Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ....................................................................

Str. ..nr. .......... loc. ...............................jud. ................


Tel:.............................; Fax: ...................................
CUI ..................................................
Nr. ............ / ............................
ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c dl/dna...domiciliat() n
........,str. ................, nr. ., bl. ., sc. ....., ap. ....., sect. ....., jud............, posesor al
BI/CI , seria, nr. , CNP .., a fost angajatul(a) societii
........., CUI , cu sediul social n
.........., n baza contractului individual de munc cu norm ntreag/cu timp parial de
............... ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, nregistrat la Inspectoratul
Teritorial de Munc ............ cu nr. ../..............., n funcia/meseria de
.. .
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii
(ncheierea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc):

Nr.
crt.

Mutaia
intervenit

Anul
Luna
Ziua

Meseria/
Funcia

Salariul de baz, inclusiv


sporurile care intr n
calculul punctajului mediu
anual

Nr. i data actului pe


baza cruia se face
nscrierea i
temeiul legal

ncepnd cu data de .., contractul individual de munc al domnului(ei) a ncetat la data


de n baza prevederilor art. .., alin. , lit. din Legea nr. 53/2003
Codul Muncii, modificat i completat.
n perioada lucrat a avut zile de absente nemotivate i zile concediu fr plat.
n perioada de la . pn la a lucrat n grupa (I sau II de munc), poziia
nr. din anexa la Ordinul nr. din al ministrului .., n total
ani . luni zile ().
Reprezentant legal,

ntocmit,