Sunteți pe pagina 1din 17

Curriculum Vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

Calinescu Ioan
Calea Victoriei 149
010072 Bucuresti (Romania)

Telefon(oane)

+4 0214022701

Fax(uri)

+4 0214022701

E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii

Locul de munc vizat /


Functia in cadrul proiectului

calin@tsocm.pub.ro

Mobil

+4 0745371285

ioan_calinescu@yahoo.com

Roman
23/11/1955

Decan al Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea


POLITEHNICA Bucuresti

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti si responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti si responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti si responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti si responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate

Pagina 1 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

01/10/1987
asistent, sef de lucrari, conferentiar si profesor
Activitate didactica si stiintifica
Universitatea POLITEHNICA
Splaiul Independentei 3131, Bucuresti
Invatamint tehnic superior
02/10/1984 - 30/09/1987
cercetator stiintific
Sinteze chimice fine, Tehnici de decontaminare chimica, biologica si nucleara
Centrul de Cercetari de Chimie Militara
Bucuresti
Activiti Specializate, Stiinifice i Tehnice
01/10/1982 - 01/10/1984
preparator univ.
activitate didactic i tiinific
Universitatea POLITEHNICA
Splaiul Independenteti 313, Bucuresti
Activiti Specializate, Stiinifice i Tehnice
01/11/1980 - 30/09/1982
Inginer stagiar, Programator calculatoare
Retele de calculatoare, baze de date, programari in limbaj masina.
Electroaparataj
Bucuresti
Activiti Specializate, Stiinifice i Tehnice

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Educaie i formare
Perioada
Calificarea/diploma obinut

01/10/1992 - 25/06/1996
Diploma de Doctor

Disciplinele principale
studiate/competenele profesionale
dobndite

Doctor Inginer in specialitatea "Tehnologie Chimica Organica"

Numele i tipul instituiei de


nvmnt/furnizorului de formare

Universita POLITEHNICA
Splaiul Independentei 313, Bucuresti

Perioada
Calificarea/diploma obinut

01/10/1975 - 30/06/1980
Inginer

Disciplinele principale
studiate/competenele profesionale
dobndite

Profilul Chimie, Specializarea Tehnologie Chimica Organica

Numele i tipul instituiei de


nvmnt/furnizorului de formare

Institutul Politehnic Bucuresti


Splaiul Independentei 313, Bucuresti

Perioada

15/09/1970 - 30/06/1974

Calificarea/diploma obinut

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenele profesionale
dobndite

sectia reala, clasa speciala de chimie

Numele i tipul instituiei de


nvmnt/furnizorului de formare

Liceu Unirea (teoretic, profil real)


Focsani

Aptitudini i competene
personale
Limba matern

romana

Limbi strine cunoscute

nelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaie

Scriere
Discurs oral

engleza

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Francez

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referin pentru limbi

Competene i aptitudini organizatorice

Bun organizator, din 2004 sunt sef de catedra in Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Am facut parte din:
Consiliu Profesoral al Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor;
Comisia tehnica de admitere la nivel de Universitate;
Presedinte al Comisiilor de dizertatie si licenta ;
Presedinte si membru in numeroase comisii de doctorat;
Am propus, am acreditat si coordonez un program de master la nivel de facultate: Biocombustibili,
biorafinarii si tehnologii conexe;
Am propus si acreditat un program de licenta nou la nivelul facultatii CASM: Biotehnologii Industriale
Am coordonat numeroase programe de cercetare stiintifica, cistigate prin competitie, la nivel national

Pagina 2 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Competene i aptitudini tehnice

Cursuri si activitate stiintifica in domeniile:


Tehnologia chimica organica,
specialist in utilizarea tehnicilor de iradiere cu electroni accelerati sau cu microunde in sinteze chimice
si prelucrarea materialelor,
aparatura de analize de laborator,
protectia mediului,
specialist in decontaminarea chimica, biologica si nucleara.
Conducator de doctorat din 2008 in domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul: Inginerie
Chimica (3 doctori au finalizat studiile doctorale sub conducerea mea la ora actuala mai am 8
doctoranzi in stagiu de pregatire a tezei)

Competene i aptitudini de utilizare a


calculatorului
Alte competene i aptitudini

Foarte buna cunoastere a programelor generale Microsoft Office, cunoastere a programelor tehnice
specializate (Matlab, MatChad, etc), cunoastere a programarii in limbaj masina
Membru al asociaiilor profesionale: Asociaia Inginerilor Chimiti din Romnia, Societatea de Chimie
din Romania, Intermediu Bucuresti;
Referent al revistelor:
-

Journal of Hazardous materials


Surface and Coatings Technology

Journal of catalysis

Environmental Science & Technology

Revue Roumaine de Chimie


Revista de Chimie Bucuresti

Membru fondator al Centrului de Informare i de Consultan InterMEDIU Bucureti

Permis de conducere

Informaii suplimentare - Am fost invitat in 2005, 2006, 2007 si 2008 sa prezint lucrari la Research coordination meeting on

Electron Beam treatment of organic pollutants contained in gaseous streams organizat de Agentia
Internationala de Energie Atomica la Viena, Beijing , Varsovia si Sofia. Aici am luat legatura cu citiva
din cei mai renumiti specialisti din lume in domeniul depoluarii gazelor industriale prin utilizarea
electronilor accelerati si microundelor.
- La Conferinta internationala: International Conference on optimization of electrical and electronic
equipments, OPTIM 2002, am primit un premiu pentru competenta tehnica, acordat pentru lucrarea:
Non thermal plasma processing for SO2 and NOx Removal
- In anul 2010 am absolvit cursul de Formator cod COR 241205

Anexe Lucrari stiintifice publicate

Articole in reviste de specialitate de circulatie internationala cotate ISI Ris


42
Articole in alte reviste de specialitate de circulatie internationala Rio
12
Articole in reviste de specialitate de circulatie nationala, cotate ISI Rns
1
Articole in alte reviste de specialitate de circulatie nationala, recunoscute CNCSIS Rno 17
Brevete nationale
2
Citari in reviste de specialitate internationale 108 /84
h-index

29.11.2012

Anexa 2
Pagina 3 / 17 - Curriculum vitae al
Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Universitatea: POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Departamentul Bioresurse si Stiinta Polimerilor

Clinescu Ioan
cu titlul tiinific de Doctor din anul 1996
Gradul didactic: Profesor din anul 2001

LISTA DE LUCRRI
1. Teza de doctorat:
"Oxidarea n faz lichid a hidrocarburilor alchil aromatice "; 1996

