Sunteți pe pagina 1din 5

STATUTUL SOCIETII

----------------------------------------------------------------

........................................, cetean romn, nscut la data de.................. in


judeul.................,
municipiul.......................,
cu
domiciliul
in
judeul..................
comuna ..................... sat................. str............... nr........., identificat cu CI seria.......
nr...................,eliberat de................... la data de ..................., CNP ...........................
In mod liber i prin unic voin am hotrt s constitui o societate in Romnia
in urmtoarele condiii:
CAP.I. FORMA JURIDIC, DENUMIREA, DURATA SOCIETII, SEDIUL SOCIAL
Art. 1.1. Forma juridic:
Societatea este cu rspundere limitat cu asociat unic, persoan juridic romn,
care ii desfoar activitatea in conformitate cu legile romne i prezentul statut.
Modificarea formei juridice se realizeaz prin decizia asociatului unic, cu respectarea
condiiilor i formalitilor prevzute de lege.
Societatea este titular de drepturi i obligaii i rspunde fa de teri cu intreg
patrimoniul.
Art. 1.2. Denumirea:
Se constituie de ctre subsemnatul o societate a crei denumire
este ............................AGENT DE ASIGURARE S.R.L., conform dovezii privind
disponibilitatea firmei nr................ din ........................ eliberat de Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Dmbovia.
In toate actele facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte i alte documente
Intrebuinate in comer, emannd de la societate, trebuie s se menioneze denumirea,
forma juridic, sediul social, numrul de inregistrare in registrul comerului, codul unic de
inregistrare i capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat
electronice, care vor cuprinde elementele prevzute de legislaia din domeniu.
Dac societatea ii creeaz o pagin de internet proprie, aceste informaii vor fi
publicate i pe pagina de internet a societ ii.
Modificarea denumirii societii se realizeaz in urma deciziei asociatului unic i
numai dup ce, in prealabil, s-a efectuat operaiunea de verificare a disponibilitii firmei.

Art. 1.3. Durata:


Durata de funcionare a societii este nedeterminat.
Art. 1.4. Sediul social
Sediul societii este in judeul................. comuna.................... sat ........... str........
nr.......
Prin voina asociatului unic, sediul societii poate fi mutat in orice loc, cu respectarea
condiiilor de form i publicitate prevzute de lege.
Societatea va putea infiina sedii secundare sucursale, agenii, reprezentane sau
alte asemenea uniti fr personalitate juridic i la alte adrese, in alte localiti din
Romnia i alte state, in baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale in
materie.
CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII
Art. 2.1. Obiectul de activitate al societii este:
- Domeniul principal de activitate este: Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
cruia ii corespunde grupul CAEN 662
- activitatea principal: 6622 Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari
- activiti secundare:
6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6629 - Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
Art. 2.2. In realizarea obiectului de activitate, societatea va plti taxele i impozitele
prevzute de legislaia in vigoare. Obiectul de activitate al societii poate fi modificat, prin
extinderea sau restrngerea sa, conform deciziei asociatului unic.
CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PRILE SOCIALE
Art. 3.1. La constituire, capitalul social subscris i vrsat al societii este de 200 lei aport in
numerar, fiind imprit intr-un numr de 20 pri sociale, cu o valoare nominal de 10
lei/parte social, aparinnd in totalitate asociatului unic......................................
Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea
normelor legale in materie.
Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi fcut numai dup trecerea a dou luni din
ziua in care decizia a fost publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea IV-a. Orice

