Sunteți pe pagina 1din 37

coala: coala Gimnazial Ploscueni

Director:

Disciplina: Limba i literatura romn

profesor Stoica Adela

Profesor: Bor Mihaela Vasilica


Nr. de ore/sptmn: 4

Responsabil Comisie metodic:


profesor Bor Mihaela Vasilica
COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare


2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse
VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr-o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

CONINUTURI
Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a VI-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. *Structura crii: cuprins, prefa, postfa, note.

1.2. Teoria literar


1.2.1. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraiunea (autor, narator, personaj; naraiunea la persoana a III-a i naraiunea la persoana I;
subiectul operei literare, momentele subiectului; timpul i spaiul n naraiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a
personajelor).
1.2.2. Figurile de stil (actualizare). Antiteza.
1.2.3. Versificaia (actualizare). Tipuri de rim (monorima, rima mperecheat, rima ncruciat, rima mbriat). Msura.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii. Opera epic.
Opera liric. Specii literare obligatorii: pastelul, fabula, doina popular.
1.3.2. Texte nonliterare: anunul, tirea.
Se vor selecta 6-8 texte literare de baz, destinate studiului aprofundat. ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor
clasici ai literaturii romne. Ele pot fi nsoite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugereaz ca textul de baz s nu
depeasc, de regul, dou pagini. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integral urmnd a constitui obiect al lecturii
personale a elevilor. Autorii de manuale i profesorii au libertatea s aleag texte-suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele 1.2.1 1.2.3
i 1.3.1 1.3.2. Aceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vrsta elevilor.
2. Practica raional i funcional a limbii
2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral
Ordonarea ideilor n comunicare (actualizare).
2.1.2. Textul dialogat i cel monologat.
Organizarea replicilor ntr-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. *Modaliti de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).
*Se recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte de vorbire:
- identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta;
- susinerea unui schimb verbal ntr-o conversaie de grup;
- exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei analogii, a unei comparaii, exprimarea unei impresii personale;
- formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri;
- descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc);
- prezentarea unei aciuni complexe.
2.2. Comunicarea scris
2.2.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text n funcie de destinaie (scrisoarea, anunul).
Semnele de punctuaie: punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz. Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.2.2. Contextele de realizare
Relatarea. *Oferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate. Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.

Rezumatul. Aprecieri personale referitoare la textele epice i lirice studiate.


3. Elemente de construcie a comunicrii
n toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiional sau de alt natur, de ordonare, de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest
capitol ine exclusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului. Se recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul textului
nonliterar i literar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigen absolut necesar, mai ales n cazul elementelor de lexic. Concepia pe care
s-a ntemeiat prezentul curriculum este c, n coal, predarea-nvarea va urmri limba n funciune, n variantele ei oral i scris, normat i literar, iar
nu limba ca sistem abstract. Intereseaz viziunea comunicativ-pragmatic a prezentei programe, nu predarea n i pentru sine a unor cunotine
gramaticale, ci abordarea funcional i aplicativ a acestora n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente.
n acest sens, se recomand, n toate cazurile, exerciii de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de difereniere) i de tip sintetic
(de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie). Se vor evidenia aspecte innd de ortografie, de punctuaie i de ortoepie, de exprimare
corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare. Se sugereaz ca, n prezentarea problemelor noi, profesorul s se sprijine de fiecare dat pe
actualizarea cunotinelor asimilate anterior de ctre elevi, pornind de la un text, de la o situaie concret de comunicare, i nu de la noiunile teoretice.
Dimensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte ori profesorul gsete soluia
practic cea mai eficient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, ediia a II-a.
3.1. Lexicul (actualizare)
Noiunea de vocabular.
Mijloacele interne de mbogire a vocabularului.
a. Derivarea (actualizare).
Sufixarea. Sufixele diminutivale i sufixele augmentative.
Prefixarea.
b. Compunerea.
Compunerea prin alturare, subordonare1 i abreviere.
c. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).
Substantive provenite din alte pri de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu.
Adverbe provenite din adjective i din substantive.
Familia lexical (derivate, compuse, cuvinte obinute prin schimbarea valorii gramaticale). Cmpurile lexico-semantice (aplicativ). Sinonimele (actualizare).
Antonimele (actualizare).
Omonimele (omofone i omografe).
Arhaismele i regionalismele.
3.2. Noiuni de fonetic (actualizare). Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. Ortografia pentru desprirea n silabe (inclusiv folosirea cratimei i a
apostrofului).
3.3. Noiuni de sintax (actualizare). Felul propoziiilor. Fraza. Propoziia regent. Elementul regent. Coordonarea i subordonarea.
3.4. Morfosintaxa.
3.4.1. Verbul (actualizare). Verbele predicative i verbele nepredicative: copulative (numai a fi, a deveni) i auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, condiional-optativ. Timpuri.

Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin.


