Sunteți pe pagina 1din 36

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul III, nr. 4


(ianuarie iunie 2012)

ZAL U,2012
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueduca ieicultur pedagogic


ISSN 2069-2293
ISSN-L 2069-2293
Colectivulderedac ie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredac ie:
Zal u:nv.Oni aMAN
nv. Florica CIGHI
imleuSilvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concep iegrafic ,copert ,procesare imagini,
tehnoredactarecomputerizat :prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori:InspectoratulcolaralJude uluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
RevistaaparesubegidaAsocia iei nv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Edituri: COALANOASTR e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com
CASAC R IIDE TIIN e-mail: editura@casacartii.ro
Materialelepentrurevist vorfiredactatenformatA4,fontTimesNewRoman,
size12,cudiacritice(romn ),maxim2-3 pagini.

Responsabilitateaafirma iilordinarticole/studiiapar ineautorilor.


Laacestnum raucolaborat:
Teodor S R CU -COM NESCU,Marin TEFAN,IoanDAM A,Alina
CIOBANU, Cristina-Georgeta TEIERU, Maria CHEREJI, Ioana COSMA, Mariana
ONACI, Angelica UM LAN,Tatiana CONTRA

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

EDITORIAL
TRECUTUL RENVIE
Gazeta nvtorilor n prag de ceas aniversar
(1)
Prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
Pre edinteexecutivalAsocia ieinv torilorS l jeni

Dac n primul num r (editorial) al


revistei Gazeta nvtorilor aminteam
de un important moment aniversar
pentru dasc lii s l jeni mplinirea a
140 de ani de la constituirea primei
asocia ii oficiale cu denumirea de
Reuniunea
nvtorilor
Romni
Sljeni, n ziua de 10 septembrie 1871,
acum marc m un alt moment aniversar
cu o dubl semnifica ie, arc peste tip,
pentru apostolii de pe meleagurile
s l jene.
Demersurile realizate de c tre
Asocia ianv torilorS l jeni(AS),
la doar 2 ani de la nfiin are, dar i
dorin aexpres deaaveaiunorgande
pres princareobiectivele iactivitile
eis fiecunoscuteattlaniveljude ean,
ctilanivelna ionaliinterna ional
AS fiind i membr a Asocia iei
Generaleanv torilordin Romnia
(AGIRo) , s-au materializat prin
nfiin area revistei Gazeta nvtorilor
ca o continuare a ziarului (politicodidactic) s pt mnal, editat la imleul
Silvaniei, ntr-o serie nou i care se
afl naltreileaandeapari ie.
Dup mai multe ncerc ri e uate
ale RIRS de a avea un organ de pres ,
merit amintit ini iativaprofesoruluide
coal normal ,GavrilTrifu,careafost

i vicepre edinte al Reuniunii, de a


scoate la imleul Silvaniei o revist
cu genericul nvtorul romn, n
1903,dardinp cateaap rutdoarun
singur num r. Multe din revistele
vremii au avut aceea i soart mai
ales cele din Ardeal.
Un loc aparte n aceastr suit de
ncerc ri,chiarlanivelna ional,lva
ocupa apari ia revistei Gazeta
nvtorilor un ziar didactic i
politic al nv torilor romni din
Ungaria (a se n elege Transilvania
din acele vremuri, n.n.), care va
ap rea la imleul Silvaniei pe la 1
octombrie 1912.
Iat , deci, i cea de-a doua
semnifica ie a momentului aniversar
amintit mai sus, scurgerea unui secol
delaapari iaprimuluiorgandepres
al Reuniunii nv torilor Romni
S l jeni.Secuvines omagiemacest
moment inndseamadefaptulc
i actuala Asociaie a nvtorilor
Sljeni a decis s preia acela i
generic al organului s u de pres :
Gazeta nvtorilor.
mprejur rile i condi iile n
careaap rutrevistasuntnuattdoar
simbolice, ct mai ales relevante
pentrusitua iad sc limiidinacest

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

areal.
La Budapesta, n urma amplelor
manifest ri ale Partidul SocialDemocrat din toamna anului 1907 l-au
determinatpepre edinteleconsiliuluide
mini tri de atunci, Alexander Wekerle,
s -i solicite ministrului de interne,
GyulaAndrassy,cas introduc unnou
proiect de lege privind alegerile
electorale sau cel pu in o nou
procedur n locul votului universal,
care se presupunea c ar periclita
men inerea suprema iei maghiare.
Strategia
presupunea
introducerea
votului plural care favoriza cet enii
cu avere i cultur , urmnd ca fiecare
persoan bine situat social s dispun
decelpu in12voturialeunorcategorii
sociale inferioare.
Manifest rile n r va e ale romnilor
din Transilvania mpotriva acestui
proiect legislativ, pe care presa vremii la numit cel mai neomenos atentat in
contra vieii constituionale, dar i
anexarea Bosniei-Hertegovina de c tre
Austro-Ungaria n toamna anului 1908,
l-au f cut pe ministrul de interne s
treac sub t cere aceast ini iativ ,ns
ea va reveni ntre 1910-1914, cnd
scopul se va ndrepta spre r sturnarea
autonomiei
bisericilor
na ionale
(protectoare ale culturii, demnit ii i
identit ii).
Aceste manifest ri i-au f cut i pe
intelectualii din Transilvania, pe
lumin toriimaselors fiemai

TORILOR

pruden i n manifest rile lor. Erau


con tien i c ritmul de dezvoltare
economico-social,
necesitatea
moderniz rii economiei va aduce
muta ii i n domeniul culturii i
literaturii i ncercau din r sputeri s
r spund acestor nevoi stringente.
Faptul c n Transilvania num rul
speciali tilor era destul de mic, iar
tinerii cu carte erau nemul umi i de
politica guvernelor, mai ales dup ce
guvernul de la Budapesta a pus n
aplicare faimoasa lege colar din
anul 1907, supranumit apponyian,
i ca urmare a introdus limba
maghiar n toate colile confesionale
romneti, nv toriiromniaufost
cei mai ncerca i, dar unii statornici
fiind, nu numai n arealul lor, ci i n
con tiin id ruire,aur sturnattoate
greut ile i s-au dedicat trup i
sufletidealului.
nv torul Simion Oros, localnic
din imleul Silvaniei, va lansa mai
multor nv tori s l jeni cunoscu i
urm toareaChemare:
Iubite Frate,
Din desele convorbiri ce le-am avut
cu colegii din Slaj i din toate prile
rii, totdeauna am ajuns la
concluziunea c, pn cnd corpul
nvtoresc nu va avea organul s u
de publicitate, nvtorul romn tot
neorganizat va fi i toate ostenelele
noastre puse n serviciul culturii

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

poporului
romnesc,
vor
fi
zadarnice.
Dar din lipsa organizrii sufere
mult chiar i autoritatea corpului
nvtoresc. Astzi am ajuns c
toate breslele muncitorilor din ar
(chiar i chelnerii) au organele lor
de publicitate, cari le apr
interesele fa de toi dumanii.
Singuri nvtorii romni din
Ungaria stau fr nici un sprijin i
fr nici o organizaie. Este
datorina noastr a tuturor, ca
punnd umr la umr, s sfrim cu
nepsrile trecutului i s ncercm
a pune baza solidarit ii colegiale
prin
fondarea
Gazetei
nv torilor, care va apare
sptmnal la imleu.
Paii cei mai necesari pentru
ntruparea acestei idei s'au fcut
deja, rmnnd numai s formm un
Comitet de redacie, care s
conduc destinele ziarului. Intre cei
menii a ocupa acest post te-am
designat i pe D-Ta.
Te rog, deci, ca pentru
consftuirea intim ce vor avea-o
membrii comitetului de redacie deja
designai, s te prezini negreit n
ziua de 26 Iulie a. c., la coala
romn din imleu, ca s nu fim
mpiedecai n lucrrile pe mai
departe.

A a s-a ntmplat c de la Marin,


primul nv tor calificat, Dimitrie
Oros, absolvent de Gherla, care va
activa aici pn n anul 1920, de la
imleul Silvaniei, Simion Oros,
absolvent al Preparandiei de la
Oradea, mpreun cu nv torul
Daniil Graur din Giurtelecul
imleului, cu Ioan P. Laz r, fost
nv tor la coala confesional din
imleu Silvaniei i cu Emil Pocola
dinBoc a,nziuade26iulie1912la
coalaromn din imleuSilvaniei,
vor fonda s ptamnalul Gazeta
nvtorilor.
n urma acestei ac iuni
voluntare,
pre edintele
ales,
mpreun cu ceilal i cinci fondatori
ntocmesc o

NVOIAL SOLIDAR ,
Subscri ii am hotrt nfiinarea unui
ziar menit a apra interesele
nvtorilor romni din ar, fr
deosebire de confesiune. Ziarul va
avea
coninut
didactic-politic,
aprnd n imleu n fiecare joi,
adec odat pe sptmn. Ca
pornirea ziarului s fie asigurat,
subscri ii lum garant irevocabil
i obligatorie pentru suma de 3600
cor., adic fiecare fundator ia
asupra sa responzabilitatea pentru o
parte, n suma de 600 cor., deciznd
totodat, c dup aceast sum nu
imleu,la19Iulie1912
poftim nici un interes i la caz de
Cudragostecolegial
lips o jertfim spre scopul amintit.
Simion Oros".

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

Pentru asigurarea prii de


fondator, subscriem un cambiu n
suma total de 3600 cor., de
regularea cruia ne vom ngriji noi,
solidar i lum toat responzabilitatea
fa de acel institut financiar, care ne
va deschide un credit de cont-curent
pn la aceast sum. Sumele
trebuincioase se vor solvi la mandatul
nostru i tot prin cont se va manipula
i sumele de abonament ce le va
depune secretarul de redacie cel mult
la 3 zile dup sosire.
imleu, 26 Iulie 1912. Fundatori:
Daniil Graur-senior [din Giurtelecu
imleului], Simion Oros [din imleu
Silvaniei], Emil Pocola [din Boc a],

TORILOR

AlexandruMnu[din oimu ],
Victor Filip [din Unim t], Dumitru
Oros [din Marin].
Surse bibliografice/web:
Tribuna, 19-31 ianuarie 1899.
coala Noastr, anul XIV, nr. 4 din
aprilie 1937, pp. 125-127.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Pocola
(22.04.2012, 22:40)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Oros
(22.04.2012, 22:43)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_P._Laz
ar (22.04.2012,22:30)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Daniil_Graur
(22.04.2012, 23:00)

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

PORTRETDEDASC L
PRIM VARANOCHIICOPIILOR

Prof.MarinTEFAN
Publicist,imleuSilvaniei,S laj
Motto: Primvara este pentru suflet un surs al infinitului.
(Victor Hugo)
Se tie c valorile educative sunt ntr-o
dinamic i o permanent interrela ie cu
cele informative i formative. De aceea,
dezideratul important al unei societ i
moderne este segmentul/domeniul educativ
princareserezolv promovareaidealurilor
culturale individuale, formate n spiritul
valorilordemarc aleumanismului.
Deasemenea,setiec nfiecarean,la
nceputdeprim var ,1 Martie ne readuce
speran a i credin a n mai bine. Acest
triumfalrenvieriiiregener riinaturiinu
putea fi invocat mai bine dect prin
M R IORUL d ruit celor dragi.
Prim vara este anotimpul n care se d
startul energiei pentru un nou nceput,
pentruc atunciavemsenza iac renatem
odat cu primul ghiocel ap rut ginga de
subz pad ,cuprimulfirdeiarb trezitdin
amor irea iernii sau cu primul mugur
deschis sub mngierea blnd a soarelui.
Iar m r iorul simbolul prim verii la
romni,sed ruietecelordraginsemnde
mul umire,depre uireidenoroc.
n acest context, la coala Gimnazial
Silvania din imleu Silvaniei
(directoare, prof. Angela Maria Lipo) au
fost promovate programe i proiecte
educa ionalemenites -i ncurajeze pe elevi
netalareacalit ilornecesareunuimodde
via corect,devenindoameniactivi,cuun
naltsim civic.

