinte temeinice de agronomie, agrotehnica,agrochimie,
pedologie, imbunatatiri funciare,chimie si protectia mediului. Proiectarea si realizarea
echipamentului pentru distributia apei uzate presupune imbinarea cunostintelor din domeniile
mecanicii, masinilor agricole, hidraulicii si imbunttirilor funciare.
Aceasta cercetare multidisciplinara arata gradul de complexitate a tehnologiei de administrare a
apelor uzate diluate. Proiectul se incadreaza in domeniul de specializare inteligenta : Energie,
Mediu si Schimbari climatice, subdomeniul Mediu si Schimbari climatice.
- Cuvinte cheie: ape uzate diluate, dispozitiv hidraulic de injectie, fertirigatie, dejectii lichide,
instalatie cu tambur si furtun, dispozitiv de monitorizare
B2 Descrierea stiintifica
B2.1 Scopul si obiectivele proiectului
a) Scopul proiectului este realizarea si testarea unui model demonstrativ de echipament pentru
administrarea apelor uzate diluate la culturile agricole aflate in vegetatie cu imbunatatiri
semnificative referitoare la injectia apei uzate in apa de udare, monitorizare parametrilor
echipamentului si distributia localizata la presiune redusa cu instalatii care uda mecanizat. Prin
aplicarea proiectului se vor folosi mai bine solurile ca reactori biogeochimici, prevenind
contaminarea si mentinand productivitatea prin fertirigare, va creste capacitatea solurilor pentru
utilizarea dejectiilor zootehnice diluate fara afectarea calitatii solurilor sau a sistemelor acvatice,
si se vor utiliza dejectiile din zootehnie ca resursecare pot contribui la refacerea fertilitatii si
umiditatii solurilor. Instalatiile de udare in care se vor injecta dejectiile lichide vor fi cele cu
tambur si furtun actionate cu motoare termice/hidraulice, echipate cu rampe cu furtunuri
calibrate, cu posibilitatea aplicarii unor norme mici de udare (150-300mc/ha) si a functionarii la
presiune redusa. Echipamentul de injectie-distributie va fi compus dintr-o remorca cisterna care
transporta apa uzata concentrata de la bazinul de colectare/stocare la instalatia de udare, dintr-un

dispozitiv hidraulic care aspira apa uzata concentrata din remorca cisterna si o injecteaza in
circuitul de alimentare cu apa a instalatiei si o rampa cu furtunuri care distribuie apa uzata
diluata la suprafata solului. Sursa de apa sub presiune pentru alimentarea cu apa a instalatiei de
udare va fi reteaua de conducte sub presiune (hidrant) , sau motopompa care se va alimenta dintrun foraj, lac de acumulare, etc. Se vor efectua experimentari, se vor determina parametrii
tehnico-functionali ai instalatiei si echipamentelor anexate si se va demonstra functionalitatea.
In procesul de monitorizare a fertirigatiei se va urmari calitatea solutiei fertilizante, se vor
efectua analize chimice la ape (potabila si de irigat), sol si planta. Calitatea solutiei fertilizante se
va determina pe circuitul hidraulic cu senzori de masurare a pH-lui si conductivitatii iar reglajul
se va realiza prin modificarea debitului de injectie al dispozitivului hidraulic de realizare a
injectiei. Se vor efectua analize chimice pentru stabilirea elementelor fertilizante existente in
dejectii si solutia fertilizanta, si se vor efectua analize microbiologice . In cadrul analizelor
chimice in sol se va determina: pH, continutul de materie organica, azot total, azot nitric si
amoniacal, fosfor si potasiu mobil, saruri minerale totale, incarcarea cu metale grele iar in plante
se va determina continutul de metale grele, azot nitric. Analizele microbiologice in sol sunt
analize calitative, cantitative de microflora edafica si analiza proceselor fiziologice desfasurate
de microflora edafica. La apa de suprafata sau din freatic se vor determina: reziduul fix, ioni de
hidrogen, pH, substante organice oxidabile, alcalinitate , duritate totala, ioni de Ca, Mg, Na,
NH4, Fe, Mn, NO3, NO2, SO4, HCO3, CO3, Cl, conductivitatea, salinitatea. La dejectii, la
analizele prezentate anterior se mai adauga: compusii cu azot, compusii cu fosfor, detergentii,
indicii de salinitate si alcalizare, extractibile in eter de petrol, microelemente. In cadrul
tehnologiei se va prezenta amplasamentul, se va realiza o caracterizare agro pedo-climatica a
zonei, se va prezenta metodica de organizare a experientelor, se va alege schema de udare, se vor
determina parametrii tehnico- functionali, se va prezenta structura culturilor si se vor stabili
operatiile de desfasurare a udarii.
In cadrul metodei de udare se va alege solutia constructiva care realizeaza parametrii doriti, se
vor determina indicii calitativi ai udarii si se va corela cu instalatia, tehnologia si echipamentele
alese.
Solutia tehnica propusa va imbunatati ultimul brevet obtinut de colectivul condus de Directorul
de Proiect (Brevet RO 123186) si va raspunde cerintei actuale de valorificare a apelor uzate din
fermele agro-zootehnice prin utilizarea instalatiei din dotare si a remorcii cisterne.

