Sunteți pe pagina 1din 20

STUDIU DE INSORIRE

Denumire: Extindere şi etajare construcţie existentă tip duplex, construire locuinţă şi împrejmuire teren proprietate

Amplasament:

Iaşi, str. Frântă, nr. 1, NC 147588, CF 147588, P CC931, jud Iaşi

Beneficiar : Scîrlatache Gabriel

Proiectant general : S.C. Arhinova S.R.L. Iaşi

Proiectant studiu însorire: SC Asimptotic SRL

Număr proiect : 20/2016

Faza de proiectare: D.T.A.C.

1.

AMPLASAMENT; PLAN GENERAL

Pe terenul propus pentru realizarea construcției prezentate se afla in prezent o clădire cu regimul de înălțime parter. Coordonatele geografice ale acestei construcții sunt următoarele : - latitudine 47°10’ Nord – longitudine 27°36’ Est. Pentru calculul studiului de însorire s-au folosit aceste valori de pornire a poziţiei geografice. Caracteristicile mişcării soarelui pe amplasamentul studiat sunt următoarele:

La solstiţiul de vară (în data de 21 iunie) soarele răsare la ora 4:24 (ora locală astrologică - nemodificată conform sistemului timpului de vară), la 54°58’ azimut, la amiază (exact la ora 12:17) atinge înălţimea maximă de 67°21’ (aceasta fiind cea mai mare înălţime deasupra orizontului, pe care atinge soarele pe parcursul anului), şi apune la ora 20:10, la 306°05’ (aproximativ către NV).

Pe data de 21 decembrie (la solstiţiul de iarnă) soarele răsare la ora 7:54, la 123°30’ azimut, şi apune la ora 16:32 la 236°03’ azimut. La ora 12:13 atinge înălţimea de 20°28’ deasupra orizontului, (asta fiind cea mai mică înălţime a maximelor zilnice).

Vecinătăţile sunt reprezentate de proprietăţi particulare si circulații auto, astfel:

17,52m faţă de limita proprietăţii spre Nord; strada Frântă;

0,91m existent, 4.00 propus, faţă de limita proprietății la Vest; strada Frântă ;

0,10m (rost la calcan existent) faţă de limita proprietăţii la Sud, fam Oarză

0,58m existent, 5m propus faţă de faţă de limita proprietăţii la Est, NC 144495;

2.

DESCRIEREA LUCRARII

 • a) Situația existenta:

Pe teren exista o construcție cu regimul de înălțime parter. Suprafața aflata in proprietatea

beneficiarului a fost marcata cu o culoare mai închisa pe axonometriile de prezentare. Funcțiunea existenta este cea de locuință.

 • b) Lucrările propuse presupun construirea unui corp de clădire nou, cu regimul de înălțime P+2, cuplat cu corpul de clădire existent pe teren. Funcțiunea propusă este cea de locuință.

  • 3. DATELE GENERALE ALE STUDIULUI DE INSORIRE

Baza legala: Art. 3 din OMS 119/2014. (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si din locuințele învecinate. (2) In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distantă dintre clădirile învecinate este mai mica sau cel puțin egala cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Prezentul studiu de însorire are scopul de prezentare a variaţiei umbrelor lăsate de clădirea ce urmează a se construi pe toate clădirile afectate, astfel:

 • - Clădirile cu regim de înălțime parter din partea de nord a amplasamentului.

 • - Clădirea P+2 amplasata la estul clădirii propuse.

 • - Clădirile de la sud-sud-vestul clădirii propuse nu au fost studiate deoarece fațada respectiva este oarba (nu are ferestre).

Prezentul studiu de însorire are scopul de prezentare a variaţiei umbrelor lăsate de clădirea ce urmează

Studiul a fost făcut pentru cele două date caracteristice a mişcării aparente a soarelui: 21 iunie si 22 decembrie (solstițiile de vara si de iarna).

Pe 21 iunie (în data solstiţiului de vară), discul solar parcurge drumul cel mai lung pe bolta cerească, rezultând cea mai lungă zi din an. Asta înseamnă, că punctul de răsărit pe orizont este deplasat la limită către N (faţă de Estul geografic - la 90° azimut), cel de apus este aproximativ către NV, cel mai apropiat de direcţia nordului (pe parcursul anului). În urma aceste situaţii unele părţi a faţadelor pot primi soare într-un mod mai favorabil în această perioadă (la începutul verii), decât în general pe parcursul anului. De exemplu soarele de dimineaţă şi de apus atinge - sub un unghi mic - chiar şi faţadele orientate către N. Înălţimea aparentă a soarelui pe această dată (pe 21 iunie) este cel mai mare pe parcursul unui an (atinsă la ora prânzului), rezultând astfel cele mai scurte umbre.

