Sunteți pe pagina 1din 742

CONSTANTIN ARGETOIANU

INSEMNARI ZILNICE
10

www.dacoromanica.ro

CONSTANTIN ARGETOIANU

INSEMNARI ZILNICE
vol.x

www.dacoromanica.ro

CONSTANTIN ARGETOIANU

INSEMNARI ZILNICE
Volumul X

1 ianuarie

1 ianuarie 20 noiembrie 1942


1 februarie, 30 martie 22 aprilie 1944

Editie i indice
de

STELIAN NEAGOE

EDITURA MACHIAVELLI
Bucure0, 2009
www.dacoromanica.ro

Colectia

ISTORIE & POLITICA

Toate drepturile pentru tipdrirea


acestei editii apartin in exclusivitate

EDITURII MACHIAVELLI
DIRECTOR FONDATOR

Prof univ. dr. STELIAN NEAGOE


Bucuresti-I, B-dul Banu Manta nr. 22

ISBN 973-96599-9-23

www.dacoromanica.ro

NOTA ASUPRA EDITIEI

Volumul al X-lea din Insemneirile zilnice ale lui Constantin


Argetoianu (ndscut la 3/15 martie 1871, in Craiova) cuprinde filele manuscrise ale aproape intregului an 1942, de la 1 ianuarie
la 20 noiembrie. Ultimul caiet manuscris din 1942, cum i toate
caietele manuscrise din anul 1943, credem cd s-au pierdut cu de-

svarire. Dupd ani de investigatii, am reuit s dam de detinatorul majorittii acelor caiete manuscrise din 1942 1943. Din
pacate nici noi n-am fost prompti in a perfecta intelegerea achizitionarii lor in vederea publicarii, iar atunci cand am facut-o, era
deja tarziu: n-am mai putut recupera cleat manuscrisele anului
1942 (pand la 20 noiembrie), restul caietelor disparand din locuinta detinatorului, dupd ce acesta a prasit pentru mai mult vreme Romania; la revenirea acas, nu le-a mai gasit in incaperea
degradat i devalizatd, unde fuseserd depozitate.
Din aceste cauze a trebuit sa facem saltul peste 1943, tiparind
in volumul de fata primul segment din anul 1944, 1 ianuarie 22
aprilie (i aci lipsind filele manuscrise din 2 februarie-29 martie).
In volumul al X-lea, ne oprim cu publicarea Inseinnrilor zilnice in ziva de 22 aprilie 1944, data la care Constantin Argetoianu a fost nevoit s se refugieze din tard, in contextul puternicei
ofensive a armatei sovietice pe frontul de rdsdrit al Conflagratiei
a II-a Mondiale i a iminentei ocupatii sovietice. Dupd peripetiile
legate de plecare i de calatorie, Argetoianu s-a stabilit, provizoriu, in Elvetia, unde a continuat Insemndrile zilnice, incepand cu
28 aprilie 1944 i pand la 30 iunie 1945, cand a renuntat definitiv

s mai facd astfel de notatii cotidiene. Caietele manuscrise ce


contin aceasta ultima perioadd din autoexilul impus, se afla in
posesia motenitorilor, doamnele Yvonne i Dina
nepoatele
lui Constantin Argetoianu, celi au re5edinta in strainatate, Inca
din anii dictaturii comuniste.
www.dacoromanica.ro

NON' ASUPRA EDITIEI

Volumul ce publicam este extrem de intins. Nu am mai sectionat materia in cloud tomuri, in prirnul rand pentru a pastra unitatea anului 1942, care are masive Insemnari zilnice. In al doilea
rand, fiindca efectele recesiunii economice actuale ne-au gcut si
mai neputinciosi in privinta finantarii vastei opere politice argetoianene.

Epoca surprinsa de Argetoianu in insemnrile zilnice este,


evident, circumscrisa pe mai departe celui de-al doilea Rdzboi
Mondial. Date le si faptele sunt culese din presa si agentiile de
presa autohtone si straine, din emisiunile de Radio Bucure$ti,
Berlin, Londra, Moscova, Roma, Budapesta, Washington etc. Incarcatura informationald este cu caracter politic, militar, diplomatic. Printre evenimentele principale, autorul insemnrilor nota
metodic si intamplrile semnificative din lumea romaneasca a
acelor ani. Protagonisti find Maresalul Antonescu, Regele Mihai I,

tehnocratul regimului politic


Mihai Antonescu, o seamd de
generali, ministri, industriasi, mosieri si, destul de des, ostasul de
la Carpati $i Dundre ce se jertfea pentru reintregirea Romaniei
Mari.

Din viata internationala, insemniirile erau consacrate personalitatilor rdspunzatoare la un moment dat de destinele omenirii:
Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt, Mussolini, Ciang-Kai-Shek,
Hirohito, Maresalul Ptain etc.
Insernmirile zilnice se constituie intr-un mers al conflagratiei

mondiale pe fronturi, in capitalele occidentale, cu dramele ce


incumbau pentru fiecare natiune mica sau mare.
Constantin Argetoianu a incercat sa judece cu luciditate evenimentele ce se panoramau in ritm vertiginos, cu reverberatii acute in opinia publica. Fusese martor sau 'Arta la tragedia romaneasca din vara anului 1940. Era, prin urmare, firesc sa reactioneze si s se manifeste cu entuziasm in fata rdzboiului dezrobitor
de tard. A pontat si el, ca multi altii, pe cartea germand, in spe-

ranta ingptuirii Europei noi gra comunism. A deplans anumite


inoportunitati comise de regimul antonescian, atat in plan intern,
cat si in ducerea rdzboiului antisovietic. Ins, om politic experimentat, nu putea sa mearga cu judecata in absurd, amanetand
precum altii, viitorul Romaniei, in schimbul unor himerice promisiuni clamate din cele puncte cardinale. Esecul pe frontul de
www.dacoromanica.ro

NOTA ASUPRA EDITIEI

rasdrit 1-a determinat sa-si retranseze pozitia, devenind extrem de


ingrijorat fata de pericolul comunismului sovietic, care urma sa

dicteze pentru Romania o pace mult mai grea deck ravagiile


rdzboiului.

In aprilie 1944, soarta rdzboiului din rsdrit era pecetluita.


Hitler pierdea rdzboiul si odata cu el, jumatate din Europa urma
s car sub robia comunista. Argetoianu a intuit marele pericol
si 1-a semnalat factorilor raspunzatori.
Pentru autorul Insemnrilor zilnice nu era deloc recomandabil
ca tancurile armatelor sovietice in ofensiva biruitoare, sd-1 gdseasca in tail'. Cu toate cd in calitate de ministru de Externe, dovedise realism politic cu ocazia silnicului Ultimatum sovietic (27
iunie 1940), anticomunismul sat' notoriu nu-1 indica nici macar
sa asiste la impactul cu emulii autohtoni ai Kremlinului, ce nu uitaserd cd ministrul de Interne C. Argetoianu le desfiintase par-

tidul abia creat si ii trimisese la zdup, in primal/am (12 mai)


anului 1921.
S-a urnit cu greu, ca mice septuagenar veritabil, legat de glia
strabund, si a iesit din tail, in ndejdea cd va reveni dupd potolima furtunii si alegerea apelor.
Cele patite cu ocazia pregatirilor si calatoriei in vremuri neprielnice, le-a asternut in caietul cu Insernmiri zlnice, o saptdmand dupd ce s-a stabilit in Geneva:

28 aprilie 1944. Geneva, Hotel de la Paix!! Cum am ajuns la


Geneva, nu stiu nici eu... Evident, n-am mai fost stapan pe nervii
mei, prapddit de boald si coplesit de evenimente...
Astd-iarnd in ianuarie, nevasta-mea, prietenii mei si mai ales
Mihail Ralea, au stat de capul meu sa plec pentru cateva luni, s
nu fiu de fata pentru schimbarea de regim... Riscam
ziceau ei
sa fiu suprimat de nemti la plecare, impreund cu oamenii

independenti mai de seamd ai tarii, ca sa facd golul in momentul sosirii adversarilor lor... Riscam sd fiu curatat de derbedeii care se vor instapani fie si numai pentru cateva ceasuri asupra Guvernului... Riscam, in fine, sa fiu plictisit de rusi, luat ca

ostatic sau chiar si deportat, in calitatea mea de fost primministru si de om politic cunoscut ca reactionar...
Nevasta-mea a cerut lui Vladescu (seful Protocolului) un pasaport pentru mine, cu vizele necesare pentru Elvetia. M-am powww.dacoromanica.ro

NOTA ASUPRA EDITIEI

menit dupa cateva zile cu un pa$aport diplomatic, vizat de nemti


$i de elvetieni... Tocmai atunci rn-a picnit seria de accese de gutd,

care rn-au aruncat la pat. N-a mai fost vorba de plecare $i am


bagat pa$aportul in sertar, iar ai rnei nu rn-au mai plictisit cu
plecarea...
De$i recuno$team ca argumentele prietenilor mei nu erau lipsite de temei, suflete$te, mice idee de pardsire a tdrii, imi era antipatica; la urma urmelor, ce riscarn? Sa-mi pierd viata? La 73 de

ani, era o eventualitate ce trebuia tinutd in evidenta la orice


ceas...
Am sosit la Sinaia intr-un hal fard hal. Abia puteam sa umblu,
nevralgii acute in tot corpul nu ma lasau s dorm mai mult de un
ceasdoud pe noapte $i ploua $i ploua ca in noiembrie. Frigul
din casa si umezeala de afard ma aruncaserd din nou la pat... Ralea a venit din nou sa-mi spuie: Pleacd! (cotropirea tarii de catre
ru$i parea iminenta). Nu pot garanta nimic in primele saptmni!
Dupd o lund, vin sa te iau la granita cu un vagon ministerial! Ma
aflam intr-o situatie inextricabild. La Sinaia, vedeam cum ma anchilozam pe zi ce trecea
la Bucure$ti nu ma puteam duce, casa

fiindu-mi dezorganizat $i piciorul meu nepermitndu-mi sa ma


duc in ora$ sa mnnc... La Breasta nu putea fi vorba s merg:

acceptam in gdndul meu s dau ochi cu cdpeteniile ruse$ti in


Bucure$ti, dar cu un prapurcic bol$evic, in provincie, nu! $i
mai erau $i oamenii de a Breasta... Mai $tiam eu ce erau in stare
sa facd, in clipele de anarhie inevitabile dupd plecarea unora $i
inainte de sosirea altora? Ma sirnteam atdt de abatut incat rezistenta mea fata de perspectivele unei pribegii scazuse mult...
Totqi, nici de data asta n-am vrut sa aud de plecare...
In Smbata Pa$tilor, rn-am pomenit cu Ion Soneriu, sosit din
Elvetia $i primele lui cuvinte au fost: Am venit s te iau. Plec
inapoi in Elvetia duminica viitoare (Duminica Tomei)
am retinut locurile in wagon-lit, da-mi pa$aportul sa-ti fac formele...
Nevasta-mea, Ralea, toti cei din casa pe capul meu... Vizele
mele expirasera, rn-am gandit cd duminica, luni $i marti find
Paste, nu mai ramneau lui Soneriu decat 4 zile pentru indeplinirea formelor ce-mi erau indispensabile. Pleci sigur duminica? am intrebat pe Soneriu. Sigur a fost raspunsul lui
am
locurile in wagon-lit, $i dupd durninica ar fi prea tdrziu.... Toat
lumea se a$tepta ca ru$ii s ajungd pand in 10-15 zile la Bucuwww.dacoromanica.ro

NOTA ASUPRA EDITIEI

resti... I-am dat pasaportul, convins cd nu va putea face nimic in


cateva zile (data find si dezorganizarea de la Bucuresti), si ca
vrand-nevrand voi ramane in tard si de data asta... Si nu rn-am
mai gandit la plecare!
A trecut toat saptamana si Soneriu n-a rnai aprut si nu mi-a
mai dat nici o stire. Sambata am aflat cd pleca (dupa cum spusese) a doua zi, si cum 'Dana seara nu mi-a comunicat nimic, rn-am
culcat linistit
in linistea osanditului la moarte avec surseri!
La orele 11 noaptea, amicul Soneriu a telefonat de la Palace Hotel cd sosise cu toate actele in reguld... N-am inchis ochii pand dimineata... Dimineata a venit Soneriu la mine. Toate bune, i-am
spus eu
dar n-am un franc elvetian!
N-ai nici o grij
a replicat el iti aranjez eu toate...
Nevasta-mea m-a hotarat s plec. Ma simteam atat de prapddit, incat n-am mai avut putere sa ma opun, si durninica la orele
6 p.m. am pardsit Sinaia, cu Soneriu, cu nevasta-sa, cu soacra-sa
si cu fiica nevesti-si... Si un milion de lei in buzunar (adica ekeva mii de franci elvetieni) si cu 65 de livre engleze, pe care mi
le-a dat sotia mea...
Plecarea a fost lugubrd. Am plecat findca mi-am dat seama ca
prezenta mea printre ai mei, in halul in care ma aflam si la varsta
mea, nu numai cd nu le putea fi de nici un folos, dar mai era menia sa" atragei trznetul pe casa mea... Am avut impresia cd si ai
mei se simteau upirati prin plecarea mea... Am plecat cu inima
stransa, intrebandu-m dacd-mi voi mai vedea vreodata tara si
casa...
Am scris fiicei mele la Breasta, ca sa o vestesc, mi-am luat ultimele dispozitiuni atat testamentare cat si pentru lipsa mea
si
am psit la sfarstul vietii in pribegie, printre straini...
Oribild din punct de vedere moral, calatoria mea s-a savarsit
din punct de vedere material in conditiuni neasteptat de acceptabile. Pand la Budapesta, calatorie aproape normald intr-un single al Companiei Internationale WL. Dar cu adanci emotii: ne
intrebam cum vom trece prin toate zonele de atac ale aviatiei anglo-americane... La Brasov, am scapat teferi, ca si la Arad (unde
fusese o alarm cu 2 ore inainte, dar ne urmata de atac). Teama
noastr mare era insa la Szolnok (podul peste Tisa) si la Buda-

pesta, unde urma sa ajungem pe la orele 2 p.m. a doua zi. Pe


drum am aflat, cd calatorii din ajun petrecuserd 8 ore in adapostul
www.dacoromanica.ro

10

NOM' ASUPRA EDMEI

din gara Budapestei... Si nu era numai teama unui atac impotriva


noastr, dar $i teama unui atac care sa fi precedat in fiecare loc
trecerea noastr, sa fi stricat linia ferata $i s ne sileasca s petrecem zile intregi in camp, cu tot ce aveam, $i in Ungaria vrjmap noua, fard mijloace macar de inapoiere...
In fine, ne-a ajutat Dumnezeu $i am ajuns la Budapesta, teferi.
Am ajuns ins cu 3 ore intarziere; trenul pentru Viena nu ne a-teptase, $i a trebuit sd stam Oita seara la orele 8:20 (sosisem la
orele 5) pentru ca vagonul Mitropa" (in care ne mutaseram inainte de a sosi la Budapesta, caci acesta mergea de la Bucure$ti la
Viena) sa fie agatat de un tren de persoane care ne-a dus pand la
granio germand de la Hegeshalom, unde am a$teptat 3 ore ca s
fim in fine porniti cu un tren militar. Am ajuns la Viena la orele
9 dimineata (in loc de orele 9 seara, cum ar fi trebuit sa sosim).
Hegeshalom-ul a fost bombardat groaznic (era acolo o fabrica de
avioane Messerschmidt) cu cloud zile inainte... Noi am scdpat insa fard reprezentatie...
La Viena trenurile militare neavand voie s intre in gard, am
fost debarcati la distanta, $i n-am coborat din vagon, pand n-au
defilat in fata noastr cei 3 4 000 de permisionari, intr-un hal
fard de hal, care veneau de pe fronturi, $i la trenul cdrora fusesem
agatati...
Debarcarea noastra a fost infioratoare: familia Soneriu avea
62 de colete, Assan (George, care calatorea cu Magda Diamandi)
22, iar eu 5. N-am fi putut niciodat sa ne descurcam (in Viena
nu mai exista nici taximetre, nici trasuri, nici hamali) dacd tot
personalul Consulatului (mobilizat de Soneriu) n-ar fi venit inaintea noastr cu un camion $i mai multe trsuri particulare... Atat
personalul reprezentantei noastre din Viena, cat $i cel din Budapesta, a fost de o amabilitate nea$teptata fata de noi. Numele meu
sa le mai fi spus ceva bietilor oameni pierduti in tiedumerirea
ceasului prezent, ca $i in aceea a ceasului de maine? In tot cazul,
eu nu mai reprezentam nimic in ceasul de fat $i atat de putin,
probabil, in nadejdile de maine...

La Budapesta, ministrul nostru Filotti a venit $i ne-a tinut de


urat in gard, cat am stat acolo, toti cu frica in san sa nu sune alarma. La Viena, consulul general Stnescu, viceconsulul Cazan,
toti oamenii de serviciu de la Consulat mobilizati pentru bagaje...
www.dacoromanica.ro

NOTA ASUPRA EDITIEI

11

Viena mi-a prut o necropold. Aproape nici un om pe stradd;


cloud, trei figuri triste la fiecare suta de metri. Pravaliile inchise,
sau goale, numai cu galantar la stradd pentru ochii lumii $i nimic
in rafturi. Am tras la Mrssel. Odaie bunk baie, apd cald, dar nimic incalzit de$i era frig al dracului...
La dejun, am fost poftit de consulul general Stanescu, la Consulat. Era acolo $i Arhiducesa Ileana, $i madam Seicaru cu ginerele Ci$megiu, $i fostul consul general Flondor cu sotia... Dejun
acceptabil. Seara la hotel am avut un ceai, $i ce mai imi puteau
da. Mi s-au adus 4 felii de Wurst, o porcdrie inconsumabild...
Am pardsit acest loc de tristete luni dimineata la orele 7:30
(Westbanhof). Vagon direct pand la Feldkrich, unde am ajuns
seara la orele 8. Varna, oameni plini de politete. La orele 9, ora
elvetiana, am sosit la Buchs. Lumina', mancare, bauturd pace! Am mancat bine $i m-a culcat intr-o camera rece in vila dlui Wys, antreprenorul bufetului grii, om simpatic $i plin de haz.

Imi retinuse camera V.V. Pella, telefonic din Berna. Pe cand


mancam mi-a mai telefonat $i mie sa ma salute pe pragul Elvetiei... Mi-au telefonat $i Geble$tii de la Geneva!
Toate au mers bine $i in aceasta zi de calatorie, cu toate cd numai eu $tiu cum am trecut prin Linz (Hermann Goring Werke!...)
$i prin Salzburg
$i cat mi-a fost de fried sa nu gsim linia intrerupta la Innsbruck.
Joi dimineata la orele 8:10 am plecat din Buchs, $i la orele
16:06 am fost in Geneva, unde am coborat la Hotel de la Paix,
camera nr. 7. Si a$a am inceput pribegia mea...
*

Dan Geblescu, consulul nostru general la Geneva, $i mai ales


Serban frate-sau $i sotia acestuia Madi rn-au primit cu o prietenie
$i cu o caldurd care rn-au emotionat adanc. Daca ar fi fost copiii
mei, n-ar fi putut sa fie mai buni..."
Dacd nu fusese o gre$eald cand hotarase sa evite contactul dur
$i imediat cu adversarii sai politici de o viatd, Constantin Argetoianu a comis ultima grewala a vietii sale, atunci cand s-a decis
s se intoarca in tail. Este adevrat ca sirene din canalele diplomatice anglo-americane $i chiar sovietice, ii cantaserd ademenitor pe struna restabilirii vietii social-politice in Romania: ai fost
www.dacoromanica.ro

12

NOTA ASUPRA EDITIEI

prim-ministru, pre$edinte al Senatului, ministru in toti anii interbelici, mergi la Bucure$ti sa-ti faci auzit glasul $i ascultat sfatul
intru propd$irea Orli d-tale". I se ddeau $i iluzorii garantii...

Noi credem ca. Argetoianu a comis eroare nu datoria povetelor mincinoase de aiurea, ci din cauza dorului de pdmntul Orli
sale in care vroia sli afle sfar$itul lumesc. S-a intdmplat a$a
cum era de prevdzut. Repatriat la 6 septembrie 1946, doar trei ani
i-a mai fost dat s supravietiiiasca in Romnia captivd, luptnduse cu enorme greutdti materiale ale dezmo$tenitului de tot avutul
mobiliar $i imobiliar. Si, ca un facut, a trebuit sd suporte o cornplicata operatie de prostatd. Totul pnd in noaptea de 5/6 mai
1950, cnd a fost vanat $i dus in gulagul comunist de exterminare
din Sighetul Marmatiei. A dorit sa moard $i s fie ingropat ere-tine$te in cavoul familiei Argetoianu din Breasta de Do lj. I-a fost

dat, insk sli sfar$easca zilele, la 6 februarie 1955, in inchisoare, dupd cumplite suferinte, $i s'a-i putrezeascd oasele pe campuri maramure$ene, Med urmd de mormnt pe care s stfajuiascd
o cruce!
STELIAN NEAGOE

www.dacoromanica.ro

1942
Joi, 1 ianuarie. Trim pe muche de cutit $i ne aflam pe muche de
an... Ce ne-o mai aduce 1942? Sa nu ne aduca mai ru ca 1941
$i
voi multumi lui Dumnezeu!
Schimbarea unei cifre pe calendar nu inseamnd in realitate nimic.
In vremurile pe care le trim, anumite evenimente indica mai sigur inceperea unui nou capitol al Istoriei decat trecerea conventionald de la
un an la altul.
In aceastas ordine de idei, preluarea Comandamentului efectiv al armatei de care Hitler determind o noud fazd a razboiului mai precis decat o data insotita de un Te-Deum $i de hiretisiri. Si orice s-ar zice, oricare va fi fost motivul care 1-a determinat, fie el cearta $i neintelegeri intre

generali, fie el neincredere in conducerea operatiunilor sau zdrun-ciare


a frontului
gestul Fiihrer-ului a concretizat o stituatie noud pe reibo-

jul razboiului: Germania a trecut de la ofensivd la defensivei. Anul


Nou a inceput in realitate pentru noi acum cloud saptamani...
Gestul Fhrerului a insemnat o mrturisire de slbiciune, in blocul
pand aci nezdruncinat al fortelor germane s-a ivit o fisurd. Parerea care
incepuse sali faca deja drum in anumite cercuri germane, Inca de ast-

yard (cu toate formidabilele succese de pe frontul rusesc), cum cd


Germania nu mai poate ccistiga reizboiul, ci numai sa" nu-1 piarda "
a devenit acum un adevdr evident... 0 pace de intelegere, o pace de
compromis, e tot ce mai pot spera oamenii de la Berlin. Intrarea Japoniei in razboi, $i mai ales succesele vor prelungi rdzboiul cu ani de zile,
caci niciodata Anglia $i America nu vor tolera pe japonezi in punctele
de comand ale Pacificului. Prestigiul albilor fata de galbeni, dominatia Indiilor $i ocrotirea comertului anglo-saxon impun Imperiului Britanic $i Statelor Unite fie $i un rdzboi de zece ani $i mai mult, pana la
infrangerea finald a japonezilor. Itazboiul devine astfel in prima linie
un rdzboi de rbdare $i de nervi; putea-va rezista la o asemenea incercare poporul german, date fiind restrictiile $i privatiunile la care e su-

pus? Putea-va rezista intreaga Europa muritoare de foame, fait fitmantari catastrofale, cu repercutie directa asupra elementelor de luptd?
Probleme grele ce se impun $i Germaniei $i noud...

www.dacoromanica.ro

14

CONSTANTIN ARGETOIANU

Pentru moment, orizontul nostru rmne mArginit de pericolul sovietic. Rusia a fost infrAntA, desigur, dar nu zdrobit. Dea Dumnezeu
s intregistram aceastd zdrobire definitivd in cursul anului 1942. Forta
combativ a armatei germane e 'Inca mare i sarcina de a sfaqi cu Rusia SovieticA in campania viitoare nu e mai presus de puterile ei. SA punem pe muscali cu botul pe pdmnt
i pe urind vom vedea...

Anul 1942 incepe printr-o zi insoritd


sd zicem cd e semn bun.
Soarele strAlucqte pe cer, dar razele lui nu parvin sd invingd genil: azidimineatd 20! De la Breasta mi se confirmA telefonic un strat de o

palmd de zApadd pe cAmp, zApadd azutd inainte sd inceapd gerul.


Bogdaproste!

Comunicatul german de ieri ne-a anuntat debarcarea unor contingente sovietice la Feodosia i la Kerci, in Crimeea! De cateva zile comunicatele semnalau scufundAri de vase incArcate cu trupe, in stramtoarea
Kerci; se vede cd n-au fost scufundate toate, i ca unele au putut s se
strecoare pand la punctele de debarcare...
Aceastd veste mi-a amArat ultima zi a anului incheiat. Din izvor oficial aflu azi-dimineata amAnunte. Trupele rusqti debarcate nu sunt numeroase, dar cele germane, de pazd, au fost i mai putine
se zice cd

pe coasta de la Feodosia la Kerci n-ar ti fost decdt un regiment... Debarcarea ru0or ar fi avAnd drept scop sd descongestioneze Sevastopol-

ul printr-o diversiune in spatele lui... Oficialii n4ri afirind cd s-au


trimis forte impotriva sovieticilor debarcati, fard a se prelua de la
Sevastopol care trebuie sd cadd peste 2-3 zile... SA dea Dumnezeu sa

fie ap!
Pe sectoarele din Centrul i din Nordul frontului rusesc, situatia
nemtilor ar fi build. Tot informatorul meu oficial (un ministru!) vorbqte... Incd o data': sA dea Dumnezeu sd fie ap.
Am trimis o telegramA Regelui i alta Reginei Elena, cu urdrile
mele. Si fiindcA le-am trimis lor, am trimis una i lui [Ion] Antonescu
sA md pun bine cu stApAnirea, sA nu ma imp4e!

Aflu cd deja cu prilejul afacerii de spionaj englezesc de la Rom&


no-AmericanA" (arestarea lui Grigorescu i consorti) i de la Unirea",
s-au gAsit in Guvern oameni care au cerut urmArirea i arestarea lui
[luliu] Maniu. Marealul Antonescu s-a opus insd. E probabil ca va fi
lAsat in afard i in afacerea Dobrescu...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

15

A mai fost arestat Zaganescu de la Targoviste, amestecat si el in


afacerile societatilor petrolifere anglo-arnericane. S-ar fi gasit la dansul
o sumd considerabild de dolari...

Vineri, 2 ianuarie. Daca e adevdrat ea vorba multd e saracia ornului, apoi am dat ieri dovadd cd tare suntem sdraci, la Bucuresti ca si la
Berlin.
La Bucuresti, pe langa Manifestul si Ordinul de Zi semnate de Maresalul Antonescu si citite pretutindeni, pe langa Ordinul de Zi adresat Ar-

matei de catre Rege


am mai avut discursurile de la Palat unde au
graft pe rand Ica Antonescu, Nuntiul Cassulo si de cloud ori Regele.
La Berlin am avut un manifest si un ordin de zi pe armata din partea
lui Hitler, un manifest si un ordin de zi din partea lui Goring si numai
un ordin de zi din partea marelui amiral Raeder.
Dupd un Te-Deum la Patriarhie la care au asistat Regele, Regina
Elisabeta, Maresalul Antonescu, tot Guvernul si inaltii demnitari ai
Statului a avut loc traditionala receptie la Palat, pentru primirea felicitarilor. In sala cea mare a Palatului, in picioare pe estrada Tronului, au
luat loc Regele si Regina Mama iar in fata Tronului pe o podiscd speciald, Conducatorul Statului... Felicitdrile Guvemului au fost rostite de
dl Ica care iar a dat drumul elocintei sale de vicleim. De ce n-o fi vorbind omul asta ca toat lumea, caci cateodat spune si lucmri bune?
Dar asa cum le spune, nu e de ascultat. Auziti: rasarit de an", catapeteasma mandriei romanesti", ne-am doinit vaerul durerii si buciumul
noilor batalii"
si cate altele. E sa-i tragi palme!
In numele atrofiatului Corp diplomatic ce ne-a ramas a vorbit Nuntiul, monseniorul Cassulo. A vorbit bine si frumos, cum stiu sa vorbeasca prelatii catolici. Si lui Ica si lui Cassulo le-a rdspuns Regele
prin cuvantari scurte, smerite dar pline de demnitate...
Hitler a emis" de la Mare le sau Cartier (ascuns intr-o padure la sud

de Konigsberg) o Proclamatie Care toti germanii si un Ordin de Zi


catre Armatd. Si in aceste cloud documente tonul e mai mult defensiv
dec.& ofensiv: Germania trebuie salvata si va fi, caci nu o poate calca
nimeni in picioare
dar nu mai e vorba de distrugerea anglosaxonilor, cel mult de a rusilor...
Ordinul de zi adresat Aviatiei de &ate &wing e tot atat de natural ca
ordinul de zi adresat de marele amiral Raeder Marinei. Ceea ce e mai ciudat e ca Goring mai adreseazd si poporului german un manifest. In ce calitate? & se adevereasca zvonul c retras la Mare le Cartier, Hitler i-a cedat

provizoriu conducerea civild" a poporului si indrumarea opiniei publi-

www.dacoromanica.ro

16

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

ce? Putin probabil. Mai verosimil e ca Hitler a dat cuvantul lui Goring ca
sa facd caldurosul apel pe care I-a si facut in favoarea unei neconditionate supuneri la ordinele Ffihrerului
i s indemne pe fiecare la sacrificii cat de mari pentru indeplinirea acestor ordine, spre binele Patriei...

A adresat $i Maresalul Ptain o inimoasa Proclamatie poporului


francez, proclamatie din care reiese probabilitatea unei intelegeri cu
Reichul in vederea constituirii unei Europe noi...
Ieri a fost ziva vorbelor
azi reintram in lumea faptelor, sd dea
Dumnezeu s ne fie prielnic.
Presa germand continua sa comenteze primirea lui Eden la Londra, la

inapoierea sa din Rusia

primire caracterizat prin falfairea steagu-

rilor rosii $i prin cantarea Internationalei. $i ziarele germane trag concluzia cd Anglia si-a vandut sufletul bolsevismului... Sa o creada mutul...
Ministrul nostru de Interne, generalul de Divizie Popescu D[umitru] a
fost inaintat general de Corp de Armata in rasplata unor merite ignorate

$i a unor servicii necunoscute...


Alex. Neagu (fost secretar general la Finante sub Cancicov) a fost
numit Administrator la Banca Nationala in locul lui G. Cesianu al carui
mandat a expirat. Cesianu a fost numit pe vremuri fiindca era frate cu

Dinu, omul Regelui Carol. Neagu e numit acum fiindca e omul lui

Ica... De altmintreli, se spune bine despre el 7- dar imi pare cam Candipentru un post in care se cere mult experienta. In tot cazul e mai bun decat Cesianu. Se zice cd noul numit va inlocui si pe Oscar Kiriacescu, in postul de viceguvernator. Se vorbeste $i despre schimbarea lui Ottulescu,
guvernatorul, fiziceste prabusit $i devenit unealta lui Costin Stoicescu
care a ajuns sa conduca Banca. S se fi terminat cu domnia lui?

Cu toate ca Gerstenberg pretinde ca Gestapo"-ul a parasit Romania, faptele dovedesc contrariul. Cazul Brown e tipic. DI Brown e ceta-

lean american $i conduce de 20 ani in Romania asociatia Y.M.C.A.


(Young Men Christian Association), e un om foarte cumsecade, aclimatizat la noi i iubit de toti cati ii cunosc. Dupd declararea razboiului
cu State le Unite, Brown a obtinut un pa$aport, pentru el $i sotie, cu vizele necesare $i a plecat spre Constantinopol. La granita dintre Bulgaria $i Turcia, a fost are-stat de agenti germani $i adus inapoi in Romania. A fost trecutpeste granita noastrd Ara viza, i odata adus la Bucu-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1941-1944

17

re$ti internat la Malmaison (inchisoare preventiv militard). Guvernul


a facut o anchet $i n-a putut afla cine de la noi s-a facut culpabil de
trecerea granitei fard vizd $i de internarea la Malmaison Med ordin
legal. Nu s-a putut ajunge la descoperirea culpabililor. Lucrurile s-au
savdr$it pe bath de ordine verbale de la armatd la armatd"... In fine, in

ajunul Crciunului nenorocitii de Brown au fost eliberati

iar dl

Stelzer1 a fost chemat la Ministerul de Externe unde i s-a cerut cu insistentd ca domnul care mai reprezintii Gestapo-ul in Romeinia sii fie de
urgenid retriinis in Germania...
Mi se citeazd $i alte neajunsuri al acestui condominium" al arrnatelor romdne $i germane. Pachetele Crucii Ro$ii trimise pe frontul nostru n-au ajuns nici unul la destinatie: au fost regulat interceptate de trupele germane. In Transnistria, ordinele ce se dau de comandantii no$tri
sunt anihilate prin ordine contrarii date de comandantii germani in dauna administratiei locale $i a functionarii transporturilor. Sate romne$ti
sunt evacuate cu foga de trupe germane, pentru instalarea coloniilor nemte$ti gdsite dincolo de Bug $i aduse in Transnistria
fard nici o preocupare de soarta bietilor valahi, Fasati pe drumuri...
Sd le suferim toate, numai sd ne scape de bol$evici...

Samba* 3 ianuarie. Azi-dimineat


Dombrovski mi-a dat iar o
informatie pretioasa; prin ea se explica toatd situatia de pe frontul rusesc. Dombrovski a petrecut revelionul la P. Durma $i acolo era $i colonelul T. Orezeanu, directorul general al Cdilor Ferate care a povestit despre

recenta lui vizitd la Cartierul General al lui Hitler $i intre altele cd frigul era ingrozitor, de$i nu era incd frigul de pe front. Pe front, in regiunea Moscovei, termometrul s-ar fi cobordt pnd la 45! Nemtii au ardtat lui Orezeanu telegrame de la Smolensk care vesteau cd toate ma$inile erau inghetate $i cd aproape 100 000 vagoane erau blocate prin garile
dintre Smolensk, Viazma $i Tula. Si ce faceti?" a intrebat Orezeanu. Ce
sd facem?"
au raspuns nemtii
dacd nu putem ajunge cu proviziile

pada la front, vom aduce frontul peinii la provizii..."


A$a se explicd corectarile" frontului, retragerile fortelor germane
$i reocuparea diferitelor localifati, semnalate de Radio Londra, de catre ru$i.
Pe de alta parte generalul Pantazi $i It. colonelul Marcel Olteanu s-au
inapoiat de pe front, fard sd fi putut ateriza cu avionul lor pe coasta Marii
1 Consilier al Legatiei germane.

www.dacoromanica.ro

18

CONSTANTIN ARGETOIANU

de Azov, conform planului lor, atat de mare era zapada... Sublocotenentii Tell

Duca si Paul Znescu &kora li se daduse cate o permisie n-

au putut nici ei prsi Melitopol, toate comunicatiile find taiate de


nameti...
Nemtii n-au avut noroc cu vremea in rdzboiul lor cu rusii. Toata vara
si toata toamna a plouat, acum zapadd si ger de crapd pietrele. Patru luni
de zile tractoarele lor s-au potmolit
acum le ingheata motoarele... S-ar
zice ca Dumnezeu s-a pus de partea bolsevicilor...
In asemenea conditii sa nu ne miram cd s-au retras si de la Kaluga (nod
de cdi ferate intre Viasma si Tula) pe care emisiunile din Anglia o dau
ca 12 recucerita" (!!) de rusi...
Intrebarea se pune, cat va mai tine porcaria asta de frig?

Generalul Gherghe, prefectul Politiei, care va fi in curand inaintat


si va primi un comandament, a fost insrcinat s propund succesiunea
sa la Politie, generalului Dombrovski, aceluiasi general Dombrovski
pe care Antonescu 1-a dat afard din armata in septembrie 1940, cu alti
10 generali, ca incapabil si nedemn sa mai figureze in cadrele armatei
aceluiasi general Dombrovski tratat de pungar si a carui gestiune
la Primrie a fost supus la zece anchete (fard a se gasi de altmintreli
nici o vind inculpatului...)!! Stasi-lied logical Dombrovski a avut demnitatea sa refuze net... Bravo lui!
Dupd o stire D.NB. confirmata pare-se de New York, japonezii au
ocupat Manila. N-o sa mai avem sfoard pentru seceratorile noastre!
Proclamatia lui Ptain, de Anul Nou, a produs la Berlin o explozie
de venin si astfel aflam ca propuneri concrete au fost faeute Frantei de
catre Germania si cd Franta le-a refuzat fapt pe care 1-am bnuit, dar
nu ne-a fost confirmat niciodatd... Acum ziarele germane afirm cd alte
propuneri nu se vor mai face, si regreta Ca Guvernul de la Vichy a crezut Germania slabd si nevoita" sa se supuna exigentelor frantuzesti...
In concluzie, presa germana declard di numai partea privitoare la politica intern?"' din Manifestul Maresalului Ptain are important si o comenteazd cu bunavoint, de altfel...
Radiodifuziunea franceza a luat pozitie impotriva unora din afirmatiile lui Churchill in America. Posturile franceze spun ca., dac a Anglia a vrut in 1939 pacea, a impins in tot cazul Franta in rdzboi
ca

www.dacoromanica.ro

19

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

acuzatia de lipsa de rezistenta aruncat armatei franceze e cel putin


ciudat pe buzele unui englez, and se tie c defectiunea trupe-lor
britanice in Belgia a provocat catastrofa
in fine in calificarea de
Guvern vandut" aplicata Guvernului din Vichy, inseamna cd acel Guvern n-a vrut sa se lase cumprat de cel din Londra"...
Secolul al XVIII-lea a cunoscut la guerre en dentelles"
nostru asista la razboiul 1- coups d'onde"!

secolul

Procesul impotriva lui Daladier, Blum, Game lin etc. ce trebuie sd se

deschidd la 15 ianuarie, va fi probabil amanat, caci, dl Lagarde, preedintele Curtii Supreme din Rions si-a dat demisia. In locul sal a fost
numit dl Caous, procuror la Curtea de Casatie
i dl Caous are nevoie sa se initieze i sas studieze dosarele...

Ora 15. Cernescul a venit la amiaza sa ma informeze despre


aprobarea permisului de circulatie al automobilului meu, in cadrul

noilor dispozitii legale. Acest permis 1-a obtinut prin generalul


Mazarini, cu care e in termeni buni. Dar pe laugh' vestea aprobarii
permisului, mi-a mai adus de la Statul Major i alte veti, care rn-au
tulburat adanc...
Merge prost in Crimeea"
au fost primele sale cuvinte
si e
vorba s se evacueze intreaga peninsula...". Eram tampit! Alaltdieri imi
spunea Buil c, caderea Sevastopolului era irninent, i azi e vorba
sa se evacueze Crimeeal...
Cemescu mi-a golit apoi sacul, pe care-I umpluse in birourile Statului Major. Ruii debarca intruna i ameninta sa taie fortele de la Sevastopol. Sirnferopolul a fost ocupat de ei... Cornanda-mentul german
delibereaz dacd trebuie sau nu s evacueze peninsula
hotdrarea se va
lua chiar azi, dacd nu e deja luatd... Soldatii notri, ca 1 i cei germani nu
vor sa se mai bata, sunt morti de frig...
Ascultam i pared mi se parea c mi se ingheata i mie sangele...

Da, continua Cernescu, se intampla lucruri bizare i Inca nu prea


bine lamurite... La Balta, in Transnistria, soldati germani au descarcat 92
de camioane automobile romane i au plecat cu ele..."
Simtearn cum se moaie parnantul sub mine... SA' fie adevarat? $i mam gandit la tonul plin de grija, la tristetea ce se degaja dintre randurile ma1 Seful Contenciosului de la Societatea Bancard.

www.dacoromanica.ro

20

CONSTANTIN ARGETOIANU

nifestelor si ordinelor de zi de alaltdieri... M-am gAndit la mobilizarea


generald declaratA de toti militarii iminentd, tn-am gdndit la chemrile
masive care au si inceput
si apoi, nu m-am mai gdndit la nimic!

La orele 15 am ascultat Comunicatul german: pe frontul de Est, la


nord si la Sud lupte locale
pe sectorul Central, bombardarea Moscovei! S-ar putea oare ascunde evacuarea Crimeei, s-ar putea oare ascunde defectiunea trupei in fata frigului?
Toate sunt posibile...
Numai de n-ar fi inceputul dezastrului. 0 armatd, dud dd inapoi, nu
o mai opreste nimeni! Suntem in maim Domnului...

Duminica, 4 ianuarie. Aseard am luat masa la Nicu Greceanu cu


generalul Stoenescu, ministrul de Finante. L-am tras la o parte si 1-am
rugat sd-mi spund ce stia despre cele de pe front. Mi-a spus cd citise telegramele oficiale, cu o ord mai-nainte
ultimele telegrame
si cd nimic nu rezulta din ele in sensul unei descurajdri sau defectiuni pe front,
din capdt in capdt; cd nimic nu confirma ocuparea Simferopolului de cdtre rusi, ocupare despre care nu vzuse nimic nici in telegramele din
zilele trecute, nici nu aflase ceva de la colegi sau de la Statul Major...
Atdt stia, cd rusii debarcaserd si la Feodosia si la Kerci si cd surprinseserd pe nemti in cantonamente unde se retrdseserd din cauza frigului excesiv. Stoenescu nu era deloc alarmat de situatia frontului; toate miscdrile fortelor germane erau impuse numai de catastrofalul ger,
pentru o mai usoard aprovizionare a uniratilor, si rusii se ludau cu succese nejustificate cdci nu faceau decdt sd ocupe pozitii abandonate de
nemti... In Crimeea, situatia e plicticoasd, dar Stoenescu nu se indoia cd
ea va fi regulatd", dacd n-o fi si fost deja... Vorbea omul cu atAta sinceritate incdt nu pot admite cd voia sd-mi ascundd adevdrul; rdmdne de
stiut dacd vorbea intrdnsul mai mult generalul sau finantistul...
Pe de altd parte, generalul Trincu, comandantul Diviziei din Galati,
care era si el la masa', pretindea a sti 6 Brigada a 5-a de Cavalerie (a
noastrd) ar fi fost incercuit de trupele sovietice debarcate la Feodosia
si la Kerci... E drept cd informatiile lui Stoenescu nu excludeau o asemenea posibilitate...
Recitesc Comunicatul german de ieri: lupte locale pe un frig excesty... Frigul! Ne omoard frigul! Asa ceva nu s-a mai pomenit de 25 de
ani. 0 spun Observatoarele meteorologice. La Atena au fost 50 si a
nins! A nins si la Smirna! In Epir, temperatura a scAzut pnd la 16.
In Turcia, 25. La Istanbul au murit oamenii de frig. La Sofia au in-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

21

ghetat 35 de precupeti, in carele lor, in drum


noaptea
spre tdrg!
Ce sd mai zicem despre cele 45 de la Moscova si despre soldatii germani morti inghetati (Radio Londra vorbeste de 20 000!!) pe care sovieticii i-au plimbat cu camionul prin oras, in picioare, legati in snopi
sinistrii...
Nu se poate ca acest frig infernal sa mai dureze mult; am impresia cd
deja bate in retragere: azi-dimineata nu mai erau decat 7 (aseard

6).

M-am tdmpit si eu de frig si nu mai stiu ce sa cred...

Ziarele de azi-dimineata publica Comunicatul german de ieri, fard


nici un comentariu. Bineinteles, nimic despre Crimeea...
In schimb, stiri cu vadra mare din Pacific, pared numai japonezii ar
fi pe lume. Succesele japoneze merg inainte. Ocuparea Manilei si a bazei navale Cavite, din fata capitalei Filipinelor constituie o dubl loviturd pentru americani, cdci ei au pierdut in acelasi timp si cea mai bund
si mai inaintatd bald navald din Pacific
si prestigiul lor. Ca Stat protector al Filipinelor, n-au fost intr-adevdr in stare s dea acestora un
ajutor eficace i s'a" le trimitd, dacd nu o flot cel putin avioanele
necesare...
In ce priveste Singapore-ul, chestia" va mai dura. Japonezii sunt

Inca la 230 kilometri de ora si fortele japoneze inainteazd cam cu


15-20 kilometri pe zi. Nu vor ajunge in fata de Singapore decat peste
abia atunci va incepe atacul...
vreo 15 zile
La Washington s-a semnat de care Statele care au declarat rzboi Germaniei, Italiei sau Japoniei, un act impotriva Statelor aderente la Pactul
Tripartit. Prin acest act, zisele State, 26 la numr se obliga printr-un
articol sa coopereze la lupt comund cu toate mijloacele lor
iar printrun al doilea articol (sunt cloud in tot) sd nu incheie separat nici armistitiu, nici pace. Printre cele 26 State senma-tare se afl Iugoslavia, Grecia, Polonia, Luxemburgul
si ma intreb cine se va fi angajat pentru
ele, si de ce nu figureaza si Ceho-Slovacia?
Dupd emisiunile de Radio, intreaga pres francezd se ridia impotriva discursului lui Churchill prin care acesta a acuzat Franta de defectiune in 1940, si de trdare dupd capitulare...

La Berlin s-a facut o coleca de efecte de lfind si de bldnuri pentru


front. Rezultatele au fost fantastice, pfin si in cartierele cele mai sara-

www.dacoromanica.ro

22

CONSTANTIN ARGETOIANU

ce s-a dat din larg. S-au adunat sute de mii de bucati... In poporul german vlaga nu s-a stins...

0 misiune germand compusa din doi coloneli si un maior a aterizat ieri la aeroportul Baneasa. Vine din partea Fhrerului sa remit un

dar Maresalului Antonescu. Les petits cadeaux entre tiennent


l'arniti"...
Generalul Speidel venit acum un an printre noi ca sef al Misiunii aero-

nautice germane si actualmente seful intregii Misiuni germane, a fost


inaintat General der Flieger" (analogul gradelor general der Infanterie, general der Kavallerie, general der Artillerie), grad ce corespunde la noi cu cel de general de Corp de Armatd. Felicitri...
Se da ca sigma' urmatoarea miscare: generalul D. Popescu (inaintat
la 1 ianuarie general de Corp de Armatd) va trece de la Ministerul de Interne la Ministerul Apararii Nationale (actualmente detinut cu numele
de Maresalul Antonescu) iar in locul lui la Interne va fi numit generalul Piki Vasiliu, actualmente comandantul Jandarmeriei. Generalul Jack
Popescu subsecretar la Interne, va trece Comandant al Teritoriului", un
fel de inspector al Corpurilor de Armat teritoriale
si in lo-cul lui la
Interne va fi numit subsecretar generalul Gherghe Radu, actualul prefect

de Politie... Rdmane de gsit un prefect de Politic, dat find cd Dombrovski a refuzat locul!!
in asteptarea organizarii definitive" a tineretului (pentru impiedicarea tinerilor de a fi atrasi de curenul legionar), s-a constituit o organizatie
speciala Munca Tineretului Roman", speciala i provizorie
i s-a pus

sub indrurnarea generalului adjutant Palangeanu, un specialist al Sporturilor... Poate c o fi bun si la Muncd...

Luni, 5 ianuarie. Genii, care o mai lasase, iar s-a intetit... Azi sunt
1 0

Comunicatele germane continua s fie sibiline. Lupte locale, atacuri


respinse, bombardamente aeriene fara multe precizari, iata ghiveciul stiruler ce ni se dau. Din el poate scoate cine vrea, ce vrea...
Comunicatul de ieri, in ce priveste sectorul care ne intereseazd suna:
Pe sectorul de sud al frontului de Est inamicul a continuat atacurile

www.dacoromanica.ro

1NSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

23

sale. Aceste atacuri au fost in pante respinse prin lupte violente. C'dieva
streipungeri locale au fost inchise la loc..."
In ce privete actiunea aeriand comunicatul vorbete despre atacuri
reuite asupra aeroportului de la Feodosia...
Din acest comunicat ar parea ca suntem Inca. in Crimeea, cd n-am evacuat-o. Dar de multe ori in cornunicate se dau tiri invechite, cu 2-3 zile...
Radio Londra ar fi anuntat ocuparea Novgorod-ului, la nord de lacul Ilmen. Acelai post afirm ca comunicatiile intre Moscova i Leningrad au fost restabilite...
Cu toate aceste tiri proaste, oficialii i militarii notri nu par prea
ingrijorati. Acetia din urm pretind cd retragerile nemtilor ar fi fard importanta strategicd... Imi aduc toll* aminte de importanta care s-a dat asfatoamnd cuceririi locurilor abandonate acum...
In fine! Cum o vrea Dumnezeu!

Noi nu tim ce se petrece in tard la noi, cum am ti ce se intampla

peste granita? Iatd, spre pilda, cd se pregatqte iar o mare trecere


de nemti spre sud, i nimeni din noi nu tie dacd vor s treacd prin
Turcia i in acest caz, in bund intelegere

sau sa se rdzboiascd cu ea.

Sau vor poate numai sa apere litoralul Mrii Negre de o eventuald


debarcare ruseascd? Tot ce tim
i Inca
e ca de la 12 ianuarie se
vor sista iar4i pentru cdtva timp toate trenurile de persoane, i cd
Politia cutreierd casele din Bucureti pentru incartiruire de ofiteri
nemti...

in Bulgaria i in Turcia europeank zpada mare, cu comunicatii intrerupte... De acolo ne-o veni frigul cumplit ce ne d gata?

In localitatea Bardia cuceritd de trupele britanice, au cazut aproape


7 000 prizonieri italieni i peste 6 000 de prizonieri germani. Bardia a
fost complect distrus prin bombardamente navale, din largul mrii. 0
afirm comunicatele engleze.
D.N.B. ne informeazd ca in cursul lunii decembrie au fost scufundate 257 000 tone britanice; pe frontul rusesc au fost dobordte intre 27
decembrie i 2 ianuarie 98 avioane sovietice. Germanii au pierdut 12
pe acelai front.
Ziarele axiste sunt exasperate de comentariile simpatizante engleze
cu privire la Soviete i la rezistenta lor. Fraza: Anglia are mult de in-

www.dacoromanica.ro

24

CONSTANTIN ARGETOIANU

vatat de la Rusia Sovietica" stame5te furtuni in presa germand 5i filogermand, de5i e vadit Ca ea nu se referea la doctrinele comuniste ci la
rezistenta militara... Tot astfel se comenteaza cu violenta ultima declaratie a lui Eden: Deosebirile de vederi intre Anglia 5i Rusia Sovietica
nu sunt a5a de mari: forma de guvernamant nu joaca nici un rol..." 0
prostie, spusa 5i de dl Anthony Eden, ramane tot o prostie.
Churchill s-a pronuntat: Palestina sa ramana numai ovreilor
bii au destul loc aiurea! Numai sa vrea arabii!

ara-

Cadoul, pe care Hitler 1-a trimis lui Antonescu, consta intr-un prea
frumos 5i confortabil automobil Mercedes-Benz, de 240 HP putere,
motor cu 8 cilindri. Probabil ea acest automobil special" este blindat,
caci cantdre5te 4 300 kilograme... ; cu toate cd e blindat, poate alerga
cu o viteza de 160 km pe oral In instan-taneul fotografic reprezentand
pe Antonescu examinandu-5i no-ua ma5ina, instantaneu reprodus in
Universul, Mare5alul nu pare vesel deloc 5i are aerul sa spuna: Astami lipsea mie!"

Marina Stirbei, a doua flied a defunctului George Stirbei (frate cu


Barbu) s-a logodit cu fiul mai mare al lui Brancoveanu din casatoria sa
cu Coleta Cesianu 1. Marina are 29 de ani, iar Costi Brancoveanu 21.
Bdiatul nu vrea deloc sa se insoare, dar a fost silit de neamuri. Marina,
snoaba pe cat e de sportiva, vrea sa ra-mana prenteasei... Casatoria a
fost facuta de Marta Bibescu (Brancovenii stau la Mogo5oaia, in dependinte), care, drept misitie, a cerut 5i obtinut sa i se cumpere mo5ioara
Balote5ti, pe un pret bun. Va plati Marina Stirbei, foarte bogata, caci
Brancoveanul n-are franc...
In ora5 circula zvonul ca dl Ica ar fi bolnav de pneumonie. Si WO
bucure5tenii se bucura... Bucure5tenii sunt pro5ti, caci a5a cum e, dl Icae indispensabil regimului, 5i regimul ne e indispensabil noua, in clipa
de fata. Cu toata nenorocita lui sonoritate, Ica' e un muncitor, 5i face ce
poate. N-ar fi u5or de inlocuit...
I Dintr-o casatorie precedentd cu d-na Antoniades din Alexandria (Egipt), Brancoimens de bogat (mostenirea mamei sale).
veanu mai are un flu, pe Matei

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

25

Magi, 6 ianuarie, Boboteaza. Boboteaza ne-a tratat cu bldndete:


azi-dimineata la ora 7 termometrul n-a insemnat decat 2. M-am bucurat pentru bietii soldati scosi la paradd si imobilizati, ceasuri intregi.
Sd fi scapat de frig? Gerul Bobotezei" este ins in legatura cu datinile
vechi, cu stilul vechi, asa incat mai suntem amenintati 13 zile...

Locotenent colonelul Marcel Olteanu, fiul rudei mele si prietenului meu din copilarie, generalul Marcel Olteanu, a venit s ma vadd
si mi-a prins intrucdtva inima la loc. Lt. colonel Olteanu e seful de cabinet si intimul generalului Pantazi, si in aceast calitate trebuie sa' fie
bine informat, si nu pot s pun nici un moment la indoiald buna lui credint. Inaltul nostru Comandament nu e catusi de putin alarmat de situatia de pe frontul de est. Infernala iarnd, cu nemaipomeniti nameti si
ger pand la 35 pe sectoarele Centru si Nord ale frontului viscolele
si zdpezile de pe sectorul Sud (unde gerul n-a fost asa mare) au impiedicat aprovizionarea si deplasdrile de trupe si de munitii si au silit Comandamentul german s'a transforme rdzboiul in Rusia, pentru lunile de
Lama", dintr-un rdzboi de manevr intr-un rdzboi de pozitie. Pentru stabilirea unei bune linii strategice, Comandamentul german a fost silit s'a
rectifice frontul, sa apropie trupele de centrele de aprovizionare si sa le
retraga in multe locuri ca s indrepte si sd scurteze linia de rezistenta.
Nicdieri, in sectoarele din Centru ci din Nord, fortele germane n-au cedat atacurilor rusesti; trupele sovietice n-au ocupat decat poziliile localitiifile abandonate de nemli. Statul nostru Major n-are cunostint
nici de ocuparea Novgorod-ului, nici de eliberarea Leningradului".
Desigur cd abandonarea unor pozitii cu greu cucerite e dureroask dar
nu era altceva de facut,fala de imposibilitatea transporturilor i a mi,Fcarilor uniteifilor blindate si rnotorizate. Toate aceste pozitii vor fi insd
repede recucerite in primdvara; moralul trupelor germane e excelent,
pe tot frontul i msurile cele mai metodice au fost luate pentru ca soldatii sd indure un minimum de suferinte din cauza frigului si greutdtilor de aprovizionare. Pentru campania din primvard, 39 de divizii
blindate noi sunt gata
material nou si perfectionat, oameni noi perfect instruiti. Germania a inceput rdzboiul in iunie trecut (contra Rusiei) cu 40 divizii blindate; dintre acestea s-au pierdut, prin distrugere
si uzurd, circa o treime. Daca la acest material vechi se adaugd cel nou,
constatdm ca Germania va reincepe rdzboiul in 1942 cu circa 65 de di-

vizii blindate in loc de 40 cdte a avut in 1941, si cu o armat cornplectata si incadrat dupd toate regulile artei. Potentialul de productie
al armamentului german a sporit enorm, caci pe langa fabricile din Ger-

www.dacoromanica.ro

26

CONSTANTIN ARGETOIANU

mania au fost puse in miscare cu maximum de randament uzinele din


Cehoslovacia, Belgia $i Franta fard a mai vorbi de cele italiene, care
lucreaza $i ele pe capete. In fata acestei productii uriase, productia ruseasca a scazut cel putin cu jumatate, admitnd ca centrele industriale
din Siberia $i Urali pot lucra in plin, ceea ce e dubios fata de lipsa de
materii prime si de lucratori calificati in uzinele sovietice rdmase in
picioare...
Daca in sectoarele din Centru $i Nord, atacurile rusesti n-au fost decat navaliri in pozitiile abandonate de nemti (cum pretind germanii O
Olteanu) -- in sectorul de Sud, au fost atacuri serioase sovietice, care
au constrans pe nemti, in neputinta lor de a mai aduce intariri, la retragere. A fost intai atacul navalnic asupra regiunii nord-Rostov, unde 30
de divizii (in cea mai mare parte cavalerie siberiand) s-au aruncat asupra portiunii frontului aparat de italieni... Italienii au dat inapoi in dezordine, au descoperit flancul stang al germanilor $i i-a obligat sa se
retraga din Rostov. Dar $i aci lucrurile s-au aranjat $i retragerea nemtilor n-a trecut de 30 kilometri, linia frontului stabilizandu-se la est de
Taganrog, unde e si astzi...
In Crimeea, nu frigul $i zapada au obligat pe nemti s se retraga de
la Kerci, ci lipsa de trupe i neputint de a trimite altele din cauza zapezilor. In Crimeea $i de-a lungul Marii de Azov frigul n-a fost mare,
a fost intr-una mai cald ca in Romania V ca la Odessa, dar a nins atat
de tare, incat nici un transport n-a mai fost posibil decat cu saniile, $i
sanii, nemtii n-au avut destule dee& pentru aprovizionarea trupelor la

fata locului, iar nu ca s mai transporte si trupe. Pe tot litoralul


AzovMarea Neagra, pand la Feodosia, pe o distanta de peste 300 kilometri, germanii au avut o singura divizie!! Debarcarile la Kerci $i Feodosia au fost facute prin surprindere, pe o ceata care a durat mai multe
zile, i care n-a permis avialiei sei faca zboruri de recunoavere...
Debarcarea a avut de scop s degajeze Sevastopolul; dar nemtii nau luat nici un regiment de la Sevastopol (unde comand asediul generalul Hansen, fost $ef de Misiune la noi), au continuat asediul $i au pre-

ferat sa abandoneze Kerci-ul $i sa apere restul Crimeei pe un front


stramt, la gatul peninsulei Kerci, mai sus de Feodosia... Nu este adevarat cd Simferopolul a fost luat de rusi; acum nemtii atacd violent $i cu
succes Feodosia prin bombardament aerian (confirmat de Comunicatul
de ieri). La Sevastopol, asediul continua $i nu e exclus ca cetatea s Cada azi sau maine...
Despre o evacuare a Crimeei nu s-a hoar& nimic; dar chiar daca sar hotari asa ceva pentru scurtarea frontului de la gura Niprului, prin
Perecop, la Mariupol
lucrul n-ar insemna nici o slabire a situatiei

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

27

fortelor germane
pretinde Olteanu. Desigur, din punct de vedere
strategic, dar din punct de vedere moral! Olteanu pretinde cd, dacd s-ar
evacua Crimeea, ea ar fi recuceritA in doi timpi, la primvarA... SA aibd
dreptate, sau simplu optimism?
Expunerea lui Olteanu rn-a mai insufletit i am mai uitat de tirile
alarmante rspfindite de posturile de Radio britanice i de cercurile
noastre ovreiqti i anglofile.
Pantazi i Olteanu au gdsit moralul trupelor noastre pe front excelent, i Comandamentul German incntat de soldatii noWi! De- aia
ne mai cer... $i ai nowi, *i nemtii, bine echipati i calduros imbracati...
Despre trecerea trupelor germane spre sud, Olteanu nu cunotea
sau n-a vrut sd mrturiseased ca cunotea
intentiile exacte ale nemtilor. Cert e cd trupele merg spre granita turceascd i probabil e, cii la
timpul oportun, se va pune un ultimatum Turciei: sau las trupele germane s treacd, amical, sau trupele vor rdzbi prin Turcia, insd neamical. CAnd i cum, nu se tie. Din informatiile Statului nostru Major aa
rezultd, ca turcii aveaptei acest ultimatum, ca sa se supundforfelor mafore i sa aibd un pretext acceptabil pentru calcarea trata-tului lor cu
Anglia... Ap au facut i bulgarii, care nu s-au supus primd-vara trecutd

dee& unui ultimatum, dupd ce trupele germane fuseserd masate in


Romania.
Numai cd turcii nu sunt bulgari!
Olteanu mi-a mai destinuit o tire foarte importantd: dupd informatiile lor, Guvernul de la Vichy a consimhit sii lase forlele ger-mane
sa treacci prin Franla neocupatii, in Spania... Din Spania, aceste forte
vor trece in Marocul spaniol, i de aci mai departe, creAndu-i o bald
de ravitaliere in Africa...

In ce privqte benzina, Olteanu pretinde cd problema nu se pune


pentru germani, care au pornit la rdzboi cu stocuri pentru doi ani, stocuri pe care nu le-au atacat inca! 0 fi?
L-am intrebat i despre preluarea Comandamentului de catre Hitler: zazanie intre Brauchitsch i Keitel
a fost rAspunsul pe care 1-am primit..

In fine, dupd Olteanu, toate sunt bune i merg bine! SA dea


Dumnezeu sd fie aa!
Micarea ministeriald proiectata pare s fi ratat, pentru moment cel putin. Generalul D. Popescu a rams ministru de Interne i Antonescu, cu
numele, la Apararea Nationald. Numirea lui Popescu la Apararea Nationala, ar fi diminuat mult situatia lui Pantazi i cum Pantazi e foarte
bine cu Antonescu, se vede ca acesta n-a vrut s-1 umileascd...

www.dacoromanica.ro

28

CONSTANTIN ARGETOIANU

A fost numit Piki Vasiliu subsecretar, in locul lui Jack Popescu chemat la comandament. Tot la Interne a mai fost numit $i tot subsecretar
dl Petre Strihan (?), conferentiar universitar. Cu greu am putut s aflu
cd acest domn a fost pe vremuri $eful tineretului bucure$tean (!!!) in

partidul lui Gheorghe Brtianu. 0 cuno$tinta veche a lui Ica Antonescu, probabil...
Generalul Vasiliu numit subsecretar, va pAstra totu$i $i comanda
Jandarmeriei, pe care a detinut-o pAnd acum.

Ziarele publica o dare de seamd a activittii aviatiei noastre in timpul rzboiului. Pentru un debut $i pentm numrul restrAns al avioanelor
noastre, rezultatele au fost prea frumoase: in 4 luni de zile am dobordt
sau distrus pe pmAnt 762 avioane inamice! Putem fi mndri...
Corpul diplomatic din Bucure$ti a trimis Mare$alului Antonescu un

cec de 250 000 lei pentru Ajutorul de lama", insotit de o frumoas


scrisoare a decanului, Nuntiul Cassulo. Antonescu a rdspuns frumos, $i
el. Ziarele publica cele cloud scrisori.

S-a creat un stil antonescian. intortochieri de fraze, $i abuz de expresii arhaice, perimate $ifdsuntoare. Pfind $i generalul Sichitiu telegrafiazd Regelui Mihai: In prag de An Nou"
in loc de: in pragul
Anului Nou", cum s-a scris pand acum...
Stil led!
Colecta facutd in Germania pentru strngerea de efecte calde destinate soldatilor de pe frontul rusesc a dat rezultate fantastice: s-au strns
32 144 201 de efecte, din care 5 026 383 perechi ciorapi de lnd, 2 219
171 mnu$i $i 1 511 079 haine imblnite!

Stire de necrezut: se telegrafiaza din Ciung-King c'd mare$alul


Ciang-Kai-Shek ar fi fost numit comandant suprem al tuturor fortelor aliate" in Extremul Orient! Atat ar mai lipsi englezilor, s se pun sub ordinele chinezilor, dupd ce s-au facut propagandi$tii bol$evicilor!

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

29

Japonezii au atacat din nou prin surprindere insulele Hawai $i au


pricinuit mari pagube de asta data stabilimentelor militare, caci vase
nu mai erau...

Presa berlinezd ironizeald Conventia de la Washington prin care


Regi $i $efi de Stat fugari au intdrit armatele anglo-saxone. In ce prive$te ultimul discurs al lui Eden, aceea$i pres cautd s demonstre-ze
ca prin glasul ministrului sau, Guvernul englez a incredintat Sovietelor
organizarea viitoarei Europe... 0 sperietoare germana ca sa sileasca
toate popoarele Europei sa se strangd in jurul Reichului. Cam de oaie...
Mi se confirmd arestarea lui Aurel Dobrescu. Afacerea ia extindere

mare, caci s-au dovedit legdturile intre demersurile acestuia $i activitatea petroli$tilor de la Unirea" $i Romano-Ame-ricana", arestati
ast-vard. Printre ace$tia: Grigorescu, Popovici etc. Mircea Zagnescu
n-a fost arestat, caci nu s-a mai inapoiat de la Constantino-pol. La nevasta lui, au fost gasiti 10 milioane lei. Dupd cate mi se spune e mai
mult vorba de o organizatie de propaganda engleza, decat de spionaj.
A$a se explica $i raporturile lui Dobrescu cu intreaga band $i sunt fire
care duc pand la Puliu] Maniu. Printre comploti$ti e $i Sanda Eremia
(fiica Cocutei Eremia, nscutd Mendel, decedata asta-toamnd), care lucreazd la Constantinopol, bine retribuita de Intelligence-Service". In
onorabila tovra$ie s-au mai gasit $i d-ra Carmen Coliba$anu, secretara
$i amanta ministrului spaniol Prat $i d-na Ghinea, sotia fostului ministru legionar la Madrid. D-na Ghinea e ruda cu Zagane$tii... D-ra Colibd$anu a fost arestatd, apoi pusa in libertate, $i acum e sub supravegherea Politiei, care o pande$te. Scrisoarea lui Aurel Dobrescu a fost
gasita in valiza lui Zagnescu care i-a fost furata pe drumul spre Stambul... Mare incurcaturd! Si scandal!
Miercuri, 7 ianuarie. De ziva mea
cad botezat in biserica sunt Ion
am petrecut o noapte alba... Dureri nebune in picior
s-a rdzbunat
abuzul de tot felul de bundtati in cursul Sarbtorilor...

In cercurile noastre politice \Ilya $i emotie in jurul vizitei lui Ribbentrop la Budapesta. Ce o fi mergand s mai pue la cale $mecherul
cu vrajma$ii no$tri seculari? Tradare?

www.dacoromanica.ro

30

CONSTANTIN ARGETOIANU

In realitate, planul unei cAlAtorii a lui Ribbentrop la Budapesta,


Bucure*ti i Sofia a fost facut, dupd cum am notat-o in aceste insemnAri,

Inca din decembrie. Vom vedea dacd acum cAlAtoria lui se va mrgini
la Budapesta, sau dacA va fi prelungita pana la Sofia. Pretextul mrturisit: inapoierea vizitelor oficiale facute de cei mai inalti demnitari unguri la Berlin
ar cere i vizite la Bucure*ti i Sofia, caci *i de la noi
*i din Sofia s-au fAcut nenumrate vizite oficiale la Berlin... Vom vedea.
Important nu e ce poate face sau nu face Ribbentrop la Budapesta. Important este ce au hotArdt conducAtorii Reichului la Berlin cu privire la re-

vendicarile noastre *i mai ales posibilitatea Reichului de a-si impune


solutiile la pace

fie cA aceste solutii ne-ar fi favorabile sau nu.

Ungurii vor primi pe Ribbentrop ca pe un suveran: ziarele lor sunt


pline de portretele secAturii i de biografiile lui. S-o fi facut i reclamA
pentru ampania Mumm?

Teri s-a celebrat Boboteaza cu mare alai, in prezenta Regelui, a


ConducAtorului, a Guvernului, a Corpului diplomatic *i a inaltilor demnitari. Dumnezeu s-a milostivit cu o temperaturd suportabild (+ 4), care de altmintreli se mentine i azi, aa Inc& bietii soldati tintuiti pe loc n-au suferit de frig. Ce ar fi fost pe 10, sau 15!
Ca s invele pe soldafi cu frigul Ii s-au cusut buzunarele mantalelor,
de vreo cloud seiptiimeini!!! Nimeni nu pricepe rostul acestei barbarii.
Ca *i cum, ca sA-i invete cu lipsurile, ii s-ar suprima mAncarea! Pacat c cu atatea calitati, Marealul Antonescu mai e i un om rfiu... $i
face de cap!
Tactica sperietorii:
La Berlin se pretinde Ca Guvernul Reichului posedd documente privitoare la negocierile lui Eden la Moscova, i ca din aceste documente
rezult complecta abdicare a Angliei fata de Soviete, in politica europeanA. Guvernul din Londra a consimtit lui Stalin o expedifie punitivei
(! ! !) pAnA la Rin... $i Berlinul conchide: popoare neutre ale Europei,
uniti-vd cu Germania contra invaziei bolsevismului!...

In ultimul sAu discurs, Roosevelt a anuntat c viitorul buget pentru


vt-area Statelor Unite se va urca la fantastica sum de 56 miliarde dopeste 1 500 de miliarde de lei, pe cursul oficial... Cati bani irolari
lumea va iei ruinat din acest razboi. Curat nebunie!
siti

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

31

Asasinatul lui Paringaux, $eful de cabinet al ministrului de Interne


francez Pucheux, ucis in tren in conditii misterioase, pare sa fie opera
propagandei teroriste anglo-comuniste. La o ora dupa asasinat, Radio
Londra a anuntat uciderea ministrului Pucheux; de fapt, ministrul trebuia s mearga la Dijon intr-o ancheta, dar find retinut la Paris, a trimis pe $eful sau de cabinet. Probabil ca uciga$ul a luat pe Paringaux
drept Pucheux... Ce moravuri! Propaganda engleza cauta sa producd,
prin acte de teroare, dezordini in tarile ocupate de nemti. Un asemenea
rdzboi duce de-a dreptul la salbaticie. Ce ne mai a$teapta?
Un accident ciudat la Sinaia: un camion incarcat cu bere Czell (sticle, 2 000 kilograme) venind dinspre Bu$teni s-a ciocnit cu un bobsleich ce cobora in vitezd pe drumul ce vine de la grajdurile regale. Ca
sa evite un accident mortal, $oferul camionului a franat brusc, dar ma$ina a patinat, a rsturnat bobul $i s-a dus de vale in prapastia Pelewlui,
pe langa pod. Lucru de necrezut: $oferul $i ajutorul sau, precum $i cei
doi imprudenti din bobsleich au scapat teferi, fard macar s fie raniti!
$i camionul, $i bobul s-au facut tandari! E norocul!

Joi, 8 ianuarie. Comunicatul german de ieri ne-a adus $tiri mai imbarbatatoare: trupele germane au nimicit un Corp sovietic care debarcase la Eupatoria (nord de Sevastopol) iar trupele romane au dat peste
cap $i distrus alt contingent sovietic la vest de Feodosia. Fortele ruse$ti
din Feodosia $i Kerci au fost $i ele atacate... In sectorul Central al fron-

tului, germanii profitand de o temperatura mai omenoas, au contraatacat pe ru$i pricinuindu-le pagube serioase, mai ales la nord-est de
Harkov. $i ru$ii marturisesc, in comunicatele lor, ca nemtii ataca cu
vigoare...
Australienii, amenintati de japonezi, au facut apel la ajutorul Statelor Unite $i in acest scop au pus la dispozitia fortelor americane principala lor bazd navald, Port-Darwin. Se vor mai crea $i alte baze americane in Australia... Ziarele berlineze comentand acest fapt, declara cd
Australia a ie$it din Imperiul Britanic $i a devenit al 49-lea Stat al Confederatiei Nord-Americane! Cam trasa de par!

Japonezii sunt complect stpani pe Borneo britanic $i pe petrolul


acestei regiuni $i inainteazd mereu spre Singapore... In Filipine continua curatirea intregului arhipelag...

www.dacoromanica.ro

32

CONSTANTIN ARGETOIANU

Posturile de emisiune engleze urnpleau lumea cu cele mai extravagante Viri despre situatia din Franta. Astfel au anuntat cd zona neocupatd fran-

cezd va fi ocupatd, cd Mareplul Ptain a demisionat, cd Guvernul de la


Vichy a fugit prin Toulon, cd ministrul de Interne Pucheux a fost asasinat,
ca la Paris V in alte ora5e numero5i cetateni au fost impu5cati de nemti...

Bineinteles Guvernul francez dezminte toate aceste 5tiri, plAsmuite


poate ca sd inddrjeascd opinia public-A impotriva eventualei treceri a
trupelor germane prin teritoriul francez spre Spania (dacd informatia
pe care mi-a dat-o luni-seara It. col. Olteanu s-ar adeveri...).
Roosevelt a rostit un lung discurs in fata Congresului. Tonul mai putin
agresiv ca pand acum. Pre5edintele a cAutat sd demonstreze o data mai
mult &A State le Unite n-au vrut razboiul (!!!), cd acesta le-a fost impus, cd
lupta va fi grea 5i cd poporul american trebuie sd se pregAteascd la mari

sacrificii. Roosevelt a declarat apoi cd in 1943 (!!), State le Unite vor


dispune de 60 000 avioane 5i de 45 000 tancuri... Numai sd vie sA le
foloseascd, caci marafeturile in chestiune nu luptd singure!
Molotov a trimis 5efilor misiunilor diplomatice din Saratov un protest impotriva cruzimilor sAvAr5ite de nemti in tinuturile ruseVi ocupate"! 0 culme de indrAzneald, observd presa germand, cu drept cuvAnt. Cruzimile le sAvAr5esc sovieticii, inainte de a pArdsi o localitate,
sau dupd ce o reocupd
asta o 5tie lumea intreagd.
Nemtii nu fac decAt sd repare distrugerile bol5evicilor 5i sa impace lumea. Astfel 70% din bisericile din State le Baltice 5i din Ucraina au fost
repuse in stare de functionare 5i redeschise credincio5ilor...

Regele a vizitat ieri Spitalul de rAniti Z. I. 345 5i a distribuit gradelor inferioare 5i soldatilor 100 de decoratii.
Regina Elena s-a plimbat prin saloanele spitalului Z. I. 302 5i a consolat pe raniti...
A nins azi-noapte binisor, peste toatd tara. SA multumim lui Dumnezeu. Temperatura 2.
Vineri, 9 iannarie. Berlinul s-a hotArdt in fine sd pund la punct toate

nAzbtiile rdspandite de propaganda anglo-saxond prin presd 5i prin

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

33

posturile ei de Radiodifuziune. Dupd aceast propaganda, comandantii


de armate germani se rdzboiesc intre ei fiindcd situatia pe front e dezastruoasa; fortificatii au inceput sa fie construite pe linia Oderului fiindca Germania nu se va mai putea apara pe un front mai deprtat; mitra-

liere au fost puse in fata Ministerului de Externe si a Palatului


Reichului in Berlin pentru apararea autorittilor de furia populatiei
in fine, cheta pentm colectarea efectelor de iarnd a dat gres, populatia
ne-maivoind sa dea nimic pentru rdzboi, si ce s-a adunat s-a luat cu
forta, prin perchezitii!!!
Ca generalii nu se rdzboiesc intre ei, c nu sunt mitraliere pe Wilhelmstrasse, cd nu se sapd nici un sant de-a lungul Oderului, cd la cererea

de efecte de iarna poporul german a rdspuns cu entuziasm


o poate
constata oricine trdieste in Germania, sau trece pe acolo. In ce priveste
frontul sovietic, rusii n-au putut atinge nici o tinta operativa si germanii si-

au asezat rdzboiul de pozitie pentru timpul iemii cum au vrut. Presa


berlinezd observa ca de ate ori le merge fau anglo-saxonilor, in acest
rdzboi, Guvernele din Londra si din Washington procedeaza la un clopping" serios al opiniei publice, cautand s compenseze propriile lor
esecuri prin minciuni in dauna adversarului... Ori, in Rusia ofensivele
masive bolsevice au dat gres, in Libia ofensiva britanicd s-a poticnit,
iar in Extremul Orient, ce sa mai vorbim
dezastru complect...
intrebat asupra inactivitatii armei aeriene in spatiul german, ministrul
Aerului englez a rdspuns in Camera Comunelor, ca o iarna a-tat de grea nu
s-a mai inregistrat de 17 ani, si cd in conditiile atmosferice actuale, ope-

ratiuni aeriene ar fi menite sa dea gres, cu sacrificiul inutil al unor vieti


pretioase si ale unor aparate costisitoare...
Tot in Camera Comunelor, vicepresedintele Consiliului, Attlee a declarat cd situatia in Extremul Orient e grava si ca Guvernul britanic na putut intari cum ar fi fost de dorit bazele din acea regiune (?!) fiindca
a fost silit sd fumizeze avioane si arme Sovietelor (!!!)... Pozitia Singapore-lui e foarte critica, a marturisit con-ducdtorul laburistilor, mai ales din

cauza pierderii Hong-Kong-ului si Manilei care formau cu Singapore


faimosul triunghi strategic pe care se baza intreaga aparare britanica. in
Extremul Orient...
Pare cd Guvernul nostm vrea s pastreze cu Statele Unite, cu toata starea de rdzboi, raporturi pe cat se poate de omenesti
si bine face. Ma-

resalul Antonescu a oferit astfel d-nei Gunther sa stea netulburat in

www.dacoromanica.ro

34

CONSTANTIN ARGETOIANU

Legatia din Bucure$ti cu orice personal ar vrea

si cat ar vrea. Dad

insd ar vrea sa plece, un tren special va fi pus la dispozitia ei pand la frontiera italiana, tren de care vor putea profita toti insotitorii d-sale
iar
despre efectele $i despre obiectele ei pretioase sas n-aibd nici o grija,

sa le lase la Bucure$ti caci garanteazd dansul, Antonescu pentru ele...


D-na Gunther si-a exprimat recuno$tinta pentru aceste procedee civi-

lizate, dar a hotarat sa plece. Trenul ei va porni peste o zi-doud; cu


dansa pleaca $i Ela Bratianu1 ca sord de caritate!!! Norocul ei! De ce
nu pot sa fiu $i eu sofa' de caritate

Doamne! cum as mai $terge-o...

Lin sergent de oras a fost ucis prin lovituri de revolver in fata garajului Magenta, la Paris
garaj ocupat de nemti si in fata cdruia
sergentul era de veghe... Toate aceste asasinate produc mari tulburani in relatiile franco-germane. Asta e $i scopul celor care le pun
la cale.
De o saptamana au inceput s treaca inapoi prin Tighina sute $i mii
de basarabeni deportati de rusi si regsiti de trupele germane in inain-

tarea lor spre Donet. Oamenii sunt intr-o stare oribild: imbracati in
zdrente, nemancati, cu pdrul $i barba valvoi, tampiti $i terorizati... Povestesc lucruri ingrozitoare; au trait cu sfecla pentru animate si cu apa,
iar paine n-au mai vazut de $ase luni
nimeni nu se ocupa de ei. Trimisi la Donet pentru muncd, au fost abandonati prin case pustii $i prin
pivnite... Cea mai mare parte a murit... In dosul frontului rusesc ar domni foamete cumplita
spun ei.
Rdzboiul e totdeauna oribil; and il duc insa bolsevicii el ia aspecte
de nebanuit cruzime. E iadul pe parnant...

Rodrig Goliescu, fost ofiter in armata romand, acuzat de spionaj


$i condamnat inainte de rdzboiul celdlalt, apoi mobilizat a fost gasit
mort in patul lui, impreund cu sotia si o servitoare tanrd, de vreo 20
de ani. Pe timpuri, procesul lui a facut valva mare. Eu 1-am cunoscut
la Paris, unde prin 1910 facea parte din comisia insrcinata cu receptionarea unor avioane comandate in Franta. Era foarte inteligent,
foarte simpatic, $i eu unul n-am crezut niciodat in culpabilitatea lui.
Mut in mizerie, locuia in cloud oddi la cumnatu-sau Konya $i, lucru
ciudat, a fost gsit mort intr-un pat cu servitoarea, iar sotia lui in cealaltd camera... Nu se cunoaste cauza mortii: cloud ipoteze i$i fac drum,
1 Fiica doctorului Dinu Brdtianu si fost sotie (divortata) a lui Alexandru Cretianu.

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 Z1LNICE, 1942-1944

35

dupd una sotia geloasa si-ar fi otravit sotul si rivala, apoi s-ar fi otravit
si ea
dupd alta, moartea cator trei ar fi fost provocat de emanatiile
sobei incalzita cu carbuni...
Goliescu avea 65 de ani...

Frig si viscol mare in Spania...


Peste 15 zile
cam asta este sorocul
Noi incercari ne asteapta...

va veni valul si peste noi...

Ziarele publica decretul de destituire al onorabilului Oct. Malai, directorul Oficiului National de Romanizare, pentru prevaricatie. Unul pl.&
teste
dar cati au ramas sa opereze mai departe!

Am impresia cd am avut si eu ceva de furca, pe timpul ministeriatelor mele, cu un onorabil ardelean purtand acest frumos
nume de Malai... 0 fi tot acelasi? Si pared mi-1 recomandase Veturia
Goga...
Prefectura Politiei Bucuresti a fost din nou scoasa de sub epi-tropia
Directiei Generale a Sigurantei si pus sub ordinele directe ale Ministerului de Interne... cum a fost si sub Gavrild Marinescu!

Siimbritii, 10 ianuarie. De pe fronturi nimic prea important. Lupte


locale, pe frontul rasdritean: sovieticii atac cat pot, dar sunt respinsi
cu mari pierderi de oameni si material.
In Libia, noi atacuri de o parte si de alta
suntem probabil intr-o
fazd de pregatire a unei noi ofensive din partea britanicilor.
In Extremul Orient, japonezii inainteald si ocupd metodic.

Ca si ,la noi, pe frontul rusesc temperatura a devenit mai omeneascd... Inca cloud luni de emotii, in aceast privinta!
Generalul von Manstein, comandantul Armatei a Xl-a germand, a citat pe ordin de zi Brigada I romand de Variatori de Munte, care s-a aco-

petit de glorie prin eroica cucerire a localitatii Cergunov, langd


Sevastopol. Citatia este mai mult dee& magulitoare pentru trupele
noastre...

www.dacoromanica.ro

36

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

In discutia care a avut loc la Camera Comunelor asupra situatiei de


rdzboi, discutie la care au participat d.d. Attlee si Eden, acesta din urma, vorbind despre vizita sa la Moscova a declarat cd nu putea intra in
precizari, dar cd tot amnuntul negocierilor a fost comunicat Guvernelor Dominioanelor i Guvernului din Washington. Eden a afirmat insa in
fata Camerei ea' un acord complect s-a stabilit cu Sovietele asupra tintelor de realizat dupd rdzboi". Pornind de la aceastd marturisire, Berlinul tip cd Anglia a dat Europa pe maim bolsevismului. Eu unul nu pot
sa cred asa ceva si socotesc c dimpotrivd, Anglia capitalista a obtinut
fagaduieli de moderatie din partea Rusiei Sovietice; ramane de vazut ce
valoare pot avea angajamentele unui Stalin sau unui Molotov...
Vorbind despre frontul oriental, Eden a mai declarat c actualele
violente atacuri bolsevice nu trebuie considerate drept o garantie ca pe
viitor rtqii vor putea rezista impotriva ofensivelor germane". Marturisire pretioasa.
Ribbentrop a sosit la Budapesta. Despre aceast sosire si despre imparateasca primire ce i s-a facut, ziarele noastre sunt mute. De ce? Am
aflat cele petrecute la Budapesta prin emisiunile germane de Radio...
De relevat cuvantrile tinute la masa oferita mi-nistrului de Externe
german de catre Bardossy. Ribbentrop a vorbit despre traditionala prietenie dintre cele cloud popoare"
iar Bardossy a declarat ca poporul
maghiar va lupta cu toate puterile sale impotriva bolsevismului Vi a democrafidor occidentale (bre!), alaturi de aliatii sai si pand la sfarsitul
victorios al razboiului..."
In realitate, la Budapesta a fost teatru, i in asta se pricep de minune
ungurii! Cnd te gandesti ca intre maghiari i nemti e numai ura, si ca.
totusi Ribbentrop a fost primit la Budapesta cum n-a fost primit niciodata, nicaieri, Bismarck in cei 30 de ani de domnie ai lui
te apuca
scarba...

Judecatorul de Instructie a terminat ordonanta de dare in judecata a


mai multor legionari in frunte cu Ilie Stanga, invinuiti de trafic de devize, pe vremea cat au functionat la Politie. Ordonanta a fost inaintata
Parchetului.

A aparut un nou decret ordonand depunerea armelor, munitiilor si


explozivelor detinute fard autorizare. S se mai fi descoperit arme nedepuse pand acum si detinute abuziv?

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1941-1944

37

Subsecretariatul de Stat al Educatiei Extrascolare (caci exist si asa


ceva) publica normele dupd care tinerii intre 12 si 18 ani sunt obligati
sa ia parte la sedintele educative" ce vor fi organizate in fiecare sambata dupd-amiaza... Numai cu asemenea sedinte nu se va obtine lucru
mare. Noroc
dupd eke sunt informat
c curentul legionar a slbit
foarte mult in scoli... E cazul sa constatam Inca o data: Vae victis!"...

Propaganda englezd pretinde Ca Germania e plind de baricade si


nemtii se incaierd unii cu altii... Ma intreb cine poate fi impresionat
prin asemenea gogosi?
Dominica, 11 ianuarie. Valul de frig si de zapadd anuntat in Spania
n-a dus 15 zile, cum ar fi fost cuviincios, ca s ajungd la noi: a si sosit azi-noapte. A nins si a viscolit pand dimineata. Zapada mare peste
toata tara. In Oltenia a nins si ieri, si alaltdieri si zpada e si mai mare. Frigul este ins suportabil: sunt numai 6. In Croatia a nins atat
incat liniile ferate sunt intrerupte, /And la Split, pe coasta marii... Ma
gandesc cu jale la front
caci pentru camp zapada e bund...

Nici azi, ziarele noastre nu sufld despre vizita lui Ribbentrop la


Budapesta. Aceast politica de ignorare e stupida, caci publicul nascoceste, in lipsa lui de informatii, si ce nu e...
Tzigara-Samurcas, care a venit ieri s ma vada si care dupa cum se
stie e omul nemtilor, pretinde ca Ribbentrop va veni si la Bucuresti...
Atunci vechiul plan, de a merge si la Sofia?
Dupd conferinta de la Moscova:
La Berlin continua, violente comentariile privitoare la negocierile
lui Eden cu Stalin si cu Molotov; la declaratiile ministrului englez, subliniind importanta acordurilor de la Moscova privitoare la organizarea Europei dupd nizboi, se adauga si afirmatiile generalului Sikorski,
reprezentantul Poloniei libere, care pretinde ca Stalin s-a angajat s
respecte vointa de organizare a fiecdrui Stat. Eden n-a destainuit nici
un amanunt, dar la Berlin se pretinde cu dreptate cd angajamentele lui
Stalin si ale lui Molotov nu fac o ceapd degeratd. S-a vazut cum se tin
Sovietele de cuvant cu prilejul celor intamplate cu Statele Baltice, carora Moscova le-a garantat compleeta suveranitate prin conventiile din
1940, ca sa le calce apoi aceasta suveranitate in picioare, sa le robeasca, s ucidd si sd deporteze...

www.dacoromanica.ro

38

CONSTANTIN ARGETOIANU

Berlinul cautd sa sperie 5i Turcia, care, in cazul unei victorii anglomoscovite va fi 5i ea fortata sa pun la dispozitia Sovietelor baze militare; toat lumea cunoa5te formula...
Ca o victorie anglo-ruseasca ar insemna pentru Europa distrugerea
ei prin anarhia bol5evica, nu incape nici o indoiald. Am spus-o totdeauna: mai bine alaturi de o Germanic infranta cleat alaturi de o Anglie
victorioasa, caci Anglia, chiar victorioasa nu va putea niciodata impune ceva Rusiei
pe and o Germanie chiar invinsa, tot ar mai putea
stavili puhoiul...
Dar pentru binele omenirii, Rusia Sovietica nu trebuie 5i nu poate
sa invingd... A5a s ne ajute Dumnezeu!
Noi nu ne indoim de bunele intentii ale Angliei; noi nu uitam oroarea
poporului englez manifestata 'Ana in vara trecuta impotriva comunismului, nici cuvintele lui Churchill care a definit in 1925 Guvemul din Moscova o banda de conspiratori cosmpoliti ie5iti din pleava Europei 5i Americii"
dar ne indoim de putinta Angliei, chiar victorioasa, de a stavili

propa5irea bol5evismului. ha' de ce vom lupta pand la disperare in


acest rzboi alaturi de Germania 5i impotriva Angliei 5i a State lor Unite...

S-a dovedit ca Goliescu, sotia 5i servitoarea lui au fost asfixiati prin


gazul aerian care a patruns in casa prin du5umele in urma unei avarii a
conductei din strada... Oameni fara noroc...

A murit 5i Nicu Schina, care acum cativa ani a agitat mult functionarimea 5i lumea pensionarilor. Nu era lucru mare de capul lui. In 1921
era consilier la Curtea de Apel 5i am fost silit sa-1 dau in judecata 5i sa1 scot din magistratura din cauza uneltirilor sale prMtre functionarii cei
marunti. Ie5it din magistratura s-a aruncat in politica 5i, lucru curios, sa apropiat de mine. L-am facut deputat in 1931... A murit relativ tartar;
de vreo doi ani nu 1-am mai vazut.
Aflu ca zmeii legionari au vrut sa dea o lovitura cu prilejul Craciunului sau Anului Nou
anume au vrut sd libereze pe camarazii lor inchi5i prin puscariile mai apropiate de Bucure5ti... Siguranta a aflat la
timp; mai multe arestri au fost facute 5i mi5carea
a fost paralizata

in ovo". De altmintreli nu era serioasa. Mareplul Antonescu


pregatise un decret de gratiere a unui mare numr de legionari osanditi;
cand a aflat despre noua agitatie, a rupt decretul...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

39

Noul decret pentru depunerea armelor, munitiilor etc. pe care 1-am


semnalat zilele trecute a fost provocat de aceste incidente.
Politica cu posteriorul pe cloud scaune ii da roadele...

Luni, 12 ianuarie. A nins toat noaptea. lama cumplit. Minus 9


grade. Poimaine e Anul Nou stil vechi
i gerul Bobotezei" e in legdturd de sute de ani cu stilul vechi... Suntem in toiul iemii.
Pe frontul rusesc, relativd linite. In primele zece zile ale lunii ianuarie
au fost distruse 112 avioane sovietice, iar nemtii n-au pierdut decdt 16.
In fiecare sdptrand cad aproape 100 de avioane ruseti; de unde dracul le mai iau, dupd pierderile masive suferite astd-vard?
Japonezii au avut succese mari in Malaezia i inainteazd mereu spre
Singapore. Dupd telegramele din Londra ar fi vorba s se mute Mare le
Cartier britanic, de la Singapore in Indiile Neerlandeze...
Generalul Wawell a fost numit inalt comisar in Asia Orientald, in

locul lui Duff Cooper rechemat in Anglia (unele telegrame olandeze i suedeze vorbesc chiar de destituire"). Se zice ca rechemarea

lui Duff Cooper ar fi fost cerutd de Wawell; dupd alte tiri ar


fi consecinta agitatelor edinte din Camera Comunelor, in care s-a facut cu violentd procesul Guvemului, in legatura cu infrangerile din Pacific... Opinia publicd engleza ar fi foarte ne-multumit i telegramele
din izvor neutru merg pana la prezicerea schimbdrii Guvernului indat
dupa inapoierea lui Churchill i a lui Duff Cooper la Londra... Zvonuri,
i nimic mai mull!
Ratiile de zahdr, de grsirne i de brdriza au fost din nou reduse in
Anglia. E bine, pretutindeni...
Stat mult de vorbd ieri cu Tanrier, ambasadorul turcesc care a venit

sd ma vadd. In ce privete atitudinea Turciei, Tanrier e foarte categoric: Vrem s rdmnem neutri. Dacd Germania ne va cere sa treac
cu armatele sale prin teritoriile noastre, sau s'd luptdm araturi de ea contra Angliei
ii vom declara rdzboi. Dacd Anglia ne va cere sd treacd
prin teritoriul nostru
Anglia sau Rusia
sau s' luptdm aldturi de
ele contra Germaniei, le vom declara rdzboi..." Turcul nu crede a Germania, care cunoate atitudinea Guvernului din Ankara, sa pund acestuia un ultimatum, care n-ar duce cleat la crearea unui nou front in mo-

www.dacoromanica.ro

40

CONSTANTIN ARGETOIANU

mentul cAnd fortele Reichului sunt Inca incurcate in Rusia... Din informatiile lui, oficiale si personale, nu rezult ca ar fi trecut trupe germane
spre Bulgaria, *i nici ca vor trece. Poate sd fi trecut, *i s mai treacd,
cAteva vagoane cu oameni pentru inlocuirea celor ce se afld de-a lungul
Marii Negre *i in Bulgaria. Mouvements de rele've qui sont habituels,
mais rien de special..." Zvonurile rdspandite in Bucure*ti, despre o mobilizare a cailor ferate, despre planuri de incartiruiri etc. in vederea trecerii trupelor germane, ii par *tiri de inaltd fantezie1...
Tanrier nu crede in planul ventilat al unei treceri de trupe germane prin Spania spre Africa. Dupd prerea lui, Africa de Nord e pierduta
pentru Axd *i orice incercare de a recA5tiga terenul pierdut ar fi inutild.
Convingerea lui Tanrier e cd Germania va sfar*i in anul 1942 in Ru-

sia, dar cd din 1943 inainte anglo-americanii vor lua le dessus", vor
bate pe japonezi *i vor ajunge sd impund pacea nemtilor...
La intrebarea mea: Cum vezi putinta englezilor dacd ar fi victorio*i
sd opreascd pe ru*i la Nistru?"
Turcul mi-a raspuns: Prin aviatie... Englezii vor avea o aviatie formidabild, iar sovieticii nici una..."
Presa din New York anunta cd in Germania e revolutie, cd armata a hotArdt sA omoare pe Hitler 5i sd impund pacea... Asemenea *tiri au fost difuzate *i la Radio, pentru America de Sud... La Berlin se regretd CA nau fost difuzate *i pentru Europa cAci nimic nu poate intdri mai mult spiritul german de rezistenta decAt asemenea minciuni... De vAzut!

Procesele politice de la Riom (Daladier, Blum et Comp) au fost


fixate pentru ziva de 9 februarie.

La Baroul din Bucure*ti se revizuie*te iar lista celor inscri*i... Un


articol al legii Baromitov prevede ca avocatii inscri*i care n-au pledat
6 ani consecutiv pot fi radiati. Pe temeiul acestui articol, se zice eh'
domnii din fruntea Baroului vor sd excludd pe Ghelmegeanu...
Virgil PotArcA a cumpArat pe pretul de 20 milioane fabrica de metalurgie Goldenberg, din Grivita. MAnoasd carierd e *i politica!
Xenopol Radu e tot in lagdr, cu toate sfortArile oamenilor lui sd-lscape.
1 Corespunde cu dezmintirea ce mi-a dat It. colonelul Olteanu, in ce priveste sistarea transporturilor particulare pe aile ferate.

www.dacoromanica.ro

41

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

Marti, 13 ianuarie. A nins toata noaptea; termornetrul:

9. E o

iarnd ca in pove$ti $i cum n-am mai avut de mult!


De pe frontul rusesc ve$tile sunt bune in sensul cd nemtii nu se las
biruiti de iarnd. Ru$ii ataca cu inversunare in sectoarele de la Nord $i
din Centru al frontului lor, fara a reqi sa' strapunga liniile germane care
ocupa noile pozitii determinate de Comandamentul lor. Comunicatele
nemtesti vorbesc de pierderi mari in randurile fortelor sovietice care
ataca fard rost $i fard nici o menajare a oamenilor. In sectorul de Sud,
in Crimeea, nimic nou.
In Africa de Nord, acalmie.
Japonezii inainteaza mereu: au ocupat $i insula Celebes, in arhipelagul Molusulo, colonie olandezd bogata in minereuri $i in culturi tropicale. Celebes are o intindere de 190 000 kilometri patrati. La Singapore, situatia e din ce in ce mai critica, pentru englezi...

Ultimul discurs al lui Roosevelt a fost evident rostit ca sa ridice


rnoralul americanilor, foarte deprimat de pe urma succeselor japoneze.
In aceasta cuvantare, Pre$edintele Franklin R. a afirmat un program de
inarmare din care relevam urmtoarele cifre: la sfar$itul anului 1942

Statele Unite vor avea 45 000 tancuri, 20 000 tunuri de tot calibrul
$i 60 000 avioane

iar la sfarsitul lui 1943, alte 35 000 tunuri, 75 000

tancuri $i 125 000 avioane. Programul este impresionant, potentia-

lul industrial al Statelor Unite este mare

dar totu$i se pune

intrebarea dacd poporul american, cu moravurile lui $i cu Constitutia


lui demo-cratica, va fi in stare sa facd un asemenea efort. Vor trebui

transformate atatea uzine pentru satisfacerea acestui plan militar


gigantic, la care se mai adauga construirea $i inarmarea unei flote de 8
milioane tone in 1942 $i de 10 milioane tone in 1943 (prevazute tot in
programul lui Roosevelt), vor trebui forrnati atatia piloti $i mecanici
pentru avioane, pentru tancuri $i pentru vase, vor trebui instruiti atatia

artileri$ti $i crea-ta din aproape nimic o armata atat de formidabila pentru manipularea acestui armament gigantic
incat un mare
punct de intrebare se pune cu privire la aplicarea programului anuntat.

Se pune cu atat mai mult cu cat constatam ca in trecut, programele


anuntate de Roosevelt n-au prea fost executate dupd litera Mg.&
duielilor. De la 1933 incoace Statele Unite au cheltuit miliarde pentru
amenajarea $i inarmarea bazelor lor navale din Pacific, la Manila,
Hawai, Cavite, Guam $i Wake pe care toate Roosevelt le-a declarat
inexpugnabile $i care toate au cdzut la prima suflare a vijeliei
japoneze...

www.dacoromanica.ro

42

CONSTANTIN ARGETOIANU

La Berlin, cercurile militare se arat foarte sceptice asupra realizarii


noului program american. 0 armat nu se improvizeath, afirmd aceste
cercuri, ci tradifide demagogice ci electorale nu pot inlocui tradifide
militare...
Cine va trai, va vedea...

Dupd stiri de la Londra, ideea unei ocupdri a Statului Eire (Irlanda)


se agit tot mai mult in Anglia. De Valera a declarat cd irlandezii se vor
opune oricArei incercdri de ocupare a insulei lor si cd se vor bate 'And
la ultimul om...
Printr-un decret, s-a hotdrt descentralizarea invtgmntului nostru
primar, secundar, special si seminarial. Cu incepere de la 15 ianuarie,
toate chestiunile relative la scolile si cadrele acestor invdtdminte vor fi
rezolvate de la inspectoratele locale, reorganizate in acest scop. In ce
priveste aceste probleme, Ministerul Educatiei Nationale va functiona
numai ca o instanta de apel, in cazuri anume specificate. Teoretic, mdsura
e bund dar cu moravurile noastre ma tern cd, in aplicare, ea va da gres...

Nu putem gsi un ministru ca lumea, dar atatia inspectori!


Din cauza dificultatilor de transport pe aceastd vreme de iarnd grea,
s-a suspendat trimiterea colectelor adresate soldatilor pe front. Mai bine asa: pan acum, si Mid iarnd grea, aproape nici un colet n-a ajuns la
destinatie; s-au pierdut si s-au furat pe drum
e mult mai bine s nu
se arunce banii pe fereastr $1 sa nu-si mai facd bietii ostasi iluzii degeaba. Din sutele de mii de pachete trimise prin Crucea Rosie, n-a ajuns nici unul unde trebuia! Ce tail de netoti suntem!

Ziarele publica un comunicat prin care se aduce la cunostinta publicului c escroci cutreierd casele i prvAliile cerAnd daruri si bani in
numele Maresalului Antonescu, al d-nei Antonescu sau al Consiliului
de Patronaj
si comunicatul cere tuturor sa nu se lase ademeniti si sa
dea pe escroci pe mana Politiei. Maresalul, Doamna si Consiliul de Patronaj nu se adreseazd publicului cleat prin organele lor speciale (care
sunt, comunicatul nu-1 spune...).
Pnd aci nimic de zis (afard numai c comunicatul era inutil), dar
ceea ce e formidabil e partea a doua a tartinei prin care Pre,Fedintia

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

43

Consiliului de Minivri declarei cci autoritlifile n-au dreptul sli invoce


nuniele Mamalului, al d-nei Antonescu .i al C'onsiliului de Patronaj,
,vi cii nimeni nu trebuie sci dea urmare ordinelor primite i intemeiate
pe prestigiul acestor inalte supra-autoritli...
Ce mrturisire de anarhie! Ce dovadd cd cei de sus nu guverneaza,
ci se joaca de-a dictatura!
De altmintreli, pare cd Dinastia Antonescu e intr-o stare de nervi ingrijordtoare. Georgeta Cancicov, care zbarnaie in anturajul Conducatorilor, dar care nuli pune calu$ la gura, ne spunea ieri (a dejunat la
noi): Draga, sunt intr-un hal de nervi nemaipomenit! Rical nu se mai
poate mi$ca in odaia ei de pachete; Mareplul urla $i dd cu pumnul in
masa
Ica se tine de burta $i se vaita! I-am gsit ieri pe fiecare intrun aparat electric, ea sa se potoleasca!!!..."
DI profesor Alexandru Marcu, subsecretar la Propaganda se plimbd
prin Italia, vorbe$te la Radio despre Romania $i tine conferinte despre
Dante, pe care 1-a tradus pe romane$te $i 1-a tradat. Bani cheltuiti degeaba, caei la ce ne serve$te sa $tie italienii unde e Romania $i ce vrea?

De$i a limas pana acum neutra, Brazilia se joaca de-a rdzboiul. La


o fabricd de munitii a sdrit in aer un depozit de 35 000 livre" (?) de
dinamita: sunt o suma de morti $i de raniti...
Generalul August Marici, fost $ef de Stat Major al Armatei croate,
a fost arestat penpand in august trecut (de aia-1 chearnd August?)
tru abateri grave de la onoarea osta$easea". Nu se pricepe bine din telegrama dacd e acuzat de furt sau de pederastie. Dar ce se pricepe, e ca
in Croatia banditului Ante Pavelici, toate merg pe dos!...
Dan Geblescu, consilierul Legatiei noastre din Budapesta, sosit sambata in Bucure$ti, poveste$te lucruri de necrezut despre tratamentul im-

pus de tigrii" lui Horthy, romanilor $i nemtilor din regiunea Transilvaniei pe care au ocupat-o in urma Arbitrajului de la Viena. Romanii
$i nemtii (sa$i $i $vabi) sunt literalmente lasati s moara de foame. Pe
unde au grau $i porumb, li se rechizitioneaza $i nu li se lasa aproape
1 D-na Antonescu.

www.dacoromanica.ro

44

CONSTANTIN ARGETOIANU

nimic. Pe unde n-au, nu li se dd nimic. Carte le se impart la toatd populatia,


dar apoi jandarmii iau pe ale romdnilor $i pe ale nemtilor $i le rup. Unde

nu le nip, cartelele nu servesc la nimic, aci nemtilor $i romdnilor care


incearcd sd le foloseascd li se raspunde regulat cd aproviziondrile s-au
terminat...
Si romdnii $i nemtii sunt maltratati $i bdtuti frd mild, pentru mice pre-

text. Au fost inchisi $i bdtuti romdni care au intdmpinat prin On trenuri


cu raniti germani aducdndu-le in dar fructe, lapte $i ce aveau $i ei... Pretextul: au trecut fard voie peste ine!! Au fost inchi$i $i bdtuti nemti care ar-

borau steaguri, sau chiar $i stegulete de hdrtie germane! Reclamatiile la


Comisia Mixtd (germano-italiand) din Cluj nu duc la nimic, Comisia multumindu-se sa inregistreze plangerile $i sa le transmitd la Berlin $i la
Roma...

Populatia noastr e insd ddrz, $i le suferd toate, cu smerenie $i cu


nddejde... Norocul nostru e cd ungurii nu fac deosebire intre romani $i
nemti; va veni ziva in care Germania va sili pe maghiari sd plteascd
scump nebuniile pe care le comit azi...
In Ardealul ocupat, mdsurile administrative luate de Guvernul din
Budapesta au distrus toatd viata economicd; Clujul e in marasm, i /Nina 1 ungurii locali regretd vremea domniei romeineVi. Astfel toate
tranzactiile sdvdr$ite de la 1919 incoace au fost declarate revizuibile",
toate donatiile facute de Stat sau de comune au fost anulatel , iar improprietdrirea tdranilor a fost $i ea in principiu declaratd ilegald
in
multe locuri pdmanturile au fost chiar redate fo$tilor proprietari (cazul
Josica, prefect de Cluj).
Clujul e mort. In schimb viata activd la Turda, ajuns centru de tranzactii intre cele 2 pdrti ale Ardealului. Geblescu pretinde cd la Turda
mi$und spioni unguri $i cd autoritatile noastre nu iau destul seamd la ace$ti spioni $i la agentii provocatori comuni$ti pe care Budapesta ii indestuleald cu bani $i cu foi de propaganda...
La Budapesta, Legatia noastrd e pusd la index. Membrii ei nu sunt
poftiti dee& la gard, cand e o receptie oficiald, cum a fost cazul cu Ribbentrop. Geblescu nu $tie pentru ce a venit Ribbentrop la Budapesta.
Probabil ca sd mai incurajeze pe unguri care sunt tofi convirqi ca" Germania a pierdut reizboiul V joacei deja pe ascuns carta anglo-americana. Organizatd cu mult fast, primirea lui Ribbentrop a fost rece
de$i $colile erau in$irate pe stradd $i multi curio$i priveau, nici un semn

de anti-rasism nu si-a fdcut drum la trecerea reprezentantului


1 Astfel s-a reluat locul donat de comuna Cluj pentru construirea catedralei ortodoze. Biserica zidita pe acest loc a fost inchia..

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

45

Germaniei. In ce prive$te steagurile, la o suta de steaguri ungure$ti


calfflia $i unul german.

