Sunteți pe pagina 1din 83

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Concurs de Planuri de Afaceri


organizat n cadrul proiectului

Promovarea culturii antreprenoriale


n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov
ID: 150319
Activitatea 4. Dezvoltarea schemei de ajutor i stimulente
pentru sprijinirea demarrii activitilor unei afaceri, antreprenoriat
i ocuparea pe cont propriu

2015

Ghid metodologie schem minimis


(Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri)
Cuprins
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Concursul de Planuri de Afaceri


A. Context
B. Obiectivul general al proiectului
C. Obiectivele specifice ale proiectului
D. Grupul int
E. Rezultate anticipate
F. Activiti
G. Condiii de eligibilitate pentru beneficiari
H. Cheltuieli eligibile
I. Depunerea planului de afaceri
J. Definiii
Ce este i ce conine un plan de afaceri ?
Evaluarea Planurilor de Afaceri - Grila de Evaluare
Selecia planurilor de afaceri
Comunicarea rezultatelor
nregistrarea i rezolvarea contestaiilor
Semnarea acordului de finanare
Anexe - Formulare i modele
Anexa 1. Plan de afaceri model standard
Anexa 1.a. Finanarea proiectului
Anexa 2. Grila de verificare a eligibilitii Planului de Afaceri
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schem de minimis
Anexa 5. Documente solicitate pentru verificarea eligibilitii
Anexa 6. Declaraie de eligibilitate
Anexa 7. Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare
Anexa 8. Declaraie de angajament
Anexa 9. Declaraie evitare a incompatibilitii
Anexa 10. Declaraie evitare dubla finanare
Anexa 11. Cerere tip de nscriere i nregistrare Plan de afaceri
Anexa 12. Coperta autorizat pentru Planul de Afaceri
Anexa 13. Opis dosar Plan de Afaceri
Anexa 14. Contestaie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Anexa 15. Contract de finanare
Anexa 16. Calendarul evalurii, seleciei i contractrii planurilor de afaceri

3
3
3
4
4
5
5
6
9
19
20
22
23
26
27
27
28
29
31
33
36
38
44
51
52
55
56
57
58
59
60
61
62
63
82

I.

Concursul de Planuri de Afaceri

A. Context
Concursul de Planuri de Afaceri se desfoar n cadrul Activitii 4. Dezvoltarea schemei de
ajutor i stimulente pentru sprijinirea demarrii activitilor unei afaceri, antreprenoriat i ocuparea
pe cont propriu, n cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov, derulat de Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest
Oltenia n parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Universitatea din
Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Titu Maiorescu" din Bucuresti, Societatea
comerciala pentru cercetare, proiectare si producie de echipamente si instalaii de automatizare Sucursala IPA CIFATT Craiova, Asociatia Pro-Mehedinti.
Proiectul este cofinanat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar 3. Creterea
adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie: 3.1. Promovarea
culturii antreprenoriale.
n cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate minim 50 de idei de afaceri, din care:
numr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de ctre persoane beneficiare a cursurilor
de formare din cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov): minim 45;
numr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului int: minim 5.
Condiii pentru selecia planurilor de afaceri:
minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare jude din aria de implementare a proiectului
(judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov), inclusiv pentru municipiul Bucureti;
minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie s fie dezvoltate de persoane din grupul int
eligibil care aparin categoriei de vrst 18-25 de ani, nmatriculai n nvmntul superior.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanat prin acordarea unei subvenii n cuantum de maxim
110.312 lei, subvenie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis (bugetul proiectului va fi
exprimat doar in lei).
Valoarea total a ajutorului de minimis care va fi acordat n cadrul prezentei scheme este de
5.515.600 lei.
n prezenta schem de minimis se vor finana un numr de proiecte a cror valoare total a
finanrii nerambursabile va acoperi cuantumul total alocat prezentei scheme de minimis.

B. Obiectivul general al proiectului consta in promovarea culturii antreprenoriale si


dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448

de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze


activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor) din regiunile S-V Oltenia si
Bucuresti Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul
cresterii competitivitatii acestora pe piata. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la
indeplinirea obiectivului general al POS DRU, prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea
competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si
asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si
inclusiva, atat pentru cei 448 de beneficiari directi ai activitatilor de formare, cat si pentru
beneficiarii de consiliere si asistenta tehnica in cadrul centrelor de sprijin ce vor fi
infiinate/dezvoltate in cadrul proiectului.

C. Obiectivele specifice ale proiectului:


1. Cresterea gradului de constientizare asupra alternativei antreprenoriale si promovarea unei
atitudini pozitive fata de acest concept pentru 448 de persoane in cadrul sesiunilor de formare;
2. Cresterea gradului de constientizare asupra alternativei antreprenoriale si promovarea unei
atitudini pozitive fata de acest concept in cadrul campaniilor de informare;
3. Furnizarea de formare privind conceptul de antreprenoriat si tehnici manageriale, identificarea
celor mai bune metode in domeniul managerial si al administrarii afacerilor in cadrul sesiunilor de
formare pentru aproximativ 448 de persoane;
4. Dezvoltarea unui scheme de ajutor de minimis in vederea sprijinirii demararii si dezvoltarii unei
afaceri.
5. Furnizarea de formare privind conceptul de antreprenoriat si tehnici manageriale, identificarea
celor mai bune metode in domeniul managerial si al administrarii afacerilor in cadrul sesiunilor de
formare, acordarea de servicii de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor.
6. Acordarea de servicii de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe
cont propriu in cadrul centrelor de sprijin.
Obiectivele proiectului au fost definite in conformitate cu obiectivele generale si specifice
(prioritatile) POS DRU 2007-2013 si ale axei prioritare 3 si DMI 3.1. precum si cu obiectivele
specificate in Documentul Cadru de Implementare POSDRU.

D. Grupul int: Grupul int al proiectului este format din persoane cu vrsta peste peste 18 de
ani, care doresc s iniieze o activitate independent.
Premergtor Activitii 4. Dezvoltarea schemei de ajutor i stimulente pentru sprijinirea demarrii
activitilor unei afaceri, antreprenoriat i ocuparea pe cont propriu, n cadrul proiectului
Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti
Ilfov, se va derula Activitatea 2. Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si
consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat, cu urmtoarele subactiviti:

A2.1. Identificarea si selectarea grupului tinta;


A2.2. Monitorizarea si informarea grupului tinta;
A2.3. Implementarea unui curs de formare a grupului tinta in domeniul antreprenoriatului:
Competente antreprenoriale (CA);
A2.4. Acordarea diplomelor autorizate ANC si a subventiilor pentru grupul tinta dupa absolvirea CA.
Grupul int al proiectului include un numr de 448 de persoane care doresc s iniieze o activitate
independent, dintre care cel puin 50% tineri nmatriculai n sistemul de nvmnt universitar, iar
restul, orice alte categorii sociale din regiunile Sud-Vest Oltenia i Bucureti-Ilfov. Din numrul total
de persoane aparinnd grupului int, cel puin 25% (respectiv 112 persoane) vor fi femei.
Grupul int al proiectului trebuie s aib domiciliul/reedina1 n regiunile de implementare a
proiectului (Sud-Vest Oltenia i Bucureti-Ilfov: judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov i
Municipiul Bucureti).
Selecia participanilor se va face conform Metodologiei de selecie a participanilor la cursurile
de formare din cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov. In cadrul procesului de selecie a cursanilor se vor lua in
considerare respectarea conceptelor de egalitate de anse, indiferent de sex, religie, orientare sexuala,
ras, naionalitate, etnie, limb, categorie social, convingeri, gen, vrst, handicap, boal sau
apartenen la o categorie defavorizat cu condiia ca acetia s se regseasca n descrierea grupului
int.

E. Rezultate anticipate pentru Activitatea 4. Dezvoltarea schemei de ajutor i stimulente pentru


sprijinirea demarrii activitilor unei afaceri, antreprenoriat i ocuparea pe cont propriu:
Minim 45 planuri de afaceri selectate din randul grupului tinta;
Minim 5 planuri de afaceri selectate din randul grupului tinta sau al actorilor interesati de
activitatile proiectului din regiunile de implementare;
minim 100 de locuri de munca nou create.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanat prin acordarea unei subvenii n cuantum de maxim
110.312 lei (aprox. 25.000 euro), subvenie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis.
F. Activiti: Concursul de Planuri de Afaceri este parte a Activitii 4. Dezvoltarea schemei de
ajutor i stimulente pentru sprijinirea demarrii activitilor unei afaceri, antreprenoriat i ocuparea
pe cont propriu, subactivitatea 4.5. Selectarea planurilor de afaceri finanate. Activittile care fac
obiectul prezentei Schemei de minimis sunt:

Vezi Hotararea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani art.86 i art.89.

4.1. Elaborarea metodologiei de organizare a concursului de idei de afaceri


4.2. Stabilirea criteriilor de selectie
4.3. Constituirea comisiei de selectie a planurilor de afaceri
4.4. Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate
4.5. Selectarea planurilor de afaceri finantate
4.6. Semnare acord de finantare cu beneficiarii schemei de ajutor de minimis
4.7. Gestionare schema de minimis
n cadrul proiectului se specific urmtoarele detalii cu privire la modul de derulare a Concursului:
A4. Dezvoltarea schemei de ajutor i stimulente pentru sprijinirea demarrii activitilor unei
afaceri, antreprenoriat i ocuparea pe cont propriu.
Se va elabora metodologia care va sta la baza seleciei planurilor de afaceri ntocmite att de
participanii la cursurile de formare ct i de actorii interesai. Metodologia elaborat va fi transmis
i participanilor la cursurile de formare pentru a se asigura diseminarea acesteia n cadrul cursurilor.
Metodologia de organizare a concursului de idei de afaceri va include criteriile de selecie a
planurilor de afaceri i condiiile de eligibilitate.
La concursul de planuri de afaceri vor putea participa toi absolvenii cursului de formare din cadrul
proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i
Bucureti Ilfov, ct i persoane din cadrul publicului larg (din regiunile de implementare a
proiectului: Sud-Vest Oltenia i Bucureti-Ilfov judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov i
Municipiul Bucureti) interesate s semneze un acord de finanare nerambursabil n vederea
dezvoltrii/nfiinrii unei ntreprinderi.

G. Condiii de eligibilitate pentru beneficiarii finanrii nerambursabile:


Pot beneficia de facilitile prevzute n prezenta schem, ntreprinderile care ndeplinesc
urmtoarele condiii:
(1) sunt legal constituite n Romnia i i desfoar activitatea n Romnia;
(2) nu sunt n stare de insolven, nu au afacerile administrate de un judector sindic, nu au nici o
restricie asupra activitii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente ntre creditori, sau nu se
afl ntr-o alt situaie similar cu cele menionate anterior, reglementate prin lege;
(3) nu nregistreaz datorii publice i i-au pltit la timp taxele, obligaiile i alte contribuii la
bugetul de stat, bugetele speciale i bugetele locale prevzute de legislaia n vigoare;
(4) reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost supus unei condamnri de tip res judicata n ultimii
3 ani, de ctre nicio instan de judecat, din motive profesionale sau etic-profesionale;
(5) reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraud,
corupie, implicare n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor
financiare ale Comunitii Europene;

(6) reprezentantul legal al ntreprinderii nu furnizeaz informaii false;


(7) este direct responsabil de pregtirea i implementarea proiectului i nu acioneaz ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanat;
(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene
privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau, n cazul n
care a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i ajutorul a fost integral
recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent;
(9) valoarea total a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat ntreprinderea unic pe o perioad de
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n curs), cumulat cu valoarea alocrii
financiare acordate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depete echivalentul n lei
a 200.000 Euro (100.000 Euro n cazul ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri n
contul terilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplic indiferent de forma ajutorului de minimis
sau de obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul este finanat din surse naionale sau comunitare.
Prezenta schem de minimis se aplic pentru ntreprinderi create de persoane cu vrsta mai mare de
18 ani, care doresc s iniieze o activitate independent, pe baza unui plan de afaceri n unul din
domeniile:

Turism i ecoturism;

Textile i pielrie;

Lemn i mobil;

Industrii creative;

Industria auto i componente;

Tehnologia informaiilor i comunicaiilor;

Sntate i produse farmaceutice;

Energie i management de mediu;

Bioeconomie (agricultur2, silvicultur), biofarmaceutic i biotehnologii;

Procesarea alimentelor i a buturilor.

Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schem de minimis sunt mentionate in Anexa 4.
Prezenta schem de minimis nu se aplic pentru:
a) ajutoarele acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului i
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur, publicat n
2

Atenie! Nu se vor acorda ajutoare n domeniul agriculturii pentru producia primar de produse agricole

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;


b) ajutoarele acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n domeniul produciei primare
de produse agricole, astfel cum sunt enumerate n Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate ntreprinderilor care-i desfoar activitatea n sectorul transformrii i
comercializrii produselor agricole, prevzute n Anexa nr. 1 a Tratatului CE, n urmtoarele cazuri:
atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n
cauz achiziionate de la productorii primari sau introduse pe pia de ntreprinderile n
cauz;
atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productori
primari.
d) ajutoarele destinate activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre, respectiv
ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii i funcionrii unei
reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii mrfurilor naionale n locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri.

Activiti eligibile n cadrul schemei de ajutor de minimis:


1. Activiti de formare profesional i asisten pentru crearea i consolidarea noilor ntreprinderi;
2. Activiti de formare profesional n vederea dezvoltrii i consolidrii noilor domenii de ocupare
i antreprenoriat (mediu, cultur, societate informaional, servicii personale/individualizate etc.)
pentru managerii/angajaii noilor ntreprinderi;
3. Activiti de asisten pentru crearea de afaceri i ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul proiectelor de tip spin-off;
4. nfiinarea i dezvoltarea de ntreprinderi n scopul ocuprii pe cont propriu.
Activitile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanate
numai dac au fost iniiate dup aprobarea planului de afaceri selectat.
Fiecare ntreprindere finanat n cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui s asigure
crearea a cel puin dou (2) locuri de munc.
Fiecare ntreprindere beneficiar de sprijin n cadrul schemei de minimis are obligaia de a menine
locurile de munc nou create cel puin 6 luni dup finalizarea proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov (proiectul se va
finaliza la data de 13.12.2015).
ntreprinderile nfiinate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operaionale cel
mai trziu la 2 luni de la semnarea acordului de finanare.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligaia de a menine investiia finanat n


cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o perioad de cel puin 3 ani dup
finalizarea investiiei.

H. Cheltuieli eligibile
Cheltuieli care intr sub incidena ajutorului de minimis, pentru ntreprinderile nou create:
1. Taxe pentru nfiinarea de ntreprinderi
2. Subvenii pentru nfiinarea de ntreprinderi
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
2.1.1. Salarii
2.1.2. Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora
(contribuii angajai si angajatori)
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului ntreprinderilor nou nfiinate
2.2.1. Transport persoane
2.2.2. Transport materiale si echipamente
2.2.3. Cazare
2.2.4. Diurn
2.3. Materiale consumabile i materii prime aferente funcionrii ntreprinderilor
2.4. Utiliti aferente funcionrii ntreprinderilor
2.5. Servicii de administrare a cldirilor aferente funcionrii ntreprinderilor
2.6. Servicii de ntreinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcionrii
ntreprinderilor
2.7. Arhivare documente aferente funcionrii ntreprinderilor
2.8. Amortizare active aferente funcionrii ntreprinderilor
2.9. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcionrii ntreprinderilor
2.10. Conectare la reele informatice aferente funcionrii ntreprinderilor
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcionrii ntreprinderilor
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcionrii ntreprinderilor
2.12.1. Amenajri de terenuri
2.12.2. Construcii
2.12.3. Instalaii tehnice

2.12.4. Mobilier, aparatur, birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i


materiale
2.12.5. Alte cheltuieli pentru investiii
2.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului
2.13.1. Prelucrare date
2.13.2. ntreinere, actualizare si dezvoltare aplicaii informatice
2.13.3. Achiziionare de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru
operaiune, n format tiprit i/sau electronic
2.13.4. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi si active similare
2.14. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate (externalizate)
2.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziii de servicii specializate, pentru care
Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesar;
2.14.2. Cheltuieli aferente contractelor ncheiate de ntreprindere cu operatori economici
(inclusiv PFA) n vederea furnizrii unor servicii:
a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete coninnd transport, cazarea si/sau hrana personalului
structurilor de economie sociala,
c) editarea si tiprirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
d) editarea si tiprirea de materialele publicitare.
2.15. Taxe
2.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
2.15.2. Taxe pentru participarea la programe de formare / educaie
2.16. Cheltuieli pentru nchirieri si leasing, necesare derulrii activitilor proiectului
2.16.1. nchiriere (locaii, bunuri).
2.16.2. Rate de leasing operaional pltite de utilizatorul de leasing3.

Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele conditii:


s fie efectiv pltit de ctre beneficiar de la data intrrii n vigoare a contractului de finanare
sau de la data menionata n contractul de finantare. In cadrul prezentei scheme de minimis,
cheltuielile cu taxe pentru infiintarea de intreprinderi sunt eligibile din momentul publicarii listei
finale cu proiectele aprobate spre finantare.
3

Se deconteaz doar leasingul operaional

10

s fie prevzut n bugetul proiectului;


s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere
utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-eficien;
s fie nregistrat n contabilitatea Beneficiarului, s fie identificabil, verificabil i s fie
dovedit prin facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente
contabile cu valoare probatorie;
s nu fi fcut obiectul altor finanri publice;
s fie n conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare i cu prevederile
contractului de finanare;
s fie menionat n lista cheltuielilor eligibile prevzut n Ghidul Solicitantului.
Urmtoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:
TVA deductibil (recuperabil) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugat pentru entitile care
nu se ncadreaz la art 11^1(3) din Hotrrea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de modificare a HG
759 din 2007;
dobnda i alte comisioane aferente creditelor;
cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing;
achiziia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructur, teren i alte imobile, cu
excepia celor care pot fi ncadrate la categoria Cheltuieli de tip FEDR;
achiziia de echipamente second-hand;
cheltuielile pentru locuine;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii;
contribuia n natur;
cheltuielile cu personalul implicat n implementarea proiectului, care depesc plafoanele
maxime de referin precizate n prezentul Ghid.
n vederea implementrii acestei scheme de minimis se definesc urmtoarele categorii de cheltuieli
eligibile:
1. Taxe pentru infiintarea de intreprinderi
2. Subventii pentru infiintarea de intreprinderi.
Aceasta categorie cuprinde:
a) cheltuieli cu personalul implicat n implementarea proiectului.
Pentru persoanele angajate (raporturi de munc sau raporturi de serviciu) sunt eligibile cheltuielile cu
salariile, inclusiv cheltuielile cu concediul de odihn al salariailor implicai, corespunztor timpului

11

efectiv lucrat pentru angajator n implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului


Muncii i legislaiei naionale aplicabile.
Pentru rambursare acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: contracte
individuale de munca, extras din revisal cu inregistrarea contractului individual de munca, foi
colective de prezenta, stat de salarii, ordine de plata aferente salariilor si contributiilor angajatului si
angajatorului, extrase de cont.
Cheltuielile cu personalul implicat in derularea proiectului sunt eligibile in limita unei valori maxime
de 50% din valoarea totala eligibila a planului de afaceri.
b) cheltuieli cu cazarea, transportul i diurna.
Sunt eligibile cheltuielile cu cazarea, transportul si diurna personalului implicat in implementarea
proiectului si care au legatura cu implementarea proiectului.
Pentru cheltuielile de transport se aplic urmtoarele reguli:
avionul, pe orice distan, clasa economic;
trenul, dup tariful clasei a Il-a, pe distane de pn la 300 km, i dup tariful clasei I, pe
distane mai mari de 300 km;
navele de cltori, dup tariful clasei I;
mijloace de transport n comun, dup tarifele stabilite pentru acele mijloace;
mijloace de transport auto, maximum 7,5 litri combustibil/100 km;
costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitez, precum i
comisioanele percepute de ageniile de voiaj/turism intr n cheltuielile eligibile;
sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai n cazul cltoriilor
efectuate pe timp de noapte, pe distane de peste 300 km;
sunt considerate eligibile i:
cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport n comun sau taxi, la i de la
aeroport, gar, autogar sau port i locul delegrii ori locul de cazare;
cheltuielile de transport efectuat cu mijloacele de transport n comun pe distana dintre locul
de cazare i locul delegrii;
taxele pentru trecerea podurilor;
taxele de traversare cu bacul;
taxele de aeroport, gar, autogar sau port;
alte taxe privind circulaia pe drumurile publice, prevzute de dispoziiile legale n vigoare.
Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplic urmtoarele reguli:

numrul zilelor calendaristice n care persoana se afl n delegare se calculeaz de la data i ora

12

plecrii pn la data i ora napoierii mijlocului de transport n localitatea unde i are locul
permanent de munc, considerndu-se fiecare 24 de ore cte o zi de delegare;
pentru delegarea cu durata de o singur zi, precum i pentru ultima zi, n cazul delegrii de mai
multe zile, diurna se acord numai dac durata delegrii este de cel puin 12 ore;

maxime de referin:
350 lei pe zi/persoan pentru deplasrile externe;
200 lei pe zi/persoan pentru deplasrile interne.

Pentru cheltuielile de cazare se aplic urmtoarele reguli:


sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de
primire turistice. n structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalow-uri,
cabane, campinguri, sate de vacane, pensiuni, popasuri turistice;
la stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteaz se iau n considerare taxa de parcare
hotelier, taxa de staiune i alte taxe prevzute de dispoziiile legale n vigoare;
n situaia n care n costul cazrii este inclus i micul dejun, se deconteaz i contravaloarea
acestuia;
se deconteaz cheltuieli de cazare pentru deplasri efectuate pe o distan mai mare de 50 km fa
de locaia de reedin.

maxime de referin:
300 lei pe zi/persoan pentru deplasrile interne.

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: referat
pentru aprobarea deplasarii, ordinul de deplasare completat corespunzator si avand toate semnaturile
si stampilele care dovedesc efectuarea deplasarii, insotit de documentele care atesta plata serviciilor
de transport si cazare, registrul de casa plata cheltuielilor de deplasare.
c) cheltuielile cu materialele consumabile i materii prime aferente funcionrii ntreprinderilor .
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de achizitie/comanda, factura fiscala, nota de receptie, bonul de consum, ordinul de plata
si extrasul de cont.
d) Utiliti aferente funcionrii ntreprinderilor.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de de servicii de utilitati (electricitate, gaze, apa,etc) aferent locului de implementare a
proiectului, factura fiscala, ordinul de plata si extrasul de cont.
e) Servicii de administrare a cldirilor aferente funcionrii ntreprinderilor
In categoria serviciilor de administrare a cladirilor sunt incluse: ntreinerea curent, asigurarea
securitii cldirilor, salubrizare i igienizare.

13

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:


contractul de de servicii, factura fiscala, ordinul de plata si extrasul de cont
f) Servicii de ntreinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcionrii
ntreprinderilor
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de de servicii/comanda, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si
extrasul de cont.
g) Arhivare documente aferente funcionrii ntreprinderilor
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de de servicii de arhivare, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si
extrasul de cont.
h) Amortizare active aferente funcionrii ntreprinderilor
Cheltuielile cu amortizarea bunurilor sau echipamentelor constituie o cheltuial eligibil cu
respectarea prevederilor art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu condiia ca finanrile nerambursabile din fonduri publice s nu fi contribuit la
achiziionarea acestor bunuri sau echipamente
i) Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcionrii ntreprinderilor
Pentru cheltuielile financiare i juridice (notariale) se aplic urmtoarele reguli specifice de
eligibilitate:
Atunci cnd proiectul necesit deschiderea unui/unor cont/conturi separat/separate pentru
punerea n aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea i
operarea contului/conturilor sunt eligibile.
Cheltuielile aferente eliberrii garaniilor bancare sunt eligibile n msura n care
garaniile sunt cerute la acordarea prefinanrii.
j) Conectare la reele informatice aferente funcionrii ntreprinderilor
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de de servicii, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si extrasul de
cont
k) Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcionrii ntreprinderilor
Beneficiarul este obligat s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra
proiectului finanat prin POS DRU. Astfel, va fi obligat s anune prin comunicate de
pres/anunuri n pres nceperea si finalizarea activitilor din proiect.
n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant Autocolantele
vor fi utilizate pentru a identifica activele fixe i/ sau consumabilele (autovehicule, mobil, utilaje,
echipamente, rechizite etc.) obinute n cadrul unui proiect. Materialul se va alege n aa fel nct s
se asigure durabilitatea n timp.

14

Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibil pentru public a obiectelor. Dimensiunea
recomandat este 90 mm x 50 mm, i vor include semntura POSDRU. n plus, dac dimensiunea lor
o permite, acestea vor include i numele fondului din care se acorda cofinanarea FSE-POSDRU i
expresia Investete n oameni!. n cazul produselor cu o suprafa foarte mic de expunere, n care
informaiile nu ar fi suficient de vizibile i inteligibile, se utilizeaz cel puin steagul Uniunii
Europene, celelalte elemente fiind opionale.
Beneficiarii sunt obligai s utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul
proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, indicaiile
tehnice din Manualul de Identitate Vizual pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane.
Beneficiarii au obligaia s transmit ctre ADR SV OLTENIA pentru avizare materialele de
informare i publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i
publicitate asumate prin contractul de finanare, cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de
lansarea i utilizarea acestora.
Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi
nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate
desfurate.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de servicii, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si extrasul de
cont.
Cheltuielile de informare si publicitate sunt obligatorii.
Nivelul minim al acestor cheltuieli este de 1% din valoarea totala a planulul de afaceri.
l) Cheltuieli de tip FEDR aferente funcionrii ntreprinderilor
In categoria cheltuielilor de tip FERD sunt incluse urmatoarele:
Terenuri
Amenajri de terenuri:
a) defriri
b) demontri
c) evacuri materiale rezultate
d) devieri reele de utiliti din amplasament
e) drenaje
f) amenajri pentru protecia mediului
g) refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor: plantare copaci, reamenajare spaii
verzi.

15

Construcii:
a) achiziie de cldiri
b) reabilitare/modernizare cldiri
c) construcie de cldiri
Instalaii tehnice, din care:
a) echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru): utilaje i echipamente
tehnologice i funcionale
b) Alte echipamente: echipamente de calcul i echipamente periferice de calcul, cablare reea
intern, achiziionare i instalare de sisteme i echipamente pentru persoane cu dizabiliti
c) Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
Mobilier, aparatur, birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale.
Alte cheltuieli pentru investiii
a) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii:
taxe pentru obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism
taxe pentru obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construcie
obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reelele publice de ap,
canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie
obinerea acordului de mediu
obinerea avizului PSI
obinerea avizelor sanitare de funcionare
b) Cheltuieli privind proiectarea i ingineria:
elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, detalii de execuie)
plata verificrii tehnice a proiectului
elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente
obiectivului de investiii, documentaii ce stau la baza emiterii avizelor i acordurilor impuse
prin certificatul de urbanism, documentaii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de
amplasament
c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului
d) Cheltuieli pentru organizarea de antier:
cheltuieli pentru lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
cheltuieli conexe organizrii de antier

16

e)

Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor i/sau reabilitarea i modernizarea utilitilor:


alimentare cu ap, canalizare
alimentare cu gaze naturale
agent termic
ci de acces
faciliti de acces pentru persoane cu dizabiliti
energie electric

Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziionarea de terenuri sunt
prezentate n anexa nr. 4. la Ordinul nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul
operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" cu modificarile si completarile
ulterioare.
Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziionarea de bunuri
imobile sunt prezentate n anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin
Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" cu modificarile si
completarile ulterioare.
Pentru achiziia de echipamente se vor deconta cheltuieli n limita urmtoarelor plafoane maxime:
laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
imprimant - 3.000 lei inclusiv TVA;
multifuncional - 12.000 lei inclusiv TVA;
tablet - 900 lei inclusiv TVA.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de achizitie, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si extrasul de
cont.
Procentul minim in care sunt eligibile cheltuielile de tip FEDR este de 50% din valoarea totala
eligibila a proiectului.
m) cheltuieli aferente activitilor subcontractate (externalizate)
Cheltuielile referitoare la urmtoarele subcontracte (externalizri) nu sunt eligibile pentru
cofinanarea din POSDRU:
a) subcontractele (externalizrile) care determin o cretere a costului de executare a operaiunii, fr
a aduce o valoare adugat;

17

b) subcontractele (externalizrile) n temeiul crora plata se definete n procente din costul total al
proiectului.
Pentru toate subcontractele (externalizrile), subcontractorii se angajeaz s furnizeze organismelor
de audit i de control toate informaiile necesare privind activitile subcontractate.
Urmtoarele tipuri de activiti pot fi subcontractate (externalizate):
diverse servicii specializate, achiziionate de pe pia pentru care beneficiarul nu are expertiza
necesar, inclusiv managementul proiectului i consultan juridic;
contractele ncheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) n vederea furnizrii unor
servicii, cum ar fi: organizarea de evenimente, pachete complete coninnd transport i cazare
i/sau hrana personalului structurilor de economie sociala, editarea i tiprirea de materiale
pentru sesiuni de instruire/formare, editarea i tiprirea de materiale publicitare.
Urmtoarele tipuri de contracte, fr a se limita la acestea, ncheiate de ctre beneficiar/ parteneri cu
operatori economici nu vor fi considerate subcontractate (externalizate):
contracte de furnizare bunuri (materiale, materii prime, echipamente, consumabile,etc);
contracte de prestri servicii pentru servicii de cazare furnizate de ctre structuri de primire
turistic;
contracte de prestri servicii pentru servicii de transport;
contracte ncheiate cu operatori economici in vederea asigurarii carburantului necesar;
contracte de prestri servicii pentru asigurarea hranei participanilor.
n conformitate cu prevederile Ordinului de cheltuieli eligibile pachetele de servicii complete
coninnd cazare, transport i hran (sau diverse combinaii din cele trei menionate) sunt considerate
cheltuieli aferente activitilor externalizate.
Subcontractarea/externalizarea n totalitate a serviciilor privind dezvoltarea resurselor umane nu este
permisa.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de servicii, factura fiscala, procesul verbal de receptie, ordinul de plata si extrasul de
cont.
n) Taxe
In aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse taxele pentru eliberarea certificatelor de calificare si
taxele pentru participarea la programe de formare/educatie.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: factura
fiscala, ordinul de plata, extrasul de cont, copii ale certificatelor de calificare/certificatelor de
participare la programele de formare/educatie.

18

o) cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului


In aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse inchirierile de locatii sau bunuri precum si ratele de
leasing operational platite de utilizatorul de leasing.
Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
contractul de inchiriere/leasing operational, factura fiscala, ordinul de plata si extrasul de cont.
Maxime de referinta:
75 lei/mp/luna-inchirierea de spatii;
200 lei/zi-inchirierea de autovehicule.
Regulile de eligibilitate privind leasingul sunt prezentate n anexa nr. 2. la Ordinul nr. 1117/2170 din
17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul
operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 2013" cu modificarile si completarile ulterioare.
Un plan de afaceri nu trebuie s conin n mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli
eligibile menionate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile n msura n care sunt necesare
activitilor eligibile ale proiectului i se regsesc n lista de cheltuieli de mai sus.
I. Depunerea planului de afaceri:
Planul de afaceri si anexele-formular, completate conform instruciunilor din Metodologie de derulare
a Concursului de planuri de afaceri, constituie Dosarul planului de afaceri.
Dup listarea Planului de Afaceri:
se semneaz de ctre solicitant in original, pe fiecare pagina in coltul din dreapta jos; aplicantul
care depune n numele unei ntreprinderi va semna i tampila pe fiecare pagina in coltul din dreapta
jos;
se pagineaz i opiseaz, cu toate paginile numerotate manual n ordine de la 0 la n, n partea
dreapt jos a fiecrui document, unde 0 este pagina cu opisul iar n este numrul total al paginilor
din dosarul complet, astfel nct s nu permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor (n este
numrul paginilor care se va meniona n Anexa 8 - Cerere tip de nscriere i nregistrare Plan de
afaceri i n Anexa 9 - Coperta autorizat pentru Planul de Afaceri). Dosarul complet va cuprinde
urmtoarele anexe (n ordinea de mai jos):
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 1
Anexa 1.a
Anexa 5

Anexa
Cerere tip de nscriere i nregistrare Plan de afaceri
Coperta autorizat pentru Planul de Afaceri
Opis dosar Plan de Afaceri
Plan de afaceri
Finanarea proiectului
Documentele menionate n Anexa 5. Documente
solicitate pentru verificarea eligibilitii (n ordinea
specificat n anex)

19

Pagina
Nu va avea numr
Nu va avea numr

dosarul original al Planului de Afaceri se multiplic n 5 exemplare de ctre solicitant (dupa ce se


semneaza pe fiecare pagina, se numeroteaza si opiseaza) - exemplarele copie sunt copie simpl a
dosarului original al planului de afaceri i nu pot fi multiplicate fa verso. Nu se iniializeaz
separat dosarele copie ale cererii de finanare (nu se semneaz, tampileaz, numeroteaz fiecare
pagin n original).
exemplarul original va avea nscris pe copert, n partea superioar dreapt,
meniunea ORIGINAL iar cele 5 exemplare copie vor avea nscris n partea superioar, n dreapta
COPIE Nr. 1, COPIE Nr.2, respectiv COPIE Nr.3, COPIE Nr.4, COPIE Nr.5. La acestea
se adauga in format electronic un exemplar complet al planului de afaceri si al tuturor anexelor,
organizate pe fiiere cu nume relevante pe CD-ROM.
Planul de afaceri (n original i 5 copii) va fi trimis ntr-un colet sigilat prin pot recomandat,
curier, sau depus personal, la sediul ADR Sud Vest Oltenia (Craiova, Str, Teatrului nr.1). Data
limit de nregistrare a documentului la registratura ADR Sud Vest Oltenia este vineri, 8 mai
2015, ora 14.00.
Partea exterioar a coletului sigilat trebuie s poarte, n mod obligatoriu o etichet cu urmtoarele
date/ informaii:
Plan de Afaceri pentru Concurs de Planuri de Afaceri
organizat n cadrul proiectului
Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov
Schema de ajutor de minimis
Sprijin pentru antreprenori

Aplicant

Nume i prenume / denumire ntreprindere


........................................................................................
Adresa............................................................................
Telefon...........................................................................

Titlu Plan de Afaceri


Fiecare Plan de afaceri va fi nscris n Registrul de eviden a planurilor de afaceri i va primi un
numr de nregistrare. Planurile de afaceri vor fi nregistrate cu numr i dat de intrare pe baza
Cererii tip de nscriere i nregistrare Plan de afaceri Anexa 11.