Cealaltă dată caracteristică a mişcării aparente a soarelui este 22 decembrie, ziua solstiţiului de iarnă. În această zi soarele se află cel mai scurt timp pe bolta cerească (deasupra unui anume loc), deci ziua (lumina zilei) este cea mai scurtă din an. O bună parte din suprafeţele faţadelor pot fi defavorizate din această cauză, în ceea ce priveşte accesul lor la radiaţia solară. Pe această dată (22 decembrie) înălţimea maximă atinsă de soare deasupra orizontului este cea mai mică pe parcursul anului. Asta rezultă umbre lungi, şi poate cauza obturarea luminii directe solare de către obstacole, care în alte perioade a anului nu deranjează. Astfel, analiza umbrelor capătă cea mai mare importanţă pe data de 22 decembrie, fiind vorba de situaţia cea mai nefavorabilă din punct de vedere al însoririi. Din această cauză este firesc, că faţadele (respectiv ferestrele), care pe această dată primesc lumină, vor beneficia în mod sigur de razele solare şi în alte zile a anului (situaţia putând fi deranjată eventual de arbore foioase).

Din motivele înşirate mai sus, studiul de însorire a fost făcut pentru datele calendaristice de 21 iunie, şi 22 decembrie, celelalte zile din an reprezentând o situaţie mediocră uşor apreciabilă (între aceste două extreme a situaţiei însoririi). O analiză mai exactă şi mai detaliată (cu procentaje calculate, unghi de cădere a razelor solare, cu includerea datelor meteorologice referitoare la procentul de înnorare - eventual pentru perioadele de tranziţie - primăvara şi toamna) s-ar putea face pentru o analiză precisă a folosirii radiaţiei solare directe în mod activ (sau pasiv), respectiv indirecte, stând la baza proiectării unor instalaţii, sau pentru calcule energetice. Studiul de umbrire a faţadei s-a făcut fără a include exact modelul peisajului înconjurător. Includerea corpurilor de clădiri învecinate (a spaţiului central) a fost necesar pentru a depista orele în care acestea cauzează umbrirea zonei studiate. Alte obstacole mai îndepărtate deranjează foarte puţin însorirea spaţiilor studiate - putând fi aduse în discuţie numai în prima oră după răsărit şi respectiv înainte de apusul soarelui. Planul de situaţie, înălţimile spaţiilor şi modelul 3D, care stau la baza studiului de însorire, au fost preluate din proiect.

Menţiune: Poziţiile de referinţă exacte ale soarelui (de răsărit, apus, miazăzi) depind de poziţia geografică a amplasamentului studiat, şi au fost stabilite cu exactitate pe baza coordonatelor acestui loc. Astfel rezultatele studiului de însorire pot fi valabile strict numai pentru locul geografic studiat, şi pentru clădirea (spaţiul interior) cu orientările şi mărimile definite.

 • 4. ANALIZA SITUAŢIEI ÎNSORIRII PE DATA DE 21 IUNIE

Din şirul imaginilor secvenţiale (făcute în ore fixe de la răsărit la apus) a vederilor axonometrice a zonei studiate se pot observa următoarele:

Din motivele înşirate mai sus, studiul de însorire a fost făcut pentru datele calendaristice de 21

Ora 6.00:

Umbra cladirii propuse nu atinge fatada de la nord si nu are nici o influenta asupra cladirii din est.

Ora 7.00: Umbra cladirii propuse nu atinge fatada de la nord si nu are nici o
Ora 7.00: Umbra cladirii propuse nu atinge fatada de la nord si nu are nici o

Ora 7.00:

Umbra cladirii propuse nu atinge fatada de la nord si nu are nici o influenta asupra cladirii din est. Cladirea de la est lasa o umbra partiala pe fatada cladirii propuse.

Ora 7.00: Umbra cladirii propuse nu atinge fatada de la nord si nu are nici o

Ora 8.00: Umbra lasata de cladirea situata la est continua, dar

cladirea propusa nu are nici o influenta asupra acesteia. Nu exista nici o influenta pe cladirile de la nord. Umbra cladirii propuse cade partial pe calcanul cladirii situate la sud-sud-vest.

cladirea propusa nu are nici o influenta asupra acesteia. Nu exista nici o influenta pe cladirile
cladirea propusa nu are nici o influenta asupra acesteia. Nu exista nici o influenta pe cladirile

Ora 9.00: Umbra lasata de cladirea situata la est continua, dar cladirea propusa nu are nici o influenta asupra acesteia. Nu exista nici o influenta pe cladirile de la nord. Umbra cladirii propuse cade partial pe calcanul cladirii situate la sud-sud vest.

