Sunteți pe pagina 1din 5

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/126/3-conditii-de-acordare-concediul-dematernitate.

html
8. Certificatul medical pentru maternitate
Certificatul medical se elibereaza potrivit Ordinului nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului
unic al certificatului medical si a instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de
concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile asiguratilor din sistemul asigurarilor
sociale de sanatate.
Codul de diagnostic este 08 sarcina si lauzie. Conditiile de acordare a acestui concediu sunt
reglementate si de Ordinul comun nr. 60/32/2006 privind Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Certificatul medical se va elibera persoanelor care au prezentat adeverinta de platitor.
Certificatul se completeaza si se elibereaza, de regula, la data la care are loc consultatia, indicanduse numarul de zile de concediu acordat pentru viitor.
In cazul concediului pentru sarcina si lauzie, certificatul medical se poate acorda si la o data
ulterioara consultatiei.

http://www.mamica.ro/concediu-cresterecopil/#actele_necesare_pentru_primirea_indemnizatiei_de_crestere_copil
Cand se depune dosarul?
Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil se depune:

fie incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat concediul si indemnizatia de maternitate
fie incepand cu data nasterii copilului, sau data adoptiei (cererea trebuie depusa in termen de 60
de zile de la acea data) daca solicitantul nu indeplineste conditiile pentru acordarea concediului.
Unde se depune dosarul?
Cererile pentru acordarea indemnizatiilor de crestere a copilului, stimulentului sau alocatiei de stat si
documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor aferente se depun la primaria comunei, orasului,
municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta
solicitantul sau la agentiile pentru prestatii sociale din localitate. Cererile vor fi solutionate prin decizie de
aprobare sau respingere a acestora, urmand ca prima plata a indemnizatiei pentru cererile aprobate sa
se faca in aproximativ 2 2.5 luni de la depunerea dosarului.

Acte necesare:
cerere tip (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011)

actele de identitate ale parintilor (copie si original)

certificatul de nastere al copilului (copie si original)

certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dup data de 1 ianuarie 2006 (copie si original)

certificatul de casatorie (daca este cazul original si copie)

livretul de familie (copie si original)

adeverinta eliberata de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana


indreptatita:
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12
luni anterior datei nasterii copilului,
nivelul lunar al acestora,
prima si ultima zi de concediu de maternitate,
data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,
prima zi de concediu de cresterea copilului;
sau
dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui n care s-a nascut copilul
si/sau dovada privind venitul calculat n vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de
impunere eliberate de autoritatile competente;
sau
- dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri
neimpozabile;
sau
- dovad eliberata de autorittile competente, n cazul asociatilor unici;

adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii, cu stagiul de cotizare

adeverinta de venit, eliberata de Agentia de Administratie Fiscala

decizia de suspendare activitate, conform Codului Muncii, art. 51, lit. a

cerere de concediu aprobata de angajator

dosar cu sina din carton

extras de cont pe numele solicitantului pentru cei ce doresc plata in cont bancar: B.C.R.,
ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen
Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank,
Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST i ING

Nota:

In cazul in care angajatorul are sediul in alt judet fata de cel in care lucrezi, va fi nevoie de o
adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii din judetul in care angajatorul are sediul si
care sa ateste ca acesta si-a platit impozitele catre stat. Adeverinta va fi eliberata in termen de 3
zile pe baza unei cereri depusa personal de catre parintele care solicita acordarea indemnizatiei
de crestere copil si se ridica personal de la Casa Judeteana de Pensii.

http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_29_serviciul-alocatiisi-indemnizatii_pg_0.htm

C) ALOCAIA DE STAT (0-2 ani - 200 lei/lun, 2-18 ani - 84 lei/lun).


n conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicat, toi copii ceteni romni,
straini sau apatrizi care domiciliaz n Romnia, au dreptul la alocaie de stat n
cuantum de 200 lei/lun pn la vrsta de 2 ani i 42 de lei lun pn la vrsta de 18
ani. Alocaia se acord i dup mplinirea vrstei de 18 an a tnrului, dac acesta
urmeaz cursurile de zi ale unei forme de nvmnt liceal, organizat n condiiile
legii i nu repet anul colar.

Cerere tip;

Declaratia printilor;

Actele de identitate ale reprezentanilor legali - copie i original; (mama i tatl cu


domiciliul n sectorul 6);

Certificatul de natere al copilului pentru care se solicit alocaia de stat - copie i


original;

Certificatul de cstorie - copie i original

pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrtor migrant, se va anexa la


dosarul de alocaie de stat i documente justificative, inclusiv cele care s ateste
adresa precum i numrul de asigurare din cellalt stat membru U.E.

Dosar cu in.

pentru plata n cont bancar - extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank,
Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank,
Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit
Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank,
Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank,
Libra Bank, Milennium Bank i ING Bank pe numele solicitantului;

Alte acte solicitate dup caz: certificat de cstorie; hotrre de divor; hotrre
judectoreasc de ncredinare, ncredinare n vederea adopiei, de plasament, de
plasament n regim de urgen, de instituire a tutelei; certificat de ncadrare ntr-o
categorie de persoane cu handicap etc.

Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa
comunice

orice

schimbare

in

privinta

componentei

familiei

sau

domiciliului/resedintei care poate determina ncetarea sau modificarea acordarii


drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia
acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani isi stabilesc rezidenta in alta tara
impreuna cu copiii lor.

Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcia Protecie


Social) - str. Floare Roie nr.7A i se transmite spre soluionare
Ageniei pentru Pli i Inspecie Social Bucureti.
AGENIA PENTRU PLI I INSPECIE SOCIAL Bucureti
soluioneaz cererea, prin decizie de aprobare sau respingere i
efectueaz plata alocaiei de stat pentru copil pentru cererile
aprobate.

http://www.nastenatural.ro/totul-despre-concediul-de-maternitate/

Urmatoarele acte sunt necesare pentru a beneficia de concediul de de crestere a copilului:


cerere tip;
copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care
se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul de catre persoana care primeste documentele;
actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care
solicita dreptul, pentru situatiile de adoptie, plasament sau tutore;
actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor salariale;
dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru
cresterea copilului;
orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Procedura ce trebuie urmata consta in urmatorii pasi:


Cererile si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a
acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor
municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
Pana la data de 5 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de
borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la
agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite
in continuare agentii teritoriale. Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare
de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de
respingere, emisa de directorul executiv. Decizia se comunica solicitantului in termen de
5 zile lucratoare de la data emiterii. Contestatiile formulate impotriva deciziei se
solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Info noi, 1 iulie 2016


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42380/Concediul-%C5%9Fi-indemniza
%C5%A3ia-de-cre%C5%9Ftere-a-copilului-2016-Cum-se-vor-acorda-de-la-1iulie.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41338/De-maine-regulile-de-acordare-aconcediului-pentru-cre%C5%9Fterea-copilului-se-schimb%C4%83-semnificativ.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43166/Concediul-de-cre%C5%9Ftere-Sau-publicat-noile-reguli-pentru-recalcularea-indemniza%C5%A3iei.html