Sunteți pe pagina 1din 2

Grupul de Consultanta pentru

Intreprinderi

Oradea, str. Transilvaniei, nr. 24 ap. 7,


jud Bihor

CUI 30740437; J5/1712/2012

Tel/Fax . 0359414975 , 0770 514


LISTA ACTE NECESARE MASURA 6.4
1.Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrri de construcii i/sau montaj
2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi -formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectuluinregistrate la Administraia
Financiar.n cazul n care solicitantul este nfiinat cu cel puin trei ani financiari
naintede anul depunerii cererii de finanare se vor depune ultimele trei
situaiifinanciare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii
definantare.
sau
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului,
nregistrat la Administraia Financiar (formularul 200)
i/sau
Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe norme devenit (formularul
221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cereriide finanare;
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul solicitantilor
care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectul
3. Documente pentru terenurile i cldirile pe/ n care sunt/ vor firealizate investiiile:
3.1 actul de proprietate asupra terenului sau alt document ncheiat la notariat, care s
certifice dreptul de folosin/dreptul real principal al terenului: contract de nchiriere, de
comodat,concesiune, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru terenul pe care se va
realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la data depunerii cereriide
finanare.
i, n cazul dreptului de folosin prin concesionare, contractul deconcesiune va fi nsoit
de o adres emis de concedent care s specifice:
- suprafaa concesionat la zi - dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri
privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se menionezecare este suprafaa
supus acestui proces;
- situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficulde realizare a
investiiilor prevzute n contract, dac concesionarul i-a respectat graficul de plat a
redevenei i alte clauze
Pentru cldiri:
Document care s ateste dreptul de proprietate asupra cldirii sau alt document ncheiat
la notariat care s certifice dreptul de folosin/dreptul real principal asupra cldirii:
contract de nchiriere, de comodat,concesiune (alte tipuri de folosin conform legii)
pentru cldirea n care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la
data depunerii cererii de finanare, numai n cazul n care proiectul se refer la

GRUPUL de CONSULTANTA pentru INTREPRINDERI


Oradea, str. Transilvaniei, nr. 24 ap. 7 , Tel. 0728020252 , 0770 514 288, Email
grupuldeconsultanta@gmail.com.
Page 1

Grupul de Consultanta pentru

Intreprinderi

Oradea, str. Transilvaniei, nr. 24 ap. 7,


jud Bihor

CUI 30740437; J5/1712/2012

Tel/Fax . 0359414975 , 0770 514


dotarea/achiziionarea de echipamente / utilaje, amenajarea cldirii n aceast situaie
fiind considerat cheltuial neeligibil si n cazul dreptului de folosin prin concesionare,
adresa emis de concedent care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist
solicitri privind retrocedarea.
4. Copie a extrasului din Registrul agricol cu tampila primriei i meniunea "Conform cu
originalul" (pentru dovedirea calitii de membru al gospodriei agricole)
5. Copie a extrasului din Registrul ANSVSA/ APIA din care s reias calitatea de fermier,
cu tampila i meniunea "Conform cu originalul"
6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/ PFA, titular II, membru IF)
7. Documente care atesta forma de organizare a solicitantului.
7.1 Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform
legislaiei n vigoare.
7.2 Hotarre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a
statutului propriu n cazul Societilor agricole, nsoit de Statutul Societii agricole;
7.3 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol.
7.4 Certificat de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare.
8. Autorizaie integrata de mediu sau Adeverina emis de ARPM (care s ateste ca
activitatea este n procedura de autorizare integrat de mediu) i, n cazul modernizrilor
sau Not de constatare privind condiiile de mediu emis cu cel mult un an naintea
depunerii cererii de finanare pentru unitile existente care se modernizeaz.
9. Document de la banc/institutia financiar cu datele de identificare ale bncii i ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n
care se deruleaz operaiunile cu AFIR).
10. Certificat de urbanism/ Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd
construcii, nsoit, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului i obligaiilor ce
decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de ntiinare, conform modelului
din Ghid.
11. Aviz specific privind amplasamentul i funcionarea obiectivului eliberat de Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru construcia/ modernizarea sau extinderea
structurilor de primire turistice/ agro-pensiunilor, dup caz .
12. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
pentru structura de primire turistic respectiv (n cazul modernizrii/extinderii).

GRUPUL de CONSULTANTA pentru INTREPRINDERI


Oradea, str. Transilvaniei, nr. 24 ap. 7 , Tel. 0728020252 , 0770 514 288, Email
grupuldeconsultanta@gmail.com.
Page 2