Propunerea de proiect prezinta un grad de noutate ridicat, materializandu-se atat in cercetari


specifice instalatiei mobile de udare cat si in cercetari de apa, sol, planta si apa uzata diluata. Prin
aplicarea proiectului se vor dezvolta cunostintele privind folosirea nepoluanta a dejectiilor, se vor
promova noi echipamente de fertirigatie, se va reduce sau elimina necesarul de ingrasaminte
chimice la culturile agricole si va contribui la degradarea biologica a dejectiilor.
Solutia tehnica propusa este originala, aducand o serie de noutati absolute in domeniu:
-distribuirea apei uzate diluate se realizeaza localizat la suprafata solului si mecanizat(prin
tractarea rampei cu furtunuri de motorul instalatiei) prin intermediul unor furtunuri conectate la
rampa de udare a instalatiei;
-exista o monitorizare a intregului proces de fertirigare;
-injectia apei uzate pe circuitul de alimentare cu apa a instalatiei se realizeaza cu un dispozitiv
hidraulic care va utiliza energia hidraulica a apei pentru injectia apei uzate.
Obiectivul general al proiectului este utilizarea unor rezultate de cercetare fundamentala
(materializate prin publicarea unor carti, obtinerea de brevete) pentru obtinerea unui model
demonstativ de echipament pentru administrarea apelor uzate diluate la culturile agricole si
cresterea capacitatii organizatiilor de cercetare de a genera solutii noi pentru agentii economici.
Obiectivele specifice ale proiectului constau in: O1-realizarea unui studiu de documentare
privind problemele specifice tehnicii de aplicare a apelor uzate zootehnice, ipotezele de lucru si
de analiza a solutiilor tehnice de valorificare si neutralizare si elaborare modele conceptuale,
O2-prezentarea unei solutii tehnice si realizarea modelului demonstrativ-MD, tehnologiei si
metodei de udare,O3- experimentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului,
tehnologiei si metodei de udare si O4- diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii si
atribuirea dreptului de proprietate.
Echipamentul de fertirigatie propus in cadrul proiectului va distribui apa in apropierea
randurilor de plante ( udare localizata), cu instalatii care uda mecanizat, in perioada de
vegetatie, la suprafata solului, in doze reduse si precise, la presiune redusa, in mai multe
administrari, in comparatie cu solutiile actuale care aplica apa uzata sub forma concentrata, in
afara perioadei de vegetatie, prin microaspersiune, in concentratii marite, la o singura
administrare si la presiuni marite la instalatia de udare pentru a realiza dispersia apei uzate
concentrate.

Tehnologia de aplicare a apelor uzate utilizata pana in anul 1990 in Romania a constat in dilutia
apei uzate la statia de pompare care avea in administrare un plot de irigatii , transportul apei
uzate sub presiune prin reteaua de conducte ingropate la hidrantii retelei si cu ajutorul
instalatiilor de udare prin aspersiune sau pe brazde era distribuita in cultura. Aceasta tehnologie
s-a aplicat in conditiile in care suprafetele agricole erau administrate de unitati tip IAS sau CAP,
apa uzata zootehnica provenea de la complexele mari de cresterea animalelor iar dupa aplicarea
prin aspersiune in vegetatie culturile trebuiau udate cu apa curata pentru spalarea acestora.
In prezent fermele agro-zootehnice nu mai au complexe mari de crestere a animalelor,
suprafetele agricole din cadrul plotului de irigatii apartin la mai multi proprietari, apar perioade
secetoase la culturi aflate in vegetatie datorita schimbarilor climatice, sursele de apa sunt reduse
si legislatia europeana si din Romania este mai restrictiva pentru evitarea poluarii cu nitratii din
ingrasamintele organice (impuse prin Codul de Bune Practici Agricole).
Tehnica si tehnologia propusa in proiect raspunde cerintelor actuale prin acea ca aplica localizat
si mecanizat apa uzata in cultura aflata in vegetatie, in doze precise si la presiune redusa, la
suprafata solului concomitent cu aplicarea udarilor, suprafetele udate apartin unui singur
proprietar, pot fi aplicate mai multe udari in functie de necesarul de apa si ingrasaminte al
culturii, se reduce riscul de poluare a mediului datorita concentratiei mai mici a apei uzate in apa
de udare (se estimeaza dilutii de la 1/10 la 1/30)
B2.2 Prezentarea conceptului de produs
In prezent administrarea apelor uzate cu instalatii de irigat se realizeaza sub forma concentrata,
prin microaspersiune, in afara perioadei de vegetatie a culturilor, la presiuni marite si cu o
singura administrare. Distributia apelor uzate zootehnice se realizeaza prin diferite metode de
udare: brazde, localizata, subterana si aspersiune. Echipamentele de distributie specifice fiecarei
metode sunt: instalatii de udare pe brazde, instalatii cu tuburi perforate sau echipamente de
injectat in sol, drenuri de infiltrare, remorci cisterna cu aspersoare si instalatii cu tambur si furtun
(brevet RO123.186) . Metoda de udare localizata este cea mai eficienta, dar se aplica pe
suprafete reduse, la culturile multianuale, necesita o filtrare buna a solutiei fertilizante,
instalatiile cu tuburi perforate sunt fixe pe o pozitie de udare iar instalatiile de injectat in sol nu
pot distrbui la culturi in vegetatie.

