Sunteți pe pagina 1din 25

Cmpia de Vest

1. Poziie geografic, denumire, limite, cunoaterea n literatura de specialitate


Se desfoar n vestul Romn iei ntre grania de stat cu Ungaria i Iugoslavia (vest)
i Dealurile de Vest, Munii Zarand i M unii Oa (est).
Matematic p rin nord trece p aralela de 48 01, iar la sud cea d e 45 14; extremitatea
vestic (Beba Vech e) este marcat de meridianul de 20 15, iar cea estic de meridianul
de 22 14.
Face p arte dintr-o mare unitate dep resionar (Dep resiunea Panonic) i din Bazinul
Mijlociu al Dunrii, n estul creia se afl.
Prin ea trece toat reeaua de dru muri care leag Romnia de statele d in vestul i
centrul Europ ei.
Suprafaa este de cca. 17 100 k mp (7% din cea a Romniei); are o dezvoltare nordsud de cca. 520 km i limi (est vest) variabile (ntre 10 km n dreptul oraului Oradea i
peste 120 km n axul Mureului).
La scara Europ ei este o subunitate a Dep resiunii Panonice sau a C mp iei Dunrii
Mijlocii sau Cmp iei Tisei.
Denumirea acestei subuniti este dat diferit n lu crrile de geo grafie Cmp ia
Tisei (t. M anciulea, 1923), Cmp ia de Vest (V. Tufescu, 1974), Cmp ia Banato-Crian
(Enciclop edia Romniei, 1983), Cmpia Banatului i Crianei (Geografia Romniei, vol.
IV, 1992). Frecvena cea mai mare n u ltimele decenii o are termenul de C mp ia de
Vest.
Limita de vest coincide cu gran ia Ro mniei; genetic i p rin caracteristici, diferitele
subuniti ale ei se extind la vest de aceasta.
Limita de est are o desfurare sinuas cu p trunderi n lungul marilor culoare de
vale i a dep resiunilor (n v estul M unilor Ap useni i retrageri sp re vest n drep tul unor
masive muntoase sau a p rincipalelor subuniti deluroase):
p n la Some, contactul se realizeaz n cea mai mare p arte cu M unii Oa,
p rintr-un glacis coluvio-proluvial care se afl la o altitudine de cca. 150
170 m; limita trece p rin localitile Talna M are Tur Turulung Clineti
Sein i care se afl p e acest glacis; este un contact net, munii alctuii d in
roci erup tive i cu nlimi de 300 600 m domin prin v ersani cu p ant
foarte mare i nc bine mp durii, cmp ia care ap are neted i cu folosin
agricol;
ntre rurile Some i Barcu contactul se face dominant cu subuniti din
Dealurile Silvaniei. Prezint caracteristici diferite p e sectoare. Astfel, ntre
localitile Seini Crucior ea secioneaz cu loarul Someulu i care se
lrgete rap id sp re vest, terasele acestuia cobornd p n se p ierd n cmp ie;
n drep tul localitii Seini este dominat de culmi din sud-vestul Munilor
Igni; la est de aliniamentul Seini Crucior se afl culo arul Someulu i ce
trece p rin Dep resiunea Baia Mare. ntre Crucior Viile Satu Mare
Ardud (E) Belting p e rul Crasna contactul cmp iei cu Dealurile Codrulu i
se face p rintr-un glacis la 160 200 m care apare ca un p lan nclinat ntre
versanii dealurilor care se rid ic la 200 300 m i cmp ia jo as. ntre v ile

Crasna i Barcu limita trece p rin localitile Sup uru de Jos Tnad (SE)
Marghita, sep arnd o treap t mai n alt a cmpiei (la 180 200 m) neted i
cu dominant agricol de Dealurile Crasnei;
ntre Barcu i Mure contactul cu unitile deluro ase i cu Munii Zarand
este foarte sinuos i urmrete irul localitilor: M arghita Oradea (E)
Bile 1 Mai Apateu Tinca (E) Holod oimi Craiva (E) Beliu
Sebi Ineu (S) Tu iria - Puli. Ap ar trei asp ecte: a. Ptrunderea
cmp iei pe culoarele v ilor (ndeosebi pe Barcu, Criul Negru, Criul Alb i
Cigh er) la niv elul luncii i terasei inferioare din cadrul acestora, b. Dealurile
care sunt nc bine mp durite se termin ap roap e brusc deasup ra trep telor
mai nalte ale cmp iei p e care se afl diverse culturi (cereale, livezi, vii). Pe
tot acest parcurs contactul se afl la 150 180 m marcnd diferene evidente
sub rap ort hip sometric, structural, n folosina terenurilor; p e el se nir cel
mai n alt aliniament al aezrilor din cmp ie. ntre iria i Puli, M unii
Zarand, cu nlimi de 400 500 m, se termin p rintr-un glacis vitico l
imp ortant cu desfurare la 110 130 m;
la sud de M ure limita i p streaz caracterul sinuos, cu ptrunderi mari
spre est pe culoarele vilor Bega, Timi, Pogni, Brzava, Cara ceea ce
face ca limea ei s fie de p este 150 km. n dreptul princip alelor subuniti
deluroase contactul variaz fie c ap are net, subliniat de versani cu p ant
ridicat, fie c este lin nct cu greu se p oate reaiza o delimitare (la sud d e
Pogni). Contactul p oate fi dus la intervalu l hip sometric de 150 180 m (la
180 200 m la sud de Pogni unde exist mai multe glacisuri extinse).
n cercetarea geografic a cmp iei se p ot sep ara dou categorii de studii: unele
referitoare la analize p e comp onente geo grafice i limitate la anumite sectoare (ndeosebi
n bazinul Criurilor) i altele care s-au referit la ntreaga cmp ie. ntre acestea din urm
sunt lucrrile lui t. Manciulea (1923 - 1938), L. Somean (1938, 1939), V. M ihilescu
(1966), P. Cote (1967), Al. Savu (1958), Gh. M hra (1973), I. Berindei (1974), Gr.
Posea (1988, 1992, 1995, 1997). La acestea se adau g cap itole nsemnate din M onografia
geo grafic a Romniei (1961), Geografia Romniei (vol.I, 1983 ; vol. IV, 1992), teze de
doctorat asup ra unor subuniti din cmp ie (Gh. M hra, A. Bogdan, V. Ardelea, Iano I.)
sau din regiun i limitrofe n care sun analizate p robleme ce imp lic i sp aiul cmpiei (E.
Vesp remeanu, Aurora Posea, 1977, Gh. M hra 1977, P. Tudoran 1983) etc.
2. Elemente de geologie i evoluie paleogeografic
Cmp ia de Vest face p arte din Dep resiunea Panonic format la mijlo cul
neozoicului p rin fragmentaera i coborrea sectorului cristalin din vestul Carp ailor
Occidentali. Ulterior a fost bazin de sedimentare n care s-au acumulat formaiuni
detritice cu grosimi variate. Deci n alctuirea geoo gic a acesteia intr un fund ament i o
sup rastructur sedimentar.
2.1.
Fundamentul (p roterozoic p aleozoic- mezozoic) este constituit din
isturi cristaline i dep ozite cretacice. Definitivarea structurii lor s-a
realizat de ctre micrile laramice. Ulterior el a fost fragmentat de un
sistem de falii cu desfurare aproap e p erp endicular. Exist falii
orientate nord-sud (specifice regiunii p anonice) ntre care cele care trec
p e la Carei Oradea (V); Arad i Timioara (M . Sndulescu). Ele sep ar

un domeniu vestic p uternic afundat de altul estic format din b locuri cu


p oziie diferit p e vertical. Blocurile sunt sep arate de falii dezvoltate de
la est la vest (valii carp atice). Exist blocuri mult coborte cu caracter de
grab en (n lungu l Someulu i, Criului R epede, Criului Negru, Criului
Alb, Begi, Timiului etc.) ntre care se afl blo curi ridicate (frecv ent n
p relungirea masiv elor carp atice).
2.2.
Sedimentarul neozoic, n cond iiile un ei astfel de poziii a blocurilor din
fundament, va avea grosimi deosebite. n cadrul grab enelor atin ge 3000
5000 m p e cnd n drep tul blocurilor horst doar cteva sute de metri.
Exist dou cicluri de sedimentare:
helveian sarmaian cu dep ozite variate, ce au grosimi mari n grabene;
sunt gresii, argile, nisipuri, calcare, tufuri dep use n regim marin sau
lacustru; micrile d e la finele sarmaianu lui au exondat regiunea.
Ponianul marcheaz o nou transgersiune p e fondul unei subsidene active
(mai ales n grab ene); se acumu leaz nisip uri, pietriuri, argile, marne.
Din dacian (micrile attice) i mai ales la finele romanianulu i(micrile
valahe) ridic difereniat regiunea care devin e treptat o cmpie mltinoas
cu sectoare lacustre (ndeosebi grabene) unde subsidena este activ n
anumite faze i spre care se ndrep tau rurile ce veneau din Munii Ap useni
i M unii Banatului. Acestea aduc cantiti mari d e aluviuni p e care le d ep un
formnd (n cuaternar) cmp ii nalte de glacis n p relungirea sp re vest a
teraselor din dealuri i mun i.
2.3 Micrile tectonice din faza valah care au n lat munii s-au reflectat i n
sp aiul Cmp iei de Vest p rintr-un joc p e vertical al blocurilor. Ca urmare unele au
suferit ridicri slabe, altele subsidene iar lo cal (la sud d e Mure) cuvertura sedimentar a
cp tat o ondulare-cutare. Tot un reflex al acestui joc al b locurilor din adn c sunt i
micrile seismice care se manifest la anumite intervale d e timp (mai ales la sud de
Mure dup anul 1990).
3. Relieful
3.1. Elemente morfografice i morfometrice
Pe ansamblu este o unitate de cmp ie neted d esfurat ntre 90 i 200 . La nord de
Salonta altitudinile sunt ntre 100 i 140 m i doar la contactul cu dealurile urc la 150
160 m. La sud de Salonta p e de-o p arte se afl sectoarele cele mai coborte de 90 100 m
(n bazinul Criului, ntre M ure i Brzava cu accent p e Timi i Bega), iar p e de alta
cmp ii nalte lng d ealuri la 140 160 m ce urc uneori sp re acestea p n la 200 m.
Altimetric domin treapta de 90 110 m n jumtatea vestic a cmp iei i cea de
120 160 m n cea estic ceea ce ind ic o cdere general spre vest.
Caracteristicile morfo lo gice sunt dep endente de modul d e formare pe ansamb lu i
local a cmp iei. A rezultat p rintr-un proces continuu de acumu lare a unui volum imens de
materiale crate de ruri din Carp ai i dep use sub forma unor conuri de aluviuni mai
mult sau mai puin ap latisate. Ceea ce a difereniat acest p roces, determinnd o serie de
deosebiri n fizionomia regional a cmp iilor au fost: - poziia ariilor de subsiden,
succesiunea n timp a intensitii lsrii i felu l aluviunilor crate. Ca urmare n Cmp ia
de Vest p ot fi sep arate mai multe tipuri i subtipuri genetice.
Dup Gr. Posea (1992) acestea sunt:

Cmpii nalte n cea mai mare msur cu p oziie subcolinar situate


frecvent la 120 180 m i care do min alb iile rurilor cu 10 25 m. Gen etic
includ cteva subtip uri cmpiile de glacis (ntre Criul Rep ede i Teuz, p e
stnga Barculu i, la contactul cu Dealurile Crasnei i Codru lui, ale Munilor
Oa i Zarand etc.) cu caracter eroziv sau aluvio-p roluvial; cmpii
piemontane (cmp iile Vin ga vech i con caluvial al M ureului, Cigher p e
conul acestui ru construit n nordul M . Zarand, Buziaului p e conul
Pogniului i Brzavei pe conul rulu i omonim); cmpii de terase la ieirea
din muni a p rincip alelor ruri n cadrul golfurilor dep resionare; sunt
formate din 1-3 terase al cror p od se lrgete foarte mult aval (p e stnga
Criului Alb, p e Bega sub Podiul Lipovei, pe stnga timiului n aval d e
Caransebe etc), cmpii tabulare cu loess care la origine au avut caracter
p iemontan (conuri de aluviun i) dar care n timp au fost acoperite de nip uri
sau loess; sunt nconjurate de cmp ii joase (Cmp iile Carei, Ndlac, Arad
etc.).
Cmpii joase desfurate n regiun ile coborte unde subsiden a nc activ a
imp us un intens proces de aluvionare. Se afl la o altitudine de 90 100 m.
Uneori se rid ic deasup ra albiilor cu civa metri reprezentnd lungi n alte
p e Criul Alb, Criul Negru, Timi sau p artea terminal a terasei inferioare
(pe dreapta Someului i p e stnga Crasnei). Alteori se alf la nivelu l albiilor
sau chiar sub acestea (ntre ele i alb ii se interp un grinduri de nisip ). De
exemp lu Cmp ia Timiului Inferior, Cmp ia Salontei. Sunt cmp ii care n
lipsa drenajului au caracter mltinoas. Pn la ndigu ire erau frecvent
inundate la creterile de nivel ale rurilor.
3.2. Trepte de relief . Dei p e ansamblu Cmp ia de Vest ap are ca o ntins sup rafa
cu o n etezime mare, n d etaliu p ot fi sep arate forme de relief care se disp un etajat i care
au rezultat di p leistocenul mediu p n n p rezent.
Piemonturi. Sunt conuri aluviale (Cmp ii p iemontane) extinse, acumulate n
sectoare n care subsidena era mia p uin activ. Gr. Posea indic astfel de tip uri de relief
la Carei (conurile Tisei i Someulu i) i cele construite de M ure la ieirea din dealuri
Vin ga (n structura ei N. M ihil, N. Pop escu, 1988 au separat n baz un co mplex de
pietriuri i bolovniuri i un co mp lex sup erior nisipo-argilos ech ivalente unor nivele de
terase din dealuri), Arad i Jimbolia (dou conuri coresp unztoare terasei a doua).
Glacisurile cu origine v ariat (de eroziune, aluviale, p roluviale) ap ar la contactul cu
dealurile i munii. C ei care au studiat diferitele sectoare ale Cmp iei de vest au separat n
sp aiul acesteia p atru generaii de glacisuri care se racordeaz cu terasele rurilor.
Dezvoltarea mare a lor a dus frecv ent la individualizarea unor cmpii de glacis.
Tera sele exist n lun gul rurilor mari numai n cmpiile nalte i la contactul cu
dealurile. Sp re vest ele coboar i p odul se lete pn se confund cu nivelul cmp iei
sau trec n n ivele de glacisuri. Exist un numr d e 1-5 terase diferite de la un ru la altul:
dup Gr. Posea 4 la Timi, Mure, Criuri, Crasna, 3 p e Some i 2 p e Brzava etc. Se
desfoar p redominant p e partea stng, rurile suferind o d ep lasare spre dreap ta de
unde i nclinarea p odurilor teraselor sp re nord. nlimea, extensiunea i modu l de
trecere n cmpie sunt diferite. Dup Gr. Posea (1992), p rin generalizare, acestea sunt:
terasa de 4 10 m n gust, se p ierde rep ede n cmpie la nivelul luncii; terasa de 10 25
m , n cmp ie are dezvoltarea cea mai mare, nainteaz sp re vest cel mai mult trecnd n

nivelul glacisului inferior; terasa de 30 35 m, este mai slab d ezvoltat i trece n


cmp iile de glacis; terasa de 45 60 m larg desfurat ntre Criul Repede i Timi;
trece la margine d ealurilor n cel mai nalt glacis din cmp ie.
n dep ozitul de aluviuni se sep ar din orizontul bazal cu p ietriuri grosiere i unul
sup erior cu nisip uri, p ietriuri mrunte i argile.
Peste acesta se alf un orizont de argil roie (t 30-35 m i t 45-60 m) i loessuri sau
dep ozite loessoide.
n formarea teraselor importan au avut: - rid icrile sacad ate ale regiun ii deluroase,
lsrile n cmpie i oscilaiile climatice n p leistocenul sup erior-holoce. Prin sintetizarea
datelor diferiilor autori Gr. Posea (1992) stabilete urmtorul sistem de terase: t 45-60m
riss, t 30-35 m wurm II, t 4-10m wurm III.
Luncile au caracteristici diferite n cele dou categorii de cmp ie. n cele nalte au
maluri ev idente, grinduri, una-dou trep te, albii p rsite, belciuge, p op ine, couri aluviale
ale afluen ilor etc. n cmp iile joase malurile lip sesc sau sunt slab conturate; lateral de
albia p rop riu-zis sunt numeroase albii p rsite sau prin care ap a circul la revrsri, ap oi
bli n sectoarele mai joase. n ultimele dou secole s-au reliazat numeroase canale de
desecare, d iguri, ramblee, etc. n alctuire domin nisip urile, p ietriurile mrunte; n ele
s-a indentificat un nivel de arbori foarte groi p arial carbonizai. Sunt de vrst holocen.
3.3. Procesele g eomorfologice actua le sunt deosebite n cele dou tip uri de uniti
ale cmpiei. n cele nalte se produc pluvio-denudarea, forme simple de iro ire, n albiile
rurilor eroziune lateral i aluvionri, iar p e p odurile interfluviale p rocese eoliene
(Carei) i de tasare. n cmpiile jo ase sunt sp ecifice revrsrile, aluvionrile bo gate,
colmatarea sp aiilor dep resionare; p e cmp urile cu exces de umiditate i argiloase ap ar
salinizri i crparea i deco jirea.
3.4. Evoluia reelei hidrografice s-a nfptuit sub influena a do i factori
aluvionarea bogat ce a dus la formarea unor conuri aluviale extinse, la ridicarea
nivelului alb iei i la procese de divagare i variaia n timp a intensitii centrelor de
subsiden. Cele mai multe mod ificri s-au p rodus n cmp iile joase.
Someul de la un curs spre SV, p e valea Ierului i-a mutat albia sp re NV i ap oi n
cteva faze sp re vest.
Barcul s-a dep lasat tot timp ul sp re dreapta, Criul Rep ede a p endulat cnd sp re
Barcu (NV) cnd spre vest. Criul Negru a curs i sp re sud-vest ctre Criul Alb.
Mureul a avut albii spre NV, V i SV dezvoltnd de fiecare d at conuri aluviale extinse.
Timiul a p endulat ntre o albie sp re Bega i alta ctre sud etc. ncepnd cu finalul
secolului al XVIII-lea, dar mai ales n secolul XX, p entru valorificarea spaiului agricol
i eliminarea revrsrilor n ntreaga cmp ie au fost amenajate canale de legtur ntre
arterele h idro grafice p rincip ale, canale de colectare a ap ei afluenilor cu regim torenial
ce vin din d ealuri; s-au construit diguri i corectat unele sectoare d e albie, s-au fcut
canalizri (Bega, Ier, Homorod, Crasna, Brzava etc.).
4. Clima
Prin p oziia geo grafic face p arte din zona de clim temp erat p rin altitudine i
relief din tip ul de climat de cmp ie, iar prin localizare se afl n aria influenelor
oceanice.

4.1. Factorii g enetici a i climei


Desfurarea p e mai mult de 30 de latitudine face ca valorile radiaiei solare s
2
2
scad de la 125 Kcal/cm (la sud de Timioara) la 117,5 Kcal/cm (n nordu l cmp iei)
aceasta n condiiile n care nu mrul de ore d e strlucire a Soarelui se micoreaz n
acelai sens de la p este 2200 la sub 2000. n timp ul anului , n semestrul cald se
2
2
nregistreaz tre 87,5 Kcal/cm (N) i 92,5 Kcal/cm (SV) n cond iiile unui domin at cer
senin cu 1400 i resp ectiv 1550 ore de strlucire a Soarelu i. n sezonul rece exist o mai
mare o mo genitate, cerul fiind n mare msur acop erit (doar 600 650 ore d e strlucire a
Soarelui) maximu l fiind n regiunea Timioarei. Pe lun i, v alorile cele mai ridicate sunt n
august sep tembrie, iar n cele mai sczute n ianuarie i decembrie.
Circulaia maselor de aer este dominat vestic facilitat de d eschiderea larg p e
aceast direcie. Ea cunoate o p ondere diferit sp aial i n timp p e trei coordonate din
sud-vest (mase umede, calde med iteraneen e), vest (mase umede i rcoroase) i nord-vest
(reci i umede). Uneori p trund i mase reci p olare i nord-estice care p roduc scderi de
temep ratur i mai rar fenomene de v iscol. Prezena slab a acestora n rap ort cu alte
regiuni d in ar se d atorete desfurr arcului carp atic care constituie o barier p e
direcia p rop agrii lor. Netezimea cmp iei i uniformitatea peisajelor imp un desfurarea
relativ unitar a v alorilor elementelor meteorolo gice i mai slab separare de top oclimate.
4.2.Potenialul termic, relev at p rin valori mod erate, indic veri calde dar nu
fierbini, cu un numr restrns de intervale secetoase i de uscciune, toamne lungi, ierni
scurte i cu p uine zile geroase i p rimveri timpurii. Desfurarea izotermelor este
ap roap e p aralel i ca disp unere n scdere de la vest la est.
Izotermele anuale sunt: 11 C n sud (ln g grani, ntre Bega i Brzava), 10 C n
dealuri (n sud) i n vecintatea contactului acestora cu cmpia p n la sud de C arei, i 9
Cn nord la contactul C mpiei cu dealurile i cu M unii Oa. Deci o scdere a
temp eraturii medii anuale d e la SV ctre N (10,9 C la Timioara i 9,7 C la Satu M are).
Situaii ap rop iate ap ar n mersul izotermelor lunilor d e iarn i var. n ianuarie (luna
cea mai rece) izoterma de - 1 C nconjo ar un areal n sud (cmp iile Timi i Gtaia), cea
de - 2 C se afl ncep nd din dreptrul Dealurilor Lip ovei i p n la sud de Carei la
marginea estic a cmp iei, iar cea de -3 C n extremitatea nordic. Deci trei arelae
distincte n sud: sub - 1 C, n cea mai mare parte a cmp iei, ntre -1 C i - 2 C i do ar n
cmp iile Carei i Someulu i ntre -2 C i -3 C (Timioara -1,2 C; Satu Mare -2,5 C).
Dac n sud doar n ianuarie media este negativ (decembrie i februarie au valori med ii
pozitive) n nord n toate lunile din timp ul iern ii mediile sunt negative. Izotermele lun ii
iulie sunt: 22 C n sud-vest (o fie ntre Jimbolia i Oravia), 21 C n estul cmp iei
(ln g dealuri, d in sud i p n ap roap e de Valea lu i Mihai), 20 C la contactul cu
dealurile Silv aniei i Munii Oa (21,6 C la Timioara i 20,3 C la Satu Mare). n timp ul
anului diferen ele mediilor de la o lun la alta sunt de 1-2 C iar n cele de ian i var i
4-5 C primvara i toamna. Totodat se menine scderea cu 2-2,5 C ntre regiunile
sudice i cele nordice. i ceilali p arametrii termici reflect diferena dintre cmpiile de
la sud i nord de M ure. Temperaturile absolute maxime sunt p este 40 C la sud
(Jimbolia 42,5 C la 1.07.1950) reflectnd frecv ena maselor de aer trop icale i sub
aceast valoare la nord (39,4 C la Satu M are 16.08.1952). Temperaturile minime zilnice
0 sunt n sud ntre u ltima d ecad a lun ii februarie (la Jimbolia chiar mai devreme din a
doua decad) i p n la fin ele lui decembrie, iar la nord ntre p rima d ecad a lun ii martie
i ncep utul lui decembrie, d eci o d iferen de 1-2 sptmnie.

