Sunteți pe pagina 1din 61

Formularul E

PLANUL DE AFACERI
S.C. DAKT S.R.L.
2. SCOPUL SI OBIECTIVELE
2.1. Scopul proiectului:
Dezvoltarea activitatii SC DAKT SRL prin realizarea de investitii productive ce vor conduce
la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.
2.2. Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea si dezvoltarea activitatii SC
DAKT SRL prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la imbunatatirea si
eficientizarea fluxului tehnologic.
Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la rezalizarea obiectivului general al
POS-CCE - cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor
dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE.
2.3. Obiective specifice:
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Modernizarea proceselor de productie prin investitii in echipamente noi;


Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne
conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o reducere
a timpului de executie a produselor, cat si o crestere a calitatii acestora.
Cresterea productivitatii - vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare,
materiale si umane
o
Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data finalizarii
proiectului cu peste 30%.
o
Cresterea numarului de locuri de munca cu peste 20% si imbunatatirea
mediului de lucru al angajatilor S.C. DAKT S.R.L.

o
Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunitatilor
si alternativelor.
Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si
egalitatea de sanse - proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii
mediului inconjurator si egalitatii de sanse;

Obiectivele specifice ale proiectului reflecta obiectivul specific al DM 1 - consolidarea si

dezvoltarea sectorului productiv - ce constituie deasemenea si obiectiv al AP1.


3. DESCRIEREA AFACERII
3.1. Informatii privind activitatea curenta.
Inca din anul infiintarii - 1994, societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si
produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al
serviciilor de tipografie.
Obiectivul principal de activitate asa cum este declarat si la O.R.C. Dolj este: "Fabricarea
hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton" - cod CAEN 2121
In cadrul activitatii de tipografie societatea realizeaza urmatoarele produse:
o

Afise, pliante publicitare.

Mape

Produse papetarie, caiete, tipizate

Calendare

Etichete (policromie, laminare fata verso)

Societatea realizeaza productia de carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E si


efecueaza prelucrarea acestuia pentru producerea de ambalaje.
Se pot acum executa cutii caserate in policromie de dimensiuni mici si mijlocii, folosite in
industria cosmetica, alimentara, textila, chimica, IT, etc., precum si asigurarea materiei prime
pentru alti producatori de ambalaje.
Misiunea firmei este satisfacerea asteptarilor clientilor si partenerilor nostri:

Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea


pozitiei firmei pe piata;

Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;

Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor


atingerea obiectivelor firmei.

si

Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu clientii
traditionali atat pentru realizarea produselor de tipografie, cat si pentru producerea de carton
ondulat si ambalaje. Se urmareste realizarea produselor la termenele consimtite prin
contractele incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile prevazute si incasarea
contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in asigurarea sursei de finantare a
activitatii curente.

Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor executate


si a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu cresterea
nivelului de competitivitate prin imbunatatirea performantelor, cresterea prestigiului firmei si
construirea unei imagini de excelenta - prin seriozitate si competenta in activitatea
desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de contracte avantajoase pentru firma.
3.2. Istoricul societatii
Societatea comerciala DAKT S.R.L. isi incepe activitatea in anul 1994 , cu un capital social
de 150.000 ROL prin aportul a doi asociati (50% din capitalul social total) si (50% din capitalul
social total).
In perioada 1995-1997 societatea a realizat distributia hartiei si a cartonului tipografic.
Aceasta distributie a luat amploare prin devenirea distribuitorului pe zona Olteniei a
produselor firmei RTC Holding (papetarie si birotica), urmand sa se extinda cu distributia
produselor RTC Cosmetics (sampoane si produse cosmetice).
In 1998 se majoreaza capitalul social la 5.700.000 ROL si intra in societate cu un aport in
numerar de 500.000 ROL (5 parti sociale). Societatea a efectuat intre 1999-2002 distributie
pentru hartie tipografica si papetarie.
Prin efectuarea acestui tip de comert, la inceputul anului 1999 profitul obtinut a fost investit
in utilaje tipografice, respectiv masini de tiparit in doua grupuri de culoare cu randament
ridicat de productie. Concurenta fiind mica in acea perioada si materia prima fiind asigurata la
preturi de distribuitor, firma s-a dezvoltat urmand noi investitii in utilaje care sa mareasca
productivitatea si sa acopere cerintele pietei.
In 2002 se infiinteaza punct de lucru in cladirea "Ateliere" din cadrul Bazei de Productie
Cernele, firma devenind un important producator de papetarie si materiale publicitare,
urmand ca in anul 2004 sa isi diversifice activitatea incepand productia de ambalaje din hartie
si carton.
Are loc in anul 2003 o majorare de capital social - la 6.000.000 ROL si se retrage din
societate care cedeaza 3 parti sociale domnului si 2 parti sociale domnului .
Societatea se transforma in 2004 in SRL cu asociat unic, prin retragerea din societate a
domnului care cedeaza toate partile sociale domnului . De asemenea are loc numirea
doamnei in functia de administrator cu drepturi depline in angajarea si reprezentarea socitatii
in relatiile cu tertii.
In anul 2004, societatea isi diversifica activitatea, incepand productia de ambalaje din
hartie si carton.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate superioare.
In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime necesare,
respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate superioara la
preturi fara concurenta in zona.
3.3. Managementul societatii

Organizarea si functionarea societatii comerciale DAKT SRL sunt orientate spre realizarea
obiectivelor sale in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune corespunde
unor cerinte clar definite, reiesite din obiectivele sale. Sistemul de conducere al intreprinderii
este structurat intr-un cadru organizatoric flexibil, care permite adaptarea deciziei
manageriale la cerintele mediului economic.
Personalul societatii este organizat pe compartimente specializate astfel incat sa se
asigure o indeplinire optima a functiilor intreprinderii (pentru exemplificare, atasam
organigrama). In acest sens, in procesul proiectarii structurii organizatorice a firmei s-au avut
in vedere asigurarea unui evantai optim al subordonarii, crearea si dependenta
compartimentelor, adica fiecare functiune ce prezinta importanta pentru realizarea politicii si
obiectivelor intreprinderii sa se constituie intr-un compartiment specializat, asigurarea unei
conduceri si a unor sevicii functionale competente, asigurarea economiei de comunicatii cat si
folosirea delegarii in cazul procesului de conducere.
Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administatie prin intermediul
conducerii executive a societatii, la randul ei are in subordine un Manager general
(Administrator). In subordinea lui se regasesc departamentul financiar - contabil si
departamentul productie.
Societatea noastra implementeaza o strategie orientata spre dezvoltare prin politici de
investitie optima a resurselor necesare unei bune functionari si desfasurari a activitatii de
productie. Scopul ce descinde din aceste politici este reprezentat de o oferta privind
activitatea, de calitate tuturor clientilor nostri si mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea
performantelor angajatilor si la atingerea obiectivelor firmei.
Strategia activitatii viitoare
De-a lungul anilor societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si produselor
oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al serviciilor de
tipografie.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate superioare.
In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime necesare,
respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate superioara la
preturi fara concurenta in zona.
Pentru a-si mentine pozitia competitiva pe piata, S.C. DAKT S.R.L. isi propune printr-o
strategia bine pusa la punct o serie de obiective, printre care:
Dezvoltarea unui sistem de management eficient si cresterea constanta a numarului de
clienti;
Dezvoltarea si cresterea firmei in cadrul pietei de profil;
Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei firmei
pe piata;
Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea, complexitatea, acuratetea solutiilor oferite;

Vizavi de politica de marketing S.C. DAKT S.R.L. isi propune sa puna accent pe nevoile
specifice ale clientilor;
Cresterea cotei de piata detinuta in cadrul pietei de profil, dar si dezvoltarea unei retele
consolidate a clientilor;
Realizarea unei interferente profesionale cu clientii si asigurarea unui feed - back eficace
al informatiilor;
Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
Angajarea de personal calificat in acest domeniu, formarea continua a acestora pentru a
oferi cea mai buna calitate a produselor;
Mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor dar si sustinerea
si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si recompensare;
3.4. Organizare si personal:
Societatea are in prezent 12 de angajati, organizati pe compartimente functionale conform
specificului activitatii societatii.
Astfel, subordonate Directorului general sunt urmatoarele departamente:
-

Departamentul financiar - contabil, in subordinea acestui serviciu se afla un contabil


responsabil cu partea financiara si cu evidenta primara, acesta se afla in directa
legatura cu managerul general si urmareste investitiile realizate la nivelul societatii.
Serviciul este dotat cu aparatura de telefonie fixa si mobila, faxuri, copiatoare,
calculatoare si alte elemente de birotica;

Departamentul de productie este impartit pe sectii de productie - tipografie si


productie carton, fiecare dintre acestea isi coordoneaza activitatea proprie prin
intermediul responsabililor.

In subordinea acestui departament se situeaza un asistent pentru activitatea de


productie - un tehnoredactor pre-press - a carui sarcina este de a asigura proiectarea
produselor si urmarirea productiei.
Responsabilii de pe fiecare sectie coordoneaza aprovizionarea si asigurarea cu
materiale a locurilor de munca; planifica, indruma si controleaza activitatea de productie.
Responsabilii verifica si raspund de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand
la baza cererile de necesitate si organizeaza activitatea de prospectare a pietii pentru
materialele ce urmeaza a se achizitiona.
Sistemul informational - informatic (existent si preconizat)
Avand in vedere faptul ca sistemul decizional este foarte strans legat de sistemul
informational, pentru functionarea adecvata a firmei si realizarea obiectivelor cuprinse in
previziunile sale, s-a urmarit o buna organizare structurala a firmei. Astfel, s-a vizat crearea
unui sistem informational care sa ofere materia prima informationala necesara stabilirii si

indeplinirii obiectivelor manageriale.


Datorita complexitatii activitatii societatii noastre, sistemul informational are un rol deosebit
de important in luarea deciziilor si executarea acestora. Astfel:
- in primul rand, sistemul informational furnizeaza sistemului decizional datele de care
acesta are nevoie si pe care le prelucreaza dandu-le forma adecvata pentru a putea fi folosite
in cadrul procesului decizional;
- in al doilea rand, datele, odata prelucrate si luata decizia, aceasta este preluata de catre
sistemul informational si dirijata spre compartimentele unde ea trebuie sa ajunga pentru a
putea fi pusa in practica;
- in al treilea rand, sistemul decizional necesita chiar in interiorul sau un circuit intermediar
de informatii in conditiile in care firma este condusa prin intermediul managementului
participativ.
Circuitele si fluxurile informationale din societatea noastra sunt atat verticale, stabilindu-se
intre posturi si compartimente situate pe niveluri ierarhic diferite si intre care exista relatii de
subordonare nemijlocite, orizontale, stabilindu-se intre posturi si compartimente situate pe
acelasi nivel ierarhic, intre care exista relatii de cooperare sau functionale, cat si oblice, cand
se stabilesc intre posturi si compartimente situate pe nivele ierarhice diferite, intre care nu
exista relatii de subordonare nemijlocita.
In vederea asigurarii functionarii la standarde ridicate si asigurarii indeplinirii functiilor
economice de baza, firma dispune de un sistem informatic de inalt nivel tenologic, asigurand
furnizarea informatiilor utile, fundamentarii si luarii deciziilor pe toate treptele organizatorice,
la toate nivelele ierarhice.
Prezentam mai jos organigrama societatii:

3.5. Analiza financiara:


Evolutia activitatii firmei in termeni calitativi, pentru realizarea careia au fost folosite datele
preluate in ordine cronologica din bilantul incheiat la data de 31.12.205, 31.12.2006 si
31.12.2007,

si balantele de verificare incheiate la datele de 31.12.2005, 31.12.2006 si

31.12.2007 intocmite conform normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice, se

prezinta astfel:
VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE
Rubrica
Cifra de afaceri
Venituri din vanzarea de marfuri (VVM)
Venituri din productia vanduta (VPV)
Pondere VVM in CA %
Pondere VPV in CA %
Cheltuieli cu marfurile (Chm)
Ch cu servicii executate de terti (Cht)
Profitul din exploatare (Pe)
Rezultatul financiar (RF)
Profit net (Pn)
Rata Inflatiei (ri)

dec-05
603.285
74.146
529.139
12
88
58.853
65.631
14.884
-9.901
3.889
11,50

dec-06
663.958
150.242
512.708
23
77
98.726
92.373
30.784
-21.017
8.010
8,50

dec-07
795.578
172.033
623.066
22
78
136.615
109.210
47.703
-41.336
207
6,50

In perioada decembrie 2005 - decembrie 2007 putem observa evolutia crescatoare a cifrei
de afaceri, aceasta inregistrand in 2005 valoarea de 603.285 lei, 663.958 lei in 2006 si
795.578 lei in 2007.
Procentual, nivelul atins de cifra de afaceri a crescut cu 10% in 2006 fata de 2005,
respectiv cu 20 % in 2007 fata de 2006.
In ceea ce priveste structura veniturilor, pe toata perioada analizata , veniturile din
productia vanduta (VPV) au detinut ponderea cea mai importanta, reprezentand in 2007 78% din totalul veniturilor inregistrate; veniturile din vanzarea de marfuri aducand doar un
procent de 22% la veniturile totale.