In Europa exista cateva firme care au realizari in acest domeniu: Bauer, Irrifrance, Perot si care
utilizeaza pentru distributia dejectiilor lichide instalatii de udare cu tambur si furtun echipate cu
rampa cu duze sau remorci cisterna echipate cu duze.
Rampa Bauer ASG 35 este dotata cu 7 duze speciale pentru distributia prin aspersie a dejectiilor.
Ciupercile de imprastiere sunt orientate in jos si fac posibila distributia aproape de sol a
dejectiilor.
Remorca cisterna, evacueaza, transporta si distribuie pe sol mustul de gunoi de grajd si dejectiile
semifluide colectate in bazinele de pe langa platformele de gunoi. Remorca este de tip monoax si
lucreaza in agregat cu tractorul . Distributia ingrasamantului pe sol se efectueaza cu dispozitivul
cu ajutaj si deflector pentru dejectii semifluide sau cu aspersorul pentru dejectii lichide.
Solutiile tehnice prezentate mai sus administreaza prin aspersie dejectii lichide in dilutii mari
(1/1-1/10), realizate anterior distributiei, in afara perioadei de vegetatie iar cand se aplica in
vegetatie necesita o spalare cu apa curata a culturii, existand astfel riscul poluarii mediului
inconjurator din cauza dilutiei marite si a imbolnavirii oamenilor si animalelor cu bacterii
patogene.
Este cunoscut conceptul de fertirigatie cu ingrasaminte chimice, concept care presupune
administrarea concomitenta a apei si a ingrasamintelor chimice la culturile agricole aflate in
vegetatie. In majoritatea cazurilor amestecul ingrasamintelor chimice cu apa de udare se
realizeaza pe circuitul de alimentare cu apa a instalatiei iar distributia solutiei fertilizante se
realizeaza cu dispozitivele de udare existente in cadrul instalatiei de udare. Solutia tehnica s-a
aplicat la inceput la instalatiile cu udare localizata ce uda stationar, cu concentratii reduse, cu
mai multe administrari, la culturi aflate in vegetatie si la presiuni reduse la instalatia de udare.
Proiectul abordeaza conceptul de fertirigatie cu ape uzate diluate, concept care presupune
administrarea concomitenta a apei si a apelor uzate concentrate la culturile agricole aflate in
vegetatie. In cadrul proiectului se propune injectia apei uzata concentrate pe circuitul de
alimentare a instalatiei cu un echipament special conceput iar distributia se va realiza localizat si
mecanizat la suprafata solului. Instalatia de udare care se va utiliza va fi cu tambur si furtun
echipata cu rampa, care va uda din mers, cu concentratii reduse, cu mai multe administrari, la
culturi aflate in vegetatie si la presiuni reduse la instalatie.

Deosebirile dintre cele doua solutii tehnice se refera la tipul de ingrasamant utilizat, instalatia de
udare care va distribui solutia fertilizanta si echipamentul care injecteaza ingrasamantul pe
circuitul de alimentare al instalatiei.
Pentru activitatile pe care le propune proiectul vor fi folositi specialisti din domeniul agricol
(pentru respectarea tehnologiei culturii), pedologic (pentru analize chimice sol si apa),
imbunatatiri funciare (metode si tehnologii de irigat), chimic (pentru analize de sol, apa, planta),
mediului (pentru stabilirea gradului de poluare a aerului, solului si apei), mecanic (pentru
proiectarea si experimentarea tehnicii de aplicarea udarii cu ape uzate diluate). Aceasta cercetare
pluridisciplinara arata gradul de complexitate a tehnologiei de administrare a apelor uzate
diluate.
Echipa proiectului va fi condusa de Directorul de Proiect : BIOLAN Ilie.
In CV este prezentata contributia directorului de proiect la dezvoltarea domeniului prin
publicarea a 28 articole, 3 carti si obtinerea a 5 brevete. Experimentarile efectuate cu diverse
echipamente de fertirigatie realizate la Mecanica M.A.R.I.U.S. Cluj Napoca si ICITID Baneasa
Giurgiu (Brevetele RO 102887 si 121612) au scos in evidenta parametrii superiori ai
echipamentelor si continuarea cercetarilor privind specializarea echipamentelor pe metode de
udare, realizarea de tehnologii de fertirigatie si monitorizarea calitatii apei la sursa (sau instalatia
de udare) in vederea eliminarii riscului de poluare a solului si a apei freatice. Documentele de
baza care vor ajuta la realizarea proiectului se afla in Brevetul RO 123186 si cartea Tehnicii i
tehnologii de frtirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, cap. 1, 2, 3, si 4, pag. 12-48.
Conducatorul proiectului, INOE 2000-IHP Bucuresti, are o experienta de peste 50 ani in
domeniul sistemelor de actionare hidraulice, numarandu-se printre fondatorii domeniului in tara.
In privinta experientei in managementul proiectelor nationale se precizeaza ca acesta are in
derulare 28 proiecte CEEX, modul parteneriate, din care 10 in calitate de coordonator si 18 in
calitate de partener. In privinta proiectelor internationale INOE 2000-IHP Bucuresti are doua
colaborari internationale, cu Micheline-Floresti si Renault-Dacia Pitesti, pe probleme legate de
actionari hidraulice si pneumatice. INOE 2000 are o foarte buna participare stiintifica
internationala: 4 propuneri in PC 6, 2 propuneri in programul CULTURA 2000, 14 propuneri in
PC 7, 1 propunere in programul NATO. INOE 2000 IHP in calitate de coordonator al

