Sunteți pe pagina 1din 10

UK / MAREA BRITANIE

INCOME TAX REFUND / RETURNAREA TAXELOR PE VENIT

INSTRUCŢIUNI PENTRU DOCUMENTE


GHIDUL DVS PAS CU PAS PENTRU OBŢINEREA RAPIDĂ A taxback.com
TAXELOR DIN UK UK Head Office:
277/281 Oxford Street
Cu taxback.com veţi obţine taxele înapoi rapid şi fără griji. Trebuie numai să completaţi informaţiile dvs, iar de restul ne 1st Floor
London W1C 2DL
vom ocupa noi. United Kingdom
Toll Free: 0808 2381 611
Iată ce trebuie să faceţi: P: +44 207 6599 188
F: +44 207 4913 988
E: info@taxback.com
» Formularele de înregistrare taxback.com – paginile 1 & 2 W: www.taxback.com
Completaţi aceste două formulare cu informaţiile despre dvs şi angajatorii dvs. Aceste informaţii ne vor ajuta să obţinem o Romanian Office:
Republicii Nr 24
returnare cât mai mare, deci vă rugăm să furnizaţi cât mai multe detalii posibile. Furnizaţi informaţii detaliate despre toate 400 015 Cluj-Napoca,
P: +40 264 591 297
job-urile şi angajatorii pe care i-aţi avut în UK – puteţi completa un formular adiţional dacă este nevoie. F: +40 264 593 973
Nu uitaţi să ne furnizaţi adresa curentă din ţara dvs de origine pe Pagina 1.
Avem nevoie de ea în cadrul aplicaţiei.

» Formularele Fiscale – Paginile 3-9


Aceste formulare fiscale nu trebuie completate, doar semnate în locurile marcate de simbolul stiloului negru - sunt necesare 9 semnături în
total. Semnătura trebuie să fie exact aceeaşi cu cea de pe paşaport. Oficiul fiscal este foarte strict în ceea ce priveşte completarea formularelor, de
aceea noi v-am uşurat munca – trebuie doar să le semnaţi, iar restul îl vom completa noi.
Nu completaţi alte informaţii pe aceste formulare. Dacă veţi adăuga şi alte informaţii pe formulare
acest lucru poate întârzia aplicaţia.

Dacă aţi avut mai multe vizite în UK, e nevoie să scoateţi la imprimantă şi să semnaţi o copie adiţională pentru paginile 8 şi 9, pentru fiecare
intrare-ieşire avută.
Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la biroul nostru local, sau la:
1st Floor, 277/281 Oxford Street, London W1C 2DL, United Kingdom

CONSULTAŢI LISTA:
Folosiţi lista de mai jos pentru a verifica dacă aţi făcut tot ce trebuie.
Am făcut următoarele:
1. Am completat formularele de înregistrare (paginile 1 şi 2) în totalitate.
2. Restul formularelor le-am semnat în locurile indicate de stilourile negre şi nu am mai inclus nici o altă
informaţie pe aceste formulare:
• Pagina 3: o semnătură
• Pagina 4: o semnătură şi numărul NIN/ UTR
• Pagina 5: o semnătură
• Pagina 6: două semnături
• Pagina 7: o semnătură
• Pagina 8: o semnătură
• Pagina 9: două semnături şi numele scris cu MAJUSCULE
Vă rugăm nu uitaţi că nu trebuie să adăugaţi alte informaţii decât cele cerute mai sus, în caz contrar, s-ar
putea să avem nevoie de noi formulare semnate din partea dvs, ceea ce va întârzia procesul returnării.
3. Am inclus Statement of Earnings în original. P60, P45 şi/sau ultimele cecuri de plată de la toţi
angajatorii mei din UK.
4. Am inclus o copie după paşaport (pagina cu semnătură şi fotografie).
5. Am făcut copii după toate formularele şi documentele de plată pentru evidenţa mea personală.