3.4.2. Substantivul (actualizare).
Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. Cazurile i funciile sintactice ale substantivului.
3.4.3. Substitui ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal.
Pronumele posesiv i adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri i funcii sintactice.
Pronumele demonstrativ i adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri i funcii sintactice.
3.4.3.2. Numeralul (actualizare). Valoarea substantival i adjectival a numeralului. Numeralul cardinal i numeralul ordinal. Funcii sintactice.
3.4.4. Determinanii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparaie. Funcii sintactice.
3.4.5. Prile de vorbire neflexionare
3.4.5.1. Adverbul (actualizare). Gradele de comparaie. Funciile sintactice: complement circumstanial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
3.4.5.2. Prepoziia (actualizare). Regimul cazual.
3.4.5.3. Conjuncia (actualizare).
Exerciii de folosire corect a adverbului, a prepoziiei i a conjunciei.
1 Prin compunere prin subordonare se nelege: 1. Subordonarea atributiv: a) substantiv + adjectiv; botgros, coate-goale, vorb-lung, acid
clorhidric,lmaul-Mare .a. b) adjectiv + substantiv (n unele formaii mai vechi): bun-credin, bun-cuviin, bunvoin, rea-credin, rea-voin etc.; c)
substantiv + ubstantiv n genitiv: Calea Laptelui, ciuboica cucului, gura-leului, floarea-soarelui, ochiul-boului, Gura Ocniei, Neagra arului [], Delta
Dunrii .a.; d) substantiv + substantiv cu prepoziie: ap de plumb, bou de balt, floare-de-col, Roiori de Vede, Baia de Aram etc.; 2. Subordonare
completiv (rezultatul unor izolri): fluier-vnt, ncurc-lume, pierde-var, zgriebrnz, duc-se pe pustii; 3. Subordonare fa de un adjectiv, avnd ca
rezultat un alt adjectiv: a) adjectiv nume de culoare combinat cu determinanii deschis, nchis: rou nchis/deschis; dou adjective nume de culoare: galbenportocaliu, galben-verzui; c) adjectiv verbal precedat de un circumstanial: bine-credincios, bine-venit, clar-vztor; 4. Subordonarea eterogen prin care se
formeaz numeralele: a) subordonarea circumstanial de la 11 la 19: doisprezece (doi peste zece); subordonarea atributiv de la 20 la 90, unde numerele ca
2, 3, 4 sunt atributele lui
zece (22, 23, 24 etc.). (cf. art. Compunere, semnat de Angela Bidu-Vrnceanu, n Dicionar de tiine ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 124-125).
3.4.5.4. Interjecia (actualizare). Interjecii predicative.
3.5. Sintaxa propoziiei (actualizare).
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal i predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi i a deveni).
3.5.2. Subiectul
Subiectul exprimat i subiectul neexprimat (subneles i inclus). Acordul predicatului cu subiectul.
3.5.3. Atributul (actualizare). Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal. Atributul adverbial.
3.5.4. Complementul (actualizare). Complementele circumstaniale. Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod. Complementele
necircumstaniale. Complementul direct. Complementul indirect.

Semestrul I
Unitatea de
nvare
Sptmna 1
(prezentarea
programei i a
manualului;
evaluare
predictiv;
actualizarea
cunotinelor)
Cartea obiect
cultural

CS

Coninuturi

Nr. de
ore
alocate
4

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj


oral;
2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;

Prezentarea i ndrumarea lecturii


Evaluare predictiv
Evaluarea competenelor de lectur i de
nelegere a unui text literar/nonliterar
Actualizarea cunotinelor

1.1. distingerea ntre informaiile eseniale i cele


de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legturi sau
diferenieri ntre informaiile receptate din surse
diverse;
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.2. utilizarea relaiilor de sinonimie, de antonimie,
de omonimie n organizarea mesajului oral;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele
de detaliu n cadrul textului citit;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale
n textele citite;
3.4. sesizarea organizrii morfologice i sintactice a
textelor citite (nonliterare i literare);
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la
categoriile semantice studiate i la mijloacele de
mbogire a vocabularului, pentru exprimarea
nuanat;
4.3. nlnuirea corect a frazelor n textul redactat,
utiliznd corect semnele ortografice i de
punctuaie;

Cartea obiect cultural


29
Text suport La Medeleni de Ionel
Teodoreanu
*Structura crii: cuprins, prefa, postfa,
note
Structurarea textului oral
Ordonarea
ideilor
n
(actualizare)

comunicare

Procesul scrierii
Semnele de punctuaie: punctul i virgula,
linia de dialog i linia de pauz.
Semnele ortogafice: cratima, punctul ca
semn ortografic
Lexicul
Actualizare. Noiunea de vocabular.
Mijloacele interne de mbogire a
vocabularului.
a. Derivarea (actualizare). Sufixarea.

Spt
mna
I
14.0918.09

II
IX
21.099.11

Obser
vaii

4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau Sufixele


diminutivale
i
sufixele
nonliterar;
augmentative. Prefixarea
b. Compunerea
Compunerea prin alturare, subordonare
i abreviere (conform programei colare n
vigoare, p. 18)
c. Schimbarea valorii gramaticale sau
conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte pri de
vorbire. Adjective provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite din
adjective i din substantive
Familia lexical (derivate, compuse,
cuvinte obinute prin schimbarea valorii
gramaticale)
Cmpurile lexico-semantice (aplicativ)
Sinonimele
(actualizare).
Antonimele
(actualizare)
Omonimele (omofone i omografe)
Arhaismele i regionalismele
Noiuni de fonetic (actualizare)
Regulile de desprire a cuvintelor n silabe.
Ortografia pentru desprirea n silabe
(inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului)
Relatarea. *Oferirea de informaii privind
diverse aspecte ale realitii nconjurtoare
Structura operei literare
Lectura textului suport-Amintiri din
copilrie de Ion Creang
Modurile de expunere. Naraiunea la
persoana I. Autor, narator, personaj. Timpul
i spaiul n naraiune

1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n


Structura operei manifestarea unui comportament comunicativ
literare
adecvat;
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr-un
monolog (narativ, descriptiv, informativ);
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n
diverse tipuri de propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele Motivarea unei opinii privitoare la textele

24

IXXV
12.1111.01

31.11
1.12
liber

de detaliu n cadrul textului citit;


3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text
epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntrun text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale
n textele citite;
3.4. sesizarea organizrii morfologice i sintactice a
textelor citite (nonliterare i literare);
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;

studiate
realitate

sau

la

fapte/persoane

din

Noiuni de sintax (actualizare).


