Sunteți pe pagina 1din 6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

POSTURI DE TRANSFORMARE

Ca solu ie constructiv posturile de transformare pot fi:


posturi de transformare aeriene (PTA);
posturi de transformare n construc ie metalic ;
posturi de transformare n nc peri supraterane sau subterane.
I. Posturi de transformare aeriene (PTA)
Aceste posturi de transformare se realizeaz pe unul sau doi stlpi de beton sau de lemn
i se utilizeaz pentru distribu ia energiei electrice n mediul rural, racordndu-se la cap tul unei
deriva ii dintr-o linie trifazat de 6,10, 15 sau 20 kV.
Linia de alimentare a postului intr la transformator prin separator, montat pe acela i
stlp sau pe un stlp al deriva iei n amonte fa de postul de transformare i prin siguran e
fuzibile montate pe un cadru de siguran e n imediata apropiere a transformatorului.
Transformatorul se monteaz fie pe o platform (figura 1), fie n sistemul
ag at (figura 2). Puterea transformatorului ce se instaleaz n PTA poate fi de
la 20 kVA la 250 kVA.

Fig. 1. Post de transformare aerian montat pe un stlp de beton cu


transformatorul instalat pe platform
Anul IV EEN

1/6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

Fig. 2. Post de transformare aerian montat pe un stlp de beton cu


transformatorul ag at

Separatoarele tripolare care se monteaz n ultimul timp la posturile de transformare


aeriene sunt de tipul STEP - cu cu ite de punere la p mnt, aceasta permi nd executarea
lucr rilor la postul de transformare f r ase mai monta scurtcircuitoare pe partea de nalt
tensiune.
Cutia de distribu ie care se instaleaz la partea inferioar a stlpilor posturilor de
transformare aeriene se execut din tabl de o el. Cutiile de distribu ie sunt echipate cu siguran e
cu mner sau siguran e cu mare putere de rupere, transformatoare de curent, contoare de energie
activ i uneori reactiv , ntreruptorul pentru circuitul de iluminat public.
Sunt prev zute dou u i, una n fa pentru acces la contoare i siguran e, i una n spate
pentru acces la borne.
Postul de transformare este prev zut cu un desc rc tor cu coarne sau un desc rc tor cu
rezisten variabil pe fiecare faz pentru protec ia mpotriva supratensiunilor atmosferice. PTA
are o priz de p mnt de p mnt proprie, a c rei rezisten de dispersie este maximum 4.
Anul IV EEN

2/6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

II. Posturi de transformare n construc ie metalic (PTM)


Sunt realizate pentru alimentarea cu energie electric a re elelor de joasa tensiune din
centrele urbane sau din incinta ntreprinderilor industriale, a antierelor sau a consumatorilor cu
caracter temporar.
n func ie de destina ia i puterea transformatorului s-au asimilat mai multe variante de
posturi de transformare n construc ie metalic , de la PTM-1 la PTM-7.
Toate variantele sunt n execu ie de exterior, instalarea PTM se face fie pe funda ie de
beton (PTM-1 - PTM-4), fie pe ine de cale ferat montate pe traverse de lemn, posturi de
transformare tip antier (PTM-5), fie direct pe un teren solid, posturi de transformare semimobile
(PTM-6), sau pe funda ii consolidate, posturi de transformare tip urban (PTM-7).
PTM se racordeaz n cablu sau aerian pe partea de nalt tensiune i numai n cablu pe
partea de joas tensiune. Echipamentul postului se monteaz n una sau mai multe cabine
metalice din tabl de o el ambutisat , eventual mp r it n compartimente.
Transformatorul de for se monteaz fie n interiorul cabinei metalice (PTM-1 i
PTM-4), fie n exterior (PTM-5 i PTM-6).

Fig. 3. Vedere general a unui


PTM - 1

Fig. 4. Vedere general a unui


PTM - 4

Distribu ia aparatajului electric n cele trei cabine ale unui PTM 4 este prezentat
n figura 5.

