Sunteți pe pagina 1din 25

PASINCIUC ALINA ROXANA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZ GENERAL
(PROIECT INTEGRAT)
Privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului de investitie
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA SADOVA JUDETUL SUCEAVA
1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012
Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare
(fara TVA)

1
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducere
la starea initiala

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

41,783

9,542

10,028

51,810

11,832

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1
3.2

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize acorduri si
autorizatii

3.3
3.4

Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie

14,148
0,000

3,231
0,000

3,395
0,000

17,543
0,000

4,006
0,000

3.5

Consultanta

12,260

2,800

2,942

15,202

3,472

3.6
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

8,000
34,408

1,827
7,858

1,920
8,257

9,920
42,665

2,266
9,744

511,540
6,260
102,390

116,822
1,429
23,384

122,769
1,502
24,574

634,309
7,762
126,964

144,859
1,773
28,995

2,754

0,628

0,661

0,415

0,779

35,404
0,000
658,348

8,085
0,000
150,348

8,496
0,000
158,002

43,900
0,000
816,350

10,025
0,000
186,431

4.1
4.2
4.3
4.4

Constructii si instalatii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale
cu montaj

Utilaje fara montaj


transport
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

si

echipamente

de

5.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
734,539
661,973

0,000
0,000
167,748
151,177

0,000
0,000
176,287
158,873

0,000
0,000
910,826
820,846

0,000
0,000
208,007
187,459

5.2

Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

Pregatirea personalului de exploatare

6.2
Trobe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA

JUD. SUCEAVA
DEVIZ GENERAL 1
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA
COMPONENTA A
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA SADOVA JUDETUL SUCEAVA
1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012
Nr.crt

Denumirea
subcapitolelor

capitolelor

si

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

1
2
3
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului
0,000
1.2
Amenajarea terenului
0,000
1.3
Amenajari
pentru
protectia
0,000
mediului si aducere la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
41,783
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1
Studii de teren
0,000
3.2
Taxe pentru obtinerea de avize
0,000
acorduri si autorizatii
3.3
Proiectare si inginerie
14,148
3.4
Organizarea
procedurilor
de
0,000
achizitie
3.5
Consultanta
12,260
3.6
Asistenta tehnica
8,000

TVA
Mii euro

Mii lei

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii euro

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,542

10,028

51,810

11,832

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3,231
0,000

3,395
0,000

17,543
0,000

4,006
0,000

2,800
1,827

2,942
1,920

15,202
9,920

3,472
2,266

TOTAL CAPITOL 3
34,408
7,858
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
511,540
116,822
4.2
Montaj utilaj tehnologic
6,260
1,429
4.3
Utilaje,echipamente tehnologice si
102,390
23,384
functionale cu montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente
0,000
0,000
de transport
4.5
Dotari
35,234
8,046
4.6
Active necorporale
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
655,424
149,681
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului
5.2
Comisioane,taxe,cote legale,costul
0,000
0,000
creditului
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1
Pregatirea
personalului
de
0,000
0,000

8,257

42,665

9,744

122,769
1,502
24,574

634,309
7,762
126,964

144,859
1,773
28,995

0,000

0,000

0,000

8,456
0,000
157,301

43,690
0,000
812,725

9,977
0,000
185,604

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

exploatare
6.2
Trobe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

0,000
0,000
731,615
661,973

0,000
0,000
167,081
151,177

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

0,000
0,000
907,201
820,846

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA

0,000
0,000
175,586
158,873

0,000
0,000
207,180
187,459

JUD. SUCEAVA
DEVIZ GENERAL 2
INVESTITII IN ACTIVITATI RECREATIONALE-COMPONENTA B
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA SADOVA JUDETUL SUCEAVA
1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare
(fara TVA)

Mii lei
1
2
3
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
Amenajari pentru protectia mediului si
aducere la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1
Studii de teren
3.2
Taxe pentru obtinerea de avize acorduri si
autorizatii
3.3
Proiectare si inginerie
3.4
Organizarea procedurilor de achizitie
3.5
Consultanta
3.6
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
4.2
Montaj utilaj tehnologic
4.3
Utilaje,echipamente
tehnologice
si
functionale cu montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.5
4.6