n sud sunt p este 280 zile fr nghe care este p osibil ntre sfritul lui octombrie i
ap rilie (93 la Timioara), cca. 20 zile de iarn, cca. 100 zile cu temperaturi 30 C (37
zile la Timioara). n nord zilele cu nghe dep esc valoarea de 100 (103 la Satu M are),
cele de iarn sunt n jur de 206, cele de var sub 25 iar cele trop icale de p n n 20. Dac
n sud suma anual a temperaturilor mai mari de 5 C, indicator de favorabilitate a
culturilor agricole, d epete 3500 (n p este 240 zile), n nord acesta ajunge la 3500 (n
peste 240 zile).
Amplitudinile termice sunt de 27 C n nord i 29 C n sud, iar cele absolute ntre
69 i 70 C n nord i 72-76 C n sud; ele relev caracterul continental al climatului dar
mai moderat n rap ort cu Cmpia Romn.
n rap ort cu valorile temperaturilor nregistrate n aer la nivelu l solulu i mediile
acestora p e de o p arte sunt mai ridicate cu 2-3 C, iar p e de alt p arte scad cu 2-5 C de la
sud la nord (temp eraturile anuale 13 C fa de 11 C; n ianuarie - 2 C fa de -3 C, n
iulie 27 C fa de 25 C).
4.3. Regimul precipitaiilor este dep endent de circulaia maselor de aer ce asigur
cantiti anuale ridicate care valoric cresc de la sub 550 mm (n vest i sud-vest) la p este
650 mm la contactul cu dealurile i n nord. Ele cad n cca. 130 150 zile. n timp ul
anului intervalul p loios dureaz n mai i p n n august fiind legat de frecvena maselor
de aer ocean ic. Can itile lun are cele mai ridicate sunt n iunie (p este 80 mm n sud i 7580 mm n nord) i mai (n jur de 70 mm); valorile ridicate d in iulie i au gust (50-70 mm)
se datoresc n bun p arte p loilor de natur convectiv. La nord d e Oradea, p recipitaiile
reduse se p roduc n septembrie-noiembrie i ianuarie- ap rilie cnd cad sub 45 mm; ntre
ele n decembrie se nregistreaz un al do ilea maxim (50 60 mm). n centrul i mai ales
n sudul cmpiei dup un sep tembrie cu p loi p uine urmeaz trei luni (octombriedecembrie) cu 40 55 mm (maximu m n octombrie) legat de activitatea ciclonal
mediteranean i un interval ianu arie-ap rilie n jur de 40 mm.
Fa de valorile med ii anuale sunt ani cu p recipitaii p uine (n jur d e 400 mm) i ani
n care se p oate ajun ge la p este 1000 mm. n aceeai msur sunt lun i n care datorit
unor p loi toreniale sau a unor p loi de lung durat se ajunge la cantiti zilnice ce
dep esc de mai multe ori valoarea med ie (la Satu Mare n mai 1970 ntr-o singur zi au
czut 127,1 mm ce au p rovocat ridicarea rap id a nivelului ap elor rurilor i inundaii de
prop orii; n sud maxime n 24 de ore care au dep it de cteva ori media lunar au fost:
100 mm la Timioara la 1.06.1915, 127,1 mm la Crp ini n 8.07.1950). Sunt i ani
secetoi n care v aloarea p recipitaiilor d in unele luni este de sub 10 mm i chiar 0 mm.
Vara p recip itaiile au ad ese caracter torenial (averse) nsoite de cd eri d e grind in.
De ele se leag i cantitile maxime nregistrate n 24 ore. n sezonul rece p recipitaiile
sub form de zp ad se p roduc n 15-20 zile n sud i n p este 20 zile n nord ntr-un
interval p osibil din decembrie i p n la ncep utul lui martie. Stratul de zp ad este
subire i rezist cca. 20-40 zile concentrate n ianuarie i februarie (mai lun g n nordul
cmp iei).
Cantitile de p recip itaii anuale de 550 650 mm sunt sub nivelul pierderii de ap
prin evap otransp iraie (mai ales n vest). Ca urmare deficitul de umid itate i secetele sunt
frecvente.
4.4. Fenomenele atmosferice au o dezvoltare inegal n timp i scad de la estul la
vestul sau nordul la sudul cmp iei. Bruma este frecvent n lunile de toamn (X, XI) i

primvar (III), viscolul este rar (0 2 zile), chiciura (3-5 zile), poleiu l (2-5 zile), ceaa
(40-45 zile), secetele (15-25 zile).
Diferenieri climatice. Se disting dou subuniti climatice: nordic i central
sudic. Trecerea ntre ele se realizeaz ntre Criul Rep ede i Barcu. Subunitatea nordic
(Somean ) n condiiile un ei valori mai reduse de rad iaie i a frecven ei maselor p olare,
are un climat mai rece, mai umed, ierni mai lun gi, posibiliti de v iscole i de fenomene
de iarn mai mari. Subunitatea central-sudic intr sub cmp ul de aciune a maselor
sudice (mediteraneene) ce asigur un al do ilea maxim de p recip itaii ev ident, temperaturi
mai ridicate dect n nord, un interval clduros mai lun g, ierni blnde i treceri rap ide la
primvar.
5. Apele
Poziia geo grafic a cmp iei n sectorul fin al al unor mari bazine hidro grafice,
alctuirea p etrografic (roci sedimentare p ermeabile) favorabil infiltrrii i depozitrii
unor volume nsemnate de ap ca i climatul umed (550 650 mm) asigur un p otenial
hidric bogat i variat.
5.1. Apele d e suprafa sunt rep rezentate de o reea hidro grafic destul de
ramificat, numeroase canale i cteva lacuri. Ele se ncadreaz n cea mai mare msur
n grup a rurilor d e vest tributare Tisei; doar Timiul i Caraul ajun g direct n Dunre
(grup a hidrografic de sud-vest). Sistemul hidrografic este alctuit din trei generaii. M ai
nti sunt rurile alohtone mari care i au obria n C arp ai. Sunt cele mai mari, au alb ii
i lunci extinse, deb ite imp ortante n tot timpul anului. Se n cadreaz Someul, Barcul,
Criul Rep ede, Criul Alb, M ureul, Bega, Timiul, Brzava i Caraul. A dou a gen eraie
i are bazinul sup erior n Dealurile de Vest sau n M. Oa i M . Zarand i cea mai mare
desfuraer n cmp ie. Sunt ruri cu ap mai p uina, cu albii mai mici dar care la viituri
provoac frecvent revrsri n lun c (Tur, tur, Crasna, Teuz, Cigher, B ega Veche,
Pogni, M oravia etc). Cel de-al treilea grup este rep rezentat de p raie care-i au tot
bazinul cn cmp ie, obria fiind la marginea dealurilor sau n cmp iile de glacis. M ulte
dintre ele p arcurg alb ii vech i prsite de Some, Criuri, M ure, Timi. ntre acestea sunt
Egh er, Ier, Aranca, Timiana, Bega Mic, Timiul Mort, Agriul etc.
Cea mai mare p arte a rurilor din cmpie au cursul can alizat i n cadrat de d iguri
care limiteaz inunadiile de prop orii la viturile importante. Se adaug mai multe canale
ce colecteaz apa vilor cu scurgere temp orar sau intermitent din cmp iile de glacis sau
care vin din regiun ea deluro as. Exist i canale de legtur ntre rurile p rincip ale.
Sistemul de canale a ncep ut a fi amenajat la finele seco lului al XVIII-lea, d ar cele mai
multe s-au realizat n secolul trecut. n p rezent p rin acesta se p oate asigura un control
riguros asup ra undelor de viitur limitnd p robabilitatea p roducerii de inundaii p e
sup rafee extinse. De asemenea p rin ele s-a realizat drenarea excesului de ap din
cmp iile joase dar i p osibilitatea efecturii de irigaii n intervalele secetoase.
Dac se ine cont de tot ansamblul de albii p rin care se asigur circulaia apelor de
sup rafa (p ermanente sau temp orare) atunci valoarea densitii reelei hidrogrfice se va
2
situa n jurul valorii de 1 km/k m . exist ns sectoare n care domin cmp urile slab
2
fragmentate unde valoarea scad e sub 0,4 k m/km i arii de convergen hidro grafic ce
2
dep esc 1 km/km . dac se elimin din calcul canalele i albiile cu scurgere intermitent
atunci n cup rinsul cmp iei ap ar dou situaii: sectoare de confluen concentrate n

cmp iile joase unde densitatea ajun ge la 0,5 km/k m i v aste sp aii n care aceasta este
ntre 0 i 0,1 km/km2.
Alimentarea reelei h idrografice este domin ant legat de p recip itaii. Ap ortul din
ap e subterane este mai evident la contactul cu dealurile sau din izvoarele d e la baza
glacisurilor sau teraselor (n est). n cmp iile joase und e p nza freatic este la sup rafa ea
rep rezint o surs important n alimentarea p raielor i a cursurilor instalate pe albii
prsite.
Regimul scurgerii fiind condiionat n cea mai mare msur de p recip itaii va
reflecta oscilaiile cd erii acestora n timp ul anului. Situaiile sunt elocvente la rurile mai
mici cu bazine n cmpie, cmpie i dealuri sau cmpie, dealuri C arp aii Occidentali. La
acestea n scurgere apar evidente dou intervale cu debite bogate p rimvara legat de
precip itaii bogate (sfritul lui ap rilie - iunie) i iarna determinat de top iri brute ale
zp ezii n condiile unor invazii de mase de aer mediteraneene (mai ales n februarie).
Cele dou intervale relaltiv aprop iate ca p ondere nsumeaz ntre 70 i 80% din totalul
scurgerii. Unele p loi de var bogate p ot imp une viituri scurte, unele cu d ebite mari ce dau
revrsri. Ele asigur un volum al scurgerii de 10 15%. n celelalte luni scurgerea este
mic (mai ales n au gust - octombrie). O situaie ap arte o au Someul i Mureul care i
au obriile n Carp aii Orientali i i d ezvolt bazine hidrografice p e mai mu lte uniti
naturale (de munte i d ealuri). Ca urmare prin sectorul inferior, care se desfoar n
Cmp ia de Vest, se scurg ap e ce rezult din toate acestea. Ca urmare regimul deb itelor va
fi extrem de comp lex reflectnd o multitudine de mod aliti de realizare pe tronsoane a
scurgerii. nsemnate sunt p onderea mai mare a scurgerii de p rimvar (cu cel p uin 5%
fa de celelalte ruri), deb ite bogate i nivele crescute n cele mai multe luni din an. La
3
aceste ruri debitele medii sunt foarte mari (Someul la Satu M are 123 m /s, M ureul la
3
3
Ndlac 191 m /s), la Criuri ele sunt n jur de 25 m /s (Criul Rep ede la Oradea 25,6
3
3
3
m /s, Criul Negru la Zerind 31,4 m /s, Criul Alb la Chiinu Cri 24,9 m /s) la rurile
3
3
cu bazin sup erior n dealuri sau n munii limitrofi sub 10 m /s (Tut la Turulung 8,8 m /s,
Crasna 5,23 m3/s, Barcu la Slard, 6,2 m3/s, Bega 7,2 m3/s, Brzava i Parto 7,2 m3/s),
3
3
iar la rurile cele mai mici, din cmp ie ntre 0,5 i 3 m /s (mai nsemnate sunt 2,47 m /s
3
3
la Ier, Bega Veche 3 m /s, M oravia 0,9 m /s).
Precip itaiile bo gate czute n timp scurt au dat frecvent debite foarte mari ce au
dep it de 20 60 ori valoarea medie de unele legndu-se inund aii p e sup rafee extinse
(3343 m3/s la Some la 15 mai 1970, Crasna 342 m3/s la 12 iunie 1970; Barcu 240 m3/s
3
3
la 9 februarie 1966, Criul Repede 820 m /s n ap rilie 1932, Criul Negru 678 m /s la 25
3
iunie 1980, Criul Alb 566 v la 15 iunie 1974, M ure 2230 m /s la 19 mai 1970, B ega
218 m3/s la 15 februarie 1988, Timi 1420 m3 /s la 13 mai 1966, Brzava 136 m3/s la 1
3
iunie 1966 i Moravia 116 m /s la 3 iulie 1975). Op us acestora, n anii cei mai secetoi
3
3
debitele n-au dep it 15 m /s la M ure, 5 m /s la Some, iar celelalte ruri mai mari s-au
3
situat sub 1 m /s; rurile mici secnd n mare p arte. De aici rezult tolul deosebit pe care-l
are reeaua de can alizare ce asigur n p rezent nu numai regularizarea debitelor mari dar
i p osibilitile de irigare p e spaii ntinse
Rurile transp ort cantiti mari d e aluviuni (do minant fiind, n suspensie) care la
debite lichide med ii sunt de 135,6 Kg/s la Some, 3,5 K g/s la Barcu, 7,48 Kg/s la Criul
Rep ede, 11,4 Kg/s la Criul Alb, 12,8 Kg/s la Bega etc.
5.2. Apele subterane sunt cantonate la ad ncimi d iferite i au caracteristici dinamice
i chimice deoseb ite. Cele cu caracter freatic se dezvolt de la 0,5 m la 20 m. Sunt