J. Definiii
n sensul prezentei metodologii, urmtorii termeni se definesc astfel:
(1) administrator al schemei de ajutor de minimis - Beneficiarul finanrii nerambursabile, selectat
n condiiile stabilite conform Ghidului solicitantului Condiii specifice pentru cererile de propuneri
de proiecte Romnia Start-up";

20

(2) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
(3) ntreprinderea reprezint orice entitate implicat ntr-o activitate economic (furnizoare de
bunuri i servicii pe o pia concurenial), indiferent de statutul juridic i de modul de finanare a
acesteia, inclusiv persoane fizice care desfoar activiti economice n mod independent, asociaii
familiale, parteneriate sau asociaii care desfoar activiti economice, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea
microntreprinderilor si a ntreprinderilor mici si mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L124/2003, denumit n continuare Recomandarea CE 361/2003";
(4) ntreprinderea unic - include toate ntreprinderile ntre care exist cel puin una dintre relaiile
urmtoare:
a. o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei
alte ntreprinderi;
b. o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
c. o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
d. o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz
singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective.
(5) rata de actualizare - rata de referin stabilit de Comisia European pentru Romnia pe baza
unor criterii obiective i publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i pe Internet;
(6) produse agricole - nseamn produsele enumerate n Anexa I la Tratat, cu excepia produselor
obinute din pescuit i acvacultur prevzute n Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
(7) prelucrarea produselor agricole - nseamn orice operaiune efectuat asupra unui produs agricol
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepia activitilor desfurate n
exploataiile agricole, necesare n vederea pregtirii unui produs de origine animal sau vegetal
pentru prima vnzare;
(8) comercializarea produselor agricole - nseamn deinerea sau expunerea unui produs agricol n
vederea vnzrii, a punerii n vnzare, a livrrii sau a oricrei alte forme de introducere pe pia, cu
excepia primei vnzri de ctre un productor primar ctre revnztori sau prelucrtori i a oricrei
alte activiti de pregtire a produsului pentru aceast prim vnzare; o vnzare efectuat de ctre un
productor primar ctre consumatori finali este considerat comercializare n cazul n care se
desfoar n localuri distincte, rezervate acestei activiti;
(9) lucrtor - persoan angajat de ctre un angajator, tnr absolvent al unei instituii de nvmnt
secundar i teriar n 2014;

21

(10) angajator - persoan fizic sau juridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu cu
lucrtorul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unitii;
(11) loc de munc - locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau
unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul are acces n cadrul
desfurrii activitii;
(12) IMM - ntreprindere cu mai puin de 250 de persoane angajate i care are o cifra de afaceri anual
net de pn la 50 de milioane de euro i/ sau deine active totale de pn la 43 de milioane de euro;
(13) beneficiarul finanrii nerambursabile - entitatea care va fi selectat ca beneficiar n cadrul
cererilor de propuneri de proiecte lansate n anul 2014 denumite Romnia Start-up";
(14) beneficiarul schemei de ajutor de minimis - ntreprinderi create de persoane care doresc s
iniieze o activitate independent, cu vrsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri selectat
n condiiile stabilite de beneficiarul finanrii nerambursabile, selectat n condiiile stabilite conform
Ghidului solicitantului Condiii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte Romnia Start-up".

II.

Ce este i ce conine un plan de afaceri ?

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil ntreprinztorilor care construiesc o afacere,


managerilor ce propun proiecte noi sau altor persoane / instituii de finanare, instituiilor ce
gestioneaz fonduri pentru proiecte de investiii, gestionarilor de proiecte.
Un plan de afaceri are ca utilitate prezentarea firmei sau a ideii / proiectului / afacerii. Acesta poate fi
realizat att pentru afaceri existente (n vederea prezentrii ctre posibili parteneri sau finanatori) ct
i pentru afaceri ce urmeaz a fi lansate.
Pentru a avea succes, un plan de afaceri trebuie s in cont de profilul afacerii, de mediul
concurenial, de obiectivele afacerii i de scopul urmrit la realizarea acestuia.
n vederea asigurrii posibilitii comparrii i evalurii Planurilor de Afaceri nscrise n Concurs,
echipa de monitorizare schema de minimis din cadrul proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov a propus o relativ
standardizare a acestora la nivelul coninutului. Pe baza consultrilor interne, a fost aleas o
structur ce va fi impus planurilor de afaceri ce vor participa la Concursul de Planuri de
Afaceri, prezentat n Anexa 1.
Atenie!!!
n elaborarea unui plan de afaceri, toate seciunile prezentate n Anexa 1 sunt obligatorii.
Planul de afaceri depus pentru a fi evaluat va avea n md obligatoriu structura din Anexa 1.
Un plan de afaceri trebuie s fie clar pentru a fi parcurs cu uurin de evaluatori.
Planurile de Afaceri vor fi redactate n format electronic i listate de ctre concureni.

22

Planul de afaceri va fi realizat de fiecare concurent individual.


Un beneficiar nu poate participa la Concurs dect cu un singur Plan de Afaceri

III.

Evaluarea Planurilor de Afaceri - Grila de Evaluare

Obiectivul etapei de evaluare a Planurilor de Afaceri este acela de a ierarhiza Planurile de Afaceri
nscrise n Concurs pe baza unor criterii ct mai obiective i detaliate n vederea selectrii planurilor
de afaceri care vor primi finanare.
Comisia de selecie va fi format din:
2 experi evaluatori din cadrul ADR Sud Vest Oltenia;
1 reprezentant al mediului de afaceri;
1 reprezentant al mediului financiar bancar;
1 reprezentant al patronatelor;
1 presedinte, fara drept de vot, din cadrul ADR Sud Vest Oltenia;
1 secretar, fara drept de vot, din cadrul ADR Sud Vest Oltenia;
1 observator din partea Oficiului Teritorial pentru IMM-uri din aria de implementare a proiectului.
Comisia constituit va selecta planurile de afaceri care urmeaz s fie finanate.
n cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate minim 50 de idei de afaceri, din care:
numr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de ctre persoane beneficiare a cursurilor
de formare din cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov): 45;
numr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului int: 5.
Condiii pentru selecia planurilor de afaceri:
minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare jude din aria de implementare a proiectului
(judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov), inclusiv pentru municipiul Bucureti;
minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie s fie dezvoltate de persoane din grupul int
eligibil care aparin categoriei de vrst 18-25 de ani, nmatriculai n nvmntul superior.
Toate planurile de afaceri depuse la sediul Ageniei pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia,
vor fi evaluate unitar de ctre Comisia de evaluare i selecie a planurilor de afaceri.
Responsabilitile membrilor Comisiei de evaluare i selecie a planurilor de afaceri:

23

Expertul evaluator - reprezentant al patronatelor: verific ndeplinirea condiiilor de


eligibilitate n baza Anexei 2. Grila de verificare a eligibilitii Planului de Afaceri.

Expertul evaluator - reprezentant al mediului financiar bancar va realiza evaluarea financiar


a planurilor de afaceri: verific bugetul planului de afaceri Anexa 1.a. Finanarea
proiectului i Capitolul V alin. 12. Previzionarea veniturilor i a cheltuielilor, n baza Anexei
3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri Seciune: evaluarea financiar a planului
de afaceri.

Expertul evaluator - reprezentant al mediului de afaceri va realiza evaluarea tehnic a


planurilor de afaceri: evalueaz fiecare Plan de afaceri n baza Anexei 3. Grila de evaluare a
planurilor de afaceri Seciune: evaluarea tehnic a planului de afaceri.

Cei 2 experi evaluatori din cadrul ADR Sud Vest Oltenia vor evalua toate planurile de
afaceri pe principiul 4 ochi, principiu care presupune verificarea unui document de ctre 2
experi n scopul unei evaluri corecte i obiective:
1 expert evaluator va realiza evaluarea tehnic a planurilor de afaceri: evalueaz
fiecare Plan de afaceri n baza Anexei 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Seciune: evaluarea tehnic a planului de afaceri.
1 expert evaluator va realiza evaluarea financiar a planurilor de afaceri: verific
bugetul planului de afaceri Anexa 1.a. Finanarea proiectului i Capitolul V alin. 12.
Previzionarea veniturilor i a cheltuielilor, n baza Anexei 3. Grila de evaluare a
planurilor de afaceri Seciune: evaluarea financiar a planului de afaceri.

Preedintele Comisiei de evaluare i selecie a planurilor de afaceri: asigur corectitudinea


procesului de evaluare i selecie a planurilor de afaceri. Este responsabilitatea preedintelui
comisiei de evaluare ca derularea s aib loc conform procedurii de desfurare a procesului
de evaluare.

Observatorul din partea Oficiului Teritorial pentru IMM-uri din aria de implementare a
proiectului: verific modul de desfurare a procesului de evaluare i selecie a planurilor de
afaceri.

Secretarul Comisiei de evaluare i selecie a planurilor de afaceri asigur logistica


documentelor necesare tuturor membrilor comisiei, ntocmete rapoarte pentru fiecare etap a
procesului de evaluare i selecie a planurilor de afaceri, ntocmete grilele finale, borderoul
cu punctajele primite de fiecare plan de afaceri (conform tabelului din capitolul IV. Selecia
planurilor de afaceri).

Planurile de afaceri vor intra n evaluare n ordinea nregistrrii lor in Registru de eviden a
planurilor de afaceri.

24

Etapa I
Evaluarea tehnic i financiar a planurilor de afaceri:
Evaluarea financiar a Planului de afaceri: bugetul planului de afaceri Anexa 1.a. Finanarea
proiectului i Capitolul V alin. 12. Previzionarea veniturilor i a cheltuielilor, n baza Anexei 3.
Grila de evaluare a planurilor de afaceri Seciune: evaluarea financiar a planului de
afaceri.
Evaluarea Tehnic a Planului de afaceri, acordarea punctajului n baza Anexei 3. Grila de
evaluare a planurilor de afaceri Seciunea: evaluarea tehnic a planului de afaceri.
Fiecare Plan de afaceri va fi evaluat de 4 evaluatori: 2 evaluatori pentru Anexa 3. Grila de evaluare a
planurilor de afaceri Seciune: evaluarea financiar a planului de afaceri i 2 evaluatori pentru
Anexei 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri Seciunea: evaluarea tehnic a planului de
afaceri.
Fiecare evaluator va completa cte o gril individual. La finalizarea evalurii tehnice i financiare,
cele 2 Grile de evaluare tehnic i cele 2 Grile de evaluare financiar, evaluate individual, cu
punctajele finale vor fi naintate de ctre experii evaluatori Secretarului Comisiei de evaluare,
semnate pe fiecare pagin i datate. Punctajele finale vor fi nscrise de ctre Secretarul comisiei de
evaluare n Grila de evaluare tehnic i financiar final. n Grila de evaluare tehnic i financiar
final se va realiza media aritmetic pentru fiecare criteriu de evaluare din cele 2 Grile de evaluare
financiar individuale i media aritmetic pentru fiecare criteriu de evaluare din cele 2 Grile de
evaluare tehnic individuale. Punctajul final al planului de afaceri evaluat se stabilete ca sum a
celor dou medii aritmetice: media celor 2 Grile de evaluare financiar + media celor 2 2 Grile de
evaluare tehnic.

Un plan de afaceri va obine un punctaj total ntre 0 i 100 puncte.

n urma evalurii, un plan de afaceri poate fi declarat:


acceptat pentru Etapa II
respins, ca urmare a punctrii unuia sau a mai multor criterii cu 0.

Etapa II
Expertul evaluator desemnat cu verificarea condiiilor de eligibilitate verific respectarea tuturor
condiiilor i cerinelor prevzute n Ghidul Solcitantului, Axa prioritar 3, Creterea adaptabilitii
lucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie 3.1 Promovarea culturii
antreprenoriale, prin completarea Anexei 2. Grila de verificare a eligibilitii Planului de Afaceri
din prezenta Metodologie.
Numai proiectele care vor primi DA la toate rubricile, se vor califica pentru etapa de selecie a
planurilor de afaceri.

25

Selecia planurilor de afaceri

IV.

Ca urmare a ncheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea Planurilor de Afaceri, prin


completarea borderoului coninnd informaiile necesare seleciei planurilor de afaceri conform
indicatorilor propui a se realiza n cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n
regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov.

Nr.
crt.

Nr. acordat in
Registrul de
evidenta a
planurilor de
afaceri

Domiciliul/
reedina
aplicantului
(Judeul)

Aplicantul
este student
cu vrsta
18-25 ani
(da/nu)

Aplicantul
face parte
din grupul
int
(da/nu)

Aplicantul
este o
ntreprindere
(da/nu)

Puntaj
acordat

1
2
...

Conform instruciunilor din Ghidul Solicitantului Axa prioritar 3, Creterea adaptabilitii


lucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie 3.1 Promovarea culturii
antreprenoriale, n vederea ndeplinirii indicatorilor proiectului, n cadrul concursului de idei de
afaceri vor fi selectate minim 50 de idei de afaceri, din care:
numr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de ctre persoane beneficiare a cursurilor
de formare din cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov): 45;
numr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului int: 5.
Condiii pentru selecia planurilor de afaceri:
minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare jude din aria de implementare a proiectului
(judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov), inclusiv pentru municipiul Bucureti;
minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie s fie dezvoltate de persoane din grupul int
eligibil care aparin categoriei de vrst 18-25 de ani, nmatriculai n nvmntul superior.
Din borderoul cu punctajele planurilor de afaceri ierarhizate descresctor va fi selectat un numr de
planuri de afaceri, n ordinea descresctoare a punctajului acordat, astfel nct valoarea total a
ajutorului financiar nerambursabil solicitat s nu depeasc valoarea 5.515.600 lei.
Se va verifica dac n totalul planurilor de afaceri selectate sunt:
minim 45 intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de ctre persoane beneficiare a
cursurilor de formare din cadrul proiectului)

26

minim 2 idei de afaceri pentru fiecare jude din aria de implementare a proiectului (judeele
Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov), inclusiv pentru municipiul Bucureti
minim 50% din ideile de afaceri dezvoltate de persoane din grupul int eligibil care aparin
categoriei de vrst 18-25 de ani, nmatriculai n nvmntul superior.
Criterii de departajare pentru aplicanii pe ultimul loc care au acelai punctaj:
1. punctajul obinut la criteriul Nivelul de inovare al planului de afaceri din Grila de
evaluare a planurilor de afaceri Seciunea: evaluarea tehnic a planului de afaceri.
2. Punctajul total obinut la Seciunea: evaluarea financiar a planului de afaceri din
Grila de evaluare a planurilor de afaceri.
Atenie! Avnd n vedere mecanismul de selecie descris mai sus, este foarte posibil s fie
selectate spre a fi finanate planuri de afaceri cu punctaje mai mici dect planuri de afaceri
respinse dar de a cror selectare depinde ndeplinirea indicatrlor proiectului Promovarea
culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanat prin acordarea unei subvenii n cuantum de maxim
110.312 lei (aprox. 25.000 euro), subvenie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis.
Valoarea total a ajutorului de minimis care va fi acordat n cadrul prezentei scheme este de
5.515.600 lei.
n prezenta schem de minimis se vor finana un numr de proiecte a cror valoare total a
finanrii nerambursabile va acoperi cuantumul total alocat prezentei scheme de minimis.

V.

Comunicarea rezultatelor

Afiarea listei cu planurile de afaceri selectate pentru a primi finanare se va face cel trziu n data de
8 iunie 2015, orele 12.00.

VI.

nregistrarea i rezolvarea contestaiilor

Dup anunarea rezultatelor seleciei planurilor de afaceri care vor primi finanare n cadrul schemei
de minimis orice aplicant care se consider nedreptit n evaluare/selecie poate formula o singur
dat o contestaie legat de evaluarea propriului Plan de Afaceri.
Posibiliti de contestare a rezultatului evaluarii:
rezultatul evaluarii planului de afaceri poate fi contestat, contestaiile se vor depune la sediul
Ageniei pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia n perioada 8 iunie 2015 ora 14.00 - 9
iunie 2015 ora 16.00 (formular Anexa 14. Contestaie rezultate Concurs Planuri de Afaceri);

27

contestaiile depuse primesc numr de inregistrare;


contestaiile sunt soluionate de catre Comisia de soluionare a contestaiilor;
Comisia de soluionare a contestaiilor va fi alctuit din 3 membri care nu au facut parte din
Comisia de evaluare i selecie a planurilor de afaceri;
membrii comisiei de soluionare a contestatiilor sunt numiti prin decizia managerului de proiect;
re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestaie se va face conform procedurii aplicate
la evaluarea iniial;
rezultatele re-evaluarii in urma contestaiilor vor fi anunate n data de 12 iunie ora 12.00.
n eventualitatea n care, n urma reevalurii, Planul de Afaceri reevaluat va obine un punctaj mai
mare, care schimb ierarhia aplicanilor, acest fapt va fi comunicat pe cale oficial ctre aplicanii
afectai de noua ierarhie.

VII.

Semnarea acordului de finanare

Conform Schemei de Ajutor de Minimis Sprijin pentru antreprenori, art.18 alin (6): ntreprinderea
ncheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un acord de finanare, astfel pn la data
semnrii acordului de finanare autorul planului de afaceri selectat spre finanare se va nregistra ca
ntreprindere4.
n vederea semnrii acordului de finanare, ctigtorii planurilor de afaceri finanabile n
cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia i Bucureti Ilfov, vor depune spre verificare urmtoarele documente:
Nr.
Document
crt.
1.
Copia certificatului de inregistrare al solicitantului pentru
ntreprinderile nou nfiinate n cadrul proiectului
2.
Copia Actului constitutiv pentru ntreprinderile nou
nfiinate n cadrul proiectului
3.
Copia actelor de proprietate/concesiune/contract de
inchiriere/comodat etc. a locatiei in care va fi implementat
proiectul valabil cel putin 3 ani dupa finalizarea
implementarii acestuia pentru ntreprinderile nou nfiinate
n cadrul proiectului
4

Da

Nu

NA

ntreprinderea reprezint orice entitate implicat ntr-o activitate economic (furnizoare de bunuri i servicii pe o pia
concurenial), indiferent de statutul juridic i de modul de finanare a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfoar activiti
economice n mod independent, asociaii familiale, parteneriate sau asociaii care desfoar activiti economice, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microntreprinderilor si a
ntreprinderilor mici si mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003, denumit n continuare
Recomandarea CE 361/2003"

28

4.

5.
6.

7.

Notificare din partea bancii privind deschiderea conturilor


dedicate derularii operatiunilor proiectului (un cont dedicat
exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea
cheltuielilor aferente proiectului i un cont pentru
rambursarea cheltuielilor)
Declaraia de eligibilitate (Anexa 6) pentru ntreprinderile
nou nfiinate n cadrul proiectului
Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce
vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare
(Anexa 7) pentru ntreprinderile nou nfiinate n cadrul
proiectului
Adeverin emis de ctre furnizorul cursurilor de
antreprenoriat n cadrul proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
i Bucureti Ilfov prin care se atest faptul c aplicantul a
absolvit cursurile - pentru situaia n care aplicantul a fcut
parte din grupul int pentru cursurile de antreprenoriat.

