Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4. Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret


Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing
Licen
Marketing

Introducere n marketing 1
L_MAEI/Mk/1/1/2
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, Asist. univ. drd. Raluca Creoiu
2.6. Semestrul
1
2.7. Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
3.4 .Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5. curs
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti.............
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numr de credite
5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

2
28

2.8. Regimul disciplinei


3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

DF
1
14
ore
28
28
21
2
4

Nu este cazul
Operarea cu o serie de concepte economice de baz precum factori de producie, consum, cerere, ofert, nevoi,
agent economic.
Echipament de calcul i software pentru prezentri multimedia, conexiune la internet
Echipament de calcul i software pentru prezentri multimedia, materiale tiprite cu studii de caz, manual i materiale
bibliografice

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


analizarea relaiei marketingului i interferena funciilor sale cu celelalte funcii ale unei organizaii;
capacitatea de a efectua analize asupra factorilor de mediu i identificarea elementelor mediului de marketing care reprezint puncte tari i puncte slabe,
oportuniti i ameninri pentru o organizaie;
dezvoltarea capacitii de a organiza sistemul informaional de marketing pentru o companie;
nelegerea modului n care companiile culeg, analizeaz i distribuie informaia de marketing n cadrul procesului de cercetare de marketing;
nelegerea mecanismelor pieelor att de tip consumer ct i business i explicarea etapelor procesului decizional de cumprare aferent fiecrui tip de
pia n parte;
abilitatea de a analiza modul n care companiile identific segmentele de pia atractive pentru o organizaie i aleg o anumit strategie de acoperire a pieei;
identificarea etapelor procesului prin care companiile i poziioneaz produsele pentru a obine un avantaj competitiv maxim pe pia.

competena de a analiza un site web i de a identifica informaia util din cadrul acestuia;
capacitatea de a implementa cunotinele n domeniul microeconomic;
capacitatea de a lucra n echip i de a lua decizii de grup;
capacitatea de a comunica i colabora cu specialiti din alte domenii funcionale ale organizaiei;
capacitatea de a corela obiectivele organizaiei cu cerinele clienilor, de a reprezenta interesele clienilor organizaiei n relaiile cu celelalte departamente.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei
Cursul de Introducere n marketing 1, are ca obiectiv principal nsuirea de ctre studeni a fundamentelor,
mijloacelor operaionale i instrumentelor concrete pentru a nelege i a pune n practic demersul marketingului aplicat
att n domeniul B2C, ct i B2B.
Odat cu aprofundarea noiunilor de baz specifice marketingului strategic i a tehnicilor de analiz cu care
opereaz managerii ntreprinderilor moderne, studenii vor putea s identifice obiectivele de marketing strategic pe care i
le-au propus i modul cum au fost atinse. Aceast disciplin are rolul de a pune bazele teoretice pentru viitoarele discipline
de marketing, dar i pentru fundamentarea conceptelor eseniale aplicrii marketingului n practic. De aceea, pe lng
noiuni precum mediul de marketing, organizarea activitii de marketing, studenii vor dobndi i cunotine necesare n
vederea fundamentrii cercetrilor de marketing i analizrii proceselor decizionale de cumprare.
7.2. Obiectivele specifice
Odat cu nsuirea noiunilor din cursuri i aprofundarea acestora, studenii vor fi capabili s:
contureze conceptul de marketing prin descrierea lui n diferite etape ale cercetrii teoretice i a activitii practice;
explice de ce marketingul n organizaie funcioneaz ca un sistem i care i sunt componentele;
contientizeze ce poate face marketingul pentru o organizaie i cum interfereaz funciile sale cu celelalte funcii ale
ntreprinderii;
poat argumenta i combate alte preri privind viitorul marketingului i necesitatea sa obiectiv;
dezvolte strategiile de planificare funcional i s evalueze rolul marketingului n contextul planificrii strategice;
explice modul n care companiile au rspuns Internet-ului i altor noi tehnologii moderne, prin strategii e-business i
cum aceste strategii au dus la realizarea de beneficii att pentru cumprtori, ct i pentru vnztori;

descrie toi factorii de mediu care afecteaz capacitatea companiei de a-i servi clienii;
explice i s organizeze sistemul informaional de marketing pentru o companie.
8. Coninuturi
8.1. Curs
Dinamica economiei mondiale i marketingul
Conceptul de marketing
Managementul marketingului
Filosofii ale managementului marketingului
Provocrile marketingului n noul mileniu
Planificarea strategic i procesul de marketing
Planificarea strategic
Definirea activitii i misiunii companiei
Planificarea de marketing
Organizarea efortului de marketing
Marketingul n era internet
Era digital i conectivitatea
Afacerile electronice, comerul electronic i marketingul
electronic n era internetului
Domeniile comerului electronic
Tipurile de comerciani pe internet
Forme de comer electronic
Mediul de marketing
Mediul intern
Mediul extern
Gestionarea informaiilor de marketing
Organizarea informaiei de marketing
Dezvoltarea informaiei de marketing
Procesul de cercetare de marketing
Organizarea relaiilor cu clienii (ORC)
Comportamentul de cumprare individual i organizaional
Pieele de consumatori i comportamentul de cumprare al
consumatorilor
Pieele ntreprinderilor i comportamentul ntreprinderilorcumprtoare
Fundamentarea strategiei de marketing i a mixului de marketing
Segmentarea pieei, identificarea consumatorilor int i
poziionarea pentru obinerea unui avantaj competitiv
Crearea mixului de marketing
Bibliografie

