Sunteți pe pagina 1din 5

2.

2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

DRAFT 1

Grila de verificare a conformitii administrative


i eligibilitii cererii de finanare
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Criteriu
Cererea de finanare (CF) este depus n termenul specificat n ghidul
specific
Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanare pentru specificul
apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate n Ghidul
specific
Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este ataat
[unde e cazul] Mandatul special/ mputernicirea special pentru
semnarea anumitor seciuni din cererea de finanare, este ataat
Declaraia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataat
la CF, respect modelul din ghidul specific, iar informaiile prezentate
sunt corecte.
- Declaraia de eligibilitate se coreleaz cu Declaraia IMM n
privina ncadrrii n categoria IMM
- Dac este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat
i dovezile efecturii plii sunt ataate
Solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate,
conform foii de calcul ntreprinderi n dificultate din macheta Analiza i
previziunea financiar.
Datele introduse n foia de calcul Bilan din machet corespund
informaiilor din situaiile financiare (bilanul) aferente anului fiscal
anterior depunerii CF, anexate la CF
Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM este ataat la CF i
respect modelul din Ghidul specific
Informaiile din situaiile financiare ale solicitantului cu privire la activele
totale, cifra de afaceri i numrul mediu de salariai, se regsesc n
Declaraie
Dac solicitantul s-a declarat partener i/sau legat cu alte ntreprinderi,
declaraia conine Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
mpreun cu anexele i fiele de parteneriat i/sau de legtur, dup caz.
Fiele de parteneriat i/sau de legtur sunt completate cu toate
informaiile solicitate. Datele ntreprinderilor au fost cumulate
corespunztor (proporional pentru partenere i integral pentru legate)
Declaraia de angajament respect modelul din cadrul Ghidului
- Sumele incluse n Declaraie de angajament se verific n cadrul
cererii de finanare bugetul proiectului

Documentele statutare ale solicitantului, n form consolidat, sunt


ataate
10. Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului
comerului de pe lng tribunalul unde i are sediul solicitantul, cu cel
mult 30 de zile calendaristice nainte de data depunerii cererii de
finanare

Da Nu N/A

2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

Informaiile din documentele statutare, referitoare la identificarea


solicitantului, corespund cu cele din formularul cererii de finanare i
certificatul constatator ORC prezentat
11. Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA, dac este cazul, este ataat
12. Dovada c solicitantul a desfurat activitate n domeniul (clasa CAEN)
vizat de investiiea pentru care solicit investiia pe o perioad
corespunztoare de cel puin 3 ani calendaristici, este ataat
13. Declaraia privind eligibilitatea TVA este ataat i respect modelul din
ghidul specific
14. Situaiile financiare ale solicitantului aferente exerciiului financiar
anterior depunerii cererii de finanare (Bilanul prescurtat, Contul de
profit i pierdere, Datele informative, Situaia activelor imobilizate,
Notele explicative), depuse la unitile teritoriale ale Ministerului
Finanelor Publice, sunt ataate
15. Dac solicitantul a identificat n Declaraia IMM, ntreprinderi partenere
i/sau legate, situaiile financiare anuale (Bilanul prescurtat, Contul de
profit i pierdere), aferente anului fiscal anterior depunerii CF, pentru
fiecare entitate n parte
16. Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/
superficie/ uzufruct/ folosin cu tilu gratuit/ de comodat/ nchiriere,
dup caz, sunt ataate
17. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se
supun autorizrii)
Documentele cadastrale i nregistrarea imobilelor n registre:
- extras de carte funciar din care s rezulte intabularea, precum i
ncheierea, emis cu maximum 30 de zile naintea depunerii
- tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de
investiie asupra crora se realizeaz n cadrul acestora, precum
i suprafeele aferente
- plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se
propune a se realiza investiia n cadrul proiectului, plan n care
s fie evideniate inclusiv numerele cadastrale
- Plan al situaiei propuse pentru realizarea investiiei elaborat de
proiectant
18. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii) Devizul
general al investiiei
19. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se
supun autorizrii)
Certificatul de urbanism este ataat i este n termen de valabilitate
20. Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziionate prin
proiect este ataat
21. (Pentru proiecte care includ execuia de lucrri de construcii care nu se
supun autorizrii) Adresa Primriei care atest c lucrrile de intervenie
prevzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii
lucrarilor este ataat

DRAFT 1

2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

22. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii ce se


supun autorizrii)
Decizia etapei de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emis de la
autoritatea pentru protecia mediului (dac este cazul) n conformitate
cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului
23. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii indiferent
dac se supun autorizrii) Devizul general pentru proiectele de lucrri n
conformitate cu legislaia n vigoare
24. Situaiile privind primii 10 clieni i furnizori, n ultimii 2 ani anteriori
semnrii contractului de finanare, n conformitate cu rulajul contabil
25. Planul de afaceri i anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza i
previziunea financiar) sunt ataate i complete
26. Solicitantul este societate nfiinat n baza Legii 31/1990 sau societate
cooperativ.
27. Solicitantul se ncadreaz ntr-una din categoriile IMM
Conform Declaraiei IMM conforme, datele solicitantului se ncadreaz n
pragurile aferente categoriei microntreprinderi
28. Domeniul de activitate (clasa CAEN) n care se realizeaz investiia
- Este eligibil
- Este clar identificat n CF
- Este nscris n obiectul de activitate al solicitantului, conform
certificatului constatator ORC
- Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc
de implementare a proiectului. Dac CF presupune nfiinarea
unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul s-a angajat (prin
declaraia de angajament) ca, pn la finalizarea implementrii
proiectului, s nregistreze locul de implementare ca punct de
lucru i/sau s autorizeze clasa CAEN vizat de investiie, la locul
de implementare
- Investiia propus vizeaz un singur domeniu de activitate (clas
CAEN)
29. Solicitantul a desfurat activitate n domeniul vizat de investiie pe o
perioad de cel puin 3 ani calendaristici nainte de depunerea CF i a
nregistrat profit din exploatare (>0 lei) n anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanare.
Solicitantul nu a avut activitatea suspendat temporar, oricnd n
perioada de 3 ani calendaristici nainte de depunerea CF.
30. Solicitantul a obinut venituri din exploatare n domeniul (clasa CAEN)
vizat de investiie n fiecare din ultimele 3 exerciii financiare ncheiate.
31. Solicitantul a nregistrat un numr mediu de salariai de cel puin 5, n
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanare
32. Solicitantul are capacitatea financiar de a asigura, conform declaraiei
de eligibilitate:
- contribuia proprie la valoarea eligibil a proiectului, n