prezente la baza teraselor i glacisurilor n cmp iile n alte, la baza conurilor aluviale, a
dep ozitelor loessoide; adncimea este de civa metri sunt p otabile i dep endente de
regimul p recip itaiilor. Ap ele din cmp iile joase sunt la 0,5 m ceea ce face ca n
condiiile unor p recipitaii bogate nivelu l freatic s se ridice la sup rafaa acestora
ntreinnd excesul de umiditate. Ele au o dinamic redus, un grad de mineralizare mai
ridicat i o stare de p otabilitate redus.
Apele de adn cime se gsesc la diferite niv ele mai ales n formaiunile p anonien e i
mezozoice. Au n marea majoritate a situaiilor caracter artezian i ascensional, au debite
bogate, sunt min eralizate (srate, sulfuroase, bicarbonatate etc.), unele sunt radioactive,
0
au caracter termal (temp eraturi de la 30 la 90 ). Ap ar la zi fie p e aliniamentele unor lin ii
de falie (Felix, 1 M ai, Tinca, Timioara etc.), fie n foraje. Sunt folosite n scop balnear n
cadrul celor dou staiuni, n trandurile organizate i s-a ncercat la nclzirea unor
locuine. n mai multe lo curi exist i izvoare min erale, apa fiind folosit p e p lan local
(Puli, Lip ova, Buzia, Chiineu-Cri, M acrea etc.).
5.3. Lacurile i suprafeele mltinoase, destul de numeroase n trecut, au fost n
cea mai mare msur drenate. Se mai p streaz n Cmp ia Carei, (n microd ep resiunile
dintre dune), n bazinul Criului la Cefa, Inand, Homorod (ca heleteu), mai multe iazuri
n cmpiile de glacis, bli n lunci i n fostele mlatini (Satchinez) etc.
6. Vegetaia i fauna
Lumea v egetal i an imal existent n p rezent este rezultatul interferrii n timp a
aciun ii mai multor factori cu caracter general (evo luia lor n holocen p e msura
schimbrilor climatice de la p eriglaciarul de la finele pleistocenului la temperat cu
nuane mai aride sau mai umed e; caracteristicile actuale ale climatului mai rcoros de la
sud la nord i mai u med de la vest ctre est etc.) sau local (excesul de u miditate sau de
sruri, prezena nisip urilor, intervenia omului diferen iat region al). n aceste condiii n
Cmp ia de Vest se separ dou zone de vegetaie.
6.1. Silvostepa se afl la vest de alin iamentul Carei (N) Oradea (V) Arad (E)
Timioara Deta i se anexeaz p e cmpiile jo ase. n alctuire intr ierburi (p iu,
colilie) i p lcuri de stejar brumriu, stejar p ufos (la sud de Criul Alb) i stejar
pedunculat (la nord). Se ad au g local asociaii de p lante, de p ajiti iubitoare de umid itate,
de srtur sau p e nisipuri.
6.2. Zona de pdure ocup p artea de est i de nord a cmp iei mai ales n sp aiul
unitilor mai nalte ale acesteia. n alctuire p recump nesc grnia, cerul la care se
adau g stejaru l p edunculat (n nord), frasinul, teiu l, ararul ttrsc, ulmul etc.; arbutii
sunt reprezentai de crp ini, mojdrean, p ducel, porumbar, sn ger etc., iar ca ierburi
diverse graminee. n lun gul luncilor rurilor exist o bo gat vegetaie sp ecific zvoaielor
(p lop , salcie, arbuti i ierburi hidrofile). Pdurile au fost n cea mai mare msur
defriate, p e aceste terenuri cu soluri fertile practicndu-se n p rezent diverse culturi. Au
rmas concentrate n lun gul vilor (mai ales ca zvoaie).
6.3. Lumea animal este rep rezentat n silvostep p rin roztoare (oareci d e cmp ,
pop ndi, hrciogi, iepuri, etc.), p sri (p otrnichea i p rep elia i mai nou drop ia etc.), n
pduri cp rioare, mistrei, iepuri, vulpi etc. i multe sp ecii d e p sri (ciocnitori, cu ci,
mierle, oimi etic), iar n apa rurilor (scobar, mrean, caras, crap , somn, clean) i
lacurilor (crap , p ltic, tiuc, babuc, bib an etc.).

10

6.4. Exist cteva rezervaii la B ile Felix i 1 Mai sunt ocrotite nufrul
Nymphaea lotus terminalis i gasteropodul Melanopsis perreyssi, iar la Satchin ez diverse
sp ecii de p sri de balt i mlatin (egreta mic, loptarul, strci etc.).
7. S olurile
Condiiile climatice, de umid itate, roc i chiar relief au terminat o d iversitate de
tip uri de soluri ce ap arin la mai mu lte clase. R egional acestea se ncadreaz la nord de
Mure n p rovincia carp ato-crian, iar la sud n cea carp ato-bnean ce fac p arte din
regiunea p edo geo grafic central-european. n cea mai mare p arte sunt soluri cu fertilitate
ridicat.
Molisolurile se afl dominat n vest, subtipurile p rincip ale fiind determinat de
relief, roc i gradul d e umezeal. n cmp iile joase p e terenurile uscate sunt
cernoziomuri (cmp iile Ndlac, Jimbolia, p arial Vin ga), iar p e cele cu umid itate mai
mare cernoziomuri gleizate (cmp iile Timiulu i, Criurilor). La trecerea sp re cmp iile
nalte apar p etice de cernoziomuri cambice. Sunt soluri fertile p rop ice culturilor n
condiiile n care sunt drenate (se elimin excesul de ap ).
Argiluvisolurile au o rspndire mare n cmp iile nalte. n cadrul lor intr solurile
brune, brune luv ice i luv isolurile albice. n nord, n condiiile lo cale ale unu i exces de
umiditate cap t caracter gleizat. Sunt soluri cu fertilitate bun, sup rafeele cu acestea
fiind luate n cultur agricol.
Solurile hidromorfe au o mare rsp ndire fiind legate de excesul d e ap i nivelul
freatic cu p oziie ridicat mai ales n cmpiile joase (Someulu i, Criurilor, Timiului
etc.). n aceast clas se includ lcovitile, solurile gleice i pseudogleice.
Solurile halomorfe sunt legate de arealele cu exces de sruri din cmp iile joase.
Sunt soloneuri, solonceacuri (cmpiile Timiului, Criurilor) folosite p arial p entru
punat.
Vertisolurile ocup areale restrnse n sudul Cmp iei Timiului n regiunea Oraviei
i n Bazinul rulu i Tu fiind legate de substratul argilos.
Psamosolurile ocup areale mai mari n C mp ia Carei unde exist sup rafee extinse
cu nisipuri. Pe ele se cultiv vi de vie sau au fost realizate plantaii forestiere.
Solurile aluviale sunt concentrate n luncile rurilor; sunt fertile fiind fo losite p entru
culturile legumicole.
8. Populaia i aezrile
8.1. date de Geografie istoric
Condiiile naturale sunt prop ice locuirii. Urmele d e cultur material i documentele
istorice dovedesc v echimea locuirii (n c din neolitic) dar i continuitatea i creterea
numrului d e aezri de la o etap istorica la alta.
n mileniile III II B.C. existau aezri nefortificate, ocup aiile d e baz ale
locuitorilor fiind cultura p lantelor i creterea an imalelor. Pentru finalu l milen iului I B.C.
au fost identificate ceti d e p mnt i aezri dacice mari (la Pecica - Ziridava).
n ep oca daco-roman, Cmp ia Banatului fcea p arte din p rovincia Dacia Sup erior
pe cnd n restul cmp iei erau aezrile dacilor liberi. n secolul X n cup rinsul cmp iei se
aflau voievod atele lui Glad (sud) i Menumorut. Existau trei ceti imp ortante (Biharia
reedina lu i Menumorut, Morisena la Timioara), p recum i numeroase aezri

11

concentrate p e de o p arte i de alta a M ureului, ntre M ure i Criul Alb, ntre Criul
Negru i Some, n lungul rurilor Timi i Bega.
Treptat, n sec. XI-XII, regiunea este inclus n regatul maghiar. Din aceast
perioad n documente ap ar date care atest existena mu ltor localiti, structura reelei de
aezri definitivndu-se trep tat p n ctre secolul XVIII. Banatul i Crian a au fost
ocup ate de turci n sec. XVI, nordul cmp iei rmn nd n cadru l Princip atului
Transilvaniei. La sfritul sec. X VIII Cmp ia de Vest n co mp onena Imp eriului Austriac.
Exist mai multe localiti cu ran g de orae (Satu Mare, Carei, Oradea, Salonta, Arad,
Timioara etc.) i o concentrare mare de aezri rurale p e cmp iile nalte, la contactul
acestora cu cmp iile joase p recum i n lun gul p rincip alelor vi p e care erau numeroase
drumuri strvechi de legtura n cmpie sau cu Transilv ania.
n toat aceast perioad au fost colonizai maghiari (sec. XI XIII, XVIII), vabi
(sec. XIX), srbi (XIV) etc. care au creat aezri noi ori s-au stabilit n cadrul aezrilor
existente. Ca urmare reeau a de aezri s-a comp letat trep tat ap rnd i n cmp iile joase.
Dup 1918 sp aiul s-a integrat n teritoriul Romn ieie; un ele aezri prin dezvoltare
au trecut din categoria satelor n aceea a oraelor, iar n med iul rural u ltimile sate s-au
construit dup al doilea rzboi montial p e unele moii exp rop riate cu p op ulaie din
Maramure i Munii Ap useni.
8.2. Date demografice. Cmp ia de Vest este o unitate geo grafic bin e p op ulat.
Numrul de locu itori este n p rezent de cca. 1,8 mil. lo c. (Gr. Posea, 1992) ceea ce
rep rezint ap roap e 8,2% din pop ulaia Ro mniei. Cea mai mare cretere, b azat att p e
sp orul natural ct i p e cel migratoriu a fost dup 1960 n condiiile n care n orae s-a
dezvoltat mult industria care a solicitat fora de munc, o p arte sosind din alte regiun i ale
rii.
Rep artiia valorii d ensitii pop ulaiei reflect n sec. XX, indiferent de
recensmnt, dou caracteristici. M ai nti o anume distribuie a valorilor n concordan
cu calitile mediu lui natural (concentrare p e trep tele mai nalte ale cmp iei, p e terase, p e
contacte i o slab desfurare p e terenurile mai p uin favorabile locuirii fie datorit unei
umiditi mai ridicate fie p rezenei srturilor i nisip urilor). Astfel se disting p atru
categorii: v alori faorte mari n oraele Satu M are, Carei, Oradea, Arad, Timioara (n
2
1992 p este 500 loc./kmp ), valori ridicate n anumite areale de concentrare a aezrilor
rurale mari i n oraele mici (n jurul Timioarei, ntre M ure i Criul Alb, la nord de
Some, ntre Criul Rep ede i Barcu, unde n 1992 erau ntre 75 i 150 loc/km2), valori
2
medii, pe unele culo are de vale (Criul Negru, n 1992 erau ntre 50 i 75 loc/km ) i
2
valori mici (sub 50 lo c./km ) p e ap roape jumtate din cmpie. Cea de-a doua
caracteristic reflect evo luia ascendent p e ansamblu a numru lui d e lo cuitori ceea ce a
imp us i creterea valorii densitii. Astfel comp arativ cu anul 1910 (1912) n aceleai
areale valo are densitii s-a dublat.
Sporul natural p e ansamblu este mai mic, sub niv elul celui p e ar. El este negative
n Cmpiile Criurilor i Banatului i p ozitiv, n jurul valorii p e ar (1) n Cmp ia
Somean (1,5). R egional valori p ozitive sunt i n marile orae i n satele din
vecintatea acestora dup cum v aloarea este mult mai cobort n satele mici dep rtate
de cile de comun icaie i d e orae (-4). Valorile reduse ale acestui indicator
demo grafic reflect dinamica altora i anume: nata litatea redus n mediul rural
(p op ulaie mbtrnit i tradiia naterii unui sin gur cop il) i ap ropiat dar sub media p e
ar (11,9 n 1992) n p rincip alele orae i n satele mari; mortalitatea ridicat att la

