Sunteți pe pagina 1din 36

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul II, nr. 2


(ianuarie iunie 2011)

ZAL U,2011
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueduca ieicultur pedagogic


ISSN 2069-2293
ISSN-L 2069-2293
Colectivulderedac ie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredac ie:
Zal u:nv.Oni aMAN
nv. Florica CIGHI
imleu Silvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concep iegrafic ,copert ,procesare imagini,
tehnoredactarecomputerizat : prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori:InspectoratulcolaralJude uluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
Revista apare sub egida Asocia ieinv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Editura: COALANOASTR

e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com

Materialelepentrurevist vorfiredactatenformatA4,fontTimesNewRoman,
size 12, cu diacritice (romn ),maxim2-3 pagini.

Responsabilitateaafirma iilordinarticole/studiiapar ineautorilor.


Laacestnum raucolaborat:
TeodorS R CU -COM NESCU,Eva MOLDOVAN, Sorina ARDELEAN,
Monica NEGREAN, Adina BOBOTAN, Loredana NEGREAN, Virginia ONIGA, Angela
M S LAR, Viorelia-Ramona VASIAN, Mariana AIONESE, Ana HIDEG, Morica
NISTE,EmilTRIF,SandaVERE,EugeniaMOLDOVAN,Daniela COSTE

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

EDITORIAL

R spunderevs.responsabilitate
(ntreobiectivisubiectiv)

Atr i,caomadev rat,nuelucruuor (D. Gusti)


prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
PreedinteexecutivalAsocia ieinv torilorS l jeni
1.2. R spundere vs. Responsabilitate ntreobiectivisubiectiv

1.Considera iipreliminare
1.1.R spundereiresponsabilitatedelimitareconceptual
Consultnd Dicionarul explicativ al limbii
romne, la no iunile de r spundere i
responsabilitate,sunteminforma iasupracelor
dou concepte ca avnd semnifica ii aproape
identice,fiindnceamaimarem sur aparent
sinonime. Dic ionarul consemneaz pentru
no iunea de r spundere: faptul de a
r spunde; obligaia de a r spunde de
ndeplinirea unei aciuni, sarcini etc.;
responsabilitate- dup care expliciteaz trei
expresii: atrage (sau a chema pe cineva) la
r spundere,aaveasimder spunderesau
simul r spunderii i pe r spunderea
cuiva, dintre care cea mai apropiat de
exercitarea unor sarcini ntr-o profesie este a
doua a avea sim de r spundere sau
sim ul r spunderii, nsemnnd a fi
contient de nsemn tatea sarcinilor asumate
sau primite, a lucra cu rvn i seriozitate
pentru executarea lor, pentru a nu se ajunge
la ultima explicitare de natur juridic :
consecin rezultat din nendeplinirea unei
obligaiilegale,princarenusemaifacenici
o detaliere, considerndu-se ndeplinirea unei
sarcini sau misiuni doar/cel pu in la parametri
minimali.[1]
Cel de-al doilea termen responsabilitate este explicat ceva mai simplu: Obligaiadea
efectua un lucru, de a r spunde, de a da
socoteal de ceva; r spundere; funcie,
sarcin deresponsabil, fiind,nacelaitimp,
ial doileanordinealfabetic .[2]

Coroborndceledou no iuni,amputea
s sesiz m uoare conota ii, nu att de
substan , de semantism, ct mai mult de
implica ii sociale directe. n ordine strict
executorie, ar trebui mai nti s
valoriz m no iunea de responsabilitate,
care ar avea o semnifica ie i importan
social generalizatoare, pentru fiecare
entitate uman care se consider / este
considerat apt pentru a exercita o
profesie, func ie, misiune social cu efect
benefic asupra evolu iei societ ii,
materializat n obliga ia de a efectua un
lucru , de a-l realiza prin propriile sale
for e, f r a putea fi privit ca un lider de
opinie sau un purt tor de semnifica ii
sociale comune, pe cnd cel lat termen
r spundere - vizeaz i acest aspect al
comunitarului,alobliga ieidear spunde
de ndeplinirea unor ac iuni, fie ca
entitate, fie sub raportul colectiv.
Conceptul de r spundere are o mai
mare reprezenta colectiv , tinznd spre
semnifica ia de func ie, manager etc., i
mai pu in de profesie, meserie. Dac
responsabilitatea presupune o sanc iune
individual pentru ceea ce nu ai realizat,
purtnd ntreaga vin ca individ,
r spunderea ar nsemna i o vin
cumulat a celor care sunt implica i n
ac iuni sociale, colaboratori sau chiar
executan i, cel pu in din punct de vedere
virtual.
Dintr-un alt punct de vedere, anistoric,
am putea considera responsabilitatea ca

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV


fiind generic pentru obliga ia uman n
evolu ia sa istoric , individul responsabil
pentru aceast evolu ie, r spunderea ca o
subsumare a responsabilit ii, ca principiu
adiacent, dar asta numai pn la un moment
dat, deoarece, ncetul cu ncetul, colectivitatea
a avut i i-a valorizat rolul ei evolutiv, cnd
r spunderea a devenit conceptul cel mai
important, cu att mai mult n societatea
contemporan cnd sarcina e colectiv , rolul
responsabilit iiedoarunulpresupusvirtual.
Simboliznd cele dou concepte, la nivel
macrosocial, nu mai putem s accept m o
formul , poate chiar un truism desuet,
responsabilitatea
e
individual ,
iar
r spunderea colectiv deoarecennoultipde
societate,fiecareesteipropriuls umanager,
responsabil. Nici chiar la nivel microsocial,
unde activitatea este structurat pe
compartimente mult mai func ionale, nu se
poate aplica acel truism deoarece rolul
colectiv, al echipei a crescut enorm de mult
nct, aa cum am afirmat, responsabilitatea
este i trebuie privit doar virtual (fie chiar
subiectiv). Cu alte cuvinte, nu poate fi vinovat
individulpentruodeciziecolectiv ,doardac
aceasta s-a manifestat ca un fapt premeditat
antisocial.
2. Responsabilitate

TORILOR

contientizare a valorii lui personale ca


individ, sau cee ce se numete sentimentul
demnit iiproprii.
Niciunul dintre indivizii unei colectivit i
nu ar trebui s aib n exercitare anumite
r spunderi dac nu dispune de aceast
demnitatepersonal .
Demnitatea personal reprezint o
contiin aindividului,dea-irecunoateo
valoare proprie, indiferent de grupul social
dincarefaceparte,desituaiuneapecareo
ocup ,deavereadecaredispune,defamilia
dincaredescindeetc.,ovaloareapecareio recunoate siei ca om, ca f ptur dotat
cuinteligen iraiune. [3]
Se comite adesea o greeal cnd se face
oierarhieapersonalit ilor,darfiecaredintre
ele este demn de respectul nostru personal
i de acela al colectivit ii din care facem
parte. Toate posturile de r spunderi diverse
suntlafeldeinteresanteinecesareifiecare
individ trebuie s aib partea lui de
r spundere care, mai degrab , trebuie s se
armonizeze cu a celorlal i colaboratori i s
nu transforme r spunderea lui doar ntr-un
acces de responsabilitate. Munca indivizilor
creatorisenf ptuietei secondi ioneaz
reciproc. Nu vorbim de cazurile de
competen unilateral cercet tori,
inventatori etc., (n tiin majoritatea narenicioimportan cujum tateplusunu
nu ajungi nic ieri ), ci de principiile
generale alevaloriz riisociet ii.[4]
Dinideeademnit iisepoatedesprindeo
cerin etic aparte i anume c nicio
personalitates nufieutilizat ncadrul unor
responsabilit i sociale pentru unele scopuri
care i-ar fi str ine, pentru care nu s-a
preg tit. Cum am putea s-o facem vinovat
peSusanaGdea,personajdetrist amintire,
pentrudestinelenv mntuluidinanii7880(sic!).
Situa ii ca acestea au dus, mai ales ntr-o
perioad ,labulvers risociale,poateidin
cauzauneiproasten elegeriar spunderii

2.1.Responsabilitateaindividual i
demnitatea
Este cunoscutfaptulc individulcreatornu
poate s -i exercite func iile sociale ale
profesiei sale f r a avea o structur a
personalit ii conform cu principiile vie ii
morale (sociale). S-a vorbit extrem de mult
despre demnitate individual , dar i cea
na ional .
Demnitatea reprezint prima condi ie a
des vririi personalit ii unui om. Fa de
omul din trecut, omul contemporan, omul
modern cunoate o multitudine de atribu ii i
mai multe responsabilit i de via care nu se
pot realiza dect ntr-o permanent

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

socialepecareoaveaopersoan sauchiar
personalitatelanivelmicrosocial.
n acest sens, s-au acceptat extrem de
multe defini ii i contur ri asupra no iunii
de responsabilitate, n func ie de evolu ia
social-istoric aomenirii.
Aa de exemplu, n n elesul cel mai
comun al cuvntului, responsabilitatea
esteatitudineasufleteasc i moral prin
care,fiindcontienidefiecareatitudinei
aciune a noastr , nelegem s justific m
n mod demn motivele care ne-au
determinat n producerea acestora i s
lu m asupra noastr toate consecinele
lor.[5]

i cea colectiv ), i sub caracterul ei


subiectiv prin care individul poate sim i
sanc iunile propriei lui contiin e, sub
forma nemplinirilor intime sau sub forma
unor mustr ri dureroase ale eului propriu,
aspecte de care s-aocupatmaimultcoala
criminalistic italian prin Lombroso i E.
Ferri. [7] Fenomenul este destul de bine
ilustrat i de Dostoevski n Crim i
pedeaps prin atitudinea motivat a lui
Raskolnikov.
Responsabilitatea este un principiu al
tuturor muta iilor sociale care trebuie
n elesi respectat,ntoateacteledevia
aleoamenilorcontien i.Atitudinea aceasta
moral trebuie s izvorasc dintr-o strict
necesitate interioar , pentru a ajunge la
satisfac iinndeplinireaprofesiei,func iei,
misiunii etc.
Poatec unadincerin elecelemaiacute
ale muta iilor contemporane o reprezint
necesitatea
form rii
de
suflete
responsabile, o int a unui nou tip de
educa ie.
Dintre toate institu iile predestinate
acestui scop, coala este sectorul cel mai
importantcaretrebuies opinezencrearea
de suflete responsabile, pornind de la ideea
truistic :osocietatencarefiecarelocuitor
araveaunsufletresponsabil,arfiona iune
fericit ,celpu inlamodulvirtual.

2.2.Evolu iano iuniiiimplica iileei


sociale
Evolu ia
conceptului
de
responsabilitate este magistral definit i
dezv luit n lucrarea unui sociolog
francez, Fauconnet -La Responsabilite, [6]
unde
urm rete
atitudinea
de
individualizare i spiritualizare treptat a
responsabilit ii, dup ieirea din primatul
ei - spa iul i timpurile primitive. Legea
talionului este un exemplu n sensul ei
primar: via pentru via , ochi pentru
ochi, dinte pentru dinte, picior pentru
picior, care dezv luie, mai degram , o
concep ie strict material (materialist )
asupra responsabilit ii.De-abia mai trziu
va intra n aplicare i aspectul spiritual inten iunea vinovatului, care e un
elementsufletesc,unelementdecontiin
individual , ducnd i la procese de
contiin .
Spre sec. al XX-lea, responsabilitatea
era privit sub dublu aspect - ca avnd un
caracter obiectiv ce ine de sanc iunile
organizate ale legilor sau cele care le
exercit asupra noastr opinia public ,
amintindu-ne adesea de Contractul social
al lui J-J. Rousseau (libertateaabsolut

NOTE:
1

* * *, 1975, Dicionarulexplicativallimbii
romne,Ed.Ac.R.S.R.,Bucureti,p.778.
2
Ibidem, p. 801.
3
Dimitrie Gusti, 1998, Idealuletici
personalitatea, Ed. Floarealbastr , Tipocomat
Zal u,p.156.
4
Augustin Buzura, 1980, Orgolii, Ed. Cartea
Romneasc ,Bucureti,p.25.
5
Dimitrie Gusti, 1998, op. cit,.p. 159.
6
Vezi, Paul Fauconnet, 1920, La
Responsabilite, Paris, Alcan.
7
Dimitrie Gusti, op. cit., p.162.

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

PORTRETDEDASC L
POVESTEA UNUI DASC L
nv. Eva MOLDOVAN
c.LucianBlagaJibou,S laj
,,Nu ne tim dect prin cuvnt i
inimaeceacarep streaz ...

Al turideel,s-auscursmulteprim veri
n toamnele reci i pustii ce se apropiau
neiert toarecufiecareancetrecea.
Acum privind n urma fiului ce mi-a
fost dat mi dau seama c eu, dasc lul,
cobor dintr-o poveste, i c pot s fiu i
stea i izvor, c am c l torit prin lume
precum o stea pe un petec de cer, luminnd
mereu cu lumina mea zborul ngerilor. Am
nv at cuvintele s vorbeasc i inima s
se bucure i din izvorul cunoaterii au
sorbitgenera iidecopiiasemeniflorilorce
i-au n l at parfumul spre ceruri n
ctr lucirearazelordesoare.
Poatec ,ntoamnavie iiamobosit,ca
un Sisif de povara a miliarde de secunde,
voi mai pleca din cnd n cnd urechea
spre trecut, dar nu va mai fi, unde-aml sato i, atunci voi r t ci ntreb tor: S -i fie
dor de ce-ail sat/Caguriidup unstrop
deap /Cndsecetausuc iarba/ icaii-n
steleseadap /S aimerindepentruorice
drum/ Lumina r spl tete-o cu lumin !/
Roata carului, oricum/ n noi povara i-o
nclin .