Dotari
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

Mii euro
4

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
5

Mii lei
6

Mii euro
7

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2,754

0,628

0,661

0,415

0,779

0,170
0,000

0,039
0,000

0,040
0,000

0,210
0,000

0,048
0,000

2,924

0,667

0,701

3,625

0,827

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

5.2

Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2.
Cheltuieli
conexe
santierului
Comisioane,taxe,cote
creditului

organizarii

legale,costul

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

TOTAL CAPITOL 5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
2,924
0,000

0,000
0,667
0,000

0,000
0,701
0,000

0,000
3,625
0,000

0,000
0,828
0,000

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA

DEVIZUL OBIECTULUI 1
(CONSTRUCTII SI INSTALATII-COMPONENTA A- CAP4) CHELTUIELI ELIGIBILE

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008

Mii
euro
4

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0,000
411,594

0,000
93,997

0,000
98,783

0,000
510,377

0,000
116,556

4,685
45,518
0,000
0,000

1,070
10,395
0,000
0,000

1,124
10,924
0,000
0,000

5,809
56,442
0,000
0,000

1,327
12,890
0,000
0,000

0,000
0,000
461,797

0,000
0,000
105,462

0,000
0,000
110,831

0,000
0,000
572,628

0,000
0,000
130,773

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
461,797

0,000
0,000
0,000
0,000
105,462

0,000
0,000
0,000
0,000
110,831

0,000
0,000
0,000
0,000
572,628

0,000
0,000
0,000
0,000
130,773

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA

DEVIZUL OBIECTULUI 2
(CONSRUCTII SI INSTALATII-COMPONENTA A- CAP4) CHELTUIELI NEELIGIBILE

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008

Mii
euro
4

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
22,551
27,192

0,000
0,000
5,150
6,210

0,000
0,000
5,412
6,526

0,000
0,000
27,963
33,718

0,000
0,000
6,386
7,700

0,000
0,000
49,743

0,000
0,000
11,360

0,000
0,000
11,938

0,000
0,000
61,681

0,000
0,000
14,086

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
49,743

0,000
0,000
0,000
0,000
11,360

0,000
0,000
0,000
0,000
11,938

0,000
0,000
0,000
0,000
61,681

0,000
0,000
0,000
0,000
14,086

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 3
(IMPREJMUIRE SI ANEXA GOSPODAREASCA CAP 2)-CHELTUIELI NEELIGIBILE
(componenta A)

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


cheltuieli

de

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
4

Mii
euro
7

0,000
9,419

0,000
2,151

0,000
2,261

0,000
11,680

0,000
2,667

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
9,419

0,000
0,000
2,151

0,000
0,000
2,261

0,000
0,000
11,680

0,000
0,000
2,667

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
9,419

0,000
0,000
0,000
0,000
2,151

0,000
0,000
0,000
0,000
2,261

0,000
0,000
0,000
0,000
11,680

0,000
0,000
0,000
0,000
2,667

Mii lei
1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA

DEVIZUL OBIECTULUI 4
(Panouri solare-CAP 4) (componenta A)-eligibil
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 lei din 20.03.2012

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii
euro

Mii lei

Mii lei

Mii
euro

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


(MONTAJ PACHET PANOURI SOLARE)
TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

3,041

0,694

0,729

3,770

0,861

3,041

0,694

0,729

3,770

0,861

Pachet panouri solare echipat cu patru panouri cu


cate 12 tuburi vidate 58x1800, vas de
expansiune inchis, hidropneumatic, cu membrana
(circuit panouri solare), capacitate utila: 40 l, kit
hidraulic cu pompe circulatie si armaturi, statie
solara
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

38,007

8,680

9,122

47,129

10,763

0,000
0,000
38,007
41,048

0,000
0,000
8,680
9,374

0,000
0,000
9,122
9,851

0,000
0,000
47,129
50,899

0,000
0,000
10,763
11,624

Intocmit conform HG 28/2008


PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 5
Utilaje si echipamente electrice-CAP 4-NEELIGIBIL
(componenta A )
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr crt