Aveţi întrebări? Vizitaţi site-ul nostru: www.taxback.com

Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la sediul cel mai apropiat de dvs, sau pe adresa: 1st Floor, 277/281 Oxford Street, London, W1C 2DL, United Kingdom
Vizitaţi-ne la www.taxback.com, pentru mai multe detalii despre serviciile noastre. RO PAYE Non-British
tb online pack
UK / MAREA BRITANIE
INCOME TAX REFUND / RETURNAREA TAXELOR PE VENIT

Please complete these forms in ENGLISH. / Completaţi vă rog aceste formulare în limba ENGLEZĂ
At taxback.com we want you to get your maximum legal refund in the quickest time possible. / La taxback.com dorim ca dvs să primiţi returnarea
maximă legală în cel mai scurt timp posibil. Semnaţi
1. Complete in full the first two forms with your personal and employment information. / Completaţi în întregime primele două formulare cu informaţiile 1 formularele
dvs personale şi ale angajatorilor dvs.
2. Please only sign the rest of the forms where marked with the black pen . / Restul formularelor trebuie numai semnate în locurile marcate de
stiloul negru. Trimiteţi-le împreună
Do not complete any other information on these forms. / Nu completaţi nimic altceva pe aceste formulare.
3. If you’ve visited the UK more than once, please send additional copies of the last two forms in the pack. / Dacă aţi vizitat Marea Britanie de mai
2 cufiscale
informaţiile dvs

multe ori, trimiteţi-ne copii adiţionale pentru ultimele două formulare din pachet.
4. Please enclose a copy of the photo and signature page of your passport for identification. / Includeţi vă rog o copie a paginii din paşaport cu
fotografia şi semnătura dvs pentru identificare.
All the best, / Toate cele bune, 3 Primiţi
returnarea
Fidelma McGuirk
taxback.com Director of Operations / Director de Operaţiuni taxback.com

PERSONAL DETAILS / DETALII PERSONALE   PLEASE PRINT IN BLOCK CAPITALS / COMPLETAŢI CU MAJUSCULE
Please supply a current email address so that you can receive personal updates by email. tb online pack
How did you hear of our service / Cum aţi aflat de serviciul nostru?
1 Furnizaţi vă rog o adresă de e-mail curentă pentru a putea primi notificări personale.

First Name / Prenumele: Surname / Numele:

Date of birth / Data naşterii  DAY    MONTH    YEAR Nationality / Naţionalitatea: Email / Email:

Home phone / Telefon acasă:  00   COUNTRY CODE     LOCAL NUMBER Mobile phone / Telefon mobil:  00   COUNTRY CODE     LOCAL NUMBER
Your last UK address / Ultima adresă din UK:
Postal address in your home country / Adresa poştală din ţara de origine:

Occupation / Ocupaţia:
Date of arrival in the UK / Data sosirii în UK:   DAY    MONTH    YEAR
If you are married, is your spouse working / Dacă sunteţi căsătorit(ă), soţul/soţia
Date of departure from the UK / Data plecării din UK:  DAY    MONTH    YEAR lucrează?     Yes    No 

EMPLOYMENT DETAILS / DETALII DESPRE LOCUL DE MUNCĂ


The UK tax year is from April 6th to April 5th of the following year. If you started working in the UK before April 6th and/or you finished working after
April 5th, you have worked in more than one tax year and we may need to file more than one tax return for you. / Anul fiscal în Marea Britanie începe la
6 aprilie şi se termină la 5 aprilie anul următor. Dacă aţi început să lucraţi în UK înainte de 6 aprilie şi/sau aţi terminat contractul după 5 aprilie anul
următor, înseamnă că aţi lucrat în mai mult de un singur an fiscal şi s-ar putea să fie nevoie să depunem pentru dvs mai multe declaraţii de impozit.

2 Date started work in the UK / Data la care aţi început să lucraţi în UK:  DAY    MONTH    YEAR Date finished work in the UK / Ultima zi lucrată în UK:   DAY    MONTH    YEAR

Have you applied for this refund before? Tax Year / Number of employers in tax year: Dates worked in the UK:
Aţi mai aplicat pentru această returnare? Anul Fiscal: Numărul de angajatori în anul fiscal: Datele la care aţi lucrat în UK:
Yes  No  6th April 2009 – 5th April 2010:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6th April 2008 – 5th April 2009:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6th April 2007 – 5th April 2008:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6 April 2006 – 5 April 2007: 


th th
DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6th April 2005 – 5th April 2006:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6th April 2004 – 5th April 2005:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Yes  No  6th April 2003 – 5th April 2004:  DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

Do you intend to work in the UK this tax year / Intenţionaţi să lucraţi în UK în acest an fiscal?  Yes    No   
3 If yes, when / Dacă da, vă rugăm să ne spuneţi când?    DAY    MONTH    YEAR

BREAKS IN EMPLOYMENT / PAUZE ÎN PERIOADA DE MUNCĂ


A break in employment is any time during your stay in the UK that you were not working. This includes when you were job seeking or if you took
holidays between jobs. We need to know about your breaks to ensure you get the correct tax refund. / O pauză în perioada de muncă reprezintă
orice perioadă din timpul şederii dvs în UK în care nu aţi lucrat. Pauzele includ timpul în care v-aţi căutat un loc de muncă, sau v-aţi luat vacanţe între
job-uri. Trebuie să ştim care sunt pauzele dvs pentru a face estimarea corectă a returnării.