Horthy s-a insanatosit, dar e bdtran. Se vorbeste de fiu-sau ca succesor pentru Regenta. Fiul lui Horthy e in varstd de 37 ani, e presedintele M.A.V-ului (caile ferate) i petrece noptile prin cabareturi", desi
e insurat cu o contesd nostimd, nscuta Edelsheim...
La Budapesta, singurii amabili cu romanii sunt membrii Legatiei
germane, cu ministrul von Jagow in frunte. Incolo, bietii diplomati romani nu vad pe nimeni...
Geblescu insistd mult asupra analizarii vietii economice in Ardealul
ocupat de unguri: faptul cd nu se mai poate face nici o tranzactie asupra
proprietatilor imobiliare, ca insasi dreptul de proprietate a ajuns precar (nimeni nu $tie ce va aduce ziva de maine $i al cui va ramane Ardealul) au paralizat orice initiativ, pe toate terenurile economiei. Are
dreptate, dar nu cred c aceastd paralizie sa fie in defavoarea noastra...
Un italian tampit, sau numai platit, a scos la Verona in aprilie 1941
o carte intitulatd: Da Codreanu a Antonescu, Romania di ieri e di oggi.

Cartea, cu fotografii, face apologia legionarilor $i a lui Antonescu,


pozat in cam* verde.. Cum se vede, omul era inapoi cu evenimentele
$i probabil cd $i-a scris cartea pe vrernea lunii de miere dintre Antonescu
5i Sima. Treaba lui, a celor care au pltit-o $i a celor care au tolerat pe

Vojen la Roma $i dupa rebeliunea" din ianuarie. Ceea ce este ins de


necrezut e c sunt tratat eu intr-insa de massacratore"! Boul cu pana

intre copite ma confunda cu Argesanu... nume probabil cu totul


necunoscut lui, pe cand de al meu mai auzise! La pag. 178, bestia scrie:
L'ex-Presidente del Consiglio Argeloianu, et massacratore..." i apoi
ma da ca mort, in ispa$irea pacatelor mele... Cu o pagind mai nainte,
ma trateazd de general, i de succesor al lui Cdlinescu!
Iata cum se scrie Istoria...
Era sd uit numele autorului: Alfonso Panini Finotti!

Miercuri, 14 ianuarie. Azi e Anul Nou stil vechi... Pe stilul stramo$ilor no$tri, anul 1942 ne-a luat cu ger mare. Termometrul arata azidimineata 12, dar mi se spune c noaptea a fost $i mai frig. Zapadd
mare peste toata tara $i ger nimic anormal in ajun de Boboteazd, dar
neplacut...

www.dacoromanica.ro

46

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ieri am avut, prin domnii de la Externe, $tiri mai precise despre evolutiile ex-Regelui Carol al II-lea, tiri primite de Guvern prin Lisabona.
Regele este tot in Mexic; abia acum a primit autorizatie de a trece in
State le Unite, unde se va instala zilele acestea. In State le Unite va lua
pre$edintia de onoare a Partidului Romani lor Liberi" (!!) intemeiat de
emigrantii $i refugiatii romani din America. Despre cei ce compun in mare majoritate acest partid, se poate judeca dupd pre$edintele lor activ,
dl... Fischer! Presedintia de onoare a avut-o pand acum Citta Davila
(!!); nu se stie dacd Davila s-a impacat cu Regele Carol (!!) si i-a oferit locul sau (!!) sau dacd partidul" (!!) a scos pe Davila din scaun ca sd inscauneze pe fostul Rege! Radu Irimescu a cerut $i a obtinut cetatenia americana $i ziarele noastre de azi publica chiar decretul prin care, in urma aces-

te incetateniri, i-a fost retrasd, conform legii, cetatenia romaneasca...

Faimoasele declaratii la Radio, ale ex-Regelui Carol, n-au fost


trambitate din State le Unite, cum s-a spus, ci din Mexic, pe care ex-Regele nu 1-a parsit Inca. $i n-au fost nici a$a de drastice cum mi s-a povestit... Carol n-a tratat pe fiul sdu de uzurpator, ci a afirmat numai cd
nu e in masura de a domni si guverna find prizonierul nemtilor. A mai
adaugat cd e convins de victoria anglo-americanilor $i c se va pune in
fruntea romanilor liberi din America, pentru a servi interesele tarii sale
alaturi de aliatii naturali ai Romaniei...
Ca joacd cartea Angliei, nimic de zis, caci n-avea alta. Ramane de
vazut daca Anglia va juca cartea lui, in ipoteza ca la pace va mai putea

tine carti in India..


Ribbentrop s-a inapoiat la Berlin, $i ziarele noastre continua sa ignore calatoria lui $i sa nu scrie un cuvant despre cele petrecute la Budapesta. Aceast ridicold atitudine a fost desigur adusa la cunostinta Ber-

linului si numai bine n-a putut sa ne facd in spiritul celor de la Wilhelm-strasse.


Dupd Cate am putut afla de la Externe, principalul scop al vizitei lui Ribbentrop la Budapesta ar fi fost sd determine pe unguri s trimita un numar mai insemnat de divizii pe frontul rusesc, la prima yard. Nemtii ar cere acest efort ungurilor, pe de o parte ca sa-i solidarizeze mai strans cu
Axa (cunoscandu-i cd ponteaza pe cloud tablouri...), iar pe de alta ca sa
le uzeze materialul si oamenii si sei nu-i lase la sfeiqitul nizboiului cu ar-

mata intactd. Din acest punct de vedere, demersul lui Ribbentrop la


Budapesta ne convine de minune...
Pand acum, n-am putut afla dacd $mecherul ministru de Externe al
Reichului a reusit sau nu in misiunea sa...

www.dacoromanica.ro

INSEMNAI ZILNICE, 1942-1944

47

Cu toate dezmintirile lui De Valera, chestiunea ocuparii Irlandei


e la ordinea zilei, la Londra i in State le Unite. Ziarele din New York cer

debarcarea unui corp expeditionar american in Irlanda, ca sa facd din


aceasta insula o baza militard pentru viitoare operatiuni in Europa...
La Berlin se pretinde c nemultumirea impotriva Guvemului Churchill
e in mare crqtere in Anglia. Opinia publica invinuiete actuala conducere
de lipsd de initiativa pe toate fronturile, afard de Africa de Nord de lipsa
de coordonare i de plan i mai e i foarte impresionata prin infrangerile din Extremul Orient i prin reducerea ratiilor alimentare in Anglia.
Dacd aceste informatii germane corespund sau nu adevarului, se va
putea vedea dupd inapoierea lui Churchill la Londra.

Dupd tiri americane ar urma s se creeze la Londra un Consiliu Imperial de Rdzboi" pentru coordonarea eforturilor Dominioanelor cu ale
Metropolei.

Dupd sosirea lui Eden la Londra, s-a spus c Guvernul englez ar fi


dat celui din Ankara lamuriri asupra acordurilor i conversatiilor de la
Moscova. Fie c destainuirile lui Eden n-au fost suficiente, fie ca n-au
presa turceasca a inceput o camfost aduse la cunoVinta publicului
panie cerand Angliei sdli dezvaluiasca planurile...
A aparut o lista de ofiteri superiori i inferiori decorati cu Mihai Viteazul

post-mortem". Sunt destui de multi, prea multi chiar, din nefericire...


Joi, 15 ianuarie. Ziarele de azi-dimineata publica amanunte, transmise de la Berlin, asupra liniei ocupate de fortele germane pe frontul
rusesc. Aceasta linie, pomind de la Leningrad, trece prin Schlisselburg,
lacul Ilmen, lacul Zelig (la rsarit de ele), pand la Moskaisk i de acolo
la est de Kaluga, de Orel, de Kursk, de Harkov, de Taganrog la Marea de

Azov. La Berlin, ofensiva bo4evica se considerd ca prabt4it. Cercurile oficiale germane nu manifestd nici o grija asupra mentinerii frontului actual pana la reluarea ofensivei de primavard impotriva Sovietelor, cu

tot frigul neobinuit care continua sa stanjeneasca operatiunile. Expertii

militari germani pretind c ruii au comis o mare grepla amncanduli


toate rezervele i ultimul lor material de razboi in ofensiva de iarna pe care
au dezlntuit-o, care a dat gre i le-a mistuit puterile de rezistenta in primavard. Sd fie ga! Dar comunicatul Marelui Cartier german, de ieri, nu ma

www.dacoromanica.ro

48

CONSTANTIN ARGETOIANU

incanta caci marturise5te pe sectoarele din Centru 5i de la Nord lupte


grele in care bol5evicii au suferit pierderi sangeroase"
formula care
de obicei acoperd insuccese. Dacd sunt, sa dea Dumnezeu sa fie locale,
5i fara importanta... In Crimeea, acalmie...
Japonezii inainteazd in Malaezia. Au patruns pe teritoriul Sultanatului
Malaka, la o suds 5i ceva de kilometri de Singapore. Forte le lor au mai ocupat insula neerlandezd Tarakan, care produce circa 700 000 tone petrol pe
an. Un vas port-avion american, de 33 000 tone, de tipul Laxington a fost

scufundat.
Generalul Wawell 5i-a mutat cartierul general la Batavia.

In Australia enervare mare; s-a hotarat ca nici un regiment australian s nu mai fie trimis pe fronturi indeprtate...
La Tokio s-a fixat un nou plan de constructii navale in stil mare.
In Africa de Nord, pe front, lupte gra' insemnatate. Dupd o 5tire din

Cairo, neconfirmata Inca, britanicii ar fi ocupat localitatea Solun, impresurata deja de mult 5i izolata de fortele italo-germane.
Witzleben, care s-a inapoiat de la Berlin, imi poveste5te ea acolo, in ce
prive5te frontul rusesc, increderea in victorie e desavar5ita. Spiritul trupelor
pe front e excelent, cu tot frigul care domne5te 5i armata abia a5teapt primavara ca sa pomeasca cea mai formidabild ofensiva din ate s-au vazut...

Cu privire la schimbarile in comandament, ele n-au avut un substrat


ingrijorator. Brauchitsch 5i Rundstedt pe de o parte 5i Cartierul General,
al cdrui suflet este generalul Jodl, pe de alta, n-a mers niciodata bine.
Asta-toamn, Brauchitsch 5i Rundstedt au fost de parere s se opreascd
ofensiva pentru iernare 5i s nu se mearga prea departe de linia pe care

au fost instalate rezervele 5i aproviziondrile. Rundstedt ar fi spus:


Dacd-mi dati ordinul, voi ocupa 5i Rostovul, dar cu perdeaua de trupe
de atac pe care o am nu ma voi putea memine...!". Ordinul a fost dat 5i
urmarile sunt cunoscute. Ca sa ispa5eascd gre5eala altora, Rundstedt a
fost pe nedrept inlocuit prin mare5alul Reichenau... Cu mare5alul von

Bock, lucrurile s-au petrecut tocmai pe dos. Dacd-mi mai dati Inca
o divizie, iau Moscova!"
a afirmat comandantul fortelor din Centru.
I s-au dat divizii dupd divizii 5i Moscova tot n-a fost luatd. Dar bizuindu-se pe afirmarile lui von Bock (care pand atunci i5i indeplinise toate
fagaduielile), Hitler a anuntat in zgomotosul sau discurs din octombrie
ocuparea Capita lei sovietice... Inlocuirea lui von Bock prin mareplul
List, a fost astfel pand la un punct justificatd...
Cel care conduce de fapt Cartierul General in numele lui Hitler, nu
e Keitel, ci generalul Jodl (ajutorul lui Keitel), un general de prima or-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

49

dine. Alt general foarte cotat si destinat la inalte comandamente, ar fi


generalul von Manstein, care deocamdata comanda in Crimeea.
Witzleben a vazut la Berlin si pe Clodius. Secatura e nemultumita
de noi, fiindai nu le dam destule, i mai ales fiindca suntem atat de
prost organizati economiceste si nu titn ce avem si ce putem da (aci
au dreptate). Negocierile cu Resmerita sunt totusi aproape sfarsite. Ca
sa mai scadd activul nostru in clearing, Germania ne va da aur!!! Legea prin

care au fost suprimate societtile de export de cereale din Romania a


infuriat pe nemti. Clodius a destinuit totusi lui Witzleben cd s-a gasit
o formula prin care sd se permita societalilor germane sa lucreze mai
departe (probabil pe cale de mandat din partea Statului)...
Knatcbbull-Hugessen, ambasadorul Angliei in Turcia s-a inapoiat
de la Moscova la Ankara si a avut o lungd intrevedere cu Saracioglu, cdruia i-a remis un mesaj din partea lui Eden si altul din partea lui Stalin... Ce
a spus englezul turcului, nu stim noi darAgentia D.NB. pre-tinde a sti
cd Stalin ar fi cerut Stramtorile si ca Eden le-ar fi dat (pared ar fi ale lui!).
Stirea agentiei germane e menita sa intarate opinia publica turceascd; in
realitate e putin probabil cd in situatia de azi, Stalin sa fi emis pretentii

asupra Stramtorilor, si mai putin probabil ca englezii


oricare ar fi
situatia
sd consimta la o instapanire ruseascd asupra Dardanelelor...
Dupa informatiile Axei, Churchill se inapoiazd din America la bordul unui submarin! Dat find temperamentul lui Churchill, care vrea sa
cunoasca toate, lucrul nu e exclus
dar axistii fac din aceast hotarare
a premierului britanic o marturisire de slabiciune si de nesiguranta a
Atlanticului... Regina Mrilor", obligata sa-si ascund seful Guyernului intre cloud ape!

Aseard, poftit la un ceai de Quaranta, am facut cunostinta lui Bova


Scoppa, ministrul Italiei. Mi-a parut un baiat inteligent. S-a aratat incantat c ma vede, cunostea toata activitatea mea, ma ridica in ceruri
cu laudele! Ar fi fost mai simplu si mai politicos, sa-mi facd o vizita si
s se prezinte, cum au facut toti predecesorii sal! Am crezut cd abtinerea lui de a lua contact cu mine era datorata unor instructiuni menite sa
nu jigneasca pe Antonescu
dar din conversatie m-am convins ca o
asemenea preocupare nu existd, si ca atitudinea lui era pur si simplu rezultatul unei lipse de educatiune si de curtoazie....

www.dacoromanica.ro

50

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Nu i-am vorbit despre cartea lui Panini-Finotti, deoarece am insarlucru de necrezut


cinat pe Georges Ducal sd o arate lui Ica', cAsci
am mai gAsit intr-insa interesanta constatare cd ruptura" dintre Mare-

plul Antonescu i legionari a fost determinatd de faptul a Marexlul


a aprobat i recunoscut Arbitrajul de la Viena, pe cdnd legionarii,
nu!!!! Iar pe coperta volumului, steagul verde cu gratia de aur i hada
Romdniei ciuntite stau fatd in N cu emblemele MiFarii Legionare i
a Mareplului! N-am priceput perfidia acestei aezri decat dupd ce am
citit cartea...

Generalul Niculescu, comandantul Bucurqtilor mi-a lrnurit ieri


cele intdmplate in preajma Srbtorilor cu legionarii, despre care s-au

povestit tot felul de lucruri, bazate numai pe zvonuri necunoscute.


In realitate n-a fost nimic la Bucureti. S-a descoperit in inchisoarea din Aiud un complot bine organizat pentru eliberarea detinutilor de acolo, care din neglijenta directorului, izbutise sli procure armele i uneltele necesare pentru evadarea bor... Dacd nu descoperea
complotul la timp, scApau toti, i la Aiud erau inchii cei mai periculo*i... Agitatia legionara a reinceput i prin cuiburi, dar pe o scard
mai timida; adevrata agitatie se facea in inchisori, caci toti conducdtorii sunt inchii... Mareplul Antonescu s-a infuriat, a destituit pe directorul general al Inchisorilor i mai multi directori de penitenciare, i
lucrurile au reintrat in ordine. S-au facut i arestri prin cuiburi...
Un foarte periculos legionar Boianu, a scdpat de la Malmaison. Fusese adus ca martor intr-un proces i mituind un plutonier a izbutit sa
se facd nevdzut, i nici n-a mai putut fi gdsit! Legionarii erau intelei
sd citeze" ca martori pe cei mai violenti din cei inchii, in nadejdea cd
pe drum, sau chiar de la Malmaison martorul" s poat evada... Dar
n-a izbutit dec.& zisul Boianu. Acum s-a luat msura sd nu se mai aduca martorii citati. Pnd aici, grefele trimiteau adresele lor de chemare
direct penitenciarelor, care executau ordinul. Citatiile vor fi in viitor
trimise Ministerului de Justitie, care le va pune la dosar...
Recrudescenta MiFdrii Legionare nu e periculoas
pretinde generalul Niculescu dar agitatia trebuie supravegheatd i innuit pe loc...
Radu Lobei, fostul ef de cabinet al lui Calinescu, fusese dat in judecat pentru delapidare din fondurile Ordinii Publice. Procesul a fost
1 insrcinat vremelnic cu conducerea directivei Politice in Ministerul de Externe.

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

51

instruit de instantele ordinare, deoarece Lobei nu era fost demnitar".


Acestea 1-au achitat, inculpatul putand dovedi c n-a manipulat fondurile

cleat din ordin". Instantele ordinare au inaintat insa dosarul Comisiei


Speciale pentru controlul manuirii fondurilor secrete (prezidatd de Capaland), ca sa decidd asupra intrebuintarii fondurilor insesi si asupra ea'spunderii celor in drept"...
A mai scapat un pungas!
S-a mai blocat si bumbacul. incetul cu incetul vom ajunge sa tAirn intr-

un falanster in care stapanirea" ne va furniza si hartia de sters la c.r!


Ziarele publica o noud lista de decorati cu Mihai Viteazul: de data
asta este vorba de vreo 30 si ceva de ofiteri inferiori, de la sublocotenent la cdpitan, scapati cu viata, din aprigele lupte de astd-vara. Se dau
pe scurt si faptele pentru care au fost decorati. TO, unul si unul; nu se
mai fac abuzurile din 1916 si 1917. Foarte bine!
Vineri, 16 ianuarie. Frigul a mai scazut. Teri la ora 7 dimineata erau
160, azi la aceeasi ord sunt nurnai 11 grade. Dar pe frontul rusesc, dupa comunicate, e tot prapad. Cu tot gerul care domneste acolo, pare ca

germanii mentin liniile lor neatinse


ba ei anunta chiar succese, la
Centru, la est de Harkov
si la Sud, la rasarit de Taganrog. In Crimeea, bombardari germane (aeriene) serioase la Feodosia si la Kerci,
cu efecte sensibile. Bata lia, la est de lacul Ilmen pe platoul Valdai e
inca in curs.
In Finlanda operatiunile sunt paralizate printr-un fig ce nu s-a mai
pomenit de 40 de ani. La Hango, finlandezii au pus prizonieri rusi sa
curete minele. Ele sunt insa atat de numeroase, incat curatirea va mai
dura cateva sdptamani si numai dupd ce vor fi toate ridicate sau distruse se va permite populatiei sd se reintoarca la caminele ei.
Toate succesele trambitate de Londra in numele rusilor, precum reocuparea Harkovului, Kurskului etc. sunt de domeniul fanteziei. 0
spun cel putin nemtii, caci eu n-am fost la fata locului sa controlez, dar
pare cd adevarul e de partea lor, si ca succese pe frontul rusesc nu sunt
trambitate de emisiunile anglo-saxone deck ca o compensatie pentru
dezastrele suferite de englezi si de americani in Pacific...
In Malaezia, japonezii inainteazd vertiginos pe 3 coloane, spre Singapore. Trupele nipone au patruns in Sultanatul Jahore si nu mai sunt

www.dacoromanica.ro

52

CONSTANTIN ARGETOIANU

despartite de marea bazd navald britanica dee& printr-un teritoriu larg


de vreo 80 de kilometri... Toate bazele militare din Celebes au fost cucerite, si celelalte, Molucce, ca si Jawa si Sumatra yin acum la rand...
Mare le vas port-avion torpilat de japonezi ar fi fost mai exact iden-

tificat; nu e un vas de 33 000 tone, tip Lexington ci un vas mai mare,


de 45 000 tone
cel mai mare si cel mai nou din flota americana.
Odata cu dansul, au pierit si 100 avioane, care n-au avut timp sa decoleze... Din 7 vase port-avion, flota americana a mai famas cu 5.
La Radio Londra, in emisiunea de ieri la amiazd, s-au rezumat articole fulgerdtoare publicate de presa engleza impotriva incuriei administratiei civile ca si celei militare care au permis dezastrele din Extremul Orient si pierderea unor baze pentru recucerirea carora Anglia va
trebui s sacrifice mii si mii de vieti... Dat f ind ca. emisiunile Radiofonice se fac sub cenzurd, violenta atacului svarsit impotriva Guyernului de postul din Lontra e simptomatic si dovedeste cd opinia publica
engleza e extrem de surexcitatd... 0 schimbare de Guvern, cu toate marile nemultumiri ce se manifesta, nu e posibild. Englezii n-au un om
mai hotarat si mai dinamic ca Churchill
dar e probabil cd Churchill
va fi slit s arunce lest...
Radio Londra a mai mdrturisit ieri teribilele atacuri asupra Maltei
17 bombardamente in 12 ore...
lsand s se inteleaga cd o eva-

cuare a insulei de catre fortele britanice ce au mai ramas, nu e


exclusd...

Ocuparea localittii Solun de care englezi nu s-a dovedit exacta: si


ieri s-au dat atacuri violente asupra acestei pozitii, care, desi izolatd,
rezista. inca...

Dansatorul Ciano a sosit la Budapesta. Dupd Ribbentrop. Se vede


ca ungurii se lasa greu cu trimisul de trupe pe front...
Sosirea lui Ciano la Budapesta (primit cu aceleasi onoruri ca Ribbentrop, si cu mai multd caldurd, cu toata temperatura scazutd)
no fost trecutd sub tacere de ziarele noastre (de ce aceste cloud atitudini
diferite?), care se multumesc insa sa anunte faptul, fait a-1 comenta,
nici sublinia.
De ce aceasta deosebire intre cele cloud vizite? Ne-a suparat mai
mult vizita lui Ribbentrop ca a lui Ciano? Sau am vrut s dam o lectie
nemtilor? Oricat de caraghioasa ar parea aceast ipotezd, ea este oarecum intarita printr-un mic fapt divers in-tamplat sambdta trecutd, care
a facut totusi oarecare valva. Sambta seara a avut loc un banchet pentru comemorarea nu stiu cator ani de existent a ziarului Curentul. La

www.dacoromanica.ro

iNSEMNAR1 ZILN10E, 1942-1944

53

acest banchet, dupa ce s-a citit o telegrama de cordiale urdri din partea
lui Ica Antonescu, Pamfil $eicaru a tinut un logos in care a injurat pe
nemti care ne saracesc" si a ernis ideea ca am putea sa incercam si cu

rusii"!!! Las la o parte inconstienta acestor declaratii, las la o parte


faptul ca pand ieri Seicaru manca la ieslele nemtilor $i italienilor (sa ii
fi retras prietenii subventiile?), las la o parte lipsa totald de calificare a
dar faptul ca
tiganului pentru a se pronunta in asemenea chestiuni
cuvinte ca cele spuse sambata seara au putut fi rostite in fata a 60 de
persoane sub auspiciile unei tele-grame semnate de Pre$edintele Consiliului de Ministri, da mult de gandit... Sa ni se fi urat cu binele? Sau
i$i imagineaza Guver-nul nostru cd trecand sub facere faptele reprezentantului Germaniei si punand pe un salariat sa injure Reichul, ii va
folosi la ceva? Tare trebuie sa scartaie axa, intre Berlin si noi, ca sa se
ajunga la astfel de proceduri... Sa speram ca sunt reactii de manic trecatoare
ciici nu s-a slarsit cu rusii...

Comisia de Ancheta pentru manuirea fondurilor secrete a gdsit in


gestiunea lui Moruzov o surna de 160 milioane nejustificata. Comisia
Prezidentiala de judecatd, dupd mai multe amandri si-a dat in fine sentinta: D-na Aurora Florina Moruzov a fost osandit la restituirea (!)
sumei de 35 milioane lei (tatal sau a fost ucis la Jilava)! Ia-i de unde nu
sunt!

Multa valva in jurul naturalizarii lui Irimescu. Lumea se mird ea i


s-a retras numai cetatenia, la noi, $i cd n-a fost si degradat in armata,
ca dezertor in timp de razboi... Irimescu e $i membru al Jockey-Clubului, $i multi din colegii sdi vor sa ceard radierea lui... Ce sa-i pese lui
Irimescu! Traie$te el bine $i lini$tit in America?
Conferinta Statelor Sud-Americane a inceput ieri, la Rio de Janeiro.
Statele Unite fac tot ce pot ca sa atragd Puterile Americane rmase Inca
neutre, in rdzboi. Nu se poate $ti ce se va intampla, dar pana acum prevederile sunt cd America de Sud va ramane neutrd, intr-o neutralitate
binevoitoare insa, fata de anglo-saxoni.
Smbiltd, 17 ianuarie Toata noaptea a viscolit, dar azi-dimineata termometrul nu arata decat 9, contra 110 ieri-dimineata si 16 alaltaieri. Pare cd gerul vrea sa mai slabeasca; s dea Dumnezeu sa fie ap.

www.dacoromanica.ro

54

CONSTANTIN ARGETOIANU

Pe frontul rusesc $i in Africa de Nord, nimic special. Lupte locale,


fara consecinte.
Pe frontul rusesc, anunta mici succese si nemtii $i bol$evicii. Pare
totu$i ca ale nemtilor sunt mai serioase. De la Leningrad la Tagamog,
linia frontului ramane neschimbata $i pierderile moscovitilor sunt mari
in oameni $i material.
Japonezii i5i continua campania conform planului stabilit. La Singapore, panica mare, din cauza bombardamentelor repetate.

Conferinta Pan-Americana de la Rio de Janeiro s-a deschis printrun mare discurs al Pre$edintelui Braziliei, Vargas, care a definit scopul

Conferintei: apararea libertatilor $i intereselor Statelor Americane.


Vargas a vorbit despre solidaritatea Statelor Sud-Americane cu State le
Unite ale Americii de Nord $i a incheiat printr-un imn de proslavire a
libertatilor democratice... Dupd dansul a vorbit Summer Welles, subsecretarul de Stat al Statelor Unite, cautand sa atraga toate State le
Americii Latine in sfera intereselor Puterilor anglo-saxone. S-a hotarat
ca conferinta sa ia sfar$it in ziva de 26 ianuarie.
A murit Duce le de Conaught, in varstd de 91 de ani. Era cel din urma fiu al Reginei Victoria $i Mare le Patron al Masoneriei engleze. A
fost unul din factorii importanti care a contribuit la impacarea ex-Regelui Carol al II-lea cu Casa Domnitoare englezd...

DI Edo Bulat, cel dintai ministru al Croatiei la Bucure$ti a fost rechemat. DI Ica' i-a oferit ieri un dejun de adio, cu discursuri. Cei doi
oameni de Stat, au reglat intre altele, $i la repezeala, soarta Europei...
Regele Mihai a fost patru zile la vanatoare $i a distribuit iepurii $i
fazanii impu$cati spitalelor militare din Bucure$ti.
Stiri rele de la bietul doctor Danielopol, plecat la Viena sa se caute, dupa lungi suferinte care 1-au tintuit in casd $i in pat de luni de
zile. Se zice ca ar avea un cancer generalizat... Abia a implinit 60 de
ani.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

55

Duminicii, 18 ianuarie. A nins $i a viscolit ieri toata ziva si a viscolit toata noaptea ninge si viscoleste si acum! Si termometrul a ca.zut la 12. 0 iarna ca in pove$ti! Ne a$teaptam la intreruperi de trenuri $i la tot felul de nenorociri...
De pe frontul rusesc, unde situatia este neschimbatd, ne vine in fine
o veste bunk de la Berlin se telegrafiaza cd trupele germane si romane domind situatia in sectorul Kerci", $i ca in curand peninsula cu aceIasi nume va fi curatita de rusi. In sectoarele din Centru si Nord, luptele
continua, cu efective scazute de o parte si de alta. La est de Kursk,
nemtii au cucerit cateva sate, dar esentialul este cd linia frontului nu se
miscd, in trasaturile ei generale.
Ofiterii care yin in concediu de pe front ne lamuresc ca frigul nu

impiedica in mod direct operatiunile, ci indirect: germanii au trimis foarte multi soldati acasa in concediu, asa incat efectivele s-au
subtiat foarte mult. Astfel, de-a lungul Mrii de Azov, un regiment de Ca-

valerie romanesc (al 9-lea Rosiori) e insirat pe o distanta de 100 kilometri... Desi efectivele sunt mai numeroase in zonele de soc, ele sunt

totusi reduse la un minimum defensiv, i asa vor ramane pand la


reluarea ofensivei. Rdzboiul de pozitie", pentru tot timpul iernii, apare astfel hotarat nu numai din cauza greutatilor de manevr si de ravitaliere pe ger si pe zapada, dar $i pentru a permite unui numar cat mai
mare de oameni sa-si ingaduie un rgaz acasa si in familie...
Toate bune, numai de ar trece iarna mai iute, sa revedem ofensiva
germand impotriva rusilor reluatd.
In Africa de Nord, cu toat presiunea fortelor britanice, ofensiva acestora pare oprita; pared si acolo s-ar fi creat un front de pozitie. Malta continua sa fie ciocanit zi si noapte; instalatiile englezilor sunt subterane
totusi se pune chestiunea: cat va mai putea rezista aceasta bazd aeronautica, caci baz navald nu mai e de mult?
Japonezii inainteazd mereu spre tintele lor. La Singapore se semnaleazd dezordini grave si mica de pe urma bombardamentelor aeriene.
Dezordinele sunt provocate mai ales prin inchiderea digului care leaga
Insula Singapore de Malaezia, inchidere ce impiedica populatia Singapore-lui sa fuga de bombe... Trupe australiene au fost debarcate, dar
prezenta lor a marit $i mai mult incurcatura...
Maresalul von Reichenau, numit de curand comandant al fortelor germane din sudul Rusiei, in locul maresalului von Rundstedt, a fost lovit de

www.dacoromanica.ro

56

CONSTANTIN ARGETOIANU

o congestie cerebrald acum cateva zile $i a murit pe drum spre Germania, unde s-a incercat s fie transportat. Reichenau s-a distins in luptele din
Belgia $i din Franta $i se bucura de mare vazA. Fiihrerul a hotarat sd-i

facd funeralii nationale $i va fi reprezentat la aceste funeralii prin Reichsmarschalul Goring $i prin... mare$alul von Rundstedt, predecesorul
mazilit al defunctului in ultimul sat' comandament...
Imperiul Britanic incepe sa se clatine. Imposibilitatea Angliei de a$i apara posesiunile si protectoratele descurajeazd tali $i popoare ce nu
mai erau legate de metropold decat prin firul prestigiului unei Puteri,
pang aci invulnerabile. Veleitati de independenta in Australia se traduc
prin cereri de ajutor adresate Statelor Unite $i prin tendinte de a nu mai
trimite contingente pe alte fronturi de lupta. La Melbourne $i la Sidney
se vorbe$te pe fat de Independenta". In Conferinta Africii de Sud sa mers mai departe: o motiune cerand independenta" a intrunit in Par-

lamentul Dominionului 48 voturi, contra 90... In fine, in congresul


Pan-indian, tinut zilele trecute s-a proclamat cd Indiile nu vor putea fi
aparate cleat prin recunoa$terea Independentei" Statului indian...
La Berlin s-a publicat o lista oficiald a pierderilor suferite de marina
britanica numai in apele occidentale, de la inceputul razboiului. Dupd
aceasta lista au fost distruse:

De germani: 2 vase de linie, 4 purtatoare de avioane, 17 cruci$Atoare, 82 distrugatoare $i 47 submarine.

De italieni: 1 vas de linie (probabil), 11 cmci$5toare, 18 distrugatoare $i 42 submarine...

Churchill s-a inapoiat ieri dupd-amiaza la Londra. N-a trecut oceanul pe un submarin, cum s-a spus, ci pe un hidroavion care 1-a depus,
impreund cu tovard$ii sai de drum, ieri-dimineata la Plymouth. Se vorbe$te la Londra despre o mare remaniere ministeriald. Mini$trii Razboiului $i Armamentului, precum si $efii resorturilor economice ar urma sa fie schimbati. Ar ie$i din Guvem lordul Beaverbrooke $i ar reintra intr-insul Duff Cooper... Poate ca sunt numai zvonuri, dar prea
sunt multe nemultumiri mari in Anglia
$i probabil ca Guvernul i$i
va mai modifica componenta.

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

57

De maine inainte painea nu se va mai vinde decat cu cartele. Trei sute


de grame de cap de om pe zi, si numai cinci zile pe saptdmand: cloud zile
se va manca mdmaliga. Tara romaneasca lipsit de Mina, si 'Inca dupa

o recolt abundenta de grau: trdiasca Economia noastra Nationald!


Muncitorii din fabrici vor primi 600 grame pe zi, in loc de 300.
Arhiducesa Ileana (fata Mamei) a fatat la castelul Sonnberg, langa
Viena, 'Inca o fatd... Exagereaza!

Cristina Stancev, nenorocita condamnata la moarte in Bulgaria si


refugiata in Romania
al cdrui caz a fost raportat in aceste Insemnri", a murit de tuberculoza dupa 4 ani de inchisoare preventiv
la noi... Fat fard noroc!

Bolsevicii infiintaserd la Chisinau, in liceul Regina Maria", un


muzeu antireligios in care batjocoreau toate credintele religioase. S-au
gandit in fine ai nostri sd-1 desfiinteze...
Zvonuri persistente in oras despre rechemarea lui Kil linger. Se dau

mai multe versiuni: dupa una ar urma s ii se incredinteze postul de


adjunct pe langa Himmler in fruntea Gestapo-ului (in locul lui Hildreich (?) numit Protector la Praga in locul lui Neurath); dupd alta rechemarea s-ar datora neintelegerilor lui Kil linger cu Misiunea economica germand din Romania, zisul Killinger aratandu-se prea favorabil
punctului de vedere romanesc
dupd o a treia versiune in sfarsit,
rechemarea ministrului Germaniei ar fi uneltita de Fabricius, reintrat in
favoare si la Wilhelmstrasse si care nu iarta pe Killinger ca i-a luat locul...
Toate aceste zvonuri isi asteapta insa. confirmare.

Mi se spune ca nemtii au luat in posesie localul Legatiei sovietice


din Soseaua Kisselef. Ar fi o nota incalcare a dreptului international
dar ce drept" a mai rmas in picioare in vremurile noastre? Legatia
Angliei in schimb, e neocupatd, cu pecetile pe usi...
Alt mnunchi de zvonuri: Se zice Ca raporturile noastre cu Germania sunt cam incordate. Asa s-ar explica boicotarea" vizitei lui Ribben-

www.dacoromanica.ro

58

CONSTANTIN ARGETOIANU

trop la Budapesta i... discursul lui Seicaru. Mareplul Antonescu ar fi


exasperat de cererile germane, de cele pe terenul economic
caci cele
de ordin militar au fost acceptate cu supunere in fata Soartei. Mid a venit
Marinescu la el cu decretul interpretativ" privitor la Societatile germane de export de cereale (conform intelegerii de la Berlin), Antonescu 1-a dat afara i i-a cerut, dimpotriva, masuri mai drastice pentru
impiedicarea nemtilor de a acapara tot.
Un alt fapt ce ar fi infuriat pe Mareal, e c tinerii trimii ca ucenici la
lucru in Germania, in loc sa fie intrebuintati in fabrici ca sa invete ceva, au

fost pui sa mature strazile... Ba au fost chiar imbracati in verde i pusi


sa defileze cantand cantece legionare! Faptul s-ar fi intamplat la Viena i ar
fi fost semnalat de generalul Mazarini aflator acolo, in cautarea sanatatii
lui fiu-su... Antonescu ar fi protestat direct la Hitler i ar fi cerut.. sa-i dea
pe Sima! Cei de la Siguranta pretind ca Sima va fi extradat zilele acestea.

Iar cei din jurul lui Antonescu povestesc ca nevoile nemtilor de


efective sunt atat de mari, incat Antonescu e in largul lui, tidied tonul
i va obtine tot ce vrea...
Tanrier a fost ieri sa ma vada: mi s-a aratat mai putin categoric ca
acum opt zile in ce privete transporturile de trupe germane spre frontiera turceasca. Recunoate i el acum, di ceva e in preglitire. Dupa informatiile lui, ar fi inceput transporturi de trupe ungureVi, spre Rusia,
prin Lemberg... Mi*care de trupe de asemenea spre Serbia, unde razboiul cu partizanii continua, mai darz ca oricAnd...

Mareplul Keitel a sosit ieri la Budapesta (nimic in jurnale...). Unii


cred ca a fost trimis sa hotarasca pe unguri sa dea contingentele cerute
de Ribbentrop, dupa rAspunsul lor evaziv (acee* misiune ar fi avut-o
Ciano)
altii spun ca contingentele au fost acordate, *i ca Keitel a
fost insArcinat cu coordonarea transporturilor i cu intocmirea planurilor de executare.
Aflu ca Marealul Antonescu ar fi fost invitat la Berlin, pentru o in-

telegere directa asupra punctelor in litigiu intre cele cloud Guverne.


Marealul s-ar Vasa greu i tergiverseaza... Are i argumente meteorologice de a intarzia: pe viscol nu pot zbura avioanele!
Daed chemarea Mareplului e adevarata, zvonurile de neintelegere
mai sus notate ar primi un inceput de confirmare....

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 ZILNICE, 1942 1944

59

Luni, 19 ianuarie. Boboteaza veche ne intampind azi cu 13. A


nins usor si toata noaptea asta si viscolul tot sufld, dar mai domolit.
Pared vrea Dumnezeu s ne ingroape sub zapadd...
Cu toata iarna cumplit, germanii inregistreaza succese locale in
Comunicatul lor, pe tot frontul rusesc, si la Nord, si la Centru, si la
Sud. SA' retinem din ele faptul ca fortele nemtesti si aliate isi mentin
grosso modo" liniile, pretutindeni...
Printr-un ordin de zi pe armata, Hitler schiteaza cariera maresalului von Reichenau care a intrupat toate virtutile soldatului german"
si a fost primul conducator al unei armate blindate, in Polonia, in
1939...

In Africa de Nord, linia frontului neschimbatd, dar capitularea Solun-ului e marturisita in comunicatele de ieri, atat germane cat si italiene, care anunta ca istovite de munitii si de aprovizionare, trupele inchise acolo au trebuit sa se predea, dupd cloud luni de rezistenta eroica.
Izolat, Solun-ul era condamnat si caderea lui era asteptatd. Englezii
au anuntat-o de acum patru zile...
Japonezii continua marsul lor victorios. Cu Borneo au terminat-o.
Cu Filipinele mai au de lucru. In Malaezia au ajuns la 68 kilometri de
Singapore, pe care-1 bat zilnic cu aeroplanele. Englezii anunta cd trupele
australiene debarcate la Singapore au pornit impotriva inamicului si ca
o altd ofensiva britanica se indreapta din Birmania spre Thailanda.

0 conventie militard a fost semnata la Berlin intre Germania, Italia


si Japonia, privitoare la conducerea razboiului. Despre continutul ei nu
se da nimic in vileag. Conventia a fost semnat de Comandantul Suprem al fortelor armate germane si de care un reprezentant al Inaltelor
Comandamente italian si japonez.
Ciano a parasit ieri-seard Budapesta. Despre scopurile si rezultatele
vizitei sale n-a rasuflat 'Inca nimic in public...

Conferinta Pan-Americana continua. Se discuta ruperea relatillor


cu Statele Axei si cu cele afiliate ei. Brazilia e pentru ruptura. Chile,
Argentina, Paraguay si pand la un punct si Peru
contra. Deocamdatd...

www.dacoromanica.ro

60

CONSTANTIN ARGETOIANU

De$i lini$tea e departe de a fi restabilit in Croatia, profesorul Herescu a fost trimis sa tina o conferinta la Zagreb $i sa faca atmosfera
pentru Romania. Pare as a avut succes, $i in tot cazul cateva mese oferite de Buzdugan, ministrul nostru, de Miciora, ata$atul de presd, $i de
croati. Mese le s-au lasat cu discursuri de infratire $i la ele a asistat $i
dl Benzon, noul ministru croat la Bucure$ti. Conferinta lui Herescu a
avut de subject formatiunea poporului roman". Acum croatii sunt lmuriti asupra noastr. ca nous fait une belle jambe"
vorba
francezului...

Ora$ul e plin de zvonuri, mai rau ca oricand. Pe langa cele notate


ieri, unul singur, bazat pe confidente de la Statul Major"
a$a pretind cel putin cei care-1 raspandesc
stabile$te ca Guvernul a refuzat
Germaniei un nou contingent militar pentru primavard, pe frontul rusesc. Mareplul Antonescu promisese 500 000 de oameni, dar Statul
Major a sfar$it prin a-1 convinge (!!) ca nu mai puteam (?) mobiliza nici
un om... Refuzul nostru ar fi determinat raceala constatata in raporturile noastre cu Reichul $i chemarea lui Antonescu la Berlin... $i aceasta $ti-

re imi pare de domeniul fanteziei, dar o inregistrez ca un semn al evolutiei opiniei noastre publice
$i fiindca mi-a fost data de oameni

serio$i.
In curand vom fi lamuriti.

Marti, 20 ianuarie. Viscolul a incetat dar continua sa ninga $i termometrul e tot la 13. Ninge de 5 zile. Zapada a cople$it totul, rau ne

pedepse$te Dumnezeu! A$a o iarna n-a mai fost la Bucure$ti din


1929...

Cu toata vremea rea care trebuie sa bantuie $i pe acolo, am primit


ieri in fine o veste bund din Crimeea: trupele germane $i romane, sub
comanda generalului von Manstein au reluat Feodosia. Au fost facuti
4 600 prizonieri, o mica parte din trupele ruse$ti debarcate a putut sa

se reimbarce, restul a fost nimicit. Au scapat insa prea putini, caci


marea, in port, este inghetata iar vapoarele au fost bombardate tot
timpul... In Feodosia s-au capturat 73 care de asalt, 77 tunuri $i mult
material marunt, munitii $i aproviziondri.
La Feodosia a fost principala debarcare sovietica in Crimeea; din
cauza acestei debarcari, trupele germane din peninsula Kerci au trebuit

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

61

sa fie retrase ca s nu fie tAiate. La Statul nostru Major se crede cd


acum toatd Crimeea va fi repede curatita. Diviziile germane i romne
(in tot vreo 3 din care una romn) au fost indreptate din nou impotriva
Sevastopolului, care probabil nu va mai putea rezista...
Comunicatul german de ieri, care ne-a confirmat aceast bund veste, ne-a cam stricat ins bucuria prin 0irea unui viguros atac inceput de bol-

evici in regiunea Donetului... Respin0 pe tot frontul, ruii incearcd acum o ofensiv la Sud... S dea Dumnezeu s reziste nemtii i aci. Din
nefericire sunt pe pozitie i italienii, i slovacii, i spaniolii... Raul e c nu

se pot trimite trupe in ajutor decat foarte greu, din cauza imposibilitdtii de aprovizionare 0 de transport al munitiilor: caile ferate
sunt inzdpezite, locomotivele inghetate
iar automobilele aproape
inutilizabile... Ce iarn, Doamne! Si cdte suferinte trebuie sd fie pe
front!

In Africa de Nord, nemtii pretind c sunt intr-o situatie favorabild,


cu toat pierderea Solun-ului i a micii sale garnizoane. Ei dezmint
categoric tirea c englezii ar fi debarcat in provincia Tripoli.
Preamdrirea succesului de la Solun, ca i tirea fals a debarcdrii in Tripolitana ar fi menite sa impresioneze Conferinta de la Rio de Janeiro
$i sa compenseze dezastrele zilnice din Extremul Orient.
In Malaezia, japonezii au ajuns pfind in fata insulei Singapore 0 au
incercuit o arrnat engleza de vreo 20 000 de oameni...

Dupd informatii din Tokio, generalul Wawell ar fi demisionat din


comandamentul sdu, din cauza infrngerilor suferite, i ar fi fost chiar
inlocuit. Stirea nu este insa confirmatd din partea englezilor...
Generalul von Brauchitsch a suferit o grea operatie 0 se afl mai bine.
Comentnd aceast tire
care arunc6 o noud lumin asupra inlocuirii
generalului in fruntea armatei
i apropiind-o de moartea tragicd a marealului von Reichenau, decedat pe cAnd era transportat in Germania,
paralizat
presa berlinezd subliniazd cd criza de comandament in jurul
cdreia englezii au facut atdta vlvd, a avut un substrat de ordin fizic iar nu
de ordin moral. Generalii germani au dus in toatd compania viata soldatului, hranindu-se de la cazanul lor i supunndu-se la toate oboselile celor multi. Oameni mai in varsta, unii din ei n-au putut suporta un asemenea regim, 0 au czut. Dar pentru unul care cade, se tidied alti zece in loc...

www.dacoromanica.ro

62

CONSTANTIN ARGETOIANU

Boa la nemiloas a rapus $i pe generalul Popescu Ion zis Jack",


pand mai ieri subsecretar de Stat la Interne...
La Rio de Janeiro, Conferinta continua. Presiunea Statelor Unite a ajuns

la maximum de intensitate. E probabil ca sub amenintarile colosului


din Nord, State le slabe de ingeri vor ceda, $i vor rupe relatiile cu Puterile Axei...
Negocierile economice dintre noi $i Germania s-au incheiat cu bine, zice-se. Acordul a fost semnat la Berlin, de Clodius $i de Resmerita. Asupra continutului, nu suntern Inca informati, dar pare ca, cursul marcii
n-a fost modificat.

Guvemul ceh din Praga (exist un Guvem ceh in Praga?) a demisionat.


Pre$edintele (!) Hacha a insrcinat tot pe Krejci cu formarea noului Cabinet.

Un decret-lege promulgat ieri stabile$te norme foarte aspre pentru


functionarii publici. Ei nu vor mai putea demisiona $i vor fi nevoiti s
mearga in orice loc li se va da ordin, fara a putea reactiona impotriva
mutarilor lor. Abaterile vor fi pedepsite cu inchisoare $i cu trimitere in
lagar... Legea e valabila pentru toata durata razboiului, $i va putea fi
extinsa, prin decret, $i dupd incetarea ostilitatilor... Legea e bund; dar
ce injuraturi va mai incasa Guvernul!
Mo$tenitorii lui Victor Iamandi, osanditi deja s plateasca Statului
11 milioane cheltuite nejustificat" de fostul ministru de Justitie, din
fondurile de dispozitie" au mai fost condamnati sa mai restituie alti
740 000 lei preluati din fondul cheltuielilor penale"... Foarte bine
dar prea se condamna numai mortii! Calinescu, om cinstit e condamnat, dar $eful sau de Cabinet, escrocul Lobei este achitat! $i cati altii!

La controlul averilor, un Mirto $i un Ioanitescu au fost declarati u$d


de biserica", la repezeala
iar pe mine (de!) tn-au frecat un an, pana
sa-mi claseze dosarul!
Un comunicat al Pre$edintiei ne informeaza cd ovreiul Haberbach,
patronul Consumului Paradis" a fost trimis in lagar fiindca trata neomene$te pe ucenicii sai $i ii rasa sa moara de foame
ca intr-un ade-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

63

vrat Paradis"! Haberbach a fost irnbrdcat in zdrentele victimelor sale


si trimis in aceastd stare la Targu-Jiu, pe 13 grade de frig! Teribild mai
e si Justitia Maresalului"!
Au mai fost trimisi ieri in lagar la TArgu-Jiu, Don Juanii bucuresteni
Albano Verona si Danielopolu, zis Impdratul" (fiul lui George Danielopolu), impreund cu domnisoarele Nicodem, cunoscute mondene"
fiindcal se imbdtau in toate serile la Melody-Bar", si nu-si tineau
limbile spurcate... Toti chefiangii bucuresteni s-au pus luntre-punte sdi scape, dar n-au izbutit... In bardcile de la Tdrgu- Jiu, trebuie sd fie o
plkere, pe temeperatura actuald!

Miercuri, 21 ianuarie. Azi se implineste un an de la oribilele evenimente in care era s se prdbusease tara... Cnd ma gndesc la acele
zile, la eat am suferit, mi se face pdrul mdciucd! N-o fi paradisul pe pamnt nici azi, dar totusi in comparatie cu situatia de la sfarsitul lui ianuarie 1941, nu putern decat multumi lui Dumnezeu cd e cum e...

A nins linistit toat ziva de ieri, a nins si a viscolit toat noaptea,


ninge si azi
dar a scdzut vntul. Frigul a mai sedzut, azi-dimineat
la ora 7 erau numai 100 fata de 13 ieri. Ninge de 5 zile. Strdzile
sunt aproape impracticabile. In toat tara, pe sosele nu se mai poate circula cu automobilele, trenurile insa merg, merg greu, dar merg
afard
de linia BuzduFdurei, intreruptd. Aceste informatii mi le-a dat Ore-

zeanu, directorul Cdilor Ferate, caci ziarele tac butuc. Nici despre
starea drumurilor n-au voie sd vorbeascd...
De pe front, cu toatd vremea ingrozitoare, vesti linistitoare, afard de

sectorul Nord al frontului rusesc, unde Comunicatul german anunta


lupte grele, fard alte amnunte si ma tem cd aceste cloud cuvinte in doi
peri sd nu acopere un succes bolsevic, care, chiar de ar fi, n-ar putea fi
decat limitat. Incolo bine. La Centru, germanii au inregistrat succese la
est de Kursk; pe Donet, fortele aliate au respins pe rusi, iar in Crimeea

merge bine de tot. Dupd ce au reluat Feodosia, trupele germanoromne au procedat la refularea fortelor sovietice spre Kerci si sunt pe
cale de curdtire a intregii peninsule.
In Africa, frontul de la Agedabia nu numai cd rezistd, dar fortele
italo-germane au reusit chiar mici atacuri capturand care de asalt si
prizonieri. Malta e in continuu bombardatd. Rezistenta acestei baze
navale ciocdnit de doi ani de zile de aeroplanele italiene si germane si

www.dacoromanica.ro

64

CONSTANTIN ARGETOIANU

furtunos asaltata de cloud saptamani nu se explica deck prin faptul cd


toate instalatiile militare sunt subterane $i nu pot fi atinse de bombe.
In Malaezia, japonezii sunt stpani pe aproape intreaga peninsula;

incercuirea Diviziei a 8-a motorizata britanica se confirma (circa


20 000 oameni...).

Singapore nu va putea rezista mult, dupd cat se crede. Englezii,


intemeiati pe prestigiul lor care-i scutea in Extremul Orient de orice
posibilitate de atac, n-au inceput lucrari mai serioase de aparare decat
dupa 1923 $i reiese ca aceste lucrari sunt departe de a fi fost terminate.
Se pare, de altmintreli, ca englezii au fost foarte lenti in a-5i da seama

despre importanta strategica a Singaporelui, care n-a devenit cheia


Extremului Orient dee& la cateva decenii. Raffles, care a cucerit insula
pentru Anglia, in 1818, a fost dezavuat de Guvernul din Londra, dat in
judecata $i exilat!!

Un Comunicat al Marelui nostru Cartier arat partea importana


luat de trupele romane$ti la recucerirea Feodosiei. Divizia noastr de
Vanatori de Munte a capturat 700 prizonieri $i 16 care de lupta. Presa
germana $i cea italiand subliniazd avantul cu care s-au luptat oamenii
no$tri. Bietii baietii no$tri, mi se rupe inima de ei, cand ma gandesc la
pielea lor pe gerul napraznic al infernului rusesc...
Maresalul Keitel a sosit abia ieri la Budapesta unde a fost primit cu
alai mare. Informatia notata in aceste Insemnari", dupd care maresalul
ar fi sosit la Budapesta sambata trecutd $i ar fi gasit acolo Inca pe Ciano
era inexactd.
Churchill, inapoiat la Londra, a declarat in Camera Comunelor ca im-

part4e$te ingrijorarea generald asupra situatiei din Extremul Orient,


dar ca are incredere in sfar$itul razboiului", $i a anuntat c va rezerva
in curand trei zile pentru discutia situatiei de pe toate fronturile, in Parlament
discutie cu prilejul careia va cere un vot de incredere.
La Berlin se comenteald cu aprindere un articol aparut in Baltimore

Sun, sub semnatura fostului ambasador american la Moscova, Mac


Murray, articol prin care se afirm c cu prilejul ultimelor negocieri
Eden a cedat Rusiei Sovietice, Stramtorile (pielea ursului in padure, nu
e vorba...). Agentia TASS a dat o dezmintire, cam vaga, acestei afir-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

65

mari, dar
dupd cum observa presa berlinezd
fard sa declare
rdspicat cd Sovietele renunta la ocuparea Stramtorilor... Sufl nemtii
cat pot, sa aprinda focul la Ankara!
La Rio de Janeiro discutiile continua, animate. Pana acum s-au depus

78 de motiuni! Chile, care se teme de posibilitatea unui atac japonez,

e cea mai arid pentru mentinerea neutralitatii Statelor SudAmericane. State le Unite fac asupra Argentinei presiuni mari...

Dupd informatii oficiale, bolsevicii au deportat din Chisindu si


Ldpusna peste 15 000 de romani. In aceasta cifra nu infra' mortii, gsiti
cu sutele prin beciurile orasului, la intrarea trupelor noastre...

Printr-o ordonant aparuta azi, ovreii intre 18 si 25 de ani, au fost


obligati s lucreze cinci zile la curtitul zapezii in Bucuresti... ate 9
ore pe zi, in cloud serii... Pared am fi in Evul Mediu
si Inca nici atunci nu s-a mers la asemenea masuri barbare, caci aceasta munca
incadrandu-se la cea de interes obstesc e nu numai silit, dar si fail
plata... $i ninge intr-una...

Creditul National Industrial" (fostul Credit Industrial") a fost reorganizat si a fuzionat cu,s Creditul National Minier" (fosta Bancd a
Intreprinderii Aurifere"). In fruntea lui, ca administrator-delegat a fost
numit Fintescu, 'Dan acum numai presedinte al Consiliului de Administratie, post in care inlocuise pe N. Mares, fostul ministru al Agriculturii, certat cu dl Ica...
Mare dejun ieri la Busild. Era si Ica Antonescu, protapit in inalta lui
demnitate, dar amabil si condescendent. Iar mi-a spus cd vrea sa stea
de vorbd cu mine mai lung (ca in Puna] mai trecut...). Am repetat c
eram la dispozitia lui si a ramas sa-mi telefoneze indat ce va avea o
ord.

o ora si jumatate de libertate ca sa ne regsim tot la Busild acasa...

Ica a sosit la dejun cu intarziere, il retinuse Killinger, si ne-a spus


ca ministrul Germaniei ii dduse vesti bune de pe frontul rusesc...
Mai era la dejun si Pella Vespasian
actualmente delegatul noscare s-a aratat fata de
tru la Comisia Riveranilor (Dunare) din Viena
Ica de o platitudine atat de scarboas Inc& 1-a dezgustat si pe acesta...

www.dacoromanica.ro

66

CONSTANTIN ARGETOIANU

Joi, 22 ianuarie. Acum un an, la 22 ianuarie ascultam mitralierele,


refugiat la prietenii mei C. Acum tremur de frig si lupt cu genii, caci
cisternele cu 'Acura nu pot ajunge pana la casa noastra, strada find inzapezit... 0 iarnd atat de catastrofald nu s-a mai vazut. De ieri-seard
nu mai ninge, dar cerul e tot innorat si termometrul e la 12... Pe caile
ferate circulatia s-a mai intrerupt pe linia BucurestiConstanta, in toa-

ta Basarabia. La gara de triaj BucurestiChitila, zpada e de 1 metru


peste sine. In Banat a ajuns pe alocuri la 1 m, 60!
Cu toata iarna infricosata care trebuie sa bantuie si in Rusia ca la
comunicatele vorbesc de 20-25 grade frig
frontul rusesc se
tine bine. Navaloasele atacuri bolsevice sunt oprite pretutindeni si
pierderile sovietice sunt mari. Asa mi se spune cel putin...
Ramsitele trupelor rusesti debarcate la Feodosia sunt refulate spre
Kerci si numdrul prizonierilor in acel sector a crescut la 10 000. S-au
capturat pand acum 177 tunuri si 85 care de asalt.
Trupele japoneze se concentreazd in sudul Malaeziei si atacul Singapore-lui va incepe zilele acestea.
noi

Maresalul von Bock, care a comandat Sectorul Central al frontului


rusesc, a fost numit comandant al Sectorului de Sud, in locul maresalului von Reichenau.

Generalul von Gablenz, comandantul Diviziei in care a fost Incadrata Legiunea Francezd pe frontul rusesc, a adresat voluntarilor francezi un foarte frumos ordin de zi in care reamintind gloria trecuta a
Frantei, i-a felicitat pentru vitejia cu care lupta. Ordinul se termina astfel: Trdiasca o Franta fericita intr-o Europa unit!"
Fiul lui Papen a fost ranit pe front. Papen a pardsit Ankara pentru asi vizita copilul, la Berlin.

in Turcia nervozitate. Totusi se dezminte stirea engleza despre o


mobilizare. Au fost convocate numai cateva contingente de rezervisti
pentru inlocuirea celor concentrati trimisi la vetre.

www.dacoromanica.ro

INSEMNAlt1 ZILNICE, 1942-1944

67

Sedinta furtunoas, ieri, in Camera Comunelor. Deputatii se asteptau la destainuiri cu privire la cele discutate de Churchill cu Roosevelt
si cu americanii
i discretia primului ministru i-a deceptionat.
Churchill a cerut ca cuvantarea pe care o va tine azi sau maine sa
fie inregistrata pe placi, ca s poata fi difuzat de la posturile de Radio
britanice. Cererea a starnit nemultumiri i proteste in Camera deoarece
ea dovedeste c cuvantarea va fi de ordin general, pentru uzul maselor,
5i nu va contine nici macar minimul de confidente obisnuit in sedintele
parlamentare secrete...
Pe cand englezii se cearta in Parlamentul lor, japonezii pun in finiste la cale, in Parlamentul din Tokio, soarta lumii orientale. Discursurile
generalului Tojo i amiralului Togo, care cad de sus, nu tin insa seamd
de faptul c razboiul din Extremul Orient e de-abia la inceputul lui
si ca adversarul e puternic...

Japonezii si americanii se ceartd pe numdrul vaselor scufundate.


Americanii nu recunosc decat jumatate din cifrele date de japonezi,
care sunt ce e drept, impresionante...
Mi se spune Ca Presedintia Consiliului de Ministri a cumprat cu
bani luati de la Ordinea Publica", casa lui Nae Ionescu de la Baneasa
(de langd grajdurile lui Malaxa), pentru a servi de locuinta Maresalului
Antonescu i d-lui Ic. Maresalul ar avea nevoie de aer curat si de lini5te... Nimic de zis, dar cum rmane cu noi astia care am fost dati in
judecata pentm ca am intrebuintat fondurile secrete in afard de strictele nevoi ale menfinerii ordinii publice? Putind logica i putind rusine,
domnilor Dictatori!
Un comunicat ne aduce la cunostinta c s-au luat masuri de stimulare a administratiilor comunale rurale si a gospoddriilor stesti. In fiecare judet, comuna cea mai bine administrat va fi publicat pe un ordin de zi, iar conducatorii ei vor primi laude, incurajdri si chiar deco-

ratii. Pentru cele mai bune gospodarii, in fiecare sat, s-au instituit
premii si pentru gospodar favoruri de ordin economic si fiscal...
0 idee foarte bund numai s vedem cum se va aplica. La noi toate se fac numai pe criterii de gascd...

www.dacoromanica.ro

68

CONSTANTIN ARGETOIANU

Mi se spune ca generalul Gherghe, prefectul de Politie, a fost numit


comandant al Diviziei motorizate $i cd in locul lui in fruntea Politiei
Capita lei a fost numit generalul Gherghie$, pand aci comandantul Corpului II Teritorial. Numirea n-a aprut Inca in ziare, dar rn-ar bucura,
caci generalul Gheorghe$ este un prieten...
Tot sous le sceau du secret" mi se mai spune cd generalullacobici
a fost scos din fruntea Statului Major $i inlocuit prin generalul Steflea, un om de incredere al lui Antonescu, care comanda Divizia din
Pite$ti
divizia comandata pe timyuri de Mare$al $i pe care conteazd

pentru siguranta lui personald... Inlocuirea ar fi fost facutd brusc.


Generalul Iacobici, pe linie moartd... Despre generalul Steflea se spune
mult bine.
Mai aflu cd generalul Jack Popescu a fost inlocuit la Internefiindcg
nu actiona destul de energic impotriva legionarilor. Toti gardienii de
la inchisorile Aiud $i Jilava ar fi fost arestati, impreund cu directorii

acestor stabilimente penitenciare. 0 fi? Generalul Jack Popescu n-a


murit ins de inima rea, cum s-a spus (!), ci de o board' de cord, probabil angina de piept, de care suferea de mai multd vreme...
Vineri, 23 ianuarie. De miercuri-seara n-a mai nins, dar in schimb termometrul era azi-dimineat la 15. Cerul e innorat $i ma doare foc piciorul, ap Inc& ma a$tept la zapad din nou. Nu $tiu ce o vrea Dumnezeu cu noi. Ieri, trenurile n-au mai pornit nici inspre Sibiu
iar in Bucure$ti, pe ulite, circulatia e aproape oprita. Numai curajo$ii indrznesc
sali scoata ma$inile $i se inzapezesc cu ele... Muntii de zapada sunt a$a de
mari pe strazi, incat nu te poti vedea de pe un trotuar pe celdlalt... Si nici
o nadejde de mai bine, caci suntem abia la 10 ianuarie stil vechi!
Japonezii au inceput o ofensiva violentd impotriva Birmaniei in care au

trecut impreund cu trupele thailandeze (siameze). De$i Thailanda a pus


la dispozitia Japoniei baze de operatii Inca de la inceputul ostilitatilor,
de$i acum merge !nand in 'nand cu fortele Mikado-ului
Anglia nu ia declarat Inca rdzboi. Tactica sau dispret? Sau simpla neglijentd?
In Birmania, trupele japoneze au ocupat portul Tavoy $i se indreapCa spre Mulmein, centru important pe golful Martaban, cam in fata de
Rangoon.
La sudul peninsulei malaeze, inaintarea merge repede spre Singapore, in fata careia se concentreazd acum trupele nipone. La Singapore,
panica $i dezordinea continua sa domneascd.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

69

In Crimeea, trupele noastre au inregistrat un nou succes la nord-est


de Feodosia. Fortele ruse$ti sunt tot mai mult impinse spre Kerci sau
distruse. Pe restul frontului sovietic, nimic de seamd. Atacuri bol$evice
sunt toate respinse, cu tot frigul ingrozitor care donme$te de la Oceanul
Inglietat la Marea Neagra...

In Africa, englezii au fost atacati $i respin$i in dezordine spre


Agedabia. Retinem totu$i din aceast $tire c Agedabia e in mana
britanicilor...

Se anunta ca Molotov va zbura in curnd la Londra pentru a continua negocierile cu Anglia.


Englezii publica prin gazetele suedeze $i pe cale particulard, pentru
lini$tirea spiritelor in tarile interesate, pretentiile sovietice in caz de
victorie. Aceste pretentii, al cdrui text nu ni se da, par din comentarii
sa fie moderate. Dar ce valoare poate avea un angajament al Sovietelor, chiar contrasemnat de Anglia?
La Berlin, comentndu-se reactia Turciei fata de destinuirile germane, despre acordurile din Moscova, se observd cA aceasta reactie a
fost laconicd
dar se adauga c i o reactie laconic poate fi elocventd...

Mareplul Keitel a prdsit ieri Budapesta, insotit la gard de acela$i


alai ca la sosire.
tdcere
Despre scopul $i rezultatele misiunii sale in Ungaria
generala. E probabil cd a discutat cu Statul Major maghiar liniile de
dislocare ale trupelor ungure$ti...
De$i nu s-a publicat nimic, $tirea privitoare la numirea generalului
Steflea in locul generalului Iacobici s-a confirrnat.
Despre numirea generalului Gheorghie$ la Prefectura Politiei, nu se
$tie Inca nimic precis...
Siiinbata; 24 ianuarie. De ziva Unirii, Dumnezeu ne-a hdr5zit 25 grade frig. Ieri-seard ne-am culcat cu 18, $i azi-dimineata mai cdzuse termometrul cu 7 grade. Dar ce s zicem noi cnd la Vichy sunt 26, in Spania 23, la Sofia 25, iar la Cairo in Egipt, mor oamenii de frig!
Toat viata bucure$tenilor nu se mai invarte$te cleat in jurul geru-

lui. Cei multi n-au lemne, o sumd de blocuri sunt fara pdcurd, lumea

www.dacoromanica.ro

70

CONSTANTIN ARGETOIANU

plange $i se vaita. Nu se mai gandeste nimeni nici la razboi, nici la legionari, nici la impozite, nici la lipsa de alimente
frigul napraznic
singur preocupd pe toti.
Lucru ciudat, valul de frig nu vine de-astd data din Rusia blestematd, ci din vest $i din sud-vest. A$a fi ind, poate ca o tine mai putin...
Dar suntem abia in 11 ianuarie stil vechi!

Mi$carea de la Statul Major e mult comentat $i se zice cd ar fi


produs adanca iritatie printre ofiteri. Iata ce se poveste$te: conducatorii
Statului Major ar fi inaintat un Memoriu, semnat, Mare$alului Antonescu, prin care al-Mau ca trimiterea de noi contingente in Rusia ar fi o
nebunie in momentul in care Ungaria inarmeazd pe capete; a uza annata $i armamentul nostm in Rusia ar fi sa ne expunem la o invazie un-

gureasca careia n-am avea ce opune... Ungurii n-ar fi consimtit sa


trimit pe front decat 5 divizii, alcatuite pe trei sferturi din contingente
romane$ti $i nemte$ti
$i in schimb au pretins armament $i iard$i
armament, cerere la care Guvernul german ar fi raspuns ca trimite armament, dar cu conditia sa fie uzat pe front. Calatoria lui Keitel la Budapesta ar fi in legaturd cu aceste pretentii $i cu discutiile $i negocierile
subsecvente... Memoriul a suparat rail pe Antonescu (sau s-a prefacut
ca 1-a suparat?) $i schimbarea lui Iacobici a urmat imediat. Steflea a
fost chemat telefonic de la Pite$ti $i cum a intarziat din cauza starii dru-

murilor, Mareplul a inceput sa urle $i s tipe sa vie 5teflea numaidecat, cum o $ti, dar s vie!" In fine 5teflea a venit...
Se zice ea $i sublefii de Stat Major, generalii Tataranu $i Mazarini
au fost sau vor fi inlocuiti. De Mazarini imi pare flu, casci grape lui miam putut pastra automobilul...

Numirea lui Steflea a impresionat tot atat de rau cercurile superioare ale armatei, cat respingerea Memoriului $i se zice cd numirea
generalului Pantazi ca ministru plin al Apararii Nationale, aparutd azi,
(pand acum era numai subsecretar $i cu numele era ministru Antonescu), ar fi in legatura cu aceasta fierbere printre ofiterime...
Eu ma intreb dacd acest Memoriu al Statului Major n-a fost facut in
intelegere cu Antonescu, ca sa poata juca teatru, sii arate lui Hitler sacrificiul pe care personal ifi ia raspunderea sci-1 facd, pe altarul luptelor comune, fi sZi ii cearli in schimb garantarea unei solutii favorabile
nouei in conflictul cu ungurii... S-ar mai putea ins ca aceasta ipoteza a mea sd n-aiba nici o bazd solida, Memoriul sa exprime parerea Statu-

lui Major

sincerd $i opusd ordinelor date de Mare$alul Antones-

cu, care, mizand tot capitalul sail pe cartea lui Hitler, nu vrea sd iasa din in-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

71

structiunile acestuia, bizuindu-se pe recunostinta lui... Ar fi o eroare si


un bun prilej pierdut de a angaja Germania alaturi de noi impotriva
Ungariei.

Radian, care a asistat la banchetul lui Seicaru, imi dezminte categoric cuvintele atribuite tiganului, adicd injuraturile la adresa nemtilor
si invitatia de stat la vorba cu rusii... Seicaru n-a pronuntat macar de
rusi, iar despre nemti a spus nurnai ca se mird ea Germania, care manifestd atat respect pentru soldatul roman, nu respect indeajuns si suveranitatea noastra de Stat si cautd sa ne impund conditii economice si
politice (aluzie la Miscarea Legionard pe care o incurajeaza Inca) care
deseori nu corespund cu interesele si cu nazuintele noastre nationale...
Ma miram si eu sa dea cu piciorul in tot ce a adorat pana acum...
Profesorul Herescu care a fost invitat sd tina o conferint la Zagreb,

povesteste ca situatia din Croatia pare foarte precard. Croatii


sunt convinsi cd italienii si ungurii, intim intelesi, se pregatesc la
o irnprtire a tarii lor; de aci o urd de moarte. Desi la Zagreb domneste ordine, asasinatele de italieni si de unguri sunt zilnice. Guyernul e in mana ustasilor", un fel de legionari sarbi, tineri fara experienta dar cu mai mult culturd si cu mai mult scaun la cap ca gardistii" nostri. Ministrii au intre 25 si 35 de ani... Despre Regele Spoleto,
nu mai vorbeste nimeni: s-a terminat cu el. Croatii ne adora si singura
lor speranta impotriva ungurilor suntem noi: slabd ndejde! Lui He-

rescu i-au facut o primire triumfald care 1-a mirat si pe el, simplu
conferentiar si profesor cumsecade, prin urmare modest.
Din informatiile lui, intre italieni si unguri s-a creat o legatura mai
mult: ura impotriva nemtilor...

Japonezii inainteazd repede si in Birmania. Apdrarea englezilor e


si acolo aproape nuld. Trupele nipone sunt la 70 kilometri de Rangoon,
capitala Birmaniei. Ele intrebuinteaza, in inaintarea lor, pentru transporturi, elefantii si e vorba acum ca britanicii s atace acesti elefanti
cu avioanele! Un duel intre avioane si elefanti, iat o fantezie care n-a
tentat 'Dana acum nici macar ingeniozitatea autorilor de filme senzationale!
Japonezii au mai debarcat si in arhipelagul Bismarck...

www.dacoromanica.ro

72

CONSTANTIN ARGETOIANU

Se vorbe$te de pace intre Guvernul japonez $i cel chinezesc din


Cing-King. Despre posibilitati de impacare a vorbit $i generalul Tojo,
primul ministru japonez, in ultimul sau discurs... Ar fi o lovitura formidabild, care ar ridica potentialul de rdzboi al Japoniei fat de Anglia
$i de America, sutd in sutd...
In Turcia enervare. Dupd o $tire engleza, mai multi corespondenti
de ziare germani ar fi fost arestati la Ankara, ca spioni. Berlinul primeSte cu acreald, dar declara c nu are nici o confirmare despre ea...
Regele Boris al Bulgariei merge la Budapesta... Mult se mai fataie
$i amicul asta...

Teri a avut loc la Berlin inmormantarea mareplului Richenau, cu


onoruri mari. Goring $i mare$alul von Rundstedt au tinut cuvantari
emotionante...

La Rio de Janeiro trebuia sa se voteze joi-seara motiunea prin


care Statele Sud-Americane rupeau relatiile cu Statele Axei. Sedinta
n-a putut ins fi tinuta fiindca reprezentantii Argentinei $i Republicii
Chile n-au mai aprobat in ultima clipa textul propus. S-a negociat $i
s-a ajuns la alt text uite popa, nu e popa" prin care se nip relatiile, dar
nu se nip. Statele Sud-Americane pun inainte apararea lor, $i afirma
ca vor rupe relatiile cu tarile care vor ataca un Stat american, $i fiindca
Japonia a atacat Statele Unite, nip relatiile cu ea... 5i fiindcd intreaga
Axd s-a declarat de partea Japoniei, se vor rupe relatiile $i cu ea...
Probabil ca acest text a fost votat ieri...
La Radio Londra, ex-Regele Carol a fost injurat di prima". Speakerul a proclamat cd Anglia are cea mai sincera prietenie pentru Romanii Liberi" (!!), cd i$i da seamd de nenorocita situatie in care se zbate tara noastra, sub calcaiul german
dar dacd Regele Carol, marele
culpabil al starilor de azi din Romania i$i imagineaza cd poate reprezenta el, Romania de maine, se insearal Regele Carol si-a condus tara
pe marginea prapastiei, prin despotismul, prin imoralitatea $i prin incapacitatea cu care a guvernat, $i o asemenea experienta nu va fi reinnoita...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

73

S-au dus dracului planurile trinitatii UrdareanuDuduiaCarlutd! Si


a ramas in fruntea Romanilor Liberi" dl Fischer (o fi Mochi?) si...
Citta Davila!

Duminica, 25 ianuarie. Gerul continua. 0 ward ndejde ins: azidimineat la ora 7 n-au fost cleat 24, fat de 25 ieri. Poate ea neo ierta Dumnezeu, si cd trece si pacostea asta. Nu se mai vorbeste deck
de ger si de truda oamenilor ce suferd de frig. In fiecare zi se gsesc

oameni degerati; sunt atatia nenorociti care n-au cu ce cumpara un


lemn
si chiar de ar avea, nu se gsesc nici lemne, nici cdrbuni...
Peste 1 000 calorifere s-au defectat, s-au spart tevi inghetate si cate alte
pacoste.
Ma gandesc cu groazd la soldatii de pe front. Dar nici cei din tard

nu sunt mai putin de plans. Cine o fi dobitocul care le-a interzis sa


poarte caciula 1 le-a cusut buzunarele de la mantale, ca sa nu-si addposteasca mainile si sa se invete cu frigul? Ce bestie!
Evenimentul zilei de ieri, e scufundarea a 18 vase (dintre care 3
tancuri petroliere), de un tonaj total de 125 000 tone, pe coasta Statelor

Unite, uncle chiar in fata portului New York

de catre noile

submarine germane. Aceste vase au parcurs intre 5 000 si 7 500 de


kilometri de la bazele lor, si tot atat ca s se inapoieze,farci un punct
de spry in pe tot drumul /or E o performanta extraordinara... Un singur
submarin a torpilat 8 vase inamice! S-a dus siguranta coastei atlantice
a Americii de Nord si pada' si a radei New Yorkului. Americanii pot fi
multumiti: au intrat si ei in dant!
Pe frontul rusesc, sovieticii pretind CA au avut mad succese la Centru in sectorul Kholm si Tolopet, unde ar fi patruns in frontul german
la o adancime de 80 kilometri, precum si inspre Mojaisk... Germanii
dezmint acestea si afirm in Comunicatul lor cas au avut, ei, succese
tocmai in sectorul Central al frontului. Ce putem sti noi, prostii? Impresia generald este insa, cd cu tot nemaipomenitul ger (sunt 40 de
frig in Rusia!), frontul german rezista bine. Victoriile rusesti, dacd victorii se pot numi strpungeri (?) cu mici efective, pe care de altmintreli
nemtii le neaga
victoriile rusesti sunt amplificate de Radio-difuziunea britanica si de presa anglo-saxona, pentru a mai linisti opinia
publica fata de dezastrele din Extremul Orient si de infrangerea, marturisita, din Africa de Nord... Pand n-o trece iarna, trebuie s ne asteptam ins la multe emotii pe frontul bolsevic. Bestiile sunt asa de obisnuite cu frigul...

www.dacoromanica.ro

74

CONSTANTIN ARGETOIANU

Numirea lui N. PaTngeanu, general, ca prefect de Politie, e oficiald.


E un biat simpatic si sunt in termeni buni cu el, ca si cu Gheorghies.
Se zice cd acesta, caruia s-ar fi propus postul cu insistentd, ar fi refuzat
in cele din urm, dupd ce primise...

Ziva de 24 Ianuarie, ziva Unirii, a trecut neobservatd: toat lumea


tremura dupd lemne, dupd arbuni, dupd pdcurd si nu-i mai ardea (!!)
de serbri si comemordri. Te-Deum, scurtd defilare la Mitropolie, oameni rebegiti...
Se confirm ca Antonestii se vor muta zilele acestea in vila lui Nae
Ionescu. Nu se stie insa dacd vila a fost cumpratd sau rechizitionata...
Se dezminte arestarea celor 13 germani in Turcia. Au fost in realitate
arestati 3 sirieni, dintre care unul avea legAturi cu un gazetar german...

Agentia D.N.B. pretinde a sti ca Regele si Regina Angliei vor prdsi

Palatul Buckingham pentru a se instala intr-un imobil comercial din


Londra construit numai in fier si beton si bine inarmat impotriva bornbarddrilor aeriene. Dacd e adevrat, foarte bine fac...
Japonezii ar fi pus la punct o arm noud, o armd care nu omoard", dar
care scoate oamenii din luptd prin rdspAndirea unor gaze care ingheata
vremelnic (?) lichidul din labirintul urechilor, ceea ce provoacd o pierdere totald de echilibru... Oamenii cad, si nu se mai pot scula decdt dupa o vreme destul de lungd. Multumit acestor arme, rzboiul ar deveni
mai uman, dar totodat victoria ar cddea mai repede de partea celor care le mnuiesc... Stirea, serioas, cere totusi confirmare.

Luni, 26 ianuarie. Ne-a iertat Dumnezeu: sfarsitul pmdtitului a


mai fost amnat. Temperatura a inceput sd se ridice in cursul dupaamiezii de ieri; seara n-au mai fost dee& 8 si azi-dimineat 3!
Ura! Temperatura s-a mai omenit, in schimb a mai nins azi-noapte de
o palm... Nu face nimic!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

75

De pe frontul rusesc, stirile sunt contradictorii. Pe and englezii si


moscovitii anunta succese la Centru si la Nord, nemtii afirmd ca au respins cu mare succes toate atacurile. Englezii pretind ea Hitler si-a mutat
comandamentul de la Smolensk la Minsk si ca. la Leningrad, liniile germane au fost date inapoi cu 3 kilometri. Cum Hitler n-a avut niciodata
cartierul sail la Smolensk, presupun c si stirea relativa la respingerea
nemtilor din preajma Leningradului e de aceeasi valoare. Comunicatul
german de ieri spune cd sovieticii au fost respinsi, in atacurile lor, cu
mari pierderi. Atacurile principale au fost in regiunea Valdai i pe Donet, unde s-a luptat pe un frig de 25 de grade dar nicaieri rusii n-au pu-

tut clinti liniile germane. In regiunea Sevastopolului a avut toe o incercare de debarcare, dar bolsevicii (cateva sute) au fost dati peste cap.
Atacurile bolsevice, dupd ate povesteste un ofiter german sosit
la Bucuresti de pe front, se fac cu tunuri Brandt, trase pe sand de cdini!
Un tun de transee Brandt cantareste cam 25 de kilograme. Cu tunuri

Brandt, chiar trase de caini si cu trogloditii siberieni adusi pe front


fiindca sunt obisnuiti cu frigul nu pot fi infranti nemtii, chiar pe un
ger de 400! In Signalul din urm e o fotografie a unui lot de prizonieri

capturati acum in urmd. Fete de bestii, oameni intre 30-40 de ani,


hreiniti nutnai cupine si cu unturii de peste. Fata de acesti luptatori",
germanii trag concluzia ca rusii au ajuns la ultirnele lor rezerve. E mai
probabil c Sovietele Ii rezervd ce le-a mai ramas din trupele bune
pentru primavard ci c acwn imping inainte pe trogloditi.
In Africa pare cd britanicii au mancat o bataie buna si c marea lor
ofensiva e cam compromis. Probabil cd exagerarea succeselor rusesti
are de scop sa compenseze aceastd infrangere... Trupele Axei urmaresc
pe inamic la est de Agedabia iar fortele britanice se retrag in dezordine
si au pierdut pand acum 145 de care de asalt si 80 de tunuri...
Japonezii merg tot inainte, pretutindeni si ocupa sistematic insulele
din Pacific...
Curierul japonez Meyata, venind de la Kuibasev (Samara) la Tokio,

prin Siberia, raporteazd cd de-a lungul liniei ferate zac mormane de


masindrii si de piese de masini, ruginind in voia Domnului, luate din
Ucraina inainte de retragere, aruncate si incurcate si devenite inutilizabile...

Conferinta de la Rio de Janeiro e pe sfarsite. Ruptura Statelor SudAmericane cu Puterile Axei poate fi considerat ca un fapt implinit. De

www.dacoromanica.ro

76

CONSTANTIN ARGETOIANU

altmintreli, prietenul nostru Uro Preto, ministrul Braziliei si-a si facut


bagajele, desi spell sa mai poata sta la noi o lurid, inainte de a se muta
la Ankara, conform ordinului primit. Pe iarna asta grea, o alatorie de
la Bucuresti la Ankara, nu e gluma.
Un comunicat ne aduce la cunostint cd pe langa Danielopolu (imparatul!), Albano Verona si d-rele Nicodem
au mai fost trimisi in lagar la Targu-Jiu si d. d. Titeanu (!!!), Lobei (!!!), Jaroslavici, precum
si doamnele Aliot (nascuta Caragea), o legionard de frunte, si Murd-

sanu... Toti au fost trimisi in lagar fiinda au umilit demnitatea nationala" prin purtarea lor (!) si prin cuvinte ofensatoare pentru tart_
Daa ar fi dupd mine, as trimite pe toti degeneratii generatiilor tinere
in !agar. Ma intreb cum s-au eliberat pasapoarte tinerei Pussy Callimaki, celui de al 2-lea fiu Brancoveanu, ina minor, junilor Bischi Catargiu (fiul degenerat al lui Mic Catargiu) si Trancu (fiul lui Trancu de la
Banca Comerciala). Acesti descreierati au plecat la Roma si in treaat
prin Budapesta au facut scandal mare intr-un local de noapte, unde s-au
imbatat si au pus lautarii sa ante imnul englezesc si alte antece impotriva nemtilor... Au sapat totusi de Politie, caci ungurii urdsc pe nemti si
au ajuns la Roma, unde Pussy Callimaki s-ar fi casatorit cu... Brancoveanu, minorul.
Bietul Barbu Catargiu, colegul meu de la Jockey-Club a venit ieri
sd mi se destainuiasca, si a plans... atat era de tulburat de necazurile pe
care i le pricinuiesc nepotii lui caci la el spiritul de familie este foarte dezvoltat. Pe langa porcaria pe care i-a facut-o Bischi, fratele acestuia mai mare, Barbu, i-a facut alta la Buenos Aires, unde era insdrcinat
cu Afaceri si unde a barbotat" in casa Legatiei
fapt pentru care a
fost pus in disponibilitate pe timp nelimitat...
Marti, 27 ianuarie. Gerul ne-a parsit; ieri toata ziva au fost intre 3 si
azi-dimineata 30 Dar Dumnezeu tot ne mai cearta, acum cu apada. Ninge, ninge si vad momentul and vom fi blocati prin
casele noastre, ceea ce n-ar fi nimic, dar nu vor mai ajunge pand la noi cisternele cu pacura... Lupta continua, cu oamenii, cu nevoile, cu iarna!
4 grade de fi-ig

Radio Londra a anuntat ieri a rusii au strapuns frontul german in


regiunea Valdai. Comunicatul nemtesc de ieri e foarte laconic, textual:
Pe frontul de rsarit, lupte necontenite." Asa inat ceva poate sa fie

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

77

dar despre o ruptura serioasa nu poate fi vorba, cu micile efective ce


pot fi mobilizate pe 30-40 grade de frig, cu un metru de zapada cel
putin. Cu branduri, cu sanii de caini, cu cazaci, nu se poate obtine mare
lucru. Cel putin sa speram. Vor fi luat nemtii masurile necesare... Deocamdata germanii se laudd cu suta de avioane rusesti pe care o doboard
in fiecare zi. E si asta ceva.
Generalul Lascar Mihail, comandantul Brigazii de Vanatori de
Munte care a cucerit dealul Cape lei la Sevastopol, a fost decorat cu
Crucea de Fier in gradul de Cava ler. E primul roman (in afara de Antonescu) decorat cu gradul de Cava ler...
In Africa de Nord, infrangerea englezilor la nord si est de Agedabia

pare din ce in ce mai importanta. E aproape prabusirea ofensivei


britanice, pornit cu atata incredere. Trupele generalului Rommel, au
capturat sau distrus in ultimele zile un total de peste 200 de care de
asalt si aproape 200 de tunuri. Trupele britanice au fost refulate in dezordine cu mai bine de 100 kilometri...
Japonezii continua sa inainteze spre Singapore si Ranggon si sa ocupe insulele din Pacific, la nordul Australiei. Au pus piciorul si in
Noile Hebride. Dar si anglo-americanii par sd se fi desteptat: comunicatele lor anunta scufundarea mai multor vase japoneze...
Conferinta de la Rio de Janeiro s-a terminat. Ramane acum ca Statele Sud-Americane sa rupa relatiile cu State le Axei si cu cele afiliate
Axei, conform invitatiei motiunii votate... Chestiune de cateva zile, sau
de cateva ore. Diferitele Guverne americane delibereaza; State le Majore ale tuturor tarilor din cele trei Americi vor fi convocate intr-o conferinta comund, in vederea masurilor militare de luat.
Thailanda a declarat razboi Angliei. Find acum a ajutat pe japonezi
pe sub mand. De acum inainte o armata de 100 000 siamezi va colabora cu fortele nipone in Birmania. Maimutele au ajuns la pret...
Dinu Bratianu si [1u Hu] Maniu au mai fatat un Memoriu pe care 1au inmanat lui Antonescu prin Gheorghe Bratianu. Memoriul demonstreaza necesitatea de a rezerva armata noastra pentru rafuiala cu ungurii si cere Guvernului s refuze Germaniei contingentele romanesti
solicitate pentru frontul rusesc. Maresalul a luat Memoriul si a raspuns

ca stie el ce are de facut".


www.dacoromanica.ro

78

CONSTANTIN ARGETOIANU

Maniu a mai trimis i alt Memoriu, semnat numai de el, prin care
cerea sa se dea mijloace de existenta ardelenilor refugiati din tinuturile

ocupate de maghiari, $i care mor de foame $i de frig. Fata de acest


Memoriu, Antonescu s-ar fi infuriat $i ar fi strigat: Nu sunt buni de
nimic, sunt ni$te razvratiti, s se intoarca de unde au venit!" 0 fi, sau
n-o fi ap?
S-au desfiintat autorizatiile cerute pand acum pentru calatoriile pe
Calle ferate. Masura a famas insa in vigoare pentru ovrei...

Barbara masurd de a pune pe toti ovreii intre 18 $i 50 de ani la


curatitul zapezii, ate 10 ore pe zi, timp de 5 zile, intrece pe toate.
Oameni nepregdtiti pentru asemenea muncd, medici, ingineri, avocati,
toti sunt pu$i la rand, oricare ar fi capacitatea lor fizia... Pand $i masacrele oribile sunt mai scuzabile, caci pentru explicarea lor se mai
poate invoca patima mai tare ca rationamentul in timpuri de tulburare

revolutionard, sau setea de razbunare impotriva celor care au tras


asupra armatei

dar o masurd chibzuit in lini$tea biroului, fard efect

util caci munca prestata in asemenea conditii nu poate da rezultate


practice
iata ce intrece priceperea omului... Nu i-o fi frica de
Dumnezeu zbirului care a semnat diabolicul ordin? Sa nu uite Ca toate
se platesc...

Radu Florescu, procurorul, mi-a spus aseard ca Comisia de Cercetare a furniturilor militare (unde dansul functioneaza ca secretar) va da
azi in judecat pe generalul indendant Florescu, primarul general al
Capita lei, de curand numit!!! Zisul general, care este Inca general $i intendant activ, fusese chemat din Basarabia sau Transnistria de Comisia
de Ancheta mai sus mentionatd, pentru cercetare $i Mare$alul Antonescu a profitat de prezenta sa in Bucure$ti pentru a-1 numi primar! De
notat cd tot Antonescu a numit i Comisia de Anchetd! Ce anarhie!
Miercuri, 28 ianuarie. Un nou val de frig ne ameninta: ger mare in
Ungaria, iar in Danemarca 26! La noi azi-dimineatd: 6 $i cerul e
negru, vine iar zapadd mare! Pe strada noastr nu se mai poate circula
cu ma$inile; dacd mai ninge, vom fi blocati de tot! Ce pacoste!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

79

Nemtii au mai scufundat 12 vase pe coasta Americii de Nord, printre care 6 tancuri petroliere. In total, de la 24 ianuarie cand au apdrut
primele submarine germane in fata New York-ului i pana la 27 ianuarie, adicd in 3 zile, au fost scufundate 30 de vase cu un tonaj total de
228 000 tone. E de necrezut, dar a$a afirmd comunicatele germane! Se
pune intrebarea unde au aceste submarine bazele lor, ca sa poata opera
ca la ele acas?
In Cirenaica, infrangerea britanicilor apare din ce in ce mai serioas. Trupele lui Rommel au ajuns in urmrire dincolo de Msus, la cloud
treimi din drumul de la Agedabia la Derna. Cum $oseaua de la Bengazi
spre est e acum amenintata sa fie tdiatd, o evacuare a orasului Bengazi,
de catre fortele britanice nu este exclusa. Se confirma ca vasul scufundat zilele trecute in fata Tobruk-ului e cuirasatul Barham", de 31 300
tone, $i cd in cele cloud atacuri aeriene care au urmat au mai fost scufundate sau gray avariate alte 3 cruci$atoare.
Din izvor german se mai anunta cd in urma infrangerilor britanice,
scaderi catastrofale ar fi fost inregistrate la bursa din Londra...

Pe frontul rusesc, Comunicatul german de ieri anunt c lupte


crancene"
dar localizate i cu putine efective
continua...
Japonezii progreseala mereu, pe toate fronturile lor. Port-Darwin,
portul din coltul extrem nord-vestic al Australiei, a fost greu bombardat de aviatia nipona...

La Berlin nu se da mare importanta debarcarii trupelor americane


in nordul Irlandei (provincia engleza, Belfast) $i se socote$te c aceasta
debarcare ar avea mai mult un caracter simbolic. Daca nu cumva ar fi
indreptata impotriva Irlandei libere i recalcitrante... In tot cazul, De
Valera a protestat energic impotriva debarcarii, care amenint neutralitatea Statului Liber...

Dezbaterile asupra situatiei generale in Camera Comunelor au


inceput. Churchill a tinut a$teptata lui cuvantare; ea pare insa s fi
deceptionat. Primul ministru a mrturisit infrangerile englezilor, a
declarat ca de doi ani Anglia n-a izbutit decat sa" se menlind, dar ca
ndejdile de biruinta final sunt intemeiate. A mai spus c Statele Unite
find acum ele inse$i beligerante, nu vor mai putea furniza multe arme
Angliei, trebuind sa-i complecteze propriul lor armament $i din prisos
se va satisface intai Rusia; cd din cauza vremii rele, transporturile catre
Rusia au fost $i ele totu$i oprite; cd Australia e liber, dacd vrea, sa-i

www.dacoromanica.ro

80

CONSTANTIN ARGETOIANU

recheme trupele sale pentru propria ei aparare; cd cea mai mare parte
a pierderilor in oameni suferite in Africa fac parte din contingentele
englezesti din Anglia... In ce priveste remanierea Guvernului, Churchill a

refuzat-o net, declarand cd el singur este responsabil de tot si ca nu


intelege sii facei din alfii fapi ispafitori... In fine, primul ministru a
anuntat crearea unui Consiliu de indrumare al razboiului din Extremul
Orient, Consiliu care va functiona la Londra sau la Washington...
afirma cei de la Berlin...
Opina publica englezd asteapta altceva

inchiderea Conferintei de la Rio de Janeiro a fost amanata pe azi.


Pare cd in ce priveste intrarea Statelor Sud-Americane in rdzboi, lucrurile merg mai greu dee& s-a crezut. Pang acum s-a votat o motiune
in baza careia se afirm solidaritatea tuturor Statelor americane in
apeirare, se hotardste ca State le Unite si aliatii lor sa fie considerati si
tratafi ca nebeligeranti (!!!) si ca State le americane neintrate in rdzboi
sa nu preia apararea intereselor Statelor Axei in Wile cu care acestea
sunt in conflict. In ce priveste declararea de razboi", fiecare Stat sudamerican va proceda conform legilor si intereselor sale esentiale...
Vom vedea ce va mai iesi pana la sfarsit...
Primarul Florescu n-a fost dat Inca in judecata. Nimic n-a aprut cel
putin in ziare... Musamaua nationala s serveasca tuturor regimurilor?

Banda Danielopolu, Verona etc. a fost internata fiindca a pus muzica sa ante, la Melody-Bar", cantece englezesti si mai ales imnul regal britanic. Banda a fost denuntata de nemtii indignati care asistau la
spectacol...

S-a deschis la Stuttgart o expozitie de arta populard romaneascd.


Schimb de telegrame intre primarul Stuttgart-ului si dl Ica Antonescu.
Filip si d-na Filip au cunostint, vaduva unui aviator, care intr in
transe, vorbeste cu mortii si vaticineazd... In vara anului 1939 a prezis
ca Calinescu va fi omorat, c dupd dansul va veni in capul Guvernului
un Gheorghe (Argesanu...), apoi un Constantin (Argetoianu...) si apoi
iar un Gheorghe (Tatarescu!...). Consultatd, pe cand ma aflam refugiat
la Ministerul de Interne, a afirmat cd nu voi fi ucis, si ca voi muri de

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

81

moarte naturald la adanci batranete (sa dea Donmul!). Consultata din


nou acum, profetesa pretinde cd Hitler va fi asasinat 'Jana in cloud luni,
cd nu va mai ramne nimic din trupul lui, c o revolutie va izbucni in
Germania, Ca razboiul cu Rusia va continua totusi, ea nici nemtii nici
rusii nu vor invinge, cd vor veni aiji rusi in fruntea Rusiei si c toate
se vor termina cu bine pentru Romnia: nemtii vor fi dati afard din
tard, iar sovieticii nu vor intra la noi!... Uf!

Joi, 29 ianuarie. kr a venit gerul! Valul de frig din Danemarca si


Ungaria ne-a ajuns ieri dupd-amiazd. De la 6, 'Jana seara s-au facut
16 iar azi de dimineata erau 18. Cerul e senin si cel putin nu mai
ninge. Au fost scoi i premilitarii la curtitul zapezii, prin ordonanta
speciald, pentru zilele de azi, maine i poimaine, astfel incat cel putin
cinstea ovreilor a fost intrucatva salvatd!
Solacolu (directorul Agentiei telegrafice Rador) imi spune cd mutarea Cartierului comandamentului local german (nu al lui Hitler, cum
s-a spus) de la Smolensk la Minsk, e un fapt indeplinit, ca rusii inainteaza mereu, cd au ajuns la 124 kilometri de frontiera Lituaniei, Ca
Cripps, ambasadorul englez a declarat intr-un interviu c rusilor nu le
pasa de ofensiva germand din primavard i cd vor izgoni ultimul picior
de neamt din Rusia in toamna anului 1942 si in llama anului 1943...
Toate aceste stiri Solacolu le-a cules din comunicatele i telegramele
rusesti i englezesti...
Pe de alta parte It. col. Olteanu, aghiotantul lui Pantazi, mi-a comunicat aseard ca pe frontul oriental toate merg bine, cd germanii sunt
stapani pe situatie, c cu tot frigul ingrozitor i zpada mare, sovieticii
nu pot decat sa ocupe zonele abandonate de nemti pe motive strategice
$i tactice, i ca Statul nostru Major nu e deloc ingrijorat...
Pe cine sa crezi? Adevrul nu e pentru noi, turma anonima si dispretuit de zei! Sa ne inchindm lui Dumnezeu i sa. asteptam...
Succesele rusesti nu pot ins sa fie prea mari, daca sunt, caci altfel
tonul discursului lui Churchill n-ar fi asa de pesimist. Primul ministru
englez a declarat cd tot efortul Angliei si Americii e indreptat impotriva
Germaniei, caci Germania infranta, va lichidata ipso facto" si situatia

din Extremul Orient, pe cand o victorie impotriva japonezilor n-ar


atinge pozitia militara a nemtilor. Astfel stand lucrurile, daca frontul
www.dacoromanica.ro

82

CONSTANTIN ARGETOIANU

germano-rus s-ar clatina, Churchill ar intona imnuri de victorie $i n-ar


vorbi cum a vorbit $i n-ar fi spus: Situatia Angliei pe campul de rdzboi
e rea, dar poate s fie $i mai rea!"
Pesimismul $i sinceritatea lui Churchill au mirat pe unii, au impresionat pe altii. Conducatorul rdzboiului britanic a mrturisit ca, campania din Africa septentrionald nu a atins tintele propuse $i n-a izbutit
deck sa apere pentru moment Egiptul; cd s-a in$elat asupra momentului intrarii Japoniei in rdzboi, ca $i asupra fortelor acestui Imperiu; Ca
Australia, Noua Zeeland $i Africa de Sud au cerut ca armatele lor sa
se inapoieze acas ca sali apere vetrele $i cd el, Churchill a consimtit
la aceste rechemdri cd, in fine, productia de armament atat in Anglia
cat $i in State le Unite n-a dat rezultatul aveptat. Singura nadejde a englezilor este cd toate lucrurile vor merge mai bine de la 1943 inainte!
Dezbaterile nu s-au terminat Inca, Churchill a hotarat sa lase discutia liberd in Camera ca $i in presd, pentru ca fiecare sali verse focul.
Va cere ins la sfar$it un vot de incredere, pe care multi deputati 1-au
afirmat inutil...

A aprut un decret-lege prin care se oranduie$te cate un indrumator" pe langd fiecare intreprindere metalurgica a carei fabricatie e in
legatura cu apararea nationala. Indrumtorul" va fixa felul $i calitatea

fabricatiei pe care o va controla; va putea inlocui pe directori, pe


administratori $i chiar intreg Consiliul de Administratie; va fixa
preturile $i va putea angaja sau inlocui pe tehnicieni $i pe speciali$ti
etc. Decretul copiaza regimul stabilit in Germania, dar Romania nu e
Germania. La noi, Indrumtorul" nu va avea deck un gand: sa inlocuiasca pe cei ce conduc intreprinderea prin oamenii, prietenii sau
neamurile lui...
Lumea noastrd industriala e in fierbere $i demersuri au fost intreprinse pe langa Antonescu, care, prin mdsurile luate in ultima vreme
pare s justifice zvonurile ce circuld tot mai insistent, cum cd ar fi pe
drumul nebuniei...
Si in armata, se zice, ca ar fi mare fierbere printre generali, care,
grupandu-se in jurul lui Iacobici, ar fi pe punctul de a se razvrati. Dar
se spun atatea... Din tot ce se spune, trebuie cules cu dramul, $i Inca._
Ultima zapadd, care a cazut lini$tit in Bucure$ti, a cazut cu viscol in

restul tarii. Aproape toate liniile sunt inzapezite. Spre Oltenia, spre
Moldova, spre Dundre nu mai circuld nici un tren. De $osele, nu mai e

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

de vorbit

83

au disprut sub troienele de z'apadd. Dacd nu va mai

viscoli
si vremea pare cd s-a pus la senin
liniile ferate vor fi
deblocate in cloud zile. Multe locomotive s-au defectat: le-au inghetat
tevile. Toate pacostele...
Ziarele publied adresa de felicitare trimisd de ziva lui (Sf. Ion) Maresalului Antonescu de cdtre Blocul Generatiei Nationaliste din 1922"
in frunte cu Ddnulescu. Necunoscutd pand ieri, aceastd grupare a devenit foarte numeroasd si aci e pericolul: se steward in ea elementele
Miscdrii Legionare
si gruparea devine astfel un cal troian prin care
indezirabilii" cautd, si reusesc, sa se strecoare in cetate. Intr-o bund
dimineatd, caraghiosul de Ddnulescu va fi inldturat si ne vom afla din
nou in fata Verzilor" sub altd titulaturd. Oare nu are Antonescu ochi
sd vadd?

Adresa trimisd lui Antonescu e de o platitudine revolttoare si


aproape ironicd. Intre alte exagerdri, Maresalul e calificat de ctitor al
veciniciei neamului"!!! Toti militarii sunt la fel: nu pot rezista lingusitorilor! $i astfel cad in prpastie!
Reichs-maresalul Goring, care se afl in Italia, va merge in Sicilia
si de acolo va lua probabil comanda actiunii aeriene impotriva englezilor, in Mediterana. Telegrama vestitoare a acestui mare eveniment,

contine insa acest probabil, asa incdt trebuie s mai asteptdm confirmarea stirii...

Vineri, 30 ianuarie. Gerul in ward scddere: azi-dimineata numai


16. Zile insorite si ieri si azi. Ieri la amiaz n-au mai fost deck
10. De la Breasta mi se telefoneazd cd a fost un viscol grozav, iar zdpada e atat de mare incdt n-au mai putut iesi din cas... Temperatura
27! Oamenii cei mai batrini din sat nu-si aduc aminte de o asemenea

iarni In Bucuresti, aspectul stedzilor e ceva fantastic. Se curdtd pe


capete, V nu se simte nimic. Muntii de zapadd se tidied de o parte si de
alta a ulitelor si abia se poate rdzbi printre ei...
Cu toat iama catastrofald, pare

()rick ar fi de contradictorii stirile

ruso-britanice si cele nemtesti


cd frontul impotriva bolsevicilor se
mentine conform programului, neatins in liniile lui esentiale. In Comu-

www.dacoromanica.ro

84

CONSTANTIN ARGETOIANU

nicatul de ieri citim chiar ea armatele germane au inregistrat succese serioase de-a lungul intregii linii a frontului. In Crimeea, o incercare de debarcare pe coasta de sud a fost nimicit de trupele noastre $i de cele germane care au facut 840 de prizonieri $i au capturat 12 tunuri $i 11 mitraliere.

Gerstenberg (generalul) a explicat" ieri lui Dombrowski cd atacurile ruse$ti nu sunt serioase, ca relativele lor succese pe ici pe colea, se

datoresc faptului cd Comandamentul german a trimis cea mai mare


parte a trupelor acas, la repaus, in vederea ofensivei de primavara,
ldsand pe front minimul necesar pentru apararea pozitiilor importante
pe care de altmintreli le apara mai bine zapada $i frigul. Efective foarte
reduse lupta de o parte $i de alta. Pentru planul german nu prezinta nici
o importanta faptul cd in anumite puncte, frontul va fi in primavara cu
100 de kilometri mai la est sau mai la vest...
In ce prive$te frontul rdsdritean, trebuie sa recunosc ca acest lipsd

de ingrijorare a militarimii germane e impartd$ita si de militarimea


noastra. S a$teptam deci $i noi primvara cu incredere...
De pe frontul din Africa Septentrionala se anunta oficial recucerirea
$i reocuparea ora$ului Bengazi de catre trupele germano-italiene. Meritul campaniei, admirabil condus, revine generalului Rommel, a cdrui reputatie e in continua cre$tere. De$i numai colonel la inceputul
razboiului in 1939, inaintat la general-maior in 1940 $i general-locotenent in 1941
Rihrerul 1-a numit acum, pentru a rasplati ispravile
sale, general de Corp. In rdzboiul din 1914, Rommel a fost unul din
rarii decorati cu ordinul Pour la Mrite", de$i era numai locotenent de
aviatie.

Azi au aparut cloud ordine de zi pe armatd, cu data de 26 ianuarie,

prin care se rasplate$te vitejia unei" (!!!) brigazi de Vanatori de


Munte, dovedit cu prilejul cuceririi localitatilor Verh Corgun $i Nis

Corgun $i a inaltimilor Capelei", din vecinatatea Sevastopolului


(primul ordin de zi), precum $i a recuceririi Feodosiei (al 2-lea ordin
de zi). Anonimatul $i intarzierea acestor ordine de zi nu se pot pricepe.
Cucerirea Verh Corgun-ului, Nis Corgun-ului $i Capelei au avut loc la
inceputul lui decembrie $i din Comunicatul german publicat cu prilejul
decordrii generalului Lascar se $tie,,ce brigadd a luptat acolo, a$a incat
MI mai poate fi vorba de secret". In primul ordin de zi se spune ins
c pozitiile cucerite au fost luate de trupele romne, fard sa se mai
vorbeasca de un ajutor sau de o participare a trupelor germane, iar in
al 2-lea se mentioneaza cee drept $i prezenta fortelor nemte$ti, dar
numai pe un plan secundar. In comunicatele lor, date la timp, nemtii au

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

85

prezentat dimpotriva colaborarea romanilor, atat la Feodosia cat si la

Sevastopol, ca accesorie... S fie ordinele de zi, ca sa zic asa postume", publicate azi o consecinta a incordarii (s speram momentane)
de care se vorbeste, in raporturile noastre cu gerrnanii sau pur si simplu
rezultatul anarhiei, incoerentei si indiferentei ce domind toate actele
regimului?

In legatura cu incordarea" raporturilor noastre cu nemtii, afacerea


generalilor si a Statului Major" continua sa fie obiectul tuturor conversatiilor. Nimeni nu stie nimic, cei direct interesati pastreazd tacere
si sunt de o discretie exemplard, asa ca lumea povesteste tot felul de
prostii.
Pe ziva de ieri am aflat cd Tataranu rmane la post, sub-sef de Stat

Major din ordin", caci a vrut si el sa plece cu lacobici. Mazarini, in


schimb, a fost numit comandant al Diviziei din Pitesti. Dar pare ca nici
dansul nu s-a stricat" cu Antonescu, caci a asistat ieri la remiterea de-

coratiei finlandeze Maresalului, ceremonie la care n-au asistat dee&


generalii facand parte din Guvern sau ocupand inalte demnitati in
Bucuresti (n-au fost de fata nici lacobici, nici Tataranu...).
Nimic nu confirma pana acum ipoteza facutd de mine la pag. 10760
a acestor Insemniiri, dar nici un fapt pozitiv nu vine sd o infirme...
Nici nemtii nu stiu nimic. Generalul Gerstenberg cauta alaltdieri sa
afle ceva de la Dombrovski, care, desi prieten cu Tataranu, nu stia nimic nici el. Gerstenberg se intreba dacd nu era la mijloc o rivalitate politica intre Antonescu si Icobici, despre care Maresalul ar fi aflat ca
pune jaloane unde trebuie, pentru o eventuald succesiune" (?). Gurd de
petece cum e, atasatul militar al Aerului german a injurat din nou in
fata lui Dombrovski pe Antonescu, declarand cd cu Argetoianu si cu

Gigurtu se puteau intelege mai bine (cu Gigurtu cred si eu) si cd


Maresalul prea trage de coarda. Gerstenberg a sfarsit prin a spune (o
amenintare?) cd generalul Iacobici n-a sfarsit rolul sau, ca va mai primi
inalte insrcindri si a conchis cu cuvintele echivoce: Dottal sbii nu pot
sta intr-o teacd!"...
Busild mi-a spus sous le sceau du secret", cd Ciano vine la Bucuresti, in luna februarie. Bova Scoppa a plecat la Roma ca s aranjeze
amnuntele vizitei...
E probabild si vizita lui Ribbentrop dar despre aceasta nu se stie
Inca nimic.

www.dacoromanica.ro

86

CONSTANTIN ARGETOIANU

La 1 februarie merge Maresalul Antonescu la Berlin... Pentru toate


lmuririle.. Aceast veste nu mi-a dat-o Busild, dar o cred sigurd.