Metode de predare
Prelegerea cu ajutorul prezentrilor
PowerPoint i materialelor video,
Studiul de caz
Prelegerea cu ajutorul prezentrilor
PowerPoint i materialelor video
multimedia

Observaii
Pentru a crete eficiena prelegerilor se va
recomanda studenilor consultarea n prealabil
a fiecrei teme de curs din materialul pus la
dispoziie n format electronic pe platforma
Blackboard a facultii.
Idem

Prelegerea cu ajutorul prezentrilor


PowerPoint i materialelor video,
Studiul de caz

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Prelegerea cu ajutorul prezentrilor


PowerPoint i materialelor video

Idem

Idem

Idem

1. Bondrea, Aurelian A., Introducere n marketing, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011.
2. Olaru, Silvia, Marketing. Teorie i aplicaii, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2006.
3. Pistol, Gheorghe, Marketing, ediia a IV-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
4. Florescu, Constantin; Mlcomete, Petre; Pop, Nicolae Al., Marketing dicionar explicativ, Editura Economic, Bucureti, 2003.
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaii
Funciile marketingului i aplicarea marketingului ntr-o lume n schimbare
Brainstorming, studii de caz, discuii
Studenii vor fi stimulai s realizeze nainte
de fiecare seminar o activitate de cercetare
corespunztoare temei de seminar abordate
prin care vor identifica exemple i/sau studii
de caz similare celor care vor fi prezentate n
cadrul temei de seminar curente.
Analiza B.G.C. i implicaiile ei n planificarea activitii de marketing
Exerciiul i demonstraia, studii de caz,
Idem
discuii
Coninutul unei pagini web. Analiza bazata pe modelul 7 C n web design i
Tehnica acvariului, brainstorming
Idem
importana blogurilor n era internet
Identificarea elementelor corecte ale analizei SWOT
Metoda mozaicului prin mprirea
Idem
clasei n patru grupuri, fiecare grup
identificnd toate elementele
componente ale fiecrui domeniu de
analiz al SWOT, dezbaterea, studiul
de caz, simularea
Particularitile procesului decizional al consumatorilor persoane fizice i Referat prin care analizeaz propriul
Idem
factorii determinani ai comportamentului consumatorilor persoane fizice
proces de cumprare pentru un produs,
dezbaterea
Procesul decizional de cumprare n cadrul unei organizaii
Studiul de caz, dezbaterea
Idem
Analiza procesului de segmentare i poziionare a unui produs
Idem
Idem
Bibliografie
1. Bondrea, Aurelian A., Introducere n marketing, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011.
2. Kotler, Philip; Armstrong, Gary, Principiile marketingului, ediia a 4-a, editura Teora, Bucureti, 2008.
3. Epure, Manuela; Grdan, Daniel Adrian; Geangu, Iuliana Petronela; Gudei, Simona Corina, Cercetri de marketing. Teorie, aplicaii, probleme de rezolvat, ntrebri de
autoevaluare, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2006.
4. Olaru, Silvia, Marketing. Teorie i aplicaii, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2006.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoaterea funciilor marketingului i relaia cu celelalte departamente, identificarea elementelor mediului de marketing cu aciune direct sau indirect asupra
activitilor organizaiei, cunoaterea etapelor procesului decisional de cumprarea i aciunile organizaiei n vederea segmentrii eficiente i a poziionrii n mintea
consumatorilor. Absolvenii acestei discipline i vor dezvolta capacitatea de analiz n ceea ce privete rolul marketingului n orice tip de organizaie.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare


Promovarea evalurilor pe parcurs

10.2. Metode de evaluare


Evaluare final examen

10.3. Pondere din nota final


80%

10.5. Seminar/laborator

Promovarea verificrii pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1
Evaluare pe parcurs 2

10%
10%

10.6. Standard minim de performan

Prezena la seminarii i obinerea notei 5 la seminar, promovarea mcar a unui test de evaluare pe parcurs i promovarea examenului final cu minim nota 5
(ceea ce presupune rspunsul corect pentru jumtate din ntrebrile aferente examenului final).

Data completrii
06.03.2013

Semntura titularului de curs,


Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea

Semntura titularului de seminar,


Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
Asist. univ. drd. Raluca Creoiu

Data avizrii n departament


20.03.2013

Semntura efului de departament,


Conf. univ. dr. Mdlina Militaru