Sunteți pe pagina 1din 3

28.07.

2016

CursdeprimajutorORARAUGUST2016|CruceaRosieRomanaFilialaCluj

Skiptocontent
Skiptomainnavigation
Skipto1stcolumn
Skipto2ndcolumn

DESPRENOI

CURSURI

Comunicatedepres

Ajutanesaconstruim!

Scrieaicicecautipesite...

PROIECTE

Ajutanesa
construim!

Legislatie

ARHIVEINTERVENTII

COLABORATORI

IMPLICATE!

CURSURI

STIRI

TOMBOLA

Contact

CAUTA

CONTACT

Home

CursdeprimajutorORARAUGUST2016
miplace

Distribuie

Doneaza
SocietateaNationaladeCruceRosiedinRomania,FilialaClujorganizeazacursurideACORDAREAPRIMULUIAJUTORDE
BAZA"

UltimeleComunicate
dePres
ComunicatTabranaionalde
pregtireavoluntarilorCruciiRoii
Romnepentruinterveniansituaii
deurgenPaulConstantin
ranu,ediiaaVIIIa.
10.06.16
CruceaRoieRomnfilialaCluj
participnperioada1822aprilie
2016laactivitiledincadrul
programului,,Stiimaimult,sfii
maibun!
19.04.16
Comunicatdepres31Martie
2016
31.03.16
Comunicatfinalizareproiect
strategicprivindderularea
programelordeformareprofesional
continundomeniulmedicosocial
23.10.15
Anuntprivindreteauacreatala
niveluljudetuluiClujinvederea
sprijiniriisipromovariiprogramelor
deformareprofesionalacontinuain
domeniulmedicosocial
12.06.15

Membru

Pentruaputeaorganizacursulde,,PRIMAJUTORDEBAZA,,numarulminimdecursantiestede10persoanemaxim22persoane.
CursurilesepottinelasediulFilialeideCruceRosieClujsauinspatiipuseladispozitiedecatresolicitanti(societaticomerciale)in
cazulincaresuntpeste10angajatiaiaceleeasifirme.

http://www.crrcluj.ro/index.php/component/content/article/43programe/134cursdeprimajutorcluj.html

1/3

28.07.2016

CursdeprimajutorORARAUGUST2016|CruceaRosieRomanaFilialaCluj

UrmatorulcursdePrimAjutorvaavealocindatelede:091011AUGUST
2016,intreorele16:0020:00,lasediulfilialeidinClujNapocadepestr.George
Cosbuc,nr.11

Inscrierilesepotfacelasediulfilialei,panaVineri08.08.2016ORA17:00

REDUCERE!Eleviisistudentiibeneficiazadeoreducerede50leidinpretul
cursului.
Odatacuinscrierea,trebuieachitatsiunavansinvaloarede50leiVALABIL
DOARPENTRUPERSOANEFIZICE
Plataavansuluisepoatefacesiprinviramentbancar,astfel:
BeneficiarSoc.NationaladeCruceRosiedinRomaniafilialaCluj
CUI:10860991
ContIBAN:RO44RNCB0106026592400001
Banca:BCRCluj
Explicatie:numelesiprenumele,cursprimajutor

InformatiisuplimentarelaSediulCruciiRosii
(Str.Cosbucnr.11,programLuniVineri:917)sau
Tel/fax:0264592447
Dir.SimonaBratutelefon0745589183
As.socialDanAncatelefon0753020907
email:cluj@crucearosie.ro

InscriereOnlinepentruCursPrimAjutor
NumesiPrenume(*)
AdresadeEmail(*)
Telefon(*)

Comentarii/Precizari

Codverificare
TrimiteCererea

miplace

UltimeleActiuni

Distribuie

TelefonUnicdeUrgenta

GalerieVideo

GalerieFoto

301MovedPermanently
04.07.16

http://www.crrcluj.ro/index.php/component/content/article/43programe/134cursdeprimajutorcluj.html

2/3

28.07.2016

CursdeprimajutorORARAUGUST2016|CruceaRosieRomanaFilialaCluj

301MovedPermanently
04.07.16
CruceaRosieReformaSistemuluide
AzilalUE:OOportunitatedea
RedobndiConducereainProtectia
Refugiatilor
20.06.16
CruceaRosieReformaSistemuluide
AzilalUE:Ooportunitatedearedobandi
conducereainprotectiarefugiatilor
20.06.16
ComunicatTabranaionaldepregtire
avoluntarilorCruciiRoiiRomne
pentruinterveniansituaiideurgen
PaulConstantinranu,ediiaaVIII
a.
10.06.16

ProiectBazadepregatiredeprim
ajutordebazasiinterventiiinsituatii
deurgenta
ReportajAntena1ClujGalaCrucii
RosiiFilialaCluj2013
DistributieValeaIerii
TabaradezastreBelis
DistributieChiuiesti
Copyright2016CruceaRosieRomanaFilialaCluj.Toatedrepturilerezervate.www.CRRCluj.ro.

me g a s e s s o

http://www.crrcluj.ro/index.php/component/content/article/43programe/134cursdeprimajutorcluj.html

3/3

S-ar putea să vă placă și