12

sate ct i la orae (10-11 n 1992). Creterea numrului de locuitori n orae s-a


datorat (ndeosebi ntre 1960 i 1985) sporului migratoriu stimulat de necesitile unei
exp ansiuni industriale. Flu xurile p rincip ale de p opulaie au fost dinsp re satele mici i
srace din cmpie, din dealurile i munii vecin i dar i din alte regiuni ale rii (Oltenia,
Maramure etc.).
Populaia urban concentrat n 22 de aezri din care 6 cu ran g de municip iu
nsuma n 1995 p este 1 190 000 loc. reprezentnd cca. 5% din totalul p opulaiei
Romniei, 9,1% din totalul p opulaiei urbane i p este 65% din p op ulaia Cmp iei de Vest.
Populaia rural de cca. 600 000 locu itori se afl n p este 670 sate cu mrime
diferit.
Pe grupe de vrst, domin p opulaia adult (ajun ge uneori chiar la 60%) pondere
mai mare avnd-o n oraele p rincip ale i n satele mari din vecintatea acestora.
Pop ulaia ce depete 60 de ani este mai nu meroas n mediu l rural (p este 25%), iar cea
tnr (ndeosebi ntre 15 i 30 ani) n orae.
Structura naional . M area majoritate a p op ulaiei este de origin e romn. n orae
aceasta are o pondere ntre 40 70%. Alturi de romni sunt maghiari (n Arad i n
satele din jude, n cmp ia Carei, Cmp ia Someulu i), germani (au avut o p ondere mare
n p erioda interbelic n Cmp ia Banatului; n p rezent sunt n localitile din cmp iile
Jimboliei, Carei i So meului), slovaci (Nd lac), srbi (n v estul cmp iei Timiulu i) etc.
Cea mai mare p arte din pop ulaia activ este ocup at n orae n industrie i servicii
pe cnd n mediu l urban dominant n activitile agrico le i numai p arial n servicii.
8.3. Aezrile
Oraele sunt p rezente n numr de 22. La fin ele secolulul XIX i p n n anul 1930
au fost doar 6 (Satu Mare, Carei, Oradea, Salonta, Arad i Timioara); ulterior numrul
lor a crescut (10 n 1948, 12 n 1956, 20 dup 1966 i 22 dup 1989). Dup numrul de
locuitori 4 sunt mari (n 1995 Timioara cu 333 049 locuitori, Oradea cu 222 994
locuitori, Aradul cu 187 286 loc. i Satu M are cu 131 077 loc.), 3 au ntre 20 000 i 50
000 loc (Lu goj, Carei i Salonta), 6 au nter 10 000 i 20 000 loc. i 9 ntre 6 000 i 10
000 loc. Deci cea mai mare p arte a p op ulaiei urb ane (72%) este concentrat n 4 centre i
numai 20 % n 15 orae mici.
Din acestea 6 sunt muncip ii care au i funcii complexe. La celelalte p onderea
funciilor industriale agrico le i de servicii variaz mult.
Aezrile rurale sunt vechi, n unele urmele de cultur material atestnd diferite
forme de locu ire nc din neolitic. Prezena lor n docu mente ncepe cu secolul XII-XIII
cele mai multe fiind situate la contactul treptelor de relief (cmp ii de glacis, terase) i n
gen eral n sectoarele mai nalte. Colonizarea cmpiei n mai multe faze cu p op ulaie
maghiar, srb, german, slovac etc. a d eterminat nu numia ap ariia unor noi aezri
dar i imp lantarea unor forme i mrimi v ariate a acestora n funcie d e particularitile
locale ale reliefulu i i de tradiia comunitii resp ective. De abia la sfritul secolu lui
XVIII i n secolul XIX ncep e un p roces co mp lex de restructurare a v etrei satelor imp us
de factorii economici (extinderea terenurilor cu culturi agricole i mai ales div ersificare
lor, desecarea sup rafeelor cu exces de umiditate i realizarea de canale de renaj, creterea
imp ortanei unor drumuri de legtur cu oraele sau cu aezri din regiunile limitrofe
etc.), dar i unele influene strine (p rin colonizarea vabilor n Banat), austriecii au
imp us forma satelor. t. M anciulea (1932) sep ar 5 subtip uri de sate n cmp iile nalte i
3 n cele jo ase. n p rezent se imp un ca structur (Gr. Posea, 1995) tip urile: adunat cu

13

form stradal drep tunghiular (B anat, cmp iile joase ale Criurilor i Someului), adun at
cu reea stradal radial concentric (Cmpia Criurilor, Ierulu i), comp act (Banat) i
rsfirat (p e glacisurile nalte).
Dup numrul de locu itori cele mai mari sate (p este 4000 loc.) sunt cmp iile
Jimboliei, Someulu i (N); satele mijlocii au o dezvoltare mare (cele mici sub 1000 loc.)
sunt n cmp iile de glacis sau n sectoarele din cmpiile joase unde cond iiile naturale nau p ermis dezvoltarea sp aial a lor.
Funcia econo mic domin ant a satelor este cea agrar cu difereniere n cerealier
i creterea animalelor, cerealier-v iticola etc. Se adau ga funcia industrial n un ele sate
unde exist mici un iti de p relucrare a p roduselor agricole sau unde se extrag p etrol,
gaze, materiale de construcie. Dup 1989 a ncep ut s se afirme i cea a serviciilor.
9. Economia
Condiiile naturale d in Cmp ia de Vest au fost i sunt extrem de favorabile
dezvoltrii unei economii agricole comp lexe. Poziia geo grafic a p rincipalelor orae n
rap ort cu regiunile d e producie agricol din cmp ie cu drumurile ce duceau la aezrile
din Carpai i dealuri sau n centrul Europ ei, necesitile vitale ale p op ulaiei au imp us
de-a lungul secolelor dezvoltarea activitilor meteugreti i apoi a celor industriale
(mai ales n direcia produselor alimentare, textile, din lemn i pie de animale). ntr-o
anumit msur resursele de subsol (gaze n aturale, p etrol, ap ele termale, materialele de
construcii) au contribuit la diversificarea activitilor industriale n a doua parte a
secolului XX. Ca urmare, n timp , caracterul agricol al economiei acestei regiun i s-a
modificat n agrar-industrial i local chiar industrial-agrar diversificat.
9.1. Industria are la b az tradiia meteugreasc, p rodusele agricole, unele resurse
de subsol, materii p rime aduse d in alte p ri i de o for de munc calificat.
Industria energetic are ca subramuri exp loatarea p etrolului i a gazelor naturale
n mai mu lte locuri din Cmp ia Banatului (Clacea, Satchinez, andra, Orioara, Varia,
Biled, Teremia M are etc.) i Cmp ia Aradulu i (Turnu, Pecica, eitin, Ndlac) i
producia de energie electric n centrale mici (Timioara, Arad, Oradea folosete
crbunele din Dealurile de Vest, Satu M are).
Metalugriga neferoas are ca unitate uzina de alumin din Oradea care folosete
bauxit n M unii Pdurea Craiului i din import.
Industria construciilor de maini i de prelucrare a meta lelor este concentrat n
princip alele orae Timioara (utilaj electric, agrico l, chimic, minier, p entru industria
laimentar etc.), Arad (vago ane, strunguri etc.), Oradea (maini un elte, utilaj agricol),
Satu M are (utilaj minier, chimic, ap arate p entru uz gosp odresc etc.).
Industria chimic este destul de diversificat ca subramuri care n p rezent sunt ntrun p roces de schimb are. Uniti mai imp ortante sunt la Timioara (o rafinrie, detergen i,
lacuri i vop sele, p roduse pentru mase p lastice), Arad (se p roduceau ngrminte
azotoase) i Oradea (lacuri, vopsele, insecticide).
Industria lemnului este o ramur de tradin ie i p relucreaz lemnul adus din Carp ai.
Produce mobil (Satu M are, Carei, Oradea, Salonta, Ineu, Timioara, Arad, Lugoj,
Snnicolau M are etc.), ch erestea (Arad, Gtaia, C eacov a i alte centre mici), parchet
(Satu Mare) etc.
Industria materialelor de construcii produce p refabricate din beton (Satu M are,
Oradea, Ineu, Timioara, Lu goj etc.), p lci de azbociment i beton celular autoclavizat