Printre acestea se num r i proiectul


Prim vara n ochii copiilor, ini iat i
coordonat
de
profesoara
pentru
nv mntul primar Cristina Georgeta
Teieru ( clasa a IV-a D), n anul colar
2010-2011,
cu
implicarea
tuturor
nv toarelor i elevii de la cele 19 clase
din ciclul primar, n parteneriat cu p rin ii
copiilor. Acest proiect/program cu reale
valen e educative, ajuns la cea de-a II-a
edi ie, are scopul de: dezvoltare a
sentimentelor adev rate de iubire i de
dragoste fa de cei dragi, consolidnd
semnifica iile zilelor M r iorului i 8
Martie;valorificareapoten ialuluicreator
alelevilor;dezvoltareasim uluiesteticia
spiritului de competi ie; cultivare a
dragostei, respectului i pre uirii tradi iilor
i obiceiurilor poporului romn. De aceea,
printre obiectivele acestuia se reg sesc,
printre altele: dezvoltarea imagina iei i
formarea de abilit i practice; stimularea
interesului elevilor pentru tradi iile i
obiceiurile romneti, prin documentare i
realizare de lucr ri practice; cultivarea
respectului fa de f uritorii de art ;
ncurajarea schimbului de experien ntre
clasele de elevi.
Printre activit ile desf urate de toate
nv toarele cu elevii, s-au aflat:
prim vara n legende, poezii i cntece;
desprez pad ighiocel;

Foto: c.I.ManiuZal u

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

legenda i semnifica ia m r iorului;


importan a zilelor de 1 Martie i de 8
Martie; confec ion ri de m r ioare i
felicit ri. Prin ntreaga activitate i, cu
prec dere, prin expozi iile temetice cu
vnzare,nv ceiiauadusPRIM VARA
anotimpul renaterii, n coal . Astfel,
elevii au dat fru liber imagina iei,
priceperiiitalentuluilor,confec ionnd
manual, din diferite materiale m r ioare
i felicit ri dintre cele mai originale. Au
existatmaimulteetapedelucru,precumi
de monitorizare i de evaluare, privind:
organizarea grupelor; coresponden a ntre
membrii acestora; elaborarea de portofolii;
analiza produselor activit ilor de c tre un
juriu; realizarea de fotografii i DVD-uri;
popularizarea proiectului n pres , revista
colii i n cadrul comisiilor metodice i
cele ale cercurilor pedagogice; organizarea
standurilorexpozi ionale.
Deschidereaexpozi ieidinanulacestaa

TORILOR

fost f cut de profesoara pentru


nv mntul primar Cristina Georgeta
Teieru coordonatoarea proiectului, n
prezen a unei asisten e entuziaste,
reprezentat de elevi, cadre didactice i
p rin i. De asemenea, despre importan a
proiectului i semnifica ia expozi iei au
vorbit: profesoara Marioara Ghile
directoare adjunct a colii, profesoara
pentru nv mntul primar Szodorai
Melinda coala Gimnazial Bathory
Istvan; elevii: IoanaTeodoraMih escu,
AlexandruCrian (ambii n clasa a I-a A),
Iarina Iho ( clasa a II-a E) , Cristina
Santavan i Miruna Murean ( ambele
n clasa a IV-aD),iardinparteap rin ilor:
LilianaR doane iMarianaNecul e.
Fondurileb netiob inuteaufost(anul
trecut)ivorfiutilizatepentruorganizarea
activit ilor din cadrul s rb toririi Zilei
Interna ionale a Copilului i cele ale
proiectelor/programelor educative viitoare.

c.Silvania imleuSilvaniei

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

NOGLIND
PROIECTAREAUNIT IIDENV
(ONOU ABORDARE)

ARE

nv. IoanDAM A,
coalaGimnazial Traian CreuN pradea,S laj
Reforma sistemului de educa ie nu
presupune doar un set de m suri
administrative, ci i o regndire a
practicilor de predare-nv are,cares fac
trecereadelanv mntulbazatpreamult
pe acumularea pasiv de informa ie, spre
formarea de competen e i abilit i de
operare n diverse domenii, astfel nct
acesteas generezenoicunotin e,abilit i
icompeten e.
Nouateorieaconstructivismului,bazat
nprimulrndpegndireacritic ,ncearc
s elimine munca de rutin i s creeze
abilit i de adaptare rapid la schimb ri i
lacerin ele,mereualtele,alepie eimuncii.
n acest context, centrul pred riinv rii se deplaseaz de la lec ie ca
secven debaz ,spreunitateadenv are.
Aa cum este structurat n programa
colar , unitatea poate fi abordat prin
cinci modele de nv are: investiga ia,
proiectul, experimentul, rezolvarea de
probleme, exerci iul. Fiecare structur
(unitate sau lec ie) este trecut prin patru
secven e: evocare-anticipare, explorareexperimentare,reflec ieiaplicare-transfer
(cadrul ERR).
Societatearomn defizic mpreun cu
CentrulEduca ia2000+,ncolaborarecu
MECTS,experimenteaz n60decolidin
ar ,laclaseleIII-XII, sistemul de predare
amintit mai sus, la disciplinele tiin e
(clasele III-IV)ifizic (clasele VI-XII).

Cadrele didactice cuprinse n acest proiect


au primit sarcina de a restrnge (a
reproiecta) una sau mai multe unit i de
nv are, ce vor fi diseminate n cele 60 de
coli, pentru a fi aplicate la clas pe
parcursul semestrului II. Rezultatele vor fi
centralizate, analizate i apoi, dac se vor
dovedi viabile, vor fi propuse spre aplicare
MECTS.
nceleceurmeaz ,voiprezentaunmodel
de proiectare a unei ,,unit i restrnse la
disciplina Stiinele naturii, clasa a III-a, bazat
pemodeluldenv are investiga ia.

Unitateadenv areIII.1.2
Corpuri.Caracteristicii
propriet i
Ct de mare poate fi un corp mic?
C rortransform ripoatefisupusuncorp?
Clasa: a III-a
Num rulorelor/lec iilor: 5
Con inuturi repartizate: Corpurile i
caracteristicile
acestora.
Dimensiuni.
M surare.St rideagregare.Transform ride
st rideagregare.
Modelul de predare-nv areasociatunit ii
denv are:investiga ia
Structura unit iidenv are:

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

Secven ele
unit iide
nv are
I. Evocare Anticipare
II. Explorare Experimentare

Tipullec iei

Competen elemodelului1
(etapeleobserva ieisistematice)

Lec ia 1. Evaluarea ini ial a situa iei


de nv are, stabilirea obiectivelor;
formarea unei prime reprezent ri a
situa ieiderezolvat
Lec iile 2. Dezvoltarea strategiilor
cognitive (de abordare a situa iilorproblem ,asarcinilor)

1. Formulareantreb riideinvestigat
i avansarea unor ipoteze (r spunsuri)
alternative; proiectareainvestiga iei

III. Reflec ie Explicare

Lec ia3. Elaborarea/enun areanoilor


cunotin e(defini ii,generaliz ri)

IV. Aplicare -

Lec ia
4.
Sistematizarea
consolidarea noilorcunotin e

Transfer2

Lec ia 5. Dezvoltarea atitudinilor, a


percep iei
valorilor.
Evaluarea
rezultatelornv rii.

TORILOR

Procese cognitive (tipuri de


ra ionamentimplicatenformarea
competen elor)
Anticipare (planificare)

2. Explorarea ipotezelor, colectarea


probelor necesare test rii explica iilor
posibile, formularea unor concluzii
preliminare(par iale)
3. Sinteza datelor i propunerea unei
explica ii(generaliz ri)

Analogie cu anticiparea efectului,


fr anticiparea mijloacelor

4. Includereaaltorinforma ii,situa ii,


cazuri particulare, extinderea sferei
noilor
cunotin e;
comunicarea
rezultatelor
5. Impactul (importan a, interesul) i
valorificarea
noilor
cunotin e
(concepte,proceduri,proceseistrategii
cognitive;valoriilimite).

Deducie (particularizare)

Competen ele modelului de nv are


subsumeaz competenele specifice ale
programelor colare; acestea din urm se
reg sesccasarcinidenv are n scenariile
lec iilor, nstructuraactivit ilordenv are.
Pesecven eleunit ii,competen elespecifice
ale programei de tiin e pentru clasa a III-a
sunt repartizate astfel: Secven a I-1.1,1.2;
Secven a II-2.1, 2.4., 2.5; Secven a III -1.3,
1.4,2.2;Secven aIV-1.3,1.4,2.4;Secven a
V - 3.1,3.2.
Secven a Transfer poate fi cuprins
unitatea de nv are, separat sau cuplat cu
secven aanterioar Aplicare,nfunc iede
timpul care poate fi alocat i de
particularit ile clasei de elevi (capacit i,
interese, motiva ie). Transferul nseamn
aplicarea no iunilor ntr-un context diferit
deacelancareno iunileaufoststudiate, de
exemplu,nactivit iledezicuzi,printr-un
proces de analogie cu anticiparea
mijloacelor.

Inducie (generalizare)

Analogie
mijloacelor,
efectului.

cu
fr

anticiparea
anticiparea

speciale i alte resurse cu informa ii viznd


tema.
Materiale didactice: rigl , pahar cu ap ,
eprubete, aceton , corpuri geometrice de
diferitedimensiuni,corpuricuformeiculori
diferite, obiecte confec ionate din lemn, metal,
material plastic, hrtie, cauciuc, sticl , textile,
instala ii simple pentru nc lzirea i fierberea
lichidelor.
Privire de ansamblu asupra strategiei de
cunoatere: Succesiunea lec iilor corespunde
etapelor propuse pentru investigare pentru a
r spunde ntreb rilor fundamentale ,,Ct de
mare poate fi un corp mic? Ce transform ri
poate suferi un corp?,, Ce factori influen eaz
transform rilecorpurilor?
Derivarea leciilor/activitilor din modelul
de nvare:
Evocare- Anticipare
Ce tiu sau cred eu despre asta?
Lec ia 1. Formularea ntreb rii de
investigat i avansarea unor ipoteze
(r spunsuri)alternative
Caracteristicialecorpurilor(form ,dimensiune,
culoare)
Stareanatural acorpurilor
Transform rialecorpurilor

Mijloace didactice: computer cu acces la Internet


i videoproiector; fie de lucru pentru elevi; CD
cucon inutadecvattemei,manuale,caiete