2. Cri i capitole din cri publicate


C1 Practical Aspects and Applications of Electron Beam Irradiation, Research Signpost / Transworld Research Network , Kerala,
India 2011, Chapter 7: Gaseous Pollutants Treatment by Combined Electron Beams and Microwaves, pp. 181-198
C2 Electrotehnologii : Protectia mediului, procesarea de materiale si control nedistructiv F.T. Tanasescu, M.Bologa,
R.Cramariuc, A.Bologa, B.Cramariuc n cap. 3 Aplicaii ale microundelor n sinteza i procesarea materialelor, pag.113158, autori: I.Clinescu, D.Martin, H.Iovu, Ed. AGIR, Bucureti 2011, ISBN: 978-973-720-353-3
C3 Apa procedee de tratare si standarde de calitate Reglementari legale, I.Iliuta, I.Calinescu, Ed. Printech Bucuresti, 2008,
ISBN 978-973-718-977-6, 217 pag.
C4 Heterogeneous Catalysts Applications in organic chemical industry I.Clinescu, I.Iliuta, Ed. Printech, Bucuresti, 2007, ISBN
(13) 978-973-718-646-1, 215 pag.
C5 Advances in Microwave & Radio Frequency Processing (Monika Willert - Porada Editor), editura Springer Berlin, 2003;
capitolele:
Environmental Aspects of Microwave Heating in Polyelectrolite synthesis
(E. Mateescu, G. Craciun, D. Martin, D. Ighigeanu, M. Radoiu, I.Calinescu,
H. Iovu) pp. 349-354
Liquid Phase Catalytic Hydrodechlorination of chlorobenze under microwave
irradiation (M. Radoiu, I. Calinescu, D. Martin, R. Calinescu) pp. 398-405.
C6 Materiale Polimerice, noi procedee de sintez i aplicaii, H.Iovu, I.Clinescu, D.Martin, , Ed. Printech, Bucuresti, 1998
(ISBN 973-9402-58-5)

3. Articole/studii publicate n reviste de specialitate de circulaie internaional recunoscute sau n


reviste din ar recunoscute de CNCSIS:
Tip articol
Articole in reviste de specialitate de circulatie internationala cotate ISI - Ris
Articole in alte reviste de specialitate de circulatie internationala Rio
Articole in reviste de specialitate de circulatie nationala, cotate ISI Rns
Articole in alte reviste de specialitate de circulatie nationala, recunoscute CNCSIS Rno
Brevete nationale
Citari in reviste de specialitate internationale h-index

Total
42
12
1
17
2
108 /84
6

Ioan Calinescu, Diana Martin , Andrezj Chmielewski , Daniel Ighigeanu, E-Beam SO2 and NOx removal from flue
gases in the presence of fine water droplets, Radiation Phisics and chemistry, 2012,
http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2012.10.008
Ris . 2)
Ioan Calinescu, Teiu Corina, Chipurici Petre, Trifan Adrian, Alexandrescu Elvira, Alexandra Ionescu, Romulus Dima,
Saccharomyces cerevisiae immobilization in polyacrylamide hydrogel obtained at low temperature, Romanian
Biotechnological Letters, Vol. 17, No.5, 2012, 7628-7638
Ris . 1)

Pagina 4 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

I. Calinescu, Diana Martin, D. Ighigeanu, Anca Mihaela Bulearca , Flue Gases Treatment by Irradiation with Electron
Beam in the Presence of Fine Water Droplets, Revista de Chimie, 2012 63, (6) pag. 576-579
Ris . 4)
E.Rusen, I.Calinescu, M.Patrascu, Polymer Colloids and Silver Nanoparticles Hybrid Materials, Colloid & Polymer
Science, 2012, Volume 290, Number 3, Pages 193-201; FI=1.4098 , SRI==1.462 , 0303-402X
Ris . 5)
Daniel Ighigeanu, Diana Martin, Ioan Calinescu, Anca Bulearca, Elena Manaila, Gabriela Craciun, Gaseous
Pollutants Removal by Electron Beam Based Hybrid Systems Revista de Chimie, 2012 63, (2) pag. 183-188
Ris . 6)
N.Mircioaga, I.Calinescu, Extraction and Identification of Active Principles from Mentha Piperita L, Revista de Chimie,
2011, 62, (11) pag. 1073-1076
Ris . 7)
M. Ptracu, I. Clinescu, C. Boscornea, I. Lctuu, D. Martin, D. Ighigeanu, E. Vasile, M. Rdoiu , Tracking
method for the microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials,
Vol.13 ISS.6- 2011 , p.666-671, FI=0.23, SRI=0.3299, IDS Number: 793YI
Ris . 8)
Calinescu I Ighigeanu D, Martin D Matei C, Trifan A, Oproiu C , VOCs Removal by combined use of electron beam,
microwave and catalyst, Revue Roumaine de Chimie, 54(8), pag. 693-698, ISSN: 0035-3930
Ris . 9)
Adrian Trifan, Ioan Calinescu, Diana Martin, Transformation of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) into NonHazardous Products by Electron Beam Treatment, Rev.Chimie, 60, (10), pag.1053-1055, 2009, ISSN 0034-7752
Ris . 10)
A. Lupului A., Calinescu I. and Lavric V., (2009), Ultrasonic vs. microwave
extraction intensification of active principles from medicinal plants, prezentata la ICheaP-9 The ninth International
Conference on Chemical & Process Engineering 10-13 May 2009 - Rome, Italy si publicata in Chemical Engineering
Transactions, 17, 1023-1028, DOI: 10.3303/CET0917171, ISSN: 1974-9791
Ris . 11)
I.Calinescu, Anca Bulearca, D.Ighigeanu, Diana Martin, C.Matei, A.Trifan, Hybrid Technology with Microwaves,
Electron Beams and Catalysts for VOCs Removals, Journal of Microwave Power & Electromagnetic Energy, ISSN 08327823, Vol. 43, No. 3, 2009, pp.31-38
Ris . 12)
D. Ighigeanu, I.Calinescu, Diana Martin, C.Matei, Anca Bulearca, Adelina Ighigeanu, SO2 and Nox removal by
microwave and electron beam processing , Journal of Microwave Power & Electromagnetic Energy, ISSN 0832-7823, Vol.
43, No.1, 2009, 44-50
Ris . 13)
D. Ighigeanu, I. Calinescu, D. Martin, C. Matei A new hybrid technique for the volatile organic compounds removal
by combined use of electron beams, microwaves and catalysts Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266
(2008) 25242528, ISSN 0168-583X, DOI 10.1016/j.nimb.2008.03.070, Times Cited 1 IDS number 319SZ
Ris . 14)
D. Ighigeanu, D. Martin, I. Calinescu si C. Matei , Gaseous Pollutants Removal by Combined Ionizing and Nonionizing Radiation Treatment, , WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 2008, Issue 11, vol. 4,
pp. 982-991, ISSN: 1790-5079 (indexata SJR(SCImago Journals&Country Rank).
Ris . 15)
Diana I. Martin, Daniel I. Ighigeanu, Elena N. Mateescu, Gabriela D. Craciun, Ioan I. Calinescu, Horia M. Iovu,and
Gheorghe G. Marin, Combined Microwave and Accelerated Electron Beam Irradiation Facilities for Applied Physics and
Chemistry, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, vol. 40, no. 1, january/february 2004, pp.1-12, Times
Cited: 4 SRI=1.91724, (0093-9994) IDS number: 776QQ
Ris . 16)
I.Iliuta, I. Calinescu, Maria Giurginca, S.Iliuta, Recovery of cresilic acids through synthesis of phenolic antioxidants,
Rev.Chimie, 58, (3), pag.343-348, 2007, ISSN 0034-7752, 2007
Ris . 17)
Ighigeanu, D Martin, D Zissulescu, E Macarie, R); Oproiu, C Cirstea, E Iovu, H Calinescu, I Iacob, SO2 and NOx
removal by electron beam and electrical discharge induced non-thermal plasmas
Source: VACUUM Volume: 77 Issue: 4 Pages: 493-500 Published: 2005, cited 12 - SRI=0.74732, IDS number: 908YA
Ris . 18)
Ioan Calinescu; Horia Iovu; Diana I. Martin; Marilena T. Radoiu, Preparation of polyelectrolytes for wastewater
treatment, REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2004, vol.106, pag. 27-37, DOI :
10.1016/j.jhazmat.2003.08.014
Ris . 19)
M. T. Radoiu, D. Martin, I. Calinescu, H. Iovu "Preparation of Polyelectrolytes for Waste water Treatment", Journal of
Hazardous Materials, vol. 106/B, 2004, pp 27-37, ISSN 0304-3894, DOI 10.1016/j.jhazmat.2003.08.014 Times Cited: 6
SRI=2.23204 (0304-3894) IDS Number: 773ZJ
Ris . 20)
D. Ighigeanu, D. Martin, R. Macarie, E. Zissulescu, I. Calinescu, H. Iovu, E. Cirstea, G. Craciun, A. Ighigeanu, Air
pollution monitoring system by DC, pulse and microwave discharges, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol.
4, No.3. 2003, ISSN 1311-5065, pp. 525-534
Ris . 21)
M. Radoiu, I. Calinescu, D. Martin, R. Calinescu , Microwave-enhanced dechlorination of chlorobenzene,
Res.Chem.Intermed., Vol.29, No.1, pp-71-81 (2003) ISSN 0922-6168, Times Cited 4 SRI=0.64809 (0922-6168) IDS number:
670GD
Ris . 22)
D.Martin, I.Calinescu, M.Radoiu, Emission control of SO2 and NOx by irradiation methods, REVISTA ROMANA DE
MEDICINA DE LABORATOR, 2003, vol 97, pag. 145-158, DOI 10.1016/S0304-3894(02)00256-X
Ris . 23)
M.Radoiu, D. Martin, I. Calinescu, Emission control of SO2 and NOx by irradiation methods, Journal of Hazardous
Materials, B97 (2003) 145-158. ISSN 0304-3894, Times Cited 16 (SRI=2.23204, (0304-3894) IDS number: 647JK
Ris . 24)
P. Chipurici, R. Avram, L. Papahagi, I. Calinescu, Adina-Ionuta Gavrila, The oxidation reaction of paraizopropyltoluene to para-izopropyl benzoic acid in liquid phase, Rev. Chimie, 53, (7), 2002, p.551-554, ISSN 0034-7752
Ris . 3)