Felul propoziiilor. Fraza. Propoziia
regent. Elementul regent. Coordonarea i
subordonarea
Verbul (actualizare)
Verbele predicative i nepredicative:
copulative (numai a fi,
a deveni) i
auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ,
conjunctiv, condiional-optativ. Timpuri
Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu,
participiu, supin
Monologul (text narativ, text informativ)

Structura operei 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n


literare
diverse tipuri de propoziii;
2.4. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog
sau de monolog;
2.5. participarea la diferite situaii de comunicare,
manifestnd o atitudine favorabil progresiei
comunicrii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele
de detaliu n cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text
epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntrun text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale
n textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la
categoriile semantice studiate i la mijloacele de
mbogire a vocabularului, pentru exprimarea
nuanat;
4.3. nlnuirea corect a frazelor n textul redactat,
utiliznd corect semnele ortografice i de
punctuaie;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I

Structura operei literare


Text suport Sobieski i romnii de
Costache Negruzzi
Budulea Taichii de Ioan Slavici
Naraiunea la persoana a III-a. Subiectul
operei literare. Momentele subiectului
Rezumatul oral (actualizare)
Rezumatul
Opera epic
Dialogul (mijloc de caracterizare a
personajelor)

15

Substantivul (actualizare)
Substantive defective de singular sau de
plural. Substantivele colective
Cazurile i funciile sintactice ale
substantivelor
Textul dialogat i cel monologat
Organizarea replicilor ntr-un dialog
complex. Adaptarea la interlocutor
*Modaliti de conectare a elementelor
nonverbale la cele verbale

72

XVXVIII
14.015.02

Semestrul al II-lea
Unitatea de
nvare

CS

Coninuturi

Nr. de ore
alocate

Spt
mna

Fabula

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri


de propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n
cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele
citite;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

Fabula
Text suportBivolul i coofana de
George Toprceanu
Pronumele personal
Pronumele posesiv i adjectivul
pronominal posesiv. Forme, cazuri
i funcii sintactice
Pronumele
i
adjectivul
pronominal demonstrativ. Forme.
Cazuri i funcii sintactice
Numeralul (actualizare)
Valoarea
substantival
i
adjectival a numeralului
Numeralul cardinal i numeralul
ordinal. Funcii sintactice

19

I-V
15.0218.03

Doina
popular

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri


de propoziii;
2.4. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de
monolog;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n
cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele
citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la categoriile
semantice studiate i la mijloacele de mbogire a
vocabularului, pentru exprimarea nuanat;

17

V-X
18.0315.04

Doina popular
Textului-suport - Doina
Opera liric
Descrierea (portretul literar)
Determinanii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele
flexionare
Articolul demonstrativ (adjectival)
Gradele de comparaie
Funcii sintactice
Prile de vorbire neflexionare
Adverbul (actualizare)

Obser
vaii

18.0422.04
Scoala
Altfel

Gradele de comparaie
Funciile sintactice: complement
circumstanial de loc, de timp, de
mod, atribut adverbial
Aprecieri personale referitoare la
textele epice i lirice studiate
Pastelul

Sintaxa

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri


de propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n
cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele
citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri


de propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n
cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele
citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

12
Pastelul
Mrior de Ion Pillat Descrierea
(tabloul)

XIXIV
4.0523.05

Prile de vorbire neflexionare


Prepoziia (actualizare). Regimul
cazual
Conjuncia (actualizare)
Interjecia (actualizare). Interjecii
predicative
14
Sintaxa propoziiei (actualizare)
Predicatul. Predicatul verbal i
predicatul nominal (numai cu
verbele copulative a fi i a deveni)
Subiectul exprimat i subiectul
neexprimat (subneles i inclus).
Acordul predicatului cu subiectul
Atributul (actualizare). Atributul
adjectival. Atributul substantival.
Atributul pronominal. Atributul
adverbial
Complementul (actualizare)
Complementele circumstaniale.
Complementele circumstaniale de
loc, de timp, de mod

XIVXVII
18.0517.06

2,3
Mai
-liber

Complementele necircumstaniale.
Complementul
direct.
Complementul indirect
Recapitulare final
Total ore pentru semestrul al II-lea

4
70

TOTAL ORE/AN

142

XVIII

coala Gimnazial Ploscueni

Profesor:Bor Mihaela Vasilica

Disciplina:Limba i literatura romn

Nr.de ore de sptmn:4

Clasa a VI-a
Editura Didactic i Pedagogic
PLANIFICARE ANUAL
ANUL COLAR 2015-2016
CLASA A VI-A

Sem.
I

II

Unitatea de nvare
Sptmna 1

Nr.de ore
4

Sptmna
I

Cartea - obiect cultural

29

II-IX

Structura operei literare

24

IX-XV

Structura operei literare

15

XV-XVIII

Fabula

19

I-V

Doina popular
Pastelul

17
12

V-X
XI-XIV

Sintaxa

14

Recapitulare final

XIV-XVII
XVIII

Observaii

18.04-22.04 coala altfel

Proiectul unitii de nvare


Sptmna 1
Nr de ore alocate: 4

Coninuturi (detalieri)
Prezentarea
programei

manualului

Evaluare predictiv

Competene
specifice
a 1.1
2.1
2.4
1.5.
2.1.

