Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


SENAT
500036 Braov, B-dul EROILOR nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268415064, www.unitbv.ro

METODOLOGIA
privind ocuparea posturilor didactice i de cercetare
n Universitatea Transilvania din Braov posturile didactice sau de cercetare vacante se ocup
pe perioad determinat sau nedeterminat prin concurs organizat n conformitate cu Legea
educaiei naionale nr.1/2011, Metodologia cadru de concurs aprobat prin H.G. nr.457 din
4.05.2011, publicat n M.Of., Partea I, nr.371 din 26.05.2011, modificat prin H.G. nr.
36/06.02.2013, publicat n M.Of., Partea I, nr. 88 din 11.02.2013, cu prezenta Metodologie i cu
ordinele ministerului de resort incidente n materia concursurilor pentru posturile din nvmntul
superior.
Art. 1 (1) nfiinarea de posturi didactice se face n funcie de planul strategic de dezvoltare al
universitii i de resursele financiare disponibile.
(2) Un post este vacant conform meniunilor din statul de funcii sau se poate vacanta pe
parcursul anului universitar.
Art. 2 Pentru ocuparea unui post didactic se cere absolvirea cu diplom de licen a unei
instituii de nvmnt superior n domeniul postului, sau cu diplom echivalent acesteia, cu
obligaia de a absolvi cursurile organizate de Departamentul de Pregtire a Personalului Didactic.
Art. 3 Candidaii la ocuparea unui post didactic trebuie s aib specializarea atestat prin
diplome i prestaie tiinific n concordan cu structura disciplinelor din postul pentru care
candideaz.
Art. 4 Propunerea de scoatere la concurs a posturilor se face de Consiliul departamentului i
este avizat de Consiliul facultii. Propunerea este transmis la Prorectoratul cu activitatea
didactic. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante este de competena Consiliului de
Administraie, conform art.213 alin.13 lit.c din Legea educaiei naionale nr.1/2011.
Art. 5 (1) Anunul privind organizarea concursului se public cu cel puin dou luni nainte de
data desfurrii primei probe de concurs.
(2) nscrierea la concurs ncepe n ziua publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, a postului
scos la concurs i se ncheie cu 15 zile calendaristice naintea desfurrii primei probe de concurs.
(3) Anunurile pentru posturile pe perioad nedeterminat se public cel puin prin urmtoarele
modaliti:
a) pe pagina principal a site-ului web al universitii;
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice;
c) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.
(4) Pentru posturile pe perioad determinat prevederile referitoare la publicarea anunului
privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare n Monitorul
Oficial al Romniei i pe pagina web a concursului administrat de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice, nu sunt aplicabile.

(5) Pagina web a concursului este pagina web care prezint direct informaiile complete
despre concurs de pe pagina web specializat, administrat de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice.
(6) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, n termenul prevzut la alin. (1), cel puin
urmtoarele informaii:
a) descrierea postului scos la concurs;
b) atribuiile/activitile aferente postului scos la concurs, incluznd norma didactic i
tipurile de activiti incluse n norma didactic, n cazul posturilor didactice, respectiv
norma de cercetare n cazul posturilor de cercetare;
c) salariul minim de ncadrare a postului la momentul angajrii;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susinute efectiv;
f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista complet a documentelor pe care candidaii trebuie s le includ n dosarul de
concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
(7) Anunurile referitoare la posturile de confereniar universitar, profesor universitar,
cercettor tiinific gradul II i cercettor tiinific gradul I vor fi publicate i n limba englez.
(8) Pe pagina web a concursului i pe site-ul web al universitii vor fi publicate, cel mai
trziu n termen de 5 zile lucrtoare de la data-limit pentru nscrierea la concurs, pentru fiecare
dintre candidaii nscrii i cu respectarea proteciei datelor cu caracter personal, n sensul legii,
urmtoarele:
a) curriculum vitae;
b) fia de verificare a ndeplinirii standardelor minimale.
(9) Derularea concursului i finalizarea acestuia la nivelul universitii se realizeaz conform
calendarului propriu, propus de Consiliul facultii i aprobat de Consiliul de Administraie al
instituiei.
Art. 6 (1) La concursul public pot participa ceteni romni sau strini, fr nicio discriminare,
n condiiile legii.
(2) Pentru funcia de asistent universitar sunt necesare cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor n domeniul postului;
b) ndeplinirea standardelor proprii ale universitii stabilite de Consiliul de Administraie i
aprobate de Senat:
- 3 articole/studii publicate n reviste sau n volumele manifestrilor tiinifice recunoscute
la nivel naional sau internaional sau realizri artistice i sportive;
- certificat care s ateste absolvirea cursurilor de pregtire psihopedagogic sau echivalentul
acestora;
- media de absolvire a ciclului licen cel puin 8 (opt),[(media anilor de studii+media la
examenul de licen)/2].
(3) Funcia de asistent universitar se ocup n Universitatea Transilvania numai pe perioad
determinat de 3 ani. Prin excepie, studenii doctoranzi pot ocupa funcia de asistent, pe o
perioad determinat de maximum 5 ani, conform L1/2011.
(4) Pentru funcia de lector universitar/ef de lucrri angajat pe perioad nedeterminat sunt
necesare cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor n domeniul postului;
b) ndeplinirea standardelor proprii ale universitii stabilite de Consiliul de Administraie
i aprobate de Senat:
- 5 articole/studii publicate n reviste sau n volumele manifestrilor tiinifice recunoscute
la nivel naional sau internaional sau realizri artistice i sportive echivalente;
- certificat care s ateste absolvirea cursurilor de pregtire psihopedagogic sau echivalentul
acestora;
2