A fi dorit s fiu o stea pe cerul vie ii,


darstelelesuntunicenstr lucirealor.
A fi dorit s fiu izvor sub stnc , dar
susuru-i n scurgere nu are moarte.
Aa c am fost poveste, o poveste cencepe ntr-o toamn al c rei cntec se
pierde uor ntr-un clinchet de clopo el ce
sun nceputulc r iideschisepentruntia
oar .
Am luat de mn puiul de om i i-am
c l uzitpaiisprepor inchisepn atunci.
Ce cuvinte vr jite trebuia s -i spun ca s
p easc al turideminesprealtet rmuri?
Dac amfostsaltimbancoriviteazuldin
poveti, dac-am rs cnd sufletu-mi
plngeauneori,amtiutdoareu.
El, bobocul, m-a privit cu ochi
ntreb tori,s-aaezatcuminte-nbanc ia
ateptat nceputul. Primul cuvnt scris cu
mna tremurnd a fost ,,ofrand pentru
strig tul ngem nat al mamei-copil, un
cuvnt scump ce cuprinde n el i lacrima
dedoridragosteisperan .
Puiul de om a crescut sub ochii mei i
fiecare an ce trecea ducea cu el zmbete,
lacrimiivise.
Dac drumulafostuorsaugreuotiu
doareu.Dup ani,puiuldeomdinpoveste
m recunoateacumprintretrec torii,ca
i atunci, demult, se nclin pios i cu
aceeai privire ntreb toare spunndu-mi:
,,Nu v-aischimbat,sunteilafel...
Oare? Cu tmplele ninse de vreme nu
amcurajuls -lcontrazicpentruc elafost,
defiecaredat nceputul.

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

GAZETANV

F R RESENTIMENTE
Inst. Sorina ARDELEAN
coalaGh.Laz rZal u,S laj

prim v ratic. In

Fiecare dintre noi, care am ales s

jum tatedeor ajunglacoal .Inclas

fim dasc li, ar trebui s ne punem

estecurat,caldipemas troneaz intr-

aceast ntrebare.

Zi

de

aprilie

o vaz un buchet de zambile. Atept

Ce poate s fie mai emo ionant n

privindpefereastr .

via aaceastacarespectul, dragostea cu

Copiii imi zmbesc de departe i

careteinconjoar acestesuflete

mi fac semn cu minile. Suntveseli i

mici? odoamn ,atic munca

veselia lor mi-o transmit totdeauna i

mea nu a fost n zadar i a fi fericit .

mie. Ii privesc cum intr zmbind n

Dac ntr-o zi, cnd vor fi mari,

clas .

povestea lor o vor incepe cu:

Un

copil

trengar

apostrofeaz : Ce ne-am face f r

Am avut o doamn , a ti c

dumneavostr ?

munca mea nu a fost n zadar i a fi

Zmbescignduliir spunde:Da,

fericit .

darceafaceeuf r voi?

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

NOGLIND
CALCULATORUL IN VIA A UNUI COPIL
Inst. Monica NEGREAN
c.Gimnazial Buciumi,S laj

Pentruaevitaapari iaunortulbur riia


le asigura o dezvoltare armonioas , copiii
notriaunevoies fiemodela i,influenta i
n mod pozitiv, au nevoie de iubire, de
educa ie,decondi iimaibunedetrai.
S -i nvv m pe copii s foloseasc
calculatorul, nu numai din punct de vedere
al des vririi competen elor digitale, ci i
din cel al utiliz rii cu folos, intr-un mod
cump tat.Astfel,eipotfibeneficiarii unor
avantaje importante: mbog irea
cunotin elordindomeniivariate,nv area
prin joc ntr-unmodpl cutiaccesibila
culorilor, cifrelor, literelor, figurilor
geometrice etc., cele mai multe jocuri
dezvolt vitezadereac ie,gndirea logic ,
spiritul competitiv, te inva s cau i i s
utilizezi informa ia, folosind mai multe
surse.
Doar cnd apare abuzul, dependen a de
calculator, se pot instala i consecin ele
negative:izolareadelumeareal ,creterea
gradului de agresivitate, nervozitate,
insensibilitate la durere, dezinteres pentru
lectur , tulbur ri de limbaj, probleme de
aten ie, afectarea capacit ii de memorare,
aimagina iei,voin ei,motiva ieietc..
Predau n mediul rural i am observat
fascina ia copiilor n leg tur cu utilizarea
calculatorului.Credeamc riscatuncicnd
am folosit pentru prima dat calculatorul
chiar la o inspec ie de grad, dar m-am
nelat. Elevii m-au f cut s n eleg c ,
dei sunt copii simpli de la sat, sunt
deschii la nou, la tot ceea ce nseamn
dezvoltarea i r spndirea cunotin elor
prin acest domeniu.

De atunci m folosesc des de aceast


arm secret pentrua-i atrage spre studiu
ipentrualem riinteresulpentrucoal .
In acest sens, un exemplu edificator l-a
reprezentaturm toareaactivitatedincadrul
proiectului Poveste din poveste, pentru
clasa a III-a, aria curricular Limb i
comunicare.
Introducere
V-a i dorit s tr i i ntr-o lume de
poveste? Nu este greu! Trebuie doar s
ave icurajuls c uta i,s citi i,s alege i,
s visa i
Sarcina de lucru
Temavoastr estes lucra in grupuri
mici pentru a crea o poveste original ,
pornind de la personajele preferate de voi
dinpovetilealese.
Ve ifolosiadreseledeInternetpentrua
intrainpovetilepreferate.
Ve i scrie povestioara voastr n
computer, utiliznd programul Word, i o
ve iilustraprinplanedesenate.
Surseledeinforma ie
On-line
http://www.povesti.home.ro/povesti.html
http://www.clopotel.ro/fun/basme.php
http://efnord.eforie.ro/infosea2/herta.htm
Off-line
C r i ilustrate cu poveti, CD-uri cu
poveti
Procesul
Pasul 1: Formarea grupurilor
V ve imp r ingrupuride4elevi.
Ve ilucrampreun ,ncadrulgrupului,
la rezolvarea sarcinii.

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

Pentru a scrie povestea, fiecare grup va


organizaosesiunedecrea ieporninddela
urm toarelentreb ri:
- Undeicndsepetreceac iunea?
- Cecauz determin ntmplarea?
- Ce fac personajele?
- Cumsesfretentmplarea?
Ve i scrie povestea n Word, apoi ve i
ilustrapovesteaprinplanedesenate.
Ve idauntitlupotrivitpovetii.

V ve ialegeunliderdegrup
Pasul 2 Documentarea
Ve i cerceta resursele bibliografice
folosindu-v de Internet; fiecare v ve i
alege o poveste i personajul ce v place
cel mai mult din aceasta.
Ve ianun anv toareacaresuntcele
4povetialesedegrupulvostru.
Veti motiva n scris de ce a i ales o
povesteiunanumitpersonaj.
Fiecare ve istudiapovesteaaleas .

Pasul 5 Prezentarea
Fiecare grup ii prezint povestea
creat .Sefacaprecieri.
Suplimentar: O pies de teatru care s
pun nscen ceamaireuit povestedin
clas (in fa a colegilor sau a p rin ilor, n
cadruluneiserb ri).
In momentul n caresefolosetecu
succesunprogramsepoateconsiderac
scopul final a fost atins, iar calculatorul
este exploatat eficient devenindu-le astfel
prieten.

Pasul 3 Povestireaoral
Ve i povesti oral colegilor din grup
povesteapreferat
Ve i descrie oral n fa a colegilor din
grup personajul ales de voi.
Pasul 4 Crea ia
Ve irealizaopovestengrup folosind
ca personaje principale personajele
reprezentative pentru voi.

Foto: ClasaI,c.Gimnazial Bucium,S laj

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

INSTRUC IEIEDUCA IE
IMPORTAN AACTIVIT ILORDETIPLUDIC,AJOCURILORFORMATIVEN
INTEGRAREAALGORITMILORDESCRIERECORECT LACLASELEIIAII-A
Prof. nv. primar Adina BOBOTAN
coalacuclaseleI-IVumal,S laj
Joculestemunca,estebinele,estedatoria,esteidealulvieii.
Joculestesinguraatmosfer ncarefiinasapsihologic poates respirei,
nconsecin ,poates acioneze.
(Claparede, 1926)

Procesul form rii deprinderilor de


scriere corect are un caracter complex,
aceste deprinderi fiind ele nsele
complexe. Este necesar formularea i
respectarea unor cerin e metodologice
generale, care s in seama att de
particularit ile fizice, ct i de cele
psihice ale copiilor de vrst colar
mic , iar pe de alt parte, de
particularit ile specifice ale limbii
romne.
Exist o rela ie strns ntre pronun ia
corect iortografie,ncondi iilencare,
n ortografia limbii romne exist o
concordan ntre sunete (foneme) i
litere (grafeme ), pronun ia corect are o
influen pozitiv asupra scrierii corecte.
n acest sens, cu ct este mai corect i
mai literar pronun ia, cu att ea devine
un instrument de autocontrol valoros, de
prevenire a unor greeli de scriere.
nv areascrisuluicorectdepinde n mare
m sur de auzul fonematic i pronun ie,
ceea ce nu implic neap rat formularea
unor reguli teoretice. Elevii mici, cei din
clasaI,nva sciereacorect naintedea
cunoatetainagramaticii.

Asigurarea unui nceput bun n


procesul nv rii scrisului reprezint o
condi ie esen ial a succesului, fiind
vorba despre deprinderi intelectuale i
totodat , asigurarea nceputului bun
este cerut i de particularit ile
psihologice ale copiilor de 6-7 ani, de
plasticitatea sistemului nervos.
Continuitatea
n
activitatea
instructiv-educativ , ntre gr dini i
clasa I, nu poate fi conceput f r o
cunoatere temeinic a tot ceea ce
realizeaz copiii precolari n vederea
preg tirii lor pentru nv area citirii i
scrierii. Astfel, principala sarcin a
activit ilor de comunicare n grupa
mare
o
constituie
perceperea,
articulareaipronunareacuclaritate,
exactitate, expresivitate i siguran a
tuturor sunetelor i grupurilor de
sunete, precum i a cuvintelor n
propoziii. Toate acestea se realizeaz
prin diferite jocuri didactice care sunt
pe prim plan n activit ile de la
gr dini i nu numai: n anii
copil riei, jocul este activitatea
central ....

10

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

Jocul didactic reprezint o metod


activ , eficient de instruire i educare
a colarului mic, dar i o form
specific de activitate, este puntea ce
poate uni via a cu coala, este
activitatea ce permite copilului s se
manifeste conform naturii sale, s
treac delamunc lanv are.Jocul are
oinfluen foartemareasupracopilului,
el facilitnd procesul de asimilare,
fixareiconsolidareacunotin elor,iar
datorit caracterului s u formativ
influen eaz dezvoltarea personalit ii
elevului.
Utiliznd jocul didactic n procesul
de predare, activitatea didactic mbin
utilul cu pl cutul, devine mai
interesant i mai atractiv . Prin jocul
didactic elevul i organizeaz ntreg
poten ialul psihic, i ascute observa ia,
i cultiv ini iativa, inventivitatea,
flexibilitatea gndirii, i dezvolt
spirituldecooperare,deechip .
Prin joc, copilul nva cu pl cere,
devine interesat fa de activitatea pe
care o desf oar , cei timizi devin cu
timpul mai volubili, mai activi, mai
curajoi i cap t mai mult ncredere
n capacit ile lor, mai mult srguin
irapiditatendarear spunsurilor.
Red m, mai jos, cteva exemple de
jocuri didactice care contribuie la
nsuireapriceperilorideprinderilorde
scrierecorect :
Jocul jetoanelor (clasa I): Elevii
primesc jetoane cuprinznd cuvinte, pe
caretrebuies leaezenordinelogic ,
pentru a construi propozi ii. Pe o
floare (sau orice alt simbol), separat,
vor aveadecupatesemneledepunctua ie

(punct, semnul ntreb rii, semnul


exclam rii, virgula). O alt variant a
jocului: cuvintele pot fi scrise pe
petalele unei flori, iar semnul de
punctua ienmijloculflorii.
Continu propozi ia (clasa a II-a):
Un elev spune un cuvnt cu care ncepe
o propozi ie. El indic alt elev care s
spun uncuvntnoupentruconstruirea
propozi iei. Al doilea elev, dup ce a
spus cuvntul, stabilete cine va
continua propozi ia. Ctig grupa,
echipa care a construit corect
propozi ia,adezvoltat-ocelmaimulti
a scris-ocorect,dup intona iacucarea
fostrostit .
A cui este ? (clasa I): Fiecare elev
arepebanc ofi cudiferitepropozi ii
f r semnele de punctua ie. Elevii
trebuie s g seasc propozi ia al c rei
semn de punctua ie l va observa pe
jetonul indicat. Ctig echipa, grupa
care va descoperi pentru fiecare
propozi ie semnul de punctua ie
corespunz tor.
Chiar unele sarcini de lucru pot fi
prezentate elevilor sub forma unor
jocuri sau activit i de tip ludic. De
exemplu:sarcinaScriecuvintecusens
asem n tor poate fi nlocuit cu
formularea Cuvinte prietene , n loc
de: Scrie cuvinte cu sens opus se
poatespuneCuvintecertate.
n lec iile de limba i literatura
romn ,joculdidactic sau pe computer
creeaz motiva ia nv rii, confer
atractivitate activit ii de nv are,
faciliteaz nsuirea citit-scrisului i
dezvoltareacapacit iidecomunicare,
aten ia,memoria,limbajul,imagina ia,