Atenie: toate documentele solicitate care se vor prezenta n copie conform cerinelor de mai sus, vor
avea meniunea conform cu originalul, tampila ntreprinderii i semntura reprezentatului legal.
Termenul de transmitere a documentelor necesare n vederea semnrii acordului de finanare
pentru toate planurile de afaceri este 26 iunie 2015, fr posibilitatea de prelungire/derogare.
Dac, n urma verificrii documentelor necesare semnrii acordului de finanare, o ntreprindere nu
ndeplinete criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare specific n cadrul prezentei scheme de
ajutor de minimis, Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia (n calitate de
administrator al schemei de ajutor de minimis) i comunic n scris acest lucru. n acest caz,
ntreprinderea declarat ca fiind neeligibil este nlocuit cu o alta din lista de rezerv (cu punctajul
cel mai mare), cu condiia ndeplinirii indicatorilor menionai la cap.IV. Selecia planurilor de
afaceri.
Semnarea acordului de finanare se va face cel trziu n data de 03 iulie 2015.

VIII. Anexe - Formulare i modele


n vederea standardizrii i transparentizrii derulrii Concursului de Planuri de Afaceri, echipa
monitorizare schema de minimis din cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n
regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov a elaborat i a anexat prezentei
metodologii de derulare a Concursului de Planuri de Afaceri o serie de formulare i modele utilizate
pe parcursul Concursului.

29

Alturat acestui material gsii formularele necesare nscrierii i participrii la Concursul de Planuri
de Afaceri.
Anexa 1. Plan de afaceri model standard
Anexa 1.a. Finanarea proiectului
Anexa 2. Grila de verificare a eligibilitii Planului de Afaceri
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schem de minimis
Anexa 5. Documente solicitate pentru verificarea eligibilitii
Anexa 6. Declaraie de eligibilitate
Anexa 7. Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul
proiectului propus spre finanare
Anexa 8. Declaraie de angajament
Anexa 9. Declaraie evitare a incompatibilitii
Anexa 10. Declaraie evitare dubla finanare
Anexa 11. Cerere tip de nscriere i nregistrare Plan de afaceri
Anexa 12. Coperta autorizat pentru Planul de Afaceri
Anexa 13. Opis dosar Plan de Afaceri
Anexa 14. Contestaie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Anexa 15. Contract de finanare
Anexa 16. Calendarul evalurii, seleciei i contractrii planurilor de afaceri

30

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 1
Plan de afaceri
Cuprins
I.

Firma

II.

Produsul/serviciul

III.

Piaa

IV.

Strategia de marketing
Planul operaional

V.
VI.

Planul financiar

Planul de afaceri
I.

Firma (1-2 pagini)


n acest capitol descriei n detaliu firma, menionnd urmtoarele:
1. Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie. Care este industria/domeniul n care
activai/dorii s activai?5
2. Resurse umane: descriei i explicai, n detaliu, politica de resurse umane, atribuii,
responsabiliti, strategia de dezvoltare a resurselor umane. Descriei calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea microntreprinderii, pe activiti desfurate. Menionai
numrul locurilor de munc nou create6. Este recomandabil s ataai, la Planul de afaceri,
CV-urile angajailor, precum i orice alt document care s susin argumentele prezentate, fise
de post, organigrama etc.

Domeniul de activitate n care se realizeaz investiia este eligibil, (vezi lista coduri CAEN eligibile din prezenta Metodologie) n caz
contrar, se consider c ntreprinderea nu ntrunete criteriile de eligibilitate i va fi descalificat/respins de la finanare.
6
Fiecare ntreprindere infiinat n cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui sa asigure crearea a cel puin dou (2) locuri de
munc ce vor fi meninute cel puin 6 luni dup finalizarea proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov; n caz contrar, se consider c ntreprinderea nu ntrunete criteriile de eligibilitate i va fi
descalificat/respins de la finanare.

31

3. Obiectivele firmei planul de dezvoltare pe termen mediu, evideniind modul cum acesta se
coreleaz cu investiia propus prin proiect. Descriei obiective realiste i credibile.

II.

Produsul/ serviciul (1-2 pagini)


4. n acest capitol, descriei i explicai, n detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiiei
propuse n proiect.
5. Enumerai/ descriei produse/ servicii viitoare i planificarea dezvoltrii acestora, evideniind
astfel, evoluia strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului n funcie de evoluia pieei.

Piaa i Strategia de marketing (3-4 pagini)

III.

6. Descriei pe scurt cine vor fi clienii dvs, piaa creia v adresai


7. Analiza principalelor modaliti de distribuie a produselor/serviciilor pe pia,
8. Descriei strategia de vnzri, strategia de abordare/introducere a produselor i serviciilor pe
pia.

Planul operaional (1-2 pagini)

IV.
9.

Prezentai informaii cu privire la spaiile de care avei nevoie pentru derularea activitilor
de producie / vnzare / management i organizare / furnizare servicii, inclusiv informaii
privind costurile i modalitile de dobndire ale acestora

10. Prezentai echipamentele de care vei avea nevoie n derularea afacerii i costurile acestora
V.

Planul financiar
11. Detaliai Anexa 1.a.Finanarea proiectului. n aceast seciune vor fi incluse informaii cu
privire la capitalul necesar finanrii planului de afaceri, dar i originea acestora (fonduri
interne/cheltuieli neeligibile sau fonduri externe/cheltuieli eligibile).
12. Realizati o previzionare a veniturilor i a cheltuielilor pe 3 ani. Previziunile veniturilor
reprezint o situaie financiar care rezum ctigurile afacerii ntr-o perioad de timp
specific. Conine cel puin dou seciuni majore, venituri i cheltuieli. Veniturile sunt
intrri care rezult din livrarea produselor i furnizarea serviciilor ctre clieni; rezult din
operaiunile curente ale afacerii. Cheltuielile provin din consumul resurselor pentru a genera
veniturile i a atinge misiunea.

32

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 1.a.
Finanarea proiectului

Denumirea capitolelor i subcapitolelor

Nr. crt.

col. 1

col. 2

Cheltuieli
Cheltuieli
neeligibile,
eligibile,
incl. TVA
fr TVA
aferent

col. 3

col. 4

TVA aferent
cheltuielilor eligibile*:
TVA
TVA
nedeductibil deductibil

col. 5

col. 6

Total
eligibil

Total

col. 7

col. 8

1.

Taxe pentru nfiinarea de ntreprinderi

2.1.

Cheltuieli cu salariile personalului nouangajat

2.1.1. Salarii

Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale


2.1.2. si cheltuielilor asimilate acestora (contribuii
angajai si angajatori)

2.2.1. Transport persoane

2.2.2. Transport materiale si echipamente

2.2.3. Cazare

2.2.4. Diurn

Materiale consumabile i materii prime


aferente funcionrii ntreprinderilor

2.4. Utiliti aferente funcionrii ntreprinderilor

2.2.

2.3.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna


personalului ntreprinderilor nou nfiinate

Servicii de administrare a cldirilor aferente


funcionrii ntreprinderilor
Servicii de ntreinere si reparare
echipamente si mijloace de transport aferente
funcionrii ntreprinderilor
Arhivare documente aferente funcionrii
ntreprinderilor
Amortizare active aferente funcionrii
ntreprinderilor
Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
aferente funcionrii ntreprinderilor

33

Denumirea capitolelor i subcapitolelor

Nr. crt.

Cheltuieli
Cheltuieli
neeligibile,
eligibile,
incl. TVA
fr TVA
aferent

Conectare la reele informatice aferente


funcionrii ntreprinderilor
Cheltuieli de informare si publicitate aferente
2.11.
funcionrii ntreprinderilor
Cheltuieli de tip FEDR aferente funcionrii
2.12.
ntreprinderilor

TVA aferent
cheltuielilor eligibile*:
TVA
TVA
nedeductibil deductibil

Total
eligibil

Total

2.12.1. Amenajri de terenuri

2.12.2. Construcii

2.12.3. Instalaii tehnice

2.10.

2.12.4.

Mobilier, aparatur, birotic, echipamente de


protecie a valorilor umane i materiale

2.12.5. Alte cheltuieli pentru investiii


0

2.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului

2.13.1. Prelucrare date


ntreinere, actualizare si dezvoltare aplicaii
informatice
Achiziionare de publicaii, cri, reviste de
2.13.3. specialitate relevante pentru operaiune, n
format tiprit i/sau electronic
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
2.13.4.
drepturi si active similare
Cheltuieli aferente activitilor subcontractate
2.14.
(externalizate)
Cheltuieli aferente diverselor achiziii de servicii
2.14.1. specializate, pentru care Beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza necesar;
2.13.2.

Cheltuieli aferente contractelor ncheiate de


2.14.2. ntreprindere cu operatori economici (inclusiv
PFA) n vederea furnizrii unor servicii:
a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete coninnd transport, cazarea
si/sau hrana personalului structurilor de
economie sociala,
c) editarea si tiprirea de materiale pentru sesiuni
de instruire/formare,
d) editarea si tiprirea de materialele publicitare.
0

2.15. Taxe
2.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
2.15.2.

Taxe pentru participarea la programe de formare


/ educaie

34

Denumirea capitolelor i subcapitolelor

Nr. crt.

2.16.

Cheltuieli
Cheltuieli
neeligibile,
eligibile,
incl. TVA
fr TVA
aferent

Cheltuieli pentru nchirieri si leasing,


necesare derulrii activitilor proiectului

TVA aferent
cheltuielilor eligibile*:
TVA
TVA
nedeductibil deductibil

Total
eligibil

2.16.1. nchiriere (locaii, bunuri).


2.16.2

Rate de leasing operaional pltite de utilizatorul


de leasing

Total

0
0

2.17. Alte cheltuieli neeligibile


0

TOTAL GENERAL

Sursele de finanare
Valoare

Calcul

Valoarea total a proiectului, din care:

0,00

= I.a.+I.b.

I.a.

Valoarea eligibil a proiectului (inclusiv TVA nedeductibil*)

0,00

= total col. 7 (= col.4+col.5) din


Finantarea proiectului

I.b.

Valoarea neeligibil a proiectului (inclusiv TVA aferent


cheltuielilor neeligibile i TVA deductibil aferent
cheltuielilor eligibile

0,00

= total col. 3 + total col. 6 din


Finantarea proiectului

II.

Contribuia solicitantului: Contribuia la valoarea neeligibila

0,00

= I.b.

III.

Finanare nerambursabil solicitat**)

0,00

= I.a.

I.

*)
**)

Conform Declaraiei privind eligibilitatea TVA (Anexa 6 la Ghid)


Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecrui plan de afaceri va fi n cuantum de maxim 110.312 lei
(aprox. 25.000 euro)

Atenie!
Bugetul proiectului va fi exprimat doar in RON.
Un plan de afaceri nu trebuie s conin n mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli
eligibile menionate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile n msura n care sunt necesare
activitilor eligibile ale proiectului i se regsesc n lista de cheltuieli de mai sus.

35

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 2.
Grila de verificare a eligibilitii Planului de Afaceri
Nr. acordat in Registrul de eviden a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri.......................................................................
Aplicantul este o ntreprindere:

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Da

Nu

Documente solicitate pentru verificarea eligibilitii


Copia Certificatului de nregistrare a solicitantului (cu meniunea conform cu
originalul, cu tampila ntreprinderii i cu semntura reprezentatului legal) pentru
situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului care s
ateste faptul c aplicantul planului de afaceri are domciliul / reedina n regiunile de
implementare a proiectului (judeele Dolj, Olt, Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov i
Municipiul Bucureti)
Copia Actul constitutiv (consolidat/impreuna cu toate modificarile, daca este cazul)
pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificatul de atestare fiscal eliberat de Directia impozite si taxe locale pentru sediul
social si pentru toate sediile secundare si punctele de lucru mentionate in certificatul
constatator pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificat constatator emis de ONRC pentru situaia n care aplicantul este o
ntreprindere.
Certificatul de atestare fiscala eliberat de ANAF pentru sediul social si pentru sedii
secundare/puncte de lucru care au CIF si sunt mentionate in certificatul constatator
pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificat de cazier fiscal pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificat de cazier judiciar al aplicantului sau al reprezentantului legal al solicitantului
Copia situaiilor financiare ale solicitantului (bilanul contabil, contul de profit i
pierdere, notele explicative) depuse la oficiul registrului comerului sau la unitile
teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, dup caz, sunt ataate i acoper ntregul
an fiscal precedent datei de depunere a planului de afaceri pentru situaia n care
aplicantul este o ntreprindere.

36

Da

Nu

NA

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Nr.
crt.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Copia actelor de proprietate/concesiune/asociatie in participatiune/contract de


inchiriere/comodat etc. a locatiei in care va fi implementat proiectul valabile cel putin
3 ani dupa finalizarea implemenatarii acestuia pentru situaia n care aplicantul este
o ntreprindere.
Actul de mputernicire n cazul n care planul de afaceri i documentele solicitate nu
sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n
acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal n
acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple: ordin, decizie, dipoziie,
hotrre) pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Atentie! n cazul n care exist un act de mputernicire, toate documentele din dosarul
aplicaiei trebuie semnate de ctre mputernicit.
Declaraia de eligibilitate semnat n original de ctre reprezentantul legal sau de o
persoan mputernicit (Anexa 6) pentru situaia n care aplicantul este o
ntreprindere.
Declaraia de angajament semnat n original de ctre reprezentantul legal sau de o
persoan mputernicit (Anexa 8)
Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul
proiectului propus spre finanare (Anexa 7) pentru situaia n care aplicantul este o
ntreprindere.
Declaraie evitare a incompatibilitii (Anexa 9)
Declaraie evitare dubla finanare (Anexa 10)
Adeverin emis de ctre furnizorul cursurilor de antreprenoriat n cadrul proiectului
Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i
Bucureti Ilfov prin care se atest faptul c aplicantul face parte din grupul int i
frecventeaz cursurile - pentru situaia n care aplicantul face parte din grupul int
pentru cursurile de antreprenoriat.
Criterii de evaluare a eligibilitii

Da

Nu

NA

Planul de afaceri asigur ndeplinirea indicatorilor de program


Planul de afaceri respect modelul standard
Declaraia de eligibilitate respect modelul din ghid
Declaraia de angajament respect modelul din ghid
Solicitantul a obinut profit sau profit din exploatare n anul fiscal precedent datei de
depunere a cererii de finanare pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Domeniul de activitate n care se realizeaz investiia este eligibil
Proiectul include activiti eligibile
Proiectul se va implementa n regiunea de implementare a proiectului
Valoarea autorului financiar nerambursabil solicitat este maxim 110.312 lei

Atenie:
toate documentele ce dovedesc ndeplinirea condiiilor de eligibilitate i a altor condiii specifice care
se vor prezenta n copie conform cerinelor de mai sus, vor avea meniunea conform cu originalul,
tampila ntreprinderii i semntura reprezentatului legal.
Pentru minim un criteriu evaluat cu nu, planul de afaceri va fi respins, acesta nu va mai trece
n etapa de evaluare tehnic i financiar.

37

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 3.
Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Seciune: evaluarea tehnic a planului de afaceri.
Nr. acordat in Registrul de eviden a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri........................................................................

Punctaj
maxim
acordat
I.

Firma

1.

Scurt descriere a firmei (viziune,


misiune, strategie). Care este
industria/domeniul n care activai/
dorii s activai? (cap. I.1. din
Planul de afaceri)

2.

Resurse umane: descriei i


explicai, n detaliu, politica de
resurse
umane,
atribuii,
responsabiliti,
strategia
de
dezvoltare a resurselor umane.
Descriei calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea
microntreprinderii, pe activiti
desfurate. Menionai numrul
locurilor de munc nou create. (cap.
I.2. din Planul de afaceri)

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor

18

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
6p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
6p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

38

Punctaj
maxim
acordat

3.

Obiectivele firmei planul de


dezvoltare pe termen mediu,
evideniind modul cum acesta se
coreleaz cu investiia propus prin
proiect. Descriei obiective realiste
i credibile. (cap. I.3. din Planul de
afaceri)

II. Produsul/ serviciul

4.

Descriei i explicai, n detaliu,


produsul/ serviciul ce face obiectul
investiiei propuse n proiect. (cap.
II.4. din Planul de afaceri)

5.

Enumerai/
descriei
produse/
servicii viitoare i planificarea
dezvoltrii acestora, evideniind
astfel, evoluia strategiei de
dezvoltare a produsului/ serviciului
n funcie de evoluia pieei. (cap.
II.5. din Planul de afaceri)

6.

Nivelul de inovare al planului de


afaceri (cap. IV.10. din Planul de
afaceri)

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor
0p - nu sunt prezentate informaii;
2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
6p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

14

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
3p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
4p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
3p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
4p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

0p nu sunt prezentate informaii


Proiectul nu implementeaz / nu
contribuie la implementarea de tehnologii
moderne cu o vechime de maximum 3
ani certificat de productor;
2p sunt prezentate informaii
incomplete i/sau fr argumentare;
Proiectul implementeaz / contribuie
partial la implementarea de tehnologii
moderne cu o vechime de maximum 3
ani certificat de productor
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
Proiectul implementeaz / contribuie
partial la implementarea de tehnologii
moderne cu o vechime de maximum 3
ani certificat de productor
6p sunt prezentate informaii complete
i
oferite
argumente;
Proiectul
implementeaz
/
contribuie
la
implementarea de tehnologii moderne cu
o vechime de maximum 3 ani certificat
de productor

39

Punctaj
maxim
acordat

III. Piaa i Strategia de marketing

6.

Descriei pe scurt cine vor fi clienii


dvs, piaa creia v adresai (cap.
III.6. din Planul de afaceri)

7.

Analiza principalelor modaliti de


distribuie a produselor/ serviciilor
pe pia, strategia de vnzri,
descriei
strategia
de
abordare/introducere a produselor i
serviciilor pe pia. (cap. III.7. din
Planul de afaceri)

8.

Descriei strategia de vnzri,


strategia de abordare/introducere a
produselor i serviciilor pe pia.
(cap. III.8. din Planul de afaceri)

IV. Planul operaional

9.

