Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Pentru un eantion de 15 studenti nmatrculati n anul 2 la facultatea de Management din cadrul


Academiei de Studii Economice Bucureti se cunosc urmtoarele detalii referitoare la punctajele obtinute la
doua teste (matematic i statistic):
Student
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9 97 100
S10 36 32
S11 49 59
S12 58 72
S13 76 74
S14 65 75
S15 70 84

Punctaj test matematic


65
75
80
95
45
75
90
65

Punctaj test statistic


75
80
95
95
53
86
100
80

a. Decideti asupra existentei i sensului legturii dintre cele dou variabile (cele dou punctaje),
utiliznd reprezentarea grafic.
b. Analizai existena, sensul i intensitatea legturii dintre cele dou variabile utiliznd coeficientul de
corelaie liniar Pearson.
c. Construii un model de regresie adecvat care s poat fi utilizat pentru anticiparea punctajului
obinut la statistic pe baza celui obinut la matematic. Estimai coeficienii modelului de regresie.
d. Calculai valoarea raportului de corelaie aferent modelului de regresie construit la punctul anterior.
e. Utiliznd coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman analizai existena, sensul i intensitatea
legturii dintre cele dou variabile.
b) Analizati existenta, sensul i intensitatea legturii dintre cele dou variabile utiliznd coeficientul de
corelaie liniar Pearson.

ry/x=

xi 2( xi )

n xiyi xi yi

76621( 1041 )
2
15945261160
15 [ ]
0,94

158483310411160

Coeficientul de corelatie are valoarea + 0,94 => sensul legaturii: legatura directa; intensitatea
legaturii: puternica ( peste 0,75)

c. Construiti un model de regresie adecvat care s poat fi utilizat pentru anticiparea punctajului obtinut
la statistic pe baza celui obtinut la matematic. Estimati coeficientii modelului de regresie.
na+b xi= yi
a x i+b xi 2= xiyi

15 * a + b*1041 = 1160
a* 1041 + b* 76621= 84833
Solutia sistemului :
xi

b
n xi 2
n xiyi xi yi

a=

158483310411160
157662110412

xi

2
n xi
yi xi 2 xi xiyi

64935
= 65634

116076621104184833
65634

= 0,98

= 8,67

Yxi = a+bxi =>Functia de regresie este Yxi=8,67+0,98*xi


unde: Yxi - valorile teoretice, calculate, n funcie de x ale variabilei dependente y;
x - variabila independent, factorial;
a - parametrul care reflect influena factorilor nenregistrai (cu aciune constant asupra lui y);
b - parametru denumit coeficient de regresie; arat cu ct se modific n medie caracteristica
dependent y atunci cnd x se modific cu o unitate.
Coeficientul de regresie b arat i sensul legturii dintre x i y: cnd b > 0, legtura este direct,
( demonstrat si la punctul anterior)
Vom calcula n continuare valorile estimate ale lui Y ( punctajul la statistica) pe baza rezultatelor la
matematica.
Pentru x = 65 => Yxi=8,67+0,98*65 = 72,37
X= 75=> Yxi=8,67+0,98*75 = 82,17
X=80=> Yxi=8,67+0,98*80 = 87,07
X=95=> Yxi=8,67+0,98*95=101,77
X=45=> Yxi=8,67+0,98*45=52,77
X=75=> Yxi=8,67+0,98*75= 82,17
X=90=> Yxi=8,67+0,98*90=96,87
X=65=> Yxi=8,67+0,98*65=72,37
X=97=> Yxi=8,67+0,98*97=103,73
X=36=> Yxi=8,67+0,98*36=43,95

X=49=> Yxi=8,67+0,98*49=56,69
X=58=> Yxi=8,67+0,98*58=65,51
X=76=> Yxi=8,67+0,98*76=83,15
X=65=> Yxi=8,67+0,98*65=72,37
X=70=> Yxi=8,67+0,98*70= 77,27

d. Calculati valoarea raportului de corelatie aferent modelului de regresie construit la punctul


anterior.
Raportul de corelaie msoar intensitatea legturilor dintre variabile. Se determin dup ce s-a aplicat
metoda regresiei, ntruct calculul su utilizeaz valorile teoretice ale caracteristicii dependente y.
xi
65
75
80
95
45
75
90
65
97
36
49
58
76
65
70
1041

yi
75
80
95
95
53
86
100
80
100
32
59
72
74
75
84
1160

xi 2

yi 2

4225
5625
6400
9025
2025
5625
8100
4225
9409
1296
2401
3364
5776
4225
4900
76621

5625
6400
9025
9025
2809
7396
10000
6400
10000
1024
3481
5184
5476
5625
7056
94526

yi y

R y/x = 1 ( yiY )2

= 1-

xiyi
4875
6000
7600
9025
2385
6450
9000
5200
9700
1152
2891
4176
5624
4875
5880
84833