Denumirea
cheltuieli

capitolelor

si

subcapitolelor

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
rezistenta)si
arhitectura
exterioare,compartimentari,finisaje)

de

de
(inchideri

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3
4
5
6

Izolatii
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire,ventilare, climatizare,PSI,radio
tv, internet

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice(total)
Tablou electirc general
Tablou electric palier=3buc
Tablou electric local din camerele de cazare=5 buc
Sistem paratrasnet cu element de amorsare
Grup electrogen 5KVA+tablou automatizare
Dulap 19" echipat cu patch panel,routter,switch

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,938
0,938

0,214
0,214

0,225
0,225

1,163
1,163

0,265
0,265

18,750
1,400
4,200
0,750
6,800
2,500
3,100

4,282
0,320
0,959
0,171
1,553
0,571
0,708

4,500
0,336
1,008
0,180
1,632
0,600
0,744

23,250
1,736
5,208
0,930
8,432
3,100
3,844

5,310
0,397
1,189
0,212
1,926
0,708
0,878

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

0
0,000
18,750
19,688

0,628
0,000
4,282
4,496

0,000
0,000
4,500
4,725

0,000
0,000
23,250
24,413

0,779
0,000
5,310
5,575

Intocmit conform HG 28/2008


PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 6
UTILAJE CENTRALA TERMICA-CAP 4- NEELIGIBIL
(componenta A )
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr crt

Denumirea
cheltuieli

capitolelor

si

subcapitolelor

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
rezistenta)si
arhitectura
exterioare,compartimentari,finisaje)

de

de
(inchideri

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3
4
5
6

Izolatii
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire,ventilare, climatizare,PSI,radio
tv, internet

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,048
1,048

0,239
0,239

0,252
0,252

1,300
1,300

0,296
0,296

20,970

4,789

5,033

26,003

5,938

Cazan din fonta pe lemne cu gazeificare Q=50 KW cu


panou de comanda
Boiler vertical 500 l

14,650

3,346

3,516

18,166

4,149

4,500

1,028

1,080

5,580

1,274

Boiler vertical 500 l


Boiler vertical 500 l

0,890
0,130

0,203
0,030

0,214
0,031

1,104
0,161

0,251
0,037

Pompa recirculare 1,5 mc/h

0,800

0,183

0,192

0,992

0,227

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

0,000
0,000
20,970
22,018

0,000
0,000
4,789
5,028

0,000
0,000
5,033
5,285

0,000
0,000
26,003
27,303

0,000
0,000
5,938
6,234

8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice

Intocmit conform HG 28/2008


PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA

DEVIZUL OBIECTULUI 7
(UTILAJE SI ECHIP. ALIMENTARE CU APA-CAP 4)-CHELTUIELI NEELIGIBILE
(componenta A)

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Nr
crt

Denumirea capitolelor
cheltuieli

si subcapitolelor de

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
7

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
Camin contorizare apa potabila echipat cu contor
de apa si armaturile aferente, rama si capac
necarosabil

Mii
euro
4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,070
0,070

0,016
0,016

0,017
0,017

0,087
0,087

0,020
0,020

1,400
1,400

0,320
0,320

0,336
0,336

1,736
1,736

0,396
0,396

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008

0,000
0,000
1,400
1,470

0,000
0,000
0,320
0,336

0,000
0,000
0,336
0,353

0,000
0,000
1,736
1,823

0,000
0,000
0,396
0,416

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 8
Utilaje Retea Canalizare exterioara-cap 4
CHELTUIELI NEELIGIBILE
(componenta A)
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


cheltuieli

de

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
7

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
Camin vizitare (inspectie, curatire) prefabricat din
mat pl, Htot < 2000mm, d<400mm=4buc
Ministatie epurare 2,4-4 mc/zi=1buc
Rezervor acumulare ape epurate 25 mc=1buc