Activiti de nvare
Observarea manualului
Stabilirea de relaii ntre coninuturile
prevzute n program i parcurgerea lor

Timp
(nr.ore
)
1

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Programa
colar,
manual

Activitate frontal

Rezolvarea de exerciii

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Verificarea competenelor de 3.1.


lectur i de nelegere a unui text 2.1.
literar/nonliterar

Lectura
expresiv
a
unor
texte,
demonstrarea nelegerii textelor prin
participarea la discuii pe marginea lor i
prin rezolvarea unor cerine specifice

Fragmente
de texte
literare/
nonliterare

Actualizarea cunotinelor

Exerciii de actualizare a cunotinelor

Fi
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

1.1
2.1

Evaluare

Activitate
individual
Activitate frontal
Activitate n grup

Aprecierea
fielor
de
evaluare
Aprecierea
rspunsurilor

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Cartea obiect cultural
Nr de ore alocate: 24
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Cartea obiect cultural


3.1.
Text suport La Medeleni de 3.3.
Ionel Teodoreanu
Lectura aprofundat a textului 3.3.
suport
3.4.
4.2.
Lectura aprofundat a textului 3.3.
suport
3.4.
4.2.
Cartea, obiect cultural
3.3.
*Structura crii: cuprins, prefa,
postfa, note
Structurarea textului oral
1.1.
Ordonarea ideilor n comunicare 1.4.
(actualizare)
Procesul scrierii
4.3.
Semnele de punctuaie: punctul i
virgula, linia de dialog i linia de
pauz.
Semnele ortogafice: cratima,
punctul ca semn ortografic

Activiti de nvare
Exerciii de explicare a sensului cuvintelor
n context
Exerciii de identificare a cuvintelor cheie
din textul studiat
Exerciii de nelegere a textului suport

Timp
(nr.ore
)
1

Exerciii de interpretare a textului suport

Exerciii de prezentare a unor cri


Exerciii de identificare a elementelor de
structur a unei cri
Exerciii de identificare a structurilor
specifice comunicrii orale
Exerciii de iniiere a unor dialoguri pe teme
date
Exerciii de identificare a rolului semnelor
de punctuaie i de ortografie n texte date
Exerciii pentru folosirea corect a semnelor
de punctuaie i ortografice

1
1

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare

Evaluare

Manual
Activitate frontal Observarea
Fie
de i pe grupe
sistematic
lucru
Manual
Fie
de
lucru
Manual
Fie
de
lucru
Manual
Volume
diverse
Auxiliare
didactice
Fie
de
lucru
Manual
Fie
de
lucru

Activitate frontal Aprecierea


i pe grupe
rspunsurilor
la nterbri
Activitate frontal Aprecierea
i pe grupe
rspunsurilor
la ntrebri
Activitate frontal Observarea
i individual
sistematic
Activitate frontal Aprecierea
i pe grupe
rspunsurilor
Activitate
n Observarea
perechi
sistematic
Activitate frontal Aprecierea
i pe grupe
rspunsurilor
Observarea
sistematic

Lexicul
Actualizare

3.3.
4.2.

Exerciii de actualizare a noiunilor


referitoare la vocabularul limbii romne

Lexicul
3.3.
Noiunea de vocabular. Mijloacele 4.2.
interne
de
mbogire
a
vocabularului
a. Derivarea (actualizare)

Exerciii de identificare a cuvintelor


derivate din texte date
Exerciii de actualizare a noiunilor teoretice
referitoare la derivare
Alctuirea de enunuri n care s apar
cuvinte obinute prin derivare
Exerciii de identificare a cuvintelor
derivate din texte date
Exerciii de creare i de integrare n context
a cuvintelor derivate cu sufixe diminutivale
i augmentative
Exerciii de identificare a cuvintelor
derivate din texte date
Exerciii de creare i de integrare n context
a cuvintelor derivate cu prefixe

Exerciii de identificare a cuvintelor


compuse din texte date
Exerciii de explicare a formrii cuvintelor
compuse identificate n texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
compuse

Lexicul
a. Derivarea
3.3.
Sufixarea. Sufixele diminutivale 4.2.
i sufixele augmentative
Lexicul
a. Derivarea
Prefixarea

3.3.
4.2.

Lexicul
b. Compunerea
Compunerea prin alturare, 3.3.
subordonare
i
abreviere 4.2.
(conform programei colare n
vigoare, p. 18)

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal Observarea


i individual
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal Observarea


i individual
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lexicul
b. Compunerea
3.3.
Compunerea prin alturare, 4.2.
subordonare
i
abreviere
(conform programei colare n
vigoare, p. 18)
Lexicul
c. Schimbarea valorii gramaticale
sau conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte
pri de vorbire. Adjective
provenite
din
verbe
la
participiu. Adverbe provenite
din adjective i din substantive
Lexicul
c. Schimbarea valorii gramaticale
sau conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte
pri de vorbire. Adjective
provenite
din
verbe
la
participiu. Adverbe provenite
din adjective i din substantive
Lexicul
Familia
lexical
(derivate,
compuse, cuvinte obinute prin
schimbarea valorii gramaticale)

Exerciii de identificare a cuvintelor


compuse din texte date
Exerciii de explicare a formrii cuvintelor
compuse identificate n texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
compuse

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

3.3.
4.2.

Exerciii de identificare a cuvintelor


obinute prin conversiune n texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
obinute prin conversiune

3.3.
4.2.

Exerciii de identificare a cuvintelor


obinute prin conversiune n texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
obinute prin conversiune
Exerciii de difereniere a sensurilor
cuvintelor obinute prin conversiune
identificate n texte date

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

3.3.
4.2.

Exerciii de identificare a cuvintelor


aparinnd aceleiai familii lexicale n texte
date
Exerciii de creare a unor familii lexicale
Exerciii de integrare n context a unor
cuvinte aparinnd unei familii lexicale

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lexicul
Cmpurile
(aplicativ)

lexico-semantice 3.3.
4.2.