Profitul aferent activitatii din exploatare prezinta pe intreaga perioada analizata cresteri
considerabile, inregistrand in 2007 o valoare in crestere cu peste 50% fata de anul precedent,
respectiv 47.703 lei.

.
STRUCTURA PATRIMONIULUI
Rubrica
Mijloace fixe (Mf)
Stocuri (St)
Creante si conturi asimilate (CCA)
Disponibilitati
Active circulante (Ac)
Active total (At)
Capital propriu (CP)
Datorii curente (Dc)
Dobinzi curente + credite
Datorii total (Dt)
Total Pasiv (TP)
Pondere MF in Active total

dec-05
254.563
55.619
229.924
735
286.278
540.841
71.897
468.944
51.910
468.944
540.841
47,07

dec-06
565.397
93.297
275.810
1.223
371.709
937.116
79.907
799.885
304.529
799.885
937.106
60,33

dec-07
511.024
241.958
293.417
22.228
578.026
1.091.100
80.113
959.882
320.812
959.882
1.091.100
46,84

Valoarea stocurilor inregistreaza cresteri datorate in principal necesarului de materii prime


si materiale pe care firma se vede nevoita sa il procure, ca urmare a cresterii numarului de
comenzi si al clientilor firmei.

Conturile de creante au intregistrat in 2006-2007 o majorare care reflecta marirea


portofoliului de clienti, consecinta a politicii practicate de catre firma in relatiile comerciale si a
calitatii produselor realizate, ambele aducand dupa sine cresterea increderii clientilor.

Rezultatele politicii comerciale si financiare practiate de societate, se reflecta si in conturile


de disponibilitati, care inregistreaza la sfarsitul anului 2007 valoarea considerabila de 22.228
lei, o crestere importanta fata de 2006.
Un procent important de pana la 40 - 50% din datoriile curente este reprezentat de sumele
datorate asociatilor care au ramas la dispozitia societatii pentru finantarea activitatii curente.

INDICATORI DE SOLVABILIATE

Rubrica
Solvabilitatea Patrimoniala (SP = CP/TP %)
Solvabilitate = Active total / Datorii Total
Rata de acoperire a serviciului datoriei - RASD
( (Pn+A+Dob)/(dob.+rate credite)
Gr. Indatorare (Levierul) = Dat. Totale / Cap
prop

dec-05
13,29
1,15

dec-06
8,53
1,17

dec-07
7,34
1,14

2,58

0,48

0,60

6,52

10,01

11,98

Potrivit policitii practicate de firma, indicatorul solvabilitatii generale, cu ajutorul caruia se


masoara cat din datoriile firmei pot fi acoperite pe seama activelor, se incadreaza in toata
perioada analizata peste valoarea unitara.

INDICATORI DE LICHIDITATE
Rubrica
Rata lichiditatii curente = AC / Dc
Rata lichiditatii rapide = (AC - St) / Dc
Rata lichiditatii imediate = Disponibilitati / Dc
Disponibilitati

dec-05
0,61
0,49
0,00
735

dec-06
0,46
0,35
0,00
1.223

dec-07
0,60
0,35
0,02
22.228

In analiza indicatorilor de lichiditate trebuie precizat faptul ca, inregistrarea disponibilitatilor


banesti se face la sfarsitul fiecarei luni de raportare, perioada care coincide cu ce de plata a
dobanzilor si a ratelor aferente contractelor de credit bancar, precum si a celor de leasing
financiar.
Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2007, firma intregistrea un volum important de
disponibilitati banesti ce ramane dupa plata tuturor datoriilor exigibile, atat a celor de natura
comerciala, cat si a celor de natura bugetara sau bancara.

INDICATORI DE GESTIUNE
Rubrica

Durata medie de stocare *360zile

dec-05

dec-06

dec-07

49,27

40,37

37,93

Durata medie de recuperare a creantelor


*360

124,75

137,11

64,39

Durata medie de achitare a datoriilor pe termen


scurt (Datorii pe termen scurt la inceputul
perioadei + Datorii pe termen scurt la sfarsitul
perioadei)*360/(2*CA)

276,72

343,98

199,07

Pe toata perioada analizata, duratele medii de stocare sunt in scadere de la 49 de zile in


2005, la 37 in 2007; aceste valori intaresc politica de gestiune a resurselor, sustinand o durata
a imobilizarii acestora cat mai mica.
Folosirea eficienta a mijloacelor circulante si obtinerea unui echilibru financiar de natura sa
aduca suportul de disponibilitati banesti necesar atat sustinerii activitatii curente, cat si
realizarea de investitii, este legat de obtinerea in termeni contractuali de perioade mai mici de
timp in cazul recuperarii creantelor, in acelasi timp cu negocierea de termeni contractuali mai
mari in cazul achitarii datoriilor pe temen scurt.
Analiza corelata a duratelor medii de recuperare a creantelor si a celor de achitare a
datoriilor releva o politica contractuala care ofera firmei posibilitatea de a-si asigura
excedentul de lichiditati necesar cu mult inaintea termenelor de plata a obligatiilor. Astfel, la
sfarsitul perioadei analizate - decembrie 2007 perioada de recuperare a creantelor este de 3
ori mai mica decat durata medie de achitare a datoriilor.

INDICATORI DE RENTABILITATE

Rubrica
Rata rentabilitatii economice (Rec= Pe/At%)
Rata rentabilitatii financiare 1. (Pe+RF)/Cp%
Rata rentabilitatii financiara 2. Pn(i)/Cp(i-1)%
Rata valorii adaugate=VAL AD/CA *100

dec-05
2,75
6,93
10,47
24,02

dec-06
3,28
12,22
11,14
25,44

dec-07
4,37
7,95
0,26
30,01

Ratele indicatorilor de rentabilitate se situeaza la valori optime pentru o firma care a


intreprins in perioada 2005 -2007 un proces continuu de consolidare si dezvoltare a activitatii.
Indicatorii astfel calculati sunt la un nivel comparativ cu cei obtinuti de operatori economici
cu acelasi obiect de activitate si de aceeasi dimensiune economica.
Rata rentabilitatii economice inregistreaza pe parcursul celor 3 ani de analiza o crestere
constanta, de la valoarea de 2,75 la 2005, pana la 4,37 in 2007.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1. Obiectul investitiei
S.C. DAKT S.R.L. isi propune prin prezentul proiect de investitii dezvoltarea activitatii,
aceasta efectuandu-se prin achizitionarea unor echipamente tehnologice performante care
vor contribui la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.
Achizitionarea unor echipamente cu un grad ridicat de inovare, reprezinta o necesitate
pentru dezvoltatea societatii in ceea ce priveste realizarea unor produse de o calitate
superioara si asigurarea unor prelucrari diverse ce raspund in mod optim cerintelor clientilor,
aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.

Piata ambalajelor este in dezvoltare, iar tendintele se indreapta spre segmentul


ambalajelor ce vizeaza protejarea mediului inconjurator - in special hartia si cartonul. Astfel,
societatea urmareste implementarea unor strategii eficiente de dezvoltare menite sa asigure
societatii avantajul competitiv in fata celor care nu se adapteaza la cerintelor tot mai exigente
ale pietei.
Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati cu peste 20%,
respectiv cu 5 salariati; astfel numarul mediu de salariati la finele proiectului va fi de 29.
Politica de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala si instruirea a
10 persoane, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.
Prezentul proiect de investitii urmareste achizitionarea unor echipamnete performante
utilizate cu precadere in sectorul tipografic si al ambalajelor, acestea sunt conforme cu
standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen lung.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masina confectionat pahare si recipienti din carton cu


sudura ultrasonica+compresor+stante
Masina de faltuit
Imagesetter
Centraflex 250 Flexografic Press
Masina pentru productia de tavite ecologice din carton
Masini de laminat cu iesire in coala
Masina Folio la cald
Cuptoare UV EMA
Ghilotina de taiat hartie

Masina este proiectata pentru executia de pahare si recipienti din carton laminat cu PE pe
ambele fete. Pentru a suda pe generatoare recipientul din hartie acoperita pe ambele fete cu
PE masina este dotata cu dispozitiv de sudura ultrasonic. Masina poate suda si numai pe o
parte dar daca se va suda numai pe o parte se recomanda un incalzitor suplimentar pentru
sudura pe o parte.

SPECIFICATIE
Micro-control transducer,
Control automat adaptat optic
pentru no contact switch,
Alimentare automata cu
semifabricat
Alimentare automata cu
elemente de fund a paharului.
Burdurare automata
Contor automat
Sudura corp pahar ultrasonic,
Sudura la partea inferioara cu
aer cald
Full automatic,
Schimbare usoara a matritelor
(necesita pahare (cupe ) cu
aceeasi dimensiune a partii
inferioare si acelasi con)
Usor de exploatat,

Paharele cu acoperire dubla cu PE se utilizeaza pentru bauturi calde si reci sau refrigerate
Pentru functionarea masinii conform cu specificatiile tehnice, se va achizitiona un compresor
si diverse stante de forme si dimensiuni diferite.
DATE TEHNICE- YQZB-16A
MARIME RECIPIENT(CAPACITATE) :
Diametrul recipient(parte superioara)
Diametrul partii inferioare:
Inaltimea recipientului:
Tip hartie :
Paper material:
Viteza masinii:
Temperatura de lucru:
Putere incalzitor :
Putere motor :
Putere motor rulare:
Alimentare :
Greutate masina:
Dimensiuni

120g~450g (SE SCHIMBA MATRITA


PENTRU DIFERITE MARIMI)
Min 45mm ~~Max 85mm
Min 35mm~~Max 62mm
Min 35mm~~Max 125mm
180~~350g/mp(Recomandat 220~~ 280g/mp)
Two-side PE coated Paper
35~~40 buc. per minut
0~~400 grd C
2.55kw
1.5kw
0.55kw
380V 50Hz sau 220V 50Hz
1550kg
2650x1200x1550mm

Dimensiune ambalaj:

2700x1400x1900mm

Principiul de lucru:
1. Cartonul se poate tipari dupa care se va stanta pentru a confectiona corpul recipientului.
2. Masina va forma si suda corpul paharului in matrita .
3. Fundul paharului se va forma din carton in rola prin stantare pe masina si se va fixa in
matrta automat.
4.Preincalzire fund pahar,roluire fund pahar sip arte superioara.
5. Sudura parte inferioara si corp.
6. Bordurare parte inferioara.
7.Livrare pahare si scoatere din matrita. Colectare si numarare automata.
CONFIGURARE STANDARD:
Set complet de forme.
Un set de matrite.
Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb
vulnerabile.