10

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

- s nregistreze i s comunice
ipotezele, observa iile, rezultatele,
concluziile n forme diverse i
personalizate Ex. Corpurile au
forme, culori, volume diferite.
Omul poate ac iona asupra
corpurilor. n natur corpurile se
g sesc n st ri de agregare diferite.
Unelecorpuriipotschimbastarea
deagregare.Exdeaplica ii.(desen,
mici lucr ri n plastilin , rebusuri
simple, evoc ri personale ale unor
experien e
tr ite,
gruparea
corpurilornfunc iedecriteriidate,
identificareacorpurilordup criterii
prestabilite,
realizarea
de
coresponden e ntre ghicitori i
desenecaresugereaz corpurietc.)
nfinaleleviisuntimplica in:
- evaluarea lec iei curente: (Fie de
autoevaluare, eseu etc.)
- dezbaterea
cu
elevii
asupra
sarcinilordelucruiaportofoliului
personal legat de disciplina tiine
ale naturii.

n aceast lec ie,procesulcognitiv(tipulde


ra ionament, demersul de gndire) ce trebuie
activat la elevi, implicat n formarea
competen elor investigative este planificarea
(sau anticiparea).Eleviivorfistimula i:
1) s formuleze r spunsuri la ntreb rile
fundamentaleprivinddimensiuneaist rilede
agregare (proces cognitiv);
2) s identifice proceduri care trebuie
imaginate pentru verificarea r spunsurilor (pe
baza observa iilor anterioare i din clas
privinddimensiunileistareacorpurilor)).
Organizator
cognitiv:
identificarea
scopului urm rit (g sirea unor r spunsuri la
ntrebarea de investigat);
identificarea
procedurilor care trebuie imaginate pentru
acesta (controlul variabilelor); proiectarea
demersului de rezolvare (stabilirea etapelor de
lucru, a mijloacelor, anticiparea riscurilor,
integrarea constrngerilor care apar).
Variant deabordare:
Eleviisuntstimula i:

- s observe i s evoce imagini ale


diferitelor corpuri din mediul
nconjur torcunoscutdeeiis se
confrunte cu ntreb ri de genul
(conflict cognitiv): Un corp mare
(ex. dulapul) ncape nr-un corp mic
(ex. penarul)? Oare ce forme ia apa
dac se toarn n vase de forme
diferite?
- s evalueze ntrebarea de investigat:
Este interesant? Ce situaii de
analizat ofer? Exprim fapte sau
preri? Ce alte ntrebri noi se pot
nate? etc.
- s formulezer spunsuri (explica ii,
ipoteze) alternative la ntrebarea
fundamental ,deexemplu:
Corpurile i pot schimba mrimea,
culoarea, forma. Omul poate
interveni n aceste procese. Starea
de agregare a corpurilor se
schimb. Omul poate interveni i n
acest proces.

II. Explorare-Experimentare
Cumsepotriveteaceast informa ie
cuceeacetiu sau cred eu despre ea?
Lec ia 2. Explorarea solu iilor
posibile,
colectarea/
nsuirea
informa iilornecesare:
M surareadimensiunilorcorpurilor
Transform rialeformeicorpurilor
Schimbareast riideagregare
n aceast lec ie, procesul cognitiv ce
trebuie activat la elevi, implicat n
formarea competen elor investigative este
analogia cu anticiparea efectului.
Elevii ncearc , pe baza cunotin elor
anterioare
(preconcep ii/
explica ii
netiin ifice)s identificenevoilede

11

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

cunoa terecuprivirelasarciniledeefectuat
(utilizarea unor instrumente de m sur ,
normedeprotec iamuncii).
n cooperare (profesor-elev), se va
stabili un organizator cognitiv:
- (scopul i obiectivele lec iei).
Organiza i n grupuri de lucru elevii
prezint n clas rapoarte de
autoevaluare,
evoc
dificult i,
probleme noi ntlnite n efectuarea
sarcinilor de lucru primite acas ,
aspecte interesante sesizate n
verific rile
proprii,
evalueaz
ipotezele propuse, modalit ile de
verificare, resursele materiale, de
timp, rolurile i sarcinile n grup,
etapele
de
realizare.
Verific
experimental dimensiunile corpurilor
(compararea corpurilor din trusa
geometric)i schimbareaformeilor
(modelaj n plastilin, deformarea
mingii, schimbarea formei lichidelor,
schimbarea strii de agregare).
nacestscop,eleviivorfirepartiza in
grupuridelucruivorfistimula i:
- s stabileasc unit iledem sur pentru
lungimi nv ate pn n prezent cu
multipliiisubmultiplii
(accesibile vrstei);
- s verificeexperimental:
dimensiunile corpurilor (compararea
corpurilor din trusa geometric)
schimbarea formei lor (modelaj n
plastilin ,
deformarea
schimbarea formei lichidelor)

TORILOR

s m soare corpuri de forme i


m rimidiferiteis asociezeunit ile
de m sur cele mai potrivite n
func iededimensiunilecorpurilor;
- s m soare lungimea clasei cu un
instrument adecvat (ruleta) i s
nregistreze datele;
- s fac asocieri ntre corpuri de
formeivolumediferite;
- s observe instrumentele de m sur
existente n laborator i s identifice
acele instrumente care folosesc la
m surarea volumului corpurilor
lichide;
- s observe c la scufundarea unui
corp solid ntr-un lichid, nivelul
lichidului crete;
- s m soare volumul corpurilor solide
i lichide cu ajutorul cilindrului
gradat;
- s observe c lichidulmutatsuccesiv
n vase cu forme diferite va lua
forma acelor vase;
- s observe prin experimente simple
(umflarea unui balon) c i corpurile
gazoase au volum;
- s contientizeze pe baza unor
experimentesimplec volumullichidelor
i gazelor crete prin nc lzire, iar pe
baza observa iilor anterioare c i cele
solide i modific volumul la diferen e
detemperatur .
Pe baza investiga iilor efectuate n
laborator (n urma unor experien e
simple: fierbere, evaporare, ardere etc.)
elevii trebuie:
s observe c unele corpuri i
modific forma i starea de agregare,
uneori mergnd pn la schimbarea
compozi iei chimice (f r a se da
no iunea).
-

mingii,

- s observe c lungimeaunuicorppoatefi
comparat cu lungimea altui corp
(exemplific ricucorpuriexistentenclas i
ntrusageometric );
- s m soare i s compare; stabilesc
rela ii ntre lungimile corpurilor pe care le
compar iofer rezultatulm sur rii;

12

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

Dup ncheierea activit ilor, ntr-un tur al


galeriilor, elevii se reorienteaz c tre
grupurilealec rorinvestiga iisuntncursde
desf urare,schimbndinforma ii.
Peparcursullec iilorinfinaleleviisunt
implica inevaluarea lec ieicurente (fiede
autoevaluare).
Dezbaterea portofoliului personal (cu
sarcini pentru extinderea activit ii nafara
orelor de clas ), a protocolului evalu rii
finale (interviul n grup).

Pe baza unei analize critice elevii


vor argumenta alegerile f cute n urma
unor criterii prestabilite i gruparea
corpurilor n trei categorii : solide,
lichideigazoase.
Constat c :
- corpurile solide se pot grupa n dou
categorii(dup rezisten aladeformare);
- corpurile lichide iau forma vasului n
care sunt puse;
- corpurile gazoase se deformeaz foarte
uor.
Reformuleaz
constat rile,
n
termeni specifici fiec rei st ri de
agregare.
Constat c uncorpseg setenuna
din cele trei st ri de agregare. Pe baza
problematiz rii vor contientiza c
exist corpuri solide care au n
componen alorlichide.
Reformuleaz observa iile din etapa
de explorareexperimentare i propun
explica ii sub forma unor induc ii
(generaliz ri):
1. Corpurile solide au form , volum
propriu i o rezisten mare la
deformare.
2. Corpurile lichide au volum propriu,
nu au form proprie, au rezisten
mic ladeformareicurg.
3. Corpurile gazoase nu au nici form ,
nici volum propriu, nu au rezisten
ladeformareisedisipeaz .
Revenind la ntreb rile de investigat:
,,Ct de mare poate fi un corp mic?sau:
,,Cror transformri poate fi supus un
corp?, elevii:formuleaz un argument
lamirareaini ial :

III.Reflec ie-Explicare
Cum sunt afectate convingerile mele de
aceste idei?
Lec ia3.Sintezadatelorcolectatei
propunereauneiexplica ii
Dimensiuni reale ale corpurilor
Reala iintredimensiunileiforma
corpuriloristarealordeagregare
n aceast etap , procesul cognitiv care
trebuie activat la elevi, implicat n formarea
competen elor este inducia (sau generalizarea),
pe
baza
cunotinelor
anterioare,
ale
preconcepiilor/explicaiilor, a nevoilor de
cunoatere. Organiza i n grupuri de lucru,
prezint n clas rapoarte de autoevaluare,
evoc dificult i, probleme noi ap rute n
rezolvarea temei pentru acas , aspecte
interesantesesizatenverific rilepropriietc.

Organizator cognitiv (scopiobiectiveale


lec iei): Elevii vor fi capabili s disting
dup modele stabilite anterior cum ar
putea fi grupate corpurile puse la dispozi ie
(corpuri din lemn, plastilina, burete, fir
elastic, mingea, piatra, pahare cu diferite
lichide, sticla cu alcool etc.).

13

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

- corpurile mici pot p rea mari dac sunt


privite din apropiere, mici dac sunt
privitedeladistan ;
- uncorpsepoateg sintoateceletreist ri
de agregare (ex. apa).

TORILOR

Ca material didactic, elevii vor utiliza:


recipientecucuburideghea ,recipientede
diferite m rimi i forme, spirtiera, hrtie,
sticla de ceas, lumn ri, fructe, aceton . Ei
vor fi implica i n rezolvarea de noi
probleme, evaluarea procedurilor i a
solu iilor adoptate, stabilirea limitelor de
aplicabilitate
a
conceptelor
definite,
realizarea de previziuni (interpol ri,
extrapol ri) pe baza schimb rii st rii de
agregare a corpurilor.
n cadrul activit ilor de nv are elevii
suntstimula i:

Extinderea activit ii elevilor n afara


orelor de curs:identificareaunorsitua iidin
cotidian care s probeze adev rurile
formulatenclas .
IV. APLICARE
Ce co vi geri i ofer aceast i for aie?
Ce anume pot face alt fel, acu c d dei
aceast i for aie?

- s observe corpurilepuseladispozi ie;


- s realizezeexperimente prin care pun
n eviden transform rile de stare
(topirea cuburilor de ghe , topirea
lumn rii, fierberea apei, vaporizarea i
condensarea apei, compararea proceselor
evapor riiapeiiacetonei);
- s noteze observa iile legate de
experimentele realizate;
- s formuleze ntreb ri legate de
observa iilef cute;
- s scrie scurte eseuri legate de
experimentele realizate;
- s realizeze experimen en perechi i
s ofere explica ii tiin ifice asupra
proceselor observate.
Ca tem de lucru, n afara orelor de
curs, elevii vor ntocmi un scurt raport
scris asupra rezultatelor investiga iilor
proprii pe baza unui plan prestabilit.
V.Transfer
Ce anume pot face n alt fel, acum cnd
de inaceast informa ie?

