Sunteți pe pagina 1din 67

FARMACIE, ANUL III, SEMESTRUL II

BIOCHIMIE GENERAL I MEDICAL


Lipide. Glucide
Metabolismul - lipidic
- glucidic
Vitamine. Biochimia vitaminelor

ef lucrri univ.dr.
Apetrei Irina Mirela

TG i CE

Apoproteina

Colesterol

Fosfolipide

CURS46
METABOLISMUL LIPIDIC

Digestia i absorbia lipidelor


Metabolismul - acizilor grai
- trigliceridelor
- glicerolului
- colesterolului
Sinteza fosfolipidelor
Corpii cetonici
Lipoproteine plasmatice metode de separare
Metabolismul - chilomicronilor (CM)
- fraciunii VLDL
- fraciunii LDL
- fraciunii HDL
Tulburrile metabolismului lipidic

Digestia i absorbia lipidelor


Laorganismeleadulteisntoase,energiaprovine:
50%dinglucide
40%dinlipide
10%dinaminoacizi
n inaniie
laanimalecehiberneaz
energiasepoateobinenproporiede80%dintriacilgliceroli
Excesul delipide nusetransformnglucideiproteine
cisemetabolizeaz sausetransformnlipidederezerv
sunttriglicerideledinmetabolismulcrorarezultacizigrai:
cesevor degrada pentruobineredeenergie
sauvorfifolosiipentrusinteza lipidelordeconstituie,
glicerofosfolipide, sfingolipide

Lipidele
circulntrediferiteleorganeprinsngeundesunttransportatede lipoproteine
lipidelecirculantesunt triacilglicerolii,fosfolipidelele
colesterolulliberiesterificat,aciziigrailiberi
lipideleingeratesuntreprezentatemajoritardetriacilgliceroli ifosfolipide

Digestiaiabsorbialipideloralimentareserealizeaznmaimulteetape:
1. Emulsionarealipideloralimentare
nprezenasrurilorbiliare particulelemaridegrsimesunttransformaten

micelededimensiunireduse

provindinaciziibiliariprimari,acidulcolic ichenodezoxicolic

sintetizainficat din colesterol


suntsecretainbilundesetransform
parialnacizibiliariconjugai
glicocol
prin conjugarecu
taurin

acidulglicocolic i acidultaurocolic
ce formeazapoi
glicocolatul de sodiu (65%)
srurilebiliare
taurocolatul de sodiu (35%)

auroluldea emulsionalipidelealimentare
activalipaza pancreatic

Acesteaacioneazcadetergeni
sczndtensiuneasuperficialalichidelori
contribuielaformareamicelelor asocierideformglobularncare
grupele polaresuntdispuselaexterior
hidrofobelainterior
Dupceiexercitaciunea,nprezenafloreiintestinale
seformeazaciziibiliarisecundari 95%sereabsorb
5% seeliminprinmateriilefecale

2.Hidrolizalipidelor ingeratenintestin nprezenaunorhidrolazespecifice

Digestia masiv alipidelor arelocn intestin unde


trigliceridele,esterii decolesterol i fosfolipidele sunt degradate laprodui

primari
(avndmoleculemarinupottreceprinperetelecelulelormucoasei

intestinale)
sunt hidrolizate delipaze:
lipazagastricactivmaialeslasugari,cehidrolizeazlipideledinlapte
lipazapancreatic carehidrolizeazpreferenialaciziigraidinpoziia
1i3 2monoacilgliceroliacizigrailiberi

esteriidecolesterol decolesterolesteraz colesterolliberiacizigrailiberi

acesteenzimeacioneazasupragrsimilordinmicelele
formatenprezena srurilorbiliare
fosfolipidele sunthidrolizate defosfolipaza A2

prezentnconcentraiemarensuculpancreatic
enzimactivatnintestindetripsin

3.Absorbiaproduilordedigestienenterocite
nenterocite,aciziigrai:
suntsupuiunuiprocesinvers,dereconstituireaproduiloriniiali
suntactivaiipotreacionacuglicerolul pentruareforma
triacilglicerolii,colesterolesterificat,fosfolipide
carempreuncucantitimicideproteineformeazparticulelipoproteice
denumitechilomicroni

suntsecretaideenterocite
prinsistemullimfaticajungncirculaiasanguin
reprezintformadedistribuirealipidelorexogene
Resintezatrigliceridelor,aesterilorcolesteroluluiiafosfolipidelorse
realizeazndoutrepte:
activareaacizilorgrairealizatdetiokinaze
esterificarearealizatdeaciltransferazespecifice