Pagina 5 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

M.Radoiu, D. Martin, I.I. Georgescu, I. Clinescu, V. Bestea, I.Indreias, C. Matei, A laboratory test unit for
exhausted gas cleaning by electron beam and combined electron beam - microwave irradiation, Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research, B139, (1998), 506-510, ISSN 0168-583X, Times Cited 3 SRI=0.95429, (0168-583x)
Ris . 26)
D.Martin, M.Radoiu, I.Calinescu, C.Ruset, I.Indreias, C.Oproiu, S.Marghitu, C.Margarit, V.Bestea, D.Nicolae,
A.Margaritescu, R.Macarie, Combined Electron Beam and Microwave Treatment for Flue Gases Purification, Material and
Manufacturing Processes Journal, USA, vol.13, 6, 1999, pp.365-382, ISSN 1042-6914, Times Cited 3 SRI=0.52151, (10426914)
Ris . 27)
M. Radoiu, I.Calinescu, D.Martin, Microwave Power Effect on the Alkyl Aromatic Hydrocarbons Oxidation with
Molecular Oxygen, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, vol. 34, 3, pp.144-148, 1999, ISSN 0832-7823
Ris . 28)
Radoiu, M; Martin, D; Oproiu, C; Toma, M; Popescu, AS; Bestea, V; Dragusin, M; Moraru, R; Calinescu, I; Manea, A,
Ionizing radiation in the field of hydrogels used for agriculture and medicine, Czechoslovak journal of physics 49507-512
1999, ISSN 0011-4626
Ris . 29)
M. Radoiu, I.Calinescu, P. Chipurici, D.Martin, Microwave Heating in the Hydrogen Peroxide Oxidation of the
Benzene on Zeolite Catalysts, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, vol. 35, 2, pp.86-91, 2000, ISSN
0832-7823, Times Cited 2
Ris . 30)
M.Radoiu, D.Martin, I.Georgescu, I.Clinescu, V.Bestea, I.Indreias, C.Matei, A laboratory test unit for exhausted
exhausted gas cleaning by electron beam and combined electron beam -microwave irradiation, Abstracts Book,
European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART5), 26-31 august 1997, Eindhoven,
Olanda; , NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH
MATERIALS AND ATOMS Volume: 139 Issue: 1-4 Pages: 506-510 Published: 1998 Times Cited: 2
Ris . 31)
L. Papahagi, R. Avram, I.Clinescu, " Inhibitors influence in the n-alkanes oxidation process ", Revista de chimie, 48,
(1), 1997, p.21-25, ISSN 0034-7752
Ris . 32)
Savu, D; Papahagi, L; Avram, R; Calinescu, I; Strimpteanu, A, Monoalkylamides synthesis from fatty acids, Revista
de chimie 48 (12):938-942 1997, ISSN 0034-7752
Ris . 33)
L. Papahagi, R. Avram, I.Calinescu, " Polymetallic catalysts influence upon the quality of the synthetic fatty acids
resulting from the n-alcanes oxidation ", Revista de chimie, 47, (9), 1996, p.806-810, ISSN 0034-7752
Ris . 34)
I.Clinescu, R.Avram i H.Iovu " Cumene oxidation in the n-alkyl-pyridinium bromide ", Revista de chimie 47,
(1),1996, p.10-14, ISSN 0034-7752
Ris . 35)
I.Clinescu, R.Avram i H.Iovu " Phenylcyclohexane oxidation to hydroperoxide in the presence of cobalt
acetylacetonate " Revista de chimie 46, (9),1995, p.802-805, ISSN 0034-7752, Times Cited 1
Ris . 36)
H.Iovu, M.Teodorescu i I.Clinescu " Physical and mechanical characteristics of sandwich structures with metal
honeycombs " Materiale Plastice, (4), 1995, p.112-114, ISSN 0025-5289
Ris . 37)
H.Iovu, M.Teodorescu i I.Clinescu "New compounds obtained by condensation of pyperazine with
formaldehyde", Revue Roumain de Chimie 39, (6),1994, p.653-657, ISSN 0035-3930
Ris . 38)
I.Clinescu i R.Avram "1-Naphthol production from tetraline .1. tetraline catalytic-oxidation to 1-tetralone " Revista
de chimie 45,(2), 1994, p.97-103, ISSN 0034-7752, Times Cited 2
Ris . 39)
I.Clinescu , R.Avram i H.Iovu "1-Naphthol production from tetraline .2. tetraline catalytic-oxidation to 1-tetralone kinetic constants determination " Revista de chimie 45,(4),1994, p.299-305, ISSN 0034-7752
Ris . 40)
I.Clinescu i R.Avram "1-Naphthol production from tetraline .3. tetralone dehydrogenation to 1-naphthol ", Revista
de chimie 45,(10),1994, p.865-867, ISSN 0034-7752, Times Cited 2
Ris . 41)
O. Novac, Doina Anton, Olivia Novac, H. Iovu, I. Calinescu "Comportarea reologic a unor sisteme disperse de
pulberi metalice n liani polimerici" Materiale Plastice 30, (4), 1993, p.260-282, ISSN: 0025-5289
Ris . 42)
R.Avram, I.Clinescu i Eva Vueric " Optimization of anthracene separation by extraction", Revista de Chimie , 42 ,
(6-7),1991, p.279-282, ISSN 0034-7752
Ris . 25)