Lec ia 4. Includerea altor informa ii,


situa ii, cazuri particulare, testarea
explica iei i a predic iilor bazate pe ea,
extindereasfereinoilorcunotin e.
n lec ia a 4-a, vor fi consolidate
conceptele obinute (volumul corpurilor,
utilizareainstrumentelordem sur ,starede
agregare, norme de protec ia muncii n
laborator etc.). Procesele cognitive ce trebuie
activate la elevi, implicate n formarea
competen elor sunt deducia i analogia cu
anticipaia mijloacelor). Elevii vor aplica i
verifica ideile generale elaborate n orele
anterioare pe exemple particulare (conflicte
cognitive), n situa ii similare sau apropiate
de cele pe care le-au studiat (ex. s utilizeze
unele uniti de msur nestandard s
identifice stri de agregare n funcie de
form i volum, s contientizeze efecte ale
activitii
omului
asupra
mediului
nconjurtor, prin aciune asupra corpurilor
i s identifice aspecte ale acestor intervenii
n diferite surse de informare). Elevii
analizeaz reuitele lor par iale ca
reprezentri succesive ale scopurilor vizate.
Organizator cognitiv: stabilirea rela iilor
c utate, evaluarea secven elor de lucru i a
ntregului.

Lec ia5. Impactulivalorificarea


noilorcunotin e:
n lec ia a 5-a, elevii sunt confrunta i
cu modele de cunoatere (rela ii
conceptuale, scheme procedurale), mai
flexibile, mai eficiente, prin testarea,

14

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4ianuarie-iunie 2012
nnatur (realizareaunuidesensugestiv);
- s alc tuiasc scurte compuneri asupra
diferitorfenomenedinnatur ;
- s evalueze (turul galeriilor) lucr rile
colegilor din alte grupe, ad ugnd
observa iileproprii;
- s mp rt easc colegilorobserva iidin
activitatealorcotidian asupraaspectelor
studiate.
Tot n activitatea pe grupe elevii vor
releva aspecte pozitive i negative ale
activitii
omului
asupra
mediului
nconjur tor.
Ca rezultat final, pe baza rapoartelor
par iale, vor realiza un scurt eseu privind
noilecompeten epersonaledobnditede-a
lungulunit iidenv are.

Procesul cognitiv implicat n etapa de


transfer este analogia cu anticiparea
mijloacelor. Elevii fac ncerc ri de aplicare a
cunotin elor nsuite (de exemplu, m surarea
dimensiunilor, starea de agregare obinuit a
unuicorp,schimbareast riideagregare n mod
natural sau prin ac iunea omului, reguli de
lucru n laborator etc.) n situa ii inedite
(conflicte cognitive), observnd i analiznd
reuitele par iale ca reprezentri succesive ale
scopului vizat.

Ca organizator cognitiv se va stabili


prezentarea i evaluarea raportului final.
Ca modaliate de lucru, elevii vor fi
organiza ipegrupe.
Eleviivorfistimula i:
- s m soare dimensiunile corpurilor puse
la dispozi ie (altele dect cele din orele
anterioare);
- s compare dimensiunile corpurilor,
f cndtransform risimplealeunit ilorde
nv are;
- s extrapoleze transform rile st rii de
agregare a apei la ,,circiutul apei
Competen elemodeluluidenv are

Secven aI.Evocare- Anticipare


1. Formulareantreb riideinvestigat i
avansareaunoripoteze(r spunsuri)alternative;
proiectareainvestiga iei
Secven aII.Explorare Experimentare
2. Colectarea probelor necesaretest rii
explica iilorposibile,analizareaiinterpretarea
informa iilor,formulareaunorconcluzii
preliminare(par iale)
Secven aIII.Reflec ie Explicare
3. Sinteza datelor ipropunereauneiexplica ii
(generaliz ri)
Secven aIV.Aplicare
4. Includereaaltorinforma ii,situa ii,cazuri
particulare,extindereasfereinoilorcunotin e;
comunicarea rezultatelor
Secven aV.Transfer
5. Impactul(importan a,interesul)i
valorificareanoilorcunotin e (concepte,
proceduri,proceseistrategiicognitive;valorii
limite).

Anex .Rela iadintrecompeten ele


modeluluidenv are
icompeten elespecificealeprogramei
colarepentruclasa a III-a/2005,
repartizatepesecven eleunit iidenv are
Obiectivedereferin aleprogrameicolare

1.1s identificeasem n riideosebiridintrecorpuripebazaunor


observa iiproprii;
1.2s ordonezeobiecte,organisme,fenomeneievenimentepebaza
unor criterii date
2.1s nregistrezegraficobserva iialeunorfenomeneiprocesedin
mediulnconjur tor;
2.4s apliceobserva iacademersalcunoateriitiin ifice;
2.5*s reprezinteprinmodeleaspectefamiliaredinmediulnconjur tor
1.3s comunicenformediverseobserva iiicompara iiasupra
corpurilorstudiatei asupra experimentelor realizate;
1.4s descrieprocedurisimpledenatur tiin ific ,utilizaten
experimente;
2.2s m soarecuinstrumenteconven ionaleineconven ionale;
1.3s comunicenformediverseobserva iiicompara iiasupra
corpurilorstudiateiasupraexperimentelorrealizate;
1.4s descrieprocedurisimpledenatur tiin ific ,utilizate n
experimente;
2.4s apliceprocedeedenatur tiin ific nactivitateaproprie
3.1s contientizezeefectealemediuluinconjur torasuprapropriului
organism;
3.2*s apreciezeimportan aprotej riipropriuluicorpfa defactori
d un toridinmediu.

Not :Evaluareafinal vaavealocpebazaeseuluirealizatdeeleviia temei de evaluare din caietele speciale.


BIBLIOGRAFIE:
M.E.C., 2005, Programa colar pentru clasa a III-a,Bucure ti.
http://www.cedu.ro/coperti/Introducere.pdf (8.05.2012).

15

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

TORILOR

INSTRUC IE IEDUCA IE
IMPLICA IIEDUCA IONALEALEMEMORIEIDELUCRUN
NV ARE
Prof. nv. primar Alina CIOBANU
coalaGimnazial Silvania imleuSilvaniei,S laj

fost
fulgera i),
imagini
(ex.
videoclipuri interesante despre diverse
furtuni) i materiale sonore (de ex.
muzic ambiental ).
b. n cea de-a doua situa ie,
fenomenul a fost explicat la modul
clasic, f r suportul materialelor
irelevante fenomenului.
Concluzia studiuluiafostc ,lec ia
mai simpl a avut ca rezultat
performan e mnezice mai ridicate. Se
parec prezentareamaisimpl imai
coerent alec ieiaduslaogestionare
mai eficace a resurselor memoriei de
lucru a elevilor. Surplusul de
informa ie ncarc memoria de lucru,
impieteaz asupracoeren ei,
f cnd astfel dificil construc ia unor
reprezent ri mintale ale rela iilor
cauz -efect.
B. Un al doilea aspect important
carederiv dindiscu iileanterioareal
memoriei de lucru, (care deriv din
discu iile anterioare) util pentru
profesor, ine de modul de
organizare a con inuturilor n ML.
Astfel, faptele care:
(a)nuauleg tur ntreele,sau
(b)nusuntrela ionatecu
informa iidinmemoriadelung
durat ,vorfirapiduitate,dac elevul
nu leorganizeaz nstructuri

A. Unul din aspectele importante de


care profesorul trebuie s in cont n
planificarea i practica pred rii unei
lec ii,lreprezint capacitatealimitat
a memoriei de lucru (Sweller, van
Merrienboer & Paas, 1998). Acest lucru
nseamn c expunerea ntr-o lec ie a
unui num r prea mare de idei, care (a)
nu
sunt
(organizate/rela ionate
suficient)
suficient
organizate/
rela ionate sau care (b) nu pot fi
(rela ionate), sau sunt dificil de
rela ionat cu cunotin ele preexistente
ale elevilor, este contraproductiv , prin
faptul c poate dep i resursele
memoriei de lucru ale acestora (Slavin,
2004). Tot astfel, utilizarea unor fraze
prea lungi ntr-o expunere, poate avea
un efect similar. Pentru a ilustra rolul
capacit iilimitate a memoriei de lucru
n determinarea performan elor, Mayer
(2001) a realizat o cercetare cu privire
la achizi ia de c tre elevi a unor
cunotin e despre modul n care se
produc fulgerele.
nacestsens,aufostconceputedou
situa ii(experimentale)deinstruc ie.
a.nprimasitua ie,autorulautilizat
oprezentareanimat ,ncareaintrodus:
o serie de informa ii despre furtuni, n
mare parte irelevante subiectului (ex.
fapte interesante despre oameni care au

16

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

coerente.Demulteori,celpu inpentru
nceput, elevul trebuie s fie ajutat n
acest sens. Conceptul de memorie de
lucru nt rete ideea c activarea unor
cunotin e anterioare relevante i ajut
pe elevi s integreze noile informa ii,
care le sunt prezentate n structurile
memorieidelung durat .Deexemplu,
dac profesorul dorete s corecteze
anumite idei eronate ale elevilor, legate
de caracteristicile unui anumit grup
minoritar, poate pentru nceput s -i
ntrebe ce tiu despre acele
caracteristici. Ulterior, profesorul poate
prezenta un film documentar despre
rela iiledegrupimoduldeorganizare
imanifestareagrupuluirespectivis
le solicite elevilor s compare ceea ce
tiau la nceput cu concluziile
documentarului. O astfel de metod
poatefiobun modalitateprincarepot
fi ajuta i elevii s -i modifice ideile
preconcepute,pebaza noilorinforma ii
cucareopereaz lanivelulmemorieide
lucru.
C. Cel de-al treilea aspect
important al memoriei de lucru este
legat de durata men inerii activate a
cunotin elor.Cuctprofesorulacord
o perioad detimpmaiextins ,pentrua
facilita operarea cu informa iile la
nivelul memoriei de lucru, cu att e mai
probabil ca acestea s fie re inute mai
multtimp.Procesareaactiv ,dedurat ,
a
noilor
informa ii
prin
problematizare, argumentare, luare de
noti e,iaplicare- permite memoriei de
lucrumen inerealaunnivelsuperiorde
activare att a cunotin elor, ct i a
mecanismelor de operare adiacente.
Acestfaptfaciliteaz nv arealor.

D. Al patrulea aspect pune n


eviden diferen ele interindividuale
relativ la capacitatea memoriei de
lucru, necesar realiz rii unei anumite
sarcini. Cu siguran c pot fi
incrimina i
mai
mul i
factori
responsabili de aceste diferen e. Dintre
acetiamen ion m:
a. baza de cunotin e a subiectului.
Cuctunelevaremaimultecunotin e
despre un anumit lucru, cu att va fi
maicapabils organizeze,s ajustezei
s racordeze noile informa ii,
structurilor deja existente (Engle,
Nations & Cantor, 1990; KuharaKojima & Hatano, 1991). n acest fel,
poate fi expandat volumul ML pe
domeniul respectiv.
b. abilit ile de organizare a
informa iilor. n acest sens, elevii pot
fi nv a i s utilizeze n mod contient
strategii metacognitive, pentru a
gestiona ct mai eficient capacitatea
memoriei de lucru (Levin & Levin,
1990; Peverly, 1991; Pressley & Harris,
1990).

c.Silvania imleuSilvaniei

17

GAZETANV

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

TORILOR

APLICAREAUNORMETODEMODERNENORELEDEMATEMATIC
Prof. nv. primar Cristina-Georgeta TEIERU
coala ,,Silvaniaimleu-Silvaniei,S laj
Orice metod pedagogic rezult din ntlnirea mai multor factori i din acest punct de
vedere, educaia va rmne mereu o art: arta de a adapta, la o situaie precis, indicaiile
generale date de crile de metodologie. (Gaston Mialaret)
Al turi de familie, un rol foarte
important n formarea personalit ii
omului,larecoala,caretrebuies -i ofere
elevului nu numai cunotin e tehnicotiin ifice, ci i o educa ie sistematic
pentru formarea lui ca om i pentru a se
ncadra ct mai bine n societate. n acest
sens, cercet ri recente relev o anumit
dependen a performan elor elevilor la
nv tur detipuldemetodologieutilizat
de c tre cadrele didactice. Aplicndu-se
metodediferite,seob indiferen eesen iale
n preg tire, n nsuirea unor noi
cunotin esaucomportamente.
nv mntul modern preconizeaz o
metodologie axat pe ac iune, operatorie,
deci pe promovarea metodelor interactive
care s solicite mecanismele gndirii, ale
inteligen ei, ale imagina iei i creativit ii.
Activ este elevul care depune efort de
reflecie
personal,
interioar
i
abstract, care caut i cerceteaz ,
redescoper adev rurilesaucarecreeaz pe
baza noilor cunotin e. Activismul
exterior vine deci s serveasc drept
suport material activismului interior,
psihic, mental, s devin un purt tor al
acestuia,afirm IoanCerghit.
Tr indntr-un secolaltehnologiilor
moderne,cndelevulestetotmaicaptivat
de computer, dasc lul trebuie s -l atrag
prin utilizarea de metode moderne care s
ajute la dezvoltarea gndirii critice i la
carecontribuieoseriedemetodeitehnici.