14

(Oradea), diferite tip uri de crmizi (Satu M are, Carei, Tnad, Oradea, Jimbolia, Lu goj,
Timioara, Arad i n multe sate bn en e), ceramic fin (Lugo j) etc. Se mai exp loateaz
balast din luncile rurilor mari (Some, Criuri, M ure), roci vulcanice (Rodna).
Industria uoar, cu o ndelun gat tradiie este rep rezentat prin toate subramurile:
- industria bumbacului (Arad, Oradea, Salonta, Timioara, Lu goj, Snicolau M are),
industria de prelucrare a lnei (Timioara), industria mtsii (Timioara, Lu go j
pentru mtase natural), topitorii de in (Ac) i cnep (Berveni, Iratou, Ndlac,
Biled, Jimbolia, Deta) i un iti d e p relucrare a lor (Carei, Snico lau M are), industria de
confecii i tricotaje (Timioara, Arad, Periam p lrii, Oradea, Ineu, Satu M are, Seini,
Marghita etc.), industria de pielrie, nclminte (Satu M are, M arghita, Scuieni i
mai ales Oradea, Timioara, Arad, Jimbolia), blnrie (Oradea) i marochinrie
(Oradea, Timioara).
Industria alimentar este o ramur de tradiie, cu p ondere nsemnat n valoarea
produciei industriale a C mpiei d e Vest; folosete n p rincip al produse agricole. Are
toate subramurile fiind p rezent n toate oraele i n mu lte sate mari. Mai nsemnate
sunt: industrai crnii i produselor din carne (Satu Mare, Carei, Oradea, Salonta,
Timioara, Lu go j, Arad, Beregsu etc.), industria laptelui i produselor lactate (Satu
Mare, Carei, Marghita, Oradea, Chiineu Cri, Arad, Timioara, Snn icolau M are, Deta
etc.), industria zahrului (Carei, Oradea, Timioara, Arad), industria uleiului vegetal
(Carei, Oradea), industria pentru obinerea buturilor alcoolice (Valea lui M ihai,
Scu ieni, Diosig, Oradea, Timioara, Reca, Arad, iria, Teremia Mare etc.), industria
spirtului i a drojdiei (Arad), industria produselor din tutun (Timioara, Arad),
industria de mbuteliere minerale (Lip ova, Buzia etc.).
9.2.Agricultura
Condiiile naturale (ndeosebi relieful de cmp uri ntinse cu p ante mici i slab
fragmentate, climatul cald i mai umed, solurile fertile etc.) asigur un p otenial extrem
de p ropice activitilor agricole. Au existat ns i nc au imp ortan o serie de facori
care limiteaz acest potenial. ntre acetia mai nsemnai sunt: nivelul freatic ridicat n
cmp iile jo ase ceea ce favorizeaz nmltinirea i degradarea solurilro, apoi srturare,
deflaia n isip urilor, inund aiile etc. p entru limitarea aciunii acestor factori s-au realizat
lucrri ameliorative p e ntreg sp aiul cmp iei (canale de desecare i dren are a excesului
de ap , ndiguirea albiilor rurilor princip ale). ntruct n lunile de var sunt posibile
perioade lungi de uscciune i chiar secet s-au relalizat sisteme de irigaii (Cmp iile
Someulu i, Aradului i Timiului).
Modul de folosin a terenurilor. Din sup rafaa cmp iei p este 90% rep rezint teren
agricol din care p recump nesc terenurile arabile (75 90%). Din restul fondului funciar
4% revin p lcurilor de p dure, 4% aezrilor, cilor de comun icaie, terenurilor
nep roductive i 1,5% ap elor (Gr. Posea 1995).
Din arabil, cele 10 25 % sunt concentrate fie n cmp iile joase (p unile p e
srturi i p e terenurile cu exces de umid itate) fie n cele d e glacis (liv ezi, vii, p uni).
Cultura plantelor are loc esenial n p roducia agrico l. n cadru l acesteia culturile
de cereale se afl p e primul p lan (33% din arabil concentrat mai ales n cmp iile mai
nalte). Se cu ltiv gru (mai ales n sud i nord), porumb (p e p rimul p lan dup 1989),
secar, orz de toamn, ovz, orez (n sud), orzoaic (pentru bere). Pe sup rafeele
nsemnate se practic cultura plantelor tehnice. Floarea soarelui se cu ltiv n cmp iile
joase (Ecedea, Criurilor, Timiului) sfecla d e zahr se afl pe areale mari n cmp iile din

15

vecintatea fabricilor de zahr (Ecedea, Ier, Carei etc.), inul p entru ulei ocup sup rafe
mai mici n Cmp ia Someului i estul C mpiei Criurilor. Tutunul se cu ltiv mai ales n
cmp iile d in vecintatea oraelor Timioara i Arad. Terenurile cu cn ep se afl
predominant n nord (Cmpia Someului) sau la sud de M ure, aici gsindu-se i
princip alele topitorii. Pe suprafee restrnse ntre Timi i B ega se cultiv p lante
medicinale (Gr. Posea, 1995).
n luncile rurilor mari (So me, Criuri, M ure, Timi, Brzava etc.) i n cmp iile
joase se fac culturi d e legume (tomate, ceap , varz, castravei, salat etc.). Pentru culturi
de legu me d e ser existau sup rafee amen ajate la Orad ea, Arad, Timioara, Jimbolia,
Lovrin, Valea lui M ihai etc.
Cartoful dei este cultivat p este tot are o p ondere nsemnat pe terenurile nisip oase
din Cmp ia Carei ap oi n Cmpia Lu go jului i la vest de Timioara. Se mai cultiv pep eni
(Cmp ia Aradului, Cmp ia Carei), cp uni (lunca Someului), lucern n cmp iile joase
(Someulu i i timiului) i trifoi n Cmp ia Criurilor.
Viticultura ramur de tradiie se p ractic cu p redilecie fie p e glacisurile de la
contactul cu Munii Zarand (Podgoria Aradului cu centrele Puli, Ghioroc, iria,
Pncota, Trnava) sau cu Dealurile de Vest (Giarmata, Buzia, Reca-Topolovu M are,
Ineu, Craiova, Scuieni, Tnad, Ardud, Sein i). Al doilea sector ap arine terenurilor
nisip oase din Cmp ia Carei (Valea lu i M ihai) sau n cmp iile de la sud de M ure
(Teremia, Cen ad, Periem etc.).
Pomicultura se practic n cmpiile nalte. Suprafee pomicole nsemn ate cu meri,
pruni, viini, caii etc. se cultiv n lo calitile Ardus, Tnad, Homorod, Valea lui M ihai;
n sud (Arad, Lip ova Buzia etc.) se adaug piersicii.
Creterea animalelor este o ocup aie de tradiie care beneficiaz de o baz furajer
variat i de p uni naturale.
Bovinele au numru l cel mai ridicat la sud de Mure; predomin rasa blata
romneasc.
Porcinele sunt crescute n numr mare; aici existau mari co mplexe (Ndlac,
Periam, iria, Curtici, Pecica, Gtaia, n vecintatea oraelor Oradea, Satu Mare etc.).
Ovinele se cresc n Cmp ia So meului (Liv ada), C mp ia Criurilor (Chiin eu Cri)
i mai ales n Cmp ia Banatului. Rasa p rincipal este merinos.
Cabalinele au o pondere mai mic. La Izvin exist o herghelie de cai d e ras.
Creterea psrilor n c se realizeaz n co mplexe avico le, n v ecintatea marilor
orae. La Salonta exist sp ecializarea n creterea gtelor.
n Banat, unde sunt suprafee nsemnate cu p lantaii de duzi exist tradiia cretrii
viermilor de mtase, gogoile acestora fiind prelucrate la Lugoj.
Se mai p ractic apicu ltura (mai ales n p lantaiile cu salcmi d in Cmp ia Carei,
ap oi n sudul Cmp iei Criurilor, Aradului etc.) unde sunt plante melifere i piscicultura
(heleteele din Cmp ia Criurilor de la Cefa, Inand; Bazinul Teuzului, pe Brzava la
Parto, Bega etc.).
10. Cile de comunicaie
Sunt numeroase, variate ca tip i imp ortan i au rezultat de-a lungul secolelor p e
msura definitivrii reelei de aezri i a creterii volumulu i schimburilor cu aezrile
din centrul Europ ei i cu oraele din ara no astr.

16

Cile rutiere nsumeaz cele mai mari lun gimi av nd grad e diferite de mod ernizare.
Cmp ia de Vest este traversat de segmente de drumuri de imp ortan europ ean,
naional i judeean sau local d e unde i caracteristicile lor structurale i dimensiunile.
Alctuiesc un sistem n care se imp un trei direcii: cea internaional i naional cu
osele care au desfurare transversal p rin cmp ie (vin dinsp re Ungaria i Iu goslavia), se
nscriu n lun gul vilor p rincip ale strbtnd Dealurile de Vest i Carp aii Occid entali
dirijndu-se ap oi sp re Bucureti. n acest sens sunt:
Halmeu Satu Mare spre Cluj Nap oca Bucureti prin Zalu (p e Crasna)
sau Baia Mare (pe Some);
E 60 Bor Oradea Cluj Napoca Bucureti (p e Criul Rep ede);
E 79 Bor Oradea Beiu (pe Criul Negru) Deva Sibiu Bu cureti
E 64 Ndlac Arad - Dev a (pe M ure) Bucureti
E 70 Moravia Timioara Caranseb e Orova (p e Timi i Cerna)
Drobeta Turnu Severin spre Bucureti
Direcia nord-sud care strbate cmp ia d e la Satu M are la Timioara i care
are o nsemn tate deosebit p entru legturile economice dintre toate
localitile din aceast unitate geo grafic; exte axul sistemului rutier.
Direcii radiare cu valoare judeean i comunal; cele mai multe pornesc
din p rincip alele noduri rutiere aflate la intersecia p rimelor magistrale
(Timioara, Arad, Chiineu Cri, Oradea, Satu M are). Se adau g mai multe
noduri rutiere n localitile mai nsemnate de la contactul cmp iei nalte cu
dealurile (Tad, M arghita, Ineu etc.).
Cile ferate au fost realizate ncep nd cu a doua p arte a secolulu i trecut mergnd
dinsp re vest ctre est n lun gul vilor p rincip ale; s-au adugat o magistral nord-sud i
mai multe artere secund are ce p trund n Munii Ap useni, Dep resiunea Oa i munii
Banatului. n sistemul cilor ferate n ara noastr un lo c ap arte l au cele p atru magistrale
electificate care leag Bucuretiul i diferitele regiuni din centrul, sudul i estul Romniei
de statele din vestul i centrul Europ ei.
Bucureti Orova Caransebe Timioara cu ieire n Iugoslav ia p e la
Stamora Moravia sau Jimbo lia;
Bucureti - Sibiu Dev a Arad cu ieire n Ungaria pe la Curtici;
Bucureti Cluj Nap oca Oradea cu ieire n Ungaria la Episcop ia
Bihorului i Salonta;
Bucureti Baia Mare Satu Mare cu ieire n Un garia (la Carei i Valea lu i
Mihai) i n Ucraina (Halmeu).
Magistrala nord-sud p oate fi considerat de legtur ntre p unctele extreme Halmeu
i Stamora M oravia, dar din p unct de vedere funcional asigur realizarea unui sistem
ntre Timioara i Satu M are.
Se adau g numeroase ci ferate secundare care p ornesc din cteva noduri feroviare
(Timioara, Arad, Oradea, Satu M are, Lugoj, In eu) ntre care i un tronson din cea mai
veche cale ferat construit p e teritoriul Romniei (Bazia Oravia, 1854).
Transporturile aeriene. Exist aerop orturi la Timioara, Arad, Oradea, Satu M are
primele cu amenajri pentru asigurarea d ecolrilor, pentru cursele internaionale.
Transportul naval se p ractic p e Bega, n aval de Timioara; curs amenajat la
ncep utul secolului XX.

17

Transporturile speciale includ conductele de gaze naturale ce vin din Transilvania


(p e valea M ureului la Arad i Timioara, p e So me la Satu Mare), reeau a electric etc.
11.Turismul
Potenialul turistic natural al cmp iei este redus, n schimb cel istoric i socialcultural este destul de bogat. La acestea se adau g densitatea cilor d e comunicaii,
imp ortana i dotrile edilitare ale marilor orae, ca i ap ropierea unor zone sau subzone
turistice montane sau deluroase bo gate n obiective, s-a ajuns ca turismul n C mp ia de
Vest s fie dezvoltat.
Ca obiective naturale se remarc ap ele termale i minerale, care au dus la ap ariia
unor staiuni imp ortante (Felix, 1 Mai, Tinca, Buzia, Clacea) sau de interes local,
precum i realizarea unor tranduri (Oradea, Satu M are, Timioara). Amenajrile
piscicole (Cefa, Inand, Tmda) care de obicei au n aprop ere i areale ocupate de
pduri, sunt adesea cutate d e turiti. Plcuri de p dure, mai ales cele situate ln g orae,
ofer locutorilor sp aii de agrement, altele p rezint interes cinegetic (mistrei, fazani,
iep uri).
Exist i multe rezervaii tiinifice: p e Some - cerbi lop tari i fazani; lacurile de
la Satchinez numite i Delta Banatului, Bile 1 M ai (rezervaie de nuferi), Ineu,
Snmartin
Sunt imp ortante i p odgoriile din aceast p arte a rii, cea mai cunoscut fiind cea a
Aradului, alturi de cea de la Pncota M ocrea.
n ntreaga cmpie au fost gsite urme arheologice, dacice, romane, romn eti,
feudale. Se p streaz ruinele unor ceti (Biharia cetatea Bih airea a lui M enumorut,
Salonta, Zrand, Ineu, Pn cota) sau castele feud ale uneori meninute p n azi n forma
iniial (C arei, In eu, Sebi, Pncota, Bocsig etc.).
n multe locliti au fost deschise muzee locale i case memoriale.
Princip alele p uncte care atrag numrul cel mai mare de turiti rmn oraele mari
Timioara, Arad, Oradea, Satu M are, ap oi staiunea B ile Felix. M uzeele, obiectivele
istorice, culturale, arh itectonice, p arcurile etc. din aceste orae sunt vizitate de numeroi
turiti. Adesea, tot din aceste centre se fac excursii n zone vecine cu ob iective naturale
sau folclorice numeroase, cum ar fi spre Oa i subzona Codrului n nord, ctre peterile
din M . Ap useni (din Oradea), sp re Muntele Mic sau Semen ic (d in Timioara), n arealele
Moneasa, Guranhon, Brad (de la Arad).