543,18
4819,333

Sau Ry/x =

=0,88

yxi-Yi 2
6,92
4,71
62,88
45,83
0,05
14,67
9,80
58,22
13,91
142,80
5,34
42,12
83,72
6,92
45,29
543,18

= 0,88

yi
yi 2a yib xiyi
yi 2 2
1

Yxi
72,37
82,17
87,07
101,77
52,77
82,17
96,87
72,37
103,73
43,95
56,69
65,51
83,15
72,37
77,27
1150,23

945268,6711600,9884833
1345600
94526
15

e. Utiliznd coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman analizai existena, sensul i intensitatea


legturii dintre cele dou variabile.
2

6 di
rS= 1 - n3n
xi
65
75
80
95
45
75
90
65
97
36
49
58
76
65
70

= 1-

yi
75
80
95
95
53
86
100
80
100
32
59
72
74
75
84

627
3360 =0,99

Rang
xi
5
7
9
11
2
7
10
5
12
1
3
4
8
5
6

Rang
yi
6
7
10
10
2
9
11
7
11
1
3
4
5
6
8

di

di
-1
0
-1
1
0
-2
-1
-2
1
0
0
0
3
-1
-2

1
0
1
1
0
4
1
4
1
0
0
0
9
1
4
27

Valorile coeficientului de corelaie a rangurilor Spearman arat o legtur direct foarte


puternic ntre cele doua variabile

2. Pentru un eantion de 20 comapnii din industria IT se cunosc detalii referitare la cifra de afaceri
anual i la valoarea cheltuielilor cu publicitatea efectuate n anul precedent.
Student
S1 3,2 25
S2 4,5 36
S3 5,3 62
S4 9,5 125
S5 4,5 42

CA (Mil Euro)

Cheltuieli cu reclam i publicitate (zeci mii Euro)

S6 7,5 85
S7 6,3 72
S8 6,5 90
S9 7,8 100
S10 3,6 39
S11 4,9 42
S12 5,8 65
S13 7,6 74
S14 7,4 75
S15 8,2 84
S16 5,6 69
S17 5,4 66
S18 4,6 45
S19 4,2 38,5
S20 6,8 96
a. Decidei asupra existenei i sensului legturii dintre cele dou variabile, utiliznd reprezentarea
grafic.
b. Analizai existena, sensul i intensitatea legturii dintre cele dou variabile utiliznd coeficientul de
corelaie liniar Pearson.
c. Construii un model de regresie adecvat care s poat fi utilizat pentru anticiparea cifrei de afaceri a
comapaniilor studiate n cadrul acestui exerciiu pe baza cheltuielilor cu reclama i publicitatea,
efectuate n anul anterior. Estimai coeficienii modelului de regresie.
d. Calculai valoarea raportului de corelaie aferent modelului de regresie construit la punctul anterior.
e. Utiliznd coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall analizai existena, sensul i intensitatea
legturii dintre cele dou variabile.
b. Analizai existena, sensul i intensitatea legturii dintre cele dou variabile utiliznd coeficientul de
corelaie liniar Pearson.

ry/x=

2
xi ( xi )

n xiyi xi yi

20
[ 764,0414208,64][ 20101170,251770230,25]
=
208696,9119,21330,5

=0,93
Coeficientul de corelatie are valoarea + 0,93 => sensul legaturii: legatura directa; intensitatea
legaturii: puternica ( peste 0,75)
xi 2

xi
3,2
4,5
5,3
9,5
4,5
7,5
6,3
6,5
7,8
3,6
4,9
5,8
7,6
7,4
8,2
5,6
5,4
4,6
4,2
6,8

yi
25
36
62
125
42
85
72
90
100
39
42
65
74
75
84
69
66
45
38,5
96

xi*yi
80
162
328,6
1187,5
189
637,5
453,6
585
780
140,4
205,8
377
562,4
555
688,8
386,4
356,4
207
161,7
652,8

10,24
20,25
28,09
90,25
20,25
56,25
39,69
42,25
60,84
12,96
24,01
33,64
57,76
54,76
67,24
31,36
29,16
21,16
17,64
46,24

119,2

1330,5

8696,9

764,04

yi 2
625
1296
3844
15625
1764
7225
5184
8100
10000
1521
1764
4225
5476
5625
7056
4761
4356
2025
1482,25
9216
101170,2
5

c. Construii un model de regresie adecvat care s poat fi utilizat pentru anticiparea cifrei de afaceri a
comapaniilor studiate n cadrul acestui exerciiu pe baza cheltuielilor cu reclama i publicitatea,
efectuate n anul anterior. Estimai coeficienii modelului de regresie.
na+b xi= yi
a x i+b xi 2= xiyi