creditor poate face opoziie in termenul prevzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr.31/1990
privind societile, republicat cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 3.4. Capitalul social poate fi majorat, in baza deciziei asociatului unic prin aport i n
natur sau in numerar.
Dac majorarea capitalului social se face prin aport in natur, asociatul unic va
dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.
Prile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini.
Art. 3.5. Obligaile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i nu pot fi grevate de datorii
sau alte obligaii personale i sunt indivizibile. Asociatul unic este rspunztor pn la
concurena sumei reprezentnd prile sociale pe care le posed.
Art. 3.6. Cesiunea parial sau total a prilor sociale ctre teri se poate face pe baza
deciziei asociatului unic.
Cesionarea prilor sociale se inregistreaz in registrul comerului i in registrul de
asociai al societii.
Pentru a fi opozabile societii i terilor, actele de cesiune trebuie s fie publicate in
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i inscrise i n registrul comerului.
Art. 3.7. Prin efectul acceptrii succesiunii, transmiterea prilor sociale care au aparinut
asociatului unic decedat, se produce de plin drept ctre motenitorii si legali sau
testamentari, care vor dobndi calitatea de asociai. In cazul in care exist motenitori
minori, reprezentarea lor in societate se va face conform legii.
CAP.IV. CONDUCEREA SOCIETII
Art. 4.1. Conducerea societii se realizeaz prin asociatul unic, care are urmtoarele
atribuii:
- s aprobe situaia financiar anual i s stabileasc repartizarea beneficiului net;
- s desemneze pe administratori i cenzori, s-i revoce i s le dea descrcare de
activitatea lor, precum i s decid i contractarea auditului financiar, atunci cnd acesta nu
are caracter obligatoriu potrivit legii;
- s modifice actul constitutiv;
- i alte atribuiuni prevzute de legislaia n materie.
CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETII
Art. 5.1. Administrarea societii se face de ctre asociatul unic...............................,
cetean romn, nscut la data de.................. in judeul..............., municipiul................., cu
domiciliul in judeul.................... comuna.................. sat............... str.............. nr........,
identificat cu CI seria....... nr..........., eliberat de....................la data de......................,
CNP...........................

Art. 5.2. Societatea trebuie s in prin grija administratorului, un registru al societii in care
se vor inscrie numele prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social,
transferul prilor sociale sau alte modificri privitoare la acestea.
Administratorul este rspunztor fa de societate pentru:
- realitatea vrsmintelor;
- existena real a dividendelor plite;
- existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere;
- exacta indeplinire a hotrrilor asociatului unic;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea i actul constitutiv le impun.
Art. 5.3. Reprezentarea i administrarea societii se realizeaz de ctre administratori in
limitele competeni stabilite de asociatul unic.
Art. 5.4. Societatea este administrat nelimitat, cu puteri depline de reprezentare i
administrare.
CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETII
Art. 6.1. Exerciiul economico - financiar ncepe la 1 ianuarie i se termin la 31 decembrie
al fiecrui an. Primul exerciiu va ncepe la data constituirii societii.
Art. 6.2. Angajarea personalului societii se face cu respectarea legislaiei in vigoare.
Art. 6.3. Societatea va intocmi situaii financiare i contul de profit i pierder i, va ine
evidena activitilor economico financiare, conform dispoziiilor legale in materie.
Art. 6.4. Beneficiul societii se stabilete prin situaia financiar anual aprobat de
asociatul unic.
CAP.VII. DIZOLVAREA I LICHIDAREA SOCIETII
Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societii:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societi;
- imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societii sau realizarea acestuia;
- declararea nulitii societii;
- decizia asociatului unic;
- hotrrea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevte de lege.
Art. 7.2. In cazul decesului asociatului unic, societatea i i va continua activitatea cu
motenitorii defunctului.
Art. 7.3. Dizolvarea societii, inainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are
efect fa de teri, numai dup trecerea a 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al
Romniei Partea a IV-a.

Art. 7.4. Dizolvarea i lichidarea societii cu asociat unic se face conform Legii nr.31/1990
privind societile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAP.VIII. LITIGII
Art. 8.1. Litigiile societii cu persoane fizice sau juridice sunt de competena instanelor
judectoreti.
Art. 8.2. Litigiile societii nscute din contractele economice incheiate cu persoane fizice
sau juridice precum vor fi soluionate de instanele competente prin aplicarea dreptului
material romn.
Art. 8.3. Litigiile personalului angajat izvorte din raporturile juridice de munc se
soluioneaz potrivit legislaiei muncii in vigoare in Romnia.
CAP.IX. DISPOZIII FINALE
Art. 9.1. Prevederile statului se completeaz cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii
nr.31/1990 privind societile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a
legislaiei civile in vigoare.
Art. 9.2. Prezentul statut intr in vigoare la data semnrii de ctre asociatul unic i a
dobndirii de ctre societate a personalitii juridice, conform legii, constituind actul
constitutiv al acesteia.

ASOCIAT UNIC:
.......................................