Rio . 1) I.Calinescu, D.Martin, D.Ighigeanu, A.Gavrila, A.Trifan, M.Patrascu, Nanoparticle synthesis by electron beam radiolysis,
prezentata la 10-th International Conference on Electron Beam Technologies, 1 -4 iunie 2012, Varna, Bulgaria si publicata in
Elektrotechnica & Electronica (47), No. 5-6/2006, pag. 241-248, ISSN 0861-4717.
Rio . 2) I.Calinescu, D.Martin, D.Ighigeanu, M.Toma, A.Trifan, Use of fine water droplets in electron beam treatment of flue gases,
prezentata la 10-th International Conference on Electron Beam Technologies, 1 -4 iunie 2012, Varna, Bulgaria si publicata in
Elektrotechnica & Electronica (47), No. 5-6/2006, pag. 249-255, ISSN 0861-4717.
Rio . 3) D.Ighigeanu, D.Martin, I.Calinescu, E.Manaila, G.Craciun, A.Ighigeanu, M.Toma, T.Negreanu-Pirjol, Electron beam and
microwave combined irradiation technology for environment protection, prezentata la 10-th International Conference on Electron
Beam Technologies, 1 -4 iunie 2012, Varna, Bulgaria si publicata in Elektrotechnica & Electronica (47), No. 5-6/2006, pag. 256261, ISSN 0861-4717.

Pagina 6 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Rio . 4) G.Predeanu, S.Lambescu, V.Slavescu, D.Mihaescu, I.Calinescu, P.Chipurici, C.Panaitescu, A.I.Gavrila, Wastewater
treatment by the use of some new carbon based adsorbents prezentata la International Conference on Environmental Odour
Monitoring and Control, 6-8 Jul. 2008, Rome si publicata in Chemical Engineering Transactions, 15, 2008, pp. 231-238
Rio . 5) D. Ighigeanu, D. Martin, I. Calinescu, C. Matei, Hybrid Technique with Electron Beam, Microwave and Catalyst for Volatil
Organic Compounds Removal, prezentata la 8-th International Conference on Electron Beam Technologies, 5 -10 iunie 2006,
Varna, Bulgaria si publicata in Elektrotechnica & Electronica (41), No. 5-6/2006, pag. 219-223, ISSN 0861-4717.
Rio . 6) I. Iliuta, I.Calinescu, S.Florescu, Betaine esters biodegradable surfactants, La Revista Italiana delle Sostanze Grasse,
Vol.LXXX, nov./dec. 2003, pp. 395-397
Rio . 7)
D. Martin, E. Cirstea, G. Craciun, D. Ighigeanu, A.Ighigeanu, I. Calinescu, H. Iovu, Preparation of polyelectrolytes
with low monomer residual concentration, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 4, No.3, 2003, ISSN 13115065,pp. 689-699
Rio . 8) I. Iliua, Angela Lupu, I. Clinescu, S. Florescu, Betaines obtained from fatty acids and naphthenic acids used as cationic
surfactants and corrosion inhibitors, La revista italiana delle sostanze grasse, vol. LXXVIII - ottobre 2001, p.535-539, ISSN 00356808
Rio . 9) M. Radoiu, I.Calinescu, D.Martin, Microwave and Electron Beam Treatment on the Curing Process of Epoxy Resins,
Technical Paper EM01-121, Society of Manufacturing Engineers, 2001 (www.sme.org)
Rio . 10) D.Martin, D.Ighigeanu, H.Iovu, I.Calinescu, C.Oproiu, E.Mateescu, A.Ighigeanu, G.Craciun, Radiation Vulcanisation
efficiency improvement by additional use of microwave energy, Bulgarian Journal of Physics 27 Supplement 3 (2000), 215-218,
ISSN 1310-0157
Rio . 11) M.Rdoiu, D.Martin, C.Oproiu, M.Toma, A.S.Popescu, I.Clinescu, A.Manea Ionizing radiation in the field of hydrogels
used for agriculture and medicine, Czech.J.Phys. 48, (1998), 19-24
Rio . 12) D.Martin, M.Rdoiu, I.Clinescu, I.Georgescu, C.Ruse, C.Oproiu, R.Cramariuc, E.Zisulescu NOx and SO2 Removal by
Accelerated Electron Beam and Microwave Treatment, Balkan Physics Letters, vol.5, (1997), pp.1705-1708

Rns . 1) I.Calinescu, Marina Popescu, Sorina Bajenaru, Microwave assisted extraction of essential oils from vegetal material, Farmacia, vol. L,
nr.5/2002 p.83-89