4 Did you have any breaks between your employments in the UK / Aţi avut pauze între perioadele de muncă în UK?  Yes    No 
If yes, please specify the start and end date of any breaks, what you did during them and whether you received a Job Seekers Allowance during the breaks /
Dacă da, specificaţi vă rog datele de început şi de sfârşit pentru fiecare pauză, ce aţi făcut în timpul lor şi dacă aţi primit Job Seekers Allowance:
From / Din data de : To / Până la : Reason for break / Motivul pauzei: Did you receive a Job Seekers Allowance / Aţi primit Job Seekers
Allowance?  Yes    No 
DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

From / Din data de : To / Până la : Reason for break / Motivul pauzei: Did you receive a Job Seekers Allowance / Aţi primit Job Seekers
Allowance?  Yes    No 
DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR

5 Did you leave the UK for work purposes abroad / Aţi părăsit Marea Britanie cu scopul de a lucra în străinătate?
If yes, when? From / Din data de : To / Până la : From / Din data de : To / Până la :
Dacă da, vă
DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR DAY    MONTH    YEAR
rugăm să ne
spuneţi când?

Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la sediul cel mai apropiat de dvs, sau pe adresa: 1st Floor, 277/281 Oxford Street, London, W1C 2DL, United Kingdom
Vizitaţi-ne la www.taxback.com, pentru mai multe detalii despre serviciile noastre. RO PAYE Non-British   1
tb online pack
UK / MAREA BRITANIE
INCOME TAX REFUND / RETURNAREA TAXELOR PE VENIT

EMPLOYMENT INFORMATION / INFORMAŢII DESPRE LOCUL DE MUNCĂ


In order to successfully process your tax claim, we need information on all the employers you had in the UK and their contact details. Please fill-out the
Employment Information section in as much detail possible / Ca să procesăm cu succes declaraţia dvs fiscală, avem nevoie de informaţii despre fiecare
angajator pe care l-aţi avut în UK şi detaliile lor de contact. Vă rugăm să completaţi cât mai multe detalii posibile în secţiunea Informaţii despre
locul de muncă:

6 Employer / Locul de muncă 1 7 Employer / Locul de muncă 2

Company Name / Numele companiei: Company Name / Numele companiei:

Street / Strada Street / Strada:

City and Code / Oraşul şi codul poştal: City and Code / Oraşul şi codul poştal::

Phone / Telefon: Fax / Fax: Phone / Telefon: Fax / Fax

E-mail / E-mail: E-mail / E-mail:


Worked from / Am început să lucrez din data de: Worked from / Am început să lucrez din data de:
  DAY    MONTH    YEAR until / până la: DAY MONTH YEARR   DAY    MONTH    YEAR until / până la: DAY MONTH YEARR

Do you have your P45 / P60 / Deţineţi formularul P45/P60?     Yes    No  Do you have your P45 / P60 / Deţineţi formularul P45/P60?     Yes    No 
If no, would you like us to source replacements for you / If no, would you like us to source replacements for you /
Dacă nu, doriţi să vă recuperăm noi documentul de plată?*         Yes    No  Dacă nu, doriţi să vă recuperăm noi documentul de plată?*         Yes    No 
Did you receive P11D / benefits or dividends / Did you receive P11D / benefits or dividends /
Aţi primit formularul P11D / beneficii sau dividende?         Yes    No  Aţi primit formularul P11D / beneficii sau dividende?          Yes    No 

8 Employer / Locul de muncă 3 9 Employer / Locul de muncă 4

Company Name / Numele companiei: Company Name / Numele companiei:

Street / Strada: Street / Strada:

City and Code / Oraşul şi codul poştal: City and Code / Oraşul şi codul poştal:

Phone / Telefon: Fax / Fax: Phone / Telefon: Fax / Fax:

E-mail / E-mail: E-mail / E-mail:


Worked from / Am început să lucrez din data de: Worked from / Am început să lucrez din data de:
  DAY    MONTH    YEAR until / până la: DAY MONTH YEAR   DAY    MONTH    YEAR until / până la: DAY MONTH YEARR

Do you have your P45 / P60 / Deţineţi formularul P45/P60?     Yes    No  Do you have your P45 / P60 / Deţineţi formularul P45/P60?     Yes    No 
If no, would you like us to source replacements for you / If no, would you like us to source replacements for you /
Dacă nu, doriţi să vă recuperăm noi documentul de plată?*         Yes    No  Dacă nu, doriţi să vă recuperăm noi documentul de plată?*         Yes    No 
Did you receive P11D / benefits or dividends / Did you receive P11D / benefits or dividends /
Aţi primit formularul P11D / beneficii sau dividende?         Yes    No  Aţi primit formularul P11D / beneficii sau dividende?          Yes    No 

If you have had more than four employers in the UK, please write their details on a separate page.
Dacă aţi avut mai mult de patru angajatori în UK, includeţi detaliile pe o pagină separată.

* Document retrieval fee applies / Se aplică o taxă per document recuperat

Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la sediul cel mai apropiat de dvs, sau pe adresa: 1st Floor, 277/281 Oxford Street, London, W1C 2DL, United Kingdom
Vizitaţi-ne la www.taxback.com, pentru mai multe detalii despre serviciile noastre. RO PAYE Non-British   2
tb online pack
UK
INCOME TAX REFUND

Please sign the Declaration to the Employer if you do not have any of your payment documents and we will contact your employer(s) for replacement(s).

DECLARATION TO THE EMPLOYER

10 I,
      PLEASE PRINT YOUR NAME /

grant full authority to taxback.com, to act as my agent in dealing with , my United Kingdom income tax return application. I authorize that my P45/ P60/
SoE be sent to the office of

taxback.com
1st Floor, 277/281 Oxford Street
London, W1C 2DL
United Kingdom

ESS Ltd, t/a taxback.com is registered in England.


11 Signed Registration Number: 04608872

Date

Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la sediul cel mai apropiat de dvs, sau pe adresa: 1st Floor, 277/281 Oxford Street, London, W1C 2DL, United Kingdom
Vizitaţi-ne la www.taxback.com, pentru mai multe detalii despre serviciile noastre. RO PAYE Non-British   3
tb online pack
UK / MAREA BRITANIE
INCOME TAX REFUND / RETURNAREA TAXELOR PE VENIT

CUSTOMER AGREEMENT / CONTRACT CLIENT

  I confirm that / Confirm că:

1. I understand that taxback.com is a trading name for the services of Taxback Inc., Chicago, USA, and its parent company
European Student Services Ltd., Ireland and its subsidiaries and representative companies. /
  Sunt constient de faptul ca taxback.com este numele comercial al serviciilor oferite de catre Taxback Inc., Chicago,
SUA, al companiei-mama European Student Services LTD, Irlanda si al filialelor si reprezentantelor acestora.

2. I have not filed a UK income tax return for this tax year nor authorized any person to do so on my behalf. / Nu am depus
o declaraţie de impozit pe venit, sau autorizat altă persoană să facă acest lucru în numele meu.

3. I authorize taxback.com (referred to hereafter as the Agent) to file this tax return and represent me before the
UK tax authorities. / Autorizez taxback.com (denumit în continuare Agent) să depună această declaraţie de impozit pe
venit în numele meu şi să mă reprezinte în faţa autorităţilor britanice.

4. I understand that if I am due a refund for this tax year and I have not filed my tax return for other tax years in which
I worked in the UK, the Agent will be obliged to file the returns for the other tax year(s) as well. I agree that the Agent
should do this and I will pay a processing fee for each tax return. / Înţeleg că în cazul în care am dreptul la o returnare
pentru acest an fiscal şi nu am depus declaraţia de impozit pe venit pentru ceilalţi ani fiscali în care am lucrat în Marea
Britanie, Agentul va fi obligat să depună de asemenea declaraţii pentru alt(i) an(i) fiscal(i). Sunt de acord ca Agentul să
facă acest lucru şi voi plăti o taxă de procesare pentru fiecare declaraţie de impozit pe venit.

5. I authorise taxback.com to retrive my P45/P60/SoE documents if I do not have them and agree to pay an administrative
fee for each document. / Autorizez taxback.com să recupereze documentele mele P45/P60/SoE dacă nu le deţin şi sunt
de acord să plătesc o taxă administrativă pentru fiecare document.