Ministrul Finlandei a remis ieri cu un ceremonial special, Maresalului Antonescu, Marea Cruce a Ordinului finlandez Trandafirul Alb" (!).
In afarA de la n-au asistat dee& ministrii, subsecretarii de Stat si inaltii

demnitari generali. Civilii au fost lasati la o parte. S-au schimbat discursuri prin care s-au preamArit virtutile ambelor popoare si s-a pecetluit frtia de arme dintre finlandezi si romni, cele cloud natii victime
ale barbariei moscovite. Ministrul Finlandei a remis lui Antonescu si o
scrisoare autografa din partea Maresalului Mannerheim.
Un comunicat al Guvernului ne informd ca o actiune foarte severd a
fost intreprinsd impotriva functionarilor hoti sau spertari. Se specifica,
cd in Ardeal au fost dati in judecat 205 functionari dintre care 41 au
fost deja condamnati (3 la muncd silnicd, 16 la inchisoare corectionald,
10 la amend, 11 la internare in lagar si 1 la destituire) iar 67 sunt in
curs de judecatd...
Cum cei mai multi hoti si spertari sunt in armatd, va fi greu de ajuns
la ceva serios...

Maresalul Antonescu a prezidat un Consiliu Economic pentru


aprovizionarea populatiei, la care au luat parte ministrii si subsecretarii
de Stat economici si mai multi inalti functionari. Intre altele s-a decis

sa se formeze asociatii de comercianti angros pentru aprovizionarea


marilor centre si s se oblige unele mari firme din Bucuresti sd creeze
sucursale la Cernauti si Chisindu in folosul Bucovinei si Basarabiei.
S-a mai hotrdt s se creeze in jurul Bucurestilor o zond de culturi
alimentare, sd se rechizitioneze cateva mori si fabrici de conserve
pentru a se rationaliza munca lor, sd se mai ridice un abator in Capita ld
cu amenajdri pentm congelarea cdrnii si cu un targ de vite anexat, sa se

infiinteze gri de colectrie (?) pe linia de centurd a orasului, sd se


inceapd si sd se lucreze din zori la canalul BucurestiOltenita...
Azi se celebreazd in Germania a 9-a aniversare a ascensiunii Partidului

National Socialist la putere. Hitler va tine o mare cuvAntare, care va fi


difuzatd.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

87

Decretul-lege relativ la Indrumatorii" intreprinderilor metalurgice


tot n-a aprut in ziare. Va lva e din ce in ce mai mare printre cei interesati... Un articol al legii indreptteste pe Indrumator" s sechestreze
intreaga avere a oriccirui administrator, feirci drept de apel!... Asa ceva

nu s-a mai vazut! Coti Stoicescu, ministrul de Justitie a refuzat sa


semneze decretul... care a fost totusi promulgat... Legea, fabricat de
generalul Dobre, se zice ca ar avea de unic scop instapanirea uzinelor
Laromet", de catre Stat...
D1 Ruiz Guinazu, ministrul de Externe al Argentinei a cazut in apd,
din aeroplan, pe drum spre casa... dar a scdpat neinecat, el si tovardsii
L-a pedepsit Dumnezeu, fiindcd n-a fost destul de darz impotriva
presiunilor lui Roosevelt
desi gratie lui i tarii sale, rezultatul Conferintei de la Rio de Janeiro n-a fost tocmai ce spera Washington-ul...

Seunbeitei, 31 ianuarie. E tot frig


da rnai omenesc: i aseard si
azi-dimineata termometrul a limas la 70 . In schimb, centl e innorat
si arnenint a ninsoare. Daca va mai ninge, nu se va mai topi zapada
pand la iarna viitoare! Se pretinde Ca Institutul militar german de Meteorologie
care nu se inseald niciodata!
anunta pentru 15 februarie un frig cum nu s-a mai pomenit niciodata in Europa, apoi topirea
repede a zapezii si inundatii catastrofale! Atat ne mai lipseste!

leri, cu prilejul celei de-a 9-a aniversdri a preludrii Guvernului de


Care Partidul Nazist, mare discurs al lui Hitler la Sportpalast la Berlin,
si un discurs mai mic dar foarte important pentru noi

rostit de
Killinger in fata Coloniei germane, la Aro". A scris i isclit dl Ica un
articol in Bukarester Tagblatt. Putea lipsi martie din post?
Hitler e interesant numai in partea discursului ski consacrata frontului rusesc. Incolo, obisnuita lui literaturd: istoricul ascensiunii naziste, rechizitoriul reinnoit impotriva Angliei, Statelor Unite si a ovreilor. Pe cat e de violent si de subiectiv in aceasta parte a cuvantarii sale,

pe atat se arata de obiectiv si de stapan pe nervii lui in partea consacrat frontului. Hitler afirm c trecerea de la ofensiva la defensivd,
pe frontul de la rsarit, n-a fost impus de inamic, ci hotarata de el, pe
de o parte fiindca conditiile iernii nu permiteau o desfasurare utild a
operatiunilor
pe de alta ca sa pund cat mai multi luptatori germani
la adapostul gerului rusesc mai npraznic anul acesta ca niciodatd. El,

www.dacoromanica.ro

88

CONSTANTIN ARGETOIANU

Hitler, a luat Comandamentul armatei ca sci isi asume 0 reispunderea


unei hoteireiri care n-a fost upr de adus la indeplinire. Ruii au sperat
ca iarna le va aduce salvarea, dar s-au iwlat. Fluctuatiile frontului cu
cativa kilometri n-au nici o importantd. Frontul defensiv s-a organizat
minunat. Soldatii germani ateapta ofensiva cu acela*i spirit fazboinic
si cu aceeai siguranta in viitor ca pada' acum. Ce a fost mai greu a tre-

cut; in partea de Sud a frontului ofensiva va fi reluata peste cateva


saptamani, apoi primavara se va urca de-a lungul frontului spre Nord
si ofensiva victorioasd va fi succesiv reluatd pe toata linia
cu o armata
si cu un material de razboi care vor minuna lumea prin ispravile bor...

In toatd aceasta parte a cuvantarii sale, tonul lui Hitler nu e al unui


lduddros, ci al unui om sigur de ce spune i trebuie sa o marturisesc,
inspird incredere. Ne mai rdmane, dupd vorbe sd vedem i faptele. Pentru mantuirea noastrd sd naddjduim aa cum le prevede Fhrerul.
Killinger in cuvantarea sa n-a vorbit cleat de Antonescu, laudandui insuirile, intentiile i infaptuirile ca Conducator de Stat, ca comandant de Armata i ca aliat credincios. Cuvantarea lui a fost menitd sa
puna capdt tuturor zvonurilor pe care cercuri interesate le faspandesc
cu privire la intrigariile anumitor cercuri politice romanqti i germane.
Reiese clar din text ca Killinger a vorbit daca nu din ordin, in tot cazul
cu totala aprobare a Berlinului. Tipica
stil aparte
e urmatoarea
declaratie: Si eu, ca reprezentant al Germaniei, nu am pofta sa mai
privesc cum saboteaza cartitele opera spunand: Antonescu este pentru
Germania numai o aparifie de tranzifie, Germania abia aveaptii sei ne
aducei pe noi
legionarii
la putere. Cei ce spun aceasta nu sunt
legionari; ei nu tiu nimic despre spiritul i ideile lui Codreanu i sunt
in ochii mei nive holi de drumul mare, care ar face mai bine sd treaca
de partea evreilor *i comunitilor, a acestor atatatori profesioniti".
Sper ca dupa aceste cuvinte rdspicate, coconetul filo-verde" i hai-

manalele cafenelelor nu ne vor mai pisa cu reinvierea regimului


leg ionar...

Submarinele germane operand pe coasta Americii au mai scufundat


13 vase inamice cu un total de 74 000 tone. De la 24 ianuarie pand ieri,
submarinele in chestiune au totalizat 43 de vase scufundate cu un volum de 302 000 tone... Impresionant!

Dupd tirile engleze, un convoi japonez, atacat in stramtoarea


Makassar, ar fi pierdut 30 de vase i 20 000 soldati s-ar fi inecat. Japonezii dezmint tirea, sau mai bine zis o rectified: n-ar fi fost scufundate
decat 4 vase, i aproape toti soldatii de pe aceste vase ar fi fost salvati...

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

89

Nemtii i italienii au capturat multi prizonieri i au capturat un


enorm material de rdzboi la Bengazi: numrarea e Inca in curs. Forte le
Axei urmarese pe britanici, care se retrag spre est...
in Germania se povestete cd aviatorul Molders n-ar fi pierit intr-un

accident de avion, calatorind spre Breslau. De altimintreli, tirea a


pdrut multora suspectd, and s-a dat. In realitate Molders ar fi fost
fortat sa aterizeze in randurile inamice; rusii 1-au fcut prizonier i au

oferit nemtilor sd-1 schimbe contra mai multor comisari politici,


prizonieri i ei, specificindu-i pe nume. Cum nemtii ii ucisesera, n-au
putut primi propunerea. Sovieticii ghicind cauza refuzului, 1-au impucat pe Molders i au lsat cadavrul lui sa cadd dintr-un avion, in imprejurirnile Breslau-lui... Data fiind popularitatea lui MOlders, s-a inventat un deznodmant mai putin tragic al scurtei dar glorioasei sale
cariere... Dar cine poate ti adevdrul?
Un tratat de alianta a fost semnat intre Anglia i Soviete de o parte
i Iranul de alta. Prin acest tratat, Iranul se obliga s primeasca pe teritoriul sau trupe britanice i sovietice
de uscat, de mare i aeriene
iar Sovietele i Anglia se obliga la randul lor sd retraga aceste trupe din
Iran ase luni dupd incetarea ostilitatilor. Probabil ca la acea data,
ambele Puteri cotropitoare vor invoca teoria petecului de hartie" ca sa
rdmana pe loc, dacd altii mai tari nu le vor goni...

Ziarele elvetiene publica informatii cu privire la negocierile lui


Eden la Moscova. Ele dau urmtoarele pretentii sovietice ca find in
principiu acceptate de Anglia: Basarabia i Bucovina (bine ca se multumesc i cu atata!), Statele Baltice, o Polonie putemica dar invoita i
tutelata (atunci cum ar fi puternica?) de sovietici, libertatea Stramtorilor, libertatea de propaganda in toate Statele Europei...
Cred cd nu s-ar multumi cu atat dacd ar citiga rdzboiul...

Guvernul brazilian, dei atat de zelos sa obtina la Conferinta din


Rio de Janeiro ruptura Statelor americane cu Puterile Axei, n-a declarat
pand acum rdzboi nici macar Japoniei.

Se zice ca ministrul Braziliei la BucureVi, ar fi primit telegrafic


ordinul sa comunice Guvernului roman cd Brazilia nu se considera

www.dacoromanica.ro

90

CONSTANTIN ARGETOIANU

in razboi cu Romania i cd nu se gandqte sa rupa relatiile cu noi... Nam vazut nici pe Uro Preto ca sa am confirmarea acestei tiri.

Duntinicd, 1 februarie. Cerul continua s fie acoperit i zapada sa


ameninte. Dar n-a nins Mci ieri, nici azi-noapte. Sa vedem ce va fi azi.

Ieri am pus sa dea zapada jos de pe cask sa nu se prabuwasca acoperiwl. Ca sd mi-o dea jos i sa o arunce pe muntii de zapada din curte
i din stradd mi-au luat 4 500 lei! Dnulescu, a iqit cu toti functionarii
Ministerului Muncii i au dat inlaturi zapada din curtea ministerului, i
din fat pe stradd! Premilitarii i ovreii curt intruna; vad momentul
in care, cu Conducatorul i Guvernul in frunte, ne vom pune toti la lopata! Probabil insa ca cei 70 de ani pe care ii port in spinare ma vor

scuti de aceasta corvoada! M prefera s n-am cleat 30 de ani i sa


matur toata ziva...
Frigul se mentine intre 6 i 8 grade sub zero.

Comunicatul german de ieri spune cd mai multe divizii sovietice


izbutiserd sa strapungd frontul de nord-est de Kursk, dar ca contraofensiva germand le-a distrus i a impins ce a mai rdmas din ele, dincolo de linia de pe care porinserd. Comunicatul mai anunta mici succese germane i pe restul frontului. Probabil cd sunt i mici succese
ruseti pe care le trece sub tacere. In total, frontul de rsdrit se mentine,
conform prevederilor Comandamentului nemtesc...
In Cirenaica, acalmie momentand.
Japonezii au terminat cucerirea Malaeziei i acum incepe atacul direct asupra Singapore-lui.

Discursul lui Killinger e viu comentat in toate cercurile bucurqtene. Toat lumea e multumita cd s-a pus capat echivocului cu legionarii, echivoc intretinut mai ales prin propaganda coconetului gardist, pe care Antonescu ar face bine s-1 trimita la lagr.
Cuvantarea lui Hitler a impresionat mai putin: s-a obipuit lumea cu
acest fel de literatura. N-a insteresat nici discursul lui Roosevelt, tinut concomitent cu al lui Hitler
discurs prin care Prqedintele Statelor Unite propavaduiqte popoarelor americane rdbdare i incredere...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

9I

Ziarele neutre
suedeze si elvetiene
socotesc cd o remaniere a
Guvernului britanic e iminenta, cu toate declaratiile contrare facute de
Churchill in Camera Comunelor. Churchill insusi s-ar fi convins, in

urma manifestrilor de nemultumire din Parlament (cu tot votul de


incredere de 640, contra 1) Ca o statisfactie trebuie data cat mai repede
opiniei publice...
Dupd o telegrama neoficiald din Berlin, State le Sud-Americane
afard de Argentina si de Chile
au rupt relatiile diplomatice cu Statele semnatare ale Pactului Tripartit. La noi, nu s-a primit Inca nici o
nota in acest sens.

A apdrut un decret-lege complementar privitor la comertul cerealelor. Cum era de prevazut, ne-am supus dezideratelor germane: Statul
rdmane singurul cumparator, dar poate da mandat anumitor societati sa
cumpere in numele sau, pentru export...
Acest decret, ca si discursul lui Killinger si calatoria lui Antonescu
la Berlin, dovedesc ca micile neintelegeri intre Guvernul romanesc si
Guvernul Reichului s-au aplanat. Cu atat mai bine. Rrnane problerna
mare cu ungurii...
Se vede c multi escroci abuzeaza de numele lui Antonescu si al dnei Antonescu ca sa scoata parale de la oameni
caci un nou comunicat al Presedintiei Consiliului de Ministri previne lumea sa nu cadd
in capcana profitorilor. Comunicatul citeald chiar un nume, al d-lui
inginer I. G. Radulescu-Gyr, care a fost dat in judecat fiindca a plasat

Ili nici un drept bilete pentru o serbare, in numele Consiliului de


Patronaj prezidat de d-na Antonescu.
Traim in vremea abuzurilor si din nenorocire exemplul vine de sus.
Presupun Ca acest Radulescu-Gyr trebuie sd fie neam cu escrocul pur-

tand acelasi nume care a compus imnul Frontului Renasterii Nationale, ca dupd aceea s se pund in fruntea legionarilor razvratiti...

A murit la Galati Mihail Orleanu, fost fruntas al Partidului Liberal


pe vremea atotputerniciei acestuia. Mihail Orleanu era un om cumsecade si cinstit si n-a izbutit s fie o vedeta decat in preajma razboiului din 1916, cand, desi ministru, a trecut de partea germanofililor.

www.dacoromanica.ro

92

CONSTANTIN ARGETOIANU

Foarte liatran, incetase de mult orice activitate politica.. Era socrul lui
Victor Sldvescu.

Luni, 2 februarie. Vremea se mentine posomordtd, frigul moderat


intre 5-6 grade sub zero ziva i 6-8 grade noaptea. Curatitul zapezii,
de fapt ridicarea de munti pe strazile laterale, fac circulatia i mai
anevoioasa. Pe strada noastr, aproape nu se mai trece...

Bolevicii au atacat in zorii zilei de 30 ianuarie sectorul aparat la


Sevastopol de trupele romane. Atacul a fost respins cu mari pierderi
pentru rui. Pe tot restul frontului Oriental necontenite atacuri sovietice, care toate au dat gre. Bolevicii au sacrificat zadarnic oameni i
materiale. In sectorul Central al frontului, la nord-est de Orel, germanii
au pnit pe rui din vreo 10 localitati.
In Extremul Orient, lupta pentru cucerirea Singapore-lui a inceput.
Englezii au distrus podul care leaga insula de Malaezia; o parte din trupele japoneze dau navald sa treaca peste stramtoare, iar alta parte continua sa strangd cercul in jurul trupelor britanice impresurate in peninsula. In Birmania inaintarea fortelor japono-siameze continua: oraul
Mulmein e pe punctul de a fi ocupat.
intrebat de gazetari dacd crede cd conflictul chinezesc poate fi lichidat, amiralul Tojo, ministrul de Externe al Japoniei a raspuns cd
propuneri de pace, dacd ar veni din partea Ciung-Kingului, ar fi examinate cu bunavointa la Tokio, dar ca Guvernul japonez nu este dispus
sa ia initiativa unor asemenea tratative...

La Paris a avut loc o mareata manifestare organizata de Legiunea


Anti-bolevicd. Au luat parte peste 10 000 de oameni. In cuvntarea sa,
Dat a declarat cd luptand impotriva bolevismului popoarele Europei
ii realizeaza unitatea lor i-i catiga libertatea intr-o noud randuiald a
continentului.

Spicuiri din ultimele discursuri: Churchill a afirmat apasat cd pentru Anglia razboiul se decide in Europa i in Atlantic; toate celelalte
teatre de lupta sunt secundare, mai ales Pacificul... (0 fi spus-o ca sa con-

soleze pe englezi, ea intr-adevr aa gandete? In acest caz gandete

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

93

altfel decat negustorii din City, caci de cand cu succesele japonezilor


in Extremul Orient, valorile au scdzut catastrofal in bursa din Londra...).
Din declaratiile lui Hitler:
Cat va fi el in viatA, Germania nu va mai senma o pace ca cea din
1919. (Nici dupa moartea lui, in ipoteza cd ar fi ucis?).

Dupd razboiul acesta, sau nu va mai rdmane in Europa nici un


german, sau nici un ovrei...
Nimeni nu poate prevede daca razboiul se va termina sau nu anul
acesta, dar ceea ce poate afirma, el, Hitler, e cd anul 1942 va fi un an
de mari victorii germane.

intre Aliati.
Un colonel italian care vine de la Stalin (pe Donet), unde e stabilit
Cartierul de Comandament al trupelor italienesti, povesteste ca intre
soldatii lui Hitler si ai lui Mussolini sunt frecaturi zilnice care ajung

cateodata pand la ciocniri... Dupa intelegerile Statelor Majore,


aprovizionarea trupelor italiene e in sarcina nemtilor
dar acestia
indestuleazd intai oamenii lor si de multe ori macaronarii primesc

numai paine uscata, sau chiar nimic. De aci protestari, urlete si


sterpelire de merinde de la locuitori, sterpeliri strict interzise de polita
militard germana, si de aci alte nemultumiri... Intr-o zi trei soldati italieni prinsesera trei gaini, dar un jandarm german a vrut sa le confiste.
Italienii au batut mar pe neamt si... au mancat gainile. In alta zi, un soldat italian a vrut sa intre in cinematograful militar cu o damas" dar a
fost oprit de sentinelele germane. Italianul a revenit dupd o jumatate de
ora cu 40-50 de camarazi si bineinteles cu dama si dupd ce au ptruns
cu totii in sald, au spart si stricat totul, Meat au trebuit 8 zile ca sa se
repare stricaciunile...
Asa e pe front. Iar in Italia injurd toti pe nemti de-i spurcd. Numai

Hitler si Mussolini se inteleg. Din care cauza boborul" a inceput sa


injure, de la Napoli pana la Milano, si pe Mussolini...

Marti, 3 februarie. Comunicatul german de ieri anunta lupte violente, pe un viscol ingrozitor, in sectorul de Sud al frontului rusesc

in regiunea Donetului. Desi Londra si rusii pretind cd au strapuns


frontul, nemtii afirma ea au oprit ofensiva, si sper c spun ei adevarul,
caci pand acum tot ei au avut dreptate afirmand ca stapanesc situatia in

www.dacoromanica.ro

94

CONSTANTIN ARGETOIANU

toate sectoarele frontului rasaritean. Pe de alta parte, pe tot restul


acestui front, fortele germane au inregistrat succese destul de importante, respingand atacurile bolsevice si distrugand mult material de
rdzboi. De la 24 la 30 ianuarie, Sovietele au pierdut 164 avioane, iar
neintii numai 33.
In Africa de Nord, fortele britanice au fost respinse cu 300 kilometri
inapoi si pand acum germanii si italienii au capturat sau distrus peste
300 de care de asalt printre care, unele de model mare american. Fortele Axei au pus mana si pe un mare depozit de benzind, pentru ele de
o importanta covarsitoare, caci aduc cu greu carburantul peste mare.
Localitatile Barce, pe mare, si El-Abiar, in nisipuri, amandoua situate
la est de Bengazi, au fost ocupate de trupele lui Rommel. La Berlin, fra a se face prevederi prea hazardate asupra succeselor din Africa, se
constat totusi ca planul initial al ofensivei britanice
ocuparea intregii coaste pand la granita Tunisiei
a fost spulberat.
In Extremul Orient, japonezii sunt astdzi stpani pe intreaga Ma laezie si toate Sultanate le din peninsula au fost puse sub autoritate nipon. Atacul Singapore-lui a inceput de duminica, 1 februarie. Dupa stirile corespondentilor de ziare suedezi din Londra, opinia publica engleza
e foarte pesimistd asupra soartei Singapore-lui, cd va trebui sa capituleze, cu toate apararile militare ridicate de Guvernul britanic si care
au costat peste 30 milioane de lire sau mai bine de 30 miliarde de lei,
bani aruncati in vfint!
In Birmania, orasul Mulmein, al 3-lea oras al Birmaniei, a fost ocupat de japonezi ieri-dimineata...

Refik Saidam, primul ministru turc a vorbit duminicd la Radio ca


s precizeze politica Turciei. A precizat c nu s-a schimbat nimic in
hotararile Guvernului de la Ankara, care ramane pe pozitiile sale de
la inceputul rdzboiului: neutralitate sincerd si dorinta de a nu fi antrenat in
razboi. Cu alte cuvinte, cu curul pe cloud scaune, bine si cu unii si cu al-

tii... Foarte frumos


dar cat va mai putea tine aceasta politica de
echilibru? Pand se va rupe definitiv si echilibrul dintre Puterile beligerante...
Goring se plimbd in Italia de la 24 ianuarie... E cand la Roma, cand
in Sicilia. Unii spun ca se pregteste o descindere in Malta, in genul
operatiunilor savarsite anul trecut in Creta...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

95

in Norvegia mare schimbare de ordin politic. De la 9 aprilie 1941


si pana acum, Norvegia a fost administrata de un Consiliu de Stat numit de germani si prezidat de Verbogen, in numele Reichului. Acest
Guvern provizoriu a fost inlocuit printr-unul definitiv si independent
de germani, in fruntea caruia a fost chemat dl Quisling. Ministerul a
fost complectat numai cu elemente norvegiene si se vorbeste de convocarea unui Parlament... Se vorbeste chiar de incheierea foarte apropiat a unui tratat de pace intre Germania si Norvegia, tratat care vaii
semnat de noul Guvern ce detine complecta suveranitate a Statului. In
cazul semnarii unei pdci, trupele germane nu vor pardsi totusi Norvegia, urmand s o apere impotriva unui eventual atac englezesc...
Sambatd-seara a fost inaugurat la Facultatea de Drept, sub conducerea lui Fintescu, decanul, serviciul Educatiunii cetatenesti a studentilor". Acest serviciu e incadrat in al Premilitariei, si va consta in
conferinte i coloquii" saptarnanale sub directia domnilor profesori...
Incercare laudabild, numai sa reuseasca cu prostii de studenti...
In lagrul de prizonieri din Budesti a izbucnit o teribild epidemie de
tifos exantematic. Mor caw 100 pe zi... Primarul din Budesti pretinde
cd nu mai are unde sa-i ingroape... Vai de bietii oameni! Ma intreb cum
au putut suferi frigul ingrozitor prin care au trecut, i lipsa de toate! Ce
trebuie sa fie! De la nvlirea barbarilor, cred c omenirea n-a mai
trecut prin asemenea chinuri.

Ultimul fiu al Marie lei Saulescu (fiica lui Misu Saulescu) a murit
de pneumonie, in varsta de 16 ani... Marie la Sulescu a fost casatorita
cu Iurascu (ministrul plenipotentiar), cu care a avut trei copii, si de care
a divortat ca sd ia pe Osvadd, ardeleanul. Osvadd avea insa o nevasta
oarba, pe care a lasat-o ca sa o ia pe Marie la. Oarba a blestemat-o pe
Marie la, dupd toate regulile, i rand pe rand Marie la a pierdut pe cei
trei copii ai ei, i pe Osvada insusi... Teribil. Blestemul d-nei Osvada,
imi reaminteste altul
pe al d-nei Wartiadi, prima sotie a lui Jon Cantacuzino (Pipe let) care a abandonat-o pentru Marie Falcoianu. Cum a
intrat Marie Falcoianu in casa ei, a inceput sa boleasca, iar dupd ce a
turnat 4 copii lui Cantacuzino, s-a paralizat... De copii, s-a ales apoi
praful. Singurul &Mat a fost ucis intr-un accident de avion, iar de cele
3 fete, mai bine sa nu mai vorbim...

www.dacoromanica.ro

96

CONSTANTIN ARGETOIANU

Miercuri, 4 februarie. Iarna continua normald. Cer posomorat.


50

Frigul:

De pe frontul rusesc, 5tiri lini5titoare. In sectorul de Sud, atacurile


bol5evice care se intinseserd zilele trecute, mai ales la nord-est de
Taganrog au fost respinse cu mari pierderi pentru ru5i. La Kerci, fortele

sovietice au fost de asemenea refulate. La Sevastopol am bombardat


puternic ultimele intdrituri, care au fost in bund parte distruse. In celelalte sectoare ale frontului, la Centru 5i la Nord, au atacat nemtii 5i au
capturat prizonieri 5i material de razboi.
In Africa de Nord, fortele britanice sunt continuu respinse spre est.
Comunicatul din Cairo confirm retragerea englezilor sub presiunea
crescand a fortelor germane 5i italiene". Ofensiva britanica pare definitiv prabu5ita...
Japonezii ajun5i in fata insulei Singapore, iau ultimele rnasuri pentru atacul ora5ului, care deocamdat e sever bombardat. In Birmania
fortele nipone inainteaza la vest de Mulmein, spre Rangoon, iar in Borneo au ocupat aproape toata insula...
Brazilia, Uruguayul, Paraguayul, Bolivia, Ecuadorul 5i Peru au rupt
relatiile diplomatice cu Germania, cu Italia 5i cu Japonia. Cu celelalte
tari care au aderat la Pactul Tripartit, nu. Uro Preto, ministrul Braziliei
mi-a confirmat ieri cd, din ordinul Guvernului sail, a comunicat Ministerului nostru de Externe cd Brazilia nu va rupe relatiile cu noi. Rdmane de vazut dacd nu vom fi siliti noi, de Guvernul Reichului sa rupem raporturile cu State le Sud- Americane... La Berlin, ruperea relatiilor cu Germania, de catre aceste State, a fost primita cu indiferenta,
ca un fapt divers fard nici o influenta asupra soartei razboiului. Poate

cd Berlinul, in indiferenta sa, ne va scuti de savar5irea unui act


ridicol...

Maresalul Antonescu n-a plecat la Berlin, la 1 februarie, cum se


5optise cd avea intentia sa o facd. S-a inapoiat alaltdieri de la Predeal
foarte voios", dupd cum mi-a spus cineva care a fost sa-1 intampine la
gard... Poate cd s-a inteles cu Hitler prin telepatie, sau poate cd 5i-a
amanat numai calatoria.
Ieri, Maresalul a prezidat un Consiliu de Mini5tri redus, care s-a ocupat

cu problemele educatiei tineretului. Un comunicat enumera masuri-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

97

le $colare care s-au luat in vederea indrumrii studentilor $i a comprimdrii programelor pentru anul acesta, in vederea evenimentelor posibile

adica a rdzboiului ce se va inteti pe frontul oriental... Nimic senzational!

Coti Stoicescu si-ar fi dat definitiv de asta-data demisia. Duca, de


la Casatie, mi-a spus ca primul pre$edinte Lupu a primit de la dansul o
frumoas scrisoare de adio. Cauza demisiei: decretul cu Indrumatorii"

la Societatile metalurgice, miniere $i petrolifere, decret pe care


Stoicescu n-a vrut sa-1 semneze $i care a fost totu$i promulgat.
Plecarea lui Stoicescu din Guvern va fi regretata de toat lumea. A
fost un excelent ministru de Justitie, un aparator darz al dreptatii $i al
drepturilor oamenilor cumsecade urmariti de patima regimului. Noi,
fo$tii demnitari
ma gandesc la cei nevinovati $i cinstiti
ii datordm mult...

Marinica Stefanescu, filosoful, a inviat din nou. Ziarele anunta cd


va tine o conferinta cu urmtorul frumos subiect: Rdzboiul $i problema nemuririi sufletului"!!!
Ziarele de azi-dimineata publicd cu o bogatie de amanunte inutile
(din ordinul Stapanirii...), condamnarea numitului Anton Ionel Mure$anu, fost administrator financiar la Cluj, actualmente inspector finan-

ciar. Mure$anu a fost declarat vinovat de insulte aduse persoanei


Conducatorului", cu prilejul unui memoriu prin care se plangea cd nu
se dau ajutoarele cuvenite refugiatilor ardeleni din tinuturile ocupate
de unguri... Mure$anu a fost osandit la 5 ani munca silnicd $i 1 000 lei
cheltuieli de judecatd. Dacd osanditul a insultat pe Antonescu, foarte
ru a facut, dar cu asemenea msuri $i cu publicitatea ce li se cid, popularitatea regimului n-are nimic de ca$tigat...
Dejunat ieri la Legatia elvetiand cu Davidescu, fostul nostru ministru la Moscova $i actual secretar general la Ministerul de Externe. Nu1 vdzusem niciodatd... Mi-a prut simpatic $i inteligent... Vazandu-1
pentru prima data, n-am putut sd-i cer destainuiri. Mi-a parut convins
de infrangerea moscovitilor in campania ce va incepe la primavard...

www.dacoromanica.ro

98

CONSTANTIN ARGETOIANU

Joi, 5 februarie. Un nou atac al iernii: magi $i ieri a viscolit spre


Moldova, s-au inz5pezit din nou liniile de la Buzau spre MAr4e$ti,
spre Bedila, spre Constanta. Soseaua de la Bucure$ti la Ploie$ti a fost
intreruptd la TOricdbe$ti: zeci de automobile au ramas cu botul in zdpadd. La Bucure$ti n-a nins $i vintul a fost u$or. Dar a sc5zut din nou
temperatura, azi sunt 8 grade sub zero...

De pe frontul rusesc, $tiri putine. Atacuri rusgti respinse pretutindeni, zic comunicatele germane. Lsdnd la o parte amnuntele, a
aror specificare variazd in comunicatele de o parte $i alta a beligerantilor $i sunt chiar de multe ori contradictorii
faptul important $i indiscutabil e a frontul german rezist $i cd ce a fost mai greu din iarnd
a trecut. Cu primAvara, va incepe pe frontul oriental, adevratul dans...
In Cirenaica, victoria germano-italiand se lmure$te pe zi ce trece.
Britanicii au evacuat $i Derna *i se retrag in graba $i cu mari pierderi
spre frontiera Egiptului. Radio Londra nu mai ascunde probabilitatea
evacurii intregii Cirenaice.
Japonezii, dupd ce au ocupat Mulmein, se indreapt in Birmania
spre Ranggon. Odatd Rangoonul ocupat, calea de revitaliere a Chinei
lui Ciang-Kai-Shek va fi tiatd...
La Singapore, atacul japonezilor n-a ie$it Inca din faza de preparare...

Senatul Africii de Sud a votat cu o mica majoritate declararea de


rzboi fata de RomAnia, de Ungaria, de Japonia, de Bulgaria si de Finlanda
iar cu o mare majoritate respingerea unei motiuni prin care se
propunea despartirea Dominionului de Imperiul Britanic...

Mare$alul Antonescu n-a plecat la Berlin $i nici nu mai pleaca:

pleaca zilele astea (poate chiar maine...) la Cartierul General al


Fiihrerului.
Klugist (sau Kluskist, nu $tiu cum se scrie), factotum-ul comercial
al Germaniei in Romfinia *i om foarte inteligent, cu care am dejunat
ieri la Clubul Miliardarilor, imi spunea cd Hitler are un adev5rat faible" pentru Antonescu la care tine lucru mare $i pe care-1 apreciazd $i
ca general si ca prieten. Sa speram CO se va folosi $i tara de pe urma
sentimentelor Fiihrerului pentru Domnul Conduator...

Se vorbe$te mult iar5$i de o remaniere ministeriald. In locul lui


Stoicescu, demisionat, cei care au mai multe $anse sunt Fintescu, Gruia

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

99

i Garoescu (fost director la Ministerul Justitiei). Fiindca se vorbete


de acetia trei, probabil ca va fi numit un al patrulea. In locul lui Marinescu, la Economie se zice cd va fi numit Cancicov, inapoiat de cloud
zile in Bucureti. Va fi probabil schimbat i Sandu, subsecretarul de la
Culte, dovedit dobitoc.
Noul ministru al Croatiei, gaspadin Branco Benzon si-a remis ieri
scrisorile de acreditare. In discursul sau, ilustrul om de Stat a pus Euro-

pa noua la cale, iar Regele in raspunsul pe care i 1-a dat i-a fagdduit
concursul... Conducatorului!

S-a creat pe langa Ministerul Educatiunii (fost al lnstructiei Publice) un Consiliu Pedagogic" spre a-i da avize in toate chestiunile
legate de educatia tineretului colar. 0 inovatie inutild a con-filosofului" Petrovici. Inca o diluare a autoritatii i a raspunderii ministeriale. Ce ciudata conceptie, sa crezi Ca 4 boi la un loc pot avea mai
mult cap decat unul singur...
Vineri, 6 februarie. Biroul Pacostelor, din cer, a fost intiintat cd pe
alocuri a inceput sa fie curatata zapada, in frumosul ora Bucureti, i
numaidecat a luat dispozitii. Ieri catre seard a inceput sa ningd iardi...
Sufletele bune din rai au intervenit ins in favoarea noastra i ninsoarea
s-a oprit catre miezul noptii. Stratul nou de zapadd nu are mai mult de
cinci centimetri, dar termometrul se mentine intre 10 i 8...

Pe ziva de ieri, comunicatele i telegramele ne-au adus veti imbucurtoare de pe frontul rusesc. Ne i trebuiau caci cu tirile laconice
din ultimele zile incepusem iarai sa ne ingrijoram. Pare ca ofensivele
bolevice au slbit mult; au inceput bestiile sa-i dea seama ca pierd
oameni i materiale degeaba. Incetinirea ofensivei e confirmata i de
telegramele de la Londra, iar cele americane marturisesc ea speranta
ruilor de a restabili situatia pe front, gratie iernii, in favoarea lor
s-

a nruit. La Berlin se constat cd aa-zisul front defensiv" a tinut


perfect impotriva tuturor greutatilor iernii i cd ofensiva ruseasca impotriva acestui front defensiv" poate fi considerata ca zadarnicita...

Pe sectorul Central al frontului au pornit acum nemtii o contraofensiva i au cucerit 19 localitdti, i au doborat peste 100 de avioane...

www.dacoromanica.ro

1 00

CONSTANTIN ARGETOIANU

In Africa de Nord, urmarirea englezilor continua. In retragerea lor,


trupele britanice au ajuns la peste 500 de kilometri de la punctul de
unde au pornit inapoi; fortele germane si italiene au ocupat succesiv
Derna, Martuba, Bomba si Tinims pe soseaua Balbo, spre Bardia
pdna la 31 ianuarie au capturat peste 3 500 de prizonieri si au luat sau
distrus 370 de tancuri si 192 de tunuri. In primele zile ale lui februarie

prada a sporit Inca mult. Ofensiva englezd a inceput in noiembrie


trecut si menita sa cucereasca intregul domeniu italian din Africa de
Nord si sa aduca trupele gauliste din Egipt in contact cu cele franceze
din Tunis si Algeria poate fi considerata ca prabusita. Acum englezii
trebuie sa se gdndeasca din nou la apararea Egiptului i Suezului.
Atacul Singapore-lui a inceput...
Ministerul Churchill a fost remaniat prin introducerea cdtorva elemente noi la departamentele secundare. S-a admis i cererea Australiei
de a fi reprezentata in Cabinetul de Razboi"
dar, pare-se, cu glas
consultativ...
Dupa demisia Guvernului, Regele Egiptului, Faruk a insarcinat pe
Nahas-Pasa, seful Partidului wafdist, cu constituirea noului Minister.

Bestiile au instituit in Moscova si in alte cdteva centre Scoli de


incendiatori". Un grup de incendiatori" s-a incurcat in liniile germane
si a fost facut prizonier. Printre artisti erau si fete, foste figurante la cinematograf, sau altceva.

Ieri au fost inregistrate la Bucuresti 5 cutremure, cu epicentrul la


900 kilometri. Cele doua din urma au trebuit sa fie destul de puternice,
la epicentru.
Goring si-a terminat treaba in Italia si a plecat cu un tren special de
la Roma spre Germania. A fost sarbatorit de oficialitatea italiana ca un
imparat si dus la gara de Mussolini...

Un decret modified art. 296 din Codul Penal si inaspreste sanctiunile impotriva celor insarcinati cu paza detinutilor care ii lasa sa sca-

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 ZILNICE, 1942-1944

101

pe... Masura a fost motivata de ultimele evaddri de legionari mai mult


dee& suspecte...
Sambiltii, 7 februarie. Vremea a pornit-o iar spre bine: dupa trei zile de urgie, nu mai ninge, nu mai viscole$te $i termometrul arata numai

2 grade de frig... De nu s-ar mai intoarce inca o data pacostea! Mai e


prezicerea Institutului Meteorologic German, cu frigul curn n-a mai
vazut Europa" pentru 15 februarie...
De pe frontul rusesc, $tirile germane confruntate cu cele anglo-moscovite par a indica cd o schimbare totald s-ar fi savagit pe toata linia:
acum nu mai ataca sovieticii, au inceput sa atace nemtii. Si atacd in
succes. Se vede ca fortele germane reincep s apard pe front in vederea
ofensivei de primavard... Pentru prima data in iarna asta au inceput $i
avioanele germane s bombardeze obiective mai indeprtate: la Gorki
(Nijni-Novgorod) a fost distrusa o fabrica de avioane, $i la Voronej una
de automobile.
In Africa, urmarirea britanicilor continua.
In Extremul Orient, avioanele japoneze au atacat flota neerlandezd
surprinsa la nord de insula Kangean (situata in fata insulei Balli) $i au
distrus unitatile mari, printre care se afla $i un cruci$ator american. Ce
a mai limas din flota neerlandezd n-ar mai fi in stare
pretind japonezii
sa apere Jawa $i Sumatra de o debarcare inamica. In Insula
Borneo, orawl Samarinda, pe coasta orientala, a fost ocupat $i el, desdvagindu-se astfel de catre japonezi cucerirea insulei intregi. In Birmania, Ranggon continua sa fie bombardat $i va fi in curand cucerit.

Pe coastele Americii de Nord, noi scufundri de vase prin submarinele germane.

Nahas Pa$a, noul prim-ministru egiptean a declarat ca va dizolva


Parlamentul $i ca va face alegeri noi...
Kingsley Wood, ministrul de Finante britanic a declarat intr-o intrunire cd Anglia cheltuie$te pentru rdzboi 12 milioane de livre pe zi, $i
ca, dacd nu se iau msuri foarte severe, Guvernul va trebui sa recurga
la inflatie...

www.dacoromanica.ro

102

CONSTANTIN ARGETOIANU

Nici pand azi n-a fost Inca numit succesorul lui Coti Stoicescu la
Ministerul Justitiei...

Durninia, 8 februarie. Nu mai stim nimic. Nu $tim dacd Antonescu a plecat sau nu la Cartierul lui Hitler. Nu $tim dacd demisia lui
Coti Stoicescu a fost primit sau nu. Nu $tim daca se va numi un nou
ministru, cine ar fi sa fie...
Nu $tim decat ce ni se spune $i ni se spune cd pe toate fronturile
merge bine. Pe cel rusesc, nemtii ar fi reluat initiativa atacurilor $i ar fi

inregistrat frumoase succese. Ar fi cucerit localitdti abandonate in


cursul iernii $i ar fi facut multi prizonieri $i mare pradd de material. In

ultimele 10 zile ar fi distrus peste 200 de avioane sovietice. Dacd


adundm pierderile suferite de rusi, in materie de avioane, numai in
cursul iernii, dupa comunicatele germane, rezulta sau ca nemtii mint,
sauca bolsevicii au un stoc inepuizabil de aeroplane...
In fine... cum o vrea Dumnezeu!

Cetateanul Gh. Marinovici, din Calafat, a votat contra la ultimul


plebiscit. Acum a adresat o scrisoare Mareplului Antonescu, marturisindu-i cd se cdie$te $i cerand sa fie trimis pe front, ca sa ispd$eascd.
Maresalul a hotarat sa fie trimis in Crimeea... Ce drama, in cateva randuri! Ce trebuie s fi fost viata acestui nenorocit, printe a mai multor
copii, ca sa ajungd la aceasta ispa$ire! Cat 1-o fi frecat dl comisar $i dl
politai, $i cei cu cartelele $i cei cu &rile, $i cei cu rechizitiile ca sa1 aduca la acest act de disperare! Frumoase vremuri trim!

Aldo Vidussoni e un tanr de 26 de ani $i a fost numit de curand


secretar general al Partidului Fascist. Pand acum, acest post de secretar

general, echivalent cu unul de ministru, $i din anumite puncte de


vedere chiar superior gradului de ministru
n-a fost ocupat decat de
membrii incercati ai partidului, $i de oarecare varstd $i experienta.
Numirea lui Vidussoni, tanr ce s-a luptat eroic in rdzboiul din Spanial, dovede$te cd primatul tineretei" s-a impus $i in Italia. SA' asteptam dezamagirile, care vor veni repede...
1 Decorat cu Medaglia d'oro all'valore", cea mai Malta si rara distinctie militarl
italiand...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

103

Luni, 9 februarie. Germania a incercat o mare pierdere: inginerul


Todt, animatorul $i organizatorul noilor cai de comunicatie nemte$ti $i-

ar gasit moartea intr-un accident de avion... 0 armat intreaga, organizatia Todt" lucra de la inceputul rdzboiului la drumuriledin toate
a lucrat $i la noi
$i a facut minuni. In fruntea
tinuturile ocupate
organizatiei sale, Todt e aproape de neinlocuit. Moartea lui inseamna
pentru Germania aproape cat o infrangere pe front...
Cu tot frigul ndpraznic, nemtii atacd cu vigoare pe intreg frontul rusesc. Atacuri defensive", zice Comunicatul de ieri, ca s indice c ofensiva propriu-zis de primavard n-a inceput Inca, $i cd dispozitivul
trupelor e Inca cel de aparare $i de iarnd... Si ru$ii atacd ca disperatii,
dar fard spor. Pentru ei partida e pierdutd
n-au putut folosi iarna
pentru a schimba situatia in favoarea lor. Ziarele din Berlin publica
harta cu linia actuald a frontului (de ce nu ni s-o fi comunicand $i noua?) $i din ea reiese ca fortele germane n-au abandonat sovieticilor decat varfurile ce patrunseserd prea adanc in liniile bol$evice. Atacurile
disperate ale ru$ilor in cursul iernii n-au facut deck sa le macine oamenii $i materialul si sa-i slabeasca $i mai mult pentru luptele ce vor
incepe la primavara. Falimentul incercarii moscovite e marturisit $i de
posturile de radiodifuziune engleze, iar ambasadorul britanic de pe Ianga bol$evici, Cripps, se plange intr-un discurs rostit la Bristol, cd Anglia n-a dat Rusiei ajutorul cerut. Anglia
spune Cripps
nuli da
seama de importanta luptei, la care pare cd asista mai mult ca spectatoare dee& ca parte activa"...
Dupd ultimele $tiri, pare cd aviatia germand a fost foarte activ pe
frontul de rsarit, in zilele acestea. Atacuri numeroase, in picaj, au pricinuit mari pierderi ru$ilor. De la 31 ianuarie la 6 februarie, Soviete-

le ar fi pierdut 239 de avioane, iar nemtii numai 13... Pe sectorul


central, 5 regimente bol$evice au fost incercuite $i distruse. Pe sectorul

septentrional, o singura divizie germana, a 269-a a respins 120 de


atacuri...
In Japonia s-a sarbatorit pretutindeni, in ziva de 8 februarie, intrarea
in a 3-a lund a rdzboiului...
In Manciuko, cu prilejul fondrii Partidului Unitar" s-a conturat in

prezenta Imparatului, rolul menit sa-1 indeplineasca poporul frate"


pentru a veni in ajutorul armatelor japoneze... Deocamdata munca pentni sporirea produselor pamantului $i produselor industriei; nu incape

www.dacoromanica.ro

104

CONSTANTIN ARGETOIANU

indoial (desi nu s-a spus pe fatd) ca' viitorul mai rezerva $i alt rol Manciuko-ului, in directia Siberiei...

Manifestatii serioase la Tanger impotriva englezilor, cu spargere de


geamuri la Consulat $i devastarea caselor $i pravAliilor supu$ilor britanici. Agentii Axei au atatat populatia, punnd in seama englezilor
raspunderea unei mari explozii care a princinuit moartea mai multor
indigeni... Se duce dracului pretutindeni prestigiul europenilor...

Mare$alul Antonescu n-a primit Inca demisia lui Coti Stoicescu.


Acesta a spus unui prieten comun ea a fost convocat pentru maine,
marti, de Mare$al in vederea unei rdfuieli definitive... A$ fi incntat daca Stoicescu ar rmne ministru al Justitiei, caci om mai la locul lui, na fost de mult...
Se vorbe$te de o sutra de schimbari in Guvern, la Finante, la Economia Nationala, la Muncd. Se vorbe$te, dar nu iese nimic...
Deocamdatd a fost numit numai un secretar general la Economie, in
locul lui Iacobescu, destituit. A fost numit tndrul Pompiliu Voiculet,
pe care 1-am avut la Consiliul Economic referent stagiar, $i nu era bun

nici de Wt...
Marti, 10 februarie. De ieri a inceput moina. Termometrul 1-2 grade plus. Strzile sunt cu lapovita. Mai bine a$a deck ingrozitoarele 25
de grade de frig!

Dupd $tirile ce ne yin de la Berlin, nemtii consider campania


defensiv de iarnd" de pe frontul rusesc ca terminatd, $i terminat cu
succes. Nddejdile Sovietelor de a schimba fata lucrurilor pe front,
multumitd iernii cu care muscalii sunt familiarizati, iar nemtii nu, s-au

prbu$it definitiv. Frontul ruso-german, cu u$oare variatiuni fard


importantd strategicd, e acela$i la siar$itul iernii ca la inceputul ei. In

schimb bol$evicii si-au irosit $i mistuit fortele fard nici un folos.


Constatarile care se fac la Berlin, publicarea hrtii frontului, dovedesc
cd Comandamentul German considerd rdzboiul de apdrare" scdr$it $i
c in curnd va reincepe campania ofensivd".
Hand un bilant general al situatiei, ziarele germane socotesc situatia Reich-ului mai bund ca asta-toamnd, deoarece la prdbu$irea ofensivei ruse$ti
care in noiembrie se prezenta ca o amenintare serioas

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

105

se adauga recucerirea Cirenaicei in Africa si succesele japoneze in


Extremul Orient...
Japonezii au debarcat in mai multe puncte ale insulei Singaporeului si atacul orasului a inceput cu avant si violenta.
Se zice cd britanicii nu sunt mai multi de 30-40 000 si cd Singapore-le nu va putea rezista mult... La Tokio au fost marl manifestari de
bucurie cu prilejul debarcarii trupelor japoneze in preajma celei mai
importante citadele engleze din Extremul Orient.
Agemia D.N.B. a transmis de la Tokio o stire care a mirat pe multi.
E vorbalsa se transforme intr-o intelegere definilivii, intelegerea provizorie incheiat acum un an la Moscova intre Japonia si Soviete... Adica
cum, niste simpli figuranti ai Pactului Tripartit trebuie sa declaram razboi Americii, Braziliei si atator State fiindca suntem in lupta cu Germania, iar Japonia, una din Puterile Axei, poate cocheta cu Rusia, cel
mai de seamd adversar al acelorasi germani? 0 fisura in blocul Axei?
0 mdrturisire de slabiciune a Japoniei? 0 abilitate din partea ei pentru
a castiga timp?
Viitorul ne va arata care din aceste teze e cea build...
Poate ca japonezii vor sa evite pe cale de intelegere cu Moscova,

neputand pasi pe alta cale, instalarea de baze militare americane pe


coasta Siberiei
baze ce ar constitui un mare pericol pentru insulele
japoneze. Rmane de vazut daca-si vor putea atinge scopul...
Se cunoaste acum continutul scrisorii trimise de Printul Konoye
Presedintelui Roosevelt prin ambasadorul special Kurus. Konoye, ca
si Imparatul Japoniei, nu voia
cum se stie
razboiul. Sa nu se uite
cd Imparatul a declarat la suirea sa pe Tron c domnia sa va fi o domnie
de pace. Din respect pentru aceasta formula nu s-a declarat niciodata
razboi Chinei si sangeroasele ciocniri la care asistam de ani de zile pe
teritoriul chinezesc au fost calificate la Tokio de operatiuni de politie...
Scrisoarea lui Konoye a fost scrisoare de la Sef de Stat la Set' de
Stat, caci Konoye a scris-o in locul si in numele Impdratului, care,

find o fiinta de esenta divina nu poate, dupd eticheta japonezd, s


scrie nimnui... In scrisoarea sa, Konoye propunea lui Roosevelt
o imelegere definitiva i se declara gata s fac pace cu China. Roose-

velt a declarat ca scrisoarea lui Konoye era atat de importanta incat


1 Ministrul de Externe Tojo a facut declaratii in acest sens in Camera.

www.dacoromanica.ro

106

CONSTANTIN ARGETOIANU

pentru rdspunsul de dat avea nevoie de 8 zile de meditare. Dupa ce a


meditat 8 zile, Roosevelt a rAspuns lui Konoye prin Kurusu, c i
State le Unite vor impAcare definitivA, $i a arAtat c pentru o adevArat
si sincerd impAcare, in schimbul retragerii trupelor japoneze din China

$i Indochina, Guvernul din Washington e gata sd accepte concurenla


liber pe picior de egalitate a Japoniei in China. Pentru aceastA politica' de la porte ouverte" pe care Statele Unite $i Anglia au refuzat-o
totdeauna Japoniei in China, s-a batut $i zbAtut Imperiul Soarelui RAsare de o sutd de ani! Capitularea Statelor Unite (care vorbeau $i in
numele Angliei), constituia o mare victorie pentru Japonia $i inlAtura
mice pericol de rdzboi.... Cum a aflat partidul militar din Tokio despre
propunerea lui Roosevelt, a trAntit pe Konoye de la putere, a format
Ministerul Tojo $i a atacat prin surprindere Insulele Hawai, trimisul
Kurusu find Inca. la Washington...

Ieri a venit sA mi se spunA cd pe TAtArescu II freacd rAu la Comisia


pentru Controlul Averilor, cA s-ar fi descoperit cd a cumpArat acum 3
ani o argintArie de 10 milioane lei (!!!) $i altele, i cA va fi dat in judecatd... Aseard, la Negropontei , prietenul GutA a venit inaintea mea cu
cuvintele: Azi e o zi frumoasA pentru mine, mi s-a clasat dosarul la
Comisia pentru Controlul Averilor!"... Cine minte? Frunctionarul de la
Senat cu $tirea de dimineatd, sau TAtArescu? Intrebat acum un ceas,
informatorul meu de la Senat a pretins cd nu s-a clasat nimic...
Gutd mi-a mai povestit multe. Intre altele, cA Antonescu a primit
urat pe Gh. BrAtianu care ii aducea Memoriul lui Dinu $i al lui Maniu,
$i cA nici n-a vrut sA-1 citeascA. Gheorghe BrAtianu ar fi plecat cu
Memoriul $i speriat de nervozitatea Mareplului.
TAtArescu imi mai &A $i versiunea adevAratA" (zice el) a conflictului dintre Antonescu $i Iacobici. Antonescu, lacobici se intelesesera
cu Hitler sd dea in primAvard 5 divizii romanesti pe frontul rusesc
adicas 2 mai mult, cAci 3 sunt deja pe front. Atat puteam noi complecta,
cu tot armamentul necesar. Intr-o zi, Iacobici a primit de la Pre$edintie,
cu rezolutia scrisA de Antonescu spre executare" o scrisoare de la Hitler, adresatA Mareplului, prin care Fhrerul Ii multumea pentru cele 15
divizii romne$ti ce urmau sA fie incadrate pe frontul rAsAritean... Iacobici, buimAcit, s-a dus la Antonescu sa-i cearA explicatii, inarmat $i cu
un Memoriu prin care conducAtorii Statului Major demonstrau impo1 Seratd cu prilejul cdsatoriei fiului Negroponte nr. 2 cu d-ra Boxshall (Stirbei).

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

107

sibilitatea de a mobiliza 15 divizii si propuneau ca ultimd limit 8 divizii... A urmat demiterea lui Iacobici...
Iacobici fusese invitat pentru 2 februarie la Berlin, unde trebuia sii
fie siirbtorit... S fi indispus si aceast invitatie pe Antonescu?
Ttrescu a rmas in bune raporturi cu un numr de generali pe care
i-a hrdnit la ieslele Ministerului Armamentului si poate sA fie bine informat...
Antonescu trebuia sd plece aseard sau azi-dimineat la Mare le Cartier al lui Hitler. Tatrescu se intreba dacd merge pentru a convinge pe
Hitler sd se multumeasca cu 5 sau 8 divizii sau dacd incearcd s obtina armamentul necesar pentru 15? Tat5rescu pretindea c nemtii nu
ne-au dat deloc armamentul
ceea ce nu corespunde faptelor si cd
armata noastr a rmas cu sculele ca date de dnsul (sd o creadd eL.)!

Se vorbeste in cercurile Legatiei ca Ciano a renuntat la vizita in


Bucuresti... Maresalul Antonescu ar fi declarat cd nu poate garanta impiedicarea oricdror manifestatii ostile din partea publicului bucurestean la adresa dansatorului-pederast care a contribuit atdt la dezmembrarea Ardealului. $i cum domnii de la Legatia Italiei nu-1 pot suferi pe
Ciano, isi frecau mainile de bucurie. Dar noi ne mai faceam de drag in
familia Mussolini.

Generalul Carmona a fost reales Presedinte al Republicii Portugheze, cu 90% din voturi... Dupd alegere a vorbit si a spus ca nimic nu
se va schimba in politica tarii sale...
Moartea lui Todt a produs o adncd impresie in Germania. Avea 50
de ani
asupra accidentului care i-a pricinuit moartea nu se dau ama-

nunte. In locul lui a fost numit ministru al Armamentului, inspector


general al Drumurilor si inspector general al Apelor si Fortelor Hidraulice, profesorul Albert Speer, arhitectul care a construit monumentalele clddiri ale Partidului de la Nurnberg
un realizator de seamd si
el...

D1 Ica a cobordt ieri printre Micii Meseriasi si Industriasi


Asociatia lui Samuil
si s-a ldsat cu un mare discurs, de fat find toat
sectia economicd a Guvernului. A promis marea cu sarea si a produs

www.dacoromanica.ro

108

CONSTANTIN ARGETOIANU

mare entuziasm printre meseria*i, entuziasm ce s-a concretizat in cloud


telegrame adresate una Regelui Mihai i alta Mareplului Antonescu.

Banca Blank i Aristide Blank au fost condamnati de ate Comisia


de Judecata (Portofoliul Putred) la restituirea a 540 milioane catre Stat...
Szopkes i Tabacovici au fost scNi din cauza. Statul devine astfel sta-

pan pe imobilul Bancii Blank din str. Doamnei i pe locurile ramase


nevandute de la Bordei...
Evident, Blank a fost condamnat findca era ovrei
caci Sindicatul Ialomita i Maltezeanu (situatie identica i Inca i mai rea) au
fost absolviti...
Se zice ca Manolescu-Strunga va fi trimis la lagar, sau chiar dat in
judecatd... L-a curdtat fard s vrea Ghita Mironescu. Mergand la Mare-

plul Antonescu ca sa ii ceara nu tiu ce, MN Ghita a fost primit de irascibilul dictator cu cuvintele: Cum? D-ta, unul din oamenii cei mai bogati din tard n-ai dat nimic pentru spitalele de raniti?"
N-am dat?...

Mi se pare ca am dat"... a raspuns Mironescu i a cerut voie sa


telefoneze. Primind prin fir informatiile necesare (cdci uitase ce Meuse...), MN Ghit a replicat cu ifos: Domnule Marepl, am dat un milion i 14 vagoane de bere"... Cercetand, Antonescu a constatat ca vagoanele cu bere fuseserd vandute de Manolescu-Strunga in complicitate cu d-na Barbul, confidenta d-nei Veturia Goga... A urmat un tailboi grozav, i ordinele de urmarire contra lui Manolescu... Dar poate
cd d-na Barbul va liniti apele...
Scanavi mi-a povestit aseard la Negroponte una build. Regelui Carol al II-lea i-au mai ramas in proprietate actiunile de la Banca de Credit
suma recuperata" de Stat, de 190 milioane (cifra definitiva, dupa mai multe reduceri) find platita cu alte bunuri. Regele a druit aceste actiuni ale Bncii de Credit lui fiu-sau Mihai, dar de fapt le administreaza Regina Elena. Mihai, Elena i Elisabeta sunt astfel proprietari
ai pachetului majoritar al Bancii. Scatuindu-se cu Scanavi, cele cloud
Regine au fost de acord ca singurul om care ar putea da Bncii indrumarile cele bune, a fi eu !!!! Au cazut de asemenea de acord, ca inainte de a-mi vorbi mie, trebuie sa aiba aprobarea Mareplului Antonescu i Regina Elena s-a insarcinat cu consultarea Conducatorului...

Acum cateva zile Regina Elena a chemat pe Scanavi sa-i spuna ca


www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1941-1944

109

Maresalul Antonescu n-a avut nici o obiectie de facut si a aprobat


numirea mea!
Scanavi minte foarte des. Nu $tiu ce o fi adevrat in istorioara lui.
Vom vedea. Interesant, ca Antonescu n-are nici o obiectie impotriva
mea, dar poate sa am eu obiectii de facut impotriva unei numiri care se
cam potriveste ca nuca in perete!

Miercuri, 11 februarie. Moind, + 2, iat

iarna a reintrat in

normal.

Pe frontul rusesc, lupte crAncene, dar cu efective reduse. Rusii par


a face sfortari disperate pentru a profita de ultimele spfmni ale iernii, dar atacurile lor sunt respinse de nemti pretutindeni. Forte le germane au contraatacat cu succes in mai multe puncte ale frontului.
In Africa nimic nou.
In Extremul Orient, japonezii concentreaza toate sfortdrile lor impotriva Singapore-lui. Au reparat digul care uneste insula cu Malaezia
$i prin acest dig au ptruns adanc spre Singapore. Au debarcat de ase-

menea in mai multe puncte si comunicatul lor de ieri anunta e generalul comandant al fortelor care atac a cerut capitularea orasului...
Radio Londra marturise$te cd situatia Singapore-lui a devenit criticd, cd japonezii au ajuns s impinga unele detapmente 'And la 5 kilometri de oras...
In schimb, emisiunile engleze anunt un mare succes in Pacific, unde escadrilele arnericane au surprins un convoi japonez $i ar fi scufundat 60 de vase... In ce priveste Filipinele, emisiunile engleze pretind Ca'
nu numai insula Luzon n-a fost cucerit de japonezi, dar chiar c.a. generalul Mac Arthur ar fi parvenit s restabileased situatia. Pata despre
intalnirea din Pacific, cat $i despre situatia in Filipine, ageMiile $i comunicatele germane $i japoneze sunt mute...

Vasul Normandie"1, fala Frantei, sechestrat de americani si botezat Lafayette", a luat foc in portul New York-ului, pe cand se lucra pe
el la transformarea amenajamentelor pentru transportul de trupe. La inceput s-a crezut ca vasul e pierdut; ultimele telegrame anunt insd cd
1 Cfind a fost lansat, cu cele 83 000 tone ale sale, Normandie" a fost considerat
ca o minune a tehnicii moderne. Dup5 dinsul, a fost lansat Queen Mary" cu 84 000
tone. Normandie" poate transporta 19 750 de pasageri.

www.dacoromanica.ro

110

CONSTANTrN ARGETOIANU

focul a fost stins. Pagubele ar fi de peste 5 milioane de dolari: au ars


trei etaje de punti. Din cei 2 500 lucrtori care lucrau pe el, a pierit numai unul, dar sunt multi raniti.
Guvernul francez va reclama despagubiri...
Discursul lui Cripss, la Bristol, e viu comentat in presa berlinezd,
care nu pierde nici un prilej pentru a incerca sa dovedeascd cd Anglia
vrea sd bol5evizeze Europa 5i ca Germania lupta pentru salvarea lumii
de comunism. Cripss ar fi spus ca in caz de victorie englezd, Rusia bol5evica va deveni cel mai puternic Stat din Europa 0 4i va muta capitala la Berlin. Sd fim insa drepti: Cripps e un pore de bol5evic (5i pentru acest motiv a fost numit ambasador la Moscova) 0 Cripss nu e
Anglia.

Mareplul Cian-Kai-Shek 5i madama sunt in Indii, unde au fost invitati de Vice-Rege, pentru coordonarea operatiunilor militare, zic englezii
pentru impacarea lui Gandhi, adauga nemtii... Deocamdat nu
sunt semne de impdcare intre Guvernul din Ciung-King 5i japonezi...

Misterioasa explozie a lazilor expediate de la Gibraltar pe adresa


Consulatului britanic din Tanger, explozie care a costat viata a 14 oameni 5i a provocat tulburatile 5i manifestarile deunazi impotriva englezilor , continua sa fie comentat cu patima in presa spaniold 5i in

cea germand. S-au gasit lazi incarcate cu explozibile, 5i arme, la


hotelul Bristol" din Tanger. Scopul urmarit de englezi nu e Inca
lamurit, dar e evident cd incercarea lor numai favorabild mentinerii
autoritatii spaniole, n-a fost.

Am citit ieri in extenso (text german), ultimul discurs al lui Hitler.


Pe langd cele notate in aceste Insenuldri" la data acelei cuvantri
se mai degajd din cuvintele lui Hitler intentia fundamentald de a convinge cd Germania lupta contra bol5evismului pentru lumea intreagd 5i

ca toate popoarele ate mai sunt in stare s judece Mt' patima trebuie
s se strangd in jurul stindardelor germane spre a-5i salva existenta...
Nu e drept ca numai tineretul german A-5i dea viata pentru salvarea

tuturor. In ce ne prive5te, noi romanii am dat 5i vom da contributia


noastr de sange...

www.dacoromanica.ro

I N S E M N A R I Z I L N I C E,

1942-1944

111

De ce comit oamenii greseli inutile? De ce o fi incredintat Antone$tii lui Pella reorganizarea Ministerului de Externe? Acest Pella a
fost una din figurile cele mai odioase ale regirnului carlist; o lichea, un
incapabil, un lacom i un arivist. Iata-1 acum om de incredere" al regimului de epuratie"!! Proiectul lui Pella, pe langa ca e tampit, nu
urmareste decat consolidarea pozitiei sale $i posibilitatea celor 3 nepoti
ai lui din Ministerul de Externe s sara peste 3 grade... $i dl Antonescu,
care urld impotriva abuzurilor si favorurilor fostului regim, pldteste pe
dl Pella in franci elvelieni, ceea ce Ii constituie o leafa de mai multe sute de mii de lei pe land.
Dupa cum se vede nimic nu s-a schimbat in putregaiul nostru...
Funded veni vorba de putregai, sa notam un zvon care circula in anturajul Pre$edintiei. Casa lui Nae Ionescu ar fi fost cumprata pentru
Maresalul Antonescu cu 70 milioane lei (?!), din care 17 milioane au
rmas, ca spell, in buzunarele Veturiei Goga. De ce flU s-o fi cotorisind
Antonescu de matracuca asta?

S-a hotarat de Guvern sa se trimit 2 000 de tone porumb pentru ajutorarea aromanilor din Macedonia greceasca, unde oamenii mor, literalmente, de foame. Un alt stoc de alimente, de tot felul, va fi trimis
scolilor $i bisericilor romanesti din Epir... S-au desteptat guvernantii
nostri cam tarziu, dar bine ca s-au desteptat...

.Joi, 12 februarie. Un comunicat special german ne-a adus ieri dupd-amiaza la cunostinta. caderea Singapore-lui... Cea mai importanta
citadeld britanica din Extremul Orient, n-a rezistat dee& 52 de ore,
atacului japonez! Se pune intrebarea de ce s-au cheltuit 30 milioane
lire sterline
30 miliarde de lei pentru fortificarea acestei pozitii
strategice, daca era menita sa nu reziste nici cat Hong-Kongul?
Consecintele imediate ale caderii Singapore-lui, sunt: drumul liber
pentru japonezi spre cucerirea Indiilor Neerlandeze $i faierea comunicatiilor directe engleze intre Pacific $i Oceanul Indian.
Ma tern cd dezastrul de la Singapore s nu mai aib5 $i alt urmare:
prabusirea lui Churchill $i a Guvemului sau $i inloeuirea lui printr-un
Guvern de stanga, laburist, frate de cruce cu comunivii din Moscova...
Un Guvem tip Cripps! Atat ne-ar mai lipsi, bolsevisrn implantat $i in
Anglia, $i prin urmare in toat lumea occidentald... S speram ca nervii

www.dacoromanica.ro

112

CONSTANTIN ARGETOIANU

englezilor vor fi *i de data asta destul de tari sd incaseze un dezastru


mai mult
*i cd Churchill va rmdne in fruntea Guvernului...
Singapore-le a azut in ziva in care la Tokio se celebra a 2602-a
aniversare a intemeierii Imperiului
pared ar fi fost pe comandd!
Incontestabil, deocarndata norocul, *i Zeii, sunt cu japonezii.
In Universul de azi, Sei*anu comenteazd operatiunile sdvdr*ite in
cursul iernii pe frontul rusesc, demonstreazd pe baza hdrtii publicate in

Valkischer Beobachter a straduintele bol*evicilor de a schimba situatia strategicd pe acest front n-au dat nici un rezultat *i cere cititorilor
lui sa controleze afirmatiile sale pe harta reprodusa sub articolul sau,
dupa ziarul nemlesc. Sub articolul sdu, *i in tot ziarul, nu e insd nici o
hartd. Am cumpdrat *i celelalte ziare de dimineatd
nimic. Va sd zicd

Cenzura a impiedicat publicarea hdrtii... De ce? Dacd la Berlin se


considerd oportund publicarea liniei frontului, de ce se interzice la noi?

Fiinda suntem mai discreti, sau fiindcd suntem mai pro*ti? In tot
cazul, cenzura noastrd e tdmpitd.

Aceea*i observatie *i cu prilejul aldtoriei lui Antonescu. Tot


Bucure*tiul *tie de ieri cd Mareplul Antonescu a plecat luni la orele 14
insotit de Killinger, cu un tren special la Berlin *i de acolo la Mare le
Cartier german. Toatd lumea o *tie, dar nici magi, nici ieri, nici azi

nici vorbd in ziare, sau la Radio. Politica aceasta de dispretuire a


opiniei publice e $i mai tdmpitd...

Cu privire la conflictul dintre Antonescu *i Statul Major, am mai


aflat din izvor neindoielnic, date care complecteazd pe cele deja notate

in aceste Insemndri". Scrisoarea lui Hitler despre care mi-a vorbit


Thdrescu, e scrisoarea trimisd prin misiunea care a adus automobilul"
lui Antonescu; in aceastd scrisoare, la sfaqit, dupd multumiri pentru

prietenia reald *i pentru concursul dat, Fiihrerul mai multumea


Mareplului pentru armata romfind care se va incadra in primavara, pe
front, in rdndurile armatelor germane.
Ajunsd la Statul Major, scrisoarea Rihrerului a produs cea mai mare nedumerire. Nu se convenise sd se trimit nici 5 divizii in primdvard
poveste*te informatorul meu, un general de la chiar Statul Major. Se
convenise dimpotrivd, ill se retraga toate trupele romane de pe front,
sd intre la refacere pine/ in august, i sa fie complectat *i armamentul
'Yana' la acea data. In gndul lui Iacobici era, cd o data ajunsi in august,
concursul nostru n-ar mai fi cerut. Planul refacerii trupelor noastre

www.dacoromanica.ro

iNSEMNAR1 ZILNICE, 1942-1944

113

fusese aprobat $i de Antonescu $i de nemti, care incepuserd deja s ne


trimit instructorii necesari. Mai mult deck nedumerit, lacobici s-a dus
la Maresal sd-i explice, inarmat cu un Memoriu, imposibilitatea in care
ne aflam de a trimite in primvard trupe pe front. Antonescu n-a vrut
sa intre in nici o discutie cu Iacobici si a adaugat cu violenta cd n-are
sa dea lamuriri subordonafilor sai despre hot:di-kite sale, $i c, daca generalul Iacobici nu le aproba, n-are decal sa traga consecinfele...". Fata
de aceastd iesire neasteptatd, Iacobici si-a dat pe loc demisia, care a si
fost acceptata. La plecarea generalului, cand acesta era cu mana pe clantd, Mareplul i-a strigat: Cand va fi sa plec de aci, voi Vasa un memo-

riu in care voi arata pentru ce am consimlit sa mai trimit artnata pe


front!.."
Informatorul meu punea aceast declaratie enigmatica in legatura
cu alta scrisoare a lui Hitler, anterioard, scrisoare pe care el o vazuse
$i in care Fiihrerul at-Irma ca de la prima intrevedere avuta $i-a pus increderea $i toata prietenia in Antonescu, a cdrui inteligenta i lealitatea
1-au impresionat; cd a fost incantat sa constate ulterior cd nu se inselase
si ea aceastd incredere $i prietenie le-a revrsat asupra intregului po-

por roman. Hitler adduga c aceste sentimente sunt din pufinele pe


care el nu le va schimba niciodatd...
Informatorul meu se intreba dacd nu cumva Fiihrerul n-a ngaduit
ceva lui Antonescu,ftigaduialci despre care Marwilul nu poate vorbi...
S nadajduim i noi, mai intai, ca Hitler ne-a fagaduit ceva (nu poate fi vorba deck de Ardeal) i apoi, Ca va fi in stare s realizeze fagaduielile sale.
At& informatorul meu, cat $i altii care au vazut acum in urind pe
Antonescu, mi-au spus ca e intr-o stare ingrozitoare de nervi... E semiturbat. Dar enervarea lui n-ar fi pricinuit de evenimentele de pe front
sau de incurcaturile cu Germania, ci de hotiile pe care le constat atat
printre functionarii civili, cat i printre militari, i pe care nu le poate
stdvili...
Cinstit cum e, pricep indignarea lui fata de potlogariile zilnice pe
care le constatam $i care sunt de zece ori mai scandaloase ca cele sat/al-site pe timpul lui Carol al II-lea
dar ma intreb de ce tolereaza si
el holi, samsari ci bandifi ',and si printre intimii lui?
Mentalitatea ce domneste la Ministerul Inzestrarii e din cele mai
ciudate. Dupa domnii acestia, mice intreprindere industriala care lucreazd cu beneficii, e necinstita! Indrumtorul numit la fabrica de avioane Set", o intreprindere din cele mai merituoase pus in picioare de roMani, a cerut direct sd i se arate toate beneficiile pe care le-a realizat
de la 1935 incoace V a ameninfat pe Zamfirescu cu trimiterea in lageir

www.dacoromanica.ro

1 14

CONSTANTIN ARGETOIANU

fiindc5 a fost la kirgul de mostre din Lipsca, Ara' autorizarea Ministerului Inzestrrii!!!... Pe bietul Zamfirescu 1-a scdpat Marinescu,
ministrul Economiei (care mi-a povestit intAmplarea), declarnd
generalului Dobre, ca-1 trimisese el pe zisul Zamfirescu la Lipsca...

apada mare in sudul Spaniei. Trenurile dintre Albacete si


Cartagena s-au inzApezit si cdlatorii au trebuit sa fie aprovizionati prin
pachete aruncate din avioane!!!! Se apropie ziva de 15, sa nu vind catastrofa pnd la noi!

Discursul lui Cripps de la Bristol e viu comentat pnd si de presa


turceascd... Sldbiciunea Angliei fata de pretentiile Sovietelor a impresionat cercurile politice din Ankara, unde Papen mai aruncd si el ulei
pe foc.
Comentnd Nota de protest pe care Statele Unite au trimis-o la Vichy, not prin care Guvernul din Washington acuzd pe cel francez cd a
inlesnit trecerea de trupe germane prin Algeria si Tunisia
presa din
Berlin afirm ca gestul americanilor nu e dee& o prefata pentru a justifica eventuale debarcdri in coloniile franceze de pe coasta occidentald
a Africii...

Nemtii afirm de altfel cd nici un soldat german n-a trecut prin


Algeria si prin Tunisia... 0 fi, n-o fi?
Telegramele de azi dau vasul Normandie" ca pierdut, dupd ce cele

de ieri lsau sd se cread cd fusese salvat. Sd asteptdm pe cele de


maine...

Vineri, 13 februarie. Lumea intreagA e Inca rscolit prin fulgertoarea cucerire a Singapore-lui. Vocile autorizate ale Axei pretind
ca e prdbusirea Imperiului Britanic, ceea ce pare exagerat
dar a e
o loviturd foarte grea, e adevrat. Grea din punct de vedere strategic,
dar poate si mai grea din punct de vedere politic, cci prestigiul Angliei
in Extremul Orient si in Asia iese grozav de terfelit...
In Anglia, desi se recunoaste toatd intinderea infrngerii
si cum
nu s-ar recunoaste dupd tot ce s-a scris inainte de rzboi despre cheia"

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

1 15

Extrem Orientului, dupd tot ce s-a cheltuit pentru intrirea acestui


punct de rezistentd"? in Anglia deprimarea e mare dar se pretinde
c pand acum nu s-a predat decat orasul, c portul militar si cimpul de
aviatie de la Seletar (in nordul insulei) n-au fost Inca cucerite, si
lupte se mai dau in cAteva localitti din insuld... Mult ndejde nu pun
ins nici englezii pe rezistenta fortelor ce le-au mai rmas. Mai bine s
le facd cruce, cdci Singapore e pierdut, si din mna japonezilor va fi
greu de luat...
De pe frontul rusesc, germanii anuntd succese pe toate sectoarele.
Pe sectoarele de la Nord si de la Sud (aci cu foarte eficacea colaborare
a trupelor romfine) toate atacurile bolsevice au fost respinse, iar la Centru un grup sovietic a fost incercuit... Rusii i purfatorii lor de cuvant,
anunta si ei mari succese i vorbesc de sate" cucerite, de pozitii" rsturnate, dar lard se dea o precizare sau un nume de localitate, asa incat
declaratiile lor trebuiesc mai mult socotite ca o manevra de compensare pentru stirea pierderii Singapore-lui....

In Birmania, in Borneo, in Filipine japonezii cuceresc mereu...


Atacul asupra Insulei Jawa e iminent.
Negocierile cu Ciang-Kai-Shek nu par s fi dat un rezultat i ofensiva chineza proiectatd, cu calea de acces prin Birmania tiat, nu are
sorti de izband si e putin probabil sd fie intreprins.

Harta frontului publicatd de Vlkischer Beobachter, care n-a putut


fi reprodusd ieri in ziarele noastre, din cauza Cenzurii, a apArut azi. Din
ea reiese Ca terenul recucerit de rusi, sau mai bine zis cedat de germani

in cursul iemii e fara important. Linia actuald a frontului, o linie

aproape dreaptd, far iesinde" sau intrnde" insemnate, trece,


plecnd de la Donet la est de la Harkov, de Kursk, de Orel, de Viasma,

de Troyer, de platoul Valdai, de lacul Ilmen si ajunge la Ladoga, la


rasarit de Leningrad, rdmas incercuit... De ar veni primvara mai iute
sd nu se mai poat luda muscalii!
Comandamentul german d urmtoarele cifre cu privire la avioanele pierdute de englezi si de nemti, de la inceputul rdzboiului si pand
la 31 decembrie 1941: pentru englezi, 8 593 avioane dobordte, din care
pentru nemti, numai 1 786. Rezultd c nemtii
3 700 distruse in 1941
au dobordt de 4 ori mai multe avioane decat englezii...

www.dacoromanica.ro

116

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ziarele de azi publica scrisorile schimbate intre generalul Speidel $i


Mareplul Antonescu plus o scrisoare de multumire adresata lui Hitler
cu prilejul darului facut de Fiihrer Ajutorului de lama" romanesc: 24 de baraci in decembrie $i 17 in februarie, in valoare totald

de 40 milioane lei... Les petits cadeaux entrentieanent les grandes


amities!"...

Ca sd dovedeasca complicitatea anglo-saxonilor cu bol$evismul,


presa Axei continua sa facd mare caz de declaratiile lui Stafoord Cripps
la Bristol, $i mai citeazd $i un articol al ziarului Chicago Tribune, prin
care se recunoa$te dreptul Sovietelor de-a reglementa" (!!!) soarta vii-

toarei Europe! Sa fim insa drepti, $i s recunoa$tem ca Cripps a terminat discursul sail mrturisind cd, cu toata admiratia de care e insu-

fletit fat de opera lui Stalin, n-ar dori ca fara sa sci fac aceleasi
experienfe!!! Atunci?
Salazar e in Spania $i s-a intalnit, la Sevilla, cu Franco $i cu primul sail

ministru.., La Berlin se crede ca sunt simple conversatii" in vederea


zilei de maine $i poate $i o incercare de aparare comund a coloniilor
spaniole $i portugheze amenintate de debarcari britanice $i americane.
Guvernul din Vichy a dat un comunicat din care reiese cd nici echipajul francez (debarcat in decembrie) nici Societatea Transatlantica nu
au nici o raspundere in catastrofa vasului Normandie". Guvernul francez asteapta ca cel din Washington sa-si asume aceast raspundere si

sd ofere... despagubirile necesare (Normandie" a costat peste un


miliard de franci...).

Hoare Belisha $i mai multi prieteni ai sail, care au votat contra


motiunii de incredere cerutd de Churchill, au demisionat din Partidul
Liberal...

La Berlin s-au facut lui Todt funeralii nationale. A asistat $i a luat

cuvantul $i Fiihrerul, care a subliniat marea pierdere incercata de


Germania.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

1 17

D1 Ica a adunat pe generalii din Guvem si pe comandantii marilor


unitati ai Armatei, le-a tinut un discurs si le-a oferit o masa. Erau prezenti si generalii Tataranu si Mazarini de la Statul Major, dar Iacobici
nu... Aceasta manifestatie de solidaritate de la Presedintie a avut de
scop s domoleasca reaua impresie pe care au facut-o pretutindeni zvonurile privitoare la un conflict intre Maresalul Antonescu si Statul nostru Major. Desi Ica' a acoperit armata si pe comandantii ei cu flori, desi
a declarat cd a fost insarcinat de Maresal s exprime celor prezenti dragostea si increderea Conducatorului, reaua impresie n-a fost stearsa,
caci conflictul a fost, si apele nu s-au linistit nici azi, cu tot discursul
raspuns al generalului Pantazi care a asigurat pe Maresal de tot devotamentul Armatei... $i multi s-au intrebat de ce aceasta masa a fost
oferita in lipsa Maresalului, si de ce Maresalul n-a asteptat sa se inapoieze de la Berlin, ca sa o dea el...
Despre cdlatoria Maresalului Antonescu la Berlin, ziarele continua
sa fie mute. $i de asta-data s-a abtinut si Radiodifuziunea germana de
la orice indiscretii...
D1 Ica a luat parte, impreund cu filosoful Petrovici, la o sedinta a Sf.

Sinod. D1 Ica a tinut in fata popilor o predica, care le-a aratat ce


asteapta tara de la ei pe tdramul national si moral... Popii si-au
pieptdnat barba si au continuat sa-si vadd mai departe de ghelirutile lor.
De nationalism si de morald le arde lor!

Nunti multe ieri, fiind ultima saptamana in care se pot celebra anul
acesta matrimoniile, Pastele cazand pe 5 aprilie... Am asistat la castoria fetei Elizei Boxshal (ndsculd Stirbei) cu al doilea fiu Negroponte.
Tambalau mare, cu toata protipendada bucuresteana. Nunta a avut loc
in perirnatele saloane ale Palatului $tirbei, care mi-au prut si mai jer-

pelite de cum le cunosteam. $i cand ma gandesc cd asta a fost un


palat regal, palatul Domnitorului Tarii Romanesti!! Mult drum am facut, sub toate privintele, de la Stirbei-Voda incoace!
Am vazut pentru prima data, de la inapoierea lui din exil, pe Barbu

Stirbei si pe sotia sa Nadya. In 12 ani, etalonul" nostu national nu


s-a schimbat mult. A albit, dar e tot zvelt si chipes, si continua sa placd
cucoanelor, cu toti cei 70 de ani ai lui. Dar biata Nadya! 0 cazaturd...
Ar putea servi de bunica lui barbatu-sdu...

www.dacoromanica.ro

118

CONSTANTIN ARGETOIANU

Eliza Brdtianu nu numai cd n-a asistat (impacat cu Barbu, nu iart

pe Nadya pe care o invinuie$te de complicitate cu fiicd-sa Marie in


captarea" defunctului Ionel)
dar convocase pentru aceea$i ord o
adunare generala a Fundatiei Brtianu ca sd fac concurenta nuntii...
"'Ana' in cele din urmd si-a dat ins seama de ineleganta procedeului $i
a arndnat adunarea...
Intalnit acolo pe Mihai Popovici, rumen $i zaharisit. Mi-a confirmat
remiterea" ratatd de George Brtianu a Memoriului destinat de Maniu
$i de Dinu Brtianu lui Antonescu. Antonescu a intrebat pe George ce
e in Memoriu" $i cum simpaticul George il $tia pe dinafard a spus tot
ce era in ell. Mareplul a asistat cu rbdare $i in tdcere, dar dupd ce a
terminat Brtianu expozeul" lui, a inceput sa urle $i sa bat cu pumnul
in masa. $i s injure pe toti oamenii politici care au guvernat /And acum
Romdnia $i au dus-o la prpastie, de unde a sccipat-o el, .i numai el!
S nu-i dea oamenii politici lui sfaturi! Sd-1 ierte cu memoriile! Nu le
prime$te. Dacd vor, sa vind in persoand sd discute cu el, sd le arate el
cd tot ce face e bine $i pentru mntuirea Tarii! A fost atdt de violent incat George Brdtianu speriat, si-a bgat hrtia in buzunar $i a plecat...

Dar cum Antonescu a repetat de mai multe ori: Sd vie d. d. Maniu


$i Dinu Brdtianu la mine s le ardt eu cd n-au dreptate!"
s-a discutat
in cercul epavelor celor cloud particle dacd n-ar fi oportun ca Dinu $i
Maniu s meargd la Mare$al. Au fost toti de parere ca da, $i Mihalache,
Lupu, $i George Brtianu $i el Popovici
dar Maniu $i Dinu au refuzat categoric, pe motiv cd n-au ce discuta cu un nebun $i cu un rau
crescut care a refuzat sa le primeascd Memoriul...
Slimblitti, 14 februarie. Ziarele au avut in fine voie azi sd vorbeascd

de cdltoria Mareplului Antonescu la Berlin $i la Cartierul General


german. Pstrarea secretelor pe care le $tie toat lumea, e o tampenie.
Despre cele vorbite sau hotdrate intre Antonescu $i Hitler, bineinteles
nici o vorbd, $i aceast tdinuire o pricepem, dar nu pricepem, pe cealalt, a cdltoriei... Darea de seamd a intalnirilor e publicata dupd o comunicare a Agentiei D.N.B. $i se vede cd Fiihrer-ul $i Conducatorul sau inteles, cdci D.N.B. scrie: Convorbirile dintre Fhrer $i Mare$alul

Antonescu au avut loc in spiritul amicitiei credincioase $i al frater1 Popovici mi-a promis o copie. In Memoriu se sustinea necesitatea p5strdrii Armatei pentru sfarsitul rzboiului, pentru a ne servi de clansa impotriva ungurilor... Si
altele!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

1 19

nitatii de arme de nesfrarriat dintre cele cloud popoare, care si-au gsit
expresia in lupta comuna contra inarnicilor noii Europe si care au dat
dovezi de ce pot."
Antonescu a intalnit pe Hitler in ziva de 11, miercuri
iar a doua

zi, joi 12, a fost pe rand oaspetele lui Ribbentrop si al lui Goring.
Reichsmarsch a dat si o receptie in cinstea Conducatorului. La intrevedere, pe langa militari, au luat parte si von Killinger si [ministrul Romaniei la Berlin, Raoul] Bossy.
Maresalul se inapoiaza azi in Bucuresti, si numai peste cateva zile
vom afla dacd a venit cu pace sau rdzboi in poale
in ce ne priveste
pe noi.
Presa germana face mare caz de incercarea reusit a vaselor de raz-

boi Gneisenau" si Scharuhorst", insotite de un crucistor, de a trece


prin Canalul Manecii. Cele doua cuirasate germane se refugiasera de
mult in portul Brest, de unde pornind spre apele germane au trecut prin
cele engleze. Fortele navale engleze nu si-au dat seama de trecerea
vaselor inamice decat in momentul cnd acestea au ajuns la inaltimea
portului Calais. 0 luptd violentd s-a incins, in aer si pe mare. Peste 600
de avioane au luat parte la ea, si mai multe vase britanice. Englezii au
pierdut un distrugator scufundat si unul incendiat si 43 de avioane.
De partea germand un vas de patrulare a fost scufundat, un torpilor a
fost usor avariat si 7 avioane au fost doborate. Cuirasatele germane au
trecut neatinse. Pentru prima oara in razboiul acesta, mai multe unitati

germane au putut trece prin apele engleze Ili sa fie vatamate...


Berlinul exult si declard ca englezii nu mai sunt in stare sa-si apere
nici coastele insulei lor. La Londra se da ca scuza, o eroare asupra
tonajului vaselor germane!!!
La Singapore se mai dau lupte in partea de nord a orasului si pe ca-

teva puncte ale insulei... La Londra, atmosfera foarte deprimatd.


Ziarele recunosc ca va trebui mult vreme si mari ,sacrificii pentru
restabilirea prestigiului britanic in Extremul Orient. In Statele Unite,
nepregtirea apdrarii Sinapore-lui e sever condamnata de unele ziare;
in general, nota pesirnista si acolo...
DI si d-na von Killinger au hotarat sa invete frantuzeste. Dovada Ca
mai au grunte de bun simt. Au angajat ca profesoard pe d-ra Girardi,
a carei mama e nascuta Mrescu, din Craiova.

www.dacoromanica.ro

120

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Salazar s-a inapoiat in Portugalia. La Sevilla a avut o intrevedere de


4 ore cu generalul Franco 5i altele cu Serrano Suner. La plecare, ermetic 5i el, Salazar a declarat numai ca era foarte multumit. Dupd multe
5tiri americane, Salazar ar fi facut la Sevillia sonda ri pentru pace... La
Berlin se pretinde ca nu se 5tie nimic despre o asemenea incercare...

De la Ankara se dezminte categoric 5tirea cd Turcia ar fi dispusa sa


cedeze Sovietelor material de razboi
5tire data de cateva ziare americane.

Duminicii, 15 februarie. Serviciul Meteorologic militar german a


prezis pentru azi un val de frig nemaipomenit, a5a Inc& am a5teptat
aceast zi cu groaza. Meteorologii s-au imelat insa, caci toata noaptea
termomentrul nu s-a coborat sub zero 5i azi-dimineata. arat + 2...
Cerul e innorat 5i e bine c e a5a, caci suntem in 2 februarie stil vechi
5i daca nu iese soarele, ursul nu se mai intoarce in vizuMa lui 5i vine
primavara.
Toata presa germana consacra articolele cele mai elogioase lui Antonescu 5i fratiei de lupta germano-romane. Poate ca nemtii nu sunt sinceri 5i ca lauda ditirambic pe Antonescu pentru ca va fi consimtit sd
satisfaca toate cererile germane. Dar daca sunt sinceri, tot ce scriu despre drepturile Romaniei intr-o Europa reinnoit trebuie sa fi deprimat
mult pe unguri, de5i nu se precizeaza nimic asupra cristalizarii acestor
drepturi... Dar ce se poate citi intre randuri, comentariile presei romane,
sunt mai elocvente decat orice precizare
dat find ca. in Germania ca
5i in Romania presa nu e decat ecoul nazuintelor guvernamentale...
Din ate se poate ghici, calatoria lui Antonescu la Marele Cartier
german 5i la Berlin, pare sa se contureze ca un mare succes. Peste Cateva zile vom fi lamuriti...

Din 5tirile ce vin de pe frontul oriental reiese tot mai vadit c ofensiva de iarnd a ru5ilor a dat gre5. Mai dau ei navald, dar atacurile lor se
prabu5esc toate. Germanii au inceput sa contraatace mai cu temei 5i in
mai multe puncte au reu5it invaluiri. Unele sunt in curs... Pe sectorul
de Sud, trupele romane5ti au luat parte la ultimele lupte 5i s-au distins.
0 spun nemtii...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

121

Linia frontului, a*a cum e acum desenata pe hartd, ramane favorabila nemtilor, pentru ofensiva lor de primavara.
La Singapore, in Birmania, in Filipine japonezii continua operatiunile lor de curatire. A inceput atacul asupra Insulei Sumatra, unde un
numdr destul de mare de para*uti*ti a fost aruncat.

Pe langa vasele Scharnhorst" *i Gneisenau", *i odat cu ele, au


mai trecut prin Canalul Manecii cruci*dtorul Prinz Eugen", mai multe
distrugatoare, torpiloare *i vase rapide de patrulare. 0 intreaga flota,
pusa sub comanda amiralului Ciliax.
Dupd lupta din nordul Atlanticului, in care a fost scufundat marele
cuirasat britanic Hood", flota germand, dupd ce pierduse cuirasatul
Bismarck", s-a refugiat la Brest, unde si-a reparat avariile. Englezii au
bombardat cu avioanele Brestul cat au putut *i au afirmat ca escadra
germand nu va mai ie*i in larg... $i iat c a ie*it *i netulburata a trecut
prin Canalul Manecii *i a ajuns acas...
La Londra *i in toata Anglia, consternarea e de necrezut. Faptul ca
o flota inamica a putut trece netulburata prin apele teritoriale engleze
a impresionat mai mult ca pierderea Hong-Kong-ului *i Singapore-lui.

Radio Londra a declarat ieri ca. e cea mai mare infragere engleth
suferitei de 300 de ani", iar Times scrie ca. de 100 de ani n-a mai trecut
un vas strain prin apele Manecii, fard voia Amiralittii. Guvernul Chur-

chill e atacat de toate ziarele *i in opinia publica actiunile amicului


Winston au scdzut intru atat Inc& numai lipsa de oameni capabili il
mai mentine in fruntea Ministerului. Reactii pe terenul politic, ca *i pe
cel al inaltelor comandamente sunt totu*i de a*teptat...
Ca sali consoleze auditorii, postul de Radio Londra a anuntat ieri

ca americanii au debarcat in insula Sumatra. Dar cati? Poate 50 de


gangsteri *i 50 de gunmen, ca sd organizeze un spectacol alaturi de
cunoscutele dantuitoare jawaneze!

La Sport-Palast in Berlin, in prezenta lui Hitler, au fost promovati


9 883 (!) ofiteri ie*iti din *colile militare (uscat, apd *i aer). Fhrerul *i
Goring au tinut cuvantari patriotice.

Armamentul de pe linia Maginot a fost transportat de nemti pe


coasta Frantei. S-a creat astfel pe o intindere de peste 1 000 de kilometri, dar mai ales pe coastele Manecii, o linie de aparare impotriva
www.dacoromanica.ro

122

CONSTANTIN ARGETOIANU

oricdrei incercdri de debarcare... Cine ar fi crezut, cnd a fost construit, cd linia Maginot se va intoarce impotriva englezilor!

Au reinceput incidentele in Franta, intre francezi $i nemti. Un soldat german a fost ucis la Tours $i un tren militar a fost atacat lnga
Rouen. Germanii au dat termen pn azi francezilor sa descopere pe
vinovati. De nu vor fi descoperiti, Comandamentul armatei de ocupatie
va dicta iar$i msuri severe de represalii...

Un Consiliu Economic tinut sub pre$edinta d-lui Icd a hotrdt intre


altele infiintarea unui Credit Viticol: No lied Antonescu $i-a Vdzut in
fine visul cu ochii
nu degeaba sunt Antone$tii la Putere...

Ace Iasi Consiliu s-a ocupat $i cu aprovizionarea Capita lei cu


lemne... pentru anul viitor! Pentru acum, crape lumea de frig, tot injurd
ea Guvernul!

In Memoriul trimis de Maniu $i Dinu Bratianu lui Antonescu, prin


Gheorghe Brtianu, era o frazd mai ales ncutd sa placd Mare$alului...

dacd mai credeti $i Domnia-Voastr in victoria Germaniei". Antonescu a avut nas de copoi cfind a refuzat sd primeascd Memoriul...
De altmintreli, acest Memoriu nu contine cine $tie ce: numai sfatul
sa pstreze intacte armata $i armamentul nostru ca sd le putem folosi la
sfarsitul rdzboiului impotriva ungurilor si impotriva... rusilor! Intrucdt
priveste pe rusi, pared tot mai simplu e sd-i batem acum cu ajutorul
nemtilor
iar despre unguri, nu cu armele ne vom atinge scopul, ci
eventual prin milostenia nemtilor sau a englezilor cci nu noi, ci ei
(unii sau altii) vor decide soarta lumii $i a Europei...

Din metodele" de guvernare ale actualului regim:


De mai bine de o lund (parcd sunt cloud) de cnd a fost numit generalul Constantin Constantin, nu s-a putut Inca redacta $i promulga
decretul-lege de organizare a Subsecretariatului AprovizionArii, trecut
la Ministerul ApArari Nationale
a$a Inc& Constantin general general, functioneazd far bazd legald!!! Alcdtuirea organizatiunii AprovizionArii a fost incredintat generalului Dobre, specialist in tunuri $i
munitii...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

123

Alta:

Iacobescu, secretar general la Ministerul Economiei Nationale a


fost destituit fiindca $i-a facut datoria. De necrezut, dar e a$a!

Iacobescu fusese numit sub legionari, dar era un legionar cumsecade, priceput $i harnic. Prieten cu Ica. Antonescu, fusese mentinut $i

dupa evenimentele din ianuarie 1941. Cand a fost numit Marinescu


ministru, Iacobescu s-a dus la Ica $i i-a spus ca pune demisia la dispozitia Guvernului. Ica a protestat $i i-a spus sa ramdna neclintit la locul
lui, caci era ochii lui (adica spionul lui) la Ministerul Economiei".
Omul a ramas, dar dupa cateva zile, i-a cerut Marinescu demisia,
oferindu-i o buna compensatiune. Iacobescu a dat demisia in scris, dar
a telefonat lui Ica', $i demisia a fost rupta. Dupa cdtva timp, acest
favorit al Antone$tilor a fost insarcinat de Maresalul Antonescu cu o
ancheta la ni$te fabrici din Arad $i Timisoara. Avdnd $i altele de facut,
Iacobescu a lucrat la achetk dar cam incet.

Dupa cateva saptamdni, primind noi reclamatii, Mareplul Antonescu a insarcinat pe generalul (intendent) Cusen $i Inca pe un general, cu o ancheta la acelea$i intrprinderi: uitase insarcinarea data lui
Iacobescu. Generalii in cautare dupa documente, au aflat ca dosarele erau
la Iacobescu $i s-au dus sa i le ceara. Acesta a surds, a lamurit ca era $i

el insarcinat cu o anchetk a pus dosarele la dispozitia noilor anchetatori spre a fi exarninate in biroul lui, dar a refuzat sa le remita. Generalii au facut raport Mare$alului, aratand acest refuz, iar Mare$alul a
pus numaidecdt rezolutia sa pe raport: Iacobescu va fi destituit! Degeaba a intervenit Ica, degeaba a explicat ce se intdmpla, degeaba a arnintit
Mareplului prima insarcinare data lui Iacobescu. Mare$alul a declarat
ca nu poate reveni asupra rezolutiei pusa pe raport, $i tot ce a putut
obtine a fost inlocuirea destituirii" prin desarcinare"...
Proceduri care-mi reamintesc de piesa lui Jarry - Ubu Roi"!
Inca una:
De cand exista tarani romani $i mori tarane$ti, taranii no$tri au macinat cu oium", adica platind macini$ul in naturk in grill sau porumb.
Generalul general Constantin Constantin, cel fara de lege, a ordonat sa
nu se mai macine in toata tara decdt pe parale. faranii, care nu sunt
obi$nuiti sa scoata parale, $i au chiar oroare sa o faca, sunt pretutindeni
in pierdere... $i pentru ce ma rog? Se raspunde: in interesul blocarii
graului $i porumbului! Or tocmai, in magaziile morilor
$i grdul $i
porumbul
poate fi mult mai lesne supravegheat, deck in hambarele
$i casele milioanelor de tarani.
Dar bunul simt si logica sunt certate cu hotardrile generalilor...

www.dacoromanica.ro

124

CONSTANTIN ARGETOIANU

Luni, 16 februarie. Ieri, 2 februarie stil vechi, soarele nu s-a aratat


a$a cd am scapat de iarna! Totu$i, de azi-noapte fulguie$te $i viscole$te; termometrul in jurul lui zero grade... S aibd dreptate Institutul
Meteorologic german?

Herr Generalfeldmaschall Hans Antonesku s-a inapoiat ieridimineata de la Berlin. Suferise se vede mult ca plecase pe ascuns, caci
la inapoiere $i-a aranjat un alai de Suveran... Gara Baneasa impodobit
cu drapele romane$ti, germane $i italiene; $i Guvernul in par pe peron
$i o garda de onoare
pared ar fi fost Regele...

Toate bune, el e stapnul $ili joacd slugile cum vrea. Dar au mai
fost de fata $i reprezentantii diplomatici ai tuturor tarilor aliate, pe care
i-am crezut /Ana acum acreditati pe langa persoana Regelui, nu a Con-

ducatorului... $i a mai fost de fat pe langa mini$trii tarilor Axei $i


Tanrier, ambasadorul Turciei. Ca ce, acesta? In fine...

Despre cele vorbite cu Fiihrerul $i cu reprezentantii Guvernului


Reichului nu $tim Inca nimic. Mare$alul pare s se fi inapoiat multumit, dar nu $tim ce are in geant. Deutsche Diplomatische Politische
Korrespondenz scrie ca. intelegerea dintre Fhrer $i Conducator a fost per-

fecta $i cd hotararile luate se referil la securitatea Europei impotriva

atacurilor ce ar putea veni din afara de spatiul" ei... $i dupd ce


insista asupra frtiei de arme pecetluita prin victoriile anului trecut,
revista germand mai adauga cii ambele gill mai au sarcini enorme de
dus la bun sfcirsit"... Cu alte cuvinte rzboi comun la primvard!
Trupele britanice care mai luptau in insula Singapore au capitulat
ieri, duminicd, la orele 14,30 (ora locald). Capitularea a fost semnat
de comandantul suprem al trupelor japoneze ce opereazd in Malaezia,
generalul Yamashita i de generalul englez Percival. Ostilitatile au

incetat in insula Singapore i in intreaga Malaezie la orele 23,00.


Capitularea a fost precipitat prin lipsa de apd, trupele japoneze fiind
stapane pe rezervoare $i pe apeducte...
La sud de Singapore, japonezii au atacat convoaiele de retragere
britanice $i au scufundat 32 de vase, printre care mai multe vase mici
de rdzboi $i unul mare de comert, de 30 000 tone...
In Camera, la Londra, Churchill a vorbit foarte abatut... Vorbesc
din umbra unei mari infrangeri..."
a spus primul ministru, prevestind zile tot mai grele pentru Imperiu... Iar dupd ce a ldudat vitejia $i
rezistenta Rusiei Sovietice a incheiat, ca de obicei, cu nddejdea unei
victorii finale. Singurul lucru care ar putea clinti aceast nadejde ar fi

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

125

priibufirea unittilii nalionale yi a unitalii de lupta impotriva vrajmafilor comuni...


In ce priveste caderea Singapore-lui, Churchill a rnai spus: Chiar
daca am fi fost mai bine pregatiti, n-am fi putut infrunta Japonia pe
aind nazitii ne lineau de gait ci italienii de mdini".
Pe frontul de rdsdrit, atacurile rusesti au mai slbit. Aceste atacuri
au fost intreprinse in ultima vreme cu efective reduse. Asa se explica
ca in cele 72 de atacuri care au avut loc intre 1 si 12 februarie, rusii respinsi pretutindeni cu mari pierderi n-au lsat pe campul de lupta dee& cir-

ca 3 000 de morti. In acelasi rastimp au pierdut insa 392 de avioane...

Presa englezd nu s-a consolat de indrazneata violare a apelor britanice de cdtre flota germand... Ziarele pretind c poporul englez n-a
mai suferit o asemenea umilire din 1667, cand amiralul olandez Ruyter
a intrat in Tamisa si a capturat cele mai bune vase britanice . Situatia
lui Churchill pare a fi urmdtoarea: nu se cere capul lui fiindcd nimeni
nu se impune ca inlocuitor, dar trei sferturi din increderea pusa la ins-au dus...
ceput in dinamismul si in curajul lui
$i presa americana e foarte durd in ce priveste pregtirea Angliei si
conducerea razboiului... Atat Associated Press cat si United Press
cele cloud formatiuni rivale
socotesc situatia lui Churchill ca foarte
critica i pe a lui Roosevelt, ca foarte grea...
La Montreal au avut loc tulburdri grave in urma adoptarii serviciului militar obligatoriu de catre Guvernul canadian. Au fost ciocniri
sangeroase, pe strada, intre manifestanti i armata...

Guvernul a hotarat ca duminica viitoare, 22 februarie sa fie Ziva


Cumptarii" (dupd modelul Ein Tofftag" german), in folosul Ajutorului de Mind". Lumea ar da cu draga inima, dar n-are nici o incredere
in cei care administreazd fondurile, caci sunt mai toti hoti...
Se zice ca. Hitler a &Arun Ajutorului de Iarna" faimoasele sale barci fiindcci le-a constatat inutilizabile, i n-avea ce face cu ele... Moare lumea de frig in ele!...

Ieri-seard a avut loc la Mogosoaia, nunta bdiatului Brancoveanu cu


Marina $tirbei. Marta Bibescu, ofilita fiindca nu se mai vorbea de ea,

www.dacoromanica.ro

126

CONSTANTIN ARGETOIANU

a facut teatru mare... George Cantacuzino a aranjat faimoasa pivnit a


castelului in capeld, cu mult gust de altmintreli, dupd ate mi se spune.
Eu n-am fost, n-am avut curajul s infrunt frigul $i drumurile inza.pezite, dar a fost nevasta-mea care mi-a povestit ce a vazut.
In fundul pivnitei, sute de lumnri aprinse faceau un zid de lumina'. In fata lui, masa in jurul creia au oficiat preotii. De-a lungul peretilor, strane pentru mini$trii strini $i pentm Principii de sdnge". Cdci

Marta a declarat cd casAtoria dintre un Brdncoveanu (a$a de putin


Brncoveanu!) $i o Stirboaicd (a$a de putin Stirboaical) trebuie celebratd cu pompa" cu care s-ar celebra o cdsdtorie intre un Bourbon $i
o Habsburgd!!! Pleava invitatilor in picioare, pe unde puteau...
Marta (nas) a cobork treptele beciului cu trei degete pe pumnul inchis $i intins de George Cantacuzino (nawl), ca pe vremea lui Henric
al III-lea... Era imbrdcat ca o artare, in stacojiu, $i cu pene de strut
pe cap
ca caii de dric, probabil ca sli aducd aminte, cu tot stacojiul
rochiei, a era Inca in doliu dupd brbatu-sdu, de la moartea cdruia nu
s-a implinit anul...
Dupd ceremonie, receptie sus in salonul Castelului, cu excelent
bufet pe care invitatii s-au nApdit, caci era ora mesei... Aspect frumos;
toalete de gala, toti domnii in frac, in saloanele monumentale luminate a
giorno. De acolo s-a trecut in fatd, in manoir-ul" inchiriat Brncovenilor, s se danseze, s se mdnnce d'a capo $i sd petreacd
caci din cauza doliului, nu se putea face muzica $i glgie la Marta, care de altmintreli
si-a reluat straiele cernite la miezul noptii $i n-a aparut la Brncoveanu.

Nevastd-mea s-a inapoiat la ora 2 noaptea, cu ministrul Braziliei, $i


era sA se rastoarne pe drum...
A fost de fatd, ca reprezentant al Guvernului, $i Bu$ild care a spus

nevestei mele a Mare$alul s-a inapoiat inantat de la Berlin (?), dar


cat va trebui sa dam mullet armata...
I-a mai spus cd suntem en frois" cu bulgarii (poate vizita lui Boris

la Budapesta?) $i a ministrul lor nici n-a venit la gard la sosirea lui


Antonescu $i a a plecat la Sofia... N-a venit bulgarul, dar a venit in
schimb turcul!

