Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de revenire din Concediu ngrijire copil

Nr 1./14.09.2015

Subsemnata Angeru Simona Teodora, cu domiciliul n Bucuresti, str. Cap. Ion Agapie, nr.
7, sector 5, legitimat cu CI seria RR nr. 828024, CNP 2861105450015, salariat a SC SNK
TOTAL ART DECONSTRUCT SRL, v rog s-mi aprobati revenirea din concediul pentru
cresterea si ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani din data de 16.09.2015.

V multumesc,

Data

Semntura

14.09.2015

..