Sunteți pe pagina 1din 5

_______________

AC H I Z I I I

PUBLICE

CONTRACT nr. 54
de achiziionare a bunurilor
Cod CPV: 33000000-0
16 iunie 2016
Furnizorul de bunuri
SRL Celeritas,
reprezentat prin Larisa Plugaru,
care acioneaz n baza Actului constitutiv i,
denumit n continuare Vnztor
c/f 1003600000578 din 09.12.2005,
pe de o parte,

a)
b)
c)
d)

mun. Chiinu
Autoritatea contractant
Instituia Public Universitatea de Stat de
Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu din
Republica Moldova,
reprezentat prin Rector Ion Ababii,
care acioneaz n baza Cartei Universitare,
denumit n continuare Cumprtor, pe de alt parte.

ambii denumii n continuare Pri, au ncheiat prezentul Contract referitor la urmtoarele:


1. Achiziionarea materialelor, instrumentarului stomatologic, medicamentelor i articolelor
parafarmaceutice necesare Centrului Stomatologic Universitar a IP USMF Nicolae Testemianu,
denumite n continuare Bunuri, conform licitaiei publice nr. 16/00858 din 03.05.2016, n baza deciziei
grupului de lucru al Cumprtorului 14 iunie 2016.
2. Urmtoarele documente vor fi considerate pri componente i integrale ale Contractului:
Formularul Contractului;
Specificaia tehnic i de formare a preului;
Lista bunurilor;
Formularul ofertei.
3.
Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. n cazul unor discrepane sau
inconsecvene ntre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate
enumerat mai sus.
4. n calitate de contravaloare a plilor care urmeaz a fi efectuate de Cumprtor, Vnztorul se
oblig prin prezenta s livreze Cumprtorului Bunurile i s nlture defectele lor n conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.
5. Cumprtorul se oblig prin prezenta s plteasc Vnztorului, n calitate de contravaloare a
livrrii bunurilor, precum i a nlturrii defectelor lor, preul Contractului sau orice alt sum care poate
deveni pltibil conform prevederilor Contractului n termenele i modalitatea stabilite de Contract.
CONDIII SPECIALE
I. Obiectul Contractului
1.1. Vnztorul i asum obligaia de a livra Bunurile conform anexei nr.1 i Specifica iei tehnice i
de formare a preului, care este parte integrant a prezentului Contract.
1.2. Cumprtorul se oblig, la rndul su, s achite i s recepioneze Bunurile livrate de Vnztor.
1.3. Calitatea Bunurilor se atest prin declaraia productorului. Bunurile livrate n baza contractului
vor respecta standardele indicate n anexa nr.1 i n Specificaia tehnic i de formare a preului. Cnd nu este
menionat nici un standard sau reglementare aplicabil, se vor respecta standardele sau alte reglementri
autorizate n ara de origine a produselor.