proiectului are o experienta de peste 25 ani , cu experienta in echipamente de fertirigatie (pompe


dozatoare PD 1 si 2, dispozitiv de fertirigatie cu turbina, echipament de fertirigatie cu presiune
diferentiala) experimentate prin diferite metode de udare (aspersiune, brazde, picurare,
microaspersiune), solutiile tehnice materializate in brevete si publicatii in reviste de specialitate
din tara si strainatate. INOE 2000 IHP este coordonator la 10 proiecte CEEX si colaborator la
18 proiecte CEEX. Colectivul de echipamente speciale pentru mediu este coordonator la 2
proiecte CEEX si colaborator la 5 proiecte CEEX.
Consortiul este alcatuit din: INOE 2000 IHP,in calitate de conducator de proiect si un partenerINCDPAPM ICPA.
INCDPAPM -ICPA este institutia specializata pe cercetari in domeniul solului, plantelor si
protectia mediului, avand in derulare proiecte CEEX in calitate de titulari sau parteneri. ICPA
promoveaza cercetarea strategica, fundamentala si aplicativa, in domeniul pedologiei si al
agrochimiei, cu efectuarea monitoringului si prognozei pe termen lung pentru solurile si
terenurile agricole ale Romaniei. Principalele obiective strategice sunt: culegerea, interpretarea si
asigurarea datelor privind solurile si terenurile Romaniei, precum si starea lor agrochimica;
inventarierea (clasificare, cartare) si monitoringul calitatii solului la scara naionala;
aprofundarea cercetarilor pentru o mai buna intelegere si prognoza a diferitelor procese din
sistemul sol - planta - mediu inconjurator; dezvoltarea cercetarilor privind procesele
pedogenetice si functiile biologice ale solului, atat in sisteme naturale cat si antropizate;
dezvoltarea si folosirea de noi tehnologii, concomitent cu asigurarea cadrului pentru desfasurarea
unei activitati stiintifice de inalta performanta; asigurarea legaturilor cu beneficiarii, cat si a
transferului eficient al rezultatelor cercetarii catre acestia; instruirea si perfectionarea unui
personal calificat (constituind un adevarat centru de excelenta) in domeniul pedologiei si al
agrochimiei, ca si in domenii conexe (mediul inconjurator, sisteme informatice geografice,
teledetectie, modelare, sisteme suport de decizii etc.).
Obiectivele stiintifce ale INCDPAPM-ICPA Bucuresti pentru perioada 2016-2020 ce vor fi
materializate in proiecte de cercetare (Nucleu, PN3,Sectoriale,Structurale) au ca tinta
urmatoarele directii:

Hrana:cum poate fi asigurata siguranta si securitatea alimentara fara


afectarea solului si a sistemelor adiacente ale mediului;

Ape dulci: cum pot fi gestionate solurile pentru a utiliza mai inteligent
rezervele de apa in scadere;

Nutrienti:cum se poate mentine si imbunatati fertilitatea solurilor in


contextul exporturilor de nutrienti impuse de recolte din ce in ce mai mari;

Energie:Cum putem gestiona terenurile pentru a ne adapta la cerintele de


energie in crestere;

Schimbari climatice: Cum vor afecta productivitatea si rezilienta solurilor;

Biodiversitate:Cum putem creste numarul microorganismelor din sol si de pe


sol pentru a crea ecosisteme mai rezistente si mai bogate;

Reciclarea deseurilor:Cum putem folosi mai bine solurile ca reactori biogeo-chimici prevenind contaminarea si mentinand productivitatea lor;

Optimizarea metodelor pentru adaptarea fertilizarii cu N,P si K la


necesitatile culturilor cu accent pe fertiirigare in conditii de seceta.

