Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC ""H.P.

BENGESCU"

IVESTI
Continut portofoliu cadru didactic
(continut orientativ)

1. DATE PERSONALE :
C.V.
Fisa postului
Fisa de evaluare
Raport de autoevaluare
II. CURRICULUM:
Structura anului scolar
Calendar
Plan cadru
Schema orara
Orar
Programe scolare Consiliere si orientare
Planificarea anuala Consiliere si orientare
Proiectarea activitatilor educative (I+II)
Materiale curriculare(manuale scolare,,materiale didactice auxiliare
Planificarea anuala si semestriala a materiei
III. EVALUARE :
Fise/teste de evaluare initiala cu interpretare
Fise de evaluare pe tot parcursul invatarii
Programe de pregatire suplimentara a elevilor capabili de performanta(daca este cazul )
Fise de asistente la ore(daca este cazul)
IV. MANAGEMENTUL CLASEI :
Date personale ale elevilor clasei
Componenta Consiliuluiprofesorilor clasei
Proces verbal de prelucrare a regulamentului de ordinr interioaraResponsabilitatile elevilor
Organizarea serviciului pe clasa
Situatia manualelor scolare
Situatia la invatatura si disciplina la sfarsitul anului scolar
Situatia elevilor problema
Caracterizarea clasei
Fisa psihopedagogica a elevului
Comitetul de parinti
Planificarea sedintelor cu parintii
Procese verbale sedinte cu parintii
V. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE :
Programul activitatilor extracurriculare
Participarea la concursuri/activitati extrascolare
Excursii scolare ( cu documentatia necesara)
Proiecte si parteneriate educationale
VI.FORMARE CONTINUA:
Documente de participare la cursuri formare
Materiale metodice
********ACEST CONTINUT POATE FI ADAPTAT IN FUNCTIE DE N
NEVOILE FIECARUI CADRU DIDACTIC