- media de absolvire a ciclului licen cel puin 8 (opt),[(media anilor de studii+media la


examenul de licen)/2];
- un caiet/ndrumtor de seminar/laborator de prim autor, pentru una din disciplinele postului
aflat n concurs.
(5) Pentru funciile de confereniar i profesor universitar sunt necesare cumulativ:
a)
deinerea diplomei de doctor n domeniul postului;
b)
ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor didactice,
specifice funciei didactice de confereniar sau profesor universitar, aprobate prin ordin al
ministrului educaiei naionale, conform reglementrilor n vigoare la data concursului;
c) media de absolvire a ciclului licen cel puin 8 (opt),[(media anilor de studii+media la
examenul de licen)/2].
(6) Pentru ocuparea posturilor din nvmntul superior medical, cu excepia posturilor de la
disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului Sntii i cele de la disciplinele preclinice,
trebuie ndeplinite urmtoarele condiii, suplimentar fa de cele prevzute la alin. (2)-(3):
a) pentru asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat - deinerea titlului de
medic rezident sau a unui titlu medical superior;
b) pentru ef de lucrri sau confereniar - deinerea titlului de medic specialist;
c) pentru profesor universitar - deinerea titlului de medic primar.
(7) Pentru nscrierea la concursul de ocupare a unui post de cercettor este necesar
ndeplinirea condiiilor prevzute de Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare i de Legea nr.1/2011, respectiv deinerea diplomei de doctor (conform art.294 alin.1
Legea nr.1/2011) i ndeplinirea standardelor stabilite de Universitate i de comisiile de specialitate
ale CNATDCU pentru posturile didactice corespondente.
Art. 7 n vederea nscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic i de cercetare,
candidatul ntocmete un dosar care conine, cel puin, urmtoarele documente:
a)
cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat, care include o declaraie pe
propria rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n dosar;
b)
o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att din punct de
vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare
tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde maximum 10 pagini i este unul
dintre principalele criterii de departajare a candidailor;
c)
curriculum vitae al candidatului n format tiprit i n format electronic;
d)
lista de lucrri ale candidatului n format tiprit i n format electronic;
e)
fia de verificare a ndeplinirii standardelor proprii ale universitii pentru posturile
de asistent i lector/ef lucrri, al crei format standard regsete n anexa 3 Fia de verificare a
ndeplinirii standardelor universitii din procedura la prezenta metodologie de ocupare a posturilor
didactice prin concurs. Candidaii la posturile de confereniar i profesor vor ntocmi o fi de
verificare a ndeplinirii standardelor minimale naionale, al crei format este prevzut pentru fiecare
comisie CNATDCU de specialitate, prin Ordinul ministrului educaiei naionale n vigoare la
momentul nscrierii la concurs. Fiele de verificare sunt completate i semnate de ctre candidat i
sunt verificate i semnate de directorul departamentului care a scos postul la concurs;
f)
documente referitoare la deinerea diplomei de doctor: copia legalizat a diplomei de
doctor i, n cazul n care diploma de doctor original nu este recunoscut n Romnia, atestatul de
recunoatere sau echivalare a acesteia;
g)
rezumatul tezei de doctorat, n limba romn i ntr-o limb de circulaie
internaional, redactat pe maximum o pagin pentru fiecare limb;
h)
declaraie pe propria rspundere a candidatului n care indic situaiile de
incompatibilitate prevzute de Legea nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul ctigrii concursului sau
lipsa acestor situaii de incompatibilitate;
i)
n cazurile prevzute la art. 6 alin. (6), copii legalizate care atest deinerea titlurilor
medicale respective;
j)
copii ale altor diplome care atest studiile candidatului;
3