Ani Alupului, I.Calinescu, V.Lavric Microwave extraction of active principles from medicinal plants, U.P.B. Sci. Bull.,
Series B, Vol. 74, Iss. 2, 2012,
Rno . 2)
Ioan
CLINESCU1,
Petre CHIPURICI, Adrian TRIFAN, Corina BDOIU, Immobilisation of Saccharomyces Cerevisiase for the Production of
Bioethanol, U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 74, Iss. 1, 2012
Rno . 3)
IIoan
CLINESCU,
Mariana PTRACU, Adina Ionua GAVRIL, Adrian TRIFAN, Cristian BOSCORNEA, Synthesis and Characterisation of
Silver Nanoparticles in the Presence of PVA and Tannic Acid, U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 73, Iss. 4, 2011
Rno . 4)
P.
Chipurici,
I.
Calinescu, G. Predeanu, A. Gavrila, A. Bulearca, Wastewater Treatment by Adsorption on the Multipurpose Carbon Materials
, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul 56(2), p. 147-155
Rno . 5)
P.Chipurici, I.Calinescu,
A.Gavrial, G.Predeanu, Waste water treatment using multipurpose carbon materials (MCM), U.P.B. Sci.Bull., Series B,
Vol.72, Iss2, 2010, pp 83-92, ISSN 1454-2331
Rno . 6)
A.Bulearca, I.Calinescu,
V.Lavric Model studies of NOx and Sox reactions in flue gas treatment by electron beam, U.P.B. Sci.Bull., Series B, Vol.72,
Iss1, 2010, pp101-112, ISSN 1454-2331
Rno . 7)
A.Trifan, I.Calinescu,
Microwave assisted catalytic dechlorination of PCB , U.P.B. Sci.Bull., Series B, Vol.71, Iss4, 2009, pp71-80, ISSN 14542331
Rno . 8)
I.Calinescu, P. Chipurici, Despre utilizarea biocombustibililor auto, Biodiesel Magazin, (5), 2008, pag. 28-32
Rno . 9)
I.Calinescu, Nectara Mircioaga, Ulei esential extras din musetel-tehnici de extractie, INMATEH, vol. II, nr. 24,
pag.117-123 2008 , rev. Recunoscuta CNCSIS cat. B+, ISSN 1583-1019
Rno . 1)

Pagina 7 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

I.Calinescu, P.Chipurici, Anca Bulearca, Biocombustibili prezent si perspective, INMATEH, vol. II, nr. 24, pag.109116 2008 , rev. Recunoscuta CNCSIS cat. B+, ISSN 1583-1019
Rno . 11) I.Calinescu, A.Trifan, E.Florentina, Biodiesel din ulei uzat determinarea conditiilor optime de reactie prin folosirea
unui program factorial, INMATEH, vol. II, nr. 24, pag.101-108 2008 , rev. Recunoscuta CNCSIS cat. B+
Rno . 12) Ioan Calinescu, Petre Chipurici, Ion Iliuta, Adrian Trifan , Rodica Stanescu, Constantin Bobirica, Dumitru Niculae,
Liviu Mititeanu, Conversion of the solid drilling wastes in non polluting useful materials, Ovidius University Annals of
Chemistry, 18 (2), p. 156-160, 2007
Rno . 13) Petre CHIPURICI, Ioan CALINESCU, Adina Ionuta GAVRILA, Radu AVRAM, Trifan ADRIAN,
Georgeta
,
PREDEANU, Silviu LAMBESCU, Valerica SLAVESCU New environmentally friendly adsorbents used for petrochemical
wastewater tratment, Ovidius University Annals of Chemistry, 18 (2), p. 152-156, 2007
Rno . 14) I.Calinescu, P. Chipurici, Resurse regenerabile de biocombustibili, Biodiesel Magazin, (1), 2007, pag. 36-39
Rno . 15) G.Ciofringeanu, I.Savu, M.Sonu, I.Calinescu, B.Marculescu, D.Caplan, G.Mitru, Compozitie pentru decontaminarea
antraxului si a altor agenti patogeni, Tehnica Militara, nr. 2-3, 2005, pag.62-64
Rno . 16) G.Ciofringeanu, P.Iordache, V.Dinescu, G.Mitru, I.Calinescu, B.Marculescu, D.Caplan, G.Mitru, Cercetari
experimentale pentru realizarea prototipului compozitiei pentru fixarea antagonizarea antraxului, Tehnica Militara, nr. 1,
2006, pag.30-32
Rno . 17) R.Avram, I.Clinescu, L.Papahagi i M.Trifan "The influence of hydrodynamic agents on liquid phase oxidation of nalkanes" , Bull. Pol.Bucuresti 52, (3-4),1990, p.35-42
Rno . 10)

4. Studii publicate n volumele unor manifestri tiinifice internaionale recunoscute din ar i


din strintate (cu ISSN sau ISBN):
Tip Studii
Volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute, din
tara si din strainatate Vi
Volumele unor manifestari stiintifice nationale Vn

Total
68
43

Vi . 1)Calinescu I., Trifan A., Martin D., Ighigeanu D. and Calinescu R., Dechlorination of polychlorinated biphenyls (PCBs) by
electron beam or microwave treatment, 11th International Conference On Environmental Science And Technology (CEST2009)
A107-113
Vi . 2)Ighigeanu D., Calinescu I., Martin D., Matei C., Bulearca A. and Ighigeanu A., Hybrid installations with electron
accelerators and microwave sources for SO2, NOX and VOCS removal, 11th International Conference On Environmental Science
And Technology (CEST2009) B-374-381
Vi . 3)Petre CHIPURICI, Ioan CALINESCU, Georgeta PREDEANU, Adrian TRIFAN, Silviu LAMBESCU, New Eco - Materials
Adsorbents and Technology for Waste Waters Purification, 16th Romanian International Conference on Chemistry and
Chemical Engineering 2009
Vi . 4)Ioan CALINESCU, Anca Mihaela BULEARCA, Vasile LAVRIC, Model studies of NOx and SOx reactions in flue gas
treatment by electron beam, 16th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2009
Vi . 5)Ioan CALINESCU, Adrian TRIFAN, Microwave assisted catalytic dechlorination of PCB, 16th Romanian International
Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2009
Vi . 6)Ioan Calinescu, Daniel Ighigeanu, Diana Martin, Anca Bulearca, Electron beam technologies for reducing SO2 and NOx
emissions from thermal power plants, WEC REGIONAL ENERGY FORUM FOREN 2008, Reference no: SP-102
Vi . 7)Daniela Iordache, Ioan Calinescu, Adrian Trifan, Solidification and stabilization of the drilling solid wastes, WEC REGIONAL
ENERGY FORUM FOREN 2008, Reference no: SP-17
Vi . 8)A.Trifan, I. Calinescu, D. Martin, Dechlorination of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by radiolytic treatment, Preceedings of
International Conference on Ecological Materials and Technologies - ECOMAT 2008, Ed. Printech, cod CNCSIS 54, ISBN 978606-521-079-0, p. 95
Vi . 9)Ioan CALINESCU, Diana MARTIN, Daniel IGHIGEANU, Constantin MATEI, Adrian TRIFAN, Hybrid technology for VOCs
removal, Excellence Research A way to innovation Brasov 2008
Vi . 10) Ioan CALINESCU, Petre CHIPURICI, Adrian TRIFAN, Rodica STANESCU,Constantin BOBIRICA, Dumitru NICOLAE, Liviu
MITITEANU, Solidification/stabilization of drilling wastes, Excellence Research A way to innovation Brasov 2008
Vi . 11) Georgeta PREDEANU, Silviu LAMBESCU, Valerica SLVESCU, Daniel MIHIESCU, Ioan CLINESCU, Petre CHIPURICI,
Radu AVRAM , Cornelia PANAITESCU, Ioan VACARCIUC, Andrei PTRU, Modern approach of the wastes recycling for the
production and use of high grade carbon adsorbents, Excellence Research A way to innovation Brasov 2008
Pagina 8 / 17 - Curriculum vitae al
Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Vi . 12) Daniel Ighigeanu, Ioan Calinescu, Diana Martin, VOCs removal by combined electron beam and microwave treatment Third
Research Coordination Meeting of the Coordinate Research Project onElectron Beam Treatment of Organic Pollutants Contained
in Gaseous Streams 333-F2-RC975.3 (F2.30.24) 15 19 September 2008, Bialowieza, POLAND
Vi . 13) Ioan Calinescu, The combined irradiation with EB and MW for removal of pollutants from gases, Third Research
Coordination Meeting of the Coordinate Research Project onElectron Beam Treatment of Organic Pollutants Contained in Gaseous
Streams 333-F2-RC975.3 (F2.30.24) 15 19 September 2008, Bialowieza, POLAND

