Sunteți pe pagina 1din 32

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul I, nr. 1
(iulie decembrie 2010)

ZAL U,2010
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueduca ieicultur pedagogic


ISSN 2069 - 2293
Colectivul(ini ial)deredac ie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredac ie:
Zal u:
nv.Oni aMAN
nv. Florica CIGHI
imleuSilvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:
nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concep iegrafic ,copert , procesare imagini,
tehnoredactarecomputerizat :prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori:InspectoratulcolaralJude uluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
Revista apare sub egida Asocia iei nv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Editura: COALANOASTR

e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com

Materialelepentrurevist vorfiredactate n format A4, font Times New Roman,


size 12, cudiacritice(romn ), maxim 2-3 pagini.

Responsabilitatea afirma iilordinarticole/studiiapar ineautorilor.


Laacestnum raucolaborat:

TeodorS R CU -COM NESCU,Ana HIDEG, Florica CIGHI,


Mariana AIONESE, Maria-Paulina CHIRA, Eugenia MOLDOVAN,
AdrianaUT,Fica-Geta EPAN, Daniela COSTE, Maria COSMA,
SandaVERE,PetruGALI,Oni aMAN

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

EDITORIAL

coala Noastr vs. Gazeta nvtorilor


Prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
PreedinteexecutivalAsocia ieinv torilorS l jeni

Revista coala Noastr a prezentat i


reprezentat o bun perioad de timp
activitatea spiritual , chiar o frumos
risip a preocup rilor nv torilor din
S laj.
Intimp,dasc liis l jeniausim itnevoia
organiz rii ntr-o asocia ie care s le
reprezinte interesele. Sim eau c au
poten ialul necesar ca vocea lor s fie
auzit nunumainarealulncaretr iau,ci
i dincolo de Carpa i. Activit i cu
rezonan cultural , tiin ific , de
propov duitori de lumin n mintea i
sufletulcopiilor,darialadul ilor,auavut
ecouri n mai toate zonele S lajului, astfel
c la ini iativa unor lideri se ntlneau n
grupuri mai mari sau mai mici la Bobota,
imleuetc.
Putem afirma, cu certitudine, c
asemenea ntruniri de minte, inim i
sufletauavutlocinaintede1871,cnd
acestea sunt destul de dese i cu un scop
anume reunirea dasc lilor s l jeni ntr-o
asocia ie,astfelc aziputems aducemn
fa a contemporanilor o carte de vizit
impresionant .
n data de 16 octombrie 1870, la
adunareanv torilorconvocat la imleu,
se dezbat i se aprob ideile legate de
statutul viitoarei asocia ii nv toreti,
moment n care se propune iuncomitetde
ini iativ , dar i un birou de conducere
provizoriu.
Ne apropiem, deci, de un moment
aniversar mplinirea a 140 de ani de cnd,
nv toriiromnidinVicariatulSilvaniei,

la ndemnul unor oameni inimoi, n


ziua de 10 septembrie 1871, au statuat
actul de constituire a primei asocia ii
oficiale cu denumirea de Reuniunea
nvtorilor Romni Sljeni i care
avea ca scop principal luminarea
poporului romanu. n func ia de
prim-preedinte al reuniunii a fost ales
vicarulimleului,Demetriu Coroianu.
Ulterior, prin adunarea de la Zal u din
10
iunie
1919,
la
solicitarea
nv torului Emil Pocola, care
participase ca delegat al nv torilor
din Transilvania la Congresul de la
Sibiu, reuniunea primete un generic i
o
nou
denumire:
Asociaia
nvtorilor din Slaj.
Dup 140 de ani de tradi ie, la data
de 21 iunie 2010 a luat fiin
ASOCIA IA
NV
TORILOR
S L JENI
(AS),
organiza ie
neguvernamental , non-profit, apolitic
i independent , cu beneficiu public,
continuatoare a Reuniunii nv torilor
Romni S l jeni (R.I.R.S.), avnd ca
scop principal mbuntirea imaginii
profesionale a nvtorilor, printr-o
bun integrare, interrelaionare socioprofesional.
Caoriceorganiza iecuscopcultural,
i prima R.I.R.S. sim ea nevoia s aib
un instrument prin care s se fac
auzit vocea lumin torilor satelor i
oraelor. Ini iative n scoaterea unei
reviste a nv torilor au existat i
nainte de 19 februarie 1924

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

(veziapari iaefemer ,ntre1912i1914, a


revistei Gazeta nv torilor), cnd
subrevizorul colar de atunci, nv torul
NicolaeNistor,cumult satisfac ie, putea
anun a,nmodoficial, prin ordinul no. 532
din aceeai zi, apari ia revistei coala
Noastr, revist pentru educa ie i cultur
pedagogic ,fondat laini iativaacestuia n
data de 11 ianuarie 1924.
De la primulnum rdin15aprilie1924,
revistaasuferitdiferiteorient rideformat,
con inut,periodicitateetc.,astfelc ntr-un
interval de peste 80 de ani a ap rut n trei
etape: prima ntre anii 1924 i 1940, a
doua, ntre anii 1991 i 1998, iar a treia
etap ntreanii2003i2005.
Cum istoria se repet , nici apari ia
revistei coala Noastr nu s-a putut
sustrage de la evenimentele politice i
sociale ale vremii, astfel c n 1940 i-a
ncetat activitatea. n anul 1991, parc la
imboldul unei rezonan e istorice primele
numare ale revistei, n partea a II-a,
cuprindeau i Buletinul Revizorului colar
al Judeului Slaj sub patronajul
InspectoratuluicolaralJude uluiS laji
la ini iativa unui colectiv de inspectori
colari, revista coala Noastr i reia
activitatea ntr-o serie nou . Erau i
vremuri noi i se sim ea necesitatea unei
revigor ri a ntregului sistem de
nv mnt, ns f r a uita tradi ia i
respectul naintailor. Elanul de dup
Revolu ia din decembrie 1989 a f cut ca
apari ia revistei s dureze aproximativ 8
ani, perioad n care s-au produs destul de
multe muta ii n ceea ce se dorea s
reprezinte reformarea nvmntului
romnesc.
Din cauza lipsei de fonduri b neti, n
anul 1999, revista i va nceta din nou
activitateapeoperioad deaproximativ4

TORILOR

ani, ca n februarie 2003, la propunerea


att a unor cadre didactice, directori, ct
i a conducerii Inspectoratului colar al
Jude ului S laj, revista s -i reia
activitatea, sus inut fiind i de Casa
Corpului Didactic S laj. Ultima serie a
fostns destuldescurt ,cuprinznd doar
5 numere: nr. 1 (ianuarie-februarie 2003),
nr. 2 (martie-aprilie 2003), num rul 3-4
(mai-iunie-iulie-august 2003), nr. 5
(septembrie-octombrie 2003), iar ultima
apari ie - nr. 1/2005 - a avut un sumar
specific aniversar, dedicat mplinirii a 80
de ani de la fondarea revistei (19242004).
Acelai impediment, lipsa de fonduri,
a f cut ca revista s -i nceteze din nou
activitatea.
Ne afl m n anul de gra ie 2010 cnd
dup ce am nfiin at o nou Asociaie a
nvtorilor din Slaj, la ini iativa
semnatarului acestor rnduri, dar i a
Consiliuluidirectoralasocia iei,dorims
continu mtradi iadeafondaiorevist ,
avnd n vedere i materializarea
principalelor obiective, cuprinse n
Statutulasocia iei:
cultivarea spiritului de solidaritate,
a tradiiilor ntre nvtorii sljeni;
ridicarea prestigiului colii sljene
i imaginii nvtorului n acord cu
valorile tiinifice, artistice, morale i
civice ale societii contemporane;
promovarea activismului n formarea
continu pe plan profesional, a
implicrii
pregnante
n
viaa
comunitilor locale;
renvierea tradiiilor nvmntului
sljean, a imaginii naintailor, dar
iaactivit ilor asocia iei:
o organizarea de cursuri de pregtire,
seminarii, conferine, simpozioane,

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

dezbateri publice, tabere, coli de var


etc.;
o organizarea de manifestri publice
i alte activiti de sensibilizare a
opiniei publice, potrivit legii;
o realizarea, editarea, publicarea i
difuzarea de cr i, publica ii
periodice, reviste, pliante, afie,
brouri, programe informatice i
alte materiale informative, inclusiv
de publica ii editate sub egida
Asocia iei; [s.n.]
o acordarea de consultan i
consiliere, precum i de asisten
juridic membrilor Asociaiei, n
conformitate cu scopul acesteia;
o informarea i sprijinirea familiilor
copiilor cu deficiene diverse pentru
creterea i educarea acestora, n
conformitate cu statutul lor;
o monitorizarea
i
sprijinirea
activitii autoritilor publice prin
proceduri specifice de advocacy;
o dezvoltarea de programe proprii i
n regim de parteneriat cu
autoritile publice din ar i din
strintate;
o declararea i formularea aciunilor,
cererilor, petiiilor i aprrilor
necesare n faa instanelor de
judecat competente;
o derularea unor activiti de
sponsorizare/mecenat;
o dezvoltarea
unor
activiti
economice directe, cu marc
profesional,
n
vederea
autofinanrii, n concordan cu
scopul Asociaiei;
o facilitarea accesului la informare a
membrilor
Asociaiei
i
a
persoanelor interesate cu privire la

studii, cercetri, burse, locuri de


munc, cursuri de pregtire sau
informaii curente in domeniile de
interes pentru Asociaie;
o alte activiti care contribuie la
realizarea scopului Asociaiei i
care nu contravin ordinii de drept.
Conchidem c demersurile realizate
de c tre Asocia ia nv torilor
S l jeni(AS),prindorin aexpres de
a avea i un instrument/un organ de
pres princareobiectivele iactivitile
ei s fie cunoscute att la nivel
jude ean, ct i la nivel na ional i
interna ional- asocia iafiindimembr
a Asocia iei Generale a nv torilor
din Romnia (AGIRo) -, pot constitui
o justificare i ndrept ire legitim cu
privire la apari ia i continuarea
tradi iilor nv torilor din S laj, prin
preluarea i continuarea GAZETEI
NV
TORILOR, revist care a
ap rut ntre 1912 i 1914, i c reia, de
pe acum, idorimvia ctmailung .
Desigur acest deziderat va putea fi
ndeplinit doar prin angajamentul
voluntar, de inim , suflet i minte, din
partea dasc lilor l cuitori sau tr itori
n acest areal al S lajului, f r s uite
vreo clip c dasc l trebuie s fie cel
care crede c mai are ceva de spus i
nc cevadenv at.