AG culanurimiciimedii:
parcurguntraseudiferit deal celorlaltelipide
eisuntabsorbiidirectdemucoasaintestinal
nunecesitformarea miceliilorpentruabsorbie
suntdistribuiiprinsistemulportalhepatic (nuprincellimfatic)
Acestconsiderenttrebuieavutnvederendieta persoanelorcareprezint
malabsorbiepentrualtetipuridelipide.

4.Transportullipidelorabsorbite
dinintestinntorentulcirculatorsubformdechilomicroni
particulelipoproteicededimensiunimari
bogatenlipide(99%)
caredauplasmeiunaspectlactescent
nesuturigrsimiledinchilomicronisunthidrolizatedelipoproteinlipaz
produiidehidrolizsuntcaptainesuturi
chilomicroniidevenindresturichilomicronicecaresuntmetabolizate
Deficitulgeneticdelipoproteinlipazsecaracterizeazprinmeninerea
aspectuluilactescentalplasmeidatoritpersisteneichilomicronilor.

Metabolismulacizilorgrai
Aciziigrai
existnorganism nformliber(neesterificat)
subformdeesteri nmoleculecomplexe (trigliceridele)
auunnumrpardeatomidecarbon (424), saturaisaunesaturai
aciziigrailiberipotfioxidainmulteesuturi(ficat,muchi)pentruafurniza
energie
Trigliceridele
reprezintformadestocarearezervelorenergeticeale organismului
funcialorprincipalesteceaenergogen
acesterezerveseformeazpebazaexcesuluideglucide
careesteconvertitn
acizigrai
suntncorporaintrigliceride i
depozitain
esutuladipos

Procesulcaresedesfoarnfazadeabsorbieeste lipogeneza
procesdebiosintezalipidelordedepozitporninddelaprecursorisimpli
(acetil CoAiglicerol3fosfatul)

Biosintezaacizilorgrai(acidulpalmitic)
Aciziigraidinorganismprovindinurmtoareleprocese:
a)biosintezadenovo aaciduluipalmitic
b)elongareaaciduluipalmiticnousintetizat
c)biosintezaacizilorgrainesaturai

a)Biosintezadenovo aaciduluipalmitic(oxidare)
Pentrusintezaaciduluipalmiticestenecesarprezena
aciduluicitriciaCO2frcaeisfieincluinacidulgras
Sinteza arelocsubaciuneaadousistemeenzimatice:
acetilCoAcarboxilazaiacidgrassintaza
unsistemmultienzimaticformatdin7enzimelegatepeoproteincentral
Biosintezasedesfoarn
ficat,esutadipos,glandmamar,mduvosoas,creier,intestin
nprocesuldebiosintezparticipo proteintransportoaredegr. acilPTA,
acylcarrierprotein ACP,careconinerestuldecoenzimA
PTApoateformacomplexecutoateceleapteenzimefiindactivnprocesul
debiosintezprinintermediulgruprii SHdin structurasa

Etapele biosintezei de novo a acidului palmitic

Procesulafost:
evideniatdeKnoop(1905)
elucidatdeLipman,OchoaiLynen(1912)
aredoufaze:fazamitocondrial i fazacitosolic
Fazamitocondrial(-oxidarea acetil-CoA)
aceastcalereprezintprincipalacaledeformareaacizilorgrai
membranamitocondrialesteimpermeabilpentruacetilCoA
transportulacetil-CoA dininteriorulmitocondriilorncitoplasmseface
prinintermediulaciduluicitric

nprimaetapacicluluiKrebs
acetilCoA provenitdindecarboxilareaoxidativapiruvatului

catabolismulacizilorgraiprinoxidare
degradareaoxidativaunoraminoacizi
setransformn
acidcitric
oxidareasedesfoar
cuintensitatecrescutnficat,esutadipos,inim,rinichi
maipuinintensnmuchi,creier,plmn

ncazulunuiexcesalimentar glucidicsaulipidic:
sevaformaocantitate> deacetilCoAi
> deacidcitric
nuvamaiputeafioxidatprinciclulKrebs
vadifuzancitosol
undevatransformacomponenteleiniiale,acetilCoA ioxaloacetatul

