Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE EXAMEN S.P.T.

1. Structura operationala a S.E.E.N.


2. Sistemele de cogenerare
3. Statii electrice
4. Consumatori de energie electrica
5. Structura generala a statiei electrice
6. Conditii de amplasare a statiilor electrice
7. Conditii de sistematizare si protectia mediului
8. Aspecte tehnice si economice privind proiectarea statiilor electrice
9. Estimarea cererii de putere pentru consumatorii alimentati din statia electrica
10.Pierderi de putere in caile conductoare ale instalatiei electrice
11.Pierderi de putere datorate consumului propriu tehnologic al statiei (in sistemele
de transport)
12.Pierderi de putere electrica in transformatoare
13.Estimarea duratei de calcul a pierderilor de energie
14.Conditii tehnice generale de alegere a autotransformatorului
15.Metoda randamentului
16.Metoda pierderilor de energie minima
17.Stabilirea numarului de transformatoare
18.Schema de conexiuni pentru centralele de mica putere
19.schema de conexiuni pentru centralele de mare putere
20.Solutii moderne de echipare a circuitelor primare
21.Scheme de conexiuni-bloc
22.Conditii de realizare a instalatiilor electrice de exterior
23.Conditii de protectie a personalului
24.Elemente tehnice ce determina alegerea solutiei constructive
25.Tipul si modul de amplasare al cailor de curent si a sistemului de izolatii
26.Conditii determinate de compatibilitatea electromagnetica
27.Solutii constructive moderne ale statiilor electrice de inalta tensiune echipate cu
module compact configurabile (E.M.A.I.S.)
28.Statii electrice de inalta tensiune de exterior echipate cu module hibride
29.Statii electrice de exterior de tip inchis cu izolatia aparatelor in gaz (E.G.I.S.)
30.Fiabilitatea echipamentelor G.I.S.
31.Instalatii blindate in constructie monopolara
32.Statii electrice de inalta tensiune de interior
33.Conditii generale pentru realizarea statiilor de interior (I.A.I.S.)
34.Evolutia solutiilor constructive ale statiilor de inalta tensiune de interior
35.Topologia sistemelor H.V.D.C. varianta monopolara
36.Topologia sistemului bipolar
37.Componenta statiilor de conversie de curent continuu
38.Statii de conversie pentru transportul energiei electrice
39.Sistemul de control si protectii al statiilor de conversie cu comutatie naturala
40.Statii de conversie pentru interconectarea sistemelor energetice
41.Imbunatatirea sistemelor energetice de curent alternativ cu ajutorul statiilor de
conversie
42.Amplasarea si exploatarea autotransformatorului de putere
43.Amplasarea (auto)transformatorului cu izolatie in SF6 (G.I.T.)