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

PORTRETDEDASC L
NV

TORULMEU D RUIREIPASIUNE
nv. Ana HIDEG
coalaGimnazial LucianBlaga
Jibou,S laj
,,Eu sunt copilul,
Tu ii n minile tale destinul meu,
Tu determini n cea mai mare msur, dac
Voi reui sau voi eua n via.
D-mi te rog, acele lucruri care
S m ndrepte spre fericire.
Educ-m, te rog, ca s pot fi
O binecuvantare pentru lume.
Childs Appel, Mamie Gene Cole

Cine este dasc lul? Este un om


simplu, cu suflet mare, care se apleac
cu ging ie i migal asupra tinerelor
vl stare, ndrumndu-le paii. Este cel
care deschide ua tuturor celor care
doresc s treac prin ea, oferindu-le un
model. Este persoana pentru care cei
din jur ar trebui s schi eze o mic
plec ciune n semn de respect fa de
tot ceea ce a f cut. Acest om simplu
are un suflet mare ct galaxia, riduri i
fire albe pentru c s-a d ruit zilnic
genera iilorcaresunticelorcareau
fost.
lefuiete mereu nestematele altora,
pentru care reduce la minute, timpul
acordatpropriilorcopii.Trudetevia antreag sem nnd pulberi de aur peste
semin ele care stau s ncol easc .
Ochelarii i se aburesc atunci cnd elevii
au ajuns mari, i-au realizat visele, iar
dasc lul r mne uitat n anticamer
precum un obiect de decor. Obrajii i se
nroesc de bucurie atunci cnd un
necunoscut,pestrad ,iscoatep l ria
salutnd cu respect: ,,Eu sunt fostul

Dasc lul nu-i num r anii dup


buletin, ci dup genera iile care ncep
clasa I, cu care simte c ntinerete
mereu. Constat ns cu surprindere c
ntr-o zi trebuie s ias la pensie, iar
inimabatetotcaladou zecideani.
O via ntreag daruiete, dar are
dorin eproprii:educatorilors lisedea
cinsteailoculcelisecuvine,coalas
fie respectat , educa ia s fie repus n
drepturile fireti, s se n eleag c
intrarea Romniei n societatea
cunoaterii nu se poate face dect prin
educa ie.
,,Dintre toate instituiile, cea mai
important este coala.
Totul depinde de ea, att prezentul,
ct i viitorul. (Napoleon)
Dasc lul este chemat n permanen
s se racordeze la cerin ele vie ii,s se
implice n lupta pentru calitate n
nv mnt. Calitatea muncii acestuia
este dat nu numai de ceea ce tie s
fac , ci de felul cum realizeaz ce
trebuies nf ptuiasc ,deorizontuls u
spiritual, de for a,adncimeai

elev

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

,,lumin torisauapostoli,
,,nv toriaineamuluietc.

cuprinderea n elegerii, gndirii i


intui iei sale, de vibra ia i tensiunea
intelectual i afectiv pe care le
investete i cu care i nzestreaz
munca.
n permanen , sunt necesare
ini iative, ac iuni concrete, antrenare
ritmic , utiliznd eficient toate formele
de
perfec ionare
i
preg tire
profesional .
,,Nu poti s-i nvei pe alii
ceea ce tu nu tii.
Nu ajunge s tii bine
ceva pentru a-i nva pe alii.
Trebuie s tii CUI s te adresezi
i CUM s o faci! (P. Klapper)

,,Cine nva mereu, rmne tnr.


(Henri Ford)
Ce a vrea s mai fac pentru cel care a
fost odinioar
,,Domnul meu nv tor?
,,A scrie cu pensula mare pe pereii
odii tale o porunc:
IUBETE- I MESERIA
(Tudor Arghezi)

Bibliografie:
IUCU, R., 2004, Formarea cadrelor
didactice. Sisteme, politici, strategii,
Editura Humanitas Educational, Bucureti.
P UN, E., 1999, coala o abordare
sociopedagogic, Editura Polirom,Iai.
www. didactic.ro (1.11.2010).

Delaomulcoliisocietateapretinde
calitateieficien maxim ,instruc iasi
educa ia fiind socotite ca investi ia cea
maiimportant .
A fost i este un efort permanent al
inv torilor din toate timpurile pentru
informare i ncorporare fireasc a
noilor cuceriri ale tiin ei i tehnicii,
condi ie esen ial pentru men inerea n
actualitate. Odat cu cunotin ele,
inv torii au transmis nv ceilor i
modul lor de a fi, de a gndi, de a se
comportansocietate,nvia ,nraport
cu oamenii, cu valorile materiale i
spirituale ale poporului nostru.
Grijapermanent afostaceea de a se
transmite totul intr-un sens pozitiv,
creator, care s duc la configurarea
omului nou de care avem nevoie.
. nv torii care trudesc n prezent
saucarei-auncetatactivitatea,merit
cele mai frumoase elogii:
,,f uritoridesuflete,

GAZETA NV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

GNDURIDESPREMENIREAUNUIDASC L
Inst. Florica CIGHI
coalaGimnazial ,,MihaiEminescu
Zal u,S laj

,,Dac te poart gndul peste un an,


Seamn un ogor.
Dac te poart gndul peste zece ani,
Sdete un pom.
Dac te poart gndul peste o sut de ani,
Educ oamenii.
Semnnd ogorul, vei recolta o dat.
Sdind un pom, vei recolta de zece ori.
Educnd oamenii, vei recolta de o sut de ori.
( Poet anonim chinez din sec. V .e.n. )

Sculptorul fr mnt i modeleaz


lutul, dnd forme ingenioase care
bucur privirea omului. Pictorul
transpune pe pnz , prin linii, puncte,
forme i culoare, frnturi de realitate.
ranul face s rodeasc ogorul, iar
prin sudoarea sa asigur pine i hran
omenirii.
nv torul modeleaz caractere,
formeaz personalit i, care vor deveni
ntr-o zi medici, ingineri, compozitori,
profesori etc. Prin truda sa, el deschide
caleasprelumin ,descoper talente,d
curaj, c l uzete ,,paii copiilor pe
drumul spre n elepciune i i ajut pe
acetias fiearhitec iiproprieilorvie i.
,,S ii n palm sufletul unui copil
este, cu siguran, un privilegiu, s fii
important n viaa unui copil este,
poate, un dar divin. Copiii sunt
,,muguri care se ivesc n prim vara
vie ii.

Vor crete nc lzi i de c ldura din


sufletele dasc lilor, lumina i de seninul
gndurilorlor,uda iderouafrun iicare
nu obosete s gndeasc , s
pl m deasc .
Nimic nu e mai greu dect s ai
sufletulcopiluluinmini.Nuaivoies
greeti, nu prea po i s o iei de la
cap t. Este asemeni pomului crescut
strmb care nu poate fi ndreptat.
Dasc lul este dator s cunoasc , s
studieze, s descopere calit ile
discipolilors i,s ncurajezeis ofere
oportunit i pentru fiecare copil n
parte.
,,Dasclul cunoate elevul educndu-l
i-l educ mai bine cunoscndu-l,
aprecia scriitorul Marin Preda.
El ar trebui s fie, al turi de p rin i,
modelul de sinceritate, de onestitate, de
bun tate, de exigen , de h rnicie i de
iubire de semeni.

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Iubirea aceasta l poate face pe copil


mai bun, mai ascult tor, mai creativ,
mai performant.
Visulunuidasc lestecaeleviis is
fiepreg ti ipentruvia ,s tiecums
nve e, s aleag drumul care li se
potrivete cel mai bine. Bucuria unui
dasc l vine din lucruri m runte, din
zmbetul copiilor, din recunotin a i
mul umirea p rin ilor, din aprecierea
celor din jur.
Cred c cea mai bun investi ie pe
careopoatefaceo ar esteinvesti ian
copii,neduca ie,eifiindsperan a unui
viitor mai bun.

Copilul trebuie motivat, pentru c


motiva iaconfer comportamentuluiun
sens, for i perseveren . Este o art
s -i men ii aten ia treaz i s creti
capacitatea
sa
de
concentrare.
nv torul este dator s cunoasc
aspira iile copiilor i s le permit s
aleag n func ie de propriile lor
aspira ii.
Mediul familial poate reprezenta un
factor motiva ional important, dar nu
suficient. Colaborarea cu p rin ii ar
trebui s fie una activ , n folosul
copiilor. M-au impresionat cuvintele
elevului meu: ,,Eu mi iubesc att de
mult mama, nct, dac nu m uit n
carte cnd scriu, scriu cuvntul
,,mam cu liter mare. (R. Claudiu).

Dasc lulestemereuasemenea
unei fl c riaprinse,
cu ct arde mai tare,
cuattluminaser sfrnge
maiputernicnminteaiinima
copiilor.