Exerciii de identificare a cuvintelor


aparinnd unui cmp lexico-semantic n
texte date
Exerciii de integrare n context a unor
cuvinte aparinnd unui cmp lexicosemantic
Exerciii de identificare n texte date a
sinonimelor i antonimelor
Exerciii de integrare n context a seriilor
sinonimice
Exerciii de integrare n context a
antonimelor
Exerciii de difereniere a omografelor i
omofonelor
Exerciii de identificare n context a
omonimelor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a regionalismelor i


a arhaismelor n texte date
Exerciii de integrare n context a
regionalismelor i a arhaismelor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Noiuni de fonetic (actualizare)


4.3.
Regulile de desprire a cuvintelor
n silabe

Exerciii de identificare a diftongilor,


triftongilor i hiatului.
Exerciii de desprire corect a cuvintelor
n silabe

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Noiuni de fonetic
4.3.
Ortografia pentru desprirea n
silabe (inclusiv folosirea cratimei
i a apostrofului)

Exerciii de ortografie
Exerciii de desprire corect a cuvintelor
n silabe

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lexicul
Sinonimele
(actualizare). 2.2.
Antonimele (actualizare)
3.3.
4.2.
Lexicul
Omonimele
omografe)

(omofone

Lexicul
Arhaismele i regionalismele

i 2.2.
3.3.
4.2.
3.3.
4.2.

Lexic i noiuni de fonetic. 3.3.


Consolidare
4.2.
4.3.
Relatarea. *Oferirea de informaii 4.4.
privind diverse aspecte ale
realitii nconjurtoare

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Evaluare Unitatea 1

3.3.
4.2.
4.3.

Exerciii de lexic
Exerciii de desprire a cuvintelor n silabe
Alctuirea de enunuri n care s apar
cuvinte obinute prin derivare, compunere,
conversiune
Exerciii orale de iniiere a unor conversaii
pe teme date
Exerciii de organizare eficient a relatrii
orale

Auxiliare Activitate frontal


didactice
Activitate
Fie
de individual
lucru

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
lucru

Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

de Activitate frontal
Activitate
individual

Fie
de Activitate
evaluare
independent

Aprecierea
fielor
de
evaluare

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare:Structura operei literare
Nr de ore alocate: 24
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Structura operei literare


Lectura
textului
suport-- 3.1.
Amintiri din copilrie de Ion 3.2.
Creang
3.3.

Activiti de nvare

Timp
(nr.
ore)

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Manual
Activitate frontal
Grila de Activitate
evaluare a individual
lecturii

Evaluare

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lectura aprofundat a textului


suport. Modurile de expunere.
Naraiunea la persoana I

Exerciii de actualizare a noiunilor


referitoare la modurile de expunere
Exerciii de identificare a caracteristicilor
naraiunii n textul studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lectura aprofundat a textului 3.1.


suport. Autor, narator, personaj
3.2.

Exerciii de identificare a autorului,


naratorului, personajului avnd n vedere
textul studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului- 3.1.


suport selectat. Timpul i spaiul 3.2.
n naraiune

Exerciii de identificare a indicilor de timp


i de spaiu n naraiune

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului 1.4.


suport selectat. Motivarea unei 3.1.
opinii privitoare la textele 3.2.
studiate sau la fapte/persoane
din realitate

Exerciii de interpretare a sensului global al


textului
Exerciii de exprimare a opiniei n legtur
cu semnificaiile textului studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Noiuni de sintax (actualizare).


2.3.
Felul
propoziiilor.
Fraza. 3.4.
Propoziia regent. Elementul
regent.
Coordonarea
i
subordonarea

Exerciii de identificare a prepoziiilor i


conjunciilor i de explicare a rolului
acestora n propoziie i fraz
Exerciii de identificare a tipurilor de
propoziii, de segmentare a frazelor
Exerciii de identificare a raporturilor
sintactice de coordonare i de subordonare
n propoziie i n fraz

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

3.1.
3.2

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Verbul (actualizare)
3.4.
Verbele
predicative
i
nepredicative: copulative (numai
a fi, a deveni) iauxiliare

Verbul
Modurile personale: indicativ, 3.4.
imperativ,
conjunctiv,
condiional-optativ. Timpuri
Verbul
Modurile personale: imperativ

3.4.

Verbul
Modurile personale: conjunctiv. 3.4.
Timpurile modului conjunctiv
Verbul
Modurile personale: condiional- 3.4.
optativ. Timpurile modului
condiional-optativ

Exerciii de utilizare corect a flexiunii


verbale
Exerciii de identificare a rolului verbelor n
enun
Exerciii de identificare a verbelor
predicative i nepredicative n texte date
Exerciii de identificare a verbelor
copulative i auxiliare n texte date
Exerciii de construire a unor enunuri cu
diverse verbe copulative
Exerciii de identificare a modului i
timpului verbelor n texte date
Exerciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul indicativ i la timpurile
indicativului n texte date
Exerciii de identificare a modului imperativ
n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la modul
imperativ
Exerciii de difereniere a modului indicativ
de modul imperativ
Exerciii de identificare a modului
conjunctiv i a timpurilor sale n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la modul
conjunctiv

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a modului


condiional-optativ i s timpurilor sale n
texte date
Exerciii de analiz a verbelor la modul
condiional-optativ

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Verbul
Modurile nepersonale: infinitiv, 3.4.
gerunziu

Exerciii de identificare a verbelor la modul


infinitiv i la modul gerunziu n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la modul
infinitiv i la modul gerunziu

Verbul
Modurile
participiu, supin

Exerciii de identificare a verbelor la modul


participiu i la modul supin n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la modul
participiu i la modul supin
Exerciii de difereniere a modului
participiu de modul supin
Exerciii de identificare a verbelor la moduri
personale i nepersonale n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la moduri
personale i la moduri nepersonale
Exerciii de construire a enunurilor n care
s apar verbe la diferite moduri personale
i nepersonale
Exerciii de identificare a particularitilor
monologului
Exerciii de construire a unui monolog
narativ

Exerciii de identificare a particularitilor


monologului informativ i a modului de
organizare a acestuia, ca situaie de
comunicare monologat)
Exerciii de identificare a caracteristicilor
anunului i tirii
Exerciii de redactare de anunuri
Exerciii de prezentare a unei tiri

nepersonale: 3.4.

