Sunteți pe pagina 1din 4

CERCETARI SECTORIALE

CODURI CAEN: 4646; 4773

Romania 2008-2015

PRODUCTIE
PRODUSE
FARMACEUTICE

www.manageranticriza.ro

Disclaimer
Studiul a fost realizat de SC Business Management Technologies SRL si este proprietatea exclusiva a firmei. Societatea a depus toate eforturile pentru a
asigura culegerea si prelucarea datelor dar nu isi asuma in nici un fel responsabilitatea pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea
anumitor decizii de catre beneficiari in baza rezultatelor acestui document. Continutul materialului nu poate fi copiat, diseminat, modificat sau publicat fara
acordul scris al reprezentatului legal al firmei.
Metodologie utilizata: desk research - baze de date nationale si internationale, companii, institute de statistica, EUROSTAT etc.

Format: PDF
Nr. pagini: 5
Nr. grafice: 15
Perioada: 2008-2015
Nr. companii 2015: 164

In completarea studiului Productia si comercializarea de medicamente Platforma Manageranticriza


a realizat o radiografiere detaliata a domeniului prin analiza companiilor care desfasoara activitate pe
aceasta piata (coduri CAEN analizate: 2110; 2120). Pentru o abordare segmentata a domeniului
companiile au fost organizate pe 13 grupe de marime.
Materialul este structurat astfel:
Prezentarea si interpretarea urmatoarelor categorii de indicatori:
de evolutie variatie anuala:
1. cifra de afaceri
2. profit
3. numar de salariati
4. numar de companii
de profitabilitate si performanta
1. marja de profit net
2. cifra de afaceri/angajat
3. profit/angajat
4. cifra de afaceri/companie
5. profit/companie
de gestiune
1. viteza de rotatie a stocurilor
2. viteza de rotatie a activelor
3. viteza de incasare a creantelor
de indatorare gradul de indatorare (Total datorii/Total active)
II. Prezentarea modului de formare a profitului net in sector - prin
contributia neta a diverselor clase de marime a companiilor.
I.

Indicatorii calculati pentru perioada 2008-2015 ofera o evaluare


extensiva si aprofundata a dezvoltarilor si influentelor resimtite pe
piata si reprezinta un barometru exact practic si competent care se
adreseaza deopotriva managerilor firmelor din domeniu cat si firmelor
de consultanta, audit, cercetare de piata etc.

CONTACT:
vanzari@manageranticriza.ro

Pentru analize aprofundate aplicate domeniului de interes se poate realiza (la cerere) orice

! grupare a companiilor pe coduri CAEN.

www.manageranticriza.ro

MANAGERANTICRIZA

Servicii ManagerAnticriza

ManagerAnticriza in cifre

DESPRE NOI

39 studii de piata nationale, 13


studii de piata regionale, 50
cercetari sectoriale, cu detaliere
la nivelul a 182 subsectoare
componente (pe grupe de
marime ale cifrei de afaceri)
Referinta informationala in peste
100 articole publicate in presa;
30 analize de piata si 15 topuri
publicate in Ziarul Financiar
(Corporate)
Sistem de peste 500 KPI, grupati
pe 10 arii functionale si 35 de
industrii
Sistem de ~60 rapoarte de
management pentru
monitorizarea activitatii in toate
ariile functionale ale unei
companii
Indicatori de benchmarking
pentru cele mai importante
160.000 companii din Romania,
pentru perioada 2008 2014,
grupate pe domenii de activitate
si intervale de marime a cifrei de
afaceri

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro

Elaborarea strategiei de reorganizare/dezvoltare a


afacerii, prioritizarea initiativelor strategice

Implementarea PMS (sistem


performantei angajatilor)

Definirea de centre de profit si de cost; organizarea


cheltuielilor pe centre de cost/profit si proiectarea
sistemelor pentru monitorizarea continua a profitabilitatii

Elaborarea de planuri de afaceri adaptate modelului de


business, specificului sectorului si strategiei companiei

Proiectarea (instrumente si proceduri) si implementarea


PMO pentru optimizarea planificarii, organizarii,
comunicarii si gestionarii resurselor implicate

Furnizarea de competenta externalizata pe durata


determinata pentru roluri manageriale; co
management; membru in board

Proiectarea si implementarea unui sistem de KPI, pentru


monitorizarea performantei pe arii functionale/ angajati

8
9

de

management

al

Evaluarea riscurilor afacerii si a pozitiei concurentiale in


cadrul sectorului economic de apartenenta; recalibrare
strategica
Proiectarea
si
implementarea
Rapoartelor
de
management si a Tablourilor de bord la nivel de
afacere/arie functionala a companiei, inclusiv a
procedurilor de raportare aferente

www.manageranticriza.ro

MANAGERANTICRIZA

RAPOARTE DISPONIBILE

STUDII SI ANALIZE
NO.
1

ROMANIA
Imobiliar

NO.

ROMANIA

NO.

IT

27

Materiale de
constructii

Produse si
servicii de lux

Cereale

28

Servicii juridice

Turism
Transport marfa si
pers.

Industria
bauturilor

15

Energie electrica

16

Farma distributie

17

Farma productie

18

Asigurari

29

Constructii
Jocuri de
noroc
Cereale

31

19

Media

20

Retail auto

33

Publicitate

21

34

Industria textila

22

Distributie de
carburanti
Piata de
importuri
alim.
Prod &
procesare
lapte

23
24

32

35
36
37

12 Turism

25

Leasing

38

13 Infrastructura

26

Legume si
fructe

39

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro

www.manageranticriza.ro

Prod & prel.


carne

3
4
5

Publishing

Food & Beverage

Mobila

Telecomunicatii
Tutun

30

Transport de
marfuri
Transport de
11
persoane

NO STUDII REGIONALE

14

10

ROMANIA

Recrutare de
personal
Retail
Servicii
medicale
private
Training de
personal
Contabilitate si
audit
Consultanta de
mgmt
Comert
electronic

Lapte
Carne
Textile

IT

Telecomunicatii

Constructii

Servicii medicale
10 private
Distributie
11 farmaceutice

12 Retail
13 Mobila