Prezentai informaii cu privire la


spaiile de care avei nevoie pentru
derularea activitilor de producie /
vnzare / management i organizare
/ furnizare servicii, inclusiv
informaii privind costurile i
modalitile de dobndire ale
acestora. (cap. IV.9. din Planul de
afaceri)

Prezentai echipamentele de care


vei avea nevoie n derularea
10.
afacerii i costurile acestora. (cap.
IV.10. din Planul de afaceri)
Total

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor

0p nu sunt prezentate informaii;


1p
sunt
prezentate
informaii
incomplete i/sau fr argumentare;
2p sunt prezentate informaii complete
i oferite argumente;

0p nu sunt prezentate informaii;


1p
sunt
prezentate
informaii
incomplete i/sau fr argumentare;
2p sunt prezentate informaii complete
i oferite argumente;

0p nu sunt prezentate informaii;


1p
sunt
prezentate
informaii
incomplete i/sau fr argumentare;
2p sunt prezentate informaii complete
i oferite argumente;

12

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
6p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

0p - nu sunt prezentate informaii;


2p sunt
prezentate
informaii
incomplete i parial justificate;
4p - sunt prezentate informaii complete
fr o argumentare clar/complet;
6p - sunt prezentate informaii complete
i oferite argumentat;

50

40

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Grila de evaluare a planurilor de afaceri


Seciune: evaluarea financiar a planului de afaceri
Nr. acordat in Registrul de eviden a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri........................................................................

Punctaj
maxim
acordat
V. Planul financiar

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor

50

Planul financiar este complet i


corelat cu activitatile prevazute, cu
resursele materiale implicate in
realizarea planului de afaceri si cu
rezultatele anticipate, adica: nu exista
1 mentiuni in planul de afaceri care nu
au acoperire intr-un subcapitol
bugetar / linie bugetara; de asemenea,
nu exista subcapitol bugetar / linie
bugetara fara corespondenta in
sectiunile planului de afaceri.

10

Cheltuielile au fost corect ncadrate


n categoria celor eligibile sau
neeligibile, iar pragurile pentru
2 anumite cheltuieli au fost respectate
conform ordinului privind cheltuielile
eligibile i a prevederilor schemei de
ajutor de minimis aplicabila.

10

41

0p planul financiar nu este corelat


cu
activitatile
si
resursele
mentionate in planul de afaceri;
3p planul financiar este corelat
intr-o mica masura (sub 50%) cu
activitatile si resursele mentionate in
planul de afaceri;
6p - planul financiar este corelat in
proportie majoritara cu activitatile si
resursele mentionate in planul de
afaceri;
10p planul financiar este complet
si corelat cu activitatile si resursele
mentionate in planul de afaceri;
0p Cheltuielile nu au fost corect
ncadrate n categoria celor eligibile
sau neeligibile, iar pragurile pentru
anumite cheltuieli nu au fost
respectate conform ordinului privind
cheltuielile eligibile i a prevederilor
schemei de ajutor de minimis
aplicabila.;
3p Au fost respectate in proportie
redusa (sub 50%) pragurile pentru
anumite cheltuieli
conform
ordinului
privind
cheltuielile

Punctaj
maxim
acordat

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor
eligibile i a prevederilor schemei de
ajutor de minimis aplicabila, precum
si incadrarea corecta a cheltuielilor
n categoria celor eligibile sau
neeligibile
6p - au fost respectate in proportie
majoritara atat pragurile pentru
anumite cheltuieli
conform
ordinului
privind
cheltuielile
eligibile i a prevederilor schemei de
ajutor de minimis aplicabila, cat si
incadrarea corecta a cheltuielilor n
categoria
celor
eligibile
sau
neeligibile
10p Cheltuielile au fost corect
ncadrate n categoria celor eligibile
sau neeligibile, iar pragurile pentru
anumite cheltuieli au fost respectate
conform
ordinului
privind
cheltuielile eligibile i a prevederilor
schemei de ajutor de minimis
aplicabila.;

Costurile sunt realiste (corect


estimate), suficiente i necesare
3 pentru implementarea proiectului si
respecta principiul eficientei utilizarii
fondurilor publice

10

42

0p Costurile nu sunt realiste


(corect estimate), suficiente i
necesare pentru implementarea
proiectului si nu respecta pricipiul
eficientei
utilizarii
fondurilor
publice;
3p Costurile sunt estimate realist
in proportie redusa, din punct de
vedere al corectitudinii, suficientei si
necesitatii pentru implementarea
proiectului si respecta principiul
eficientei
utilizarii
fondurilor
publice;
6p Majoritatea costurilor sunt
realiste (corect estimate), suficiente
i necesare pentru implementarea
proiectului si
respecta pricipiul
eficientei
utilizarii
fondurilor
publice;
10p Costurile sunt realiste (corect
estimate), suficiente i necesare
pentru implementarea proiectului si
respecta pricipiul eficientei utilizarii
fondurilor publice;

Punctaj
maxim
acordat

Bugetul este corelat cu sursele de


finantare.

10

Solicitantul dovedete capacitate de a


asigura meninerea, ntreinerea i
funcionarea
investiiei/
5
microntreprinderii, dup ncheierea
proiectului i ncetarea finanrii
nerambursabile.

10

Total

Punctaj
obtinut

Modalitatea de acordare
a punctelor
0p Bugetul nu este corelat cu
sursele de finantare;
5p Bugetul este partial corelat cu
sursele de finantare,
10p Bugetul este corelat cu
sursele de finantare.
0p Solicitantul nu dovedete
capacitatea de a asigura meninerea,
ntreinerea
i
funcionarea
investiiei/ microntreprinderii, dup
ncheierea proiectului i ncetarea
finanrii nerambursabile;
5p Solicitantul dovedete partial
capacitatea de a asigura meninerea,
ntreinerea
i
funcionarea
investiiei/ microntreprinderii, dup
ncheierea proiectului i ncetarea
finanrii nerambursabile;
10p Solicitantul dovedete ca are
capacitatea de a asigura meninerea,
ntreinerea
i
funcionarea
investiiei/ microntreprinderii, dup
ncheierea proiectului i ncetarea
finanrii nerambursabile.

50

Pentru fiecare seciune dintre cele 15 seciuni ale grilei de evaluare, sunt acordate punctaje dup cum urmeaz:

0 puncte n situaia lipsei totale a informaiilor solicitate;

Punctaj intermediar informaiile solicitate sunt complet/parial indicate, precizate, dar sunt mai mult
sau mai puin, incomplete sau argumentate;

Punctaj maxim (conform meniunii din dreptul fiecrei seciuni) informaiile solicitate sunt
menionate corect i complet, cu suficiente detalii.

Atenie: Pentru fiecare criteriu de evaluare se va acorda (prin completarea grilei aferente) un punctaj numr
ntreg pe fiecare subcriteriu n parte, acordat n funcie de opinia fiecrui expert evaluator.

43

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 4.
Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schem de minimis

Nr.
crt
1

Domeniul
Turism si
ecoturism

Textile si pielarie

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare si asistenta turistica
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
13 Fabricarea produselor textile
131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
132 Productia de tesaturi
1320 Productia de tesaturi
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia
imbracamintei si lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare si mochete
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia
confectiilor de imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

44

Nr.
crt

Domeniul

Lemn si mobila

Industrii creative

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
141 Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
142 Fabricarea articolelor din blana
1420 Fabricarea articolelor din blana
143 Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de
galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
15 - Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea
blanurilor
151 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si
a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de
harnasament
152 Fabricarea incaltamintei
1520 Fabricarea incaltamintei
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia
mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
161 Taierea si rindeluirea lemnului
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta,
paie si din alte materiale vegetale impletite
31 Fabricarea de mobila
310 Fabricarea de mobila
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
172 Fabricarea articolelor din hartie si carton
1724 Fabricarea tapetului

45

Nr.
crt

Domeniul

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
181 Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii
1811 Tiparirea ziarelor
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814 Legatorie si servicii conexe
182 Reproducerea inregistrarilor
1820 Reproducerea inregistrarilor
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
234 Fabricarea altor articole din ceramica si portelan
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
237 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
32 Alte activitati industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre
pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
324 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
325 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale
stomatologice
329 Alte activitati industriale
3291 Fabricarea maturilor si periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de
televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a
programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare
muzicala
60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
601 Activitati de difuzare a programelor de radio
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

46

Nr.
crt

Domeniul

Industria auto si
componente

Tehnologia
informatiilor si
comunicatiilor

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de
acestea
7111 Activitati de arhitectura
74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
741 Activitati de design specializat
7410 Activitati de design specializat
742 Activitati fotografice
7420 Activitati fotografice
90 Activitati de creatie si interpretare artistica
900 Activitati de creatie si interpretare artistica
9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole )
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole )
9003 Activitati de creatie artistica
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si
semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si
semiremorci
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si
semiremorci
293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de
autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule
si pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru
motoare de autovehicule
45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea
autovehiculelor si a motocicletelor
452 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
58 Activitati de editare
581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
582 Activitati de editare a produselor software
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
61 Telecomunicatii
611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu

47

Nr.
crt

Domeniul

Procesarea
alimentelor si
bauturilor

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin
satelit )
613 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
619 Alte activitati de telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de
calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63 Activitati de servicii informatice
631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web si activitati conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
10 Industria alimentara
101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
1011 Prelucrarea si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare )
102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
105 Fabricarea produselor lactate
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de
patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a
produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse
fainoase similare
108 Fabricarea altor produse alimentare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

48

Nr.
crt

Domeniul

Sanatate si
produse
farmaceutice

Energie si
management de
mediu

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 Fabricarea de mancarururi preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor
dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
11 Fabricarea bauturilor
110 Fabricarea bauturilor
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape
minerale si alte ape imbuteliate
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor
farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 212 Fabricarea
preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
86 Activitati referitoare la sanatatea umana
861 Activitati de asistenta spitaliceasca
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv
spitale
8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare,
exclusiv spitale
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si
aer conditionat
351 Productia, transportul si distributia energiei electrice
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte
3521 Productia gazelor
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
353 Furnizarea de abur si aer conditionat
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
36 Captarea, tratarea si distributia apei
360 Captarea, tratarea si distributia apei

49

Nr.
crt

10

Domeniul

Bioeconomie,
biofarmaceutica
si biotehnologii

Coduri CAEN actualizate ( CAEN Rev. 2 )


3600 Captarea, tratarea si distributia apei
37 Colectarea si epurarea apelor uzate
370 Colectarea si epurarea apelor uzate
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a
materialelor reciclabile
381 Colectarea deseurilor
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
382 Tratarea si eliminarea deseurilor
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39 Activitati si servicii de decontaminare
390 Activitati si servicii de decontaminare
3900 Activitati si servicii de decontaminare
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor
farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 212 Fabricarea
preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si
aer conditionat
351 Productia, transportul si distributia energiei electrice
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte
3521 Productia gazelor
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
353 Furnizarea de abur si aer conditionat
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

50

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 5.
Documente solicitate pentru verificarea eligibilitii
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Copia Certificatului de nregistrare a solicitantului (cu meniunea conform cu originalul, cu tampila


ntreprinderii i cu semntura reprezentatului legal) pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului care s ateste faptul c aplicantul
planului de afaceri are domciliul / reedina n regiunile de implementare a proiectului (judeele Dolj, Olt,
Gorj, Mehedini, Vlcea, Ilfov i Municipiul Bucureti)
Copia Actul constitutiv (consolidat/impreuna cu toate modificarile, daca este cazul) pentru situaia n care
aplicantul este o ntreprindere.
Certificatul de atestare fiscal eliberat de Directia impozite si taxe locale pentru sediul social si pentru toate
sediile secundare si punctele de lucru mentionate in certificatul constatator pentru situaia n care
aplicantul este o ntreprindere.
Certificat constatator emis de ONRC pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificatul de atestare fiscala eliberat de ANAF pentru sediul social si pentru sedii secundare/puncte de
lucru care au CIF si sunt mentionate in certificatul constatator pentru situaia n care aplicantul este o
ntreprindere.
Certificat de cazier fiscal pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Certificat de cazier judiciar al aplicantului sau al reprezentantului legal al solicitantului
Copia situaiilor financiare ale solicitantului (bilanul contabil, contul de profit i pierdere, notele
explicative) depuse la oficiul registrului comerului sau la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice, dup caz, sunt ataate i acoper ntregul an fiscal precedent datei de depunere a planului de afaceri
pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Copia actelor de proprietate/concesiune/asociatie in participatiune/contract de inchiriere/comodat etc. a
locatiei in care va fi implementat proiectul valabile cel putin 3 ani dupa finalizarea implemenatarii acestuia
pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Actul de mputernicire n cazul n care planul de afaceri i documentele solicitate nu sunt semnate de
reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens. Poate fi anexat orice
document administrativ emis de reprezentantul legal n acest sens, cu respectarea prevederilor legale
(exemple: ordin, decizie, dipoziie, hotrre) pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Atentie! n cazul n care exist un act de mputernicire, toate documentele din dosarul aplicaiei trebuie
semnate de ctre mputernicit.
Declaraia de eligibilitate semnat n original de ctre reprezentantul legal sau de o persoan mputernicit
(Anexa 6) pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Declaraia de angajament semnat n original de ctre reprezentantul legal sau de o persoan mputernicit
(Anexa 8)
Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus
spre finanare (Anexa 7) pentru situaia n care aplicantul este o ntreprindere.
Declaraie evitare a incompatibilitii (Anexa 9)
Declaraie evitare dubla finanare (Anexa 10)
Adeverin emis de ctre furnizorul cursurilor de antreprenoriat n cadrul proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov prin care se atest faptul
c aplicantul face parte din grupul int i frecventeaz cursurile - pentru situaia n care aplicantul face parte
din grupul int pentru cursurile de antreprenoriat.

51

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 6.
Declaraie de eligibilitate
Acest model se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana mputernicit.
Subsemnatul posesor al CI seria nr. , CNP nr , eliberat de , n calitate de reprezentant legal /
mputernicit al reprezentantului legal al (completai cu denumirea organizaiei solicitante), cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria
rspundere c:
(completai cu denumirea organizaiei solicitante) nu i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului i
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
(completai cu denumirea organizaiei solicitante) nu i desfoar activitatea n domeniul produciei
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate n Anexa 1 a Tratatului CE;
(completai cu denumirea organizaiei solicitante) nu solicit ajutorul financiar nerambursabil pentru
activiti n sectorul transformrii i comercializrii produselor agricole, prevzute n Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, n urmtoarele cazuri:
atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz
achiziionate de la productorii primari sau introduse pe pia de ntreprinderile n cauz;
atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productori primari.
(completai cu denumirea organizaiei solicitante) nu solicit ajutorul financiar nerambursabil n scopul
folosirii acestuia ca:
ajutoare destinate activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre, respectiv
ajutoare legate direct de cantitile exportate, ajutoare destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de
distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
ajutoarele subordonate folosirii mrfurilor naionale n locul celor importate;
ajutoarele pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri.
(completai cu denumirea organizaiei solicitante) ndeplinete urmtoarele condiii:
este legal constituit n Romnia i i desfoar activitatea n Romnia;

52

nu este n stare de insolven, nu are afacerile administrate de un judector sindic, nu are nicio
restricie asupra activitii comerciale, nu face subiectul unor aranjamente ntre creditori, sau nu se afl
ntr-o alt situaie similar cu cele menionate anterior, reglementate prin lege;
nu nregistreaz datorii publice i i-au pltit la timp taxele, obligaiile i alte contribuii la bugetul de
stat, bugetele speciale i bugetele locale prevzute de legislaia n vigoare;
reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost supus unei condamnri de tip res judicata n ultimii 3
ani, de ctre nicio instan de judecat, din motive profesionale sau etic-profesionale;
reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraud, corupie,
implicare n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Comunitii Europene;
reprezentantul legal al ntreprinderii nu furnizeaz informaii false;
este direct responsabil de pregtirea i implementarea proiectului i nu acioneaz ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanat;
nu a fost subiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene
privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau, n cazul n
care a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i ajutorul a fost integral
recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent;
valoarea total a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat ntreprinderea unic pe o perioad de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n curs), cumulat cu valoarea alocrii financiare
acordate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depete echivalentul n lei a 200.000
Euro (100.000 Euro n cazul ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri n contul
terilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul este finanat din surse naionale sau comunitare.
(completai cu denumirea organizaiei solicitante)
i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier 7
nu i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier
(completai cu denumirea organizaiei solicitante)
nu a beneficiat de ajutoare de minimis n ultimii 2 ani fiscali nainte de data depunerii
cererii de finanare i n anul curent depunerii cererii de finanare
a beneficiat de ajutoare de minimis n ultimii 2 ani fiscali nainte de data depunerii cererii
de finanare i n anul curent depunerii cererii de finanare, dup cum urmeaz:
Nr.
crt
1.

Data acordrii
ajutorului

Valoarea
ajutorului

Instituia
finanatoare

Forma ajutorului

e.g. finanare nerambursabil, scutiri de la


plata unor taxe, garanii, faciliti privind
creditele primite (dobnzi subvenionate,

lei

n sensul prevederilor Schemei de ajutor de minimis valoarea total a ajutorului de minimis acordat unei ntreprinderi care
efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost nu va depi 100.000 euro pe o perioad de 3 ani fiscali.

53

garanii bancare etc.)


2.

(completai cu denumirea organizaiei solicitante) are capacitatea financiar de a implementa proiectul,


respectiv de a asigura:

finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul i

resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii


ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

(completai cu denumirea organizaiei solicitante) deine dreptul de utilizare a spaiului destinat


implementrii proiectului, n scopul desfurrii activitii pentru care sunt achiziionate bunurile.

