Sunteți pe pagina 1din 14

FARMACIE - VARIANTA F

Simulare 2016

Mase atomice C 12, H 1, O 16, S 32, Cl 35,5, Na 23, Cu 64,

Intrebari cu 1 raspuns corect:


1. Caracterul electronegativ reprezint:
a. tendina atomilor de a ceda electroni i de a forma ioni pozitivi
b. tendina atomilor de a ceda electroni si de a forma ioni negativi
c. tendina atomilor de a pune n comun electroni i de a forma ioni pozitivi
*
d. tendina atomilor de a accepta electroni i de a forma ioni negativi
e. tendina atomilor de a accepta electroni i de a forma ioni pozitivi
2. Alegei afirmaia corect:
a. 1-butena i 2-butena sunt izomeri de caten
b. 1-butena i ciclobutena sunt izomeri de caten
c. acidul acetic i eterul etilic sunt izomeri de funciune
*
d. butanul i pentanul sunt omologi
e. pentanul i pentena sunt omologi.
3. Care dintre urmtorii compui conine procentul cel mai mare de oxigen:
a. etanolul
b. 1,2-etandiolul
c. glucoza
d. aldehida acetic
*
e. acidul formic
4. Care este alchena care la oxidare cu dicromat de potasiu sau permanganat de potasiu n mediu de
H2SO4 formeaza acetona si butanon:
a. 2-hexena
b. 3-metil-2-pentena
c. 2-metil-2-pentena
*
d. 2,3-dimetil-2-pentena
e. 3-hexena
5. Care dintre urmtoarele hidrocarburi prezint activitate optic, iar prin oxidare energic formeaz
cel puin un acid carboxilic:
a. 3-metil-2-penten
b. 4-metil-2-penten
c. 4-metil-1-penten
*
d. 3-metil-1-penten
e. izopropibenzenul
6. Alegei seria care conine numai compui trihidroxilici:
a. glicocol. glicol, glicerin
b. feniltriclormetan, 1,2,3-tribromopropan, 1,2,4-triclorobenzen
*
c. glicerina, pirogalol, hidroxi-hidrochinon
d. rezorcin, pirocatehin, hidrochion
e. glicerin, sorbitol, manitol.

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

7. Indicai compuii carbonilici care, prin condensare crotonic formeaz 4-fenil-3-buten-2-on:


a. benzofenon i propanon;
b. benzaldehid i propanal;
c. acetofenon i acetaldehid;
*
d. aldehid benzoic i aceton;
e. benzofenon i propanal.
8. Alegei seria care conine numai acizi dicarboxilici:
a. acidul m-benzendisulfonic, acid ftalic, acid oxalic
b. acidul oleic, acidul adipic, acidul difenilacetic
*
c. acid oxalic, acid maleic, acid adipic
d. acid salicilic, acid lactic, acid piruvic
e. acidul oxalic, acid fenil-acetic, acid glutamic
9. Ci esteri cu formula general HCOOR i formula molecular C5H10O2 pot exista (fr
stereoizomeri):
a. 2;
b. 3;
*
c. 4;
d. 5,
e. 6.
10. Substana urmtoare CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH este:
a. acidul palmitic
*
b. acidul oleic
c. acidul stearic
d. acidul salicilic
e. acidul linoleic
11. Ce tipuri de legturi se ntlnesc n compusul urmtor: [Cu(NH3)2]Cl?
a. legatura covalent polar, legtura covalent nepolar, legtura coordinativ
b. legatura ionic, legtura covalent nepolar, legtura coordinativ
*
c. legatura ionic, legtura covalent polar, legtura coordinativ
d. legtura metalic, legatura covalent polar,
e. numai legtura coordinativ.
12. Un amestec al p-dialchil-benzenilor izomeri cu M=134 este tratat cu brom n prezen de AlBr3.
Numrul maxim de monobromoderivai care se pot obine este:
a. 2
b. 3
c. 4
*
d. 5
e. 8
13. Care dintre urmtorii compui sunt derivai halogenai teriari?
a. 1,1,1-triiodo-propan
b. 1-bromo-2,2-dimetilpropan
*
c. 2-iodo-2-metilbutan
d. bromoformul
e. feniltriclormetan
2