6. I authorize the Agent to receive my refund cheque(s) from the tax authorities; to endorse the checks, deduct the
necessary fee(s) and to send me the remaining amount. / Autorizez Agentul să primească cecul(rile) cu returnarea mea
de la autorităţile fiscale; să încaseze cecurile, să deducă comisionul necesar şi să îmi trimită suma rămasă.

7. Should I receive the refund directly from any other source other than the Agent, I understand and agree that I will pay
the fee due to taxback.com. / Dacă voi primi returnarea direct de la orice altă sursă decât Agentul, înţeleg şi sunt de
acord să plătesc comisionul datorat taxback.com.

8. I understand that the UK Tax Authorities will make the final decision on the value of any refund due and the
refund estimation given by the Agent is an estimation only, not a guarantee. / Înţeleg că Autorităţile fiscale britanice
vor lua decizia finală în ceea ce priveşte valoarea oricărei returnări datorate şi estimarea furnizată de Agent este doar
estimare, nu o garantare.

9. I agree to and accept the terms and conditions of service as written online at www.taxback.com and to any changes
in the terms and conditions which Taxback may effect from time to time, and to the fees of the agent which represents
the services I have requested and which are provided by Taxback and/or its affiliate companies. / Sunt de acord şi
accept termenii şi condiţiile serviciului aşa cum sunt afişate în cadrul site-ului taxback.com, cât şi cu orice schimbări
ce pot fi aplicate termenilor şi condiţiilor la anumite intervale de timp de către Taxback, şi de asemenea accept
comisioanele Agentului care reprezintă serviciile cerute de mine şi furnizate de Taxback şi/sau companiile afiliate.

10. I commit to updating taxback.com of any change in my contact details. / Mă oblig să înştiinţez Agentul despre orice
schimbări care apar în detaliile mele de contact.

Name in print / Numele cu MAJUSCULE: Date / Data:

12 Signature / Semnătura: National Ins. Number / NIN:

UTR:/ Număr UTR:

Trimiteţi prin poştă formularele taxback.com la sediul cel mai apropiat de dvs, sau pe adresa: 1st Floor, 277/281 Oxford Street, London, W1C 2DL, United Kingdom
Vizitaţi-ne la www.taxback.com, pentru mai multe detalii despre serviciile noastre. RO PAYE Non-British   4
tb online pack
Authorising your agent
Please read the notes on the back before completing this Please tick the box(es) and provide the reference(s)
authority. This authority allows us to exchange and disclose requested only for those matters for which you want
information about you with your agent and to deal with HMRC to deal with your agent.
them on matters within the responsibility of HM Revenue &
Customs (HMRC), as specified on this form. This overrides any Individual*/Partnership*/Trust* Tax Affairs
earlier authority given to HMRC. We will hold this authority *delete as appropriate (including National Insurance).
until you tell us that the details have changed.
Your National Insurance number (individuals only)
If you are
I, (print your name) self employed
tick here
Unique Taxpayer Reference (if applicable)
of (name of your business, company or trust if applicable) If UTR not yet
issued tick here
If you are a Self Assessment taxpayer, we will send
authorise HMRC to disclose information to
your Statement of Account to you, but if you would
(agent’s business name) like us to send it to your agent instead, please tick here

who is acting on my/our behalf. This authorisation is limited to


Tax Credits
the matters shown on the right-hand side of this form.
Your National Insurance number (only if not entered above)
Signature see note 1 before signing

If you have a joint Tax Credit claim and the other claimant
13 wants HMRC to deal with this agent, they should sign here
Date Name

Signature
Give your personal details or Company registered office here
Address

Joint claimant’s National Insurance number

Postcode

Telephone number
Corporation Tax
Company Registration number
Give your agent’s details here
Address

Company’s Unique Taxpayer Reference

Postcode
Employer PAYE Scheme
Telephone number
0207 6599 188 Employer PAYE reference
Agent codes (SA/CT/PAYE)
T61941/-/N6504J
Accounts Office reference
Client reference

For official use only

SA / / COTAX / /
VAT (see notes 2 and 5 overleaf)
NIRS / / EBS / / VAT registration number If not yet
COP / / VAT / / registered
NTC / / COP link / / tick here

64-8 HMRC 07/06


14

15

tb online pack
tb online pack
0207 6599 188

16
17

tb online pack
18

19

20

tb online pack