TransportulacetilCoAdinmitocondriencitosol

Fazaextramitocondrial(citosolic) calea malonil-CoA


presupunetransformareaacetilCoAnmalonilCoAcaurmareauneireacii
dintre acetilCoA iCO2
necesitprezenaATP,HCO3,Mn2+,NADPH+ H+
acetil-CoA carboxilaza
CH3-CO~SCoA + CO2 + ATP
acetil-CoA

HOOC-CH2-CO~SCoA
- AMP; - PPi

malonil-CoA

netapaurmtoare,acetilCoA imalonilCoA reacionezcuproteinele


transportoaredegrupriacilPTASH
gruprileacilaleacetilCoA imalonilCoAtrecpegruprileSHalePTASH
acetil-transacilaza
CH3-CO~SCoA + PTA-SH

CH3-CO~S-PTA + CoA-SH

acetil-CoA

HOOC-CH2-CO~SCoA + PTA-SH
malonil-CoA

acetil-S-PTA
malonil-transacilaza

HOOC-CH2-CO~S-PTA + CoA-SH
malonil-S-PTA

ncontinuarearelociniierealanuluiatomilordecarbonprincondensarea
malonilSPTA cuacetilSPTA
seformeazacetilmalonilSPTA,caurmareatransferriirestuluiacetilpe
malonil
COOH
H3C CO~S-PTA
acetil-S-PTA

CH2
CO~S-PTA
malonil-S-PTA

COOH

enzima de condensare
H3C
- HS-PTA

CO

C CO~S-PTA
H

acetil-malonil-S-PTA

acetilmalonilSPTAsuferodecarboxilareisetransformnacetoacetilSPTA
reaciaareloc subaciuneamalonildecarboxilazei
COOH
H3C CO

C CO~S-PTA
H

malonil-decarboxilaza
- CO2

acetil-malonil-S-PTA

H3C CO C CO~S-PTA
H2
acetoacetil-S-PTA

netapaurmtoare,acetoacetilSPTA sereducesubaciuneaNADPH+H+ ise


formeazhidroxibutirilSPTA
NADPH + H+

H3C CO C CO~S-PTA
H2
acetoacetil-S-PTA

NADP+

H
H3C C
PTA reductaza

OH

C CO~S-PTA
H2

hidroxibutiril-S-PTA

procesulcontinucudehidratareahidroxibutirilSPTA subaciuneacrotonazei
arelocformareacompusuluinesaturatcrotonilSPTAcudublalegturn
poziia

H
H3C C
OH

C CO~S-PTA
H2

crotonaza
- H2O

hidroxibutiril-S-PTA

H3C C
H

C
H

CO~S-PTA

crotonil-S-PTA

arelocreducereacompusuluinesaturatiformareabutirilSPTA
lanulatomilordecarbonestecu2atomidecarbonmailungdectcompusul
iniial
NADPH + H+

H3C C
H

C
H

NADP+

CO~S-PTA

crotonil-S-PTA

crotonil-PTAreductaza

H3C C
H2

C CO~S-PTA
H2

butiril-S-PTA

dupformareabutirilSPTA,procesulcontinuprinlegarealaaceastaauneinoi
moleculedemalonilSPTA
biosintezaacizilorgraiarelocprintrunprocesnspiral (spirala Lynen)
cicluriledereaciisereiaude7oripnlaformareapalmitilSPTA
dupceaavutlocbiosintezamoleculeiintegraledeacidpalmiticsubformde
palmitilSPTA areloceliberareamoleculeideacidpalmitic
H3C (CH2)14 CO~S-PTA
palmitil-S-PTA

palmitil-tioesteraza
H3C (CH2)14 COOH

+ PTA-SH

acid palmitic

enzimelecareintervinnntregulprocesdebiosintezsuntsituatenjurul
HSPTA

Reglareabiosintezeiaciduluipalmitic
punctuldereglareestereaciacatalizatdeacetilCoAcaboxilaza
esteinhibatallosteric
depalmitilCoA
iactivat
decitrat
enzimamaipoatefimodulatprinmodificricovalenteprinfosforilare
defosforilareindusedeglucagon iadrenalin