Aceste obiective au contribuit la elaborarea Strategiei CDI-Orizont 2020 si acopera prioritatile


identificate in domeniul stiintelor solului.
B.2.3 Metode de implementare a proiectului
Detalierea activitatilor in corelare cu obiectivele propuse si prezentarea rezultatelor S/T
corespunzatoare activitatilor
Problemele propuse spre rezolvare se refera la activitatile corelate cu obiectivele propuse si
rezultatele S/T corespunzatoare activitatilor si sunt urmatoarele:
A. Problema de instalatie si echipament de injectie -distributie
Stadiul de definire a fertirigatiei, ipotezele de lucru ce stau la baza fertirigatiei.
Obiectivul activitatii este definirea fertirigatiei si a ipotezelor de lucru ce stau la baza
fertirigatiei. Rezultatele obtinute se prezinta in sinteza documentara privind definirea fertirigatiei
si ipotezele de lucru ce stau la baza acestuia si in raportul de documentare.
Studiul de analiza privind instalatiile de udare si echipamentele de injectie distributie
utilizate la udarea cu apa uzata.
In urma analizei se vor stabili instalatiile de udare si echipamentele de injectie distributie ce
vor fi utilizate pentru aplicarea fertirigatiei.

Rezultatele obtinute se prezinta in sinteza documentara de analiza si experimentari.


Solutie tehnica, proiectarea si realizarea instalatiei de udare cu echipamentul de injectie
distributie pentru fertirigatie in faza de model demonstrativ-MD .
Obiectivul activitatii consta in elaborarea documentatiei de calcul, a proiectelor de executie si
realizare pentru fazele de MD . Proiectul si realizarea se va executa la INOE 2000 (dispozitivul
de injectie, rampa cu furtunuri de distributie si circuitul hidraulic de alimentare instalatie ).
Rezultatele obtinute se vor prezenta in proiectul de executie, in procesul verbal de realizare si in
raportul de cercetare.
Experimentarea in conditii de laborator a instalatiei de udare cu echipamentul de injectie
distributie pentru faza de MD .
Testarea se va realiza in laboratorul de hidraulica al INOE 2000-IHP Bucuresti, verificandu-se
functionarea, fiabilitatea si parametrii tehnici realizati. Rezultatele obtinute se vor prezenta in
buletine de incercari si in raportul de incercari.
Experimentarea in conditii de exploatare si demonstrarea functionalitatii instalatiei de
udare cu echipamentul de injectie- distrbutie, in faza de MD .
Experimentarea se va realiza la Baza de Cercetare-Dezvoltare de la INCDIF Bucuresti, dejectiile
utilizate vor fi de la SC INTER MOTOCROSS SRL, societate care va raspunde si de calitatea
dejectiilor. Rezultatele obtinute se vor prezenta in buletine de incercari si raportul de incercari iar
demonstrarea functionalitatii se va prezenta in raportul de demonstrare.
Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii.
Se vor publica 4 comunicari stiintifice la simpozioane, 6 articole stiintifice la manifestari
stiintifice nationale si internationale, se va propune o inventie si se va edita o carte tehnica.
B Problema de monitorizare, tehnologie si metoda de udare cu efectele posibile asupra
mediului.
Studiu documentar de analiza a metodelor de monitorizare, tehnologiilor si metodelor de
udare existente si dilutiile utilizate la udarea cu ape uzate.
Obiectivul activitatii este intocmirea sintezei de analiza privind metodele de monitorizare,
tehnologiile si metodele de udare existente si dilutiile utilizate la udarea cu ape uzate.
Rezultatele activitatii vor fi prezentate in sinteza documentara privind ipotezele de lucru si de
analiza si in raportul de documentare.
Elaborare metoda de monitorizare, tehnologie si metoda de udare , in faza de MD.

Obiectivul activitatilor il reprezinta alegerea metodelor de monitorizare a solutiei fertilizante, a


analizelor chimice ce se vor realiza la ape, sol, planta, stabilirea temei de cerinte, a configuratiei
tehnice a dispozitivului, a tehnologiei si metodei de udare si elaborarea documentatiei de
proiectare a modelului experimental si respectiv prototipului. Proiectarea se va realiza la INOE
2000-IHP. Monitorizarea pedologica, chimica, microbiologica, pentru sol, ape si culturi se va
realiza de catre SC INTER MOTOCROSS SRL la dejectii si ICDPAPM ICPA la apa, sol si
planta. Tehnologia si metoda de udare se va elabora de catre INOE 2000-IHP.
Rezultatele activitatii vor fi prezentate in documentatie de proiectare/executie pentru model
demonstrativ, in procesul verbal de realizare si in raportul de cercetare.
Experimentarea metodei de monitorizare, tehnologiei si metodei de udare in faza de MD in
conditii de laborator/exploatare si demonstrarea functionalitatii si utilitatii.
Testarea se va realiza in laboratorul de hidraulica a INOE 2000-IHP si in exploatare la Baza de
Cercetare-Dezvoltare de la INCDIF Bucuresti (in baza contractului de colaborare cu terti-5% din
valoarea proiectului), iar obiectivul etapei consta in verificarea functionalitatii metodei de
monitorizare, tehnologiei si a metodei de udare conform variantei elaborate.
Rezultatele obtinute se vor prezenta in buletine de incercari si in raportul de incercari.
Schema de realizare a obiectivelor prin etape/activitati propuse.
Proiectul va fi realizat in 4 etape in modul urmator:
Nr.
Denumire etapa/activitate
Etap
a
acti
v.
1
Studiu de documentare privind problemele
specifice tehnicii de aplicare a apelor uzate
zootehnice, ipotezele de lucru si de analiza
a solutiilor tehnice de valorificare si
neutralizare si elaborare modele
conceptuale.
Infiintarea unei pagini web.
1.1
Studiul de definire a fertirigatiei. Ipotezele de
lucru ce stau la baza fertirigatiei.
1.2
Studiul privind analiza si caracterizarea
conditiilor de experimentare si a metodelor de
laborator utilizate.
1.3
Elaborare modele conceptuale