Vi . 14) Ioan Calinescu, Daniel Ighigeanu, Diana Martin , Constantin Matei, Adrian Trifan Hybrid Technology with Microwaves, Electron Beams
and Catalysts for VOCs Removal,, Global Congress on Microwave Energy Applications, August 4 - 8, 2008, Otsu, pp. 395-398 ISBN: 978-4904068-04-5, pp. 395-398
Vi . 15) Daniel Ighigeanu, Ioan Calinescu, Diana Martin, Constantin Matei si Anca Bulearca , SO2 and NOx Removal by Microwave and Electron
Beam Processing, , Proceedings of Global Congress on Microwave Energy Applications, August 4 - 8, 2008, Otsu, Japan, pp. 755-758,
ISBN: 978-4-904068-04-5
Vi . 16) Daniel Ighigeanu, Diana Martin, Ioan Calinescu si Constantin Matei , Gaseous Pollutants Treatment at Semi-pilot Scale by Combined
Electron Beams and Microwaves, , Proceedings of 2nd WSEAS/IASME International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER
POLLUTION, AIR POLLUTION, and INDOOR CLIMATE. Oct. 26-28, 2008, Corfu, Grecia, pp. 112-118, ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960474-017-8.

Vi . 17) G. Predeanu, S. Lambescu, D. Mihaescu, E. Ciovica, I. Calinescu, P. Chipurici, A. Gavrila, A. Trifan, Innovative Ecomaterials and
technology for waste waters purification BALWOIS - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support,
Ohrid, 27-31 May 2008, Republic of Macedonia, pg. 306, ISBN 978-608-4510-00-0, (Proceedings CD paper 367- Topic 5- Water bodies
protection and Ecohydrology)

Vi . 18) Daniel Ighigeanu, Ioan Calinescu, Diana Martin, Constantin Matei, A new hybrid technique for the volatile organic compounds
removal by combined use of electron beams, microwaves and catalysts , 9th European Conference on Accelerators in Applied
Research and Techology, Florence, Italy, September 3-7, 2007, p. 112, Times Cited: 1
Vi . 19) D. Ighigeanu, I. Calinescu, D. Martin, C. Matei, Application of Electron Beams, Microwaves and Catalysis to Volatile Organic
Compounds Removal, American Institute of Physics (Melville, New York) Conference Proceedings, (ISBN 978-0-7354-0405-2),
2007, Vol. 899, p. 780;
Vi . 20) G. Predeanu, S. Lambescu, V. Slavescu, I. Calinescu, P. Chipurici, The development of some new environmental friendly
adsorbents, p.101, 2nd International Symposium on Environmental Management, Zagreb, Croatia, September 12-14, 2007, ISBN
978-953-6470-33-4
Vi . 21) G.Predeanu, S. Lambescu, V. Slavescu, I. Calinescu, R. Avram, P. Chipurici, C. Ciminian, I. Antohe Manufacture and Use of Some
Multiporpose Carbon Materials p.245-252, International Conference on Material Science and Engineering Bramat, Feb. 2007, Brasov

Vi . 22) G.Predeanu, S. Lambescu, V. Slavescu, I. Calinescu, R. Avram, P. Chipurici, C. Ciminian, I. Antohe Manufacture and Use of Some
Multiporpose Carbon Materials p.245-252, International Conference on Material Science and Engineering Bramat, Feb. 2007, Brasov
Vi . 23) G.Predeanu, S.Lambescu, V.Slavescu, C.Rhor, I.Calinescu, P.Chipurici, C.Panaitescu, R.Avram, I.Vacarciuc, S.Angelescu, C.Cimnian,
I.Antohe, I.Martura, Renewable multifunctional carbon materials used on purification purposes, Conference Excellence Research a way
to E.R.A. Brasov, 2007, ISSN 1843-5904, p.236-1; 236-6
Vi . 24) I. Calinescu, I.Iliuta, R.Stanescu, C.Bobirica, A.Trifan ,D.Niculae, L.Mititeanu; Solidification and stabilization of the solid drilling
wastes, Conference Excellence Research a way to E.R.A. Brasov, 2007, ISSN 1843-5904
Vi . 25) I. CALINESCU, D. IGHIGEANU, D. MARTIN; The Removal of VOC from Air Using EB,MW and Catalyst, Conference Excellence
Research a way to E.R.A. Brasov, 2007, ISSN 1843-5904

