Sunteți pe pagina 1din 15

S.C. .............................................. S.R.L.

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE


LOC DE
NR. MUNCA/
CR. POST DE
LUCRU
0
1.

1
Tafist
Mecanic
utilaje

RISCURI
EVALUATE
2
Prindere,
antrenare de
catre paletele
ventilatorului
sau de catre
transmisiile
cardanice,
transmisii prin
curele (in
timpul
interventiilor)
cu care
lucreaza.

MASURI
TEHNICE
3
-repararea si
montarea tuturor
dispozitivelor de
protectie
-verificarea starii
fizice a elementelor
active ale
echipamentelor
inainte de
inceperea lucrului

MASURI
ORGANIZATORICE
4
-interzicerea indepartarii
dispozitivelor de protectie;
-verificarea starii fizice a
elementelor active ale
echipamentelor inainte de
inceperea lucrului;
-interzicerea inceperii sau
continuarii lucrului daca se
constata lipsa, deteriorarea
sau amplasarea incorecta a
dispozitivelor de protectie ;
-instruirea lucratorilor si
verificarea modului in care se
respecta regulile de
securitate;
-instruire periodica cu
probleme de securitate a
muncii la lucrarile in care
poate aparea riscul mecanic;

MASURI
IGIENICOSANITARE

MASURI
DE ALTA
NATURA

5
-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

TERPERS.
MEN
CARE
DE
RASP. DE
REALI- REALIZ.
ZARE
MAS.
7
8
9
costurile
-imediat si -cnducamasurilor perma- tor loc de
ce se
nent
munca;
impun sunt
-fiecare
prevazute
lucrator
in bugetul
de SSM
ACT. IN
SCOPUL
REALIZ.
MAS.

OBS.
10

2.

3.

Autodeclansare
Tafist
Mecanic a miscarii prizei
utilaje de putere in
regim sincron.

4.

Rasturnarea
Tafist
Mecanic utilajului la
utilaje pierderea
aderentei sau
deplasarea in
sole cu gauri
de hidranti
nemarcate.
Rostogoliri de
Tafist
Mecanic piese,
utilaje materiale de
forma cilindrica
sau a rotilor.

5.

-instruirea lucratorilor privind


importanta respectarii codului
de circulatie rutiera si a
restrictiilor legate de zonele
de circulatie feroviara
-interzicerea, ca si instruirea
lucratorilor in acest sens, a
stationarii sau deplasarii pe
caile de acces auto de pe
drumurile publice, pe liniile de
tramvai sau in apropierea
cailor ferate
-instruirea lucratorilor privind
modul de deplasare pe
drumurile publice care nu
sunt prevazute cu trotuare de

Lovire,
Tafist
Mecanic coliziune cu
utilaje alte mijloace de
transport auto
in incinta sau
pe drumul
public.

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

acces pietonal etc.


- accentuarea in cadrul
instruirii de securitate a
muncii a aspectelor privind
importanta respectarii codului
de circulatie rutiera;
-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a
autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica
-dotarea utilalelor
cu cauciucuri antiderapante;
- marcarea gaurilor
de hidranti ;

-respectarea
dimensiunilor cailor
de acces si
indepartarea tuturor
materialelor care
obstructioneaza
aceste cai;

-instruire cu accent pe modul


corect de manipulare a pieselor, materialelor si a subansamblurilor;

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-includerea -imediat si -conducator


in tematicile perma- loc de
de instrure a nent
munca;
regulilor de
circulatie.

permanent

-coducatorul auto
conducatorul locului
de
munca

permanent

coducatorul auto
conducatorul locului de
munca

costurile
-imediat si -cnducator
masurilor perma- loc
ce se
nent
de munca;
impun sunt
-fiecare
prevazute
lucrator
in bugetul
de SSM

6.

7.

Rasturnare de
Tafist
Mecanic piese
utilaje neasigurate
impotriva
deplasarilor
necontrolate

Tafist

Cadere libera

Mecanic de piese, scule


utilaje (de pe bancuri,
din dispozitive,
din bene etc.)
8.