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

NOGLIND
ATITUDINEAFA

DEPROPRIAPERSOAN
nv. Mariana AIONESE
coalaGimnazial Silvania
imleuSilvaniei,S laj

Dei s-ar p rea c acest grup de


atitudini ocup un loc aparte n
compara ie cu celelalte, pentru c au ca
obiectiv propria persoan , n realitate ele
suntnceamaimarem sur condi ionate
imijlociteprinclelelalte:atitudineafa
de societate, fa de oameni, fa de
munc etc.
Formulareaatitudinilorfa depropria
persoan este esen ial legat de
formularea atitudinilor omului fa de
lumea social . Egoismul nseamn
absen a generozit ii, supraaprecierea
propriei persoane, subaprecierea altora.
Concentrarea la interesele personale,
meschine,
nseamn
nesocotirea
intereselor generale.
n contextul rela iilor cu lumea, omul
idezvolt rela iilefa desine.Oprim
atitudine este aceea a demnit ii
personale.
Aceasta
este
reflexul
contiin ei fiec ruia c el reprezint o
valoarenprimulrndpentruc esteom
inaldoilearndpentruc areanumite
posibilit i, muncete, ob ine rezultate
meritoase. Simul demnitii personale
este i reflexul unui statut al
personalit ii. Omul cere s fie respectat
pentruc merit acestlucru.Acestapella
respect nu se impune ns n mod direct,
ciprinmoduldecomportarecarembin
respectulfa deal iicurespectulfa de
sine.

Oriceomanimatdescopuripre ioase
este i trebuie s fie p truns de sim ul
demnit ii personale. n caz contrar, el
nu se poate realiza pn la cap t, nu
maipoateaducecontribu iiprinmunca
sa, nu mai poate manifesta ini iative.
Reprimarea i nclcarea demnitii
echivaleaz cu o grav leziune adus
personalitii. Este o oper chiar
distructiv . Oamenii nedemni nu pot fi
nacelaitimpilupt torientuziati.
Demnitatea personal se leag de o
alt tr s tur , acea a amorului propriu,
stima de sine. A avea stim de sine
nseamn anufiindiferentfa devia a
idestinulpersonal.Dac teur ti,dac
te dispre uieti f r rezerve, este
imposibil s progresezi. O serie de
cuget tori au ar tat c totala lips a
stimei de sine anuleaz , destram
personalitatea. Amorul propriu este
ns o arm cudou t iuri:atuncicnd
este exagerat se transform ntr-un fel
de autodora ie, de acceptare necritic a
propriilor defecte i de trmbi are a
calit ilor. Cnd stima de sine nu e
dublat de dragostea fa de oameni,
lucrurile iau o ntors tur negativ .
Consecin a este izolarea, complacerea
ngreeliijustificarealor.
Modestia este legat de sim ul
demnit ii personale. Cel care este
demnnuvac utas sesupraaprecieze,

10

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

s se suprapun pe sine celorlal i


membri ai colectivului. Este tocmai
ceea ce nseamn s fii modest, s te
apreciezi la justa ta valoare i a nu
recurge la mijloace artificiale i
sup r toare pentru al ii n vederea
puneriineviden aproprieipersoane.
Trufia,
orgoliul,
ngmfarea
au
semnifica ia unei desolidariz ri de
ceilal i oameni i constituie izvorul
celor mai multe din conflictele i
dec derile morale. Modestia nu trebuie
n eleas n sensul subaprecierii
personale, al lipsei de mndrie sau de
demnitate. Dac s-ar proceda aa, s-ar
ajunge practic la o confundare cu
depersonalizarea.

Fiec rui om i este proprie tendin a


spre autoperfecionare. Fiecare vrea s
tie mai mult, s dobndeasc noi
experien e,s devin maicompententn
meseriasa,s -idezvolteaptitudinilei
s -i corecteze caracterul, s se
apropie de un ideal. Pentru a te
perfec iona este necesar ns s
ac ionezi. Noile calit i nu se formeaz
de la sine, ci se ncheag n urma
exers rii unei ac iuni i a manifest rii
unei atitudini. Ac iunile pot s se
situeze ns la nivelul posibilit ilor
actuale.
De
aici
necesitatea
autodep irii. Atitudinea c tre continua
dep ire de sine este deosebit de
important .

DASC LIDENOTAZECE!

11

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Autodepirea depindens idealte


atitudini i anume: exigen a fa de
sine,autocriticaiautocontrolul.Numai
n m sura n care manifeti exigen
fa de calit ile propriei persoane, n
m sura n care nu te declari mul umit
de tine nsu i, devii n stare s
intreprinzi acel efort care duce la
autodep ire. n acelai timp, viziunea
realist-autocritic men inut permanent,
realizat nu doar ca o ac iune
programat n edin , ci ca un sistem
continuu de apreciere lucid a ceea ce
este bun i a ceea ce este r u,
satisf c tor i nesatisf c tor n propria
conduit , este nc o condi ie a
autoperfec ion rii sau autodep irii.
Toleran a fa de sine, autolinitirea,
duc la letargie moral , omul devenind
refractar fa de evolu ia pozitiv a
propriei persoane.
Autocontrolul este mecanismul prin
care sunt operativ eliminate din
conduit ac iunile greite i sunt
suspendate,
reprimate
tendin ele
impulsive,ira ionale.
ncrederea n forele proprii este o
condi ie a obiectiv rii capacit ilor i
valorii morale a omului. Dac ai
ncrederenfor eleproprii,npropriele
posibilit i,atuncietinsitua iadea- i
propune scopuri cutez toare, de a- i
face proiecte de activitate, de a
intreprindem suriconcreteialepune
naplicare.Uneoriseacuz oexagerat
ncrederenfor eleproprii.
Exager rile
sunt
totdeauna
periculoase, ns omul nu-i poate
m surafor elecuexactitateipoate

TORILOR

este chiar de dorit ca ncrederea n


sines vizezeunnivelcevamainalt
dectfor elereale.
Acesta este un mijloc de stimulare
i sporire a capacit ii de ac iune.
Lipsa de ncredere n for ele
personale, dup cum foarte bine se
tie,
mpiedic
realizarea
posibilit ilor de care, n mod real,
dispuneomul,cas numaivorbimde
faptul c nencrederea n sine este o
barier
n
calea
dezvolt rii
personalit ii.
Sigurana de sine izvor te din
capacitatea de decizie ferm i just .
Nu eti sigur de propria persoan ,
atunci cnd eti nehot rt i
insuficientataatscopuluipecare ilai propus.
Moartea i via a,
existen a i non-existen a,
Succesul i eecul,
bunstarea i srcia,
Virtutea i viciul,
n elepciunea i ignoran a,
Lauda i ocara,
setea i foamea,
Caldul i frigul,
se urmeaz,
Se transform nencetat
i formeaz DESTINUL
(Yhuang Zi)

12

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

INSTRUC IEIEDUCA IE
DEZVOLTAREA INTELIGEN EI EMO IONALE
Prof. nv. primar, Maria-Paulina CHIRA
coalaGimnazial Porolissum
Zal u,S laj

Titlul activit ii: Ppua care cu o fa


rde, cu una plnge.
Tipul
activit ii:
interdisciplinar
(matematic , educa ie plastic , limba
romn )
Obiectiv: s diferen ieze emo iile
nepl cutedecelepl cute
Materiale:
O p pu c reia n loc de cap i punem
dou semisferesuprapuse;
Pe o semisfer se va picta o fa
zmbitoare,pecealalt unaplns ;
Vor fi utilizate pentru prima culori calde,
iar pentru a doua culori reci.
Procedura:
Jocul Roata emoiilor pentru activarea
vocabularului referitorlaemo ii.
Se mparte tabla n dou , corespunz tor
celor dou st ri emo ionale. Se d
fiec ruielevcteofoaie,mp it ieala
fel. Se cere elevilor s noteze n fiecare
parte cel pu in patru situa ii emo ionale,
cnd au avut emo ii pl cute i tot attea
cndacesteaaufostnepl cute.
Eleviivorcitiacestesitua ii,pernd.Se
vor scrie pe tabl situa iile emo ionale
careserepet ,nfunc iedeemo iilecare
le-augenerat:pl cutesaunepl cute.Vor
identificatipuldeemo ii,asociindu-le cu
o fa a p puii. Li se va cere s fac
leg turantreemo iiimodulcumelese
pot citi pe chipul nostru, prin descrierea
unor situa ii din momentele cnd au
observat acest lucru.

Jocul: Mimeaz: sup rarea, fericirea,


mnia,tulburarea,mul umireaetc.
Minieseu: Cum am transformat o
situaie care mi-a creat o emoie
negativ n una diferit?

Discu ii:
ntreb rireferitoarelacon inut:
A fost greu s identifica i
emo iile pl cute de cele
nepl cute?Motiva i.
Au fost unele din situa iile pe
care le-au prezentat ceilal i
colegi asem n toare cu ceea
ce a i tr it voi cnd a i avut
unadinacesteemo ii?
A i identificat n situa iile
descrise de al ii n partea
zmbitoare una care vou vi
s-a p rut nepl cut ? Dar
invers?Motiva i.
ntreb ridepersonalizare:
Ce fel de emo ii a i tr it n
num r mai mare: pl cute sau
nepl cute?
Ce fel de emo ii a i dori s
ave i?De ce?
Ce a i putea face pentru a
putea tr i mai multe emo ii
pl cute?
Cui i-a icereajutorul?
Cum putem ac iona asupra
emo iilor nepl cute ca s le
control m?