Mii
euro
4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,163
1,163

0,266
0,266

0,279
0,279

1,442
1,442

0,330
0,330

23,263
4,000

5,313
0,913

5,583
0,960

28,846
4,960

6,588
1,132

15,763
3,500

3,600
0,799

3,783
0,840

19,546
4,340

4,464
0,991

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

0,000
0,000
23,263
24,426

0,000
0,000
5,313
5,579

0,000
0,000
5,583
5,862

0,000
0,000
28,846
30,288

0,000
0,000
6,588
6,918

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 9
(DOTARI-CAP 4)
(componenta A-CHELTUIELI ELIGIBILE )
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari (conform lista anexata)
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008

Mii
euro
4

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
7

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
35,234
35,234
35,234

0,000
8,046
8,046
8,046

0,000
8,456
8,456
8,456

0,000
43,690
43,690
43,690

0,000
9,977
9,977
9,977

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LISTA DOTARI neeligibile COMPONENTA A (DEVIZ OBIECT 9)


Nr.
crt

Denumire/
Tip utilaj / echipament

Nu
mar

Valoare
TVA

fara

TVA
-RON-

Total
cu TVA

buc
ati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Paturi duble 200x160 cm


Paturi duble 200x140 cm
Saltele tip RELAXA duble 200x160 cm
Saltele tip RELAXA duble 200x140 cm
Noptiere
Masuta
Taburete
Dulapuri - ifonier
Cuier tip gardut
Oglinda
Televizoare color
Lenjerie pat(set)
Perne mari
Cuverturi de pat
Prosoape de baie plusate
Prosoape pentru fata
Veioze
Masa calcat + Fier de clcat
Vaza flori
Plasa protectie insecte(mp)
Umerase pentru haine
Masa rotunda din lemn masiv (crama)
Scaun lemn masiv (crama)
Bancheta lemn masiv (crama)
Consola cu bufet lemn (crama)
Mobilier - bucatarie
Rafturi (bucatarie)
Mobilier receptie (dulap+cuier)
Masa lemn (sala de mese)
Scaun din lemn (sala mese)
Masa lemn (terasa)
Scaun din lemn (terasa)
Masa lemn pentru cafea (salon)
Set canapea 3+2+1 locuri (salon de primire)
Biblioteca (salon de primire)
Racitor sticle vin (crama)
Spltor inox
Aparat mic expresso (cafetiera)
Aragaz electric cu 4 ochiuri si cuptor
Hota de buctrie
Robot de buctrie + mixer
Cuptor cu microunde
Frigider cu refrigerator
Aspirator
Televizor color LCD
Pubele pe roti
Aparat telefonic fix / fax
Pahare,ceti,lingurie,cleti,scrumiere
Vase si ustensile de buctrie
Vesela pentru 12 persoane
Fete de masa si ervete
ervete buctrie + ancare

3
2
3
2
10
5
10
5
5
5
5
10
10
5
10
10
10
2
5
35
20
1
12
1
5
1
3
1
3
12
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

-RON-

713,160
410,000
930,000
560,000
900,000
600,000
600,000
1.500,000
250,000
250,000
2.250,000
480,000
240,000
150,000
112,000
80,000
150,000
180,000
75,000
1.505,000
60,000
1.000,000
1.440,000
250,000
750,000
1.800,000
90,000
430,000
450,000
1.440,000
190,000
600,000
180,000
2.500,000
1.250,000
1.400,000
180,200
320,000
580,000
280,000
150,000
340,000
850,000
500,000
1.500,000
96,000
140,000
480,600
551,500
500,000
160,000
60,000

-RON-

171,158
98,400
223,200
134,400
216,000
144,000
144,000
360,000
60,000
60,000
540,000
115,200
57,600
36,000
26,880
19,200
36,000
43,200
18,000
361,200
14,400
240,000
345,600
60,000
180,000
432,000
21,600
103,200
108,000
345,600
45,600
144,000
43,200
600,000
300,000
336,000
43,248
76,800
139,200
67,200
36,000
81,600
204,000
120,000
360,000
23,040
33,600
115,344
132,360
120,000
38,400
14,400

884,318
508,400
1153,200
694,400
1116,000
744,000
744,000
1860,000
310,000
310,000
2790,000
595,200
297,600
186,000
138,880
99,200
186,000
223,200
93,000
1866,200
74,400
1240,000
1785,600
310,000
930,000
2232,000
111,600
533,200
558,000
1785,600
235,600
744,000
223,200
3100,000
1550,000
1736,000
223,448
396,800
719,200
347,200
186,000
421,600
1054,000
620,000
1860,000
119,040
173,600
595,944
683,860
620,000
198,400
74,400