11

GAZETANV

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

voin a.Cuajutoruljoculuididacticlise
formeaz sau li se dezvolt elevilor
cteva tr s turi de caracter: st pnirea
desine,spirituldecompeti ie,respectul
pentru coechipier i adversar, r bdarea,
corectitudinea, spiritul critic i
autocritic.
Jocul didactic integrat organic n
structura lec iei, desf urat ori de cte
ori se solicit eforturi intelectuale mari
saucadruldidacticsimtec s-a instalat
monotonia i c elevii au nceput s se
plictiseasc , are menirea s capteze
aten ia elevilor i s dinamizeze lec ia,
s -i determine pe copiis -insueasc
cunotinte, s -i dezvolte deprinderi
f r acontientizadificultateasarcinilor
sau efortul psiho-motor. De asemenea,
jocul didactic s-a dovedit a fi de un
valoros ajutor n formarea i fixarea
priceperilor i deprinderilor de
punctua iealimbiiromne.
Psihologianedemonstreaz c nsui
copilul este participant activ la propria
formare i n coal trebuie direc ionat
pe calea spre cunoatere, cu mijloace
atractive, care s -i atrag aten ia. i ce
poate fi mai atractiv pentru copil dect
jocul, fie el didactic sau desf urat pe
computer?
Din experien a la clas am putut
observa uurin a cu care sunt nsuite
no iuniabstractedec treelevidac ele
sunt mbr cate n haina magic a unui
joc.
Ei consider c se joac , sunt lipsi i
de griji, de reguli, de teme, sunt liberi
s cunoasc ,darnacelaitimp

TORILOR

respect nite reguli, au de rezolvat


nitesarcini pecarelendeplinesccu
pl cerepentruc sejoac .Rezultatele
cele mai bune le-am ob inut atunci
cnd o lec ie a fost proiectat sub
forma unui joc sau o secven a
cuprins un joc.
E normal c nu ntotdeauna ne
putem permite s apel m la joc,
deoarece n cadrul orelor de limba i
literatura romn , exist i alte
metode de nsuire a regulilor de
ortografie i de punctua ie, dar nu
stimuleaz att de intens aptitudinile
creatoare precum jocul.
BIBLIOGRAFIE:
CERGHIT, Ioan, 2006, Metode de
nv mnt,Bucureti,Editura Polirom.
GHERGHINA, Dumitru, 2004, nv ailimba
romn jucndu-v ! -ndrum tor metodic,
Craiova, Editura Didactica Nova.
DUMITRU, Viorel, DUMITRU, Alexandrina,
Activit i transdisciplinare pentru gr dini i
ciclul primar. Jocuri didactice, Piteti, Editura
Paralela 45.

12

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

BLOCAJEALECREATIVIT

II
nv. Loredana NEGREAN
coalaGimnazial Dragu,S laj

Nenum ratele

denumiri

ntreagaprocesualitateanv

metaforice

descoperirerealizat deelevesteasistat

exprim concep iile diverilor autori asupra

de nv

creativit ii: "inteligen a fluid " (R. B.

ale copilului. Aadar, nv area prin

"rezolvarespecific deprobleme","rezolvare

descoperire dirijat

de probleme slab structurate" (J. Bruner),


creatoare"

(Th.

Ribot),

reui

prilejuri

pentru

Neexagerarea prin autoritarism sau

fretatori pentru

laissez-faire, n favoarea cre rii unei

creativitate.

atmosfere permisive n cadrul procesului

Conformismul,capresiunevenit dinspre

instructiv-educativ, ofer posibilitatea ca

normele

elevul s adauge ceva nou i propriu

acceptate i pe de alt parte ca o tendin

fiin ei salei s asimilezeinforma iilei

ac ionnddinspreinterior,estecaodefini ie

instrumenteleintelectualen aamanier

a creativit ii prin ceea ce nu trebuie s fie.

nct s poat genera el noi informa ii.

C ile pentru exercitarea presiunilor pentru

Accentul exagerat pe competi ie sau pe

conven ionalnclas suntmultiple,ncepnd


cu cele care din de rela ia nv

asigure

asocia ii.

piedici, pe care le numim blocaje. Acestea

la

fi nefavorabil rezervoarelor mari de

lng factorifavorizan i,exist inumeroase

supunerea

mai

nonconformitate, iar cadrul neformal va

n calea stimul rii elanului creator, pe

pentru

cea

creativitate. Mediul prea formal nu va

"gndireautonom "(Fr.Bartleit).

exterior

este

adecvat educ rii nsuirilor ce in de

"imaginatie constructiv " (A. Osborn),

sunt considerate factori

tor, care intervine din proprie

ini iativ i ghideaz eforturile creative

Cattell), "gndire divergent " (J. Guilford),

"imagina ie

riiprin

cooperare poate inhiba libera exprimare a

tor-elev,

elevului, fie prin necesitatea ca el s -i

continund cu metodele, formele, programele

modeleze ideile ndr zne e pentru a se

imanualele.

ncadrangndireacurent agrupului,

13

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

suportnd n acest sens i presiunile

necesitate a lucrului sigur, indubitabil,

colegilor mai pu in imaginativi, fie,

prinobiceiuldeainsistapn ceob innu

dimpotriv ,prinefectelecompeti iei.

numair spunsulanticipatdeei,darchiar

Cnd unul lucreaz mpotriva altuia, n

i n forma dorit . Este un semn de

ntrecerile individuale, fie c elevii mai

inflexibilitate din partea cadrului didactic

slabi se blocheaz datorit convingerii c

caresetransmitefoarteuorelevilor.De

nu se vor ncadra n timp sau nu vor fi la

condamnat este atitudinea rigid a

n l imeaconcuren ilor,fiec nsuielevul

nv

dotat poate pierde la un moment dat scopul

permanent , nencredere n sine, i, mai

blocaje, devenitesubiective,semaiadaug

ales, convingerea c vor trebui s caute

uneoritendin acadruluididacticdeapune

ntotdeauna o variant ca r spuns la

accent pe armonia grupului mai mult dect

problemele ce i se pun.

pe progresul celui care nv a individual.

Critica prematur , eviden iat de Al.

Pentrurezolv ricreativealesarciniloreste

Osborn, unul dintre promotorii cultiv rii

nevoie de o anumit ncordare a rela iilor

creativit ii,

intra-grupale.
ca

manifestare

este

contraindicat

activit ile de stimulare a ideilor

originale.Eambrac formaobserva iilor

conven ionalismului este i rigiditatea

critice,restrictiveidistructivedinpartea

metodologic . n experien a colar elevul

altora sau forma autocenzur rii i

deprinde anumi i algoritmi valabili pentru

reprim rii ideilor chiar nainte de a

rezolvarea unui anumit gen de probleme,

prinde contur. O concluzie fireasc

nva s foloseasc anumite metode. Din

const nsl bireacontroluluiifactorului

dorin adea-i face ct mai repede pe elevi

ra ional pentru renun area la evaluare i

s st pneasc materia,ncorseta ifiindde

nacceptareaunuinum rctmaimarede

timpul deloc elastic fa de o program


mereu mai cuprinz toare, nv

torilor care nu admit cel pu in alt

form , provocnd la copii nesiguran a

esen ial n detrimentul calit ii. La aceste

Tot

TORILOR

idei ce par stranii la nceput.

torii se

Blocajele frecvente la elevii din

mul umesc s le consolideze ct de ct

nv

aceste deprinderi. Majoritatea cadrelor

mntul primar i au principala

surs dealimenta ienatitudinea

didacticeinculc eleviloraceast

14

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

cadrului didactic, dar i n sistemul curent

socialeiinstitu ionale;

de control i de asemenea n caracterul


autoritaralnv

mntului,deoareceacesta

Barierele emoionale

cteva

exemple de constructe emo ionale

orienteaz elevii s nve e ceea ce al ii au

ce blocheaz procesul creativ sunt:

descoperit deja, ceea ce cred al ii, iar

furia,

mnia,

frica,

anxietatea,

educa ia autoritar pune accent pe

ura/dragostea, timiditatea sau stima

respectarea directivelor cernd s fac ce

de sine sc zut . Unele sunt

se spune i s rezolve problema cu

temporare, iar altele pot degenera n

r spunsurifixeipremeditate.

bariere emo ionale grave care pot

Iat cteva din blocajele frecvente pe

lua forma fricii de eec, de a fi

care Gary Davis (1999) le-a identificat la

diferit, de critic sau ridiculizare,

elevinprocesuldenv are:

Atel sanvoiaobinuinelor - cea


mai

evident

barier

pentru

c talentul, respectiv creativitatea

este calea b t torit a gndirii i a

nu pot atinge nivele de excelen

r spunsurilor;

dac

nu

dispun

de

resurse

Barierele perceptive - exist in

informa ionale, educa ionale, de

fiecare

timp i materiale. Prin contrast,

dintre

noi

anumite

predispozi ii de a percepe lucrurile

lipsa

ntr-o anumit manier , fixist ,

rezonabile) poate da persoanelor

supus

naltcreativeitalentate,unimbold

flexibilit ii,

specific

gndirii inovative; aceste bariere

Barierele legate de insuficiena


resurselor - realitatea a demonstrat

gndireacreativ ipentruinova ie,

de respingere sau subevaluare;

resurselor

(n

limite

n nvingerea obstacolelor.

difer delaopersoan laaltaii

Tot Davis enumer i cteva expresii ce

au originalitatea n experien a

induc atitudini necreative: Este o pierdere

noastr unic devia ,ninteresele

de timp!, Nu am mai f cut asta

ivalorilenoastre;

niciodat !, Nu ne ncadr m n buget

Barierele

culturale

sunt

pentru asta!, Nu putem face asta , N-o

determinate de presiunile pentru

s mearg ,Puipreamultentreb ri!,

conformism, bazndu-se pe norme

15

GAZETANV

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

Dezinhibarea

Aceasta este ultima ncercare!, Putem

TORILOR

poten ialului

creativ

lucraif r asta!,Glumeti,nu ?!, Nu

necesit ajutordinparteaadul ilor,careva

cred c n elegi problema!, Hai s mai

veni sub forma cre rii unui climat

atept m pu in!, Hai s discut m despre

permisiv: recunoaterea i ncurajarea

asta alt data!, nseamn c trebuie s

manifest rilorcopiilor,creareadesitua iii

muncim mai mult!, Nici un adolescent

condi ii

numispunemiecetrebuies fac!,Eti

experien ele copilului. Educa ia propriu-

ntoatemin ile?etc.

zis a creativit ii n coal const n

fizice,

materiale

pentru

Educa ia creativit ii presupune, n

activit i i atitudini specifice, n care

primul rnd, un climat i ac iuni ale

exerci iileiactivitateadepredare-nv are

adul ilor

nl turarea

sembin cuaten iaacordat tr s turilorde

factorilor inhiban i pentru poten ialul s u

personalitate ale copilului, cu preocuparea

creativ, fie ei interni, care in de

cadrului didactic de a nu bloca poten ialul

personalitatea copilului, fie externi, ce in

creativ.

orientate

spre

de mediul fizic i mai ales uman. Copilul

BIBLIOGRAFIE:

va avea astfel cale liber pentru

CRE U, C., 2002, Psihopedagogia


creativit ii i a talentului, curs ID, Editura
Universit iiAlexandru Ioan Cuza,Iai.
ROCO, M., 2001, Creativitate i
inteligen emoional , Editura Polirom,Iai.

dezinhibarea poten ialului propriu, pentru


exprimarea de sine.

16

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

JOCURI DIDACTICO-MATEMATICE UTILIZATE N ORELE DE


MATEMATIC LAELEVIIDINCLASAIIA II-A
,,S iinpalm sufletulunuicopilestecusiguran unprivilegiu;
s fiiimportantnviaaunuicopileste,poate,undardivin.
(J.J. Rousseau)
nv. Virginia ONIGA
nv.AngelaM S LAR
c.,,LucianBlagaJibou,S laj
Ritmulistrategiaconduceriilui
Stimularea
elevilor
n
vederea
particip riiactivelajoc
Asigurarea unei atmosfere prielnice de
joc
Varietatea elementelor de joc
complicarea jocului, introducerea altor
variante etc.
Tipuri de jocuri didactice matematice
Deiestedificils facemoclasificarea
jocurilor didactice matemetice, totui, n
func ie de scopul i de sarcina didactic
propus ,acesteasepotmp r iastfel:
1. Dup momentul n care se folosesc n
cadrul lec iei, ca form de baz a
procesuluidenv mnt:
o Jocuri didactice matematice, ca
lec iedesinest t toare,complet
o Jocuri
didactice
matematice
folosite ca momente propriu-zise
alelec iei
o Jocuri didactice matematice n
completarealec iei,intercalatepe
parcursullec ieisaulafinal
2. Dup con inutulcapitolelordensuitn
cadrulobiectuluidenv mnt:
o Jocuri
didactice
matematice
pentru aprofundarea nsuirii
cunotin elor specifice unui
capitolsaugrupdelec ii
o Jocuri
didactice
matematice
specificuneivrsteiclase.