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

14. Mentolul, component al uleiului de ment are urmtoarea structur:

Alegei afirmaia incorect referitoare la acest compus:


a. poate reaciona cu Na
b. se poate denumi 2-izopropil, 5-metil-fenol,
c. prin deshidratare poate forma o alchen ciclic
d. are N.E.= 1
e. se poate esterifica cu clorur de acetil

15. Se d ecuaia reaciei chimice:

Substana A este:
a. benzaldehida
b. butanona
c. acetofenona
d. benzofenona
e. etil-metil-ceton

16. Se da schema de reactii :


A

+Br2

-2HBr

Stiind ca A este o hidrocarbura care contine 85,71% C i are densitatea n raport cu H2 d= 28


iar C nu reactioneaza cu sodiu metalic, se cere identificarea hidrocarburilor A i C.
a. propen i propin
b. 1-buten i 1-butin
*
c. 2-buten i 2-butin
d. ciclohexen i 1,3-ciclohexadien
e. butan i 1,3-butadien.

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

17. Acidul cinamic se poate obine prin urmtoarea succesiune de reacii:

tiind c A este cea mai simpl aldehid aromatic, iar B este a doua aldehid din seria
alifatic, stabilii structura acidului cinamic:

18. Concentraia procentuala a soluiei care conine 2,5 moli de acid percloric dizolvai n 5 l soluie
si densitate = 1,005 g/ ml este:
a. 1%
b. 10%
c. 2%
d. 16%
*
e. 5%
19. Se amesteca V1 ml soluie HCl de concentraie 0,004 M cu V2 ml soluie HCl de concentraie
0,001 M si 1500 ml apa distilat obinndu-se 2,5 L soluie cu pH = 3. Sunt corecte afirmaiile:
a. V1 = 800 ml, V2 = 200 ml,
b. V1 = 200 ml, V2 = 800 ml,
c. V1 = 200 ml, V2 = 300 ml,
*
d. V1 = 500ml, V2 = 500 ml,
e. V1 = 0,4 l, V2 = 0,6 l,
20. Care este procentul de masa al etil-metil-aminei ntr-un amestec de n-propil-amin, etil-metilamin si trimetil-amin n raport molar de 1: 2: 3:
a. 50%
b. 60%
c. 66,66%
*
d. 33,33%
e. 75%
4

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

21. Un amestec de fenol, o-crezol i etanol n raport molar 1:2:4 reacioneaz cu 1800 ml soluie
NaOH 2M. Numrul de moli de compui hidroxilici din amestec este:
a. 4,2 moli;
*
b. 8,4 moli;
c. 10 moli;
d. 3,6 moli;
e. 14 moli.
22. O tripeptida omogena (format prin condensarea unui singur tip de aminoacid) conine 38,09%
C, 5,82% H i 22,22% N. Care este aminoacidul?
a. alanina;
*
b. glicina;
c. serina;
d. lizina;
e. acidul asparagic.
23. n reactia benzenului cu clorura de propionil n prezenta de AlCl3 se obtine :
*
a. etil-fenil-cetona
b. propil-fenil-cetona
c. cumen
d. izopropilbenzen
e. propilbenzen
24. Nu reacioneaz cu sodiul: :
a. propina
b. n-propanolul
*
c. 2-pentena
d. o-crezolul
e. acidul propionic
25. Orto-toluidina (o-metil-anilina) se poate obine prin:
a. reducerea nitrobenzenului
b. reducerea nitrilului acidului fenil-acetic
c. reacia o-cloro-toluenului cu amoniacul
*
d. reducerea o-nitro-toluenului
e. reducerea o-clor-nitrobenzenului
26. Care dintre urmtoarele substane pot ioniza ntr-o singura treapta?
a. Acidul carbonic
b. Acidul sulfhidric
*
c. Acidul cianhidric
d. Acidul oxalic
e. Acidul sulfuros
27. Sunt compui cu funciune trivalent:
a. clorura de etil
b. eterul etilic
c. acetaldehida
*
d. esterul etilic al acidului acetic
e. glicerina