53
54

Perdele + draperii
Obiecte traditionale de marca (vase din lut,
stergare)
TOTAL GENERAL A

42
1

1.281,000
1.500,000

307,440
360,000

1588,440
1860,000

35234,460

8456,270

43690,73

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 10
(DOTARI-CAP 4)
(componenta B-CHELTUIELI )
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice

..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari (conform lista anexata)
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008

Mii
euro
4

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
7

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,754
0,170
2,924
2,924

0,628
0,039
0,667
0,667

0,661
0,040
0,701
0,701

0,415
0,210
3,625
3,625

0,779
0,048
0,827
0,827

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LISTA DOTARI eligibile COMPONENTA B (DEVIZ OBIECT 10)


Nr.
crt

Denumire/
Tip utilaj / echipament

Nu
mar

Valoare
TVA

fara

TVA
-RON-

Total
cu TVA

buc
ati
1
2

Biciclete copii
Biciclete adulti

2
4

TOTAL GENERAL B

-RON-

-RON-

558,000
2.196,000
2.924,000

133,920
527,040
701,760

691,920
2723,040
3625,760

LISTA DOTARI NEELIGIBILE COMPONENTA B (DEVIZ OBIECT 10)


Nr.
crt

Denumire/
Tip utilaj / echipament
1
2
3
4

Set sah
Set table
Set carti de joc
Set remy
TOTAL

Nu
mar
buc
ati

1
1
2
1

Valoare
TVA
-RON-

fara

50,000
30,000
30,000
60,000
170,000

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

TVA
-RON-

Total
cu TVA
-RON-

12,000
7,200
7,200
14,400
40,800

62,000
37,200
37,200
74,400
210,800

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 11
(SISTEMATIZARE VERTICALA. ACCES AUTO, ALEI , SPATII VERZI ,PARCARE,-CAP 2)

-CHELTUIELI NEELIGIBILE
(componenta A)
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012
Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
4

Mii
euro
7

0,000
8,416

0,000
1,922

0,000
2,020

0,000
10,436

0,000
2,383

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
8,416

0,000
0,000
1,922

0,000
0,000
2,020

0,000
0,000
10,436

0,000
0,000
2,383

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
8,416

0,000
0,000
0,000
0,000
1,922

0,000
0,000
0,000
0,000
2,020

0,000
0,000
0,000
0,000
10,436

0,000
0,000
0,000
0,000
2,383

Mii lei
1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 12
(CANALIZARE MENAJERA CAP 2)-CHELTUIELI NEELIGIBILE

(componenta A)
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012
Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


cheltuieli

de

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
4

Mii
euro
7

0,000
10,125

0,000
2,312

0,000
2,430

0,000
12,555

0,000
2,867

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,125

0,000
0,000
2,312

0,000
0,000
2,430

0,000
0,000
12,555

0,000
0,000
2,867

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
10,125

0,000
0,000
0,000
0,000
2,312

0,000
0,000
0,000
0,000
2,430

0,000
0,000
0,000
0,000
12,555

0,000
0,000
0,000
0,000
2,867

Mii lei
1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 13
(RACORD ELECTRIC EXTERIOR CAP 2)-CHELTUIELI NEELIGIBILE

(componenta A)
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012
Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


cheltuieli

de

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
4

Mii
euro
7

0,000
10,830

0,000
2,473

0,000
2,599

0,000
13,429

0,000
3,067

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,830

0,000
0,000
2,473

0,000
0,000
2,599

0,000
0,000
13,429

0,000
0,000
3,067

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
10,830

0,000
0,000
0,000
0,000
2,473

0,000
0,000
0,000
0,000
2,599

0,000
0,000
0,000
0,000
13,429

0,000
0,000
0,000
0,000
3,067

Mii lei
1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 14
(ALIMENTARE CU APA CAP 2)-CHELTUIELI NEELIGIBILE
(componenta A)