Terme Rezultate
n de
realiz
are

Participa
nti si nr.
activitate

30.01.
2017

INOE
2000
IHP: 1.1;
1.2; 1.3;
1.4
INCDPA
PM
ICPA:
1.2

Sinteza
documentara
privind problemele
specifice apelor
uzate zootehnice,
ipotezele de lucru
si de analiza a
solutiilor tehnice
de valorificare si
neutralizare.
Raport de cercetare

1.4
2

2.1

2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
4

4.1
4.2
4.3

Infiintarea unei pagini web


Solutie tehnica si realizarea modelului
demonstrativ-MD, tehnologiei si metodei
de udare.
Solutie tehnica, documentatie, proiectarea si
realizarea echipamentelor de injectie distributie.
Solutie tehnica, documentatie, proiectarea si
realizarea dispozitivului de monitorizare.
Caracterizarea tehnologiei de lucru si a
metodei de fertirigare.
Publicarea de lucrari la manifestari stiintifice
interne si internationale.
Experimentarea si demonstrarea
functionalitatii si utilitatii modelului,
tehnologiei si metodei de udare.
Experimentarea in conditii de laborator.
Experimentarea in conditii de exploatare.
Monitorizare pedologica, chimica,
microbiologica la sol , ape si plante.
Demonstrarea functionalitatii si utilitatii
modelului, tehnologiei si metodei prin
rezultatele analitice obtinute
Organizarea de mese rotunde, work-shoppuri.
Publicare comunicari stiintifice la manifestari
interne si internationale.
Diseminarea pe scara larga a rezultatelor
cercetarii si atribuirea dreptului de
proprietate.
Publicare articole stiintifice in reviste de
specialitate
Elaborare si depunere propunere de inventie
Elaborare si publicare carte

30.06.
2017

Documentatie de
proiectare si
executie pentru
MD.
Documentatie,
tehnologie si
metoda de udare.
Proces verbal de
realizare model.
Raport de
cercetare.

INOE
2000
IHP 2.1;
2.2;
2.3;
2.4
INCDPA
PM
ICPA:
2.3;
2.4

30.12.
2017

Buletin
de
incercari.
Raport de incercari.
Manual de
prezentare si
utilizare.
Raport de
demonstrare.
Raport de
cercetare.
Raport de analize.
Comunicari
stiintifice :4
Certificare brevet
de inventie
Articole stiintifice :
6
Propuneri de
inventie:1
Carte :1
Raport de
diseminare

INOE
2000
IHP: 3.1;
3.2; 3.3;
3.4;
3.5;
3.6
INCDPA
PM
ICPA:
3.3;
3.4;
3.6
INOE
2000
IHP:
4.1;4.2;
4.3;
INCDPA
PM
ICPA:
4.1; 4.2
4.3

30.03
2018

Modalitati de valorificare a rezultatelor potentiali beneficiari


Cunoscut fiind faptul ca unitatile cu profil agricol/zootehnic, doresc sa valorifice, dejectiile
lichide ca ingrasamant organic si nu au instalatii de distributie a dejectiilor, ar putea achizitiona
echipamentul de biofertirigatie de la unitatea producatoare (cazul cand au instalatii in dotare) sau

ar solicta de la firma producatoare instalatie cu echipamentul de fertirigatie. Producatorii agricoli