k)
copia crii de identitate sau, n cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a
paaportului sau a unui alt document de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent crii de
identitate ori paaportului;
l)
n cazul n care candidatul i-a schimbat numele, copii de pe documente care atest
schimbarea numelui - certificat de cstorie sau dovada schimbrii numelui;
maximum 10 publicaii, brevete sau alte lucrri ale candidatului, n format electronic i/sau tiprit
selecionate de acesta i considerate a fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale proprii.
Art. 8 Curriculum vitae al candidatului trebuie s includ:
a)
informaii despre studiile efectuate i diplomele obinute;
b)
informaii despre experiena profesional i locurile de munc relevante;
c)
informaii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director
de proiect i granturile obinute, indicndu-se pentru fiecare surs de finanare, volumul finanrii i
principalele publicaii sau brevete rezultate;
d)
informaii despre premii sau alte elemente de recunoatere a contribuiilor tiinifice
ale candidatului.
Art. 9 Lista complet de lucrri ale candidatului va fi structurat astfel:
a)
lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizrile profesionale proprii, care sunt incluse n format electronic n dosar i care se pot regsi i
n celelalte categorii de lucrri prevzute de prezentul articol;
b)
teza sau tezele de doctorat;
c)
brevete de invenie i alte titluri de proprietate industrial;
d)
cri i capitole n cri;
e)
articole/studii n extenso, publicate n reviste din fluxul tiinific internaional
principal;
f)
publicaii n extenso, aprute n volume ale principalelor conferine internaionale de
specialitate;
g)
alte lucrri i contribuii tiinifice sau, dup caz, din domeniul creaiei artistice.
Art. 10 Candidaii la posturile de confereniar i profesor universitar sau cercettor tiinific
gradul II i gradul I trebuie s includ n dosarul de concurs cel puin 3 scrisori de recomandare
redactate de personaliti din domeniul respectiv, din ar sau din strintate, din afara instituiei de
nvmnt superior al crei post este scos la concurs, privitoare la calitile profesionale ale
candidatului. Candidaii vor indica numele i adresele de contact ale acestor specialiti.
Art. 11 Dosarul de concurs este constituit de candidat i se depune pe adresa instituiei de
nvmnt superior specificat pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor
potale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis (electronic
sau prin pot) membrilor comisiei de concurs de preedintele acesteia, ncepnd cu data nchiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare naintea
desfurrii primei probe a concursului.
Art. 12 (1) Stabilirea componenei comisiei de concurs se face dup publicarea anunului de
scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) Comisia de concurs va include minimum doi membri supleani. Pentru posturile de
confereniar i profesor, cel puin un membru supleant va fi un specialist din afara universitii.
(3) Consiliul departamentului sau al colii doctorale n structura creia se afl postul face
propuneri pentru componena nominal a comisiei de concurs.
(4) Componena comisiei de concurs este propus de decanul facultii, pe baza propunerilor
prevzute la alin. (3) i este avizat de Consiliul facultii.
(5) Componena nominal a comisiei de concurs nsoit de avizul Consiliului facultii este
transmis Senatului universitar i supus aprobrii Senatului universitar.
(6) n urma aprobrii de ctre Senatul universitar, comisia de concurs este numit prin
decizie a Rectorului.
4