Contrar informatiilor rAspandite chiar in sferele oficiale, cum a


nemtii nu ne dau armament

ceea ce ar fi o prostie, cdci ne cer trupe

1 Banul Grigore Brncoveanu n-a lAsat copii si a adoptat o nepoat a nevestei sale,
ngscutd Mavrocordat. Zoe Mavrocordat devenit5 Brncoveanu, nebund, a transmis numele lui fiu-sdu mai mare Grigore Bibescu, bunicul actualului mire. Barbu Vodd Stirbei, Bibescu si el, a fost adoptat de ultimul Stirbei...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

127

$i trupele dezarmate nu servesc la nimic


aflu din izvor neindoielnic
ca ne yin intr-una de toate. Zile le acestea ne-au sosit 18 baterii de artilerie antiaerand $i ne vor mai sosi multe de tot felul...

Marti, 17 februarie. Sa ne inclindm in fata Institutului Meteorologic german. Am putut citi buletinul sau. Informatia ce mi se comunicase ca. la 15 februarie va sufla asupra Europei un frig cum nu se mai
pomenise", fusese rezultatul unei traduceri gre$ite. Institutul scrisese eine
ungewhnliche klte", $i cuvantul ungewohnliche fusese tradus prin nemaipomenit"
pe cand in realitate semnifica neobisnuit", un frig
neobisnuit", pentru jumdtatea lui februarie, bineinteles. $i intr-adevar
de alaltaieri a scazut pada la 30 Dar tot Institutul a anuntat cd frigul
nu va tine $i ca va incepe topitul zapezii. Sa speram prin urmare
e
$i timpul sa inceapd primele adieri ale primaverii...
La Berlin se manifest mult optimism, cu privire la situatia militard

si politica in acest inceput de primavara. Pentru prima data de la


inceputul rdzboiului, sferele conducatoare au pat-8A terenul prudentei
$i discretiei $i afirma situatia generald net favorabild Puterilor Axei.
Caderea Singapore-lui reprezint pentru aceste cercuri o infrangere
simbolica definitiva a Imperiului Britanic. Anglia a fost invins pe toate fronturile unde a incercat o actiune impotriva Germaniei. Nemtii socotesc cd infrangerea Angliei este consecinta infrangerii Frantei. Fara infrangere, fortele britanice ar fi pus repede stapanire pe Africa de Nord,
cu ajutorul bazelor franceze din Maroc, Algeria $i Tunis; fait aceasta
infrangere, japonezii n-ar fi putut lua ca bazd Indochina pentru a porni
la cucerirea Malaeziei, Singapore-lui $i Birmaniei... Din chiar ultimul
discurs al lui Churchill reiese ea Anglia nu mai conteaza astazi decat
pe Rusia, pe China, $i pe Statele Unite pentru ali indrepta situatia Imperiului. Churchill a marturisit ca Mediterana e inchis pentru transporturile britanice, care trebuie s ocoleasca pe la Capul Bunei Sperante, asa Inca un vas nu poate face, pe aceasta ruta ocolita, cleat 3 transporturi pe an. Nadejdile puse in Statele Unite, in Rusia $i in China sunt
ins aleatorii: Statele Unite sunt prea ocupate de propria lor aparare, ca
sa mai poat da un ajutor direct Angliei; Rusia, dupd cum se va dovedi
in curand, se va prabu$i definitiv; iar China, inchisa din toate prtile, si

nemaiputand fi aprovizionata in arme si munitii, va trebui $i ea sa


cedeze fata de Japonia, puternic inarmata $i stpand pe toate materiile
prime din Extremul Orient, ce vor lipsi in schimb Imperiului Britanic...

www.dacoromanica.ro

128

CONSTANTIN ARGETOIAND

Poate ca optimismul Berlinului sa fie exagerat, cat vor fi in picioare


State le Unite cu imensele lor resurse
dar fapt e ca pentru moment,
situatia Axei e cu mult mai bund. In loc sd loveasca in inamic 5i sa-1
slbeasca, Anglia va trebui s lupte de acum inainte ani de zile ca set
recucereascci ce a pierdut, ca sit repare ce s-a prcibusit, si sa repunct
dacci va reusi lucrurile la punctul inilial, de la pornirea ritzboiului...
Daca la Berlin domne5te optimismul, la Londra, cum e 5i natural,
domne5te pesimismul. In toate straturile poporului englez, depresiunea
e mare. Intr-un mare meeting de muncitori s-a declarat pe fata cd vorbele goale care acopereau regulat dezastrele suferite, nu mai pot fi tolerate". Churchill e tinut direct responsabil de falimentul tuturor operatiunilor de razboi incercate pand acum. United Press din Statele Unite
considerd cd Guvernul Churchill e in stare de criza latenta, 5i cd mari
primeniri in conducere Statului trebuiesc a5teptate. Aceste 5tiri sunt
confirmate 5i de corespondentii presei suedeze din Londra... Se vorbe5te mult de Cripps, cel putin pentru Ministerul de Rdzboi...

Pe frontul rusesc, lupte neincetate; atacuri ruse5ti dar cu efective


mici sunt mai toate respinse. Uneori fortele sovietice patrund adanc in

liniile germane (5i imediat posturile de Radio ruse5ti 5i britanice


anunta cuceriri de localitati 5i mari succese), dar coloanele astfel inaintate sunt prinse in c1e5te de nemti 5i nimicite. Pozitia generala a fortelor germane pe frontul de rsarit continua sd fie preponderenta in
a5teptarea ofensivei de primvara iar materialul rusesc, oameni 5i ma5ini se mistuie pe zi ce trece. In ultimele 15 zile au fost doborate sau
distruse pe pamant peste 500 de avioane...
In Extremul Orient, japonezii au inceput atacul Insulei Sumatra 5i
parapti5tii debarcati au cucerit aeroportul de langd ora5u1 Palembang,
cel mai important centru petrolifer din Indiile Neerlandeze...
Pana acum, japonezii au scufundat 33 de submarine britanice. Dar
5i pierderile lor pe mare, par a fi insemnate...
Faimosul agitator belgian, Degvelle e pu5ca5 in Legiunea Walond,
pe frontul rusesc, 5i trage cu mitraliera...

Cu prilejul vizitei sale la Marele Cartier german, Mareplul Antonescu a fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Vulturul German de
Aur"
15-20 de divizii meritand cel putin o panglica...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

129

Printr-o lege promulgata duminica trecutd, s-a creat in Ungaria


functia de Vice-Regent, devenit indispensabild prin varsta si... oboseala Regentului. Ieri, Bardossy a citit in Camera si in Au la Magnatilor
o scrisoare din partea lui Horthy, prin care acesta cere s se aleaga un

Vice-Regent. Desi legea promulgata ii cid dreptul sa propund un


candidat, Horthy se abtine sa o faca si roaga Camerele sa desemneze
pe inlocuitorul sail_
Profesorul Gamillscheg, in rnisiune oficialii la noi, a tinut ieri o
conferinta care a trebuit sa facd plcere tigrilor" de la Budapesta: eminentul profesor si reprezentant al culturii germane a vorbit despre Romiinizarea teritoriilor Nord-Vestice Daco-Rornane" (Bihorul, SatuMare, Maramuresul...). Sa ne mai bucuram si noi...

Miercuri, 18 februarie. Timpul nu se indreapta cerul e tot posomorat, amenintare continua de zapada, frigul moderat ( 3). Nu se
indreapt, dar e suportabil. Lunga iarna...
Submarinele germane si-au largit campul de operatii in apele Americii si au ajuns pand in Marea Caraibilor, unde au atacat transporturile de petrol din Venezuela. Trei vase petrolifere, de un tonaj total de
30 000 de tone au fost scufundate in fata insulelor Aruba si Curacao,
unde sunt instalate marile rafindrii americane si au bombardat portul
Willemstad. Din Marea Caraibilor pand la porturile lor de bazd in Europa, submarinele trebuie sa facd 7 000 kilometri la dus si 7 000 kilometri la
intors, plus operatiile lor la fata locului!... E o performanta de necrezut!

Pana acum Marea Caraibilor era considerata de americani ca o mare


interioard, un fel de Mediterand, la addpostul oricarui atac. Torpildrile
de la Aruba si Curacao au trebuit sa impresioneze adanc opinia publica
din Statele Unite, deja deprimat prin toate infrangerile din Extremul
Orient si prin torpilarile de pe coasta Americii de Nord. Si pierderea a
trei vase mari petrolifere nu e lucru de nesocotit pentru anglo-americani, care duceau deja lipsd de asemenea vase...
Submarinele germane au mai atacat o mica escadra in Mediterand,
in vecindtatea Alexandriei si au avariat gray cloud crucisatoare. In fine,
dupd atata bombardare, nemtii afirma cd au scos din uz baza navald de
la Malta, unde ar fi scufundat docul plutitor menit sa repare vasele
mari britanice...

www.dacoromanica.ro

130

CONSTANTIN ARGETOIANU

De pe frontul rusesc tirile sunt *i ele imbucuratoare. Pe acest front,


pare c s-a scarit cu apararea pasiva, pentru germani i ca se preludeaza deja la operatiunile ofensive care vor incepe in prima-yard. Un
grup de forte sovietice, care izbutise sa strapunga frontul la sud-est de
Viazma, pe o distanta de 80 de kilometri, a fost incercuit i distrus. Sau numarat pe cmpul de lupta peste 5 000 de morti, s-au luat 1 800 de
prizonieri, 17 tancuri, 86 de tunuri i mult material de razboi. Si pe sectorul de Sud al frontului, atacurile sovietice au fost respinse cu mari
pierderi pentru ru*i. Atacurile bo4evice au sla- bit mult, *i din chiar
cifrele de mai sus reiese ca se dau cu efective reduse. Pe tot frontul, de
la 14 la 16 februarie au fost distruse sau capturate 78 de tancuri, 134
tunuri, peste 500 vehicule automobile i 48 de avioane. In acelasi rastimp, nemtii n-au pierdut deck 4 avioane...
Japonezii au gasit ldnga Palembang, in Sumatra, rezervoarele i instalatiile de petrol intacte, caci fortele locale n-au avut timpul sa le distruga, data fiind rapida invazie a parawtitilor niponi. Palembangul e
principalul ora al Insulei Sumatra i centrul industriei de petrol. Japonezii vor proceda acum repede la cucerirea partii occidentale a insulei,
aa incdt se vor instapdni asupra tuturor exploatarilor de petrol i de
cauciuc. Plantatiile de cauciuc sunt imense i multi chinezi i japonezi
lucreaza in ele. Japonezii sunt acum stapdni pe toate izvoarele de petrol
(Sumatra i Borneo), care aprovizionau flotele engleza i americana in
Pacific i in Extremul Orient. Calle britanice directe dinspre Suez i
Capul Bunei Sperante, prin strdmtoarea Malacca, sunt i ele inchise
prin caderea Singapore-lui *i se opresc la Colombo (Insula Ceylon).

Dupa cucerirea Birmaniei care nu mai poate intdrzia mult, se vor


inchide i toate Calle de aprovizionare ale Chinei lui Ciang-Kai-Shek...
In Libia, in fine, luptele au reinceput *i se dezvoltd favorabil germano-italienilor.
Dupa cum se vede, situatia generala a razboiului e foarte favorabila
Puterilor Axei...

Dupa telegramele din Londra, Churchill ar fi declarat in Camera


Comunelor ca trecerea vaselor germane prin Canalul Mdnecii constituie un eveniment fericit pentru Anglia, fiindca flotele anglo-americane din Atlantic au cd*tigat prin aceasta deplasare mai multa securitate (!!)
dar acelasi Churchill a mai declarat ca o ancheta severd, dar
secrete i, va cauta sa stabileasca raspunderile celor petrecute... Secretei,
fiindca darea in vileag a anumitor deficiente n-ar servi deck inamicului, prin marturisirea anumitor slabiciuni...

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

131

Anumite documente gsite in dosarele lui Daladier, dovedesc uneltirile

ministrului de Externe olandez van Kleffens in complotul urzit in


toamna anului 1939 impotriva lui Hitler, complot ale cdrui fire erau in
mainile Intelligence-Service-ului" englez, si care avea de scop uciderea Fiihrerului si schimbarea regimului politic si social in Germania.
Un raport al ministrului francez la Haga, Vitro Iles, raport din 12 noiembrie 1939, n-ar mai rasa nici o indoiala asupra complicitatii lui van
Kleffens. Complotul a fost descoperit la timp de Serviciul de Siguranta
al Corpului german S.S., si unii din atentatori au fost arestati in decembrie 1939 la punctul de frontiera Venlo...
Documentele din dosarul lui Daladier nu mai au astazi decat un
interes istoric...

Pretul chibriturilor a fost marit de la 2 lei la 4 lei cutia


4 lei, Statul incaseazd jumatate... leftinirea traiului!

din care

Gradul exact al decoratiei primite de Antonescu in Germania este:


Mama Cruce in Aur, a Vulturului German". Numarul Marilor Cruci in

Aur, e limitat la 16

si aceasta limitare & tot pretul decoratiei

conferite Conducatorului nostru.

Joi, 19 februarie. De pe fronturi, nimic senzational. Grupe de forte


relativ reduse, impinse de bolsevici in randurile germane, continua sd
fie incercuite de nemti. Pe ziva de ieri, Comunicatul Marelui Cartier al
Fiihrerului, anunta cloud asemenea incercuiri, cu distrugere de material,
cu prizonieri si cu multi morti de partea rusilor. Vadit, trupele germane
trec de la operatiunile pasive de aparare impuse de iarna, la operatiuni
de miscare.
Japonezii inainteaza in Birmania si in Sumatra. in curand va cadea
si Rangoon-ul...

La Camera Comunelor s-a hotarat o sedinta secreta pentru discutarea cauzelor care au dus la prabusirea Angliei in Exrernul Orient.
Se spun lucruri de necrezut cu privire la mdsurile de aparare coloniale ale Imperiului Britanic. La Hong-Kong erau numai trupe de voluntari indigeni, si cativa englezi organizati in asocialie de tir!!! La Borneo, numai cativa jandarmi. In Malaezia, trupe de indigeni voluntari si o

www.dacoromanica.ro

132

CONSTANTIN ARGETOIANU

mAn de englezi la Singapore. Toatd forta britanica in Extremul Orient


era bazat numai pe prestigiu! Acesta compromis, ce mai rmane! Cum vor

rezista Indiile? Cum va rezista Australia? Flota 54 prestigiul, aceasta


era formula de stpnire a Angliei... Dar flota si-a pierdut ba-zele, iar
prestigiul s-a dus dracului... Toata structura Imperiului apare acum ca un
chteau de cartes" pe care taifunul japonez 1-a dobordt dintr-o suflare...

Procesul de la Riom (Daladier, Blum &) incepe azi... S-au luat masuri serioase pentru mentinerea ordinii, cAci mana tare" a nemtilor aproape cd a redat popularitate celor ce trebuie sd ispseascd greselile tuturor.

Numele lui van Kleffens, fostul ministru de Externe al Olandei, ignorat pfin acum de publicul mare, revine si azi in telegramele agentiilor. Van Kleffens a adresat din nou un cAlduros apel poporului american (Statelor Unite), cerndu-i sd vind repede in ajutorul Insulei Jawa

si al Indiilor Neerlandeze, in imposibilitate de a lupta singure impotriva japonezilor...


In ce priveste complotul" impotriva lui Hitler, un diplomat imi
explica ieri cd probabil raportul Vitrolles a fost rstlmcit. Vitrolles a
trebuit s raporteze cd in Olanda exista o serioas miscare nazist",
care, de frica comunismului tindea la stabilirea de legdturi serioase cu
o Germanie nazistd" si ea, dar cd olandezii nazisti si van Kleffens in
special, nu vedeau o apropiere posibild decdt cu o Germanie nazist
fard Hitler qi Comp. De aci la intentia unui complot pentru suprimarea
conducdtorilor germani, drumul se vede de la sine... Aceast explicatie
e destul de verosimilI
De la Berlin se comunica cd Guvernul Reichului se ocupd serios cu
organizarea economicd a Rusiei ocupate. Toat industrializarea artificiald, mai ales centrele de productie de armament vor fi suprimate.
Tara va redeveni o tard agricold. Productia agricold va fi organizatd din
nou pe bazdsle proprietate individuald si de asociatii pentru culturile
mecanizate. In provinciile baltice, care n-au fost decat un an sub jugul
sovietic, totul e deja in reguld. In Ucraina merge mai greu dar si acolo
totul va fi organizat in cursul anului 1942. Tractoarele rusesti gdsite in

colhozuri au fost transformate pentru consumatiunea gazului srac.


Populatia are ce manca pnd la recolta viitoare. Insamntarile de primAvard si cele pentru toamna viitoare sunt asigurate...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

133

In Rusia Sovietica, in dosul frontului, aprovizionarea populatiei e


aproape imposibil. Prizonierii $i dezertorii ru$i povestesc grozdvaii
despre foametea care a $i inceput $i care se va intinde tot mai mult...

Din mijlocul infrangerilor, o revista engleza, John Bull, calla din


trompeta victoriei $i anunta ce se va intampla cu Europa. In lupta actuald, de partea Axei sunt cei care ordond i cei care executd: $i unii $i
altii sunt vinovati i i$i vor primi pedeapsa. Churchill, Roosevelt $i
Stalin se vor pune de acord asupra soartei diverselor tari europene.
Probabil cd se va instala un controlor la Berlin, pe 20 de ani! Rusia va
juca un rol important in Europa...
Frumoase perspective!!
N-am putut afla inch' nimic precis despre cele aranjate de Antonescu

la Mare le Cartier german $i la Berlin. Unii spun ea a convenit s


trimit pe front pand la 15 divizii, pe masurd ce vor fi inarmate $i
reorganizate de instructorii germani. Deocamdata se vor rechema,
pentru refacere, cele 3 divizii de pe front
iar primele divizii noi vor
porni prin mai-iunie. Altii pretind ea Antonescu ar fi pretins $i obtinut

ca, contingentele romane$ti s fie proportional egale cu cele ungure$ti... Se mai spune ca ar fi obtinut fagaduieli precise cu privire la revendicdrile noastre in Ardeal, c ar fi pus la punct raporturile noastre
economice cu Germania $i Cate $i mai cate... Ermetismul regimului
actual nu ne permite ins sa aflm nimic pozitiv. Secrete le sunt bine
pastrate, de frica lagarelor...

Nici macar despre cauzele incordrii raporturilor noastre cu


Bulgaria n-am putut afla altceva, dee& c aceasta incordare e reala si
destul de serioas.
Vineri, 20 februarie. Pe toate fronturile filmul continua sa ruleze in
acela$i ritm. Pe frontul rusesc defensiva germand s-a schimbat intr-o

defensivd-ofensiva". Aceast absurda irnperechere de cuvinte inseamna c pe langa respingerea tuturor atacurilor sovietice
tot mai
slabe
nemtii, fard s fi reinceput ofensiva lor in stil mare, ataca i ei
zilnic, inchid grupe de forte bol$evice in mici pungi $i le nimicesc.
Material, oameni, avioane ruse$ti, cad zilnic. Numai pe ziva de alaltaicri au fost distruse 44 de avioane sovietice, iar nemtii n-au pierdut decat unul...

www.dacoromanica.ro

134

CONSTANTIN ARGETOIANU

La Berlin se considerd bilantul de iarnd al frontului de rsdrit incheiat, in favoarea fortelor germane. Ru0 i-au propus cloud obiective
pentru campania lor de iarnd: s taie comunicatiile fortelor germane i
sa le dea peste cap
sa elibereze Leningradul. Toat iarna au atacat
cu inverwnare i cu toate fortele de care cu dispus: rezultatul a fost cd
n-au atins niciunul din obiectivele urmArite, dar i-au uzat materialul i

oamenii in dauna posibilitatilor lor de apdrare in primdvard. Ca


oameni, au ajuns sa trimit pe front pand i pucAriaii condamnati

pentru delicte de drept comun, cum reiese din mrturisirile


prizonierilor...

La Riom, a inceput ieri procesul tapilor isp4itori... Pe temeiul nepregatirii fazboiului sunt dati in judecatd: Daladier, Blum, generalul
Game lin, Guy Lachabre, controlorul general Jacomet i Pierre Cot
(acesta din urm absent, fiind refugiat in America). Paul Reynaud i
Mandel vor fi judecati ulterior, pe alte temeiuri; cel dintai, pentru deturnare de fonduri, iar cel de-al doilea pentru coruptie... Preedintele
Curtii e dl Caous, iar procuror general dl Cassagneau.
La Berlin se urmdreVe cu mare interes procesul, dar se arat nemultumiri cd inculpatii au fost dati in judecat pentru nepregtirea rdzboiului i pentru pierderea lui, iar nu pentru politica care a dus la declararea thzbolului i care, sub indemnul ovreilor ,si masonilor (zic nema ficut declararea lui inevitabild...
In prima zi (ieri), dupd citirea Ordonantei de urmdrire, a luat scurt
cuvntul generalul Gamelin ca s spund intdi a a vrut de mai multe
ori sa-i dea demisia, dar cd a crezut de datoria sa sd famand la post
i al doilea ca nu se va apdra, a nu va mai lua cuvntul in tot cursul procesului (in interesul Frantei i al Armatei) i ca se increde in dreptatea
judecdtorilor. Blum, violent, a declarat cd el, in schimb, a vorbi
5i
atacnd atitudinea lui Gamelin,a protestat impotriva ilegalitatii jude&Atli politice la care este supus. Impotriva acestei ilegalitati a protestat
i Daladier, adug5nd ca contiinta lui este impkatd...

Ziarele publicd ordinul de zi prin care generalul LascAr Mihail a


fost citat pe Armatd. Cam tarziu, dar mieux vant tard que jamais"...
Se zice &A generalul Wavell ar fi fost rnit de o schijd japonezd, in
Insula Jawa, unde i are cartierul general...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

135

Primul lord al Amiralitatii, Alexander, a declarat intr-o dare de seama informativ remisd presei londoneze, cd atacul japonezilor de la
Pearl Harbour in Insulele Hawai a dramat intreaga strategie navald
anglo-americand din Pacific...

A murit Henri Stahl, stenograf cunoscut. Stahl era $i un scriitor de


seama $i un om foarte cumsecade. Cu el se mai duce o bucata din trecutul nostru, al celor batrani...
A aprut un lung pomelnic de inaintri in armata, primul de la inceputul razboiului. Pentru mine, tot nume necunoscute... am imbatranit rau!

S-a hotarat construirea unei retele de frigorifere pe tot intinsul tarii.


Capacitatea totald a acestor frigorifere va fi de 3 000 de vagoane; ele
vor fi gata peste 2 ani, adica tocmai cand nu vom mai avea materii alimentare de conservat in ele...
Cineva imi aduce un numr din revista germana Die Elegante Welt.

Intr-insa o serie de portrete sub titlul: Fernei reprezentative ale


Europei Noi" i printre acestea, mutra patachinei Veturia Goga! Cu
asemenea epave ale Europei Vechi, Europa Noud promite sd fie ceva

fein" de tot...
Cu toate protestrile lui Churchill dupd inapoierea sa din Statele
Unite, cu toate dezmintirile agentiilor de presd anglo-americane, o remaniere a Cabinetului de Rdzboi britanic pare sigurd $i iminentd. Se
vorbe$te de intrarea lui Cripps in Guvern, de numirea majorului Attlee
ca adjunct al primului ministru $i de alte premeniri...
Se mai spune cd in Partidul Laburist sunt atatea disensiuni, Inca nu
e exclus ca partidul s fie dizolvat pentru a fi reconstituit pe noi baze,
sau poate chiar imprtit in mai multe partide mai mici.
Slimblitii, 21 februarie. $tefan Horthy, fiul Regentului a fost ales
Vice-Regent, sau Inlocuitor" al Regentului permanent, adica pe viata... (cat o tine?). Faptul cd Regentul nu recornandase pe nimeni era o
indicatie, pe care am relevat-o. Nu rn-am in$elat. Horthy junior e un

www.dacoromanica.ro

136

CONSTANTIN ARGETOIANU

client al localurilor de petrecere, $i alegerea sa, dacd a mirat pe ungurii


cu bun simt mai sunt de astia
a mai nemultumit profund pe nemti
(judecand dupd cei din Bucure$ti), caci Stefan Horthy nu poate suferi
pe germani $i trece drept anglofil... Ziarele noastre sunt aproape mute
asupra alegerii, dar din cate am aflat, pare ca a fost lupta in Parlamentul unguresc, caci Arhiducele Albrecht avea multi partizani...
Alegerea lui Horthy junior dovedeVe cd oligarhia grofilor continua
sa fie stapand pe situatie, $i grofii 1-au ales fiindca $tiu cd omul va fi o
papu$d in mainile lor...

Dombrovski a stat mult de vorba cu Neubacher, prietenul sau, la un


paharel de yin. Neamtul adusese de la Sofia cateva sticle de vin bun,
oferite de Regele Boris $i alcoolul i-a deschis sufletul $i a vorbit fard
at's la gull... A spus lui Dombrovski cd merge greu cu Antonescu, din
cauza situatiei economice din Romania, in plind anarhie. Nici o idee,
nici o indrumare, nici o metoda... Ce spune Neubacher e adevarat, dar
supararea lui e probabil mai mult provocata de faptul cd micile ghe$efturi nemte$ti nu merg pe roate...
Neubacher a fost la Berlin, pe timpul vizitei lui Antonescu $i a asistat chiar la intrevederea cu Goring
$i pretinde cd Mare$alul nostru
avea aerul foarte nemultumit... Dombrovski a profitat de ocazie ca sa

pund prietenului sail, ldmurit, chestiunea legionarilor. Spune, ma, ce


aveti de gand cu legionarii pe care ii tineti in Germania?" Neubacher
i-a declarat cd e o simpla chestiune de ospitalitate: Ne-am servit de ei
$i, da-o dracului, nu putem sa le refuzdm azil, dar nimic mai mult!"
Declaratia n-ar avea mare importanta, caci chiar dadi ar fi altfel, tot
a$a ar trebui sa vorbeasca omul, in situatia lui. Mai important este insa,
cd Neubacher a continuat sa injure pe fo$tii lui prieteni (caci a fost cel
mai cald simpatizant al Mi$carii Legionare): Es sind nur Gauner und
Idioten!" (Sunt numai banditi $i idioti!). Pe Sima 1-a trata de surd, hot
$i prost
pe Greceanu (fostul ministru la Berlin) de tampit! Data find
sinceritatea lui Neubacher, garantat de paharele de yin golite, marturisirile lui sunt destul de pretioase... Nimic de facut cu ei!"
a repetat neamtul de mai multe ori.
Pe cat s-a aratat de pesimist pentru strile noastre economice, pe
atat s-a aratat Neubacher de optimist pentru soarta razboiului $i in special pentru frontul rusescu . Te invit in august la Tiflis!"
a spus lui
Dombrovski, inchinand cu el paharul... Mi-aduc aminte cd in iunie
1940 ma poftise $i pe mine la Londra, pentru 15 august, sa asist la intrarea triumfala a armatelor germane.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

137

Procesul de la Riom continua. Acuzatii i aparatorii lor cauta sa dovedeasca ca procesul e pur politic i cd se cauta tapii isp4itori...
La Berlin se scrie cd procesul nu intereseaza opinia publica germand. Stabilirea raspunderilor infrangerii privqte pe francezi. Pe nemti i-ar
fi interesat numai stabilirea vinovtiei celor care au respins propunerile de imelegere Acute de Germania, Frantei inainte de rcizboi.
Acesta a fost, este i va rmane punctul de vedere al Reichului...

Guvernul englez a fost remaniat. Noul Cabinet de Razboi" britanic


se compune din d. d. Attlee, Stafford Cripps, John Anderson, Anthony
Eden, Oliver Littleton *i Ernest Bevin
sub prqedintia lui Churchill.
In total 7 membri in loc de 9. Churchill ramane Prim Lord al Tezauru-

lui i ministru al Apararii Nationale, iar Eden, ministru de Externe.


Attlee ministru al Dominioanelor a mai fost nurnit i Adjunct al Primului Ministru". Cripps asumd, pe langd frunctiile de ministru al Justitiei ji pe acelea de leader in Camera Comunelor..."
In total, un s'orieux coup de bane t gauche..." Prietenul lui Stalin
va fi purtatorul de cuvant al Guvernului in Camera...
La Berlin, refacerea Ministerului Churchill, considerata ca o marturisire a infrangerilor suferite, e viu comentatd. Se insist asupra rolului preponderent dat lui Cripps, adversarul lui Churchill i asupra
controlului pe care-1 va exercita laburistul asupra primului ministru. Se
subliniazd de asemenea faptul cd Churchill a trebuit sa abandoneze pe
colaboratorul i bunul sdu prieten lord Beaverbrook... Arthur Greenwood (laburist) i Kingsley Wood nu mai fac parte din Cabinetul de
Rdzboi"
vor rmane ins minitri, cel dintai fard portofoliu iar cel
de-al doilea ministru de Finante, ca i in trecut.
Japonezii au bombardat violent Port-Darwin i au pricinuit mari pagube. In Borneo au separat pe Mac Arthur cu fortele sale de mare i 1-

au incercuit. In Birmania inainteazd spre Rangoon i au tdiat calea


ferat ce merge spre nord i spre China.

In Sumatra, autoritatile locale au distrus cea mai mare parte a


instalatiilor petrolifere... Un ziar suedez pretinde a ti ca s-au distrus
instalatii in valoare de peste 140 milioane de lire sterline... Sumatra
produce 65% din petrolul Indiilor Neerlandeze; 25% e cota Insulei
Borneo cu anexele sale i numai 10% partea Insulei Jawa...

www.dacoromanica.ro

138

CONSTANTIN ARGETOIANU

Italienii au promovat din $colile militare fasciste 10 000 de ofiteri bine

instruiti; alti 30 000 urmeazd sd fie promovati in cursul anului. Acesti


40 000 ofiteri sunt destinati sa incadreze noile formatii ale armatei $i
sd complecteze cadrele fortelor existente. Au innebunit italienii!
Guvernul a luat o masurd bund. S-a hotarat inceperea serviciului in
diferitele Ministere precum $i in administratiile publice, la
Universitate, prin bnci, la ore e$alonate de la 7 la 9 dimineata. De
asemenea $i inchiderea birourilor intre 12 $i 15. In felul acesta se va
evita aglomeratia la tramvaie, devenia o pacoste publicd din cauza
afluxului functionarilor la aceea$i ord...

La Ministerul Economiei Nationale (inclusiv Subsecretariatul


Aproviziondrii) sunt 9 secretari generali! Printre ei a fost numit acum
un dobitoc, Paul Horia Suciu, fost functionar la Creditul Industrial,

unde a fost incercat pe rand la toate serviciile fard sd poat fi


intrebuintat nicaieri. In cele din urmd, fusese numit bibliotecar! Ce
protectie o fi avand omul acesta? Se spune cd ar fi sustinut de Ica! Cum
a venit la Minister a cerut un automobil $i 1-a obtinut. In prima seard 1a tinut pand la 6 in zori de zi. Soferul a fugit... Pe usa lui a pus o pan-

cartd: Nimeni, nici directorii nu pot intra neanuMaji!" Generalul


Constantin a rupt pancarta... Pe un director, $eful unui mare serviciu, 1a intrebat. Cand poti lucra cu mine? Eu am cloud ore libere, la ora 5 $i

la ora 8 p.m..."
A$ prefera la ora 5", a rdspuns directorul...
Bine, atunci ai sa vii la ora 8!"
Acest zdnatic imbecil e insarcinat cu fixarea preturilor!!!
Se schimbd regimurile, dar tam rdmane tot tara lui Hfibsch!

La Ministerul Economiei functiona ca factotum, prietenul lui


Marinescu, Aurel $tefanescu. Omul avea titlul modest de Consilier
tehnic", dar nimic nu se Ikea fard dansul, $i bineinteles fail $pert. A
furat de a stins pamantul, cu sau fard invoirea lui Marinescu, prietenul
$i ministrul sdu... Se vede ca a aflat $i Antonescu de pungd$iile acestui
nerqinat, caci, spre mirarea tuturor, a fost dat afard de la Minister!

0 ultim ndzbatie a lui Urdareanu. Cateva luni inainte de prdbu$ire,


Urddreanu a chemat la Bucure$ti pe batranul Brosteanu-Urddreanu, din

God, $i i-a spus cd Regele vrea sd vadd toate actele sale de familie".

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

139

Naiv, omul le-a adus la Palat, Urdareanu le-a luat, $i Brosteanu nu lea mai vazut...
Am notat, la vreme, ordinele date in Do lj, prefectului $i primarului
Craiovei, sd stranga de pe unde or $ti actele $i documentele privitoare
la familia Urdareanu". Ce va fi urmarit pe$tele? Voia oare sa fie numit
Print? (Cotoi, Prince de la Paix!) Sau numai cavaler de devotiune al
Ordinului de Malta? Sau poate sa ia chiar locul Regelui Carol, a cdrui
abdicare o prevedea?

Duminia, 22 februarie. Ieri la amiaza, era sa plang de emotie!


Dupa ce fulguise toata dimineata, a iesit in fine soarele, pe care nu-1
mai vazusem de 100 de zile; un miros de primavard s-a ridicat $i am
avut impresia cd ie$im din infernul acestei catastrofale ierni... Si a tinut a$a pand seara. Cu noaptea, a revenit frigul, aseara 3, azi-dimineap 70.. Dar SOARELE se arata din nou $i nadejdea ne umple
sufletul...
Ni-lumple cu gat mai mult cu cat $i $tirile de pe fronturi sunt bune.
Pe frontul rusesc, initiativa atacurilor a trecut de la bol$evici la nemti.
Sovieticii mai incearca s contraatace, dar slab $i cu efective din ce in
ce mai neputincioase. Fortele germane au trecut la atac pe toat linia.

In sectorul Central, cel care a fost mai amenintat de ru$i in cursul


iernii, armata blindata a generalului Model a incercuit un important
grup de forte bol$evice $i dupd 4 saptamani de lupte grele, din cauza
terenului $i a vremii, 1-a nimicit. Au cazut 25-30 000 de morti din
randurile ru$ilor $i in mainile nemtilor 5 000 de prizonieri, 187 de care
de asalt, 615 tunuri, 1 150 de aruncatoare de bombe $i mitraliere...

Si in celelalte sectoare ale frontului german se inregistreazd


succese.

In Atlantic, pe coasta Americii, submarine germane au scufundat


pana acum 80 de vase, cu un volum total de 532 000 tone... Un ultim

atac, dat in portul Port of Spain, in Insula Trinidad din Marea


Caraibilor, a distrus 3 vase britanice, printre care un mare tanc
petrolifer...
In Libia, lupte secundare cu rezultat favorabil germano-italienilor.

In Extremul Orient, japonezii inainteazd in Birmania, pe cloud


directii, spre Rangoon (aproape de care au ajuns) si spre Mandala la
nord. Liniile de comunicatie cu China sunt aproape tdiate. Times,
marele ziar londonez, socote$te cd pierderea Rangoon-ului va fi $i mai
dezastruoas ca a Singapore-lui deoarece va avea drept consecinta
scoaterea din lupta a Chinei din Cing-King.
www.dacoromanica.ro

140

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Ieri dupa-amiaza Cancicov mi-a facut o lunga vizit *i mi-a povestit


negocierile lui cu Antonescu, pentru intrarea in Guvern.
Pe la jumatatea lui decembrie, a fost chemat din strainatate de Mareplul Antonescu in vederea unei colaborari de Guvem. A raspuns, cd
din cauza sanatatii sale1 era in imposibilitate de a se deplasa, cu tot regretul. Dupa ce s-a inapoiat in tard, acum cloud saptamani, s-a dus la Ica'
care i-a spus Ca Mareplul e disperat de anarhia economica in care ne
zbatem *i ca vrea sa facd apel la dansul, pentru o incercare de indreptare.
Cancicov a rdspuns cd era la dispozitie lui Antonescu, dar cd, inainte
de a vorbi cu el vrea sa *tie dacd se bucura de totala lui incredere, cd
fard aceasta incredere totald, el Cancicov nu ar putea face un pas, caci
nu poate primi sa fie un simplu agent de executie, proptit la ordine din
cand in cand, cum se obi*nuie*te cu ceilalti mini*tri (caci ap-zisele
Consilii de Mini*tri n-au alt rost) V insdrcinat s aducd la indeplinire
indrumarile altora. Cu acest sistem cazon", el nu se im-paca *i nu 1ar putea primi. Dacd Mareplul intelege insa altfel, ar fi inutil sali mai
piardd vremea, atat de pretioas, in discutii ce n-ar duce la nimic. Dacd
dimpotriva, Mareplul e de acord cu aceasta conditie prealabila de incredere *i de independent in resorturile economice, el Cancicov e gata
sa discute cu Conducatorul modalitatile unei colaborari rodnice.
Ica. 1-a asigurat pe Cancicov ca Maresalul are toat increderea in el

*i ca vrea sd-i dea toata libertatea pe terenul economic; cd de


altmintreli va raporta cele vorbite intre ei, *i cd Mareplul nu-1 va
convoca decat daca e de acord cu conditiile puse.

Dupd cateva zile, Cancicov a fost convocat de Maresal, dar n-a


putut merge in acea zi, *i nu s-a intalnit cu Antonescu (plecat intre timp
la Predeal) decat dupd cateva zile...
Pe Maresal 1-a gasit mult mai bine de cum il vdzuse ultima data, in
toamnd. L-a gasit calm i senin
M.A. gesturi impulsive si ie*iri violente ca mai-nainte... A intrat in vorbd aratanduli dezamagirea fata de
persoanele de care trebuie sa se serveascd, *i foarte lini*tit a spus: Vad

acum cd nu fostele regimuri sunt vinovate de toate talhdriile *i punga*iile care s-au comis; vina este a oamenilor de care toate regimurile
sunt silite sa se serveasca pe rand, fiindca nu sunt altii; acum fac *i eu
cea mai crudd experienta..."
Mareplul a intrat apoi in discutia conditiilor de colaborare cu Cancicov *i 1-a asigurat c intelege sa-i dea toata independenta *i toata au1 Cancicov plecase in noiembrie sa se caute. Mi-a povestit si toate mizeriile prin
care a trecut, cu rinichii, cu ochii, cu amigdalele. Suferd si acum de ganglioanele cervicale. A slabit. Ca infAtisare generala mi-a prut foarte sl5bit si nu mi-a pldcut...

www.dacoromanica.ro

141

INSEMNAR1 ZILVICE, 1941-1944

toritatea in resorturile economice, avand cea mai deplina incredere in


el... Fa-mi un plan; ia cate Ministere vrei d-ta, sau pune pe cine vrei
in fruntea lor; fa un plan de coordonare
iti dau mand libera *i te voi
sustine cu toata autoritatea mea..."
Cancicov a pus indat urmtoarele conditii:
1) Nici un decret, sau decret-lege sa nu fie promulgat in domeniul
resorturilor economice Med' aprobarea lui (Cancicov). Antonescu a
consimtit.
2) Nici un decret, sau decret-lege sa nu fie promulgat de resorturile
Apardrii Nationale, Inzestrarii sau Intemelor, lard aprobarea lui (Cancicov). El nu yea sa se repete cu dansul ce s-a intamplat cu Coti Stoicescu, promulgandu-se drecrete care interesau in primul rand Ministcrul Justitiei, fard semndtura titularului acestui Departament. Antonescu a aprobat, fard greutate.

3) In ziva inscdundrii lui (Cancicov) sa se abroge decretul din


ianuarie, faurit de Ministerul Inzestrrii (decretul faimos cu Indrumtorii", nesemnat de Coti Stoicescu, dar promulgat totu*i). Cancicov

cerea aceastd abrogare ca un semn ca s-a schimbat conceptia


Guvernului asupra garantarii dreptului de proprietate *i a libertatii
muncii. Antonescu a aprobat i acest punct...

4) Cancicov a cerut un ragaz ca sa medieze cu conducatorii


Ministerelor Economiei *i cu Banca Nationala. situatia. Dat fiind
ocultismul regimului care nu comunicei nimic din ce face si din ce se
face (a spus-o i Mareplul n-a cracnit...), el nu *tie cum stau lucrunle,
ni ce stadiu se afld problemele de rezolvat *1 ce masuri au mai pus la
cale minitrii *i conducatorii institutiilor responsabile... SI cum .rea sa
aibd toate lamuririle necesare, toate,i cele mai secrete, cere ca Mare*alul s dea ordin celor vizati sa stea de a, orbai cu dinsul, Cancicov...

Mareplul a primit *i aceastd conditie *I a proms s dea ordmele


cerute. Si le-a dat...
Cancicov se and in faza acestor cercetan. Dasi!m;: ce le a tennina,
peste 8-10 zile, va face propunerile sale Marelalluhn_ El vrea sa aiba
directivele in Ministerele Economiei Fmantelor, Azricultunii, Comunicatiilor, Muncii *i la Banca Nationall Nu *tie inca daci s a lua sau
nu un portofoliu, daca va cere sub un tdu oarecare sa who ;:e supravegherea acestor departamente, sau daca va ---1 21 come aaatie .
dat-o stahle ecocomnce de
Fiindca mi-a cerut *i parerea mea,
azi nu se pot indrepta daca produoia ,munca traffspontunie i moneda
(schimburile valutare) nu sunt in aceeal4 nm.5llmii A prumn Mmusitend
.1

c a flame
Economiei fard controlul celorlalte resorttain crtatindmixce
la un faliment sigur. Cancicov a fost inciattait c MUM de aczea4B plircirc
www.dacoromanica.ro

142

CONSTANTIN ARGETOIANU

cu dnsul (era el mai mult de aceeai pArere cu mine, cAci eu, aceste
idei le-am expus de mult Inca de pe vremea lui Carol...) i mi-a spus
ca indatd ce va fi concretizat propunerile sale, va veni s mi le supund
i mie. I-am multumit i 1-am felicitat de intrarea sa in Guvern...
Coane Costicd mi-a replicat el nu tiu dacd ma voi intelege,
am gustat din painea asta; cu Marealul merge greu, le tie toate, se amestecd in toate i are maniere care nu-mi convin..."
Am inteles ca omul vrea sd se &eased iar in treabd, dar cAli rezervd o portita de scApare...

La sfarit i-am mai recomandat sd se inteleagA i cu nemtii, caci


dacd nemtii ii vor pune bete in roate, nu va ajunge la nimic...
A fost de acord cu mine.

Colonelul Orezeanu, directorul general al CAilor Ferate, a fost


inaintat general

cuprins in ultima promotie.

S-a hotArAt cA nu vom mai putea cumpAra ghete i pingelui pe cele

vechi decat cu bon"

i prin urmare cu pert... Le vom suferi pe


toate, numai rzboiul sd se termine cu bine...
Dejunat ieri cu Ghit Crutescu, fostul nostru ministru la Budapesta,
care mi-a vorbit despre noul ales Horthy i despre familia lui. Familia
Horthy e originarA de la Baia Mare, e o familie de nobleta obscurd i
se intituleald Horthy de Nagy-Bania. Batranul, Regentul, vorbeVe romAneVe, dar nu ne poate suferi. Fiul sAu, Stefan e mai amabil fata de
noi, dar e un zevzec care se tine dupd fete i petreceri. S-a casAtorit cu o
contes Edelsheim, de familie foarte bund inrudit cu Odescalchi
ie
foarte frumoas. CAnd a plecat Legatia britanicA din Budapesta, Stefan
Horthy a insotit impreund cu nevasta-sa pe englezi la garA... Mai tArziu a
explicat cd a fost sa inspecteze, in calitatea sa de Prezident" al M. A.V.ului, vagoanele cu care pleca Legatia, sA vadd daca totul e in ordi-ne. Dar

n-a putut explica de ce nevasta-sa a dus flori damelor engleze. Nemtii


i-au notat pe cartea lor neagrd... Horthy mai are un fiu, care s-a incurcat
cu o dansatoare ovreicd, i e un derbedeu. Ca s scape de el, tatA-sAu 1-a
numit ministru la Buenos Aires, unde e i acum. Ne ur4te i acesta, i.-i
petrece vremea in Argentina fAcAnd propaganda contra RomAniei...
Stefan Horthy are 37-38 de ani. Regentul a mai avut o fat care a
murit paralizata i Crutescu crede ca mai are una, calugarita...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

143

Luni, 23 februarie. Dupd ce ne-a surds o clipd, sdmbdtd, prirndvara


a fugit $i s-a ascuns iardsi. De ieri-dimineata termometrul nu s-a mai
urcat peste 5, cerul e posomordt $i e intuneric ca in noiembrie. In
Oltenia a nins din nou $i mult, noaptea de sdmbdtd spre duminicd. Aci
in Bucure$ti, zdpada std sa pice $i m-ar rnira dacd n-ar incepe iar sd
ningd pada diseard. Totu$i un qor progres: ieri la ora 7 dimineata erau
8, azi la aceeqi ord nurnai 5.
Alaltdieri $i ieri, anglofilii no$tri vorbeau discret de o mare bdtdlie

navald in curs in Oceanul Pacific, $i fard sdli dea gdndul pe fatd,


privirea lor era plind de comptimire pentru japonezi...

Afldm azi, prin comunicate a o serioasd contraofensivd navald


anglo-americano-neerlandezd (flota din Indiile Neerlandeze) a fost
incercatd in regiunea Insulelor Marshall, dar a fost zddrnicia de
aviatia japonezd care a avariat cdteva vase inamice $i a silit pe celelalte
sd se irnpr4tie. In strmtoarea Lombok (Insulele Sondei), cloud cruci$dtoare japoneze au distrus cloud cruciOtoare britanice $i au avariat un
al treilea. Japonezii au ocupat insula Banka (175 000 locuitori) ldngd

Sumatra $i au debarcat in insula Timor (jumdtate portughezd $i


jumdtate neerlandezd), ocupatd acum cfitdva vreme de un contingent
britanic. Comunicatiile dintre Sumatra $i Jawa au fost intrerupe.

Un cornunicat special al Marelui Cartier german face bilantul


sfar$itului campaniei de iarnd pe frontul de rdsdrit. Scopul urmdrit de
ru$i, sfardmarea frontului german a quat complect, cu toate atacurile
inver$unate date $i cu necrutarea de oameni $i de material. Liniile de
aphare fixate de Comandamentul german ies intacte din iamd $i nurnai
de la 1 ianuarie la 20 februarie, bol$e-vicii au pierdut: 56 806 prizo-

nieri (pentru numdrul rnortilor tre-buie autat un multiplu al acestei


cifre), 960 care blindate, 1 780 de tunuri, 1 189 de avioane (fata de 127
avioane germane distruse), 8 vehicule de tot felul, 59 locomotive $i 43
trenuri...
Pe sectorul Central al frontului, incercuirea anuntatd prin comunicatul de sdmbdt s-a terminat prin nimicirea trupelor sovietice inchise
in pungd. Mai multe atacuri consecutive date de bol$evici in regiunea
Leningradului, au fost respinse cu mari pierderi pentru ru$i.
De$i Harkov-ul a fost dat de mai multe ori de Radio Londra ca recucerit de ru$i, marele centru industrial al Ucrainei orientale n-a incetat
un minut sa fie sub ocupatia germand
$i refacut $i reorganizat si-a
reluat aspectul sdu de viatd norrnald.

www.dacoromanica.ro

144

CONSTANTIN ARGETOIANU

Arabia Saudit a rupt, sub presiunea britanicd, raporturile sale cu


Italia. Reprezentantii Italiei au prsit Djeddah
iar Guvernul de la
Roma protesteazd impotriva acestei noi siluiri de voint impotriva unui
Stat in neputintd de a rezista i a se apdra. De ce nu 1-au aparat italienii?

Zvonuri, zvonuri...
S-a spus cd Salazar ar fi intervenit confidential la Sevilla pe langd
Guvernul Franco, in vederea unei pdci de compromis. Partos, ministrul
Portugaliei care a primit o comunicare oficiald privitoare la intrevederea de la Sevilla, dezminte categoric acest zvon. Acum ii face drum
altul: Salazar ar fi fost trimis sd cumpere pe Franco, in vederea unei debarcdri anglo-americane!! Anglo-americanii ar fi urmat s debarce la San
Sebastian. Spaniolii ar fi opus o vagd forma' de rezistenta i doritul al
doilea front european ar fi fost creat! Am notat aceste divagatii, numai
ca sa insemnez pnd unde a ajuns surexcitarea imaginatiei omenesti...

William Temple, arhiepiscopul York-ului, a fost numit arhiepiscop


al Canterbury-ului. Din Primatul Angliei, a devenit Primatul intregii"
Anglii
o promotiune normald. Lang, fostul arhiepiscop al Canterbeury-ului a demisionat acum cdtva timp, dupd ce s-a acoperit de
rusine prin exaltarea bolsevismului, pe care 1-a binecuvAntat.

0 msurd bund: s-a reglementat cu incepere de la 25 februarie circulatia pe cAile ferate. S-au suspendat biletele de cdltorie gratuit sau

cu plat redusd, si afard de unele categorii oficiale, nu se vor mai


admite aldtori dee& pe bazd de autorizatie si autorizatiile nu vor fi

date decat in cazurile de necesitate dove-ditd. Prin reducerea


numrului trenurilor de persoane, reducere impusd prin sporirea
trenurilor militare si de materiale, ald-toriile pe calea ferat au ajuns
sa fie un supliciu pentru cdFator si un dezastru pentru materialul rulant,
prdat de sdlbatici.

Ieri la orele 10 a.m. a avut loc adunarea generald a Bdncii Nationale. Universul apdrut la ora 7 dimineala, tot ieri, a publicat darea
de seamd si cuvntarea lui Ottulescu cu aplauze prelungite" si ovatii
cdlduroase", la diverse pasaje!!! Ce caraghioslac! A fost o adunare de
onanisti, darea de seamd a fost o peltea de o banalitate scfirboas. Din

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

discursul lui Ottulescu


vorbe, vorbe, vorbe
aldurosul apel la unire, de la sffirsit...

145

de retinut numai

Un prieten a facut o vizit lui Cancicov la domiciliul sat' din Grand


Hotel. Pe masa lui de lucru numai 2 fotografii: a Maresalului Antonescu, cu o dedicatie de prietenie (recent, din 1942)
si alt a
blondei... doanme Berea!
Furios, cd 1-au pus si pe el sa pldteascd sergentii care-1 pdzesc,
Cancicov a scris o scrisoare piperafd prefectului de Politie. Si eu imi
pldtesc sergentii si nu mai scriu la nimeni...

Herseni, fostul asistent al lui Gusti la Serviciul Social" de nista


memorie, legionar convins si cumsecade de pe vremea lui Corneliu
Zelea Codreanu, a spus lui Ralea ca Sima a fost sincer cnd a venit s
ne scape la Politie in ziva de 27 noiembrie; cd nu era amestecat in
omorurile de la Jilava
dar ca nu putea rezista lui Grozea si comunistilor din partid. A addugat: Dupd 23 ianuarie, dacd regimul ar
mai fi durat, Sima ar fi fost i el ucis de Grozeal..." Herseni isi face
iluzii. Sima a fost un oportunist care juca pe cloud tablouri, si toate
actele de terorism svdrsite de regimul legionar, au fost sdvarsite cu
invoirea lui. Asa de sincer" a vrut sd ne scape la Politie, in ziva de 27
noiembrie, 'Inc& ne-a indemnat s'a pleam imediat in straindtate, ca s
ne omoare bandele lui la Timisoara sau la Jimbolia!
Pflaumer, consilierul tehnic german pentru legislatie, a facut destinuiri la un pahar de yin, colegilor sdi romni de la Consiliul Legislativ:
Germania a pregdtit o armatd noud de 5 milioane de oameni, inzestratd
cu arme noi de cel mai perfectionat model. Aceast armat va sfarsi"
razboiul cu Rusia in cursul verii; nemtii vor ataca numai la Sud spre
Caucaz, la Centru si la Nord nu vor mai inainta, reuntand la Moscova

si la Leningrad

si fara sa mai impingd dincolo de Harkov (zice

Pflaumer...). Jumdtate din Guvernul turcesc a fost cumprat: turcii vor


opune o ward rezistenta pro forma" si nemtii vor trece prin Anatolia
spre Irak, spre Iran, si vor inainta pfin in Indii... In Germania nu se mai

construiesc decat aeroplane si submarine (?), in mas, in vederea


impiedicdrii unei debarcdri anglo-americane in Europa.... Restul annamentului se construieste in Italia, in Belgia, in Franta etc. Dar nu se va
ajunge nici la o campanie in Indii, nici la o debarcare a anglo-ameri-

www.dacoromanica.ro

146

CONSTANTIN ARGETOIANU

canilor in Europa, fiindca in cursul anului 1942 se va incheia o pace


de compromis...
Am impresia cd bietul Pflaumer a vorbit mai mult sub sugestia paharului" decdt sub a informatiilor confidentiale primite din tara lui...

Ieri dupd-amiazd, Adunarea Generald anuald a Jockey-Clubului, pe


care am prezidat-o. Toate s-au petrecut in lini5te pdra la un incident
provocat de Mihai Sturdza care a cerut eliminarea lui Radu Irimescu,
care, prin trecerea lui la cetatenia Statelor Unite, in plin rdzboi, a comis
un act de trddare". Am sustinut a statutele noastre nu ne permit o excludere decdt pe baza unei propuneri semnate de 20 de membri 5i afi5atd in Cerc, 10 zile inainte de ziva Adundrii. Am adaugat cd am cerut
lmuriri Ministerului de Exteme (1dmuriri pe care nu le-am primit Inca) asupra situatiei lui Irimescu, care find ofiter de rezervd urmeazd,
dacd e cazul, sa fie sanctionat intdi de forurile competente ale Armatei.

Cdci nu se 5tie dacd nu cumva omul a trecut dincolo de baricadd cu


invoirea stapdnirii (aceasta n-am spus-o dar am gandit-o) ca sd ne serveascd intr-o anumitd ipotezd... Chestiunea se mai complied 5i prin situatia noasted fatd de Statele Unite: noi le-am declarat rdzboi, dar ele
au rdspuns oficial cli nu se considerci in razboi cu noi. Cu acest prilej
si-au bdtut, ce e drept, joc de noi, cdci au motivat rdspunsul lor pe faptul cd un general iresponsabil, intr-o lard ocupatli de inamic, nu poate declara rdzboi"... Oricum, chestiunea Irimescu nu e a5a simpld 5i am
cerut Adundrii amAnarea ei, pdnd la mai ample informatii"... Sturdza a
protestat, dar Adunarea a primit propunerea mea.
Nu numai cu Irimescu, dar 5i cu Urddreanu 5i cu Radu Florescu livom avea buclucuri...
mas la Londra

Marti, 24 februarie. Termometrul se mentine intre 3 5i 4 grade de


frig, zi 5i noapte. Vine martie 5i zapada e neclintitd, pretutindeni. Pare
e soarele inceara azi sd rzbeased... SA' ii ajute Dumnezeu!
Guvernul englez a suferit o noud remaniere, o noud alunecare spre
stdnga... Rolul lui Cripps bol5evicul e in cre5tere 5i incepe sd urnbreascd pe al lui Churchill, aproape falit in opinia publicd. La Berlin se
socote5te cd Cripps e un nou Kerenski, menit sd grabeasca dezagregarea regimului capitalist britanic... Mini5trii antibol5evici au fost eliminati in cap cu Margesson, ministrul de Rdzboi in locul cdruia a fost nu-

www.dacoromanica.ro

INSEMN4121 ZILNICE, 1942-1944

147

mit James Grigg, pana aci secretar general al aceluiasi departament.


Au fost scosi si lord Reith, si lord Moyne, si Greenwood si Brabazon.
In locul lor au fost numiti filo-bolsevici sau oameni in afard de preocuparile politice, ca James Grigg.
Foile germane subliniazd cd e a 13-a crizd politica, in Anglia, de la
inceputul
Domnul von Cripps a si tinut ca ministru o cuvantare la Liverpool, in care a declarat c Sovietele lupta pentru Anglia, si cd Anglia va trebui, in viitor, sa le fie recunoscatoare... Adica
s dea Europa pe mana lor! Noroc Ca probabil nu vor putea...
Cu prilejul celei de a 24-a aniversari a creatiei Armatei Rosii, Stalin
a tinut o cuvantare in Piata Rosie, la Moscova. A preamarit meritele si
puterea acestei armate, a exagerat succesele ei in cursul iernii si a in-

demnat pe toti la exterminarea germanilor... Cu tot acest indemn, a


afirmat cd prizonierii germani erau bine tratati in Rusia...
In ce priveste lauddroseniile lui Stalin, cifrele publicate de Comandamentul german sunt un raspuns lmurit. S sperarn cd ofensiva germand din primvara va pune toate lucrurile la punct. Cat despre pri-onierii germani i aliati din Rusia, vai de mama bor. Asa bine cum o duc
ei, urez banditilor bolsevici...

Mussolini a publicat un articol in Piccolo, prin care vesteste c cei


ce vorbesc de pace sunt tradatorii neamului bor. Cu bolsevicii si aliatii
lor, nu poate fi vorba de pace, ci de exterminare...
Faptul ca Duce le a scris i semnat un asemenea articol, dovedeste Ca
italienii sunt copti pentru pace! De altmintreli o spun toti cei ce yin din
Italia...

Cu privire la rdzboiul nostru cu State le Unite, de subliniat ca decla-

ratia de rdzboi n-a fost supusa Congresului (pe motivele deja notate
ieri). In rdspunsul pe care ni 1-au dat, State le Unite ne-au facut vind c

am trecut Nistrul, scuzand totusi actiunea noastra pentru recucerirea


Basarabiei, care e rotncineasca. 0 mrturisire pretioas, pentru viitor.
Doctorul Lupu, fostul ministru, e gray bolnav. A cazut acum cateva
zile, pe and un maseur ii tortura muschii, gafaind i nemaiputand respira. Basil Teodorescu, trimis de Maresalul Antonescu, a diagnosticat

www.dacoromanica.ro

148

CONSTANTIN ARGETOIANU

un edem al plamanilor determinat de o miocardie evoluatd... Lupu a fost


pus la pat cu un regim de repaus absolut i 400 grame pe zi, lichide *i
solide impreund... Board fara leac. A abuzat omul de toate si la varsta lui
de 66 de ani, ii da zor cu gimnastica, cu masajele, cu mancarea necumpatata... Fata lui congestionata, indica de mult o afectiune cardiaca...

Consiliul Superior Sanitar a fost reorganizat si numarul membrilor


sdi sporit la 50. Ziarele publica azi noile numiri. Medicii batrani si experimentati au fost lasati la o parte. Cu siguranta Ca nu vor merge lucrurile mai bine...

Miercuri, 25 februarie. De catava vreme rusii anunta succese mari


pe frontul lor, , de altmintreli fait" sa precizeze nimic. 0 singurd afirmatie numerica: ca au ajuns la 160 km de Riga. Germanii pretind insa ca
frontul e la 450 kilometri de Riga
cum se vede, o mica diferent.
Pare ca aceste tiri optimiste sovietice au de scop sa remonteze masele
bolevice pentru campania de primavara si sa consoleze pe englezi de
nenorocirile lor. Nemtii recunosc ca rusii atacd cu inversunare i MCA..
crutare de oameni si material, asa de pilda in ultimele zile in regiunea
Donetului si la Nord, dar afirma cd sunt pretutindeni respinsi, iar cand

izbutesc sa patninda in liniile lor, sunt nimiciti a doua zi. Pare ca


adevrul sa fie de partea nemtilor, caci altfel, Hitler si comunicatele
germane n-ar fi atat de hotarat afirmativi in ce priveste izbanda gerrnand,
iar de partea cealalta, Churchill, Roosevelt si pr-sa anglo-americand ar
vorbi de succese" nu de rezistenta", cum o fac...

La 24 februarie s-au implinit 20 de ani de la intemeierea Partidului

National-Socialist German. De obicei, Hitler petrecea aceasta zi


impreund cu tovarii de lupt i rostea un discurs politic, in sala cea
mare a lui Hofbranhaus, la Mnchen. Anul acesta, retinut la Marele
Cartier de ocupatiile si preocuparile comandamentului ski efectiv, a

trimis prietenilor sal un mesaj". Printre altele, mai importante sunt


urmatoarele declaratii:
Ca campania de iarna pe care contau ru*ii ca sa sfarme cerbicia germana, a dar grq si cd victoria germand pe frontul de rasdrit e asigurata;

Ca toata vina rdzboiului o poarta ovreii care trebuie exterminati,


(aceasta recrudescenta de antisemitism e ciudatd, si dovedeste cd mai
sunt si pete negre pe orizontul nazist...);

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

149

Ca situatia din 1942 nu se poate compara pentru Germania cu


cea din 1918, si cd cei care conteazd pe prabusirea vointei germane se
insald (o speram $i noi, dar de ce s o spui? E totusi ceva putred in
Danemarca?).

Roosevelt si Churchill au vorbit din nou. Cel dintai de la coltul


sobei", cel din urma in Camera Comunelor.
Roosevelt a recunoscut cd Anglia si America au suferit mari pierderi, desi uncle au fost exagerate, ca de pilda cele americane de la Port
Harbour; cd razboiul va fi lung si ca japonezii vor mai putea castiga

teren, dar ca ofensiva e tot in mainile anglo-saxonilor (!!) care vor


inregistra victoria finald.

Churchill a facut o dare de seamd a razboiului naval, pe toate


mrile. Anglia a suferit si sufera mari pierderi. Convoaiele ce trebuiesc
at:oat-ate cer mari sacrificii, mai ales in ce priveste submarinele, supuse

la o munca titanica. Si flota engleza a pricinuit mari pierderi


inamicului, mai ales japonezilor. La Singapore, a trimis 9 convoaie cu
40 mii de oameni, dar convoaiele au sosit prea tarziu... Despre cele
intamplate acolo, despre capitulare, n-a primit Inca amanunte...
Despre rusi, nici Roosevelt, nici Churchill nu spun mai mult decat cd le
admira puterea de rezistenta si cd le vor trimite toate ajutoarele ce se va
putea...

Sir Douglas Haking, seful Partidului Conservator Englez si-a dat demisia. Nu se stie pentru ce, dar se crede c n-a vrut sa-si ia raspunderea

alunecarii Guvernului spre stanga si cd n-a aprobat ultimele remanieri... In locul sau a fost desemnat majorul Thoma Budall. Asa 'Inc&
si Partidul Conservator si Partidul Laburist au acum in fruntea lor ate
un mgeur" (Attlee si Budall)!

La Ankara a explodat o bomba, pe Bulevardul Kemal, in centrul orasului. 0 ducea undeva un om care o tinea in brate invelit intro stofa... Omul a fost facut puzderii, asa Inc& nu se stie eine era. Din sens

opus, veneau pe jos Papen, d-na Papen si fiica lor. Cum erau Inca la o
distant destul de mare, n-au fost atinsi de schije, dar explozia i-a trantit la pamant... Accident, sau atentat impotriva lui Papen. Nu se stie in-

cl.. Ambasadorul Germaniei a primit toate regretele si scuzele


oficiale.

www.dacoromanica.ro

150

CONSTANTIN ARGETOIANU

Comisia Permanent a Pactului Tripartit s-a intrunit la Berlin. Au


luat parte Ribbentrop si ambasadorii Italiei si Japoniei. Din partea
noastrd, a celor mici, nimeni. Noi suntem buni pentru front, dar nu pentru sfat...

Prime le bombardamente pe coasta Pacificului a Americii: vreo 20


de bombe ar fi cdzut pe un oras din California... Telegramele nu dau
insa alte amanunte, asa incat stirea pare dubioasd...
Stefan Zweig s-a sinucis impreund cu sotia sa, la Buenos Aires... Lam cunoscut la Viena, nu prea mult, dar indestul ca sd ii aprecize inteligenta. Ca om, era foarte placut si n-avea nimic semit...,A scris cdteva
earti bune; era unul din cei mai buni scriitori germani. Inca o victimd
a antisemitismului pAtimas al lui Hitler...

Bova Scoppa s-a inapoiat din Italia, thr Ciano... SA sperdm cd s-a
renuntat la aceast neplcutd vizit!

Un comunicat publicd numele unei serii de functionari de la Institutul National al Cooperatiei, care au fost dati in judecat pentru hotii.
Maresalul Antonescu, aflAnd cele intAmplate, a hotArAt ca pAnd la judecatd sa fie trimisi la lagr si supusi la muncA grea...
Se furd, se furd pretutindeni, mai ru ca niciodatd...

Una dintr-o mie: dupd ce moara din Herdan a fost preluat de Stat
ca bun evreiesc, au fost numiti s o administreze doi ardeleni. D-na
Antonescu auzind ca sunt acolo mai multe frigorifere disponibile, s-a dus
sa le vadA, ca s le intrebuinteze pentru Ajutorul de IarnA". Ce a gsit
acolo a inspdimntat-o! Moara intr-un hal de murdrie si de derapanare

de nedescris, desi fusese predata de Herdan in perfectd stare. Frigoriferele demontate si piesele componente in mare parte vAndute... Indignatd, d-na Antonescu a povestit Maresalului ce a vazut; o anchet a fost
ordonat si cei doi ardeleni au fost inchisi si dati in judecatd...

Joi, 26 februarie. Pare cd a luat-o in fine spre primvarA: ieri am


avut o zi placuta, cu soare si nici noaptea termometrul nu s-a cobork
sub zero. Zapada se topeste si pe strAzi curg siroaiele...

www.dacoromanica.ro

INSEMNAN ZILNICE, 1942-1944

151

Dupd chiar mdrturisirea nemtilor, rusii s-au aruncat intr-o ofensiv


disperat pe tot frontul. Divizii de cavalerie Inca nebasgate in foc (se
vorbeste de vreo 35) si trogloditi siberieni, asa de obisnuiti cu frigul
incat manuiesc armele fard mnusi pe un frig de 35 de grade, s-au
ndpustit mai ales asupra sectoarelor Donetului si lacului Ilmen. La
Donet, dupd ce au dat inapoi, nemtii ajutati de romani si de unguri (!)
au izbutit sd restabileascd situatia, dar la lacul Ilmen pare cd rusii au
inregistrat un serios succes. Radio Londra exultd si anunta cd Armata
(?) a XVI-a germand a fost incercuita si cd nemtii au 12 000 de morti...
N-o fi tocmai asa, dar ceva trebuie sa fie, caci Comunicatul german de
ieri e mut asupra operatiunilor din regiunea lacului Ilmen. Comunicatul

e mut, dar ce e drept, in schimb, telegramele agentiilor berlineze


vorbesc de 387 atacuri sovietice respinse la sud-est de lacul Ilmen si
de 14 000 morti la rusi...
In cazul cel mai ru, admitand ca rusii spun aproximativ adevrul
succesul lor n-ar fi mai mult deck un fapt divers
o ultim
sfortare la prabusirea iernii, inainte ca ciocanul german sd se abat asupra nicovalei bolsevice...
S-a precizat: bombardamentul de pe coasta americana a Pacificului a avut loc la San Diego, cea mai importanta bazd navald americana de pe acea coasta. Mai multe submarine japoneze au ptruns printre liniile de
aparare ale portului si au bombardat instalatiile navale, M.A. s poat fi im-

piedicate... Japonezii ar avea submarine care pot tine marea pe o cale de


10 000 de mile marine (18 000 de kilometri), adica mai mult deck trebuie de la insula Wake (baza navald cucerit de la americani) pand la coasta Californiei si inapoi... ftdmane de vazut dacd a fost o simpl demonstratie
din partea japonezilor, sau inceputul unor atacuri sistematice...

0 istorioara de necrezut:
Se povesteau inaintea fetitei ministrului Japoniei in Bucuresti, ispravile japonezilor in Extremul Orient si oaspetii ministrului se mirau de
minunile de curaj sal/at-site de soldatii Mikado-ului. Fetita, in varst de
vreo 7 ani, asculta, si deodatd: Vreti sd stiti cum fac japonezii minuni?
Sa v art eu...", si s-a urcat pe o masa si de acolo s-a aruncat cu capul

in jos pe parchet... Si-a tdiat pielea capului si si-a zdrelit teasta! Un


medic chemat a vrut sa o anestezieze ca sa-i debrideze rana: fetita a
refuzat si a suportat interventia chirurgicala Mil s cracneascd...
Faptul e de necrezut, dar 1-a povestit Stelzer, consilierul Legatiei
germane, care a asistat la toad reprezentatia...
0 mentalitate pe care noi, europenii, nu o vom pricepe niciodatd...

www.dacoromanica.ro

152

CONSTANTIN ARGETOIANU

Am avut ieri dimineata cloud vizite neasteptate: pe rand au venit la


mine legionarul Dumitrescu-Zapada si Pamfil Seicaru...
Am vazut pe Dumitrescu-Zapadd o data, in octombrie 1940, la o $edinta de Consiliu a Societatii Banloc, pe care o prezidam, iar el fusese
numit comisar de romfinizare"... Imi paruse atunci un Mat simpatic
$i deschis si-mi spunea bine de el $i Prager... Neasteptatul meu oaspe

a inceput sd-mi povesteasca mizeriile pe care el $i un numar de legionari devotati memoriei si traditiilor lui Zelea Codreanu (Preotul
Dumitrescu-Borsa, Ciorogariu $i altii) au avut sa le indure din partea
lui Sima si a tovardsilor acestuia, comunistii... Douasprezece zile au
stat inchisi in casa Lupeascai si in fiecare zi au fost pu$i in fata revolverelor ca sa se supund... In cele din urtna, prin interventia Legatiei
germane au fost pusi in libertate... Omul injura pe Sima, de-1 spurca.
Niciodatd, spunea el, adevcirata Mixare Legionard nu a fost terorista
si niciodata Codreanu nu s-ar fi gandit s ucidd pe conducatorii fostului

regim. Zapada se declara si azi legionar, dar e pentru invierea unei


mi$cari curate, fard nici o legaturd cu derbedeii $i cu bestiile comuniste... Se plange de Antonescu care nu vrea sd priceapa starea de spirit
a celor ce gandesc ca el $i ii las sa moara de foame. Stia tot ce facusem eu pentm legionari si s-a ardtat indignat de procedurile bandei lui
Sima fat de mine... In cele din urma mi-a cerut o recomandatie pentru
Steaua Romand" sa-i liand marfa, caci deschisese o pravalie pentru
comertul produselor petrolifere...

Pe unde ne prezentam, suntem dati afard, ca fosti legionari...


Suntem osanditi s murim de foame..."
De!

Seicaru mi-a povestit din calatoria lui in Franta, Spania $i Portugalia. Despre Spania nu mi-a spus mult. Franco e un dobitoc; se vede
cd 1-a primit prost! Salazar nu 1-a impresionat; e un admirabil gospodar, un excelent administrator, un mare cunoscator al problemelor interne
dar pe taramul international e nul. Nu 1-a impresionat Salazar,
dar in schimb 1-a impresionat adanc, Ptain. Mareplul de 85 de ani se
prezint ca un tanar de 60 de ani, sprinten si viu la gesturi si la vorbd.
Pe Seicaru 1-a intrebat numidecat dacd doreste victoria germanilor

intrebare la care ar fi primit pe loc urmatorul rdspuns: Da, doresc

Ah,
victoria germanilor, ca sa fie prizonierii propriilor victorii!..."
a replicat Maresalul, c'est interessant, asseyez-vous dome!". Si s-au
pus pe vorbd... Seicaru si-a explicat raspunsul lui: dupd ce nemtii vor
fi stpani $i pe Rusia, nu se vor mai putea intinde ca acum peste restul
Europei, cdci n-au oameni destui ca s facd politie tuturor tarilor... De
vazut! Ptain ar fi spus cd cu englezii, Franta nu va mai colabora
www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

niciodata (?)

153

dar ca nu e grabita sa se inregimenteze in Europa Noug

a lui Hitler... Quand ils serout a l'Oural, nous ferous une paix d'galit...". Am impresia ca asta e politica lui Ptain, dar imi este greu s
cred cd a mdrturisit-o lui Seicaru. La plecare, Maresalul a spus lui Seicaru: Felicitez de ma part la Marechal Antonesco pur les succs militaires que j'ai vus et pur sa sagesse politique que j'espre"... S nu o fi
inventat si pe asta Seicaru? Tiganul e convins ca mergem la o pace de
compromis. Ultima carte a Angliei e Stalin. 0 data jucat si asta, nu-i
mai rmane nimic...
A plecat de la Vichy cu convingerea cci Franla va fi marea profitoare a rzboiului!
E interesant cd si Dumitrescu-Zapada si Seicaru mi s-au aratat mari
germanofobi. E cu atat mai interesant cu cat legionarii au fost cei mai
infocati germanofili, iar Seicaru a fost ani de zile sampionul" aliantei
cu Germania... Dar iata ca germanii si-au ridict maim protectoare de
deasupra legionarilor, iar Curentul lui Seicaru se zbate greu si nemtii
nu 1-au poftit la impartirea ghelirurilor...
Si unul si altul puneau, natural, schimbarea lor la fata, pe seama
sentimentului national: Ardealul, ungurii si, mai sus de toate, atitudinea provocatoare a lui Killinger si cuvantarile lui si amestecul lui in
treburile noastre interne...
Seicaru a mers pand acolo cu fobia lui cea noud, incat mi-a sustinut
cd nemtii se bat prost si cd la Feodosia am salvat noi, romanii, situatia:
ofiterii germani au fugit, unii beti, scapati de la chefuri in izmene si cdmase... SA' nu exagerdm.

Atentatul de la Ankara preocupd cercurile politice. Nu incape acum


indoiala cd a fost indreptat impotriva lui Papen. Unii pretind ca a fost
inscenat de nemti ca sa aibd un pretext de ultimatum la adresa Turciei
altii zic ca 1-au pus la cale englezii ca sa tulbure apele intre turci si
nemti... Poate cd apropiatul viitor ne va lmuri...

Bujoiu imi povesteste cd Cancicov a trimis Maresalului Antonescu

cloud telegrame explicative", din strainatate, ca sa scuze absenta


lui. Aceste telegrame n-au sosit niciodata Maresalului. Maresalul a
facut o anchet si a constatat ea telegramele sosisera dar fuseserd dosite de Ica'. Scend violenta cu acesta... La sfarsit, Maresalul a spus lui
Cancicov s vind sa-i vorbeasca direct si sa" nu mai comunice cu el
prin zisul Ica.

www.dacoromanica.ro

154

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ieri se spunea cd intelegerea dintre Mare*al *i Cancicov e desavar*it *i cd Cancicov va fi numit ministru zilele acestea, azi sau maine.
Dar dacd ii pune bete in roate Ica, vom mai putea a*tepta...
Teri, la cinematograf, am vazut in desfa*urarea Jurnalului de actualitati", pe Ica tinandu-*i discursul in fata micilor meseria*i. Omul gesticula *i se stramba in fata auditoriului sau, ca o maimuld excitata, dar
nu se auzea nimic, caci filmul era mut... Ceva mai ingrozitor decat mimica acestui degenerat nu se poate inchipui...

Mi se spune cd Nichifor Crainic atins de septicemie e pe moarte,


intr-un sanatoriu... Ar fi fost impartd*it ieri. E ciudat, Dumnezeu nu
ocrote*te pe cei care mi-au facut ru...
George Assan a lunecat ieri pe stradd *i si-a rupt piciorul in trei
locuri... lama a dracului...
Vineri, 27 februarie. Marele Cartier General a dat o dezmintire formala cu privire la incercuirea Armatei a XVI-a, de ate ru*i in regiunea lacului Ilmen. Ru*ii la randul lor au repetat *tirea data, and *i numele generalilor incercuiti: generalul Busch, comandantul Armatei
Brockdorf (sau a*a ceva) *i Hansen comandanti de grupe mai reduse. Printrun comunicat special, Comandamentul german dezminte *i faptul acesta,

afirmand cd zi*ii generali

*it

corpurile lor n-au fost niciodat

incercuiti...

Generalul Tatranu, sub*eful Marelui Stat Major, cu care am


dejunat ieri la Dombrovski
*i care trebuie sd cunoasca exact
situatia, mi-a explicat cum stau lucrurile. Forte sovietice s-au strecurat,
destul de numeroase, prin golurile lasate de nemti, dincolo de front, in
partea de sud a lacului Ilmen. Frontul german nu s-a clintit *i tine pe

linia lui, iar lupte se dau in dosul frontului! Ru*ii pretind cd au


incercuit aceste trupe care tin frontul, iar nemtii pretind la randul lor ca
au incercuit pe cele bol*evice care s-au aventurat inapoia frontului...
Tataranu crede cd nemtii vor nimici formatiunile ruse*ti prost conduse
*i prost instruite. Ru*ii dau ndvala, dar de obicei dan*ii platesc spezele
neprevederilor! Ma, la Centru, spre Smolensk a patruns o mare masa

de cavalerie (Ttranu vorbea de 30 de divizii!!) din care nu va mai


scapa nici un om! La Sud, pe Donet, ru*ii facuserd o pungd in spre noi
care ne-a ingrijorat chiar un moment, *i ameninta siguranta Crimeii *i

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

155

a Niprului inferior. Dar acolo lucrurile au fost repuse in ordine i


situatia a fost restabilita. Tatdranu spune ca nemtii au mncat cateva
batai, fiindca au lasat frontul in paza unei perdele de trupe prea subfirt
(care acum se intarqte din nou), dar ea aceste batai sunt folositoare,
sa mai sangereze i ei", (Amicul Tataranu recunoate valoarea nemtilor, dar nu ii iubeste) sa vadd cum e. Armata rusa actuala e de calitate
mult inferioara celei de asta-vard. 0 dovadd: o brigada romnd a mentinut toata iarna frontul impotriva a 3 divizii bolevice... Material de
razboi au inca mult, dar nu tiu sa se serveasca de el. Un avion german
pune 6 avioane rusqti pe fuga i o escadrila intreaga nu e in stare s lupte
cu unul sau cloud avioane germane. Nerntii le doboard ca pe ciori: in
zece zile de la 14 la 24 februrie au doborat 403 avioane i n-au pierdut
deck 28... Tataranu n-are nici o grijd de frontul rusesc: cum va veni

primvara, nemfii vor incepe o ofensivci ceireia rusii nu vor putea


rezista. Pand atunci fluctuatiile imensului front n-au nicio importantd...
Toate eke mi le-a spus Tataranu rn-au reconfortat mult. De ce nu se
spun in gura mare?
Buletinele ruseti de victorie par a fi menite s incurajeze mai ales moralul aliatilor lui Stalin. Totui, nici Cripps care a debutat in Camera Comunelor cu un discurs mai mult pesimist, nici Alexander, primul lord al Amiralitatii care a expus i el in Camera Comunelor situatia razboiului naval, n-

au facut caz de aa-zisele succese" rusesti caci nici nu le-au pomenit...

Attlee, ministrul laburist, a anuntat in Camera Comunelor ca


chinezii din Ciung-King au oferit colaborarea lor contra japonezilor in
Birmania, colaborare care a fost primit cu recunotinta i c trupele
lui Ciang-Kai-Shek au i luat contact cu inamicul. E o loviturd grea
pentru japonezi, fiindca vor fi luati in Birmania intre cloud focuri, cat
timp linia de comunicatie dintre Calcutta i China (situata mai la vest
i rnai la nord de linia Rangoon
China) nu va fi taiatd...

In afard de Birmania, efortul principal al japonezilor e indreptat


acurn impotriva insulelor Jawa i Sumatra. Sumatra e aproape cucerita,
in curand va fi i Jawa.
Japonezii anunta ca ar fi torpilat la nord-est de Noua Guinee, vasul
purtator de avioane american Yorktown", de 19 000 tone...

Dupd ate se spune, ungurii nu vor trimite pe front mai mult dee&
120-150 de mii de oameni i acgtia in cea mai mare parte recrutati
printre rornanii din Ardeal...

www.dacoromanica.ro

156

CONSTANTIN ARGETOIANU

Veturia Curva a reintrat in gratiile lui Antonescu, si primul ei act a


fost sa impace (pe jumdtate) pe Gigurtu cu Maresalul...
Circuld din nou tot felul de zvonuri. Se zice CA Killinger va fi reche-

mat si cd in locul lui va veni von Schulemburg, care a mai fost la noi
inainte de a fi numit ambasador la Moscova. E greu de crezut CA din
ambasador sd-1 facd iar ministru
pentru noi ar fi insd bine, caci ne
cunoaste si este un om foarte cumsecade. Dupa. un mitocan, ar veni
iardsi un gentlemen, cAci un bAddran ca Killinger n-au trimis niciodatd
p5nd acum germani la noi. Ne vom consola insa dacd va rAm5ne si
Killinger: e sperietoarea Verzilor!
Se mai zice cd ministrii nostri la Berlin (Bossy), la Madrid (Niki
Dumitrescu) si la Budapesta (Filotti) vor fi rechemati, cAci n-au prea
reusit nici unul in posturile lor... La Berlin se vorbeste sd fie trimis...
Petrovici!!! Apoi, Asta va reusi desigur!
Aflu cam tArziu cd dl Petrovici (mon con-Philosophe!) a fost demisionar acum 4-5 sAptdmni. Intr-o sedintd a Consiliului de Ministri,
Maresalul Antonescu enervat de o prostie a unuia dintre cei prezenti,
s-a pus sd urle la toti: Ce? VA credeti ministri? Nu sunteti ministri,
numai domnul profesor Antonescu (!!) e ministru, ceilalti sunteti toti
simpli functionari!" Petrovici s-a simtit jignit in amorul sdu propriu de
con-filosof"... Si si-a dat demisia! Care a fost natural refuzatd 5i confilosoful" n-a mai insistat!
In legAtura cu vizita pe care mi-a facut-o Dumitrescu-ZApadd, mi se
spune cd legionarii din vechea gardd a lui Codreanu cautd sd facd legAturi cu toti cei ce ar putea sd mai ocupe in viitor un loc de conducere,
ca sA se strecoare si pe lAngd dnsii... SA md socoteascd si pe mine ca
un om de viitor? Sdracii! Dar ce sd rnd mir, caci asa ma socote,Fte i
Neubacher (!!!) dupd Cate mi-a raportat cineva care a auzit-o din gura
lui!

Mi se mai spune cd s-ar fi constituit si un grup de legionari anglofili" (devin si legionarii oportunisti si mizeazd pe toate tablourile). Printre

acestia ar fi si d-rul Cantacuzion (,yigeon", fiul lui Papanel), actualmente in fruntea cenzurii filmelor. In aceastd calitate a lAsat sd treacA
in filmul Tosca, care ruleazd la Capitol, urmAtoarea apostron a unuia
din personaje: Malta va ramne totdeauna a englezilor!" De Cate ori
vin aceste cuvinte, publicul izbucneVe in aplauze! Publicul e publicul,
adicd rAzvrAtit 5i cam prost!

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 Z1LNICE, 1942-1944

157

Atentatul contra lui Papen, de la Ankara, continua sa fie viu comentat in presa axista. In Turcia, ancheta se face cu toate aparentele severitatii. La Constantinopol au fost arestati mai multi englezi, invinovatiti ca ar fi
raspandit manifeste contra Germaniei... Firele complotului rman ins
ascunse.
Un comunicat ne informeazd cd un Consiliu de Mini$tri a fost tinut alaltaieri in vederea orgaizarii muncilor agricole de primavard. S-au hotarat ca de obicei, masuri ce vor ramane pe hartie... Fintescu a fost insdrcinat cu elaborarea unui proiect de lege pentru simplificarea formalitatilor acordrii de credite, iar Drago$, sub pretext de romanizare (?),
cu coordonarea activitatii diferitelor noastre institutii de credit...

Un alt comunicat ne aduce la cuno$tinta ca dl Ica Antonescu a acordat 5 400 de audiente de la 1 februarie 1941 la 1 februarie 1942
$i

dupd ce ne enumera multiplele categorii de munca in care d-sa i$i


istove$te puterile, ne informeazd Ca dl vicepre$edinte al Consiliului nu
va mai acorda audiente in tot cursul lunii martie, d-sa fiind ocupat cu
organizarea Statului!!!
Si nu suntem la teatru, la operet!

De la intrarea Americii in razboi, rdzboiul naval a luat un aspect


nou. Incetul cu incetul, submarinele germane si-au facut aparitia $i pe
coastele Americii la Atlantic, $i in Marea Caraibilor, amenintnd nu
numai transporturile din America in Europa, dar $i cele indrumate din
Atlantic in Pacific prin Canalul de Panama. In special, transporturile
de petrol din Venezuela ($i din rafindriile de pe insulele vecine) sunt

periclitate. Pe de alt parte, intrarea Japoniei in rdzboi a scos din


domeniul suprematiei anglo-americane traficul din Pacificul asiaticoaustralian $i din Oceanul Indiilor. In asemenea conditii flotele engleza
$i americana trebuie sali impra$tie unitatile pe toata suprafata globului, ca sali ocroteasca convoaiele, caci nu se mai poate naviga nicaieri decat in formatie de convoi pzit
$i Puterile anglo-saxone nu
mai pot conta pe mase de atac care sa caute batalii navale $i sa incerce
distrugerea flotelor inamice. E o stare de inferioritate pe care a marturisit-o insa$i primul-lord al Amiralitatii, Alexander, in fata Camerei
Comunelor. Principala arm a Angliei impotriva Germaniei, blocada,
s-a intors acum impotriva ei inse$i...

www.dacoromanica.ro

158

CONSTANTIN ARGETOIANU

Formidabilul efort pe care Germania il face pe toate marile (cu ajutorul aliatilor sai) i formidabilul efort pe care-1 va face pe uscat, pe
toate fronturile, indata ce iarna se va sfari, incurajeaza pe nemti sa
creada cd vor termina rdzboiul in cursul anului 1942... In aceasta socoteala Germania nu tine insa seama de nervii britanici i de imensele
rezerve materiale anglo-saxone... Razboiul va mai tine ani indelungati,
pana se vor prabui toti beligerantii...
Invingatoare va iqi prostimea i tare mi-e fried, comunismul. Nu
am deck o singurd dorinta: sa mor inainte!

Siimb litli, 28 februarie. In Crimeea, bolevicii au atacat puternic


dinspre Kerci i au cautat in acelai timp sa iasa din Sevastopol. Tmpele germane i romane au zdrnicit ambele incercari i au pricinuit
mari pierderi ruilor, zice comunicatul fara s precizeze... La est de
Harkov, nemtii au dat un contraatac i au respins pe sovietici, ocupand
pozitiile lor: o compensatie pentru inaintarea ruilor mai la nord, unde,
cu prilejul navalei date de cele 30 divizii de cavalerie au ocupat Staraia
Ruskaia... De ar veni primvara mai repede!
0 misiune militara croat i alta slovacd vor tine conferinte cu Statul nostru Major saptdmana viitoare... E un raspuns la conferinta militali care a avut loc la Sofia i in care, zice-se, ungurii i bulgarii ar fi

pus la cale o incercuire a Romaniei... Caraghiosul de Ica a spus lui


Costandache, cd conferinta militard de la Bucure0 va avea o importanta de ordin mondial"!!! Dacd in Croatia i in Slovacia std ndejdea
noastr, apoi slaba ndejde!

Litvinov, noul ambasador sovietic la Washington si-a tinut primul


discurs de propaganda in Statele Unite. Onorabilul a declarat c primavara aceasta este decisiva pentru razboi, caci se va stabili cine e menit sa piara i cine sa traiasca... Frontul germano-rus find principalul
dupa dansul
urmeaza ca toti aliatii sa faca acolo
front de razboi
cel mai mare efort i sa dea tot concursul Rusiei!... P4e murgule!
Atentatul contra lui Papen continua sa fie comentat de o parte i de
alta a baricadei, cu vivacitate. Anglo-saxonii pretind cd atentatul a fost
inscenat de nemti, ca sa pescuiasca in apd tulbure
iar presa Axei

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

159

injurd pe cea engleza si cea americana si, incantata de reactia turcilor,


se bucura de pe acum de rezultatele pe care le va da ancheta in curs...

La Riom, procesul tapilor ispasitori se desfasoara cu un interes


marginit. A fost luat interogatoriul lui Daladier: nimic nou sau prea
interesant...

Guvernul Reichului a publicat Noua ordine agrard" hotarata


pentru teritoriile ocupate din est adica din Rusia.
Se reintroduce proprietatea individuald, fiecare gospodar primind

pmant de muncd. Pentru punerea in valoare a imenselor teritorii


provenind din latifundiile fostilor mari proprietari si din ale Statului, se
mentine munca in comun obligatorie dare remunerata printr-o parte a
productiei suprimandu-se robia colhozurilor... Mijloacele tehnice de
munca sunt puse la dispozitia agricultorilor care se vor folosi de tractoare si de tot felul de unelte, ce vor fi puse la dispozitia lor in cantitate
suficienta...
E probabil c vom aplica si noi in Transnistria programul german
dar notia nu ni se spune nimic!

Podul caii ferate peste Nistru, de la Tighina, a fost terminat si pus


in circulatie. Un Wagon-lit" a inceput sa cricule regulat intre Bucuresti si Odessa...
Regina Elena a asistat ieri la o sedinta a Consiliului de Patronaj, si
a prezidat-o. DI Ica n-a pierdut ocazia unui lung si peltelos discurs, care a plictisit pe toti cei prezenti.
Azi, parastas de 6 luni, in amintirea lui Alecu Riosanu... Cum trece
vremea. Cine ar fi crezit, dupd evenimentele din noiembrie 1940, cd eu
voi asista la parastasul lui!!

Fost aseard la concertul Crucii Rosii", la Ateneu, sa ascult pe


Lipatti, pe care nu-1 auzisem niciodata. E un formidabil pianist...
Am regretat intotdeauna c nu vazusem, nici auzisem, pe contele Zichy, faimosul pianist ciung. Nu-mi inchipuiam cum se poate canta la pian

www.dacoromanica.ro

160

CONSTANTIN ARGETOIANU

cu o singura
Curiozitatea mea a fost satisfkuta aseard: Lipatti a
cantat o Sonata scris de el numai pentru mana stangd. Impresia e ciudata; multumita virtuozitatii executantului, inchizand ochii, am avut senzatia
Ca lucra cu amandoud mainile. Dar vorba lui Enescu, care era alaturi de mi-

ne in loja: de ce sa te serve5ti numai de o mand cand ai cloud la dispozitie?"

A cantat din gurd 5i d-ra Valentina Cretoiu, de la Opera. Voce


simpatico...

Duminicli, I martie. Au inceput inundatiile dar... in Bulgaria. La


noi, termomentrul se mentine in jurul lui zero grade 5i topirea se face
incet 5i in bune conditii. Ma mir dar o sa ne vin 5i inundatiile and
se va topi zdpada la munte...
De pe front, ve5ti lini5titoare. Bol5evicii vor sa mai profite de ultimele
saptamani de iarnd 5i dau navald, cu tot ce au. Dar ce n-au putut face in
lungi luni de ger, nu vor putea realiza acum. Pe tot frontul sunt respin5i cu
pierderi grele pentru ei. In Crimeea au fost zilele acestea lupte inver5unate, dar ru5ii n-au putut elibera pozitiile noastre. Intr-o singura zi, alalticri, inamicul a pierdut 75 de tancuri 5i peste 250 de automobile.
Pe coasta Frantei, a abordat un stol de para5uti5ti englezi: o patrula
germana i-a pus pe fuga spre mare, unde s-au imbarcat 5i s-au intors
acas. E prima incercare a para5uti5tilor britanici pe coasta francezd...
Anul trecut au mai incercat englezii sa debarce cu umbrelele in sudul
Italiei, dar expedintia lor s-a sfar5it in ridicol, ca 5i de asta-datd...

Ziarele engleze confirma rnirea generalului Wavell, atins de o


schija in avion. Rana n-ar fi grava...
Japonezii inainteazd pretutindeni. Ve5ti despre ocuparea Rangoonului nu au sosit Inca.

Tdiatari":
Taiatari" in limba japonezd vrea sa zica sacrificiul corpului".
E metoda prin care omul-torpild, pe sub apa sare in aer, atacd obiectivul inamic... Ziarele japoneze dau pe fata acest nemaipomenit fel de a
lupta 5i se mandresc, cu drept cuvant, cu eroicele acte de taiatari",
care au inlesnit japonezilor ultimele lor succese. Pare cd vasul portavion american Yorktown" a fost torpilat printr-un taiatarist... Cu asemenea oameni, anglo-americanii vor avea de furca...

www.dacoromanica.ro

INSEMNAIU ZILNICE, 1942-1944

161

Teri i alaltdieri a fost un adevrat run" asupra pravaliilor din


Bucureti. Au fost chiar batai, lumea se gramadea la toate uile din
Lipscani i care mai de care voia sd pund maim pe ceva. Cucoanele tipau, lqinau i plateau... ca sa capete ciorapi, pantofi, panza i toate
maruntiurile necesare casei. Micarea a fost provocata prin reglementarea vanzrii ghetelor i pantofilor bon"
caw o pereche pe an.
Aceeai restrictie i la pingeluirea tlpilor... Lumea se teme s nu se reglementeze tot
i cumpard in nqtire. Se imbogatesc negustorii! Ap
se intampld in vreme de razboi...

S-a infiintat Camera juridicii internationalci romibta ", in cadrul


Organizatiei generale cu acelai scop ce-si are sediul la Berlin. Scopul
acestei noi institutii este s ajute:
1) Progresul evolutiv (?) al Dreptului in cadrul nevoilor vietii moderne, i
2) Dezvoltarea colabordrii profesionale i de specialitate pe plan international.
$i adaug eu:
3) Sci bo4evizeze startle noastre de drept...
Preedinte, a fost nautral ales dl Ica Antonescu. D. d. Fintescu, Mircea Djuvara i Al. Otetelipnu, vicepreedinti, Gh. Leon, Mihai Eliescu
i D. Gerota, membrii
iar d. d. Capatand (de la Casatie) i Valimdrescu cenzori...

Cu prilejul edintei inaugurale, dl Ica a stercorat, bineintelesc, un


nou discurs, i chiar cloud. Bineinteles de asernenea cd nu le-am citit, cu
tot alaiul cu care au fost reproduse aceste cloud capodopere, in ziare...

Guvernul a hotdrat prelungirea fortata a tuturor contractelor de inchiriere. Un decret-lege special va reglernenta materia, probabil excluzand pe evrei de la beneficiul legii...

Luni, 2 martie. Baba' uratd, cer posomorat. In faptul zilei s-a ldsat
cu fulguiald de zdpada. Moind, + 30
De pe fronturi, tiri bune. Pe cel rusesc, lupte inverunate, dar locale, cu efective relativ reduse. Bolevicii fac eforturi disperate pentru

a obtine rezultate ceva mai apreciabile in al doisprezecelea ceas al


www.dacoromanica.ro

162

CONSTANTIN ARGETOIANU

dar sunt pretutindeni respin*i cu mari pierderi pentru ei... La


Kerci, nemtii au profitat de marea Inca inghetatd, au atacat prin surprindere in 27 spre 28 februarie *i au distrus 66 de tancuri; 4 000 de
ru*i au limas pe teren
spune Comunicatul german de ieri... Lupte
inver*unate *i pe sectoarele din Centm *i de la Nord ale frontului. Sovieticii respin*i pretutindeni, spune acela*i comunicat...
Japonezii au debarcat in insula Jawa, in 3 puncte, *i inainteazd
o
marturisesc telegramele engleze*ti. 0 mare batdlie navala a avut loc in
apele Insulei Jawa. Japonezii o numesc batlia de la Batavia", in comunicatul lor *i o considerd ca o mare izband. Cu cloud zile inainte a
avut loc o alta intalnire intre cele cloud flote, in regiunea Soerabaja.
iernii

Japonezii pretind cd au distrus in aceste cloud lupte un mare nun* de vase inamice (vorbesc de 6 cruci*dtoare, de mai multe distrugatoare) *i ca au
avariat serios 'Inca alte cateva
dar nu dau numarul vaselor lor pierdute...
Un atac american pentru recucerirea insulei Wake, in Pacific, a dat
gre*.

Cripps a vorbit la o intrunire a asociatiei Tineretul anglo-sovietic"


(bine a ajuns Anglia!) *i a spus cd la incheierea pacii, *i mai ales dupa
incheierea pacii, tinerii englezi, chinezi fi rufi, vor avea cuveintul lor
de spusIn
Poate ca pericolul comunist s deschidd ochii englezilor cuminti *i
sd ii facd s priceapd cd numai o pace cat de repede mai poate salva
Europa *i lumea de bol*evism.

La Paris, sala Wagram, s-a deschis o expozitie anti-bol*evicd sub


firma Le bolchivisme contre l'Europe". Ar fi fost mai bine sa o deschidd inainte de chemarea lui Blum *i a Frontului Popular la putere...

Maniu continua s pertracteze" cu toat lumea, pared am fi acum


zece ani, pared nu s-ar fi intamplat toate ate s-au intamplat. El una
*tie: politica, politica proasta de intrigarii *i de precupetiri, ca sei ajungd la putere, ca *i cand ar mai fi o Putere" de cucerit. Pertracteaza cu
ai lui, cu Dinu Bratianu, cu legionarii, cu comuni*tii...
Zile le trecute, a chemat pe [Iosif] Jumanca, agitatorul ardelean socialist-democrat *i 1-a sfatuit s se impace cu comuni*tii!!! Jumanca ia rdspuns, cum era de a*teptat, ca intre comunism *i socialism era o
prapastie peste care nu se poate arunca un pod...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

163

D1 Prezident Maniu prepard pe Caranfil pentru viitoarea sa guvernare,


in locul lui Madgearu, ca mare economist... Bietul Maniu 5i bietul Caranfil!

N-am citit ultimele discursuri ale lui Icd, dar Ralea irni citeald urmdtoarele cloud perle: Rdscruci de vifore"... 5i Lacrdmi de fiere care
curg prin pleoapele natiei indurerate"!!!
Istrate Micescu ar fi spus: N-am5tiut pada' aeurn unde sd clasez pe Jean
Teha5 Florescu, ca orator. De cand am auzit pe Icd, 5tiu: printre clasici!"

Logicd:

Regimul care pune pe ovrei sd curete zdpada, 5i ii impu5cd


creazd o catedrd inutild la Facultatea de Litere din Bucure5ti, pentru
[Tudor] Vianu, conferentiar evreu la zisa facultate...
Misiunea militard slovaed a sosit (cea croatd Inca nu) 5i se face in
jurul ei un bataj" nemaipomenti. Coroand la Soldatul Necunoseut, cu
poze in jurnale, banchete, discursuri, decorare de ofiteri romdni cu Ordinul slovac (!) 5i cdte 5i mai Cate_ Trei coloane in ziarele de azi-dimineatd, de5i toate reduse ca format la 4 pagini, din lipsa hdrtiei! Eveniment epocal 5i mondial!! Pentru a compensa efectul acestui mare
evenirnent, Filov bulgarul a trdntit o telegramd lui Mussolini, cu prilejul aniversdrii adeziunii Bulgariei la Pactul Tripartit
telegramd prin
care identified viitorul tarii sale cu al Italiei! Sd nu fie intr-un ceas rdu!
Culisele regimului:
La o 5edinta a Consiliului de Mini5tri, sectia economicd, generalul Sto-

enescu, ministrul de Finante, expunea" vederile sale, and, un hohot


de rds i-a inchis gura... Mare5alul a intrebat rdstit: Cine a rds?" Tdcere
Cine a rds?" a repetat Mare5alul 5i mai rdstit... Tdcere mai departe... 0 voce timidd s-a ridicat in fine: Eu!" Era Grigore Popescu, secretar general la Economia Nationald... De ce ai rds?"
1-a intrebat
vagmistrul.
Am rds fiindcd argumentele d-lui ministru de Finante
in-au fdcut sd rdd..."Antonescu s-a inseninat (nu poate suferi pe Stoenescu).

Vezi d-le ministru, vezi efectul fanteziilor d-tale asupra oamenilor


competenti 1 ..." Si de atunci 1-a luat Mareplul la dragoste, pe Grigore Po1 Grigore Popescu nu e competent, dar nu e prost. $i de altmintreli rsul lui nu fusese provocat de ministrul de Finante, ci de o gluma pe care i-o susurase vecinul sal...

www.dacoromanica.ro

164

CONSTANTIN ARGETOIANU

pescu de la Lugoj, $i i-a cerut pdrerea personald, dupd fiecare propunere a cdte unui ministru. L-a luat Mareplul la dragoste, dar Ica' 1-a
luat la ochi, caci se teme si de concurenta umbrei lui in increderea Sefului. la a sfatuit" pe zisul Popescu sa nu mai vind la Consilii, $i zisul
s-a supus. Dar la prima $edinta, la prima propunere, Mare$alul a intrebat: Ce pgrere are dl Grigore Popescu?" Dar dl Grigore Popescu nefi ind prezent, n-a manifestat nici o pArere... Furios, Mare$alul a trimis
dupd el. Explicatii... Capul lui Ica"!

Pe lnga tragedia rdzboiului, dramele ovreilor trec aproape nebagate in seamA, $i totu$i ce cumplite sunt! Acum cteva luni,
800 de ovrei au plecat de la Constanta pe vasul Struma" (sub pavilion panamez!) $i au pornit in lume. Dar s-au oprit la Constantinopol.
Turcii n-au voit sd-i lase sd debarce... S plece mai departe? Unde?

Si prin Mediterana erau $i submarinele nemte$ti... Luni de zile


bietii oameni au negociat, nr s se poat cobori de pe vapor. Somati s pat-Leased apele turce$ti, in cele din urmd ovreii au pornit inapoi spre Constanta, dar la ie$irea din Bosfor, la 3 kilometri de Capul
Yeni-Burun, au scufundat vasul $i pe bdrci dinainte pregdtite s-au salvat pe coast...

Ce vor face autoritdtile turce$ti fat de ace$ti naufragiati"? Vai


de ei!

Nemtii, metodici, nu uit nimic. De cdnd au ocupat Grecia,


au reinceput sdpaurile arheologice. La Olimpia au descoperit o
sum de statui, intre altele un cap de Ganimed, in pamint ars,
de toat frumusetea... Muzeul de antichitati din Berlin se va imbogdti...

Tilim sub regimul celei mai crunte cenzuri. Bine. Dar atunci,
pe langa ponoasele

nenumdrate

ale lipsei de libertati, sa avem

cel putin $i foloasele unui control al foilor publice. Niciodatii


n-a aprut o asemenea puzderie de foi inutile $i clsgun5toare. Fiecare escroc scoate o gazetd. Uneori se pun mai multi impreund.
Telefonul zbArnfiie toat ziva si oamenii cu chitante bat la u$d. Lumea ingrozit de tot ce s-a intdmplat si se mai poate intampla, plAte$te.

De obicei fituicile sunt puse sub oblduirea cdte unui colonel sau
general in rezervd, escroc $i el sau simplu naiv, dupd cazuri. E o
neomenie...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

165

Cele mai patentate canalij din trecutul noastru apropiat


$i citez
printre cei mai notorii: d-rul 1 Rdulescu, cu Porunca Vremii, Ion San
Giorgiu cu C'hemarea Vremii, Al. Cusin cu Gazeta Comerfului sunt

lasate Ali facd mendrele $i sa se intituleze luminatorii opiniunei


publice". Porsena, a cdrui muiere a supt" o casa cu 5 etaje lui socrumeu Boambd, batran vitios, ne face morald $i ce s mai vorbesc de
altii...
De ce $i-o fi batand a$a joc Antonescu, de noi si de el?

Marti, 3 martie. implinesc 71 de ani... Ma simt Inca tandr (!!) $i


dacd Dumnezeu imi mai da zile, in stare sd mai fac ceva
cel putin
sd mai mazgalesc hartie! De fapt, nu implinesc 71 de ani deck peste

13 zile, cdci sunt nascut in 3 martie stil vechi. Si reformatorii


Calendarului au vrut sa-mi scurteze viata! Voi cere proniei cere$ti o
amanare de cloud saptarnani!

De pe frontul rusesc, comunicatele $i depesele vestesc lupte grele...

Bol$evicii arunca la atac tot ce mai au, in nadejde sa destrame


pregatirile ofensivei germane de primvara. Comandamentul german
afirma insa ca ru$ii sunt respin$i pretutindeni, cu mari pierderi, la
Kerci, pe Donet, la sud de lacul Ilmen... La Leningrad, para$uti$ii
germani, in actiune de 6 saptamani, ar fi facut minuni, ar fi distrus
stabilimente, ar fi cucerit cazarme, ar fi distrus linii de comunicatii,
tancuri, nenumarate (a$a zice comunicatul), tunuri $i ar fi facut $i peste
3 000 de prizonieri...
Aviatia germand a fost si ea foarte activd pe frontul din rasdrit; la
Voronej, mare centru industrial, mai multe fabrici au fost incendiate,
printre ele una de cauciuc sintetic...
In Extremul Orient, japonezii inainteaza repede in Insula Jawa.
Jawa e centrul vital al acelei lumi insulare atat de bogata in materii prime. Cu o intindere de 132 000 km patrati, hrdne$te 46 milioane locuitori; e cel mai populat colt de parnant, cu 350 locuitori pe kilometrul
ptrat, pe alocuri chiar cu peste 700...

Pare ea bataliile navale de la Soerabaja $i Batavia au fost intradevar mari victorii pentru japonezi. Au fost distruse
se confirmd
5 cruci$atoare $i 6 distrugatoare rapide inamice, iar 4 cruci$atoare au
fost scoase din lupta, find gray avariate. Japonezii au mai scufundat la

www.dacoromanica.ro

166

CONSTANTIN ARGETOIANU

nord de insula Kragan un cruci$Etor englez de clasa K $i cloud contratorpiloare neidentificate. Japonezii n-ar fi pierdut in aceste intalniri de-

cat un distrugator... Flota anglo-americano-olandeza din Extremul


Orient a fost astfel nimicita $i nimic nu mai std in calea transporturilor
de trupe japoneze spre Jawa $i de la o insula la alta... La Rangoon, luptele continua, dar ora$ul n-a fost Inca ocupat...

Batajul" cu slovacii continua. Si ziarele de azi sunt pline de ispra$i ieri.


vile lor. Banchete, vizite, discursuri
Informatia cu telegrama lui Filov adresata lui Mussolinii, tendentios prezentat ieri, e pusd azi la punct. Regele Boris a telegrafiat $i RIhrerului $i Regelui Victor Emmanuel. Textul telegramelor, ca $i itspunsul celor doi suverani" e reprodus in extenso, in toate foile noastre, la loc de onoare. Probabil dupa cuvenita interventie... Telegrama adresat de Boris lui Hitler e poate $i mai calduroas ca cea adresata
tatd-socrului
in tot cazul mai umilit"... Joaca $mecherii pe toate
tablourile. Pe ale Axei, cel putin...
Generalul Stoenescu poate ca nu e un mare financiar, dar e in tot cazul un mare gospodar. Dupd excelenta cantina $i dupd consumul" pe
care 1-a organizat in vechiul Minister de Finante, pentru functionarii departarnentului sau, a mai inaugurat ieri, in acela$i local, $i un dispensar medical model. Douasprezece incdperi au fost puse la dispozitia noului servi-

ciu care cuprinde cabinete de consultatie pentru toate specialitatile.