Subuniti geografice
n majoritate lucrrilor de sintez asup ra Cmp iei de Vest se face mprirea
acesteia n uniti de diferite ordine al cror nume are caracter livresc. Plecnd de la ceea
ce exist n Geografia Ro mniei, vo l. IV (1992) i Cmp ia de Vest de la Gr. Posea (1992,
1995) n cadru l acesteia se p ot sep ara trei mari un iti geo grafice, iar n fiecare mai multe
subuniti, n dou, trei ordin e de ierarhizare.

Cmpia Someului
-

se afl n nord, ntre Munii Oa-Igni, Dealurile Silvan iei (Codrului i


Crasnei), Cmp ia Criurilor i grania
fundamentul cristalin este disp us n blocuri aflate la adncimi de 1500
3000m p este care exist un sedimentar gros ce con ine ap e subterane termale
arteziene. Jocul p e vertical al blocurilor din fundament n cuaternar s-a
realizat diferit n timp , n cel p uin dou centre (Bodro g n Ungaria i

18

Cmp ia Criurilor i au determinat p endularea albiilor rurilor p rincip ale p e


Some, Crasna, Tur etc.) ceea ce a condus la aluvionri bogate dar
difereniate n timp , remanieri h idro grafice dar i la crearea unu i relief
comp lex.
Reliefu l este alctuit din:
o Cmpia joas a Someului cldit de acesta i Crasna, Homorod, Tur,
este o lunc vast cu imp ortante lucrri hidro ameliorative;
o Cmpiile nalte cu caracter de g lacis de la contactul cu Dealurile
Silv aniei: Abrud (ntre Some i Crasna); Tnad (sub Dealurile
Crasnei), Buduslu (pn la Barcu, este cea mai nalt);
o Cmia nalt Carei (un fost con al Someului sp re sud-vest; relief
eolian)
Climat rcoros i umed ca urmare a frecven ei maselor de aer vestice inord
vestice ce determin ierni mai lun gi, gero ase, cu strat de zpad ce rezist
mai mu lt i veri calde dar cu p recip itaii. Cele mai mici valori d e
temp eratur (cu 1 C - 2 C mai sczute, fa de centrul i resp ectiv sudul
cmp iei)
Rurile p rincip ale au albiile ap roap e la niv elul cmp iei; sunt ndiguite p entru
limitarea inund aiilor; cele secundare p arcurg cursuri p rsite i au ap
numai dup p loile bodate. Se adau g canale d e desecare i cteva iazuri.
Are o p opulaie de cca. 400 000 locu itori din care p este 180 000 sunt n cinci
orae. Sporul natural are valorile cele mai ridicate din Cmp ia de Vest.
Aezrile rurale cele mai mu lte se afl n jurul oraelor mari (Satu Mare i
Carei), i la contactul unitilor d e cmp ie nalte i jo ase i n lun gu l vilor
p rincip ale; sunt sate mici i mijlocii (adunate) cu contur neregu lat, cu funcii
agricole div ersificate (cerealier-zootehnic, cerealier-v iticole, cerealier
p omicole etc.); n un ele sunt i activiti industriale.
Economie complex. Industrie extractiv este limitat la cteva exploatri
de gaze i iei (la sud de Carei i vest de M arghita). Industria p relucrtoare
include uniti de construcii de maini (Satu Mare, Carei) i uniti ale unro
ramuri de tradiie alimentar, textil, lemn, materiale de construcii.
Agricu ltura are la baz culturile de p orumb, gru, p lante tehnice (in, cnep ,
sfecl de zahr), legume, viticultur (Abrud, Carei, Buduslu) i creterea
animalelor (bov ine, p orcine, oi, n Cmpia Carei ap icultur);
Oraele: Satu M are (131 077 loc.) mun icip iu reedin de jude, se afl la intersecia
celor mai imp ortante drumuri din nordul Cmp iei de Vest. Urme d e cu ltur material din
neolitic, bronz, aezare dac,cetate n secolul IX-X n timp ul lui Menumorut; n sec. XII
aici sunt colonizai germani (n M intiu p e stnga Someulu i; imp ortant trg de cereale i
sare n sec. X VI-XVII; fa de ncep utul secolului XX p op ulaia a crescut de p atru ori, iar
economia a deven it n ultimele decen ii un nsemnat centru industrial (construcii de
maini, textil, pielrile), nod feroviar i rutier. Disp une de un bo gat p atrimoniu turistic.
-

Carei (25 721 loc.) este municipiu, urme de cultur material d in p reistorie,
atestat documentar n 1320 (villa Karul), ora din sec. XV. n p rezent este
centru industrial (alimentar, textil) i agricol. Exist mai multe obiective
turistice (castelul, p arcul dendrolo gic, monumentul eroilor)

19

Tnad ( 10 431 loc.) declarat ora n anul 1968, are economie agrar
industrail;
Marghita (18 817 loc.) atestat documentar n sec. XIV, ora din 1968, centru
agro-industrial (alimentar, textil, nclminte)
Sein i declarat ora din 1989, centru agro industrial

Cmpia Criurilor
-

situat n p artea mijlocie a Cmpiei de Vest ntre Barcu i marginea nordic


a conului aluvial al M uretului (Cmp ia Aradului)
are o suprafa de cca. 3600 k mp n care se includ i: Cmpia Barculu i
(cca. 200 kmp), Cmpia Sebiului (cca. 120 kmp), Cmpia Tuului sau a
Cigherului (100 kmp) i Cmpia Holodului (cca. 140 kmp).
Altitudinile oscileaz ntre 90 180 m, domin nd cele sub 140 m
Prezint mai multe ramificaii sp re est, p trunznd adnc n dealuri, cu
deosebire p e Barcu, Criul Negru, Criul Alb i Cigher. Prin urmare, are
cele mai strnse legturi cu Dealurile Criurilor
Din p unct de vedere geolo gic se comp une din fundamentul cristalin
fragmentat acop erit de dep ozit e sedimentare ce aparin la dou cicluri
imp ortante (p aleogen i neo gen)
Are dou comp atimente majore: o cmp ie aluv ionar extins sp re vest i
sud, i cea mai tipic structur de cmp ii de glacis (dezvoltat sub dealuri)
Este strbtut de p atru ruri p rincipale: Barcu i de cele trei Criuri
(Rep ede, Alb i Negru n ord ine de la nord la sud)
Are numai 10 km lime la nord de Oradea, dar se extinde mult sp re sud
Climatul temp erat continental, de cmp ie cu nuan p anonic. Prezint
caractere d e tranziie ntre climatul ban atic (mai cald i mai uscat) i cel
somean (cald moderat dar mai umed). Temp eraturi med ii anuale de 10,5 C
la Chiineu Cri i 10,4 C la Oradea, dar p recip itaiile nregistreaz o
difereniere: 630 mm p e cmp iile nalte i doar 600 mm n cmp iile joase
(chiar 543,8 mm la Ch iineu Cri)
Vegetaia (p uternic modificat antropic) ap arine zonelor de silvostep
(mozaicat de vegetaia acv atic, p alustr i h alofil d atorit condiiilor
locale de umid itate) i silvostepei (mai bine rep rezentat p e Criul Alb i
Teuz)
nveliul de sol este foarte p uternic mozaicat, predominnd cele intrazonale,
iar cele zonale fac tranziia ntre sectorul b anatic (molisoluri) i cel somean
(argiluvisouri)
Aezrile sunt mai p uin numero ase n comparaie cu Cmp ia Someulu i
(177 sate n 46 comune i doar 6 orae)
Numrul de locuitori: circa 475 000 din care p este 276 000 locuiesc n
mediu urban d in care p este 221 000 n Orad ea. Densitatea p opulaiei este d e
130 loc/kmp , dar, dac excludem municip iul Oradea rmn doar 74 loc/k mp
Natalitatea este de mai multe decenii sub media p e ar, mortalitatea ns se
ncadreaz n general n limitele p e ar. Sp orul natural este negativ dar mai
mic dect media pe ar.
Oraele: Oradea (222 000 loc.) aflat p e Criul Rep ede, este un ora
comp lex, cu industrie i servicii foarte b ine d ezvoltate, cu energie electic,

20

construcii de maini, industrie chimic, materiale de construcii, lemn,


alimentar Oradea deine un p otenial turistic antrop ic foarte mare
reprezentat de Palatul cu cele 365 de ferestre realizat n stil baro c, Muzeul
rii Criurilor, Catedrala romano-catolic (1752 - 1780) cea mai mare d in
ar construit n stil baro c, Cetatea Oradei (sfritul sec. XI i refcut n
sec. XVI), Teatrul, Primria, Catedrala ortodox (biserica cu lun). Salonta
(22 000 loc) situat p e Canalul Culier (n cmp ia joas), ora cu funcii
mixte cu construcii de main i, textile i tricotaje; Chiineu Cri (9 000
loc.) situat n cmp ia joas p e Criul Alb, cu prelucrarea lemnulu i,
construcii de main i, ind. alimentar; Ineu (10 500 lo c.) situat p e Criul Alb
cu funcii mixte, cu p relucrarea lemnului, ind. Alimentar, textile i tricotaje;
Pncota (7400 loc.) ora aflat ln g mgura erup tiv cu acelai nume, ora
agrar industrial; Seb i (6 900 loc) p e Criul Alb, cu funcie agrar industrial
Agricu ltura este foarte dezvoltat i se bazeaz p e terenuri amenajate p rin
desecri, drenri, terasri sub dealuri. Industria este cel mai b ine rep rezentat
n Oradea.
Subdiviziuni ale cmp iei n alte care se afl la contactul cu Dealurile de Vest sau
chiar cu M. Ap useni:
1. Cmpia Barcu se extinde de la M arghita pn la Criul Rep ede, ea se comp une
dintr-un glacis comp lex cu altitudini ntre 115m n vest i 180 m n sud
2. Cmpia Bihariei se extinde sub Dealurile Oradei ntre 110 m i 140 m,
corespunde unui con ap latisat al Barculu i
3. Cmpia M iersigului (ntre criul Rep ede i Negru) comp us din glacisuri i
terase mai ales ale Criului Rep ede
4. Cmpia Cermeiu lui (ntre Criul Negru i Teuz) are dou trep te una
intermediar a Cermei i una nalt Cmp ia Craiv ei. Aici se include i Golful
Holodului
5. Cmpia Bocsigului comp us din terase spate n Dealurile Cuiedului i situat
p e stnga Criulu i Alb, are o form alun git est-vest
6. Cmpia Tauului dezvoltat n bazinul Cigherulu i (aflu ent p e stnga al Criului
Alb) este comp us din cmpuri aluviale joase, lunci i terase glacisate, glacisuri
i p iemonturi
Subdiviziuni ale cmp iei joase
1. Cmpia Salontei se extinde n lun gul graniei, ntre Criul Rep ede i Negru, iar
n est p n la curba de 100 m. M arginea sa este marcat de un ir de areale
mltinoase, plasate sub o mic frunte, lin ca p ant, a cmp iei intermed iare
2. Cmpia Criului Alb se comp une din lunci n alte strp unse de lunci joase i se
extinde p n la rul Sarti (nord de Teuz), iar n sud p n la Pncota i sud de
Canalul M orilor. Este cea mai ampl i mai complex lunc din toat Cmp ia
Criurilor, formnd o adevrat cmp ie aluvial, avansat inclusiv sub deal.
3. Cmpia Criului Negru ap are ca un culo ar p rintre cmpiile nalte M iersig i
Cermei, iar n vest (ap roap e de grani) se lrgete brusc, n sp ecial ctre sud
(p n la rul Sarti).