Semntura:

Data:

Semntura reprezentantului legal al solicitantului/


persoanei mputernicite i tampila

54

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 7.
Declaraia privind eligibilitatea TVA
aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare
A. Datele de identificare a persoanei juridice
Codul de identificare: ....
Denumirea: ....
Domiciliul fiscal: Judeul ..., Localitatea ..., Strada ..., Ap. ..., Codul potal ..., Sectorul ..., Telefon ...,
Fax ..., E-mail ...
B. Datele de identificare a proiectului
Titlul proiectului: ...
C. (denumirea i statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai
sus, n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punctul de vedere
al regimului de TVA aplicabil:
a)
b)

persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal
persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal

D. (denumirea i statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai
sus, n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c, pentru achiziiile din cadrul proiectului,
cuprinse n tabelul de mai jos, TVA este nedeductibil:
Nr.
crt.

Achiziia

Valoarea achiziiei

1.
...

Numele i prenumele8: ...............................

Semntura i tampila

Funcia: ...

Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte solicitantul.

55

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 8.
Declaraie de angajament
Subsemnatul ................................ posesor al CI seria ... nr. ....................., eliberat de........................,
n calitate de ..................................... al ............................................................., solicitant de finanare pentru
realizarea implementarea proiectului .................................................., pentru care am depus prezentul Plan de
afaceri m angajez:

S implementez ntocmai i la termen proiectul individual pentru care se solicit finanarea


nerambursabil;
S finanez toate costurile neeligibile (i conexe) aferente proiectului;
S asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
S menin proprietatea imobilului modernizat / dezvoltat / extins9 i natura activitii pentru care s-a
acordat finanare, pe o perioad de cel puin 3 ani dup finalizare / dare n exploatare i s asigur
exploatarea i ntreinerea n aceast perioad;
S m asigur c bunurile achiziionate cu finanare din prezenta schem de minimis nu vor fi
nstrinate, nchiriate, gajate pe o perioad de 3 ani de la finalizarea proiectului;
S respect, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile legislaiei
comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii, proteciei mediului, eficienei
energetice, achiziiilor publice i a schemei de minimis;
ntreprinderea nfiinat va deveni operaional cel mai trziu la 2 luni de la semnarea acordului de
finanare;
ntreprinderea nfiinat n cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va trebui s asigure crearea a
cel puin dou (2) locuri de munc;
S menin locurile de munc nou create cel puin 6 luni dup finalizarea proiectului (proiectul
Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov
se va finaliza la data de 13.12.2015).
s asigur folosina echipamentelor i bunurilor achiziionate prin proiect pentru scopul declarat n
proiect.

Subsemnatul declar c voi informa imediat Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia
(avnd calitatea de administrator al schemei de ajutor de minimis) cu privire la orice modificare survenit n
circumstanele sus-menionate pe parcursul procedurii de evaluare i selecie a cererii de finanare, precum i
pe parcursul derulrii contractului de finanare n cazul n care proiectul propus va fi acceptat.
Semntura reprezentantului legal:

Data:

Acest paragraf se va menine numai n declaraia de angajament a partenerului care are n proprietate/ drept de
administrare/ concesiune sau comodat cu drept de administrare, imobilul care face obiectul cererii de finanare

56

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 9.
Declaraie evitare a incompatibilitii

Subsemnatul/a.............................................................................................................
.........,
CNP...................................,
domiciliat/
n
................................................... , str. ......................................................... nr. .... bl.
.., sc. ....., ap. ., tel. fix ........... tel. mobil .............................................., e-mail
......................................................................., cunoscnd prevederile art. 326 Cod penal
privind falsul n declaraii, n calitate de candidat pentru grupul int al proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale
n
regiunile
de
dezvoltare
Sud-Vest
Oltenia
i
Bucureti-Ilfov
POSDRU/176/3.1/S/150319, implementat de ctre Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia
n parteneriat cu Agenia pentru Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov, Universitatea din Craiova,
Universitatea din Bucureti, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureti, Societatea comercial pentru
cercetare, proiectare i producie de echipamente i instalaii de automatizare - Sucursala IPA CIFATT
Craiova i Asociaia ProMehedini, declar pe propria rspundere c nu sunt angajat al liderului de proiect
sau al unuia din partenerii acestuia mai sus menionai i nu sunt n relaie de so/soie, afin sau rud, pn la
gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor acestuia.

Semntura

Data
..............................................

..............................................

57

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 10.
Declaraie evitare dubla finanare

Subsemnatul/a..................................................................................................................
....,
CNP...................................,
domiciliat/
n
................................................... , str. ......................................................... nr. .... bl.
.., sc. ....., ap. ., tel. fix ........... tel. mobil .............................................., e-mail
......................................................................., cunoscnd prevederile art. 326 Cod penal privind
falsul n declaraii, n calitate de candidat pentru grupul int al proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti-Ilfov POSDRU/176/3.1/S/150319,
implementat de ctre Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia n parteneriat cu Agenia pentru
Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureti, Universitatea
"Titu Maiorescu" din Bucureti, Societatea comercial pentru cercetare, proiectare i producie de echipamente
i instalaii de automatizare - Sucursala IPA CIFATT Craiova i Asociaia ProMehedini, declar pe propria
rspundere c nu beneficiez i nu fac parte din grupul int al unui alt proiect cofinanat din Fondul Social
European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar 3
Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie 3.1 Promovarea
culturii antreprenoriale.

Semntura

Data
..............................................

..............................................

58

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 11.
Cerere tip de nscriere i nregistrare Plan de afaceri
Nr. ................../................................

Domnule manager proiect


Subsemnatul(a)...........................................................................................................nscut() la data
de............................., avnd domiciliul/reedina n (sat, comuna/ora).........................................., Jude
.........................................., str. ..............................................
, nr.........., bloc .............., sc......., et ...........,
apart. ., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberat de...................................... la data
de....................................., cod numeric personal ..................................................., telefon:.................................;
e-mail: ...............................................,
v rog s-mi aprobai cererea de nscriere i de participare la Concursul de Planuri de Afaceri organizat n
cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i
Bucureti Ilfov, derulat de Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia n parteneriat cu Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti,
Universitatea Titu Maiorescu" din Bucuresti, Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si producie
de echipamente si instalaii de automatizare - Sucursala IPA CIFATT Craiova, Asociatia Pro-Mehedinti,
proiectul cofinanat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar 3. Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a
ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.
Prin prezenta v naintez Planul de Afaceri elaborat de ctre subsemnatul spre a fi evaluat n cadrul
Concursului de Planuri de Afaceri organizat n cadrul proiectului sus amintit.
Titlu Plan de Afaceri:
.......................................................................................................;
Nr. pagini Plan de Afaceri: ....................
Menionez c am luat la cunotin despre informaiile cuprinse n Ghid metodologie schem minimis
(Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri) elaborat n cadrul proiectului Promovarea
culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov i sunt de acord cu
acestea.
Aplicant Concurs Planuri de Afaceri
Nume: ..............................................................................
Prenume: ........................................................................
Semntura: ..............................................................

59

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 12.
Coperta autorizat pentru Planul de Afaceri
Numele aplicantului: .............................................................................................................................
Titlul Planului de afaceri........................................................................................................................
Aplicantul este participant la cursurile proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov:
Da

Nu

Aplicantul este student: Da

Nu

Universitatea: ........................................................................................................................................
Vrsta aplicantului ........................
CNP: ..............................................................................................
Seria si numarul actului de identitate: ...........................................
Aplicantul este o ntreprindere10:

Da

Nu

ntreprinderea: .....................................................................................................................................
Domiciliul/reedina aplicantului: ........................................................................................................
Telefon: .....................................................
E-mail: ......................................................
Nr. pagini Plan de Afaceri: ....................
Numr de nregistrare n Registrul de eviden a planurilor de afaceri ...............................................
10

ntreprinderea reprezint orice entitate implicat ntr-o activitate economic (furnizoare de bunuri i servicii pe o pia
concurenial), indiferent de statutul juridic i de modul de finanare a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfoar activiti
economice n mod independent, asociaii familiale, parteneriate sau asociaii care desfoar activiti economice, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microntreprinderilor si a
ntreprinderilor mici si mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003, denumit n continuare
Recomandarea CE 361/2003"

60

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 13.

Opis dosar Plan de Afaceri

Anexa
Anexa 1
Anexa 1.a

Anexa 5

Plan de afaceri
Finanarea proiectului
Documentele menionate n Anexa 5. Documente solicitate pentru
verificarea eligibilitii (n ordinea specificat n anex)

61

Pagina

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 14.
Contestaie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Nr. ................../................................

Domnule manager proiect


Subsemnatul(a)...........................................................................................................nscut() la data
de............................., avnd domiciliul/reedina n (sat, comuna/ora).........................................., Jude
.........................................., str. ..............................................
, nr.........., bloc .............., sc......., et ...........,
apart. ., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberat de...................................... la data
de....................................., cod numeric personal ..................................................., telefon:.................................;
e-mail: ...............................................,
aplicant la Concursul de Planuri de Afaceri organizat n cadrul proiectului Promovarea culturii
antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov, derulat de Agenia pentru
Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia n parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov,
Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Titu Maiorescu" din Bucuresti,
Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si producie de echipamente si instalaii de automatizare Sucursala IPA CIFATT Craiova, Asociatia Pro-Mehedinti, proiectul cofinanat de Uniunea Europeana, prin
Fondul Social European, Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritar 3. Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie: 3.1.
Promovarea culturii antreprenoriale.
Avnd n vedere publicarea rezultatelor evalurii i seleciei planurilor de afaceri n cadrul Concursului
de Planuri de Afaceri menionat mai sus, prin care sunt ntiinat() c Planul de Afaceri cu titlul
....................................................................................................., nregistrat cu nr................../................
a obinut un nr. de ............. puncte i prin urmare a fost respins,
avnd n vedere Capitolul VI din Ghid metodologie schem minimis (Metodologie de derulare a Concursului
de planuri de afaceri) elaborat n cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale n regiunile de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov:
v rog s binevoii a-mi nregistra prezenta Contestaie n cadrul Concursului,
v rog s binevoii a proceda la reevaluarea Planului de Afaceri sus amintit,
v rog s-mi comunicai rezultatele reevalurii mpreun cu explicitarea punctajului obinut pentru
fiecare criteriu de evaluare n parte, n vederea eliminrii oricror neclariti.
Menionez c am luat la cunotin despre informaiile cuprinse n Ghid metodologie schem minimis
(Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri) elaborat n cadrul proiectului Promovarea
culturii antreprenoriale n regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia i Bucureti Ilfov i sunt de acord cu
acestea.
Aplicant Concurs Planuri de Afaceri
Nume: ..............................................................................
Prenume: ........................................................................
Semntura: ..............................................................

62

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 15.
CONTRACT DE FINANARE

prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,


Axa prioritar 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor,
Domeniul major de intervenie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale

Nr ________/ __________________

Preambul
Prile:
Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia cu sediul n Craiova, Aleea Teatrului nr.1,
Tel. 0251418240, fax 0251418240, cod de nregistrare fiscal 11642243, reprezentat legal de doamna
Marilena BOGHEANU, avnd funcia de Director, n calitate de autoritate contractanta, pe de o parte,
i
SC ...., avnd sediul n ..., cod de nregistrare fiscal ..., reprezentat legal de ..., avnd funcia de ...,
identificat prin B.I./ C.I. seria ... nr. ..., CNP ...,
n calitate de Beneficiar, pe de alt parte
au convenit ncheierea prezentului Contract de finanare n urmtoarele condiii:

Interpretare
(1) n prezentul contract, cu excepia cazului cnd contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
a) Cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ i
singularul;
b) Cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
c) Cuvintele care indic persoane vor include persoane fizice i/sau juridice, dup caz.

63

(2) Referinele la orice acte normative se consider a face referire i la orice acte normative subsecvente prin
care acestea sunt modificate.

ARTICOLUL 1 -

OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre ADR SV OLTENIA,
pentru implementarea Proiectului nr. ... intitulat: ..., denumit n continuare Proiect.

(2) Finanarea nerambursabil menionat la alin. (1) este acordat n baza Schemei de ajutor de minimis in
vederea sprijinirii si demararii unei afaceri pentru domeniul major de intervenie Sprijinirea dezvoltrii
microntreprinderilor n cadrul axei prioritare Promovarea culturii antreprenoriale din cadrul
Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane l 2007-2013.

(3) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite prin acordul de
voin al prilor, care este constituit din prezentul Contract de finanare i anexele acestuia, pe care
Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

(4) Planul de afaceri depus de Beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate
pe parcursul procesului de evaluare i selecie, devine anex la prezentul Contract, fcnd parte integrant
din acesta.

(5) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe propria


rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i
comunitar n vigoare.

ARTICOLUL 2 -

DURATA CONTRACTULUI I PERIOADA DE IMPLEMENTARE A

PROIECTULUI

(1) Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ultima parte.
(2) Contractul i pstreaz valabilitatea 3 ani dup expirarea perioadei de implementare a proiectului, aa cum
este stabilit conform prevederilor prezentului articol.

(3) Data nceperii implementrii Proiectului este ziua urmtoare intrrii n vigoare a prezentului Contract.
(4) Perioada de implementare a Proiectului este de ... luni, fara a depasi data de 30.11.2015.

ARTICOLUL 3 -

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea total a Proiectului este de ... lei / <suma n litere> lei, din care:
o

valoarea total eligibil este de ... lei (finanare nerambursabil i contribuia beneficiarului la valoarea
eligibil a proiectului)

valoarea neeligibil estimat (inclusiv TVA aferent proiectului) este de ... lei

dup cum urmeaz:

64

Valoarea
Valoarea
Valoarea
total a total eligibil
eligibil
proiectului a Proiectului nerambursabil
1=2+9
(lei)

2=3+8
(lei)

ARTICOLUL 4 -

3
(lei)

Valoarea
eligibil
nerambursabil
din FEDR

Valoarea
eligibil
nerambursabil
din bugetul
naional

4=3x5
(lei)

6=3x7
(lei)

5
(%)
94

7
(%)
6

Valoarea neContribuia
eligibil
Beneficiarului
inclusiv TVA
la valoarea
aferent valorii
eligibil a
totale a
proiectului
proiectului
8
9
(lei)
(lei)

VALOAREA CONTRACTULUI

(1) Valoarea prezentului Contract este de ... lei / <suma n litere> lei, reprezentnd valoarea total eligibil a
proiectului stabilit conform art. 3 din prezentul Contract.

(2) ADR SV OLTENIA se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maximum ... lei / <suma n
litere> lei, reprezentnd cheltuieli eligibile.

(3) Beneficiarul poate solicita finanarea nerambursabil prin trei transe astfel:
Plata initiala -30% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile
Plata intermediara 50% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile;
Plata finala 20% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile.

(4) Orice modificare a Contractului sau a Proiectului, agreat de ctre pri, nu poate n niciun caz conduce la
creterea valorii finanrii nerambursabile.

(5) Prevederile art.4 alin.(2) se aplic corespunztor i n cazul modificrilor asupra bugetului prevzute la
art.16 alin. (7) din prezentul Contract.

(6) n cazul n care Beneficiarului i-au fost acordate mai multe finanri nerambursabile n regim de minimis,
sumele acordate de ADR SV OLTENIA n baza prezentului Contract nu pot conduce, n nicio situaie, la
depirea plafonului maxim de 200.000 euro finanare nerambursabil total n decursul a trei ani fiscali.

ARTICOLUL 5 -

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele
operaionale cu modificrile i completrile ulterioare i cu Ordinul ministrului muncii, familiei i
proteciei sociale i al ministrului finanelor publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru pentru
stabilirea regulilor de ligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", cu modificrile si
completarile ulterioare si cu Metodologia de derulare a Concursului de planuri de afaceri.

(2) Cheltuielile prevzute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie cuprinse
n Anexa V - Bugetul proiectului a prezentului Contract i s fie efectuate n conformitate cu termenii i
condiiile prezentului Contract.

65

ARTICOLUL 6 - PLATA INITIALA, INERMEDIARA SI FINALA


(1) Platile se vor efectua de ctre ADR SV OLTENIA n conformitate cu Anexa III - Instruciunile privind
plata initiala, intermediara si finala, pe baza cererilor beneficiarului.
(2) Plata initiala se acord n procent de 30% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile pe baza
urmtoarelor documente:
Cererea de plata pentru acordarea platii initiale, depusa in termen de 10 zile de la data semnarii
contractului de finantare. Data la care beneficiarul va depune cererea de plata pentru
acordarea platii initiale este 23 iulie 2015.
Dovada deschiderii unui cont special aferent proiectului, insotita de formularul de identificare
financiar pentru contul dedicat exclusiv proiectului.
Anexa IIIa Calendarul depunerii cererilor de plata,.
Sumele existente n contul proiectului se vor utiliza exclusiv pentru derularea activitilor
eligibile ale proiectului.
(3) Plata intermediara se acorda in procent de 50% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile
pe baza urmtoarelor documente:
Cererea de plata pentru acordarea platii intermediare. Data la care beneficiarul va depune
cererea de plata pentru acordarea platii intermediare este 01 septembrie 2015.
Un raport intermediar din care sa rezulte cheltuierea integral a transei de 30% incasate ca plata
initiala, insotit de copii conforme cu originalul ale documentelor justificative care atesta
cheltuirea sumei initiale;
(4) Plata finala reprezinta maxim 20% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile si va fi
efectuata dupa depunerea de catre beneficiar si aprobarea de catre ADR SV OLTENIA a raportului final
privind implementarea proiectului.
(5) Pentru a se efectua plata finala de catre ADR SV OLTENIA beneficiarul trebuie sa faca dovada cheltuirii
integrale a sumelor incasate cu titlu de plata intiala si plata intermediara.
(6) Pentru incasarea transei finale beneficiarul trebuie sa faca dovada cu documente justificative (in copie
conforma cu originalul) ca a angajat si a platit efectiv toate cheltuielile aferente implementarii proiectului.
(7) Data la care beneficiarul va depune cererea de plata pentru acordarea platii finale este 10 decembrie
2015.
(8) Dac Beneficiarul nu transmite ADR SV OLTENIA o cerere de plata final la termenul stipulat in
prezentul Contract, acesta este considerat deczut din dreptul de a solicita aceast plat, fr a fi necesar
nicio notificare sau ndeplinirea oricror alte formaliti de ctre ADR SV OLTENIA.
(9) ADR SV OLTENIA va efectua transferul fondurilor n contul beneficiarului dupa verificarea si aprobarea
raportului final de implemenatre a proiectului.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAIILE PRILOR


A. Obligaiile Beneficiarului

66

Obligaii generale

(1) Beneficiarul are obligaia de a ncepe implementarea proiectului la data indicat n art. 2, alin (3) al
prezentului Contract.