13

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

PLEDOARIEPENTRUEDUCA IEPERMANENT
nv. Eugenia MOLDOVAN
c.Gimnazial ,,LucianBlaga''
Jibou,S laj

Introducere
Copiii notri nu sunt
copiii notri.
Sunt fiii i fiicele chemrii
vieii la via.
Vin prin voi, dar nu din voi.
i chiar dac sunt alturi
de voi, nu v aparin.
Putei s le druii
dragostea, dar
nu i gndurile voastre.
Cci ei au propriile lor gnduri.
( Khalil Gibran)

Iat omeditaie ce ar putea constitui


obun introducerelaacestexerci iude
reflec ie. Ne privete direct n calitate
de p rin i, de educatori ai copiilor,
responsabili de ,,educarea'' lor i de
mijlocitori n procesul de nv are al
vie ii, i toate aceasta, ncepnd de la
cea mai fraged vrst i terminnd cu
furtunile i preaplinul vrstei adulte,
trecnd prin toate etapele dezvolt rii
lor.
Indiferent de nivelul de nv mnt
despre care este vorba, elevii ,,viseaz ''
iiproiecteaz speran eleiaspira iile
n vederea l rgirii cmpului de
cunoatere i a dobndirii unor calit i
pe drumul devenirii lor ca viitori
specialitiicet eni.

Orice elev trebuie s dobndeasc ,


pn la sfritul clasei a IV-a,
convingereac nv mntulesteutil,
c f r o preg tire corespunz toare
(informare, citit, scris, socotit,
educa ie artistic , civic etc.) este
foarte greu, dac nu chiar imposibil
integrarea ntr-o colectivitate. nc de
pe acum, elevii trebuie s afle c
fiecare cet ean se afirm n cadrul
uneicolectivit idemunc .
Nu este prematur s le ar t m
elevilor c , n perspectiv , ,,lumea
profesiunilor'' se va schimba, ceea ce
pretinde o preg tire tot mai
preten ioas i mai temeinic din
partea lor.

14

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

nvtura se pred pentru a fi


folosit inupoatefolosidectceeace
n acelai timp delecteaz . F r voie,
nimic nu este att de uor nct s nu
devin greu, nimic att de pl cut nct
s nuam rasc ,nimicattdebunnct
s nuinspireteam .
n profesia de dasc l nu ncape
lentoarea, ntmplarea, totul trebuie
tratatcuafec iune.colaruls simt c
este iubit, s nu aib nicio umbr de
nencredere, ci dragostea, afec iunea s
fie chezaul i stimulul srguin ei fa
de lucrul bine f cut i fa de tinerele
vl stare.
Fiecare elev trebuie s aib
convingerea c viitorul dezvolt rii i
afirm rii sale este asigurat i
condi ionat de valorificarea corect a
zestrei primite n cursul anilor de
coal ,indiferentdedirec iilepecarele
valuapreg tireaulterioar afiec ruia.
Pentrunoi,p rin iiieducatorii,care
tr im al turi de copii sau i nso im pe
drumulvie ii,provocarea const nale
permite s realizeze actul cel mai
durerospentrufiecare,aceladeacrete
ideasediferen iadenoi.iautoriz m
astfel s ne p r seasc , s se despart
de noi, s se ndep rteze, pentru a
ntmpina riscurileiminunilevie ii.

Sunt tot mai numeroase sectoarele de


activitate care cer o specializare nalt .
Nu este prea devreme ca elevii s afle,
depeacum,c omulesteobligatuneori
s -i schimbe ocupa ia/profesia o dat
sau de dou ori n decursul vie ii i
pentru aceast eventualitate orice om
trebuie s fie preg tit. Acest lucru
implic preg tirea tinerei genera ii
pentru schimbare, pentru a ti s se
adapteze schimb rii i s produc
schimbarea pertinent atunci cnd este
nevoie. Datorit acestor schimb ri, au
ap rut, cu timpul, i n planul de
nv mnt o serie de obiective noi:
comunicarea,
limbile
moderne,
tiinele, religia, educaia civic etc.
Limbile moderne, ap rute la clasele
mici,
nlesnesc
mondializarea
informa iei i a comunic rii directe n
limbi de circula ie planetar . nsuirea
lor este posibil doar dac instruirea
ncepe de la vrstele mici. tiinele au
ca scop educa ia timpurie pentru o
societate care va crea la nivelul tehnicii
de vrf.
A nva nseamn a merge ctre
tiina unui lucru necunoscut prin ceva
cunoscut. Aadar, pentru a nv a se
cereefortisrguin .

15

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

VALEN EFORMATIVEALEJOCULUIDIDACTIC
NPLANCOGNITIVIMOTIVA IONAL
Prof. nv. primar Adriana-OtiliaUT
coalaGimnazial IuliuManiu
Zal u,S laj

Privit ini ial ca o conduit de


cretere, jocul s-a impus apoi n
contiin a tuturor celor care s-au
preocupat de esen a i rolul s u ca un
limbaj universal, prezent ntr-o form
sau alta la toate vrstele i r spunznd
anumitor nevoi specifice fiec rei trepte
de dezvoltare a omului.
Uniipedagogiconsider c joculeste
orice activitate n care individul se
organizeaz numai pentru pl cerea pe
careoconstituieaceast activitate,f r
s aib n vedere rezultatul final. Al i
psihologi socotesc jocul ca o activitate
de pre-nv are. Ac ionnd asupra
obiectelor din jur, copilul cunoate
treptatambian a,isatisface nevoia de
micare i n elegere, dobndete
ncredere n for ele proprii. Rolul i
locul jocului n sistemul mijloacelor
educative este recunoscut de c tre
majoritatea pedagogilor lumii.
itotui,nutrebuies fimspecialiti
pentru a confirma ceea ce e att de clar
reprezentat n contiin a comun :
Dac-i copil s se joace..., cum ar
zice un celebru personaj din Amintiri
din copilrie. Cu alte cuvinte, jocul este
activitatea dominant a copil riei.
Formele de manifestare i func iile lui
difer delaoperioad laalta.
La vrsta precolarit ii, jocul are o
dubl semnifica ie:pede-o parte el este
cadrulncaresemanifest ,se

exteriorizeaz ntreaga via psihic a


copilului, n joc acesta i exprim
cunotin ele, emo iile, satisf cndu-i
dorin eleieliberndu-se,desc rcnduse tensional; pe de alt parte, jocul
constituie principalul instrument de
formare i dezvoltare a capacit ilor
psihice ale copilului, nici una dintre
func iile i nsuirile lui psihice
neputnd fi concepute i imaginate n
afara acestuia.
Doamna psihologiei romneti,
aa cum este numit psihologul Ursula
chiopu, consider c jocul stimuleaz
creterea capacit ii de a tr i din plin,
cu pasiune, fiecare moment, organiznd
tensiunea proprie ac iunilorcufinalitate
realizat . Ea atribuie jocului func ia de
o mare i complex coal a vieii.
Copilul ncepe s se joace cu
obiectele apropiate (s le mnuiasc )
nc din primii ani ai vie ii. Jocul
devine ns o activitate conduc toare
doar la vrsta precolar . De aceea
aceast faz este considerat adesea
dreptoperioad ajocului.
Copilul este o fiin deosebit de
activ .Nimicnuestemaipu inpropriu
unuicopils n tosdectstareadeapatie
i nemicare. Jocul este tot att de
necesar dezvolt rii fizice i psihice a
acestuiacailuminasoarelui.
PedagogulrusK.D.Uinskiaar tat
c pentruafiatractiv, pentru a trezi

16

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Prin intermediul jocului didactic,


elevilor le este mai uor s n eleag
unele cunotin e mai dificile, s -i
formeze priceperi i deprinderi de
munc icomportarecivilizat .
Orice proces de nsuire a unor
cunotin e se bazeaz pe procese
psihice: atenia, memoria, gndirea,
f r de care asimilarea cunotin elor narputeaavealocicaresedezvolt mai
repede i mai bine, dac se folosesc
mijloace ce li se adreseaz n mod
specialsauactivit incareaten iaeste
ndreptat cu prec dere asupra lor. n
acest scop, sunt folosite jocurile n
general i cele didactice n special.
Ceea ce caracterizeaz jocul didactic
este c el mbin ntr-un tot unitar i
armonios func ia specific jocului cu
sarcinile i func iile specifice nv rii,
sporind n elesul pentru activitatea
desf urat .
Relevnd legtura dintre joc i
munca copilului, marele psiholog Jean
Piagetapusneviden aportuljocului
la dezvoltarea intelectual a colarului
mic. Dup p rerea sa jocul este o
asimilare a realului la activitatea
proprie, oferindu-i acestei activiti
alimentaia necesar i transformnd
realul n funcie de multiplele trebuine
ale eului. Iat de ce toate metodele
active de educare a copiilor mici cer s
li se furnizeze acestora un material
corespunztor pentru ca jucndu-se, ei
s reueasc s asimileze realitile
intelectuale. Astfel, jocul dobndete
i caracteristici prin care se aseam n
cu munca.
A.S.Makarenkostabiletecaresunt
asem n rileideosebiriledintremunc
ijoc, dariraportuldintre cele dou

interesul,jocultrebuies fieoriginal,s
fie creat de copilul nsui, deoarece
numai jocurile care sunt produsul
imagina iei i sunt accesibile copilului
devin distractive i contribuie la
dezvoltarealuipsihic .
La intrareacopiluluincoal , jocul
trece de pe primul plan pe un altul
secund, dominnd n aceast perioad
nv area, iar mai trziu munca.
Trecereadelao perioad dedomina ie
a unei anumite activit i, la alta, se
realizeaz , n mod treptat, ntr-o
perioad destul de ndelungat de timp
icarenupresupuneexcludereauneiai
nlocuirea brusc prin alta, ci
dimpotriv coexist celedou formede
activitate printr-oarmonioas mbinare
cenlesnetesaltuldelaoetap laalta.
Odat cu mplinirea vrstei de aseapteani,cndnvia acopiluluincepe
procesulde integrarenregimul colar,
o mare parte din timp este rezervat
colii, respectiv activit ii de nv are.
n programul zilnic apar schimb ri
impuse de mediul colar, schimb ri ce
nu diminueaz dorin a de joc a
copilului, aceasta r mnnd o
preocupare n ntreaga sa copil rie.
Intrarea copilului n coal nseamn i
introducerea lui ntr-o nou ambian ,
trecerea la un nou fel de via , la o
activitate ateptat , cu o influen
hot rtoare n formarea personalit ii
lui.
Jocul are influen asupra
personalit i copilului, asupra form rii
unei gndiri corecte; el rezolv prin
con inutul s u o mare parte din
problemele educa iei intelectuale,
contribuind la dezvoltarea tuturor
proceselor psihice.