Scurgere libera
Tafist
Mecanic de apa, ulei,
utilaje carburant - in
special la lucrul
sub mijlocul de
transport

-asigurarea stivele-instruire cu accent pe modul


lor impotriva depla- corect de manipulare si
sarilor necontrolate
stivuire a produselor;
prin bazare corecta, -nivelarea cailor de transport
ancorare, stivuire
din depozit;
conform procedurilor nepericuloase,
calare, ancorare
etc.
-nedepasirea masei
maxime admise la
stivuirea pe suporti
speciali sau ocazionali.

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-utilizarea de catre

-dotarea

costurile

punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

masurilor
si
loc de
ce se
perma- munca;
impun sunt nent
-fiecare
prevazute
lucrator
in bugetul
de SSM
-imediat si conducator
perma- loc de
munca;
nent

lucratori a castii de
protectie si a
incaltamintei de
protectie cu
bombeu metalic

-verificarea modului in care


se respecta aceasta regula
-instruire lucratori asupra
consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris
-instruirea lucratorilor privind
consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea
incompleta a mijloacelor de
protectie etc.
-verificarea prin control
permanent, din partea sefului
formatiei, si/sau prin sondaj,
din partea sefilor ierarhic
superiori cu privire la
respectarea restrictiilor de
securitate

respectarea
dimensiunilor cailor de
acces si indepartarea
tuturor materialelor
care obstructioneaza aceste
cai

- imediat -conducasi
tor loc de
perma- munca
nent

-imediat conducator

9.

Proiectare de
Tafist
Mecanic aschii de la
utilaje polizor si
masina de
gaurit sau la
lucrul cu dalta,
material
abraziv la
operatiile de
prelucrare prin
aschiere, la
spargerea
accidentala a
(pietrei
abrazive) de la
masina de
polizat fixa.

-achizitionarea de
scule taietoare
corespunzatoare
din punct de verdre
tehnic,insotite de
certite de certificat
de conformitate ;
-utilizarea echipamentelor individuale de protectie la
lucrul cu corpuri
abrazive ;
-verificarea si
montarea de catre
persoane autorizate a corpurilor
abrazive;
-verificarea starii
fizice a corpurilor
inainte de punerea
in functiune a
echipamentelor

-instruirea cu privire la necesitatea utilizarii ochelarilor de


protectie, a mastilor de protectie, cat si a celorlalte mijloace de protectie;
-semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de
munca

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

10.

Jet de ulei
Tafist
Mecanic (p>100 bar.) la
utilaje fisurarea

-verificarea tuturor
traseelor cu fluide
energetice, si rem-

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate -

-dotarea
punctelor
de lucru cu

permacosturile
masurilor nent
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

costurile
masurilor
ce se

-imediat si conducator
perma- loc de
munca;

accidentala a
instalatiei
hidraulice

edierea acestora;
-ingradirea, pe cat
posibil a zonelor in
care exista posibilitatea de aparitie
jeturilor cu fluide
energetice;

11.

Tafist
Mecanic
utilaje

Taiere, intepare -dotarea cu EIP ;


la contactul cu
suprafete
periculoase.

12.

Tafist
Mecanic
utilaje

Recipiente sub
presiune
(butelia de aer,
cilindrii
remorcilor).

13.

Vibratii
Tafist
Mecanic excesive ale
utilaje utilajelor la
deplasarea pe
teren denivelat
(lipsa suspensie).