Opt paturi sunt la dispozitia bolnavilor ce cer o scurta internare. In
fruntea serviciului a fost numit doctorul Marius Teodorescu, de la [spitalul] Brancovenesc, $i 12 medici asigurd buna functionare a cabinetelor de consultatii... Medicamentele sunt furnizate de dispensar.

0 foarte frumoas initiativa, incununata de succes. Dar toate Departamentele n-au fondurile Ministerului de Finante la indemand...

Miercuri, 4 martie. Ieri, inceput de primavard

azi ninge din

nou... Dar termometrul inseamna + 30 . Gibouls de Mars"...

Pe front, luptele continua pretutindeni in acela$i ritm. Pe frontul


rusesc, atacuri sovietice disperate, in sectorul de Sud $i in Crimeea mai
ales. Bolvvicii i$i dau seama ca ofensiva germana din primavard se va

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1941-1944

167

indrepta in primul rand spre Caucaz si vor sa-si asigure puncte de aparare mai inaintate pe drumul Tiflis-ului. Toate atacurile lor au fost insa
respinse de gennani, care le-au pricinuit mari pierderi.
In Extremul Orient, japonezii au incercuit Rangoon-ul si inainteaza
repede in Jawa, ocupand pe rand localitatile mai importante ale insulei.
Agentia Reuters (engleza) anunt ca deoarece trupele britanice din Insulinde au fost despartite de cele din Birmania, prin cucerirea peninsulei
malaeze, generalul Wave 11 si-a mutat comandamentul in Indii, lasand comanda trupelor din Indiile Neerlandeze, generalului olandez Porteen...

Japonezii au identificat, pe nume, vasele engleze, australiene si


neerlandeze distruse in btaliile de la Soerabaya si Batavia.
La Berlin se manifesta mare entuziasm fata de succesele de pe toate
fronturile si se comenteazd adevratul text al Ordinului de Zi pe care
Stalin 1-a dat ostirii cu prilejul aniversdrii crearii Armatei Rosii text
care fusese tendentios comentat de presa si de agentiile anglo-saxone.
Dupd acestea, ordinul de zi Stalin s-ar fi infatisat ca o voluminoasa dare de seamd a succeselor sovietice din cursul iemii
pe cand in realitate, fata de textul oficial, acum in posesia Comandamentului german,
se constata cd documentul nu e dee& un strigt de ajutor la adresa Alia-

tilor: Pentru Uniunea Sovietelor, ceea ce primeazd este dacd ea va


putea sa trimita pe front munitii de ajuns, armamente si rezerve. De
acest factor depinde rezultatul final al fazboiului, iar nu de avantaje
tactice trecatoare...".
Nu putin contribuie la increderea Berlinului, rezultatul fazboiului
naval in Atlantic si Mediterand. Nemtii sunt convinsi ca submarinele

lor distrug lunar un tonaj de vase cu mult superior posibilitatilor de


constructie americane si engleze. Ziarele germane subliniazd cd, dupd
statisticile americane, nu s-ar fi construit de la februarie la noiembrie
[1941], in State le Unite, decat 600 000 de tone , adica cam cat scufun(l submarinele nemtesti intr-o singurd lund... Oricat s-ar fi mdrit sau s-

ar mai mari ritmul constructiilor anglo-americane, deficitul flotelor


ambelor tari va creste continuu, sporind astfel pand la constrangere lipsurile Angliei in materii prime si in alimente...
Poate Ca socotelile nemtilor sa fie gresite, dar ele intretin moralul
poporului, care n-a fost niciodata mai increzator in victorie ca acum.

Se vorbeste in cercurile noastre militare de rebeliunea a cloud


regimente unguresti, in drum spre front... Stirea e confirmata si de cercurile germane si italiene...

www.dacoromanica.ro

168

CONSTANTIN ARGETOIANU

Moartea Ducelui de Aosta, in captivitate britanica, induioseazd opinia publica. Printul s-a purtat frumos in razboiul din Abisinia. N-avea
deck 44 de ani... Telegramele nu lmuresc cauza decesului, dar poate
sa fie tuberculoza; cand a fost numit in fruntea coloniei etiopiene s-a
spus cd fusese trimis la Adis Abeba fiindca era slab de piept $i ca clima
de acolo i-ar fi fost prielnica...
Si sotia sa, Principesa de Franta e tuberculoasa... S-a povestit chiar ea
Duce le abia astepta disparitia ei ca s legitimeze alte legaturi, despre care
am notat ceva in aceste Insemndri", si asupra cdrora nu voi reveni azi...

Mareplul Antonescu a prezidat ieri un Consiliu de Ministri cornplectat cu reprezentantii autoritatilor competente, Consiliu in care s-au
decis masuri severe pentru disciplinarea tineretului". E vorba de starpirea propagandei legionare, care a inceput iar prin $coli...
Elevii $i studentii care vor cauta sd se mai indrepte spre o mi$care ce
nu mai are drept la viatei, vor fi aspru sanctionati; asemenea profesorii
si directorii in scolile in care asemenea curente vor fi reinviate. In fine,
Facultatea de Teologie de la Cernauti a fost amenintata cu inchiderea...
Buruiana proastd nu piere... Nichifor Crainic a scapat de moarte.
Infectia de care suferea s-a localizat finalmente intr-o mastoidit puntlenta... L-au operat, cloud ceasuri
dar 1-au scapat...
Faimosul Stefanescu, ornul de incredere al lui Marinescu la Economia Nationald, despre care s-a zis di a fost dat afarei, ar fi plecat de
voia lui, fiindca ar fi gsit posibilitati mai mari de ca$tig, ca reprezentant al firmei de avioane germane Henkel... Alaturi de nemti, jaful
e asigurat la noi de o cat se poate de linistitoare impunitate...
Oricat ar fi de slugarnica Justitia la noi, pare ca tot mai avem cativa

judecatori. 0 dovedesc sentintele date in afacerile Pro Transilvania"


$i Banca Tarneasca".
Pro Transilvania", asociatie de propaganda a fost intemeiata de
Maniu si de ai lui, pentru indrumarea iredentismului anti-maghiar, dincolo de Carpati. Autorizata de Guvern la orele 16, a fost dizolvat in
aceeasi zi la orele 20! Maniu a facut recurs in justitie $i Curtea a anulat
dizolvarea...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

169

Banca Tardneasca" a fost data in judecata pentru restituirea (!?)


sumelor preluate la portofoliul putred. Ori procedura acestei banci a
fost de o corectitudine exemplard $i multumita sacrificiilor personale
consimtite de Davila, Statul a perceput 22% din creantele sale, pe and
in cazul unei declarari in faliment n-ar fi incasat nici 1%. Comisia Speciald de judecata chemata sa judece, a achitat in unanitnitate (inclusiv
reprezentantul Statului) atat Banca, cat $i pe Davila $i pe PopoviciTa$cd, declarati solidari de Care Comisia de ancheta...
Joi, 5 martie. Ru$ii continua sd dea navald, mai ales la Sevastopol, la
Kerci $i pe Donet, cu acelea$i insuccese
$i nemtii continua sa-i respingd, pricinuindu-le mari pierderi $i macinandu-le efectivele $i materialul...
Eveniment important: dupa $tirile Berlinului, englezii si-ar fi retras aviaOa de pe frontul sovietic $i cu acest prilej presa germana exulta, caci vede
in aceasta hotarare dovadd cd britanicii au lipsd de avioane, cd nu mai au
incredere in ispravile bol$evicilor $i mai ales ca nu $tiu sau nu pot sali tina
fagaduielile... Au abandonat acum pe rqi, cum au abandonat pe greci $i

cum au abandonat recent pe olandezi in insulele Sondei... Toate bune,


dar le raman... nervii!
Japonezii i$i continua drumul in Jawa $i in Birmania.

Bombardarea Parisului de catre englezi a indignat pand $i pe cei


mai infocati anglofili. Germanii dau cu complezent amanuntele bornbardamentului $i nu numai cd nu ascund, dar poate chiar cd exagereaza
numarul victimelor, pe care le evalueaza la peste o mie...
Londra explicas cd Comandamentul englez a fost silit la aceast masurd fiindca uzinele Renault de la Billancourt fabricd tancuri pentru armata germana. Din nenorocire, englezii au ochit fabricile de la Billancourt $i au nimerit manufactura de portelan de la Svres...
Si au comis mai mult dee& o porcarie, au facut o prostie. La Renault,
stricdciuni mari n-au fficut, dar si-au alienat $i ultimele simpatii pe care
le mai aveau in Franta...

Presa franceld se intrece in urlete $i injuraturi la adresa fo$tilor


aliati $i nemtii i$i freaca mainile de multumire...

Doliu mare in Italia, pentru moartea Ducelui de Aosta. Fratele sdu,


Ducele de Spoleto (Regele Croatiei!) a luat titlul de Duce de Aosta.
Regele Victor Emmanuel $i Principele de Piemote s-au dus la Napoli

www.dacoromanica.ro

170

CONSTANTIN ARGETOIANU

sa prezinte condoleantele lor Ducesei Mame. Curtea noastr a luat doliu pentru 6 zile.
Defunctul va fi inmormantat in Abisinia. E al doilea Principe al Casei

Savoia care va odihni in tarana africana; cel dintai a fost Duce le


Abruziilor...

N-am scapat de Ciano, cum s-a sperat un moment. Adio del


passato" ne va sosi pe la sfarsitul lui martie

inceputul lui aprilie. Se

lucreazd deja la programul primirii pederastului. Receptie la


Presedintie, receptie la Externe, receptie la Legatia Italiei
toate cu
mese, bineinteles, si cu discursuri. S-ar fi dorit si o receptie intr-o casa
romaneasca, si cineva s-a &Ida la Mogosoaia. Maresalul, caruia s-a
propus ideea, a sarit ca ars: Niciodata! La Roma m-au intrebat despre
Marta Bibescu $i am rdspuns cd n-am pus-o la zid, fiindca n-am avut
timpul sa ma ocup de ea!"
Daca ar sti Marta!!

La Riom, continua interogatoriile. Guy la Chambre a facut o descriere impresionanta despre starea de anarhie a industriei franceze in
anii care au precedat razboiului. Daca ar fi trebuit sa construim cele 4
800 de avioane cerute de planul aprobat de comandamentul Aviatiei,
ne-ar fi trebuit zece ani!" Pretioasa marturisire!
Slovacii continua sa fie plimbati cu alai si in afara de Bucuresti. Au

fost dusi la Targoviste, la Sinaia, la Predeal, la Brasov. Generalul


Turanek, seful misiunii, conferentiazd cu Statul nostru Major. Croatii
n-au sosit Inca...
Simbol al anarhiei vremurilor: Cel mai infocat wagnerian e un chelner francez, cu serviciul intr-un vagon-restaurant: Roger Commault. In
locuinta sa din Paris, Boulevard des Batignolles a constituit un remar-

cabil muzeu, ce contine amintiri si autografe wagneriene, o colectie


unica de carti publicate asupra operei marelui compozitor, discuri, partituri, fotografii etc. Commault e in corespondenta neintrerupt cu familia Wagner
si pe cand serveste sardele si ridichii calatorilor, Ondul ii zboard spre Walhala si amintirea mortii Isoldei il intristeazd...
Vom trai sa vedem si pe Richard Strauss, chelner... sau sofer!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1941-1944

171

Vineri, 6 martie. De la Breasta mi se telefoncaza ea i-a mai tras o


ninsoare bund, in noaptea de miercuri spre joi... Nu se mai sfar5e5te
iarna asta! Pe aici, la Bucure5ti 5i in irnprejurimi, a fulguit, dar ternperatura s-a mentinut peste zero 5i nametii se topesc...
De pe fronturi, acelea5i 5tiri. Ru5ii atacd mereu, nemtii resping atacurile 5i pretind Ca pricinuiesc mari pagube inamicului...
Japonezii dau urmtoarele cifre cu privire la pierderile suferite de
englezi, la Singapore: 90 000 prizonieri (din care 48 000 englezi), 45
tunuri de fortificatie, 108 tunuri de campanie, 63 tunuri antitanc, 2 530
mitraliere, 56 000 pu5ti 5i 15 000 automobile...

Ocuparea Insulei Jawa progreseazd repede. La Rangoon luptele


continua.

Ziarele franceze 5i germane fac 5i azi, dupd telegramele publicate


de ale noastre, larmd mare in jurul bombardamentului Parisului
recte Boulogne-Billancourt. Dacd englezii au urmarit scopul sa devind
5i mai odio5i francezilor, au reu5it pe deplin. Amuzant este cd foile
nemte5ti descriu cu complezenta oroarea bombardamentului, marilor
stricaciuni suferite 5i enumera sutele de morti 5i de raniti, victime nevinovate ale perfidiei britanice". Din cloud una: sau mint acuma, sau
mint cnd spun ea bombardamentele engleze efectuate asupra ora5elor
germane nu pricinuiesc decat pagube neinsemnate 5i cativa morti... Englezii, la rndul lor, opun jalei de la Billancourt 5i Boulogne
la urma
urmelor cloud suburbii fard importanta artistica 5i politica ale Parisului
bombardarea palatului Buckingham (care a silit familia Regard sa
se mute intr-un simplu imobil betonat al Londrei) 5i a Guild-Halului,

care numai obiective militare nu pot fi considerate. Au dreptate englezii: rdzboiul e rdzboi
dar bombardarea Parisului rmne un act
nepolitic 5i bilantul atacului

net defavorabil Angliei...

Alaiul slovacilor s-a sfar5it ieri. Misiunea slovacd a fost succesiv


primita de generalul Pantazi 5i de Mare5a1ul Antonescu flancat de dl
Ica. Discursuri schimbate banale, amicale 5i patriotice. Dacd s-a incheiat sau nu cu slovacii o conventie militard sau a5a ceva, impotriva
ungurilor, nu se 5tie
dar in discursurile schimbate ieri, nu apare nimic. Faptul ca misiunea croata va veni dupa cea slovacd, face sa se
creadd cd pactul in trei despre care s-a vorbit nu s-a incheiat 5i cd vizi-

www.dacoromanica.ro

172

CONSTANTIN ARGETOIANU

tele misiunilor militare slovacd si croata sunt mai mult o manifestape" provocatd, pe calea reactiunii, de vizitele maghiaro-bulgare, decat pecetluirea unei aliante impotriva tigrilor" de la Budapesta... Ungurii si bulgarii au incheiat ceva" impotriva noastr, iar noi, ca de obicei, ne multumim cu vorbele frumoase si cu gesturi simbolice dar fard
urmare...
Asa par cd stau lucrurile. Poate sa fie si altfel...

S-a revenit asupra interzicerii mordritului cu oiumul". 0 lund de


tevaturd, de pagube, de necaz... Ce regim pacatos!

Ziarele publica o lunga lista de functionari necinstiti de la Cooperatie, trimisi in lagare... Cei multi inainte!

Prefectura Politiei da un comunicat prin care cere colaborarea


cetatenilor pentru starpirea pungasilor, hotilor de buzunare si spargatorilor care s-au inmultit in mod periculos, date f ind imprejurarile
anormale in care trdim si care au dus la anarhizarea generala. Clientela
obisnuita a Politiei, in materie de pungasie, va fi trimisa in lagare... No s mai incapd lumea in lagare! Iar cei dovediti vinovati, inainte de a
fi eliberati din inchisoare, dupd terminarea pedepsei lor, vor fi marcati
(?!) ca sa se pazeasca lumea de ei! Frumos, dar asa insemnati, cum isi
vor mai putea castiga viata fard sa fure?
Am impresia Ca si generalul Palangeanu e un diletant in materie de
politie si ca posedd mai mult imaginatie deck experienta...

Exista la noi o adunatura de carachiosi, prezidata de Ghit Marinescu si care isi zice Academia de Stiinte Morale si Politice"!!! Ce
Stiinte? Ce Morald si ce Politica? $i in Franta exista o sectie inutild a
Institutului cu aceeasi titulaturd
dar de ce trebuie s imitam ce e
prost la altii?
Aceasta scarba de institutie a receptionat" ieri cu pompa si ostentatie pe noul sau membru... T[emeleon] Pisani!!! Pisani si academician, am trait sa o vad si pe asta!
Sindicatul ziaristilor a ales pe Sndulescu presedinte si pe Ciuceanu
vicepresedinte. Performanta lichelelor
iata marele castig al noului

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

173

regim de premenire sufleteascd" cu care ne omoara dl Ica' in discursurile sale!

Toto Rosetti-Solescu a fost numit marepl al Curtii regale. Bdiat


bun... Alegerea
neateptatas putea sa fie mai rea! Baiat bun i nume frumos. Pe langa tandrul nostru Rege ar fi fost insa necesar un sfetnic cu experiengi... Dar poate cd n-ar fi convenit Marqalului...

A murit George Adamescu, profesor stimat, un colaborator al lui


Haret i al tuturor succesorilor sai liberali la Ministerul Instructiei. Om
cumsecade i cdrturar modest.
A murit, de asemenea, Pella, tatl, mai simpatic i mai putin lichea
decat fiu-sau, arivistul neruinat. Avea haz, in cinismul sau de cotcar.
De cativa ani nu mai era om: il dobordse damblaua...
Madam Logofetides-Sculi, poftise tot Bucuretiul oportunist la un
ceai, ieri,
ceai ce trebuia sd fie onorat prin prezenta Excelentei Sale,
Doamna Rica Antonescu. Vice-Regina urmand sa apard la ora 5", damele invitate primiserd ordin sd fie prezente la ora 5...Una din aceste
dame a pardsit sindrofia la ora 7"
dar Doainna Rica nu sosise inc.&
Oamenii atia n-au un pic de educatie! Dar de la cine era sa o capete?

Stiminitd, 7 martie Babele au intors iarna... Ieri dupa-amiaza a


inceput sa bata un vant rece i termometrul s scadd, pand la zero. Azidimineata 50 i vantul tot rece.
E pe de o parte rau, caci zpada nu se duce i nu se poate ara
dar

pe de alt parte bine, cd s-a oprit topitul pentru o zi, cloud, caci
incepusera inundatiile... La Vidin, Dunarea ar fi ieit din albie i ar fi
inecat 3 000 (?!) de case. Si pe Valea Oltului se anunta revarsdri... Am
scapat de belelele iernii i acum yin ale primverii! and o s ne ierte
Dumnezeu?

Ziarele axofile continua tambaldul lor in jurul bombardrii


Parisului. In Franta indignarea e tot mai mare; Guvernul din Vichy a

hotarat pentru azi o zi de doliu national i toate ziarele franceze


enumerasera, fail sa uite nici una, pagubele i victimele tampitului
atac. Culmea e cd Churchill a bdtut o telegramd de condoleante la Vi-

www.dacoromanica.ro

174

CONSTANTIN ARGETOIANU

chy (! !!), explicnd cd mortii de la Paris sunt mucenici care con-tribuie


la lupta de eliberare a oamenirii si a Frantei!

Ocuparea Bataviei de japonezi si scufunddrile continue in Atlantic1, au zdruncinat adnc opinia publicd engleza si situatia Guvernului
Churchill de-vine din ce in ce mai grea. Pe de ala parte, cum singurul
succesor al lui Churchill ar fi Cripps si cum englezii nu se impacd Inca
cu tendin-tele bolseviste ale acestuia, o crizd de Guvern nu pare Inca
iminent
dar bietul Winston luptd din greu...
In presa suedezd se vorbeste iarsi de o pace separatd intre Finlanda
si Rusia, integritatea Finlandei urmfind sd fie asigurat printr-o aliant
suedezo-finlandezd-rusd! Si de data asta, pacea s-ar incheia cu consimtAmntul Germaniei, care si-ar retrage trupele din Peninsula Scandinavd, neutralitatea Norvegiei find asiguratd de sus-mentionata alianta! Baliverne, bineinteles, ce nu merit nici macar sa fie dezmintite.
Guvernul turc a dat un comunicat ce rezumd rezultatele anchetei
privitoare la atentantul de la Ankara. Atentatul a fost cu sigurant
indreptat impotriva lui Papen si a fost comis de un srb comunist ce a
putut fi identificat, un student originar din Uscub si venit in Turcia
la Constantinopol
anul trecut. Mai multi prieteni ai ucigasului,
bnuiti de complicitate, toti sarbi si comunisti, au fost arestati si trimisi
la instructie...
Ieri am rupt relatiile diplomatice cu Brazilia... Cei de la Externe imi
spun cd ruptura s-a facut la cererea nemtilor, care se plfing de maltrafdrile suferite de germani in acea tard... Ruptura cade greu pentru prietenii nostri; Uro Pret care tocmai isi opereazd un copil de apendicita.
Cu amabilitatea care caracterizeazd regimul, li s-a si luat sergetul de la
poarfd. Ma intreb dacd le vor lsa telefonul...
Bdrceanu, ministrul nostru de la Rio a fost numit la Buenos Aires,

pe deasupra lui Cutzarida care isi pierde giranta" (era insrcinat cu


Afaceri) si rtnAne pe loc in subordine. Obisnuit, in calitatea sa de tuberculos, sd fie vesnic insdrcinat cu Afaceri, adicd sef de Misiune (a
fost 6 ani la Cairo, si din tomna trecutd e in Argentina), rasfatatul Radu
Cutzarida trebuie sd se creadd napstuit si s urle. $i ce au s mai urle
surorile lui, aci!! Flondor, secretarul de Legatie de la Rio de Janeiro, a
fost numit insrcinat cu Afaceri in Chile...
1 in cloud luni, de la 1 ianuarie la sfarsitul lui februarie, submarinele germane au
scufundat un milion de tone anglo-americane...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

175

Mi se spune de la Externe cd Bossy $i Hiott au scapat de data asta


$i cd raman la posturile lor. Vor fi rechemati numai Dumitrescu de la
Madrid $i Filotti de la Budapesta. Unul din directorii Ministerului imi
poveste$te scena de necrezut, intamplata intr-o $edinta a Comisiei ce
pregate$te noua organizare a Departamentului
$edint in care,

in fata a 20 de persoane, unele straine de minister, dl Ica a injurat


pe Bossy $i pe Grigorcea (de la Roma) fiindca nu stiu sa tine', pe legionari in frau!! Uitase dl Ica cd a numit el la Institutul Cultural Roman
din Berlin numai fo$ti legionari? Ce era sa facd Bossy, fata de protejatii

d-lui vicepre$edinte al Consiliului? $i apoi ce maniere sunt astea, s


sudui doi functionari superiori in plina comisie, in auzul colegilor lor
$i a strainilor? Fata de aceasta ie$ire, toat lumea se a$tepta la Externe
ca Bossy $i Grigorcea sa fie decapitati a doua zi... De Grigorcea nu sa atins insd nimeni $i Bossy ar fi scapat $i el, in ultimul moment!
Ce se poveste$te despre furturile $i risipa de la Propaganda, sub
conducerea lui Ica, intrece cele mai glorioase ispravi de pe vremea lui

Carol... 0 puzderie de protejati, toti incapabili, au fost trimi$i in


diferite centre europene cu cate 5 000 franci elvetieni (800 000 lei!) pe
lurid. La Helsinki a fost trimis unul care nu $tie nici o limbd straind...
La Lisabona altul, numai ca sa spioneze pe Cadere
$i a$a mai
departe...

Grandeur et decadence":
Pe cand Toto Rosetti urea' treptele Palatului sali ia Mareplatul in
primire
predecesorul sau, Flondor, face zilnic turul meselor in
restaurantul hotelului Adler, la Cernduti, se inclind in fata fiecdruia $i

intreabd: Domnul, (sau Doamna) a fost bine servit? Domnul e


multumit?" Dar ce nu face omul ca sali ca$tige viata, $i tot mai bine
e sa fii girant de birt dee& cacanar...
D1 [Andreas] Schmidt, conducatorul sa$ilor a fost decorat cu Mihai

Viteazul $i cu Crucea de Fier. Ziarele de azi publica scrisoarea de


felicitare pe care i-a adresat-o Killinger, probabil ca s se citeasca fraza

in care Inaltul nostru Cornisar spune: Sunt fericit cd sa$ii si-au indeplinit indatorirea fata de Mare$alul Antonescu $i de Romania ai caret cetafeni credinciosi sunt". Caci domnii sa$i au veleitti s se considere o colonie germand autonoma, in tara noastra... Ce sa-i faci! A$a

sunt vremurile, trebuie s le inghitim pe toate! 0 veni iar vremea sd


mai cantdm $i noi pe struna noastra?

www.dacoromanica.ro

176

CONSTANTIN ARGETOIANU

Duminia, 8 martie. In ultimele cloud sdptdmni, odatd cu atacurile


lor disperate, ca sa mai profite de sfar$itul iernii $i de dezgarnisirea
frontului german, bol$evicii au anuntat zilnic succese dupd succese
isprvi al cdror ecou s-au facut emisiunile britanice de Radio. Berlinul
d cea mai categoricd dezmintire, acestor stiri ruse$ti, declarindu-le
imaginare. A$a de pildd s-a anuntat ocuparea Orel-ului, cnd in realitate nici n-au fost lupte in acea parte a frontului $i orawl n-a incetat sd
fie in mna nemtilor. Asemenea cu Feodosia, $firea reocupdrii ei e inexacta: Feodosia n-a fost nici macar amenintata. Comandamentul german, d'and aceste dezmintiri, se declard foarte multumit de situatia de
pe front, a$a cum a ie$it din iarnd, $i pretinde c tirile mincinoase ruse$ti au un dublu scop: s imbdrbteze masele de bestii de pe intinderile sovietice $i s incurajeze pe englezi $i pe americani pe calea mult
a$teptatelor ajutoare.
Presa germand face un paralel intre aceste stiri tendentioase ruse$ti
$i articolele ce apar in ziarul Times, prin care se cere o solidaritate mult
mai strns cu Sovietele. Monitorul City-ului cere ca Guvernul englez
sli-V inswascli pretentide Moscovei cu privire la viitoarele granite
ale Rusiei Sovietice, granite care ar fi cele din 22 iunie 1941.
Pentru ca un ziar de tinuta lui Times sd publice asemenea lucruri,
trebuie ca moralul englezesc sa fi cdzut jos de tot: cdci numai a$a se
poate explica renuntarea la principiile de totdeauna: prin frica de pt.&

bu$ire. In asemenea caz, omul cel mai cinstit face apel $i la ajutorul
diavolului...

In legatura cu aceast presupusd depresiune morald, trebuie pusd


cuvntarea tinuta de ministrul Indiilor, Amery, la Oxford-Union".
Amery nu se sfie$te s mrturiseascd c Imperiul Britanic s-a increzut
prea mult in prestigiul vechilor sale institutii i organizatii $i n-a facut
nimic pentru a pune la punct apararea sa pe and Germania, Japonia
$i Rusia au lucrat pe capete in aceast directie. Din punct de vedere politic, social $i din al tehnicii de rdzboi, ne aflm in fata unei revolutii
pe care n-am priceput-o $i cdreia n-am $tiut sa ne adaptdm"
declard ministrul Indiilor. $i a$a explica dnsul cd Anglia a fost eliminat din Extremul Orient... Si mai adaugd: Acum, in toiul crizei, apdrarea Imperiului $i

crearea unei armate noi sunt lucruri grele de adus la indeplinire"...


Si Churchill recunoa$te ca. Anglia nu si-a indeplinit datoria pentru
aprarea Extremului Orient: Stiam
zice dnsul
cd Batavia o s
cadd $i ca Australia va fi amenintata. Dar trebuie s ne gandim $i la Indii, in fata cdrora st o armat japoneld mult mai puternicd ca cea din
Jawa" $i termind afirmnd cd... Roosevelt si-a luat toat rdspunderea
apardrii Extremului Orient! Ciudat mrturisire!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

1 77

In discursul sau, Amery a atins i chestiunea unei confederatii viitoare a Putcrilor anglo-saxone sub auspiciile Statelor Unite (pentru prima oard un ministru englez discutd pe fata aceast problema...), dar a
spus Ca un asemenea proiect ar intalni mari dificultati, mentalitatea americana indepartandu-se continuu de cea englezd, in cursul ultimilor
140 de ani... In politica i in materie de organizare sociala, americanii
i englezii nu mai au aceleai idei, aceleai credinte. Apoi mai e i situatia Indiilor, care nu s-ar putea incadra intr-o asemenea confederatic,

a careia realizare ar insemna, din acest punct de vedere, prabuirea


Imperiului...
Zile negre pentru Imperiul Britanic!

Marealul Ptain a adresat un duios mesaj populatiei incercate prin


bombardamentul Parisului...
Marele null& de victime i stricaciuni facute in regiunea de sud a
Parisului se explica prin faptul ca nu exista nici o aparare antiaeriana.
Considerand Parisul ca ora deschis, intr-o tail care nu se afla in rdzboi
cu Anglia, nemtii n-au instalat un tun antiaerian in jurul oraului i nau avut nici o escadrild de aparare la indemand... Mare greeala! In

cercurile aeronautice de la noi se pretinde ca parautitii care au


debarcat cu cateva zile inainte pe coasta Frantei, ar fi distrus postul de
observatie german aflat tocmai pe drumul avioanelor de la Londra la
Paris, aa incat escadrila britanica a putut zbura a doua zi nesemnalata
pana deasupra localitatilor bombardate... De o fi aa, mare neglijent
din partea nemtilor... Poate s fie i o explicatie nscocit tot de nemti,
ca sa justifice deosebirile de comunicate intre pagubele nule" de pe

urma bombardrilor engleze asupra oraelor germane (aparate) i


dezastrul mrturisit de la Paris (ora limas neaparat).
La Vidin, cu tot frigul i inghetul din ultimele cloud zile, prpadul
inundatiilor in cretere...

Ziva Cumpatarii" (22 februarie) a produs 24 milioane i jumdtate


la Bucureti i 80 919 lei in judete. In total 105 275 000 lei
rotund.
Putin... Romanul e darnic i chetele din acea zi ar fi produs mai mult
dacd n-ar fi fost lipsa totald de simpatie de care se bucurd regimul i de
incredere in dreapta distribuire a fondurilor adunate... Dar de, prea se
full sub Marealul Antonescu a marturisit-o chiar dansul!

www.dacoromanica.ro

178

CONSTANTIN ARGETOIANU

Comitetul tehnic al Consiliului de Patronaj s-a intrunit vineri sub


presedintia Reginei Elena, invAluit in vluri negre mai potrivite cu
starea ei sufleteascA decdt cu doliul de 6 zile luat de Curte pentru moartea Ducelui de Aosta. Comitetul s-a ocupat cu organizarea ajutoruluide dat invalizilor de rdzboi si apriga problema a fost rezolvatd printrun discurs politic, prost si inutil al d-lui sub-dictator Ica...

Un Consiliu de Ministri special


adicd compus din specialisti (!)
s-a ocupat de problema preturilor muncilor agricole. S-a hotArdt fixarea unui pret unitar pentru toat tara (prostie!). Unul din cei prezenti
a observat judicios, ca pretwile nu trebuie fixate succesiv pe compatimente, ci intr-un cadru de ansamblu, ca sd existe o concordanta intre
ele... Bineinteles cd acest cuvnt de bun simt n-a fost bagat in seamd...

Printr-un decret-lege se acordei privilegiul imunitfilii diplomatice


presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general si membrilor
Marelui Consiliu al Camerei Juridice Internationale"... Ciudat decret
pe vremurile noastre. Si neldmurit: sa fie vorba de membrii Camerei de
la Berlin, asimilati astfel cu diplomatii in posturile lor? Dar ce sd caute

domnii acestia la noi? $i dacd e vorba de diplomati sui generis strdini", de ce adaugA decretul cd raporturile acestor persoane cufiscul si
cu vAmile noastre vor fi reglementate printr-un jurnal al Consiliului de
Ministri, incheiat pe baza unui raport al Ministrului de Finante"? Sau
imunitatea si exteritorialitatea sunt menite sa facd fericirea d-lui Prezident local led si a consortilor d-sale? Poate cd expunerea de motive
publicatd in Monitor
dacd exist-A una
sa lAmureascd chestiunea...

Luni, 9 martie. Dumnezeu ne-a mai dAruit o bucAticA de iarnd: nu


avusesem destuld... Alaltdieri termometrul a cAzut la
50 si ieridimineatd a inceput sd ningd de-a binelea. Pand seara, un nou strat de
zApadd, de circa 4 centimetri s-a intins peste cel vechi... Azi incepe iar
sa se topeascd. Pentru semAnAturi e un adevArat dezastru; probabil cd
nu vom putea incepe arAturile inainte de aprilie...
Postul de Radio de la Bandoeng, unde se mutase in ultimele zile capitala Insulei Jawa, a difuzat o ultimd emisiune, inainte de a se proceda
emisiune prin care se arAta situatia disperata din
la distrugerea lui

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 ZILN10E, 1942-1944

179

insula $i se faceau amamice repro$uri Aliatilor pentru lipsa de ajutor si


pardsirea in care fuseserd lasate Indiile Neerlandeze... Pe de alta parte,
telegrame de la Bangkok $i Shanghai anunt cd Inaltul Comandament
al fortelor indo-olandeze ar fi cerut incetarea ostilitatilor pe toate fronturile Insulindei. $tirea n-a fost insa confirmata oficial pfind acum...
La Delhi, nationalistii cer un Guvern national hindus, in care sa in-

tre numai indieni qi nici un englez... Numai asa, spun sefii miscdrii
nationaliste, s-ar putea impaca lucrurile in Indii. Cred ei... In tot cazul,
prestigiul britanic e gray zdruncinat si tulburdri sunt de asteptat pe tot
teritoriul Indiilor, ceea ce numai in favoarea apardrii Imperiului nu va fi.
Sovieticii continua s trambiteze prin glasul posturilor engleze mari

succese pe frontul lor. Nemtii le dezmint. Dar ceva trebuie sa fie, caci
Comunicatul german de ieri vorbeste de violente atacuri date in dosul
frontului bolsevic cu avioanele si de mari succese obtinute, dar tace
asupra celor intamplate in fala frontului. Dezminte bombardarea Var-

soviei (unde nici un aparat sovietic n-ar fi aparut pe cer), dezminte


reluarea Orel-ului din nou, dar nu spune nimic despre Feodosia, pe
care englezii o declara recucerita de moscoviti. Despre Crimeea,
Comunicatul german spune numai cd la Sevastopol a fost liniste si cd
la Kerci viscolul napraznic a impiedicat mice lupte...
Oricum ar fi, chiar dacd rush profitand de imobilitatea momentant

a fortelor germane, ce nu se pot Inca mi$ca din cauza vremii, ar


inregistra cateva succese locale
situatia pe frontul lor ramane in
trasaturi generale neschimbatd.
Pare cd miscarile tineretului din Bucovina (mai ales la Facultatea de
Teologie din Cernauti) au avut un caracter mai mult comunist dec.& legionar, cu toata prezenta teologilor in fruntea lor. Popii ar fi fost mai
mult unelte inconstiente impinse de conducatori comunisti, in majoritatea ovrei. Pe langd masurile ce s-au luat in urma Consiliului special
de Ministri notat in paginile precedente, s-a mai luat una despre care

comunicatul Guvernului relativ la acea sedinta n-a spus nimic: s-au


luat 120 ostatici printre ovreii cei mai de seama din Bucure$ti... Ce pot
fi de vind nenorocitii 4tia fata de nazbatiile derbedeilor din Cernauti?
Azi-dimineata mi-a trimis avocatul Barasch pe cineva, cu rugdmintea
sa-1 scap... Dar cum sa-1 scap co?

Cancicov lucreazd prin Ministere, ad informandum. Ar fi bine sa se

termine mai repede, $i cu bine, i chestiuna asta


www.dacoromanica.ro

caci planul lui

180

CONSTANTIN ARGETOIANU

Cancicov e bun. Unii pretind c Cancicov vrea s intdrzie lucrurile 'Dana dupd 1 aprilie, ca s nu promulge el noul buget, a Orui rdspundere
nu o are. Altul nou n-ar avea vreme s-1 pund in picioare... Altii spun
cd Ii pune led bete in roate, si cd nu va ajunge la nimic. Vom vedea...
Germanii subliniaza cu vigoare partea de faspundere a Sovietelor in
atacul impotriva lui von Papen. Turcii au facut o perchezitie la Consulatul sovietic din Istanbul si ar fi gdsit documente compromitAtoare. Se
asteapt reactia Moscovei fat de aceast perchezitie. P5nd acum Sovietele n-au reactionat ins...

Ziva de doliu national a Frantei s-a desfasurat ieri la Paris cu solemnitate. Mare slujbd la Notre Dame, la care au asistat toate autoritatile. Sute de mii de oameni au defilat apoi pe Piata Concordiei pe
dinaintea unui monumental catafalc ridicat in cinstea tuturor francezilor ucisi de englezi, de la incheierea Armistitiului. 0 telegrama de
ultim ord anunta c ieri-seard, dupd terminarea defilrii, Parisul a fost
din nou atacat de avioane britanice... Amanunte nu ne-au sosit Inca.

Reglementarea consumatiei a dat in contabilitate rezultate: s-au


economisit serioase cantitti de materii alimentare. Astfel, in consumatia anului 1941 !rata' de 1940, zahdrul a scAzut de la 10 763 de vagoane la 6 324; nina de la 76 970 la 47 067. Consumatia uleiului a crescut
ins de la 2 124 vagoane la 2 252. Numdrul bovinelor a crescut in 1941

cu 200 000 capete (Bucovina si Basarabia neintrnd la socoteal) prin


limitarea tdierilor...

Marti, 10 martie. Ultima baba', ieri, n-a fost prea posomorat.


Dupd-amiazd a iesit soarele si a inceput s se topeascd Apada. Dar seara a inghetat din nou. Azi-dimineata au fost 4 (la 10 martie!). Dupd
ora 8 a iesit soarele si a inceput moina...

Japonezii merg din succes in succes. Ieri dupd-amiazd ni s-a dat


vestea oficiald a ocuprii Rangoon-ului si a capitul5rii armatei Aliatilor
din Jawa. Armata din Jawa se compunea din circa 90 000 neerlandezi

(cati indigeni?) si 3 000 anglo-americani... Capitularea a fost fard


conditii si ostilittile au incetat in toatd insula. S-au confirmat astfel
www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

181

5tirile particulare sosite de alaltdieri din Bangkok 5i Shanghai. Se crede


cd vor capitula 5i ultimele grupuri de combatanti neerlandezi din Sumatra. Japonezii vor fi atunci stapani pe un teritoriu de 2 milioane kilometri patrati, de o rard bogatie 5i populat de 62 milioane suflete... $i
va fi sfar5itul Imperiului Neerlandez din Extremul Orient, caci Insulinda va ramane japonezilor (greu de scos de acolo) sau va fi luatd de
allii, dar micii Olande nu va fi restituita niciodatd...

Debarcarea japonezilor in Noua Guinee, savar5ita 5i ea, a produs


panicd in Australia, dupd cum cucerirea Rangoon-ului a alarmat tinuturile orientale ale Indiilor, pe englezii din Calcutta mai ales...
De pe frontul rusesc acela5i cantec: respingerea atacurilor bol5evice, cu mari pierderi pentru ru5i, expeditie de bombardare 5i distrufig, viscol 5i zapadd...
gere dincolo de front

Despre al doilea bombardament al Parisului, de duminica-seara,


telegramele nu dau deck singurul amnunt cd au fost doborate 6
avioane britanice. Englezii au repetat atacul, fiindca dupd prima
prostie care a facut atata valva, nu mai aveau nimic de pierdut... Au
pierdut totu5i 6 avioane; se vede cd nemtii au organizat apdrarea

5i

probabil ca din aceastd pricind 5i efectele atacului au fost mai


neinsemnate. Caci dacd s-ar mai fi produs pagube 5i morti, ar fi urlat
din nou Berlinul cat 1-ar fi tinut gura...
Mai multi intelectuali francezi, in frunte cu Maurice Dounay, Abel
Hermant, Claude (fizicianul), A. de Chateaubriant, Ajalbert 5i altii, au
publicat un manifest de protestare impotriva la5itatii britanice. Manifestul conchide prin constatarea cd o intelegere intre Franta 5i Germania ar insemna sfar5itul Angliei
dar salvarea Fran lei...

Se vorbe5te cd ruptura relatiilor diplomatice intre Franta 5i Statele Unite ar fi iminenta din initiativa acestora din urmd, doritoare
sa ocupe baze navale 5i aeriene in coloniile franceze... Cel putin a5a
pretind nemtii...

Regele Gustav al Suediei, care a trecut de 80 de ani, a fost operat


ieri de piatra la ba5ica... I s-a extras un calcul voluminos. Va putea rezista 5ocului? Operatie grea 5i periculoas...
Mo5tenitoru1 Tronului, Printul Gustav Adolf a fost proclarnat Regent, pe timpul bolii tatalui sau...

www.dacoromanica.ro

182

CONSTANTIN ARGETOIANU

P4tele cazand anul acesta la 5 aprilie, Chile Ferate au luat o masura bu-

ild: vor plti lefurile i salariile cu anticipatie, pe aprilie, la 1 ale lunii.


S speram cd *i celelalte servicii ale Statului vor urma acest exemplu.
Rafindriile mari de uleiuri vor sa ne desfiinteze teascurile taranqti
i continua lupta in care am c4tigat noi prima manw. Garoflid a scris
in Univesul de azi un foarte judicios articol asupra problemei...

Cu tot ocultismul regimului impus intregii Europe, cu toate tinuielile numai in parte, foarte in parte, justificate de necesitatile rdzboiului
ne dam $i noi, simplii contribuabili i iloti, seama ea in Ungaria lucrurile se cam incurcd. Tensiunea intre nemti i maghiari nu mai
poate fi ascuns. Telegrame D.N.B. au anuntat zilele acestea succesiv
cd Bardossyfiind bolnav
se retrage (s-a numit chiar succesorul sail,
un oarecare Cape llo sau ap ceva, primarul Budapestei), cd, chiar dac

nu s-ar retrage de tot (?), n-ar mai putea fi in acelai timp $i primministru *i ministru de Externe... Radio Budapesta a anuntat pe de altd
parte ca poporul maghiar va fi chemat probabil la mari sacrificii, dar
ea aceste sacrificii nu au fost hotareite de Guvernul farii, ci impuse de

puteri straine... In acelai timp cu aceste aluzii directe la nevoia de a


se trimite contingente mai serioase pe frontul rusesc i la aceasta tot
atat de putin ascunsa trecere a rdspunderilor asupra aliatilor germani,
au izbucnit in mai multe garnizoane adevarate rebeliuni, de organizarea carora Statul Major unguresc nu pare strain... Toate aceste reticente maghiare adaugate la alegerea fiului Horthy 5i la toate provocarile pe care tigrii" le comit impotriva populatiei germane din Ardeal,
au infuriat pe nemti, dar au nelini$tit par contre coup" i pe unguri. Se
zice (informatiile Statului nostru Major) cd au inceput sa demonteze i
s transporte in Ungaria m*nariile de pe la fabricile din Ardeal... $i
au inceput sa se vaite... Corespondentii ziarelor maghiare din Bucureti
repeta pretutindeni: De ce nu se inteleg romanii cu noi (!!!)
yeti
vedea Ca nemtii ne vor lua i Ardealul nostru i pe al vostru i vor
forma un Stat autonom!" Ardealul autonom sub conducere ger-mana"
e noua gogorita pe care au adoptat-o i germanofobii noVri...
Pand s ajungem la Autonomia Ardealului", se incurca itele ungurilor $i e bine pentru noi...

$i acesta e momentul pe care italienii 1-au ales ca s scoat un


numar intreg dintr-o revista destinata tineretului fascist, consacrat
Ungariei, singura putere in sud-estul Europei cu traditii politice,
singura tare i unitard, singura putere civilizatorie bazata pe o arta i o
literaturd milenare! $i dupd ce scriu asemenea prostii $i se arunca in

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

183

bratele inamicilor no$tri seculari, macaraonarii mai au curajul s ne


trimita pe Ciano...
Maniu a trimis un nou Memoriu
de data asta lui Ica. impotriva
atitudinii sasi1or, care au constituit un Grup Etnic Independent, adica
un Stat in Stat, $i care se considerd ca parte inegranta din Germania,

primesc ordinele de la Berlin $i nu de la Bucure$ti $i termind


manifestele lor nu cu cuvintele: trdiasca Regele" sau traiasca Conducatorul" (captatio benevolentiae!), ci cu Heil Hitler!" Ca la unguri,
apare $i la anglofilii no$tri gogorita autonomiei Ardealului...
In cercurile national-taraniste se pretinde cd in Muntii Apuseni, oamenii concentrati au refuzat s piece fiindca se rezervd pentru un alt
rdzboi"! Saracii de ei, de ce nu i-o fi ldsand cafenelele politice in pace?
Zvonuri:
Se zice cd generalul Paldngeanu va fi numit sublef la Mare le Stat
Major. In locul lui ar veni la Prefectura Politiei generalul Trincu, actual
comandant al Pietei Bucure$ti.

Pamfil $eicaru, irnpusca-francul de dupd celdlalt rdzboi, a devenit


multimilionar. Un prieten al sau pretindea ca ar fi om de 3 pana la 400

de milioane... Dupd ce si-a cladit palatul Curentului $i a instalat


imprimeria gazetei, avea 80 de milioane datorii, fata de un activ cam
echivalent. Acurn datoriile au rdrnas tot 80 de milioane, dar valoarea
activului a trecut la 500 de milioane...
$i ca om practic e foarte bine cu regimul, care-1 insarcineazd cu misiuni in strainatate. In curand va pleca in Italia sa coordoneze propaganda noastr"! Ce s coordoneze? Cat timp Italia va fi cu Ungaria
in brate, nu poate fi cu noi
dupd cum n-ar putea fi prietena Ungariei
daca ne-ar da maim. noud... De ce nu pricep oamenii aceasta simpla
ecuatie, $i-si mai bat capul cu un mofluz instalat in lagarul vrajma$ilor
no$tri?

Ca orice milionar bine vazut de Guvern, dl $eicaru da mese.


Saptamana trecutd, prietenii mei Radian $i Cecropid au pranzit la el cu
Bova Scoppa $i cu dl Ica Antonescu... Dar n-au aflat nimic interesant
poate numai atat: dl Ica s-a declarat anti-legionar feroce! Atunci de

ce nu recheamd de la Berlin pe dl Amza, atasat de presd $i legionar


precum si pe d. d. Sextil Puscariu $i Gr. Manoilescu (fratele escrocului,

www.dacoromanica.ro

184

CONSTANTIN ARGETOIANU

escroc i el), amndoi legionari i pui in fruntea Institutului nostru


Cultural din capitala Germaniei? $i pe altii, *i pe altii! Bietul Bossy se
zbate intre o mie de legionari, i apoi tot el e acuzat cd nu poate sd-i
stApaneascd...

Miercuri, 11 ',turtle. Ieri-dimineata n-am putut inregistra deck


zvonuri, cu privire la demiterea" lui BArdossy, dei inlocuirea lui se
Meuse luni-seara, in ajun. Ocultismul regimului (pentru ce, Doamne,
secret, in schimbarea Guvernului vecinilor no*tri?) ne-a ingaduit totui
$tiri oficiale, ieri dupd pranz. Brdossy s-a retras pe motive de sntate
(sd o creadd cine vrea!), in realitate demisia lui a fost provocatA de incordarea relatiilor cu Germania. Noul Guvern maghiar s-a constituit, in
frunte cu KA Hay, fost ministru al Agriculturii sub Gmbs. KA llay a
luatprovizoriu i Afacerile Strine. In afard de dl BAnffy, Guvernul sat'
e compus din necunoscuti. Necunoscuti cel putin dincolo de granitele
hunilor. Faptul cd Guvernul a fost compus in afard de lumea vedetelor
politice (nici Kd Hay nu e vreo personalitate marcantd) e semnificativ...
Guvernul nou are misiunea s readucd Ungaria in cadrul catehismului
de la Berlin, dar nici un om politic de seamei nu vrea sei-# ia aceasta
dispundere...

Pentru noi schimbarea n-are vreo important directei. Ne ura


BArdossy, ne va uri KA Hay. Dar poate s aibd una indirectei: cu
BArdossy, Berlinul se supdrase impotriva maghiarilor
cu KA llay
poate sd se impace iar4i... Pentru noi nici un cAtig!
Personal, prdbuirea lui Bardossy imi face placere. Prea aveam in
amintire rAnjetul lui veninos *i nu pot s uit intalnirile mele cu el, pe
cnd eram ministru. Sub aparente blajine, ascundea impotriva noastr
o urd de neinvins, sub milogelile lui fierbeau toate amenintrile neputinciosului plin de nAdejdi de rdzbunare. ...Nous sommes un petit
pays, vous tes un grand pays: soyez larges et gnreux..."
era fraza
cu care termina atatea cereri imposibile de satisfacut...
Apoi formidabila i nejustificata lui carierd (era un sub-mediocru),
revolta simtul meu de dreptate... 0 fi un mediocru i Kd Hay (mai mult
deck sigur ca e) dar cel putin nu-1 cunosc!

De pe fronturi nimic senzational nici azi. in Europa i in America,


opinia publica e sub impresia formidabilelor succese japoneze. Japonezii isi netezesc victoriile i isi organizeazd ocupatia tinuturilor cucerite. DupA ultimele telegrame, au debarcat masiv in Noua Guinee,

www.dacoromanica.ro

1NSEMNA121 ZILNICE, 1942-1944

185

probabil cu intentii precise impotriva Australiei, acum direct amenintata. Au si inceput bombardrile aeriene a principalelor baze navale si
aeriene australiene. Pe de alt parte se pare ca. Comandamentul japonez
vrea sa termine cu rezistenta generalului Mac Arthur in Filipine, caci
au numit in fruntea fortelor ce opereaza pe acel front, pe generalul
Yamashito, invingatorul de la Singapore...
Pe frontul rusesc, atacuri sovietice continue, respingeri incununate
cu succes si cateva contraatacuri din partea nemtilor. Bolsevicii pierd
zilnic oameni si material, degeaba
aceasta este cel putin concluzia
comunicatelor germane... Sa speram cd primvara nu va mai intarzia...
La postul de emisie radiofonica din Londra s-au comentat obiectiv,

cu mari elogii si multd admiratie, metodele germane de rdzboi. In


opozitie cu rutina britanica, cu regimul biurocratic" englezesc, s-a pus
in lumina unitatea de comandament german, rapiditatea miscarilor si
simtul practic care permite nemtilor sa profite de fiecare imprejurare...
Nota de pesimism a postului din Londra mai era sporit si prin mdrturisirea enormelor cheltuieli pricinuite de razboi: in ultimele 6 saptdmani s-au irosit in Anglia ate 14 milioane de livre pe zi, din care 12
milioane pentru cheltuielile de razboi propriu-zise...
La Bruxelles a explodat o bombd pe Bulevardul Auspach, cu prilejul unei manifestri populare in favoarea Legiunii Walone" (destinat
frontului rusesc), care della. Cativa morti si rniti...

Pierderea Imperiului Indian a fost adusa la cunostinta olandezilor


printr-o cuvantare a lui Mussert, seful national-socialistilor neerlandezi. E o zi neagra pentru Olanda, a declarat Mussert, o zi neagra pe
care o datoram Angliei, Statelor Unite si Guvernului emigrat, care neau impins in rdzboi...". Cat de neagra, nu-si dau Inca seama olandezii...

Unul din complicii atentatului impotriva lui Papen a fost arestat la


Ambasada sovietica din Ankara, unde se refugiase. Ancheta nu e terminata si pare ca va mai da surprize. Englezii continua s afirme cd
atentatul a fost organizat de Gestpo-ul german, de zece ani in vrajmdsie de moarte cu Papen...

www.dacoromanica.ro

186

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Relatiile dintre Franta $i State le Unite se racesc din ce in ce. Presa


americana aproba bombardarea Parisului $i cere sa se repete. Indignare
in Franta...
Roosevelt a tinut un discurs la Radio prin care anunta zile tot mai
grele poporului american $i ii cere tot concursul in lupta impotriva inflaliei. Dacd preturile vor cre$te in continuare, spune Roosevelt, inflatia nu va putea fi evitata $i inflatia inseamnd ruind... Pentru ca Roosevelt sd vorbeasca a$a, inflatia trebuie sa fi $i inceput; cu enormele cheltuieli pe care le cere razboiul, nici nu se poate altfel... Se duce dracului
$i dolarul!

Printr-un decret-lege aprut ieri, se instituie Impozitul exceptional


un impozit prin care se vor incasa de la cei care nde Reintregire"
au subscris, sumele determinate pentru imprumutul benevol" (!!!) cu
acela$i nume. Cu sanctiuni aspre... Nimic de zi, razboiul nu se duce cu
alune...

leri a avut loc la biserica italiana un Requiem pentru Duce le de


Aosta. A asistat Mareplul Antonescu, dl Ica, membrii Guvernului $i
corpul diplomatic neutru $i axist. Curtea era reprezentata prin Toderita
Rosett-Solescu $i un aghiotant.

Joi, 12 martie. Presa berlinezd face un bilant al operatiunilor de


iarnd de pe frontul rusesc $i se declard foarte multumia cu rezultatele

lor. Forte le sovietice au fost macinate, fail sa se piarda pozitiile


strategice importante ale liniei frontului. Puterea de atac a bol$evicilor
a slabit mult $i permite prevederi optimiste pentru campania de prima-

yard $i de yard. Ru$ii mai au material de razboi, dar nu $tiu sa se


serveasca de el, deoarece au pierdut elementele instruite ale armatei.
Conditiile climatice $i starea terenului nu permit 'Inca trecerea nemtilor
de la defensiva la ofensiva, dar aceasta va fi cu atat mai bine pregatita.
In Extremul Orient, lupta incepe acum pentru stapanirea Oceanului

Indian. De fapt, Australia a fost aproape izolatd, caci liniile de


navigatie ce uneau acest Dominion cu India, nu mai prezinta nici o
siguranta...

La Londra, toate infrangerile suferite au deprimat mult $i opinia


publica $i Guvernul, $i fata de India s-a intrat pe cale concesiunilor. Se
reaminte$te, cd deja in 1940 s-a promis Indiilor situatia de Dominion"

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

187

(cu un Guvern national independent). Reforma trebuia insa realizat


dupci nizboi. Acum Guvernul M. Sale se declard gata sd pseasca de pe
acum, la concretizarea fagaduielilor date, cu rezerva intereselor apararii Imperiului. Cripps a primit misiunea sa mearga in Indii si sa studieze problema la fata locului. Pe timpul lipsei lui, Antonica Eden ii va tine locul in Camera, ca leader. Moscova pierde insa pentru catva timp
pe cel mai bun avocat al sau, la Londra...
In Camera Lorzilor s-a ridicat chestiuna Palestinei, Senioriile Lor
socotind cd ovreii nu sunt destul de protejati impotriva arabilor. Au gdsit si momentul, Lorzii, sa ia in mand interesele ovreilor... Guvernul a
rdspuns cd Anglia are nevoie in Orientul Apropiat, amenintat, de concursul tuturor, prin urmare si de al arabilor...

Americanii au intreprins mari lucrari de apdrare la Panama (mieux


vant tard que jamais"!): 2 000 de ingineri si 50 000 de lucrdtori au fost
pusi la lucru...

Nemtii au infiintat o Banca Centrald de Emisiune, in Ucraina.


Banca va emite carboave, va ingliji de schimburile cu strainatatea si va reglementa distribuirea creditelor. Infiintarea acestei banci face parte din pla-

nul de organizare econornica a teritoriilor rusesti ocupate de germani.

Starea Regelui Suediei e mai putin build_ inaltul pacient duce


84 de ani in spinare si operatia la care a fost supus e din cele mai grele.

Presa bulgareascd, in unanimitate, vorbeste cu recunostinta despre


prietenia bulgaro-romand (!!) cu prilejul ajutorului pe care Guvernul
nostru 1-a dat inundatilor de la Vidin: brci de salvare, ospitalizare pe
teritoriul nostru a sinistratilor si... 300 000 leva! Cat timp are sa-i tind
prietenia pe bulgarii nostri?
Cataclismul apelor Dunarii, al caror nivel a intrecut cota cea mai ridicat in ultimii 20 de ani, incepe sa ne supere si pe noi. La Giurgiu
mai lipseau ieri 12 centimetri pentru ca apele sa inunde depozitele de
zahar ale Societatii Danubiana". S-a evacuta tot la timp. Apele au trecut peste diguri si chiar dad nu le-au luat, va rarnane atata apd in spatele lor (din lipsd de pompe suficiente) incat nici o insamantare nu va
putea fi facutd in primvara aceasta...

www.dacoromanica.ro

188

CONSTANTIN ARGETOIANU

Cancicov a depus raportul sat] $i a$teapta sa fie chemat de Marepl,


pentru ultimele intelegeri
dacd se va ajunge pn acolo. Se zice cg
Cancicov va fi numit ministru fard portofoliu $i pre$edinte al Delegatiei Economice, cu drepturi de conducere $i indrumare a Departamentelor Economice. Mare$alul Antonescu cere in fruntea acestor departamente oameni cu experient dovedit", nu diletanti sau teoriticieni
care sa faca experiente. E mai mult ca sigur
in cazul in care planul
Cancicov va fi adoptat
cd mai toti mini$trii Economiei vor fi schim-

bati. Antonescu e foarte suparat pe Dnulescu, un caraghios care a


compromis regimul", $i pe Marinescu care i-ar fi dat date statistice
false, cu prilejul ultimei sale vizite la Hitler. Fiihrerul a repro$at Mare$alului cd Romania nu $i-a indeplMit angajamentele sale econo-mice
$i i-a dovedit ca cifrele cu care venise de la Bucure$ti nu erau exacte...
La inapoiere, a fost o scend violent intre Mare$al, Marinescu i finantistul Stoenescu. Mare$alul a urlat. Mini$trii au raspuns ca ei avusesera
dreptate, dar c la Cartierul lui Hitler nu se tinuse seamd de importurile

clandestine din Romania... De ce nu mi-ati dat o statistica privitoare


la aceste importuri?"
Hilda au raspuns mini$trii dacd am fi
avut o statistica, ele n-ar mai fi fost clandestine! Le-am evaluat grosso
modo $i global, socotind dupd unele cazuri descoperite i impiedicate!" Si aveau dreptate mini$trii... Dar cine ne conduce! Un paranoic
autoritar, care nu $tie nimic $i crede ca le $tie toate... A avut dreptate
Pflaumer and a spus Mare$alului: O tali nu se comanda, o Ora se
conduce!" Cu regimul cazon, o fi bine din punct de vedere politic (?),
dar din punct de vedere economic mergem direct la faliment...
Cei care au vorbit in ultima vreme cu Mare$alul imi povestesc ca e
furios pe marea industrie, care ca$tiga prea mult (vai de ea!) $i c va
crea uzine de Stat, in fiecare ramurd $i ca industriile particulare vor
trebui sa-$i conformeze pretwile cu ale fabricilor oficiale! Industria$ii
vor fi incantati, caci preturile Statului vor fi mult mai ridicate ca ale
lor! Antonescu vrea ca industria sa-si scadd pretwile $i cu logica care-

caracterizeaza a spus lui Manolescu-Strunga ca principala lui


preocupare in momentul de fata (pe terenul economic!) e sporirea
salariilor muncitorilor!!! Si asta face demagogie...
Mare$alul s-a mai declarat entuziasmat de agricultura sovietica...
1

Colhozurile 1-au umplut de admiratie, caci randamentul unui hectar in


Ucrainal sub ru5i, a fost de 4 000 kg la un hectar (graminee) in loc de
800, la noi... Avantajele culturii mari, ale mecanizarii, ale rationalizaI Cernoziomul din Ucraina nu se poate compara cu parnanturile noastre argiloase
sau istovite...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

189

rii si ale selectiei semintelor sunt mari; nu era nevoie de experienta colhozurilor
dar cum impacd Maresalul dorinta lui de ridicare a muncitorilor, cu regimul sovietic care a transformat omul" intr-o mizerabird si prapadit unealtd? Logica, si aci.
Pe un raport al generalului de la Finante, Maresalul a pus rezolutia:
DI Stoenescu vrea s facd pe Schacht; sa se multumeasca sa prezideze
deocamdatii Delegatia Economica...". Tot logica cazond...

La ultima sa calatorie la Mare le Cartier german, Antonescu a remis


lui Hitler un Memoriu privitor la drepturile Romaniei si la,sreactia produsa in Ardeal de spurcatul Arbitraj de la Viena din 1940. In acest me-

moriu, Maresalul afirma ca chestiunea Transilvaniei e ci va fi mai


importantii pentru pacea Europei deceit a fost chestiuna Coridorului
polonez... Maniu si Brtianu (Gheorghe), care au citit Memoriul au declarat ca a fost foarte bine redactat, V cii ei nu 1-ar fi conceput altfel...
Ce peltea trebuie sd fie!
Schimbarea de Guvem la Budapesta nu schimbd nimic, in realitate,
si in politica maghiard. Tot aceeasi oameni, magnatii si asociatii lor oactualul Guvern cu
vreii, trag sforile. Bardossy era prizonierul lor
Kallay in frunte e compus din oamenii lor de paie... La Berlin, schim-

barea de Guvern de la Budapesta n-a produs nici o impresie, nici o


reactie. Cunosc, se vede, si nemtii dedesubturile politicii maghiare...
Numai sa continue, fie si cu reticente, Kallay politica lui Bardossy...
Maresalul Antonescu spunea cuiva: Dea Dumnezeu s nu trimita ungurii tot atati soldati pe front, cat noi!" Aceasta exclamatie ca si Memoriul inaintat lui Hitler la ultima vizit, dovedesc di Antonescu nu are in
buzunar, cum s-a spus, Ardealul ce ni s-a furat. Si ca mai are de furca
ca sd-1 obtina... Dar putem socoti, ca azi, conjunctura ne e favorabild
noud... Dar vorba romanului, toamna se numard bobocii" si vor mai
trece multe veri pand sa villa toamna pe care o asteptam noi...

Pentru campania viitoare in Rusia, centrele noastre de aprovizionare vor fi la Nicolaev. Nemtii ne-au insarcinat pe noi sa normalizam
calea ferata care leaga Odessa de Nicolaev, cale ce n-a fost normalizata
pand acum.

www.dacoromanica.ro

190

CONSTANTIN ARGETOIANTJ

Dupa manifestarile legionare de care s-a ciocnit Petrovici in inspectia lui de la Cernauti $i de la Ia$i1, $i dupa Consiliul de Mini$tri
care a urmat, s-au luat masuri drastice. S-au concentrat $i s-au trimis
pe front cu recomandatii speciale de insarcinari in prima linie (ca sa nu
se mai intoarcal), vreo 360 de tineri...
Zile le trecute a fost concentrat $i Ion San Georgiu, locotenent in rezervd, in varsta de 52 de ani $i trimis $i el pe front. Desigur nu ca legionar, caci legionar n-a fost $i nu e (dimpotriva, era sa-1 omoare Verzii)
dar probabil pentru alias vind, caci lichea $i escroc cum e, e capabil
de mice...
Convins insa cd fusese concentrat $i trimis pe front ca sa fie ucis,
San Giorgiu s-a dus la Statul Major $i in fata mai multor ofiteri a protestat cu vehementa impotriva concentrarii lui, data find varsta sa $i situatia sa de profesor universitar (conferentiar de Germana). Prostestele
sale n-au servit insa la nimic. Ofiterii au declarat ea a$a era ordinul"
$i ca nu pot schimba nimic. San Giorgiu s-a infuriat, a dat cu pumnul
in mas $i a strigat: A$a? Ei bine, yeti primi ordin de la Legafia germand sd mat desconcentrati!" Ofiterii au incheiat proces-verbal $i au
dat pe San Giorgiu in judecata. Procesul s-a instruit in 3 zile $i judecata
a fost pronuntata aseard, dupa o ord de dezbateri: 6 ani de temnita grea,
degradarea $i pierderea drepturilor politice, prin urmare $i a catedrei
sale...

Severd sentinta, dar meritata prin tot trecutul sau, de pu$1ama care
$i-a batut joc de lume...
Si atunci sa ne punem intrebarea: Cum a fost ingaduit acestui domn,

sub regim de cenzurd, sali scoata de doi ani de zile fituica saptamanala Chemarea Vremii in care $antaja pe cine nu-i da bani?
Manolescu-Strunga povestea ieri la dejunul Miliardarilor ca. Directia generald a P. T. T. ii cerea 4 milioane 1/2 lei pentru plata functionrii
unui post telefonic pe care-1 istalase la Strunga pe vremea cat a fost ministru... $i mai povestea cd armata a luat posesie de mo$ia sa, a ciopartito de doi ani de zile construind tran$ee, cazemate $i Cate $i mai Cate, ap

incat i-a stricat toate rosturile


ceea ce n-a impidicat fiscul sa i-o
evalueze la recensmant la 2 1/2 milioane lei venit... Les melheurs
d'un prevaricateur"
titlu de roman...
I La Iasi, la unul din licee, cdnd Petrovici a intrat in clasa a VII-a sau a VIII-a, toti
elevii in picioare au intonat cdntece legionare...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

191

Intr-un Consiliu de Mini Ori, tinut ieri sub prqedintia Mareplului


Antonescu, s-a hotdrat s se insemne pe fiecare sapd, cazma, furca etc.
prelul inclusiv taxele, ca lucrdtorii rurali s nu mai poata fi speculati...
Cu ce se ocupd Conducdtorul Statului!!! Cum s mearga lucrurile bine?

Ministerul Agriculturii a infiintat 36 de premii in suma totald de


700 000 lei pentru starpirea ciorilor. Msurd excelent, dar care a seapat initiativei Conducatorului, caci n-a fost propusd in Consiliul de

Se vorbete de trimiterea lui Gr. Carp la Berlin, ca irnputernicit economic (post analog cu al lui Neubacker la noi). Cred cd Carp nu va fi
prost sa primeasca sd-si rupd alele acolo... Aici, la Banca de Credit i
in consilii caigd bani buni...
Inainte de a se gandi la Carp, Antonescu ar fi propus postul lui Resmerita, dar acesta a cerut titlul de ministru i Antonescu n-a vrut s i-1 dea...

Vineri 13 inartie. Pe fronturi acelai ritrn: continua s mearga prost


pentru anglo-ruso-americani. Pe frontul rusesc, bolevicii sunt pretutindeni respini cu mari pierderi pentru ei; pe toate mrile submarinele
avioanele germanilor, italienilor i japonezilor scufunda vase inamice; in Extremul Orient, pare cd viitoarea ofensiv japoneza se indreapta spre Australia...
Subsecretarul de Stat din Washington, Summer Welles a declarat
oficial ca. Franta s-a obligat (?) fata de State le Unite sd nu tolereze debarcarea de japonezi in Madagascar...

Apropierea japonezilor de granitele Indiei i declaratiile oficiale de


la Londra, precum i apropiata sosire a lui Cripps, au inviorat pretentiile
nationaliste pe Valea Gangelui... Intruniri i congrese in perspectivd

cu arnenintarea inamicului, la poartd. Au i inceput evacudrile: de la


Calcutta, din 2 milioane de locuitori au fost evacuati 500 000... Au fost
evacuate de asemenea Karaci *i Colombo, in Ceylon... Pretind nemtii.
Papen pleaca. la Berlin s se consoleze ea n-a fost ucis la Ankara...

www.dacoromanica.ro

192

CONSTANTIN ARGETOIANU

In Iran, situatia e critica


spun nemtii. Anarhia domne*te pretutindeni. Ru*ii nu se inteleg cu englezii *i se vrajma*esc chiar... Nu degeaba a declarat Stalin, mai deundzi Ca Sovietele n-au aliati"! (Butada
fusese provocata de lipsa ajutorului anglo-american...). In tot cazul, co-

laborarea anglo-rusa a dat gre* in Persia, unde inertia britanicd nu


parvine sa domoleased exactiunile sovietice...

Dunrea s-a revarsat *i in Ungaria. Telegramele de azi pretind cd


peste 70 000 hectare de culturi au fost inundate. De culturi? Greu de
crezut... In tot cazul ungurii vor fi siliti sali mai pund apa in yin...

o serie de primari rurali, prin*i cu ocaua mica au fost trimi*i in lagar. Bietii rurali! De urbani insd nu se ocupd nimeni *i in fruntea Bucure*tilor st tot primarul Florescu, dat in judecat de Comisia Speciald
(care ancheteazd gestiunea Ministerului Armamentului)
pentru nereguli mai serioase ca cele comise de primarii din Ra*nov sau din
Christe*tii Boto*anilor...

S-a infiintat un Institutul pentru Istoria Nationald", anexat la catedra lui Giurescu de la Facultatea de Litere din Bucure*ti. Ne lipsea...
Anarhia vremurilor permite cele mai indraznete intreprinderi. Doi pun-

ga*i, imbracati unul in uniforma de soldat roman iar celdlalt in uniforma de soldat german, s-au prezentat in mai multe case *i au rechizitionat

in numele armatei, ghiozdanele *i geamantanele de piele... Rechizitionatii s-au supus, caci la toate mizeriile impuse zilnic de regim se a*teapta oamenii... Un comunicat special destainuie*te pungd*ia *i cere victimelor sa se adreseze Politiei. Frumoasa consolare pentru cei pagubiti!

La Londra se distribuie de catva timp paine facuta din Mind amestecata cupiitlagele rcqii! Se zice c e foarte bund i ca va fi introdusd *i la noi!

Dl Pand, subsecretar la Agriculturd, a promulgat un decret-lege


pentru reglementarea arendarilor de pamant... in viitor. Dar prin acest
decret, declara inatacabile contractele existente *i abroga art. 27 din
www.dacoromanica.ro

AISEMNARI ZILNICE, 1942-1944

193

Legea Agrara (1921) pe baza cdruia se puteau rezilia contractele leonine incheiate prin abuz *i necorespunzatoare intereselor generale agrare. DI Pand e arenda* a 5 mo*ii, in Ialomita *i Braila... Regimul
primenirii morale!
Incopul" a deschis o frumoasa expozitie. Un Consiliu de Mini*tri,
tinut ieri, a luat act de reinvierea Cooperatiei" la noi. Comunicatul ne
arata cd de unde din totalul tranzactiilor rurale numai un 2% se face in
1940 prin Cooperatie, in 1941 s-au inregistrat 78 % din masa deverului. Ce aberatie! Tranzactiile prin Cooperatie au crescut fiindca cooperativele cu Incopul" in frunte au devenit agentiile de cumparare *i de
desfacere ale Statului, care a monopolizat tot comertul agricol *i rural,
dar nu fiindcd Cooperatia a inviat prin impulsul regimului Antonescu.
Cooperatia nu se dezvoltd de sus in jos, ci de jos in sus, *i jos e tot atat
de moarta la noi cat a constatat-o expertul danez adus de Cdlinescu in
1939! Nimic nu s-a schimbat la noi: Cooperatia e ce a fost adica zero
*i minciuna continua sa. domneascd!
Ca Incopul" o fi lucrat bine in contul Statului, e altd chestiune
foarte discutabild
dar sd nu se vorbeasca de reinvierea cooperallei!

0 bomba a explodat azi-noapte la Gara de Nord *i a ucis sau ranit


mai multe sute de calatori, mai toti soldati. Singurul ziar care da *tire
e Curentul, celelalte sunt mute. Mute de ce? Ordin de la Cenzurd? Atunci cum a publicat Curentul? De altmintreli informatia Curentului e
lipsita de claritate *i de orice comentariu...
Ne yin pasarile de primvard: se zice ca ar fi fost ieri cloud alarme
la Ploie*ti *i alta la Buzau. Unii spun ca s-a tras, altii cd n-au fost totu*i
vazute avioane inamice... Se mai zice cd Odessa ar fi fost crunt bornbardatd. Se spun atatea
or fi *i *tirile acestea de valoare altora, care
contribuie numai sa demoralizeze lumea...

Ninth &, 14 martie. Ionel Boambd vine la mine cu o *tire foar-

te proast: combinatia Cancicov a cazut in apa! Dacd *tirea e


adevaratd, e o nenorocire
nu cd ar fi fost Cancicov cine *tie cine, dar
planul lui, alcatuit pe bazele bunului simt *i al experientei altora, ar fi putut consolida Statul pe marginea prpastiei *i salva ce mai este de sal-

www.dacoromanica.ro

194

CONSTANTIN ARGETOIANU

vat in aceastd dezmostenitd tail._ Boambd crede insd, cdplanul de coordonare economicd propus de Cancicov ar fi fost retinut de Antonescu, dar dat pentru punere in aplicare ignorantului si ne-experimentatului
general Stoe-nescu (!!!), omul secdturii de Icd... Deoarece Maresalul nu
s-a inteles cu Cancicov, e probabil cd planul lui, dacd a fost adoptat, na fost adoptat deck ciuntit. Ciuntit, si pe mdria lui Stoenescu cu etatistul" [Mircea] Vulcdnescu la spate si cu Ica', colac peste pupdid
apoi stdm bine!

Afurisita climd mai avem si noi? Dupd o zi de primdvard joi, ieri iarieri la aceeasi ord 5! Dintnd din nou! Joi la orele 16 erau + 10
o zi la alta 15 grade de diferentd! Ieri-seard a fiilguit, in Ardeal a nins!
Azi-dimineatd 6, acum (orele 10), bate soarele de primdvard! Azi e
prima adevdratd baba' (1 martie stil vechi), babd cu soare dar cu dinti!
Abia am scdpat de ororile unei ierni siberiene, si iatd cd yin pacostele primdverii: inundatiile! Dundrea a crescut cu 7 metri peste nivelul
ei normal. La Giurgiu, si in toatd regiunea bltilor se anuntd revdrsdri
mari. Fabrica de zahdr Danubiana" e sub apd. In Banat, Bega a iesit
din maluri si e prdpd... S-a trimis armatd romnd si germand in ajutonil populatiei inecate... Tot lucruri bune...

Ziarele de azi-dimineata publicd cloud comunicate:


1) In edificiul palatului administrativ C.F.R. (in constructie in fata
Gdrii de Nord), intr-o said amenajatd la parter ca addpost pentru soldatii si

taranii veniti de cu seard sd ia trenuri dimineata, au izbucnit pe neasteptate, noaptea de joi spre vineri, la orele 2, gaze fi fleiceiri. Din
200 de oameni adapostiti acolo, 103 au fost rdniti (arsi) si internati la spitale...

Din acest comunicat ar reiesi a n-a fost o explozie de bombd, cum


s-a spus ieri, si cd n-au fost morti... Asupra cauzei care a provocat invazia de gaze si flcdrile, nu se spune nimic; o anchetd este in curs"...
2) Al doilea comunicat previne populatia sii nu se atingd de baloanele ce ar putea cddea in oras, deoarece firele metalice ce atdrnd de ele
s-ar putea inarca cu electricitate din contacul lor cu cablurile tramva-

iului si electrocuta pe imprudenti, sau determina aprinderi de gaze.


Populatia este invitatd, in cazul unei aterildri accidentale de baloane sd
prevind autorittile, care vor trimite specialisti obisnuiti cu manipularea unor asemenea aparate...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

195

SA fie o legAturd intre cele cloud comunicate? Pe Bulevardul Dinicu Golescu trece un tramvai... Pan acum n-am putut afla nimic precis
si la fa-

ta locului nu se poate ptrunde... Regimul ocultismului si ermetismului! SA-1 ia dracul!

Prirnul ministru al Japoniei, Tojo, a sfatuit la Radio pe indieni si pe


australieni sa incheie pace separatA, rupndu-se din Imperiul Britanic.
Japonia le garanteazd independenta complecta si integritatea teritoriului. Altfel, ambele tari vor fi expuse la ororile rdzboiului pe teritoriul
bor. Doud escadre au si pornit, cu trupe multe japoneze, spre Port-Moresby, in Noua Guinee. Port-Moresby va fi baza navald de unde fortele
japoneze vor ataca Australia...
Infrangerile engleze si ademenitoarele propuneri japoneze au produs
spun telegramele Axei
impresie mare si in Indii si in Australia. In Indii, deocamdatd agitatie destul de intensd, dar haoticd. In Australia in schimb, curentul pentru incheierea unei pAci separate cdstigd
zilnic teren. 0 propune pe fatd, in intruniri tot mai populate, Alan Raymond, presedintele Asociatiei pentru Independenta Australiei"... Australia se vede intr-o stare disperatd: marina i-a fost distrusa; jumdtate
din putinele ei trupe sunt in Africa si in Iran sau in Siria; taiatd de restul lumiii ea nu poate conta nici pe ajutorul Angliei, nici pe cel al Arnericii...
Inainte de a fi pomit la drum, misiunea lui Cripps pare deja compromis. Toate vocile care se tidied in Indii cer infeiptuiri i libertate imediate: in fagaduielile Angliei nu mai crede nimeni, dupd experienta facut
in ultimul rdzboi...
In Iran, pare cd rusii procedeaza la bolsevizarea intregii tali, fard ca
englezii sd li se opund. E drept cd o afirma nemtii, poate numai ca sa
doboare si mai mult prestigiul Angliei in fata lumii...
Comunicatul german de ieri afirmd cA putemice forte sovietice au
fost nimicite la est de Harkov si in regiunea Donetului.

Japonezii au ocupat orasul Medan, capitala Insulei Sumatra.


La Berlin se crede cd, sub presiunea Statelor Unite, Brazilia va declara rdzboi Puterilor Axei. Presa germand adauga cd intrarea Braziliei
in lupt nu va modifica intru nimic sansele rdzboiului...

www.dacoromanica.ro

196

CONSTANTIN ARGETOIANU

Starea Regelui Suediei e satisfacdtoare

declard buletinul medical de

ieri. Puterile pacientului revin si pofta de mdncare... Sd mai asteptdm,


cdci cazul e gray...
Un cfirciumar din strada Tepe$-Vodd a fost asasinat. E al 3-lea asasinat, in Bucuresti, intr-o sdpfdrndnd. Mergem bine. Premenirea moraId, sub auspiciile masacrelor de la Jilava...

Cine o fi urrndrind cu atdta urd pe ovrei. Dupd toate cdte li s-au in-

tdmplat, acum se iau cele mai severe mdsuri impotriva camufldrii


propriettilor $i drepturilor evreie$ti" ca $i cum propriettile nu ar fi
fost ale lor, ca si cum ca oameni, n-ar mai avea nici un drept!
In acelasi timp va apare un decret prin care se va lua ovreilor dreptul
sa mai locuiascd in Bucuresti in centrul orawlui (Culoarea de Galben)...
Sd nu pltim intr-o zi scump, toate aceste nebunii...

Am fost toatd viata mea antisemit


dar acum, in fata de atdtea
nedreptti, simt cum devin pe zi ce trece, filo-semit!
Dutninia, 15 ntartie. Baba de ieri si baba de azi nu s-au ardtat prea posomordte $i au ldsat soarele sd iasd putin din nori. Dar ne-au ardtat dinIli: termometrul se joacd in jurul lui zero grade. Si iarna se joacd cu noi...

Mi se confirmd din toate prtile esuarea tratativelor Cancicov. Totul


s-ar fi terminat cu schimbul a cloud scrisori, care a urmat depunerea raportului lui Cancicov. Dupd ce a citit raportul, Maresalul a scris prima

scrisoare cernd lui Cancicov precizari asupra unor anumite abuzuri


semnalate de el, $i numele colaboratorilor experimentafi pe care ar fi
dorit sa-i utilizeze. Cancicov, care din informatiile sale si din chiar tonul scrisorii pricepuse cd propunerile sale nu erau sd fie acceptate
a
rdspuns foarte scurt cd, in ce privea prima intrebare nu putea da precizdri, dar putea pune pe Marepl in mdsurd, dacd o va cere, s descopere
iar
si el, cu firul cel bun in mand, abuzurile de care se izbise dansul
cu privire la a doua intrebare, cd ea nu se putea pune cleat dupd ce planul sdu ar fi fost aprobat...
Cancicov a scris si a plecat la Sibiu unde socru-sdu Crdiescu (tatdl
vitreg al Georgetei) e bolnav pe moarte. Tin aceste informatii de la
Creteanu, care, la rdndul sail le tinea direct de la Cancicov...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

197

Pare cd combinatia Cancicov a fost torpilat de Ica', care a priceput


cd azi economicul nu poate fi despartit de politic si ca numirea lui Cancicov in fruntea indrumdrii economice a Guvernului ar fi insemnat in

realitate inscdunarea acestuia in fruntea intregii activitati guvernamentale si prin urmare decapitarea lui, a lui led. Constiinta mea", cum
il numeste Maresalul pe led, a reactionat cum era de asteptat si toate
planurile cu Cancicov au azut baltd...
E pacat, caci planul era bun. Asa cum sunt intocmite, lucrurile vor
merge tot mai prost. Zvonul cd planul Cancicov a fost adoptat, dar incredintat pentru executie generalului Stoenescu, nu e adevdrat. Generalul Stoenescu a fost confirmat presedinte al Delegatiei Economice, in
calitatea sa de ministru de Finante, fiindcd Delegatia a fost repus in
functie si a fost totdeauna prezidatd de ministrul de Finante. Delegatia
Economicd a fost ins lsat cum era, adicd far plan si Med autoritate... $i Creteanu mi-a confirmat rezolutia Maresalului cu generalul
Stoenescu se crede Schacht", rezolutie ce nu pare a sublinia nici multd
stim, nici mult incredere din partea Conducatorului pentru ministrul
sdu de Finante. Circumstantele vor impune ins Guvemului, cu sau fard Cancicov, un plan de coordonare economicd, cdci altfel vacile de
muls vor pieri toate...

Prat, ministrul Spaniei la Ankara, in treacdt prin Bucuresti, a


dejunat ieri la noi si ne-a povestit de la turci. Nu incape nici o indoiald
cd atentatul de la Ankara a a fost indreptat impotriva lui Papen si cd a
fost savarsit din initiativa Sovietelor. Multumit politicii turcesti, care
se pricepe" in dezlegarea limbilor, s-a putut afla un complot intreg ale
cdrui fire merg prin Consulatul sovietic din Istanbul pnd la Ambasada
ruseascd din Ankara. Scopul urmrit era distrugerea relatiilor de prietenie dintre Germania si Turcia, provocarea unui ultimatum nemtesc si
crearea unui front in Tracia, fie si numai de amenintare, silind insa pe
germani s arunce 15-20 de divizii pe Maritza si s sldbeascd astfel
frontul rusesc...
Ca s tulbure pe de alt parte stArile interne din Turcia, planul cornplotului mai prevedea si uciderea succesiv a lui Ismet Innii (Presedintele Republicii), a lui Saracioglu (ministrul de Externe), a lui Menemcioglu (secretarul Ministerului Afacerilor Strine), a maresalului

Ciakmak (seful Armatei) si altor personalitati politice. Se urntarea


astfel o schimbare totald de regim, inlturarea elementelor politice
antisovietice si posibilitatea instituirii unui Guvern filo-moscovit, obtinut in zapaceala momentului prin presiunea englezilor...

www.dacoromanica.ro

198

CONSTANTIN ARGETOIANU

Papen $i sotia sa au scapat ca prin minune. Mantaua d-nei von Papen a fost impro$cata cu firimite de came $i cu sange din trupul asasi-

nului... Explozia a fost atat de violent incat perechea Papen a fost


trantita la pmant $i Papen s-a ales cu o otita traumatica... Din instructie s-a aflat Ca ucigawl nu $tia ca duce in brate o bombd exploziva: i se
spusese ca era o ma$ind de inventie noud, care degaja, prin apasarea
unui buton,raze ultra violete care omorau la distant? i farci zgomot ci

fara urme. In aceasta ipoteza (sa fie adevarata?) individul ar fi apasat


pe buton prea devreme, socotind prielnicd distanta pentru desfa$urarea
razelor!!!

Din el, n-a mai ramas, dupa explozie, deck un picior, plaria... $i
organul sexual zvarlit $i lipit de un zid!!! Organul sexual, lipsit de circumciziune, a permis sa se constate irnediat c asasinul nu era turc
iar plaria asasinului ar fi dus la identificarea lui. Omul era un sarb de
la Uscul, trimis toamna trecuta la Moscova sfac voalli de terorism,
dar se vede cd n-avea vocatie, sau ca a invatat prost, caci s-a incurcat
in executarea misiunii sale...
Afirmatiile Isvestii de la Moscova, reproduse de presa $i de posturile
de radio anglo-americane, cum cd complotul a fost inscenat de Gestapo-ul german, sunt copilare$ti, poveste$te Prat, fata de materialul adunat
de Politia turceasca $i care va face obiectul unei publicatii speciale...
In afard de amanuntele atentatului, Prat ne-a mai spus lucruri interesante. Turcii, intruck se poate vorbi de opinie publica la ei, nu sunt
animati deck de un singur sentiment: ura impotriva Sovietelor. Alianta
cu Anglia a fost populard cat timp Rusia a fost de partea Germaniei,
asa Inc& turcii vedeau in englezi aparatorii lor impotriva Sovietelor.
De cand au dat insa mana cu bol$evicii, sentimentele poporului s-au
schimbat cu totul. Clasele superioare au inceput sa-si aduca aminte Ca
Anglia a fost constant in cursul Istoriei inamica Turciei (cum ramane
cu atatea imprejurari in care Sultanii s-au folosit de sprijinul britanic
impotriva Rusiei?) $i si-au mai adus aminte $i de camaraderia de arme

cu nemtii in rzboiul din 1914-1918. Papen, care a servit in armata


turceasca (in misiune, pe vremea and era militar), a pastrat multe
prietenii printre ofiterii superiori turci, $i cu dibacia lui, a $tiut sa se
foloseasca de ele. Azi, se poate afirma cd in Turcia, armata este toata
filo-germand, iar lumea politica anti-sovietica. Nimeni nu vrea rfizboi.

Prat crede, cd dacd ar fi s intre in razboi, Turcia n-ar intra dead


contra Sovietelor, prin urmare alfituri de nemti...
Ismet Innii se bucura de o autoritate $i de o popularitate poate si
mai mare deck Kemal... Autoritatea i-a dat-o inteligenta lui $i puritatea
moravurilor sale: foarte religios, duce o viata de sfant, cu atat mai im-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

199

presionant cu cat e pus in opozitie cu destrabalarea lui Kemal. Popularitatea, i-a dat-o purtarea sa fata de sentimentele religioase musulmane, atat de persistente in straturile multimii. De unde sub Kemal nici
un soldat turc n-avea voie sa intre intr-o giamie, acum in fiecare vineri,
trupele asista la serviciul religios, in formatii comandate de ofiteri $i in
mare tinutd... De unde Kemal &drama giamiile, Ismet Inonii le repard

$i le inzestreazd din nou... 0 reactie impotriva modernismului" $i


occidentalismului" i$i face drum. Portretele fo$tilor denmitari, cu fes
$i cu stambuline au reaparut prin case, vinul $i carnea de porc incep sa
fie din nou indeprtate de pe mesele musulmane. Titlul de pqa, de bey,
au apdrut din nou. In fine numele de familie impuse de Kemal continua
sa fie intrebuintate in relatiile oficiale, dar in intimitate vechiul sistem
de denumire a reintrat in uz. Mareplul Ciakmak ar fi aproape ofensat
dacd in conversatie ar fi interpelat cu Domnule Mare$al Ciakmak" $i
nu i s-ar spune Fevsi-Pa$a...

Prat mai pretinde cd in Siria, englezii $i gaulli$tii nu se inteleg


deloc, cd intre soldatii francezi $i britanici sunt bataii continue ce merg
pand la omor... $i in Egipt, atmosfera ar fi cu totul neprielnica englezilor. Soldatii neozeelandezi $i australieni jefuiesc fra. ru$ine $i in ziva
mare prvaliile din Cairo $i Alexandria $i populatia indigend ii urd$te
de moarte. Acum in urma, Guvernul egiptean a trebuit s suprime reprezentatiile de cinematograf din cauza manifestatiilor anti-engleze.
Spectatorii aclamau pe Hitler, salvatorul Egiptului" din ghearele britanicilor...
Ambasadorul japonez la Ankara ar fi spus lui Prat Ca la yard armata
Mikado-ului va ataca Vladivostokul $i pe ru$i...
Tot ce poveste$te Prat trebuie luat cu oarecare rezerva, dar chiar cu
aceast rezervd, din spusele lui se pot trage concluzii interesante...

De pe front ve$ti contradictorii. Comunicatele germane pretind cd


atacurile inver$unate ale ru$ilor pe Donet $i in peninsula Kerci au fost
respinse cu mari pierderi pentru sovietici. La Kerci ar fi fost respins in
ziva del3 un mare atac, in care ru$ii ar fi pierdut 46 care blindate. La
Statul nostru Major (dup ate imi spune Cemescu cd ar fi aflat de la
generalul Tataranu), ar fi venit $tirea ca ai no$tri au mancat din nou
bataie, tocmai in ziva de vineri... Ru$ii ar fi navalit cu enorm material
motorizat (e de necrezut ce stocuri inepuizabile au...), pe care 1-ar fi

trecut peste stramtoarea Kerci-ului inghetatd. De o fi a$a, vor face


nemtii ce trebuie ca sa restabileasca situatia
dar ar fi vreme sali
sporeasca fortele pe front $i s opund ce trebuie slbaticilor...

www.dacoromanica.ro

200

CONSTANTIN ARGETOIANU

Buletinul german anunt a de la 6 la 12 martie au fost doborfite 209


avioane ruse*ti, contra 9 germane. De la inceputul campaniei de iarnd,
sovieticii ar fi pierdut 3 134 de avioane... Tot intrebarea: de unde mai scot?

Japonezii terminA cu ocuparea Sumatrei. La ordinea zilei in tactica


lor, pare s fie acum incercuirea Australiei prin tdierea tuturor cdilor ei
de comunicatie maritim cu Anglia *i cu America. Se urtnArqte astfel
o pace separat cu Australia, inainte de inceperea unei actiuni impotriva Indiilor sau a Siberiei. Atitudinea Australiei nu se deseneazd pand
acum...

intre Italia i Germania au fost semnate mai multe acorduri menite


s'a reglementeze schimburile economice pdn la sfarsitul anului 1942,
intre cele cloud principale Puteri ale Axei. La baza lor sta principiul unei
strnse colabordri in fabricarea armamentului i a munitiilor de rdzboi.
Banca Romneascd a tinut ieri o adunare generala extraordinarA in
care i-a sporit capitalul ei de la 400 milioane la un miliard lei. Inainte
de toate pentru motive fiscale...

Societatea Lares" i-a reinceput ieri cursele regulate *i zilnice intre


Budapesta *i Viena. S se fi sfar*it iarna?

Bucure*ti

Teri s-a slujit un parastas in pomenirea lui Titulescu i astdzi altul in


a lui Nae Ionescu. N-am fost nici la unul nici la altul. Pentru ce m-a*
fi dus la al lui Titulescu, i pentru cine la al lui Nae Ionescu?

Pandit (sd nu se citeascd Bandit") Nehne, eful irident4tilor bindqi a inceput sa tina intruniri impotriva englezilor. Un semn al timpurilor. Intre populatia hindus a. i politia britanicd au avut loc mai multe
ciocniri. Morti i faniti. Asta s-a mai vazut...

Panicd la New-York: un obuz a azut i s-a infipt in al 30-lea etaj al


imobilului Equitable Building", unul din zgarie-norii metropolei americane. Americanii au crezut CA era o bombd aruncat de nemti i

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

201

s-au speriat. Le-a trecut insa spaima dupd ce au aflat cd era vorba de
un obuz al apardrii antiaeriene, cazut unde nu trebuia...
Luni, 16 martie. Stirea adus de Cernescu de la Statul Major, despre o infrangere suferit la Kerci, nu pare exacta. Colonelul Olteanul
(care mi-a dat totdeauna informatii exacte) mi-a telefonat azi-dimineata Ca intr-adevar a fost un atac mai violent din partea ru$ilor in peninsula Kerci, dar cd nemtii au adus repede forte suficiente $i cd situatia s-a restabilit cu mari, foarte mari pierderi pentru sovietici. Olteanu
a adaugat s n-am nici o grijd pentru frontul oriental, caci toate sunt in
regulci, .itotul merge cum trebuie... Pe de alta parte Comunicatul german

de aseard e categoric: toate atacurile in regiunea Donetului $i a Kerciului au fost respinse cu mari pierderi pentru ru$i, care numai la Kerci au
pierdut in ziva de 14 martie, 42 de care de asalt din circa 80 cu ate atacasera.

Concluzia de tras, in ce prive$te informatia lui Cernescu, este cd sau


dansul n-a inteles ce i-a spus Ttaranu2, sau cd nici n-a vazut pe Tata-

ranu $i cd a imbracat cu autoritatea acestuia zvonuri culese prin birourile Statului Major $i neintemeiate.
S flm deci optimi$ti mai departe, in ce prive$te situatia de la Rdsarit, cel putin.

Comunicatul german de aseard mai spune cd ru$ii au pierdut in


total, in zilele de 13 $i 14 martie, 138 de care de asalt.
Interesante sunt $i cifrele pe care le da cu privire la scufundrile de
pe coasta americana a Atlanticului, de la prima aparitie a submarinelor
in acea regiune. Au fost scufundate 151 de vase cu un volum total de
1 029 000 tone, tonaj egal cu construcjiile americane in anu11941. In
aceste cifre intr 58 tancuri pentru petrol cu capacitate totald de 442
000 tone. Au fost scufundate 58 tancuri dintr-un total de 286, adicd
cam a 5-a parte... Primul ministru canadian a confirmat aceste pierderi
intr-un recent discurs $i a declarat cd, dacd scufundrile continua in

acela$i ritm, $i nu se gdsesc mijloacele de a le opri, situatia angloamericanilor va deveni critica...


Hitler a tinut ieri un bun $i frurnos discurs, cu prilejul comemordrii
anuale a mortilor cazuti in rdzboiul prezent $i in cel din 1914-1918.
1 $eful de cabinet al generalului Pantazi, ministrul Apararii Nationale.
z Declaratiile puse de Cernescu in seama generalului Tataranu nu corespundeau de
altmintreli cu optimismul mie aratat de curand de acest general.

www.dacoromanica.ro

202

CONSTANTIN ARGETOIANU

Tipul are talent, bun simt $i vigoare. Nu e de mirat cd inspird atfita incredere poporului german...
Ceremonia, inalttoare, a avut loc la Zeng-Haus (Unter de Linden),
la Berlin. Ceremonii identice s-au desfasurat in toate ora$ele germane,
pe fronturi, si in capitalele trilor strAine in care se afld Reichul reprezntat. La Bucure$ti, dl Killinger a depus o coroand pe Mormantul
soldatului necunoscut $i a pronuntat o cuvntare in genul sAu special",
la cimitirul militar german.

La Rio de Janeiro au avut loc manifestatii zgomotoase anti-axiste


(probabil organizate de comuni$ti, incd foarte numero$i in Brazilia).
Ca sd imprd$tie lumea, trupa a trebuit sd tragd in multime...
Generalul Wavel a tinut o cuvntare foarte pesimistd la Delhi, in care a mArturisit gravitatea infrngerilor suferite de Anglia. Ca scuze, generalul a invocat razletirea frontului intins pe suprafata intreaga a globului a$a incfit perdeaua de apArare britanicd a ajuns prea subtire
precum $i nepregAtirea trupelor pentru rdzboiul special ce li s-a impus.

A mai spus cd ar fi fost mai bine ca totalul fortelor engleze sd fi fost


concentrat intr-un singur punct, in Orientul Apropiat spre exmplu, $i sd
nu fi fost imprA$tiat in grupuri insuficiente, in atatea regiuni indepAr-

tate uncle de altele... Factorul timp" a fost apoi continuu defavorabil


englezilor, care au sosit pretutindeni prea tarziu... CuvAntarea lui Wavel
nu e menit sd insufleteasca spiritul combativ al trupelor britanice...

De citat urmAtoarele declaratii ale lui Wave 11: Pierdem cursa de


intrecere cu timpul. La Singapore am pierdut aceastd cursd cu 4 sau 5
ore. Japonezii au inaintat mai repede decit am crezut noi, iar intAririle
noastre au sosit prea tarziu..."
Agentiile telegrafice germane $i italiene pretind &A ar fi aflat prin
Lisabona propunerile pe care le va face Cripps frunta$flor hindu$i $i le
rezumd in urmAtoarele puncte:
1) 0 declaratie solemnd a Marii Britanii cuprinzAnd promisiunea de
a acorda Indiilor statutul unui Dominion, la sfar$itul rAzboiului actual.

2) Convocarea unei conferinte a mesei rotunde", care sd caute


solutii pentru problemele care despart azi diferitele comunitati indiene.

3) Restabilirea Guvernelor regionale (azi nu mai sunt cleat patru


asemenea Guverne).

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

203

4) 0 foarte largd participare a hinduWor in Consiliul Vice-Regelui.


5) 0 autonomie administrativd largd, menitd s pregateasca Indiile
pentru rolul lor de Dominion.
6) 0 organizare a armatei indiene care s asigure aprarea Orli.
7) Participarea Indiilor la sistemul aliantelor democratice. (! !!)
8) Angajamentul Angliei i al Statelor Unite de a crea o puternicd
industrie militard in Indii (!!).
Mai sunt i alte puncte privind amnistia pentru condamnatii politici,
libertatea presei, libertatea de pdreri etc.
Greutatea cea mare va fi,s se pund cele 350 milioane de locuitori
ai Indiilor de acord intre ei. Intr-o lard de clase" intre care invrjbirea
merge pand la declararea unora din ele atdt de spurcate incat celelalte

n-au vole sa le atinga

intr-o tard in care musulmanii, budi$tii,


adoratorii soarelui se vrdjmd$esc de moarte, nu e nimic de facut pe
calea unirii. Hinduii nu se pot uni intre ei dee& intr-un singur gand:
ura impotriva englezilor
i intr-o singurd directie: revolta. A face
din aceste neputincioase stafii ale trecutului un Stat modem unitar
e purd utopie.
De azi inainte ni se va da paine amestecat cu mdlai, dar ni s-a crescut ratia de la 750 grame la 1 000 grame pe zi, de om.

Tambdldul Bibqtilor:
Imi cade sub ochi o porcarie de revist bucure$teand intitulat Je

sais tout OD redactat de un musiu Etienne Miculesco", in care se


lfaiesc mutrele putin interesante ale madamelor valahe de la Bijou
X" pand la Aime Y" toate IoneVele, Vasiletele i alte DumitreVi!
$i printre aceste flori de mahala sau de produse ale serelor imbogatitilor peste noapte, un reportaj fotografic, cu notite biografice, ale
fatiminoasei nunti de la Mogowaia. Cdstoria junelui Brncoveanu cu
matura Marina Stirbei e prezentatd ca un eveniment comparabil cu
unirea unui Habsburg cu o Bourbon
vorba Martei Bibescu. Pe trei
coloane se in$ird numele Printilor" $i Printeselor" ieiti din s'ardcia
lor, ca sd chefuiascd o noapte...
$i Miculesco" (Etienne!) ii dd in sus cu gloria Brancovanilor" i

Stirbeilor"! Ce glorie? Ce Brancovan"? Ce $tirbei?


Vodd Brncoveanu era un boier ca toti boierii, ceva mai bogat, Constantin ot-Brncoveni, care s-a inrudit cu Matei Basarab land de nevasta pe nepoata acestuia... Aa au ajuns Brncovenii, Basarabi! Actualul

www.dacoromanica.ro

204

CONSTANTIN ARGETOIANU

Brncoveanu nu e Basarab (cum se intituleazA) fiindcd Brncovenii nau fost nciodat Basarabi
si nu e Brfincoveanu, fiindcd tatd-sdu a
luat numele de la Zoe Brncoveanu (muma-sa) care era Mavrocordat
si fusese adoptata de ultimul Brdncovean...5tirbeii, am mai spus-o, nu
sunt nici ei Stirbei, cleat tot prin adoptie. In realitate, toti cdti erau la
Mogowaia nu erau nici Basarabi, nici chiar Brncoveni sau Stirbei, $i
cu atAt mai putin Habsburgi sau Bourboni
ci, toti, Bibe$ti sadea,
adicd cobordtorii herghelegiului din Gorj, boier de clasa a 3-a!
SA ne mai slAbeascA cu fasoanele" $i cu mofturile!

Marti, 17 martie. Are dreptate Hitler and spune cd o asemenea


iarnd nu s-a mai pomenit: zilele trecute s-au inregistrat pe frontul
rusesc, la Centru 300 si in Crimeea 250! La mijlocul lui martie! La
noi termometrul nu s-a cobordt sub 7, dar nici nu se ridicA cu mult

peste zero. Destul insd ca s se topeascA zapezile si sd determine


prpAdul inundatiilor. Dundrea a ajuns la 8 rn peste nivelul normal.
La Giurgiu, tot e sub apd. Intre Oltenita si Mnstirea (mosia Regelui)
digurile au fost luate $i soseaua tdiatd. Apele Argesului s-au unit cu ale
Neajlovului si au prpAdit tot. Oltul e revArsat; pe Jiu, apele au luat o
parte din podurile de la Bralostita $i de la Bucovt... La Breasta, pcinii
acum, nu avem stricaciuni...

Pe strAzile lturalnice ale Bucurestiului, munti de zapadd stau


neatinsi... Dacd cel putin, dup ce s-o curAti zApada de pe camp, nu sar pune pe ploi
s nu putem ara $i semAna...

Pe frontul rusesc, bolsevicii dau mereu nAvald, doar vor parveni sd


rupd frontul german $i sa cAstige pozitii strategice mai favorabile, inainte

de inceputul ofensivei nemtesti, in primdvarA. Si in zilele de 14 $i 15,


au dat mari atacuri la Centru $i la Kerci
dar au fost respinsi cu mari
pierderi. Natural, nemtii nu spun pe ale lor... La Centru, dupd Comu-nicatul german, rusii au parvenit sa strApungd frontul, dar un contraatac
nemtesc a repus lucrurile la loc, $i sovieticii s-au retras pe primele lor
linii, decimati. Cu tot valul de frig, soldatii germani au invins $i de data
asta...

Dar $i oamenii lui Stalin sunt de admirat: cu toate loviturile pe care


le primesc, atacd in continuu. Atacurile se suced unul dupd altul; abia
e unul respins, vine altul, in acelasi loc. Vor avea mult de lucru nemtii
ca s infrAngd definitiv tenacitatea bolsevicd...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

205

Pare cd Regele Suediei a scapat: buletinul de azi anunta cd bolnavul

a inceput sali revina in puteri i ca. cicatrizarea se face normal. Fenomenal batran!

Vizita lui Ciano a fost din nou amanatd, pentru mai. Sa nadajduim
ca se va amana de tot: n-ar fi politic ca licheaua sa fie fluierata tocmai

in Bucurqti...
Ancheta de la Ankara (atentatul impotriva lui Papen) a fost terminatd.
Rezultatele nu s-au publicat, dar afacerea a fost data pe mana Parchetului.

Rectificari i complectri:

Am citit expunerea de motive din Monitor privitor la ex-teritorialitatea acordat membrilor Camerei Juridice Internationale". Nu se
acorda aceast exteritorialitate deck membrilor streiini ai camerei, in

cazul cand ar veni in misiune in Romania. Cu alte cuvinte, ace5ti


domni sunt asimilati cu diplomatii. Aa mai merge...
In ce privqte explozia de la Gara de Nord, n-a fost nici o legatura
intre cele cloud comunicate (explozia i... baloanele ratacite). Pare cd na fost nici atentat. Explozia s-ar fi datorat unor obuze de tun Brandt:
unul din ele a luat foc i au sdrit i celelalte. Cel putin asta e versiunea
pe care o dau pand acum oficialii...
A murit Oscar Kaufmann, in ziva de 10 martie, in Scotia. Amanunte
asupra mortii lui, telefonat de Boxshall lui Barbu Stirbei, prin Elvetia,
nu avem. Kaufmann a cunoscut zile frumoase dupd pacea din 1919;
timp de aproape 20 de ani a fost despotul Bancii de Credit i unul din
conducatorii fmantei romanqti. Prin prietenia lui cu Mannheimer a catigat multe milioane
dar a pierdut i multe la falimentul i la moarnqtiind s vorbeasca nici
tea prietenului sau. Grasut, chel, curatel
o limbd cum se cade i exprimandu-se in consecinta cu greutate, tiu-

se totui sa-i c4tige increderea cercurilor financiare internationale


din Paris i din Londra i mai nici o afacere nu se facea cu noi rata
arbitrajul lui. Plin de defecte, poseda insd cloud insuiri rare: era afabil

i prieten credincios. De pe urma unei sotii frumoase i inteligenta,


dispruld inainte de vreme
las un flu cam bleg, care, zice-se, ar fi
trecut in America.

www.dacoromanica.ro

206

CONSTANTIN ARGETOIANU

Date find imprejurarile, pentru rasa lui, poate cd a murit la timp...


June le Quaranta a venit aseard sa-mi spund cd turcii au semnat
Pactul Tripartit! Tinea $tirea din cercurile Legatiei italiene. Cred cd e
dar ceea ce nu pare verosimil azi, poate sa se
mai mult un zvon
realizeze maine... Deschiderea Dardanelelor pentru flota Axei ar fi insa
$i ar insemna star$itul razboiului cu Rusia.
o loviturd formidabild

C'est trop beau"!


Ne-a venit ultimul discurs al lui Hitler (la Zenhaus) in extenso.
Mi-a placut mai putin deck in rezumatul Agentiei D.NB. Violente
inutile. Ie$ire de prisos impotriva Guvenrului din Vichy cu prilejul
procesului din Riom: se face procesul nepregatirii rdzboiului, iar nu al
rdspunderii declararii razboiului impotriva Germaniei, cum ar vrea el!

Prea vrea multe! Procesul de la Riom e idiot, caci raspunderea


nepregatirii razboiului nu o au numai Daladier, Game lin, Blum, Jacomet $i Guy La Chambre
o are intreg regimul politic francez, mai
ales bestiile de alegatori
dar declararea rdzboiului e o chestiune mai
complicatd, pe care n-o poate judeca nici Curtea din Riom, nici Hitler...