Verbul. Consolidare

Textul dialogat i cel monologat


Monologul narativ

Monologul informativ
Anunul. tirea

Lucrare scris semestrial

3.4.

1.4.
2.1.

1.4.
2.1.
4.1.

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Evaluare Unitatea 2

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea
fielor
de
evaluare

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Structura operei literare
Nr de ore alocate: 15
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Activiti de nvare

Structura operei literare


Lectura
textului-suport 3.1.
Sobieski i romnii de Costache 3.2.
Negruzzi/
3.3.
Budulea Taichii de Ioan Slavici

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

Lectura aprofundat a textuluisuport. Moduri de expunere. 3.1.


Naraiunea la persoana a III-a
3.2

Exerciii de identificare a modurilor de


expunere din textul studiat
Exerciii de identificare a caracteristicilor
naraiunii la persoana a III-a
Exerciii de difereniere a naraiunii la
persoana I de naraiunea la persoana a III-a

Timp
(nr.
ore)
1

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare

Evaluare

Grila de Activitate frontal


evaluare a Activitate
lecturii
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lectura aprofundat a textului- 3.1.


suport. Subiectul operei literare. 3.2.
Momentele subiectului

Exerciii de identificare a momentelor


subiectului
Exerciii de identificare a caracteristicilor
momentelor subiectului
Exerciii de formulare a ideilor principale
Exerciii de relaionare a ideilor principale
cu ideile secundare
Exerciii de rezumare oral a textului-suport
Redactarea rezumatului textului studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului- 3.1.


suport. Opera epic
3.2.

Exerciii de identificare a caracteristicilor


operei epice, avnd n vedere textul studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului 3.2.


suport selectat. Dialogul (mijloc 3.3.
de caracterizare a personajelor)

Exerciii de identificare a rolului dialogului


n caracterizarea personajelor dintr-un text
literar

Substantivul (actualizare)

Exerciii de identificare a substantivelor, a


felului lor, a genului, numrului i cazului
acestora

Exerciii de identificare a substantivelor


defective de singular sau de plural, a
substantivelor colective
Exerciii de construire a unor enunuri cu
substantive defective de singular/plural i cu
substantive colective

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Lectura aprofundat a textului- 3.1.


suport.
Rezumatul
oral 3.2.
(actualizare)
4.4.
Rezumatul

2.3.

Substantivul
Substantive
defective
de 2.3.
singular
sau
de
plural.
Substantivele colective

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Substantivul
Cazurile i funciile sintactice ale 2.3.
substantivelor
(nominativ, 4.4.
acuzativ, vocativ)
Substantivul
Cazurile i funciile sintactice ale 2.3.
substantivelor (genitiv, dativ)
4.4.
Textul dialogat i cel monologat
Organizarea replicilor ntr-un 2.4.
dialog complex. Adaptarea la 2.5.
interlocutor
4.2.
Textul dialogat i cel monologat
*Modaliti de conectare a 2.4.
elementelor nonverbale la cele 2.5.
verbale
4.2.

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Evaluare Unitatea 3

2.3.
3.1.
4.1.
4.4.

Exerciii de identificare a cazurilor i a


funciilor sintactice ale substantivului
Exerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea
funciilor
sintactice
ale
substantivului
Exerciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale substantivului
Exerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea
funciilor
sintactice
ale
substantivului

1
Exerciii de iniiere, meninere, ncheiere a
unei situaii de comunicare dialogat pe
teme date
Exerciii de adaptare la interlocutor
1
Exerciii de identificare a elementelor
nonverbale care apar n comunicarea oral
Exerciii de construire a situaiilor de
comunicare oral cu folosirea de elemente
nonverbale
Exerciii de povestire i de interpretare a
unui text literar

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Observarea
Activitate
n sistematic
perechi
Aprecierea
rspunsurilor

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea
fielor
de
evaluare

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Fabula
Nr. de ore alocate: 19
Coninuturi (detalieri)
Texte literare. Fabula
Lectura textului suport- Bivolul i
coofana de George Toprceanu

Competene
specifice
3.1.
3.2.
3.3.

Lectura aprofundat a textului


suport selectat. Caracteristicile 3.2.
operei epice
3.3.

Activiti de nvare
Exerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular
Exerciii de identificare a caracteristicilor
operei epice, avnd n vedere textul studiat

Timp
(nr.
ore)
1

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Grila de Activitate frontal
evaluare a Activitate
lecturii
individual

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului


suport selectat. Caracteristicile 3.2.
speciei
3.3.

Exerciii de identificare a caracteristicilor


speciei fabula, avnd n vedere textul studiat

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului 3.2.


suport selectat. Caracteristicile 3.3.
speciei

Exerciii de identificare a caracteristicilor


speciei fabula, avnd n vedere un text dat

Auxiliare Activitate frontal


didactice
Activitate
Fie
de individual
lucru

Pronumele personal

Exerciii de identificare a pronumelui


personal n texte date
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
personal
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui personal

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

2.3.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Evaluare
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pronumele posesiv i adjectivul 2.3.


pronominal posesiv. Forme
4.1.

Pronumele posesiv. Cazuri i 2.3.


funcii sintactice (nominativ, 4.1.
acuzativ)

Pronumele posesiv. Cazuri i 2.3.


funcii sintactice (genitiv, dativ)
4.1.

Adjectivul pronominal posesiv. 2.3.