-verificarea
recipientelor sub
presiune de catre
personal autorizat;
-asigurarea
semnalizarii de
securitate.

neutilizarea sau utilizarea


incompleta a mijloacelor de
protectie etc.
-verificarea prin control permanent, din partea sefului
formatiei, si/sau prin sondaj,
din partea sefilor ierarhic
superiori cu privire la
respectarea restrictiilor de
securitate
-utilizaera echipamentului individul de peotectie din dotare ;

truse
sanitare

-instruirea lucratorilor si
verificarea modului in care se
respecta regulile de securitate ;

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

-pentru vibratiile cu - supravegherea medicala si


actiune generala,
inregistrarea simptomelor
transmise intregului posibile ale bolii de vibratii;
corp, masurile de
diminuare a vibratiilor
se aplica pe caile de
transmisie

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

impun sunt nent


prevazute
in bugetul
de SSM

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
-punerea in
-costurile
stare de
masurilor
conformitate a ce se
echipamente- impun sunt
lor care intra prevazute
sub incidenta in bugetul
legislatiei din de SSM
domeniul
ISCIR;
-inventarierea
si retragerea
din
utilizare a
echipamentelor
neomologate
ISCIR;

conducator
auto;

-imediat si conducator
perma- loc de
munca;
nent
-fiecare
lucrator
-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;

permacosturile
masurilor nent
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

conducator
loc de
munca;
-fiecare
lucrator

a vibratiilor (scaune
speciale, platforme
vibroizolante,
mijloace individuale
de protectie etc.).
14.

Arsura termica
-asigurarea EIP
Tafist
corespunzator;
Mecanic provocata de
utilaje contactul
epidermei cu
stropi, scantei,
zgura, suprafete
cu temperatura
ridicata (cordoane
de sudura, piese
recent sudate
etc.), contactul
accidental cu
suprafete foarte
calde (ex.:
span, scantei
etc.)

-instruire lucratori asupra


consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris;

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

- imediat conducator
loc de
si
munca
permanent

15.

Temperatura
Tafist
Mecanic coborata a
utilaje pieselor cu
care vine in
contact la lucrul
in aer liber in
anotimpul rece.
Flacari, flame Tafist
Mecanic arsura termica,
utilaje arc electric.

-asigurarea EIP
corespunzator

-instruire lucratori asupra


consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

- imediat conducator
loc de
si
munca
permanent

-semnalizarea
riscurilor de
incendiu;

-asigurarea tuturor mijloacelor


de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute de legislatia
in domeniu
-instruirea periodica pe linie
de situatii de urgenta.

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-achizitionarea de
materiale
necesare
semnalizarii;
-achizitionarea de
stingatoare
-intocmirea
tematicilor
de instruire

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-semnalizarea riscurilor electrice

-dotarea

-achizitio-

16.

17.

Tafist

Electrocutare

-verificarea vizuala

costurile

- imediat conducator
loc de
si
perma- munca
nent

-imediat conducator

Mecanic prin atingere


utilaje indirecta la
operatiile de
reparatii (de la
dispozitivele
actionate
electric).

18.

Tafist
Mecanic
utilaje

Lucrul cu
substante
inflamabile carburanti
(motorina),
uleiuri, unsori.

19.

Tafist
Mecanic
utilaje

Temperatura
ridicata a
aerului in
anotimpul
calduros.

20.

Tafist
Mecanic
utilaje

Temperatura
scazuta a
aerului in
anotimpul rece.

21.

Tafist

Curenti de aer -

a integritatii legarii
-instruirea lucratorilor privind
la pamant a carcaselor consecintelle nerespectarii
cerintelor de electrosecuritate.

punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

narea de
materiale
necesare
semnalizarii
-intocmirea
tematicilor
de instruire
-efectuarea
verificarilor
PRAM

masurilor si
ce se
permaimpun sunt nent
prevazute
in bugetul
de SSM

-semnalizarea
-asigurarea tuturor mijloacelor
riscurilor de incendiu; de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute de legislatia
in domeniu
-instruirea periodica pe linie
de situatii de urgenta.