care au un sector zootehnic si care doresc sa aplice fertirigatia, pot adopta solutiile tehnice
prezentate, pentru ca nu sunt necesare amenajari deosebite (sursa de apa poate fi de suprafata,
din freatic, sau o amenajare de irigat iar dejectiile pot proveni dintr-o statie de epurare, fosa sau
un separator mecanic), instalatia de udare poate fi folosita si la udarea cu apa curata echipata cu
rampa iar remorca cisterna sau vidanja exista in dotarea sectoarelor zootehnice.
Beneficiari posibili al proiectului vor fi agentul economic, care va executa instalatii dotate cu
echipamentul de fertirigatie (sau ar putea executa la comanda echipamentul pentru alte instalatii
cu tambur si furtun), dar si producatorul agricol care valorifica nepoluant apele uzate si doreste
realizarea de productii marite in conditii de seceta.
Unitati producatoare de instalatii de udare care pot prelua executia echipamentului de fertirigatie
pot fi: Diem Brasov, Novus Constanta, Grup Romet Buzau, Servoplant Bucuresti, Irridex
Bucuresti, Mecanica M.A.R.I.U.S. Cluj Napoca, Relian Bucuresti etc. Unitati agricole cu profil
zootehnic care doresc sa valorifice dejectiile pot fi: ROMSUINTEST Peris, Avicola
Buftea,Crevedia, AVIROM Vasilati, Nutricom Sohatu, INTER MOTOCROSS etc., zone in care
riscul de poluare este marit dar si alte untati agricole din tara care au sectoare zootehnice sau vor
sa-si infiinteze.
Graficul GANTT cu activitati si perioade de desfasurare

In prezent multe unitati agricole evacueaza dejectiile lichide in ape de suprafata, primesc amenzi
de la protectia mediului iar in viitor risca sa fie desfiintati pentru ca nu respecta normele
europene de protectia mediului. Situatie asemanatoare exista si in mediul rural unde micii
proprietari nu valorifica dejectiile lichide.
Solutiile adoptate la elaborarea documentatiei de executie sunt solutii proprii ce confera
drept de proprietate pentru unitatile ce le detin. Pentru brevete se va respecta legea existenta
in Romania (Legea 64/1991). Titulari de brevet vor fi institutiile care coordoneaza sau lucreaza
in parteneriat. In cazul in care proiectul va fi finantat, autorii cererii de brevet depusa vor cesiona
brevetul unitatii coordonatoare. Dreptul de proprietate asupra executiei modelelor il au INOE
2000-IHP si INCDPAPM -ICPA (functie de activitatea creativa desfasurata in cadrul proiectului)
iar dreptul de comercializare apartine agentului economic care va prelua executia.
Diseminarea rezultatelor
Pentru diseminarea pe scara larga a rezultatelor INOE 2000-IHP va initia urmatoarele actiuni:
prezentarea a minim 2 comunicari stiintifice la simpozioanele organizate de institutele partenere,
ASAS si alte institute cu profil agricol de specialitate; publicarea in reviste de specialitate a 6
articole tehnice, in legatura cu cercetarile efectuate; prezentarea a 2 comunicari la manifestari
stiintifice internationale; prezentarea echipamentului de fertirigatie la expozitii nationale
organizate de MEC; o propunere de inventie; publicarea unei carti; organizarea de mese rotunde
si work shoppuri.
Rezultatele cercetarii vor fi utilizate in materiale stiintifice de catre toti partenerii proiectului.
Pentru o diseminare mai buna a rezultatelor, se poate folosi o sectiune publica a blogului
/forumului pe care se va publica in mod regulat: scopul si descrierea proiectului; diseminarea
rezultatelor pentru public; programul activitatilor organizate pentru diseminarea rezultatelor ;
prezentarea activitatilor realizate. Aceasta sectiune se poate folosi si pentru colaborarea cu
autoritatile, firmele sau publicul interesat si colectarea opiniilor si ideilor acestora.
Prezentarea infrastructurii
Prezentarea infrastructurii
Echipa proiect IHP +BIOLAN ILIE+BIOLAN COSTEL+NECULA CARMEN+VULPE
GABRIEL
La INOE 2000 IHP Bucuresti 12 cercetatori, din care 3 cu grad I si 9 cu grad II si III,
specialisti cu experienta in cercetare. Un numar de 6 sunt doctori ingineri iar 4 sunt doctoranzi.
ECHIPA PROIECT ICPA

La INCDPAPM ICPA sunt 7cercetatori, din care 3 sunt CS I, 3 sunt CS II, unul CS3,toti avand
titlul de doctor inginer, cu experienta in domeniul stiintelor solului si cu preocupari in domeniul
analizelor de sol si planta, de natura: chimica ,fizica, microbiologica si micromorfologica.
Necesarul de resurse umane, materiale si financiare se prezinta in tabelul de mai jos:
Resurse
Et. I
Et. II
Et. III
Et. IV
Umane
5
10
9
6
Om/luna
Materiale
500
50000
6500
3000
lei
Financiare
100000
200000
250000
50000
lei
Valoarea totala a proiectului este de 600000 lei.Pentru desfasurarea in bune conditii a
proiectului se vor angaja doi tineri care vor procesa si vor participa la experimentari.
Viabilitatea si riscurile proiectului
Se apreciaza ca proiectul are sanse reale de succes datorita urmatoarelor argumente: obiectivul
proiectului este solicitat in Domeniul de specializare inteligenta Energie, mediu si schimbari
climatice, precum si Legislatia europeana si din Romania in domeniul Protectiei Mediului;
experienta si dotarea partenerilor in acest domeniu; pregatirea stiintifica si tehnica a personalului;
exista specialisti deosebiti in domeniu (doctorate in domeniu, brevete si publicatii in reviste de
specialitate); disponibilitatea de cooperare a partenerilor; nu sunt necesare amenajari si dotari
deosebite; exista interes si cerere pe plan intern, conform Directivei 91/676/EEC; baza de date
privind cele mai recente realizari in domeniu pe plan international si in tara.