Joculreprezint unansambludeac iuni


i opera ii care, paralel cu destinderea,
buna dispozi ie i bucuria, urm rete
obiectivedepreg tireintelectual ,tehnic ,
moral ,fizic etc.acopilului.
ncorporat n activitatea didactic ,
elementul de joc imprim acesteia un
caracter mai viu i mai atr g tor, aduce
varietate i o stare de bun dispozi ie
func ional , de veselie i de bucurie, de
divertisment i de destindere, ceea ce
previne apari ia monotoniei i a plictiselii,
a oboselii. Restabilind un echilibru n
activitatea colarilor, jocul fortific
energiile intelectuale i fizice ale acestora,
genernd o motiva ie secundar , dar
stimulatorie, constituind o prezen
indispensabil n ritmul accentuat al
munciicolare.
Organizarea i desfurarea jocului
didactic matematic
Reuita
jocului
didactic
este
condi ionat de proiectarea, organizarea i
desf urarealui metodic ,demodulncare
nv torul tie s asigure o concordan
deplin ntretoateelementelece-l definesc.
Pentru aceasta, nv torul va avea
urm toarelecerin edebaz :
Preg tireajoculuididactic
Organizareajudicioas aacestuia
Respectarea momentelor jocului
didactic

17

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

care au dat cele mai multe r spunsuri


corecte!
Jocul didactic matematic reprezint un
ansamblu de ac iuni i opera ii care
urm rescobiectivedepreg tireintelectual
a elevilor, genernd o motiva ie
stimulatorie i constituind o prezen
indispensabil n ritmul accentuat al
muncii colare. Folosit n procesul de
nv mnt, jocul
didactic
asigur
participarea activ a elevului la lec ii,
sporind interesul de cunoatere fa de
con inutul acestora. Un exerci iu sau o
problem de matematic devine joc
didacticmatematicdac realizeaz unscop
i o sarcin didactic din punct de vedere
matematic, folosete elemente de joc n
vederea realiz rii sarcinii propuse;
foloseteuncon inutmatematicaccesibili
atractiv; utilizeaz reguli de joc cunoscute
anticipatirespectatedeelevi.
Introdus inteligent n structura lec iei,
jocul didacticmatematicpoates satisfac
nevoia de joc a copilului, dar poate n
acelai timp s uureze n elegerea,
asimilarea cunotin elor matematice i
formarea unor deprinderi de calcul
matematic, realiznd o mbinare ntre
nv areijoc.

Exemple:
1. Cinecalculeaz mairapid?
Vecinul meu v-a trimis nite baloane
colorate. Cu numerele scrise pe fiecare
balon, folosind adunarea i sc derea,
compune i diferite exerci ii, astfel nct s
ob ine irezultateledate.
2.P tratulbucluca
Aflarea unor solu ii variate pentru
ob inereaunuinum rconstant.
Jocul se poate desf ura individual sau
n grup. Elevii vor primi o foaie de hrtie
pecareaufostdesenate3p trate,mp r ite
n 9c su e. nc su adin mijlocul fiec rui
p tratsescrienum rul5.Subcele3p trate
se nscriu numerele de la 1 la 9.
Pentru a rezolva corect jocul, scrie i n
fiecare p trat o parte din numerele scrise
dedesubt,naafelnct,f r caeles se
repete,s ob ine iprinadunaresuma15n
toate direc iile (pe orizontal , pe vertical
ipediagonal ).
3. Melcul
Fiecare elev primete un cartona cu
acelai desen. Vor rezolva opera iile de
adunare i sc dere i vor observa c din
cochilia melcului iese ,,unmelc,conform
num rului1,careesterezultatulopera iilor
indicate.
4. Cinerezolv repedeibine ?
Jocul se desf oar pe dou grupe: fete
ib ie i.
Petabl suntscriseexerci iideadunare
i sc dere, n concentrul 010, pentru
fiecaregrup .Fiecareelevarederezolvat
cte un exerci iu. Ctig echipa care
rezolv corectexerci iilentimpul cel mai
scurt. Exerci iile corespund num rului
elevilor.
5.Caut perechea!
Li se cere elevilor s descopere
obiectele care difer ca form i utilizare,
dar care au ca element comun aceeai
denumire.Vorfideclara ictig torielevii

BIBLIOGRAFIE:
S VULESCU, Dumitru, 2008, Metodica
pred rii matematicii la ciclul primar, Editura
Gheorghe Alexandru, Craiova.
CHATEAU, J., 1967, Copilul i jocul,
EdituraDidactic iPedagogic ,Bucureti.
FRNCU, A., 1972, Jocuri didactice i
exerciii distractive, Editura Didactic i
Pedagogic ,Bucureti.
KIERAN, E., 2007, Predarea ca o poveste,
EdituraDidacticaPress,Bucureti.

18

GAZETANV

TORILORAnul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

SPECIFICULPRED RIIMATEMATICIINNV

MNTULPRIMAR
Inst. Viorelia-Ramona VASIAN
coalaCeaca(Zalha),S LAJ

Motto:
Matematicaesteunmoddeexprimarealegilor naturale,
estecelmaisimpluicelmaipotrivitchipdeanf iaolegegeneral sau
curgereaunuifenomen,esteceamaiperfect limb ncaresepoate
povestiunfenomennatural.
(Gheorghe i eica1873-1939)
La copiii de vrst colar mic
remarcm potenialcreativ, manifestat n
cadrul unor activit i specifice vrstei
(comunicare, desen, joc). Identificarea
poten ialului
creativ
al
copilului
constituie o prim etap n dezvoltarea
creativit ii sale. Creativitatea nu se
realizeaz de la sine, ci este nevoie de
ac iuni continue i organizate, de
stimulare i activare a poten ialului
creativ. Stimularea poten ialului creativ
al
elevului
impune
cunoaterea
specificului i nivelului su de
dezvoltare, a particularit ilor de vrsti
individuale ale copilului i rela iilor
determinative, n care este implicat
creativitatea.
n elegerea
naturii
factorilor generali ai creativit ii are o
dublvaloare practic pentru ac iunile de
stimulare a poten ialului creativ: n
primul rnd, ne indic natura solicit rilor
specifice n cadrul acestui proces, n al
doilea rnd ne relev direc iile strategice
ale ac iunilor educa ionale.
Optimizarea demersului pedagogic de
stimulare
a
creativit ii
elevilor
presupune utilizarea eficient a
multitudinii de metode cunoscute. Ele
devin instrumente care ne permit s
contur m bazele teoretice i opera ionale

Exigen ele vie ii contemporane, nevoia


de a face fa problemelor complexe i
schimbrile din diferite sectoare de
activitate au transformat problema
creativit ii i a dezvoltrii ei intr-o
prioritate.
Creativitatea reprezint un fenomen
deosebit de complex, o nsuire specific
omului prin care se ob in produse noi i
valoroase pentru societate sau se rezolvo
problem
ntr-o
manier
inedit.
Creativitatea este expresia organizrii i a
interac iunii dintre factorii cognitivi i
noncognitivi ai psihicului. Dintre factorii
cognitivi cu rol semnificativ n dezvoltarea
creativit ii se remarc: inteligen a,
gndirea, imagina ia, memoria. Capacit ile
intelectuale sunt condi ii necesare, dar nu i
suficiente, pentru actul creator. n
declanarea, sus inerea i finalizarea
actului creator sunt implica i i factori
noncognitivi (motiva ionali, atitudinali,
emo ionali, volitivi).
Mult timp s-a considerat c actul
crea iei este o caracteristic a unui numr
restrns de persoane (inventatori, genii
etc.). Creativitatea se dovedete a fi nso
trstur general-uman, existnd n form
latent (poten ial creativ) la to i oamenii,
ntr-o msurmai mare sau mai mic.

19

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

alecreativit iiliterar-artistice a elevilor.


Tr imntr-olumeceseschimb mereu.
Ea cere insisten de idei i fapte noi. n
avangarda transform rilor este coala,
profesorul, elevul, iar prin ei ntreaga
societate.
ntr-un proverb romnesc se spune:
nv turaeocomoar ,iarmuncacheia
ei. P zete bine cheia, s nu pierzi
comoara.
n clasele primare, copilul i formeaz
deprinderi de citire i scriere corect , face
cunotin cu primele no iuni matematice,
ncepe studiul mediului nconjur tor, al
geografiei i istoriei. Predarea este o
ac iunedeprovocareaschimb riiaceeace
exist n ceea ce trebuia s existe
finalitate a actului de nv are, prin
angajarea elevilor ntr-onouaexperien de
nv are.
Elementeledefinitoriialepred riisunt:
prevederea, planificarea, proiectarea,
producereaschimb rilor;
precizarea
naturii
schimb rilor
intervenite(identificareafinalit ilor);
determinarea con inuturilor care vor
produce schimbarea comportamental
ateptat laelev;
organizarea i dirijarea schimb rilor
dorite prin strategii specifice;
organizarea condi iilor care vor
favorizaapari iaschimb rilor;
controlul i aprecierea naturii i a
calit ii schimb rilor intervenite n
comportamentul elevilor etc.
Calitatea activit ilor de predare este
relevat n func ie de poten ialul ei
cognitiv,
afectiv
i
psihomotor
transformator. Aa dup cum am v zut, n
modelele didactice tradi ionale, predarea
nseamn numai o simpla prezentare,
comunicare a materiei, n timp ce,
didactica modern privete predarea ca pe
uncomplexdefunc iiiac iunimultiple

TORILOR

iinteractive.
Predarea este o activitate predominant
acadruluididacticiovariabil cauzal de
care depinde, n m sur preponderent
starea de preg tire a elevilor. n istoria
didacticii activitatea de predare a fost
uneori neglijat , considerat fiind un
subiect tabu. Totui abord rile moderne sauaxatpeoreprezentaredual apred rii:
una deductiv , care beneficiaz de
unele suporturi teoretice ale teoriilor
nv rii de tip behaviorist, cognitiv i
umanist;
alta inductiv , dezvoltat prin aportul
paradigmatic al etnometodologiei, este
axat peobservareafaptelordepredare,
a situa iilor i a modelelor de
comportament
comune
cadrelor
didactice.
Simbioza celor dou modele de
abordare ale procesului de predare conduce
la ideea de interpretarepluralist aacesteia,
fapt ce permite acoperirea tuturor
modalit ilor de predare utilizate pn n
prezent, att n institu iile colare
tradi ionale,ctincelemoderne.
Exist ntre cele mai interesante
accep iunidatepred riiiceamanagerial ,
dup care aceasta ar reprezenta un
ansamblu de opera iuni i ac iuni
sistematice de planificare, organizare,
ndrumare, control, evaluare i decizie a
procesului de instruire.
Rolurile cadrului didactic, prin preluare
treptat i internalizare de c tre elevi, vor
constitui tranzi ia de la educa ie la
autoeduca ie (mai corect spus, de la
instruire la autoinstruire).
Predareano iunilormatematice
Valorificarea diverselor surse intuitive
n procesul de predare a no iunilor
matematice trebuie valorificate: experien a
empiric acopiilor,matematizarearealit ii
nconjur toare,opera iicumul imi

20

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

problemele ce implic metoda mersului


invers,ofer foartebuneocaziideeducare
a gndirii matematice.
Ilustr rile, explica iile i generaliz rile
care se aduc n procesul pred rii pot s se
constituie ca metode susceptibile s -i
conduc pe elevi la surprinderea esen ei
matematice.
La nivelul copiilor din ciclul primar,
orice rezolvare de situa ii problematice
constituie n acelasi timp o manifestare a
creativit ii gandirii lor. Principala
caracteristic a gndirii creative la elevi
este noutatea sau originalitatea soluiei
g site, a ideii emise.
Compunerea problemelor n care elevul
mbin cuvinte cu numere exprimnd
rela iintrecantit istimuleaz gndireala
o activitate intens i de crea ie. Orice act
creativ presupune un material care s fie
prelucrat n mod inedit, cunotin ele pe
careleposed elevul,graduldest pnirea
acestora constituie condi ia esen ial a
dezvolt riicreativit iimiculuicolar.

concrete de obiecte, limbajul grafic.