hormoniceinduc fosforilareaenzimeii
inactivareasa
Intensitateaprocesuluimaipoateficontrolatiprinreglareaexpresieigenice,
consumuldeacizigraipolinesaturaideterminsupresiagenelorcecodific
enzimeceintervinnlipogenez

b)Elongareaaciduluipalmitic
sefacesubaciuneaadoutipuridesistememultienzimatice:
sistemenzimaticmitocondrial cefuncioneazpeocaleinversoxidrii
adugndresturiacetillacatenanousintetizat
sistemenzimaticdinreticululendoplasmatic ceataeazdoiatomidecarbon
proveniidinmalonilCoAnmodasemntorbiosintezeiaciduluipalmitic
c)Biosintezaacizilorgrainesaturai(desaturare)
esteprocesuldesintezaacizilorgrainesaturai
sedesfoarpredominantnmicrozomiihepatici,esutadipos,
cloroplaste(laplante)nprezenaunuisistemdenumitacidgrasCoAdesaturaza
unrolimportantau citocromulb5,citocromb5 reductaza
donoruldeelectronifiindNADPH
tapeledeelongareidesaturarealterneazpentrusintezaacizilorgrainecesari

Sistemul de desaturare a acizilor grai acid gras-CoA desaturaza


+
2 + 2

CH3-(CH2)n-(CH2)2-(CH2)m-C SCoA
2+

2citb5 (Fe )

citb5 reductaza(FAD)

3+

2citb5 (Fe )
2H2O

citb5 reductaza(FADH2)

+
NADPH,H
+
NADP

CH3-(CH2)n-CH=CH-(CH2)m-C SCoA

acidulpalmitic iacidulstearic sepottransformanaciziinesaturaicoresp.

acidpalmitoleic iaciduloleic
procesuldedehidrogenareareloclanivelulmicrozomilor nprezenaunuisistem
enzimaticcarenecesitoxigen iNADPH+H+

(C H 2 ) 14 C O O H

H3C

a c id p a lm itic
H3C

(C H 2 ) 16 C O O H

a c id s te a ric

o x ig e n a za
C H 3 -(C H 2 ) 5 -C H = C H -(C H 2 ) 7 -C O O H
NADPH + H+

NADP+

a c id p a lm ito le ic

o x ig e n a za
C H 3 -(C H 2 ) 7 -C H = C H -(C H 2 ) 7 -C O O H
NADPH + H+

NADP+

a c id o le ic

Oxigenaza areoaciunespecific
determindehidrogenareaacizilorgraisaturai
determinformareadubleilegturilacarboniiC9C10,fade
grupareacarboxilic
Aciziigraipolinesaturai ngeneralnupotfisintetizainorganismuluman,
suntdenumiiacizigraieseniali
nplantens,existsistemeenzimaticecarepottransformaaciziigrai
superioricuodubllegturnaciziigraipolienici

Metabolismultrigliceridelor
Trigliceridele
suntesteriaiacizilorgraicuglicerina
reprezintformadedepozitareaexcesuluienergeticalorganismului
1.Sintezatrigliceridelor
sedesfoarmaialesnficat,intestin,esutadipos
pentrusintezatrigliceridelororganismulutilizeazglicerolul iaciziigrai
superiori,caresuntmaintiactivailaacilCoA

Biosinteza trigliceridelor (TG)arelocprindou mecanisme:


a)Caleamonoglicerideloractivncelulaintestinal:
funcioneaznenterocitireprezintocalederesintezatrigliceridelordin
produiidedigestie,conformreaciei:

Acestetrigliceridempreuncu colesterolulliber iesterificat


fosfolipide iproteine
suntncorporatenparticulelipoproteicedenumitechilomicronicare
trecncirculaieprinsistemullimfatic

b)Caleaglicerolfosfatului activ nficat ialteesuturi,capabiledesinteza:

Cutoatecmajoritateaesuturilorsintetizeaztrigliceride,
celesintetizatenficat inesutuladipos
aumareimportannbalanaenergeticaorganismului