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-achizitionarea de
materiale
necesare
semnalizarii;
-achizitionarea de
stingatoare
-intocmirea
tematicilor
de instruire

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-personalul care lucreaza in


microclimat cald va beneficia
de pauze pentru refacerea
capacitatii de termoreglare,
ale caror durata si frecventa
se stabilesc in functie de
intensitatea efortului fizic si
de valorile parametrilor de
microclimat.
-se vor amenaja spatii fixe cu
microclimat corespunzator.
-se vor amenaja
-utilizarea mijloacelor de
spatii fixe cu
protectie pentru lucrul pe timp
microclimat corespun- de iarna
zator

-asigurarea EIP

-instruire lucratori asupra

-se va apa
carbogazo
asa salina
(1 gNaCl/l),
in cantitate
de 2-4
litri/persoan
a/schimb,
distribuita
la temp. de
16 - 180 C
acordarea
alimentatiei
speciale
pentru
cresterea
rezistentei
organismului

loc de
munca

- imediat conducator
si
loc de
perma- munca
nent

costurile
-imediat si -conducamasurilor perma- tor loc de
ce se
nent
munca;
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-asigurarea
de ceai
cald pe
timp rece

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-control

costurile

conducator
loc de
munca

- imediat conduca-

Mecanic
utilaje

neetansare
cabina (U 650).

corespunzator

consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris

22.

Zgomot
Tafist
Mecanic constant cu
utilaje unele depasiri
de scurta
durata a valorii
de 87 dB(A).

23.

Pulberi
Tafist
Mecanic pneumoconiog
utilaje ene (praf) la
deplasarea pe
drum, la
basculare etc.

-examinarea medicala a
muncitorilor potrivit
prevederilor legale;
-efectuarea de masuratori
periodice a noxelor din mediul
de munca;
-utilizarea EIP pentru combaterea actiunii pulberilor
pneumoconiogene asupra
organismului (masti contra
prafului, ochelari de protectie
etc.);
-controlul periodic efectuat de
conducatorii proceselor de
munca vizand dotarea si
utilizarea de catre angajati a
echipamentelor de protectie;
-instruirea angajatilor cu privire la riscurile de imbolnavire
profesionala din caza pulberilor pneumoconiogene,
metode de combatere sau
diminuare a acestor riscuri si
accentuarea importantei
utilizarii EIP si a celorlalte
mijloace de protectie din
dotare.

24.

Degajarea de
Tafist
Mecanic gaze, vapori
utilaje toxici rezultati
in urma folosirii

-verificarea starii de sanatate


a personalului .

medical
periodic
potrivit
reglementa
rilor in
vigoare
-control
medical
periodic
potrivit
reglementa
rilor in
vigoare

-dotarea cu antifoane; -instruire lucratori asupra


consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-costurile
masurilor
ce se
impun sunt

si
permanent

tor loc de
munca

- imediat conducator
loc de
si
munca
permanent

- imediat conducator
loc de
si
perman munca
ent

-periodic
in
conformitate

conducator
loc de
munca
-medic

produselor
fitosanitare.
25.

Tafist
Mecanic
utilaje

26.

Microorganism
Tafist
Mecanic e in suspensie
utilaje in aer, de la
produsele de
natura vegetala
ce se
manipuleaza.
Efort dinamic la
Tafist
Mecanic manevrarea
utilaje volanului
(servodirectie
ineficienta - U
650) si efort
static cauzat de
lipsa suspensiei.

27.

Gaze, vapori
toxici specifici
desfasurarii
procesului de
sudare etc.

28.

Atentie solicitata
Tafist
Mecanic la maximum
utilaje pentru
conducerea pe
drumul public
sau de acces,
cu viteza
redusa si in
regim de stres
(zgomot,
vibratii etc.).

29.

Executarea de
Tafist
Mecanic manevre
utilaje periculoase:
fara vizibilitate,

-asigurarea unui
sistem de ventilare
eficient care sa
asigure eliminarea
noxelor din
incaperile de lucru
-dotarea angajatilor
cu E.I.P. corespunzator;
-asigurarea EIP
corespunzator
(masca);

-control medical periodic cu


determinarea concentratiilor
de agenti toxici;
-respectarea graficelor de
prelevare a probelor si
determinare a concentratiilor
de vapori, gaze toxice din
atmosfera locului de munca
-instruire lucratori asupra
consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris;

-verificarea starii de sanatate


a personalului .
- alternarea pozitiilor de lucru
cu cele de repaus;

-verificarea starii de sanatate


a personalului .