21

Cmpia Banatului
-

este situat n p artea sudic a Cmp iei de Vest de la margin ea de nord a


conului Mureului i n sud p n la grania cu Iugoslavia.
Include punctul cel mai vestic al rii (Beba Vech e), are cele mai multe
cursuri canalizate, cea mai mare densitate de ci ferate (ap roap e dublu fa
de media p e ar), p e teritoriul su se afl judeul cu cea mai mare sup rafa
din ar (Timi) i singurul ru interior navigab il (Bega)
Are o suprafa de cca. 9800 kmp i p rezint cea mai mare lime, 120 km n
Cmp ia Mureului
Din p unct de vedere geolo gic este rep rezentat tot de un fundament difizat n
blocuri de falii p anonice i carp atice (orientare E-V), peste care st
ump lutura dep resiuni care ncepe din tortonian (badenian) se continu su
sarmaian, p anonian, p liocen superior-cuaternar
Altitudinile oscileaz ntre cca. 80 180 m, n mod excep ional 75 77 m,
la ieirea Aranci i a Timiului d in ar i circa 200 m p e unele terase sub
dealurile Po gniulu i
Avanseaz foarte mult spre est, p e valea Timiului, p rin Cmp ia Lugo julu i,
lung de 48 km, care ia contact direct cu Dep resiunea intramontan a
Caransebeului. Situaii similare sunt pe Bega, p e Pogni i Brzava
Ca relief, d imp resia alip irii a patru mari tipuri de cmpii, una complex n
nord (creat d e aluvionrile i oscilrile M ureului,) ap oi o mare cmp ie
joas, a Timiului i Begi (cu prelungiri n golfuri estice), o cmp ie go lf,
Cmp ia Lugo jului (cu numero ase lunci, terase, glacisuri) i o cmp ie de
glacis p iemontan p lasat sub Dealurile Do gnecei.
Clima este mai moderat, aceast cmpie fiind mai ferit de masele d e aer
rece d in nord i nord est, dar d eschis influenelor oceanice i
mediteraneene. Temp eratura medie anual este de 10,7 C, p rimverile sunt
mai timp urii i mai clduro ase dect n restul rii. Precip itaiile variaz ntre
540 mm (n vest) i 700 mm la limita dealurilor.
Solurile aparin clasei molisoluri (sub step i silvostep ) dar i altor soluri
extrazonale (lcoviti, soloneuri, soluri aluviale, v ertisoluri)
Pop ulaia se ridic la cca. 1 milion de lo cuitori, cu 54% n mediul urb an.
Densitatea ajunge la 102 loc/kmp dar este cel mai sczut spor natural din
ar.
Aezrile sunt mai rare dect n celelalte subuniti (cca. 3 / 100 kmp ), exist
10 orae i 295 sate
O caracteristic pentru aceast cmp ie foarte imp ortant de altfel p entru
explicarea condiiilor socio-economice ar fi c aici satele au un mare grad
de urbanizare (ben eficiaz de atributele med iului urb an in ceea ce privete:
sistemul de canalizare, alimentare cu ap , incalzire, linii telefonice, etc.).
Cmp ia Banatului are cel mai mare numr d e orae din toate un itile
Cmp iei Vestice (dou orae mari: Arad i Timioara) alturi de un ora
mijlo ciu (Lu go j) i alte 7 mici.
Cele mai imp ortante resurse ale subsolului sunt ap ele minerale i
geotermale, h idrocarburi.

22

n aceast unitate sunt rep rezentate aproap e toate ramurile i subramurile,


domin ns construciile de maini, chimic, alimentar i textil, dar este
concentrat n cele dou orae mari (Timioara i Arad).
Agricu ltura este foarte bin e reprezentat att de cultura p lantelor (aici sunt
sup rafee ntinse p e care s-au realizat lucrri hidroameliorative) ct mai ales
de creterea an imalelor (porcine i bov ine)
Cile de co municaie sunt foarte bine rep rezentate att de magistralele
feroviare (I i II, inelul Timioarei, i alte 8-9 lin ii de imp ortan lo cal),
osele europ ene, naion ale i judeene
Orae: Timioara (325 300 loc.) ocup lo cul p atru ntre oraele rii dup
Bucureti, este unul dintre cele mai mari centre industriale ale rii situat p e
canalu l Begi la altitudinea de 85 90 m, la ncruciarea drumurilor est-vest
i nord sud p entru vestul rii. A fost atestat n anul 1266 sub numele d e
Castrus Timisiensis, s-a dezvoltat p e o beche aezare dacic i daco-roman .
n secolul XI devine cetate, la 1514 a fost asediat de Gheorghe Doja, iar
dup 1522 devine raia turceasc timp n care aici s-a nfiinat ch iar o
universitate musulman. ncep nd cu secolele XVIII i XIX aici se dezvolt
p uternic comerul i industria. n p rezent pe lng o industrie puternic
dezvoltat (sunt rep rezentate aproap e toate ramurile) Timioara este i un
centru universitar p uternic, centru cultural etc. Sub aspect turistic se remarc
rin muzeele sale (al Banatului, C astelul Huniazilor, Muzeul satului
Bnean, Bastionul cetii), p rin cldirile deoseb ite ntre care amintim: C asa
lui Eu geniu d e Savoia, cldirea Teatrului Naional i a Operei, Catedrala
Mitrop oliei Ban atului, etc. Arad (industria de vagoan e, strunguri, textil) se
imp une din p unct de vedere turistic cu M uzeul Judeean, cetatatea oraulu i
ce dateaz secolul XVIII (1762 - 1783), Teatrul de stat, n stil neoclasic,
Palatul Culturii etc. Lipova ora cu funcie industrial, n care se afl i
cetatea de la o imo (d in sec. XIII, centru al unui cnezat romnesc, refcut
de Iancu de Hunedoara). Ndlac, Snnicolau M are, Jimbolia, Curtici,
Buzia, Deta (au ntre 7 100 i 14 000 loc.) din care Lugoj i Lip ova
funcioneaz ca aezri din p erioada feudal, iar celelalte au ap rut dup
anul 1948. Sunt orae mici cu funcii industriale i agricole, doar trei dintre
ele au i funcie d e transp ort foarte imp ortant p entru c sunt p uncte de
trecere a frontierei (Ndlac, Curtici, Jimbo lia).
Subdiviziuni:
A.
Cmp iile M ureului reprezint un comp lex de tip uri de cmpii, toate situate
pe conuri ale Mureului. Limita nordic a acestora este dat d e arealu l
subsident al Criului Alb iar n sud p n la subsidena timiorean.
Cmp ia Vin gi cmp ie p iemontan-terasat, e cea mai vech e i mai ntins
cmp ie mureean, situat la sud de lunca M ureului, de la Lipova la
Secusigiu (comuna Satu M are).
Cmp ia Ndlaculu i este o cmp ie p iemontan-tabular cu ptura cea mai
groas d e loess din toat regiunea (10 20 m) cu 3-5 souluri fosile i cu o
altitudine raletiv p este M ure de 10 -20 m. Ea se ntinde p n la lunca
Mureului, n est are o limit convenion al cu Cmp ia Ierului, n nord-vest
gran ia cu Ungaria
-

23

B.
-

C.
-

D.

Cmp ia Aradului este p iemontan-tabular cu p tur subire de loess, se


ntinde la nord de M ure, ntre M . Zarand n est, Cmp ia Ndlac n ves i
gran ia cu Ungaria n vest.
Cmp ia Jimboliei este situat pe stnga M ureului, la sud-vest de Cmp ia
Vin gi i n continuare ei. Este o un itate foarte neted, cu crovuri i unele
dune sau vechi grinduri fluv iatile ale M ureului
Cmp ia Aranci rep rezint o deschid ere, n con larg, a luncii M ureului,
ncep nd de la Periam (SV). Este cea mai nou cmp ie a M ureului, p e
centrul su meandrnd Aranca, ru ce-i are obria n lunca M ureului la
Snp etru German (la sud de Pecica)
Cmp ia Timiului
are caracter de subsiden man ifestndu-se activ nc din arealu l Timioarei
unde exist loessuri i soluri fosile, n grop ate sub aluviuni.
Cmp ia Timioarei este limitat la est de curba de 100 m (est Reca- est
Srbova), n nord C. Vingi (tot curba de 100 m), p n la Satchinez inclus iv,
n vest rul Pmntul Alb (include i B iled) n continuare cu Ap a M are p n
la localitatea beregsu, iar de aici o linie conven ional p n la timi. n sud
limita merge p e malul stn g al lun cii Po gn iului i p n la Cmp ia
Buziaului
Are drep t subdiviziuni:
C. Bega Veche dup numele rului central
C. Bega Mic are n centru rul cu acelai nume, canalizat care se vars n
Canalul Timiat (ap roap e p aralel cu grania)
Cmp ia Birdei se d ezvolt ntre Timi i Cmp ia Brzavei
Cmp ia Moraviei este o cmp ie joas, d e tip aluvionar cu nlimi de 80
100 m
Cmp ia Lu gojului
reprezint golful de cmp ie ce se alungete ctre est p e Timi i B ega. Se
comp une din dou cmpii jose de lun ci i trei cmp ii de terase i glacisuri.
Limita estic e pe Timi i Bega, exte conven ional, cu ap roximaie la
localitatea Cvran la cca. 154 m (p e Timi) i la vest de Traian Vuia
(confluena p rului Ru cu Beca, cca. 125 m).
Cmp ia Timianei dup rul ce coboar din d ealuri la Lu goj i merge ap oi
p aralel cu timiul p n la limita v estic a ei. Rep rezint n fapt lunca larg a
Timiului
Cmp ia Glavei (dup rul p aralel Begi, care vine d in Dealurile Srazului,
sub numele de Sraz). Se co mp une din lunci d e 3-4 km lime
Cmp ia Honoriciulu i (numit i a Sinersigu lui) cuprinde terasele 1-4 p e
stnga Timiulu i p n la valea Cinca, de unde terasele se p ierd ap roape total
n glacisuri.
Cmp ia ip ariului rep rezint cmp ia de terase dintre Bega i Timi (la nord
de Lu goj)
Cmp ia Lucareului este o fie de terase situat n arealu l bazaltelor d e la
Lucare
Cmp ia Brzavei constituie o unitate comp lex de glacis p iemontan vechi,
uor modelat ulterior, p lasat n semicerc sub dealurile Buziaulu i i

24

Tirolului. Se extinde de la Golful Lu go jului pn la grania cu Iu goslavia.


Vile largi ale rurilor Po gni i Brzafa o subdiv id n trei:
Cmp ia Buziaului in e din stnga vii Cinca p n n stnga v ii Po gn i
Cmp ia Tormaculu i are form de triungh i, ca un con ntre luncile vilor
Pogni i Brzava
Cmp ia Gtaiei are form de U deschis sp re grani, n care ptrunde ca un
sac Cmpia joas a M oraviei. Se extinde d in dreap ta vii Brzava sp re sud.

25