20 * a + b * 119,2 = 1330,5

a* 119,2 + b* 764,04= 8696,9


Solutia sistemului :
xi

208696,9119,21330,5

2
b
=
= 14,3098045
n xi
20764,0414208,64
n xiyi xi yi

a=

xi

n xi2
yi xi 2 xi xiyi

==

1330,5764,04119,28696,9
20764,0414208,64

Yxi = a+bxi =>Functia de regresie este Yxi=-18,76+14,31*xi


Pentru X=3,2=> Yxi=-18,76+14,31*xi = 27,032
X=4,5=> Yxi=-18,76+14,31*xi=45,635
X=5,3 => Yxi=-18,76+14,31*xi = 57,083
X=9,5 => Yxi=-18,76+14,31*xi=117,185
4,5=> Yxi=-18,76+14,31*xi=45,635
7,5=> Yxi=-18,76+14,31*xi=88,565
6,3=> Yxi=-18,76+14,31*xi=71,393
6,5=> Yxi=-18,76+14,31*xi=74,255
7,8=> Yxi=-18,76+14,31*xi=92,858
3,6=> Yxi=-18,76+14,31*xi=32,756
4,9=> Yxi=-18,76+14,31*xi=51,359
5,8=> Yxi=-18,76+14,31*xi=64,238
7,6=> Yxi=-18,76+14,31*xi=89,996
7,4=> Yxi=-18,76+14,31*xi=87,134
8,2=> Yxi=-18,76+14,31*xi=98,582
5,6=> Yxi=-18,76+14,31*xi=61,376
5,4=> Yxi=-18,76+14,31*xi=58,514
4,6=> Yxi=-18,76+14,31*xi=47,066
4,2=> Yxi=-18,76+14,31*xi=41,342

= -18,761435

6,8=> Yxi=-18,76+14,31*xi=78,548
d. Calculati valoarea raportului de corelatie aferent modelului de regresie construit la punctul
anterior.
Raportul de corelaie msoar intensitatea legturilor dintre variabile. Se determin dup ce s-a aplicat
metoda regresiei, ntruct calculul su utilizeaz valorile teoretice ale caracteristicii dependente y.

xi

yi y
2

( xix )2

yi
3,2
4,5
5,3

25
36
62

7,62
2,13
0,44

9,5
4,5
7,5
6,3
6,5

125
42
85
72
90

12,53
2,13
2,37
0,12
0,29

7,8
3,6
4,9
5,8
7,6
7,4
8,2
5,6
5,4
4,6

100
39
42
65
74
75
84
69
66
45

3,39
5,57
1,12
0,03
2,69
2,07
5,02
0,13
0,31
1,85

4,2
6,8

38,5
96
1330,
5

3,10
0,71

119,2

53,608

yi y

R y/x = 1 ( yiY )2

= 1-

1724,3
3
931,78
20,48
3419,3
3
601,48
341,33
29,98
551,08
1120,5
8
757,63
601,48
2,33
55,88
71,83
305,38
6,13
0,28
463,33
785,4
0
868,78
12658
,74

9024,68
12658,74

Yi

yiY

27,03
45,64
57,08

4,13
92,83
24,18

117,19
45,64
88,57
71,39
74,26

61,07
13,21
12,71
0,37
247,91

92,86
32,76
51,36
64,24
90,00
87,13
98,58
61,38
58,51
47,07

51,01
38,99
87,59
0,58
255,87
147,23
212,63
58,13
56,04
4,27

41,34
78,55

8,08
304,57

1330,
55

1681,4

= 0.86

yi
Sau Ry/x =

yi a yib xiyi
2
2
yi
1

101170,2518,7614351330,514,30980458696,9
1770230 ,25
101170,25
20

e. Utiliznd coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall analizai existena, sensul i intensitatea


legturii dintre cele dou variabile.
2S

rK= n(n1) =

xi
3,2
3,6
4,2
4,5
4,5
4,6
4,9
5,3
5,4
5,6
5,8
6,3
6,5
6,8
7,4
7,5
7,6
7,8
8,2
9,5

224
380

= 0,126

rang x yi
rang y
1
25
1
2
36
2
3
62
8
4
125
20
5
42
5
6
85
16
7
72
12
8
90
17
9
100
19
10
39
4
11
42
6
12
65
9
13
74
13
14
75
14
15
84
15
16
69
11
17
66
10
18
45
7
19
38,5
3
20
96
18

Pi
19
18
13
0
13
4
6
2
0
9
8
6
3
2
1
1
1
1
1
0

Qi

S
0
0
5
16
2
11
7
10
11
1
1
2
4
4
4
3
2
1
0
0

19
18
8
-16
11
-7
-1
-8
-11
8
7
4
-1
-2
-3
-2
-1
0
1
0
24

Valorile coeficientului de corelaie a rangurilor Kendall arat o legtur direct foarte


puternic ntre cele doua variabile