AG necesarisintezeiTG provin:
fiedinsintezadenovodinacetilCoA(rezultatnurmaoxidriiglucozei)
fiedinaciziigrailibericirculani
ficatul nuesteunorgandedepozitareatriglicerideloraacumesteesutul
adipos
TG sintetizaten ficat
suntexportatela
esuturileextrahepatice subform deVLDL (lipoproteinededensitate

foartemic)
sunthidrolizate(subaciunealipoproteinlipazei)
iaciziigrai suntreinui
suntrencorporai
nTG
idepozitai
nesutuladipos

esutuladipos reprezintloculdestocarea
excesuluicaloricsubformde lipide
Glicerolfosfatul necesarsintezeiprovinedin:
dihidroxiacetonfosfatulprovenitdinglucoz
glicerolul eliberatprinhidrolizaTG
Acestfaptevideniazdependena
sintezeiTG deniveleleglicemieii
indirectalinsulinemiei

2.Degradareatrigliceridelor
arelocprinhidrolizcndsepunnlibertateacizigrai iglicerol sub
aciuneauneilipazehormonsensibile,conformschemei:

difuzeaznplasm iconstituie
unindicatoralvitezeidehidrolizatrigliceridelor

AG rezultaisuntutilizainprincipalcasursdeenergie
norganismexistdoumarifluxuriplasmaticedetrigliceride:
circulaiaTG exogene delaintestin nrestulorganismuluisubformde
chilomicroni
TG endogene delaficatsprerestulorganismuluisubformde
VLDL

Metabolismulglicerolului.Sintezafosfolipidelor
Glicerolul
provinedinhidrolizaTG fiindunprodusalmetabolismuluiesutuluiadipos
poatefiutilizatdoardeesuturile ceposedglicerolkinaza
carelpoatefosforilaireintroducenfluxulmetabolic
dinesutuladipos (carenuconineaceastenzim)
eldifuzeazipecaleplasmaticajungen
ficat irinichi (esuturiceposedglicerolkinaz)
undeestefosforilatla
glicerol3fosfat
esteunpunctdeplecarespresintezadetrigliceridei/saufosfogliceride

Catabolismulglicerolului
Glicerolulrezultatdinhidrolizatriacilgliceroliloriafosfolipidelor,poatefi
utilizatntreitipurideprocese:
degradareoxidativpnlaCO2 iH2O
reesterificarecuformaredetriacilgliceroliifosfolipide
gluconeogenez
Degradareaoxidativpresupune
formareaglicerol3fosfatului (nprezenaglicerolkinazei)i
oxidareaacestuiacuformarede
dihidroxiacetonfosfat (DHAP)
subaciunea glicerol3fosfatdehidrogenazei
compusulrezultat alimentndglicoliza

Corpii cetonici
acetoacetatul,3hidroxibutiratuliacetona:

Sintezaacetoacetatului (cetogeneza)
arelocnmitocondriilehepaticedinacetilCoA(rezultatdinoxidareaAG)
reprezintoimportantsursdeenergiepentruesuturileextrahepatice
deoarece:
suntsolubili nunecesitunsistemdetransport(ncorporaren
lipoproteine)
suntsintetizainficat
potfiutilizaicasursdeenergie nesuturiextrahepatice(muchi
scheleticicardiac,cortexrenal,creier)

Acetoacetatulihidroxibutiratul
trecnsnge
sunt transportatelaesuturi undesuntconvertitelaacetilCoA
concentraiacorpilorcetonicinsngeestesczut,sub13mg%
Cetogeneza
esteaccentuatninaniie,eforturifiziceprelungite,diabetzaharat

O
CH
-C
2
~ SCoA
3
acetilCoA

Secvena reaciilor din cetogenez

tiolaza

CoASH

O
CH3-C-CH2-C ~ SCoA
O
aceto acetilCoA
acetilCoA

hidroximetil glutarilCoA sintaza

CoASH
OH

O
HOOC -CH2-C-CH2-C ~ SCoA
CH3
-hidroxi- - metil-glutarilCoA
hidroximetil glutarilCoA liaza

acetilCoA
CH3-C-CH2-COOH
O
acid acetilacetic
CO2
CH3-C-CH3
O
aceton
se volatilizeaz prin plmni

+
NADH,H

NAD+

snge

hidroxibutirat dehidrogenaza
CH3-CH-CH2-COOH
OH
acid hidroxibutiric
snge

Catabolismulcorpilorcetonici
nesuturileperifericecarefolosesccorpiicetonici,acetoacetatuli
hidroxibutiratulsuntcatabolizatecuformaredeacetilCoA
ndiabetzaharat:
oxaloacetatulnecesardesfurriicicluluiKrebsestefolositpentru
gluconeogenez
acetilCoA nexcessetransformncorpicetonici cetonemiaaccentuat
cetonuria
respiraiamiroaseaaceton
poatesaparcetoacidozadiabeticdeoarececorpiicetoniciconsum
rezervaalcalin