-respectarea prevederilor
instructiunilor de lucru
-deplasarea cu viteza redusa,
prevazuta in instructiuni

medicina
muncii

prevazute
in bugetul
de SSM;
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

cu
graficul

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
-costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM;

- imediat conducator
si
loc de
permmunca
anent

-periodic
in
conformitate
cu
graficul

conducator
loc de
munca
-medic
medicina
muncii

-costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM;

-periodic
in
conformitate
cu
graficul

conducator
loc de
munca
-medic
medicina
muncii

-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;

-imediat si cooducuperma- torul auto


nent

30.

31.

32.

33.

34.

cu viteza
neadaptata
lucrarii, la
deplasarea in
panta sau pe
curba de nivel,
la viraje cu
atelaj de cuplu
de remorci
Folosirea de
Tafist
Mecanic filtre de lumina
utilaje neadecvate
sau sparte,
opacizate etc.
Reglarea
Tafist
Mecanic necorespunzautilaje toare a
regimului de
lucru, alegerea
inadecvata a
tipului de
electrod etc.
Desfasurarea
Tafist
Mecanic operatiilor de
utilaje sudare fara
asigurarea
conditiilor de
prevenire a
incendiului sau
a exploziei

Pornirea
Tafist
Mecanic miscarii
utilaje universalului
fara
indepartarea
cheii de
universal
Reglarea
Tafist
parametrilor de
Mecanic

proprii specifice pentru


evitarea oricaror pericole
legate de calitatea drumului

-dotarea cu EIP
conforme cu standardele de securitate

- verificarea prin control permanent, din partea sefilor


ierarhic superiori cu privire la
utilizarea EIP.

-costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

-respectatrea in totalitate a
instructiunilor de utilizare
impuse
de producator ;

-semnalizarea
-asigurarea tuturor mijloacelor
riscurilor de incendiu; de prevenire si stingere a
incendiilor prevazute de
legislatia in domeniu
-instruirea periodica pe linie
de situatii de urgenta.

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a
restrictiilor de securitate;

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

-respectarea regimului de lucru ce se impune in functie de

-dotarea
punctelor

achizitionarea -costurile
de materiale masurilor
neceare sem- ce se
nalizarii;
impun sunt
-achizitioprevazute
narea de
in bugetul
stingatoare
de SSM
-intocmirea
tematicilor
de instruire

- imediat -conducator
si
loc
perma- de munca
nent

permanent

conducator
loc de
munca;
-fiecare
lucrator

- imediat -conducator
si
loc
perma- de munca
nent

perma- -fiecare
costurile
masurilor nent
lucrator
ce se
si conduimpun sunt
catorul
prevazute
locului de
in bugetul
munca
de SSM
-imediat siconducator
loc de

aschiere la valori
care depasesc
prevederile de
aschiere (ex.:
avansuri
transversale
prea mari)
Lucrul fara
-asigurarea EIP
Tafist
corespunzator;
Mecanic rabatarea
utilaje ecranelor si
dispozitivelor
de protectie
contra aschiilor
utilaje

35.

36.

Tafist
Mecanic
utilaje

37.

Efectuarea de
Tafist
Mecanic operatii de
utilaje remediere a
instalatiilor
electrice ale
masinilorunelte

38.