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Nr
crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


cheltuieli

de

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii
euro
4

Mii
euro
7

0,000
2,992

0,000
0,683

0,000
0,718

0,000
3,710

0,000
0,847

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
2,992

0,000
0,000
0,683

0,000
0,000
0,718

0,000
0,000
3,710

0,000
0,000
0,847

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2,992

0,000
0,000
0,000
0,000
0,683

0,000
0,000
0,000
0,000
0,718

0,000
0,000
0,000
0,000
3,710

0,000
0,000
0,000
0,000
0,847

Mii lei
1
2
I.-LUCRARI CONSTRUCTII
1
Terasamente
2
Constructii:rezistenta(fundatii,structura
de
rezistenta)si
arhitectura
(inchideri
exterioare,compartimentari,finisaje)
3
Izolatii
4
Instalatii electrice
5
Instalatii sanitare
6
Instalatii
de
incalzire,ventilare,
climatizare,PSI,radio tv, internet
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
II -MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente


TOTAL II
III -PROCURARE
..
Utilaje si echipamente tehnologice
..
Utilaje si echipamente de transport
..
Dotari
TOTAL III
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASINCIUC ALINA ROXANA


INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 15
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA CAP.3
-cheltuieli neeligibile

Nr crt

In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Valoare
TVA
cheltuieli
(fara TVA)
Mii lei

Mii euro

3
4
Cap.3.3 Cheltuieli pentru proiectare inginerie

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Cheltuieli pentru studiu de fezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2
3

Cheltuieli pentru proiectul tehnic


Cheltuieli pentru detalii de executie

4,379
1,143

1,000
0,261

1,051
0,274

5,430
1,417

1,240
0,323

5,522
1,261
Cap. 3.5Cheltuieli pentru consultanta
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea
3,503
0,800
studiului de fezabilitate, studiilor de piata,de
evaluare, la intocmirea cererii de finantare

1,325

6,847

1,563

0,841

4,344

0,992

Plata serviciilor de consultanta in domeniul


managementului investitiei sau administrarea
contractului de executie

2,000

2,101

10,858

2,480

12,260
2,800
Cap 3.6Cheltuieli pentru asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
0,000
0,000

2,942

15,202

3,472

0,000

0,000

0,000

1,920
1,920
6,187

9,920
9,920
31,969

2,266
2,266
7,301

TOTAL Cap.3.3
1

8,757

TOTAL Cap.3.5
1
2

Plata dirigintilor de santier


Total Cap.3.6
TOTAL GENERAL
Intocmit conform HG 28/2008

8,000
8,000
25,782

PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

1,826
1,827
5,888

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COM. SADOVA
JUD. SUCEAVA
DEVIZUL OBIECTULUI 16
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA CAP.3
-cheltuieli eligibile
In mii lei/mii euro la cursul 1 EURO = 4,3788 LEI/ DIN 20.03.2012

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei

TVA

Mii euro

3
4
Cap.3.3 Cheltuieli pentru proiectare inginerie

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Cheltuieli pentru studiu de fezabilitate

8,626

1,970

2,070

10,696

2,443

2
3

Cheltuieli pentru proiectul tehnic


Cheltuieli pentru detalii de executie

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

8,626
1,970
Cap. 3.5Cheltuieli pentru consultanta
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea
0,000
0,000
studiului de fezabilitate, studiilor de piata,de
evaluare, la intocmirea cererii de finantare

2,070

10,696

2,443

0,000

0,000

0,000

Plata serviciilor de consultanta in domeniul


managementului investitiei sau administrarea
contractului de executie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
Cap 3.6Cheltuieli pentru asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2,070

0,000
0,000
10,696

0,000
0,000
2,443

TOTAL Cap.3.3
1

0,000

TOTAL Cap.3.5
1
2

Plata dirigintilor de santier


Total Cap.3.6
TOTAL GENERAL
Intocmit conform HG 28/2008
PROIECTANT
SC PROEXPERT DESIGN SRL

0,000
0,000
8,626

0,000
0,000
1,970

CONSULTANT
ALEXANDRU ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BENEFICIAR
PASINCIUC ALINA ROXANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

S-ar putea să vă placă și