Degradareaexageratatriacilglicerolilor
ducelaobinereaunorcantitimari
deacetilCoA
cesetransform
ncorpicetonici

Metabolismulcolesterolului
Colesteroluldinorganismeste
predominantdeorigineendogen
foartepuindeorigineexogen
estesintetizatdeaproapetoateesuturileumane:ficat,cortexuladrenalei,
ovare,testicule,placent
estecomponentalmembranelorcelulare
precursoralacizilorbiliari,alhormonilorsteroiziialvitamineiD
seprezintsubdouforme:colesterolulliber icolesterolulesterificat

Colesterolulalimentar
estencorporat
n miceliialturidefosfolipideisruribiliare
esteriidecolesterol
sunthidrolizai(subaciuneacolesterolesterazei)
colesterolulliber
estencorporat
nchilomicroni carelrepartizeazn organismpentruafimetabolizat

Biosinteza colesterolului
PrecursorulcolesteroluluiesteacetilCoAcerezultdin:
decarboxilareaaciduluipiruvic
oxidareaacizilorgrai
degradareaunoraminoacizi
Toateesuturilepotsintetizacolesterol
sediulprincipalsuntficatul iintestinul
Corticosuprarenalaigonadelesintetizeazcolesterolulpentrunevoileproprii
biosintezacolesteroluluisedesfoarncitoplasm,lanivelulreticulului
endoplasmatic

Etapelebiosintezei colesteroluluisunt:
a)sintezahidroxi metilglutarilCoA(HMGCoA)
b)transformareamevalonatuluindimetilalilpirofosfatiizopentenilpirofosfat
(izoprenbiologicactiv )
c)condensareaa6unitiizoprenicecuformaredesqualen(hidrocarburcuC30)
d)ciclizareasqualenuluilalanosterolitransformarealanosteroluluincolesterol

a) sintezahidroxi metilglutarilCoA
intermediarnsintezasteroizilor
sesintetizeazlafelcaprecursorulsintezeicorpilorcetonici darncitoplasm

b) TransformareaHMGCoAnacidmevalonic
esteetapareglatorieaprocesului
reprezintprimaetapspecificacolesterologenezei
esteunprocesdependentdeNADPH

c)Princondensareacapcoadadouunitiizoprenice
seobinegeranilPP (C10)
lacareseadaugonoumoleculdeizoprenactiv
farnezilpirofosfat (C15)
2farnesilprincondensarecoadcoad
squalenul(C30)

d)squalenulestetransformat
subaciuneaunuisistemenzimaticcomplex
lanosterol
prinpierdereaa3grupriCH3(legturilepunctate)
prinoxidarelaCOOHidecarboxilare
hidrogenareauneidublelegturi imigrareaalteia
colesterol

Secvena sintezei colesterolului i a derivailor izoprenici

Ulteriorsintezeihepatice,colesterolul
esteeliminat
n sngealturideTAG
subformdeVLDL acesteasetransformnLDL cesuntcaptatede
esuturileextrahepaticeprinrecunoateremediat
dereceptoriipentruLDL
LDL estenglobatnceluleprinendocitozimetabolizate
Colesteroluleliberat acioneazcainhibitoralprocesuluidebiosintez
acolesteroluluincelul
Excesuldecolesterol delanivelulesutuluiextrahepatic
esteeliminat
subformaparticulelorpreHDL caresematureaznsngei
transportcolesterolullaficatpentruafimetabolizat

Reglarea sintezei decolesterol


areloc lanivelul HMGCoAreductazei,etapalimitant aprocesului
Factorii reglatori sunt:
colesterolulalimetar
Cnddietaestesracncolesterol
esteactivatsintezanficat,intestinisuprarenale
bogatncolesterol diminueazsintezaendogen
valoareacaloricadietei
Odietbogatnglucidesaulipide
cretesintezahepaticdecolesterol
hormonii
insulinastimuleazsintezadecolesterolprinstimulareaHMGCoAreductazei
glucagonul ,areefecteopuseinsulinei,reducesintezadecolesterolprin
scdereaactivitiiHMGCoAreductazei

nplasmaumancolesterolul
segsetentroconcentraiede120220mg/dL
cuvrsta
prezintvariaiidelaindividlaindivid
Laaduliitinerisntoicolesterolulplasmaticestede175mg/dL

