Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru parinti

I.
Datele personale ale elevului:
1. Numele
si
prenumele
(inclusiv
initiala
tatalui)............................................................... ...............................................................
.........................................................................
2. Data si locul nasterii........................................................................................................
3. CNP................................................................................................................................
4. Adresa si numarul de telefon...........................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Frati (numele si prenumele,varsta).................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
II.
Datele personale ale mamei:
1. Numele si prenumele (inclusiv initiala tatalui)................................................................
2. Data si locul nasterii........................................................................................................
3. Nivelul studiilor(se precizeaza unitatea de invatamant absolvita) .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Functia/ocupatia...............................................................................................................
5. Unitatea angajatoare.........................................................................................................
III.
Datele personale ale tatalui:
6. Numele si prenumele (inclusiv initiala tatalui)................................................................
7. Data si locul nasterii........................................................................................................
8. Nivelul studiilor(se precizeaza unitatea de invatamant absolvita) .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Functia/ocupatia...............................................................................................................
10. Unitatea angajatoare.........................................................................................................
IV. Observatii (boli care pot influenta activitatea in scoala, situatii familiale particulare)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Nota:
1. Nu se vor completa acele date care considerati ca lezeaza intimitatea elevului sau parintelui;

2.

Se va anexa prezentului chestionar o copie xerox dupa certificatul de nastere al elevului.