Stationari pe
Tafist
Mecanic directia de
utilaje degajare a

Parasirea
masinilor in
timpul
functionarii

-asigurarea EIP
corespunzator;

natura materialului aschiat;


- verificarea de catre conducatorul locului d munca a
modului in care se respecta
aceasta regula;

de lucru cu
truse sanitare

-instruire lucratori asupra


consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de
protectie prescris;

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea
incompleta a mijloacelor de
protectie, efectuarea de
operatii care nu sunt trecute
in fisa postului etc.
-verificarea prin control
permanent, din partea sefului
formatiei, si/sau prin sondaj,
din partea sefilor ierarhic
superiori.
-instruirea lucratorilor privind
consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea
incompleta a mijloacelor de
protectie, efectuarea de
operatii care nu sunt trecute
in fisa postului etc.
-verificarea prin control
permanent, din partea sefului
formatiei, si/sau prin sondaj,
din partea sefilor ierarhic
superiori.
-instruire lucratori asupra
consecintelor neutilizarii
echipamentului individual de

permanent

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

munca;
-fiecare
lucrator

- imediat conducator
si
loc de
permmunca
anent

-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;

-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;

-dotarea
punctelor
de lucru cu

costurile
masurilor
ce se

- imediat conducator
si
loc de
permmunca

protectie prescris;

scanteilor sau
spanului
39.

Executarea de
Tafist
Mecanic lucrari la profile
utilaje lungi fara
blocarea cu
ajutorul papusii
mobile.

40.

Pozitionari
Tafist
Mecanic incorecte fata
utilaje de obloanele
remorcilor la
deschidere.

41.

Tafist
Mecanic
utilaje

42.

43.

44.

Folosirea de
scule cu
defectiuni (chei
detalonate,
ciocan
neimpanat)

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a
restrictiilor de securitate;
-instruire periodica cu
probleme de securitate a
muncii la lucrarile in care
poate aparea riscul mecanic;
-respectarea instructiunilor
proprii de lucru;

- achizitionarea de
scule care respcta
standardele de securitate confirmate
prin certificatele de
calitate.

truse
sanitare
-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a
restrictiilor de securitate;

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

Fixarea unor
Tafist
Mecanic piese,
utilaje subansamble
fara respectarea
prevederilor
tehnologice

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a
restrictiilor de securitate;

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

Executarea de
Tafist
Mecanic asamblari fara
utilaje respectarea
momentelor
prescrise de
strangere sau
fara utilizarea
tuturor
elementelor de
asamblare
Pornirea
Tafist

-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

-instruirea lucratorilor privind

dotarea cu

impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

anent

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

- imediat conducator
loc de
si
perman munca
ent

costurile

-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;
-fiecare
lucrator

permanent

-fiecare
lucrator
si conducatorul
locului de
munca

permanent

-fiecare
lucrator
si conducatorul
locului de
munca

permanent

coducatorul auto
conducatorul locului de
munca

perma-

-fiecare

Mecanic echipamentelor
utilaje tehnice
(polizor,
masina de
gaurit) fara
inspectarea
prealabila a
conditiilor de
securitate
Adoptarea unor
Tafist
Mecanic solutii tehnice
utilaje neautorizate de
suspendare

consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a
restrictiilor de securitate,
electrosecuritate;

materiale
igienico sanitare

masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

nent

-respectarea instructiunilor
tehnice de suspendare.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

perma- coducatorul
nent
auto
conducatorul locului
de
munca

46.

Neutilizarea
Tafist
Mecanic dispozitivului
utilaje de protectie la
operatia de
umflare a
pneurilor

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

47.

Fixarea cu
Tafist
Mecanic mijloace
utilaje improvizate a
obloanelor sau
neasigurarea
acestora.

48.

Formarea
Tafist
Mecanic atelajelor fara
utilaje folosirea
cuplelor, a
instalatiei de
franare,
instalatiei de
semnalizare si
a cablurilor de
siguranta.
Pornirea
Tafist
Mecanic tractorului in
utilaje panta.

-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.
-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.
-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

costurile
masurilor
ce se
impun sunt

perma- coducanent
torul auto
conducatorul lo-

45.

49.

-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

lucrator
si conducatorul
locului de
munca

perma- coducatorul
nent
auto
conducatorul locului
de
munca
perma- coducatorul
nent
auto
conducatorul locului
de
munca
perma- coducatorul
nent
auto
conducatorul locului
de
munca

50.