SCHIMBARE MATRITA PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE PAHARE


1. Necesita ca partea inferioara sa
fie cu acelasi diametru ceea ce
inseamna ca stantarea fundului
paharului ramane dimensional
neschimbata.
2. Dea asemni ramane constanta si
conicitatea paharului. Matrita
utilizata pentru sudarea corpului
paharului decide conicitatea
paharului ceea ce face ca
aceasta sa poata fi schimbata cu
o matrita de aceleasi
dimensiuni.este foarte dificil sa se
schimbe conicitatea .O astfel de
manevra ar necesita modificari
substantiale in setarea masinii si
unele parti s-ar putea deteriora.
3. SE POATE SCHIMBA
INALTIMEA PAHARULUI CU
MAI PUTIN DE
50MM(H1<50mm)).
4. Inaltimea toatala a paharului nu poate depasi 125mm.(H1+H<=125mm).
INTERPRETAREA IMAGINII
1. C=conicitate.
2. T=Diametrul interior superior

3. B=Diametrul interior inferior .


4. B1=Diametrul inferior.
5. H=Inaltimea.
6. B3=Inaltimea de sudura fund.
7. F=Latimea de sudura generatoare.
8. B2=Latimea corpului paharului .
9. B4=Lungimea de sudura a fundului.
COSTUL UNUI PAHAR (orientativ)
Trebuie avut in vedere urmatoarele aspecte:
1. Pharele(RECIPIENTII) sunt de diferite dimensiuni(120g-5 kg),
2. Materialul 180gsm-500gsm,
3. Tipar executat
MOD DE CALCUL ORIENTATIV

Se pot confectiona
100 de pahare similare
-greutate pahar:5g-total
500g

Pret material: cu
PE pe o parte
1300EURO/tona,

Pentru taierea
hartiei si decuparepierderea este de 15%.

Dintr-o tona de
hartie se obtin: 1 ton=1000
000 g,
1000000x0.85/5=170000 pahare,
Pentru 100 de pahare costul este :1300/1700=0.76 euro.
Costul nu include:Tipar,pretaiere amortizari.

Materialul ales (180gsm


- 350gsm):examplul
selectat 200gsm

Geutatea hartiei
necesaret: W1 x L1 x
200gsm = w g
Exemplul abordat -20
de pahare

Greutatea fundului
paharului :

B4 este putin mai scurt ca


B3 (normal B3=5mm
pentru pahare,10mm
pentru cupe,12mm for
recipienti mai mari)
O piesa pentru partea de
fund are dimensiunea:Latimea=B+B4+(4-6) , Lungimea=B+B4+(4-6)
Greutate fund pahar=Latime x Lungime x 200g(greutate hartie)= m g

Greutate necesara hartie:


w/20+m g ( cw)( g)
Din o tona de hartie se poate
Produce :1000000g/cw pieces ,
(suma)

Pret hartie 1300 euro/ton

Format:
Descriere / optiuni:

Internal drum

Tehnologie
Rezolutie min (dpi)
Rezolutie max (dpi)
Format max
Procesor

1270
3200
743*580
Online Procesor
Echographic

SPECIFICATIE DE BAZA
UNWIND(Derurlator)suport materie prima:Ax cu aer -diam 76mm, Reglare manuala a
tensiunii in banda(pentru reglare automata vezi optiuni)
SPLICE TABLE(Masa de despicare-innadire banda) : cu clape si ghidarea despicarii
AUTOMATIC WEB GUIDE(ghidare automata a benzii) : sensor de ghidaj
CENTRAL IMPRESSION PRINTING UNITS(tipar system tambur central): 250mm latime
de tipar
Cartridge based Inking Units( unitati de tipar sistem cartus)
Contine rola de masura cu system de reducere secventiala a vitezei de lucru, cartus de
cerneala si system total ajustabil cu unghi reversibil Doctor Blade si racleta laterala.
Quick Release Ceramic Anilox Rolls-(cilindrii anilox ceramici cu schimbare rapida
Sistem automat de eliberare placa& rotire constanta a cilidrului anilox

Reglare in timpul mersului a registrului lateral si liniar intre culori.


DRYING SYSTEM:sistem de uscare
Uscatoare individuale IR-2KW si cu suflare de aer cald -teperatura progresiva odata cu
variatia de viteza a tiparului .
U.V DRYER (uscator UV)
Lampa UV cu putere variabila instalata dupa unitatea a 6-a de tipar
ROTARY DIE STATIONS(unitati de stantare rotative):............2 buc
Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate
Reglare laterala si liniara manuala(optional -a treia statie de stantare
ROTARY DIE / SHEETER STATION(statie de taiere un coli rotativa) ......1 buc
Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate
Reglare laterala si liniara manuala(optional -a treia statie de stantare)
AUTOMATIC BOTTOM UP STACKER(stacker automatic cu sezare de jos in sus
SLITTING(statie de despicare) .......................1buc
Unitate de despicare cu doua statii pneumatice de taiere
WASTE REWIND TURRET(unitate de colectare deseu)... 1buc
Unitate de colectare deseu cu control manual al tensiunii in banda si ax pneumatic
REWIND TURRET(statie de bobinare banda produs) .............1 buc
Indicata pentru film(PP,BOPP,PE)sau carton.Ax pneumatic- 76mm ,
Diametrul maxim a role bobinate 600mm (Optional- a doua statie de bobinare)

Livrare cu:

2 Seturi de cilindrii de tipar , in set role de cerneala, 1 cilindru magnetic pentru stanta,1
cilindru pentru taiere in coli, 35 Kg de cerneala flexografica

Livrare :16-18 sapatamani de la primirea avansului


Accesorii :

sistem inspectie video(web viewer)

sistem montare cliseu pe cilindri

unitate de lacuire(fixata la sfarsitul statiei


de taiere livrata cu pompa de cerneala

uscator u.v .(single lamp system

adaptor stante die (to enable use of


dies from other machines

2 crush slitters.(livrat complet cu fitinguri


de aer)

derulator extern cu masa de innadire si


ghidare de banda

frane pneumatice cu brat de urmarire


(constant tension)

laminator

control automat al tensiunii

Diametru hartie 4-9 inch


Viteza 30-50pieces/min
Tensiune/frecventa 220V/50Hz
Putere 2KW
Greutate 250 Kg
Gabarit(L*W*H) 1380*1150*2050
mm
Aer comprimat Presiune 0,6
Mpa
Debit 1m3 /min

52 x
72 cm

Grad de utilizare:
Dimensiuni de lucru:
Dimensiune placa 50 x
incalzit 70 cm
Dimensiune placa de 52 x
aseza 75 cm
Latime max folie 70 cm
Reglaj avans folie autom
at
Domeniu de 0-300
temperatura grade
Celsiu
s
Reglaj temperatura Termo
stat
Presiunea de lucru 150
tone
Numar role folie 2
simultan
Puterea instalata totala 10 kW
Greutate: 2500
kg
alimentare: 380
V/50
Hz
Putere: 3,5
kWputere
motor

Contor,
eliminare
coala,
eliminare
rola
Dimensiuni de lucru: 72 cm
Greutate: 700 kg
alimentare: 380V/50
Hz
Putere: 5,5 kW
Dimensiuni: 2550 x
1250 x
1400 mm
Disponibila: imediat
Livrabila: imediat
Garantie: 1 an
Situatia prezenta: max 15
m/min

Dimensiuni: 120 x 164 x


160 cm
Disponibila: Imediat
Livrabila: Imediat
Garantie: 1 an

50*70 cm

Dimensiuni de lucru
Greutate 700 Kg
Alimentare 380V/50Hz
Putere 19,2 kw
Dimensiuni amplasare 760*3000*(500700)mm
Puterea lampilor UV 80W/cm
Viteza max 60m/min
Livrare 30 zile
Garantie 1 an

Dimensiuni de lucru: 78 cm

Actionare electrohidraulica
Masa suflanta da, inclusiv
laterale
Programe Digitale
Fotocelule Da
inaltime top 12 cm
lungime in spatele cutitu 78 cm
lungime in fata cutitului 52 cm
sistem de presare electro-hidraulic
sistem de taiere electro-hidraulic
viteza de taiere 45 taieri/minut
precizia de taiere 0,05 mm
Greutate: 1700 kg
alimentare: 380V/50 Hz
Putere: 3,5 kW
Dimensiuni: 2 x 2 m
Garantie: 1 an
4.2. Avantajele produselor si serviciilor
Avantajul de care beneficiaza SC DAKT SRL, fiind o firma de dimensiuni mici, cu 12
angajati, il constituie usurinta adaptarii la mediul extern, organizarea foarte buna a activitatii,
importanta acordata fiecarui proiect care conduce la o planificare optima a activitatii.
Societatea se regaseste printre putinii producatori de carton ondulat in doua straturi de tip
alimentar din zona Olteniei, consecinta a acestui fapt o reprezinta preturile practicate pentru
ambalajele produse, situate la un nivel mai scazut decat cele ale marilor firme din acelasi
sector. Politica de preturi constiutuie un element cheie al mixului de marketing realizat de
societate.
Societatea urmareste oferirea unor produse de calitate superioara si a demarat
principalele actiuni pentru obtinerea certificarii ISO 9001-2001.
Standardul ISO 9001/2001 se poate aplica in orice tip de intreprindere, indiferent de
obiectul de activitate - productie sau servicii. Acest certificat atesta indeplinirea normelor de
calitate de catre companie si ii confera acesteia recunoasterea si respectul fata de activitatea
sa la nivel international. Prin certificarea SR EN ISO 9001:2001, societatea va oferi
recunoasterea calitatii serviciilor oferite clientilor sai si va impune numele companiei pe piata
de profil, in judetul Dolj si in tara.
De asemenea experienta managementului de varf este un avantaj in acest domeniu de
activitate prin abilitatea de a contracta noi clienti si de a implementa un standard calitativ
ridicat in cadrul societatii.
Aceste lucruri fac din societate un producator serios cu avantaje considerabile in fata
noilor intrati pe piata, dar si a celorlalti
concurenti, conferindu-i o pozitie favorabila.
SC DAKT SRL se adapteaza
la noile tendinte ale pietei ambalajelor prin

productia de carton ondulat si de ambalaje


din carton si hartie, materiale biodegradabile
ce protejeaza mediul inconjurator.
Ambalajele oferite de societate sunt proiectate dupa consultari realizate cu clientii si sunt
efectuate in conformitate cu solicitarile acestora.
Societatea reuseste sa implementeze datorita structurii sale flexibile, cu ajutorul
partenerilor, sisiteme si tehnologii noi care conduc la realizarea si obtinerea unui produs de o
calitate superioara
4.3. Managementul proiectului si activitatile realizate prin proiect
Sistemul de management implica achizitionarea unor echipamente noi, cu certificat de
calitate conform standardelor europene. Activitatile implicate in proiect se refera la activitatea
de achizitionare, activitatea de instalare si montare, de recrutare si instruire personal, de
punere in functiune si darea in functiune, urmand ca la final sa se realizeze partea de
promovare si de marketing.
Echipa responsabila de proiect este condusa de - responsabilul legal al proiectului si
prevede si responsabil tehnic datorita faptului ca investitia se refera cu precadere la achizitia
de utilaje si echipamenete necesare dezvoltarii tehnologiei de productie ca solutie integrata
de crestere a competitivitatii societatii, termenul de finalizare a implementarii este de 6 luni.
Societatea se va asigura ca implementarea proiectului s-a realizat atat prin prisma
atingerii indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in
activitatea curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii:
productivitatea, atat din punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.
De asemenea, angajatii existenti vor fi pregatiti pentru ancorarea si pregatirea implicarii
in societatea noastra si a personalului nou generat de investitia prezentata prin proiect. Fluxul
informational va fi asigurat la toate nivelurile ierarhice tinand cont atat de sistemul informatic
de care dispune scietatea si care sta la baza implementarii eficiente a prezentului proiect, cat
si prin canale directe de informare (sedinte de informare, operative).
A.1. Activitatea de achizitionare a utilajului in proiect. Tinand seama de valoarea
estimata a contractului de achizitie, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Cap. II din
Ghidul solicitantului, 3. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ACHIZITI
ILE PUBLICE in cazul operatorilor economici privati - beneficiari ai POS Cresterea
Competitivitatii Economice, vor fi respectate procedurile prevazute in Normele interne de
achizitii din Anexa V la Contractul de finantare.
Aceasta activitate este, in implementarea proiectului, prima ca realizare, de realizarea
ei depinzand executarea celorlalte. Un aspect important pe care societatea trebuie sa
considere il reprezinta alegea procedurii de achizitie in raport de valoarea contractului