Folosirea jocului constituie o tehnic
atractiv deexplorarearealit ii.
nclasantinv torul:
folosete jocul didactic la
orele de matematic deoarece
no iunile de num r i de
opera ii cu numere sunt
abstracte;
ofer numeroase avantaje
pedagogice,
dintre
care:
constituie
o
admirabil
modalitate de a-i determina pe
copii s participe activ la
lec ie;
antreneaz lalec ieattcopiii
timizi,ctipeceislabi;

dezvolt
spiritul
de
cooperare;
dezvolt la elevi iscusin a,
spiritul
de
observa ie,
ingeniozitatea, inventivitatea
etc.
Modelul de nv are a matematicii din
clasa nti r mne unul cu prec dere
intuitiv,ncarerela iilematematicenusunt
disociate de rela iile dintre reprezent rile
lucrurilor; ncepnd din clasa a doua se
reduce intuitivul, se simplific i c tre
sfritchiarseelimin .
ncepnd din clasa a doua, se l rgete
repertoriul adun rii i sc derii. n clasa a
treia p trund n fluxul opera iilor
matematice nmul irea i mp r irea.
Mersul nainte, spre o alt opera ie,
presupune reconsiderarea opera iilor deja
nv ate.
n predarea opera iilor de nmul ire i
mp r ire se va ac iona astfel nct s se
creeze o influen retroactiv favorabil a
noilor cunotin e (nmul irea) asupra
vechilorcunotin e(adunarea).
Temele care i introduc pe elevi n
nv area no iunii de frac ie ca mod
redarearela ieiparte ntreg,cai

BIBLIOGRAFIE:
ILICA,
Anton,
HERLO,
Dorin,
BINCHICIU,
Viorel,
UZUM,
Corina,
CURETEAN, Ana, 2005, O pedagogie pentru
nv mntul primar, Editura Universit ii
AurelVlaicuArad.
CERGHIT, I., 2002, Sisteme de instruire
alternative i complementare, Editura Aramis,
Bucureti.
CERGHIT, I., NEACU, I., NEGRET, I.,
PNIOAR , I. O., 2001, Prelegeri
pedagogice, Editura Polirom,Iai.
PNIOAR , I. O., 2002, Comunicarea
eficient , Editura Polirom,Iai.

21

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

DELATEORIELAPRACTIC
PROBELEDEFOCALEINTELIGEN EI
nv. Mariana AIONESE
coalaSilvaniaimleuSilvaniei,S laj
nenum rateleprobedeinteligen aflaten
circula ie.
Prob de inteligen observativ.
Pe un cartona sunt reprezenta i cinci
peti: doi cte doi seam n ntre ei, iar
ultimul, avndunelensuiri asem n toare
cuceilal i,dispunetotuiidecaracteristici
proprii. Se cere elevului s elimine
intrusul, adic acel exemplar care nu
seam n cu ceilal i. Elevul trebuie s
operezecompara iasuccesivis g seasc
la exemplarul despre care vorbim,
nsuirile care l situeaz ntr-o pozi ie
aparte. Este necesar s fie m surat timpul
folositpentrudareaunuir spunscorect.
Proba celor nou puncte (Maier)
Sedaunou punctedispusenform de
p trat.

Creierul func ioneaz asemenea unui


muchi:cuctestemaiantrenat,cuattare
un tonus mai bun. Printre cele mai eficiente
activit i pentru creterea capacit ii
intelectuale se num r cele care ne pun la
treab aten ia, creativitatea i logica: jocul
de ah, completarea de integrame, de
rebusuri sau de Sudoku, jocurile de puzzle,
jocurile de strategie, dar i lectura sau
nv area unei limbi str ine. Studiile arat
c i socializarea, interac iunea cu ceilal i,
are un rol important n dezvoltarea
abilit ilorintelectuale.
Inteligen a, considerat ca aptitudine
general , poate fi determinat , n primul
rnd, prin rezultatele pe care le ob ine
elevul n activitatea sa specific ,
comportnd rezolvarea operativ a
Fehler!
nenum ratelor probleme. Dac el n elege
repede i profund ceea ce i se comunic ,
dac , aflndu-se ntr-o situa ie ncurcat ,
reuete s g seasc repede solu ia, s fie
inventiv,nasemeneacondi iiputemvorbi
deoanumit dezvoltareainteligen ei.Este
necesar ns ca aceeai capacitate de a
rezolva unele probleme s fie probat n
maimultedomeniii,ndeosebi,ncelen
care persoana respectiv nu este bine
familiarizat . Aceasta deoarece nu trebuie
s se uite c probelele de foc ale
inteligen ei sunt tocmai situa iile noi,
nonfamiliare.
Probele pe care le folosim nu sunt de
natur s ne furnizeze dect informa ii
asupra unor anumite laturi sau forme ale
inteligen ei. M voi referi, cu totul
exemplificativ, doar la cteva dintre.

Secereelevuluis leuneasc prinpatru


linii drepte, f r a ridica creionul de pe
hrtie. Elevul nu va reui s rezove
problema dect pornind dintr-un anumit
punct, la care va reveni pentru tragerea
celei de-apatralinii,inumaidac vaiei
dinlimitelep tratului,dup cumseimpune
ncazuldefa .

22

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

Dac aceast prob epreagreasepoate


recurge la alta, de acelai fel, con innd
mai pu ine puncte. n aceleai condi ii,
dndu-se 4 puncte, se cere unirea lor prin
trasareanentrerupt atreiliniidrepte.

Proba ptratelor (Guilford):


Sedau6p tratedinbe edechibriturii
se cere ca, ridicnd numai patru be e, s
r mn exact 3 p trate. Figura dat arat
astfel

Elevii sunt nclina i s men in aceeai


m rime a p tratului i numai dup ce i
dau seama c nu este obligatoriu ca cele
trei p trate rezultate s fie egale ntre ele,
reuescs rezolveproblema.

Alt problem distractiv , care nu este


lipsit de semnifica ie la modul cum
reac ioneaz elevul, este urm toarea. Se
dau ase chibrituri i i se cere elevului s
fac patrutriunghiuriechilaterale.Ceicare
ncearc construc ia n plan eueaz .
Principiul rezov rii presupune trecerea la
o figur tridiminsional , i anume, la o
piramid .
Proba ct mai multe ntrebuinri ale
aceluiai obiect, instituit deGuilford,
prevedes seindiceunobiectcomun:o

trestie, o cutie de conserv etc., cerndu-se


elevului s -i imagineze ct mai multe, mai
variate i neateptate ntrebuin ri ale
obiectului respectiv. Am constatat c unii
elevi g sesc zece ntrebuin ri, al ii sute de
utiliz riinediteioriginale.
Proba cuvintelor de prisos de Judon i
Cofer.
Se dau trei grupe de cte patru cuvinte,
cerndu-se eliminarea cuvntului care nu
facepartedincategoriacelorlaltetrei,adic e
de prisos.
1. adunare,p trat,sc dere,nmul ire;
2. sc dere,cretere,nmul ire,adunare;
3. carte, cutie, silitor, caiet.
Rezolvarea primei probe este simpl , de
prisos fiind cuvntul ptrat. n celelalte
probe situa ia este cumva echivoc , fiind n
raportcucriteriulposibilales,respectiv,dac
la 2 te orientezi dup opera iile aritmetice,
elimin m cretere, iar la 3, dac te
orientezi dup obiectele din hrtie, elimini
silitor,iardac ainvederecoala,elimini
cutie.
Proba irului numeric presupune
descoperirea regulii dup care s-a construit
irul respectiv : a) 336699; b) 123, 234,
345.......; c) 57463524. Pentru c primele au
o regul uordedescoperit,ovoiindicadoar
pe cea din ultima serie - este aplicarea -de la
primacifr asc dericu trei i aadun rii cu
doi.
BIBLIOGRAFIE:
MAURICE, J. Elias, STEVEN E, Tobias,.
FRIEDLANDER, Brian S., 2007, Inteligena
emoional n educaia copiilor, Colec ia:
Familia la Curtea Veche.
Modernizarea nv mntului primar,
culegereeditat deRevista de pedagogie, 1980.
Revista Doxi,colec iadinanul2000.

23

GAZETANV

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

NV

AREAMATEMATICIIPRINACTIVIT

TORILOR

IPRACTICE

nv. Ana HIDEG


coalaLucianBlagaJibou,S laj
Matematicaesteprivit iacceptat cao
tiin n/prin care no iunile i leg turile
dintre no iuni sunt definite i demonstrate
cu mare precizie. Unul dintre scopurile
matematicii este acela de a formula
ntreb riideadar spunsurilantreb rile
puse. De altfel, via a ns i se desf oar
mereu ntre ntreb ri i r spunsuri.
R spundemlaontrebareiaparenc cel
pu inuna.
nv area n acest domeniu creeaz
perseveren , tenacitate, voin , r bdare,
putere de sintez , intui ie, spirit de
inventivitate etc.Toateacesteanuseob in
uor,darlaacelcopilc ruiaiseformeaz
de mic aceste atribute, nu va avea
probleme n via . Matematica dispune de
largi valen e formative. Specificul
activit iimatematiceconst nfaptulc ea
reprezint o tensiune, o ncordare, o
mobilizare a tuturor componentelor
psihicului uman, dar cu prec dere a
gndiriiiinteligen ei.
Unnv mntmatematicbineconceput
ofer att o cunoatere activ a no iunilor
debaz alematematicii,ctiposibilitatea
aplic rii ei n activitatea ulterioar n
coal ,darinvia acotidian .
Studierea matematicii are o importan
deosebit chiarprinobiectivelespecifice:
Formarea unei gndiri matematice;
Determinarea unor comportamente
practice orientate spre folosirea
activ a no iunilor i cunotin elor
asimilate;
Depistarea elementelor de afirmare a
creativit iietc.

nv area este un proces activ de


cunoaterecareestecuattmaivaloros,cu
ct se realizeaz prin efort propriu i cu
mijloaceitehnicictmaiproductive.
n nv area matematicii, efortul
intelectual se situeaz pe primul plan.
Acesta const n: observarea obiectelor i
fenomenelor
nu
sub
aspectul
particularit ilor acestora, ci sub aspectele
lor logice (mul imi, apartenen , rela ii
etc.); operarea cu mul imile concrete de
obiecte, cu accent pe logica pe care o
relev aceste opera ii; prin continue
opera ii de analiz , sintez , compara ii,
clasific ri, abstractiz ri i generaliz ri,
semnificative procese de transfer pe
orizontal ipevertical .
n nv mntul modern, predarea
matematicii impune, mai nti, o intui ie
activ , elevul nv nd nu att prin
urm rirea demonstra iilor cu material
didactic, pe care le face nv torul, ct
prin efectuarea direct a unor opera ii
concrete, cu sprijinul sau cu ajutorul
acestor materiale.
Intui ia activ n nv area matematicii
presupune relevarea, n cadrul opera iilor
concretecuobiecte,acon inutuluitiin ific
al no iunilor respective, a esen ei lor
matematice.
nc din primii ani de via , copilul
ncearc s -i rezolve singur situa iile de
via . Ajuns la vrsta colarit ii, copilul
trebuie s intuiasc , s descopere situa iile
de via . Acestea prind sens matematic,
lec iile de matematic cap t sens n
activit iledecunoaterealumii

24

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

Aflai ce obiecte ar putea cump ra


dintre cele pe care le dorete, tiind c o
pereche de adidai cost 48 lei, un joc
cost 37lei,untreningcost 51lei?);
folosirea cunotin elor matematice la
oreledelimbaromn ,istorie,muzic ,
arte plastice, abilit i practice etc.
(materializarea fenomenului de inter- i
transcurricularitate).
Vorbele lui Plutarhreprezint nunumai
un ndemn, ci o obliga ie profesional a
dasc lului:Capul copilului nu este un vas
pe care s -l umpli, ci o f clie pe care
trebuie s o aprinzi, astfel, nct mai
trziu,s luminezecuproprialumin .

nconjur toare,delaambientulapropiat,la
celndep rtat.
nv torul nu-i nva matematic pe
eleviimici,iprovoac prinproblemelesau
situa iile-problem propuse spre rezolvare
s gndeasc matematic, punndu-i
frecvent n situa ia de a matematiza
aspectelerealedevia .
Pentruoclas aIV-a ne putem gndi la
urm toareleaspectepractice:
efectuarea de m sur tori n clas ,
respectiv n curtea colii pentru a afla
lungimea,l imea,perimetrul;
efectuarea de m sur tori pentru a afla
capacitatea unor vase;
vizit la magazine pentru a observa
undesefacm sur toripentrulungime,
masa corpurilor, capacitate;
ghicitori,
rebusuri
cu
specific
matematic;
prelucrarea datelor cuprinse n tabele;
prelucrarea datelor cuprinse n grafice;
realizarea unor re ete de suc, salat de
fructe;
exerci iu-joc: La magazin (Ionel a
strnsnpuculiasasumade90lei.

BIBLIOGRAFIE:
VLCAN,
D.,
2007,
Metodologia
rezolv rii problemelor de aritmetic , Casa
C r iidetiin ,Cluj-Napoca.
CRJAN, F., 2002, Didactica matematicii,
Editura Paralela 45,Piteti.
S VULESCU,D.,2008,Metodicapred rii
matematicii n ciclul primar, Editura Gheorghe
Alexandru, Craiova.

