Sunteți pe pagina 1din 5

Contractul individual de munc pe durat determinat

V prezentm modelul unui contract individual de munc ncheiat pentru o


durat determinat:
Angajator .............................................................................................
Adresa ..................................................................................................
nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....
C.U.I. ....................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................
nregistrat la I.T.M. . sub nr. ........./.................................
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC
Data ncheierii contractului .............................
Prile contractului:
Angajator persoan juridic/fizic cu sediul/domiciliul
n ..........................................................,
str. ..................................................., nr. ......, sector/jude .............................,
nregistrat la Registrul Comerului/autoritile administraiei publice
din ...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I. ............., telefon ........, reprezentat legal
prin dna/dl ........................ n calitate de director general/administrator
i
Salariatul/salariata dl/dna ......................... domiciliat/domiciliat n
localitatea ........................,
str. .................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. .....
sector/judeul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/crii de
identitate/paaportului seria ...... nr. ......................... eliberat/eliberat
de ....................... la data de ........................... CNP ......................................... permis
de munc seria ............... nr. .................... din data de ............................
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra
crora am convenit:
Art. 1. Obiectul contractului: prestarea muncii i plata salariului.
Art. 2. Durata contractului:
2.1. Determinat1, de. luni, pe perioada cuprins ntre data de
i data de / pe perioada suspendrii contractului
individual de munc al titularului de post.

2.2. Motivul ncheierii contractului pe perioad determinat este urmtorul2:


..........................................................................................................................................
............
Art. 3. Locul muncii:
Activitatea se desfoar la: sediul/punctul de lucru al societii din
localitatea ......................., str. ......................... nr. ....... .
Art. 4. Felul muncii:
Meseria/funcia ........................... conform Clasificrii Ocupaiilor din
Romnia ....................... .
Art. 5. Atribuiile postului:
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de
munc.
Art. 6. Condiii de munc:
Activitatea prestat se desfoar n condiii normale de munc, potrivit Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 7. Durata muncii:
7.1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore /
sptmn. Programul de lucru este cuprins ntre orele ................... i ......................
Art. 8. Concediul:
Durata concediului anual de odihn este de ........... zile lucrtoare.3
Art. 9. Salariul:
9.1. Salariul de baz lunar brut este de ......................... lei.
9.2. Alte elemente constitutive ale salariului:
- sporuri .............................................;
- indemnizaii ....................................;
- alte adaosuri ................................ .
9.3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n
care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite
sau se pltesc cu un spor la salariu, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii.4
9.4. Data la care se pltete salariul
este: ........................................................................................................ .
(o dat pe lun / lichidare sau de dou ori pe lun / avans i lichidare)
Art. 10. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:
a) echipament individual de protecie: ........................;
b) echipament individual de lucru: ..............................;
c) materiale igienico-sanitare: .......................................;
d) alimentaie de protecie: ...........................................;
e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc: conform

regulamentului intern.
Art. 11. Alte clauze:
11.1. Perioada de prob este de ............. zile calendaristice.5
11.2. Perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile lucrtoare pentru
salariaii cu funcii de execuie, respectiv 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care
ocup funcii de conducere, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii.6
11.3. Perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 de zile lucrtoare, conform
Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de munc aplicabil.7
Art. 12. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
12.1. Salariatul are n principal urmtoarele drepturi:
dreptul la salarizare pentru munca depus;
dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
dreptul la concediul de odihn anual;
dreptul la egalitate de anse i de tratament;
dreptul la securitate i sntate n munc;
dreptul la formare profesional n condiiile actelor adiionale.
12.2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i
revin conform fiei postului;
obligaia de a respecta disciplina muncii;
obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
obligaia de a respecta secretul de serviciu.
12.3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
12.4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la
elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care
privesc desfurarea relaiilor de munc;
s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a
solicitantului;
s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
Art. 13. Dispoziii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 53/2003 Codul muncii i ale Contractului colectiv de munc unic la nivel
naional, nregistrat sub nr. ............/............... la Ministerul Muncii, Familiei i
Egalitii de anse.

Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului


individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform
dispoziiilor legale.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n 3 exemplare, cte unul pentru
fiecare parte, unul urmnd a fi depus la I.T.M. ...................................
(localitatea)
Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
ncetarea prezentului contract individual de munc se soluioneaz de instana
judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.
ANGAJATOR,
Persoana juridic/fizic

SALARIAT,

Director general/Administrator
REPREZENTANT LEGAL,
........................................................
Note:
1

Prin derogare de la regula prevzut la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de


a angaja, n cazurile i n condiiile legii, personal salariat cu contract individual de
munc pe durat determinat.
Contractul individual de munc pe durat determinat se poate ncheia numai n form
scris, cu precizarea expres a duratei pentru care se ncheie.
Contractul individual de munc pe durat determinat poate fi prelungit i dup
expirarea termenului iniial, cu acordul scris al prilor, dar numai nuntrul
termenului prevzut la art. 84 alin. (1) din Codul muncii.
2
Contractul individual de munc poate fi ncheiat pentru o durat determinat numai
n urmtoarele cazuri:
- nlocuirea unui salariat n cazul suspendrii contractului su de munc, cu excepia
situaiei n care acel salariat particip la grev;
- creterea i/sau modificarea temporar a structurii activitii angajatorului;
- desfurarea unor activiti cu caracter sezonier;
- n situaia n care este ncheiat n temeiul unor dispoziii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fr loc de munc;
- angajarea unei persoane care, n termen de 5 ani de la data angajrii, ndeplinete
condiiile de pensionare pentru limit de vrst;
- ocuparea unei funcii eligibile n cadrul organizaiilor sindicale, patronale sau al
organizaiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
- angajarea pensionarilor care, n condiiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
- n alte cazuri prevzute expres de legi speciale ori pentru desfurarea unor lucrri,
proiecte, programe.
3
Potrivit art. 145 alin. (1) din Codul muncii, durata minim a concediului de odihn
anual este de 20 de zile lucrtoare.
Potrivit alin. (2) durata efectiv a concediului de odihn anual se stabilete n

contractul individual de munc, cu respectarea legii i a contractelor colective de


munc aplicabile.
Srbtorile legale n care nu se lucreaz, precum i zilele libere pltite stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil nu sunt incluse n durata concediului de odihn
anual.
La stabilirea duratei concediului de odihn anual, perioadele de incapacitate
temporar de munc i cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc
maternal i concediului pentru ngrijirea copilului bolnav se consider perioade de
activitate prestat.
n situaia n care incapacitatea temporar de munc sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru ngrijirea copilului bolnav a survenit
n timpul efecturii concediului de odihn anual, acesta se ntrerupe, urmnd ca
salariatul s efectueze restul zilelor de concediu dup ce a ncetat situaia de
incapacitate temporar de munc, de maternitate, de risc maternal ori cea de ngrijire a
copilului bolnav, iar cnd nu este posibil urmeaz ca zilele neefectuate s fie
reprogramate.
Salariatul are dreptul la concediu de odihn anual i n situaia n care incapacitatea
temporar de munc se menine, n condiiile legii, pe ntreaga perioad a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat s acorde concediul de odihn anual ntr-o
perioad de 18 luni ncepnd cu anul urmtor celui i care acesta s-a aflat n concediu
medical.
Concediul de odihn se efectueaz n fiecare an.
n cazul n care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parial,
concediul de odihn anual la care avea dreptul n anul calendaristic respectiv, cu
acordul persoanei n cauz, angajatorul este obligat s acorde concediul de odihn
neefectuat ntr-o perioad de 18 luni ncepnd cu anul urmtor celui n care s-a nscut
dreptul la concediul de odihn anual.
Compensarea n bani a concediului de odihn neefectuat este permis numai n cazul
ncetrii contractului individual de munc.
Salariaii care lucreaz n condiii grele, periculoase sau vtmtoare, nevztorii, alte
persoane cu handicap i tinerii n vrst de pn la 18 ani beneficiaz de un concediu
de odihn suplimentar de cel puin 3 zile lucrtoare.
Numrul de zile lucrtoare aferent concediului de odihn suplimentar pentru
categoriile de salariai menionate mai sus se stabilete prin contractul colectiv de
munc aplicabil i va fi de cel puin 3 zile lucrtoare.
4
A se vedea art. 120 i urmtoarele din Codul muncii.
5
Salariatul ncadrat cu contract individual de munc pe durat determinat poate fi
supus unei perioade de prob, care nu va depi:
a) 5 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 3
luni;
b) 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins ntre
3 i 6 luni;
c) 30 de zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare
de 6 luni;
d) 45 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru o
durat a contractului individual de munc mai mare de 6 luni (art. 85 din Codul
muncii Legea nr. 53/2003 republicat.
6
A se vedea art. 81 din Codul muncii, republicat.
7
A se vedea art. 75 din Codul muncii, republicat.