Sunteți pe pagina 1din 94

Flori din Patericul meu

Pr. Ctlin Dumitrean

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


DUMITREAN, CTLIN
Duhovnicul tu / Ctlin Dumitrean ; ed.: George Cabas. - Sibiu :
Anastasis, 2010
ISBN 978-606-8034-34-8
I. Cabas, George (ed.)
821.135.1-97-32