Dintre metodele moderne, specifice


nv rii active pe care le-am aplicat cu
succes la orele de matematic , se pot
aminti: brainstorming-ul, ciorchinele,
diagrama Wenn, cvintetul, metoda
cadranelor etc.
Brainstorming-ul este una dintre
cele mai r spndite metode n stimularea
creativit ii. Etimologic, brainstorming
provine din englez , din cuvintele brain
(creier) i storm (furtun ), plus desinen a
ing specific limbii engleze, ceea ce
nseamn furtun n creier, efervescen ,
aflux de idei. Un principiu pe care se
bazeaz brainstorming este acela al
cantit iicaregenereaz calitatea.Conform
acestui principiu, pentru a ajunge la idei
viabile i inedite este necesar o
productivitatecreativ ctmaimare.
Brainstorming-ul este prezent chiar
n activitatea de compunere de probleme.
n momentul cnd n fa a elevului aez m
dou numere i i cerem s formuleze o
problem ncares leintegreze,nmintea
acestuia apare o avalan de idei, de
opera ii matematice c rora le-ar putea
asociaenun uluneiprobleme.nscopul
stimul rii creativit ii, trebuie apreciat
efortul fiec rui elev i s nu se nl ture
niciovariant propus deacetia.
Ex:
Le-am cerut elevilor s
compun o problem dup urm torul
exerci iu:38 6 = 32
Paulare38ani.C ianiautrecutde

18

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

exerseaz atitudinea creativ i


exprimarea
personalit ii.Ciorchinele
este o tehnic eficient de predare i
nv are care ncurajeaz elevii s
gndeasc liber i deschis. Ciorchinele
este un "brainstorming" necesar, prin
care se stimuleaz eviden ierea
leg turilor dintre idei; o modalitate de a
construisauarealizaasocia iinoideidei
sau de a releva noi sensuri ale ideilor.
Este o tehnic de c utare a c ilor de
acces
spre
propriile
cunotin e
eviden iind modul de a n elege o
anumit tem ,unanumitcon inut.
Aceast metod sepoatefolosipentru
a sistematiza no iunile teoretice
matematice. Prin ntreb ri, dasc lul
dirijeaz gndirea elevilor, noteaz i
schematizeaz cunotin ele teoretice
matematice.

cnd avea 6? R: 32 ani (38-6=32).


Paulare6ani.Pestec ianivaavea38?
R: 32 ani (38-6=32).
Paul are 6 ani, iar Crina 38 ani.Cu c i
ani este mai mare Crina dect Paul? R: cu 32
ani.
Paul are 6 ani, iar Crina 38 ani. Cu c i
ani este mai mic Paul dect Crina? R: cu 32
ani.
Paulare6ani,iarCrina38ani.Pestec i
ani Paul va avea vrsta Crinei? R: peste 32
ani.
Paulare6ani,iarCrina38ani.C iani
au trecut de cnd Crina a avut 6 ani? R: 32
ani.
Prin folosireaacesteimetodeseprovoac
isesolicit participareaactiv aelevilor,se
dezvolt capacitateadeatr ianumitesitua ii
de a le analiza, de a lua decizii n ceea ce
privetealegereasolu iiloroptimeise
Ex.

Foto: c.S.B rnu iuZal u

19

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

TORILOR

Prinaceast tehnic sefixeaz maibine


ideile i se structureaz informa iile
facilizndu-se re inerea i n elegerea
acestora. Tehnica ciorchinelui poate fi
aplicat att individual, ct i la nivelul
ntregii clase pentru sistematizarea i
consolidarea cunotin elor. n etapa de
reflec ie, elevii pot fi ghida i prin
intermediul unor ntreb ri, n gruparea
informa iilornfunc iedeanumitecriterii.

Diagrama Wenn are rolul de a


reprezenta sistematic, ntr-un mod ct mai
creativ,asem n rileideosebirileevidente
ntre dou opera ii matematice, ntre dou
opara ii matematice, ntre dou figuri
geometrice etc. Metoda este potrivit la
lec iile de consolidare. Activitatea poate fi
organizat n grup, perechi sau chiar
frontal.
Ex: Reprezenta i n diagrama Wenn
ceeaceti idespreadunareisc dere.

Cvintetul estemetodacaresepotrivete
orelor de consolidare i recapitulare sau
momentului asigur rii reten iei i
transferului n orele de predare. Un cvintet
este o poezie cu cinci versuri prin care se
exprim i se sintetizeaz con inutul unei
lec ii sau a unei unit i de nv are ntr-o
exprimareconcis ceeviden iaz reflec iile
elevuluiasuprasubiectuluincauz .Estei
un instrument de evaluarean elegeriiide
exprimareacreativit iielevilor.
Ex: Uniti de msur
Mici, mari
Msurnd, cntrind, apreciind
Exist msur pentru toate
Apreciere.

Metoda
cadranelor
urm rete
implicarea elevilor n realizarea unei
n elegerictmaiadecvateaunuicon inut
informa ional. Aceast metod se poate
folosi frontal i individual, n rezolvarea
problemelorprinmetodagrafic .
Printrasareaadou axeperpendiculare,
fia de lucru este mp r it n patru
cadrane, repartizatenfelulurm tor:
I textul problemei;
II reprezentareagrafic aproblemei;
III rezolvarea problemei;
IV r spunsulproblemei.
Exemplu:

20

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

I.

Pe dou ramuri sunt 28 de p s ri. Pe a


doua ramur sunt cu 8 mai multe dect pe
prima.
Ctep s risuntpefiecareramur ?
IV.

R:10p s ri
18p s ri
Verificare: 10 + 18 = 28

II.
8

28 p s ri

III.
Rezolvare
* suma segmentelor egale:
28 8 = 20
*primaramur :
20:210(p s ri)
*a douaramur :
10+818(p s ri)

Onv areeficient ,durabil ,esteaceea


care are la baz participarea activ a
elevului la descoperirea informa iilor, a
sensuluiiutilit iilor.
Concluzia care decurge logic din
aplicarea metodelor activ-participative este
c acestea, dovedindu-i eficien a n
raportul dintre rezultate i modul de
nv are, i demonstrez totodat virtu ile
specifice prin ns i tr s turile ce le
implic :
contientizare,
motiva ie
intrinsec , efort sus inut pozitiv, afectiv i
afirmarea personalit ii individuale a
elevilor, toate aceste aspecte nscriindu-se
n cerin ele actuale ale nv mntului
formativ.
Eficientizarea
folosirii
lor
este
condi ionat de m iestria didactic a
nv torului,despirituls uliber,novator.
Am constatat c timpul necesar
familiariz riielevilorcuacestemetodeeste
pe deplin compensat de eficien a lor n
planul dezvolt rii psihice. Aceste metode
sunt agreate de copii, sporindu-le acestora
motiva ia. Dac ne dorim nite nv cei
flexibiliimoderningndireestebines
introducem ct mai des metodele active de
nv arendemersurilenoastredidactice.
S nuuit mc noi,dasc lii,trebuies fim

modelele lor! Deci, adev rata valoare a


modalit ilor de lucru prezentate depinde
de modul n care sunt utilizate n activitatea
direct cu colarii, de tactul pedagogic i
dem iestriafiec ruicadrudidactic.
BIBLIOGRAFIE:
BOCO , Mu ata, 2002, Instruire interactiv, Ed.
PresaUniversitar Clujean ,ClujNapoca.
CERGHIT, Ioan, 2006, Metode de nvmnt, Ed
Polirom,Iai.
FLUERA ,V.,2007,Paidea i gndirea critic, Ed
CasaC r iidetiin ,Cluj.
FLUERA , V., 2007, Teoria i practica nvrii
prin cooperare, EdCasaC r iidetiin ,Cluj.
LUPU, Costic , 2000, Metodica
predrii
matematicii, Ed Paralela 45,Piteti.
NICOLA, Ioan, 2003, Tratat de pedagogie colar,
Ed Aramis,Bucureti.

21

GAZETANV

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

TORILOR

DELATEORIELAPRACTIC
NSUIREAELEMENTELORDECONSTRUC IEACOMUNIC RIIN
ORELEDELIMBAROMN LACLASAAII-A
nv. Maria CHEREJI
coalaGimnazial ,,Silvaniaimleu-Silvaniei,S laj
,,Cunotinele de limb se nsuesc pentru ca elevii s le foloseasc n procesul
comunicrii, nu pentru a-i nsui denumiri i definiii.
(Vasile Molan)

urmrete de mult jocul stolului de


psrele. Le-am adresat ntrebarea ,,Ce ni
se comunic mai important n aceast
propozi ie?.
Men ionnd
rspunsul
correct, am concluzionat c aceasta este o
propozi iepentrucprineanisecomunic
ceva. Le-amcerutialteexempleprincare
s fac o comunicare. Astfel am ajuns la
defini iapropozi iei.Pentrucompara ieam
luat i urmtorul exemplu: ,,Psrelele sau odihnit puin, apoi i-au optit ceva i sau ridicat deodat cu toate. Elevii au
constatat c acest exemplu con ine trei
comunicri. Le-am solicitat s scrie un
enun cu o singur comunicare i unul cu
maimultecomunicri.
Intona ia impus de semnele de
punctua ie a fost exersat pornind de la
citirea pe roluri a textelor literare: Puiorii,
de G. Vieru, Dumbrava minunat, de M.
Sadoveanu i Banul muncit, de Al. Mitru.
Pauzele, ridicarea sau coborrea tonului
sunt elemente esen iale care contribuie la
formarea citirii expresive. Pe baza unor
ilustra ii au alctuit propozi ii enun iative,
interogativeiexclamativeiscriindcteva
exemple,amintrodusvirgula,doupuncte
i linia de dialog. Elevii au exersat
dialoguri orale pe diferite teme, apoi am
trecut la dialoguri scrise.
Este necesar corelarea ntre citire i
scriere;astfelcelevulcitetecorectun