Foto:c.I.ManiuZal u

25

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

TEMELEPENTRUACAS ,NTRENECESITATEIOBLIGATIVITATE
nv. Morica NISTE
coalaGimnazial Zalha,S laj
Odat devenitcolar,copilulncepes aib
propriile responsabilit i, mult mai mari dect
atunci cnd se ducea la gr dini . n primul
rnd,ncepes aib responsabilit inceeace
privete viitorul s u, n devenirea sa ca adult.
Printreresponsabilit ilesaleseafl itemele
pentruacas .
Temele reprezint , pentru copii, un mijloc
de a-i consolida cunotin ele dobndite la
coal ,iarpentrup rin i,unmodconcretdea
se implica n procesul educa ional. Elevii
trebuies n eleag deceprimesctemepentru
acas :cas ifixezeinforma iileprimitela
ore, s se preg teasc pentru zilele urm toare
decoal ,s aib motivdearecurgelasurse
de informare suplimentare: dic ionare, c r i,
enciclopedii, internet etc.
n acelai timp, temele i ajut pe copii s
devin mai ncrez tori n capacitatea lor de
decizie, s doreasc s seinformeze, dar i s
devin mai disciplina i, s i planifice timpul
is respectetermenelelimit .
Necesitatea temelor pentru acas este
discutabil ,existndp reriproicontra.
Argumente pro
Argumentul 1. Ajut lansuireanoiunilor
redate n orele de curs
Temele pentru acas con in elemente nv ate
de elevi n ziua respectiv i sunt impuse
tocmai pentru o mai bun n elegere a
no iunilor. Aceste teme l oblig pe elev s
apliceparteateoretic ntr-oproblem deordin
practic.Astfel,parteateoretic vafin eleas i
nv at maiuorinunmodmecanic.Acest
lucruivafiviitoruluimembrualsociet iide
un real folos pentru c va re ine no iunile
nv atepeoperioad mailung detimpiva
putea apela la acestea oricnd va avea nevoie.
Argumentul 2. Temele pentru acas
reprezint un mod eficient pentru elev de a-i
petrece timpul liber.
Rezolvarea temelor pentru acas vaconferi
elevuluiocretereaniveluluideexperien a

acestuia, ceea ce va duce la ob inerea de


rezultatemaibunencoal invia .Totn
acestfelcopilulvac p tamaimult ncredere
n modul s u de a ra iona. De asemenea,
impunerea temelor pentru acas reprezint o
modalitate satisf c toare de a-l mpiedica pe
copil s se implice n alte activit i care s-ar
puteas nufiebeneficepentrueduca ialui.
Argumente contra
Argumentul 1: Temele pentru acas nu
reprezint omodalitateeficient deeducare a
copiilor.
Temele pentru acas sunt ineficiente n
contextulncare,acas ,copilulestenconjurat
de numeroase tenta ii (de ex. calculatorul,
televizorul etc.).
Pe lng acest lucru, p rin ii sunt prea
ocupa ipentrua-isupravegheanpermanen
odraslele. Avnd n vedere aceste dou
elemente, orict de bine inten ionate ar fi
temele,attatimpctelevullerezolv uitnduselatelevizor,acesteanuindeplinescscopul
pentru care au fost impuse.
Argumentul 2. Elevul poate demonstra
nsuireacunotinelornclas .
Orice aplica ie care poate fi dat ca tem
pentru acas poate fi redefinit pentru a fi
lucrat n clas . Distinc ia coal acas este
similar pentruelevcuceamunc timp liber.
De altfel, dac coala l preg tete pe elev
pentruvia ,aaaritrebuis fie.
Tot ceea ce elevul are de demonstrat va
trebuis sepetreac laloculdenv are.Odat
ceseafl nafaracadruluiformal,vafidificil
pentruelevs ianseriossarcinadelucrucare
i-afosttrasat .
Mai mult, toate instrumentele de lucru de la
coal pecareleasociaz cunv atulnuvorfi
reg site acas . Este preferabil aadar ca
activit ile de verificare a deprinderilor i
cunotin elor nv ate s se petreac n clas
subsupraveghereamotivat adasc lului.

26

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

Deceladaunv toriitemeelevilor?
pentruarevedeaian elegemaibineceea
ce s-adiscutatnclas ;
pentru a-i nsui mai rapid informa iile
predatelacoal ;
pentru a n elege ce se va discuta n ziua
urm toarelaore;
pPentru a se obinui de mici s consulte
diferite resurse precum c r ile din
bibliotec ,enciclopediile,dic ionareleetc.;
pentru a explora subiectul mai am nun it
fa decefacelacoal ntimpuluneiore
de curs.
Temele pentru acas reprezint o verig
important n procesul instructiv educativ,
momentul n careseconsolideaz cunotin ele,
se clarific unele aspecte care nu au fost pe
deplin n elese. Copilul are posibilitatea s
lucreze singur, s arate ce poate, s ia
hot rri, s g seasc solu ii, s dovedeasc
faptulc esteresponsabil.
Temele l ajut pe copil s -i dezvolte
aptitudiniiobiceiuripozitive.Elevulnva s
lucreze independent; el este nevoit s se
autodisciplineze
i
s -i
asume
responsabilitatea de a se prezenta la scoal cu
tema f cut i lec ia nv at . n acest punct,
copilul seconfrunt pentruprimadat nvia
cu programarea timpului i cu ntlnirea unui
termenlimit .
n general, este bine ca temeles fieprivite
ca o experien benefic , iar copiii trebuie s
fiencurajais nvee.
Constituind o prelungire fireasc
a
activit ii desf urate de nv tor n clas ,
temele pentru acas fac parte din structura
lec iei. Ele trebuie s realizeze urm toarele
sarcini:
s devin un mijloc de consolidare i
aprofundare a cunotin elor dobndite n
lec ie;
s favorizeze formarea priceperilor i
deprinderilor;
s stimuleze capacit ile intelectuale,

s cultiveinteresulpentrustudiu;
s formeze deprinderi de munc
independent ideautocontrol;
s educe la elevi aten ia, ordinea i
punctualitatea, perseveren a i capacitatea
de a nvingedificult ile;
s permit oevaluareadecvat nraportcu
obiectivele stabilite etc.
Temele nu trebuie folosite niciodat ca
pedeaps . Ca principiu, acestea reprezint o
exersare a celor pe care copilul elevlenva
n timpul orelor de curs, de data aceasta
activitateafiindunaindependent .nacestfel,
se dorete ca rezultat final consolidarea
informa iilor acumulate la cursuri, dar i
dobndirea abilit ilor necesare pentru
satisfacerea unor sarcini, care presupun reguli,
utilizareacunotin eloriaaltorinstrumentece
vin s l sus in n satisfacerea sarcinii
(c utarea unor cuvinte n dic ionare, utilizarea
calculatorului,nscrierealabibliotec ).
Copiiicareacord oaten iem rit temelor
sedescurc maibinelacoal ,iarmeritelelor
sporesc pe m sur ce avanseaz n vrst i
trecdelacoalageneral spreliceu,delaliceu
la facultate,
de la facultate la masterat i lista poate
continua. Se tie c ndeplinirea unei
responsabilit i precum efectuarea temelor i
ajut pe copii s -i dezvolte obiceiuri i
atitudini comportamentale pozitive.
Datorit temelor, p rin ii descoper multe
lucrurilegatedeeduca iacopiluluilor.P rin ii
artrebuis lncurajezepeacestas renun ela
oreleliberepetrecutenfa atelevizoruluisau a
calculatoruluinfavoareac r ilor.

BIBLIOGRAFIE:

BARBU, Maria, Tehniciiinstrumentedeevaluarea


randamentului colar la matematic ,
Revista
nv mntulprimar, nr. 1/1991.
CUCO, Constantin, 2002, Pedagogie, Editura
Polirom,Iai.
DIMA, Emilia, Metode alternative de evaluare,
Revista nv mntulprimar, nr. 4/2000.
IONESCU, Miron, 2003, Instrucie i educaie,
Editura Garamond, Cluj-Napoca.

creativitatea elevilor;

27

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie2011GAZETANV

TORILOR

MEDALION

Cuacordulautorului,public mun
fragment preluat din lucrarea: Aspecte din
nv mntuls l jean(1918-1990),
n cursdeapari ie
NV

EMIL TRIF s-a n scut la 17 mai 1933, n localitatea


Pruni, comuna Ciurila, jude ul Cluj. Primele 7 clase le-a
terminat n satul natal. n 1953 a absolvit coala Pedagogic
deB ie idinCluj.n 1958 a absolvit Facultatea de Filologie
din Cluj-Napoca, cu titlul de Diplomat universitar n
specialitateaLimbaiLiteraturarus .
n 1958 a fost ncadrat profesor la coala Medie Jibou, n
1959 numit director adjunct, iar din 1960 director. Din 1963 a
func ionat ca ef al Seciei de nv mnt a raionului Zal u,
iar ntre 1968-1979 ca inspector colar general al I..S. ntre
1980-1986, director la C.C.D. S laj, iar ntre 1986-1990
inspector cu probleme de perfec ionare, ndrumarea i
controlul limbilor moderne. n 1990 s-a pensionat, dup o
activitate de 34 de ani.
Activitatea metodico-tiinific maideosebit :
1. Simpozion cu tema: Aspecte ale dezvolt rii
nv mntului n jud. S laj, Zal u 1970; 2. Culegere-Emil
Trif, Alexandru Perne i colectiv, Aspecte ale dezvolt rii
nv mntului din S laj, 1971; 3. Emil Trif, Aspecte ale
dezvolt riinv mntuluidinS LAJnperioada1948-1973.
4. Un num r de 91 de comunic ri, unele prezentate la
simpozioane, 63 publicate. 5. Monografia satului Pruni
1998. 6. Construirea Monumentul eroilor n Pruni 1998.
Colaborator la revistele: ,,coala Noastr , ,,Acta Muzei
Porolissensis, ,,Pro Memoria 1940-1944. Membru fondator
ale Asocia iilor ,,Fiii Pruniului, ,,Normalitii Clujeni i
membrun,,Asocia iaRefugia ilorClujNapoca.

MNTULPEDAGOGICNS LAJNTREANII1919-1944
Autor, prof. Emil TRIF,
fost inspector colargeneralalI..J.S laj(1968-1979)

A. Dup marele eveniment din istoria


poporului romn - Unirea cea Mare - din 1918,
s-audeschisrndperndcolinlimbaromn
n Transilvania. n acest context pe data de 2
septembrie 1919 se nfiin eaz i coala
Normal Zal u,(revizorcolarIoanMango)n
localul n care a func ionat ultima dat coala
Normal de Stat, cu limba de predare
maghiar , pn la sfritul r zboiului 19141918, n incinta actualului Colegiu ,,Silvania
dinZal u,corpul,,C.Urmeler zboiuluierau
adnci. Mobilierul colii risipit. Cele patru
pianealecoliinusemaig seau. Din vechiul
personalalcoliir m sesedoar: contabila,

administratoareaibuc t reasa.
ProfesorulGheorgheM tieanu,fosteleval
colii,avea23oredelimbaromn ncatedr
i-aasumaticonducereainternatului.Acestaa
condus i societatea Gheorghe Laz r a
elevilor. A func ionat la coal 11 ani (19191930). Duratacoliinormaleerade6ani.Erau
primi i absolven i a patru clase elementare,
prin examen de admitere.
Examenuldecapacitatesed deadinlimba
romn scris, cu subiect dat de la minister,
pedagogie oral (psihologie, metodic ,

didactic ), matematic scris i oral, desen,


datoriilenv torului,oprob dediserta ie

28

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

primareiavieiidela ar .
Preg tirea profesional ncepea n cl. a IVa, spre a putea fi, ntr-o m sur oarecare
selec iona i pentru ciclul superior al colii
normale, care avea un caracter pur profesional.
n ciclul superior al colii normale nu
puteau fi primi i, dect n mod excep ional,
eleviaicolilorsecundare.Anulultim,alVIIIlea,eraunanderepeti ie general ,depractic
pedagogic ,delucrunateliereilaboratoare,
de excursii pedagogice n diferite centre
colare, culturale i economice din ar i
str in tate. Admiterea elevilor se f cea prin
concurs. Elevii erau bursieri, semibursieri i
solven i.nfiecareclas acoliinormaleerau
15elevibursieri,15semibursieri,carepl teau
100 coroane pe lun i un anumit num r de
solven i,carepl teau200coroanepelun .
C. Din alte documenterezult c s-au deschis
la 10 octombrie 1919 coli normale de stat
dup sistemul cel nou n Cluj, Deva, Sighetu
Marma ieideb ie iinClujdefete.
Direc iunea colii Normale din Zal u
public urm torul aviz: ,,Subsemnata
direciune aduce la cunotina p rinilor i
celorinteresai,c petiiilepentru primirea ca
elev al coalei Normale Romne din Zal u
sunt de a se nzestra cu atestatul de pe ultimul
ancolar,estrasmatricular,nctsepoatede
la oficiul parohial, pentruca s se poat
constataformaoriginal a numeluifamiliari
certificat de revaccinare. Petiiile ntocmite
complet i corect se adresau direciunii colii
NormaleZal u,pn ladatade25septembrie
1919. Se puteau nscrie ca elevi ai
institutului i adumni ai internatului
aparin torcoliiNormaleZal u.
Puteau cere nscrierea to i aceia care
dovedeauprinactec auabsolvitcl.aIV-aia
VI-a a colii primare, precum i cei ce
dovedesc c au terminat clasele I-a, a II-a, a
III-a, a IV-a a colii gimnaziale sau civile, ori
cursul pentru nv tori ajutori, aranjat la
S lite. n 25 septembrie 1919, fiecare
,,recurent(eraobligats seprezintenbiroul
direc iunii.)3
Dinuneledocumenterezult c examenul