Bibliografie
1.Mostaglimi S., Deizman M., Dilaha A., Heatwole D., Impact of Land Application of
Sewage Sludge on Runoff Water Quality, American Society of Agricultural Engineering, 1989.
2.Mgdlina I., Plea I., Jinga I.,Caracteristicile apelor uzate i distribuia lor prin
aspersiune, Cereale i plante tehnice, Nr. 10-12/1990, Bucureti.
3.Hipps D., Fertigation of newly planted queen cox/My apple trees, Journal of agriculture
sciences 25-32,1992.
4.Pun F., Mogoanu P., Mardare B., Fgranu C., Tehnologia de lucru cu
dispozitivul de fertirigaie DFT-1, Analele ICITID, vol,VII (XVIII), Redacia Revistelor
Agricole, Bucuresti, 1994..
5.Cruu Gh., Utilizarea apelor uzate de la taurine pentru irigaii, A VI-a sesiune
Agricultura, Mediul nconjurtor , Romnia, 1994.

6.Gavrili A., Bondareva A., Valorificarea n agricultur a apelor uzate din zootehnie,
Raport tiinific elaborat de Institutul de Cercetri tiinifice n Domeniul Apelor i mbuntiri
Funciare, Chiinu, 1994.
7.Jinga I., Plea I., Recomandri privind folosirea apelor uzate epurate de la complexele
de porci pentru irigarea culturilor agricole, Editura Ceres, Bucureti , 1995.
8.Glc Aneta, Cercetrile privind regimul de irigare cu ape uzate de la taurine la
porumb, Analele Institutului de Cercetare i Inginerie Tehnologic pentri Irigaii i Drenaje, vol.
VIII (XIX), Editura SC AGRIS, Redacia revistelor agricole SA, Bucureti, 1995.
9.Burt M. C.,Fertigation Basics, Pacific Northwest Vegetable Association Convention,
Pasco, Washington, 1998.
10.Montag U.,Fertigation in Israel, IFA Agricultural Conference on Managing Plant
Nutrition, July 1999, Barcelona, Spain.
11.Injecting chemicals of fertilizer solutions into irrigation water for all agicultural
and turf applications, CSI Chemigation and Fertigation Metering Pumps, Wisscnsin USA,
2003.
12.Optimizing the utilization of water and nutrients, International Symposium on
Fertigation, Beijing, 20-24 September, 2005, IPI-NATESC-CAU-CAAS,Edited by Imas P.
13.Negulescu C., Prelucrarea i valorificarea nmolurilor rezultate din epurarea apelor
uzate, orneti, industriale i din zootehnie, Editura Agrotehnic, Bucureti, 2006.
14.Nicolescu C.,Darie C., Mateescu Marinela, Cruceanu Luminia, Marin Carmen,
Gheorghe Margareta Florica, Muat A., Gsc Gh., Valorificarea complex a apei n
agricultur, Editura AGIR, Bucureti, 2008.
15.Popescu C. T., ovial Gh., Utilizarea eficient a apei de irigat prin lucrri de
nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comand laser i acionare electrohidraulic a
organelor de lucru-Editura AGIR, Bucureti 2008.
16.Fertigation, Why Fertigation vs. Broadcast Dry Fertilizer, Turf Pro USA News
Letter, Volume 1, issue 2, 2008.

17.Dumitru M., Jinga I., Gamen E., Stan Vasilica, tefnescu R., Studii
biotehnologice privind problematica apelor uzate i a nmolurilor, Universitatea de tiine
agronomice i Medicin Veterinar, Bucureti, 2009.
18.Fares A., Abbas F., Injection Rates and Components of a Fertigation System,
Engineer Notebook, june 2009, EN 4.
19.Automatic Fertigation and Rust Preventive Systems,Turfmatic Systems.
Fertigation , Chapter 13, Pressurized Irrigation Techniques.
20.Papadopoulos I., Fertigation, Chemigation in protected agriculture, Agricultural
Research Institute Nicosia,Cyprus.
21.Rosen C., Wright J., Nennich T., Wildung D., Fertlity and Fertigation Management,
Minnesota High Tunnel Production Manual for Commercial Growers, M1218, 2004, Section 8 of
15.
22. Ilie BIOLAN, Ion ERBU, Gheorghe OVIAL, Florica MARDARE, Tehnicii i
tehnologii de frtirigare a culturilor agricole, Editura AGIR, Bucureti, ISBN 978-973-720-344-1,
2010;

23. Ilie Biolan si colab Pompa dozatoare, Brevet RO 102887/1991


26. Ilie Biolan -Instalatie de fertirigare, Brevet RO 121612/2007.
27. Ilie Biolan si colab.-Instalatie si metoda de udare cu ape uzate diluate, Brevet RO
123186/2011.