Comunicarea joac un rol esen ial n


via a social, deoarece reprezint una din
formele fundamentale ale interac iunii
omului cu cei din jur. Aceasta,
reprezentnd una din trebuin ele spirituale
esen ialealeoamenilor,esteindispensabil
desf ur riieficienteaoric reiac iuni.
Elementeledeconstruc ieacomunicrii
ajuteleviiscontientizezecorectitudinea
exprimrii, deoarece ofer cunotin e care
sfundamentezetiin ific anumite fapte de
comunicare. Aceste cunotin e sunt
nsuitemaiuordectreelevidacstudiul
lor pornete de la observarea elementelor
delimbntexteleliterarecunoscutedeei,
fiindastfelmotiva ipentrunv are.
Folosirea lor se exerseaz prin diverse
Fehler!
activit i de nv are, astfel nct elevii s
contientizeze cum se utilizeaz corect
fiecare element. Este important repetarea
periodic, sub diferite forme, a
cunotin elorteoreticembinatcuexerci ii
variate de recunoatere, grupare, asociere,
modificare,
alctuire,
nlocuire,
transformare, completare, exemplificare.
nclasaI,eleviialctuiescpropozi iicu
cuvinte date, indic numrul de cuvinte i
locul acestora n cadrul propozi iei. Elevii
clasei a doua contientizeaz no iunea de
propozi ie.Ampornitdelalec iaToamn,
de Emil Grleanu, din care am desprins
propozi ia,,Pe prispa casei, copilaul

22

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012

text cu respectarea intona iei cerute de


semnele de punctua ie i, pornind de la
aceast intona ie, descoper regulile de
folosireasemnelordepunctua iepecarele
poate utiliza, apoi, n textele scrise. n
nsuirea i consolidarea cunotin elor
desprecuvntamutilizaturmtoareletipuri
deexerci ii:
ordonarea silabelor pentru formarea
unor cuvinte:
ble, pro, me
tre, ce, pe, re
re, A, an, li, u
adugareaunorliterenfa acuvintelor:
cas acasluni
zi cas - ac nlocuirea unei litere n cuvinte date
mare mure, mire, mere
cad cal,cas,can,car
var dar, car,bar,far,jar,tar, ar,har,
iar, par, sar, zar
aur bur,cur,dur,fur,gur,jur,
mur,pur,sur,ur,tur
,,alintareacuvintelor
scrierea unor cuvinte care ncep cu
silabe date
cuvinte care ncep i se termin cu
aceeailiter:
bob
tort
stins
copac
schimbarea locului literelor din cuvinte
car rac, arc
luna alun, anul
descoperirea cuvintelor din careul cu
litere
C
V
T

F
C

A
Y
X
O
A
A

D
I
K
A
I
R

O
M
E
R
E
T

U
R
E
E
P
E

P
G
L
C
U
D

R
K
N
E
R
H

citireadelasfritacuvintelor:
orez zero
parc
rou
rama
La baza nsuirii cunotin elor privind
sensul asemntor i sensul opus al
cuvintelor st textul literar, care pentru
eleviestemaiatractiv,oferformediverse
de comunicare i i motiveaz. n acest
sens am fcut urmtoarele tipuri de
exerci ii:
unirea printr-o linie a cuvintelor cu sens
asemntor:
iste
creang
dar
zgomot
las
ram

las
inteligent

larm
cadou
eliminarea cuvintelor care nu se
potrivesc:
suprare
necaz mhnire veselie
triste e
nlocuirea unui cuvnt cu altele cu sens
asemntor:
Dan e bun lalimbaromn.
(pregtit)
Andrei este bun cu colegii lui.
(n elegtor)
Tortul cu fructe a fost bun.
( gustos )
completarea cuvintelor cu sens opus:
,,Pisoiaulcelmicu
St idoarmenptu ,
Iarmotanulcelmai
vesellaplimbare.
,,Sosim azi, dar mult nu stm.
Vreotreizilei..

N
G
E
R

,,Treab,dacvreisfaci,
Multe nu vorbeti,ci
jocuri didactice cu jetoane pe care sunt
scrise cuvinte, urmnd ca elevii s
formeze perechi de cuvinte cu n eles
asemntorsaucun elesopus.

23

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

GAZETANV

Predarea elementelor de construc ie a


comunicrii se realizeaz concentric nc
din clasa a II-a, reactualizndu-se
cunotin ele nsuite n anul anterior, la
careseadaugnoilecunotin e.
De exemplu, n clasa a II-asensuete
scriereacorectacuvintelorntr-o, ntr-un,
dintr-o, dintr-un, undeeleviire incaase
scriu ntotdeauna, urmnd ca celelalte
ortograme s fie nsuite n clasele
urmtoare. Pentru descoperirea vocalelor
i consoanelor se folosesc cuvinte care se
pronun i se scriu la fel, care nu au
aglomerri de consoane i care nu con in
diftongi i triftongi. Folosescn acest sens
urmtoareletipurideexerci ii:
identificarea
vocalelor
sau
consoanelor n cuvinte
scrierea cuvintelor care ncep sau se
termin cu anumite vocale sau
consoane
completarea
vocalelor
sau
consoanelor potrivite

Pe lng n elegerea, aprofundarea i


valorificarea valen elor formative i
educative a textelor din manual, cadrul
didactic integreaz elementele de
construc ie a comunicrii, studiate pn n
acel moment: scrierea ortogramelor,
scrierea cu m nainte de p ib,despr irea
nsilabe,folosireasemnelordepunctua ie.
Urmrindtemeletexteloreleviiformuleaz
enun uri,pecareapoileordoneazntexte
scurte, pregtindu-se
astfel
pentru
activitatea de elaborare a compunerilor.
Este foarte important ca n orice lec ie
s urmrim formarea la elevi a
competen elor de comunicare, fiindc
reuitauneilec iiesteapreciatpringradul
de participare a elevilor la activit ile de
comunicareoraliscris.
BIBLIOGRAFIE:
MOLAN, Vasile, 2010, Didactica disciplinei
,,Limba i literatura romn n nvmntul
primar,Bucure ti.
CORNI ,Georgeta,1993,Metodica predrii
i nvrii limbii i literaturii romne, Ed. Umbria,
Baia Mare.

m_c
p_n
r_d _a_ _o_ _i_
m_c
p_n
r_d _a_ _o_ _i_
m_c
r_d _a_ _o_ _i_
scrierea de cuvinte formate numai
din vocale:
ai, au ea, ei, eu
ie, ia ou,ou,oaie,oi
n ,,Jocul silabelor elevii grupeaz
silabele pentru a forma ct mai multe
cuvinte:
sa

re

Metoda cadranelor

pa

ca

TORILOR

ma

24

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 20112

METODE/STRATEGIIDEDEZVOLTAREAGNDIRIICRITICE
NSTUDIULLIMBIIILITERATURIIROMNELACICLULPRIMAR
Prof. nv. primar Ioana COSMA
coalaGimnazial Zimbor,S laj

"ntmplarea nu ajut dect o minte


pregtit", spunea Pasteur, "cci o minte
nepregtit nu vede mna pe care o ntinde
ntmplarea",
completeaz Fleming.
ntmpl rile acestea presupun inteligen ,
imagina ie,dorin de"ati",spiritcreator,
flexibilitate,perseveren .
"A gndi critic" nseamn a emite
judec iproprii,aacceptap rerilealtora,a
fin stares priveticusim ulr spunderii
greelile tale i s le po i corecta, a primi
ajutorul altora, i a-l oferi celor care au
nevoie de el. Capacitatea de a gndi critic
se dobndete n timp, permi nd elevilor
s semanifestespontan,f r ngr dire,ori
decteori exist ositua iedenv are.Ei
nu trebuie s se simt stingheri, s le fie
team de reac ia celor din jur fa de
p rerilelor,s aib ncrederenputerealor
deanaliz ,dereflec ie.
De ce este nevoie de gndire critic?
Poate pentru c noi, dascalii, urm rim s
form m oameni cu putere de decizie,
oameni cu sim ul r spunderii, oameni cu
idei proprii, oameni n adev ratul sens al
cuvntului.
nv area gndirii critice presupune
respectarea anumitor condi ii:
Creareaunorsitua iidenv are,aunor
ocazii n care elevii s -i exerseze
procesul gndirii critice i alocarea
timpului necesar pentru aceasta
ncurajarea elevilor s gndeasc
independent, "cu propriul cap", s
speculeze, s reflecteze
Acceptareadiversit iideopiniiiidei

Implicarea activ a elevilor n


realizareanv riiprinconfruntareade
idei, prin cooperare i colaborare,
pentruag sisolu iiadecvate
Convingerea elevilor c nu risc s fie
ridiculiza ipentruopiniileexprimate
ncrederea n capacitatea fiec rui elev
de a gndi critic
Aprecierea pozitiv a gndirii critice
manifestat noricesitua ieetc.
Gndirea critic inva pe elevis -i
emit i s -i sus in propriile idei.
Satisfac ia noastr , a oamenilor de la
catedr , nu const n a vedea c elevul a
reprodus lec ia citit , compunerea sau
comentariul dictat "cuvnt cu cuvnt", ci
n a-i pune n eviden "talentul" de a-i
realiza
propriul
rezumat,
propria
compunere. Elevul nu trebuie s fie o
main de memorat, ci trebuie s fie
creator. Avem obliga ia de a asigura
atmosfera propice declan rii valului de
idei personale, de a le da elevilor senza ia
c ei sunt adev ra ii descoperitori ai
"noului".
Solu iile problemelor supuse rezolv rii
presupun colaborare i cooperare. To i
copiii,indiferentdedezvoltareintelectual
sau de vrst , pot contribui la elucidarea
situa ieinecunoscute,spunndu-ip rerile.
Eitrebuienv a is ascultei s accepte.
Numai astfel nv area va fi eficient ,
realizndu-se obiectivele propuse. Iat de
cesepuneattaaccentpelucrulnechip .
Este necesar s se n eleag c n cadrul
dezbaterilor, al schimbului de opinii, nu se