cu subiect ales de candidat i o lec ie


practic inut lacoaladeaplica ie.
Aceast unitate de nv mnt a trecut
prinmultegreut i.Din1932,mpreun cu
cea din Satu Mare au fost transferate la
Carei, unde au funcionat pn n 1940.
Dup 1918sepuneaccentasuprapreg tirii
personalului i n aceste coli, func ie de
noile cerin e: politice, sociale i
economice.1
B. Secretarul general Onisifor Ghibu, al
Resortului Cultelor i Instruc iunii Publice, cu
sediul la Sibiu, privitor la reforma colilor
normale,arat la2septembrie1919c Dup
experienelef cutepn acum,precumidup
convingerea specialitilor, coala normal ,
preparandia, n vechea ei organizare, nu
corespunde scopului profesional pe care
trebuies -lurm reasc . 2 Elspecific faptul
c , ,,Avnd n vedere necesit ile noului stat
romn,ntoateramificaiilevieiisale,coala
normal , cu organizaia ei de azi, risc s
r mn f r elevi, deoarece o parte
covritoareaabsolvenilordepatruclaseau
intrat n funciuni de stat, ori n coli
profesionale cu alt caracter dect cel
pedagogic-didactic.
Din aceste motive se arat n Gazeta
Oficial ,cutitlulReformacoaleinormale,de
c tredr.OnisiforGhibuc n conformitate cu
hot rrile anchetei didactice de la Bucureti
din luna martie 1919 i a acordului cu
episcopatul celor dou biserici romneti,
coala normal a primit organizarea
urm toare: Cursul inferior, la care se puteau
nscrie n anul I elevi absolven i a cel pu in
patru clase ale colii primare, n anul II
absolven i ai cl. a VI-a, sau al cursului de
nv tori ajutori de la S lite, n anul IV,
absolven iai cl. a III-adegimnaziu,precumi
absolven i a cel pu in dou clase civile a
cursului de la S lite. n cursul inferior elevii
au primit cunotin e de cultur general
corespunz toare cu cel al colilor secundare
sau civile. Pe parcursul preg tirii se punea
accent pe ,,cunoatereaspecificuluicolii

29

GAZETANV

Anul II, nr. 2 ianuarie-iunie 2011

TORILOR

n 1920 s-a deschis coala Normal Braov,


cu limba de predare romn , pentru preg tirea
conduc toarelordegr dinidecopii,cuduratade
doi ani.Aiciseprezentauicandidatedinjude ul
S laj. Aceste unit i erau strict necesare pentru
asigurarea bunei desf ur ri a procesului de
nv mnt, a instruc iunii n limba romn .
ncadrarea unit ilor de nv mnt era slab .
Mul i nv tori care func ionau ,,erau str ini,
departe de inima i sufletul copiilor, nesimind
marelucrupentruceeacef ceau,nucunoteau
bine nici limba romn , alii nu au depus
jur mntulfa destatulromnifa derege.7
G. Deosebit de importante sunt m rturisirile
f cute cu ocazia ntlnirii din 3 iulie 1975, a
primeipromo ii,dup 50deanidelaabsolvirea
colii n 1925 (vezi anexe). Aceasta a avut loc
ntr-o sal de clas a fostei coli Normale din
Zal u. Cl dire r mas n memoria multora ca
,,coalaOlaru,fostelev,profesor,apoidirector
ani de-a rndul la coala Elementar din Zal u,
careafunc ionatincl direaLiceuluiTeoretic
din Zal u, corpul C. Din 20 de absolven i au
fostprezen i12,uniiautrecutn,,lumea unde nu
este durere, nici ntristare, nici suspinare,
al ii din diferite motive nu s-au putut prezenta,
iaral iiautransmismesaje.Afostontlnirede
suflet, nc rcat de emo ii, de nv minte, cum
numai dasc lii tiu i pot s o realizeze.
Amintirile despre profesori erau f cute cu cel
mai mare respect.
Dintre dasc lii care au func ionat la coala
Normal Zal u amintim pe Cornel Pop
profesor director, I. Petrescu secretar, Petre
Modreanu,
Gheorghe
Modreanu,
Ioan
Marinescu,PetrePopescuinstitutorilacoalade
aplica ie, Oan Nicolaematematic , Gheorghe
M tieanuromn -francez , Pompei
olca
geografie-naturale, Gra ian Capot - pedagogie,
director la coala de Aplica ie Zal u, Dionisie
Maerpedagogie,directorlacoaladeAplica ie,
Gheorghe Duma muzic , Ioan Lucapractic
agricol , Vasile Timbulucru manual, Titus
Poppreot-religie, Dr. Alexandru Filipescu
preot-religie, Remus Roca, Traian Trufa(iu),
Constantin Demian etc.
Directorul Cornel Pop, conduce unitatea n
perioada 19201932,cndaceastasemut la

de primire s-arepetatin6octombrie1919,n
localitatea oficioas a prefecturii. S-au
prezentatto iacei,,cariaurecurss fieprimii
elevi ai colii Normale din Zal u i nu s-au
prezentat la examenul de primire din 25
septembrie, precum i aceia cari dup
termenul amintit, au recurs, suntprovocai ca
s seprezinte.4
Astfel i-au nceput cursurile dup marele
eveniment din 1918, prima serie de elevi ai
coliiNormaledinZal u,culimbadepredare
romn , n luna octombrie 1919. Dup 11ani,
mpreun cucoalaNormal dinSatuMare,au
fost transferate la Carei.

D. n 1946 s-anfiin atcoalaNormal


deEducatoare Zal u.5 Aceast unitate,pe
lng faptulc apreg titeducatoareiapoi
nv tori, s-a ocupat i de perfec ionarea
acestora. ncadrarea cu personal didactic de
elit , pentru aceste unit i constituia o
permanen
a
Revizoratului
i
InspectoratuluicolarS laj.
E. Consiliul Dirigent d dea ajutor
material necesar pentru organizarea
colilor normale confesionale romneti.
Cererile se adresau direc iunilor acestora
pn la 25 septembrie 1919. Atunci se
organiza i concursul de admitere al
elevilor, ncepnd cu examenul medical i
un examen de primire, care consta din
limba romn , aritmetic i cnt ri.
Directorii urmau s primeasc nstruc iuni
deosebite n conceperea i aplicarea
reformei colilor normale. Un rol deosebit
l-a avut prof. Dr. Onisifor Ghibu,
secretarul general al Resortului Cultelor i
Instruc iunii Publice, care avea sediu la
Sibiu.
F. n perioada 1919-1925func ionauunit i
pentru preg tirea nv torilor ca: preparandii,
institute preparandiale de fete, coali normale
de fete i b ie i, seminare teologice. Cu
circulara nr. 19.300/1919 se anun a nceperea
anului colar la 10 octombrie 1919.6 S l jenii
urmaucursurileacestorunit ilaCluj,Gherla,
N s ud,Braov,N s ud.

30

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

Vasile F rca, Ioan tirbu, Teofil Blaj,


Gheorghe Perneiu, Macedon Olariu, Ioan
Ardeleanu Denise, Ilie Cordean, Victor
Szekely, Eugenia Ardelean, Eleonora Racz,
Florica Filip.8
Puternice sentimente au fost tr ite n
asemenea clipe de c tre prima promo ie de
absolven i ai colii Normale din Zal u, dar i
denoi,ceiprezen i,genera ianactivitate.

Carei. El este caracterizat ca un eminent


profesor de istorie i pedagogie care i-a
terminat studiile la Cluj i Viena, avnd
calificativulde,,eminen .
Dinmaterialeleprezentatecuaceast ocazie
(vezianexe)rezult faptulc nanul1919,n
condiii deosebit de grele, dup primul r zboi
mondial, cu tot felul de privaiuni, am venit
aici,undeamfostprimiicubraeledeschise.
n continuare se arat faptul c toierau copii
de ran, care n-au adus cu ei dect sfaturile
nelepte ale p rinilor, cinstea, omenia i
bunul sim, motenit de la ei. Acetia erau
,,sf tuii de acas s fie buni, cumini, cu
respectfa deceimainvrst ,s ascultei
s respecte profesorii. Profesorii i-au primit
cu ,,dragoste i nelegere. Multora dintre ei
le-au devenit ca nite ,,p rini adev rai.
Condi iilenu erau din cele mai bune, aveau de
parcurs ntre coal , cantin i internat o
distan de 5-6 km, pe frig, ploaie, etc. Dup
absolvire ,,crizele de tot felul le-am simit din
plin, n perioada 1929-1933, cnd eram
dasc li,nuamprimitsalarulmaimulteluni.
Mul i dintre ei au pl tit tribut greu n timpul
r zboiului, au suferit vicisitudinile ocupaiei
horthyste,precumiurm rileacesteia.
Dintre absolven i erau nume de prestigiu n
coala S l jean , care au activat n jude ca:
nv tori, profesori, directori, inspectori,
onorndu-i menirea de dasc l, dup cum i
preg tise,formasecoala.Sepomeneade:Ioan
Nuf leanu,VasileIlu iu,TraianCiomfi,

NOTE:
1

Gheorghe M tieanu, Din trecutul colii


Normale din S laj, n Aspecte ale dezvolt rii
nv mntului din S laj, colectiv: Emil Trif,
Alexandru Perne, Cornel Neme, Rudolf Muller,
Emil Cosma, Nicolaie Popa, Zal u, 31 ianuarie,
1971, pag. 52-53.
2
Onisifor Ghibu, Reforma coalei Normale, n
GazetaOficial aJudeuluiS laj, an. I, nr. 22, din
10 oct. 1919, pag. 18.
3 *
* *, Gazeta Oficial a JudeuluiS laj, din
10 septembrie 1919, pag. 28.
4
* * * Idem, din 27 septembrie 1919, pag. 11.
5
GheorgheM tieanu,op. cit., pag. 54-55.
6
* * *,Revista CurierulCretin,anI,nr.2,
din10octombrie1919,pag.10ianII,nr.12-14,
din august-septembrie, 1920, pag. 2.
7
D.J.S.A.N., fondul Prefecturii, pachet 350/
1920,f.5ipachet350/10/1920,f.19.
8
* * *, M rturisiripersonale ale D-lor
Traian Ciomfi i Macedon Olariu, absolven i din
seria amintit , dosarul ntlnirii, n arhiva
personal .

V felicitpentruaportulDv.iacelordinjurcareaucontribuit
lanfiin areaAsocia ieinv torilorS l jeni.
Prinaceastacontribui ilamplinireadorin elorindemnurilorpredecesorilornotri.
Suntsigurc s l jeniiauf cutcunotiin
cuacesteadinmaterialuldocumentat,scrisdeDv.nacestprimnum ralrevistei
Gazetanv torilor,din2010,ntitulat
coalaNoastr vs.Gazetanv torilor.
Tradi iilenv mntuluis l jeantrebuiescamintite,continuateicompletate.
Cu respect, prof. Emil Trif

Cluj-Napoca, la 26.04.11

31

GAZETANV

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

TORILOR

ETNOCULTUR
SERB RILECOLARE,PRILEJDEBUCURIESUFLETEASC
Inst.SandaVERE
c.LucianBlagaJibou,S laj
Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, dect meseria de educator,
degr dinardesufleteumane,
dec lauz acelormaicurateimaiplinedeenergieml die (D. Alma)

Activit ile extracurriculare reprezint


un mijloc de manifestare a aptitudinilor
italentelorfiec ruielev.nprocesulde
nv are, multe sunt momentele de
nc rc tur emo ional pecareletr iesc
cei implica i, dar maxima bucurie i
satisfac ieoreprezint serb rilecolare.
Pentrueleviipentrudasc liilor,dar
i pentru p rin i, serb rile reprezint
prilejuri de bucurie, de s rb toare.
Preg tirea unei serb ri este un moment
prielnic de a pune n valoare sim ul
aristic, imagina ia i creativitatea
fiec ruielev.
Pl crea aceasta am sim i-o att n
calitate de p rinte la serb rile fiului
meu, dar i preg tind i organiznd
serb ri cu genera ii de copii cu diferite
ocazii:
Serbarea
Abecedarului,
Serbareade Cr ciun, Serbareade ziua
Femeii, Serbarea de sfrit de an i
altele.
Serb rilecontribuieladobndireade
noicunotin e,lambog ireavie ii
afective, memornd poezii li se
dezvolt capaciateadememorare,
favorizeaz concentrareaaten iei,cei
timizifiindstimula ideprezen a
auditoriului de a-invingetimiditatea,

propriiletemeriideademonstrac i
ei sunt capabili s recite sau s cnte,
transformnd n pl cere i satisfac ie
public str duin ele colectivului clasei
i ale fiec rui copil n parte. Pentru ca
elevii s -i motiveze participarea la
astfel de activit i, foarte important
este atmosfera din timpul repeti iilor,
cnd se cere seriozitate, dar se pot crea
i momente de bun dispozi ie.
Perioada de preg tire a serb rii,dorin a
sincer de succes, sudeaz colectivul,
impulsioneaz n mod favorabil, face ca
elevul s tr iasc clipe de desf tare
sufleteasc .
Consider c fiecare copil trebuie s
aib un loc bine definit n cadrul
programelor, pentru a se sim i parte
integrant
a colectivului, s
fie
constient c i de participarea lui
depindereuitauneiserb ri colare.
Repertoriulserb rilortrebuies aib
un
con inut accesibil conform
particularit ilordevrst aleelevilori
s cuprind diferite forme de
manifestare artistic . Temele abordate
potaveatematic variat :respectulfa
dep rin iibunici,recunotin fa de
profesori,credin an

32

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 2, ianuarie-iunie 2011

Dumnezeu, respectarea valorilor


morale, dragostea de ar etc. Pentru
reuitaserb rilorsefaceapellatalentul
de recitator al unor elevi, la nclina iile
muzicale ale altora, sau chiar la
deprinderile lor practice n relizarea
recuzitei necesare. Implicnd elevii n
preg tirea materialelor i realizarea
serb riilisevadezvoltatalentul,sim ul
artistic, practic, gustul estetic, se va
lefuipersonalitateafiec ruia.
E fascinant cnd pe marea scen , sub
lumina reflectoarelor, apar micii artiti,
recitatori, cnt re i ori dansatori
mbr ca in costume superbe.