Vi . 26) Ioan I. Calinescu, Daniel Ighigeanu, Diana Martin, The removal of VOC from air using EB, MW and catalyst - laboratory plant
results, Technical Meeting on Prospects and Challenges in Applications of Radiation for Treating Exhaust Gases, Warsaw, 14-18
may 2007
Vi . 27) I.Calinescu, D.Ighigeanu, D.Martin, Removal of VOC from gases by EB irradiation, REGIONAL WORKSHOP on
FEASIBILITY STUDY FOR ELECTRON BEAM FLUE GAS TREATMENT (EBFGT)14-19-th of October 2007, Sofia, Bulgaria,
Technical Cooperation Project C1-RER/8/011 -9002-01
Vi . 28) I.Calinescu, D.Ighigeanu, D.Martin, A.Trifan, C.Matei, The combined application of microwaves, electron beams and catalytic
oxidation to the decomposition of diluted VOCs in air, 11 th International Conference on Microwave and High Frequency Heating,
Oradea, 2007, p.166-169 ISBN 978-973-759-333-7
Vi . 29) I. Calinescu, D. Ighigeanu, D. Martin, C. Matei, A. Trifan, Application of microwave, electron beam and catalytic oxidation to
the VOCs decomposition, 41st IUPAC World Chemistry Congress , Torino, 2007
Vi . 30) Daniel Ighigeanu, Ioan.I.Calinescu, Diana Martin, The decomposition of diluted VOCs in air by electron beam, microwave and catalytic
oxidation- Part I. Experimental installations, Second research coordination meeting on Electron Beam treatment of organic pollutants contained
in gaseous streams IAEA Beijing 2006
Vi . 31) Ioan I. Calinescu, Daniel Ighigeanu, Diana Martin, The decomposition of diluted VOCs in air by electron beam, microwave and catalytic
oxidation- Part II. Experimental results, Second research coordination meeting on Electron Beam treatment of organic pollutants contained in
gaseous streams IAEA Beijing 2006
Pagina 9 / 17 - Curriculum vitae al
Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Vi . 32) Ioan I. Calinescu, Daniel Ighigeanu, Diana Martin, Constantin Matei, Gabriela Craciun, Elena Manaila Combined Processes for the
Removal of Volatile Organic Compounds from Air, prezentata la : 3rd International Conference on Microwave Chemistry, Brno, republica
Ceha, 3-7 sept. 2006
Vi . 33) D. Ighigeanu, D. Martin, I. Calinescu, C. Matei, Hybrid Technique with Electron Beam, Microwave and Catalyst for Volatil Organic
Compounds Removal, prezentata la 8-th International Conference on Electron Beam Technologies, 5 -10 iunie 2006, Varna, Bulgaria si
publicata in Elektrotechnica & Electronica (41), No. 5-6/2006, pag. 219-223, ISSN 0861-4717.
Vi . 34) I.Calinescu, D. Martin, D. Ighigeanu The Combined Use of Electron Beam, Microwave Irradiation and Catalytic Oxidation for the
Removal of Volatile Organic Compounds from Gases, , prezentata la 10-th International Conference on Optimisation of Electrical and
Electronic Equipment (OPTIM 2006)
Vi . 35) D. Ighigeanu, I.Calinescu SO2 and Nox Removal by Combined Electron Beam and Microwave treatment, First research coordination
meeting on Electron Beam treatment of organic pollutants contained in gaseous streams IAEA Viena 2005, pp.101-114
Vi . 36) I.Calinescu, D.Ighigeanu, D.Martin, E.Zissulescu, VOC Removal by electron beam and MW irradiation First research coordination
meeting on Electron Beam treatment of organic pollutants contained in gaseous streams IAEA Viena 2005, pp.114-123
Vi . 37) D.Ighigeanu, Diana Martin, E.Zisulescu, Rodica Macarie, I.Calinescu, C.Matei, C.Oproiu, Elena Mihaila, Gabriela Craciun, N.Iacob,
Short Pulse Generators and Elongated Cylindrical Cavities for Electrical Discharge Induced Non-Thermal Plasma, 9th International
conference on optimization of electrical and electronic Equipments, OPTIM-2004, Brasov 21.06.2004, vol.1, p.155-162, ISBN 973-635-286-2
Vi . 38) I.Calinescu, Rodica Calinescu, I.Iliuta, Diana Martin, D.Ighigeanu, Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds from Air Streams
in the Presence of Microwaves, 9th International conference on optimization of electrical and electronic Equipments, OPTIM-2004, Brasov
21.06.2004, vol.1, p.143-148,ISBN 973-635-286-2
Vi . 39) M. Radoiu, D. Martin, D. Ighigeanu, I. Calinescu, H. Iovu, A Combined Microwave Discharge and Accelerated Electron Beam Irradiation
for Flue Gas Cleaning, Proceedings of the V-th International Workshop on Microwave Discharges-Combined Fundamentals and applications,
Greifswald,Germany, July 08-12, 2003, Editor: Andreas Ohl, INP Greifswald, pp. 255-258, ISBN 3-00-011612-5;
Vi . 40) D. Ighigeanu, D. Martin, E. Zissulescu, R. Macarie, C. Oproiu, E. Cirstea, H. Iovu, I. Calinescu, N. Iacob, Application of the non-thermal
plasmas induced by electron beam and electrical discharge to SO 2 and NOx removal, Proceedings of the Fifth General Conference of the
Balkan Physical Union, BPU-5, August 25-29, 2003, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, pp. 1061-1064;
Vi . 41) D. Martin, D. Ighigeanu, M. Radoiu, E. Mateescu, G. Craciun, R.Macarie, E. Zissulescu, I. Calinescu, H. Iovu, Combined Microwave and
Accelerated Electron Beam Irradiation Facilities for Applied Physics and Chemistry, Proceedings of the 8-th International Conference on
optimization of electrical and electronic equipments OPTIM 2002, Brasov 16-17 mai 2002, vol.1, p. 85-92, ISBN 973-635-013-4
Vi . 42) E. Mateescu G. Craciun, D. Martin, D. Ighigeanu, I. Calinescu, H. Iovu, Radiation Processing of Acrylamide-Acrylic Acid Copolymers,
Proceedings of the 8-th International Conference on optimization of electrical and electronic equipments OPTIM 2002, Brasov 16-17 mai 2002,
vol.1, p. 93-98, ISBN 973-635-013-4
Vi . 43) Iliua, Angela Lupu, I. Clinescu, Betaines Obtained from Fatty Acids and Naphthenic Acids Used as Cationic Tensides and Corrosion
Inhibitors, 9th Congress in surfactants and their derivates , Venice, 13-17.09.2001, pp.259-257
Vi . 44) E. Mateescu, G. Craciun, D. Martin, D. Ighigeanu, M. Radoiu, I. Calinescu, H. Iovu , Last Results Obtained by Microwave Heating
Application to the Polyelectrolytes Preparation, 8th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, Bayreuth, Germany,
3-7, sept. 2001
Vi . 45) Marilena Radoiu, I. Calinescu, Diana Martin, Rodica Calinescu, Liquid Phase Catalytic Hydrodechlorination of Chlorobenzenes under
Microwave-UV Irradiation, 8th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, Bayreuth, Germany, 3-7, sept. 2001
Vi . 46) D.Martin, M.Radoiu, I.Calinescu, C.Ruset, C.Indreas, s.a. Combined Electron Beam and Microwave Treatment for Flue Gas Purification
Proceedings of the Fifth International Conference on Electron Beam Technologies, EBT97, p. 366-371, iunie 1997, Varna, Bulgaria;
Vi . 47) I.Calinescu, M.Radoiu, L. Papahagi, D.Martin s.a. Oxidation of Alchyl Aromatic Hydrocarbons with Molecular Oxygen by Microwave
Heating Sixth International Conference Microwave and High Frequency Heating, 9-13 sept. 1997, Fermo, Italy , p.89-93 (ISBN 88-87148-007)
Vi . 48) D.Martin, M.Radoiu, I.Calinescu, C. Ruset , Application of combined microwave and electron beam irradiation to the flue gas
purification, Sixth International Conference Microwave and High Frequency Heating, 9-13 sept. 1997, Fermo, Italy , p.306-309 (ISBN 8887148-00-7)
Vi . 49) M.T.Radoiu , I.Calinescu, D.Martin , P.Chipurici, V.Bestea , Hydrogen Peroxide Oxydation of Aromatic Compounds on Zeolyte Catalyst by
Microwave Heating, Sixth International Conference Microwave and High Frequency Heating, 9-13 sept. 1997, Fermo, Italy , p.169-172 (ISBN
88-87148-00-7)
Vi . 50) H.Iovu, I.Clinescu, M.Rdoiu, V.Betea Microwave Processing for the Curing of the Epoxy Resins,Proceedings of the 6thInternational
Conference on the Optimization of Electrical and Electronic Equipments, Braov, 14-15 may, 1998 p. 135-138. (ISBN 973-98511-2-6)
Vi . 51) I.Clinescu, R.Avram, M.Rdoiu, D.Martin Acetic acid and n-butanol microwave esterification,International Conference on Microwave
Chemistry, Prague, 6-11 Sept. 1998 (ISBN 80-86186-01-6) p.51-52
Vi . 52) M.Rdoiu, D.Martin, I.Clinescu, H.Iovu The curing of the epoxy resins under microwave and/or electron beam processing, International
Conference on Microwave Chemistry, Prague, 6-11 Sept. 1998 (ISBN 80-86186-01-6) p.91-92
Vi . 53) D.Martin, M.Rdoiu, A.Manea, H.Iovu, I.Clinescu, A.Jianu, C.Oproiu, V.Bestea, Polyelectrolytes obtain by microwave irradiation,
International Conference on Microwave Chemistry, Prague, 6-11 Sept. 1998 (ISBN 80-86186-01-6) p.101-102
Vi . 54) H. Iovu, I. Calinescu, D. Martin, E. Mateescu, Epoxy resins curing under microwave and/or electron beam treatament,7-th International
Conference on Microwave and High Frequency Heating, 13-17 sept. 1999, Valencia, Spania, , pp.429-432, ISBN 84-7721-788-2
Vi . 55) D. Martin, I. Calinescu, E. Mateescu, H. Iovu, The influence of microwave heating an the characteristics of polyelectrolytes , 7-th
International Conference on Microwave and High Frequency Heating, 13-17 sept.1999, Valencia, Spania, , pp.259-262, ISBN 84-7721-788-2
Pagina 10 / 17 - Curriculum vitae al
Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Vi . 56) D.Martin, M.Toma, E.Mateescu, H.Iovu, I.Calinescu, Vulcanization of rubber mixtures under electron beam and/or microwave, 7-th
International Conference on Microwave and High Frequency Heating, 13-17 sept. 1999, Valencia, Spania, pp.503-506, ISBN 84-7721-788-2