Durata acestei activitati se stabileste tinand seama de asigurarea unor perioade optime
pentru participarea la procedura de achizitie a potentialilor ofertanti si termenul mediu de
livrare.
A.1.1. Subactivitatea de intocmire a documentatiei de achizitie
Pe acest proiect, activitatea de achizitie urmeaza sa se desfasoare parcurgandu-se
etapele:
* Programarea achizitiei - identificarea necesitatii
- estimarea valorii
- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)
* Elaborarea documentatiei de achizitie
- elaborarea caietului de sarcini
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie (optional)
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Elaborarea documentatiei de atribuire


Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale,
tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si
pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea documentatiei de
atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea concordantei dintre datele
tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnicofinanciare din proiectul cofinantat din POS CCE.
Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare);
- instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de clarificari, pentru
depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la
procedura de atribuire;

- optional, cerinte minime de calificare si selectie a ofertantilor cu precizarea documentelor


care urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea indeplinirii acestor criterii;
- caietul de sarcini;
- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei
financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;
- informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea
ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel
mai scazut)
- informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in
anuntul/invitatia de participare.
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor
necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale
acestora.
Criteriile de calificare si selectie reprezinta acele conditii/cerinte minime, impuse prin
documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant, care se refera la:
- situatia personala a ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara a ofertantului;
- capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;
- standarde de asigurare a calitatii;
- standarde de protectie a mediului;
- standarde referitoare la condittile de munca si de protectie a muncii.
Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie disproportionate in
raport cu obiectul contractului.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.1. este de 1 luna,urmand a fi desfasurata in luna 1
de la semnarea contractului de finantare.
Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste alegerea


criteriilor de calificare, selectie si atribuire.
Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in realizarea componentei tehnice a
caietului de sarcini.
A.1.2. Subactivitatea de derulare a procedurii de achizitie
* Anuntul/invitatia de participare
- elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un ziar local/national
- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - raspuns la solicitarile de clarificari
* Derularea procedurii
- primirea si inregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare
* Atribuirea contractului
- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti
- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national
- semnarea contractului
Anuntul/invitatia de participare
Dupa finalizarea documentatiei de atribuire, beneficiarul va publica un anun de
participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel
putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi
elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare.
Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de
drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate,
produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respective.

Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa nu se


regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:
a) sunt insolvabili sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un
administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau sunt in
situatii similare prevazute in legislatia nationala;
b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;
c) au fost condamnati in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in
materie profesionala;
d) in ultimii 5 ani, au fost condamnati prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru
participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau
pentru spalare de bani.
e) sunt vinovati de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care
autoritatea
contractanta le poate dovedi;
f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetele locale in conformitate
cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilite;
g) sunt vinovati de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile
contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;
h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor
contracte.
Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii, prin care
se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai sus.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de
participare va fi stabilit astfel incat sa permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si
financiar. Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in
documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite

beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte


ofertantul castigator si sa semneze contractul.

Derularea procedurii
La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii. O oferta
primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata
conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta originala (tiparita,
semnata si stampilata).
Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen si ai
caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca este cazul,
descrise in documentatia de atribuire.
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punctul de
vedere al valorii, al performantelor tehnice si al obiectului cu cerintele mentionate in caietul de
sarcini. Ofertele trebuie defalcate pe componente si preturi.

Atribuirea contractului de achizitie


Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti
ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un ziar
local/national.
Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de
ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de
mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din
contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare
tehnico-financiara a proiectului.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti semnatare,
obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare si ferme pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/ executia lucrarilor, contul in care se vor face platile. Vor fi
prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie,
standarde de calitate, service, garantii etc.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.2. este de 1 luna, de la luna 1 la 2, urmand a fi
finalizata la finalul lunii 2.
Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste asigurarea


desfasurarii conforme a procedurii de achizitie, de incheierea legala a contratului de furnizare.
Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in verificarea conformitatii specificatilor
tehnice prevazute.
Responsabilul financiar de proiect va verifica respectarea legalitatii cheltuielilor, daca acestea
se incadreaza in limitele prevazute in bugetul aprobat.
A.1.3. Subactivitatea de livrare si receptie a utilajului
Termenul de livrare pentru echipamentele contactate este de pana la 18-20 saptamani ( 5
luni). Durata acestei activitati a fost stabilita tinand seama de aceste aspecte.
Livrarea va fi efectuata, in conformitate cu prevederile contractuale, de catre furnizor la
sediul beneficiarului. La livrare se va verifica conformitatea tehnica dintre oferta si produsul
efectiv livrat si se vor intocmi documentele contabile necesare pentru luarea in evidenta a
acestora.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.3. este de 5 luni, de la luna 3 la 7,urmand a se
incheia la finalul lunii 7.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care va efectua formalitatile si documentatia necesara.
Responsabilul tehnic, care va inspecta conformitatea tehnica si functionalitatea utilajului.
Responsabilul financiar, care urmeaza a inregistra in evidenta contabila a firmei utilajul
achizitionat.
A.2. Activitatea de instalare si montare a echipamentelor, in vederea integrarii
efective in fluxul de productie al intreprinderii. Aceasta presupune atat montarea la locul de
productie cat si realizarea de probe tehnologice care sa confirme caracteristicile tehnice ale
echipamentului.
Va fi ulterioara activitatii A1 si se va desfasura la sediul societatii. Montarea echipamentelor se
va realiza de catre perosnal specializat din partea furnizorului, asistat de persoane din partea
societatii.
Durata estimata a Subactivitatii A.2. este de 2 saptamani, urmand a se realiza in
primele 2 saptamani ale lunii 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care se va ocupa de planificarea activitatii, aceasta efectuandu-se


imediat ce echipamentul a fost livrat.
Responsabilul tehnic, care va urmari desfasurarea operatiilor de montaj.
Responsabilul financiar, care urmareste efectuarea platile ce decurg din aceasta activitate, in
special pentru instalarea si montajul care nu sunt asimilate livrarii echipamentelor .
A.3. Activitatea de recrutare, instruire si pregatire a personalului, are drept scop
asigurarea unui nivel de pregatire pentru acele persoane care vor fi in mod direct implicate in
utilizarea utilajului. Activitatea de pregatire va fi realizata de catre furnizorii utilajului.
Proiectul urmareste crearea pe termen nedeterminat a inca 5 locuri de munca. Angajarea
pe aceste posturi se va face cu respectarea legii, a principiului transparentei si a egalitatii de
sanse. Activitatea de recutare se va face cu implicarea AJOFM Dolj si va cuprinde
urmatoarele etape:

Anunt de recrutare personal, pe specializari, in ziar local si la sediul AJOFM Dolj

Prima etapa in recrutarea personalului este efectuate procedurilor de publicitate si


informare cu privire la oportunitatea de angajare. Astfel vor fi publicate anunturi in ziare de
circulatie locala in care vor fi mentionate posturile care urmeaza a fi scoase la concurs. In
paralel va fi comunicat AJOFM Dolj numarul si tipul de posturi, identificat prin Calsificare
COR, necesar pentru completarea structurii de personal.
Sunt necesare:
Nr. crt.

Denumirea
postului

Nr. angajati

1
2
3

Analiza CV-urilor primite si programarea interviurilor persoanelor selectate

Dupa primirea CV-urilor persoanelor interesate, vor fi selectate acelea care corespund din
punct de vedere al cerintelor solicitate. In aceasta etapa se va acorda o atentie sporita
respectarii egalitatii de sanse intre barbati si femei, mai ales in ceea ce prineste selectarea
potentialilor candidati.
In urma acestei activitati vor fi programat la interviuri persoanele selectate si cele
repartizate de catre AJOFM Dolj.

Sustinerea interviurilor

In aceasta etapa candidatii selectati vor sustine interviuri cu reperezentantii beneficiarului.


Ca urmare a acestei activitati vor fi identificati angajatii care corespund cerintelor
angajatorului.
In cadrul interviului vor fi analizate si evaluate cunostintele teoretice si abilitatile de
comunicare. Tot in cadrul acestei probe pot fi organizate si probe practice pentru evaluarea
aptitudinilor specifice. In urma interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 10,
notele obtinute fiind trecute intr-un proces-verbal special realizat pentru aceasta proba, care
va fi semnat de catre toti membrii Comisiei de examinare si angajare.

Selectarea viitori angajati

Candidatii calificati sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile


calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit,
postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane reusita la concurs,
posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
Angajarea candidatilor admisi se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, fiind
supusi unei perioade de proba de 30 zile calendaristice pentru functiile de executie conform
art. 31 alin. (2) si 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere conform art. 31 alin.
(1), Legea 53/2003 - cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Muncii. Daca la sfarsitul
perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi
definitivata de la data inceperii perioadei de proba.
Instruirea si pregatirea personalului va avea drept obiectiv familiarizarea lucratorilor cu
noul utilaj si pregatirea acestora in protectia muncii. Activitatea de instruire si pregatire a
personalului va fi efectuata de personal specializat din partea furnizorilor.
Durata estimata a Activitatii A2 este de 2 luni, urmand a fi implementata intre Luna 7 si
luna 8.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care va realiza analiza CV-urilor, sustinerea interviurilor si selectarea
viitorilor angajati.
Responsabilul tehnic, care va participa la sustinerea interviurilor si va supraveghea procesul
de instruire si modul cum lucratorii au dobandit deprinderile necesare.
A.4. Activitatea de punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor, se dau in
folosinta echipamentele si utilajele, urmand a fi utilizate in activitatea de productie realizanduse produsele specifice firmei, in cadrul unui flux prezentat detaliat in cadrul planului de
afacere.