(2) Beneficiarul se oblig s implementeze proiectul pe propria rspundere n conformitate cu prevederile


prezentului Contract i ale legislaiei comunitare i naionale n vigoare. Beneficiarul va fi singurul
rspunztor n faa ADR SV OLTENIA pentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Contract, pentru
implementarea proiectului i pentru realizarea obiectivelor prevzute n Anexa IV Planul de afaceri la
prezentul Contract.

(3) Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul
implementrii Proiectului. ADR SV OLTENIA va fi degrevata de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate terilor, de ctre Beneficiar, ca urmare a executrii prezentului contract.

(4) Beneficiarul este obligat s furnizeze ADR SV OLTENIA orice documente, date i/sau informaii
solicitate n legtur cu implementarea Proiectului i executarea prezentului Contract, n termenul i
condiiile specificate n solicitarea respectiva.

Implementare
(1) Beneficiarul se oblig s nu nstrineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pe perioada prevzut
la art. 2, alin. (2) din contract.
(2) Beneficiarul are obligaia s asigure un management eficient al proiectului inclusiv prin asigurarea
resurselor umane i materiale necesare implementrii corecte i n termenele stabilite prin prezentul
Contract a activitilor proiectului.
(3) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre ADR SV OLTENIA, cererile de plata, insotite de
raportul tehnic si financiar precum i documentele justificative ce nsoesc care atesta modul de cheltuire a
sumelor incasate sub forma de finantare nerambursabila.
(4) Cererile de plat, rapoartele tehnice si financiare, notificrile, precum i orice alt document oficial transmis
ADR SV OLTENIA pentru implementarea proiectului vor fi semnate de ctre reprezentantul legal al
Beneficiarului sau de ctre persoana mputernicit n acest sens de ctre Beneficiar.
(5) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre ADR SV OLTENIA rapoarte tehnice si financiare
la fiecare cerere de plata.
(6) Beneficiarul este obligat s informeze ADR SV OLTENIA despre orice situaie care poate determina
ncetarea sau ntrzierea executrii Contractului, n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrtoare de la data
lurii la cunotin despre o astfel de situaie. n urma analizei situaiei aprute, ADR SV OLTENIA poate
decide suspendarea/rezilierea Contractului cu aplicarea corespunztoare a prevederilor art. 12 din prezentul
Contract.

Audit i control

(1) Beneficiarul este obligat s permit, pe ntreaga durat de valabilitate a contractului, ADR SV OLTENIA,
AM POSDRU i oricror alte persoane autorizate n acest sens de ctre acestea, precum i Autoritii de

67

Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene sau oricrui alt organism abilitat s verifice
sau s realizeze verificri/ audituri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din
instrumente structurale, i/sau agenilor desemnai de ctre acestea, s verifice, cu ocazia vizitelor la faa
locului, prin examinarea documentelor originale i obinerea de copii de pe aceste documente, modul de
implementare a proiectului.

(2) Dup expirarea perioadei de valabilitate a contractului, se menine obligaia Beneficiarului de a pstra i de
a pune la dispoziia ADR SV OLTENIA, AM POSDRU, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de
Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat de a efectua verificri/ audituri asupra modului
de utilizare a finanrii nerambursabile, toate documentele originale privind activitile i cheltuielile
eligibile aferente Proiectului, inclusiv documentele contabile, inventarul asupra activelor dobndite ca
urmare a prezentului Contract, pe o perioad de 5 ani de la data nchiderii oficiale a Programului
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.

(3) n ndeplinirea obligaiilor de mai sus, Beneficiarul se oblig s acorde, n termenul i perioada solicitat,
drepturile de acces necesare personalului i/sau agenilor desemnai n acest sens de ctre organismele
menionate la alin (1) la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat Proiectul,
inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la bunurile achiziionate, la toate documentele i fiierele
informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile
i arhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze ADR SV
OLTENIA cu privire la locul arhivrii.

(4) Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea
proiectului, precum i a managerului proiectului verificat sau auditat pe ntreaga durat a verificrilor.

(5) Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, toate msurile incluse n planurile de
aciune pentru implementarea recomandrilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei
Europene i/sau ale Autoritii de Audit de pe lng Curtea de Conturi a Romniei, astfel cum aceste
planuri de aciune sunt agreate cu ADR SV OLTENIA.

Atribuirea contractelor i politici comunitare


n scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuie de lucrri necesare pentru implementarea
proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile
Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul
Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri, sau ale oricror acte normative de modificare,
completare sau nlocuire a acestuia. Nerespectarea acestei obligaii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor
astfel efectuate, sau aplicarea de corecii financiare conform legislaiei n vigoare.

Asigurarea finanrii cheltuielilor neeligibile


Beneficiarul este obligat s plteasc din surse proprii sumele necesare asigurrii finanrii cheltuielilor
neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin conform art.3 din prezentul Contract.

68

Eviden contabil distinct


Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul
contabil utilizat va fi n conformitate cu legislaia naional n vigoare.

Verificarea cheltuielilor

(1) Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia ADR SV OLTENIA, AM POSDRU, Autoritii de
Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat s verifice
modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen, documentele solicitate i s asigure
toate condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului.

(2) n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la
bunurile achiziionate, la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a
Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate astfel nct s permit verificarea lor.
Beneficiarul este obligat s informeze ADR SV OLTENIA cu privire la locul arhivrii documentelor.

Pstrarea documentelor
Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitile i cheltuielile eligibile, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale, pe o perioad de 5
ani de la nchiderea oficial a Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n
cadrul cruia este finanat Proiectul care face obiectul prezentului Contract.

Evaluare
Beneficiarul i asum obligaia de a furniza ADR SV OLTENIA orice document sau informaie, n termenul
solicitat, n vederea realizrii evalurii Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
i/sau a Proiectului implementat.

B. Obligaiile ADR SV OLTENIA

(1) ADR SV OLTENIA va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale a Programului Operaional
Sectorial dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la data
comunicrii acesteia de ctre AM POSDRU.

(2) ADR SV OLTENIA are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat i care poate
afecta implementarea Proiectului, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la emiterea deciziei respective
sau de la luarea la cunotin a unei decizii a AM POSDRU.

(3) ADR SV OLTENIA are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor
pe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

69

(4) ADR SV OLTENIA are obligaia de a rspunde la orice solicitare scris a Beneficiarului, privind
implementarea Proiectului, n termen de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea acesteia. n
cazul n care ADR solicit opinia AM POSDRU pentru formularea unui rspuns, rspunsul se va da n
termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la primirea rspunsului de la AM POSDRU.

(5) ADR SV OLTENIA monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar implementarea proiectului care
face obiectul prezentului Contract.

(6) ADR SV OLTENIA are obligaia de a verifica i aviza toate materialele de informare i publicitate
transmise spre avizare de ctre Beneficiar n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate
asumate de Beneficiar prin Contract, n termen de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea
acestora.

(7) ADR SV OLTENIA are obligaia de a verifica realitatea, legalitatea i conformitatea tuturor documentelor
ce nsoesc cererea de plata i raportul tehnic si financiar transmise de ctre Beneficiar, n vederea
soluionrii acesteia.

(8) ADR SV OLTENIA are obligaia de a respecta termenele de verificare i avizare a cererii de plat
menionate n Anexa III Instruciuni privind plata initiala, intermediara si finala a cheltuielilor.

(9) Pe perioada de implementare a proiectului, ADR SV OLTENIA va efectua 2 vizite la faa locului aferente
cererilor de plat intermediara si finala care vor fi nsoite de un raport de vizit.

(10)

ADR SV OLTENIA va efectua plata sumelor solicitate de beneficiar prin intermediul cererilor de
plata initiala, intermediara si finala, dup verificarea i avizarea raportului tehnic si financiar i a
documentelor transmise de ctre beneficiar.

ARTICOLUL 8 - CONFIDENIALITATE

(1) ADR SV OLTENIA i Beneficiarul se angajeaz s depun toate diligenele pentru pstrarea
confidenialitii asupra documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu Proiectul,
respectiv s nu multiplice, utilizeze, copieze sau s transmit unor teri orice informaii declarate de prile
la prezentul contract ca fiind confideniale.

(2) Nu pot fi declarate confideniale acele documente, materiale, date i/sau informaii folosite n scop
publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii fondurilor alocate prin POSDRU 2007-2013.

(3) ADR SV OLTENIA / Beneficiarul vor fi exonerai de rspunderea pentru dezvluirea de informaii
confideniale referitoare la contract dac:

a) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire; sau

b) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

ARTICOLUL 9 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1) n nelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezint orice situaie care are sau poate avea ca
efect compromiterea executrii acestui contract, de ctre pri, n mod obiectiv i imparial. Astfel de

70

situaii pot aprea ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice sau naionale, legturilor de
familie sau emoionale, or al altor legturi sau interese comune.

(2) Prile se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese i s se
informeze reciproc, n termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunotin, n
legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict. Orice
conflict de interese care apare n decursul executrii contractului trebuie notificat fr ntrziere ctre ADR
SV OLTENIA. ADR SV OLTENIA i rezerv dreptul de a verifica aceste situaii i de a lua msurile
necesare, dac este cazul.

ARTICOLUL 10 - DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR I


ECHIPAMENTELOR
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice alte drepturi de proprietate
intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmare a executrii acestui contract, cu excepia
cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea Beneficiarului.

ARTICOLUL 11 - CESIUNEA
Prezentul Contract n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea
acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 12 - NEREGULI I RESTITUIREA FINANRII


(1) Prin neregul, n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate
i conformitate n raport cu dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori
ale altor angajamente legal ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a
beneficiarului care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene / i / sau fondurile
publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit.
(2) ADR SV OLTENIA va procesa cererile de plat cu respectarea prevederilor OUG nr. 66/2011 sau a
oricror acte normative de modificare, completare sau nlocuire a acesteia.
(3) Dac, n procesul de verificare a cererilor de plat, ADR SV OLTENIA identific abateri de la aplicarea
prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente
structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele
financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri, sau ale
oricror acte normative de modificare, completare sau nlocuire a acestuia, nainte de efectuarea plii,
ADR SV OLTENIA va aplica reduceri procentuale din sumele solicitate la plat de ctre beneficiar, n
conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.
(4) n cazul suspendrii, ADR SV OLTENIA notific Beneficiarul cu privire la decizia luat, la perioada i
motivele suspendrii.
(5) Orice plat excedentar efectuat de ctre ADR SV OLTENIA constituie plat nedatorat, iar Beneficiarul
are obligaia de a restitui sumele respective.
(6) n cazul n care situaia prevzut la alin (5) a fost depistat nainte de efectuarea ultimei pli, ADR SV
OLTENIA poate decide diminuarea sumei pltite ncepnd cu trana urmtoare cu sumele

71

corespunztoare pn la stingerea integral a debitului, inclusiv, dac este cazul, a comisioanelor de trasfer
bancar, pltite de ADR SV OLTENIA, aferente sumelor respective.
(7) n situaia n care, la plata cererii finale, debitul nu a fost stins, ADR SV OLTENIA va notifica
Beneficiarul cu privire la suma datorat rmas de restituit de ctre beneficiar.
(8) n termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data confirmrii de primire, de ctre Beneficiar, a
notificrii menionate la alineatul precedent, acesta este obligat s restituie suma datorat, precum i, dac
este cazul, comisioanele de transfer bancar, pltite de ADR SV OLTENIA, aferente sumelor respective.
(9) In cazul in care plata excedentar este depistat dupa efectuarea ultimei transe de plata, ADR SV
OLTENIA, va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorata, acesta avand obligaia de a restitui, in
termen de 10(zece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a notificarii, suma datorata, la care
se adauga, daca este cazul, valoarea comisioanelor de transfer bancar, pltite de ADR SV OLTENIA,
aferente sumelor respective.
(10) Comisioanele bancare ocazionate de plat sumelor datorate ADR SV OLTENIA cad n sarcina exclusiv a
Beneficiarului.
(11) ncepnd cu ziua urmtoare expirrii termenelor prevzute la alin. (8) se vor calcula majorri de ntrziere
n valoare de 0,1% pe zi de ntrziere din suma datorat pn la data plii efective.
(12) ADR SV OLTENIA va suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanare i n mod subsecvent
suspend plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului de finanare pentru care exist
sesizri ctre DLAF, DNA sau ANI. Msura de suspendare a plilor urmeaz a fi aplicat pn la
pronunarea acestor instituii sau pn la pronunarea deciziei definitive a instanei privind caracterul penal
sau nepenal al faptei incriminate.

ARTICOLUL 13- MONITORIZARE


Monitorizarea realizrii obiectivelor stabilite prin Contract este realizat de ADR SV OLTENIA n
conformitate cu prevederile menionate n Anexa I Msurile de monitorizare la prezentul Contract.

ARTICOLUL 14- PUBLICAREA DATELOR


Beneficiarul este de acord ca urmtoarele date s fie publicate, de ctre ADR SV OLTENIA: denumirea
beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea total a finanrii nerambursabile acordate, datele de ncepere i
de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, precum i orice alte documente, cu condiia de a
nu se aduce atingere prevederilor legale.

ARTICOLUL 15- CORESPONDENA

(1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea titlului Proiectului,
i va purta numr de nregistrare de intrare i de ieire.

(2) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va transmite la urmtoarele adrese:


Pentru Beneficiar: ...
Pentru ADR SV OLTENIA: Strada Aleea Teatrului nr.1, cod potal 200402, Craiova, judetul Dolj, Romnia.

72

ARTICOLUL 16 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT

(1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor i/sau

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai condiii ca i Contractul, cu excepiile menionate
n prezentul articol.
n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaia
de a o transmite OI cu cel puin 20 (douazeci) de zile calendaristice nainte de termenul la care este
intenionat a intra n vigoare, cu excepia unor circumstane deosebite, acceptate de ADR SV OLTENIA.
Beneficiarul va transmite, de asemenea, odat cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative
necesare.
Prin excepie de la prevederile alin.(1), Beneficiarul poate modifica valoarea total a Proiectului prevzut
la art. 3 din prezentul Contract, exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, printr-o notificare
transmis ctre ADR SV OLTENIA, cu cel puin 20 (douazeci) de zile calendaristice nainte de sfritul
perioadei de implementare a Proiectului.
Orice modificare a bugetului proiectului prin diminuarea sau creterea valorii unei linii bugetare cu
respectarea prevederilor prezentului articol, realizate prin semnarea unui act adiional sau prin notificare,
nu reprezint o confirmare a eligibilitii cheltuielilor ce se vor deconta pe liniile bugetare respective.
Schimbarea locului de implementare a proiectului in care beneficiarul isi desfasoara activitatea este
permis doar cu notificarea prealabil, n scris, a ADR SV OLTENIA i cu respectarea urmtoarelor
condiii:
a) Schimbarea locului de implementare a proiectului nu este de natur s afecteze scopul i
obiectivele contractului rezultatele estimate sau bugetul contractului si respecta prevederile art. 16
alin. 6 din contract.
b) Noul loc de implementare a proiectului se afl n regiunile de dezvoltare Sud-Vest sau BucurestiIlfov
c) n cazul nchirierii noului loc de implementare a proiectului, actul prin care se dovedete dreptul
de folosin a acestuia este valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la data finalizrii
implementrii proiectului sau fraciunea rmas din aceast perioad, n funcie de momentul la
care intervine schimbarea spaiului.
Schimbarea locului de implementare a proiectului se poate efectua numai dup avizarea acestora de ctre
ADR SV OLTENIA aviz care trebuie comunicat beneficiarului n termen de maximum 10 de zile
calendaristice de la primirea notificrii beneficiarului.
Prin excepie de la prevederile alin (1), i cu respectarea prevederilor art.4 alin. (2) din prezentul Contract,
Beneficiarul poate efectua modificri asupra Anexei V - Bugetul proiectului, prin transferuri ntre liniile din
cadrul aceluiai capitol bugetar de cheltuieli eligibile, dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i fr a se modifica valoarea total eligibil a Proiectului. Astfel de realocri se pot efectua
numai n limita unui procent de 10% din suma nscris iniial (sau aprobat ca urmare a unui act adiional)
n cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua inclusiv modificri asupra
liniilor bugetare care au limite maxime impuse de regulile de eligibilitate stabilite de ADR SV OLTENIA,
cu condiia de a nu depi aceste limite maxime impuse.
In cazul n care Beneficiarul aplic prevederile alin anterior, acesta este obligat s transmit la ADR SV
OLTENIA, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puin 10 (zece) zile lucrtoare nainte de data la
care modificarea respectiv este intenionat a intra n vigoare.
Modificrile de buget prevzute la alin. (8) devin aplicabile numai dup avizarea acestora de ctre ADR
SV OLTENIA.

73

Actele adiionale intr n vigoare n ziua imediat urmtoare semnrii lor de ctre ultima parte, cu
excepia cazurilor n care prin actul adiional se confirm modificri intervenite n legislaia naional
i/sau comunitar relevant, cu impact asupra executrii prezentului Contract, situaii n care modificarea
respectiv intr n vigoare de la data menionat n actul normativ corespunztor.
(11) In cazul in care intervin modificari in structura beneficiarului, pe parcursul valabilitatii contractului de
finantare, conform art. 2 alin.(2), beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta ADR SV Oltenia,
modificarile intervenite: insolventa, faliment, structura actionariat sau orice alte modificari, in termen de
cel mult 3 (trei) zile de la data la care a intervenit modificarea.