DRAFT 1

2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

conformitate cu intensitatea ajutorului regional i, dac este


cazul, cu contribuia la ajutorul de minimis,
finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul
i
resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului
n condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale.

33. Solicitantul i reprezentantul su legal nu se afl n niciuna din situaiile


de excludere, conform Declaraiei de eligibilitate.
34. Locul de implementare a proiectului este situat n mediul urban (n cazul
IMM-urilor) sau n mediul rural (n cazul ntreprinderilor mijlocii nonagricole), n regiunea de dezvoltare n care a fost depus cererea de
finanare
Locul de implementare a proiectului nu este situat n teritoriul acoperit
de ITI Delta Dunrii, ori n regiunea de dezvoltare Bucureti Ilfov
35. Locul de implementare este nregistrat ca sediu principal sau secundar
(punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dac CF
presupune nfiinarea unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul sa angajat (prin declaraia de angajament) ca, pn la finalizarea
implementrii proiectului, s nregistreze locul de implementare ca punct
de lucru la locul de implementare
36. Solicitantul demonstreaz c deine unul din urmtoarele drepturi asupra
imobilului identificat ca loc de implementare, dup caz:
Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun
autorizrii: dreptul de proprietate privat, dreptul de concesiune
(conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie (solicitantul are,
conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiia propus
prin cererea de finanare)
Pentru investiii care includ doar servicii i/sau dotri i lucrri de
construcie ce nu se supun autorizrii: dreptul de proprietate privat,
dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul
de folosin cu titlu gratuit, mprumutul de folosin (comodat) sau
dreptul de nchiriere/locaiune
Solicitantul demonstreaz deinerea dreptului pe o perioad care
acoper inclusiv perioada de trei ani de la data previzionat pentru
efectuarea plii finale n cadrul proiectului.
37. Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun autorizrii,
imobilul (teren i/sau cldiri):
- este liber de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz
implementarea proiectului
- nu face obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de
ctre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate n curs de
soluionare la instanele judectoreti
- Nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n
materie sau dreptului comun.

DRAFT 1

2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

38. Solicitantul, inclusiv toate entitile care fac parte dintr-un grup de firme
(dac este cazul), nu au nchis aceeai activitate sau o activitate similar
(clasa CAEN) n Spaiul Economic European n cei doi ani care preced
depunerea cererii de finanare i, la momentul depunerii cererii de
finanare, nu au planuri concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o
perioad de pn la doi ani dup finalizarea, n zona n cauz, a investiiei
iniiale pentru care se solicit finanarea (conform Declaraiei de
eligibilitate)
39. Proiectul se ncadreaz n obiectivul specific al prioritii de investiie
2.2., respectiv include investiii eligibile n cadrul apelului 2.2
Proiectul cuprinde investiii iniiale finanabile prin ajutor de stat regional
n active corporale.
40. Dac proiectul include investiie iniial pentru diversificarea unei uniti
existente, costurile eligibile finanabile prin ajutor regional depesc cu
cel puin 200% valoarea contabil a activelor reutilizate (tangibile i
intangibile), astfel cum au fost nregistrate n exerciiul financiar anterior
depunerii cererii de finanare.
41. Proiectul nu include doar investiii n active necorporale sau finanabile
prin ajutor de minimis
42. Investiia vizeaz domeniul de activitate eligibil al solicitantului,
identificat n cererea de finanare
43. (pentru proiecte care implic execuia de lucrri de construcii indiferent
dac se supun sau nu autorizrii)
Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 5 ani nainte
de data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti (e.g.
extindere/ modernizare/ construcie) executate asupra aceleiai
infrastructuri / aceluiai segment de infrastructur.
44. Valoarea finanrii nerambursabile solicitate a proiectului este de
minimum 200.000 euro i maximum 1.000.000 euro
45. Contribuia proprie minim a solicitantului este n conformitate cu
regulile privind ajutorul de stat/ de minimis aplicabile
46. Dac proiectul include i investiii finanabile prin ajutor de minimis:
Valoarea finanrii solicitate (aferente cheltuielilor finanabile din ajutor
de minimis) nu depete plafonul de minimis, innd cont de regula de
cumul a ajutoarelor
Plafonul de minimis aplicabil ntreprinderii unice a fost respectat
Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectat
47. Proiectul respect principiile privind dezvoltarea durabil, egalitatea de
anse, de gen i nediscriminarea
48. Perioada de implementare a proiectului nu depete data de 31.12.2023
49. Bugetul proiectului respect condiiile de eligibilitate a cheltuielilor:
- Cheltuielile sunt corect ncadrate n categoria celor eligibile i
neeligibile
- Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile,
acolo unde este cazul

DRAFT 1