Sunteți pe pagina 1din 1

Planificarea cursurilor de pregtire la PEDAGOGIE

n vederea obinerii Gradului Didactic II n nvmnt - 2015


Ziua

Data,
ora

Tematica
GRADUL II

LUNI
29.06
2015

orele
15-17

MARI
30.06.
2015

orele
15-21

MIERCURI
1.07.
2015

orele
15-21

JOI
2.07.
2015

orele
15-21

Managementul calitaii n educaie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si
sistemului de invatamant din Romania.
Managementul institutiei scolare: fundamente, stiluri de conducere. Dezvoltare organizationala. Descentralizarea
invatamantului: rol, functii, mecanisme.

Cadru
didactic
Prof.univ.dr.
Carmen
Due

Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme. Documente si strategii UE
i CE
Procesul de nvmnt analiz conceptual, abordri structural -sistemice , funcionale i interacionale
Conf.univ.dr.
Educabilitatea: concept, factori. Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian).
Adriana
Nicu
Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode. Elaborarea probei de evaluare. Factori
perturbatori/erori de evaluare colar
Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competene, standarde. Formare
initial si continu, evaluare si.autoevaluare.
Structura i dinamica personalitii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera didactica si
managementul carierei didactice.
nvarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale nvrii
Teoria si metodologia curriculum-ului: concepte, tipuri, documente curriculare, proiectarea si dezvoltarea
curriculumului scolar. Continuturi: concept, criterii de selectie, organizare, modalitati de integrare curricular
Proiectarea activitatiilor didactice: concept, niveluri, exigente, avantaje si limite Variante de redactare a proiectelor Prof.univ.dr.
Daniel Mara
de activitate didactica.
Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaie i educaie pentru excelen a elevilor cu potenial
aptitudinal ridicat. Metode de cultivare a talentelor si de stimulare a creativitatii. Asigurarea sanselor egale in
educatie.
Succesul i insuccesul colar: cauze i forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogic a dificultilor
n nvarea colar. Programe de intervenie personalizat. Asistenta psihopedagogica in scoala.
Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica Educatia: forme, domenii educationale Noile
educaii. Alternative educaionale.(Step-by-Step, Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.
Finalitatile educatiei: clasificare, proceduri de operationalizare. Avantaje si limite ale operationalizarii
Strategii didactice. Metode si mijloace de invatamant. Forme de organizare a procesului de invatamant Instruirea Conf.univ.dr.
Daniela
asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara.
Creu
Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare stiluri de invatare.
Comunicarea didactic: elemente, tipuri, particularitati. Bariere in comunicarea didactic. Gestionarea conflictelor
si violenta
Managementul proiectelor de cercetare in tiinele educatiei.