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

II.Termenele i condiiile de livrare a bunurilor


2.1. Livrarea materialelor, instrumentarului stomatologic, medicamentelor i articolelor
parafarmaceutice se efectueaz n termen de 60 zile, de la nregistrarea contractului la AAP, conform
condiiilor Incoterms 2010, DDP.
2.2. Documentaia de nsoire a Bunurilor include:
a)
Originalele facturilor fiscale;
b)
Originalele actelor de primire-predare.
Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumprtorului cel trziu la momentul livrrii
bunurilor la destinaia final. Livrarea bunurilor se consider ncheiat n momentul n care snt prezentate
documentele de mai sus.
2.3. Data livrrii Bunurilor se consider data perfectrii actului de primire-predare, facturii fiscale i
recepionrii lor de ctre Cumprtor.
2.4 Termenul de valabilitate pentru materialele, instrumentarul stomatologic, medicamentele i
articolele parafarmaceutice nu va fi mai mic de 18 luni din momentul livrrii.
III. Preul Contractului i condiiile de plat
3.1. Preul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit n lei moldovene ti, fiind
indicat n Schemele formrii preului i anexa nr. 1 a prezentului Contract.
3.2. Suma total a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilete n lei moldoveneti i constituie:
6072,00 (ase mii aptezeci i doi,00) lei MD.
3.3. Achitarea plilor pentru Bunurile livrate se va efectua n lei moldoveneti.
3.4. Metoda i condiiile de plat de ctre Cumprtor va fi: 100% dup livrarea bunurilor n
baza facturii fiscale i actelor de primire-predare.
3.5 Plile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vnztorului indicat n
prezentul Contract.
IV. Condiiile de predare-primire a bunurilor
4.1. Bunurile se consider predate de ctre Vnztor i recepionate de ctre Cumprtor dac:
cantitatea Bunurilor corespunde informaiei indicate n anexa nr. 1 la prezentul contract, Lista
bunurilor i documentele de nsoire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
calitatea Bunurilor corespunde informaiei indicate n anexa nr.1;
ambalajul i integritatea Bunurilor corespunde informaiei indicate n anexa nr.1.
4.2. Vnztorul este obligat s prezinte Cumprtorului un exemplar original al facturii fiscale i
actului de primire-predare odat cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plii. Pentru nerespectarea de ctre
Vnztor a prezentei clauze, Cumprtorul i rezerv dreptul de a majora termenul de achitare prevzut n
punctul 3.4 corespunztor numrului de zile de ntrziere.
V. Standarde
5.1 Bunurile furnizate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre Vnztor n
oferta sa, precum i stipulate n anexa nr. 1,care este parte integrant a prezentului contract.
5.2 Cnd nu este menionat nici un standard sau reglementare aplicabil se vor respecta standardele
sau alte reglementri autorizate n ara de origine a bunurilor.
VI. Obligaiile prilor
6.1. n baza prezentului Contract, Vnztorul se oblig:
s livreze Bunurile n condiiile prevzute de prezentul Contract;
s anune Cumprtorul dup semnarea prezentului Contract, n decurs de 5 zile calendaristice, prin
telefon/fax sau telegram autorizat, despre disponibilitatea livrrii Bunurilor;
s asigure condiiile corespunztoare pentru recepionarea Bunurilor de ctre Cumprtor, n termenele
stabilite, n corespundere cu cerinele prezentului Contract;
s asigure integritatea i calitatea Bunurilor pe toat perioada de pn la recepionarea lor de ctre
Cumprtor;
s livreze Bunurile n ambalaj original de la productor, cu indicarea datei de producere, perioadei de
valabilitate i condiiilor de pstrare.

6.2. n baza prezentului Contract, Cumprtorul se oblig:


a) s ntreprind toate msurile necesare pentru asigurarea recepionrii n termenul stabilit a Bunurilor livrate
n corespundere cu cerinele prezentului Contract;
b) s asigure achitarea Bunurilor livrate, respectnd modalitile i termenele indicate n prezentul Contract.
VII. Fora major
7.1. Prile snt exonerate de rspundere pentru nendeplinirea parial sau integral a obligaiilor
conform prezentului Contract, dac aceasta este cauzat de producerea unor cazuri de for major (rzboaie,
calamiti naturale: incendii, inundaii, cutremure de pmnt, precum i alte circumstane care nu depind de
voina Prilor).
7.2. Partea care invoc clauza de for major este obligat s informeze imediat (dar nu mai trziu de
10 zile) cealalt Parte despre survenirea circumstanelor de for major.
7.3 Survenirea circumstanelor de for major, momentul declanrii i termenul de aciune trebuie
s fie confirmate printr-un certificat, eliberat n mod corespunztor de ctre organul competent din ara Prii
care invoc asemenea circumstane.
VIII. Rezilierea Contractului
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Prilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat n mod unilateral n caz de:
a)
refuz al Vnztorului de a livra Bunurile prevzute n prezentul Contract;
b)
nerespectare de ctre Vnztor a termenelor de livrare stabilite;
c)
nerespectare de ctre Cumprtor a termenelor de plat a Bunurilor;
d)
nesatisfacere de ctre una dintre Pri a preteniilor naintate conform prezentului
Contract.
8.3. Partea iniiatoare a rezilierii Contractului este obligat s comunice n termen de 5 zile lucrtoare
celeilalte Pri despre inteniile ei printr-o scrisoare motivat.
8.4. Partea ntiinat este obligat s rspund n decurs de 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii.
n cazul n care litigiul nu este soluionat n termenele stabilite, partea iniiatoare are dreptul s prezinte
documentele corespunztoare Ageniei Achiziii Publice pentru nregistrarea declaraiei de reziliere.
IX. Reclamaii i sanciuni
9.1 Reclamaiile privind cantitatea Bunurilor livrate snt naintate Vnztorului la momentul
recepionrii lor, fiind confirmate printr-un act ntocmit n comun cu reprezentantul Vnztorului.
9.2. Preteniile privind calitatea bunurilor livrate snt naintate Vnztorului n termen de 5 zile
lucrtoare de la depistarea deficienelor de calitate i trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o
organizaie independent neutr i autorizat n acest sens.
9.3. Vnztorul este obligat s examineze preteniile naintate n termen de 5 zile lucrtoare de la data
primirii acestora i s comunice Cumprtorului despre decizia luat.
9.4. n caz de recunoatere a preteniilor, Vnztorul este obligat, n termen de 5 zile, s livreze
suplimentar Cumprtorului cantitatea nelivrat de bunuri, iar n caz de constatare a calitii
necorespunztoare s le substituie sau s le corecteze n conformitate cu cerinele Contractului.
9.5. Vnztorul poart rspundere pentru calitatea Bunurilor n limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.
9.6. n cazul devierii de la calitatea confirmat prin certificatul de calitate ntocmit de organizaia
independent neutr sau autorizat n acest sens, cheltuielile pentru staionare sau ntrziere snt suportate de
partea vinovat.
9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevzute n prezentul Contract, Vnztorului i se va re ine
garania pentru buna execuie depus pe contul Cumprtorului, n valoare de 5 % din suma total a
contractului.
9.8. Pentru livrarea cu ntrziere a Bunurilor, Vnztorul poart rspundere material n valoare de
0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de ntrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma total a
prezentului Contract.