Cazuri i funcii sintactice

Exerciii de identificare a pronumelui i a


adjectivului pronominal posesiv
Exerciii de difereniere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal posesiv
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal posesiv
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
Exerciii de identificare a cazurilor i
funciilor sintactice ale pronumelui posesiv
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
posesiv n diverse contexte
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui posesiv cu diferite funcii
sintactice
Exerciii de identificare a cazurilor i
funciilor sintactice ale pronumelui posesiv
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
posesiv n diverse contexte
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui posesiv cu diferite funcii
sintactice
Exerciii de identificare a funciei sintactice
a adjectivului pronominal posesiv, n texte
date
Exerciii de integrare a adjectivului
pronominal posesiv n diferite enunuri,
pentru realizarea corect a acordului cu
elementul regent

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pronumele
pronominal
Forme

adjectivul 2.3.
demonstrativ. 4.1.

Pronumele
demonstrativ. 2.3.
Cazuri i funcii sintactice 4.1.
(nominativ, acuzativ)

Pronumele
demonstrativ. 2.3.
Cazuri i funcii sintactice 4.1.
(genitiv, dativ)

Adjectivul
pronominal 2.3.
demonstrativ. Cazuri i funcii
sintactice

Exerciii de identificare a pronumelui i a


adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
demonstrativ de adjectivul pronominal
demonstrativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
Exerciii de identificare a cazurilor i
funciilor
sintactice
ale
pronumelui
demonstrativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
demonstrativ n diverse contexte
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui demonstrativ cu diferite funcii
sintactice
Exerciii de identificare a cazurilor i
funciilor
sintactice
ale
pronumelui
demonstrativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
demonstrativ n diverse contexte
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui demonstrativ cu diferite funcii
sintactice
Exerciii de identificare a funciei sintactice
a adjectivului pronominal demonstrativ, n
texte date
Exerciii de integrare a adjectivului
pronominal demonstrativ n diferite
enunuri, pentru realizarea corect a
acordului cu elementul regent

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pronumele. Consolidare

2.3.
4.1.

Exerciii de identificare a pronumelor


Exerciii de utilizare corect a pronumelor
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelor

2.3.
i 4.1.

Exerciii de identificare a diferitelor tipuri


de numerale
Exerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor

Numeralul cardinal i numeralul 2.3.


ordinal. Funcii sintactice
4.1.

Exerciii de scriere corect a unor numerale


Exerciii de identificare a funciilor
sintactice ale numeralului

Numeralul. Consolidare

Exerciii de scriere corect a unor numerale


Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
Exerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

Numeralul (actualizare)
Valoarea
substantival
adjectival a numeralului

2.3.
4.1.

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Evaluare Unitatea 4

3.2.
4.1.
4.4.

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea
fiei
de
evaluare

SEMESTRUL II
Proiectul unitii de nvare
Unitatea de nvare: Doina popular
Nr. de ore alocate: 16
Coninuturi (detalieri)
Texte literare. Doina popular
Lectura textului- Doina
Lectura aprofundat a textului
suport selectat. Opera liric

Competene
specifice
3.1.
3.2.
3.3.
3.1.
3.2.

Activiti de nvare
Exerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii

Timp
(nr.
ore)
1

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Grila de Activitate frontal
evaluare a Activitate
lecturii
individual

Exerciii de identificare a caracteristicilor


operei lirice avnd n vedere textul studiat

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului 3.1.


suport. Caracteristicile speciei
3.2.

Exerciii de identificare a caracteristicilor


speciei, avnd n vedere textul studiat

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului 3.1.


suport. Interpretarea semnificaiei 3.2.
procedeelor artistice

Exerciii de identificare a procedeelor


artistice i de explicare a rolului lor
Exerciii de comentare a sensului global al
textului
Exerciii de exprimare a opiniei despre
mesajul textului
Exerciii de identificare a caracteristicilor
portretului literar
Exerciii de redactare de texte descriptive
tip portret

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate pe grupe
lucru
Activitate
individual

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Descrierea (portretul literar)

3.1.
3.2.
4.1.

Evaluare
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Determinanii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele
flexionare

Articolul demonstrativ
(adjectival)

2.3

2.3.

Exerciii de identificare a adjectivelor n


texte date
Exerciii de utilizare corect a adjectivului
Exerciii de integrare a adjectivului n
enunuri

Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a articolului


demonstrativ (adjectival)
Exerciii de utilizare corect a articolului
demonstrativ (adjectival)

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Adjectivul
Gradele de comparaie

2.3.

Exerciii de identificare a adjectivelor la


diferite grade de comparaie
Exerciii de integrare n enunuri a
adjectivelor la diferite grade de comparaie

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Adjectivul
Funcii sintactice

2.3.

Exerciii de utilizare corect a adjectivului


Exerciii de integrare n enunuri a
adjectivului cu diferite funcii sintactice
Exerciii de identificare a funciilor
sintactice ale adjectivului i ale locuiunii
adjectivale

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Prile de vorbire neflexionare


Adverbul (actualizare)

2.3.

Exerciii de identificare a adverbelor


Exerciii de utilizare corect a adverbelor
Exerciii de integrare a adverbelor n
enunuri

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Gradele de comparaie

2.3.
4.1.

Exerciii de identificare a adverbelor la


diferite grade de comparaie
Exerciii de integrare n enunuri a
adverbelor la diferite grade de comparaie

Adverbul
Funciile sintactice: complement 2.3.
circumstanial de loc, de timp, 4.1.
de mod, atribut adverbial

Exercii de identificare a funciilor


sintactice ale adverbelor
Exerciii de integrare n enunuri a
adverbelor cu diferite funcii sintactice

Adjectivul
Consolidare

Exerciii de identificare a adjectivului, a


adverbului
Exerciii
de
utilizare
corect
a
adjectivului/adverbului
Exerciii
de
analiz
a
adjectivului/adverbului
Exerciii de exprimare oral a opiniei
referitoare la textele studiate

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

adverbul. 2.3,
4.1.