17

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

forme de activitate. Acestea constau n


urm toareletreielementecomune:
attnjoc,ctinmunc secere un
efortfiziciintelectual;
coloritul emotiv-pozitiv propriu
unuijocreuitseaseam n cucelal
muncii care duce la rezultatul dorit;
sim ulder spunderecareapareatt
njoc,ctinmunc .
ncorporat n activitatea didactic ,
elementul de joc imprim acestuia un
caractermaiviuimaiatr g tor,aduce
varietatea i o stare de bun dispozi ie
func ional , de veselie i bucurie, de
destindere, ceea ce previne apari ia
monotonieiiaplictiselii,aoboselii.
ndesf urareaactivit iiinstructiv
educative, cu copiii de vrst colar
mic , este necesar s respect m
cerin ele de baz , dintre care i
varietatea activit ilor i lec iilor, n
vederea echilibr rii generale, a
excitabilit ii scoar ei cerebrale i a
men ineriitonusului ei optim.
Pentru ca jocul didactic s conduc
la
mbuntirea
performanelor
colare, la dezvoltarea factorilor
intelectuali i nonintelectuali, cadrul
didactic trebuie s aib n vedere
crearea unei atmosfere permisive pe
parcursul desf ur rii jocului, astfel
nct elevii s fie elibera i de tensiune,
de teama de pedeps ori de
admonestare. Este necesar s se
favorizeze comunicarea, consultarea,
conlucrareanactivitateadenv are.n
felul acesta vor fi integra i mai uor
copiii timizi, ori cei cu tendin e spre
pasivitate, neobinui i cu efortul
intelectual. Ei vor prinde repede gustul
activit ii, se vor mobiliza n plan
psihic,vordorichiars seafirme.

TORILOR

Jocul este o activitate care


stimuleaz n cel mai nalt grad
dezvoltarea tuturor proceselor psihice.
ncadruljoculuicopilulestenstares
ob in performan e pe care n alte
activit i, exterioare acestuia, nu e
capabil s le ating . Avnd n vedere
importan a jocului n evolu ia psihic a
copilului,seimpunecasarcin deprim
ordin ndrumarea pedagogic a acestei
activit i.
Eficientizarea metodologiei jocului
didactic trebuie s sprijine structura
concret agndiriicopiluluiinus se
ndrepte spre achizi ionarea de
cunotin e perisabile. De aceea, este
necesar ca nv toruls -lfac peelev
s n eleag scopul muncii sale. Se
impun,
de
asemenea,
strategii
pedagogice care s mbine munca cu
jocul, potrivit principiului, copilul s
se joace nvnd i s munceasc
jucndu-se.
Bibliografie:
GOLU, Pantelimon, ZLATE, Mielu,
VERZA, Emil, 1997, Psihologia copilului,
EdituraDidactic iPedagogic ,Bucureti.
GRLEANUCOSTEA, Rodica, 1998,
Interviul nostru cu Ursula chiopu, n Revista
nvmntul primar,
nr. 2-3, Editura
Discipol,Bucureti.
PIAGET, Jean, 1972, Psihologia i
pedagogie, Editura Didactic i Pedagogic ,
Bucureti.
TINCU, C t lina, CHIRI ESCU, Anca,
2010, Educaie i terapie prin joc, n Revista
Inferene Didactice, nr. 2, Editura Corgal
press,Bac u.
UT, Adriana, 2010, Jocul didactic i
valenele sale n nsuirea noiunilor de limb
i literatur romn n ciclul primar, Lucrare
metodico-tiin ific pentru ob inerea gradului
didactic,Zal u.

18

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

DEMERSURI METODICE N ABORDAREA CITIRII LA CLASELE I IV


LECTURA
Inst.. Fica-Geta EPAN
coalaGimnazial ,,AndreiMureanu
Cehu Silvaniei,S laj
Cartea este un osp al gndurilor la
care oricine este poftit. [1]
Pornind de la citatul de mai sus, merit
amintitectevaaspectelegateidelectur ,
deoarece studiul literaturii n ciclul primar
seafl nstrns leg tur cucititul.
Exerci iile care implic leg tura dintre
litere, silabe etc. nu au valoare dect n
cadrul cuvntului sau al enun ului, care
poart o anumit nc rc tur de sens.
Lectura cap t valoare doar odat cu
perceperea structurii propozi iei i a
semnifica ieicuvintelordinea.
Lectura trebuie s fie obiectul unui
proces sistematic de nsuire i nu numai
att, ea nu trebuie s fie redus numai la
lec iiledelimbaromn ,cis sevalorifice
ila celorlalte discipline de studiu:
n clasele primare, studiul literaturii
este grupat n trei forme de realizare :
Texte de citire studiate prin manualele
de citirealefiec reiclase;
Texte de lectur (intercalate ntre
textele de citire sau fixate la sfritul
manualului de citire);
Lecturi suplimentare extracolare
prev zute n lista programei colare,
grupatepentrufiecareclas destudiua
ciclului primar, pentru a fi citite i
cunoscute de elevi.
Lectura poate fi realizat cu ajutorul
manualului, c r ilor din propria bibliotec ,
cea colar sau or eneasc . Procesul
nv riiist pniriimecanismelorcitirii
este complex i determinat de numeroi
factori,careproducdiferen ieri.
Laeleviidin ciclulprimarsevaurm ri
exersarea actului citirii n cadrul lec iilor
de citire i a lecturilor suplimentare
cuprinse n manual.

19

nv torul va insista pe fluen a, ritmul


citirii i intona ia adecvat precum i
asupraexerci iilordecitirecuvocetare,n
ritm lent sau mediu impus de specificul
nv rii,
stimulnd
st ruin a
i
perseveren aelevilordeaparcurgeuntext
pentru a c uta r spunsuri la ntreb ri sau
pentruadesprindeideiesen iale.
n clasele a III-aiaIV-a se ntlnesc
ovarietatedetextecarembog esclec iile
de limba romn , texte care apar in
literaturii beletristice, folosite n predarea
unor cunotin e de gramatic , al turi de
exemplele din manual, au un efect pozitiv
asupra elevului.
Deimulteghicitori sunt ntmpinate cu
pl ceredec trecopii,datorit specificului
lor estetic, acestea ajut la eviden ierea
no iunilor gramaticale. Pe lng faptul c
aceste ghicitori mobilizeaz aten ia clasei,
potavear spunsuricareserefer lafiin e,
lucruri etc. De asemenea, folosirea unor
lecturi cu coninut istoric,alegendeloria
unor episoade din istoria rii, ajut la
formarea primelor no iuni istorice ale
elevilor din ciclul primar.
Prinlectur ,eleviisuntconduis -i
formeze capacitatea de a surprinde, de a
descopericon inuturiiformealerealit ii
exprimate ntr-omultitudinedemodalit i.
Prin parcurgerea materialului literar
cuprins n manuale, att la capitolele de
lectur obligatorie,ctilaceledelectur
suplimentar ,elevii vor ajungen posesia
unui ansamblu de cunotin e i deprinderi
care le vor fi de un real folos pe parcursul
anilorurm toridecoal .
1. Morozov, G. F., 1946, Cri prietene, E.
P.L.A.,Bucureti.

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

DELAGR DINI

TORILOR

LACOAL
Prof. nv. primar, Daniela COSTE
coalaGimnazial LucianBlaga
Jibou,S laj

Gr dini a i coala trebuie s se

Ziua copilului. Am ncercat s le

afle ntr-un raport de permanent

form m reprezent ri corecte despre

continuitate deoarece implic , n

coal i despre activitatea de tip

mod

colar.

obligatoriu,

necesitatea

colabor rii dintre educatoare i


nv

Prin vizitele f cute la coal le-a

tori,respectivdintreprecolari

fost prezentat sala de clas ,

i colari. Prin parteneriatele care

obiecteledecareaunevoiecolariii

exist ntre gr dini i coal am

au fost implica i n diferite jocuri

ncercat s -i ajut m pe precolari s

propuse de nv

p trund n coal cu optimism, cu

sau chiar inventate de ei. Astfel,

ncredere n sine i s tie ce ofer

eleviii-au nvins teama de coal i

mediul colar, dar mai ales s -l

n fiecare septembrie au venit cu

cunoasc

dragsprecoalanoastr .

/nv

pe

viitorul

nv

tor

toare.