A venit Puricelli la Bucure$it, foarte suparat $i cu drept. Guvernul


Antonescu a incheiat cu el un contract pentru construire de $osele, in
valoare de aproape un miliard $i jumatate. Puricelli a creat o Societate
romand $i a $i inceput sa lucreze anul trecut (Soseaua Bucure$ti
Afumati
Buzau). Societatea are cheltuieli generale, care se urea la
circa 30 milioane. Anul acesta, Mareplul a declarat cd nu da un ban
pentru $osele: totul trebuie sa meargd la Armat $i la Agricultura.
Foarte frumos, raspunde Puricelli, dar ce se face el cu cele 30 milioane
pe care trebuie sa le cheltuiasca pentru personalul $i ma$inarifie lui? Sa
le dea din buzunar? Deocamdata, cu Bova-Scoppa in spate, a inceput
sa se lupte cu Guvernul. A $i vazut pe Busild
care-i da dreptate, dar
nu poate nimic. Maine va vedea pe Antonesti...
Vine de la Paris, unde se afla in momentul bombardarii englezilor.
Au distrus complect uzinele Renaut $i Peugeot (Ford) $i au amorat o
mie de oameni. Dar ura francezilor impotriva nemtilor e atat de mare,
incat parizienii care n-au fost atin$i de bombardament nu se sfiau sa se
bucure de cele intamplate... Sale coup pour les Boches"
i-au spus
mai multi. La Paris sunt lipsuri mari $i numeroase nemtii au luat tot.
Si ce n-au luat cu hapca, au cumprat. Nu se mai gdse$te yin, in Franta,
e de necrezut! 0 sticla de $ampanie e o raritate...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

207

Si in Italia, poveste$te Puricelli, mizeria i nemultumirea merg cres-

cand. Ou est fatigue de la guerre..." Ca sali imbrace copiii, italiencele au nevoie de puncte", dar fasci$tii pot sali procure cum vor, $i
Mid nici o restrictie, cizme $i uniforme... Toata lumea e stuld nu numai de riizboi, dar V de fascism, i vrea pace, $i vrea s scape de tirania
camd$ilor negre... 0 spune un prieten intim al lui Mussolini $i fascist
de frunte! Despre Duce, Puricelli spune numai bine, dar injurd pe toti
mini$trii lui, in special pe Ciano... Nu poate suferi nici pe Hitler (cate

s-au schimbat in mintea italienilor!) i e convins cd, dacd Hitler $i


Churchill ar dispare, s-ar putea sfar$i razboiul numaidecat. Vorbind cu
Mussolini, de curcand, Puricelli i-ar fi spus ea oamenii se pot guverna
numai cu dragoste i blandete, dar cd Hitler e numai urd $i violenta $i
Ducele ar fi fost de acord cu ddnsul... Ma cam indoiesc!
Italienii nu mai pot suporta privatiunile. Sunt foarte suparati fiindca
le-am fagaduit gear $i nu le-am dat... De unde sa le dam, dacd ni 1-au luat

nem-tii. Fara grail nostru, Puricelli pretinde c italienii vor muri de


foame...

5i la Berlin a inceput sa se simta lipsa de alimente. La cele 2 zile


pe saptarnand fard came, la cele 2 Eintopftag" (un singur fel pentru ziva intreaga) pe lund, s-au mai adaugat 2 Front-Tage" pe saptamand, in care nu se marianca deck ni$te galu$te de Mind amestecat
cu tot felul de Ersatzuri". Pand acum, se putea manca destul de bine
in doud-trei restaurante (Horcher, Bristol, Eden) de$i foarte scump

dar nici in acestea nu se mai gasesc deck porcarii... 0 spune Gogu


Georgescu, capelmaistrul filo-german! Pare ca toata mancare o
consurna soldatii, care, ei, sunt bine hraniti. Si tot vinul adus din
Franta, il beau tot ei probabil
caci pentru populatia civila nici yin nu
se mai gase$te... Am intrebat: Se vaita oamenii?" Mi s-a rdspuns: Nu.
Toti a$teapta victoria finald, pe care o cred apropiatei
i-i string
cureaua!"

Miercuri, 18 martie. Cre$terea Dundrii a luat proportii catastrofale.

Apele au ajuns la 9m 16 peste normal. Cea mai mare cre$tere


inregistrata, de and exista la noi Serviciul Apelor a fost inregistrata la

1897: 7m 80 peste etiaj. Se zice cd in 1856 ar rnai fi fost o mare


cre$tere, dar pe vremea aceea nu aveam masufkoare. In Giurgiu, apele
au invadat cartierul dintre gard i piata Centrald, ceea ce nu s-a vazut
niciodata. Ce are sd ne rnai trimit Durnnezeu, sa ne pedepseascd?

www.dacoromanica.ro

208

CONSTANTIN ARGETOIANU

In noaptea de luni spre ieri, s-a inregistrat la Bucure$ti i un cutremur de gradul I, cu epicentrul la 160 de kilometri, probabil in Vrancea...

Termometrul, noaptea tot in jurul lui 0 grade. Ziva se mai


incAlzeste. Azi-dimineata, brumd strasnicd...

Nici in America nu pare cd e mai bine: un uragan a devastat centrul

Statelor Unite. Sunt peste 100 de morti, 600 de raniti i mii de case
distruse. $i acolo sunt oamenii rdi...
Pe frontul rusesc, neintreruptele atacuri sovietice s-au prAbusit toate
cu foarte mari pierderi. Tancurile $i avioanele bolsevicilor, distruse, se
numArd cu sutele, iar mortii, rAnitii i prizonierii cu miile. Generalul

lama' pare &A a fost definitiv invins de nemti, cu toatd ultima lui
sfortare din zilele trecute, in care termometrul s-a coborat iar pand la
35 de grade...

Generalul Mac Arthur, tenacele apArAtor al ultimului colt din


Filipine, a sosit in Australia, unde a fost numit comandant al fortelor
americane debarcate acolo i care au sd mai debarce. Aceastd numire
dovedeste cA rezistenta in Filipine e terminatd $i cd Australia e gray
amenintatd de japonezi.
La Berlin, atentia cercurilor diriguitoare e indreptatd spre Orientul
Apropiat. Se urmAresc cu viu interes miscArile de trupe sovietice din
Iran, spre granita turceascd $i reactiile din Turcia. Trupele rusesti au
cobordt din regiunea Tebris-ului spre sud $i dupd ce au trecut de lacul
Urmia, s-au impArtit in cloud coloane: una a pornit spre vest, a trecut
granita Irakului $i se indreaptd spre Mosul
cealaltd a luat directia
Golfului Persic, de-a lungul granitei occidentale a Iranului. Nemtii fac
mare valvd in jurul acestor mi$cAri, prezentAndu-le ca incAlcdri sovietice asupra autoritAtii britanice neputincioase. E insd mult mai probabil
cA inaintarea trupelor ruse$ti sA fie rezultatul unei intelegeri, ba chiar a unei cereri a Angliei doritoare sa-si libereze trupele din Iran $i Irak, sau
cel putin o parte din ele, pentru apArarea Indiilor. CA englezii nu pot
vedea cu plAcere pe rui coborndu-se in regiunile petrolifere din Mesopotamia si de langd Golful Persic, este iardsi sigur
$i cedarea su-

prematiei lor militare in aceste regiuni dovede$te la ce ananghie" a


ajuns Imperiul Britanic...
Dar cobordrea trupelor sovietice spre sud $i trecerea lor in Irak, a
produs mare tulburare la Ankara. Turcii nu pot vedea cu indiferentd
inamicul lor secular instalat la granitele tArii, de la Caucaz la Marea

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

209

Mediterand... Dacd la aceast ingrijorare fata de rusi se mai adauga


enervarea pricinuita de bombardarea Miletului de catre englezi 1
se
poate usor intelege evolutia politicii turcesti, apropierea de Axd si zvonurile unei semnari a Pactului Tripartit... La Berlin, nemtii beau lapte!

Cu prilejul unui banchet, Roosevelt, Halifax si Litvinov au tinut


cuvantri pe care presa germand le comenteazd cu mult complezent,

fiindca catestrele sunt pesimiste. Roosevelt a insistat asupra unirii


tuturor cetatenilor (ce, nu sunt uniti?) intr-un singur efort, caci rcizboiul

extern nu se poate c4tiga dacd se pierde riizboiul intern... Halifax a


declarat cd lucrurile nu stau pentru anglo-ruso-americani atat de rau, ca
sit nu poatei sta ci mai reiu!!! Nobilul lord a mai spus ca pentru moment
Rusia si China s nu mai conteze pe un sprijin prea serios si direct din

partea Angliei si Americii, deoarece aceste cloud Puteri trebuie sa-si


apere Imperiile pe toate marile globului... Litvinov-Finkelstein, in fine,
a marturisit cd Generalul lama' a trdat pe rusi si ea frontul german na putut fi clintit, dupa cum se sperase... Reprezentantul lui Stalin a
cerut apoi americanilor si englezilor sei se bald i sa creeze fronturi
noi... Cu bratele incrucisate nu se poate castiga un rdzboi. Factorul
Timp e schimbdcios si lucreaza cand pentru unii, cand pentru altii
si de obicei pentru invingatori, nu pentru invinsi".
Ne-a sosit dl Vilhelm Stuckart, ministru de Stat german, in varstd
de 39 ani, si
lucru de mirare
n-a fost primit la gara nici de Rege,
nici de Conducator, nici de lea ci de un simplu subsecretar de Stat
de la Interne si, bineinteles, de Killinger. DI Stuckart e specializat in
materiile de organizare de Stat si a lucrat la Statutul provinciilor rusesti
ocupate de nemti si la al Poloniei. D-sa vine insotit de mai multi alti
specialisti
fie ca sa ne dea sfaturi cu privire la organizarea
Transnistriei, fie ca sa invete ceva de la dl Ica, geniu politic brevetat.
San Georgiu, inchis la Jilava, a fost mutat intr-un penitenciar civil
dar nu civilizat. La Jilava o ducea foarte bine: pentru favorurile pe
care i le-a acordat, comandantul inchisorii a fost mutat... Se zice ca
acest exces de severitate se datoreste faptului cd San Giorgiu a refuzat
1 Acum cAteva zile mai multe avioane necunoscute au bombardat orasul Milas
(fostul Milet) la sud de Smirna. Cercetarile fkute au dovedit cd au fost avioane britanice, care se inselaserd si luaserd Miletul drept un oras al Dodecanezului ocupat de
italieni

www.dacoromanica.ro

210

CONSTANTIN ARGETOIANU

sa semneze o cerere de gratiere ce i s-ar fi pus sub nas. Altii spun ca


Conducdtorul ar fi luat cunostinta de un voluminos dosar din care reiese Ca San Giorgiu n-a facut, de doi ani, dee& s submineze la Berlin
regimul si pe Maresalul Antonescu in persoand...
La Curtea Martiald, cand i s-a citit sentirita, San Giorgiu a strigat:
Condamnarea pe care o pronuntati impotriva mea, e o insulta adusa
lui Hitler!" Paranoici sunt pe toate treptele omenirii...
Maine, in marea auld a Faculttii de Drept, dl Ica va face declaratii

senzationale. De trei zile s-a inchis sd-si prepare epocalul" discurs.


Puricelli trimisese ieri pe Bova-Scoppa sa-i vorbeascd: ministrul Italiei
a gasit insa usa inchis
dl Ica s-a declarat bolnav si nu I-a primit.
Medita... si scria. Facultatea de Drept a fost imbodobit cu ghirlande si

drapele. Declaratiile d-lui Ica vor fi privitoare la noua organizare a


Statului...

Joi, 19 martie. Lt. colonel Marcel Olteanu mi-a telefonat aseara ca


rusii au rnancat o bataie zdravand la Kerci. Nu rn-ar supara deloc. Comunicatul german de ieri anunta cd si in a 5-a zi de neincetate atacuri
in peninsula Kerci, sovieticii au fost sau zdrobiti sau respinsi, lasand
numerosi morti si raniti pe teren, precum si un bogat material de razboi... Pe restul frontului, acelasi cantec: atacuri sovietice respinse
prizonieri luati, tancuri si avioane distruse.

Vasele de razboi japoneze au scufundat in Oceanul Indian mai


multe vapoare britanice de un tonaj total de 80 000 tone... Sunt primele
pierderi pe care Anglia le suferd in Oceanul Indian, devenit si el nesiguryentru comunicatiile Imperiului...
In Australia enervarea in crestere. Se discutd tot mai mult in jurul
independentei complecte a Dominionului si a incheierii unei paci separate. Anglia find prea ocupata in Indii a renuntat sa mai apere Australia care a trecut in compartimentul Statelor Unite in ce priveste operatiunile de razboi...

Nemtii dau cifra tonajului anglo-saxon scufundat de la inceputul


rdzboiului. E enorrnd: 15 975 000 de tone, rotund! Cifra de 15 pare sa
fie in special simpatica germanilor, caci gazetele lor mai vorbesc si de
15 000 000 (?) soldati rusi scosi din luptd (inclusiv bolile si dezertdrile)
si de 1 587 avioane doborate de la 1 ianuarie la 7 martie, anul acesta...
Incep sa nu mai am incredere in cifrele lor!

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

211

Pre$edintele Innii a tinut o cuvantare la Ismir (Smirna) $i ministrul


de Externe turc Sardcacioglu a dat un interviu ziarului italian Popo lo
di Roma. Si unul $i altul au subliniat intentiile pacifiste ale Turciei,
care vrea sa ramana neutra. Saracacioglu a instistat de astd-data asupra
prieteniei traditionale dintre Turcia $i Germania, dar a reamintit, in
calitatea sa de neutru, $i despre pactele de prietenie pe care tara sa lea incheiat cu Anglia $i cu Rusia Sovieticd. Si ministrul a mai spus ca

turcii voiesc prietenie $i cu italienii, de care sunt legati prin atatea


interese comune in Metiderana...
Agentia Havas a dezmintit ieri inaintarea ru$ilor spre Irak $i spre

Golful Persic. Si totu$i... La Ankara emotia e Inca vie. Stiu turcii,


probabil, ce nu $tie Agentia Havas!

Azi la ora 11,00, $edinta solemnd la Facultatea de Drept. Mu lt


a$teptatul eveniment epocal"! Ni se precizeaza (de ce s-o fi Jinut
secret pana ieri?) ca e vorba de prima Adunare a Clerului $i a Inv&
tamantului roman". DI Ica va tine discursul epocal", iar Patriarhul,
Petrovici $i alti caraghio$i ii vor tine isonul... Ieri se pretindea ca. Ica
nu va vorbi despre noua organizatie a Statului, ci despre raporturile
noastre cu ungurii! A$a credea ieri la dejun Coti Stoicescu, ministrul
Justitiei, care mai mult nu via nici el !!!

D1 Reichs minstru Stuckart s-a intalnit ieri in saloanele d-lui Ica


Antonescu" cu juriVii romani
adica cu d. d. membri ai Camerei Juridice Internationale, sectia Bucure$ti. On a dii rire!"
Epavele legionare nu se lasa. Au imprimat un scurt manifest in care
injurau pe Mareplul Antonescu $i declarau ca pand in 3 luni vor fi la
putere". Manifestul s-a impartit clandestin, printre legionari $i simpatizanti (mai sunt?). Guvernul a raspuns prin arestari masive, de duminicd incoace. S-au arestat $i dintre legionarii cuminti" (grupul Dumitrescu-Borp etc.), care pand acum s-au bucurat de oarecare favoare.
Cei tineri au fost concentrati $i trimi$i pe front, mai toti cu scrisori de
recornandalie speciale. Printre ace$tia a fost cuprins $i tanarul Bani
Ghika, fiul mai mic al Aristitei $i ginerele lui Bujoiu. D1 Bani functioneazd de asta-vara ca $ef de cabinet la Bu$ild... In calitatea sa de sublocotenent de rezerva in geniu, a fost trimis sit" curet e minele ruse$ti pe

zond, ocupatie distractiv $i sigura ce se termina mai totdeauna cu


www.dacoromanica.ro

212

CONSTANTIN ARGETOIANU

sfrtecarea... amatorului! Busild declarAndu-se neputincios fat de ordinele de sus", Aristita s-a repezit asupra generalului Dombrovski sd-i
scape odorul, prin legaturile sale cu Statul Major. Mossi Dombrov-

ski, sauvez mon fils ou je me tue...". Bietul Dombrovski alearga de


ieri, din general in general, dar nu Vie dacd va reu$i! De, cine 1-a pus
pe printul Bani, s se imbrace in verde $i sd dea maim cu legionarii?
Cel care incearcd sas galvanizeze un cadavru
$i sd ia locul lsat
de Sima
nu e altul dee& prietenul nostru M. Manoilescu. Cnd se
va termina $i cu pu$1amaua asta?
Bebe Grdisteanu, concentrat la Curtea Martiala, imi spunea ieri cd
au fost condamnati mai multi comunivi legionari" la moarte (nu $tia
dacd au fost $i executati) $i copii de prin licee, la pedepse foarte severe.
Unii au luat pand la 25 ani muncd silnicd... Ce vremuri!

Stilul unui Conduator de Stat:


Dupd izgonirea lui Zwidenek, nou subsecretar de Stat la Romnizare, Drago$, a facut o minutioasd anchet cu privire la fantasticele
abuzuri $i $pertarii din acel Departament, care au speriat lumea. Dupa
ce a terminat ancheta, Drago$ a redactat un raport $i 1-a inaintat Mare$alului.ye acest raport Antonescu a pus urmAtoarea rezolutie:
I) Imi vine sd-mi pun revolverul la tdmpl cnd ma gandesc in
cine am avut incredere 1 .
2) Ce a facut omul acesta denot ori rea credinta, ori prostie. Opinez
pentru rea credinta.
3) Sd fie dat in judecat conform legilor militare".
Alta:
Coti Stoicescu, ministrul Justitiei, exasperat, $i-a dat pentru a nu Viu

cdta oard demisia. Maresalul a pus urmdtoarea rezolutie pe hrtia demisionarului:

Se acordd un concediu de 20 de zile petitionarului (!!!!) pentru


cdutarea sanatatii".
Apele Dundrii au inceput sd scald. Alaltdieri a fost $i Mare$alul Antonescu la Giurgiu, a urlat, a injurat $i 1-a destituit pe primar: o mare
cantitate de zahdr a limas sub ape, in depozitele Danubianei" $i au
pierit $i cantitati mari de grau $i de benzind, neevacuate la timp... Bie1 E vorba de generalul Zwidenek.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

213

tul Maresal, are si el motive sa fie nervos: numai furturi si incapacitate


in jurul lui!

Noul palat al Ministerului de Finante se va construi pe locul


cimitirului ovreiesc (abandonat) din strata Sevastopol. S-a hotardt.
Prima piatr se va pune in aprilip...
Amicul meu, bdtrdnul Pos, a fost facut conte, de Regele Italiei.
Conte di Verbano". Pos, la Milano, nu poate dormi de gelozie, in fata
ascensiunii" lui Puricelli. Cnd a fost numit Puricelli senator, nu s-a
Fasat pnd n-a fost numit si el. Anul trecut, Puricelli a fost numit Conte
di Lumnago. Cu bani multi, a obtinut si Pos o contie"!
Nimic mai nostirn deck s auzi pe acesti doi multimilionari vorbind
unul de altul... Ce ladre, ce bandit, ce traitre" sunt expresii curente!
Puricelli are cele mai frumoase orhidee si cele mai frumoase garoafe
din Italia, la Lumnago
dar Pos posedd cea mai frumoasd gradind de
pe lacul Maggiore, la Intra! La Milano, palazzele" lor stau fata in fata,
via Donizetti
si batrnii, ascunsi dupd perdele se blesteamd zilnic,
unul pe altul!
Montecchi si Capuletti moderni!
A demisionat si generalul Sichitiu de la Agricultura. Pe baza unor

rapoarte ale inspectorului Ghelasie (o lichea), Sichitiu a cerut


trimiterea in lagar, ca necinstiti, a 3 directori din Ministerul sdu, printre
care si Mndru. Ministerul de Interne a executat cererea. Mdndru este
insa un om foarte cumsecade si cinstit. Asa 1-am apreciat si eu, ca ministru la Domenii. Cum a auzit Ionescu-Sisesti despre arestarea lui, s-a
dus la Maresalul Antonescu ci i-a cerut sd ii facei cinstea sd-1 lase pe
el sci meargei la lagcir in locul lui Meindru, orn de o onestitate i de o

scrupulozitate exemplarei in serviciu. Impresionat, Maresalul Antonescu a dat drumul din lagdr cfitor-trei directorilor trimisi la Targu-Jiu.
Ar urma demisia lui Sichitiu... Se zice cd demisia ar fi fost primit si
c nu va fi nurnit un nou titular la Agriculturd pada' la noua organizare
a Statului...

Un june jelos" si-a surprins nevasta cu un prieten. De fatd erau si


sora nevesti-si si bdrbatul ei. Junele ,jelos" s-a npustit cu revolverul

www.dacoromanica.ro

214

CONSTANTIN ARGETOIANU

$i a ucis pe prieten, pe cumnat $i pe cumnat

dar nevasta s-a stre-

curat la timp pe u$A $i a scApat teafard!!! Drama s-a intAmplat in strada

Arhitect Mandrea... Jelosul" s-a predat singur autoritatilor.


Se abuzeazd de revolver, de la regimul legionarilor, incoace...
Stefan Valleanu a fost sa viziteze ieri pe vAru-sdu San Giorgiu, la
Jilava, de unde n-a fost 'Inca expediat spre alt paradis.
De$i n-a putut vorbi cu detinutul cleat in prezenta autoritatilor, s-a
inapoiat la Bucure$ti buimacit de ce a auzit. San Giorgiu e complectamente nebun; mi-a declarat in fata comandantului (VAlleanu poveste$te) cd nu semneazd recursul in gratie fiindca peste 3 luni va fi primministru!!"
RAmfine de vzut dacd nebunia 1-a dus la Jilava, pe nenorocitul de
paranoic, sau dacd Jilava 1-a innebunit...

Vineri, 20 martie. De ieri dupa-amiaza $i pand azi-dimineata am


trait iard$i in emotii... Emotiile ni le-a provocat manifestatia de la
Facultatea de Drept. Prins de alte plictiseli, am omis ieri-dimineatd sd
deschid Radio $i sa ascult pe dl Ica', a$a incat n-am aflat decdt prin gura
lumii cele intamplate $i gura lumii, mai ales la Bucure$ti, e grozavd.
Mi s-a spus ca ICA a atacat foarte tare Ungaria, cd [mitropolitul] Blan
a fost teribil, cd manifestatia care a urmat a fost impunatoare. Emotia
noastrA n-a fost insA provocatA de aceste exercitii oratorice, ci de consecintele ce se trgeau: nemtii au ocupat Ardealul unguresc $i ni-1 cedeazd, trupele noastre au trecut granita, Stuckart $i o delegatie de nemti
au plecat la Bra$ov sd asiste la ocuparea tinutului secuiesc de Care
romAni!

Yard sa dau mare importanta acestor zvonuri, nu puteam pricepe rostul manifestrii de ieri. Tinuturile nu se recuceresc prin intruniri
politice, nici prin vorbdrie (imi aduceam aminte cuvintele lui Gambetta
cu privire la Alsacia $i la Lorena: Pensez y toujours, mais n'en parlez jamais!"). Imi dau seama cd in momentul de fata nemtii n-aveau
nici un interes sa mai incurce lucrurile printr-un conflict romAno-ungar, dar pe de alt parte nu puteam admite un atac, fie $i numai verbal
din partea Guvernului nostru, fArd voia Berlinului... Mai era vAlva
facuta de 15 zile in jurul discursului epocal" pe care dl Ica' trebuia sI find $i totodat secretul tinut in jurul continutului...
Azi-dimineata ne-am lmurit. Discursul n-a fost epocal", dar n-a
fost prost (o data principiul atacului impotriva Ungariei admis). N-am

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

215

nimic cu dl Ica, $i dacd o anumit agasare", provocat de prostiile lui


$i de scarboasa sa logoree, se reflectd in foile acestor Insenuldri", caut
sd fiu cat se poate de obiectiv fata de d-sa. De data asta retorul s-a ldsat
mai putin in scari, a vorbit mai simplu $i mai cu miez. Scopul manifestrii de ieri a fost sa clarifice $i partea morala" a noilor injghebdri
pe care regimul Antonescu le plnuie$te
dupd ce, in fata diferitelor
bresle adunate se expusesera succesiv proiectele de ordin economic $i
material... Si in fata reprezentantilor invdtamantului $i ai bisericii, dl
Ica a spus lucruri bune.
La programul educativ, la o expunere a scopurilor morale $i nationale, s-a mai adaugat, nu viu pentru ce, i o parte politica privind raporturile noastre cu Ungaria. Orice om de bun simt se poate intreba:
pentru ce tacere pada acurn i nu ci mai deprte?
Evident, epitetul de epocal" s-a aplicat preventiv la aceasta parte a
cuvantrii Idolului; dar de ce aceasta ie$ire? Acest de ce nelini$te$te pe
multi, flindca sunt multi care nu pricep... Ma intreb dacd nu ne-au pus
nemtii sa o facern; nernultumiti de cele ce se petrec la Budapesta $i nevoind sa intervind direct ei, ne-au pus pe noi sa injuram pe unguri
ca sa se impace cu (latish pe spinarea noastra...
Epocal sau neepocal, discursul lui Ica' a statisfacut opinia noastr
publica, ahtiata de astfel de manifestdri, dar ma tern sa nu ne incurce
lucrurile...
Mi se spune, cd tot ieri, la Budapesta, a tinut $i Kallay un discurs in
care ne-a facut cu oud $i cu otet.
In schimb, in Croatia $i in Slovacia s-a manifestat contra Ungariei
rezultatul intelegerii noastre cu cele cloud State provizorii. Croatii
n-au mai venit la Bucure$ti, pe urma slovacilor, dar ne-am inteles cu
ei, probabil prin posta lui Vilner"
$i am creat o noud Mica Intelegere, $i mai ridicold ca cea dintai... Istoria se repet! Si prostiile $i imprudentele.
Din cuvantdrile de ieri, a lui Ica: $i a mitropolitului Blan au impresionat opinia publica. Pe celelalte, nu le-a ascultat $i nu le-a citit nimeni. Am parcurs pe a lui Petrovici $i mi-a venit greata!

Sa nu mai fie pentru Bucure$ti nici un pericol de bombardament?


S-a inapoiat Mocsony de la Timisoara! Nu mai pusese piciorul in
Bucure$ti de 9 luni!

www.dacoromanica.ro

216

CONSTANTIN ARGETOIANU

Doua saptamani n-a fost voie sa se publice in ziare nimic despre


inundatii. Azi-dimineata ziarele publica un buletin al apelor in care se
da amanuntit nivelul Dunarii in toate porturile, se descriu zapoarele de
gheata si inundatiile oraselor... Logica regimului e de neptruns!

S-a inaugurat linia telefonic directa cu Berlinul care trece prin


Cernauti si Galitia, fara sa mai dea prin Ungaria. Am scapat astfel de
controlul Budapestei in convorbirile noastre cu nemtii...
Anglia a exprimat regrete la Ankara pentru bombardarea orasului
Milas (Milet). Cu toate acestea enervarea in Turcia este in crestere, din
cauza miscdrilor de trupe sovietice in apropierea granitelor, in Iran si
spre Irak. Cu toate dezmintirile Agentiei Havas, aceste miscari existd.
Rusii au cerut englezilor schimbarea liniei de demarcatie in Iran. Pretentiile lor merg pand la ocuparea a 2/3 din Persia si ating regiunile petrolifere si Golful Persic. Dacd englezii, neavand incotro, cedeaza, e
bine pentru noi, caci Guvernul din Londra va fi interesat s nu castige
rusfi rdzboiul, ca sa nu-si piarda pacura...
Inaintarea bolsevicilor ingrijoreaza insa foarte mult pe turci care-si
aduc aminte
ca sa lasam Istoria sd doarm
de pretentiile rusilor
asupra Stramtorilor, precizate in toamna anului 1939, lui Saracacioglu

--

la Moscova. Si mai sunt si dorintele atat de energic manifestate de


Stalin, si de Litvinov in ultimul sail discurs, pentru crearea unui nou
front...

Toate acestea vor cantari in balanta pe care Guvernul turcesc o


cumpaneste si evenimente importante nu sunt excluse pe frontul oriental al rdzboiului...

Nemtii anunta cd de la 17 februarie la 17 martie au distrus 879 de


care de asalt sovietice
iar de la 1 ianuarie la 17 martie, 1 800. Cele
multe inainte!

SOmblita, 21 martie. 0 asemenea iarnd nu s-a mai pomenit, atat de


aspra si atat de lunga. De zece ori am crezut ca ne-a venit primavara si
de zece ori s-a intors iarna! Ieri toata ziva a suflat un crivat ca la Boboteazd si azi sunt 7! Si maine e echinoctiul de primavara! Si n-a

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 Z1LNICE, 1942-1944

217

dat un boboc, $i toata natura e moartd, $i gheata e gheata! Dar ce s mai


zicem noi: in Crimeea $i pe Donet, comunicatele vorbesc de 25! Si
dinpanemarca se anunta 20!
In ultimele 3 zile bol$evicii au atacat cu furie in peninsula Kerci, pe
Donet $i la est de Harkov. Au atacat in masa, succesiv $i sprijiniti de

numerose tancuri. Dupd Comunicatul german, toate atacurile au fost


respinse, ba s-a procedat chiar la contraatacuri. Regimentul nostru 33
de Infanterie s-a distins cu deosebire. Purtarea sa este mentionata in
Comunicatul german iar Maresalul Antonescu 1-a citat la ordinul de zi
pe Armatd. Drapelul regimentului a fost decorat cu Mihai Viteazul
clasa a H-a. Ru$ii au avut pierderi mari. Numai in ultima zi au fost
doborate 62 de avioane. Nemtii au pierdut numai 5.
Generalul Mac Arthur, aparatorul, a sosit la Adelaida $i a declarat
cd a primit ordin sa organizeze in Australia ofensiva americana pentru
recucerirea Filipinelor... La Berlin se trage concluzia cd Australia a
cazut complect in compartimentul Statelor Unite...
Numirea lui Casey, ministrul Australiei la Washington, in Cabinetul
de Rdzboi englez, a indispus mult Guvernul australian. Seful acestui
Guvern, Curtin si-a exprimat public mirarea despre aceasta numire
facutd de Churchill fard consultarea prealabild a Guvemului australian
sau a celui american. Numit in Cabinetul de Razboi, Casey a primit
insarcinarea sa conduca afacerile Orientului Apropiat i i s-a dat
resedinta la Cairo. Primul ministru australian vede in aceasta numire
un indoit scop: sa se rupd raporturile lui Casey cu Guvemul american,
prea intime i s se incerce sa se retina in Africa de Nord contingentele
australiene, a caror repatriere s-a cerut i s-a fagdduit. Fara contingentele australiene, vt-area Egiptului ar fi intr-adevar gray compromisa...
In tot cazul, raporturile Dominionului cu Metropola apar cordiale,
dupa ie$irea premierului australian!

Dupd atata tacere, acum apare in fiecare zi un buletin al inundatiilor! Dundrea e in descrestere pand la Calara$i

in crestere de la Galati

in jos (explicatia: zapoarele de gheap). Pagubele sunt pand acum imense


$i vor mai fi $i altele. Despre inundatiile celorlalte regiuni ale
tacere. Inundatii serioase par a fi numai in Banat. Fnd acum...
tarii

Manifestatia de joi i discursul lui Ica, au fost favorabil comentate


de presa germand $i italiana (!). Ziarele nemtesti i italiene alunecd
insa asupra prtii consacrate raporturilor noastre cu Ungaria i insista

www.dacoromanica.ro

218

CONSTANTIN ARGETOIANU

mai ales asupra hotararii Romaniei de a lupta fail preget impotriva


bolsevismului... In schimb, ne injurd cat poate presa maghiard. Aseara,
Radio Budapesta a raspuns pe romeineVe acuzatiilor lui Ica, reeditand
argumentele $i cli$eele cunoscute.
In Ardeal, discursul a facut o excelenta impresie. Unii pretind ca
adevratul scop al manifestrii de joi a fost imbarbatarea opiniei publice ardelene. Oamenii de peste munti se lsau intr-adevr foarte greu
fata de concentrarile de recruti si de rezervisti destinati frontului rusesc
si protestau impotriva supunerii noastre fata, de nelegiuirile unguresti
din Ardealul ocupat. Poate 6 adevaratele ndeji destdnuite de dl Ica'
sa-i fi incurajat $i calmat... SA. speram!

Presa mustruluit din Bucuresti canta osanale Guvemului VicePresedintelui sat'. Universul a scos din arsenalul ski de accesorii vechile sale fraze sforaitoare $i inutile $i Stelian Popeste a redevenit profet al Neamului! Ce scarbd!
Altul: ne-a sosit $i signor Riccardo del Giudice, subsecretar de Stat
si specialist al Corporatismului. Ce ne mai trebuie!

Doi ovrei care faceau propaganda comunist printre sdtenii din


Fierbinti au fost arestati, judecati, condamnati la moarte si executati.
Ca comuniVii, sau ca ovrei? Pedeapsd cam severd, mai ales in a doua
ipoteza. Prea ne jucam mult cu moartea...
Demisia lui Sichitiu a fost anuntata oficial. Ziarele de azi reproduc

decretul prin care demisia a fost primita iar subsecretarul Pand


insrcinat cu gestiunea Departamentului, dandu-i-se toate drepturile $i
prerogativele unui ministru
dar nu $i titlul de ministru.

Hitler a infiintat o insigna pentru combatantii care au distrus cel


putin un car de asalt inamic. Insigna e de metal $i se poarta la brat...
Duminica, 22 martie. A zecea iarnd continua desi suntem in primavard... Termometrul, ziva intre 4 si 5 grade sub zero, noaptea scade pana la
8. Azi-dimineata 7! Pentru camp e cat se poate de rail. $i nici pentru stavilirea inundatiilor nu e bine, caci frigul contribuie la inchegarea za-

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

219

poarelor de gheat pe Dunare $i apa refulata se revarsa peste tot... Ziarele publica amanuntite buletine zilnice despre starile de-a lungul Dunarii,
dar tac chitic asupra inundatiilor in restul tarii. Regim special...

Am ajuns la a 15-a saptamana de atacuri continue bolsevice pe


frontul de rasarit. Bilantul acestei incapatanate ofensive rusesti este
nul, din punct de vedere strategic, dar sovieticii au pierdut enorm
material de razboi $i oameni multi. Numai in 7 zile, nemtii au distrus
ru$ilor 386 de avioane $i n-au pierdut cleat 22.
Si ieri $i alaltaieri, atacuri inver$unate, pe front redus, au fost respinse de nemti la Kerci, pe Donet si la sud-est de lacul Ilmen. Din

informatiile militare ce ni se dau reiese cd nemtii au inceput sa


pregteasca pornirea" ofensivei de primdvard... Sa a$teptam!

Din informatii mai precise rezulta cd la Budapesta reactia fata de


cuvantarea lui Ica $i de manifestatia de joi n-a fost aceea care ni s-a
spus. Persoane care au urmarit emisiunile de radio unguresti n-au auzit
nici o injuratura la adresa noastra $i nici macar o polemicd cu noi.
Ziarele ungure$ti ar fi trecut in tacere asupra patrioticei noastre manifestatii. Ba mai mult, '<allay ar fi tinut $i el o cuvantare la Camera
Magnatilor, dar ca sa spuna ca o conferinfd cu .efii minoritdfilor se im-

pune # cii trebuie acordate drepturi acestora... Despre un discurs


replica a lui '<Allay, concomitent cu al lui Ica' Antonescu, nici vorba...
Singura manifestare a Guvernului din Budapesta ar fi fost o not trimisd Guvernului nostru, cerdnd ldmuriri asupra ofensivei verbale indreptatd impotriva unui Stat aliat!!! Dacd informatiile mele sunt exacte, situatia noud creata nu-mi place: preferam pe cea in care noi taceam
$i ungurii ne injurau. Acum rolurile s-au rastumat, energumenii" devenim noi! Guvernul '<Allay se arata mai abil ca Guvemul Bardossy!
Zic, daca informatiile mele sunt exacte", fiindca sunt $i unii care pre-

tind ca ungurii n-au incetat sa ne injure, $i ca, chiar in momentul in


care vorbea Ica' Antonescu, '<allay facnea si el pe acela$i ton. Ace$tia
afirma. ca aprecierile" lui Ica asupra metodelor unguresti ar fi fost luate ad literam" dintr-o cuvantare a lui Bardossy, $i ca $ampionul nostru
n-a facut cleat sa schimbe cuvintele Romania" $i romani" din proza

ungurului, prin cuvintele Ungaria" si maghiari"...

Aceste contradictii imi vor fi lamurite de Cecropid care se


inapoiazd maine de la Budapesta...

www.dacoromanica.ro

220

CONSTANTIN ARGETOIANU

Printre germanii din Bucurqti a intrat dihonia. Killinger a cerut i


a obtinut rechemarea lui Pflaumer fiindca a aflat cd acesta voia sa-i ia
locul, i-1 submina cat putea. Pflaumer a avut contacte cu Maniu, cu
Mihai Popovici, cu Gh. Bratianu (a stat de vorba 0 cu mine) i din conversatiile lui a tras concluzia Ca Killinger, mrginindu-se in raporturile
sale la Mareplul Antonescu i la membrii Guvernului, a deservit interesele Gennaniei in Romdnia
i a spus-o la Berlin
Killinger a
obtinut insa rechemarea lui Pflaumer i acesta, furios, ar fi dat pe Killinger in judecata partidului!!! Toate sunt posibile!
Se mai zice Ca, prin Antonescu, Killinger ar fi cerut i rechemarea
lui Neubacher i a lui Klug Kist, care nu navigau in apele lui... De0 informatiile mele sunt din izvor destul de serios, pot totu0 sa fie numai
zvonuri. Cert este ca in clanul" german din Bucure0i, discordia domne0e 0 nici asta nu e bine...
In cercurile guvernamentale se spune cd unul care a luptat 0 intrigat
mai mult pentru inlaturarea planului Cancicov (prin Ica) a fost generalul-finant Stoenescu
Cancicov il incondeiase in raportul sau, i-1
prezentase Maresalului ca incontient-optimist... Stoenescu a avut cuno*tinta de raport (cum? prin Ica?) i s-a pus pe lucru... ca sa nuli piarda locul!

Cala intrigarie mai e 0 in jurul lui Antonescu! Un gazetar obscur,


Malciu, sau Melciu, redacteazd zilnic pentru uzul Mareplului, un ziar
batut la ma0na, in care in0rd informatii despre toti oamenii cunoscuti
din tard. Toate porcariile, toate minciunile
0 probabil cateva adevruri
i0 gasesc loc acolo. Aceast fituica e chemat Jurnalul
Albastru, fiindca e trasa pe hartie albastra 0 Mareplul o cite0e in toate
diminetile i se increde in informatiile ce i se dau... Am ajuns mai rau
ca sub Carol al II-lea!
0 formula nostimd a generalului Dobre. Se vorbea in fata lui de noul

plan de organizare a Statului"

0 generalul a intrerupt: Ce plan,

domnule! S se lase subsecretarii de Stat sa lucreze; subsecretarii s nu vor-

beascd cleat o data pe saptamand cu mini0rii 0 mini0rii numai o data


pe lund cu Mareplul
i toate vor merge strund!" Si de ce nu?
De0 dl Pand n-a fost numit ministru", a fost instalat ieri in capul
Departamentului Agriculturii cu tot alaiul unui ministru! Cu atat mai
ciudat, cu cat Pul era deja instalat in Departament ca subsecretar de
Stat, de atata vreme!
Misterele regimului!

www.dacoromanica.ro

AISEMNARI ZILNICE, 1942-1944

221

Ratia alimentard a fost din nou scazutd in Germania. E vorba de

paine, came si grsime... Masura e justificata pe de o parte prin


recoltele deficitare ce se prevad in toat Europa, pe de alta prin faptul
ca Germania e nevoit sa ajute cu alimnente trile ocupate de dansa, si

in care lipsurile se resimt tot mai mult. La Londra si in America,


masura e natural comentata ca un semn de istovire a puterilor Axei. In
Germania, opinia publica, gata la orice sacrificiu, a primit msura fara
nici un murmur... Asa mi se spune!

A aparut noua lege a chiriilor. Am citit-o i n-am priceput nimic.


Poate ca voi pricepe ceva la o noua citire...
A murit Virgil Arion... A murit acum opt zile la Iasi, dar am aflat stirea abia azi. II credeam mort de mult! Fire foarte sensibila, nu s-a resem-

nat la nedreapta scoatere din viata publica, dupd rdzboiul trecut. Altii
au ridicat capul, si nu s-au lsat si au venit s invingd curentul ostil indreptat impotriva lor... Virgil Arion s-a dat la o parte, s-a ascuns in saracia
lui, n-a mai vazut pe nimeni si a murit red sa ridice un protest... Era cel

mai inteligent din fratii Anion si om cu cultura aleasa. Neat de el!


Puricelli a terminat cu bine negocierile si a plecat. inainte de a pleca, a vazut pe Maresalul Antonescu, care i-a parut obosit. Antonescu iar fi spus ca nu aproba politica Italiei fata de Franta si cd vorbind cu
Hitler despre aceasta politica, a condarnnat-o ci Fiihrerul... Puricelli
prea impresionat de verdictul Stapanului Axei...

Luni, 23 martie. Pe frontul rusesc, luptele au avut saptarnana


trecutd un caracter de inversunare paroxistica. De la nord pand la sud,
initiativa a fost in mana rusilor care au atacat in valuri succesive, cu
toate fortele lor, pe care de altmintreli le sporesc continuu. Nemtii, care
n-au iesit Inca din perioada defensiva", au respins pretutindeni atacurile inamicului, pricinuindu-i enorme pierderi (mai ales distrugeri de
tancuri si de avioane) si au contraatacat pe ici pe colo, cu succes. Cu
toate eforturile disperate ale sovieticilor, frontul german n-a putut fi
clintit.
Atacurile cele mai masive au avut loc la sud i anume la Kerci. Aci,
dupa cum o recunosc i comunica i pe Donet, trupele romane

www.dacoromanica.ro

222

CONSTANTIN ARGETOIANU

catele germane
s-au purtat strlucit. Aviatia germand a bombardat
cu mare efect Sevastopolul, Kerci-ul i liniile dinapoia frontului pe
sectoarele Donetului i est-Harkov. Frigul cumplit i zpada ingreuneazd operatiunile pe tot frontul...

Iarna continua, cu tot soarele care incearca sa o goneascd. Termometrul e tot sub zero. Azi-dimineata 40 La Radio ni s-a spus ieri cd
in Rusia termometml arat 350 (!!!) V Ca valul de frig va fine panel
la 15 aprilie!!! Daca institutele meteorologice nu se inpla, ne-am dus
dracului!
La Ministerul de Externe din Berlin, purtatorul de cuvant al Guyernului Reichului a expus reprezentantilor presei punctul de vedere german fata de manifestatia anti-ungara de joi, i de cuvantarea d-lui Ica.
Glasul oficial al Reichului a declarat di Germania duce o politica
de continuitate in sud-estul Europei (una calda pentru unguri), dar cd
dreptul de aparare al fiecaruia nu poate fi contestat (una calda pentru
Romania). Orice manifestatiuni in afard de lupta impotriva bolevicilor
ce trebuie sa fie dus de toti semnatarii Pactului Tripartit, nu sunt ins
oportune in timpurile actuale, in care probleme speciale de ordin european nu pot fi discutate (una rece i pentru Romania i pentru Ungaria)...
Utilitatea manifestrii de joi, ce nu poate fi urmata de nimic, apare
din zi in zi mai dubioas... Motivul ce se da acum unanim in cercurile

noastre guvernamentale imbarbatarea opiniei publice in Ardeal


apare i dasul ca copilaresc, caci opinia publica, in Ardeal ca i in
Vechiul Regat, nu mai poate fi dus de nas prin vorbe goale.
In rezumat, un coup d'pe dans l'eau" iata cum se poate caracteriza incercarea d-lui Ica de a fascina contiinta romaneasca, pe un teren prea dureros pentru ca simple perspective" infatiate M.A. autoritate sa

vindece sau sa liniteasca ranile deschise de brutalitatea faptelor...


Prietenul meu Ralea citind mai cu atentie discursul de joi al lui Ica,

a relevat urmatoarele floricele: rdscruci de vifor", popas dinamic",


violarea fara consimtire", (e vorba de Basarabia!), Europa daca n-ar
fi existat ar fi trebuit inventatd...". $i ar mai fi, pe care ins Ralea le-a

uitat. $i mie, de data asta, discursul lui Ica mi-a pdrut sobru

suportabil (e drept cd 1-am citit la repezeald)! Imi aduceam probabil


aminte de celelalte!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

223

Un prieten imi rezum ultimul discurs al lui Stalin, redat prin Radio

Londra. Omul Ro5u protesteaza impotriva planurilor de a cuceri


Europa, ce i s-au atribuit. Dansul afirm Ca n-a hranit niciodat
asemenea proiecte nebune, c ru5ii cu mentalitatea lor inapoiat n-ar
putea impune niciodat burghezimii europene ideile 5i institutiile lor1
cd dansul, Stalin, a combatut totdeauna ideile lui Lenin de propaganda universald (!!!), ci Ca regimul sliu a riisturnat regimul lui Lenin,
prea utopic!!! Stalin declard in fine, ea din punct de vedere teritorial
Rusia Sovieticd nu urmare5te decat restabilirea situatiei din 1941 5i
citeaza anume Carelia 5i 'raffle Baltice ca revendicate de Guvernul sau,
feiret sd se numeasth nici Po Ionia, nici Basarabia. Pentru ce aceasta

omisiune? Uitare, sau dibdcie? In tot cazul ce spune sau nu spune


Stalin e fait importanta. Toata lumea 5tie ce valoare au cuvintele
bo15evicilor i chiar sernnaturile lor pe tratate... Probabil ca declaratiile

lui Stalin n-au avut cleat un singur scop: sa amageasca pe anglo-

saxoni. Dar cunosc 5i anglo-saxonii fatrnicia domnilor de la


Moscova...

Radio Londra a difuzat partile esentiale ale Memoriului prezentat


de curand Mareplului Antonescu, de care Maniu i Dinu Bratianu. In

special pasajele in care cei doi politicieni nepocaiti cer ca armata


romana sa nu mai fie trimisa peste Nistru, cci o campanie dincolo de

granilele Basarabiei nu poate fi considerat decal ca o agresiune.


Antonescu e foarte suparat de aceasta indiscretie 5i in jurul ei se face
mare valvd la Pre5edintie. Hudita (succesorul lui Madgearu la Secretariatul General al Partidului National Taranesc) pretinde ca Memoriul
a fost transmis prin Barbu Stirbei 5i Boxshall, cu ajutorul unei persoane intermediare din Bema... Nu este exclus ca afacerea s aibd urmari
grave. A5 rade sa vad 5i pe Barbu $tirbei in lagdr!
Fiul lui Starcea, adoptat de Mocsony va fi numit secretar particular
al Regelui. Alegerea e bun. E un baiat curat 5i inteligent.

1 Stalin se joaca cu cuvintele: nu a afirmat nimeni ca Rusia vra sa cucereasca Europa, ci cornunismul. Si o data comunismul instalat in Wile Europei, Moscova ar fi
condus orchestra!

www.dacoromanica.ro

224

CONSTANTIN ARGETOIANTJ

La Londra, s-a publicat sambata schimbul de telegrame dintre Churchill

i Curtin (primul ministru al Australiei), cu privire la numirea lui Casey. Churchill vrea sa dovedeasca ca a consultat pe Curtin. Curtin, in raspunsurile sale o scalda, regreta numirea, dar lasa decizia in mainile lui
Casey. Churchill marturisete insa cd a numit pe Casey fard sa-lintrebe, i
numai pe baza afirmatiilor acestuia ca nu era multumit cu postul pe care-1 ocupa la Washington... Polemica n-are dee& o singura insemndtate: ea
dovedqte cat s-au racit raporturile intre Metropold i Dominion, i cat
s-au slabit legaturile dintre diferitele parti ale Imperiului Britanic...

Guvernul german a dat 100 milioane franci ca ajutor pentru victimele bombardamentului englez de la Paris. Nu e vorba, sunt milioane
din banii francezilor care pltesc ocupatia germand 200 milioane pe
zi dar gestul este semnificativ al unor bune intentii...
Procesul relativ la atentatul impotriva lui Papen va incepe la 1 aprilie, la Ankara.

in Spania a fost arestat secretarul general al asociatiei clandestine


Tineretul Marxist Unit". Asupra lui s-au gasit documente prin care se
dovedqte ca. Ajutorul Rou" opereaza in Spania cu ajutorul agentilor
diplomatici britanici... Scandal mare!

Marti, 24 martie. Lupta intre primavard *i iarna continua. Deocamdata initiativa o are tot iarna, de*i puterile ei au scdzut... Termometrul ramane in preajma lui zero. Ziva, soarele-1 mai ridica ceva,
dar noptile sunt foarte reci. Azi-dimineata la ora 6, 1 '; la ora 8, + 10.

Pe front, ruOi continua sa atace, mai ales in Crimeea i pe Donet,


dar ceva mai slab. Dupd tirile de la Berlin, trupele germane au inceput
sa dea contraatacuri viguroase i pare ca initiativa a trecut in mainile
bor. Bolwvicii continua s aiba mari pierderi, astfel in saptamana trecutd ar fi pierdut 396 de avioane...
Mareplul von Rundstedt a fost sarbatorit pentru 50 de ani impliniti
in serviciul militar *i cu acest prilej i s-a reincredintat comanda ce i se
luase in toamnd... Dovada cd n-a fost vina lui dacd nu s-a luat Moscova
la termenul prescris...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

225

In Anglia, neputinta flotei de a apara interesele britanice in toate


marile, ingrijoreazd opinia publica tot mai mult. Amiralitatea recunoate, ca mai ales dupd pierderile suferite, flota trebuie sporita ca sa
poata face fata multiplelor sale indatoriri. 0 campanie de propaganda
a fost organizat cu mitinguri, pentru a aduce pe nenorocitii contribuabili sa facd noi sacrificii. Ea a culminat printr-un mare meeting in
Trafalgar Square, la Londra, unde memoria marelui Nelson a fost evocatd... Primul lord al Amiralitatii, Alexander, a marturisit ca. Anglia i
flota ei sunt la mare ananghie...

Trupele noastre din Crimeea, care s-au purtat atat de vitejqte in


luptele din decembrie i din ianuarie, la Feodosia, au fost citate in ordinul de zi pe Armata. Citatiile au aparut abia in ziarele de azi-dimineata.
De ce aceasta intarziere? De ce acest dispret al opiniei publice?
Dombrovski imi povestete ea a fost la generalul Pantazi sd-1 roage
in favoarea unui colonel, ters de la avansare
dqi foate bine notat
fiindca avusese un bucluc cu o fata, pe cand era locotenent! Pantazi
cunotea cazul i ar fi vrut sd facd dreptate, dar a spus lui Dombrovski:
Nu pot face nimic, hotararea a fost luat de Mareplul Antonescu, #
cu Mareplul nu se mai poate sta de vorbd. E atilt de nervos ,Fi de irascibil inc.& nu admite replica. Bate cu pumnul in masa 'i urla...". De
notat ca. Pantazi e unul din cei mai devotati partizani ai lui Antonescu...
Cu nervi, cu rautate, cu ura i cu dispref (ma refer la informatia precedent relativ la ordinele de zi intarziate) nu se poate guverna o lard!
Dombrovski mi-a confirmat cd rechemarea lui Neubacher i a lui
Klugkist au fost cerute prin Ica'. Neubacher s-a repezit la Berlin sa pareze lovitura i s-a inapoiat aseard. Dombrovski va vedea azi pe nedesprtitul sau prieten i va afla cum stau lucrurile...

Sir Stafford Cripps a sosit in Indii (mare lucru e aeroplanul!) i a


inceput negocierile sale. A inceput prin a lua repede pe efii hindui, cu
care a avut o intalnire, declarandu-le ca n-are cleat 2 saptarnani de stat
in Indii
alte treburi mai importante cerand prezenta sa la Londra...
Dupd tirile venite din Suedia, o noud criza de Guvern s-ar pregati
in Anglia, unde o mare parte din opinia publica s-a indepartat, hotarat,
de Churchill, acuzat cd ar fi strateg lard noroc? Se prepard un Guvern
Cripps?

www.dacoromanica.ro

226

CONSTANTIN ARGETOIANU

Stiri de la Vichy, par a confirma zvonurile de suspendare a procesului de la Riom. Se vorbeste chiar de suspendarea definitivii... Din
lungile dezbateri de pand acum, reiese ca Daladier $i Guvernul sat' au
satisfacut toate cererile Statului Major... Daca Statul Major n-a cerut
mai mult, $i altfel, nu e vina Guvernului dat in judecatd. Fapt e cd procesul, a$a cum a fost indrumat, nu multume$te pe nimeni, nici in Franta, nici in Germania... Atunci?
Regele Boris [al Bulgariei] a plecat la Berlin...

Radio Roma a comentat cu mult entuziasm discursul lui Ica'. A


subliniat pasajele, afard de cel esential relativ la raporturile noastre cu
Ungaria, despre care n-a spus un cuvant... Si a terminat luandu-ne in
brate, ca pe ni$te frati latini!...
Mircea Djuvara intalnind pe Ica 1-a intrebat dad declaratiile sale au
fost facute cu consimtamantul Germaniei, intrebare la care Ica a rdspuns: Crezi d-ta cd a$a fi fost nebun s vorbesc feira acoperire?"
Se poate insa
spunea Djuvara
ca nemtii sa fi autorizat o cuvantare nalionaliski pentru galvanizarea recrutilor $i rezervi$tilor ardeleni $i cd Ica sfi fi seirit dincolo de cal... Se poate. Declaratiile de la Ministerul de Externe din Berlin, ignorarea celui mai senzational capitol
a euvantarii Bardului nostru, de catre postul de radiodifiuziune din Roma $i in general atitudinea presei germane $i italiene, dovedesc cd Puterile Axei n-au vazut cu ochi buni ie$irea violent contra ungurilor...

Cecropid, inapoiat de la Budapesta, a trecut ieri sa ma vadd. imi


confirm cd la Budapesta nu s-a raspuns un cuvant la invectivele lui
Ica. Faptul nici n-a fost comentat $i Cecropid nu 1-ar fi aflat dacd n-ar
fi dejunat a doua zi cu Filotti, ministrul nostru, care 1-a pus la curent cu
cele intamplate in ajun la Bucure$ti... Ungurii explica tacerea lor cu dibacie $i cum era de asteptat: nu era momentul se', se creeze dificultali
suplimentare Axei... Atitudinea rezervat a ungurilor a fost aprobat la
Berlin $i Budapesta a capatat cu acest prilej o nota bund. Acesta e tot
rezultatul obtinut de dl Ica...

La Budapesta, in politica nu e nimic schimbat. Horthy $i grofii


continua s domine situatia in stdpani absoluti. Guvernele, actualul ca
$i cel precedent, sunt Guvernele lor. Toata politica maghiard e bazata
pe ordine, pe tradifii, pe bunii administrafie. Aceast linie de purtare a

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

227

ajuns, cel putin in aparentd, sd inspire respect si nemtilor. Acestia vdd


in Ungaria un punct de reazim al ordinii europene, pe cand la noi constatd un focar de anarhie. Consecinta: se poartd cu ungurii cu mdnusi,
iar cu noi
fdrd mdnusi...
Numirea junelui Horthy se datoreste in primul rand enormului ascendent al Regentului, socotit de unguri ca un salvator, ca un om cu noroc, ca un sfant. Ungurii au preferat mentinerea unui nume care perso-

nifica o traditie la eventualitatea unor lupte anarhice, in cazul unui


deces brusc al bdtranului Horthy...
La un moment, s-a pus inainte si numele lui Fr. de Hohenzollern, ca

viitor Regent! Mai sunt oameni in Ungaria care mai cred in posibilitatea unei minuni personale" intre Ungaria si Romania cu Trandar sunt foarte putini!
silvania ca stat-tampon autonom, intre ele

Toaui opinia publicd maghiard e anti-germand si acest fapt a


contribuit ca numirea lui Horthy junior, anglofil notoriu, sd fie primitd
cu simpatie de mai toatd lumea. Nemtii sunt urati, mai mult chiar deck

romanii. Cecropid spunea razand, cd dacd un ungur intahlind pe un


neamt cu un roman ar indrdzni, ar injura intai pe neamt...
Despre armata consimtita de unguri pentru front, Cecropid n-a
putut afla nimic. Cd au consimtit sd dea ceva e sigur, dar cat si cad i
pentru undet, nu stie nimeni...
Viata la Budapesta e ca in timp de pace, cu usoare lipsuri. Nici o
restrictie esentiald . Lumina 5i chefuri peste tot... Pared rdzboiul ar fi
purtat pe altd planetd...
Despre dernisia lui Brdossy

care intr-adevdr e serios bolnav


Cecropid n-a putut afla nimic. Mister si aci... Plecarea lui a incantat

insd pe nemti, care nu-1 mistuiau...

Miercuri, 25 martie. Buna Vestire! A dracului Bund Vestire anul


acesta... Tremuran de fi-ig ca iarna (azi-dimineatd 10) si soarele nu
izbuteste sd dezghete pdmantul. Lupte si moarte in toate emisferele; pe
toate fronturile atacuri 5i contraatacuri
si nu numai pe fronturi dar
si in dosul lor grija existentei a ajuns un supliciu, cand nu este o glumd.
Vieti de multe ori nevinovate sunt secerate fdrd mild; sangele ovreilor
curge in Basarabia, in Transnistria, in Ucraina; 38 de comunisti au fost
executati ieri in Spania; bombardamentele aeriene lovesc fdrd mild in
pe unde se poate... Cei scapati de
Anglia, in Germania, in Italia
moarte se zbat cu mizeriile traiului si duc luptd grea cu Statul devenit
I Armata de ocupatie, sau de soc.

www.dacoromanica.ro

228

CONSTANTIN ARGETOIANU

vrajma$ul lor aprig. Fiscul a ajuns o pacoste. Painea de toate zilele a


ajuns s se ca$tige in chinuri. Si peste toate, spaima zilei de maine
omenirea prabu$it in anarhie...
$i totu$i, cand ma gandesc la anul trecut, pared tot e mai bine acum...
Pentru ultimele spasme, Dumnezeu ne-a acordat o amanare...

Comisia de judecata a Curtii de Casatie (Comisia PrezidentialA) a


condamnat pe [Dimitrie] Gusti la restituirea sumei de 612 659 lei, sutra a carei cheltuial n-a putut fi justificat de fostul director al Serviciului Social $i comisar general al Expozitiilor din Paris $i New-York...
In schimb, a achitat pe Cernat, acuzat de nejustificare" a unei sume de 41 milioane, cheltuitd din fondurile secrete sub mini$trii de Interne Iuca $i Inculet. Cernat a fost pe vremea acestor ministri, $eful Sigurantei...
Joi, 26 martie. Pare ca soarele izbute$te sa infrangd ofensiva iernii
$i ca ne indreptam in fine spre primavard... E si vremea. Ape le Dundrii
sunt in scadere, dar Inca tot revArsate.
In peninsula Kerci $i pe Donet, ru$ii continua sd dea nvala, cu ace-

la$i insucces. De$i n-au ie$it Inca din tactica de iarna", nemtii au inceput mi$cari ofensive la est de Harkov si la sud-est de lacul Ilmen. In
ambele locuri operatiunile au reusit. La Harkov, ru$ii au fost dati inapoi, la Ilmen, unde izbutiser s se infiltreze printre elementele germane, au fost dati peste cap. De la 1 la 24 martie, sovieticii au pierdut 845
de avioane $i 686 de care de asalt...
La Berlin incep sa se publice dari de seamd asupra operatiunilor din
cursul iernii, pe frontul rusesc. Din putinul cat se spune reiese cd grija
nemtilor a fost sA nu se transforme teatrul de lupt intr-un front de pozilli, ca frontul franco-german in 1914. Prin retrageri $i inaintari succesive s-a conservat luptelor un caracter de rzboi de mixare pe loc, in
care manevra a jucat rolul principal. Nemtii au determinat catevapuncte de sprijin pentru viitoarea ofensiva $i aceste puncte strategice n-au
fost parasite, cu toata violenta atacurilor ruse$ti. In jurul lor s-au desfa$urat manevrele... IndatA ce vremea va permite va incepe marea ofensiva germand spre est; s dea Dumnezeu sd reuseascd conform prevederilor...

Japonezii au ocupat insulele Andaman, in mijlocul Oceanului Indian, cam la egala distant de Indii $i de Malaezia
lipsind astfel pe
englezi de o bald navala important $i amenintand direct Indiile $i tra-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

229

ficul maritirn intre Indii si Australia. Insulele Nicobar, vecine cu insulele Andaman, vor fi si ele ocupate. Altele nu sunt, in Oceanul Indian.
In Noua Guinee, japonezii au inceput atacul bazei britanice de la Port
Moresby, pe stramtoarea Tores ce desparte Noua Guinee de Australia
si e larg de 150 kilometri.
In Anglia ingrijorarea pentru viitorul apropiat e mare, caci razboiul

naval s-a schimbat cu totul. Vase le mari de suprafata, prin care in


ultimul razboi Anglia domina mai-He, nu mai pot rezista aviatiei, submarinelor si vaselor de suprafat mici si repezi. Problema apararii convoaielor devine tot mai anevoioasa si numarul vaselor scufundate de
fortele Axei tot mai mare... Batliile mari navale au fost inlocuite printr-un fel de piraterie camuflatd, in care escadrele aeriene si submarinele germane, japoneze si chiar italiene au ajuns sa fie maestri neintrecuti... Tonajul scufundat intrece cu mult posibilitatile de constructie
anglo-americane, asa incat aproviziondrile si transporturile de trupe
anglo-saxone par serios amenintate...

Bilantul definitiv al atacului aerian englez asupra uzinelor din


Billaucourt (langa Paris) se soldeazd cu 600 morti, 1 500 raniti, 350
case dramate si pagube de peste 7 milioane franci, in afard de uzinele
Renaut si Peugeot-Ford... Frumos lucru, rdzboiul modern!
Agenfia D.N.B. ii cl zor cu suspendarea procesului de la Riom...
Dupd informatiile agentiei germane, se cautei aka' cale pentru indrumarea procesului... Adica calea care duce la responsabilitatea declarcirii razboiului, iar nu la rdspunderea nepregtirll lui... Pand acum, nici
o confirmare de la Vichy, a acestor stiri germane..

D1 Onicescu zbarnaie la Roma, unde face conferinte cu subiecte


matematice italo-romane
iar dl Rebreanu zbarnaie la Zagreb, unde

vorbeste la Radio despre prietenia croato-romand... De ce ne arde


noud!

Regele Boris a fost primit de Fhrer la Cartierul sau... Dupd care


vizita rituald la Ribbentrop si Goring. Regele Bulgariei a fost primit cu
toata simpatia si omenia acordate de nemti vasalilor lor... Probabil ca
s-a vorbit despre Turcia...

www.dacoromanica.ro

230

CONSTANTIN ARGETOIANU

Imprumutul Reintregirii". Subscrierea a fost prelungit pand la 30


aprilie
si pand la 1 octombrie pentru subscrierile taranesti. Dar Mid

prima... Mai avem o lurid ragaz pand sa ddem sub garbaciul perceptorilor...

Generalul de Divizie si de rezervd Dum. Popescu a fost numit primar al Craiovei, in locul lui I. B. Georgescu. Pe vremuri, Georgescu
Beion (cum ii zic craiovenii) a fost un bun primar. Dar s-a lenevit si in
primariatul lui actual nu mai facea nimic. Pe Popescu nu-1 cunosc
dar ramne factotum ajutorul de primar Gogu Adam Popescu, activ si
i prietenul nostru...
dinamic
Acum catva vreme, o delegatie de industriasi romani, in frunte cu
Gigurtu si cu Bujoiu s-a dus in Germania, sa ia contact cu marea industrie germana, in vederea unei colabordri mai intime intre ambele
tari, pe terenul economic. S-a hotarat infiintarea unui Wirtchafts stab"
german si unui Wirtchafts stab" roman, care, impreunk s indrumeze
legaturile industriale dintre RomAnia si Germania. De cateva zile a sosit la Bucuresti dl Max Ilgner, de la Farben-Industrie, presedintele Comitetului sud-est european al Reichsgrupului pentru Industrie. D1 Ilgner este reprezentantul Wirtchafts stabului" nemtesc mai sus pomenit
si a sosit impreund cu mai multi specialisti. A venit i Clodius. E vorba
sa se inceapd prin crearea unei mari industrii de celuloza in Delta...
Am crezut Ca delegatia romand plecase in Germania, si tratase, nu
numai cu invoirea Guvernului, dar chiar trimisd de dansul. Aflu acum
cd nu, 5i ca. domnii Gigurtu, Bujoiu & au facut pe independentii. Prezentandu-se alaltdieri d-lui Ica ca sd-i anunte succesul negocierilor lor,
domnii Gigurtu, Bujoiu &, au fost foarte ru primiti si violent reprimati pentru actul lor de independent. Ica i-a tratat ca pe niste delincventi i i-a amenintat cu fulgerele sale. Intr-un Stat cu economie dirijatd,
a rcnit dl Ica nimeni n-are voie s ia o initiativ, fr ins'arcinarea Guvernului!" Asa este... Scena a fost penibild; a asistat la ea si Orghidan care venise la Jc pentru afacerea Auschnit si care mi-a povestit-o...

Orghidan a reclamat prietenului sau Jc pe procurorul care in actiunea de revizuire a procesului Auschnit s-a ridicat impotriva revizuirii,

revizuire aranjata cu Guvernul pentru cedarea actiunilor Titan-Ndrag-Ulan" apartinand zisului Auschnit. Ica" s-a infuriat pe tampenia
procurorului; pe neglijenta Ministrului de Justitie si a procurorului ge-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

231

neral, care primiserd instructiunile


*i a inceput s urle pe aceasta
chestiune, de asta-data in telefoane... De acum inainte procesul va merge strund, i printr-o adevarata escrocherie Statul va intra in posesia
actiunilor jidanului, pe nedrept condamnat, sub alt regim, de antaj i
de escrocherie! De, eine 1-a pus sa fie jidan i sa facd avere in tara
romaneascd!
Vineri, 27 martie. Primvara! Pqa pare cel putin de ieri! In fine...
0 data cu Regele Boris a sosit la Berlin i Papen. Despre vizita Rege-

lui Bulgariei, nu s-a dat nici un comunicat i se face mare mister in


jurul ei...
Au fost decorati cu Crucea de Fier 36 de aviatori romani, cu motiVali foarte magulitoare.
Se zice ea dl Ica' va repeta discursul sau contra ungurilor, peste Cateva zile, la Sibiu. Dacd o va face, se va dovedi cu prisosinta ca ieirea
impotriva Ungariei din 19 martie a fost facutd din indemnul sau cel
putin cu voia germanilor...

Churchill a mai tinut un discurs pesimist. E i asta o metoda: ca s


nu te incolteasca altii, o iei tu inainte i marturise*ti mai mult decal ar
fi spus ei...
Maiski, ambasadorul rus la Londra, cere i el cu insistenta un al
doilea front
dar unde? Si cum?

Sfunbatii, 28 martie. De pe teatrul de rdzboi, o singura veste mai


important: cloud puternice coloane de trupe chinezeti, de ale lui Ciang-

Kai-Shek au pdtruns in Tailanda (Siam). Acest atac in flanc e cu atat


mai dezagreabil pentru fortele japoneze, cu cat comunicatiile intre Indii i China Meridionald nu sunt complect taiate. Dacd anglo-chinezii
nu mai dispun de calea Mandalay-Rangoon, drumul de la nord pe valea
Brahmaputrei le e Inca deschis...
Pe frontul rusesc, tot atacuri sovietice, respinse toate, cu mari pierderi pentru rui. Fortele germane au inceput sa se concentreze, in ye-

www.dacoromanica.ro

232

CONSTANTIN ARGETOIANU

derea ofensivei de primavard... Materialul de rdzboi incepe sd curgd;


despre o intrare in actiune a noilor efective nu poate fi vorba pfind nu
se vor mai usca drumurile $i terenul.
Hurmuz Aznavorian, armean, jurisconsult si liberal de seamA a publicat un articol in Curentul, intitulat Interpretarea legilor", prin care
sustine cd Justitia are dreptul sii interpreteze legile nesdbuite pe care un
legislator farA doctrind $i nit experient le promulga, chiar in asa-zise
vremuri revolutionare. Altfel se ajunge la o stare de anarhie complecra. Cenzorul care a lAsat sd treacd articolul a fost destituit, iar Curentul
a primit un avertisment". Comunicatul ce ne destinuieste aceste masuri n-a avut cleat mertiul sei sublinieze articolul pe care putini il bAgaseed in seamd $i pe care acum toatd lumea se repede sd-1 citeascd...
Prostia oamenilor e mare! Si apoi de ce avertisment" Curentului, de
vreme ce trecuse pe la Cenzurd $i obtinuse aprobarea ei pentru publicarea articolului?
DI IcA s-a impAcat ieri cu misionarii" industriei romne, la un dejun pe care I-a oferit la Pre$edintie lui Clodius $i la care au fost poftiti,
pe lngd Killinger $i Neubacher, delegatii industriei germane $i romdne
cu Gigurtu, Bujoiu, Orghidan, Gr. Carp etc. Au asistat $i cAtiva ministri, cu inenarabilul Marinescu in frunte... Tout est bien, qui finit Hen"!
La alt dejun, la Maresalul Antonescu, in noua sa locuinta (vila lui Nae
Ionescu, la Bneasa) a fost poftit si Li li Prat (sotia ministrului Spaniei
la Ankara). Li li Prat a fost incfintat de gustul" cu care e aranjatd casa.
D-na Rica i-a spus cd tot mobilierul, tablourile, bibelourile, sunt proprietatea Statului si au fost luate de la Pa lat... Pe mese, Li li Prat a re-

cunoscut colectia de ,jaduri" adunat de Regele Ferdinand! Sdracul


Regele Ferdinand, dacd ar fi stiut cd ,jadurile" Sale vor ajunge in
iatacul Cdinelui Ro$u" si al d-nei Rica, nu le-ar mai fi adunat!
E vorba sa se infiinteze la Washington un Consiliu Superior de Razboi, in care vor participa si Australia, si Canada $i Noua Zeeland
cam cu aceleasi drepturi ca Consiliul de Razboi de la Londra... Concurenta? In tot cazul incurcAturd... Roosevelt studiazd" chestiunea...

Un atentat a avut loc la Cairo impotriva lui Nahas-Pap... Primul


ministru a scdpat neatins; insotitorul sdu a fost !init. Popularitatea lui

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

233

Nahas-Pasa era datorit atitudinii lui anti-engleze. De cand a schimbat

macazul, find adus de englezi la Guvern, wafdistii intransigenti se


intorc impotriva lui. In ziarele noastre, Cenzura n-a ldsat sa treacd nici
o stire despre acest atentat... De ce?

Regele Suediei s-a restabilit complect. Frumoasa performanta pentru un batran de 84 de ani, dupa o asa de grea operatie...

A murit generalul Motas. Era un militar simpactic. In Consiliile la


care am luat parte alaturi de dansul, sub Regele Carol al II-lea, s-a ailtat singurul general cu bun simt si cu independenta de caracter, in sinceritatea lui...

Ptain a avut o intrevedere cu Laval, in irnprejurimile Vichy-ului.


Despre cele discutate n-a transpirat nimic. Se crede cd s-ar fi tratat reintrarea lui Laval in Guvem, pe anurnite baze care ar schimba intrucatva indrumarea politica franceld, fata de Germania si Italia...

Din stirile ce ne aduc cei ce yin de la Constantinopol, reiese cd


scufundarea vaslui Struma" incarcat cu ovrei, n-a fost accidentala,
nici pus la cale de ovrei, ci provocard de autoriteitile turcesti, ca sci
scape de oaspe(i indezirabili. Aproape top ovreii de pe vas s-au inecat;

timp de cateva zile a domnit la Constantinopol o oroare profund


pentru acest act de salbticie
nu s-a vorbit de altceva... La grozave
torturi supune Elohim pe poporul sau ales!

Duminia, 29 martie. incercarea de debarcare facuta de englezi la


St. Nazaire (La Gura Loirei) in noaptea de 27 spre 28, incercare ce sa prabusit in cateva ore, pare s fi avut un intreit scop:
1) Sa de o satisfactie Sovietelor, care cer stabilirea unui nou front
in Europa (La Berlin, incercarea de debarcare a fost numit, ironic,
ofensiva Maiski", fiindca a urmat imediat discursului ambasadorului
rusesc din Londra, prin care acesta o cerea).
2) S dovedeasca rusilor ca debarcarea in Europa nu e posibila.
3) Si mai ales s alarmeze Comandamentul german si sa-1 sileasca
sa insire forte de-a lungul coastelor Atlanticului si Marii Nordului,
diminund astfel numdml unitatilor destinate frontului oriental...

www.dacoromanica.ro

234

CONSTANTIN ARGETOIANU

Incercarea de debarcare a costat pe englezi, vreo 10 vase u$oare, un


vas mai mare $i cdteva mii de oameni...
Scandal mare in perspectivd: spfamna asta trebuie s apard un volum continnd o serie de scrisori adresate Lupeasai, de mai multe personalitati politice $i mondene", de ambele sexe. De ce aceast noud
zgdndArire a trecutului, peste care ar trebui arunca valul uitdrii?... A$a
se pregdtesc revolutiile...

Timbrul de aviatie a fost desfiintat $i inglobat in taxarea generald a


actelor. E mai practic, dar veniturile Statului se vor resimti, controlul
devenind mai anevoios.
incasdrile exercitiului bugetar care se inchide la 31 martie se vor incheia cu un excedent de 30 mililarde... Pentru conducerea rdzboiului,
Statul are nevoie de 80 de miliarde pentru anul acesta. Lipesesc 'Inca
50 de miliarde lei...

Noii recruti au depus jurdmantul. La Sinaia, recrutii micii Armate a


Regelui Mihai
Regimentul de Escort Regard
au depus juramntul in fata Majesttii Sale.

Dou cuvAntri patriotice: una, finuta de generalul Pantazi in fata


recrutilor, alta de Marealul Antonescu la Scoala de comandanti ai Tineretului, o excelent scoald pus sub indrumarea unui colonel german, care, dupd ate se spune, face minuni cu Mali no$tri, educndui dupd metodele $i principiile germane...
Dejunat ieri la bazarul Crucii Ro$ii (deschis pentru 3 zile). Un semn
al vremurilor: inainte, trebuia adunati mu$terii cu hapca acum se bate lumea la toate contoarele $i face coadd. Cum e ceva de vndut, se reped toti $i cumprd. Fiindcd nu se mai gdse$te in targ nimic, $i fiindcd
banii nu mai au nici o valoare...
Ape le au inceput iar s creased $i e pericol de noi inundatii...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

235

Mi se telefoneazd de la Breasta ca maine se incepe cu semdnatul orzului! Pared nu-mi vine sa cred! Ndit Filitti, un bun agricultor, care a
petrecut 3 zile la tail, imi spune cd semndturile de toamnd au iesit
foarte bine de sub zapada! 0 veste bund aci cu iarna siberiand prin
care am trecut, ma temeam de soarta bor.
Un Consiliu de Ministri, prezidat de Maresalul Antonescu, a hotrdt
ieri msuri exceptionale de ajutor pentru inlesnirea insmntarilor de
primavard. Numai sa ne fie vremea prielnia

Mussolini a vorbit din nou. A anuntat msuri drastice pentru salvarea monedei italiene amenintata de o catastrofald prdbusire si a cerut
concursul tuturor cetatenilor pentru atingerea scopului propus...
Acum patru luni, acelasi Mussolini declarase cu aceeasi siguranta
de sine, c inoneda italianii era definitiv salvatil... Ce incredere mai
pot avea oamenii in fagkluielile lui de azi?

D-na Teodorescu, o cucoand cu care Marinescu, ministrul Economiei Nationale se tine de mutt, e acoperit de scule: e femeia care po-

sea cele mai frumoase bijuterii din Bucuresti. Cumpdrate cu banii


sterpeliti de Marinescu? Nicidecum. Acum 3 ani, find la Nissa cu Marinescu, d-na Teodorescu a facut cunostinta unui maharajah indian, care i-a dat nestemate in nestire... Marinescu a inghitit rusinea, dar darna
a rmas cu pietrele
si acum se bucurd amndoi!

0 vest albd de pichet, pe care Napoleon cel Mare a purtat-o la Sf.


Elena, a fost vndutd pe pretul de 36 500 franci! Pe vremuri de groaza,
se mai gasesc si oameni care s se indeletnicieascd cu imbogatirea unor
asemenea colectii! S le fie de bine!

Luni, 30 martie. Ieri, rnai ales dupd-amiaza, a inceput sd sufle un


vnt glacial; azi-dimineat ne-am desteptat in plind iarn5 iardsi! Acoperisurile sunt albe, pe stradd s-a prins un strat de 2 degete de z5padd,
&dui temperatura e un grad sub zero... De unde trebuia s'd incepem azi
sa semandm, iat5.-ne din nou in ianuarie! Ce o fi vrnd Dumnezeu cu
noi? Ne pedepseste Mu...

www.dacoromanica.ro

236

CONSTANTIN ARGETOIANU

Pe frontul de rdsdrit, dupd comunicatele germane, ofensiva ruseasca


a sldbit. Sovieticii mai atacd, pe alocuri, dar cu forte reduse: cateva batalioane, cel mult cateva regimente. Astfel frontul romanesc, pe Donet,
a fost atacat de circa 4-5 batalioane sprijinite de care de asalt. Atacul
care izbutise s infiltreze cateva unitati ruse$ti in liniile noastre, a fost
pand la sfar$it respins, cu mari pierderi pentru inamic. Un contraatac
romanesc, a pdtruns la randul sau in liniile sovietice $i a capturat mai
multe tunuri... Lupte zadarnice; ne omoard paganii lumea degeaba. Iar
au inceput s soseasca raniti in Bucure$ti $i in ce stare, nenorocitii! Pe
restul frontului, atacuri slabe, toate respinse. In cursul saptamanii trecute s-au mai distrus 150 de tancuri bol$evice.
Dupd recontrolarea cifrelor, nemtii dau astzi 2 295 avioane sovietice doborate de la 1 ianuarie la 24 martie; in acela$i rdstimp, ei n-ar fi
pierdut dee& 233...
In Atlantic, iar se anunt scufundri in stil mare: 16 vase (din care
8 cisterne) cu 110 000 tone deplasare, au fost inecate. De la inceputul
campaniei pe coastele Americii, au fost scufundate 1 300 000 tone...
Printre vasele distruse, au fost 73 de vapoare-cisterne...

Printr-o lege speciala s-au dat puteri exceptionale Pre$edintelui


Roosevelt. Prin acest decret, Pre$edintele este imputernicit sa ia in posesie in numele Statului, orice proprietate sau intreprindere $i sa o indrumeze cui va crede mai bine in interesul conducerii razboiului. Pre$edintele va putea asemenea rechizitiona mice fel de bunuri, de ma$ini,
de unelte
spre a le intrebuinta in folosul ob$tesc... S-au dus libertdtile americane $i respectul drepturilor individuale atat de scumpe cetdtenilor Statelor Unite... Rdzboi le trebuia!

Institutul Statistic Central al Reichului da cifre interesante asupra


populatiei lumii. De la anul 1800 populatia globului a sporit de 2 ori $i
". In America, populatia s-a marit de 11 ori $i ", in Europa de 3 ori, in
Asia de 2 ori. Jumatate din intreaga omenire locuie$te in Asia; un sfert,

in Europa. In Europa densitatea medie a populatiei este de 48,8 la


kilometru ptrat

in Asia, de 29,9.

Impresia generala este cd japonezii s-au cam poticnit. Poate cd campul lor de operatii s-a extins prea mult $i cd se simte nevoia unei orgade$i telegranizatii a regiunilor cucerite. Poate ca atacul chinezesc

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

237

mele vestesc cd ar fi fost respins


sa fie o amenintare pe flanc care
impiedica o inaintare mai departe spre Indii. Se zice cd Radio-Tokyo ar
fi anuMat ca armatele japoneze, atingandu-si tintele de rdzboi, trec de
la ofensivei la defensivei. Nici o depesa oficiald nu confirm Inca acest
zvon...

Cripps a declarat ca propunerile lui trebuiesc primite sau respinse


in bloc. Dupd unele stiri, Anglia ar fi primit ca Uniunea Indiana" sa
hotarasca singura daca se incadreaza sau nu in gruparea Dominioanelor Britanice... Doi din conducatorii indigeni (un hindus si un musulman) cu care Cripps se intelesese, au fost ucisi intr-un accident de
avion... Oficial, nu se stie Inca nimic despre rezultatele misiunii bolsevicului englez...
Del Giudice, macaronarul cultural, a vizitat Ardealul si a fost numit
doctor honoris causa" de ate Universitatea din Sibiu (Cluj). Infratire
culturald...

Bujoiu la mine. L-am felicitat cd s-a impacat cu Ica... Ce impdcare,


Domnule!"
si-mi povesteste lucruri de necrezut. Dupd ce delegatia
noastra s-a intors de la Berlin, a vrut sa remit raportul sau d-lui Presedinte al Consiliului, dar de la 7 februarie, n-a putut sa dea de el... In
cele din urm, au trimis raportul prin po0ii, sub plic recomandat. Nu
este adevdrat cd Guvernul n-a stiut nimic de plecarea delegatilor in
Germania; s-a incheiat chiar un jurnal al Consiliului de Ministri cu privire la aceast misiune, iar el Bujoiu a fost personal solicitat sd plece...
Dar dl Ica se vede cd a uitat..."
precizeazd ironic, amicul Bujoiu...
Misiunea a fost pretudindeni primita oficial in Germania. Intrevederi oficiale cu tog mini0rii economici ai Reichului. Din ordinul Guvernului Reichului, conducatorii celor mai mari industrii germane, incepand cu Krupp si sfarsind prin J. G. Farben si Gute Hoffnungs Hiitte
au luat contact cu romanii. Rezultatele obtinute au fost neasteptate.
Nemtii au declarat cei nu infeleg sei acapareze nimic in Romania; cd,
dac unii supusi germani au venit la noi sd faca afaceri personale, nu
este vina Reichului si a Marii Industrii germane, ci a noastra, care am
luat in brate falili ca Hermann Goring Werke 0 samsari ca dl Guido
Schmidt. Statul german a trebuit s dea acum 2 ani, 20 milioane de
meirci societeilii Hermann GOring-Werke 0 acum zin an 200 ca sei o

www.dacoromanica.ro

238

CONSTANTIN ARGETOIANU

scape de faliment... Ei, conduatorii Marii Industrii ssankoase din Germania, vor colaborare, iar nu subjugare, in Romania. Nu vor s se amestece in productia materiilor prime, pe care romanii o pot organiza
si singuri. Ceea ce ar voi, e s ne ajute in crearea si dezvoltarea asa ziselor Spitz-Industrien", cum ar fi producerea materiilor azotate (ingrdsminte), manipularea minereurilor de manganez, de zinc etc.
sau fabricarea de celulozd. Toate acestea in vederea organizrii spatiului sud-vestic al Europei" de la Ucraina pand in Egipt
organizare
in care Romania trebuie s joace un rol de frunte. Colaborarea o inteleg
inainte de toate tehnica; in alcAtuirea intreprinderilor, romanii trebuie
s pAstreze insa majoritatea... In ce priveste capitalurile, Germania nu
ne poate da bani, caci nu poate transfonna marci in lei, dar industria
german e gata sci garanteze imprumuturile sau subscriptiile ce s-ar
efectua in Romania, cu toat averea qi cu tot creditul ei...
Riscam
adauga Bujoiu
ca aceste admirabile intentii ale Marii
Industrii germane sa fie nesocotite, fiindcd dl Ica si anturajul d-sale vor
s continue afacerile veroase cu samsarii si cu falitii... La faimosul dejun de impacare, Bujoiu si Gigurtu abia au putut schimba cateva cuvinte cu dl Ica', care s-a declarat doritor s6 stea de vorb cu ei, dar n-a precizat nimic. La acel dejun, a avut in schimb o violent iesire impotriva
inertiei romane, dl Ilgner, reprezentantul lui I. G. Farben...
Bujoiu, om de treabd si inimos, mi s-a artat foarte descurajat si
convins cd vom pierde si ultima ocazie de a ne organiza rosturile noastre economice... Bujoiu e om de treabd si inimos, dar e si foarte pesimist. Sa scapdm de pericolul rusesc, sa scdpdm de pericolul bolsevic si
anarhic intern
si restul va veni de la sine. Mai bine sau mai prost...

Magi, 31 martie. Ieri a nins toat ziva si a viscolit in toat tara.


Temperatura find de 0 grade, zdpada s-a asezat si pdmantul si-a reluat
mantaua de iamd. Viscolul a ridicat troiene pe sosele si circulatia este
intreruptd in toate directiile... Azi cenil e innorat si e moind. Ma' sa se
topeascd stratul de 10 centimentri ce acoperd campul si sd se usuce pamantul, vor trebui 8-10 zile. Nimic nu se va putea semana deck dupd
Pasti. Dezastrul agricol se contureazd tot mai mut...
Englezii pretind Ca vasul lor incArcat cu explozibile ar fi reusit s
ptrunda pana' intre peretii ecluzei de la St. Nazaire, unde explodand au
avariat in asa fel aceast ecluz, Inca bazinul submarinelor nu va mai
putea fi utilizat cel putin 3 luni... Nemtii raman la prima lor versiune,

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

239

dupd care vasul ar fi explodat in larg... Atacul de la St. Nazaire pare totu5i s fi enervat cercurile politice germane...

La sud-est de lacul Ilmen 5i la est de Harkov au avut din nou loc


lupte violente, dar cu contingente relativ reduse. Nemtii, in Comunicatul lor, afirmd cd au respins pe ru5i, 5i ea, prin contraatacuri le-au
provocat pierderi foarte mari, in raport cu trupele angajate.
Englezii au bombardat violent ora5u1 Lfibek. Un comunicat german
inregistreazd cu indignare distrugerea bisericii Marienkirche", un monument istoric cu reputatie mondiald 5i a Muzeului Civil. Au fost 5i
multe victime. Ororile rdzboiului sunt nesfar5ite; din nefericire impotriva lor nu exist nici un recurs...
incep sa se cunoasca amanuntele negocierilor lui Cripps in Indii.
Cripps a negociat cu elementele mai moderate 5i se pare cd a ajuns la
o intelegere cu ele. Diversele tinuturi ale Indiei ar forma o Uniune",
organizat pe baza unei Constitutii ce ar fi elaborata de o Constituanta
de ales dupd incetarea ostilitatilor, caci numai atunci va intra in vigoare
noul regim. Uniunea Indiana" va constitui un Dominion liber, legat de
Marea Britanie prin anumite conventii.
La Berlin se socote5te ca proiectul Cripps" e o noud pacaleald ca
5i promisiunile netinute in seamd dupd rdzboiul trecut. De observat: 1)
cd 5efii mi5cdrii iredentiste au limas in afara de negocieri; 2) ca noua
Constitutie va intra in vigoare numai dupii rdzboi; 3) cd conducerea
militard a Indiilor ramane in mainile englezilor; 4) cd Statele aservite
Angliei nu sunt cuprinse in proiect.
Guvernul din Londra a vrut mai mutt sa arunce praf in ochii celor
dispu5i sa-i inchidd 5i sa nu vada prea departe. Ramane de vazut dacd
a izbutit...
La Trafalgar-Square in Londra, a avut loc o enorma manifestatie
comunistd. Pe soclul coloanei lui Nelson s-au lipit afi5e bol5evice, iar
portretele gigantice ale lui Stalin 5i Ciang-Kai Skek (!!) dominau multimea... Prost a ajuns Anglia!
Dupd articolul publicat in Curentul, trimiterea lui Aznavorian in lagar fusese hotaratd. L-a scapat Coty Stoicescu, care a remis lui Ica Antonescu o scrisoare de pocainta a vinovatului, 5i a explicat sub-dictatorului ca efectul unei asemenea masuri ar fi defavorabil...

www.dacoromanica.ro

240

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Micile putori legionare (Flori Cantacuzino, Sonia Manu, Cantacuzinoaicele si alte exemplare alese ale Sotietatii" bucurestene), se dau
cu nemti marunti, pentru a crea sau mentine simpatii germane pentru
Miscarea Legionra... Pentru ce nu trimite Guvernul la lagare pe aceste
curvul ite?

Mi se povesteste una bund. Neubaker, find la vanatoare, a vrut sd


afle ce gandesc taranii despre guvernarea legionatd. Un puscas sfatos
i-a dat urmdtoarea formula: De domnule, bine e sub toate Guvernele,
dar briinzei de la miei n-am mdncat niciodatd!" Raspuns mai tipic romanesc nu se putea gsi! Neubaker a fost incantat de formula, si o repet la toata lumea!
Presa berlinezd e plind de laude pentru noi. Cu prilejul ultimei cuvantari a Maresalului Antonescu, la Breaza, ziarela germane subliniazd
prietenia gemano-romand, bogatiile Romaniei, eroismul soldatilor romani, lealitatea Maresalului, geniul lui Ica, sex-apeal"-ul Veturiei Goga, si asa mai departe. Vremuri bune
dar peste glia romaneasca ninge, si foametea bate la us...
Miercuri, 1 aprilie. Aprilie! Sliptamdna luminatd! $i ninge ca in ianuarie! Temperatura s-a ridicat insa la + 30 si zapada a inceput s se topeasca. Cinsprezece zile de amanare pentru semanaturi, cel putin. Sa
ne fereasca Dumnezeu de mai ru; dupa aceast cumplita iarnd, s nu
se pund pe ploi... E atata umezeald in aer incat o asemenea ipoteza intra
in cadrul posibilitatilor...

Aseard ne-am intrunit la doctorul Banu


Stefan Popescu (pictorul), prof. Iancu-Mihaiesti, prof. Al. Rosetti-Balanescu, Bunescu,
prof. Stefanescu, Antoniade, prof. Oprescu si cu mine
si am pus bazele primei asociatii de bibliofili romani, in vederea crearii unui nucleu

de tipdrituri artistice, trase in numar mic, numai pentru membrii


asociatiei.

Volumul Duduia nu va mai apare, sau cel putin nu se va mai pune


in vanzare
asa a hotarat ieri Maresalul Antonescu. In cercurile apro-

piate de Antonesti se pretinde ea Maresalul n-a stiut nimic despre aceasta publicatie (?) o idee geniala a d-lui Ica... si ca indata ce a aflat
a oprit-o. Era sd fie si frumos: ce izvor bogat
adica ieri
despre ea

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

241

pentru cei din Budapesta ca sd mai sublinieze imoralitatea pdturii conduatoare din Romania! Ce porniri sadice vor fi impins pe Ied sA dea
publicitdtii favaele unor personalitdti de maim a zecea, ca Alex. Zamfirescu, Dombrovsky, Auschnit, Leuguceanu s.a. sau ale unor dame ca
Lileta Butculescu, Anne Marie Callimaki, Toutou Georgescu etc.! DacA prin aceasta publicare ar fi izbutit sa doboare un adversar politic serios, pe un Maniu, pe un Brdtianu sau asa ceva
poraria ar mai fi
avut un rost, dar asa! Principala vedetd a volumului e Marta Bibescu
cu o serie de scrisori adulatoare... In volum ar figura i o listd alatuita de Urddreanu, de Rege i de Duduia, o lista de nume subliniate cu
albastru i cu row; oamenii pe care Camarila putea conta. Cu albastru
sunt insemnate numnele celor pe care se putea conta; cu row al celor
ce fdceau afaceri i cu o dubld trdsdturd roie numele celor ce fdceau
afaceri veroase. In fruntea acestora din urmd ar figura Marta Bibescu...
Au fost i nume i scrisori care au fost scoase din volum cu prilejul
ultimei revizuiri
asa se zice c s-ar fi intamplat cu perechea Franasovici i cu perechea Gogu Georgescu.
In fine... Ce mocirld!

Mare scandal in inalta societate": Gino Quaranta, Conte di Zurlino, sotul Madelenei Lahovari (sora Martei Bibescu), socrul ilustrului
Principe di Soragna
a fost prins cu mata in sac. 0 spune Universul
la rubrica Cronica judiciard. Simandicosul Conte ar fi luat bani (70
000 lei) ca sA scoatd din lagdr neamurile unui parlit de albanez. Dar na izbutit i n-a vrut sA dea nici banii inapoi. Plangere la Parchet i trimiterea in judecata Tribunalului corectional...
Quaranta, care a avut curajul sA apard ieri-seard la Jockey-Club, povestete afacerea sa manire". Ar fi cunoscut pe albanez astd-toamnd, ca misit pentru cumpdrarea de efecte de land de trimis trupelor italiene de pe frontul rusesc i cu acest prilej (!!) a fost rugat sA intervind
la Legatia italiand in favoarea unor rude sau tovardSi ai albanezului detinuti intr-un largd. A fdcut-o, din bundtate (!) i bineinteles fard nici o
retributie. A plecat apoi in Italia i and s-a inapoiat la Bucureti, albanezul a inceput cu antajul, cerandu-i banii pe care i-ar fi dat cuiva (?) de
la Legatie. El, Quaranta n-a vrut sd ante"
i fiinda n-a vrut sA ante, albanezull-a amenintat
injunghie, i a venit para. pe treptele JockeyClubului sd-1 insulte... Nu I-a injunghiat dar s-a adresat Parchetului...
Afacerea e incurcatd i deocamdatd neldmuritd, Quaranta a luat pe
Emil Ottulescu ca avocat. In ateva zile se vor ldmuri insd lucrurile i
tare teamd-mi e, a nu in favoarea italianului...

www.dacoromanica.ro

242

CONSTANTIN ARGETOIANU

Pare cd in Indii, negocierile lui Cripps nu merg pe roate. Adunarea


de la Delhi, care trebuie sa se pronunte azi sau maine, sa primeasca sau
s nu primeasca propunerile engleze, ar fi in majoritate ostila propunerilor Cripps. E drept cd 5tirile pesimiste sunt date de Agenfia germand D.N.B.

Impresia generala este cd la Saint Nazaire englezii au marcat" un


succes, parvenind s strice instalatiile principale ale bazinului in care
se adapostea 5i repara un important grup de submarine germane. Emisiunile radiofonice engleze fac mare valva in jurul acestui atac, care,
dacd nu inseamnd lucru mare in desf4urarea razboiului, dovede5te totu5i curaj 5i spirit de intreprindere de partea britanicilor, pand acum atat
de pavisi, fata de intreprinderile germane.
Joi, 2 aprilie. De alaltdieri nu mai ninge, cel putin la Bucure5ti, cdci
ieri la amiazd, ne spunea Bu5i1d, a mai viscolit la Giurgiu 5i la Oltenita... Nu mai ninge 5i temperatura se mentine intre 2 5i 6 grade de caldull. Zapada cazutd in urm s-a topit ieri aproape toatd. Pe strzi e o
lapovita de nu se poate umbla deck cu galo5i...

Ofensiva de primavara a inceput sa fie luat in discutie". Ba informatiile ruse5ti 5i engleze5ti pretind cd nemtii ar fi 5i inceput-o 5i cd sau izbit de rezistenta sovietica. In realitate n-a inceput nimic, starea terenului nu permite Inca mi5cdri serioase pe front. Berlinul ironizeazd
informatiile anglo-britanice, menite sd creeze atmosferd defavorabild
Axei. Presa germand precizeazd cd se fac pregatiri pentru inceperea

ofensivei, dar ca ofensiva pregatit nu va putea incepe inainte de o


lurid. In cercurile diplomatice din Bucure5ti domne5te mult nervozitate 5i se crede ca evenimente decisive pentrusituatia din rasaritul
apropiat se vor infti5a in cel mai apropiat viitor. In aceste cercuri, mai
ales in jurul Legatiilor neutre se afirm cd germanii vor concentra toate

atacurile lor spre Caucaz 5i spre sud. Atacul Caucazului ar fi sa fie


indrumat pe trei linii, una pornind de la est de Harkov, alta in regiunea
Donetului 5i a treia din Crimeea. Ru5ii, in curent cu acest plan, au facut
eforturi disperate pentru a demonta liniile de atac germane din sudul
frontului lor, dar n-au reu5it. Pe langd liniile de ofensiv din Rusia,
nemtii ar fi hotarati
afirma diplomatii no5tri
sa atace 5i prin Asia
Mica, Caucazul 5i tinuturile ocupate de ru5i 5i de englezi 5i sa mearga

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

243

la petrolul din Mesopotamia i din Persia. Cu sau fara voia turcilor...


Diplomatii cred a ti ca, pus au pied du mur", Turcia va merge totui
aldturi de Anglia, i va apara teritoriul sat' impotriva nemtilor. Vizita
Regelui Boris la Mare le Cartier german i la Berlin, ar fi avut drept
scop randuirea armatei bulgare in campania ce se pregatqte in Asia
Mica. Se subliniaza i faptul ca generalul Steflea, eful Statului nostru
Major ar fost de fata la consfatuirea Regelui Boris cu Hitler. RadioLondra afirm faptul; noi, romanii nu tim natural nimic despre caltoria lui Steflea...
Ingrijorarea diplomatilor e cu atat mai mare, cu cat, dupa unele tiri
Anglia ar fi trimis de curand armament nou Turciei i i-ar fi cedat ateva vase ale Marinei sale de rdzboi...
Toate sunt posibile, dar nu-mi vine sa cred ca Turcia sa-i bage de
buna voie capul in gura leului...
In Bulgaria, comunismul a devenit indraznet i 'Ana in Armata s-au
descoperit comploturi bolevice. Mai multi generali, coloneli i alti
ofiteri au fost arestati zilele trecute. Panslavismul are radacini atat de
adanci in Bulgaria incat este imbratipt i in haina comunismului...
Cum se va purta annata bulgara pe front, impotriva rt4ilor? E o intrebare la care cu greu s-ar putea raspunde azi...

0 telegrama din Sanghai anunta ca Congresul Indian, intrunit la


Delhi, ar fi respins ieri propunerile Angliei. Stirea n-are insd caracter
oficial. Greutatile sunt man, se tie. Cripps n-a neglijat nici un efort ca
s reueasca *it daca nu va reui, nu va fi vina lui. A mers pana la amenintarea hinduilor cu piireisirea Indiilor de ceitre Anglia, in care caz
Industanul va fi impartit intre ru0 i japonezi... De altmintreli, cd rqii
voryatrunde cu comunismul pand in Indii, nu incape nici o indoiald...
Intrevederea lui Laval cu Ptain a readus problema raporturilor
Frantei cu Germania in cadrul actualitatii. La Berlin se scrie negru pe
alb cd a sosit momentul ca aceste raporturi sa fie definitiv fixate. Dinu
Hiott, ministrul nostru la Vichy, sosit de cloud zile in Bucureti, afirma
ca ura francezilor impotriva nemtilor e in continua crqtere. Hiott, care
se afla la Paris in momentul bombardrilor englezeti, afirma ca toti
parizienii priveau atacul de pe acoperiuri i aplaudau... La Vichy,
dupa ate spune ministrul nostru, nimeni nu mai are incredere in englezi, al ceiror moral ar fi foarte deprimat, ci numai in americani i in
rui... 0 noud parada pentru comunism, en vue"!

www.dacoromanica.ro

244

CONSTANTIN ARGETOIANU

Consiliul de Rdzboi al Pacificului" propus de Roosevelt 5i in care


au intrat reprezentanti ai Australiei, ai Noii Zeelande, ai dominionului
Canada 5i ai Chinei, alaturi de americani 5i englezi
a luat fiinta 5i a

tinut prima sa 5edinta. Au existat 5i reprezentanti ai Indiilor Neerlandeze, la 5edint. Acest Consiliu va da directivele generale pentru
toate operatiunile militare 5i navale din spatiul Pacificului. Ziarele din
Londra anunta cd in curand flota americana va porni in ofensiva spre
apele japoneze...

La Ankara, a inceput procesul atentatului impotriva lui Papen. De


la prima 5edint s-a facut dovada ca complotul a fost organizat de
Soviete. Zelul autoritatilor turce5ti pentru a pune in evidenta aceastd
complicitate moscovita nu se impacd cu ideea unei foarte apropaite
colabordri militare intre Turcia 5i Rusia... Dar ce se mai impacd pe
acest pmant?

S-au expus la Cercul Militar planurile de refacere in stil mare a


Liceului de la Manstirea Dealu, distrus de cutremur. La deschiderea

expozitiei, au asistat Regele, Conducatorul 5i mai tot Guvernul...


Pentru ce atat alai?

Cineva care a avut prilejul sa rasfoiasca volumul Duduia imi citeaza cateva biletele:
Simoneta Butculescu scrie: Cherie, cette vieille merde OD de AnneMarie Callimaki desire vous voir..." Fara comentarii! Dombrovski in-

semneazd pe o cart de vizit: Trimit cloud perechi ismene pentru


complectarea seriei..." Oh, shocking! S-ar pdrea cd e vorba de cine 5tie
ce intimitati... In realitate, dupd cate ne spunea ieri Dombrovski e nu-

mai vorba de complectarea unei duzine de indispensabili destinate


soldatilor, de soarta cdrora
pe zong
Duduia se interesa mult...
Prin alt rava5, Auschnit transmite favoritei 80 000 lei, pierduti la table in ajun...
$i cu asemenea fleacuri ne ocupdm noi in zilele tragice in care tara
e pe marginea pieirii..

Noul buget pe exercitiul 1942/1943 se prezinta in sum totala de


212,7 miliarde lei. Cifra pare astronomica, dar nu e exageratd... In

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

245

1915-1916 bugetul Rornaniei Mici


$i nu eram Inca in rdzboi
s-a
ridicat la 600 milioane lei aur; cel de azi transformat in lei din 1915 ar
reprezenta circa 2 000 milioane $i suntem in rdzboi, i avem de$i
ciuntita
Romania Mare...
In anul bugetar 1941/1942 s-au cheltuit 150 miliarde, din care 90
pentru rdzboi...
In expunerea sa, generalul Stoenescu se laud ca e primul buget
de multd vreme
fard sporuri fiscale. Cred $i eu: sporurile s-au facut
inainte de promulgarea noului buget, in cursul anului precedent si evaludrile noului recensdmant pe de o parte, ridicarea pretwilor taxate pe
de alta
au sporit de zece ori darile...
Garoflid ne-a spus ieri ca a obtinut uncle degrevari pentru agricultori. Instructiuni s-ar fi dat, ca evaluraile la agricol s nu treacd de triplul impunerii vechi (primele instructiuni fixau la 5 ori impunerea); la
supracota agricolului se va face o scadere de 20% la veniturile pana la
200 000 lei, de 40% de la 200 000 pand la 1 milion
de 30%, pentru

veniturile mai mari. Se va reduce de asemenea de la 4 la 2% taxa


asupra veniturilor mobile... Sa vedem fagaduielile realizate in faptd! Si

la urma urmelor, sd ne ia $i pielea de pe noi, numai sa iesim cu fata


curata din razboi. Desi stirile sunt lini$titoare, si mai mult bune de catva timp, nu imi dau seamd de ce, dar sunt cuprins de ieri de un adanc
pesimism... Intuitie?
Vineri, 3 aprilie. Suedia a devenit pe nea$teptate punctul central al
discutiilor cercurilor politice din Berlin. Atentia acestor cercuri s-a
oprit asupra ve$tilor de inarmare grabnica venite de la Stockholm si
asupra faptului cd mai multe vase norvegiene in serviciul Angliei au
fost lsate sa iasa din porturile suedeze. La Berlin, nu se tidied nici o
obiectie in ce priveste intarirea puterii armate suedeze, fiecare lard
avand dreptul sd-si sporeasca mijloacele de aparare
dar se protesteazd cu energie impotriva slbiciunii manifestate fata de vasele engleze, pe care o Putere neutra era obligata s le dezarmeze. Presa germand se intreabd dacd nu cumva i s-a urat Suediei cu binele, $i daca nu
cumva Anglia proiecteaza sa debarce in Norvegia i prin Suedia con-

simtitoare sa atace Finlanda, in urmarirea fairnosului al 2-lea front


european cerut de sovietici...
De$i oficial nu se spune nimic, presa berlinezd agit posibilitatea
unei repezi ocupari a Suediei $i mai arata cd o debarcare engleza in
Norvegia ar fi zadarnicita in 24 ore...
www.dacoromanica.ro

246

CONSTANTIN ARGETOIANU

E cert cd Anglia $i aliatii sai fac tot ce pot ca sa atraga in razboi, o


data cu primvara, $i impotriva Axei, Wile care au mai rmas neutre.
Pe langd $tirile de agitatie sosite la Berlin din Suedia, mai yin $i altele
din Turcia. La Istanbul s-a raspandit zvonul ea Turcia rupe relatiile diplomatice cu Germania $i cd trupele bulgare nu vor merge pe frontul
subinteles ca vor lupa pe cel turcesc... La Berlin, nu s-a luat
rusesc
nici o pozitie fat de zvonurile de rupturd venite de la Istanbul $i imprastiate de posturile de emisiune britanice...
Procesul de la Ankara a fost amanat la 8 aprilie. Din dezbaterile de
pand acum, firele Moscovei au fost insa deja date la iveala...
De pe frontul rusesc, acelea$i $tiri de atacuri sovietice respinse, de
contraatacuri germane reu$ite, de zeci $i zeci de avioane $i de care
distruse...

Din Indii, s-a lamurit ca Comitetul Special al Congresului Nationalist de la Delhi a respins prin 36 de voturi, contra 17 propunerile lui
Cripps. Seful Partidului Nationalist Hindus, Bose, a tinut o foarte vio-

lewd cuvantare prin care cerea conationalilor sai sa reziste la orice


ademenire britanica $i sa o rupd cu Anglia. Bose a facut chiar aluzie la
o posibilitate de colaborare cu Puterile Pactului Tripartit... Cripps care

trebuia s pardseasca Indiile duminica, si-a amanat plecarea $i va


continua s negocieze, facand probabil noi concesiuni...
DI Pa lin, ministrul Finlandei la Bucure$ti a fost decorat cu cordonul
Coroanei numai ca sa permit d-lui Ica sa mai strecoare un discurs in

care a comentat paralelismul" destinelor Finlandei $i Romaniei...


Alandala!

Englezii au mai bombardat ieri-dimineata imprejurimile Parisului.


Bombe au cazut la Cormeilles-en-Parisis, la Poissy, la Saunois $i la
Rueil. Pagube marunte, victime putine...
Laval a avut o noua intrevedere cu Ptain, de data asta chiar la Vichy.

Dupd intrevedere, Mare$alul si-a adunat cativa mini$tri la o consfatuire. Despre cele vorbite cu Laval, Guvernul pastreaza tacere. Se crede ca pertractarile" dintre Ptain $i omul de incredere al nemtilor n-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

247

au igit din cadrul ideilor generale. Laval n-a reu$it pand acum sa convingd pe Ptain sali schimbe politica...