Durata estimata a Activitatii A4 este de 1 sapatamana luna de la instalarea si montajul


fiecarui echipament, insa avand in vedere ca activitatea A.2. se realizeaza pe parcursul a 5
luni si activitatea A4 urmeaza a fi implementata intre Luna 2 si luna 6.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul tehnic, care urmareste utilizarea echipamentelor in procesul de produtie.
A.5. Activitate de promovare si marketing, conceputa ca o activitate cu caracter de
permanenta.
A.5.1. Subactivitatea de promovare a proiectului

Redactarea materialelor ce urmeaza a fi imprimate pe pliante, cataloage, anunturi.


Publicarea anunturilor de incepere a proiectului - materialele vor fi concepute in
vederea evidentierii punctelor tari ale tehnologiei de productie si a avantajelor
competetive ale produselor realizate.

Contactarea unei firme pentru realizarea pliantelor, cataloagelor si a materialelor


promotionale - realizarea materialelor va fi efectuata de o societate specializata
pentru asigurarea unei calitati optime.

Distribuirea pliantelor, cataloagelor si efectuarea promovarii - promovarea imaginii


firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in cataloage locale si
nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de materiale
promotionale (pliante, cataloage), cu ocazia anumitor evenimente - conferinte,
simpozioane, congrese, intalniri cu oameni de afaceri.

A.5.2. Subactivitatea de marketing a societatii


Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de
materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia anumitor
evenimente - targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei mesajului
publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media la care a apelat
societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene, publicitatea radio. De
mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este faptul ca societatea este
membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare a
vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de publicitate.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare prin
prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea electronica. Pentru
aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata - o "solutie externa" care furnizeaza

solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin intermediul careia de efctueaza


promovarea produselor se regaseste la adresa www.flypack.ro.
Durata estimata a Activitatii A5 este de 8 luni, urmand a se desfasura pe parcursul
implemetarii proiectului, suprapunandu-se cu realizarea celorlalte activitatii .
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care urmareste contactarea furnizorului de materiale si utilizarea
instrumentelor de marketing.
Responsabilul financiar, care urmareste elaborarea documentatiei necesare
4.4. Planul de finantare a investitiei:

lei
Elementul de cost

Finantat din :
Contributie
Contributie
proprie
finantare
nerambursabila

Costul total al
elementului

4.5. Programul de punere in functiune


Proiectul prezent se refera la achizitia unui utilaj necesar pentru optimizarea si
eficientizarea activitatii desfasurate. Operatiunile necesare pentru realizarea proiectului se
refera la achizitia utilajului, instruirea personalului privind functionarea lui si la actiunile de
promovare si marketing.
Operatiunea

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

5. PLANUL OPERATIONAL
5.1. Descrierea produselor oferite.
Tinand cont de cele doua activitati distincte dezvoltate de societate, principalele produse si/
sau servicii realizate de S.C. DAKT S.R.L. :
Activitatea de Tipografie
o

Afise, pliante publicitare.

Afisele si pliantele publicitare se pot confectiona din:


- hartie dublucretata (gramaj 90 - 250 gr/mp)
- hartie autocolanta
- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- pentru afise si pliante publicitare de dimensiuni reduse (maxim A4), tiparit maxim 2
culori se poate folosi hartie offset (gramaj 60 - 80 gr/mp)
Imprimarea se face cu 1 - 5 culori, fata-verso, in functie de macheta grafica si de cerintele
clientului.
Afisele si pliantele publicitare se pot infolia fata-verso si se pot plia in functie de cerintele
clientului.
o

Mape

Mapele se pot confectiona din:


- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- hartie dublucretata (gramaj 200 - 300 gr/mp)
o

Produse papetarie, caiete, tipizate

Produsele de papetarie se confectioneaza din:


-

INTERIOR - hartie offset (gramaj 50 - 60 gr/mp)

COPERTA - hartie offset (gramaj 180 gr/mp) pentru


monocromie
- carton duplex (gramaj 220 - 250 gr/mp) pentru policromie
- hartie dublucretata (gramaj 170 - 220 gr/mp) pentru policromie
Pentru blocurile de desen format A3 si A4: - COPERTA - carton duplex 230 gr/mp
- INTERIOR - hartie offset 80 gr/mp
Formularele tipizate se pot confectiona din:
- hartie offset (50 - 80 gr/mp)
- hartie autocopiativa (3 culori - alb, verde, roz)
Formulare tipizate se pot lega in carnete, registre de diferite
dimensiuni cu coperti de diferite grosimi (mucava, carton),
caserare cu imitatie piele, DCL tiparit sau nu.
Formularele tipizate se pot inseria cu maxim 7 cifre si se
pot perfora pentru desprinderea cu usurinta de cotor.
Calendare

Calendarele de perete se confectioneaza cu sau fara


personalizare, in functie de cererea clientului. Imprimarea se face pe
hartie dublucretata, gramaj 130 - 200 gr/mp, cu 1-5 culori (triptic,
floral, peisaj, imagini Craiova, picturi, etc). Calendarele se pot
executa cu 6/12 file. Prinderea se face prin arc sau lipire cu perforeu.
Calendarele piramida si calendarele de buzunar se
confectioneaza cu sau fara personalizare, in functie de cererea
clientului din carton duplex (gramaj 230-270 gr/mp), StromCard (grad
de albire ridicat, gramaj 200-220 gr/mp). Calendarele piramida pot fi
simple (piramida) sau cu suport piramida cu 6/12 file, prindere cu arc.
Imprimarea se face cu 1-5 culori.
Etichete (policromie, laminare fata verso)

Activitatea de productie a cartonului ondulat si a ambalajelor


o

Carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E

Este alcatuit din doua straturi de hartie:

unul de tip testliner sau kraftliner, denumit capac, alb sau natur,

celalalt de tip fluting denumit strat ondula; in functie de marime, ondula


poate fi de tip B, C sau E.

Cele doua straturi sunt unite prin linii de lipire intre varfurile ondulelor sau capac. Cartonul
ondulat de tip II se prezinta sub forma de role cu o latime de la 800 mm la 2100 mm si o
greutate de la 30 kg/rola pana la 250 Kg /rola, in functie de tipul de hartie si de ondula.

Ambalaje confectionate din carton duplex si carton ondulat

Cutii clasice (FEFCO 0201) confectionate din placi de carton ondulat


de diferite tipuri, neimprimate sau imprimate flexografic pana la 4 culori, cu capac
exterior alb sau natur, si sunt destinate ambalarii unei game variate de produse:
produselor alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, diferite aparate de
telecomunicatii si electronice, materiale de constructii etc.
o

Cutii stantate realizate prin stantarea placilor de carton ondulat de


diverse dimensiuni, ambalaje complexe, cu capac albit sau natur, imprimate flexografic
cu pana la patru culori; acestea au o larga arie de utilizare, putandu-se ambala atat
obiectele de uz casnic de mici dimensiuni, cat si produse electrocasnice voluminoase,
bauturi si tigari, produse alimentare de diverse tipuri: fructe si legume, pizza, dulciuri,
produse de patiserie, cafea, biscuiti etc.

Cutii caserate confectionate din carton ondulat caserat cu carton


duplex de diferite gramaje de la 225 pana la 350 gr/mp cu spate gri sau diverse
suporturi de hartii si cartoane tipografice, imprimate in policromie pana la 4+2 culori
speciale, destinate ambalarii articolelor de uz casnic, in diferite ramuri ale idustriei
alimentare, etc.
5.2. Descrierea fluxului tehnologic.

A. Flux tehnologic pentru activitatea de tipografie poate fi descris dupa cum


urmeza :
I. ACCEPTAREA COMENZII
.

Analizarea cerintei clientului

.
Informatii privind produsul (dimensiune,forma, felul si calitatea
materiei prime dorita pt. confectionare, imaginea, culoarea si tirajul
pt. respectivul produs)

Verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului

Calculatia de costuri

Calculatia de pret

Comunicarea catre client a pretului si termenul de executie

Realizarea machetei grafice

Efectuarea si acceptarea "BUN DE TIPAR,,

Analiza unui eventual contract

Stabilirea termenelor de plata

II. LANSAREA COMENZILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE


.

Verificarea stocului

Analizarea ofertelor de preturi de la furnizori

Efectuarea comenzilor pt. necesarul de materii prime si materiale

III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI


Deschiderea comenzii interne care cuprinde :
-

tipul de materie prima ce trebuie folosita - cantitatea


formatul de tipar
utilajul pe care se tipareste
data inceperii executiei

IV. FABRICAREA PRODUSELOR

V.

Realizarea filmului

o
o

Transpunerea lui pe placa


Tiparitul

Taierea, ajustarea

Legarea sau inserierea (depinde de fiecare produs in parte )

RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUSULUI FINIT

VI. AMBALARE SI LIVRARE


VII. INTOCMIREA FACTURII CATRE CLIENT

Aparatura ante proces tehnologic:


-

Calculatoare
echipate
corespunzator
tipografiei

Rama
filme

Heidelberg, tipar
policromie,
format
35x50

KBA,
policromie,
50x70

Adast, tipar offset,


format 43x61

Riso RP3100, tipar


offset, format 21x42

Masina de liniat din


bobina

ghilotina 3 cutite

ghilotina 1 cutit

developat

Masini tiparit:

tipar
format

Utilaje finisare:

B. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A CARTONULUI ONDULAT


Cartonul ondulat se obtine printr-o tehnologie speciala, care consta din mai multe faze:
o

conditionarea hartiilor,

o
o
o
o
o

ondularea hartiei miez,


aplicarea adezivului,
lipirea hartiei capac,
uscarea,
finisarea cartonului rezultat.

Toate aceste faze se realizeaza pe masina de carton ondulat. Aceasta masina are in
componenta o parte umeda si o parte uscatoare, precum si niste instalatii-anexa.
Partea umeda cuprinde: derulatorul, preincalzitorul, grupul de ondulare si grupul de lipire.
Partea uscatoare este alcatuita din: masa uscatoare, cutitele de taiere si dispozitivele de
preluare a formatelor.
Instalatiile-anexa cuprind: sistemul de alimentare cu abur si de evacuare a condensului, de
alimentare cu energie electrica, de actionare-sincronizare, instalatia de ungere, de vacuum,
de ventilatie, de preparare a cleiului de amidon etc.
Partea umeda
Derulatorul realizeaza alimentarea continua cu hartie a masinii si permite tensionarea
controlata si uniforma a benzii de hartie inainte de intrarea in grupul de ondulare.
Preincalzitorul conditioneaza hartiile miez si capac prin cresterea controlata a temperaturii,
pentru ca acestea sa se comporte corespunzator in procesul de ondulare si lipire. Transferul
de caldura se realizeaza prin contactul direct al hartiei cu suprafata valturilor metalice,
incalzite cu abur la 12-16 at.
Grupul de ondulare reprezinta cea
mai importanta parte a masinii de carton
ondulat pentru ca de modul sau de
actionare depind calitatea cartonului
ondulat si productivitatea masinii. Fiecare
grup de ondulare este dotat cu un pod de
depozitare si transportare a cartonului tip
II. Podul masinii permite grupului de lipire
sa functioneze cu viteza diferita de cea a
grupului de ondulare, in situatia
alimentarii defectuoase a masinii cu
hartie sau aparitiei unor discontinuitati de
functionare.