Avnd n vedere acest aspect, am


ini iat,

cadrul

parteneriatelor,

activit i prin care am urm rit s


dezv luim copiilor frumuse ea vie ii
de colar, implicndu-i n activit i
comune,

pl cute,

confec ionarea

de

cum

ar

fi:

m r ioare,

felicit ride8Martie, felicit ride

20

toare/educatoare

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

DELATEORIELAPRACTIC
UNEXPERIMENTREUIT

nv. Maria COSMA


coalaGimnazial Porolissum
Zal u,S laj

3. Colorai cu rou o parte a


cubuluicare,,taiedegetulispune ice
semnob ine iprinap sareapefoaiade
desen.Nota infiadelucru.
4. Colorai cu albastru o parte a
cubuluicare,,n eap degetulinumi i
semnul care se imprim pe foaia de
desen. Nota iaceast informa ie.
5. Aezai,pernd,fiecarefa a
cubului pe foaia de desen i trasa i
conturul. Cte i ce fel de figuri
geometrice a i ob inut? Nota i n fia
de lucru.
6. Suprapunei oricare fa a
cubului peste oricare p trat colorat sau
conturat. Exprima i concluzia n urma
ac iuniiinota infiadelucru.
7. Desenai pe foaia cu p tr ele
toate fe ele cubului, toate muchiile,
toate vrfurile (6 p trate, 12 segmente
dedreapt ,8puncte).
8. inndcubulnmn ,spunei
totceti iacumdespreel.
9. Construii cu ajutorul a opt
cuburi,deaceeaim rime,unnoucub,
apoiconstrui ialtecorpuricarenusunt
cuburi. Explica ideceuneleconstruc ii
nu sunt cuburi.
10.
Continuai
construc ia
nceput pe catedr (cuboid din 18
cuburi), pentru a ob ine un cub.
Num ra icuburileutilizate.

Paiincercetareacubului reprezint
un experiment realizat la clasa I, dar
poate fi folosit la orice clas a ciclului
primar. Contientizarea unui obiect
nseamn a-l supune tuturor schemelor
de asimilare de care dispune copilul.
Aceste scheme reprezint ac iunile
concrete pe care elevul le aplic
obiectuluicercetat(apip i,acontura,a
suprapune, a compara, a desena, a
construi, a modela, a transforma, a
decupa,ad rma,arefaceetc.).
Numaif cndopera iilenplanreal,
efectiv, ele vor ajunge s se
interiorizeze, iar mai trziu copilul le va
executa doar n n plan intern n
rezolvarea problemelor ce implic
cunoatereacorpurilorgeometrice.
Sarcinile care sprijin acest demers
suntmultipleinecesare:
1. Cercetai cubul din lemn,
folosindu-v demini.Num ra ip r ile
cubului care ,,mngie palma (fe ele),
care ,,taie degetul (muchiile) i care
,,n eap (vrfurile). Nota i num rul
acestorp r ipefiadelucru.
2. Colorai fe ele cubului cu
acuarele, folosind culorile primare i
binare. Cte i ce fel de figuri
geometrice ob ine i, ap snd fiecare
fa pictat pe foaia de desen? Nota i
informa iilenfiadelucru.

21

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

11. D rma i cubul construit i


reface i-l. Num ra i cuburile mici care
se v d pe fiecare fa a cubului mare.
Ctecuburinusev d?
12. Construi i un cub, folosind
ct mai multe cuburi din cele 45 pe care
leave iladispozi ie.
13. Modela idinplastilin cubul,
cuboidul i sfera. Transforma i sfera n
cub, apoi n cuboid.
14. Decupa i fe ele cubului din
carton i colora i-le n culori diferite.
Reface i cubul din carton lipind cele
asefe ecolorate.
Cadasc l,niseparelogicinormal,
ca printr-un asemenea experiment, s ne
ntreb m dac n-ar fi benefic pentru
elevi ca primii doi ani de coal s fie
dedica i efectu rii unor exerci ii de
manipulare, clasificare i ordonare a
obiectelor, astfel nct s se pun n
eviden opera iile logice principale de
sumarizare, multiplicare, incluziune,
ordonareserial etc.,

TORILOR

deoarece aceste opera ii logice


constituiebazaunoropera iiiconcepte
mai specifice din domeniul matematicii.
Acest demers creeaz la copii o
n elegere intuitiv i mai profund
inductiv , care s-ar putea valorifica,
mai trziu, n cadrul unui studiu formal
al matematicii. Rezultatul unei astfel de
abord ri i-ar permite copilului o mai
bun imaisigur asimilareano iunilor
pecare,f r aceast baz timpurie,eli
lensuetemaitrziupurverbalif r
aputeas lefoloseasc nmodeficient.

Bibliografie:
BRUNER, Jerom S., 1970, Pentru o
teorie a instruirii, Editura Didactic i
Pedagogic ,Bucureti.
AEBLI,
Hans,
1973,
Didactica
psihologic,EdituraDidactic Pedagogic ,
Bucureti.

22

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

ARTE
TEHNICIUTILIZATENCADRULLEC IILORDEEDUCA IEPLASTIC
PENTRUDEZVOLTAREACREATIVIT II ELEVILOR
N CICLUL PRIMAR
Inst. SandaVERE
coalaGimnazial ,,LucianBlaga
Jibou,S laj
Nu pot spune dect un lucru:
ct de gelos poate fi un btrn pictor fa de gustul de culoare,
de seninul compoziiei, de imaginaia, de sensibilitatea copiilor.
Rmi pe gnduri ct de dotat este neamul romnesc
(Henri Catargi)

Maimultdectoricareactivit i,cele
inclusendomeniuleduca ieiestetice
(educa ieplastic ieduca iemuzical ),
constituie cadrul i mijlocul cel mai
generos de activare i stimulare a
poten ialului creativ. Arta l preg tete
pe copil s tr iasc n frumuse e, n
armonie, s respecte i s guste
frumosul, s vibreze n fa a lui.
Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile,
formele plastice sunt mijloace de
exprimare, de exteriorizare adorin elor,
aatept rilorumane.
Mijloacele specifice artei devin
pentru copil unelte autentice de
rezolvare curajoas i cu tiin a
problemelor
de
echilibrare,
de
armonizare, de modelare a spa iului n
care tr iete i se joac , de
automodelare.
Dintre limbajele artei, limbajul
plastic este cel mai apropiat colarului.
Acest limbaj are misiunea de a echilibra
i de a armoniza rela iile copilului cu
natura,cusinensui.

Adultul nu va cere copilului s


reproduc , s execute cu m iestrie
asem narea, pn la identificare, cu
nf iarea naturii, care oricum este, n
mod permanent, alta. Dac ar ac iona
aa,arfacedincopiluninaptnceeace
privete crea ia artistic , l-ar ndep rta
de art i l-ar nstr ina de propriile
posibilit icreative.
Rolul adultului este de ncurajare, de
sensibilizare a copilului n fa a
frumosului, de instrumentare a acestuia
cu limbajul i opera iile specifice artei
plastice. Procednd astfel, i dovedind
empatie i respect necondi ionat,
adultul l ajut cu adev rat pe copil s
se autodescopere, s se armonizeze cu
sine, s descopere i s rezolve
probleme de compozi ie i de
tehnologie artistic viabil . Cunoscnd
limbajul artei plastice, precum i
particularit ile individuale, nv torul
poate ac iona stimulativ n vederea
dezvolt rii poten ialului creativ al
copilului.

23

GAZETA NV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

Aceste elemente sunt:


punctul plastic, static sau
dinamic, pe care colarul mic l
va multiplica, supradimensiona,
antrena n micare, va opera cu
puncte pe care le va concentra
sau risipi, le va distribui egal sau
inegal;
forma plastic spontan
(creat prin scurgere, stropire,
pulverizare) sau elaborat (prin
analiza, asamblarea formelor
naturale); aceste forme plastice
vor fi supuse descompunerii,
amplific rii, combin rii unor
elemente ale ntregului;
culorile
sunt
supuse
opera iilor
de
amestecare,
juxtapunere,
contrastare
(contrastul culorii n sine,
contrastul
complementar,
contrastul simultan, contrastul de
cantitate);
linia - colarul nva s
exprime prin linie energie,
micare, spa ialitate, s separe,
dars iunifice;
compoziia plastic rezultat
din armonizarea rela iilor dintre
elementelecompozi ionale;
spaiul plastic rezultat din
ordonarea unitar i expresiv a
elementelor plastice.
Elementele de limbaj plastic vor fi
mbinate cu cele de tehnic :
dactilo-pictura
confer
flexibilitate, abilitate n folosirea
degetelor
i
favorizeaz
armonizarea
culorilor
prin
combinarea lor;

Se
impune
cu
obligativitate
descoperirea
i
exersarea
predispozi iilor artistice care sunt
aproape generale:
simul culorii, actualizat
treptat n prezen a atributelor
cromatice ale naturii (culori
calde, culori reci, pete fuzionate,
pete vibrate, pete plate) se
manifest la to i copiii; la cei
real dota i se manifest printr-o
voluptate ieit din comun
pentru culori n acorduri
str lucitoare,neateptate;
simul formei se manifest
prin pornirea l untric de a
aprecia mental sau cercetnd cu
mna nainte de a o fixa pe
hrtie;
simul ritmului are o nuan
de
echilibru
fizicocomportamental , dar i de
armonie; se manifest prin
respingerea
energic
a
uniformit ii, ritmului liniilor,
culorilor, formelor etc.
Dei nu este artist, colarul
elaboreaz plasticcuopl cereimens .
Lucrnd cu pensula sau cu creioane
colorate, manifest o atitudine de
uimire n fa a propriilor produse. Este
preludiul viitoarei conduite creative.
Adultul l va instrumenta pe copil cu
principalele elemente de limbaj plastic
i l va stimula s le reproduc , s le
transforme (prin modific ri, disocieri,
omisiuni, deform ri, alungiri, exager ri
etc.), s le asocieze (prin juxtapunere,
multiplic ri, asambl ri, suprapuneri
etc.).

24

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

tehnica tamponului iconfer


copilului libertate n alegerea
materialelor
i
mijlocete
fuzionarea culorilor;
tehnica tampilei poate fi
aplicat i n lucr rile colective;
suportul tampilei este variat,
ceea ce genereaz receptivitatea
copilului la posibilit ile oferite
denatur ;
tehnica conturului permite
ordonarea
elementelor
compozi ionale,
echilibrarea
compozi iei;conturuliculoarea
sesus inreciproc;
tehnica pieptenelui implic
un studiu despre linii orizontale,
verticale, oblice, ondulate, totul
conducnd la efecte deosebite;
tehnica scurgerii i suflrii
dezvolt sensibilitate pentru
armoniacromatic .