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

28. Se dau hidrocarburile: (1) etan, (2) eten, (3) acetilen, (4) benzen, (5) propen, (6) fenol, (7) pcrezol. Pot fi clorurate fotochimic:
*
a. 2,4, 6, 7
b. 1, 2, 6, 7
c. 2, 3, 4, 7
d. 2, 3, 5, 6
e. 1, 4, 6, 7
29. Hidrogenarea total a difenilului duce la :
a. decalin
b. ciclohexan
c. tetralin
*
d. ciclohexil-ciclohexan
e. naftalin
30. Cel mai uor se obine p-clor-difenilmetanul din :
a. clorbenzen i clorur de benzil
b. clorbenzen i clorur de benzoil
c. difenilmetan i clor (cu FeCl3 )
d. difenilmetan i clor ( la lumin )
*
e. clorur de p-clorbenzil i benzen
31. Care dintre seriile urmtoare de compui nu conin nici un compus halogenat vicinal sau
geminal?
a. 2,3,5-triclorohexan, 1,3,5-triiodopentan, 1,1, 6,6-tetraclorohexanclorohexan
b.1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan, 1,3,5-triclorciclohexan, 1,3,5-triclorbenzen
c. clorura de benzil, clorur de benziliden, feniltriclormetan
*
d. clorur de benzil, clorur de benzoil, p-dicloro-benzen
e. clorur de metil, clorur de metilen, cloroform, tetraclorur de carbon.
32. Prin oxidarea 2-propanolului cu K2Cr2O7/H+ rezult:
a. CO2 i H2O
b. acid propionic i H2O
*
c. dimetilceton
d. anhidrid acetic
e. acid acetic
33. Anilina se poate obine n urma reaciei:
a. alchilarea amoniacului cu clorbenzen
b. reducerea nitrilului acidului fenil-acetic
*
c. hidroliza acetanilidei
d. reducerea nitrilului acidului benzoic
e. reducerea o-clor-nitrobenzenului
34. Care dintre afirmaiile urmtoare este fals:
a. benzilamina este o amin alifatic.
*
b. benzilamina este o amin aromatic
c. benzil amina reacioneaz cu acidul sulfuric
d. benzilamina se poate obine prin alchilarea amoniacului cu clorura de benzil
e. anilina este solubil n ap.
6

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

35. Solubilizarea aminelor n ap se realizeaz prin:


a. adugare de amoniac
b. alchilare
c. tratare cu ap de brom
*
d. reacie cu acid clorhidric
e. acilare
36. Formolul este folosit la conservarea preparatelor anatomice. Ce este formolul?
a. un alcool saturat cu un atom de carbon n molecul (metanol)
*
b. soluie de cca. 40% aldehid formic n ap
c. soluie de cca 4% de formaldehid n ap
d. aldehid formic
e. soluie de acid formic 40% n ap
37. Care este raportul de combinare in reactia izobutenei cu bicromat de potasiu in mediu de acid
sulfuric?
a. 3:4:8
b. 5:8:12
c. 5:8:6
d. 3:8:12
*
e. 3:4:16
38. Ci moli de NaOH se consum la hidroliza bazic a unui mol de aspirin?
a. 2
*
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
39. Alegei afirmaiile corecte:
a. Un atom de carbon legat prin patru legturi simple de patru substitueni diferii se
numete cuaternar;
b. Amestecul racemic este amestecul echimolecular format din izomerii cis i trans ai unei
substane;
c. Izomerii cis-trans se afl unul fa de cellalt n relaia obiect-imagine n oglind
*
d. Mezoforma este un diastereoizomer lipsit de activitate optic;
e. Atomii de carbon asimetrici din doi enantiomeri pereche au configuraii identice.
40. Referitor la compusul de mai jos sunt adevrate afirmaiile:
COOH
NH2