Aprecieri personale referitoare 2.3.


la textele epice i lirice studiate
2.4.
4.2.

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Evaluare Unitatea 5

2.3.
2.4.
4.1.

Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fie
lucru

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

de Activitate frontal
Activitate
individual

Fie
de Activitate
evaluare
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Aprecierea
fiei
de
evaluare

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Pastelul
Nr. de ore alocate: 12
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Texte literare. Pastelul


Lectura textului suport Mrior 3.1.
de Ion Pillat
3.2.
3.3.
Lectura aprofundat a textului 3.1.
suport. Caracteristicile operei 3.2 .
lirice
Lectura aprofundat a textului 3.1.
suport. Resurse ale expresivitii 3.2.
artistice

Lectura aprofundat a textului 3.1.


suport. Caracteristicile speciei
3.2.
Descrierea (tabloul)

3.1.
3.2.
4.1.

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare

Activiti de nvare

Timp
(nr.
ore)

Evaluare

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular
Exerciii de identificare a cuvintelor-cheie
Exerciii de identificare a structurii textului
Exerciii de identificare a caracteristicilor
operei lirice, avnd n vedere textul studiat

Grila de Activitate frontal


evaluare a Activitate
lecturii
individual

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Exerciii de identificare a procedeelor


artistice i de explicare a rolului lor n textul
studiat
Exerciii de formulare a unui punct de
vedere personal asupra semnificaiei
figurilor de stil
Exerciii de identificare a caracteristicilor
speciei avnd n vedere textul studiat
Exerciii de motivare a apartenenei textului
studiat la specia pe care o ilustreaz
Exerciii de identificare a caracteristicilor
descrierii tip tablou
Exerciii de redactare de texte descriptive
tip tablou

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate pe grupe
lucru

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Prile de vorbire neflexionare


Prepoziia (actualizare). Regimul
cazual

2.3.

Exerciii de utilizare corect a prepoziiilor


Exerciii de identificare a cazurilor cerute de
diferite prepoziii
Exerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire flexibile i neflexibile nvate;
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de conjuncii
Exerciii de utilizare corect a conjunciilor
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de folosire corect a adverbului,
a prepoziiei i a conjunciei

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactie

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Conjuncia (actualizare)

2.3.
4.1.

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Interjecia
(actualizare). 2.3.
Interjecii predicative

Exerciii de identificare a conjunciilor n


texte date
Exerciii de analiz gramatical a
interjeciilor identificate n texte date

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Prile de vorbire neflexibile. 2.3.


Consolidare
4.1.

Exerciii de utilizare corect a prilor de


vorbire neflexibile
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare expresiv a limbii

Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Adverbul, prepoziia, conjuncia

2.3.
4.1.

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Evaluare Unitatea 6

2.3.
4.1.
4.4.

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea
fiei
de
evaluare

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare:Sintaxa
Nr. de ore alocate: 14
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Sintaxa propoziiei (actualizare)


2.3.
Predicatul. Predicatul verbal i 4.1.
predicatul nominal (numai cu
verbele copulative a fi i a
deveni)
Subiectul exprimat i subiectul 2.3.
neexprimat (subneles i inclus). 4.1.
Acordul predicatului cu subiectul
Atributul (actualizare)
Atributul adjectival

2.3.
4.1.

Activiti de nvare
Exerciii de identificare a predicatelor
verbale i nominale n texte date
Exerciii de analiz a predicatelor verbale i
nominale din texte date
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar predicate verbale i nominale
Exerciii de identificare a subiectului n
texte date
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar diferite tipuri de subiecte
Exerciii de identificare a atributului n texte
date
Exerciii de analiz a diferitelor tipuri de
adjective cu funcia sintactic de atribut
adjectival
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar atribute adjectivale

Timp
(nr.
ore)
2

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare

Evaluare

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate frontal
Activitate
individual

Atributul substantival

2.3.
4.1.

Atributul pronominal

2.3.
4.1.

Atributul adverbial

2.3.
4.1.

Complementul (actualizare)
2.3.
Complementele circumstaniale. 4.1.
Complementele circumstaniale
de loc, de timp, de mod

Complementele
necircumstaniale.
Complementul
Complementul indirect

2.3.
4.1.
direct.

Exerciii de identificare a atributului


substantival n texte date
Exerciii
de
analiz
a
atributului
substantival
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar atribute substantivale, n diferite
cazuri
Exerciii de identificare a atributului
pronominal n texte date
Exerciii de analiz a atributului pronominal
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar atribute pronominale, n diferite
cazuri
Exerciii de identificare a atributului
adverbial n texte date
Exerciii de analiz a atributului adverbial
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar atribute adverbiale
Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de complemente circumstaniale n texte
date
Exerciii de analiz a complementelor
circumstaniale
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar diferite tipuri de complemente
circumstaniale
Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de complemente necircumstaniale n texte
date
Exerciii de analiz a complementelor
necircumstaniale
Exerciii de construire de enunuri n care s
apar diferite tipuri de complemente
necircumstaniale

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Sintaxa propoziiei. Consolidare

2.3.
4.1.

Ore
pentru
dezvoltarea
competenelor de lectur

Evaluare Unitatea 7

2.3.
4.1.
4.4.

Exerciii de identificare a diferitelor pri de


propoziie
Exerciii de analiz a diferitelor pri de
propoziie
Exerciii de integrare n enunuri a prilor
de vorbire cu diferite funcii sintactice

Exerciii de povestire i de interpretare a


unui text literar

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea
fiei
de
evaluare

S-ar putea să vă placă și