Ieri-dimineata s-a tras cu tunul aproape o jurnaate de ceas. Bineinteles cd nu ni s-a spus pentru ce. Se crede cd un avion inamic a zburat
peste Bucure$ti. Poate sa fi fost $i unul german... In tot cazul, alarmd
nu s-a dat.

Scandalul Quaranta continua sa facd obiectul conversatiilor, mai


ales al coconetului. In Universul de ieri-dimineatd, Quaranta a dat o
deslu$ire", care nu desluse$te nimic. E o simpld afirmare cd toatd afacerea se reduce la un $antaj din partea unuia, Petcu...
Italianul e inconstient: a venit ieri la mine $i fard sd-1 intreb, mi-a
confirmat toate istorioarele ce circuld asupra lor, a lui $i a nevesti-si,
explicadu-le... Mai bine nu le-ar explica, caci le explicd prost! Mi-a
confirmat astfel cd sotia sa a vdndut o bland foarte scump, in$eldnd pe
cumpdraoare, $i cd, n-a putut restitui banii fiindcii ii investise intr-o
altii afacere! Mi-a confirmat cd n-a plait hotelul la Budapesta (plus un
bilet de wagon-lit) fiindcd n-avea pengei; cd a rdmas dator in Elvetia,
fiindca n-avea franci elvelieni dar cd va plati tot! Mi-a confirmat a
$terpelise 40 de sticle de $ampanie frantuzeasca lui Zamfirescu la
Roma (cu prilejul nuntii fiicei sale cu Principele de Soragna !!!)
dar
ca i-a dat mai tdrziu 1 800 de lire... Si mi-a mai povestit $i alte cdteva
istorioare inedite, ca sit mi le justifice!!!
Nenorocitul venise la mine ca sd obtind sd frecventeze mai departe
Jockey-Clubul... L-am rugat sd se abtind, caci ar fi intdmpinat de unii
membri cu cuvinte aspre
$i nu vreau scene dezagreabile in Club. A
priceput. I-am sugerat sd ne scrie o scrisoare prin care sd protesteze impotriva invinuirii ce i s-ar aduce $i sa ne roage sd comunicdm colegilor
no$tri cd se abtine sd frecventeze Clubul pdnd ce nu va ldmuri situatia
sa $i va dovedi cd a fost calomniat... Mi-a fagaluit cd ne va scrie. Paid
azi n-am primit nimic. Mi-e fried sd nu-1 fi intors nevastd-sa, mai rea
$i mai vinovatd decdt ddnsul, dar care continua sd braveze lumea, intemeindu-se pe rudeniile ei. Dar toate rudele i-au intors deja spatele...

Hoardrea de-a trimite pe legionari pe front, cu recomandafii speciale, se adevereVe in fiecare zi. Azi a venit bardnul inginer Panaitescu sd-mi povesteascd cele intmplate cu flu-sal, fostul rector al Uni-

www.dacoromanica.ro

248

CONSTANTIN ARGETOIANU

versitatii Bucure*ti pe vremea legionarilor. De*i n-a facut niciodat armatd, find dispensat ca slab de cord
a fost inhAtat *i trimis intr-un
regiment de infanterie, la TArgu-Jiu, ca simplu soldat. De acolo, cu ranita *i cu mai bine de 40 de ani in spinare a fost trimis cu o formatie

speciald in Crimeea... Trenul lui oprindu-se 24 de ore in Bucure*ti,


coptul recrut a dat de Gheorghe Brtianu care s-a dus la Ica' Antonescu
*i a parvenit sd obtind demobilizarea *i iertarea fostului sdu coleg de
facultate...

Sfunbiit, 4 aprilie. Pare cd primgvara a invins in fine *i definitiv


iarna. Si ultima zApadA s-a topit. Ieri-dimineat mi s-a telefonat de la
Breasta ca au inceput cu semndturile. Arm insd numai cu boii no*tri:
boii oamenilor sunt atat de slabiti din lipsa de nutret a acestei nesfar*ite
ierni, incAt nu pot urni plugul din loc... Cad *i le*ind pe brazd"
spune administratorul meu... Putem socoti cd muncile de primAvard
sunt intArziate cu o lunA...

Ieri-seard, la Prohodul de la Patriarhie au asistat Regele, Regina


Elena, dl Ica *i Guvernul. Mareplul Antonescu a fost lipsd: dispret, ori
dureri de masele? Dl Conduator n-a cobordt in mijlocul boborului, dar
i-a adresat Un cuvAnt" de Pa*ti, indemnAndu-1 la muncd. Popasuri-

le", rAscrucile"jertfele" *i alte expresii de felul acesta, trAdeazd pe


dl Ica ca adevArat autor al peltelei dictatoriale *i taie in consecintd toate
firele dintre Mare*al *i lume...

Fost ieri cu familia la Cimitirul Bellu, sd ducem eke o floare la


mormintele rudelor *i prietenilor... Urdt mai e Bucure*tiul de-a lungul
drumului ce duce prin Serban-Vodd la cimitir... UrAt *i murdar! La cimitir, progres ca intretinere
dar s-au dus arborii seculari de pe aleea
din mijloc... Toate se duc!
Cancicov pretinde a *ti cd comanda armatei germano-romAnd, pentru ofensiva de primAvard pe sectorul de Sud al frontului rusesc, va fi
data generalului Iacobici, care va avea sub ordinele sale pe generalul...
Rommel! Nu-mi vine sd cred cd nemtii vor lua pe Rommel din Africa,
unde s-a specializat in luptele pe nisipuri *i a dobndit atatea succese...
Dar Cancicov e foarte afirmativ!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

249

In Indii, cu toat respingerea propunerilor engleze de cdtre Comitetul Congresului din Delhi (respingere care a fost notificat autorittilor britanice Inca de joi seara), pertractdrile au fost reluate intr-un
ritm viu. Presedintele Congresului Azad si seful Partidului majoritar,
Nehru au avut intrevederi cu Cripps si cu generalul Wave 11.
Si Ceylonul a cerut sa devind dominion independent... Cripps a
amnat rezolvarea acestei noi pretentii pentru dupd
Guvernul din Vichy n-a dat nici o declaratie dupd intrevederile Maresalului Ptain cu Laval. In schimb, Laval a dat urmdtorul comunicat,
pe care-1 transmite cu complezent Agenlia germand D.N.B.:
Partizan al politicii de la Montoire i socotind c situatia politicd
externd a Frantei se agraveazd din zi cu zi, am crezut de datoria mea sa
am o conversatie cu Maresalul Ptain.
Aceasta a luat sfarsit astdzi printr-o ultim intrevedere care a avut
loc in pavilionul Sevigne, la Vichy."
Din tonul acestui comunicat reiese limpede cd Laval n-a ajuns la nici un rezultat, in negocierile sale cu Maresalul...
Secatura de BAguleseu, ministrul i traficantul nostru in Japonia, a
telegrafiat un Christos a inviat"... ziarului Universul care-1 publicd cu
caractere groase! Se vede ca la distanta in care se invrteste oportunista
lichea n-a aflat Inca c Stelian Popeste, familia si foaia lui, sunt la cutite cu dl Maresal...

Din primele sedinte ale procesului de la Ankara reiese clar intentia


Sovietelor de a tulbura raporturile Turciei cu Germania si de a arunca

pe turci in rdzboi... Presa de la Ankara judecd sever manoperele


moscovite si pe cnd la Istanbul se rdspndesc stiri de rupturd de relatii
ziarele din capitala legald a Tarii sunt pliintre Germania si Turcia
ne de declaratii amicale fata de Reich, de poporul german si de Papen,
cel mai iubit si simpatic ambasador"! Dumnezeu sd-i descurce...
Quaranta ne-a scris, vicepresedintilor Jockey-Clubului, scrisoarea pe
care 1-am sfatuit s ne-o scrie. Pand una alta am scdpat astfel de penibila
sa prezentd, la Club... In fiecare zi mi se mai povesteste cite una, in seama
masealtonelui. Ieri mi s-a vorbit de o escrocherie pe care perechea" ar

www.dacoromanica.ro

250

CONSTANTIN ARGETOIANU

fi comis-o la Atena (o curnprAturd de mdtdsuri nepldtite) $i de alta svAr$it la Viena...


Pare cd anarhia morald $i materiald in care trim impinge la asemenea fapt: iat $i pe Ionel MatakI acuzat de escrocherie
$i ziarele de
aseard ne mai dau $i arestarea contesei de Portefeuille (!!!), in realitate

Maria Ionicd, zisd $i Zambila"!! 0 artist $i ea in genul ei...

Marti, 6 aprilie. A treia zi de Pa$ti. Azi-noapte a plouat, a nins, a


viscolit; din zloat au mai rdmas pe ici pe colea urme. E frig; nurnai 4
grade peste zero... Prime le cloud zile de Pa$ti au fost mai omene$ti:
noptile $i diminetile reci, dar amiezele calde $i insorite, cu miresme de
primdvard. De$i ingenunchiatd, iarna tot se mai zbate la pdmnt, ca o
npra cu capul strivit care-si mai rni$cd inelele...
Inct ma prive$te, am facut Pa$tele in casd $i mai mult in pat, tampit
$i deprimat de o groaznicd rceald cu care tn-am ales de la vizita mea
la Be llu, in Vinerea Mare...
Blesternat an $i pe latura vremii! Sunt $apte luni de zile de cnd am inceput s incAlzim, de cAnd biata lume se lupta cu sobele $i cu caloriferele
cu lemnele, cu cdrbunii $i cu pdcura, $i nu se mai sfar$e$te! Si
ce ne mai a$teapta!

Nici in zilele de Pa$ti n-au dat slbaticii de ru$i fagaz pe front. Au


atacat in fiecare zi, pe unde au putut $i s-au ales iard$i numai cu pierderi, oameni $i material. In sectorul Central al frontului, succesele germane s-au accentuat prin cucerirea a vreo 60 de localitti succesiv evacuate in cursul iernii.
Dupd $tirile engleze, aeroplane americane de tipul cetati zburdtoare" pornite din Indii, au bombardat ora$ele Kobe $i Yokohama in Japonia. Probabil cd au facut o escald in China lui Ciang-Kai-Shek, pentru reinnoirea proviziei de carburant, caci prea e mare distanta din Indii
in Japonia $i inapoi in Indii, chiar pentru aparate construite pentru zboruri de 10 000 kilometri, far oprire. Kobe e cel rnai mare centru de fabricatiuni pentru armament din Japonia. Englezii afirm ca avioanele
americane n-au intdlnit nici o aphare antiaeriand $i cd pagubele pe care
le-au pricinuit sunt mari.
In schimb, japonezii au bombardat ora$111 Colombo in Ceylon. Englezii pretind insd ca au dobordt 54 de avioane din 70 &Ate atacaserd ora$ul.
I Cel cu trapul i cu contesa Benckendortl

www.dacoromanica.ro

INSEMNAI Z1LNICE, 1942-1944

251

Maresalul Antonescu n-a asistat la slujbele de Pasti de la Patriarhie


fiindca a petrecut srbatorile pe front. A plecat de miercuri-seara si a
petrecut ziva de joi in Odessa, unde a fost primit ca pe vremuri Imparateasa Ecaterina... Rolul lui Richelieu 1-a jucat Alexeanu... N-au
lipsit nici discursurile ditirambice, nici delegatiile de cetateni extaziati
de fericire, nici mesele, nici spectacolele inaltatoare. Printre acestea, sa renuntat la o impuscare de ovrei (impuscare de gala), luata in consideratie de militari, dar inlturata de popi, fiindca era zi de post.
Despre restul turneului triumfal pe front al Marelui Cuceritor, ziarele nu ne dau Inca nici o informatie...
La Patriarhie, Regele si Regina Elena au figurat", sambata ca si vineri,
in suita d-lui Ica. Sambata, dupd Inviere, dl Ica' a vorbit" poporului... Ca
flacarile, au tasnit dintre buzele lui, nepieritoare formule ca coboram neprihnit", sapam istorie in piatrd", facliile care despica drumul invierii"
si altele... Ce am face noi fara acest iluminat? Sa ni-ltind Dumnezeu...

Von Papen s-a reinapoiat la Ankara, venind de la Berlin. In treacat


prin Istanbul a declarat gazetarilor cd raporturile dintre Germania si
Turcia sunt excelente, # cci vor reitneine excelente (raspuns la zvonurile
contrare, raspandite chiar din Constantinopol, probabil de agentii britanici si sovietici).

Matak cel dat in judecat pentru escrocherie nu e Matak-Benckendorf, de la trap, ci alt Matak recunoscut, functionar intr-un minister... Ma bucur pentru simpatica contes Benckendorf!
Petrescu, escrocul de la Presedintia Consiliului, care a redactat volumul impotriva Masoneriei si acum in urind volumul de santaj intitulat Duduia
avea o sofa croitoreasa, pe care a luat-o de sotie Popescul (generalul) de la Interne. Multumit protectiei lui cumnatu-sau, pezevenghiul isi incurd caii la Presedintie, nu insa firci Virea # aprobarea d-lui Ica', pentru care pangrirea oricarui roman e un castig personal. Se teme intr-adevar de concurenta oricui, caci oricine ar putea invoca drepturi cel putin echivalente cu ale sale pentru a-i lua locul.
Nemtii publica buletine statistice; as fi preferat buletine de victorii
dar sunt interesante si datele statistice:

www.dacoromanica.ro

252

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

De la 1 ianuarie la 31 martie 1942, ru5ii au pierdut: 104 123 prizonieri, 2 167 care blindate 5i 2 519 tunuri. In acela5i rdstimp fortele aeriene sovietice au suferit urmAtoarele pierderi: 1 765 avioane dobordte
in lupte din zbor, 250 avioane distruse de artileria antiaeriand, 595 avioane distruse pe pmant 5i 110 doborte de formatiuni ale trupelor de
linie; in total 2 720 avioane pierdute...
Miercuri, 8 aprilie. Temperatura se mentine rece (sub 10 grade caldurd), dar nu mai ploud 5i nu mai ninge. Se seamnd...
Muscalii au facut de Srbdtori un efort suprem pe front, socotind cd
vor surprinde pe nemti cufundati in rugdciuni 5i nepregtiti. Incercarea
lor a dat ins gre5; toate atacurile lor au fost respinse. Nemtii au contraatacat 5i sovieticii au pldtit oalele sparte.
Pe fiecare zi, initiativa operatiunilor trece tot mai mult in mdinile
germanilor 5i reactiile ru5ilor apar tot mai slabe, cdci pierderile lor sunt
enorme. Numai in ziva de luni au pierdut 60 de avioane 5i in ultima
sAptmnd peste 300.
Japonezii anunta succese mrunte in Birmania. in Sumatra, ultimele rezistente locale au fost infrinte. De la Tokyo nu se confirm
dar
nici nu se dezmint
atacurile aviatiei americane asupra ora5elor Kobe
5i Yokohama.

Nemtii pretind cd de la inceputul rAzboiului au scufundat vase-cisterne anglo-americane, de o capacitate totald de 75 500 tone
mai
toate incArcate cu benzind sau mazut. Cantitatea de carburant astfel
distrus ar reprezenta productia Irakului pe un an intreg...

Congresul Nationalist Indian de la Delhi va declina azi oficial pro-

punerile Guvernului britanic... Dupd o 5tire care cere confirmare,


Cripps ar fi fost autorizat s primeascd 5i sa aprobe contrapropunerile
hindu5ilor... Dupd alt 5tire (din izvor american), generalul Wave 11 va
fi numit Vice-Rege al Indiilor, iar nationalistul hindus Pandit Nehru,
ministru al Aprdrii Nationale...
De 5i 5tirile sunt Inca contradictorii, pare vadit cd Cripps nu vrea sd
se inapoieze la Londra fard un rezultat. In afard de interesele rdzboiului, mai e 5i prestigiul sdu politic de viitor prim-ministru in joc...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

253

Maresalul Antonescu a vizitat spitalele din Tiraspol si a felicitat pe


conducatorii acestor stabilimente pentru curatenia cu care sunt tinute si
pentru bunele ingrijiri ce se dau ranitilor. Despre celelalte deplasdri ale
Maresalului pe front nu ni se spune nimic. Secretul operatiunilor, si in
materie de otta rosii?

Miscarea izolationistd a reinceput cu vigoare in State le Unite. Ea


consta in critici aspre asupra incapacitatii administrative si militare care a dus la dezastrele cunoscute
si in actiune directd, propaganda
prin presa si meetinguri
impotriva trimiterii trupelor americane pe
alte continente... Nemtii sunt incantati de stirile pe care le primesc din
U.S.A. Se incanta usor...
Dinu Hiott, ministrul nostru la Vichy, in treacat prin Bucuresti imi
povesteste despre Ptain, despre greutatile lui de a indrepta politica
francezd spre o colaborare mai intima cu Germania. Maresalul se teme
cd intr-un asemenea caz, Franta sa nu-si piarda coloniile care nu inteleg sa dea mana cu nemtii... Si mai e si opinia publica francezd, tot mai
ostild unei apropieri de Berlin. Caci oricum s-ar invarti sau interpreta
lucrurile, pentru toti francezii l'Alemand c'est l'ennemi"...
Situatia Maresalului e foarte grea. Guvernul sau e in aer; nici o legatura n-a putut inca fi stabilita intre acest Guvern si tard...
impreund cu BriDe Monzie ar fi incercat sa constituie la Paris
nou si Laval
un Guvern pe placul nemtilor, dar Laval a refuzat si a
prevenit pe Ptain. Se zice chiar ca ultima intrevedere dintre Maresal
si Laval a fost motivat de incercarea lui de Monzie...
Gogu Georgescu si Lipatti au obtinut un strdlucit succes la Roma, unde au dat un mare concert sub auspiciile Academiei di Santa Cecilia...

Tari le Axei au hotarat pentru anul acesta o mare ofensiv a legumebor... Se vor planta pretutindeni legume in locul... florilor! Stomacul
primeaza!

A murit la Craiova Costicd Ciocazan, la varsta de 88 de ani. Era


o figura cam caraghioas, dar simpatica a vechii Craiove. Zapacit, dar
suflet curat, a fost toata viata lui un spiritist" de fold. Vorbea cu mor-

www.dacoromanica.ro

254

CONSTANTIN ARGETOIANU

tii, dar se agita cu cei vii. In rdzboiul din 1916, de$i om de 62 de ani,

a plecat ca voluntar cu Regimentul lui de Ro$iori... Antisemit convins


de$i membru destul de constant al Partidului Liberal, care 1-a ales
intr-una deputat a avut ideea geniala de a duce olteni in 1916 la Ia$i,
pentru a da gata pe jidani...
De vreo 10 ani, nu se mai vorbea despre el...

Joi, 9 aprilie. Pe frontul de rdsdrit, atacurile germane se intetesc; e


inceputul pregatirii ofensivei de primavara, care se apropie. Deocamdata aviatia s-a pus pe lucru in dosul liniilor ruse$ti...

In problema indiana, partile" sunt in cautarea unei solutii


dar
lucrurile merg greu. Cripps negociazd mai departe $i cautd sa scape ce
mai e de scdpat, fard mult ndejde, de altmintreli...
Generalul Steflea s-a inapoiat de la Berlin, dupd cate se spune incantat de pregatirile ofensivei pe frontul rusesc. Germanii vor da o mare loviturd...

Generalul Oshima, ambasadorul Japoniei la Berlin a sosit ieri in


Bucure$ti, in drum spre Sofia. A fost primit cu alai in Gara de Nord. Ce
o fi cautand japonezul la Sofia?

Participarea noastr la Fiera di Milano" s-a facut anul acesta cu


lux $i cu gust. Pavilionul romanesc a fost incredintat lui Badauta, secretar general la Ministerul Propagandei. Generalul Stoenescu, ministrul Finantelor a plecat cu Marcu, subsecretarul Propagandei, in Italia
$i va asista la deschiderea Targului din Milano. Puricelli trebuie sa fie
incantat...
A murit Ioana Odobescu, fiica lui Alexandru, succesiv castorita cu
un Damian $i cu un Demetrescu $i cazutd in neagra mizerie. A murit ca
o orbeata... Cand ma gandesc la femeia seducdtoare din 1889, curtenit
de toti, de$teapta $i dominatoare nu ma pot opri decat cu o strangere
de
Cu (lama dispare inca o bund parte a tineretelor mele...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

255

Ieri-seard bibliofilii" s-au adunat la Stefan Popescu. Casa simpatick lucruri de gust, frumoase picturi. Stefan Popescu $i-a dat irevocabil demisia din Presedintia asociatiei... $i tot comitetul in par rn-a ales
pe mine, adica mi-au impus o sarcind pe care am refuzat sa o iau in spinare, cat am putut. Ramane sa-mi dau $i eu demisia la o viitoare $edinta. N-am gust la nimic, $i doresc sa flu ldsat in pace...
Biletele de 500 lei cu efigia lui Carol al II-lea vor fi retrase pand la
15 iulie... Se emit bilete noi de 2 000 lei! Mergem bine!

Mircea Nicolau din fosta Politie legionark condamnat la moarte in


lipsk a fost prins acum catva vreme dar a evadat din inchisoare. Zile le
acestea a fost prins din nou... Dacd nu va scapa iard$i, vai de mama lui!
Vineri, 10 aprilie. Pe frontul rusesc numai operatiuni locale, de mica desfa$urare
terminate toate in favoarea germanilor.
In dosul frontului german, ca $i in dosul celorlalte fronturi din Africa, din Birmania, din Noua Guinee
mare fierbere: se pregatesc pretutindeni operatiuni in stil mare, $i daca vrernea o va permite, vom vedea Inca in aprilie incaierari in stil mare, pretutindeni... De ar putea fi
decisive! Dar in aceasta privintd, nadejdea e mica...
Americanii care mai rezistau in peninsula Bataan din insula Lucon
(Filipine), unde tineau pe japonezi in e$ec de trei luni
au capitulat...
In tratativele din Indii, a intervenit acum $i Roosevelt, prin trimisul
sat' special colonelul Johnson... Interventia lui Roosevelt nu pare a fi
pe placul hindu$ilor, cel putin a$a reiese dintr-un discurs al lui Pandit
Nehru, care pretinde ea poporul indian n-a cerut $i nu cere interventia
nimdnui $i se simte in stare sali rezolve singur problemele vitale... Totu$i, e probabil cd prin autoritatea Statelor Unite, un modus vivendi"
va fi impus razvratitilor de pe valea Gangelui.
Cele mai contradictorii $tiri sunt puse in circulatie, cu privire la atitudinea Turciei. Nemtii, pe care evenimentele nu-i suprind ins niciodata nepregatiti, iau masuri serioase de aparare spre granita bulgaroturca $i de-a lungul Mrii Negre. In Dobrogea se trimit trupe romane$ti, pentm apararea coastei... De apropiat de cuvintele Mare$alului

www.dacoromanica.ro

256

CONSTANTIN ARGETOIANU

Antonescu la Odessa: Veti sti sa aparati acest oras, dupd cum altii au
stiut sa-1 cucereascd..."
Precautiuni? Sau ceva mai mult?

Ali Maher Pasa, fostul prim-ministru egiptean a fost arestat. 'Mainte, aresta Maher Pasa pe Nahs Pasa fiindca acesta rzvratea opinia publica impotriva englezilor acum e vice-versa"... Politica, e aceeasi,
sub toate latitudinile...

Ambasadorul Oshima a primit ieri pe reprezentantii presei romane


si le-a facut declaratii de dragoste pentru Romania. Ambasadorul a mai
spus cd e convins de victoria Puterilor Axei. Mai ramane sd convingd

si pe americani si pe englezi
un nimica tot. Excelenta Sa pleacd
maine spre Sofia si Atena. Omul Rasaritului a afirmat cd nu indeplineste nici o misiune oficiald, politica sau militard calatoria sa avand
un caracter privat si pur informativ... Regreta cd nu poate merge si la
Ankara, dar va intalni la Sofia pe reprezentantul Japoniei in Turcia, tot
in scop informativ, bineinteles...
De doi ani de zile, tenorii democratiei n-au mai putut canta pe struna trecutului lor, in Franta. Procesul de la Riom le-a oferit o tribunfi
oficiald pentru apararea unei politici si unei doctrine falite. Pledoariile
lui Blum si ale lui Daladier au inceput sa intoarca din nou opinia publica francezd spre un trecut ce devenise odios tuturor... Din acest
punct de vedere, procesul de la Riom poate fi considerat ca o mare gresald politica. Nemtii o subliniazd, cu amaraciune... Pare cd va fi singurul rezultat al acestui proces stupid...

La Londra, in cartierul Finsbury, s-a ridicat un bust al lui Lenin...


Seara, bustul e scaldat in lumina rosie! Se pregaresc zile frumoase pentru comunism, in metropola capitalismului!
Generalul Steflea a fost primit de Fiihrer, inainte de a parasi Germania.

Guvernul, preocupat de starile noastre agricole, pare hotarat sd impinga din rdsputeri semanaturile noastre de primavard. Problema este

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

257

grea: din cauza iernii timpurii din toamna trecutd, trebuie sa semdndm
1 milion de hectare (cel putin) peste programul obisnuit, intr-o vreme
scurtat prin persistenta zdpezii pfind in aprilie... S-a hoar& sd se munceased si duminicile si srbtorile, fard sa se tina seamd de blestemele
taranilor superstitiosi. S-au distribuit 2 000 de tractoare, mai ales in

Basarabia, in Dobrogea, in Transnistria; se vor da agricultorilor semintele necesare. Dar dacd va continua sa ploua???
Siimblita, 11 aprilie. DupA Cornunicatul german, rusii au suferit o
cruntd infrangere la Kerci, unde au atacat nvalnic. Sovieticii au lsat
morti multi pe teren; 56 din carele lor de asalt ar fi fost distruse si 25
scoase din uz. Pe restul frontului rusesc, au atacat nemtii cu succes,
incercuind in regiunea Vorchov o armat (?) si nimicind-o... De la 15
martie la 6 aprilie, 1 069 de avioane bolsevice ar fi fost distruse...
Posturile de radio americane anunta c o mare ofensivd germanoitaliand e pe punctul de a izbucni in Libia. Bombardamentele zilnice
indreptate asupra insulei Malta ar avea de scop impiedicarea acestei
baze navale sd intre in actiune impotriva convoaielor Axei ce transporta' trupe si material din Italia in Africa...
Japonezii anunta o mare victorie navald in apele Ceylonului, unde
ar fi scufundat nava engleza port-avioane Hermes", alte cloud crucisdtoare si mai multe nave secundare. Departe de a fi pierdut majoritatea avioanelor lor, cum au anuntat posturile de radiodifuziune angloamericane
japonezii afirmd ca au dobordt 46 de aparate engleze si
cd pagubele lor se tidied la 10 aparate... Un comunicat oficial britanic
confirma infrangerea engleza si o explicA prin faptul cA flota englezA
trebuind sa pAzeasca convoaie pe toate mdrile, nu poate massa nicdieri

forte mari si se vede astfel expus la atacuri ca cel din apele


Ceylonului, in care unitAtile sale se affd in vddit inferioritate fat de
fortele inamice... Data find pozitia Ceylonului si vecindtatea Indiilor
amenintate, scuza e slabd...
Toate vasele sub pavilion englez fugite acurn cateva zile din porturile suedeze, au fost scufundate de nemti. Doud vase izbutiserd s treacd de stramtoarea Skagerrack, dar aviatia germand le-a prins din urma
si le-a distrus. Presa germand compard aceastd nefericit incercare a
marinei britanice, cu trecerea flotei germane din luna trecutd prin Ca-

nalul Mnecii si trage concluzii mdgulitoare pentru dibdcia marinei


Reichului, fata de neputinta marinei engleze...

www.dacoromanica.ro

258

CONSTANTIN ARGETOIANU

Propunerile britanice au fost respinse de unanimitatea Congresului


din Delhi
$tirea se & oficial de catre agentiile engleze. Sir Stafford

Cripps a convocat pentru azi pe reprezentantii presei pentru a le comunica rezultatul misiunii sale. De$i tratativele au ajuns la un punct
mort, se negociazd mai departe...
Telegrame de la Vichy ne aduc $tirea cd Guvernul se afla in stare de
criza latent: $i cd saptamana viitoare se va lamuri daca un Guvem Dar Ian-

Laval se va putea constitui...


Deplasarea Mareplului Antonescu, de Sarbatori, ni se & in felii. In
fiecare zi se publica ate o dare de seamd. Dupd Odessa, Tiraspol. Azi
ni se descriu vizitele de la Ismail $i din sudul Basarabiei. Despre o vizit pe front, nu ni se spune nimic: nu e de nasul nostru!

Florica Mitre, studenta la Facultatea de Stiinte, legionard din 1935,


a infiintat un cuib, dupd 6 februarie 1941, ademenind mai multe fete
din Liceul Iulia Hasdeu". Data in judecata Curtii Martiale, Florica
Mitre a fost osandita la 25 ani munca silnica. Mai multe eleve din Liceul Iulia Hasdeu", clasa a V-a, a VI-a $i a VII-a, au fost condamnate
de$i toate erau minore...
la munca silnica $i ele, intre 10 $i 20 ani
Caine le Ro$u" nu glume$te!
D1 pseudo-ministru al Agriculturii, Pand (Aurica) a facut declaratii
senzationale. Cu toata intarzierea primaverii, planul agricol al Guyernului va fi executat in intregime. Ochiul d-lui Marepl Antonescu
si-a incheiat dl Pana-de-Somn declaratiile
vegheaza asupra bunului
mers al agriculturii!" Cu ochiul d-lui Mare$al asupra agriculturii, ce ne
mai pasa de ploaie $i de frig! Al nostru bel$ugul holdelor nesemnate!
Multa vreme am crezut pe dl Pand om serios; inca o crudd dezamdgire!

Suedia a adoptat un plan cincinal de aparare. Armata sporita, regimente motorizate, baze navale $i aeriene, constructii de cruci$atoare $i
de contratorpiloare
de toate! In total 755 milioane coroane de
cheltuieli speciale pe an, sau in total 3 800 000 000 coroane pentru 5
ani...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

259

Duminica, 12 aprilie. In ziarele de azi-dimineata a aparut textul


urdrilor de Pa5ti trimise Regelui i Reginei de pe front, din mijlocul
soldatilor, de catre Mare5a1u1 Antonescu... De ce dupd opt zile rsufla-

te? Dispret pentru Rege, sau incorigibila neglijenta a birourilor? Lumea se intreaba...
Anglia a suferit cloud mari infrangeri: una in Indii, unde negocierile
d-lui Cripps s-au ndruit definitiv, dupa respingere tuturor propunerilor
britanice de catre Congresul din Delhi. Interesant de constatat ca. Anglia nu mai invocd acum, pentru justificarea atitudinii sale dee& interesul apararii Indiilor
drepturile seculare ale Imperiului trecand in
muzeul accesoriilor scoase din uz...
Alta in Oceanul Indian, unde batalia navald de la Ceylon se infati5eazd dupd ultimele 5tiri ca un adevarat dezastru pentru englezi. Anglia
a pierdut cu acest prilej 7 vase de razboi, numeroase vase de comert
(volum total 180 000 tone) 5i 116 avioane...
Pe de alt parte scufundarile pe coasta Americii, in Atlantic, continua cu regularitate de ceasornic: 96 000 tone au fost din nou trimise pe
fundul mrii, in ultimele 10 zile. De la inceputul actiunii lor pe coasta
americana, nemtii au scufundat peste 1 milion 5i jumatate de tone!
Pe frontul rusesc ne aflam in plind perioadd de topire a zapezilor,
ceea ce ingreuneazd peste mdsura operatiile. Totu5i, nemtii au inregistrat succese simtitoare, pe tot frontul... Zic ei...

scurta criza. Regele a primit demisia lui Filov i 1-a


In Bulgaria
insarcinat cu constituirea noului Guvern care a 5i depus juramantul dupa cateva ore. Noul Guvern Filov s-a constituit fail Popov (ministrul

de Externe) 5i Med. Doskalov (ministrul Apararii Nationale). S-au


schimba i mini5trii departamentelor economice. Filov a luat pe langd
Pre5edintie i departamentul Externelor. Oficial, criza e explicata prin
demisia mini5tri1or economici care n-au reu5it in sarcina lor. In realitate, dupa vizita de la Berlin, Regele Boris s-a vazut silit s constituie

un Guvern mai de mana tare, Ara slacibiuni faifi de comunivi ci de


rufi ci 100% axist... Pentru Bulgaria, in care s-a infiltrat microbul comunist, greutatile incep de-abia...
Ambasadorul Oshima a fost decorat cu Steaua Romaniei cl. I (putin, pentru un ambasador, general 5i japonez...), iar ministrul Japoniei la

www.dacoromanica.ro

260

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Bucuresti, Tsutsui

a fost decorat si el cu Mare le Cordon al Coroanei.

D1 Ica a oferit un mare dejun reprezentantilor presei straine si directorilor ziarelor romanesti. Dejunul a avut loc la Athene Palace si a
fost urmat de conversatiuni amabile"...
S-a hotarat suspendarea procesului de la Riom, pentru facerea unui

supliment de isntructie"... Decretul va apare marti 14 curent. Era si


timpul ca aceasta palinodie sa inceteze...
inainte de a parsi Stanbulul, pentru a-si relua postul, ambasadorul
Turciei la Berlin, Gerede, a facut declaratii gazetarilor, cat se poate de
optimiste cu privire la raporturile dintre Turcia si Germania, legate
printr-o tradilionald prietenie... Traditionala, traditionald
numai sa
nu se rupd...

Luni, 15 aprilie. 0 telegrama din Londra ne anunta cd Mofluz-Bey


Cripps a parasit Indiile si c pe drum de seard a si ajuns cu avionul la
Karaci, pe golful Persic...
Inainte de plecare, a mai primit o scrisoare de la presedintele Congresului, Azad, prin care acesta se plangea amarnic de neintelegerea"
problemei indiene din partea Guvemului englez. Dupd Azad, Anglia
urmareste distrugerea Indiilor si atatarea populatiilor locale unele contra altora, mai mult dee& realizarea unui plan de al:di-are impotriva invaziei amenintatoare a inamicului...
Unii cred c toatd misiunea lui Cripps n-a fost decat un bluff: sub presiunea evenimentelor si a Statelor Unite, Anglia a consimtit sa incerce
ceva, dar cu ferma hotarare sa nu ajungd la nimic... Din acest punct de
vedere, rezultatul misiunii Cripps ar fi un succes pentru Londra caci
dilema fata de care se afla Guvernul Churchill era urmatoarea: ori statu quo" cu pastrarea Indiilor, ori pierderea acestei insemnate colonii...
Pe de altd parte, in politica interna, insuccesul lui Cripps a mai tdiat unghiile acestuia si indirect a intarit astfel pozitia lui Winston Churchill...
In America, insuccesul misiunii Cripps a provocat o vie reactie impotriva Guvernului din Londra si nemultumirea e mare...
Impresia e cu atat mai mare cu cat toate merg prost pentru anglo-

saxoni: scufundarile continua, japonezii inainteazd, iar rusii nu


izbutesc sa zdruncine liniile germane...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

261

Ru$ii dau din mdini, ca oamenii care se ineacd. Stalin s-a adresat
Papei, ca s protesteze impotriva calomniilor indreptate impotriva regimului sovietic acuzat ca persecutor al Bisericilor!!! De apropiat de
cuvntarea sa prin care protesta impotriva planului de cucerire a Europei, ca i s-a atribuit i acesta numai din rea credinta! El, Stalin, a luptat
impotriva lui Trotki $i 1-a distrus tocmai fiindcd Trotki voia extinderea
comunismului asupra Europei intregi si el, Stalin, nu!!! Sub dictatura
lui, a lui Stalin, Komintemul aproape n-a functionat!!! Regimul sovietic e un regim caracteristic rusesc i nu se poate impdca cu celelalte
neamuri europene, afirmd Ornul Rosiu!!! Rusia Sovieticd nu pretinde
deck granitele ei istorice, adicd cele din 1940, $i nimic mai mult!!!
Pe cnd Stalin umfl aceste gogosi pentru prosti, agentul ski Litvinov sund clopotul de alarmd in America $i cere grabnic ajutor pentru
singurul front important
afirmd el
adica cel rusesc... Si urld la
urechile lui Roosevelt, care pricepe [dar] nu poate nimic...

Intrevedere la Vichy intre Ptain, Dar lan $i Laval... Ofensivd a


presei domesticite" din Paris in favoarea unei noi indrumri politice...
Ein Wendepunkt" cum zic nemtii...
Regele Stoenescu (generalul-Finant) a fost primit in gara Milano cu
onoruri princiare. Puricelli i-a dat o mas, municipiul o reprezentantie
iar Majestatea Sa, cu suita, a vizitat targul de mostre, cu cula Scala
vinte bune pentru fiecare...

Maresalul Kvadernik (eine o mai fi $i dsta?) $i Inca doi generali au


fost decorati la Zagreb, cu mare alai, de ministrul nostru. Mareplul a
primit Marea Cruce a Ste lei
generalii, cate un cordon al Coroanei.
Oameni fericiti.

Pe fronturi, nimic deosebit. Pe cel rusesc luptele obipuite, soldate


cu pierderi serioase pentru sovietici.
Englezii au pierdut foarte multe avioane, in vremurile din urmd
afirmd nemtii. Numai in ziva de sfimbt5 ar fi cAzut 36 avioane britanice, contra 3 germane...

www.dacoromanica.ro

262

CONSTANTIN ARGETOIANU

Marti, 14 aprilie. Ieri a nins bine in Sinaia *i s-a simtit *i un cutremur destul de tare. La Bucure*ti cutremurul n-a fost simtit, dar a plouat
toat ziva... Temperatura a scazut p5na la + 50 Pana mai ieri nu s-a putut semna din cauza zapezii
acum nu se poate ara din cauza ploilor... Ne-a pus Dumnezeu mna in cap.

Churchill a Jinut o lungd cuvntare in Camera Comunelor, senind


*i... pesimist. In ce prive*te negocierile cu India, a deplorat insuccesul
lor *i a rugat Camera s a*tepte inapoierea d-lui Cripps, care va putea
da toate amanuntele desfa*urdrii misiunii sale. Pentru moment, primul
ministru se margine*te sa aduca multumiri d-lui Cripps care a condus

tratativele de la Dehli cu tact *i pricepere... Mai departe Churchill a


marturisit pierderile de vase din lupta data lnga insula Ceylon, precum *i atacul japonezilor cu aeroplanele lor asupra acestei insule.
Aviatia engleza a incercat sa se opuna atacului, dar a suferit mari pierderi... Premierul englez explica pierderile navale *i aeriene britanice
prin necesitatea raspndirii fortelor Imperiului pe toate mat-He globului... In ce prive*te o cerere de anchet parlamentara asupra dezastrelor
din Malaezia, Churchill o respinge categoric: au fost destule discutii
asupra acestor probleme *i inainte de rdzboi, ceea ce n-a impiedicat faptele cunoscute sa se umeze in mod fatal...
Primul ministru a fagaduit pentru un viitor apropiat o *edinta secreta in care se va discuta situatia militard *i conducerea razboiului.
$i Filov a facut alaltdieri declaratii la Radio, in legatura cu formarea
nouui Guvern bulgar. Declaratiile sale sunt insa foarte generale: Bulgaria lupt alaturi de aliatii sai pentru o ordine noud in Europa; Bulgaria pd*e*te in interior spre o organizare economica *i sociald noua,
mai dreapta; Bulgaria face toate sacrificiile pentru armata ei *i e strns
unita in jurul Regelui Boris... Para ar fi vrut s menajeze *i capra comunist *i varza nemteascd... Cu toata abilitatea guvernantilor, buba
bulgareasca se va sparge: s nu ne umple pe toti cu puroi...

Pandit Nehru a declarat dupa plecare lui Cripps, ca Congresul Indian din Delhi se va ocupa singu si independent de organizarea apararii
Indiilor. Dl Pandit a adaugat insd cd probabil englezii se vor opune la

inarmarea hindu*ilor, de fried ca ace*tia s nu intoarca armele impotriva lor... Ba bine cd nu! Hindu*ii inarmati (cu ce *i de cine?) nu vor

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

263

putea opune vreo rezistenta serioas japonezilor, dar vor putea masacra
pe toti englezii ce traiesc printre ei...
Ziarele de azi (14 aprilie) publica un ordin de zi pe armat prin care
aflam cd in ziva de 5 aprilie, un vas roman (care vas? de ce acest anonimat?) a scufundat in Marea Neagra un submarin sovietic. Fapta este
destul de important pentru o marina neexperirnentata ca a noastra. De
ce aceasta intarziere in publicarea stirii? De ce aceast tacere in jurul
celor care au sdvarsit fapta? Caci nu se da nici un nume, nici in ce priveste unitatea care a svarsit scufundarea, nici in ce priveste comandantul acestei unitati...
Ciudate moravuri s-au aclimatat si in armata noastra...
Societatea de Telefoane publica bilantul sdu. La un capital de 1 600
000 000 lei se marturisesc venituri brute de lei 1 899 000 000
i nete
de 380 500 000 lei... Iata pentru ce trebuie sa pltim noi tarifele banditesti pe care le platirn...
Postul de director general la aceast societate, ramas vacant de la
plecarea americanilor, a fost incredintat lui Dan Costinescu, pand acum

director general la Letea". Andrei Nanu a fost numit prim-director.


lone! Miclescu, director pada acum ca si Nanu, si cu pretentii de director general, s-a suparat si a demisionat...
Stapan peste societate a ramas tot Caranfil, in calitate de vice-presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele, generalul Ignat, e
un simplu om de paie...

Un fost prim-ministru olandez, dl De Geer, plecat cu Regina Wilhelmina in Anglia si inapoiat in Olanda, a scris un documentat articol
prin care cauta sa dovedeasca cd scopurile de razboi ale Angliei si ale
Germaniei nu sunt asa de indepartate uncle de altele si s-ar putea impaca foarte bine, a.,Fa Inc& o pace de compronzis n-ar fi exclusd. Ziarul
Komendaturii, In den Nederlanden rdspunde din ordin acestui articol
si afirrnd cd o pace de compromis este exclus de Germania, care merge la o victorie total& Aceast categoricd dezmintire ar putea dovedi
tocmai contrariul, adica cd Germania doreste o pace de compromis
dat find cd cuvintele au fost date omului ca sd-si ascund gandul...

www.dacoromanica.ro

264

CONSTANTIN ARGETOIANU

Vazut ieri la Da Iles macheta sistematizdrii pietei Palatului, intocmita


de Nenciulescu. Foarte reu*ita; mult gust in ansamblu si in detalii. Nen-

ciulescu a gasit adevarata solutie pentru amenajarea informului maidan: il imparte in trei piete despartite prin cldiri simetrice. Efectul este
minunat. Mi se spune cd $i Davidescu de la Primarie a facut o machetd. Si ar mai fi $i altele. Ar trebui o expozitie a acestor machete $i s se
aleaga una.
Miercuri, 15 aprilie. Maresalul Antonescu s-a inapoiat ieri in Capitala sa $i a fost primit in Gara Bneasa de tot Guvernul in par $i de autoritatile militare. Cu acest prilej, am aflat $i noi, ode bune numai de
tuns, i dupci 15 zile, cd dl Mare$al a petrecut Sarbatorile cu soldatii pe
front, impingand vizita sa pand in liniile cele mai inaintate! Ca $i cum
n-ar trebui sa se $tie ca existcl un front, ni s-a vorbit pana acum numai
de inspectarea Odessei, Tiraspolului, Ismailului, Basarabiei $i Bucovinei!!! De ce o fi facand omul acesta tot ce poate ca sali indeparteze
simpatiile oamenilor??
De$i n-avem Inca precizri oficiale, pare cd la Vichy s-a hotarat for-

marea unui nou Guvern sub pre$edintia lui Laval. Darlan nu va mai
fi ministru, dar comandantul celor trei armate, de uscat, din aer $i de
pe mari. In aceasta calitate va participa la Consiliile de Ministri care
vor fi prezidate de Mareplul Ptain. Amiralul Darlan a fost in acela$i
timp desemnat ca eventual succesor al Maresalului Ptain, in fruntea

Statului. Cu alte cuvinte se instituie un triumvirat Ptain-DarlanLaval...


Guvernul francez a rdspuns ultimei note americane (recunoasterea

Guvernului de Gaulle $i numirea unui consul general la Brazzaville)


printr-o not darza care constituie une fin de non recevoir"...
Evenimentele din Franta sunt urmarite cu mare interes $i simpatie
la Berlin. Guvernul Reichului le considera
ca $i pe cele intamplate
la Sofia
ca o serioas consolidare a politicii Axei.

Procesul de la Riom a fost suspendat. Pentru un supliment de


instructie... Decretul aparut astazi e motivat pe necesitatea de a se
examina raspunderile $i dupd 4 septembrie 1939, iar nu numai pan la
acea data, cum prevedea decretul pe baza cdruia au fost dati in judecat
Daladier, Blum et consorts"...

www.dacoromanica.ro

iNSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

265

Numirea lui Laval i suspendarea procesului de la Riom sunt considerate la Vichy ca i la Berlin, ca un pas serios in politica de colaborare intre Reich i Franta...
Noul buget al Angliei pe 1942-1943 se urea la suma de 5 286 000
000 lire sterline. Socotind lira la circa 500 lei (putin!), face peste 25
000 de miliarde lei!!! Cum s reziste, fie *i Imperiul Britanic, la o asemenea sangerare?
Mai ales repetatd...

Pe frontul oriental, atacurile rusqti au slabit in schimb atacurile


nemteti s-au intetit. 0 suma de localitAti au fost reocupate de fortele

germane, pe sectorul Central al frontului. La Nord, pe frontul finlandez, bolevicii au mai incercat un efort disperat, cu mare desfaurare de forte. Atacul lor a fost respins cu mari pierderi pentru ei...
In Extremul Orient, japonezii au concentrat focul impotriva insulei
Coregidor, in fata Mani lei, singurul punct din Filipine in care americanii mai rezist. Coregidorul e zilnic bombardat; a ajuns un fel de
Malta asiatica...
De pe frontul rusesc se comunica ca un subofiler si doi soldati germani, inarmati cu o mitralierd au respins atacul a trei companii bolwvice i au secerat 800 de oameni...

Regele-imparat (vai de Imparatia lui!) a vizitat ieri pavilionul romanesc la Targul din Milano i a stat cloud ceasuri, exarninand cu mare
interes toate cele expuse. Explicatiile i-au fost date de generalul Stoenescu *ii de funetionarii romani. Se pare cd de data asta expozitia noastra a fost foarte bine intocmit i a interesat mult pe Suveranul Italiei,
un credincios prieten personal al Romaniei...

Ziarele americane cer inlocuirea lui Stimson, ministrul Apardrii Nationale. In locul lui Stimson, civil in varst de 74 de ani, ziarele cer pe
generalul MacArthur, eroul Filipinelor...

Maiski, ambasadorul Sovietelor la Londra, a tinut o lunga cuvantare cu prilejul inaugurdrii cursurilor pentru cunoqterea Sovietelor",
infiintate de Ministerul Educatiei Nationale (!!!)... Ambasadorul s-a

www.dacoromanica.ro

266

CONSTANTIN ARGETOIANU

plans cd calomnia a ridicat un zid intre raiul bol*evic *i Europa (!!!) *i


cd atat timp cat acest zid nu va fi daramat, o colaborare serioasa intre
Moscova *i Anglia nu va fi posibild... Apoi a tipat dupa ajutor!

Nenorocita de Anglie! Cu bustul lui Lenin luminat in piata *i cu


conferinte filo-sovietice la Oxford!!!
Una din mandriile regimului nostru oligarhic" de odinioard a fost
gratuitatea ingrijirilor spitalice*ti... Saracia
*i neprevederea legislatorilor
a suprimat dupd razboi aceasta gratuitate. Veniturile eforiilor,
confiscate de Stat, au fost inlocuite prin taxe de ospitalizare. Un nou
decret, adauga la aceste taxe altele, menite sa remunereze pe medici *i
personalul sanitar! Asta e o ru*ine!
Fost ieri la parastasul lui C. Hiott. 0 !nand de oameni. Nimeni de la
Palat, nimeni de la Externe! Les mons you vite"!...

Orawl Buzau e in jale mare. Un vultur se obi*nuise cu lumea *i de


ani de zile i*i alesese ca post de observatie una din turlele garii. De acolo cobora printre oameni; facea vizite zilnice maceldriilor din centru,
care-1 hranesc cu sfarcuri de came. Se plimba printre calatori pe peronul grii... Vulturul Ilie
caci fusese botezat!
devenise cel mai popular personaj al Buzdului! 0 bestie 1-a doborat cu un glont de revolver... Se zice Ca bestia ar fi soldat german, care a tras dintr-un vagon!
Disperarea cetatenilor buzoieni e mai adanca deck ar fi fost dacd le-ar
fi omorat cineva primarul... S-au scris articole necrologice in ziare *i
pana *i in Universul din Bucure*ti! Ce ciudatd fire e romanul: oameni
care au asistat impasibili la masacre de ovrei *i de legionari, plang de
se topesc uciderea vulturului Ilie!

Jai, 16 aprilie. D1 Summer Welles a vorbit la Washington despre


Romania. Gentil *i sever. A explicat cd Statele Unite n-au declarat razboi Romaniei, fiindca Romania nu prezinta un pericol pentru Statele

Unite, care nu pot uita cd in 1917, and America a intervenit cu forte


relativ reduse in razboiul mondial a gasit Romania alaturi de aliatii ei.
Pe de alas pane, declaratia de razboi a Romaniei i-a fost impusa de
nemti care ocupa tara impotriva marii majoritati a opiniei publice. DaCA insd Romania va persista a duce razboiul pe terenuri striiine de revendiairde ei legitirne i dad' Statele Unite se vor izbi de dansa in lu-

www.dacoromanica.ro

INSEMNAI ZILNICE, 1942-1944

267

ptele prin care alialii actuali ai Americii i0 apara existenta


situatia
se va schimba. In rzboiul actual State le Unite nu vor mai participa cu
forte reduse, ci cu puteri masive i la sfar0tul ostilitatilor, Romania,
dacci tzu va pricepe situatia la timp, va avea sa sufere presiunea acestor
puteri masive, caci State le Unite vor fi fost nevoite sali schimbe atitudinea i s declare i ele rdzboi Romaniei.
0 incercare inutild de a ne scoate din lupt prin amenintari... Pared
nu luptam i noi pentru existenta noastra!

Atacurile ruse0i slabese din ce in ce, pe front. Nici comunicatele


din Moscova nu se mai laudd, fie i fantezist, cu ofensivele sovietice...
Pe cat permite starea drurnurilor, nemtii au inceput ei sa loveascd. Trupe i material german tree continuu i in masa, spre front. Timpul pare
a se pune pe frumos i in curand dansul va incepe...
In Extremul Orient, japonezii inainteazd pe valea fluviului Iranady.
Fapt de o importanta capitald, un convoi de vase japoneze, incarcamai multe mii de tone
a ajuns teafar la
te cu cauciuc i cu zinc

Bordeaux! Englezii care nuli mai pot apara convoaiele lor, nu sunt
nici in stare sd distruga pe cele inamice sau sa le impiedice de a sosi la
destinatie. Dacd nemtii ajung sali procure materii prime din Extremul
Orient, toata fata rdzboiului se schimbd...

Laval a avut o serie de consfatuiri la Paris; Abetz e la Berlin. Azi


Laval trebuie s se clued la Vichy pentru ultimele intelegeri cu Ptain
0 cu Dar Ian. Se crede ca o data cu noul Guvern, Ptain va da un manifest cdtre tali. Altii cred cd Mareplul va demisiona i va fi inlocuit
prin Dar Ian...

Asupra alcatuirii triumviratului Ptain-Darlan-Laval, la Berlin se


pastreazd discretie i tacere... deocarndatd. La Londra i in America,
Petain i Dar Ian sunt injurati i tratati de trdatori!
Tonul agresiv i trivialitatile ultirnei note americane adresat Guvernului din Vichy, au samit mare indignare in toata Franta. Aceastd
stare de spirit e oarecum favorabild constituirii Guvemului Laval. Totu0, dacd acesta va aparea cu mna goalci, nu va obtine simpatia opiniei publice, ostila din principiu" lui Laval...
Papa va adresa un manifest popoarelor lumii intregi, in ziva de 13
mai. In aceea0 zi, dupd o mesa solemna, Papa va da din balconul Sfantu-

www.dacoromanica.ro

268

CONSTANTIN ARGETOIANU

lui Petru, benedictiunea Urbi et Orbi"... Mesajul, mesa $i benedictiunea vor fi difuzate prin principalele posturi [de radio] din lumea intreaga.

Procesul Papen nu s-a terminat Inca la Ankara. Acuzatii bol$evici


fac obstructie. Atmosfera le e foarte ostild... Raporturile intre turci $i
nemti $i intre turci $i bulgari
sunt foarte bune, cordiale chiar...
Se zice cd Taorier, care e de mult in concediu la Ankara, nu se va
mai inapoia la Bucure$ti: e acuzat de prea multa anglofilie...
Un decret spore$te cu 20% pensiile unor anumite categorii de pensionari. Spor provizoriu, pana la unificarea legilor pensiilor $i la stabilirea unor cote mai omenoase... Tana atunci, pensionarii vor continua
sei moard de foame! E $i asta o solutie!
Romania a incheiat un acord cultural cu Spania. Atat ne mai lipsea! Se
vor publica traduceri in fiecare tard, din operele celeilalte, se vor face conferinte, se vor rula flume, $i cat $i mai eke_ Tot n-avem noi alt treabd!

Ica' Antonescu, pand n-ajunsese om mare, a fost avocatul lui Li li


Cerchez care-1 mai vede si azi si-1 consultd cateodatd: au ramas prieteni. Cu prilejul ultimei intrevederi, Li li 1-a sfatuit sa se insoare, caci
a$a nu merge". Nu pot, coana Li li
a rdspuns Chimita.
sunt deja
insurat cu Romania!"
"Baga de seamd
i-a rdspuns agera femeie
sei nu-1i pund coarne"!
Vineri, 17 aprilie. Evenimentele din Franta domind ordinea zilei.
Schimbarea in curs de indeplinire e de proportii mari. Pand acum
Ptain era $eful Statului ,si al Guvernului, Darlan nu era deck vicepre$edinte al Consiliului de Minitri
iar pe de atd parte Mare$alul
era $eful tuturor fortelor armate. In noua ordine, Laval va fi pre$edintele Consiliului de Mini$tri $1 prin urmare 4.eful Guvernului, iar Darlan
$eful tuturor fortelor armate. Nu e clar dacd aceast capitis diminutio"

a Mareplului Ptain a fost impus, sau consimtit de Marepl in vederea unei retrageri, dupa ce va fi asigurat trecerea de la un regim la
altul... Pare din ce in ce mai probabil cd Ptain nuli va lua deck rdspunderea schimbdrii de regim, dar nuli va asuma $i raspunderea aplicarii politicii noi...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

269

Laval continua la Vichy negocierile incepute la Paris. E probabil cd


azi sau maine noul Guvern s fie constituit. Berlinul a inceput sa vordar cu discretie
de noul regim i sa se bucure de inbeascd
scdunarea lui Laval, in care diriguitorii politicii germane au incredere.
In schimb, la Londra i in America reactiunea impotriva schimbdrii de
atitudine a Frantei i impotriva lui Laval au ajuns la paroxism. Excluderea in viitor a unui ajutor cat de mic de dat grupului anglo-american
de &are Franta, a impresionat intru atat cercurile americane, incat s-au
inregistrat scaderi insemnate la Bursa din New-York. Radio-Londra merge pe calea trivialitatilor pand a acuza pe Laval cii a fost cumpcirat!!!

In Anglia e un adevrat emballement", cum zic francezii, pentru


Soviete. Opinia publica e convins ca Rusia Sovietica a salvat pentru
moment Imperiul.... Sovietele, in afard de cercurile politice, au ajuns la
moth.; se fac conferinte pentru a se ldrnuri" doctrinele moscovite fi aplicrile lor cu un cuvant o actiune serioasa de reabilitare morale:
s-a pus in miKare in favoarea comunismului... Ca in disperarea lor, englezii se agata de orice i de oricine ca sd scape de pieire e lesne de
priceput, dar pe portile astfel deschise comunismului va patrunde anarhia i in Anglia, in Anglia ruinata de rdzboi i incapabild sa reziste otravurilor sociale...
Pe front, atacurile Sovietelor au slabit de tot. Dacd pentru moment,
sau definitiv
ne-o va arata viitorul...
Aviatia germand a bombardat foarte serios, cu bombardiere de un
model nou, toata coasta de nord-est a Angliei, in regiunea Hull-ului, cu
rezultate importante. E una din regiunile industriale cele mai de seama
ale Angliei...
intreaga armata australiana a fost mobilizatd. Dupa 3 ani de razboi,
era i timpul. Tot teritoriul Australiei a fost declarat zond militara... De
presupus cd aceste cloud masuri nu trebuie sa tulbure prea mult pe japonezi...
Cripss, in drum de inapoiere spre Anglia s-a oprit alaltaieri in Egipt i-

a avut o intrevedere de 3 ceasuri cu Nahas-Paa, devenit omul englezilor, in paguba popularitatii sale (manifestatii zilnice impotriva sa...).

www.dacoromanica.ro

270

CONSTANTIN ARGETOIANU

Regina Elena face ce poate: a vizitat ieri Facultatea de Medicina


Veterinard, unde a fost salutata cu tin discurs de prietenul meu Vechiu,
decanul facultatii. Era de fata si Petrovici, nu se $tie bine daca ca ministru al Instructiei sau ca pacient al veterinarilor...

in articolul Asigurarea muncitorilor agricoli, publicat in Universul


cu data de 16 aprilie (aparut miercuri 15), s-a discutat o eventuald legiferare a acestei probleme $i s-a adus o critica severd actualei organizatii sanitare a Statului. Stpanirea s-a suparat $i a obligat pe Stelian
Popescu sa publice in Universul de ieri (cu data de 17) un Comunicat
de rectificare, ce tine cloud coloane si a fost pus in fruntea gazetei.
Comunicatul se termind prin urmatorul usturator alineat:
Iata situatia. Ea va fi aratata in amanunt in curand. Am anticipat
pentru a infiera tqurinta cu care un ziar cu ateitea mari pretentii, trateazd problemele capitale de care depind buna ordine, linistea si moralul unei natii in plin rdzboi pentru salvarea ei. Nti ai dreptul RI dai sfaturi ci sei critici, dace' nu faci mai int& dovadei ca tratezi cu omenie #
faci sacrificii personale, atilt pentru acei care luptei cat # pentru acei

in suferinkr.
Nici o explicatie, nici o larnurire n-a fost tolerata Universului. A trebuit sa publice, fard comentariu
Stelian Popescu $i Lugosianu au
innebunit de necaz, au facut spume la gurd
$i au inghitit!
Singura lor razbunare a fost publicarea in Universul de azi a unei
liste reprezentand subscrierile si ajutoarele imprtite de ziar si de Stelian Popescu, in ultimul an. Suma e frumu$ica: 15 372 000 lei. Numai
la Imprumutul Reintregirii, Stelian Popescu a subseris personal 4" milioane... Bine trebuie sa stea!
Vrajmsia dintre Stelian Popescu cu ai lui $i Antonescu a ajuns la
paroxism. $i Stelian, si d-na Stelian mananca jaratic, si injurd cat ii tine
gura! $i cand te gandesti c pand in septembrie 1940, au fost cei mai
buni prieteni! Ce scarba...

Sranblit, 18 aprilie. Un comunicat oficial american marturiseste ea


in peninsula Bataan (Lucon, Filipine) unde se refugiasera ultimele trupe ale generalului Mac Arthur, japonezii au facut 35 000 prizonieri
printre ei, 16 generali...
Japonezii au ocupat si insulele Panay $i Cebu, din Filipine.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

271

Dupd un Consiliu de Mini$tri, care s-a tinut ieri la Vichy, s-a publicat primul comunicat privitor la schimbarea de Guvern. Comunicatul
informeazd cd amiralul Dar lan a primit sa preia comanda fortelor de
uscat, de apa $i din aer $i cd a remis Mareplului Ptain
care a prezidat Consiliul
demisia sa din postulrile de vicepre$edinte al Consiliului, de ministru de Externe, de ministru al Apardrii Nationale etc.
Toti mini$trii au pus demisiile lor la dispozitia Mareplului, care le-a
primit $i a multumit calduros colaboratorilor sai pentru concursul dat
in vremuri grele...
Dupd Consiliu, a avut loc o consfatuire intre Mareplul Ptain, amiralul Dar lan $i Laval. Alcatuirea Guvernului Laval este iminentd...
Oameni care vin de la Berlin, pretind a $ti cd Germania va garanta
integritatea tcritoriului francez, inclusiv Alsacia pi Lorena (?) (cu un
schimb de populatie pentru Alsacia (?), va evacua Franta
mai putin
coastele in scop de aparare impotriva Angliei, va elibera toti prizonierii
rma$i... In schimb, Franta va intra in rdzboi alaturi de Axd, punand la
dispozitia conducerii comune a operatiunilor flota $i coloniile sale...
S vedem ca sa credem!

Ziarul londonez Daily Mirror atacd violent pe Churchill, omul indispensabil" care duce Anglia din infrangere in infrangere... Si alte
voci se tidied impotriva lui Churchill in Anglia, atat in Parlament cat $i
in presa
in marea ei majoritate, opinia publica engleza e Inca alaturi
de dansul...
Acum cativa ani a avut loc un concurs la Ministerul de Externe pen-

tru admitere de atapti de Legatie. La acest concurs a cazut cu brio dl


Ovid Vladescu, ajuns gratie vremurilor secretar general al Pre$edintiei
Consiliului de Mini$tri; acum e vorba ca zisul domn Ovid, clizut la
examen, s fie numit ministru plenipotentiar $i in fruntea unei Legatii,
pe and colegii sai reufiti la examen, abia au ajuns secretari cl. III-a.
Nimic de zis: trim doar sub regimul primenirii morale!!
Mareplul Ptain a anulat legea prin care se interzicea functionarea
ordinelor religioase in Franta. Legea noud are un caracter provizoriu;
o lege definitiv va regla functionarea ordinelor in viitor...

www.dacoromanica.ro

272

CONSTANTIN ARGETOIANU

Duminith, 19 aprilie. Doud evenimente istorice: Laval si-a constituit Guvernul *i centrele vitale ale Japoniei au fost pentru prima data
bombardate...
Printr-un decret aparuti ieri, s-au stabilit noile raporturi in condu-

cerea Statului. Directia efectiva politica interna *i externa este


asigurat de $eful Guvernului, rdspunzator fata de &lid Statului".
Laval a fost numit *ef al Guvernului *i a prezentat $efului Statului
o lista de 4 mini*tri, 16 secretari de Stat *i 2 secretari generali
lista
care a fost aprobata. Ministerul s-a constituit aseara...
Dar Ian a fost numit Comandant al fortelor militare de uscat, de apd
*i din aer, cu mentiunea de succesor al $efului Statului" *i cu indreptatirea de a lua parte la Consiliile de Mini*tri de ate ori probleme privitoare la apararea phi ar fi in discutie.
Ptain a ramas un simplu Lebrun.. E probabil, data fiind *i varsta
sa, cd a ramas numai ca sa asigure schimbarea de regim *i de orientare,
fara zguduiri
*i cd in curnd se va retrage de la putere"...
Prin schimbarea de pozitie a Frantei in razboiul mondial
caci acesta este scopul noului curs", situatia generala ia un alt aspect. Rdmane de vazut ce va c*tiga Franta. Int Ai trebuie semnata pacea cu ea...
$i nu va fi u*or din cauza pretentiilor italiene. In curind vom fi lamuriti. Pentru moment s inregistram noua intorsturd a lucrurilor.
Despre bombardamentul din Japonia, de ieri, *tirile sunt Inca putine. Pare cd a fost serios, la Tokyo, la Yokahoma, la Kobe *i la Nagoja.
De unde au venit avioanele? De pe un vas port-avion, sau din Siberia,
sau dupd vreo insuld a Pacificului amenajat in bazd aeriana? Nu se
*tie Inca. Japonezii au dobordt 9 avioane *i pretind cd n-au putut Inca
stabili nationalitatea lor...

Mareplul Antonescu a intrunit ieri Consiliul de Mini*tri *i a facut


o larga expunere a celor constatate pe front, in Transnistria, in Basarabia *i in Bucovina. Un comunicat ne & azi-dimineata in rezumat
prtile esentiale ale acestei expuneri. Mareplul a gsit in toat armata
un spirit excelent, la ofiteri ca *i la trupd. Oamenii sunt bine echipati,
bine hraniti *i voio*i. Dinapoia frontului, spitalele sunt curate *i bine
echipate; *colile bine organizate; bisericile au inceput s functioneze
satisfacdtor. Programul agricol in perfecta executare; cultivatorii au seminte, ma*ini de arat *i semanat
totul se executd pretutindeni conform instructiunilor date. S-a lucrat bine la *osele, la poduri, la normalizarea cailor ferate. Functionarii i*i fac datoria...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

273

Mare5alu1 Antonescu nu ne-a obi5nuit pada' acum cu asemenea cuvinte de laudd 5i de optimism, nil umbra unei rezerve. Ne obi5nuisem
dimpotriva cu criticile lui severe, cu amenintdrile 5i cu injurdturile...
Ca s vorbeascd cum a vorbit ieri, din cloud una: sau cd s-au schimbat
toate in Romnia
sau cd a vrut sa incurajeze, sa imbrbteze opinia
noastr publica atat de deprimat prin durata rzboiului 5i prin vitregia
vremii care ne amenint cu foametea...

Pe front, in unele locuri nemtii au luat ofensiva, astfel pe sectoml


Central au incercuit o parte din Armata a 33-a sovieticd 5i au facut 6 000
de prizonieri, cucerind 45 de localitati 5i distrugnd peste 1 000 de cui-

buri de atac inamice. Intre 21 martie 5i 10 aprilie, 872 de avioane ruse5ti au fost dobordte; nemtii n-au pierdut decdt 88...
Comunicatele mse5ti se lauda cu succese imaginare, plasAndu-le pe sec-

toare ale frontului unde nici nu s-au dat lupte. Adevrul este ca ultimele
incercari sovietice au fost toate respinse, cu mari pierderi pentru muscali.

Orchestra Filarmonicd bulgard a sosit de la Sofia, imbrdcat in uniforme 5i va da diseard un mare concert, sub directia lui Sa5a Popov, care a intemeiat-o acum 7 ani. De 5i tnrd, se zica cd orchestra este excelentd. Toate bune, dar ne-am uitat de Balcic 5i de Coasta de Argint?
A murit E. Pantazi, bdiatbun 5i banal. Om cumsecade, insd aprig la
cd5tig. A fost dupd rdzboiul Intregirii, impreund cu Rosenthal, avocatul
cel mai de seamd din Baroul Bucure5tilor. Lasd amintirea unui bun prieten. A fost rdpus de o congestie cerebrald, a cloud
cea dintdi il insemnase acum 3 ani. Era in vdrsta de 72 de ani...

Luni, 20 aprilie. Pe sectorul frontului oriental ocupat de trupele romne5ti, ru5ii au atacat iar55i cu inver5unare. Au fost ins respin5i 5i au

suferit mari pierderi. Probabil cd am pierdut 5i noi lume multd, dar


bineinteles nu ni se spune nimic... Le e ru5ine? Magarii!
Pe restul frontului nimic important. Drumurile impracticabile, inundatiile, impiedica operatiile in stil mare 5i nu permit Inca declan5area
ofensivei germane.
In Occident, nu dupd 5tirile oficiale dar dupd cele oficioase, pare cd
s-au intetit grozav luptele aeriene. Avioanele engleze vin ate 500 peste Germania 5i ate 500 se aruncd asupra Angliei avioanele nemte5ti!

www.dacoromanica.ro

274

CONSTANTIN ARGETOIANU

Mari pdcate ispse$te biata omenire! Efectul bombardamentelor e ingrozitor... La Hamburg cartiere intregi au fost distruse, se zice a Labeckul a fost ras, cd la Augsburg
Uzinele B.M.W. (Bayrische Maschinen Werke) au fost drdmate... Si in Anglia nu e mai bine...
Comunicatul german de ieri spune numai a in ultimele zile 275 de
avioane britanice au fost doboraste, contra 66 nemte$ti...
Ptain a vorbit aseard la Radio, foarte, foarte scurt. Disear va vorbi
Laval, poate c va fi mai explicit.
Mare$alul incepe prin a reaminti a Dar lan e succesorul sdu $i continu prin a preciza cd dnsul, Laval si Dar lan s-au unit pentru a pune in aplicare pohtica asupra cdreia se puseserd deja de acord inainte de iunie

1940 (?). In scurta alocutiune a lui Ptain nu apare nici o intentie de


retragere, ci dimpotrivd reiese complecta lui solidarizare cu Laval si cu
Dar Ian...

Pe de alt parte, Laval a declarat ziaristilor cd noul regim nu reprezintd o renuntare" din partea Mareplului, fata de care el, Laval famane rdspunzdtor. Noul $ef al Guvemului a mai precizat a a indeplinit $i indeplineste o misiune foarte greape care i-a incredinjat-o Mare4alul...
Dar Ian a preluat comanda armatelor $i si-a instalat birourile la Pala-

tul Elysee (Paris); Laval $i-a instalat pe ale lui, parte la Vichy, parte la
Paris (hotel Matignon).
La Berlin noul curs din Franta e judecat foarte favorabil $i ziarele
fac elogiul activitatii trecute a lui Laval (!!!)...
Mareplul von Rundstedt a fost numit comandantul fortelor germane din Franta.
Hitler impline$te astzi 53 de ani... Pentru noi e un noroc a n-a munit la 33, ca Isus Christos, aci ne-ar fi mncat rush...

Ieri au inceput curselel, la Baneasa, cu 15 zile intrziere, din cauza


vremii. 0 lume nebunk desi timpul era indoielnic. I-a $i tras un ropot
de ploaie... Doud milioane lei beneficiu!!!
Magi, 21 aprilie. Laval a vorbit aseard la Radio, din Vichy. A vorbit

mai lung, dar bine. Cuvntarea lui n-a depsit insa limitele unor
contururi generale. A inceput prin a preciza c indeplineve o misiune

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

275

pe care i-a dat-o Mareplului Ptain 5i pe care va incerca sa o clued la


bun sfar5it, sub controlul acestuia. A mai subliniat, ca conducerea armatelor a fost incredintata amiralului Dar Ian, sub inalta indrumare a
Mareplului. Dupd ce a precizat astfel pozitiile fiecaruia, a dezvoltat
tema colabordrii cu Germania, care singurd poate salva Franta din nenorocita ei situatie de lard invins 5i a mai addugat ca intelegerea cu
Germania a fost totdeauna politica lui. Aci s-ar putea face cateva rezerve 5i s-ar putea pune o intrebare: de ce n-a aplicat aceast politica
cat a fost tare 5i mare 5i in fruntea Guvernelor??

De notat cd in toata cuvantarea sa n-a spus nimic despre Italia.


Franta 5i Germania, Germania 5i Franta
tot timpul. Despre Italia, a
amintit numai in treacat cd find prim-ministru a semnat o conventie de
intelegere cu Mussolini...
Dupa discursul de ieri, atat e de retinut: Franta a intrat intr-o fazd
noua politica
5i e de presupus cd evolutia ei a fost determinata prin
intelegeri tinute deocamdata secrete...
Ca incheiere Laval a facut un calduros apel la toti francezii de pretutindeni, din Franta, din colonii 5i chiar cei emigrati" in tarile ce lup-

fa' impotriva Axei... Ramane de vazut cum vor reactiona toti ace5ti
francezi, framantati 'Inca de patima, cu toat depresiunea unei nemaipomenite infrangeri, cu toate suferintele unei mizerii cu atat mai resimOa cu cat a nvlit peste cea mai bogata tali...
Ziva de azi, 21 aprilie, e consacrat in Italia ca aniversarea fundatiei
Romei. Cu acest prilej, dl Ica' si-a revarsat aseara la Radio, elocinta. 0 pa-

coste: Hrisovul vremurilor", legenda prestigioasa", portile Eternittii" etc. etc. amestecate cu Cesarii, cu Traian, cu Papii, cu Mussolini
s-au incurcat intr-o salat cleioas pe care 'And 5i porcii ar refuza sa o
inghita...

Romania mai e reprezentata la Roma in aceast zi mareata 5i prin


dl Marcu
sebsecretarul Propagandei noastre
care da 5i el interviuri nesdrate 5i inutile. In lipsa unei Cleopatre, Marcul nostru Antoniu, a oftat dupd Scoala Romaneasca din Roma 5i nu se poate consola
cd a fost Infant in aceasta competitie de profesorul Lambrino; acum da
tarcoale iubitei institutii" doar o gsi o portit deschis prin care s
se strecoare 5i s ia locul rivalului sdu...

Se face mare valvd in jurul unor proiecte de debarcare angloamericana in Franta. Telegramele din New-York 5i din Londra zbama-

www.dacoromanica.ro

276

CONSTANTIN ARGETOIANU

ie, comisii se intrunesc in Anglia i in State le Unite, generalul Marschall


(american) a sosit la Londra s se consfatuiascd asupra operatiunilor cu

Statul Major britanic... In realitate, nu exist, probabil, nici o intentie


de debarcare (finda o debarcare in stil mic e menit insuccesului, iar
o debarcare in stil mare nu e posibild...)
dar tot acest zgomot e menit
sa impresioneze pe nemti i sd-i sileascd sa fixeze un insemnat contingent de trupe pe coastele Frantei. Anglo-americanii dau astfel o satisfactie ruilor care urld dupd o ofensiv in Occident, ca sa le u5ureze presiunea germand de pe frontul bor. $i de fapt, nemtii care sunt oameni
de precautie, au impAnat teritoriul franco-belgo-olandez cu trupe... Noroc cd au destul i pentru ru*i i pentru englezi!
Dupd tirile de la Tokyo, bombardamentul avioanelor americane nar fi facut pagube mari (in contradictie cu $tirea cd familia Imperiald

a sapat teafard"); n-ar fi fost decdt 10 avioane, din care ar fi fost doborate 9 (!!!); avioanele au decolat de pe trei vase port-avioane care sau putut apropia de coasta japonezd... Adicd cum, de pe trei vase portavioane n-au decolat dee& 10 avioane? CaraghioslAcuri! In realitate,
dupd cum reiese din primele reactii, bombardamentul trebuie sa fi fost
teribil... Probabil insd cd japonezii, obi5nuiti cu cutremurele nu s-au
prea inspimntat de acest cataclism, de*i nou pentru ei...
Nemtii au mai scufundat in Atlantic 130 000 tone...
Turcii au protestat la Moscova impotriva campaniei de presd intreprinsd de Soviete contra lor, cu prilejul procesului atentatului Papen
i amenint cu represalii, dacd campania nu inceteazd...

Pachebotul Normandie", culcat pe flanc in portul New-Yorkului,


era s fie teatrul unui nou incendiu provocat de o lampd de sudurd...
Focul a fost insd repede stins de asta-dat. Incearcd americanii sd redreseze vasul, sau il disecheazd" in bucdtele ca sd deblocheze portul?
Mareplul Antonescu a ddruit Sindicatului ziaritilor 1 milion de
lei, din fondurile secrete. Pe mine rn-a dat in judecat pentru c'd am dat
eu 1 milion, aceluiai sindicat!! Dumnezeu sa*-1 ierte!

5i

Acum doi ani, inainte de Arbitrajul de la Viena, Della Porta -- pe


acea vreme atapt militar al Italiei
a trimis un raport la Roma, in
care ne facea cu oud i cu otet, declara toate revendic5rile ungurilor
legitime i conchidea la curatirea" noastr in Ardeal. Fat de noi, in
acelai timp, canalia era numai surdsuri i simpatie... Nu tiu cum Gri-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

277

gorcea a izbutit s pund mana pe o copie a acestui raport si a trimis-o


Maresalului Antonescu. Intre timp Della Porta fusese inlocuit ca atasat
militar, dar revenise la Bucuresti ca om de afaceri, cu titlul de atasat
comercial sau economic. Antonescu, cu raportul in mai* a inceput s
urle si sa ceard rechemarea lui Della Porta. Scandal... Dar Della Porta
e omul si tovarciul de afaceri al lui Riccardi, ministrul. Interventii, explicatii, rahat... In cele din urma s-a convenit ca Della Porta sa nu fie
rechemat, s mai stea cateva saptamani si s plece de la sine... In anturajul Legatiei italiene se pretinde cd legaturile dintre Della Porta si Riccardi au fost dezvaluite si cd Ministrul Schimburilor... fasciste... Ii va
pierde postul!

Orchestra filarmonica" bulgard este in realitate o muzicd militara,


muzica Regelui", intretinuta de Ministerul Apararii Nationale. Imbracati ca niste maimute in uniforme cu brandeburguri si fireturi, acesti
tineri (caci sunt toti tineri) sunt tinuti si condusi militareste, nu au alte

ocupaliuni si sunt antrenati la un ansamblu impresionant. Toate instrumentele sunt standardizate, toate viorile, toate clarinetele etc. au
acelasi sunet si se obtin astfel efecte de unison remarcabile. Atat... Iar
Popov e un capelmaistru admirabil, educat in Germania... Duminicaseara la Ateneu, sala a fost plind si succesul mare. Valahii au uitat de
Balcic...

Radu Polizu, pestele, care, dupd ce a fost batut mar de legionari la


Politie, a fost trimis de Antonescu in lagar pentru potlogeirii legale, a
intalnit pe secretarul meu si i-a spus: Comunica lui Conu Costicd c
Maresalul Antonescu a reabilitat pe cdpitanul Radu Polizu si a decis aspra pedepsire a celor care 1-au indus in eroare!" Cum Ca dreptatea ispraveste prin a invinge!!!

Mare scandal la Automobil-Club. Bazu Cantacuzino s-a luat la


cearta cu Pichi Arapu (jucau impreund table pe sute de mii si milioane
da, milioane! de lei). S-au injurat de mama, s-au batut, si-au aruncat
scaune in cap! Cornitetul sezisat, a hotdrat c Bazu trebuia sa scrie o

scrisoare de scuze Comitetului si alta lui Arapu... Bazu, in loc de


scrisoare, a trimis martori fiecdrui membru al Comitetului... Scandalul

continua. Mocsony spunea ieri Ca va vorbi cu Regele, sa-si retraga


presedintia de Onoare" a acestui club, devenit o spelunca!
Ne mai trebuie mult sa ne civilizam!
www.dacoromanica.ro

278

CONSTANTIN ARGETOIANU

Miercuri, 22 aprilie. Dupd ce a conferit cu reprezentantii Guyernului englez, generalul Marshall s-a inapoiat la Washington, impreund
cu dl Hopkins, delegatul permanent al lui Roosevelt in Anglia, pentru

furniturile militare. La inapoierea celor doi barbati de incredere in


America a avut loc o consfatuire la Casa Alba, in urma careia presa
americana a inceput sa urle in favoarea unei ofensive militare in Europa Occidentald, sa o preconizeze chiar dacd n-ar avea sanse de succes
*i sa o anunte ca iminenta... Toata aceasta campanie e menit sa concentreze cat mai multe forte pe coastele Frantei, Angliei si Olandei
in dauna frontului rusesc...
La Berlin, aceasta campanie nu a impresionat insa deloc. Nemtii
pretind cd o ofensiva anglo-americand in Europa Occidentald i-ar incanta, caci ar termina repede cu ea... La Berlin se crede insa cd conferintele de la Londra cu Marshall si cu Hopkins au avut mai mult de
scop masurile de luat impotriva catastrofalelor pierderi de tonaj maritim
dacd sunt msuri de luat!
decal concretizarea unui plan de
debarcare in Europa...
Cdci scufunddrile svfir*ite de submarinele germane merg intr-un
ritm care a pus i pe englezi *i pe americani pe ganduri. Numai de 1
martie la 15 aprilie au fost scufundate 46 de vase de rzboi $i 1 200 000
tone vase comerciale...

De la Berlin se subliniazd cd micile ofensive locale intreprinse de


trupele germane pe frontul rusesc nu inseamnd cd ofensiva de primayard a inceput. Sunt mici intreprinderi cu caracter local, in planul rdzboiului defensiv de iarna. Ofensiva de primdvard nu va incepe cleat in
momentul in care starea terenului va permite operatiuni de incercuire
in stil mare. Scopul acestei ofensive nu va fi intr-adevdr atat cd*tigarea de teren, cat incercuire i distrugere de forte..
Cdldtori sositi la Ankara din Rusia, dau amnunte ingrozitoare despre dezordinea care domnqte in dosul frontului rusesc. Transporturile
sunt in plind anarhie, cldtoria de la Kuib4ev (Samara) la granita turceased, care se facea in 6 zile acum un an, necesitd azi 25-30 de zile!
Foametea a inceput sa se simtd, prin multe locuri. Populatiile nomade
cdrora li s-au luat caii nu mai au mijloace de existentd. La Kuibd*ev se
intdlnesc soldati in zdrente, cu revolverul sau baioneta atdrnate de
sfori; se inroleazd tineri i bdtrni...
Dupd un calcul facut la Berlin, englezii ar fi pierdut de la inceputul rdzboiului i pAnd azi 8 612 avioane.. Nu se spune caw au pierdut i nemtii!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942 1944

279

De ziva lui, Hitler a primit nenurnarate telegrame de felicitare; printre acestea i una din partea Marealului Ptain! Fiihrerul a primit *i
daruri *i. printre acestea un glob terestru, din 1350, natural fard America, pe atunci Inca nedescoperitd! E desigur darul care a trebuit sd-i faca mai multa placere!

Declaratiile lui Laval sunt comentate cu multa simpatie de ziarele


berlineze; se subliniaza partea relativa la generozitatea *i sinceritatea
Fhrerului... La Berlin se saluta cu satisfactie intrarea Frantei intr-o
fazd politica noud...
Maresalul Antonescu a dat un comunicat prin care se anunta improprietarirea soldatilor care s-au distins pe frontul bolevismului, sau a
urmailor lor, in Basarabia *i in Bucovina. Impropriefarirea va avea loc
numai in aceste cloud provincii pe pamanturile revenite Statului prin
disparitia sau mutarea proprietarilor, sau pe baza legii romanizdrii. Comunicatul specified ca nu se vor atinge proprietatile romanilor i ca se
vor face improprietariri rationale, adica in loturi mijlocii (nu faramitate
ca in 1921) i c irnproprietaritul va fi inzestrat cu tot inventarul necesar unei gospodarii. 0 asemenea improprietarire cere insa timp i bani
de aceea Maresalul anunta pe cei interesati ca nu se va infaptui deceit dupii sfeirsitul razboiului. Deocarndata toate sfortarile noastre trebuie indreptate intr-un singur scop: infrangerea inamicului...
Comunicatul mai adauga, ca aceasta mdsura va fi menita sd asigure i
o colonizare romaneascd a unor provincii prea instrinate pand acum.
In fine o masurd bund i bine chibzuitd!

Cu prilejul mutatului de Sf. Gheorghe, specula chirigiilor i proprietarilor de camioane a trecut toate marginile permise. Printr-un comunicat aparut ieri s-a stabilit un tarif pentru transportul mobilelor i
efectelor celor care se mutd
i s-au stabilit sanctiuni severe pentru
recalcitranti.

Joi, 23 aprilie. Sf. Gheorghe! Nici o frunza, nici o floare inca pe


pomi; abia acum incep sa apard mugurii! Ploud mai in toate zilele, dar
sunt ploite mici *i printre picaturi se ail i seamand... In Oltenia, vremea e mai bund i semandturile
afara de porumb, care n-a inceput

www.dacoromanica.ro

280

CONSTANTIN ARGETOIANU

sunt aproape gata. Ni se spune ca toti caisii si toti


Inca sa se pung
piersicii au inghetat... Incolo, fructe vor fi.
Englezii au mai incercat o debarcare-incursiune, langa Boulogne.
Bineinteles fard nici un succes... Incercari menite sd tina pe nemti de
veghe si sd-i sileasca sd mentind forte de-a lungul coastei. Probabil cd
la atat se va reduce ofensiva din Occident" trambitatd cu atat zgomot
in Anglia si in America si ceruta tot mai insistent de rusi. Caci desi
ofensiva germand n-a inceput 'Inca, presiunea trupelor aliate devine tot
mai amenintatoare pentru sovietici. Comunicatul german de ieri anunta
un atac in regiunea Donetului: trupele germano-romane au ocupat mai
multe localitati intdrite si aparate de campuri de mine, luand prizonieri
si material.
Patrularea germand a devenit mai intensa in apele Oceanului Arctic,
caci pe langa Murmansk, se va deschide acum si portul Arhanghelsk
inchis iarna de gheturi. Rusii au construit mari amenajari portuare la
Arhanghelsk, pe care I-au legat printr-o cale ferata cu Siberia Occidentald, in afard de linia veche ce duce la Vologda, pe care au normalizat-o. Nemtii au distrus prin aviatia lor o bund parte a celor cloud porturi, Murmansk si Arhanghelsk, dar ele tot mai pot servi si sunt singurele puncte de import pentru materialul de rdzboi trimis de Anglia si
de State le Unite in Rusia, caci Vladivostok-ul, atat de indepartat este
inutilizabil, accesul lui fiind interzis prin actiunea flotelor japoneze.
Scoaterea din serviciu a celor cloud porturi din Oceanul Arctic si torpilarea convoaielor indreptate spre ele, a devenit una din principalele
preocupdri ale fortelor navale si aeriene germane.
Dupd declaratiile lui Cripps, inapoiat la Londra, tratativele politice
cu hindusii pot fi considerate ca esuate, deoarece reprezentantii popoarelor indiene nu vor sa mai aibd in viitor raporturi cu Vice-Regele
la care pe de aka parte Anglia nu poate renunta. Cripps crede insa ca s-ar
putea ajunge la o intelegere pentru apararea Indiilor. Greu de conceput
si asta, dacd indienii persistd in hotararea lor de a nu mai avea raporturi

cu Vice-Regele... Se ventileaza planul de a pofti pe sefii indieni la


Londra, pentru reluarea negocierilor intr-o atmosferd mai prielnica
dar e probabil cd d.d. sefi nu vor merge la Londra, aducandu-si aminte

si de faptul ca dupa faimoasa conferinta a Mesei Rotunde", Gandhi


care se dusese la Londra sa trateze, a fost arestat...
Pe de altd parte, atat la Londra cat si la Delhi se cere ajutorul Americii pentru apararea Indiilor. Colonelul Johnson, reprezentantul Statelor
Unite la Delhi, tot promite tehnicieni OD, dar nici macar acestia nu sosesc!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

281

Ziarele de azi publica citarea la ordinea de zi a armatei a urmtoarelor unitati care s-au distins pe frontul de Rsdrit:
Regimentele 1, 4, 6 i 11 Dorobanti;
Batalioanele 4 i 7 din Vandtorii de Munte;
Regimentul 3 Pionieri.
Citatia a fost Meta pe ziva de 1 aprilie, de ce nu se publicd cleat
dupd 23 de zile? Incurie sau dispret?
S-a luat comanda generalului BArzotescu, unul din cei mai destoinici generali ai notri. Generalul Barzotescu comanda o divizie, la est
de Harkov; primind de la Comandamentul german ordin sa atace, a
rdspuns cd riscd s fie invluit pe flancul stng dacd acest flanc nu va
fi intarit
nemtii au repetat insd ordinul de atac i n-au intarit nimic.
Rezultatul a fost cel prevdzut de Barzotescu... A urmat o retragere precipitatd i cu mari pierderi
i generalul nostru a plata les pots Casses". 0 nedreptate strigtoare care a provocat multd supdrare in cercurile noastre militare...
Lilica Sdulescu care a fost la Odessa, povestete ca organizarea
noastr, acolo i in Transnistria e perfecta, soldatii bine echipati, bine
hedniti i voic*. Spitalele excelente, fanitii foarte bine ingrijiti. Populatia indigend inaintat de noi, mult mai mult ca de nemti. Cmpul se

muncqte bine. Toti pretind cd pamntul e mai bine muncit, organizarea mai bund, purtarea autoritdtilor mai omenoas, in regiunile ocupate de noi, ca in cele ocupate de nemti... Nu-ti vine s crezi! Bine ca
mai aud i lucruri bune despre ai notri, caci prea am auzit lucruri rele
pnd acum!

Un domn Etienne Miculesco" scoate o porcdrie de revist mondena ilustrat intitulat Je saistout. E plind de fotografiile coconetului
nostru, de instantaneele luate la petrecerile tuturor caraghioWor. In ultimul numdr, se ldfaiqte in prima pagind (pe copertd) Doamna Rica,
cea cu picioarele strmbe i cu capul de japonezd ratatd cu un caine
in brate. Muierea asta face pe bietul Mareal de rds...
In ziva de 20 aprilie a mai avut loc un atentat impotriva unor soldati
germani, in statia Metro-ului Rue Molitor". Cettenii au descoperit pe
atentatori, i-au arestat i i-au predat autoritatilor germane. Acestea au
renuntat imediat sd impute pe cei 20 de comuniti i ovrei, ostatici,

www.dacoromanica.ro

282

CONSTANTIN ARGETOIANU

desemnati sa fie executati $i au redeschis spectacolele $i au dat drumul


circulatiei dupa ora 9 seara
anuldnd astfel mdsurile luate in urtna
atentatului...
Laval a inceput s curete" administratia internd, s inlocuiascd pe
prefecti, pe primari etc. Adversarii lui pretind cd ia aceste mgsurifiindca. a venit cu maw' goald, in chestiunile de politicd internd...
Putind rbdare, onorabililor!

Mare$alul Antonescu a zburat ieri cu un avion peste judetele Ilfov


$i Vla$ca, ca A inspecteze muncile cdmpului!! Un comunicat ne informeazd cd a fost multumit de activitatea agricold, mai ales in Ilfov, dar cd
prin comune a constatat mult dezordine in gospodariile oamenilor...
Cum o fi putut el constata din avion ce se petrece in curtile plugarilor??

Vineri, 24 aprilie. Dupd un Sf. Gheorghe posomork, o Sffinta


Elisabet dttoare de viata: soare $i cer albastru.
Presa germand $i in special Vlkischer Besbachter publicd articole
entuziaste despre vitejia soldatilor romdni, care au tinut frontul lor toatd iarna $i acum se aruncd fail preget in luptd. In noaptea de 22 aprilie,
trupele romne au atacat pozitiile principale ale ru$ilor, pe Donet, $i au
facut multi prizonieri. In peninsula Kerci au respins toate atacurile sovietice $i au scos din lupt 30-40 de care de asalt... Romfinia poate fi
mndr de armata sa"
scrie Vlkischer Besbachter...

Stirile date de Moscova, a ru$ii ar fi avut succese pe frontul finlandez, sunt categoric dezmintite, la Berlin $i la Helsinki. In ultimele
doua sdptmni, finlandezii au respins 150 de atacuri ruse$ti $i au ncut
14 000 prizonieri. Sovieticii n-au c4tigat nici o palm de pmnt. Criticul militar al marelui ilustrat englez Illustradet London News, Cyril
Falls, recunoa$te cd ru$ii n-au putut obtine nici un succes in campania
lor de iarnd, cd frontul nu s-a mi$cat de$i nemtii au retras enorm de
multe trupe pentru a le adsaposti in Germania $i cd pentru ofensiva de
primvard Armata sovieticd, cu tot numdrul diviziilor sale se g5se$te in
mare inferioritate strategicd $i tacticd fata de adversarul ei.
La Berlin se dezmint hotrk zvonurile impr$tiate de Radio-Moscova, dupd care marinari germani ar fi sosit la Toulon $i ar fi imbarcati
pe vase franceze.
Japonezii au atacat pe chinezi printr-o noud ofensivd pornitd din
nord-vestul Tailandei, a$a incat legturile armatei lui Ciang-Kai-Shek cu
Indiile $i cu aproviziondrile engleze$ti, vor fi in curand definitiv tdiate.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

283

S-a putut stabili acum ca in ziva de 10 februarie, generalul Wave 11


a fost rnit de o schijd japoneza in momentul in care avionul sau a aterizat in insulele Andamane. Generalul venea de la Java $i se indrepta

spre Indii. Avionul in care se afla a fost gray avariat $i generalul a


trebuit sd-1 paraseasca $i sali continue calatoria cu un alt avion.
Mare$alul Ptain a implinit 88 de ani. Rezistenta acestui batran e
aproape miraculoas...
Laval a prezidat primul sau Consiliu de Mini$tri. Din comunicatul
pe care 1-a dat reiese cd Franta trebuie sa ca$tige prin politica ei increderea Germaniei $i a Fhrerului. S-au pierdut 18 luni in nenorocite ezitari. Cea dintai problemd de rezolvat e problema prizonierilor. Un milion $i jumatate de tineri francezi i$i istovesc puterile $ili compromit sanatatea in lagarele germane. In concluzie, comuncatul prevede posibi-

litatea unor noi conditii de armistitiu... Si mai mult nu? Pentru moment, nu se spune...
Scandalul de la Automobil-Club e pe sfar$ite. N-a mai rmas de lichidat decat duelul Bazu Cantacuzino
Penescu-Kertsch. Celelalte sau terminat prin schimb de scrisori $i impacare. Rmane deschisd problema Automobil-Clubului, ajuns intr-un hal fard hal...
Samba WI, 25 aprilie. Pe frontul de rdsdrit lupte violente, dar locale,

fard caracter de ofensiva generald


initiativa fi ind pretutindeni in
mainile germanilor.
Si pe mari, in luptele ce se dau, initiativa e tot in mana germanilor,
care continua cu scufundrile.
Incercarile englezilor de debarcare (fard cea mai mica $ans de succese de altmintreli) sunt menite sd nelini$teascd pe nemti $i sa lini$teasca pe ru$i. Scopul n-a fost ins atins, caci nemtii nu s-au impresionat catu$i de putin, iar ru$ii nu s-au lini$tit $i continua sd ceard cu
insistenta, nu manevre ridicole, ci un nou front serios $i sangeros...
Problema unui nou front e din ce in ce mai agitata in Statele Unite, unde 'Ana $i lordul Beaverbrook, vorbind ca musafir intr-o intrunire publicd, 1-a cerut cu pretul oricaror sacrificii din partea Angliei... Sunt insa lucruri u$or de cerut $i greu de realizat.

www.dacoromanica.ro

284

CONSTANTIN ARGETOIANU

S-a format in Anglia un nou partid, Partidul Independent", sub


conducerea lui Sir Stafford Cripps, cu tendinte de extrema stnga. Partidul Independent va combate $i pe conservatori $i pe laburi$ti $i va debuta in luptele politice cu prilejul unei alegeri partiale ce va avea loc la
Rugby. Aci lupta se va da impotriva candidatului conservator, deocamdata stapn pe situatie...
Regele $i Regina Elena au fost de Sf. Gheorghe la Sibiu. Se vede ca
au citit pe Descartes $i ingAnd $i ei Je marche, donc je suis"! Au asistat
la Sibiu la serbarea Cavaleriei (al careia patron e Sf. Gheorghe) $i de
acolo s-au dus la Avrig sa depund o floare pe mormntul lui Gheorghe
Lazar... $i s-au inapoiat de acolo, cuminte, la Sinaia...
Un profesor german, Holfelder, a inventat o metodd de detectare rapida a tuberculozei printr-un examen micro-foto-radioscopic. Cu aparatul lui se pot determina nu numai cazurile de infectie existente, dar $i
semnele de predispozitie individuald pentru contractarea bolii. Cu un
singur aparat se pot examina pna la 5 000 de indivizi pe zi... Profesorul Holfelder a facut ieri o demonstratie la cazarma gardei Conducdtorului, in prezenta Mare$alului Antonescu $i a autoritatilor sanitare superioare. Cu deplin succes...

Exist in Bucure$ti un $ef de band muzicald, cu numele de Sergiu


Malagamba. Poate ca sali facd reclama, poate in alt scop
acest ingenios capelmaistru" si-a imbracat muzicantii intr-un costum senzational: pantaloni stamti (ca pe vremea Directorului de la sfar$itul veacului al XVIII-lea) $i scurti, 1as5nd s se vada, de o palma, ciorapii albi
impletiti; o jacheta strnsa pe talie, incheiata cu un nasture, punAnd in
valoare o cama$d alba cu cute $i zorzonuri; un guler inalt pe dinainte
$i inchis, scobit pe la spate ca sa lase ceafa liberd
in fine o palarie
cu borduri largi $i cu o pand...
Ce e mai ciudat, e cd costumul a fost adoptat de o serie de tineri, in
afard de banda maestrului de tineri fara treaba $i de ativa studenti...

S-au nascut astfel Malagambi$tii" $i au inceput sa circule pe strazi.


Lumea i-a luat la ochi $i a inceput sa-i huiduiascd; ieri la Facultatea de
Drept s-a incins o bataie $i malagambi$tii au fost maltratati ru... A in-

tervenit $i Politia; Ond acum nu s-a putut stabili ce urmaresc malagamgi$tii

$i dacd sunt simpli caraghio$i sau dacd ne aflam fata de o

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

285

incercare cu caracter politic, i in acest caz, de ce fel. Faptul e c


costumele lor sunt costisitoare i se pune intrebarea: cine finanteaza?
Traim vremuri de curata nebunie!

Duminicti, 26 aprilie. La Berlin e viu comentat un articol aparut in


Empire Review, in care se recuno4e ca razboiul astfel cum este indrumat de Churchill corespunde cu un faliment. Anglia pierde una dupa alta toate pozitiile ei de at:di-are iar America se limiteazd la urmrirea scopurilor ei i devine tot mai exigent fata de Imperiul Britanic.
Multe ziare engleze i americane se ocupd cu problema crearii unui
nou front impotriva Germaniei, dar toata lumea recunoa*te cd problema nu e uwr de rezolvat. In general, tonul presei engleze i americane
e departe de a fi optimist i criticii de rdzboi incep sa recunoasca cd
timpul" nu lucreazd in favoarea Aliatilor... Lozinca pe care Berlinul o
repeta cu atat mai mult complezent cu cat nu crede nici el in ea!
Englezii au bombardat teribil orawl Rostock, pe coasta Balticei. Ca
represalii pentru bombarddrile Lilbeck-ului i Rostock-ului, nemtii au
distrus aproape oraul Excter, in Anglia meridionald... Mergem bine!

Guvernul francez a recunoscut de jure" Republica Slovacd... Ce


lacrimi amare trebuie s planga Benq!
Se fac mari presiuni asupra Canadei ca sa rupa relatiile cu Franta.
Caci nu le-a rupt pand acum... Guvernul din Ottawa rezistd ins i nu

consimte sa ia calea apucata de Dominioanele Africa de Sud

Australia... Cu State le Unite, Franta n-a rupt inca relatiile, dar ambasadorul american Leahy a fost rechemat la Washington i a plecat din
Vichy, in concediu". Presa franceza, cea pariziand mai ales, e tintata
impotriva lui Roosevelt care a daramat bunele raporturi seculare dintre
cele cloud tari legate prin atatea amintiri ale trecutului...
In Bulgaria s-au decretate noi restrictii alimentare. intre altele s-au
interzis banchetele date fard autorizatie. 0 masura excelenta ce ar trebui adoptata i la noi, fie numai ca s scapam de sarbatoririle" tuturor
nechematilor i caraghioilor, sub pretext cd au implinit un numdr arbitrar de ani in straduintele lor de a ajunge in situatii la care nimic nu-i
indreptatea...

www.dacoromanica.ro

286

CONSTANTIN ARGETOIANU

Japonia a numit pentru prima data un reprezentant pe langd Vatican,


in persoana d-lui Ken Harada, pand acum insrcinat cu Afaceri la Vichy.

Consiliul de Ministri a tinut cloud sedinte, ieri si alaltdieri, sub presedintia Maresalului Antonescu. Un comunicat ne informeazd cd s-au
discutat
pe langd mdsurile de intensificare a productiei agricole si
industriale
metodele de adoptat pentru trecerea vietii noastre economice din regimul de rdzboi in cel de pace! Textual!!! Gouverner
c'est prvoir"
dar totusi, prevederile si-au si ele rostul lor. DI Ica sia expus vederile d-sale, in aceste diferite probleme; a fost partea ridicola a sedintelor. Ce n-a mai fost insa ridicol, ceea ce este de o exceptionala gravitate, este cd, cu acest prilej, Mamalul Antonescu a expus
un program de nationalizare al intreprinderilor industriale care intereseazd de aproape functiunile Statului"!
Ideile generalului Dobre! E ciudat cum oamenii astia nu citesc nimic, nu stiu nimic. Germania, tara cea mai admirabil organizata a incercat o exploatare de Stat, creand Hermann Goring-Werke"
si-a
dat faliment! Bietele noastre societati metalurgice sau miniere exploatate de Stat
o sa fie frumos!
Alexandru SteMnescu, inspector administrativ, a fost destituit, pentru mita si prevaricatiune... Vechi cal nrdvas, aproape sub toate regimurile era sa fie dat afard sau pe maim Parchetului. A stiut sa pareze
intotdeauna loviturile. Ce n-au putut altii, a izbutit sa indeplineasca
Caine le Rosu! De astea e bun...

Printr-o mud ordonanta se stabileste pretul lemnelor de foc; cam de


4 ori cat era acum doi ani!...
Malagambistii continua s inveseleasca lumea si s manance bataie!
Lucru ciudat, pare cd Malagamba, sef de jaz dupd unii ovrei, dupd altii tigan, in tot cazul nascut in Chisindu
e strain de toata inscenarea care a

luat numele ski_ Rostul acestei miscari ridicole nu e Inca lamurit. Se


spune cd generatia lui Malagamba" (!!!) a fost pus la cale in lagarul de
la Targu-Jiu si ca ar fi in organizarea ei mand englezeasca. Mai probabil
este insa cd cheagul acestei bizare fratii" ar avea un substrat de perversiune sexuald... S-au distrat Bucurestii cateva zile cu acesti caraghiosi!

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

287

Luni, 27 aprilie. Hitler a intrunit ieri din nou Reichstagul, pe care


nu-1 mai convocase din decembrie. Reichstagul nu este in realitatea deck o tribund oficiald pentru Fiihrer, cdci regulat numai el vorbe$te. Goring care-1 prezideald, salutd la inceput, prin cdteva cuvinte pe Dictator, $i prin cateva altele la sidr$it, trage concluziile discursuli Sefului
$i incolo nimeni nu deschide gura dee& ca sd aclame...
De data asta Hitler a facut o interesantd $i inteligent analizd a cauzelor care au dus in ultimele veacuri la predominarea Imperiului Britanic $i in secolul trecut la prdbu$irea Europei. Expunere inteligentd,
dar desigur nu $i neprtinitoare
$i nici nu s-ar fi putut altfel. A ardtat
apoi cum in acest rdzboi se va prdbu$i dominatia Angliei asupra lurnii.
Foarte abil a insistat asupra faptului cd rdzboiul, provocat de cupiditatea unor Puteri care n-au socotit destul consecintele lui, s-a transformat
intr-o luptd de viata $i de moarte a cloud conceptii deosebite de existentd: conceptia anarhicd $i distrugAtoare a comunismului $i conceptia rasiald" ddttoare de viatd.
Hand istoricul luptelor nemaipomenite duse astd-iarnd in infernul
rusesc, Hitler a avut cuvinte de recuno$tint $i de laudd pentru toti aliatii,
mai clduroase pentru finlandezi, pentru spanioli $i pentru noi, romnii.
In rezumat, cuvntarea lui Hitler nu iese din cadrul cuvntrilor sale
menite s imbrbdteze poporul german $i arrnatele care stau pe fron-

turi. Dintr-insa trebuie sa subliniem pasajele prin care anunt de pe


acum o nouci campanie de iarnci in Rusia, asigurnd cd toate msurile de
inraturare a neajunsurilor iemii trecute au fost luate
$i, mdrturisind
groaznicele bombardamente ale oraselor Liibek, Augsburg $i Rostock,

previne pe englezi ca de acum inainte represalii inspaimnttoare vor


pedepsi fiecare distrugere de ora$ lini$tit german.
Si mai trebuie sa relevdm un alt pasaj, referitor la indreptAtirea pe
care o cere Reichstagului, de a pedepsi cu degradarea dezonorantii sau
cu alte pedepse severe, pe cei care nu-si vor indeplini datoria... Cu
acest prilej Hitler criticd unele cazuri de condarnndri prea blajine pentru crime impotriva sigurantei Statului $i cere dreptul de a interveni irnpotriva reprezentantilor Justitiei ce s-ar face vinovati de slbiciune...
Acest pasaj este ingrijorator, caci Fiihrerul vorbe$te de oameni suspusi" care nu si-ar fi indeplinit datoria. Adicd cum? Nu mai merg in
Germania toate cum trebuie? Al les Klappt nicht mehr?" E nevoie de
coercitie? Necunoscutul in care ne afldrn in aceast privinta, caci Hitler
nu dd precizari, da de gandit... Si apoi de ce cere drepturi Reichstagului, and astfel pe fata o situatie de precaritate
sau aproape
cnd in alte imprejurdri si-a luat singur drepturile cele mai largi? Nu
mai e el oare Dictator, Autocrat, Fhrer"?

www.dacoromanica.ro

288

CONSTANTIN ARGETOIANU

Incep sd se nasca in sufletele noastre indoieli asupra unei victorii cu


atat mai problematica, cu cat temperatura sufleteasca a Fiihrerului masurata la termometrul discursului sail de ieri, pare scazuta...
DI von Killinger a fost decretat cetatean de onoare al Romaniei... DI
von Killinger s-a purtat bine in chestiunea legionarilor
incolo, n-a
facut nimic ca sa atraga simpatia romanilor. Cand au fost proclamati
cetateni de onoare generalul Berthelot si Saint-Aulaire, toat suflarea
romaneasca a aprobat cu bucurie si recunostinta. Decretul de ieri nu va
face placere nimanui. Poate nici lui Killinger...

intre 15 si 25 aprilie, au fost doborate pe frontul de rasdrit 312 avioane sovietice i numai 36 germane. Intr-o singurd zi au fost doborate
40 de avioane rusesti.
Americanii au ocupat Noua Caledonie, colonie franceza din sudul
Pacificului, ca sa o apere". State le Unite au recunoscut Guvernul con-

stituit in insula de ate generalul de Gaulle. Nemtii si Guvernul din


Vichy, vor protesta probabil energic... Rezultatul final va fi probabil instapanirea Statelor Unite asupra acestei vechi colonii franceze...
La Malta, bombardamentele neincetate au transformat insula intrun iad si intr-un morman de ruine. Nu e de conceput cum fiinte omenesti
daca or mai fi
pot trai de luni de zile in asemenea conditii...
Razboiul acesta intrece in grozdvime tot ce se poate inchipui.