Depasirea
Tafist
Mecanic sarcinii maxime
utilaje admisibile si
neasigurarea
incarcaturii.

51.

Nerespectarea
Tafist
Mecanic semnificatiei
utilaje indicatoarelor
de pe drumurile
publice.

52.

Deplasari,
Tafist
Mecanic stationari in
utilaje zone
periculoase: pe
caile de acces
ale mijloacelor
auto si CF, sub
benele
remorcilor
neasigurate (la
reparatii sau
interventii), sub
sarcina
mijloacelor de
ridicat
Cadere la
Tafist
Mecanic acelasi nivel
utilaje prin alunecare,
dezechilibrare,
impiedicare.

53.

54.

Cadere de la
Tafist
Mecanic inaltime - de
utilaje pe utilaj sau
remorci

-respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare a autovehiculelor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.
-instruirea lucratorilor privind
importanta respectarii codului
de circulatie rutiera ;

dotarea cu
materiale
igienico sanitare

-marcarea cailor de
acces si a culoarelor de actiune a
mijloacelor de
ridicat ;

-instruire periodica referitor la


pericolele care apar in cazul
deplasarii sau stationarii in
zonele periculoase
-folosirea tuturor mijloacele
de avertizare din dotare
(optice, acustice)
-semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de
munca

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-depozitarea corespunzatoare a materiale si lasarea spaiului corespunzator


pe caile de acces ;

-pastrarea libera si curate a


cailor de acces

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-instruirea personalului si
supravegherea - directa, de
catre seful de formatie

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

-dotarea
punctelor
de lucru cu
truse
sanitare

prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
-includerea
in tematicile de
instruire a
regulilor de
circulatie
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM
costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul

cului de
munca
permanent

coducatorul
auto
conducatorul locului
de
munca

- imediat conducator
si
loc de
perma- munca
nent
-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;
-fiecare
lucrator

-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;
-fiecare
lucrator
-imediat si conducator
perma- loc de
nent
munca;
-fiecare
lucrator

de SSM
55.

Omiterea
Tafist
Mecanic asigurarii
utilaje tractorului si a
remorcilor
impotriva
deplasarilor
necontrolate la
Stationare si/sau
la interventie.

-instruirea lucratorilor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

-efectuarea
controalelor
periodice si
inopinante
asupra respectarii de
catre lucratori
a masurilor de
securitate

periodic conducator
loc de
munca

56.

Omiterea
Tafist
Mecanic asigurarii
utilaje benelor,
remorcilor la
interventiile la
instalatia
hidraulica.

-instruirea lucratorilor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

-efectuarea
controalelor
periodice si
inopinante
asupra respectarii de
catre lucratori
a masurilor de
securitate

periodic conducator
loc de
munca

57.

Tafist
Mecanic
utilaje

Omiterea unor
operatii care
sa-i asigure
propria
securitate

-instruirea lucratorilor.
-verificarea mai riguroasa a
modului in care se respecta
restrictiile de securitate si
disciplina tehnologica.

-efectuarea
controalelor
periodice si
inopinante
asupra respectarii de
catre lucratori
a masurilor de
securitate

periodic conducator
loc de
munca

58.

Tafist
Mecanic
utilaje

Neutilizarea
mijloacelor de
protectie din
dotare.

Reprezentantul salariatilor,

-dotarea lucratorilor
cu EIP corespunzator activitatii ce
urmeaza a fi desfasurata

-instruirea lucratorilor privind


consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea
incompleta a mijloacelor de
protectie etc.-verificarea prin control
permanent, din partea sefului
formatiei, si/sau prin sondaj,
din partea sefilor ierarhic
superiori

costurile
masurilor
ce se
impun sunt
prevazute
in bugetul
de SSM

perma- conducator
nent
loc de
munca;
-fiecare
lucrator

Aprobat,