C H
CH2

a. se numete alanina, prezint un atom de carbon asimetric


b. se numete alanina, reacioneaz cu NaOH n raport de 1:1
7

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

c. se numete fenilalanina, prezint activitate optic


d. se numete fenilalanina, conine grupare amino secundar
e. se numete fenilalanin, este un compus cu funciune simpl

41. Cte dipeptide se pot obine din -alanin, glicin i serin?


a. 2
b. 4
c. 6
*
d. 9
e. 10
42. Glucoza prezint proprieti reductoare deoarece :
a. se reduce la un polialcool, hexitol
*
b. prezint funciunea carbonil de tip aldehidic, ce se oxideaz uor
c. prezint multe grupri hidroxil ce se pot oxida
d. conine o cantitate mare de oxigen
e. se reduce cu uurin
43. Se d schema:

Compuii A, B, C i D sunt:
a. butan, izobutena, metan, clorura de metil
b izopentan, izobutena, metan, clorura de metil
c. izobutan, izobutena, etan, clorura de metil
*
d. izobutan, izobutena, metan, clorura de metil
e. izobutan, izobutena, metan, clorura de etil
44. Se d schema:

Alegei rspunsurile corecte:


a. compusul A este 2-hexina
b. compusul B este 2-butena
*
c. compusul D este acidul propanoic
c. compusul D este acidul acetic
d. compusul B este 1-butena.
45. Prin dizolvarea a 3 g CH3COOH in 597 g apa se obine o soluie cu = 1 g/ ml. Sunt corecte
afirmaiile:
a. Concentraia procentuala a soluiei este 1%
b. Concentraia molara a soluiei este 1/6 molar
c. Jumtate din soluie conine 50 mmoli CH3COOH
8

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

d. concentraia procentuala este de 0,5 %


e. 1000 g de soluie conine 990 g apa
46. Care este volumul de soluie de acid azotic de concentraie 1,6M care neutralizeaz cantitatea de
hidroxid de sodiu care se gsete n 200 g soluie de concentraie 8%.
a. 225 ml
b. 200 ml
c. 125 ml
d. 300 ml
*
e. 250 ml
*

47. Acidul dicarboxilic A conine 61,54%O. Care este acidul i ce volum de hidrogen se degaj la
tratarea a 200 ml soluie acid A de concentraie 1M cu Na metalic?
a. acidul oxalic, 22,4 l;
*
b. acidul malonic, 4,48 l;
c. acidul malonic, 11,2 l;
d. acidul malonic, 4,48 ml;
e. acidul oxalic, 22,4 ml.
48. Ce se obine prin adiia HCl la 1-metilciclohehen?
a. 3-cloro-1-metilciclohexen
b. 2-cloro-1-metilciclohexan
c. 1,2-dicloro-1-metilciclohexan
*
d. 1-cloro-1-metilciclohexan
e. 1-cloro-1-metilciclohexen
49. Ci compusi izomeri se obin prin condensarea crotonic a butanonei cu benzaldehida n raport
molar de 1:1 (fr stereoizomeri)?
a. 1
*
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
50. Care dintre urmtorii compui are carcter reductor?
a. zaharoza
*
b. glucoza
c. acidul palmitic
d. alanina
e. cloroformul
Intrebari cu 2 sau 3 raspunsuri corecte
51. Care dintre urmtorii compui formeaz doar un compus monohalogenat prin substituie
fotochimic?
a. 3,3-dimetil-1-butena i 1-butena
*
b. 3-hexena i ciclopentena
c. 2-butena i butanul
d. etanul i etena
*
e. 2,3-dimetil-2-butena i neopentanul
9