Profesorul Arthur Rocco, cel mai insemnat penalist italian, a murit.


Ocupa catedra de Drept Penal la Universitatea din Roma. Scrierile sale
au trecut granitele Italiei i servesc de calauza in toate tarile civilizate...

Maresalul Antonescu a inspectat spitalele din Brasov si a trimis in


lagar pe directorul si pe menajera Spitalului George Marzescu", gasit
in deplorabila stare de muradrie i incurie...
Srbatoarea de 1 Mai a fost suprimat anul acesta: se va munci. Armindenul se va sarbatori in ziva de 3 mai (duminica), care, pe de altd
parte a fost decretata zi de cumpatare" (cu chetele obisnuite, prin case
si pe strzi)!

www.dacoromanica.ro

INSEMNAI Z1LNICE, 1942-1944

289

Marti, 28 aprilie. Burn! Bum! 0 veste neateptatd: se zice ca. Killinger va fi rechemat... Ba unii merg pand a spune cd a i fost rechemat
i dau chiar i numele succesorului sau: Baldur von Schirach, ganleiterul Vienei, fostul indrumator al tineretului german, ca conducator al
Sporturilor... Cei care pretind ea Killinger n-a fost, dar va fi rechemat

explica rostul cetateniei lui de onoare prin prietenia i increderea


care-1 leagas de Marealul Antonescu i de dl Ica. Acetia au vrut sa
creeze o stare de fapt care sa ingreuieze indepartarea lui Killinger din
Romania. Ar fi greu intr-adevar s rechemi un ministru a doua zi dupa
ce a fost proclamat cettean de onoare in tara in care este acreditat...
Numirea lui Killinger ca cetatean de onoare a fost facutd la repezeald:
decretul semnat duminica-dimineata a fost trimis de la Predeal cu un
curier special la Monitor, cu ordin sa apara in foaia de luni-dimineata,

iar prin Directia Presei s-au dat instructiuni sa" se publice in toate
ziarele articole ditirambice cu privire la binefacerile pe care le datoram
domnului baron...
Oricat ar fi de nimerite aceste explicatii, nu-mi vine sa le dau crezare. Imi e greu de crezut cAntonescu, date fi ind raporturile i legaturile
lui cu Hitler, sa comit gafa de a proclama cettean de onoare un ministru german in ziva sau in preziva mazilirii
Cu sau fard legaturi cu Cetatenia de Onoare", se vorbete totui cu
insistenta in cercurile bine informate i pana la Ministerul de Externe
despre plecarea lui Killinger. Daca e sa fie adevarat, poate c omul n-

a fost mazilit" ci dimpotriva s i se fi incredintat de catre Fiihrer un


post de Inca mai multa incredere i irnportanta. In acest caz, s-ar putea
impaca cetatenia de onoare" ce i s-a acordat, cu plecarea Mi...
Am inregistrat aceste zvonuri de plecare i inlocuire a lui Killinger,
trebuie ins s afiindca au rscolit anumite cercuri bucuretene
teptam confirmarea sau infirmarea lor...

Junele Ciorda (fostul vaidist, deputat al Frontului Renaterii


Nationale
baiat bun i nepot al baronesei (!)" Hortensa Popp din
Arad!) a fost rechemat din postul de consilier de Presa ce-1 ocupa la
Berlin. A fost rechemat fiindca vorbea prea mult i injura pe Ica Antonescu in fata tuturor... S-a intamplat ins ca. Ciorda, care patrunsese
bine in cercurile ziaristice din Berlin, sa fie iubit de gazetari .yi prieten
bun, intim al d-lui Schmidt, ministru plenipotemiar, insarcinat Cu direclia Presei in Ministerul de Externe al Reichului. Schmidt a intervenit prin Bossy, a scapat de cloud ori pe Ciorda de mazilire, dar a treia

oard n-a mai putut. Furios de rechemarea prietenului", Schmidt i-a


www.dacoromanica.ro

290

CONSTANTIN ARGETOIANU

organizat un banchet, a obtinut pentru el decorarea cu Vulturul German" 5i a pus la cale articole elogioase in toate ziarele berlineze, articole in care hotlircirea BucureViului era aspru criticata... Suparare
mare la Ministerul nostru de Propaganda 5i in special in anturajul lui
Ica! E vorba ca Ciorda5 s fie concentrat 5i trimis pe front...
In locul lui Ciorda5, ar II fost numit unul Colea, care nici bine nemte5te nu 5tie...
De altmintreli, dupa informatiile ce mi se dau, la Berlin pur 5i sim-

plu nu suntem reprezentati 5i printre oamenii no5tri domne5te o adevdrata harababurd... Legatie, Scoala Romaneascd, propaganda, zeci de
misionari
dau toti din colt in colt, fara nici o coordonare de initiative, CIA nici o legatura cu nemtii, manati toti numai de interese meschine 5i personale. Spre marea mea mirare, Bossy tzu exista. Nu cunoa5te pe nimeni, n-a patruns nicaieri, n-are nici o autoritate asupra romanilor. Popa de la Capela face gardism, Pu5cariu 5i Manoilescu (fratele ilustrului) fac 5i e gardism
iar ceilalti beau bere 5i alearga dupd
femei. Singurul care facea ceva, care afla ceva prin Schmidt cu care
traia de dimineata pand seara, era Ciordas si probabil ca de aceea a fost
rechemat! Ministerul Propagandei a trimis acum pe Al. Hodo5 sa pund
ordine printre tigani.. Se zice
dar se pune intrebarea: se va face?
La Congresul Presei de la Venezia, dl subsecretar de Stat Marcu, 5eful delegatiei romane a fost ales in biroul adunarii. A5ezat nu departe
de pre5edinte, a inghitit un discurs al d-lui Grai (Grai, nu Gayda cum
s-a pretins), vicepre5edinte al Camerei fasciste, in care drepturile Ungariei asupra Ardealului, nenorocirile Ungariei dupd Tratatul de la
Versailles, fidelitatea Ungariei fata de Italia
erau prea marite. Si ca
5i concluzie, dl Grai cerea ca Ungaria sa fie repusa in toate drepturile
ei. DI Marcu n-a cracnit; nici un cuvant de protest sau de rectificare na ie5it din buzele lui. A stat neclintit pe locul lui.
Sei5anu 5i alti ziari5ti romani prezenti au cerut lui Marcu s Ordseasca cu totii sala. Marcu a refuzat. Gazetarii romani 1-au lsat acolo
5i au plecat cu totii.
Au plecat cu totii 5i s-au dus la generalul Stoenescu, ministrul nostru de Finance, sa-i expuna cazul. Stoenescu a fost de parere ca toata
delegatia romand s se retraga din Congres, cu Marcu in frunte. Dar
Marcu a refuzat... A refuzat, dar a obtinut prin Dietrich, 5eful Presei
Reichului, prezent la Congres, ca discursul lui Grai s nu fie reprodus

in nici o gazeta germand. Si tot prin Dietrich s-a mai obtinut ca,
cuvantarea bucluca5a sa ni fie reprodusd nici de ziarele italiene... Au

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

291

dat-o numai
$i cu mare larmd
ziarele ungure$ti! Scandalul s-a
mutat acum la Bucure$ti, unde Marcu inapoiat, a fost luat de scurt de
care Mare$alul Antonescu...

line tempte dans un verre l'eau!"


Stelian Popescu ar fi gray bolnav! Pe and era copil ar fi cdzut dintr-un dud $i si-ar fi flint coloana vertebrald
ceea ce nu 1-a impiedicat s mannce dude toat viata... Dar il pAndea Mare$alul Antonescu, ca-

re acum 1-a dat gata! Si iat cum: dupd faimosul articol-comunicat


impus Universului, nearnurile $i prietenii ydznd cd se ingroa$ gluma sau hofrdt s-1 impace cu Conducdtorul, $i o intrevedere a fost aranjafd; in aceasta intrevedere, dupd un schimb de banalitati $i de reprowri,
Antonescu a sfdtuit pe Stelian sd facd in fiecare dimineat gimnasticd,
sd se indoaie pdna ajunge cu mdinile la degetele picioarelor, ea sci rrniii
kin& $i bietul Pope$te impresionat de succesul metodei asupra Mareplului, s-a hotdrfit sa" urmeze sfatul, $i gata a fost! La prirnul exercitiu
i-a plesnit iar $ira spinarii, $i acum e in pat. Unii spun cd rdu de tot; 6 ar
fi luat chiar dispozitie de plecare pe aka' lume... Poate sa fie $i exagerari...

Dupd discursul Fiihrerului, presa berlinezd face bilantul campaniei de

iarnd in Rusia $i subliniazd marele succes al armatelor germane, care


au infrnt Generalul Iarnd" pe cnd bol$evicii si-au macinat fortele...
Discursul lui Hitler e viu comentat pretutindeni; interesant de relevat e efectul lui in Franta. Toafd presa, din Paris ca $i din Franta liberd
il laudd ca pe al unui prieten" $i subliniazd necesitatea luptei tuturor
impotriva bol$evismului... Francezii comenteazd declaratiile Fiihrerului nu ca pe ale unui inyingator, ci ca pe ale unui aliat! Pare cd nu sau bdtut contra nemtilor, ci aldturi de ei! Ciudate yremuri mai trdim!
Orawl Bath, la sud-est de Bristol a fost distrus de avioanele germane, ca represalii pentru ddrmarea Rostok-ului. La Bath era sediul Marelui Cartier General al Stat-Majorului englez...
La Rostock se aflau confinati cei mai multi legionari romni, refugiati in Germania. Te pomene$ti ca-i yor fi ucis bombele englezesti?
Guvernul din Vichy a protestat energic impotriva debarcdrii nord-americanilor in Noua Caledonie. Un comunicat explicd ea' dupd armistitiu, Noua Caledonie s-a declarat de partea Gaulli$tilor $i cd cdtiva partizani ai disidentei" au pus maim pe Gm/ern. Guvemul din Vichy n-a pu-

www.dacoromanica.ro

292

CONSTANTIN ARGETOIANU

tut restabili stivatia din lipsa de posibilitati de comunicatie cu colonia


razvratita...

Ministerul Muncii a numit o comisie de anchet pentru a cerceta


activitatea si gestiunea Asociatiei Micii Industrii si a Meseriasilor Patroni", organizatia lui A. Samoil... Anchete, atata stiu domnii din Gusi sa tuna' pe contribuabili...
vern sa fad.
Miercuri, 29 aprilie. imparatul Japoniei, Hirohito implineste 41 de
ani. Cu domnia lui a fost inaugurata epoca Showa", adica Pacea luminata"! Urcandu-se pe Tron, Hirohito a declarat Ca va fi Nicolae al IIlea al Rusiei! Fiindca Imparatul s-a legat sa nu facd razboi, razboiul cu
China a fost considerat ca operatie de restabilire a ordinei"; semnarea
Pactului Tripartit si alianta cu Germania si Italia aflate in rdzboi a fost
calificata drept adeziune la un tratat pentru impiedicarea razboiului de
in fine declaratia de rdzboi facuta de Japonia Angliei si
a se intinde
Statelor Unite a fost justificat prin_neintelegerea bunelor intentii japoneze din partea Chinei si dorinta Impdratului de a restabili eat mai
repede o pace dreapta in lume"...
Dupd cum se vede sunt sofisti si in Japonia!

Discursul lui Hitler de duminicd continua s fie viu comentat. Se


observa ca Fhrerul n-a spus nimic despre Franta, iar despre Japonia si
succesele sale, cloud cuvinte reci, in treacat... Se trage concluzia cd in
ce priveste Franta, sau nu e nimic Inca hotdrat, sau daca este, intelegerea se tine secret
iar in ce priveste Japonia, ca. Hitler e cam plictisit de victoriile ei si de instpanirea galbenilor asupra celor mai bogate regiuni ale lumii...
Paragraful cu deplinele puteri solicitatea Reichstagului (!?) nedumereste mai departe pe toti cei ce nu sunt in secretele zeilor. Pilder, cu
care am stat ieri de vorbd, nu e nici el lamurit, sau daca stie ceva nu o spune... In cercurile germane se pretinde ca Fiihrerul a cerut numai o consfintire a unor drepturi pe care si le luase de mult; altii spun cd e vorba sd
se puna capat anumitor conflicte iite intre lumea militara si lumea Partidului. Sunt si oameni
putini
care cred ea un nou putsch" e pus
la cale si ca Hitler a cerut o absolvire prealabild, ca sa nu mai fie silit sa
ceard o aprobare post-factum". Viitorul cel mai apropiat ne va lamuri.
In ce priveste surpriza" convocarii Reichstagului, cercurile informate pretind cd convocarea a venit pe neasteptate numai in aparenra;

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

293

nu s-a anuntat sedinta mai devreme pentru motive de aparare aerial*


impotriva unui eventual atac englezesc...
Plinele puteri date de Reichstag au fost publicate in ziarul oficial al
pand
Reichstagului de luni-dimineatd. A devenit si Hitler formalist
acum nu ne-a obisnuit cu ap ceva!
Molotov a trimis aliatilor sai o nota prin care descrie distrugerile svarsite de nemti in Rusia Occidentald ocupata de armatele germane. La

distrugeri, se mai adauga si sute si mii de cetateni pasnici ucisi in


groaznice chinuri. De la Berlin se rdspunde cd, daca nota lui Molotov
dovedeste lipsd de obraz, ea este totusi bine venit, caci printr-insa

moscovitii descriu ororile pe care le-au seiviiqit ei inainte de a se


retrage. Ordinele $i circularele lui Stalin ceriind trupelor sovietice sii
distrugcl tot inainte de a se retrage 4 sd pedepseascci pe tofi tradatorii
sunt prea recente ca sa fi putut fi uitate de lumea intreagd, care le-a
judecat la vreme lor cu indignare. Trebuie sa fie intr-adevar cineva
tampit ca s acuze pe germani de vandalizare si de orori inutile...
Represaliile germane in Anglia continua: dupa Excter si Bath, orasul Norwich in Norfolk a fost aproape distrus...
Cu toat apararea britanica, nemtii pretind cd n-au pierdut decat 2
avioane in aceast expeditie.
Ieri a fost un cutremur destul de violent la Focpni, la orele 13. Cutemural a fost de gradul 5-6 si a produs mare panica in populatie. Lumea a
parsit casele, bocindu-se; din fericire n-a fost nici o paguba de inregistrat.
Cutremurul a fost resimtit de unii si la Bucuresti: eu unul n-am simtit
nimic...

Sap Popov & interviuri asupra noastra la Sofia si ziarele bulgaresti


ne laudd si ne fac declaratii de amor... Beati possidentes!" Noi, romanii, nu putem uita Balcicul, si-1 vom relua!

Cheltuielile de rdzboi in State le Unite sunt de 3 miliarde dolari pe


luna. Deocamdatd...
Cripps a fkut ieri declaratii in Camera Comunelor cu privire la negocierile lui in India. Cripps socoteste situatia din Indii ca excesiv de peri-

www.dacoromanica.ro

294

CONSTANTIN ARGETOIANU

culoas; armata britanicd nu poate lsa situatia din 'nand i concesiile pe

care el, Cripps le-a facut nzuintelor locale reprezintd un maximum


peste care nu se poate trece.
Trei sunt cauzele care au zdarnicit misiunea lui: apropierea inamicului de Indii pe uscat i pe mare, defetismul pe care 1-a constatat in
toate clasele sociale i
divergentele din Camera Comunelor privitoare la noul Statut de acordat hinduilor...

Se povestesc orori despre cele int5mplate in catacombele Odessei.


Intreg oraul a fost construit cu piatr luat din straturile calcaroase subiacente, aa incdt s-au format guri i comunicatii ce constituie un labirint, la addncime de 20-30 metri. In aceste ascunziwri s-au
refugiat bolevici inarmati, dupd plecarea ruOlor. Cu toat goana ce
ii s-a dat, n-au putut fi toti descoperiti. Cei care mai rmseserd ascunO,
au sfarit prin a se ucide unii pe altii yiprin a se hrcini cu came de om!!
La ce grad de slbticie ne-a adus rzboiul acesta ingrozitor!

Joi, 30 aprilie. Posturile de radio engleze i elvetiene povestesc


dramatica evadare a generalului Giraud de la fortAreata din Konigstein.
Posturile germane dau numai ca generalul a ajuns in ziva de 21 aprilie
in Elvetia. Generalul Giraud fusese facut prizonier in campania Fran-

tei, in 194o, in conditii exceptionale. Coborndu-se din automobil la


Cartierul General al Armatei de care depinde unitatea sa, in loc sa gdseascd in fata sa pe generalul Corrap, a dat de nemti, care 1-au cules im-

preund cu insotitarii si... Generalul Giraud trecea drept unul din cei
mai destoinici ofiteri francezi. In rzboiul trecut a fost rdnit i facut de
4 ori prizonier i de 4 ori a evadat. A evadat i acum: un adevrat specialist al evaddrii! Cei care-1 cunosc se intreabd cum a putut s se strecoare, cdci e un galigan de 1,92 m inltime! $i fortareata Konigstein e
izolat pe o stncd... Probabil complicitati germane...
Guvernul elvetian a dat un comunicat prin care informa cd, in conformitate cu dreptul international, a autorizat pe general sd prseasca
tara. Generalul a plecat pentru o destinatie necunoscutd...
Germanii sunt furio$i, cdci Giraud este o personalitate populard in
Frontal i sunt temeri
aproape certitudine
a se va duce sd int.&
reascd formatiunile lui de Gaulle...
1 Acum cfitiva ani, find guvernator al Metz-ului, generalul Giraud a refuzat s primeascd pe tfaciatorul Pierre Cot, ministrul Aerului de trist memorie. Incidentul a produs atunci mare \Ilya._

www.dacoromanica.ro

INSEMNAI ZILNICE, 1942-1944

295

Dar cum va ajunge png la ele?


Pilder poveste*te cd bombardamentul orawlui Liibeck a fost ingrozitor. Din cele 5 biserici istorice ale Liibeck-ului n-a mai limas dee&
una, patru au fost complect distruse. Distruse asemenea faimosului Rathaus i vechile case din secolele al XV-lea i al XVI-lea care faceau
mndria orawlui. Si Rostock-ul (mai putin interesant) a fost prpdit.
Si Kiel-ul, i Colonia... La Augsburg au fost bombardate mai mult fabricile de prinprejur; ora5u1 a scdpat cu pagube mai putine. La Berlin nau mai venit englezii din noiembrie, dupd Pilder din pricina pericolelor prea mad pe care le-ar avea de infruntat la inapoiere. Cdci ca s villa pot sa se strecoare, dar o data prezenta lor semnalat, avioanele trebuie sd infrunte atAtea baraje intre Berlin i Mare, incat nu mai scapd unul...

RadioLondra a anuntat ieri cd R.A.F-ul a bombardat violent i uzinele Skoda la Pilsen. Despre aceasta bombardare, telegramele germane
nu marturisesc nimic, dar dau o noud bombardare a Coloniei... In schimb,
nemtii au bombardat marti, ca represalii, Yorkul, pe care 1-au distrus aproape
dupd Exeter-ul, Bath-ul $i Norwich-ul. Aceste bombarda-

mente de orae papice *i frumoase care contin comori de art sunt


tdmpite i nu au nici o influenta asupra mersului rdzboiului. En-glezii
urld i protesteald impotriva lor; protesteaza i nemtii, dar ei invocd
dreptul de represalii, cdci englezii au inceput...
Bombarddrile se fac acum cu avioane noi, enorme si cu bombe incarcate cu aer solidificat: efectele sunt ingrozitoare. Omenirea a innebunit i nu tiu unde se va opri cu distrugerea a tot ce s-a cldit in secole de tura, atat in domeniul material cat i in cel moral...
Aflu prin nemti ca. Filotti, ministrul nostru la Budapesta, a fost gray
btut alaltdieri; ardtanduli carta de identitate ca sa se legitimeze, btduii i-au smuls-o din mana $i au rupt-o... Informatorii mei nu aveau alte
amdnunte i n-au putut afla Inca nimic asupra imprejurdrilor i consecintelor acestui gray eveniment...
Aceia5i informatori imi confirmd criza Killinger". Killinger a plecat la Berlin, chemat, ca sa dea explicatii asupra discursului lui Ica (?)
cu ungurii i asupra altor chestiuni. Atttorul in aceasta afacere e Neubacher. Killinger era deja plecat duminicd, cnd a aprut numirea lui
ca cetatean de onoare... Mareplul Antonescu e la cutite cu Neubacher,
pe care refuzd A-1 mai primeascd...

www.dacoromanica.ro

296

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ramane de vazut dacd toate aceste informatii privitoare la cazul


Killinger sunt exacte...
Sigurd, e numai bataia lui Filotti, i se zice ca ar fi fost serioasa...

Regele a asistat ieri la Aro" la rularea filmului Razboiul nostru


sfant". Ca s aibd i el o idee despre front i despre rdzboi, caci e doar
Marepl cu multe galoane...
Dupd multe ovaieli, Canada a rupt relatiile cu Franta...

Laval a avut o intalnire cu amiralul Leahy, ambasadroul Statelor


Unite. Primul ministru francez a expus americanului politica sa, bazat
pe convingerea cd Germania va catiga razboiul i cd victoria germand
e singura posibilitate pentru Europa de a scapa de bolevism... Probabil
cd n-a convins insd pe interlocutorul sat!

Propaganda engleza nu tie ce s mai inventeze. Astfel anunta ca


ruii au cucerit un ora (?) la sud de lacul Ilmen, cd o mare batalie este
in curs in sudul Crimeei, cd Italia a hotarat sa facd pace separatd. Berlinul dezminte categoric tirile de pe frontul rusesc, iar Roma tot atat
de categoric pe cea cu pacea separatd.
Roosevelt a declarat c flota americana este prezenta nu numai in
Oceanul Atlantic i in cel Pacific, dar i in Oceanul Indian, in cel Arctic
i in Mediterana pe cand trupe ale Statelor Unite au debarcat (in nu-

mar total de cateva sute de mii de oameni) in Islanda, in Irlanda de


Nord, in Orientul Apropiat i in Extremul Orient. Apararea Australiei
i a Noii Zeelande au fost preluate de nord-americani. Berlinul subliniazd cd aceast din urma tire nu face cinste Imperiului Britanic, care
nu mai este in stare sali apere Dominioanele...

Nationalizarea" pe care a anuntat-o Mareplul Antonescu, cu privire la intreprinderile legate de functionarea Statului" intr-unul din
ultimele Consilii de MiniVri
nu s-ar referi la Societatile metalurgice, ci la Petropni" (minele de carbuni de pe Valea Jiului), societate
in care ungurii de la Budapesta poseda Inca un mare numar de actiuni.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

297

Ribbentrop a implinit 49 de ani, din care numai cativa din urma au


iar restul comertului cu *amfost consacrati politicii internationale
panie. June le Joachim si-a facut studiile de liceu la Metz *i la Grenoble, *i a debutat in viata *i in comert in Canada. A*a a invatat perfect
frantuze*te *i engleze*te...
Vineri, 1 mai. Ploud *i e intuneric... Azi-noapte rn-am intors acasd
pe o hind splendida; ma bucurarn ea s-a sfar*it cu ploile, dar de uncle!
Partiale pand acum, a*a incat am putut ara *i semana printre picaturi,
ploile s-au intins de 3 zile peste toat tara. Regiuni intregi, in Banat,
spre Dundre *i in Basarabia sunt sub apd. Ieri a nins intre Bra*ov *i
Sinaia! Prapad *i in restul Europei, afard de Germania unde seceta continua! In Spania furtuni *i dezastre! In Ucraina numai MO! Are grij
Durnnezeu de noi!
Lupte crancene in Laponia, unde ru*ii ataca cu disperare ca sd degaje portul Murmansk *i sa faca loc furniturilor militare ce incep sd vind
din America *i din Anglia. Toate atacurile muscalilor au fost respinse
cu mari pierderi pentru ei. Avioanele germane, pe de alt parte, bornbardeazd crunt Murmanskul *i convoaiele indreptate in spre acest port,
scufundand vas dupa vas.
Japonezii au ocupat in Birmania ora*ul Lashio, ultima statie a linei
ferate de la Rangoon, spre China. Lashio a fost ocupat de colanele japoneze pornite din Tailanda. Alta coloand urea valea fluviului Iranady
de la Rangoon spre Mandaly. Comunicatiile intre Indii *i China pe faimoasa strada Burma" sunt acum complect tdiate. Mai este un drum
mai la nord, prin Assam, dar e o *osea proast *i neutilizabild pentru
transporturi grele. In curand japonezii o vor tdia-o *i pe asta...

Presa germand
mai mult decat cea italiana e indignata de *tirile false rdspandite de propaganda britanica, cu privire la Italia. Agenfia Reuter a dat intai *tirea (din New-York) ca. Regele Victor Emmanuel a abdicat *i a fost inlocuit printr-un triumvirat compus din Mussolini, Ciano *i mareplul Badoglio. Apoi Mussolini a demisionat *i a plecat
la Lisabona
in fine cd Badoglio *i Ciano au propus pace Angliei!
Natural, toate zvonurile acestea sunt false *i au fost dezmintite. Ca

fiecare italian ofteaza dupd pace, cd Italia va fi greu de mentinut in


rdzboi peste cateva luni
e alt chestiune... Dar Mussolini e Inca
stapan pe situatie *i e credincios lui Hitler!

www.dacoromanica.ro

298

CONSTANTIN ARGETOIANU

Bernard Shaw, ovreiul englez incarcat de duh, de ani $i de glorie a


dat un interviu revistei Cavalcade ca sa plangd pe ruinele Angliei. Dupa Shaw, dacd Germania caviga razboiul, Imperiul Britanic se prabu$e$te
iar dacd ca$tiga Anglia, tot o mancare de pe$te, caci: China va
lua Hong-Kong-ul $i Singapore-le, Australia se va proclama independent iar Indiile se vor desparti $i ele de Imperiu, cum a facut-o Irlanda...

Varsta inaintat e totdeauna prilej de pesimism...

Alegerea partiala din Anglia, pentru Camera Comunelor, la Rugby

a avut loc, si-a invins candidatul noului Partid Independent, al lui


Cripps... Tot candidatul independent a invins $i in a doua alegere partiald, la Wallesey... Mare valvd in lumea politica engleza!
in State le Unite se vor crea formatiuni aeriene de negrii... De ce nu?

Ca chair f canon", carnea neagra e tot atat de buna ca cea alba...


Stirile despre boala lui Stelian Pope$te au fost exagerate. E bolnav,
dar nu e pe moarte. Gazetarii si-au luat dorintele drept realitati. Amicul
Stelian va mai da multi ani din coadd, prin rnla$tinile noastre...

Madama Veturia Goga a plecat in Italia sd cumpere mobile pentru


instalarea domnului Mare$al (in vila Nae Ionescu). A fost insarcinata
cu aceasta inalt misiune in baza experientei ca$tigate pe vremea and
mobila Ciucea cu banii fondurilor secrete... Se zice ca vrea sa cumpere
$i o casa in Venetia, pentru &Ansa $i d-na Barbu... Oamenii sunt rai!

Mititica, Miti-Rica, nobila sotie-vrabie a domnului Mare$al, a


ordonat (absolut autentic), nu se $tie dacd in calitate de pre$edinta a
Societatii pentru Protectia Animalelor sau de Sotie, sd se ia toti ur$ii de
la tiganii ursari... Tiganii se vaita $i se bocesc! Ur$ii vor fi predati Gradinii zoologice, in proiect de infiintare!! Rezultatul acestei msuri: vor
muri de foame tiganii-ursari
$i ur$ii! Mai ales ur$ii!

Nimbi-nil, 2 mai. Programul conducatorilor Axei trebuie sa fi fost


copios
sau in tot cazul exceptional de important caci de data asta

intalnirea dintre Hitler $i Mussolini a durat 2 zile. Ducele a sosit


www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

299

miercuri-dimineata, 29 aprilie la Salzburg. Intrevederea a avut loc langa Salzburg, la a$a-numita cas a oaspetilor". Consfatuirea a inceput
miercuri, inainte de amiald $i a tinut pana joi-seara. Comunicatul ce sa dat e mut asupra celor vorbite $i se margine$te a stabili ca intelegerea
a fost complecta intre cei doi Sefi. Probabil c s-a vorbit despre toate
$i ca s-au luat hotardri $i pe terenul politic $i pe cel militar, caci Mussolini a venit cu Ciano, cu generalul Cavallero ($eful de Stat Major
italian) $i cu mai multi ofiteri de Stat Major
iar Hitler a fost insotit
de Ribbentrop, de maresalul Keitel, de generalul Jodl $i de mai multi
altii. Au fost de fata $i ambasadorii german $i italian, de la Roma $i de
la Berlin. Teatru mare dupd cum se vede. Oficial n-a transpirat pand acum nimic despre cele discutate $i hotarate: e insa probabil cd punctele
principale ale convorbirilor au fost campania din Rusia $i politica fata
de Franta. Probabil cd Mussolini a imparta$it lui Hitler $i grutatile interne fata de care se afl $i ii va fi zugravit oboseala" italienilor...
Ca s-au inteles pe deplin, nu incape nici o indoiald: o spune o telegrama adresat de Duce, Fiihrerului, de la granita italiand, la inapoiere.
Mussolini declard textual cd a fost incfintat s constate identitatea de
vederi a celor doi conducdtori de popoare cu privire la masurile de luat
pentru ducerea rdzboiului pana la complecta victorie...
Presa germana a$teaptd evenimente importante dupa aceasta intrevedere $i reaminte$te cd fiecare intalnire intre Hitler $i Mussolini a fost
urmara de fapte, in opozitie cu intlnirile dintre Roosevelt $i Churchill,
de pe urma cdrora n-a rezultat nimic...
Cercurile politice berlineze considera aceasta intrevedere $i mai ales telegrama lui Mussolini, ca cea mai categorica dezmintire data zvonurilor defetiste, pe care propaganda anglo-americand le raspandesc cu
privire la atitudinea Italiei...
Da, dar din nenorocire, Mussolini astzi nu mai e identificat cu Italia,
cel putin cu opinia ei publica...

Frontul rusesc a intrat intr-o fazd noud: faza de tranzitie intre fazboiul de pozitie $i razboiul de mi$care. Ofensiva germand n-a inceput,
dar fortele germane au inceput sa atace $i sa cucereasca pozitii abandonate asta-toamnd, inutile pentru tactica de defensiva, dar indispensabile pentru ofensiva. Atacuri locale, care au reu$it toate; in schimb,
incercdrile ruse$ti au dat toate gre$...
Cum se va mai usca terenul, se va declan$a $i lupta finala, care, s
speram, va impinge pe bol$evici peste Volga spre Urali...

www.dacoromanica.ro

300

CONSTANTIN ARGETOIANIJ

Parisul a fost din nou bombardat de englezi. Adicd imprejurimile


Parisului; de asta data bombele au cazut intre St. Denis si malurile
Senei dinspre Asuires, Colombes si Argenteuil. Sunt morti si raniti...

La Tessenderlo, in Belgia (provincia Limburg) a avut loc o formidabila explozie in fabrica de produse chimice care alimenteazd toata
regiunea cu ingrsminte chimice
si probabil pe nemti cu explozibile dar asta nu se spune! Sunt 250 morti si peste 1 000 de raniti. Fabrica a
fost complect distrus si o scoald vecind s-a prabusit in parte peste copii...

Din cauza enormelor cantitati de zapadd de astd-iarnd si a continuelor ploi, s-au constatat in multe judete miscari de pamant. Intre 21

si 27 aprilie s-au surpat astfel terenuri destul de intinse in judetele


Ba lti, Bacau, Flciu, Iasi, Mehedinti, Muscel, Soroca, Tutova si Vaslui.

Miscdrile de pamnt find foarte lente, n-au fost victime omenesti dar
s-au prabusit in total 376 de case... Inca o pacoste pe capul nostru, aceste surpari de pamnt! Pared nu ne-ar fi ajuns razboiul, cutremurele,
Ica si legionarii!
Petrovici, ministrul Educatiei (!) a spurcat si Craiova cu o vizit...
Merge pretutindeni si pune autoritatile sa-i faca primiri cu alai! E mai
rau ca pe vremea lui Jean Tehas Florescu
dar barem atunci era belsug si multumire in tara si inghiteau oamenii toate, cu voie bund!

Mari furtuni, mari inundatii in Spania. Pe valea Ebrului, 80% din


recolte sunt sub apd... $i sal-A.6a e mare, in toata tara!

Pentru prima data Sovietele n-au sarbatorit ziva Muncii, 1 Maiul,


praznicul Steagurilor Rosii... Radio-Moscova a difuzat cd proletarii
trebuie s fabrice cuie pentru sicriul lui Hitler V pentru ale intelectualilor din Europa care impiedial comunismul sd se intindei V sei triumfe"...! Iata glasul sinceritatii, in usoard contradictie cu declaratiile pa-nice si filantropice facute de Stalin, pentru ademenirea Angliei si Americii!

in strada Regald a fost descoperit un cuib de comunisti. S-au facut


arestri importante. Manifestele de propaganda au fost gsite intr-o co-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

301

loand de burlane care dubla, de la etajul de sus pdrid la parter, canalizarea closetului!!! Majoritatea celor arestati sunt ovrei... De!
intr-un Consiliu de Minitri, prezidat de dl Ica' i la care au asistat
guvernatorii Basarabiei, Bucovinei i Transnistriei, s-au constatat bunele rezultate obtinute in aceste provincii sub regimul in vigoare de
autonomie
i s-a hotdrat s se intind acest regim i la celelalte regiuni ale tarii! Pand acum, au dominat ideile contrare i se pregdtise o
reforma. administrativ (Inca una!), prin care se consacra suprimarea
fostelor Tinuturi", create sub [Armand] Cdlinescu... Ce harababurd i
in capul minorului politic Ica Antonescu?

Continudm sd nu tim nimic despre bdtaia incasatd de ministrul


nostru Filotti la Budapesta i despre satisfactiile cerute
dar mai aflm un incident petrecut cu cateva zile inainte de incidentul de duminica trecutd.
D-na Filotti, aflndu-se la un prnz dat de ministrul Germaniei, a
fost plasat aldturi de un subsecretar de Stat maghiar. In timpul mesei,
grobianul a spus vecinei sale, cd Ungaria abia ateaptd momentul s
purl maim pe intreg Ardealul, pnd la granitele din 1914. D-na Filotti

n-a rdspuns nimic, dar dupa masd a raportat incidentul ministrului


Germaniei i i-a declarat cd se simte nevoitd sa' prseascd imediat casa
lui. Ministrul n-a ldsat-o sa piece i a cerut explicatii indreznetului sub-

secretar. Grobianul a pretins cd n-a tiut cd Doamna de lngd ansul


era sotia ministrului Romniei... A doua zi
ministrul Germaniei nu
s-a lAsat
ungurul ru crescut a fost silit sa trimit d-nei Filotti o scrisoare de scuze... Scuze, dar nu renuntare la Ardeal!
Duminicd, 3 mat Zi de cumptare"! Voi da mai putin ca rndul trecut, cdci prea mi se cer multe i neincetat i n-am de unde s mai dau!
De ieri am impresia CA a venit vara. E cald, dar plou in fiecare dimineatd. Muncile merg greu, mai ales in Ilfov, in Vlaca i in Ialomita.
Cum o vrea Dumnezeu!

Japonezii au cucerit i oratil Mandalay i s-au respins fortele britanice intre rdurile Iranday i Chingwan. Prin ocuparea oraelor Man-

daly i Lashio, japonezii au taiat posibilittile de aprovizionare ale


www.dacoromanica.ro

302

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ciung-Kingului, care ramane acum complect izolat $i nu se mai poate


bizui dee& pe fortele sale. Englezii proiecteazd sa refaca mai la nord
drumul prin Assam, dar acest drum trebuie dus peste munti mari $i va
cere timp mult ca sa poat fi folosit. Razboiul din Extremul Orient intra astfel intr-o faza noua $i mare$alul Ciang-Kai-Shek va da de greu-

tti de neinvins... Londra explicd retragerea fortelor militare de la


Mandalay prin faptul cd acest ora$ nu mai prezinta interes (!!), deoarece e aproape distrus prin bombardamentele aeriene $i nu mai are
ce sd apere, $oseaua Burma fiind deja taiata la Lashio.
De fapt Birmania e cucerita de japonezi pe care populatia indigena
i-a primit cu mare entuziasm $i cu manifestatii ostile englezilor. In Indii, situatia e din ce in ce mai incordata $i infrangerile britanice dau curaj hindu$ilor. De la Alhabad se comunica cd Congresul pan-indian a
votat o motiune pe baza careia membrii Congresului se obliga sa nu
mai trateze cu Guvernul englez decat dupd recunoa5terea complectei

independente a Indiilor. S-ar fi hotarat de asemenea sa nu se colaboreze cu englezii pentru apararea Indiilor, dar s nu se ia nici pozitie
impotriva lor pe acest teren. La Londra aceste hotarari au produs multd
amaraciune $i oarecare descurajare...
Incidentul Filotti de duminica trecutd s-ar fi aplanat. Din cercetarile

facute, pare ca n-a fost un atentat impotriva ministrului nostru, c


ofiterul care a oprit ma$ina era intr-adeveir beat i oprise inainte o
serie de nwini, molesteind pe toll ocupanfii lor. Ramane faptul cd n-a
tinut seama de legitimarea ministrului $i ca i-a rupt carta de identitate
fait sa mai vorbim de palme, pe care, pare-se, le-ar fi primit $i altii.
Guvernul maghiar a exprimat regrete sau scuze nu se poate $ti, caci
bineinteles Guvernul nostru n-a publicat $i nu publica nimic. Ar fi de

dorit ca un ofiter roman beat sa restituie d-nei Nagy von Galontha


palmele incasate de reprezentantul nostru...
Navigatia de aprovizionare a Angliei $i a Statelor Unite a pierdut in
cursul lunii aprilie 585 000 tone, scufundate de aviaonele $i de submarinele germane...
Alunecarile de terenuri au continuat in zilele de 27 , 28 $i 29 aprilie
in judetele Sibiu, Gorj, Prahova, Balti $i Ramnicu-Sarat. In acest din
urma judet alunecarile au fost mai accentuate $i au fost distruse 47 de

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

303

gospoddrii, pe cand in celelalte patru judete n-au fost daramate dee&


31 de case...

Maestrul Malagamba si atati cati au putut fi prinsi dintre malagambisti au fost arestati si trimisi in lagar. Comunicatul care ne aduce
faptul la cunostinta il justified, cu vorbe grele la adresa initiatorilor care nu s-au sfiit sa insceneze acest vicleim in vreme de jale, and soldatii romani Ii jertfesc viata pe front iar lumea toata geme sub povara
saraciei si a angaralelor...
Si apoi vicleimul" mai era probabil i cu cantec, desi chestiuna na fost Inca bine lamurita. Dar sunt desigur bani englezesti i propaganda moscovita la mijloc...

La o telegrama banala de felicitare si de devotament trimisa de


Ley1 lui Hitler, Fhrerul a raspuns printr-un lung mesaj adresat muncitorimii, in care cere tuturor bratelor germane sa contribie la victorie
printr-un devotament si o munca de fiecare clip, eaci numai astfel
Germania si omenirea vor putea fi salvate de pericolul bolsevic...
Sa fie ceva stricat in resorturile Reichului, ca Hitler, dupd ce a cerut
depline puteri de coercitie Reichstagului, sa se mai vada nevoit s faca
apel la devotamentul maselor muncitoresti?
Inspectorul general administrativ Alexandru $tefanescu, destituit acum cateva zile, a fost deferit Parchetului si arestat. Este acuzat, impreund cu secretara sa Samuel ly, o ovreica, de specula nenorocirilor
neamului lui Israel. Ar fi luat milioane multe ca sa scape pe unul din
Ghetto, pe altul din ghearele Politiei i ca sa procure pasapoarte si acte
de cetatenie...
Nu ma mirk cunosc pe Stefanescu de cand eram ministru de Interne in 1920 si 1-am considerat totdeauna mand lunga". Dar era destept
si bun functionar, insusiri de hatarul carora toti sefii lui au fost indulgenti cu dansul... Acum a facut-o prea de oaie i i s-a infundat!

Luni, 4 mai. Se zice a Volga e atat de revarsata, 'Meat a format o

adevarata mare in dosul frontului rusesc. Daca aceastd situatie e


1 Ley este conducdtorul organizatiilor muncitoresti naziste. Un farsor si un necinstit, dar pand la noi dispozitii, devotat Fiihrerului...

www.dacoromanica.ro

304

CONSTANTIN ARGETOIANU

extrem de periculoasd pentru fortele sovietice prinse intre atacul german 5i noianul apelor din sapte
ea ingreuiazd 5i operatiunile nemtilor in viitoarea ofensivd, caci planul acestora e sa incercuiascii ci sli
nimiceascii annatele lui Stalin. De altmintreli, pare cd ploud neincetat
5i in Ucraina 5i in liniile germane, a5a incat ofensiva lui Hitler se aman din zi in zi...
in China, o armatd de circa 50 de mii de oameni a fost incercuit 5i
va fi nimicit in provincia Shantung, spre fluviul Galben. Lipsite cum
vor fi de acum inainte de aprovizionarile engleze 5i americane, fortele
lui Ciang-Kai-Shek vor slbi din ce in ce 5i rezistenta lor fata de japonezi se va prdbu5i 5i ea incetul cu incetul.
Ziarele suedeze 5i elvetiene afl cd ocuparea ora5u1ui Mandalay de
cdtre japonezi ar fi produs un efect foarte deprimant in Anglia, unde
Birmania se considerd acum ca pierdutd.
Impratul Japoniei a trimis o calduroasd telegrama de felicitare lui
Hitler, cu prilejul srbtorii nationale germane (cnd a fost? De intdi
Mai), telegramd la care Fiihrerul a rdspuns, cu aceea5i incredere in lupta comund 5i in victoria finald... Zugravul din Bunau, Eva j.toi kai Eva
Poir" cu Seful celei mai ieratice Dinastii din lume, iatd un spectacol care zugrdveste anarhia morald in care am ajuns!
Alegerile pentru Adunarea Deputatilor s-au terminat in Japonia 5i
au dat 378 de deputati, din 466, partidului care sustine politica regimului actual...

S-a deschis ieri S5ptmana universitard". Delegatii de la toate facultatile din Ord au sosit la Bucure5ti. Vor avea loc concurente sportive, reprezentatii teatrale, conferinte 5i alte petreceri, menite sa inoculeze" tineretului un spirit nou i s-1 facd s uite legionarismul.
Saptmna universitard" este pus sub auspiciile d-nei Mare5al An-

tonescu... Dacd vor inghiti studentii pe Rica, vor inghiti 5i intreg


regimul cu ideologia lui nebuloasd...

S-a hot5rat rationalizarea consumului lemnelor. Regimul stabilit


printr-o ordonant publicatd azi e foarte incurcat 5i parcimonios, dar
tot e mai bine ca anarhia care a domnit pand acum 5i a dus la ingrozitoarea lipsd de combustibil de astd-vard...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

305

Intlnit ieri pe Luli Negroponte, foarte impresionat de prigoana la


care e supus socru-sau, Gutd Tatarescu... Dupd ce a sfarsit cu comisiile
de control $i a scapat, 1-a luat acum in primire Guvernul pe latura politica. DI Gut e acuzat cd face politica si amenintat cu lagarul... Luli
imi povestea ca Siguranta 1-a cdutat toata dimineata de ieri. L-a cautat
$i la Luli acasa i un inspector de Politic a intrebat cu obraznicie dacd
dl Tatarescu nu se ascunde acolo" si a adaugat cd degeaba se ascunde,
caci va fi gasit... Guta plecase la Poiana, in Gorj, dis-de-dimineata, cu
un automobil...

Luli Negroponte mi-a povestit o istorioard care zugrave$te bine


mentalitatea lui Antonescu i sufletul sau inecat de venin. George Negroponte vrea sa intemeieze o societate pentru fabricarea laptelui condensat $i nu parvine sa obtind autorizrile necesare. Luli, find prieten
cu medicul de casa al Maresalului Antonescu, s-a gfindit s intervind
prin el pe langa Conducatorul Statului. Antonescu a intrebat cine era in
Consiliul de Administratie al societatii. La rdspunsul doctorului cd afacerea urma sa fie condusa de Luli Negroponte, Maresalul a intmpinat:
Fiul lui Georges, ginerele lui Tatarescu...", a
Care Negroponte?"
explicat interlocutorul sau. Ginerele lui Tatarescu
a urlat Mare$alul
la tot pasul ma izbesc de oamenii vechiului regim, care-mi incurd. treburile!!" Autentic! In loc sa fie multurnit Ca Tatarescu se ocui nici nu era vorba de el, ci de ginerepa cu lapte $i nu cu politica
sdu!!! Si pe George Negroponte 1-a injurat,fiindcii era cumnatul gene-

ralului Eremia Grigorescu, mort i uitat de toat lumea, numai de


Antonescu nu!!

Zvonurile despre rechemarea lui Killinger persistd, cu toate


dezmintairile date. Le intare$te Neubacher in conversatiile pe care le

are cu intimii sai. Killinger nu s-a inapoiat Inca de la Berlin si


Neubacher a spus lui Dombrovski alaltaieri, la un paharut de yin:
Cred cd nu se va mai intoarce..." Se mannca i nemtii intre ei, mai
ru ca ai nostri.

Generalul Barzotescu, cdruia Antonescu i-a luat comanda (unii


spun ca. 1-ar fi trimis in judecata Consiliului de Rdzboi fiindca a distrus
aproape cloud regimente, in nesdbuitul atac pe care 1-a dat,

conformndu-se ordinelor Comandamentului german)


ar fi fost
decorat de nemti... Daca e adevarat, iata o decoratie pe care nu va
inghiti-o Antonescu...

www.dacoromanica.ro

306

CONSTANTIN ARGETOIANU

Magi, 5 mai. Teri ca si toata noaptea precedenta, a plouat intr-una.


E o nenorocire! A cdzut si grindina, a cazut si la Breasta, dar n-a facut
stricaciuni.
Zile le trecute au fost lupte crancene in Oceanul Arctic, in regiunea
coastelor Norvegiei si Murmansk-ului. Ca s satisfacd cererile sovietice, insistente, englezii au reinceput sa trimita armament prin Murmansk, a doua cale de acces in Rusia, cea prin Oceanul Indian, Golful
Persic si Iran fiind prea lunga si prea anevoioas. Un convoi de vase
incarcate, escortat de forte importante navale a fost semnalat Comandamentului german care 1-a atacat cu submarine, cu vase de suprafata
si cu avioane. Lupta a fost grea, marea find foarte agitata de furtund si
a durat cateva zile, pe o proastd vizibilitate. Cu toate acestea, succesul
nemtilor a fost deplin. Pentru a se apdra, vasele de transport engleze sau imprstiat, iar navele de rdzboi s-au concentrat in luptd impotriva
celor germane. Un crucisdtor britanic de 10 000 tone a fost torpilat1 si
scufundat, cateva distrugatoare britanice si unul german au fost gray
avariate. Patru vase de transport englez, cu un tonaj total de 18 500 tone (unul de 6 500) au fost scufundate, 3 vase, tot britanice (de transport) sunt considerate ca pierdute si alte cateva lovite de torpile au fost
gray avariate.
Pentru cei care s-ar intreba dacd n-ar fi mai simplu s se faca un efort pentru cucerirea portului Murmansk, Comandamentul german ex-

plied ca luptele in jurul Murmanskului sunt aproape imposibile:


noroiul pe drumuri e de 1 metru, asa incat barnele si pietrisul asezate
asta-toamna pe ele nu mai sunt de nici un folos. Oamenii intr pe camp
pana la mijloc in namol si nu pot inainta. Pacostea lui Dumnezeu e mai
mare ca a oamenilor: Pronia Cereasca s-a pus cu bolsevicii!
Nemtii dezmint categoric atacurile reusite
pe care rusii le-ar
fi dat, dupd emisiunile radiofonice engleze, in partea de sud a frontului,
spre Taganrog si in Crimeea. Inssi Radio-Moscova recunoaste ca in
sectorul de Sud al frontului n-au mai fost lupte din cauza vremii rele si
a starii drumurilor, absolut impracticabile...
De la 26 aprilie la 2 mai, nemtii au distrus 185 de avioane sovietice.
Japonezii continua inaintarile lor in Birmania, la nord de Mandalay
si la nord-est de Lashio.
1 E al 19-lea crucisator britanic scufundat de la inceputul rdzboiului.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

307

Cu toate stirile bune, e ceva in aer care ma ingrijoreaza. Poate sa fie


si o impresie gresit, datorita misterului care continua sa invaluiasca
cererea de depline puteri judiciare pentru Fiihrer si hotararile luate la
Salzburg in intrevederea dintre Hitler si Mussolini. Datorit si rodomontadelor de la Berlin care ne-a obisnuit pand acum cu fapte, nu cu
interpretiiri, in materie de succese. Ori, toad presa germand face mare
zgomot in jurul marilor infreingeri suferite de Anglia in ultima vreme
ci le enumereazZi, pe numere:
1) prabusirea campaniei impotriva Italiei;
2) Intarirea colabordrii intre Germania si Italia dupd intrevederea de
la Salzburg (?);
3) Atacurile de represalii in Anglia;
4) Zadarnicirea iluziei unui al doilea front;
5) Victoria japonezilor de la Mandalay;
6) Succesul Guvernului japonez in alegeri;

7) Hotararea Congresului pan-indian pentru infaptuirea imediata a


independentei Indiilor.
Mara de ocuparea orasului Mandalay, e exagerat sa se vorbeasca de

infrangeri grave ale Angliei pe temeiul celor enumerate mai sus. Insucces, da infrangeri grave, nu. E aci un bounage de crane" cu care
nemtii nu s-au indeletnicit pand acum... S fie o incercare de a acoperi
dificultiili pe care nu le banuim? Dea Dumnezeu s nu fie asa si impresia" mea s rdmand o reactie" a nervilor mei zdruncinati...
Se vorbeste despre o descindere a lui Roosevelt la Londra. La Washington, stirea, lansatd de presa, se dezminte...

Turcii au luat mdsuri severe la granita lor dinspre Caukaz, Iran si


Irak. Toate posturile militare au fost intdrite...
Procesul atentatului impotriva lui Papen, reincepe maine, 6 mai.

Saptamana universitard" a fost inaugurata ieri in Aula cea mare a


Facultatii de Medicind. Discursuri numeroase si plicticoase. A vorbit,
natural, dl Ica dragilor sai studenti", ca sd nu le spund nimic. Dintr-o
simpla privire a cuvantrii lui
cdci n-am avut curajul sa o citesc
imi sar in ochi blanda intelegere a Doamnei Antonescu", saptamana

www.dacoromanica.ro

308

CONSTANTIN ARGETOIANU

universitara e un semn", sa zidim o started", noul Stat roman e un stat


biologic (sic)"
i alte frumuseti. A vorbit i d-na Rica i a oferit studentilor in numele Consiliului de Patronaj o cabana (?).: Au peltetuit
i Petrovici i Hulubei, i cativa profesori i studenti. In fine, delir,
platitudine i sinceritate...
Azi incep sporturile...
Intimii stpanirii pretind ca Antonescu nu admite la masa lui decat
o ciorbd i un fel... Nu trebuie sa traim altfel decat soldatii pe front. Ica,
Rica
care traiesc cu el
precum i ai casei (Veturia Goga, aghiotantii etc.) mananca pe furi...

Mareplul s-a certat cu colonelul Elefterescu fard care, pana acum


cateva luni, nu putea trai o clipa... Dar colonelul Elefterescu a comis
pacatul sa se certe cu d-na Rica i cu Veturiile... 0 chestiune de automobile...

Numit in fruntea Regimentului de Escortd, ca sa-i facd stagiul,


Elefterescu a cerut sa fie trimis pe front cu unitatea lui, sa-i catige i
el Mihai Viteazul. Chestiunea a ajuns pand la Mareal... Escorta? SA'

ramaie la Bucurqti sa pazeasca sacalele Primdriei!..."

a hotarat

tdios Antonescu Mate-Pestrite...


Spre bucuria ofiterilor rezerviti concentrati la regiment!

Miercuri, 6 mai. Ieri, tire senzationala: englezii au ocupat Madagascarul! In realitate nul-au ocupat Inca, dar au somat pe guvernatorul
Aunet sa le preda insula i cum acesta le-a rdspuns cd francezii vor
apara insula pand la epuizarea puterilor lor de lupta
o escadrd britanied compusa din 7 vase a atacat Diego-Suarez, la extremitatea de
nord a insulei...
Guvernul englez a declarat cd se vede nevoit a ocupa insula Madagascar ca sd o apere de eventualitatea unui atac japonez (!!!), dar ea va
continua s o considere ca colonie francezd i cd va restitui-o Frantei
la sfaritul razboiului, sau chiar inainte, dad securitatea Angliei va permite aceast masura. Printr-o nota adresata Guvernului din Vichy, Statele Unite il informeazd cd aproba msura luat de Anglia i repet declaratiile de suveranitate garantata Frantei *i de restituire. Sunt aceleai
declaratii ca cele facute de Statele Unite cu prilejul ocuparii Noii Caledonii...

Reactiune mare impotriva msuri luate de englezi a fost numai in


Franta. Berlinul tace i nu ia pozitie, multumindu-se sa declare cd e

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI Z1LNICE, 1942-1944

309

treaba Frantei". In realitate, nemtii nu sunt nemultumiti flindca Ii dau


seama c fiecare adancire a abisului ce se sapA intre englezi i francezi
apropie pe ace$tia din urma de Germania... $i poate ca se bucurd $i de
un obstacol mai mult pus in calea prietenilor japonezi, care $i-au cam
luat nasul la purtare.
Flota engleza a atacat Diego-Suarez $i a $i distrus din bateriile franceze

de coasa. Diego Suarez e o excelenta bazd navald, amenajatA de francezi cu tot dichisul pentru repararea $i ravitaliere unei fiote. Ea domind canalul dintre insula $i Africa, pe unde trece calea vaselor de la Capul
Bunei Sperante spre Golful Persic, spre Oceanul Indian, spre Australia.
Nemtii sunt multumiti Ca francezii nu s-au supus $i se bat. Rezistenta lor nu va fi insa lunga, caci fortele de care dispun nu tree de 7-8
000 de oameni, iar flota n-au deloc. Mare$alul Ptain a telegrafiat guvernatorului Aunet, felicitandu-1 de raspunsul dat englezilor $i care
nu putea fi altul. In proclamatia sa catre armata, amiralul Darlan trateaza pe englezi de hoti de drumul mare $i nu se indoie$te de infrAngerea finala a Angliei, care va plti scump faradelegile sale, pe care
amiralul le enumereazd...
Cine ar fi putut prevede a$a ceva, in septembrie 1939?...
Pe frontul rusesc, germanii atacd prin mici ofensive locale, in limitele posibilitatilor, date find conditiile Inca nefavorabile ale terenului.
Sovieticii au incercat o timidA debarcare pe coastele Marii de Azov
(cateva
$i au fost imediat respin$i.
Japonezii Ii urmaresc planul in Birmania pentru incercuirea fortelor anglo-chineze. 0 coloand japonezd a pAtruns pe teritoriul chinezesc. Sub presiunea atacurilor japoneze de la nord $i de la sud, CiangKai-Shek a decretat mobilizarea generald. Comunicatiile Ciung-Ringului cu Indiile sunt acum complect taiate. La Tokyo se pretinde cA in

unele centre din China supusd lui Ciang-Kai-Shek ar fi izbucnit


mi$cari revolutionare... 0 fi?
Englezii au ajuns sa cheltuiascd peste 18 milioane de livre pe zi, cu
rdzboiul... CAti bani irositi!
Alunecarile de terenuri continua', in toata tara $i Guvernul a dat ieri
un comunicat in care rezuma pagubele pricinuite de aceste
A$a ceva nu s-a mai vazut!

www.dacoromanica.ro

310

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ieri-dimineata la orele 7 (exact 6,59) s-a resimtit la Bucuresti tin cutremur foarte scurt, de gradul al II-lea, cu epicentrul la 160 kilometri.
L-am simtit si eu, dar am crezut cd trecuse un camion inarcat prin fata
casei...

Conducdtorul nationalist Bose a lansat un manifest prin care indeamnd pe indieni sd se revolte impotriva englezilor si sd proclame independenta Industanului... Miscarea prinde tot mai mult si un rdzboi civil
ameninta s se deschidd in cea mai important si mai bogat posesiune
a Coroanei Britanice. Vor fi mdceluri mari si Anglia va sfarsi probabil
prin a inregistra in fine o victorie in cursul acestui rdzboi nenorocit...
Cu prilejul zilei de 1 Mai (srbdtoarea Partidului Nazist), Maresalul
Antonescu a trimis o alduroas telegramd Fiihrerului, care i-a rdspuns
cu una tot atdt de entuziastd...
Nicu Mares a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie
la Telefoane, in locul generalului Ignat, ncut din cal mgar, adicd din
vicepresedinte... Caranfil a limas, tot ca vicepresedinte.
presedinte
Numirea lui Mares ma bucurd, fiindcd inseamnd ca Maresalul Antonescu s-a impdcat definitiv cu el si e singurl om care, de la moartea lui
Riosanu ii mai spune verde ce trebuie sa i se spund... De aia se si certase Maresalul cu el!

inainte de a pdrasi Romnia, Della Porta a fost primit, impreund cu


ministrul Bova-Scoppa, de dl Ica'. Fdtarnic cum e, dl led a inceput s
se vaite de plecarea lui Della Porta, care a adus attea servicii tarii, care
era atdt de util in relatiile Rom5niei cu Italia, si incoace si incolo...
Della Porta 1-a lsat sa se incurce si apoi 1-a intrerupt brusc cu cuvintele: Destul! Stiu foarte bine c d-ta ai cerut rechemarea mea... Iti dau
insd cuvntul meu cd acuzatiile ce mi s-au adus sunt false si calomnioase; iti dau cuvntul meu de conte Della Porta
si numele meu e
cinstit in Italia de mai multe secole si face mai mult decit cuvAntul unui
Ionescu sau unui Popescu...". La aceast obrznicie, Ica' n-a stiut sd
rspunda deck cd si numele de Antonescu e onorabil si ca este si el,
led, de familie bund"!!!!
Iat unde ajunge cineva and vrea s se impace si cu capra si cu varza! Era mai bine daed dl Ica' refuza sa primeascd pe un domn care nea barfit tara, sau dacd-1 primea sd-i spund in fata cd s-a purtat prost...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

311

Ce e mai nostim, e ca initiatii povestesc cd Ica i menajul Della Porta traiau intr-o intimitate de toate zilele i cd Ica manca la Della Porta
de 3-4 ori pe saptarnana!
Rezon mai mult, nene Nae!"

Joi, 7 mai. La Murmansk au fost i mai sunt lupte grele. Timp de


10 zile ruii au atacat cu toate fortele lor, ca s degajeze portul de
presiunea germand i sdli asigure debarcarile de material. Toate atacurile sovieticilor au fost insa respinse i acum au pornit nemtii la contraatac, cu toate greutatile terenului imbibat de apd i ru*ii dau inapoi...

Murmanskul a devenit un punct strategic important in rdzboiul


germano-rus...
La est de lacul Ilmen, nemtii au atacat i au parvenit s degajeze armata Scherer, incercuitei din ianuarie, armata care de*i revitaliata numai prin avioane, a rezistat bolevicilor pana acum. Si aflam astfel cd
au fost cateva armate germane incercuite astd-iarna de rui
cdci au
mai fost i altele acum degajate i ele, dupa comunicatul de ieri... De
ce nu ni s-a spus? Sd mai avem incredere in ce ni se spune?...
La Madagascar luptele sunt in curs *i francezii rezist cu vigoare.

Dupd ce au scufundat in prima zi submarinul Bziers" sau Beveziers" (?) i cruciatorul auxiliar Bougainville", englezii au debarcat
in peninsula Saint-Andr i Kaha unde au fost intampinati de fortele
franco-malgaw. Luptele, darze, sunt in curs...
Japonezii au cucerit in fine insula Corregidor", fortdreata din fata
Manilei, cheia Filipinelor care rezista de la inceputul razboiului. Fortele americane refugiate la Corregidor *i care au capitulat se tidied la
aproape 30 000 de oameni... In Birmania, japonezii inainteaza spre
China meridionala, in care au patruns i urmaresc pe englezi care se
retrag pe vale Chingwan-ului...
In Franta agitatia crete pe chestiunea atacului Madagascarului. Laval a facut o larga expunere a situatiei in fata Consiliului MiniWilor
prezidat de Mareplul Ptain i a vorbit i presei. Lozinca lui este: rdbdare pentru opinia publica i actiune pentru Guvern
rbdare, caci o
restabilire a Frantei, dupa dezastrele suferite i timpul pierdut, nu se
poate face in cateva zile, nici chiar in cateva saptamani. Laval vrea
deocamdata sa evite ruptura relatiilor i rdzboiul cu Statele Unite. Daca
n-ar fi ele i ar fi numai Anglia, e probabil ca razboiul ar fi declarat fard
ovaire... Pare cd i Statele Unite vor sa evite rdzboi cu Franta, caci in

www.dacoromanica.ro

312

CONSTANTIN ARGETOIANU

declaratiile pe care le-a facut Hull cu privire la ocuparea Madagascarului, de*i afirmd cd America e solidard cu Anglia in aceastd optiune
pe care o aproba, evita sa vorbeascd despre o eventuald rupere a relatiilor cu Guvernul din Vichy...
Berlinul a ieit din rezerv fat de atacul Madagascarului, ironizeaza pe englezi care pierd rand pe rand bataliile importante i punctele
lor vitale de sprijin *i se multumesc cu succese secundare, in regiuni
neaparate i cu victorii impotriva negrilor. Presa germand e plind de

elogii la adresa rezistentei franceze i sustine ca ocuparea Conegidorului ar fi mult mai important cleat ocuparea Madagascarului...

in Indii, agitatia crqte. Subhas Chandra Bose lanseald zilnic un


manifest i cheamd poporul la lupta de eliberare. In faza in care au
ajuns lucrurile, nu mai rAmane cleat armelor s vorbeascd... Un spin
serios in piciorul Angliei!
Revista englezd Ninetenth Century publica un articol in care se analizeazd planurile lui Stalin privitoare la soarta Germaniei dupd victoria
Sovietelor (!!!). Dupd un discurs al lui Stalin din 23 februarie, Germania va fi daramata; nu se tie Inca dacd va fi anexatA Rusiei (!!!), dar in tot
cazul puterea ei va fi doboratd, regimul ei schimbat, puncte strategice

vor fi ocupate de forte bolwvice iar granitele actuale schimbate, cu


mutare fortata de populatie!!!! $i Ninetenth Century e o revista serioas, cu veche reputatie mondiald! Infrangerile suferite au innebunit
definitiv pe englezi!

Un decret din 4 martie a exceptat persoanele fizice i societtile


germane de la restrictiile impuse strAinilor cu privire la vanzdri i cumpArAri in Romania. In situatia in care ne aflm nimic de mirat. Dar cd
luni a apArut un nou decret, prin care se complecteaza decretul din 4

martie; prin acest nou decret, ovreii *i societatile romane cu capital


majoritar strain sunt asimilate strAinilor" pi de asta data nu se mai
excepteaza capitalul german... Se zice cd Mareplul Antonescu, speriat
de acapararea nemtilor, vrea sd dea inapoi, i cd noul decret vizeald
mai ales societatile Concordia" *i Colombia" (petrol), cumpArate de
germani... Guvernul vrea sd sileascd pe nemti sd-i vandd actiunile acestor societAti. In acest scop a pus Banca Nationala sd le refuze i leii de

care au nevoie pentru armatd i pentru intreprinderile lor... Cum i*i

www.dacoromanica.ro

INSEMIshal Z1LNICE, 1942 1944

313

irnagineazd Antonescu cd va putea lupta cu stapanii lui? Clodius $i-a anuntat deja sosirea pentru azi... Si cu acest prilej, impulsivitatea caracterului lui Antonescu se arata in plina lumina': pand ieri a dat nemtilor
acum nu rnai vrea sa le dea nimic si sd le mai ia inatot ce au cerut
poi $i ce le-a dat! Decretul de luni atinge si bancile cu capital nemtesc:
Societatea Bancard Rornand" si Banca Comerciald"... Noua tnsurd a
impresionat pe de alta parte adanc piata $i retragerile din banci au inceput: ovreii se tern sa nu li sechestreze $i depozitele... Ce anarhie, Sus!!

Anarhia a mai fost dovedit $i prin tampitul decret privitor la consumul lenmelor, atat de stupid incat nu se poate pricepe cum o minte

omeneasca a putut sd-1 conceapa. Pe rand, Ministerul Economiei Nationale si Subsecretariatul Aproviziondrii $i-au declinat raspunde-

rea, afirmand ca este opera generalului Badescu, dictatorul lemnelor"!!! Lurnea a urlat si s-a emotionat intreg Guvernul. Ieri, rnini$trii
spuneau celor care ii intrebau ca stupida rnasurd va fi anulatd. Azi a
apdrut un cornunicat idiot: pe de o parte se d libertate oamenilor sdsi faca proviziile de lemne cum vor voi
iar pe de alta ii obliga sa-si
facd totu$i declaratiile conform decretului... Sa-i inteleaga cine va
putea!

Regimul actual e nu numai un regim haotic, dar mai e $i un regim


de nerginate potlogarii, curn n-a mai fost! Un mare scandal a izbucnit
acurn la Banca Nationala... Trei administratori: Teodorescu (fost viceguvernator!!), Romniceanu si Cantuniari au fost descoperiti cu mata in
sac! I-a denuntat Exarhu, functionar la Scont ca sa se rdzbune pe Cantuniari, numit in locul lui administrator (pe Exarhu-1 numiserd legionarii, administrator, si-1 inlocuise Antonescu dupa ianuarie 1941).
Deocarndata scandalul e sub obroc, caci stpanirea ar vrea sa' rnu$amalizeze afacerea de ru$ine pentru Institutul nostru de Emisiune $i sa
dea in judecatd numai pe Cantuniari, multumindu-se pentru Teodorescu $i Romniceanu cu un concediu urmat de demisie... Dar Cantuniari
a declarat cd se va prabusi cu Teodorescu $i Romniceanu de gat... Ottulescu, guvernatorul, s-a imbolnavit de inima rea si a chemat pe G. Cesianu la sfat (!!!)
pe G. Cesianu, care mi-a povestit ieri toat tard$enia... Despre Cantuniari, a aflat toata lumea
despre ceilalti doi
chestiunea" e Inca secretal

www.dacoromanica.ro

314

CONSTANTIN ARGETOIANU

Ica' i-a mai tras ieri la Radio o peltea cu prilejul Saptamanii universitare". Tineret drag", tineri dragi", cdlirea neamului in vapaia
rdzboiului", abunda *i in aceasta cuvantare. In plus, evocarea lui Vasile
Conta... Ca ce?

impdratul Japoniei trebuie sa fie fericit: a primit de ziva lui telegrame i de la cei doi Antonqti! $i a multumit cu recunoOnta!
Bietul nostru Regior a dat 3 milioane lei pentru inundati; au dat caw 500 000 lei i Regina Elena i Regele Antonescu...
Vineri, 8 mai. Se mai fac pregatiri pentru parada de 10 Mai. Pregatiri ce n-au nici un rost in timp de razboi. S-au adus trupe motorizate *i
nemotorizate; trenurile care le-au adus mai bine ar fi transportat lemne
de foc, care aproape nu se mai gdsesc. Se contruiesc tribune peste tribune, se dau ordonante dupd ordonante cu privire la circulatia publicului i la accesul la tribune. Initiatii opteau ieri la ureche cd sosesc
maine Ribbentrop i Ciano i cd venirea lor se tine secreta de frica unui
atentat sau a vreunei manifestatii ostile... Asta ar fi o explicatie pentru
toat tevatura autoritatilor, caci nu s-au agitat niciodata atat pentru un
simplu 10 Mai...
Pe frontul oriental liniVe, afara de sectorul Nord, unde lupte inverwnate continua in Laponia. Nemtii atacd cu toat vigoarea pe care o
permite starea terenului, spre Murmansk i spre Louhi. Comunicatul
german anunta succese serioase...
Presa berlinezd ridica osanale generalului Scherer i trupelor sale,
care au rezistat luni de zile, incercuite, atacurilor ruseVi i numqte
epopeea de la Ilmen un Narvik oriental". Caci i la Narvik, trupe germane izolate au rezistat tuturor atacurilor pand au fost liberate.
Dupd cifrele date de Comandamentul german, de la inceputul razboiului (22 iunie 1941) i pand la 30 aprilie trecut, Sovietele au pierdut
21 269 de avioane... E ceva!
Agentiile engleze de informatii pretind cd ruii au evacuat toat
populatia civild din Leningrad, unde n-ar mai fi rdmas dee& combatantii

i muncitorii din fabrica de armament (telegrama primit in tarile


neutre).
Englezii au ocupat Diego Suarez. Trupele franceze s-au batut cu indaratnicire, dar lipsite de forte motorizate i de aviatie, au trebuit sa ce-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

3 15

deze. La Londra se sarbatoreste victoria de la Diego Suarez, ca $i cand


ar fi fost repurtata impotriva gerrnanilor sau a japonezilor!
Japonezii continua insa sa inainteze in Birmania, spre China $i spre
Indii...

[Ion] Soneriu, care a petrecut 5 saptarnani in Italia, povesteste


lucruri impresionante. In Italia, demoralizarea este complectd, Alicia
$i foamea bantuie pretutindeni $i regimul fascist a pierdut orice simpatie. Lumea nu se mai sfieste sa critice, sa atace, sa injure. In tramvaie, in trenuri, in cafenele, pe stradd, toti injurd pe Mussolini, singurul
responsabil, i autoritatea asculta si nu mai intervine. Uniformele germane forfotesc in toate orasele: Italia e ca si ocupata de nemti. Cu
regimul nu mai sunt decat beneficiarii lui, asa-zisa ierarhie" fascista,
cei imbracati in uniforme si incaltati in cizme. Si Inca si acestia nu
indraznesc sa mai vorbeasc in favoarea politicii axiste. Toata lumea
cere pane e pace" (paine si pace). Cu nemtii, cu Axa, cu razboiul nu
mai e dee& Guvernul $i anexele lui. Stapanirea incearca sa galvanizeze
opinia publica prin mascarade de tot felul. Astfel sunt defildrile cohortelor fasciste, de ambele sexe in costume corsicane sau nizzeze
excursiile aproape gratuite la Mentone, in bucatica de Franta ocupata
de armata italiand. Lumea asista, indiferenta, la toate. Vrajmasul pentru
Franta, in popor, nu e
ci numai in cereurile fasciste de sus. Fata de
englezi $i mai ales de americani, sentimentele s-au modificat pand si in
Guvern. De unde pand acum englezii $i americanii fuseserd internati in
lagdre, acum sunt liberi... Trenurile circuld in numr redus; nu mai sunt
nici vagoane cu paturi, nici vagoane-restaurante, nici compartimente
de clasa I. Numai clasa a II-a $i a III-a, si cum nu mai exista nici un
control, toata lumea se precipit in clasa a II-a, asa incat se &este loc
mai mult in a III-a... Din punct de vedere alimentar lipsesc toate. De
unde in Germania, tot ce este scris pe carteld se obtine u$or, in Italia
fiecare trebuie sa lupte cu cartela in mand. Painea, 200 grame pe zi. La
hotel, se 6 paine de 2 ori pe zi: dacd un calator cere paine cu ceaiul de
dimineata, nu mai are drept la o felie decat la una din cele cloud mese
zilnice. Unt, untdelemn, nu se gasesc. Lunea, martea, miercurea, joia
$i vinerea nu e carne, dar se permite pestele dud se gdseste. Sambata
la dejun, se & carne, dar acest lux se plate$te, cdei sambata seara si
duminica nu e permis nici pe$tele!
In pravlii nu se poate cumpra nimic dee& cu puncte" (cartela),
dar se fraudeazd in stil mare. Platind scump, poti cumpra orice se gasete. Cu alimentarea insd, frauda e mai grea, caci nu se gdseste nimic.

www.dacoromanica.ro

316

CONSTANTIN ARGETOIANTI

Totusi, cloncanii $i profitorii,traiesc destul de bine, ceea ce irit $i mai


mult poporul. In restaurante nu exista decdt un menu fix, din care nu se
poate iesi.
Noi suntem foarte ru vazuti. N-avem pe nimeni care s se ocupe

de noi $i italienii sunt furiosi fiindca nu le dam de m5ncare $i dam


nemtilor... Propaganda noastr este inexistenta, pe cand a ungurilor
este formidabila. Ministrii nostri nu se ocupd de nimic. Grigorcea nu
se rinsed, spunnd cd totul este inutil, c singurul lucru interesant ar fi
sa castigam simpatiile lui Mussolini, dar Mussolini ne uraste...
Dacd e asa, e cd s-a schimbat mult in 10 ani, cad. in 1932, cnd 1am vazut eu, tinea mult la noi, mai mult dealt la unguri... Dar de atunci, noi nu ne-am tinut niciodata de fagaduielile noastre, pe c5nd ungurii
au tinut pe ale lor sutd in sutd...
D1 general Papp
celdlalt ministru [pe langa Vatican]
se pune
la ora 8 dimineata in redingota si merge la Cancelarie unde face apelul
functionarilor ca la cazarma... $i apoi, altceva nimic. Misionarii nostri,
oameni de a 7-a mnd, sunt primiti cu politete
$i Inca
dar nu pot
determina nici un curent, find prea necunoscuti $i lipsiti de orice indemnare... Tipic: Marcu, invitat la Roma de ministrul Propagandei,
Pavolini, sa tina o conferinta, a fost bine primit, dar Pavolini n-a asistat la conferinta lui,i a trimis un subsecretar. Incidentul de la Venetia,
cu Grai, s-a petrecut intr-adevr asa cum a fost descris... Pentru unguri,
manifestari calde de simpatie spontand pentru noi formule amabile,
tipicuri pe care le repeta toti. Astfel, Soneriu povesteste cd la Fiera di

Milano", contele de Torino vizitnd pavilionul romnesc a spus lui


Grigorcea: Italia e in admiratie fata de efortul militar facut de Romania!" Opt zile mai tarziu, fat de acelasi Grigorcea, Regele Victor
Emmanuel a ldsat sa cada exact aceeasi formula!
In rezumat, Italia st cat se poate de prost si in conflictul cu Ungaria
e toata de partea vrajma$ilor nostri... Nu e nimic: s-au pus mofluzii impreund! Mai bine sa fitn cu nemtii deck cu italienii! Dacd va invinge
Axa, nu vor dicta pacea italienii, ci nemtii!

Cineva pretindea ieri cd ar fi auzit postul de Radio Budapesta


anuntand tulburdri la Venetia, la Florenta, la Torino
tulburdri in care
a trebuit sa interving armata ca sa linisteasca lucrurile...
5oneriu pretinde ca Mussolini pregteste o reforma important: sar desfiinta ierarhiile" fasciste $i provinciile ar ramne sub autoritatea
prefectilor $i a comandantilor militari... Nu-mi vine a crede, caci o asemenea refound ar insemna sfarsitul fascisrnului...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

317

A murit Morandini, faimosul director general al Vamilor de pe vremuri, care $tia tot tariful vamal pe din afard... Am lucrat cu el la Constantinopol si la Viena
era un om pldcut, pasionat de meseria lui $i
intelegator. Bolnav de $ira spindrii de 20 de ani, il uitase lumea. De
ate ori il intalneam imi aduceam aminte de tinerete... Imi pare rau cd
s-a dus $i el!
De pe urma ultimilor Sultani, Abdul Hamid, Murad, Mehmet I, Abdul Hedgid au rmas 800 de odalisce!!! Din aceste dame din harem,

invatate s trandaveasca $i sa se gateascd, abia 186 au putut sali


gaseasca o meserie. Restul unele sunt tare bdtrane
intr-un azil special al cadanelor imperiale!

a fost internat

Opt scriitori croati au venit s ne viziteze $i s ne spuna cat ne iubesc. Din cele 8 nume, nici unul nu e cunoscut. Or fi oameni de treabd,
dar ce cautd la noi!
Siimbiit, 9 mai. Evenimentul dominant pe ziva de ieri, 1-a alcdtuit
marea batalie navald din Extremul Orient. Am aflat astfel ca o impor-

tant escadr japonezd s-a intalnit cu o escadra mixtd americanobritanica, importanta $i ea, in Marea Coralilor, la sud de Noua Guinee,
intre Australia $i arhipelagul Luisiadelor. Bt lia a inceput luni, 4 mai
$i dureazd Inca... Prime le $tiri au fost insd publicate abia ieri $i japonezii pretind cd au ca5tigat superioritatea asupra inamicului $i cd ar fi
dobandit o mare victorie. Ei anunta ca au scufundat cloud din cele mai
mari cuirasate existente, unul american $i altul englez $i apoi cloud mari vase portavioane americane (unul din ele ar fi cel mai important vas
de aceastd categoric al flotei americane), in plus un nurnar de vase mai
mici. Dar $i americanii pretind cd au torpilat un mare cuirasat japonez
$i un vas portavion... Bilantul exact al intalnirii nu e cunoscut Inca, baCilia nefiind termiant. Dat find tonajul total al flotelor japoneze, ame-

ricane $i engleze, pierderea a cinci vase anglo-americane ar fi echivalent cu pierderea unui singur vas japonez. Pentru a ne da seamd de
ce parte atarnd balanta, trebuie s a$teptam sfar$itul luptei...
Pe celelalte fronturi nimic prea important. Dupd o telegramd din
Shanghai, japonezii ar fi patruns in Indiile britanice. La Madagascar,
francezii continua sa reziste chiar dupa ocuparea importantei baze de

la Diego-Suarez de ate englezi.


www.dacoromanica.ro

318

CONSTANTIN ARGETOIANU

Pentru explicarea extraordinarelor pregatiri ce se fac de 10 Mail, s-a


$optit joi cd vin Ribbentrop si Ciano; ieri nu se mai vorbea de sosirea
acestor corifei ai Axei, ci de a lui Goring, sau a lui Goebbels. Aseard
s-a aflat in fine ca toat tevatura era pentru... mareplul List, trimis de

Fared Poate cd va mai fi in program si ceva senzational de ordin


intern! Cu regimul actual ne putem astepta la toate

$i la nimic...

Pe ziva de ieri, Guvernul s-a dedat la cloud acte de demagogie ieftin: Maresalul Atonescu a vizitat expozitia anti-masonica (comunicat
cu considerente idioate)
si dl Ica' a vorbit la Academia Comerciald
absolventilor acestei $coli, constituiti in Asociatia Licentiatilor Academiei de Comert $i Industrie (A.L.A.C.I.).
Primul act e un caraghioslac de prost gust. Al doilea e mai gray, cdci
dl Ica a fagaduit celor 7 500 de absolventi mediocri ai zisei scoli di le
va da comerful vi industria [aril pe mand, sub cuvant de romanizare!
Ce conceptie de nebun, sa crezi ca intreprinderile economice $i capitalul agonisit prin munca grea pot fi date cuivape bath de diploma ,scolath, unor oameni lipsiti de experienta, de capital $i in majoritatea cazurilor de cap, tout court", cum zice francezul! Mai mult, a sfatuit pe
acesti nechemati sa formeze comitete judetene (soviete!) spre ali da
avizul asupra nationalizarii intreprinderilor locale!! Reinviazd sistemul
legionarilor, care puneau mana cu forta pe prvaliile strinilor si o-

vreilor! Si cu aceleasi elemente, caci mai toti membrii asociatiei


A.L.A.C.I. sunt verzii" de ieri... Unde o sa ajungem?
Killinger s-a inapoiat aseard in Bucuresti, cu avionul. Cu acelasi avion a sosit $i Clodius... Se vede ca Killinger a castigat procesul la Berlin, caci a fost primit cu alai: i-au iesit inainte la aeroport, pe langd sotie si tot personalul Legatiei, dl Ica in persoand O... Neubacher! Pupaturi, felicitari!

De necrezut: Ninetenth Century, pe langa articolul semnalat


deunazi, mai publica un altul prin care afirma. ca Anglia isi va apara in1

S-au adus trupe din provincie, s-a organizat Sapamfina universitard" in

concordanta cu serbarea nationalas, s-au adus 460 studenti de la Sibiu s strige vrem
Ardealul" (repetitie ieri pe principalele strzi al Capitalei), s-au convocat cei 7 500
membri ai asociatiei A.L.A.C.I., se dau zilnic ordonante pentru regulanzarea circulatiei
se iau toate mdsurile pentru un praznic cum pare sa" nu mai fi fost...

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

319

teresele pe Rin, iar pand la Rin, faca Stalin ce vrea cu Europa si introduca regimul social si politic pe care-1 va voi!...
Dupa cum se vede razboiul a innebunit complect pe englezi. De la
Londra se mai telegrafiazd, la Stockholm, c s-ar fi constituit un grup
de economisti care vor sustine in alegerile viitoare nationalizarea tuturor marilor intreprinderi industriale si conducerea fiecareia de clitre un
soviet ales...
Nemtii cuceresc Rusia, dar comunismul cucereste lumea apuseand...

Un Consiliu de Ministri prezidat de dl Ica s-a ocupat de problemele


agricole, de muncile de primavara si
cu acest prilej
de fixarea
unui minimum de salarii si unui maximum de preturi. De ce nu ne-o fi
lasand oamenii astia in pace? Demagogie sau comunism inconstient?
S-a hotarat si reinfiintarea Consiliului Superior al Agricul-turii, cu
12 agricultori si functionari superiori. Fostii ministri ai Agriculturii au
fost exclusi de Garoflid, care figureaza ca presedinte al Sindicatelor
Agricole. Poate cd acest Consiliu s mai serveasca de frand nebuniilor
guvernamentale...

Gheorghe Brdtianu a fost inaintat maior de rezerva, cu prilejul zilei


de 10 Mai... Ein Winck", ca sa se apropie de Guvern?

intalnit ieri pe Bossy, sosit pentru cateva zile de la Berlin. in Germania, ordine si liniste. Spre deosebire de Italia, moralul bun. Lumea
nu e incantata de razboi, dar existenta tarii fiind in joc, fiecare e convins cd trebuie s lupte cu rabdare, pand la victorie
de care nimeni
nu se indoieVe. Cat va domni aceasta incredere, Hitler va fi stapan pe

situatie. TO nemlii sunt cu el, dar nu cu partidul... Bosssy se minuneazd cu cat abnegatie suporta familiile pierderile de pe front...
Spiritul armatei, excelent. Cu toata iarna grea, nimeni nu da indarat.
Noul armament e formidabil; tunurile noi produc efecte ingrozitoare:
sar plamanii din piepturile oamenilor despicate prin explozia obuzelor!
Pregatirea ofensivei e minunatd: toata lumea e sigurd c in vara asta se
va termina cu puterea militara ruseascd. Se va stabili undeva, departe,
un front
si in dosul lui, in Rusia ocupat se va organiza productia
alimentard in asa fel incat Europa sa poata rezista, cu oarecare restrictii
si 20 si 30 de ani... 'Dana se va prabusi Anglia! Deplinele puteri cerute
de Hitler Reichstagului s-ar referi, dupd Bossy, intentiilor Fhrerului

www.dacoromanica.ro

320

CONSTANTIN ARGETOIANU

de a spori drepturile formaliunilor S.S. (pe care le-a laudat in discursul


sau), si de a guverna tot mai mult prin ele... Asta e prost!
Armata merge insd neconditionat cu Hitler...

In ce priveste afacerile noastre la Berlin, Bossy pretinde cd propaganda este inutila, regimul nefiind un regim de opinie publicd... E
destul sa avem pe Hitler pentru noi... Sunt pre multi romani la Berlin,
insrcinati cu diferite misiuni si se incurcd intre ei... Crede c Hodos a
facut un raport bun. Puscariu e foarte popular printre profesori, in calitatea sa de fost profesor la Viena. Universitatea din Berlin i-a dat o
catedr als Gest"
dar e gata sei-1 numeascd si profesor definitiv,
naturalizandu-1 german. Asa incat nu se poate atinge nimeni de el si
daca nu face treabd multa pentru noi, nu ne face in tot cazul nici un rat'.
[Gr.] Manoilescu a fost concentrat si chemat pe front, asa incat s-a sea.pat de el... Cazul Ciordas, provocand un inadmisibil amestec al Guyer-

nului german in hotararile Guvernului roman, a fost foarte penibil...


Atat spune Bossy, despre tot scandalul cu Schmidt...
E cam ingrijorat si de soarta lui...
Pe and Laval cautd sa se apropie de nemti, francezii trag in continuare asupra soldatilor germani. A mai fost un atentat la Paris, si 5 ostatici comunisti au fost impuscati... Mijloace cam sangeroase de apropiere intre cele cloud natiuni...

Scandalul de la Banca Nationala pare cd se indreaptd spre musamalizare pentru Teodorescu i Romniceanu i spre condamnare penald
pentru Cantuniari...
Duminith 10 mai. 0 zi dumnezeiascd! Cerul e albastru, soarele invioreaza tot si nu e prea cald. De necrezut, dar de 5 zile n-a mai plouat!
Ca maine vor incepe agricultorii sa se planga de secetd... Cu toate extraordinarele pregtiri pentru ziva de azi, ziarele nu ne-au adus nici un
eveniment senzational: n-am fost condamnati la moarte, nu ni s-au luat

averile, nu s-a promulgat o noua Constitutie! A sosit ieri maresalul

List, trimis de Fiihrer, si a fost numit dl colonel Marcel Olteanu


aghiotant regal... Atata tot! Deceptie!

Batalia din Marea Coralilor continua... Japonezii socotesc ca au


castigat o mare victorie i merg pand a declara cd de acum inainte Sta-

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

321

tele Unite trebuiesc considerate ca o putere navald de ordinea a treia...


Americanii dezmint tiri1e japoneze i pretind c batalia in curs constituie un succes pentru ei i pentru englezi fiindca au izbutit sa impiedice o mare debarcare japonezd in Australia, risipind un insemnat numar de vapoare incarcate cu trupe. Radio Londra dupd ce a dezmintit
la inceput scufundarile anuntate prin comunicatele din Tokio, a admis
ieri Ca totu*i ar putea sa fie adevrate. In Australia, domne*te mare ingrijorare. Trebuie a*teptat sfar*itul btliei pentru stabilirea unui bilant. Deocamdata o constatare: americanii s-au batut bine. E prima lor
mare batalie navald, *i multi au crezut c mercenarii flotei lor nu se vor
bate... Amiralul de la Tokio care a spus cd nu se teme cat timp fiecare
combatant american va fi plata mai mult deck un amiral japonez
trebuie sa fie dezamagit...
Japonezii pretind cd in batalia din Marea Coralilor au distrus peste
200 avioane americane, din care 89 doborate in lupta, iar restul inecate
cu vasele port-avioane. Dnii n-ar fi pierdut deck 31 de unitati...
In Birmania armatele japoneze inainteazd pe 4 coloane: una de-a
lungul coastei Golfului Bengal a trecut granita Indiilor, a doua se indreapta spre Manipur (principat ce face parte din Imperiul Indiilor), a teia
spre nord de Mandalay de-a lungul Cali ferate ce duce spre Assam

a patra opereazd in China, in provincia Junan, de-a lungul *oselei


Burma".
Englezii au bombardat din nou, cu efecte sensibile, ora*ele germane
Rostock (pe care se vede ca nu-1 deteserd gata prima data) *i Warnemiinde. Nemtii in schimb s-au mai dus o data peste Norwich *i peste
alte cateva ora*e...
Lordul Gort a fost numit guvernator al Maltei i si-a luat postul in
primire sub bombardamentele avioanelor germane *i italiene. Ciudata
carierd a mai facut *i lord Gort! Generalisim al fortelor engleze la inceputul razboiului in 1939, a fost apoi nurnit guvernator la Gibraltar *i
acum trimis la Malta, coborand astfel scara demnitatilor, in loc s o urce... De ce 1-or fi expediat la Malta? Ca sa-1 omoare *i sa scape de el??

Mareplul List a sosit ieri la 14 ore, cu un tren special, in gara

BA-

neasa. La granita a fost intampinat de generalul [Gheorghe] Rozin *i de ministrul plenipotentiar Lecca (*eful Protocolului), iar in Bucure*ti, de cd-

tre dl Ica, de care mini*trii de Interne *i de Rdzboi, de Killinger cu toata Legatia lui *i de un numr de generali, romani i germani. Garda de onoare romana i germand. Gazduit la Athene Palace, mareplul List s-a
inscris la Palat *i a luat masa seam cu mareplul Antonescu, in intimitate.

www.dacoromanica.ro

322

CONSTANTIN ARGETOIANU

Sktdmana Universitarr s-a scurs in mijlocul indiferentei generale. Incercarea lui Ica de a galvaniza tineretul *i a-1 apropia de dinastia Antone*tilor a dat gre*. De cfind a ratat Mi*carea Legionard, studentii s-au fini*tit *i o las mai moale cu politica
iar opinia publica,
care n-a uitat Inca cele petrecute sub verzi" a rmas foarte rece fat de
manifestatii pe care nu le prea pricepe... Demagogia d-lui Ica, manifestatd mai ales cu prilejul discursului de la Academia de Comert, a indignat lumea. Acesta este singurul rezultat obtinut de marele nostru om
de Stat, de*i urmdrea cu totul altceva. A suparat lumea cumsecade, *i
nu 1-au crezut nici golanii...
Edenicul Anthony, ministrul de Externe al Angliei, a vorbit la Edinburg, *i a tinut un mare discurs. S-a plimbat in lumea utopiei... D-sa
pretinde cd dupd rdzboi Anglia trebuie sa joace rolul unui leader"
printre natiuni(!!!), raspundere pe care o va imparti desigur *i cu altii,
dar a arei greutate va cddea mai ales pe umerii britanici! Anglia va avea grij ca in viitor munca mai bine organizaa sd fie mai echitabil
rdsplatita
*i va avea sarcina s impiedice pe tdlhari sd opereze la
drumul mare *i sa tulbure lini*tea omenirii... Amin!

La Berlin, s-a deschis in Lustgarten" (piata dintre Schloss *i catedral) o expozitie a Paradisului sovietic". S-au reconstituit sate *i mahalale din Ucraina, in care se desfa*ura toat mizeria indurat de populatie *i se expun dovezile barbariei *i cruzimilor bol*evice...
Procesul lui Tibica Romalo, care beat find, a rAnit pe tovar4u1 sdu
de chef Papadopol, s-a sfar*it in fine, dupd doi ani de tiganeald... Calificarea faptului a fost schimbatd din incercare de crimd
in ranire
accidentald, *i Tibica a fost os5ndit la 4 luni inchisoare corectionald cu
suspendare de executare a pedepsei...

Cei de la Externe imi povestesc cum s-au petrecut lucrurile cu privire la incidentul lui Filotti, ministrul nostru de la Budapesta, incident
care s-a aplanat.
Mai intAi, Filotti n-a fost palmuit, ci numai imbrncit... Ofiterul,
beat mort, insdrcinat cu controlul autovehiculelor, n-a oprit numai pe
Filotti, ci o serie de persoane, printre care mai multi ofiteri germani in

www.dacoromanica.ro

INSEMNAR1 Z1LNICE, 1942 1944

323

uniformd, i cu toti s-a purtat ca o bestie. Pe Filotti, 1-a coborat din masink i-a cerut sa se legitimeze, si la prezentarea cartei lui de identitate
a spus: Ah, ministrul Romaniei!" si i-a rupt carta... Apoi 1-a imbrcincit

in masind, strigandu-i: pleaca, pleaca!". Filotti a raportat faptul la


Bucuresti si a reclamat in aceeasi zi la Ministerul de Externe maghiar.
Au reactionat in acelasi sens si nemtii... A doua zi dimineata, un aghiotant al ministrului de Rdzboi s-a prezentat lui Filotti cu scuzele ministrului, iar Kallay, presedintele Consiliului de Ministri i-a trimis o scrisoare de parere de rau, redactata in termenii cei mai amabili... Ofiterul
a fost imediat arestat si deferit Curtii Martiale. Incidentul a fost astfel
socotit ca inchis... pand se va ivi altul!

Luni 11 mai. Ziva de ieri nu ne-a adus nimic senzational, cum ne


asteptam, dupd pregatiri atat de mari. Oamenii vechiului regim n-au
fost condamnati in bloc la moarte, nu ni s-au confiscat averile, n-a fost
proclamata Noua Ordine de Stat", nu ni s-a retrocedat Ardealul cotropit, Regele nu s-a proclamat imprat, nici maresalul conetabil... In
fine, nimic. Exact ca anul trecut: discursuri, juramantul noilor ofiteri,
defilare si dejun la Palat... Spre deosebire de anul trecut, insa, noi fo$tii
demnitari n-am fost poftiti. Anul trecut se vede, Inc& ma priveste, c
am fost invitat in calitate de delapidator al banului public, cdci ma gaseam Inca in fata Comisiei Prezidentiale de judecatd...
Din discursul lui Antonescu reiese cd tot fastul Zece-Maiului din anul
acesta a avut de scop pe de o parte sa consfinteasca restabilirea onoarei" Statului roman iar pe de alta sd aduca un prinos de recu-nostinta
armatei care a dezrobit Basarabia si Bucovina si a cucerit Transnistria.
Foarte frumos si nirnic de zis
dar aceste legitime intentii ar fi putut fi date in vileag cu opt zile inainte si sa nu fim lasati in intuneric si
in emotii, in asteptarea unor lovituri care din fericire n-au venit.
Discursul redactat de Ica si citit de maresalul Antonescu (am recu-

noscut autorul multumita abuzului de popasuri" si de datine stramosesti") a fost destul de bun, desi prea lung $i prea presdrat cu flori de
retorica. Al lui Pantazi, banal
al sefului promotiei de ofiteri, sublocotenentul Gulan Aurelian (de ce Gulan?) daca nu emotionant, cel putin emotionat. Si avea si de ce sa fie, caci seful promotiei de anul trecut, sublocotenentul Marius Dumitrescu a cazut rapus pe front cateva
saptamani dupd ce-si inchinase viata tarii prin caldele lui cuvinte...
Si in cuvantarea maresalului, si in a generalului Pantazi, si in a sublocotenentului, aluzii sobre dar apsate la soarta Ardealului... Maresa1u1 a declarat ca prin ajutorul fortelor Apusului am recucerit Rsdritul,

www.dacoromanica.ro

324

CONSTANTIN ARGETOIANU

dar cd victoria Rsdritului ne va da $i dezrobirea Apusului... Iar tndrul


Gulan a subliniat cd n-am sfardmat Inca muntii"...
Au defilat cloud divizi, una motorizat $i alta pe picioare; in plus un
contingent de trupe germane. Pentru pecetluirea frtiei de arme, infanteri$ti romni $i cei germani au defilat de-a valma: trei randuri de rorani $i trei rnduri de nemti cu ofiterii in fruntea formatiunilor, cot
la cot... 0 inovatie care a trebuit sa incnte pe Nagy, ministrul maghiar
prezent la defilare... De data asta a asistat la paradd $i True lle, ministrul

Frantei... Dintre fo$tii demnitari, n-a fost decdt dl Jean Mihalache,


poftit in calitate de cavaler al Ordinului Mihai Viteazul...
Soldatii nemti au defilat cu ai no$tri, Hitler a trimis pe List $i telegrame de felicitri Regelui $i mareplului Antonescu
in schimb ita-

lienii n-au trimis pe nimeni (au fost reprezentanti numai prin Bova
Scoppa) $i n-au defilat... Intre noi $i Italia, $antul se adnce$te din ce
in ce, $i nu va fi umplut cleat prin hoituri maghiare, ciind ne va veni V
nouei ziva!
Dupd paradd, dejun mare la Palat

Guvernul, List, generali $i ativa demnitari (primul de la Casatie, Primarul etc.). Numai cloud cucoane: Regina Elena $i D-na Rica...
Vremea a fost frumoas $i poporul
uitinduli pentru cateva ceasuri de necazuri
multumit.
S-au avansat pe ziva de ieri foarte multi ofiteri de rezervd, mai ales
in gradele mici. Printre ofiterii activi, inaintri foarte putine...
In calendar std scris pentru ieri Duminica orbului". E sfantul pe care 1-am prdznuit eu, cdci n-am vdzut nimic. Am stat in casd $i am citit
volumul lui Anatole de Monzie, Ci devant. Sunt insemnrile zilnice

(incomplecte) facute de fostul ministru in 1938 (sfar$itul), 1939 $i


1940... Carte amard in care De Monzie cautd sd demonstreze ca el a vdzut clar, dar cd n-a putut impune vederile sale nici lui Daladier, nici lui
Reynaud... Lecturd tulburtoare... E de neexplicat cum ace$ti oameni
au putut sd se arunce in razboi Ara' seili dea seanth de halul de nepregtire al Frantei. De Monzie sustine cd Franta a fost bagata in foc, fait
sd vrea, de Anglia $i de un tdmpit sentiment de datorie fata de angajamentele luate... In realitate, resortul care a impins pe francezi a fost siguranta victoriei, formula il faut en fink une fois avec les Allemands",
far entuziasm de altmintreli,
a fost lozinca care i-a impins pe toti
dar cu resemnare
spre front... $i atunci se pune intrebarea: cum de
n-a cunoscut nimeni in Franta enorma inferioritate a armatei $i armamentului francez fat de Germania?

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILN10E, 1942-1944

325

Am dat in volumul lui De Monzie peste o nostirnd caracterizare a


lui Titulescu, a lui Titulescu jumatate mort din 1939:... Titu s'en va,
Fame balante, Hamlet balkanique!"
Comunicatul german de ieri anunta cd mai multe atacuri sovietice
au fost incercate pe sectorul frontului de la Donet si pe acela din Laponia. Toate atacurile au fost respinse cu mari pierderi pentru rusi. Constat insa cd tot rusii atacd; as fi preferat s citesc cd au inceput sa atace
nerntii... si cu succes!
In Oceanul Atlantic continua scufundrile vaselor americane si britanice, in stil mare... Despre lupta navald din Marea Coralilor, ieri n-a
venit
sau mai bine zis nu s-a dat in vileag
nici o stire... Sas mearga
lucrurile prost pentru japonezi?
Marti 12 mai. De cloud zile ploud noaptea si e frumos de la rsaritul
pana la apusul soarelui. E bine pentru semanaturi, dar e prost pentru ce

mai ramane de arat. Raurile se mentin umflate si unde au inundat, e


Inca tot sub apd...
Churchill a vorbit alaltdieri la radio. Discursul sau e foarte abil, caci
mrturiseste toate deceptiile si toate suferintele poporului britanic de la
al cdrui istoric il face
si pand azi, si aceasta
inceputul razboiului
sinceritate da incredere in prevederile sale mai optimiste pentru viitor
si in siguranja sa intr-o victorie finalii... Anglofilii nostri s-au agatat de
acest discurs, si de unde erau pand acum foarte opriti, incep sa ridice
iar capul si glasul...
De subliniat in cuvantarea lui Churchill cloud pasaje. Unul prin care
afirma superioritatea indiscutabild si coviirsitoare a flotelor navale si
aeriene americane asupra celor japoneze
si altul, prin care ameninta
pe nemti cu gaze toxice infernale, ce avioanele britanice vor rasa asupra oraselor din Germania, in cazul cand armatele Fahrerului vor intrebuinta asemenea arme barbare si nelegale pe frontul rusesc... Din aceastd amenintare putem trage concluzia cd rusii nu vor intrebuinta gazele toxice (poate cd n-au?) impotriva noastra. Era singura mea fried:
nemaiavand nimic de pierdut, si ca o masurd de desperata razbunare,

sovieticii sa nu ne stropeascd cu iperit si cu alte porcarii... Despre


nemti, sunt sigur cd nu vor provoca intrebuintarea unor asemenea mijloace de luptd, fiindcd n-au nevoie...

www.dacoromanica.ro

326

CONSTANTIN ARGETOIANU

La Berlin, discursul lui Churchill e comentat cu ironie, dar cu oarecare nervozitate. Ziarele germane observa a Churchill s-a in$elat totdeauna, pana acum, in toate profetiile pe care le-a facut de doi ani de
and guverneaza...
In schimb, presa germana cid o mare important negocierilor ce se
duc la Washington intre Guvernul american $i ambasadorul Frantei cu
privire la Insula Martinica. Americanii cer francezilor dreptul de a instala baze militare $i control in aceasta insuld, dezarmarea vaselor franceze refugiate acolo $i dreptul de utilizare al tancurilor petrolifere. In
ce prive$te aurul Bncii Frantei depus tot la Martinica, nu se $tie dacd
Washington-ul are vreo pretentie. Nemtii declard cd de hotararea pe care o va lua-o Guvernul din Vichy depind relatiile viitoare dintre Franta
$i Germania...

in Extremul Orient, Mafia din Marea Coralilor s-a terminat. 0


spun japonezii, care adauga a comunicatul lor de sambata (cu enumerarea pierderilor suferite de americani) a fost ultimul, cu privire la
aceast lupta. Japonezii continua sa ante victorie, $i ironizeazd comunicatele americane care pretind a $ti cu preciziune pierderile japoneze, dar nu cunosc incei pe ale lor... Ultimul Comunicat american
pretinde a pierderile Aliatilor vor fi date in vileag and precizarea lor
nu va mai putea servi inamicului...
Din citirea telegramelor de o parte $i de alta, pare totu$i a victoria
japonezilor n-a fost asa de decisiva; desigur americanii au pierdut mai

multe vase, dar ei afirmd c au impiedicat pe japonezi, sit debarce


undeva un insemnat num& de trupe... Unii compard aceasta batalie cu
cea de langa Jutlanda, in rdzboiul trecut, pe care $i englezii $i nemtii au
considerat-o ca o victorie: englezii au pierdut atunci multe vase, dar au
impiedicat flota germand sali execute operatiile pldnuite $i au silit-o
s se retraga in porturi pentru tot restul rdzboiului...
Japonezii socotesc ca au terminat $i campania din Birmania. Ei au
cucerit intreaga tard, in intindere de circa 600 000 kilometri patrati cu
o populatie de 15 000 000 suflete. Si au pus maim, ce e mai important,
pe exploatrile de petrol de la nord de Rangoon, care dau peste 1 000
000 tone pe an, $i pe care englezii n-au putut s le distrugd... Nu se $tie
dacd japonezii vor inainta acum spre Indii; cert este cd urmdresc de a-

proape armata lui Ciang-Kai-Shek in retragere dezordonat spre


Ciang-King $i lipsit de trupe motorizate $i de avioane...
Au terminat $i cu Filipinele, unde ultimele contingente americane
s-au predat.

www.dacoromanica.ro

INSEMNARI ZILNICE, 1942-1944

327

Japonezii sunt prin urmare stapanii in Extremul Orient; sa vedem cat va


tine... Pentru noi ar fi interesant ca lupta lor cu americanii (caci ace$tia vor
incepe abia acum ofensiva lor) sa tie tot anul, oricare ar fi rezultatul fmal,
pentru ca State le Unite sa nu poata da dee& un minim de ajutor ru$ilor...

Pe frontul rusesc, obipuitele atacuri $i contraatacuri... Ofensiva


germand n-a inceput Inca, $i date find ploile, probabil ca nici nu va
incepe a$a de curand...
Mare$alul Antonescu a dat pe ziva de ieri cloud ordine de zi. Unul,
obi$nuitul ordin de zi catre Armatd, dupd paradd
celdlalt, o inovatie,
adresat Politiei $i organelor ei superioare pand la ministrul de Interne.

Prin aceste ordine de zi Mareplul multume$te Armatei, Politiei, mini$trilor de Rdzboi $i de Interne, generalilor $i comisarilor pentru perfecta ordine a paradei $i pentru frumoasa prezentare"... Am trait $i eu
s vad o data pe Antonescu multumit!
Aluzia mare$alului Antonescu la recucerirea Ardealului, in discursul sau de duminica, sunk textual, astfel: Am intors Apusul neamului
in Rdsdrit, $i din Rdsdrit ne vom stapani Apusul"
E cam incurcat,
dar totu$i destul de lmurit...

Mareplul List a plecat ieri la amiazd, dus la gara Bneasa cu acela$i alai cu care a fost primit, sambt. In ajunul plecarii sale, duminica
seard, dl Ica i-a oferit un pranz la Pre$edintia Consiliului, cu lume multa oficiald $i cu discursuri. List a declarat cd a fost incantat, dupa ce a
vazut vitejia osta$ilor romani pe campul de lupta, sa constate $i perfecta ordine $i organizare din dosul frontului...
Si la masa de duminica, $i la pranzul intim" de sambata la mareplul
Antonescu, a asistat $i fratele Bova Scoppa, ca sa nu se uite $i de existenta Italiei.
Prima pagind a periodicului Illustrazione Ita liana
ultimul numar
rn-a ingrozit. Sub reproducerea ludrii unor zdrente in primire de catre

secretarul general al Partidului Fascist, zdrente adunate de camd$ile


negre ca materie prima pentru nu mai $tiu ce, o lunga legenda cu caracterul cel mai colorat comunist!... 0 ie$ire impotriva capitalului asupritor, a patronilor de fabrica, a plutocratiei"
$i o exaltare tot atat de
idioata a drepturilor muncitorilor de toate categoriile! La Moscova nu
s-ar fi putut scrie altfel!

www.dacoromanica.ro

328

CONSTANTIN ARGETOIANU

Se vede cd fascismul, pierdut in opinia publicd populard, vrea sd se

agate de comunism ca sali refacd o virginitate... Dar atunci unde


ajungem?

Se fac sfortdri mari ca sd se indbuseasca scandalul de la Banca Nationala... E vorba acum s se treacd $i Cantuniari in rdndul celor cu
concedii si demisie, ca sa nu vorbeascd... Dar afacerea s-ar fi complicat
din nou, fiindcd ar fi aflat de ea si maresalul Antonescu, care nu vrea
sd aprobe nici un compromis...

in saloane" s-a zvonit cd Regele ar fi cerut inlocuirea lui [Socrate]


Mardare, dar cd Antonescu ar fi refuzat. Nimic adevrat. Regele n-a
cerut asa ceva, $i e in termenii cei mai buni cu Mardare, devotat Casei
Regale. Adevdrat este cd colonelul Mardare va pdrdsi postul su, dar
nu fiindcd a cerut regele sd plece, ci fiindcd trebuie sli facd stagiul la
trupd ca s fie inaintat general. Se cautd cu lumAnarea un colonel sau
un general in locul lui... Si mai este adevrat cd a fost scos unul de la
Palat
dar ace