25

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

TORILOR

r spunsuluilantrebarea"Cum predm?".
Vom prezenta, succint, una din aceste
strategii n nv are a limbii romne n
ciclulprimar,cuscopuldezvolt riigndirii
critice.
,,Gndii Lucrai n prechi Comunicai este o modalitate simpl i
rapid de a nv a prin cooperare, care
poate fi utilizat n timpul unei expuneri
sau a unei lecturi pentru a dezbate o
problem interesant , sau pentru a reflecta
la textul respectiv cu ajutorul unui coleg.
Esteotehnic uordeutilizat, nunecesit
mult timp i poate fi folosit cu succes n
timpuluneilec ii.
Aceast tehnic presupune urm toarele
etape:
1)nv torulvaformulaontrebarecu
mai multe r spunsuri posibile, iar elevii
vorformulaunr spunsscurt,individualpe
care l vor comunica unui partener ales de
el sau desemnat.
2) Dup prezentarea r spunsurilor
reciproce, elevii vor elabora un r spuns
comun,integrndr spunsurileindividuale.
3) nv torul cere ctorva perechi s
rezume, n maximum treizeci de secunde,
discu iilepecarele-aupurtaticoncluziile
la care au ajuns partenerii de comun acord.
Aplica ie:Clasa a IV-a
S-aaplicataceast metod porninddela
textul suport Din sfaturile uncheului
nelept, de Anton Pann. Se extrag
proverbele/zic torile ce reies din text, iar
elevii trebuie s le explice n elesul.
Schema metodei arat astfel:

critic omul,ciideea.Trebuies seexpun


acordul sau dezaprobarea, indiferent de
rela iile existente (de simpatie sau
antipatie) ntre participan ii la situa ia de
nv are.
Pentru aceasta, e nevoie de un demers
didactic adecvat, careconst nparcurgerea
a trei etape, aflate n interdependen :
Evocarea (E) , Realizarea sensului (R) i
Reflecia (R).
EVOCAREA face apel la cunotin ele
nsuitedec treelevidespreotem sauun
anumit subiect. Astfel, se va putea face
leg tura ntre ceea ce se tie i ce se va
preda. Corelarea informaiilor tiute cu
cele noi, asigur trinicia celor din urm.
REALIZAREA SENSULUI asigur
n elegerea sensului noilor informa ii i a
semnifica ieiacestora.Este cunoscut faptul
c ceea ce este neles este nvat mai
uor.Eleviiiaucontactcuinforma ianou
pemaimultec i:
lectura unui text;
vizionarea unui film;
efectuarea unui experiment;
discu iincadrulunuigrup.
Aceastaesteetapantreb rilornv torelev, elev-nv tor, elev-elev. Natura i
modul de formulare a ntreb rilor
faciliteaz i poten eaz n elegerea i duc
laformareaidezvoltareasim uluicritic.
REFLEC IA
integreaz
noile
cunotin e n sistemul celor vechi,
asigurnd leg tura ntre ele i dnd
posibilitatea expunerii libere a "noului"
aflat. Aceast etap i ajut pe elevi s
ptrund n esena faptelor i ne d o
imagine clar asupra reuitei totale,
pariale sau a eecului activitii
desfurate n clas.
Noua modalitate de desf urare a
activit ii didactice asigur o mai bun
corelare gndire nv are, iar pe noi ne
punensitua iadeareflectaasupra

Primul elev
Al doilea elev
Perechea I

Ideile comune

26

GAZETANV

TORILORAnulIII,nr.4,ianuarie-iunie 2012
6.Spuneadev rulcaceidinjurult us
tecread ialt dat .
7.Nutegr bis ocupiloculceldinti.
Ideile comune:
Fiecare pereche prezint coninutul
discuiilor purtate i concluziile la care au
ajuns.
1.nv turaareurm ribune.
2.Lucruriletrebuief cutecur bdare.
3.Spunecuvintepl cute,potrivitecelor
careteascult .
4. Fiecare cuvnt spus are repercusiuni.
5. Conflictul trebuie atenuat.
6.Tottimpultrebuiespusadev rul.
7.Trebuies necunoatemlocul,s fim
modeti.
Un elev din fiecare pereche a prezentat
pe scurt disputa avut cu colegul s u.
Perechile s-au unit cte dou formnd
echipe. La final, se ob ine, astfel, esen a
proverbelorcunot imperativ .
Esen a/ndemnul:
1.Studiaz !
2.Nutegr bi!
3.Fiipl cutlavorb !
4.Aigrij cevorbeti!
5.Tempereaz -te !
6.Spuneadev rul!
7. Fii modest !
Metoda antreneaz activ elevii
determinndu-i s colaboreze, s realizeze
schimburideopinii iidei beneficepentru
formarea idezvoltarealorulterioar .

Proverbele/zic torile:
1. Cine are carte are parte.
2.Grabastric treaba.
3. Vorba dulce mult aduce.
4.Omuldup limbaluipiere.
5. Nu pune paie pe foc.
6. Cine a fost prins cu minciuna, nu mai
estecrezutniciodat .
7. Invitat lamas ,nutendesalalocul
cel dinti.
Din r spunsurile individuale din
prima pereche:
Primul copil:
1.nv turateajut nvia .
2.Nutegr bicndfaciunlucru.
3. Vorbind frumos po i rezolva multe
probleme.
4. Trebuie s ne gndim bine cnd
spunem ceva.
5.Cndcineva estesup rat saunervos,
ncearc s -l calmezi.
6.Nutrebuies min iniciodat .
7.Fiimodestcndeti invitat la cineva.
Al doilea copil:
1.Numainv ndajungiommare.
2. Lucrurile f cute n grab , posibil s
nuias .
3. Cei din jurul t u te apreciaz cnd
vorbetifrumos.
4. Cnd vorbim, s ne gndim i la
urm ri.
5. Conflictul trebuie atenuat.

27

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie2012GAZETANV

TORILOR

FERESTRE SPIRITUALE
STIMULAREAINTERESULUIPENTRULECTUR
Prof. nv. primar Mariana ONACI
LiceuldeArt Ioan SimaZal u,S laj
A citi pentru ntia oar o carte este ca i cum i-ai face un nou prieten; a reciti o carte este
precum te-ai ntlni cu un vechi prieten. Proverb chinezesc

Cartea e c l uz spre cunoatere,


spre putere, spre zmbet, frumos,
mister i adev r. Ea este o comoar
f r pre , n care unii i adun cele
mai frumoase gnduri, ca al ii s le
poat folosinvoie.
Cartea i atrage pe copii prin
con inutul ei artistic. De ndat ce
ncepes citeasc ,copilulcunoateo
lume nou , interesant . El are
impresiac particip lafaptevitejeti
i la evenimentele din cuprinsul
c r ii. Pe unii eroi i iubesc, i
simpatizeaz ,pe al iinuiagreeaz .
B ie ii se identific cu F t-Frumos
sau alt erou ndr git, iar fetele cu
Ileana Cosnzeana sau alte personaje
feminine pozitive.
Cartea citit n copil rie r mne
prezent n amintire aproape toat
via a i are o influen asupra
dezvolt riiulterioareapersonalit ii.
Lectura ofer copilului posibilitatea
de a-icompletasingurcunotin ele,
de a le l rgi, contribuind la propria
lui formare. La nceput, elevii
lectureaz c r i la recomandarea
nv toarei, care apar in literaturii
pentru copii.
Lectura propriu-zis ncepedup

ce copilul reuete s descifreze


singuricurelativ uurin tainele
literelor. Numai formarea interesului
pentru lectur nu este suficient
pentru a face un copil zburdalnic,
dornic de joc, unul care se cufund
orentreginlecturareauneic r i.
Pentru a-i determina pe elevi s
devin cititori pasiona i este necesar
s leform mcur bdareist duin
gustulpentrulectur .
ntlnim adesea copii care ascult
cu mult interes o poveste frumoas ,
citit de altcineva, ns care nu sunt
tenta i s citeasc altceva dect li se
cere la coal . Chiar i la cei care
citesccontient,gustulpentrulectur
nu le este format. Uneori, nici nu au
ladispozi iec r ilecelemaipotrivite
vrstei i preocup rilor lor, alteori
indiferen a persoanelor din anturajul
lor fa de lectur determin aceei
atitudine copiilor. n astfel de cazuri
interven ia
nv torului
este
necesar .
ndrumarea lecturii elevilor este o
ac iune dificil i de durat .
Eficacitateandrum riidepinde,ntre
altele, de cunoaterea preferin elor
elevilor,carevariaz nfunc iede
28

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

vrst ,temperament,mediusocial.
Unmijloceficacepentruacunoate
preferin ele
individuale
este
ndrumarea micilor colari c tre
biblioteca colii, examinarea fiei de
cititor i apoi discu iile purtate cu
elevii despre con inutul c r ii citite.
Pentrucaaceast ac iunes aib io
finalitate ar fi ideal ca, n programul
zilnic alelevilor,s existe celpu ino
jum tate de or n care elevii s -i
prezinte singuri o lucrare literar care
i-a impresionat.
La nivel de clas sau n colaborare
cu biblioteca colii se pot derula
activit icares iatrag sprecarte:
Constituirea
unei
minibiblioteci a clasei;
Organizarea unui Club de
lectur ;
Vizite
la
Biblioteca
Jude ean , la o libr rie, un
anticariat sau o tipografie;
Recondi ionarea unor c r i
deterioratedinbibliotec ;
Lecturarea unor poveti ale
elevilor mai mari pentru
elevii mai mici;
Organizarea
unor
concursuri pe teme literare:
Povestea sptmnii
Dramatizarea unor texte
cunoscute etc.
Pentru nv tor este important de
tiut nu numai ce citesc i ct citesc
elevii,ciicumn elegeis citeasc o
carte.

colarii mici citesc cu mult


pl cere o carte care-i atrage
manifestndu-i adesea zgomotos
aprobarea sau dezaprobarea faptelor
eroilor, iar la sfritul lecturii simt
nevoia s mp rt easc i celor din
jur sentimentele lor. Este important
ca elevii s poat deosebi ceea ce
esteutil,bun,constructivieducativ,
de ceea ceested un tor,iar lafinal
s -i poat formula o opinie despre
cartea citit .
O aten ie deosebit trebuie
acordat lecturii i de c tre familie.
Cnd n familie nu exist c r i sau
sunt prea pu ine, cnd membrii
familiei nu citesc, rareori se poate
ateptacauncopils dovedeasc de
timpuriu pasiune pentru lectur ,
pentrucoal ,pentrucartengeneral
i, dimpotriv , n familiile n care
exist dragostepentrucarte,undecel
pu in
o
persoan
citete,
transformarea fiec rui copil ntr-un
miccititorsepoatefacepenesim ite.
Aflat ncompeti iecutelevizorul
i calculatorul, care ofer programe
diverse, cartea i mirajul ei necesit
un mic ajutor pentru a p trunde n
sufletul copiilor. Apropierea de carte
trebuie s devin o deprindere
zilnic , iar pl cerea de a citi o
ncesitatedorit .
Cnd gustul pentru lectur , cultul
pentru carte s-au format n primii ani
decoal ,acestear mnpentrutoat
via aoobinuin util ,

29

GAZETANV

Anul III, nr. 4 ianuarie-iunie 2012

lectura formnd progresiv un tn r


cu o cultur comunica ional i
literar de baz , capabils n eleag
lumea din jurul s u, s comunice i
s interac ioneze cu semenii
exprimndu-i
gnduri,
st ri,
sentimente, opinii, s fie sensibil la
frumosuldinnatur ilacelcreatde
om.