Este cu adev rat extraordinar cnd ei


reuesc s
trezeasc
n sufletul
spectatorilor emo ii, bucurii de neuitat,
dar i cnd n sal r sun ropotul
aplauzelor.
ntregullan demanifest ri organizate
n coal i n afara ei, sub atenta i
priceputa ndrumare a dasc lului aduc o
important contribu ie n formarea i
educarea
copiilor,
n
modelarea
sufletelor
acestora,
cu
profunde
implica iinvia aspiritual iafectiv a
comunit ii, restabilind i nt rind
respectul acesteia fa
de coal i
slujitorii ei.

Foto:c.L.BlagaJIBOU

33

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

ECOEDUCA IE
NOI DECIDEM VIITORUL !
nv. Eugenia MOLDOVAN
c.LucianBlagaJibou,S laj
,,Anelegenaturanseamn anelegeviitorul,darafacecevapentrusalvareanaturiiameninate
ast zi,nseamn acontribui la fericirea omenirii.'' (Eugen Pora)
Ocrotireanaturiipresupunemen inereaunei
st rictmaiaproapedenaturalacoloundeeste
posibiliap rareaprindiferitelegiaspeciilor
deplanteianimalerare,pecalededispari ie,
asolului,aaeruluiprecumiaapelor.
Cu mintea sa iscoditoare, omul a cunoscut
totmaimult,maiprofundmediuls udevia
i a c utat permanent s foloseasc tot ce i
oferea pentru mbun t irea condi iilor detrai.
i ast zi, omul ac ioneaz asupra mediului,
transformndu-l n folosul s u.Astfel, omul a
stricat echilibrul natural existent n mediul
nconjur tor, aa nct, uneori, i-a pus n
pericol ns i via a. Rapoartele privind starea
mediului nconjur tor sunt pe an ce trece tot
maingrijor toare:spa iilemp duritesereduc,
solurile agricole se degradeaz , numeroase
speciideplanteianimaleaudisp rutsausunt
pecalededispari ie,apelesunttotmaipoluate,
iar stratul de ozon este tot mai sub ire.
Dispari iamultorplanteianimaleelegat de
activitatea omului. Omul nu distruge numai din
trebuin ,daradeseaidins lb ticie.
Cnd s-a v zut ns c devastarea merge
crescnd i se amenin cu distrugerea naturii,
s-au hot rt m suri de ocrotire. Aa au luat
natere Parcurile naionale, rezerva iile, iar
protec ia naturii a devenit o grij obteasc .
Prin legea de ocrotire, s-au scos din calea
topoarelor i a fer straelor, multe rezerva ii,
unde se vor p stra pentru genera iile viitoare
semnelefrumuse ilors lbaticealenaturii.
Astfel, intervine partea educativ , mai
puternic dectlegileimaivenic dectele.
E infiltrarea din genera ii n genera ii, prin
coli,adragosteipentrunatur ,ntotceeace

eaneofer ,m re orisimplu,bogatorimodest.
nv ndu-i pe copii s iubeasc natura nu
numai c le d m via a ntreag o ndrumare
nou , venic senin , a min ii i sufletului lor,
darlepunemlandemn iceeaceconstituie
temelia legilor de ocrotire a naturii, contiin a
c planta e o fiin ca i animalul, iar ceea ce
pare nensufle it, un munte sau un ru, poate
aveainfluen incomensurabil asupraomului.
Educaiaecologic se face ncepnd din primii
anidevia ,nfamilie,ngr dini iapoi,la
coal . coala este chemat s determine nu
numai sentimente de admira ie fa de
frumuse ile naturii, ci i convingeri i
deprinderideprotejareamediuluinconjur tor.
Este o obliga ie primordial , o datorie de
onoare a tuturor cet enilor planetei,
cunoatereaansambluluidem surideocrotire
a acesteia.
Scopul educa iei ecologice este de a forma
cet eni contien i i preocupa i de mediul
naturalidecelcreatdeom,cares n eleag
i s ac ioneze cu responsabilitate pentru
ocrotirea mediului.

nacestfel,ivomdeprindepecopiis
nu mai fie s lbatici i s rup crengile
nflorite ori s schingiuiasc animalele. i
vom deprinde s nu treac indiferen i pe
lng frumuse ea ginga a unui pom n
floare sau s prefere tocirea ghetelor pe
terenul de joac , n timp ce n Gr dina
Botanic dinJibou,bun oar ,gr din cum
nu sunt multe n Europa att de bine
ngrijite, prim vara e un colorit mai variat
dect un tablou de Rubens.

34

Anul II, nr. 2 ianuarie-iunie2011GAZETANV

Aaivomdeprindes iahrle ulis sape


p mntul din jurul arborelui din fa a por ii, la
strad , i apoi s -i pun i un strop din apa
d t toaredevia .Legile,oricarearfiele,nui au explica ia dect n lipsurile educa iei
omeneti. Insistnd n toate chipurile n
educa ia copiilor ca s n eleag natura i
foloasele ei, contribuim i la modelarea
sufletului omenesc.
Toate se nl n uie, c ci toate sunt n
leg tur , de la fenomenele care n aparen nau nimic n comun. Natura e una n toate, iar
legileeip trundcaaerul,orictdeermeticam
inenoinchiseobloanele,chiaralesufletului.
Fiecare dintre noi este responsabil fa de
problemele mediului n care tr im,
responsabilitate pe care o manifest m printr-o
anumit atitudine. Societatea actual impune
abordarea n coal a educaiei pentru mediu,
n vederea dobndirii de c tre elevi a unui
comportament adecvat n ceea ce privete
rela iile cu mediul nconjur tor. Problema
educa ieipentrumediuaintratnactualitatepe
m sur ce omenirea a devenit contient de
necesitatea conserv rii i utiliz rii ct mai
eficiente a resurselor mediului. Educa iapentru
mediuesteinclus capreocupareimportant n
asigurarea echilibrului factorilor naturali, n
valorificarea ra ional a resurselor naturale i
asigurareaunorcondi iidevia
s n toaseitotmaiprosperepentrugenera iile
prezenteiviitoare.
Protecia naturii ajunge astfel parte din
educaias n toas aomului.
Copiii pot lua cunotin de problemele
cartierului, ale localit ii i pot participa la
ini ierea unor m suri de protec ie i de
ameliorare a mediului.
Exemplific printr-o activitate concret
realizat cu elevii mei pe malul rului
Some.
Studiulunuiastfeldeecosistemesteuorde
intreprins i de motivat pentru micii elevi. n
acestsensamurm ritdezvoltareauneiatitudini
pozitive privitoare la mediu prin observarea
unui ru.
Copiii i-au pus ntreb ri asupra unei
probleme de poluare i degradare a acestui
mediu (ex. aruncarea gunoaielor, poluarea

TORILOR

rului prin ape provenind din terenurile


agricole care utilizeaz pesticide sau
ngr minte sau prin defectuoasa epurare a
apei, datorit instala iilor vechi, provenit din
apamenajer folosit depopula iaoraului).
De asemenea, am mai urm rit i achizi ia
unor cunotin e ecologice i anume c
popula ia din mediul acvatic este constituit
dintr-o mul ime de specii, dintre care o mare
parte nu se g sesc n alte medii, diferitele
specii prezentnd ntre ele rela ii elementare
careexplic echilibrulglobal.
Auobservatdac apaprovenit dindiferite
activit imodific stareamediuluiiaurecoltat
unele elemente poluante: deeuri din plastic
(sticle, flacoane, pungi), hrtii, diverse
ambalaje,deeuridinmetal(cutiideconserve,
fier vechi) etc.
n aceast activitate au cooperat n echip
pentru realizarea unei sarcini comune, innd
seamadeideilealtora,dari-au pus n valoare
ipropriileidei.Lantoarcerealacoal ,clasa
s-amp r itngrupeiantocmituninventar,
sub forma unui tablou colectiv.
n fiecare grup , elevii au fost solicita i s
confirme o identificare sau s sublinieze
importan aunorobserva ii.
Studierea problemei s-a realizat i prin
ntreb ri de genul: Cu ce se hr nesc
animalele? Deeurile din material plastic
polueaz apa? Cutiile goale de conserve
hr nesc animalele? S-au g sit r spunsuri n
cursul exerci iilor de observare i
experimentare.Acesteexerci iis-au realizat n
comun,to ic utndsolu ia.
n finalul activit ii, elevii au fost pui n
situa iadea-istructuracunotin elepecareleauachizi ionatprinmuncalor,i-au informat pe
colegiilordecoal delaalte clase, au realizat
expozi ii, comunic ri care au con inut bilan ul
cunotin elor despre mediul studiat, inventarul
polu rii i originea acesteia (domestic sau
agricol)imultepropuneripentruremediere.

Acesta a fost doar un exemplu prin care


am ncercat s contribui la formarea
contiin ei i conduitei ecologice, ns
exemplele pot continua. Am ales acest
exemplu, deoarece prin aceast activitate,
elevii au descoperit n mod direct unul

35

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.2,ianuarie-iunie 2011

dintre
pericolele
care
amenin
mediul,poluarea unui ru i au propus
singurimetodedesolu ionare a problemei.
Consider c aceast modalitate este una
dintrecelemaieficientensensuleduca iei
lor ecologice.
n concluzie, coala are menirea de a
organiza i desf ura o vie i sus inut
micaredeeduca ieecologic iprotec iea
mediului, iar elevii, sub ndrumarea
noastr ,acadrelordidactice,potitrebuie

s formezemareledetaamentdeap r tori
ainaturii.Adev rataeduca ieecologic i
vaatingescopulnumaiatuncicndvareui
caelevii,cet eniidemine,s fieconvini
de necesitatea ocrotirii naturii i s devin
factori activi n ac iunea de conciliere a
omului cu natura.

Putem afirma, cu certitudine:


copiiinotripotdecideviitorul
societ ii!

DRUME IA
Prof. nv. primar, Daniela COSTE
coalaLucianBlagaJibou,S laj
Drume ianseamn oc l torief cut pe
jos. Valen ele formative ale drume iilor se
extind asupra tuturor comportamentelor,
mbog ind
sfera
informa ional ,
declanndtr iriafectiveioferindcondi ii
prielniceexers riiconduiteimoral-civice a
copiilor. Specific acestor activit i este
faptul c ofer posibilit i mai largi de
cunoatere direct a realit ii, stimuleaz
spiritul de ini iativ i dispune de o
nc rc tur afectiv puternic .
Prin aceste drume ii se urm rete
observarea unor aspecte din mediul
nconjur tor, nsuite la clas , educarea
copiilor n spiritul cooper rii, educarea
spirituluideordineidisciplin .
Organizarea drume iilor presupune o
marer spunderedinparteaconduc torului
de grup. Trebuie s stabileasc obiectivele
care vor fi urm rite, con inutul, modul de
desf urareifinalizare,darideprinderea
de a participalaacestfeldeactivit i.
Astfel de activit i am organizat adesea
cu clasa mea, n diferite momente ale
anotimpurilor.
Copiilor le-afostanun at dataplec rii,

durata drume iei, tematica i obiectivele


urm rite,traseulisarcinile.
Cu clasa I, am pornit pe la ora nou ,
fiecareelevfiindechipatcorespunz tor(de
drume ie), cu rucs celul cu mncare. Pe
traseu elevii au observat cteva fabrici din
ora, stadionul, lanurile de porumb spre
sfrit de toamn (prilej pentru ca mai
trziunactuldepredare,lalimbaromn ,
s poat face rela ia cu con inutul poeziei
Toamna,
de
O.Goga-cu podoaba
zdrenuit ,tremur pecmpporumbul.).
Aupututobservap r ilecomponenteale
unei plante, culorile toamnei, formele de
relief etc., au cntat cntece detoamn isau distrat. Nu au lipsit nici probele
sportive. Mncarea la iarb verde a fost
deosebit , elevii fiind instrui i n acelai
timp s -i adune resturile, s p streze
naturacurat .
Dup ctevaorederelaxareidistrac ie,
dar i cuo experien de via mai bogat ,
elevii s-auntorspu inobosi isprecasele
lor,undeurmas lepovesteasc p rin ilor
despreinteresantaloraventur nnatur .

36