Grupul de lipire are rolul de a depune adeziv pe varful ondulelor cartonului tip II care
soseste de la grupul de ondulare.
Partea uscatoare
Masa uscatoare are rolul de a indeparta excesul de umiditate din carton si de a consolida
lipiturile incepute in grupurile de ondulare si lipire.
Dispozitivele de taiere sunt reprezentate de: cutitul de debitare a marginilor cartonului,
cutitul de taiere in lungime si cutitul de taiere transversala.
Dispozitivele de preluare a formatelor sunt prevazute cu benzi incetinitoare, care dirijeaza
placile de carton spre mesele de stivuire, dupa care acestea ajung pe o masa cu role, unde
se alcatuiesc pachete de placi dintr-un numar prestabilit de formate. Pachetele de placi
rezultate sunt apoi evacuate pe mesele de asteptare laterale, de unde, ulterior, sunt dirijate
dupa necesitati.
ALCATUIREA CARTONULUI ONDULAT
Pentru fabricarea cartonului ondulat se folosesc trei semifabricate:

Hartia strat ondulat (hartia miez). Hartia miez este de patru tipuri: Fluting, Kemifluting,
Wellenstoff si Schrenz.

Hartia strat neted (hartia capac). Hartia capac este de patru tipuri: Testliner , White Top
Testliner , Ecokraft , Kraft.

Adeziv (clei de amidon).

Note:
Fluting (F) = hartia strat ondule, hartia miez;
Schrenz (S) = sorturi inferioare de hartie miez si capac fabricate din maculatura;
Wellenstoff (W) = sortiment din hartie miez fabricat din maculatura;
Testliner natur (T) = hartie capac fabricata din maculatura fractionata sau cu adaos major de
maculatura, care raspunde unor caracteristici impuse; poate fi mono sau multi strat, in ultimul
caz cu stratul de fata din celuloza naturala sau albita;
White Top Testliner (A) = hartie capac inalbita (pentru stratul de fata al cartonului);
Ecokraft (EK) = hartie capac ecologica din maculatura cu o cantitate de celuloza sulfat mai
redusa (alternativa romaneasca la Kraft);
Kraft (K) = hartie capac din celuloza sulfat ( Kraftliner);

TIPURI DE CARTON ONDULAT


Clasificarea cartonului ondulat are la baza mai multe criterii, dintre care cele mai importante
sunt
destinatia
ambalajului,
tipul
cartonului
ondulat
si
marimea
ondulei.

Tinand cont de scopul ambalajului obtinut in urma procesarii cartonului ondulat se


deosebeste
ambalajul
de
transport,
de
desfacere
si
de
prezentare.

In functie de numarul de straturi de hartie, se deosebesc mai multe tipuri de carton


ondulat: tip II, III, V, VII, denumite si CO2, CO3, CO5, CO7.
o

tipul II - este compus dintr-un capac si o hartie miez, unite prin linii de lipire intre
varfurile ondulelor si capac;

tipul III - este compus dintr-un strat ondulat, prins intre doua straturi netede;

tipul V - este compus din doua straturi ondulate si trei straturi netede;

tipul VII - este compus din trei straturi ondulate si patru straturi netede.

Un alt criteriu de clasificare este marimea ondulelor, definita prin inaltimea(h) si pasul(p)
ondulei din hartia miez. Din acest punct de vedere se deosebesc ondule de marimi:
o

mari: tip C tip A;

medii: tip B ;

fine: tip E;

microondule: tip N, tip F.

Cartonul ondulat tip II produs de societate poate avea ondule de tip B, C sau E.

Caracteristici de baza :

tip ondula si numar straturi

rezistenta cartonului (g/cm)

rezistenta la plesnire (kPa)

umiditate : 8-12%

Caracteristici fizico-mecanice:
Masa
1. Tip II: 180 - 470 g/mp
Rezistenta la plesnire
1. Tip II: 200 - 400 kPa
Umiditatea
8-12 %
Produsele finite obtinute prin procesarea cartonului ondulat sunt ambalajele, in majoritate
cutii, intr-un numar foarte mare de tipuri si dimensiuni. Se pot realiza si ladite, cat si accesorii
de prezentare, displayere.
Toate tipurile de ambalaje se pot realiza in orice sistem constructiv. Asamblarea cutiilor se
face prin capsare, lipire sau auto-asamblare.
Pentru realizarea ambalajelor din carton se executa o serie de operatii in vederea
prelucrarii acestuia:
TAIEREA
CASERARE lipirea unei suprafete mari, tiparite, pe o suprafata mai dura.

Se introduce cartonul in spatiul destinat acestuia pe benzile


transportoare, de unde va fi preluat de primul set de valturi, acestea conduc
cartonul la al doilea set de valturi, unde are loc impregnarea cu adeziv;

Hartia ce trebuie caserata este introdusa in suportul destinat


acesteia, de unde va fi preluata de al treilea set de valturi, impreuna cu cartonul
impregnat cu adeziv, din acest moment incepe caserarea propriu-zisa;

Cartonul si hartia care au fost caserate trec prin alte trei randuri
de valturi care exercita o forta de presare asupra hartiei si cartonului pentru o mai
buna uniformizare;

Adezivul ce impregneaza cartonul se depoziteaza in cutia aflata


deasupra suportului de hirtie, de unde ajunge apoi la al doilea rind de valturi, printrun set de conducte de distribuire, debitul adezivului se poate regla din caneaua
aflata in spatele suportului de hirtie; surplusul de adeziv de pe valturi este colectat

intr-o cuva aflata sub valturile de ungere; eliminarea surplusului din cuva se va
efectua prin deschiderea canelei aflate sub cuva.
BIGUIRE Bigul este urma dupa care se indoaie o hartie sau un carton. Ca indoirea
sa fie facuta in conditii optime, fara sa apara defecte sau crapaturi, masina de biguit
preseaza o urma care face ca tiparitura sa se indoaie perfect.
STANTARE Prin stantare putem da forma dorita unei mape, unui catalog tiparit sau
serigrafiat. Stantarea unui carton il transforma intr-o cutie de dimensiunile dorite.
Practic, prin stantare se poate realiza orice forma.
Pe langa acestea , se mai executa si operatii de imprimare prin policromie, operatii de
liniere, operatii de lipire si operatii de laminare. Unele dintre acestea se executa si in cazul
produselor realizate in tipografie, fiind folosite aceleasi utilaje si echipamente.
Pe plan international s-a adoptat o codificare specifica industriei cartonului, respectiv
tipurilor constructive ale cutiilor din carton ondulat, clasificare realizata de catre Federatia
Europeana a Producatorilor de Cutii de Carton Ondulat (FEFCO)*, infiintata in anul 1952, cu
sediul la Bruxelles, guvernata de legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni
spre intampinarea clientilor.

5.3. Productia preconizata

5.4. Costuri operationale si costuri de intretinere


6. ANALIZA PIETEI
6.1. Clientii existenti:
Clientii firmei au fost dintotdeuna interesati de relatii traditionale care sa contribuie la
dezvoltarea afacerilor si sa ofera o anumita certitudine in mediul in care activeaza societatea.
Calitatea a fost mereu un atribut al pietei, clientii fiind mereu interesati de raportul calitate /
pret.
Produsele si serviciile oferite de societatea noastra reprezinta solutii elaborate dupa
solicitarile clientilor si dupa consultarile cu acestia, dar si dupa o analiza elaborata a
tendintelor pietei.
Principalii clienti cu care firma a dezvoltat relatii de durata in baza contractelor ferme si
care reprezinta o axa de stabilitate pentru strategia de dezvoltare intreprinsa de firma, sunt :
- S.C. PAN GRUP S.A.
- S.C. AGRESIVE TRADING GRUP S.R.L.
- S.C. CASA 9 S.R.L.
- S.C. TEHNO CORE S.R.L.
- S.C. EMCRIL PLANT S.R.L.
De asemenea, pe langa aceste nume, in viitor vor exista si alti clienti de talie mare ca
urmare a imbunatatirii tehnologiei de productie, insa sectorul de activitate nu se va modifica.
Intreg portofoliul de clienti actual ramane valid si pentru viitor pentru ca fiecare client in
parte reprezinta un beneficiu important pentru societatea noastra.
Societatea noastra are o politica de dezvoltare formulata prin obiective pe termen lung in
ce priveste cresterea cotei de piata detinute prin cresterea numarului de clienti.
De aceea, pe viitor isi propune sa dezvolte actualul portofoliu si sa ofere actualilor clienti
produse calitative.
6.2. Concurenta - Avantaje competitive:
Dintre firmele concurente existente pe piata de profil, amintim:

SC CRAIPACK COMMERCIAL SA ofera clientilor


solutii de ambalare competitive, de peste 10 ani.
Experienta acumulata in acesta perioada vine ca
garantie a calitatii produselor oferite si se reflecta in timpii
executie redusi, in preturile competitive si mai ales in g
SC CRAIPACK
deosebita manifestata fata de fiecare client.
COMMERCIAL SA
Analiza indicatorilor la anul 2006 reflecta dificultatile
coordonare si urmarire a activitatii. Astfel, cu o creste
importanta a cifrei de afaceri, rezultatul net al exercitiului e
in scadere fata de anul precedent, o consecinta directa
cresterii cheltuielilor.
Detalii de identificare CRAIPACK COMMERCIAL SA.
Cod Unic de Inregistrare
RO 17115862
Nr. Inmatriculare
J16/65/2005
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie
sau carton
Aceasta clasa include:
- fabricarea hartiei si cartonului ondulat;
- fabricarea ambalajelor din hartie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton pliabil;
- fabricarea ambalajelor din carton rezistent;
- fabricarea altor ambalaje din hartie si carton;
- fabricarea sacilor si pungilor de hartie;
- fabricarea dosarelor de birou si a articolelor similare.
Aceasta clasa exclude:
- fabricarea plicurilor;
- fabricarea articolelor din pasta de hartie sau carton, prin presare
sau mulare (de exemplu cofraje de oua)
An
Cifra
Grafic
Profit Grafic Angajati
Bilant Afaceri
(RON)
(RON)
2006 1 816 103
52 234
50
2005 886 251
56 582
40

SC FULGA PROD SRL

Societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri, pe


fondul unor reduceri de personal, reusind insa sa mentina
nivelul profitului.

Detalii de identificare FULGA PROD SRL.


Cod Unic de Inregistrare
RO 6590776
Nr. Inmatriculare
J16/3291/1994
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie
sau carton
An
Cifra
Grafic
Profit
Grafic
Angajati
Bilant Afaceri
(RON)
(RON)
2006
350 550
478
5
2005
316 328
469
21
2004
122 568
114
21
2003

89 644

SC PINTEXIM SRL
Detalii de identificare PINTEXIM SRL.
Cod Unic de Inregistrare
Nr. Inmatriculare
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2123

120

24

Societatea furnizeaza clientilor o gama variata de


produse - papetarie pentru birou, dosare, registre, bloc
notes, agende, calendare, felicitari - satisfacand astfel o
paleta larga de nevoi, toate acestea insa devenind practic si
un dezavantaj atunci cand se pune problema urmaririi
activitatii si produselor care nu aduc firmei beneficiile.
RO 5469777
J16/711/1994

Fabricarea articolelor de papetarie


Aceasta clasa include:
- fabricarea hartiei de tiparituri si de scris, gata pentru utilizare;
- fabricarea hartiei de imprimanta;
- fabricarea hartiei de copiat, gata pentru utilizare;
- fabricarea indigoului si a hartiei sablon, pentru multiplicat;
- fabricarea hartiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;
- fabricarea plicurilor si a cartilor postale;
- fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, continand hartie
de scris asortata
An
Cifra
Grafic
Profit
Grafic Angajati
Bilant Afaceri
(RON)
(RON)
2006
4 145 93
514 33
48
0
3
2005
3 101 26
232 39
45
5
8

2004

3 446 58
1
3 341 93
4

2003

SC INTERPA PROD SRL


An
Bilant
2006
2005
2004
2003

Cifra
Afaceri
(RON)
4 455 94
9
4 446 70
2
4 169 22
8
5 574 70
2

Grafic

SC POLICROM SRL

23 906

49

112 289

48

Societatea a reusit sa se pozitioneze bine in piata, intr-un


timp relativ scurt realizand o buna coperare cu clientii.