Fig. 5. Dispunerea aparatajului ntr-un PTM - 4

Transformatorul este montat n una din cabinele metalice, aparatajul de protec ie al


primarului transformatorului i tabloul de joas tensiune sunt montate ntr-o alt cabin , iar
instala iile pentru racordarea postului n re eaua de nalt tensiune se instaleaz n cea de a treia
cabin metalic .
Aliment rile de nalt tensiune sunt prev zute fie cu separatoare normale, fie cu
separatoare de putere putnd rupe curen i de sarcin i, fiind prev zute cu bobine de ac ionare,
sunt posibile manevre de AAR i telecomenzi.
Anul IV EEN

3/6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

Protec ia transformatorului pe partea de nalt tensiune se realizeaz de regul prin


siguran e fuzibile. Tabloul de joas tensiune poate fi echipat cu siguran e MPR sau siguran e cu
mner, cu ntreruptor automat pentru protec ia transformatorului, cu contactor pentru aprinderea
iluminatului public i contoare pentru m surarea energiei.
III. Posturi de transformare n nc peri supraterane sau subterane
Sunt utilizate pentru alimentarea cu energie electric a re elelor de joas tensiune din
mediul urban (cunoscut sub numele de post de transformare pentru re ea) sau pentru alimentarea
consumatorilor industriali sau agroindustriali (cunoscut ca post de transformare pentru abonat).
Din punct de vedere constructiv posturile de transformare pentru re ea se pot realiza n
cl diri independente, n construc ie subteran sau la parterul blocurilor de locuin e.

Fig. 6. Post de transformare pentru re ea n cl dire independent

n figura 6 este prezentat solu ia constructiv a unui post de transformare pentru re ea n


cl dire independent . Acest tip de post de transformare ntlnit n re elele din mediul urban este
echipat cu un transformator avnd puterea nominal ntre 250 kVA i 630 kVA i putnd fi
racordat la re eaua de 20 kV.
Celulele de medie tensiune, transformatorul i tabloul de joas tensiune sunt instalate n
aceea i nc pere realizndu-se ngr dirile i delimit rile impuse de m surile de protec ia muncii.
Tot n re elele urbane echipamentele cu care se echipeaz un post de transformare de
re ea pot fi montate la parterul blocurilor de locuin e. n zonele urbane aglomerate n care nu se
realizeaz apartamente la parterul blocurilor de locuin e sau acolo unde cl dirile independente
ale posturilor de transformare nu s-ar putea ncadra n arhitectura zonei, se realizeaz posturi de
transformare n construc ii subterane.
Posturile de transformare pentru abonat, spre deosebire de cele pentru re ea, au unul,
dou sau mai multe transformatoare cu puteri nominale mergnd pn la 1600 kVA, aceste
transformatoare putnd fi instalate fie n boxe special amenajate, fie n exterior.
Posturile de transformare pentru abonat nu au tablou de distribu ie de joas tensiune,
transformatoarele debitnd direct n tabloul general al abonatului.
Deoarece postul de transformare alimenteaz n exclusivitate un abonat m sura energiei
electrice se monteaz pe barele de medie tensiune, transformatoarele de curent fiind nseriate pe
bara colectoare.

Anul IV EEN

4/6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

Fig. 1. Post de transformare aerian montat pe un stlp


de beton cu transformatorul instalat pe platform

Fig. 3. Vedere general a unui


PTM - 1

Fig. 4. Vedere general a unui


PTM - 4

Fig. 5. Dispunerea aparatajului ntr-un PTM - 4


Anul IV EEN

5/6

PECS I Laborator 8

Posturi de transformare

Fig. 2. Post de transformare aerian montat pe un stlp de


beton cu transformatorul ag at

Fig. 6. Post de transformare pentru re ea n cl dire independent

Anul IV EEN

6/6