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

52. Care dintre urmtorii compui sunt n relaie solvat-solvent i pot forma soluii?
*
a. NaCl i ap
b. benzen i ap
c. tetraclorura de carbon i sulfat de cupru
*
d. Br2 i sulfur de carbon
*
e. acid clorhidric i ap.
53. Formula general CnH2n poate aparine:
a. alcanilor
*
b. alchenelor
c. alchinelor
d. alcadienelor
*
e. cicloalcanilor
54. Pot fi ageni de acilare ai arenelor:
a. clorura de benzil
*
b. anhidrida acetic
*
c. clorura de benzoil
d. clorura de vinil
e. propena
55. Care dintre urmtoarele reacii sunt substituii?
*
a. reacia 2-butenei cu clorul la lumin
b. reacia bezenului cu clorul la lumin
c. reacia propenei cu bromul n tetraclorur de carbon
*
d. reacia clorurii de propil cu amoniacul
e. reacia benzaldehidei cu acidul cianhidric
56. Care dintre urmtorii compui nu prezint izomerie geometric:
a. 2-butena
b. 1,2-dicloro-1-pentena
c. 1,2-dimetil-ciclopropanul
*
d. 1,2-dimetil- benzenul
*
e. 1,3-butadiena
57. Prin inclzirea etanolului n prezena acidului sulfuric, n fucie de condiiile de reacie, se poate
obine:
a. acetat de etil
*
b. eter etilic
c. etanoat de etil
*
d. dietileter
*
e. eten
58. Se poate obine ter-butanol prin:
a. adiia apei la 1-buten
*
b. adiia apei la izobuten
*
c. hidroliza acetatului de ter-butil
d. oxidarea blnd a izobutenei
*
e. adiia HCl la izobuten urmat de hidroliz.
10

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

59. Despre bazicitatea aminelor sunt adevrate afirmaiile:


*
a. reprezint capacitatea aminelor de a accepta protoni la gruparea amino
b. reprezint capacitatea aminelor de a ceda protoni de la gruparea amino
*
c. se datoreaz prezenei unei perechi de electroni neparticipani la atomul de azot
d. aminele aromatice sunt baze mai tari dect amoniacul
*
e. aminele alifatice primare i secundare sunt baze mai tari dect amoniacul
60. Precizeaz care dintre reaciile chimice de mai jos sunt posibile:
a. CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2
*
b. 2CH3COOH + MgO (CH3COO)2Mg + H2O
*
c. C6H5O- Na+ + CH3COCl C6H5OCOCH3 + NaCl
*
d. CH3COOH + Na CH3COONa + 1/2H2
e. CH3COOH + NaCl CH3COONa + HCl
61. Pot fi ageni de acilare a aminelor aromatice:
*
a. anhidrida acetic
*
b. clorura de acetil
c. acidul clorhidric
d. clorura de etil
e. clorura de fenil
62. Se pot obine prin reacia Kucerov:
*
a. acetona
*
b. acetaldehida
c. benzaldehida
d. benzofenona
*
e. acetofenona
63. Structura vanilinei este urmtoarea:

Despre acest comps sunt adevrate afirmaiile:


*
a. N.E. = 5
b. N.E. = 6
c. conine o grupare alcool aromatic
*
d. poate reaciona cu reactivul Tollens
*
e. este un compus cu funciune mixt
64. Care dintre urmtoarele substane formeaz anhidrid ftalic prin oxidare urmat de eliminare
de ap:
a. benzenul
*
b. naftalina
*
c. o-xilenul
d. p-xilenul
e. ciclohexena