Firma, cu o dimensiune considerabila intampina greutati


adaptarea rapida la cerintele pietei mereu in schimbare.
Profit
(RON)

Grafic

Angajati

834 49
53
3
356 33
53
6
297 42
53
3
444 93
60
9
Companie - localizata in Craiova, judetul Dolj, si infiintata
in anul 1991 - produce o gama larga de ambalaje de carton
ondulat, pliante, carti, reviste, plicuri, servicii tipografice.

Punctele slabe ar putea fi reprezentate de faptul ca o firm


mare si care este pe piata de foarte mult timp intampi
greutati in a-si adopta strategia la schimbarile actuale de
piata.

Din analiza realizata la anul 2006 se poate observa


scadere considerabila a cifrei de afaceri, rezultata d
scaderea concomitenta a cheltuielilor , dar si a veniturilor.

Detalii de identificare
POLICROM SRL.
Cod Unic de Inregistrare
Nr. Inmatriculare
Cod CAEN 2222

RO 2313136
J16/703/1991

Alte activitati de tiparire n.c.a.


Aceasta clasa include:
- tiparirea de reviste si de alte periodice, carti, brosuri, partituri si
manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage publicitare,
prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale, timbre fiscale,
bilete de banca, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare,
formulare administrative si alte materiale imprimate comerciale,
hartie de scris cu antet personal si alte tiparituri (de ex. etichete de
plastic, pungi de plastic si placi de sticla, articole din metal), cu
ajutorul presei de tipar inalt, la offset, prin fotogravura, imprimare
flexografica, tiparire de pe ecran si cu alte prese de tiparit, masini de
multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in relief,
fotocopiatoare si termocopiatoare.
Aceasta clasa exclude:
- tiparirea etichetelor;
- editarea
An
Cifra
Grafic
Profit
Grafic Angajati
Bilant Afaceri
(RON)
(RON)
2006
1 628 96
9 890
43
2
2005
1 845 74
8 384
48
9
2004
1 840 08
12 341
51
5
2003
1 606 04
44 891
52
1
6.3. Piata de desfacere. Prognoza cererii.
PIATA AMBALAJELOR
Astazi, ambalajul este considerat un concept multifunctional si deschis care prin
dezvoltarea inovativa trebuie adapat noilor cerinte ale pietei.
Pentru intreprindere este necesara gasirea unui ambalaj individual optim pentru fiecare
produs in parte.
Ambalajul se dovedeste a fi un element de legatura integral pentru organizarea
produsului si pentru un marketing de succes al produsului. De asemenea, organizarea

sistemului produs - ambalaj necesita o gandire complexa precum si utlizarea unor metode
sistematice, inovative si orientate.
Cresterea volumului productiei industriale si alimentare, aparitia de noi materii prime,
materiale si tehnologii, intensificarea comertului intern si international au generat preocupari
sporite pentru gasirea de noi solutii, reconsiderandu-se raporturile de interdependenta
producator-consumator, primul trebuind sa tina seama in masura tot mai mare de cerintele
celuilalt.
Afacerile din retail se dezvolta pe fondul consumului tot mai mare al populatiei. Astfel
romanii au cumparat in primele patru luni ale anului 2008 cu peste 18% mai multe produse
alimentare si nealimentare decat in aceeasi perioada din 2007.
In directionarea productiei si consumului de ambalaje, un rol de frunte revine cresterii
continue a necesarului de marfuri al populatiei.
La nivelul actual de dezvoltare a productiei si schimbului mondial de marfuri, peste
90%, din marfuri necesita ambalaje; acestea evidentiaza implicatiile cresterii necesarului de
marfuri pentru populatie cu structura si dimensiunile productiei nationale si mondiale de
ambalaje.
Noua optica asupra ambalajului, impusa de eliminarea barierelor dintre producator si
consumator si amplificarea pe aceasta baza a functiilor si caracteristicilor ambalajelor, a
obligat la o abordare si fundamentare a calitatii acestora in baza unor conditii indispensabile
pe care ele trebuie sa le indeplineasca si care au atat un caracter obiectiv (protectia fizicomecanica), cat si unul subiectiv.
Piata romaneasca a ambalajelor se afla in plina dezvoltare. Puterea de cumparare a
romanilor s-a dovedit ca are o singura tinta: produsele cu etichete sau ambalaje cat mai
estetice.
Odata ce economia a inceput sa miste din degete, revenindu-si greu din paralizia
facuta pe fond de neadaptare la capitalism, producatorii romani au invatat ca oricat de bune
ar fi propriile produse, fara un ambalaj atragator, tot efortul se dovedeste a fi in zadar.
Specialistii din piata sustin in prezent ca productia de ambalaje este inca redusa
comparativ cu media inregistrata in Uniunea Europeana, dar ea va avea un trend crescator,
ajutata in principal de cresterea veniturilor populatiei, care a devenit mult pretentioasa
preferand produsele cu ambalaje cat mai atragatoare.
In 2006, industria alimentelor si a bauturilor a detinut primul loc in topul industriilor care
au pus pe piata ambalaje, cu un procent de 60% din totalul ambalajelor, la o distanta
considerabila de industria materialelor de constructii, reprezentate de 12%.
.
Potrivit normelor comunitare, Romania
trebuie sa se ingrijeasca pentru ca producatorii
de ambalaje, indiferent de natura acestora, sa
recupereze minimum de jumatate din ambalajele
puse in circulatie.

Astfel, fiecare producator ar trebui sa declare autoritatilor in fiecare luna cantitatea de


deseuri pe care au lansat-o pe piata. In acelasi timp, tara noastra trebuie sa faca dovada
recuperarii a cel putin 50% din deseuri si sa recicleze 25% din acest volum pentru fiecare tip
de ambalaje.
Ponderea cea mai importanta pe piata ambalajelor o are cartonul ondulat, cu productie
de aproximativ 300 milioane de euro in acest an. Acesta este urmat de cartonul duplex, in
Romania valoarea productiei ajungand, pana la sfarsitul acestei luni, la un nivel de 250
milioane de euro.

Etichetele autoadezive contribuie cu 150 milioane de euro, nivel apropiat de piata


ambalajelor flexibile, cum ar fi pungile sau ambalajul croasantelor.
Vanzarile principalilor jucatori de pe piata de carton si ambalaje din carton au crescut in
2007 cu aproximativ 30%, fapt corelat cu dezvoltarea retailului.
Procesul nu a putut fi
franat nici de pretul ridicat al energiei, chiar daca este o industrie energofaga. Gradul redus
de colectare a maculaturii, din care se face cartonul ondulat, a avut prea putine piedici in
sporirea afacerilor. Piata de profil mai are foarte mult pana la saturare.
Industria producatorilor de ambalaje din carton are in fata o piata de profil cu o cerere
in continua crestere. Romania este deocamdata, alaturi de Bulgaria, tara ca avand cea mai
redusa productie de ambalaje pe cap de locuitor din Uniunea Europeana.
Piata
autohtona
este
in
permanenta
dezvoltare.
Astfel, conform Federatiei Patronale pentru Celuloza si Hartie ROMPAP, daca in 2000,
productia de carton per capita a fost de patru kilograme, in 2008 aceasta este de aproximativ
zece kilograme. Cererea de ambalaje este mare in continuare, iar din totalul acestora, cele de
carton au o pondere de 40%-45%.
Previzionarea
Comertul mondial, confruntat cu cerintele in plina crestere ale consumatorilor si cu
schimbarile intervenite in optica organizatorilor sistemelor de distributie cu privire la locul si

functiile ambalajelor in vanzarea marfurilor, au stimulat aceste tendinte ale productiei de


bunuri.
Piata ambalajelor va inregistra o crestere importanta in perioada urmatoare, pentru ca
aceasta se va dezvolta aproape in egala masura cu cresterea puterii de cumparare a
romanilor, ceea ce va face ca producatorii sa se bata pe etichete si ambalaje de buna calitate.
O inflentata puternica este data de piata industriei prelucratoare, iar in cadrul acesteia
piata alimentara si a bauturilor contribuind cu cea mai mare pondere la totalul ambalajelor
introduse in piata. Potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, evolutia acestui sector in urmatorii
5 ani identifica o crestere constanta, cuprinsa intre 5,5 si 6 procente pe an, care va aduce
dupa sine o maturizare si o previzionare optima pe aceasta piata.
Modificari procentuale fata de anul anterior
200
5
Industrie
prelucratoare,
din care:
- alimentara
si bauturi

2
006

200
7

200
8

2009

2010

2011

2012

2013

6,4

5,9

5,8

5,9

5,9

5,9

6,0

9,2

5,8

5,5

5,5

5,5

6,0

6,0

2
,5

,8

3,5

5,9

Influentand productia si consumul de ambalaje, valoarea pietei romanesti de retail a


fost in 2007 de 31,3 miliarde de euro si se estimeaza ca va creste la 53,7 miliarde de euro in
2010. Romania are potentialul de a ajunge pe termen lung la vanzari anuale de 134 miliarde
euro in retail.
Potentialul de dezvoltare a pietei ambalajelor a inceput sa-si arate coltii si in Romania,
asteaptandu-se in 2007 depasirea cu mult a pragului de miliard de euro Pentru anul 2008,
specialistii se asteapta ca sectorul de activitate privind prestarea serviciilor de ambalare sa
inregistreze o crestere de 15 procente..
PIATA ARTICOLELOR DE BIROTICA SI PAPETARIE
Piata de articole de birotica si papetarie din Romania inregistreaza un ritm de crestere anual
mediu de 15%, valoarea estimata pentru anul 2008 fiind de aproximativ 200 de milioane de
euro.
7. STRATEGIA DE MARKETING
Politica de marketing a SC DAKT SRL are in vedere fixarea obiectivelor, stabilirea
strategiilor si alegerea mixului de marketing corespunzator, ceea ce va constitui cheia
succesului firmei
Considerand ca obiectiv semnificativ in marketing atragerea clientilor, atunci aceasta nu
se realizeaza fara o strategie corespunzatoare orientata catre piata, avand in vedere atat
clientii, cat si concurentii. Strategia de piata ocupa astfel o pozitie centrala in cadrul politicii de
marketing.