(10)

ARTICOLUL 17 - FORA MAJOR

(1) n sensul prezentului contract, fora major reprezint orice eveniment imprevizibil i de nenlturat,

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

intervenit dup ncheierea prezentului contract i care mpiedic executarea n tot sau n parte a acestuia.
Sunt considerate situaii de for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboaie, calamiti
naturale, epidemii, i alte evenimente similare. Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul
neexecutrii pariale sau totale a obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care
aceasta acioneaz i numai dac a fost notificat corespunztor celeilalte pri. Nu este considerat for
major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri.
Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n termen
de 3 (trei) zile calendaristice de la data apariiei acesteia i de a o dovedi, n termen de cel mult 10 (zece)
zile calendaristice de la data apariiei. De asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii cazului de
for major, n termen de 3 (trei) zile calendaristice de la ncetare.
Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor aciunii
forei majore.
Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de fora
major, n condiiile i termenele prevzute, nu va fi exonerat de rspundere i va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioada de aciune
a acesteia, n baza deciziei ADR SV OLTENIA.
n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului Contract
pe o perioada mai mare de 1 (una) lun, prile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 5 (zece) zile
calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare
sau reziliere a Contractului.
Cazul fortuit nu este exonerator de rspundere contractual.

ARTICOLUL 18 - NCETAREA CONTRACTULUI

(1) n situaia n care Beneficiarul nu a nceput implementarea Proiectului ntr-un termen de 1 (una) lun de la
data intrrii n vigoare a prezentului Contract, acesta va fi reziliat de ctre ADR SV OLTENIA, fr a mai
fi necesar punerea n ntrziere sau vreo alt formalitate n acest sens, cu obligaia pentru Beneficiar de a
restitui n ntregime sumele deja primite n cadrul Contractului, n condiiile prevzute la art.12 din
prezentul contract.

74

(2) n cazul nerespectrii de ctre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, ADR SV OLTENIA poate
decide rezilierea unilateral a contractului printr-o notificare scris. n aceast situaie, Beneficiarul are
obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Contractului din finanare nerambursabil,
n condiiile prevzute la art.12 din prezentul contract.
(3) Anterior rezilierii Contractului, ADR SV OLTENIA poate suspenda plile ca o msur de precauie, dup
notificarea prealabil a Beneficiarului cu privire la nendeplinirea oricror obligaii ce i revin conform
contractului, inclusiv cu privire la transmiterea la termen a rapoartelor tehnice si financiare. n aceast
situaie Beneficiarului i se vor percepe majorri de ntrziere n valoare de 0,1% pe zi de ntrziere din
suma la care este ndreptit, pn la data ndeplinirii efective a obligaiei.
(4) ADR SV OLTENIA va rezilia Contractul dac se constat neconcordana ntre starea de fapt dovedit i
cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c proiectul nu face obiectul
unei finanri din fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte
programe naionale sau comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s restituie integral sumele
primite.
(5) ADR SV OLTENIA va rezilia Contractul, fr punerea n ntrziere i fr nici o alt formalitate, dac se
constat c, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificat la art.2
alin.(2), Beneficiarul constituie ipotec sau alt form de garanie bancar asupra obiectelor / bunurilor, fie
ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului Contract. Sumele pltite aferente obiectelor /
bunurilor n cauz se vor recupera cu respectarea prevederilor art. 12 din prezentul contract.
(6) n situaia n care proiectul a devenit neeligibil, ADR SV OLTENIA va decide rezilierea contractului fr
notificare prealabil i fr nicio alt formalitate n acest sens. Decizia de reziliere va fi transmis spre
informare beneficiarului I n termen de maximum 3 (trei) zile lucrtoare de la emiterea acesteia.
(7) Proiectul devine neeligibil dac, oricnd pe perioada de valabilitate a Contractului, astfel cum aceasta este
stabilit la art.2 alin.(2), intervin modificri cauzate de o schimbare n natura proprietii unui element de
infrastructur sau de ncetarea unei activiti de producie i care afecteaz natura sau condiiile de punere
n aplicare a operaiunii sau ofer unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit.
(8) Beneficiarul are obligaia de a informa ADR SV OLTENIA n termen de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la data apariiei oricrei situaii care determin sau poate determina neeligibilitatea
proiectului. Absena sau netransmiterea n termen a acestei notificri atrage rspunderea Beneficiarului
pentru orice daune i/sau prejudicii cauzate ADR SV OLTENIA prin aceasta.
(9) n cazul n care neeligibilitatea proiectului este determinat de o aciune sau omisiune a Beneficiarului,
acesta va fi obligat s returneze integral sumele primite n baza prezentului Contract.
(10) Contractul va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului Contract, nu sunt folosite
conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea sunt vndute, nchiriate sau nstrinate sub
orice form prevzut de legislaia n vigoare, oricnd pe perioada de valabilitate a prezentului Contract,
aa cum este aceasta stabilit la art.2 alin.(2).
(11) Beneficiarul este de drept n ntrziere prin simplul fapt al nclcrii prevederilor prezentului contract.
ARTICOLUL 19 - LEGEA APLICABIL

(1) Prezentul Contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n
conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre pri.
(2) Contractul este guvernat de legea romn.

75

ARTICOLUL 20- ANEXE


Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta:
Anexa I: Msurile de monitorizare
Anexa II : Msurile de informare i publicitate
Anexa III :Instruciunile privind plata initiala, intermediara si finala
Anexa IIIa:Calendarul depunerii cererilor de plata
Anexa V: Planul de afaceri
Anexa VI: Bugetul proiectului
ARTICOLUL 21 - DISPOZIII FINALE

(1) n eventualitatea unui litigiu ntre ADR SV OLTENIA i Beneficiar, survenit n executarea acestui
Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o
nelegere pe cale amiabil, litigiul va fi soluionat de ctre instanele judectoreti competente material din
raza teritorial a Municipiului Craiova.

(2) Prezentul Contract a fost ncheiat n doua exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru ADR
SV OLTENIAI i un exemplar pentru Beneficiar.
Pentru ADR SV OLTENIA

Pentru Beneficiar

Nume: Marilena BOGHEANU

Nume:

Funcie: Director

Funcie:

Semntura:

Semntura:

Data:

Data:

Manager Proiect
Catalin CATAN

Responsabil financiar
Adriana VIAN

Responsabil Juridic
Lavinia CREU

AVIZAT CFP

76

ANEXA I
MSURILE DE MONITORIZARE

Monitorizarea proiectului:
(1) ADR SV OLTENIA monitorizeaz ndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul de afaceri.
(2) ADR SV OLTENIA monitorizeaz progresul implementrii proiectului prin:

Verificarea rapoartelor tehnice i financiare i a cererilor de plat transmise de ctre


beneficiari;

Realizarea de vizite la faa locului consemnate n rapoarte.

(3) Raportul tehnic i financiar ntocmit de ctre beneficiar va cuprinde informaii referitoare la activitile
desfurate, stadiul de realizare la momentul raportrii, rezultatele pariale/ finale obinute, rezultate
anticipate indicatori de realizare.
Verificarea i controlul:
(1) Respectarea legislaiei naionale privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul Contractului
va fi verificat de ADR SV OLTENIA.
(2) ADR SV OLTENIA va verifica 100% toate documentele ce nsoesc o cerere de plata.
(3) Pe perioada de implementare a proiectului, ADR SV OLTENIA va efectua 2 vizite la faa locului aferente
cererii de plat intermediare i cererii de plat finale care vor fi nsoite de cte un raport de vizit.
(4) AM POSDRU i/sau alte structuri cu atribuii de control / verificare / audit a finanrilor nerambursabile
din fondurile structurale, conform prevederilor art. 2. alin.(4) pot efectua misiuni de control pe perioada de
implementare a proiectului, ct i pe durata contractului de finanare, inclusiv pn la expirarea termenului
de 5 ani de la data nchiderii oficiale a Programului Operaional Dezvoltarea Resurselor Umane.

77

ANEXA II
Msurile de informare i publicitate
Informare i publicitate
Beneficiarii proiectelor au obligaia ca la finalizarea proiectului s informeze toate prile implicate cu privire
la finanarea obinut i la rezultatele proiectului, cu menionarea Programului Operaional POSDRU i a
fondului din care s-a obinut finanarea, respectiv FSE.
Obligativitatea asigurrii de ctre beneficiari a publicitii proiectelor este prevzut n Regulamentul
CE1828/2006 i se aplic oricrui tip de proiect (lucrri, achiziii, asisten tehnic, etc.).
Conform regulamentelor europene aplicabile, n calitate de Beneficiar avei urmtoarele obligaii:
S asigurai pe tot parcursul proiectului i ulterior vizibilitatea adecvat, transparena i promovarea
corespunztoare a proiectului, a obiectivelor i rezultatelor obinute;
S asigurai, pe tot parcursul proiectului i ulterior, informarea opiniei publice prin mijloace de informare
adecvate privind asistena financiar nerambursabil obinut din fondurile europene;
S oferii informaii la finalizarea proiectului, prilor implicate n proiect despre finanarea obinut i
rezultatele proiectului, cu menionarea faptului c acordarea cofinanrii s-a realizat prin Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European.
Beneficiarii au obligaia s transmit ctre ADR SV OLTENIA pentru avizare materialele de informare i
publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate asumate prin contractul de
finanare, cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de lansarea i utilizarea acestora
Orice alte mijloacele de informare si promovare rmn la alegerea beneficiarului, cu condiia s se pstreze
o dovad a ndeplinirii acestei obligaii.
Mesajele publicitare n favoarea societilor comerciale nu sunt admise n materialele destinate publicului
i produse n cadrul unui proiect finanat de Uniunea European.
Toate aceste materiale vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POS DRU 20172013.
Cerinele minime obligatorii.
Beneficiarul este obligat s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului
finanat prin POS DRU. Astfel, va fi obligat s anune prin comunicate de pres/anunuri n pres nceperea
si finalizarea activitilor din proiect.
Beneficiarii vor face dovada apariiei anunurilor livrate ctre mass media (comunicatele preluate ca atare,
tirile rezultate din informaia furnizat, anunul publicitar pltit) prin arhivarea unei copii a ziarului/ziarelor n
care s-a publicat sau prin fotocopierea acestuia/acestora, astfel nct s fie vizibil textul tirii/anunului, numele
ziarului/ziarelor i data apariiei.
n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant Autocolantele vor
fi utilizate pentru a identifica activele fixe i/ sau consumabilele (autovehicule, mobil, utilaje, echipamente,
rechizite etc.) obinute n cadrul unui proiect. Materialul se va alege n aa fel nct s se asigure durabilitatea
n timp.
Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibil pentru public a obiectelor. Dimensiunea recomandat este 90
mm x 50 mm, i vor include semntura POSDRU. n plus, dac dimensiunea lor o permite, acestea vor include

78

i numele fondului din care se acorda cofinanarea FSE-POSDRU i expresia Investete n oameni!. n cazul
produselor cu o suprafa foarte mic de expunere, n care informaiile nu ar fi suficient de vizibile i
inteligibile, se utilizeaz cel puin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opionale.

ANEXA III
INSTRUCIUNILE PRIVIND PLATA INITIAL, INTERMEDIAR SI FINAL

(1) ADR SV OLTENIA va primi si va verifica documentele prevzute la alin. (4),(5) si (6) din prezenta anex,
n vederea obinerii plii initiale/intermediare/finale transmis de ctre Beneficiar, n termen de maximum
10 de zile lucrtoare.
(2) n procesul de verificare a cererii de plata, beneficiarul este obligat ca, n termen de 3 zile de la notificare,
s rspund oricrei clarificri solicitate de ADR SV OLTENIA. Pn la primirea rspunsului din partea
beneficiarului, termenul de verificare a cererii de plata se suspend. Nedepunerea de ctre beneficiar a
documentelor sau clarificrilor solicitate, n termenul prevzut la acest alineat, atrage respingerea parial
sau total, dup caz, a cererii de plata.
(3) ADR SV OLTENIA va transfera contavaloarea cererii de plata ctre Beneficiar n termen de maximum 45
de zile lucrtoare de la data depunerii cererii de plata de care Beneficiar. Data plii se consider data
debitrii contului ADR SV OLTENIA. ADR SV OLTENIA pot opri curgerea acestui termen, o singura
data, pentru perioade de pn la 3 zile lucrtoare, n cazul n care sunt necesare clarificri, modificri sau
informaii suplimentare care trebuie furnizate de ctre Beneficiar. Termenul limit va curge din nou de la
data la care ADR SV OLTENIA a primit informaiile/ clarificrile/ documentele suplimentare solicitate.
(4) Plata initiala se acord n procent de 30% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile pe baza
urmtoarelor documente:
Cererea de plata pentru acordarea platii initiale, depusa in termen de 10 zile de la data semnarii
contractului de finantare. Data la care beneficiarul va depune cererea de plata pentru
acordarea platii initiale este 23 iulie 2015.
Dovada deschiderii unui cont special aferent proiectului, insotita de formularul de identificare
financiarpentru contru contrul dedicat exclusiv proiectului.
Anexa IIIa Calendarul depunerii cererilor de plata, cu respectarea prevederilor art. 16, alin.
(6).
Sumele existente n contul proiectului se vor utiliza exclusiv pentru derularea activitilor
eligibile ale proiectului.
(5) Plata intermediara se acorda in procent de 50% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile
pe baza urmtoarelor documente:
Cererea de plata pentru acordarea platii intermediare. Data la care beneficiarul va depune cererea
de plata pentru acordarea platii intermediare este 01 septembrie 2015.
Un raport intermediar din care sa rezulte cheltuierea integral a transei de 30% incasate ca plata
initiala, insotit de copii conforme cu originalul ale documentelor justificative care atesta cheltuirea
sumei initiale;

79

(6) Plata finala reprezinta maxim 20% din valoarea total eligibil a finanrii nerambursabile si va fi
efectuata dupa depunerea de catre beneficiar si aprobarea de catre ADR SV OLTENIA a raportului final
privind implementarea proiectului.
(7) Pentru a se efectua plata finala de catre ADR SV OLTENIA beneficiarul trebuie sa faca dovada cheltuirii
integrale a sumelor incasate cu titlu de plata intiala si plata intermediara.
(8) Pentru incasarea transei finale beneficiarul trebuie sa faca dovada cu documente justificative (in copie
conforma cu originalul) ca a angajat si a platit efectiv toate cheltuielile aferente implementarii proiectului.
(9) Data la care beneficiarul va depune cererea de plata pentru acordarea platii finale este 10 decembrie
2015.
(10) Dac Beneficiarul nu transmite ADR SV OLTENIA o cerere de plata final la termenul stipulat in
prezentul Contract, acesta este considerat deczut din dreptul de a solicita aceast plat, fr a fi necesar
nicio notificare sau ndeplinirea oricror alte formaliti de ctre ADR SV OLTENIA.
(11) ADR SV OLTENIA va efectua transferul fondurilor n contul beneficiarului dupa verificarea si
aprobarea raportului final de implemenatre a proiectului
(12) Beneficiarii de proiecte finanate din instrumente structurale au obligaia s in pentru fiecare proiect o
eviden contabil distinct, folosind conturi analitice dedicate, att pentru sumele ncasate reprezentnd
prefinanarea, ct i pentru cheltuielile efectuate aferente implementrii fiecrui proiect.
(13) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile prin transfer bancar sau prin numerar, din casieria
firmei. Pentru plile n euro aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, ADR SV OLTENIA va
plti contravaloarea n lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar n ziua plii cu condiia de a
nu depi contravaloarea n lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Data plii se
considera data debitrii contului bancar al beneficiarului. Se considera eligibile cheltuielile efectuate si
pltite de Beneficiar pana la termenul de depunere a cererii de plata finale.
(14) ADR va verifica realitatea, legalitatea i conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, dup
primirea cererii de plata si a raportului tehnic i financiar. Verificarea se face pe baza documentaiei suport
ce nsoete cererea de plat. Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea
beneficiarului cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului i meniunea
Proiect finanat din POSDRU. Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile
documentelor suport/justificative ce nsoesc cererea de plat.
(15) Valoarea finantrii nerambursabile acordate nu poate depi suma prevazut la art.4 alin (2).
(16) ADR SV OLTENIA va efectua plata cererii de plat n contul Beneficiarului indicat n cererea de plat.
(17) ADR SV OLTENIA va transmite beneficiarului, n termen de 5 zile de la semnarea contractului, modelul
cererii de plat, al raportului tehnic si financiar precum i lista documentelor solicitate pentru verificarea
cererilor de de plata i a raportului tehnic si financiar.

80

ANEXA IIIa
CALENDARUL DEPUNERII CERERILOR DE PLAT

Nr. cererii de plat

Valoarea cererii de plat


(lei)

Luna depunerii cererii de


plat la ADR SV
OLTENIA**
23 iulie 2015

1- Initiala
2- Intermediara

01 septembrie 2015

3- Finala

10 decembrie 2015

Total buget*
*) Totalul pe a doua coloan va fi egal cu valoarea eligibil nerambursabil a contractului de finanare.
**) Luna n de la semnarea contractului de finanare

ANEXA IV
PLANUL DE AFACERI

ANEXA V
BUGETUL PROIECTULUI

81

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

Anexa 16.
Calendarul evalurii, seleciei i contractrii planurilor de afaceri

1.

Depunerea Planurilor de afaceri

04 mai 2015 ora 10:00 - 08 mai 2015, ora 14:00

2.

Evaluarea Planurilor de afaceri

11 mai 2015 8 iunie 2015

3.

Comunicarea rezultatelor seleciei

8 iunie 2015 ora 12.00

4.

Depunerea contestaiilor

8 iunie 2015 ora 14.00 - 9 iunie 2015 ora 16.00

5.

Comunicarea rezultatelor re-evaluarii


in urma contestaiilor

12 iunie ora 12.00

6.

Transmiterea documentelor necesare


n vederea semnrii acordului de
finanare

26 iunie 2015

7.

Semnarea acordului de finanare

03 iulie 2015

82

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov

INVESTESTE IN OAMENI!
Titlul programului: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti - Ilfov
Editorul materialului: Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia
Data publicarii: aprilie 2015
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

83