Degradarea colesterolului.Biosinteza acizilor biliari


Colesteroluldinorganismesteutilizatastfel:
lanivelulficatului
estetransformat
nacizibiliari

n piele

nvitamina D3

nglandeleendocrine
lanivelulcorpuluigalbendinplacenti
capsulelesuprarenale
sesintetizeaz
hormonisteroizi

colesterolnupoatefidegradatlaCO2 iH2O
deaceeainelulsterolicesteeliminatdinorganismcaatare
saufoartepuinmodificat
caleaprincipaldeexcreieestebila carecuprinde
attcolesterolulctiaciziibiliari
trecereacolesteroluluiprinficat esteobligatorienvedereaeliminrii
Bilaconinecolesterolnmajoritateneesterificat
careestemeninutnsoluieapoasdectre lecitina(fosfatidilcolina)i
srurilebiliare
solubilitateacolesteroluluidepinderaportulcolesterollecitinasruribiliare
modificareaacestuiraportducela
cristalizareacolesteroluluinjurulunor nucleedeproteineibilirubin
formarea calculiibiliari(pietre, litiaza biliar)carepotblocatotalsau
parialfluxulbilei

Lipoproteineplasmatice
Lipideleplasmatice(58g/L)reprezintunamesteccomplexde
fosfolipide(PL)35%
trigliceride(TG) 1025%
colesterolliber(C) 7,5%
colesterolesterificat(CE) 39%
acizigrailiberi(AGL) 2,5%

Deoarecesuntinsolubilenap
lipidelesunttransportatesubformaunorcomplexelipoproteice
particuleglobularecugreutatemare
cumieznepolarconstituitdinlipideneutre(TGiCE)
nconjuratdeopeliculpolarde
PLcarestabilizeazparticulaiasigursolubilitateaeinap
colesterolliberi
cantitimicideproteinespecifice,numiteapolipoproteinesau
apoproteine

TG i CE

Apoproteina

Fosfolipide

Colesterol

Metodedesepararealipoproteinelorplasmatice:
Ultracentrifugarea
sebazeaz pevitezadesedimentareaparticulelorncmpgravitaional
ntrosoluiedeNaCl
nfunciededensitateaimrimeaparticulei
Electroforeza
sebazeaz pecapacitateademigrarencmpelectric
nfunciede ncrcareaelectrici
greutateaparticulei

Prinacestemetodesauseparat:
Chilomicroni rmnlastart;sedispunlasuprafa
transportullipidelordelaintestinlaficat
transportnprincipalTGexogene
VLDL =prebeta
- lipoproteinecudensitatefoartejoas,prelipoproteine
transportullipidelordelaficatspreesuturi
transportnprincipalTGendogene
LDL =beta
lipoproteinecudensitatejoassaulipoproteine
provindincatabolizareaVLDL
transportnprincipalesteridecolesterol
HDL =alfa
lipoproteinecudensitatenaltsaulipoproteine
transportulcolesteroluluidelaesuturispre ficat
coninproteine,fosfolipide

Studii epidemiologice auevideniat c


Colesteroluldin LDL (colesterolulru,60%) ateroscleroza
sedepunepearterelemariplciateromatoase
formareacheagurilor
riscaccidentvascularcerebral

Colesterolul dinHDL(colesterolulbun,20%)
rol protector
ndeprteaz colesterolul dinesuturi i
l cedeaz ficatului carel transform n acizi biliari,
principala form deeliminare acolesterolului dinorganism

Tulburrile metabolismului lipidic


Unaport crescut delipide conducelaapariia:
dislipidemiilor careseasociaz cuunrisc maredeapariie abolilor
cardiovasculare
ateroscleroza careducelangroareaipierderea elasticitiiarterelor
diabet zaharat
obezitate
afeciuni pancreatice ihepatice
Hipocolesterolemie
malabsorbie
maldigestie,inaniie
caexie
ciroze
hipertiroidism

VMULUMESC
PENTRUATENIE!

S-ar putea să vă placă și