Instrumentarul de marketing este adaptat de SC DAKT SRL la particularitatile procesului


productive din domeniu. Una dintre principalele atributii ale strategiei de marketing
considerata de societate, consta in corelarea activitatilor specifice astfel incat oameni,
materiale si utilaje sa intervina la momentul potrivit, in vederea realizarii produsului final.
Pentru a detine capacitatea de raspuns la reactiile pietei, resursele detinute de societate umane, materiale si financiare - sunt reorientate, daca este cazul, pentru a se afla in raporturi
adecvate, iar disponibilitatea lor sa fie maxima, in acest fel asamblarea in procesul activitatii
sa produca un efect sinergic ridicat.
Pentru a realiza un contact eficient cu piata, societatea isi antreneaza resursele interne, in
functie si de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub forma unor
programe, elementele politicii de produs, promovare si pret.
Ca si obiective de marketing la nivelul societatii noastre se identifica :
a)

Cresterea cifrei de afaceri

b)

Cresterea cotei de piata

c)

Sporirea gradului de cunoastere a firmei si a produselor sale

d)

Promovarea si consolidarea imaginei firmei

e)

Atragerea de noi clienti

f)
Integrarea ofertei conform cu necesitatile clientilor si a imperativelor societatii
informationale, promovarea implicarilor in mediul de afaceri regional si national;
Obiectivele sus mentionate vor indeplini pe langa functia de motivare, si functia de control
si de delimitare, reprezentand in consecinta instrumente optime de atingere a scopului final.
In ceea ce priveste structura concreta a mixului de marketing realizat de societate, pozitia
ocupata de fiecare dintre componentele sale depind de posibilitatile firmei si de solicitarile
pietei. Astfel, ordinea de importanta a componentelor , cat si dozajul in care se manifesta,
poate varia de la o perioada la alta, exercitand si efecte diferite asupra rezultatelor asteptate.
7.1. Politica de produs
Obiectivele urmarite de politica de produs a S.C. DAKT S.R.L. privesc modul concret de
alocare a resurselor pentru dimensionarea adecvata a structurii fabricatiei.
Societatea adopta strategii de investitie si crestere - astfel ca politica de produs apare ca
un instrument de marketing cu o pozitie centrala. Situate in prim-plan se afla inovatia
produsului, largimea gamei de sortimente si diversificarea produselor.
Pentru analiza variantelor de noi produse, societatea foloseste diverse criterii de filtraj,
cum ar fi?
Criterii tehnice performantele noului produs raspund cerintelor - de durabilitate
- functionale
- ergonomice si estetice
resursele disponibile ce satisfac cerintele impuse de noul produs
Criterii economico-financiare incadrarea in consumurile specifice, timpii de munca
normati, cerintele ecologice, nivelul de rentabilitate al firmei

disponibilitatea resurselor financiare pentru sustinerea


productiei
Criterii de marketing raspunsul dat de noul produs obiectivelor privind cresterea
capacitatii competitive, imbunatatirea imaginei firmei, cresterea catei
de piata
raspunsul noului produs la cerintele consumatorilor privind
gradul de noutate, accesibiitatea pretului, diferentierea
conditiile pietei permit castigarea de noi segmente de
cumparatori
O componenta de sinteza a politicii produsului este alcatuirea gamei de produse. Aceasta
se realizeaza tinand cont nu numai de rentabilitatea fiecarei componente si a considerentelor
de ordin tehnic, ci si de exigentele pietei, de necesitatea adaptarii firmei la solicitarile mediului
social-economic.
In elaborarea produsului-ambalaj, societatea trebuie sa tina cont de unele cerinte :

Elaborarea ambalajului pentru drumul marfii de la producator la


comerciant ambalajul trebuie sa fie capabil sa pastreze calitatea
produselor si sa foloseasca in mod optim locurile de depozitare

Elaborarea ambalajului pentru procedura de vanzare in domeniul


comertului trebuie ca ambalajui sa asigure o prezentare optima a
produselor pe rafturi si poate contribui la impulsionarea cumpararii.
Acesta detine un caracter comunicativ - prin inscriptionarea informatiillor
privind produsele.

Elaborarea ambalajului pentru utilizare la consumatori acesta trebuie


sa contribuie la o simplificare a utilizarii produsului, o importanta o
constituie si posibilitatea de a-l inchide la loc, de a-l refolosi si
caracteristicile sale ecologice.

7.2. Politica de promovare


S.C. DAKT S.R.L supune instrumentele de promovare unui proces de planificare ce
cuprinde urmatoarele faze:
-

Analiza situatiei, a punctelor tari si a punctelor slabe relevante pentru comunicare

Stabilirea scopurilor promovarii pornind de la obiectivele de marketing

Identificarea grupurilor-tinta relevante

Definirea strategiei de promovare cu definirea punctelor-cheie ale activitatilor


comunicative

Stabilirea bugetului de promovare si a instrumentelor adecvate

Analiza efectelor comunicarii

Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de

materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia anumitor


evenimente - targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
Ca si actiuni efective de reclama si publicitate, societatea noastra a mers pe un mix
promotional, ce consta in selectarea si combinarea principalelor instrumente promotionale publicitate, promovarea vanzarilor si vanzarea personala, unele intr-o pondere mai mare
decat celelalte.
Societatea a dezvoltat inca de
la inceput o publicitate de marca,
axata
pe
evidentierea
numelui(marcii)
sub
care
produsele si serviciile sunt oferite
pietei.
In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei mesajului
publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media la care a apelat
societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene, publicitatea radio. De
mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este faptul ca societatea este
membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare a
vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de publicitate.
Vanzarile personale (vanzarile profesioniste) sunt un mijloc important pentru societatea
noastra de a-si promova produsele. Acestea ne ofera o comunicare directa, nemijlocita cu
unul sau mai multi clienti potentiali, efectul direct al acestui mod de promovare fiind
informarea si convingerea efectiva a clientului sa ne cumpere produsele.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare prin
prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea electronica. Pentru
aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata - o "solutie externa" care furnizeaza
solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin intermediul careia de efctueaza
promovarea produselor se regaseste la adresa www.flypack.ro.
7.3. Politica de pret
Pentru societate politica de pret are urmatoarele obiective:
- Sporirea cifrei de afaceri
- Sporirea castigului
- Sporirea rentabilitatii
- Ridicarea cotei de piata
Politica de preturi a S.C. DAKT S.R.L vizeaza armonizarea sistemului de preturi practicat
de firma cu cererea, oferta de pe piata si, de asemenea de preturile practicate de concurenta.

Astfel, limitele care conditioneaza stabilirea preturilor sunt impuse de costurile efectuate
de societate si de profitul planificat, de pragurile preturilor concurentei si de acceptarea
preturilor de catre utilizatorii finalii.

Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare constanta


referitoare la ridicarea standardului calitativ. Firma vizeaza nu atat preturi care sa genereze un
profit mare pe unitatea de produs cat preturi care sa ofere o incarcare la capacitate optima in
vederea cresterii cifrei de afaceri si maximizarea raportului beneficiu - cost.
Politica de preturi vizeaza practicarea unui sistem de preturi corelat cu preturile practicate
de firmele concurente, cu volumul de produse contractat si cu valoarea totala a comenzii
necesar a fi comercializata.
Preturile practicate de societatea noastra sunt mai mici decat cele ale concurentei,
informatie culeasa din experienta castigata la negocierea directa de contracte. Totusi un
aspect important pe care potentialii clienti il iau in considerare la semnarea contractelor il
reprezinta capacitatea prestatorului in vederea asigurarii respectarii termenelor de livrare si
calitatii produselor si serviciilor prestate.
7.4. Metode de vanzare
S.C. DAKT S.R.L lucreaza in baza unor comenzi ferme, in ceea ce priveste relatiile

contractuale cu clientii traditionali, metoda ce nu necesita folosirea tehnicilor de promovare si


vanzare, datorita relatiilor solide formate in timp.
Vanzarile personale reprezinta tehnica cea mai des utilizata, oferind o comunicare directa,
nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, efectul imediat obtinut al acestei modalitati
de vanzare fiind informarea si convingerea efectiva a potentialului client sa ne cumpere
produsele. Ca urmare, canalul de distributie utilizat este unul scurt, fara intermediari.
In contractele de colaborare incheiate cu clientii se regasesc clauze privind obiectul si
durata contractului, obligatiile ambelor parti, clauze speciale si de ordin major, la acestea
anexandu-se ulterior, daca este nevoie, comenzile suplimentare peste cele contractate initial.
Avantajul competitiv de care beneficiaza firma la castigarea si incheierea unor noi
contracte il reprezinta familiarizarea de care se bucura produsele firmei in randul clientilor si
recunoasterea acestora in cadrul pietei.
8. PLANUL FINANCIAR
DETALIEREA NECASARULUI DE FINATARE SI SURSELE DE FINANTARE
SURSE DE FINANTARE
Valoarea totala
a priectului cu
TVA
( Necesar de
finantat )

Finantarea
nerambursabila

Valoarea
totala a
Valoarea
cheltuielil
finantarii
or eligibile Procentul
(%)
nerambursabil
e (lei)
2 = 1/1,19

4=2*3

Contributia proprie
la
valoarea
eligibila
a
cheltuieli
i (lei)

Cheltuiel
i conexe
si
neeligibil
e - TVA (lei)

5=2-4

6=1-2

TOTAL
Prezentam in continuare situatiile financiare previzionate pe urmatorii 3 ani (balanta de
venituri si cheltuieli, proiectia bilantului functional, proiectia contului de profit si pierdere,
proiectia fluxului de numerar), tinand cont de urmatoarele ipoteze:
cresterea prevazuta pentru cifra de afaceri este de 10%, pentru anul 2009, fata de
2008 ca urmare a punerii in functiune a investitiei si de 5% pentru 2010 fata de
2009. Acest lucru se traduce intr-o crestere a cfirei de afaceri cu 15,5% in 2011 fata
de 2007.

in ceea ce priveste cheltuielile cu materii prime si materiale, dupa urmarirea


evolutiei pietei, se prevede o crestere cu pana la 10% in 2008 fata de 2007 si cu
15% in 2009 fata de 2008, ca urmare a cresterii preturilor materialelor de

constructii. Totodata in anul 2009 concomitent cu scaderea cheltuielilor cu terti cu


25% reprezentand costul tamplariei PVC (care se va produce de catre societate) se
prevede o crestere a consumului de materii prime si materiale de aceeasi valoare
datorata productiei.
cheltuielile cu energia si apa sunt estimate in 2008, 2009, 2010 la o valoare in
crestere cu 10 procente anual.

cheltuielile cu salariile prevad o crestere cu 10% in 2008, urmand ca dupa


implementarea proiectului, prin angajarea suplimentara de personal, chletuielile sa
creasca cu 20% in 2009 fata de 2008.

Societatea va finaliza in luna iunie investitia in hala de productie fiind prevazute


pentru aceasta investitie iesiri de numerar corespunzatoare sumei de 325.822 Lei,
reprezentand plati facute pana la concurenta costului total al halei (74.000 euro la
cursul de 3,70 lei plus TVA aferent).
8.1. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Venituri din exploatare


Cheltuieli din
exploatare
Rezultatul exploatarii

2008
2009
2010
2011
6.527.790 7.180.569 7.539.597
7.539.597
5.425.354
1.102.436

6.492.329 6.810.033
688.240
729.564

6.811.726
727.872

8.2. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI


Dupa formula precizata in modelul panului de afaceri D=Vi/Pn mediu
Valoarea investitiei
Profitul net mediu
Durata de recuperare

531.862
668.062
0,80

8.3. RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) = 8,58%


8.4. RATA INDATORARII
2008
Rata Indatorarii

2009
0,31

2010
0,24

2011
0,18

0,12

9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE


1. Dosar contabil
- balante de verificare, balanta mijloacelor fixe decembrie 2007
- balante de verificare, bilant contabil, cont de profit si pierdere si date informative, decembrie
2006
- balante de verificare, bilant contabil, cont de profit si pierdere si date informative, decembrie
2005
- situatia clientilor si furnizorilor societatii
2. Dosar comercial
- contracte clienti
- recomandari si calificative privind derularea contractelor
- oferte ce au stat la baza cuantificarii investitiei
3. Alte contracte
- contract de credit
- contracte de leasing financiar
4. Dosar juridic
- act constitutiv, inscrierile de mentiuni
- certificat de inregistrare, anexa la certificatul de inregistrare
- structura actionariatului
- certificat de urbanism privind terenul concesionat
- autorizatia de construire a halei
- hotarare privind aprobarea proiectului: hala productie tamplarie PVC, contract de
concesiune privind terenul pe care s-a construit hala;
- contract de subantrepriza privind proiectarea si executia halei de productie.