Sunteți pe pagina 1din 3

Educatia permanenta. Autoeducatia.

Conceptul de educatie permanenta. a fost, pentru prima oara, lansat n Anglia din
necesitatea de a compensa carentele de instructie realizata la vrsta copilariei si a
adolescentei.
Conceptul de educatie permanenta e specific pedagogiei contemporane. Educatia
nu trebuie sa se rezume la ceea ce ofera scoala Ea trebuie sa continue si dupa absolvirea
scolii, trebuie sa continue toata viata.
Educatia permaneta apare ca un concept integrator, ce nglobeaza toate
dimensiunile actului educativ, att n temporal (toata durata vietii, din copilarie, pna la
vrsta a treia), ct si n plan spatial, articulnd toate influentele educationale exercitate
ntr-o organizare formala (n sistem scolar), non-formala sau informala.
Altfel spus, educatia permanenta este un proces de perfectionare a dezvoltarii
personale, sociale si profesionale pe durata ntregii vieti a indivizilor., un principiu
organizator al ntregii educatii.
Opernd o sinteza asupra diverselor opinii exprimate n legatura cu educatia
permanenta, ca ipoteza a educabilitatii extinse la scara ntregii vieti, se pot retine
urmatoarele idei :
-instructia si educatia trebuie extinse la durata ntregii vieti, asupra tuturor oamenilor,
n toate sferele de actvitate socio-umana;
-actul educativ trebuie conceput ca formare totala a omului;
-educatia are un caracter sistematic, menit sa contribuie la realizarea adaptarii continue
a omului, n plan social, profesional si cultural;
-prioritatea dezvoltarii creativitatii si productivitatii gndirii si actiunii umane.
Factorii educatiei permanente sunt :
1.Factori institutionali scolari :
Scoala de toate gradele este primul (si cel mai important) factor de educatie, si de
educatie permanenta .Scoala trebuie sa asigure :
- pregatirea pentru autoeducatie dupa absolvirea scolii ;
- realizarea sistematica si organizata a educatiei permanente.
2. Factori institutionali peri si extrascolari -mass-media :
-radio-tv , presa, teatrul
-cinematograful, internetul
-universitatile populare ;
-expozitii , muzee ;
-simpozioane, sesiuni stiintifice,consfatuiri ;
-cluburi ;
-excursii .
3. Factori generali
- progresul social, revolutia stiintifico-tehnica, culturala ;
- schimbarile produse in activitatile socio-profesionale ;
- setea de cunoastere a omului ;
- necesitatea restructurarii educatiei si invatamantului in conformitate cu progresul social
si tehnico-stiintific si cultural .
4. Forme de educatie permanenta
- organizate de scoala(care pregatesc pentru educatie permanenta ) ;
- organizate de sistemul de educatie permanenta ;
- forme libere, spontane.

Forme organizate de scoala


Pregatirea tineretul studios pentru o autoeducatie si educatie permanenta astfel :
- participarea activa a elevilor la predarea noilor cunostinte;
- raspunderea la intrebarile prof sau discutii privind stabilirea unor concepte, definitii,
legi ;
- particip la efectuarea unor ex noi d.p.d.v. teoretic , practic ;
- prin efectuarea independenta a anumitor teme pt acasa ;
- prin studiul individual ;
- prin efectuarea unor referate, eseuri, comunicari la inceput dirijate de profesor .
Forme organizate de sistemele de educatie permanenta
- cursuri postscolare/postuniversitare ;
- cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale(reciclare) ;
- cursuri de management/marketing ;
- doctoratul ;
-pentru cadrele did : def , gr. II , I .
Forme relativ libere , spontane de educatie permanenta:
- educatia mas-media ;
- educatia prin activitati cultural, stiintifice in cercuri de elevi, cluburi ale copiilor ;
- educatia prin vizite , execursii, expozitii, muzee ;
- educatia lectura libera , independenta .
Educatia permanenta se realizeaza si prin :
- tehnica de a invata singur cu cartea tehnica muncii intelectuale(tehnica lecturii) ;
- tehnica de a investiga (cerceta singur) ;
- tehnica de a reinvata si reinvestiga singur sau in echipa.
Alte forme ale educatiei permanente:
Educatia adultilor:
- nu mai este vazuta ca un simplu supliment sau ca o prelungire a educatiei din tinerete, ci
apare ca o completare, continuare, perfectionare, si individualizare a formarii personale
initiale;
-vizeaza aspecte mai generale, dimensiuni educationale variate, necesar a fi acoperite
(civica, de timp liber, cultura, pentru grupurile marginalizate social sau interventii
educative specifice diferitelor grupuri de adulti batrni, femei casnice, someri, emigranti,
minoritari etc.) .
Educatia continua:
- vizeaza continuarea pregatirii de-a lungul carierei profesionale (fie pentru actualizarea
cunostintelor si a competentelor, fie pentru perfectionare, fie pentru recalificare, fie
pentru reorientare si reintegrare profesionala);
- n toate societatile civilizate participarea la viata comunitara atrage dupa sine nevoia
de nvatare continua (S.Sava) .