11

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

65. Care dintre urmtorii compui sunt nepolari?


a. HF
*
b. Cl2
c. CO,
*
d. N2,
*
e. CH4,
66. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt false ?
*
a. acizii sunt substane capabile s accepte protoni
b. acizii sunt substane capabile s cedeze protoni
c. acizii tari sunt complet ionizati in solutie
*
d. acizii slabi ionizeaza in doua trepte
*
e. acizii inroesc soluia de fenolftalein
67. n compuii cu formula C4H8 pot exista:
*
a. doar legturi sigma
b. legturi duble i triple
*
c. legturi simple i o legatura dubla
d. legturi simple i o legtur tripl
e. legturi simple i legturi triple.
68. Prin reacii FriedelCrafts la arene, pot rezulta:
a. amine alchilate
*
b. cetone aromatice
c. aldehide aromatice
*
d. cetone mixte
e. hidrocarburi alifatice
69. Alegei afirmaiile adevrate:
*
a. 2,3-dibromobutanul este un compus halogenat vicinal
b. 1,3,5-triclorociclohexanul este un compus halogenat vicinal
*
c. 1,1,1-tribromoetanul este un compus halogenat geminal
*
d. clorura de benziliden este un derivat halogenat geminal
e. feniltriclormetanul este un derivat halogenat vicinal
70. Alegei afirmaiile adevrate referitoare la reacia de hidroliz a compuilor halogenai
*
a. compuii monohalogenai alifatici saturai conduc la alcooli
b. compuii monohalogenai aromatici conduc la fenoli
c. compuii dihalogenai vicinali alifatici saturai conduc la compui carbonilici
*
d. compuii dihalogenai geminali alifatici saturai conduc la compui carbonilici
e. compuii trihalogenai geminali conduc la trioli.
71. Referitor la etanol sunt adevrate afirmaiile:
a. se obine din gaz de sintez
*
b. se administraz ca antidot pentru metanol
c. se obine prin fermentaia acetica
*
d. se poate utiliza ca dezinfectant
e. prin metabolizare n ficat se transform n aceton.

12

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

72. Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la trinitratul de glicerin sunt adevrate:
a. se obine prin reacia glicerinei cu acid azotic n raport molar 1:2
b. este un ester organic
*
c. este un lichid uleios care explodeaz foarte uor
d. se mai numete dinamit
*
e. este folosit n tratarea unor boli de inim
73. Fenolul poate reaciona cu:
a. acid clorhidric
b. CH3COCH3
*
c. Cl2 / FeCl3
*
d. etena / AlCl3 umed
e. benzen
74. Nu se pot diazota:
a. fenilamina
*
b. metilamina
*
c. fenil-metilamina
d. toluidina
e. p-fenilendiamina
75. Prin reducerea acetonei se obine:
a. 1-propanol
*
b. 2-propanol
*
c. alcool izopropilic
d. alcool n-propilic
*
e. izopropanol
76. Pot reaciona cu reactivul Tollens:
*
a. propanalul
b. propanona
*
c. glucoza
d. acetofenona
*
e. propina
77. Care dintre urmtoarele condensri nu este posibil?
*
a. 2,2-dimetil-propanal + aldehid formic;
b. aceton + aceton;
*
c. benzaldehid + formaldehida;
d. aceton + acetaldehid;
e. acetofenon + benzaldehid.
78. Alegei rspunsurile corecte:
a. acidul acetic este acid mai slab dect apa
b. pH-ul unei soluii apoase de acid acetic este mai mare de 7
*
c. acidul acetic nu reacioneaz cu Cu
*
d. compusul cu formula CH3(CH2)14COOH este un acid gras
e. palmitatul de sodiu este insolubil n apa

13

FARMACIE - VARIANTA F
Simulare 2016

79. Se d reacia de esterificare dintre acidul acetic i alcoolul etilic. Pentru deplasarea echilibrului
spre dreapta:
a. se ndeprteaz acidul acetic din sistem;
*
b. se mrete concentraia de alcool etilic;
c. se mrete concentraia de acetat de etil;
*
d. se ndeprteaz acetatul de etil din sistem;
e. se ndeprteaz alcoolul etilic din sistem.
80. Care dintre urmtoarele soluii au caracter bazic, la 25C?
*
a. pOH = 4
*
b. pH = 11
c. [H3O+] = 8 x 10-2
*
d. [HO-] = 10-6
e. [H3O+] = 10-5

14