X. Drepturi de proprietate intelectual


10.1. Vnztorul are obligaia s despgubeasc cumprtorul mpotriva oricror:
a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite
pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
XI. Dispoziii finale
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluionate de ctre Pri pe cale
amiabil. n caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare n instana de judecat competent conform
legislaiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnrii prezentului Contract, toate negocierile purtate i documentele perfectate
anterior i pierd valabilitatea.
11.3 Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, s convin asupra modificrii
clauzelor contractului, prin acord adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele
comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. Modificrile
i completrile la prezentul Contract snt valabile numai n cazul n care au fost perfectate n scris i au fost
semnate de ambele Pri.
11.4. Nici una dintre Pri nu are dreptul s transmit obligaiile i drepturile sale stipulate n
prezentul Contract unor tere persoane fr acordul n scris al celeilalte pri.
11.5. Prezentul Contract este ntocmit n trei exemplare n limba de stat a Republicii Moldova, cte un
exemplar pentru Vnztor, Cumprtor i Agenia Achiziii Publice.
11.6. Prezentul Contract se consider ncheiat la data semnrii i intr n vigoare dup nregistrarea
lui de ctre Agenia Achiziii Publice, fiind valabil pn la 31.12.2016.
11.7. Prezentul Contract reprezint acordul de voin al ambelor pri i este semnat astzi, 16
iunie 2016.
Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Prile au semnat prezentul Contract n conformitate cu
legislaia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.
Datele juridice, potale i bancare ale Prilor:
Vnztorul
Cumprtorul
SRL Celeritas
IP USMF ,, Nicolae Testemianu din RM
Adresa potal: mun. Chiinu, str. Columna 170
Adresa potal: mun. Chiinu, bd. tefan cel
Mare i Sfnt 165
Telefon: 47-62-07; 069185968
Telefon: 20-52-65; 20-52-67
Cont de decontare: MD56AG000002251148024386 Cont
de
decontare:
MD19AG000000022512015544
Banca: BC Moldova Agroindbank SA, fil. Banca: BC Moldova Agroindbank SA, fil.
Mihai Eminescu
Chiinu - Centru
Cod: AGRNMD2X864
Cod: AGRNMD2X73
Cod fiscal: 1003600000578
Cod fiscal: 1007600000794
Semnturile prilor
Semntura autorizat: SRL Celeritas
Semntura
autorizat:
IP
USMF
N.
Testemianu
Director
Rector
Larisa Plugaru
Ion Ababii
________________L..
______________ L..

Specificaia bunurilor

N/o

Nr.
poz

Denumirea
materialului

1.

153.

Set chirurgical
steril p/u pacient

2.

154.

Halat

Forma farmaceutic, forma de


ambalaj, doza

de o singur folosin.
Componena setului: cearaf
impermeabil 75*55 cm pentru
masa de instrumente 1 buc,
cearaf absorbant pentru pacient
150*100 cm cu incizie 15*15
cm - 1 buc, bavete/erveele
absorbante 40*20 cm 2 buc,
bonet cu elastic 1 buc
de o singur folosin, din
material neesut, densitatea
29/35 g/m.p., msura XL,
lungimea 120 cm

Modelul
articolului

Unit

Cant

Pre fr
TVA

Pr
T

set

120

38,00

45

buc

40

12,50

15

Suma total

Suma total: 6 072,00 (ase mii aptezeci i doi,00) lei MD, i


Semnturile prilor

Vnztor
SRL Celeritas
Larisa Plugaru ________________
L.

IP

Ion A