Vi . 57) I. Calinescu, L. Papahagi, I. Iliuta, P. Chipurici, Diana Martin, Benzyl alcohol oxidation in solventless system using claycop and
microwave heating, 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000,
PO377, vol.2, p.13
Vi . 58) D. Martin, E. Mateescu, H. Iovu, I. Calinescu, G. Craciun, D. Ighigeanu, Ionizing and non-ionizing radiation application to the polymeric
flocculants chemistry , 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000,
PO040, vol.1, p.89
Vi . 59) L.Papahagi, I. Calinescu, I. Iliuta, P. Chipurici, R.Avram, The liquid phase oxidation of p-tert-butyl toluene 2nd International Conference
of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000, PO287, vol.1, p.336
Vi . 60) R.Avram, P. Chipurici, A.L. Gavrila, L.Papahagi, I.Calinescu, I.Iliuta, The liquid phase oxidation of the alkylaromatic hydrocarbons to
hydroperoxides, 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000,
PO297, vol.1, p.346
Vi . 61) I.Iliuta, L.Papahagi, I.Calinescu, P.Chipurici, Cationic tensides obtained from naphthenic acids corrosion inhibitors, 2nd International
Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000, PO407, vol.2 p. 42
Vi . 62) D. Martin, H.Iovu, I.Calinescu, D.Ighigeanu, A.Toma, A method for vulcanization efficiency improvement, 2nd International Conference of
the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000, PO428, vol.2, p63
Vi . 63) R.Macarie, E.Zissulescu, D.Martin, H.Iovu, I.Calinescu, SO2 and NOx removal by synergetic methods, 2nd International Conference of
the Chemical Societies of the South-Eastern Countries, Thessaloniki, 5-7 june, 2000, PO683, vol.2, p.337
Vi . 64) I. Calinescu, L. Papahagi, H. Iovu, D.Martin, Microwave assisted selective oxidation of benzyl alcohol in solventless system using
claycop, International Conference on Microwave Chemistry, 4-7 sept. 2000, France, pp.181-184.
Vi . 65) H. Iovu, I. Calinescu, Diana Martin, Elena Mateescu, A Comparative Study Between Thermal And Microwave Partially Curing Process Of
The Epoxy Resins, International Conference on Microwave Chemistry, 4-7 sept. 2000, France, pp.211-214.
Vi . 66) C. Boscornea, I. Calinescu, C.Tarabasanu, Synthesis Of Some Aza[18]Annulenes And Poly- Aza[18]Annulenes (Polymer
Phtalocyanines) Using Microwaves, International Conference on Microwave Chemistry, 4-7 sept. 2000, France, pp.215-218.
Vi . 67) D. Martin, E. Mateescu, G. Craciun, H. Iovu, I. Calinescu, D. Ighigeanu, C. Oproiu, A. Ighigeanu Ionizing and non ionizing radiation
application to polymeric material preparation, 4th General Conference of the Balkan Physical Union (BPU-4), 22-25 August 2000, Veliko
Turnovo, Bulgaria.
Vi . 68) D. Martin, D. Ighigeanu, H. Iovu, I. Calinescu, C. Oproiu, E. Mateescu, A. Ighigeanu, G. Craciun Radiation vulcanization efficiency
improvement by additional use of microwave energy, 4th General Conference of the Balkan Physical Union (BPU-4), 22-25 August 2000,
Veliko Turnovo, Bulgaria.

Pagina 11 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 12 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 13 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 14 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 15 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 16 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina 17 / 17 - Curriculum vitae al


Calinescu Ioan

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int


Comunitile Europene, 2003 20060628