TORILOR

BIBLIOGRAFIE:
CORNEA, Paul, 1988, Introducere n teoria
lecturii, Ed. Minerva,Bucureti.
OPREA, Crengu a-L cr mioara, 2007,
Strategii didactice interactive: repere teoretice i
practice,Ed.Didactic iPedagogic ,Bucureti.
PANDRE, Maria, 2000, Munca intelectual,
Ed. Victor,Bucureti.
* * * , 2010, Iniiative Didactice, nr. 69, Ed.
Delta Cart Educaional.

coalaGimnazial I. ManiuZal u

30

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

ECOEDUCA IA
DEZVOLTAREADRAGOSTEIPENTRUNATUR ,PREMIS
N REALIZAREAEDUCA IEIECOLOGICEACOLARULUIMIC
nv. Angelica UM LAN
coalaSilvaniaimleuSilvaniei,S laj
Natura poate s-i slujeasc de carte, de profesor, de povuitor.
Ea te cheam, ea i procur, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai trziu.
Nu nchide aceast mare carte plin de nvturi nelepte, nu o neglija
(Ion Simionescu)

Mediul nconjur tor reprezint


pentru colarul mic tot ceea ce vede n
jurul lui: casa, cartierul, cmpul,
pajitile, p durile. La aceast vrst ,
copiiisuntdornicideatict mai mult
despre tot ce-inconjoar .Suntcurioi,
curiozitate care se manifest prin
multitudinea ntreb rilor pe care le pun
adul ilor.
Toate informa iile pe care copiii le
au la venirea n coal , despre mediul
nconjur tor, sunt empirice. n coal
elevii acumuleaz noi cunotin e, care
suntdirijate,selectate,structuratenaa
felncteles -lfac peelevcapabils
n eleag
anumite
fenomene,
schimb rileceseproducnjuruls u,n
mediul nconjur tor i s -l fac s
reac ioneze printr-un comportament
adecvat.
Studierea mediului nconjur tor de
c tre copii, presupune perceperea
unitar a aspectelor biologice, fizice i
tehnologice.
Prin
intermediul
observa iei, spontane i dirijate, copiii
dobndesccunotin eelementaredespre
unele fenomene din natur , despre
succesiunea anotimpurilor. Fiecare om,
aplecndu-se cu pasiune asupra celor

nv ate despre natur , poate deveni


un cercet tor i un ocrotitor al
tezaurului natural, care ntregete
frumuse ea de basm a peisajului
romnesc.
Copiii, nc de mici, sunt inv ati
s priveasc ,s observe,s descopere
unele adev ruri i, totodat , s nu
treac indiferen i i insensibili pe
lng nenum ratele comori sem nate
pe drumul lor zilnic, pentu c ...este
att de uor s ne aplecm asupra
unei flori, asupra unei insecte, asupra
unei pietre, s observm un piigoi la
vntoare, o pisic la pnd, zborul
unui oim, s privim primvara prima
floricic, prima rndunic...
Dac dorim ca ntreaga popula ie
s n eleag mai bine mediul
nconjur tor i problemele legate de
protec iasa,rezultatelecelemaibune
vor fi ob inute prin educarea
ecologic nc de la o vrst fraged .
Dac elevului i se transmit anumite
cunotin edespremediu,acestuiaise
vorforma priceperi,deprinderi,cti
sensibilitatea fa de natur , fa de
frumuse eaacesteia.

31

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

GAZETANV

n domeniul educa iei ecologice, n


activitatea la clas , am urm rit
obiective diverse:
Cunoaterea de c tre elevi a
fiin elor i fenomenelor din
lumea
nconjur toare,
caracteristicile
acestora;
favorizarea
nsuirii
unor
cunotin e
ecologice
prin
activit icucaracterexperimental
idemonstrativ;
Educarea capacit ii de a ocroti,
protejairespectanatura;
Cunoaterea frumuse ii mediului
nconjur tor
local,
prin
organizarea de excursii i
drume ii;
Respectarea
regulilor
de
comportare n natur , n vederea
protej riiacesteia.
Auzim tot mai des de ac iuni de
voluntariat. Adun m gunoaie de pe
marginile drumurilor, din p duri, din
preajma apelor, dar, din p cate, n
cteva zile, acestea apar din nou. Ceea
ce trebuie f cut este o ampl campanie
de educare a tinerei genera ii, de
implicare a acesteia n ac iuni de
solu ionare a problemelor ecologice:
plantarea unor pomi sau a florilor n
curteapropriesauacolii,colectereade
materiale reciclabile.
Numai astfel vor aprecia i pre ui
natura, vor n elege c de ea depindem
ic eaecasanoastr .Defelulncare
o ngrijim, depinde felul n care tr im:
natur curat ,oamenis n toi.
Profitnd de faptul c mediul
nconjur torlocalestedarnicnceeace
privete diversitatea i frumuse ea sa,
am organizat cu elevii mei numeroase

TORILOR

excursii i drume ii care au avut ca


scop cunoaterea frumuse ii mediului
apropiat i explorarea diversit ii
floreiifauneilocale.Copiiiauvenit
n contact direct cu ecosisteme din
p durile de foioase, de conifere, cu
celedinzoneledebalt ,precumicu
ecosisteme artificiale.
ntimpuldesf ur riiacestortipuri
deactivit i,copiiiauobservatnmod
direct natura (primul pas de contact
nemijlocit cu elementele mediului), au
perceput unele aspecte din mediul
nconjur tor i s-au bucurat de
pl cereadeaprivicerul,pl cereadea
respira aerul proasp t al p durii.
Important n aceast perioad este
discutarea cu copiii a aspectelor legate
de importan a i beneficiile unui
mediucurat,s n tos.
Dorinds formezelevilorogndire
i un comportament ecologic, am
desf urat cu acetia activit i la care
au participat cu pl cere. Excursiile i
drume iile organizate cu elevii clasei,
au avut ca scop, pe lng recreere,
cunoaterea i observarea arborilor,
precum i a vegeta iei m runte din
p durile din vecin tatea oraului
imleu Silvaniei: Mgura imleului,
Corlate, Brdet, Oman, Bic. Totodat
copiii au avut prilejul s observe i
neajunsurile, r nile provocate de om
p durii i au ncercat s le remedieze
i s fac s fie ct mai mici cu
putin .
Copiii au dorit ca locurile n care
am ieit n natur s fie ct mai
pl cute,ctmaifrumoase.
Copiii au dorit ca locurile n care
am ieit n natur s fie ct mai
pl cute,ct

32

GAZETANV

TORILOR

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

mai frumoase. Dac nu le-au g sit aa


cum le-arfipl cut,auf cuttotposibilul
s le aduc la starea lor normal : au
adunat deeurile, gunoaiele. Este un
lucru nemaipomenit s vezi cum, n
momentul n care nu totul n jur este pe
placul ochiului, f r a fi ndruma i,
copiiinceps fac cur enie.
Activit ile organizate n natur au
fost un prilej de cunoatere a mediului
nconjur tor local, de formare de
comportamente ecologice i, nu n
ultimul rnd, o surs de inspira ie
pentru orele de Limba i literatura
romn. Orice astfel de activitate a fost
valorificat inceeaceprivete

frumosul din natur observat i apoi


redat prin cuvinte i expresii de c tre
micii colari, n crea ii ca: P durea,
prietena mea, Ghiocelul, vestitorul
prim verii,
Viet ile
p durii,
Bucuriile
naturii,
Animalul
preferat
BIBLIOGRAFIE:

DOTTRENS, R., 1970, A educa i a


instrui, E.D.P.,Bucureti.
PRIAL , V., PRIAL , D.,
FILOTI, C., 2002, tiine ale naturii,
auxiliar pentru elevi, cadre didactice i
prini, Ed. Euristica,Iai.
MOHAN,
Gh.,
1978,
Ghidul
naturalistului, Ed. Ion Creang,Bucureti.

LaBic,explor m

P dureaOmannlunaLaCorlate- buchete de
Mai
ghiocei

33

GAZETANV

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

TORILOR

PROIECTE IPARTENERIATE

CURSDEFORMARECONTINU NANGLIA
Prof. nv. primar TatianaCONTRA ,
coalaGimnazial Mihai Eminescu Zal u,S laj
Acest proiect a fost finanat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast publicaie reflect numai punctul
de vedere al autorului, Comisia European i Agenia Naional nu sunt responsabile pentru utilizarea
informaiilor pe care le conine.

Am avut posibilitatea de a cunoa te


direct i nemijlocit cultura i civiliza ia
englez , modul de via al oamenilor din
acestelocuri,dar ioportunitateadeaface
cunoscute cultura i tradi iile romne ti,
realizarea unui dialog intercultural.
Nu mai pu in importante au fost
comunicarea direct cu profesori nativi de
limba englez , schimbul de bune practici
didacticecuceilal iprofesoriparticipan ila
curs, observarea lec iilor i a rela iilor
dintre elevi, profesori i p rin i n colile
vizitate.
Am participat la ateliere de lucru,
activit ipractice,cursuriidiscu iidespre
sistemul educa ional din Marea Britanie,
seminarii despre tehnici de mbog ire i
nuan are a vocabularului elevilor i
metodeinteractivedenv are.
Activit ile
practice
au
vizat
interdisciplinaritatea,
aspectul
ludic,
integrarea cntecelor i a jocurilor de
mi care n etapele lec iei, jocul de rol,
utilizarea mijloacelor moderne de predare,
nv areaprincooperare.
n cadrul activit ilor desf urate n
colilepublice iprivatevizitateamasistat
lalec ii,amparticipatlaac iunicomune

n cadrul Programului European


Lifelong Learning Programme, ac iunea
Comenius-Formare
continu
pentru
personalul implicat n educa ie din
nv mntul preuniversitar, am participat
la un curs de formare finan at de Comisia
European prin Agen ia Na ional pentru
Programe Comunitare n Domeniul
Educa iei i Form rii Profesionale i
POSDRU n perioada 7-15 mai 2011, care
s-adesf uratnAnglia,Colchester.
Cursul de formare Language and
Practical Methodology: Creativity in the
Classroom,
a
fost
organizat
de
International Study Programmes The
Manor Hazleton Cheltenham i a vizat
metodele creative de predare-nv are la
ciclul primar.
La acest curs au participat cadre
didactice din Spania, Estonia, Republica
Ceh ,Lithuania iRomnia.
Limba de lucru n care s-a desf urat
acestcursafostlimbaenglez .
Sub aspect profesional, experien a
acumulat laacestcursaavut drept urmare
dezvoltarea abilit ilor de comunicare,
dobndirea unor metode i strategii
moderne, creative de predare-nv are.

34

GAZETANV

TORILORAnulIII, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

mpreun cu elevii, am discutat cu


profesorii despre con inutul disciplinelor
de nv mnt, a programelor
i
manualelor.
Am observat c n coli exist o
permanent motivareacadrelordidactice i
drepturmare iaelevilor.
n Marea Britanie dasc lii sunt foarte
respecta i,nsocietateabritanic profesorii
au statutul pecarelmerit ,iarmeseriade
dasc lleofer cuadev ratsatisfac ii.
Baza material este foarte bun , colile
suntadaptatecerin elor inevoilorelevilor,
iarprograma imanualeleurm resc

particularit iledevrst alecopiilor.


Con inutul nv rii este mic n
compara ie cu cel din Romnia, se pune
maipu inaccentpeteorie,dareleviiaplic
ce au nv at printr-o mare varietate de
activit ipractice.
Linkuri utile:
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/
Apel_2010/Apel_national_2011.pdf
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/
formulare.html
http://holmwood.essex.sch.uk

LANGUAGE AND PRACTICAL METHODOLOGY: CREATIVITY IN THE


CLASSROOM

35

GAZETANV

Anul III, nr. 4, ianuarie-iunie 2012

TORILOR

Am aflat informa ii despre


sistemele de nv mnt britanic,
ceh,eston,lituanian ispaniol.
Pe parcursul stagiului am putut s
m informez la fa a locului i s
descop r elemente importante unele chiar inedite pentru mine,
aflat pentru prima dat la un curs
de formare n UK - despre cultura
i civiliza ia britanic i cea
englez , care au influen at profund
i chiar au direc ionat evolu ia
istorieimoderne icontemporane.

Concluzii:
Participarea la acest curs de
formare mi-a oferit o nou viziune
asupra metodelor i strategiilor
didactice,maidinamic ,interactiv
icreativ .
Mi-am perfec ionat cunotin ele de
limba englez , am avut prilejul s
vorbesc cu nativi din Marea
Britanie, s ascult diverse dialecte
britanice, s fac diferen a ntre
limbaacademic iceacolocvial .

Cherry Tree Primary School

St.TeresasCatholicPrimarySchool

36