Toate aceste tehnici/modalit i i


opera iispecificeeduca ieiplasticesunt
interiorizate i, mai trziu, aplicate n
alte acte creative.

Bibliografie:
JOI A, Elena, 1999, Pedagogie, Ed.
Polirom,Iai,
LANDAN, E., 1974, Psihologia
creativitii,[f.e],Bucureti.
MIH ILESCU, D., 1980, Limbajul
culorilor i al formelor, Editura tiin ific
iEnciclopedic ,Bucureti.
POPESCU-NEVEANU, Paul, ZLATE,
Mielu, CRE U,Tinca, [f.a], Psihologie,
EdituraDidactic iPedagogic ,Bucureti.
ROCA,
Alexandru,
1981,
Creativitatea general i specific, Editura
Academiei,Bucureti.

25

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

ETNOCULTUR
MUZEUL COLAR
MIJLOC DE EDUCAIE CIVIC PENTRU COLARI I COMUNITATEA LOCAL
nv. PETRUGALI
coalaGimanzial Horea
Cizer,S laj

Muzeul este o carte vie de istorie. El


ngem neaz trecutul unei comunit i,
p strndtotceeaceaf uritacestade-a
lungul timpurilor, reflectnd modul de
via al popula iei i unicitatea locului
respectiv cu prezentul. Oamenii au
f urit i f uresc bunuri materiale care
s le uureze munca i traiul i s le
nnobileze sufletul. Lef uresccutrud ,
le ngrijesc cu drag i le p streaz cu
sfin enie.
coala izvor de cultur i
civiliza ie are i aceast menire de-a
nmuguri n sufletele copiilor dragostea
de-ap stracusfin enieceeace-au durat
bun naintaii lor. Prezentul se f urete
bazndu-se pe trecut i ambele
contribuielaf urireaviitorului.
Din dorin a de-a p stra ceea ce mai
exist din arta, tradi ia i obiceiurile
populare locale, v znd cum bunuri de
valoaretrecgrani ele rii,imediatdup
Revolu ie, am hot rt s stopez acest
fenomen, apelnd la popula ie s nu
mai nstr ineze aceste bunuri, care fac
partedinfiin anoastr .Uniiaun eles,
al ii nu. Cei n eleg tori au donat
obiectele de prin gospod rie (haine,
blide, terguri, l zi de zestre i altele)
colii.

Cu ajutorul elevilor am colectat de


pe la case, obiecteleoferitedecet eni,
transportndu-le,
ndeosebi,
cu
s niu ele. (La vale ne d deam, iar la
deal c ram comori). Aa am ncropit
n incinta colii Gimnaziale Horea
Cizer un micromuzeu, care, atunci, n
simplitatea lui, a fost inaugurat la 1
Decembrie 2002.
Peste o sut de obiecte au fost
ornduite, n func ie de modul de
folosin ,ntr-osal declas ,al turide
trei vitrine cu documente despre
trecutul istoric al comunei. Ulterior, ca
urmare a repict rii bisericii, am
achizi ionat mai multe icoane, un
candelabru lucrat manual, statueta
Maicii Domnului i alte obiecte de
cult,carevorntregicole iamuzeului.
Expozi ia-muzeu(pentruc aaam
intitulat-o!) a fost vizitat de c tre to i
eleviicoliidincomun ,bachiaridin
comune nvecinate, din Zal u, de c tre
turiti din str in tate i de multe
personalit i. M rturie la cele afirmate
mai sus stau relat rile din Cartea de
impresii. Vom nlesni cteva din
aprecierile consemnate cu ocazia
cercului pedgagogic al educatoarelor
din Centrul Metodic Zalu III (22
noiembrie 2002):

26

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Vizitnd acest muzeu mi-ai produs


o duioas i pioas aducere aminte.
Mi-am vzut cei mai frumoi ani, anii
copilriei. (MariaS l jean,Gradini a
nr.12dinZal u).
Trectorule, care peti n acest
muzeu, pete pe vrfuri, nu face
zgomot. E pcat s trezeti istoria.
Gndete-te c aici se odihnete
pentru cteva clipe Horea.
E obosit, e trist !
i-a dorit s fac att de multe
lucruri pentru ai lui, nct i-a dat i
viaa pentru ei i pentru idealurile lor
comune.
Plecciune ie, Horea, furitor de
istorie!
Felicitri d-voastr, cadre
didactie ale acestei coli, care prin
adunarea acestor exponate din muzeu
ai dovedit c nu dorii s fii simpli
trectori prin via ( Educatoarele de
la Gradini a nr. 12 din Zal u; educ.
Florica Vlaicu).

P cat c muzeul a avut o via a


scurt .Lanceputulanuluicolar20052006 am fost nevoit s eliberez sala n
care acesta ncepuse s tr iasc . De
atunci, exponatele stau risipite prin
diferite cotloane ale colii vechi, fiind
supusedegrad riiiuit rii.
De aceea, mi-am propus s -l
reorganizez ntr-o nou loca ie viabil .
Conducerea colii a fost de acord s
ofere pentru acesta o anex a colii
vechi. Cu sprijinul consiliului local,
spa iul este n curs de renovare i n
curnd vom ncepe amenajarea
muzeului, care s fie un mijloc de
educa ie civic pentru colari, membrii
comunit iiinunumai.
Cizer, 5 octombrie 2010

27

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

IN MEMORIAM
S-A MAI STINS O FLAC R !
Prof. dr. Teofor S R CU -COM NESCU

ADRIANP UNESCU

(20 iulie 1943 -5 noiembrie 2010)


...lectura global a poezie [lui] pune n
lumin profilul unui scriitor ce se vrea n
permanen implicatnvia acolectivit ii
sociale, fa de care i arog o func ie
exponen ial ,depurt tordecuvnt, dari
de judec tor i de provocator al
contiin elorlaodinamic superioar .
Definit ca risc pe cont propriu,
gestul poetic tinde s devin exemplar,
asumndu-i responsabilitateacurajului
civic,dificult ilerostiriiunoradev ruri
considerate ca incomode infruntnd,n
consecin posibilitateaeecului.
(cf. Scriitori romni, Editura tiin ific i
Enciclopedic ,Bucureti,p.358).

Adev ra ii poe i au fost, cu siguran ,


nv tori ai neamului. Adrian P unescu a
cultivat cu prisosin acest apostolat de
mentor almaimultorgenera ii de tineri.
Dac ar fi s -l parafrazez pe Victor
Hugo, a ndr zni s cred c acolo, n
eternitate, un nger cu aripile larg deschise
iateapt sufletul.Lael,totulparc ,afost
predestinat contientiz rii raportului dintre
via imoarte,dintreexisten ineant.
n ntreaga sa crea ie, ve i descoperi
paradoxal existen eimaterialeapoetului
un perpetuu orizont de ateptare, o
dualitate a fiin rii indefinite. Poate c ,
naintea multora, aparent geniali, a avut
revela ia drumului eonic spre cunoaterea
absolut , de unde i autocenzura vie uirii
asemeni unui tribun.

Dac principiul civic de baz dicteaz


ca minoritatea s se supun majorit ii, la
AdrianP unescu,printotceantreprins,a
sfidat armonic acest principiu, asemenea
genialilor cercet tori care au revolu ionat
mapamondul prin descoperirile lor.
ntr-ununiversconcentra ionar cum
l-aunumitil-auclamatefebii,castra iii
neputincioii ac iunile lui Adrian
P unescuaureprezentatflac rasperan eii
d inuirii noastre de mai bine.
Chiar dac unii nu vor recunoate, vor
trece genera ii care i vor purta respect
pentruesen ializareano iuniidepatriotism,
f r decareunpopor,ona iuneeprecumo
nav nderiv .Chiardac timpulnuamai
avut r bdare, cu certitudine poetul a
mplinit cele mai importante leitmotive ale
vie iiiexisten ei.

28

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Aceast esen ializareeevident in


ultimacrea ie,caocertitudinea
nem rginituluis uoptimismialtruism
via a,cainstitu ieaexisten ei, ne percepe
doar ca pe un PACIENT:

N-ave iladumneavoastr -n farmacie,


Medicamente,boalas -milua i,
Unsingurleacmitrebuietemie:
S -ipotvedeapeceilal ivindeca i.
Aceast boal eoboal rar ,
Aceast boal eoboal grea,
Aceast boal senumete ar
ileaculesteeainumaiea.

Eu n-ams m facbineniciodat ,
Mereu voi suferi de-oboal grea,
Sim indu-micontiin avinovat ,
C nuetotulbine-n aramea.

AdrianP unescuascrisn31octombrie
2010, de pe patul de spital, poezia
De la un cardiac, cordial,

Pute is m -ntreba i:- Cevrei,b iete?


n treburile mari de ce te bagi?
Ams r spundmilosipe-ndelete:
- Eutiuc misuntdragiceice-mi sunt dragi.

unultimmesajcarenudezminte,cint rete ideea


contiin eicivicecalibertateasumat .

Mi-am investitinerviitimpivia ,
n drumul care m-a ademenit
i-amacceptats dormpecopcideghea
is tr iescpemuchiedecu it.

De-aicea, de pe patul de spital


Pecarem g sescdevremelung ,
Considerc e-un gest profund moral
Cuvntul meulavois maiajung .

Puteams -mifacnaltep r iavere,


Puteams fiuunbuneuropean,
Puteams m nscriulamamifere,
Ins metabolic de la an la an.

M monitorizeaz pazniciminimi
Dinmaximaprofesoruluigrij ,
n jurul obositei mele inimi
S num maiajung nicioschij .

