Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL BIHOR
COMUNA ___________
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTRRE
privind ncadrarea unitii administrativ-teritoriale _______
ca zon montan defavorizat
Avnd n vedere Expunerea de motive nr.______/ 05.2013 a Primarului Comunei
______
Analiznd Raportulul de specialitate nr_______/ 05.2013 ntocmit de ctre
Compartimentul _______ prin care se propune ncadrarea unitii administrativ-teritorial
________ ca zon montan defavorizat;
innd cont de:
- Ordinul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 355/2007 privind
aprobarea criteriilor de ncadrare, delimitrii i listei unitilor administrativ-teritoriale din
zona montan defavrizat;
- Hotrrea de Guvern nr. 725/2010privind reorganizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia;
- Legea nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia public,
actualizat;
- Legea administraiei publice locale nr.215/2001, republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
n temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare
CONSILIUL LOCAL ________
HOTRTE
Art.1 Se aprob ncadrarea unitii administrativ-teritoriale ______ ca zon montan
defavorizat.
Art. 2. Se mandateaz dl./d-na. _______ - Primar al Comunei ________ pentru efectuarea
demersurilor necesare modificrii Ordinului Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
nr. 355/2007 i cuprinderea unitii administrativ-teritoriale ________ n lista unitilor
ncadrate n zona montan defavorizat.
Art. 3. Cu ducerea la ndeplinire i punerea n aplicare a prevederilor prezentei
hotrri se ncredineaz _______
Art. 4. Prezenta hotrre se comunic cu: Instituia Prefectului Judeului Bihor,
Primarul comunei ______, Compartimentul ________
PRIMAR,

Compartimentul ______
Nr. _____/ ____.05. 2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind ncadrarea unitii administrativ-teritoriale _______
ca zon montan defavorizat
innd cont de Ordinul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 355/2007
privind aprobarea criteriilor de ncadrare, delimitrii i listei unitilor administrativteritoriale din zona montan defavorizat,
Analiznd anexa nr. 1 la Ordinul anterior menionat prin care sunt stabilite n mod
expres criteriile pe care trebuie s le ndeplineasc o zon delimitat la nivel de unitatea
administrativ- teritorial pentru a putea fi ncadrat drept zon montan defavorizat, astfel
1. Zonele montane defavorizate sunt acele zone, delimitate la nivel de unitate
administrativ-teritorial, care se caracterizeaz prin limitarea considerabil a posibilitilor
de utilizare a terenului i prin creterea apreciabil a costurilor lucrrilor acestuia, datorate:
a) existenei unor altitudini medii de peste 600 m, care determin condiii climatice
deosebit de dificile, al cror efect este scurtarea substanial a sezonului de vegetaie; sau
b) prezenei la o altitudine medie ntre 400 i 600 m, care determin condiii climatice
dificile, a unor pante medii de peste 15%, care fac imposibil mecanizarea sau necesit
utilizarea unor echipamente specifice costisitoare.
2. Delimitarea la nivel de unitate administrativ-teritorial, potrivit criteriilor stabilite la
pct. 1, s-a realizat pe baza suprapunerii hrii coninnd limitele unitilor administrativteritoriale cu harta coninnd modelul digital al terenului (DTM)
Lund n considerare caracteristicile zonei ________, (a se detalia caracteristicile
zonei care se dorete a fi declarat zon montan defavorizat prin evidenierea
caracteristicilor prevzute mai sus);
n baza art. 44 alin. (1) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
PROPUNEM:
Emiterea unei hotrri de consiliu local privind ncadrarea privind
unitii administrativ-teritoriale _______ ca zon montan defavorizat.
COMPARTIMENT DE SPECIALITATE,

ncadrarea

Nr. ________ din _________ 2013


EXPUNERE DE MOTIVE
privind ncadrarea unitii administrativ-teritoriale _______
ca zon montan defavorizat
n conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraiei
publice locale, republicat, primarul ndeplinete atribuii privind: b) atribuii privind
relaia cu consiliul local;;
Potrivit art. 36 alin. (2) lit. b) din acelai act normativ, autoritatea deliberativ are
atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau
municipiului;
n temeiul art. 45 alin. (6) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI ______
SUPUNE SPRE APROBARE:

Proiectul de hotrre privind ncadrarea unitii administrativ-teritoriale _______ca


zon montan defavorizat.

PRIMAR,