(7) n termen de dou zile lucrtoare de la emiterea deciziei Rectorului, decizia este
transmis Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice, iar componena nominal a comisiei de
concurs este publicat pe pagina web a concursului. n cazul posturilor de confereniar universitar,
profesor universitar, cercettor tiinific gradul II i cercettor tiinific gradul I, componena
comisiei este publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.
Art. 13 (1) Comisia de concurs este format din 5 membri, incluznd preedintele acesteia,
specialiti n domeniul postului scos la concurs sau n domenii apropiate.
(2) n cazul indisponibilitii participrii unui membru la lucrrile comisiei, prin decizia
decanului facultii care a scos postul la concurs, membrul respectiv este nlocuit de un membru
supleant. n cazul indisponibilitii preedintelui, tot prin decizie a decanului facultii, acesta va fi
nlocuit de un membru titular, iar comisia va fi completat cu un membru supleant.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a
comisiei este valid dac a ntrunit votul a cel puin 3 membri ai comisiei.
(4) Lucrrile comisiei de concurs sunt conduse de preedintele comisiei.
(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara universitii, din ar sau din
strintate.
(6) Pentru ocuparea unui post de confereniar universitar, profesor universitar, cercettor
tiinific gradul I sau cercettor tiinific gradul II, cel puin 3 membri ai comisiei trebuie s fie din
afara universitii, din ar sau din strintate.
(7) Membrii comisiei de concurs trebuie s aib un titlu didactic sau de cercetare superior,
ori cel puin egal cu cel al postului scos la concurs, sau pentru membrii din strintate s
ndeplineasc standardele universitii corespunztoare postului scos la concurs prevzute la art. 1
alin. (2).
(8) n scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice
sau de cercetare ale membrilor din strintate cu titlurile didactice ori de cercetare din ar se face
prin aprobarea de ctre Senatul universitar a componenei nominale a comisiei.
(9) Preedintele comisiei de concurs poate fi unul din urmtorii:
a) directorul departamentului sau conductorul colii doctorale n care se regsete postul;
b) decanul sau prodecanul facultii n care se regsete postul;
c) un membru al Consiliului departamentului, respectiv Consiliului facultii, delegat n
acest scop prin votul consiliului respectiv.
d) un specialist dintr-o alt facultate sau dintr-o alt universitate acreditat, cu respectarea
prevederilor art. 16, al.7 din prezenta Metodologie, pentru evitarea cazurilor de incompatibilitate.
Art. 14 ndeplinirea de ctre un candidat a condiiilor legale de prezentare la concurs este
certificat prin avizul Compartimentului juridic al Universitii Transilvania, lund n considerare
confirmarea de ctre directorul de departament a ndeplinirii standardelor din fia/fiele de
verificare prevzut conform documentelor de la art. 6 (alin. 1, litera e) din prezenta metodologie i
a altor documente necesare nscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48
de ore de la emiterea sa, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare naintea desfurrii primei probe a
concursului.
Art. 15 Candidaii care ndeplinesc condiiile legale de prezentare la concurs vor fi invitai
de ctre Consiliul de Administraie la susinerea probelor de concurs.
Art. 16 Comisia de concurs evalueaz candidatul din perspectiva urmtoarelor aspecte:
a) specializarea n concordan cu structura disciplinelor din post, referitor la studiile
universitare de licen i/sau de master precum i la domeniul n care este obinut
titlul de doctor;
b) relevana i impactul rezultatelor tiinifice ale candidatului;
c) capacitatea candidatului de a ndruma studeni sau tineri cercettori;
d) competenele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevd activiti
didactice;
5

e) capacitatea candidatului de a transfera cunotinele i rezultatele sale ctre mediul


economic sau social ori de a populariza propriile rezultate tiinifice;
f) capacitatea candidatului de a lucra n echip i eficiena colaborrilor tiinifice ale
acestuia, n funcie de specificul domeniului candidatului;
g) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
h) experiena profesional a candidatului n alte instituii dect instituia care a scos
postul la concurs.
Art. 17 (1) Competenele profesionale ale candidatului se evalueaz de ctre comisia de
concurs pe baza dosarului de concurs i, adiional, printr-una sau mai multe probe de concurs,
incluznd prelegeri, susinerea unor cursuri, seminarii sau lucrri de laborator, conform hotrrii
Consiliului facultii care a scos postul la concurs, cu avizul Consiliului de Administratie. Pentru
toate posturile pe perioad nedeterminat, cel puin o prob de concurs este obligatoriu reprezentat
de o prelegere public de minimum 45 de minute, n care candidatul prezint cele mai semnificative
rezultate profesionale anterioare i planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceast prob
conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebri din partea comisiei i a publicului. Universitatea
anun pe pagina web a concursului ziua, ora i locul desfurrii acestei probe, cu cel puin 5 zile
lucrtoare naintea desfurrii probei.
(2) Comunicarea probelor specifice unei faculti se face odat cu postarea informaiilor
despre postul scos la concurs pe pagina web a Universitii.
Art. 18 (1) Concursurile se deruleaz n cel mult 45 de zile de la ncheierea perioadei de
nscriere.
(2) Concursul const n evaluarea activitii tiinifice i a calitilor didactice (pentru
posturile cu component didactic) ale candidailor.
(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidailor i nominalizeaz
candidatul care a ntrunit cele mai bune rezultate.
(4) Preedintele comisiei de concurs ntocmete propriul referat de apreciere, precum i un
raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei
de concurs i cu respectarea ierarhiei candidailor decise de comisie.
(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs i este
semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs i de ctre preedintele comisiei.
(6) Dup expirarea perioadei de soluionare a contestaiilor, Consiliul facultii analizeaz
respectarea de ctre comisia de concurs a procedurilor stabilite prin metodologia proprie i acord
sau nu avizul su raportului asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs
nu poate fi modificat de Consiliul facultii.
(7) Senatul universitar analizeaz respectarea de ctre comisia de concurs i de ctre
Consiliul facultii a procedurilor stabilite prin metodologia proprie i aprob sau nu raportul asupra
concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs nu poate fi modificat de Senatul
universitar.
Art. 19 Contestaiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.
Art. 20 n situaia n care un candidat deine informaii care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaie n termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la comunicarea rezultatului concursului.
Art. 21 Contestaia se formuleaz n scris, se nregistreaz la registratura Universitii i se
soluioneaz de ctre comisia de concurs, potrivit art.1 alin. (7) din H.G. nr.457/2011, prin decizie.
Art. 22 (1) Numirea pe post i acordarea titlului universitar aferent de ctre instituia de
nvmnt superior, n urma aprobrii rezultatului concursului de ctre Senatul universitar, se face
prin decizia Rectorului, ncepnd cu semestrul urmtor desfurrii concursului.
(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire i de acordare a titlului universitar aferent
de ctre instituia de nvmnt superior mpreun cu raportul de concurs se trimite de ctre
instituia de nvmnt superior Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice i Consiliului
6

Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare, denumit n continuare


CNATDCU, n termen de dou zile lucrtoare de la emiterea deciziei de numire.
Art. 23 (1) Pentru posturile de cercetare se aplic prevederile Legii nr. 319/2003, prin
excepie de la prevederile art. 17 alin. (1) i art. 18 alin. (1) ale prezentei metodologii.
(2) n vederea desfurrii concursurilor pentru posturi de cercetare din instituiile de
nvmnt superior, atribuiile prevzute de Legea nr. 319/2003 se ndeplinesc astfel:
a) cele prevzute pentru Consiliul tiinific al unitii, de ctre Consiliul facultii;
b) cele prevzute pentru Consiliul de Administraie al instituiei, de ctre Senatul
universitar;
c) cele prevzute pentru secretarul tiinific sau directorul tiinific al unitii, de ctre
directorul departamentului, conductorul colii doctorale, decan sau prodecan, conform
metodologiei proprii.
Art. 24 n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu
respectarea integral a procedurii de concurs.
Art. 25 Rezultatul concursului se public pe pagina web a concursului, n termen de dou
zile lucrtoare de la finalizarea concursului.
Art. 26 Universitatea ntocmete anual, pn cel trziu la data de 1 septembrie, un raport
anual cu privire la organizarea, desfurarea i finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice i de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice i CNATDCU.
Art. 27 Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de ctre persoanele cu atribuii n
procedura de organizare i desfurare a concursurilor constituie abatere disciplinar i se
sancioneaz n conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, n
funcie de ncadrarea faptei.
Art. 28 n situaia n care, n urma ctigrii unui concurs de ctre un candidat, una sau mai
multe persoane din instituia de nvmnt superior urmeaz s se afle ntr-o situaie de
incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post i acordarea
titlului universitar de ctre instituia de nvmnt superior sau a gradului profesional de
cercetare/dezvoltare poate avea loc numai dup soluionarea situaiei/situaiilor de incompatibilitate.
Modalitatea de soluionare a situaiei de incompatibilitate se comunic Ministerului Educaiei i
Cercetrii tiinifice, n termen de dou zile lucrtoare de la soluionare.
Art. 29 Prevederile prezentei Metodologii se aplic i pentru concursurile organizate pentru
ocuparea pe perioad determinat a posturilor didactice i de cercetare, lund n considerare
urmtoarea precizare:
- pentru ocuparea unui post de asistent universitar, candidatul trebuie sa dein cel puin
calitatea de student-doctorand.
Prezenta Metodologie a fost discutat i aprobat n edina Senatului Universitii
Transilvania din Braov din data de 15.11.2012, iar modificrile aduse prezentei Metodologii
au fost discutate i aprobate n edinele Senatului din data de 11.04.2013, 02.04.2014,
13.02.2015, 15.01.2016.
Preedinte SENAT,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

S-ar putea să vă placă și