Puteams amunos,cumauto iservii,


S -lrodmeschinif r deidei,
Dar epocii eu i-amcedatto inervii
ieanu-mid nicidrogurileei.

Audoambulan revenind
Cucinetiecebolnavaicea,
Alarma mi se pare un colind
Cu care se trateaz cicatricea.

EusuntbolnavdeDumneavoastr , ar ,
EusuntbolnavdeDumneavoastr ,Neam,
Nu e-n untruhiba,ciafar ,
Tr iamunveac,labildac eram.

Purta i-v degrij ,fra iimei,


P zi i-v iinima,igndul,
Denudori is vin aniigrei
SpitaluldeUrgen implorndu-l.

N-amdreptullaomaresuferin ?
Nu-mida icartel nicipentrupr p d?
Ei, bine-atunci,nmineiafiin
Unneampecarevoieams -lv d.

Euv salutde-a dreptul cordial


De-adreptulcardiac,precumsetie,
Recunoscndc patuldespital
Nu-ioalarm ,ciogaran ie.

in-ams pots -ng duiniciodat ,


Acestui trup nelegiuit, al meu,
S -nve enebuniablestemat
De-a-ifiuorcnd riiiegreu.
Cafluturelep r sindomida,
Cndvinepesteto ioclip grea,
Sunt un atlant murind cu Atlantida,
Deiputeazbura,dac voia.

V v dpeto imaibuniimaiumani,
Eu nsumi sunt mai omenos n toate,
D -mi, Doamne,via ,nc niteani
i riimeleminim dreptate!"

29

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

PARTENERIATE
PROIECTE
PARTENERIATDEEDUCA IEMULTICULTURAL
nv.Oni aMAN
coalaGimnazial SimionB rnu iu
Zal u,S laj

Dac te gndeti la ziua care va urma

- ia-i de mncare,
Dac te gndeti la anul care va urma - planteaz un copac,
Dac te gndeti la secolul care va urma- educ copiii.
(Proverb chinezesc)

Romnia este o ar care se afl la


confluen a mai multor culturi, a mai
multor religii, a mai multor etnii.
Multiculturalitatea
aduce
multe
elemente pozitive, dar, n acelai timp,
implic i anumite dificult i. Un
copil,la fel ca i un adult, trebuie s
n eleag c ceidinjuruls usuntaltfel,
dar
totodat
sunt
persoane
asem n toarelui.Dac acestlucrueste
n eles nc din copil rie atunci
problemele legate de convie uirea i
interac iunea cu oameni diferi i,
probleme care se pot ivi mai trziu, pot
fi prevenite.
Acest proiectul educa ional se
desf oar n parteneriat, ntre Liceul
Teoretic Gh. incai Cluj-Napoca
(clasele a III-a C i I A, nv toare
MATI VALERIA i ABRUDEAN
MONICA) i coala
Gimnazial
Simion Brnuiu Zalu (clasele a IIa B, a III-a A i a IV-a C, nv toare
ABRUDAN OTILIA, MAN ONI A i
URS MIHAELA).

Prin acest proiect dorim s ar t m


copiilor c ei, to i, indiferent de etnie,
doresc acelai lucru: s se joace, s
nve e,s sebucuredetotce-inconjoar
iopotfacentr-orela iedeprietenie,de
respect i ntrajutorare reciproc , ntr-un
climatdestabilitateidebun n elegere.
Dintre obiectivele proiectului am
selectat cteva:
s se realizeze o intercunoatere a
elevilor prin intermediul produselor
activit ilor desf urate de fiecare
grup de copii n parte;
s exploreze asem n rile i
deosebirile generate de cultur
dintre persoanele care convie uiesc
ntr-unanumitspa iugeografic;
s g seasc modalit i variate de
exprimare
a
gndurilor
i
sentimentelor privitoare la anumite
teme de interes comun (cuvinte,
expresii, cntece n limbi diferite,
crea ii literare, plastice i artistice)
etc.

30

GAZETANV

TORILOR

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

Dup contacterealizatetelefonicsau
prin e-mail-uri, cea mai ateptat
ac iune a fost cea din 9 aprilie 2009,
cnd cu mari emo ii z l uanii au
ateptat vizita prietenilor din ClujNapoca. n diminea a acelei zile,
ntreb rile pe care i le puneau elevii
implica i n proiect erau multe: Cum
sunt?Cumarat ?Desprecevor vorbi?
Dup ce au ajuns n ora, au fost
condui la coala noastr unde noi,
gazdele i ateptam plini de ner bdare.
Cu chipuri sc ldate de soarele
prim v ratic i plini de bucurie i-am
ntmpinat la poart i dintr-o dat
parc i cunoteam dintotdeauna.
Aveam impresia c erau colegi de-ai
notri pe care nu i-am v zut de ceva
vreme. Deoarece urma s rb toarea
Patilor ei ne-au adus un poster n
form deoucusiglaliceuluilor,iarde
jur mprejur erau prini iepurai care
poart numele fiec rui copil, tablouri
pictatedeeiidulciuri.
Am nceput apoi conversa ia despre
s rb toarea nvierii Domnului Iisus
Hristos, despre obiceiuri i tradi ii
legate de aceast mare s rb toare.
Pentru a ne cunoate mai bine, fiecare
am colorat mpreun cu prietenul
clujean iepurai i ou . Am aflat multe
lucruridespreei,desprecoalaioraul
lor. Curtea colii a fost plin apoi de
jocul,bucuriaiveselianoastr .
Dup atta munc i joac a urmat
masa de prnz, cnd am aflat
preferin ele culinare i pl cerile
fiec ruiadintre noi.
Oimpresiedeosebit ne-al satvizita
f cut la Catedrala Sfnta Vineri.
Aici ne-amrugatmpreun pentru

s n tate,creteremare,minteluminat ,
pentru p rin i i pentru cei dragi nou .
Am admirat mpreun arhitectura i
pictura deosebit a acestui sfnt loca,
iar panorama ce se deschide n fa a
bisericii i-af cutpeclujenis constate
c oraul nostru este aezat ntr-un loc
pitoresc, c are mult verdea , c este
unorafrumosicurat.
Ne sim eam aa de bine mpreun ,
vorbele curgeau ca o ap , joaca a fost
minunat ...,dareradejadestuldetrziu
i ei mai aveau de mers i la Cetatea
Porolissum. Ne-am desp r it cu p rere
der uc timpulatrecutnzbor,dari
cu speran a c ne vom revedea curnd
continund ceea ce am nceput azi - o
frumoas i sincer prietenie.
Ateptam cu ner bdare ca s le
ntoarcemvizita,s lecunoatem coala
i oraul natal, s povestim despre
ultimelelucrurinv ate,s
Prim vara anului 2010 ne-a condus
pai spre Cluj-Napoca, unde i-am
ntlnit pe prietenii notri n coala lor,
care ne-a impresionat prin m rime,
cur enie, frumuse ea i c ldura s lilor
de clas . Bucuria revederii a fost plin
de emo ii. Am observat c fiecare din
noi a mai crescut i c aveam foarte
multes nespunem.Amrecitatpoezii,
am cntat, ne-am jucat mpreun i am
vizitat Gr dina Botanic . Aici ne-am
jucat i am povestit despre ce am mai
f cut n ultima vreme. Ne-am desp r it
plinincrez torindorin adeacontinua
rela ianfiripat ntrenoi.
Nutrimsperan ac prieteniacares-a
legat acum va d inui peste ani i cine
tie..., cnd vom fi studen i, poate vom
fi colegilaaceeaifacultate.

31

GAZETANV

Anul I, nr.1, iulie-decembrie 2010

TORILOR

DINCOLODEULTIMAVACAN

Colegiul director al Asocia ieinv torilorS l jeni aduce un cuvnt de


respect i mul umire nv torilor, care, aproape patru decenii, s-au
sacrificat pe altarul tiin ei, educa iei i culturii pedagogice, instruind i
educndgenera iideelevi.
Cu siguran , cele mai importante mul umiri le vor avea atunci cnd
discipolii lor, peste ani, i vor aminti cu ncntare i recunotin , despre
cumafostdincoacedeultimavacan ,iaruniiivor apleca trupul sau
ivorridicap l riaivorspunecuc ldur :
- S rutmna,doamnameanv toare!
- Respectele mele, domnulenv tor!

Lafineleanuluicolar2009-2010
inceputullui2010-2011
s-au pensionat d-niinv tori:

10. CristeaAurica,Lic.SportivA.
IancuZal u
11. MastanEugenia,c.Silvania
imleuSilvaniei
12. OrosEugenia,c.Silvaniaimleu
Silvaniei
13. ChiValentin,c.M erite
14. OpriFloare,c.P.MorNufal u
15. F rcaViorica,c.HoreaCizer
16. Drago Maria,c.Aghire
17. CherecheEmilia,c.Marca
18. VimanMaria,c.Lozna
19. BraicaMaria,c.Pericei
20. D nil Aurelia,c.Pericei
21. Centea Ileana,c.Brs ulMare
22. Alexa Petru,Gr.c.Sg
23. DolhaIleana,c.R stoci
24. TeglaViorica,c.Glg ul
Almaului
Intrat n eternitate:

1.SabouMaria,coalaI.Maniu
Zal u
2.Nicoar Cornelia,coalaI.Maniu
Zal u
3. BriscanViorica,c.I.ManiuZal u
4. IlieCornelia,c.S.B rnu iu
Zal u
5. CherecheElena,c.Porolissum
Zal u
6. Racz Victoria,c.Porolissum
Zal u
7.MarchiViorica,c.Gh.Laz r
Zal u
8. Sabou Florica,c.Gh.Laz rZal u
9. Ardelean Ana,Lic.deArt I.Sima
Zal u

+ Bucsi Ioan,c.Recea

32