Ora 10.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 10.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. In continuare nu are nici o influenta asupra cladirilor de la nord.

Ora 10.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 11.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. In continuare nu are nici o influenta asupra cladirilor de la nord.

Ora 12.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 12.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 12.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. In continuare nu are nici o influenta asupra cladirilor de la nord.

\ Ora 13.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si

\ Ora 13.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. In continuare nu are nici o influenta asupra cladirilor de la nord.

\ Ora 13.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si

Ora 14.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. In continuare nu are nici o influenta asupra cladirilor de la nord.

Ora 15.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 15.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 15.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. Incepe sa lase umbra catre cladirea din est, dar nu ajunge la ea.

Ora 15.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 16.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 16.00 :

Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. Incepe sa lase umbra catre cladirea din est, dar nu ajunge la ea.

Ora 16.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 16.00 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 17 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. Incepe sa lase umbra catre cladirea din est, dar nu ajunge la ea.

Ora 18 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 18 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 18 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. Incepe sa lase umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter.

Ora 18 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu
Ora 19 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 19 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu mai arunca umbra pe calcanul vecin. Incepe sa lase umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter si etajul 1.

Ora 19 : Cladirea propusa nu mai este umbrita de cladirea de la est si nu

Ora 20 : Cladirea propusa lasa umbra pe cladirea din est,

aproximativ pe parter, etajul 1 si

2.

Ora 21 : Cladirea propusa lasa umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter, etajul 1
Ora 21 : Cladirea propusa lasa umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter, etajul 1

Ora 21 : Cladirea propusa lasa umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter, etajul 1 si

2.

Ora 21 : Cladirea propusa lasa umbra pe cladirea din est, aproximativ pe parter, etajul 1
Ora 22 : soarele a apus Din analiza situa ț iei pe 21 iunie, se poate

Ora 22: soarele a apus

Din analiza situației pe 21 iunie, se poate decide ca clădirea propusa nu afectează clădirile de la nord, lasă umbra pe calcanul de la sud-est si pe clădirea de la est doar după ora 18.

 • 5. ANALIZA SITUAŢIEI ÎNSORIRII PE DATA DE 22 DECEMBRIE

Ora 22 : soarele a apus Din analiza situa ț iei pe 21 iunie, se poate

Ora 7,30

(răsărit): numai fațadele de est a clădirilor mai înalte de P+1 primește lumina la aceasta ora.

Ora 8.30: Doua din cele 5 clădiri de la nord sunt umbrite de clădirea propusa.
Ora 8.30: Doua din cele 5 clădiri de la nord sunt umbrite de clădirea propusa.

Ora 8.30: Doua din cele 5 clădiri de la nord sunt umbrite de clădirea propusa.

Ora 8.30: Doua din cele 5 clădiri de la nord sunt umbrite de clădirea propusa.
Ora 9.30: Una din clădirile umbrite capătă este par ț ial iluminata si o alta clădire

Ora 9.30: Una din clădirile umbrite capătă este parțial iluminata si o alta clădire din cele 5 începe sa fie umbrita.

Ora 9.30: Una din clădirile umbrite capătă este par ț ial iluminata si o alta clădire
Ora 10.30: Doar una din cele 5 clădiri de la nord sunt par ț ial umbrite.

Ora 10.30: Doar una din cele 5 clădiri de la nord sunt parțial umbrite.

Ora 11.30:Doar una din cele cinci clădiri este umbrita predominant la nivelul socului.

Ora 12:30: Una din fațadele însorite pana acum a unei din cele cinci clădiri de la nord este umbrita.

Ora 12:30: Una din fa ț adele însorite pana acum a unei din cele cinci clădiri
Ora 12:30: Una din fa ț adele însorite pana acum a unei din cele cinci clădiri

Ora 13.30: Toate cele cinci clădiri de la nord sunt însorite.

Ora 14:30: Toate cele cinci clădiri de la nord sunt însorite.

Ora 15.30: Clădirea propusa nu influențează însorirea nici unei clădiri.

Ora 15.30: Clădirea propusa nu influen ț ează însorirea nici unei clădiri. Ora 16.30: Soarele a
Ora 16.30: Soarele a apus.
Ora 16.30:
Soarele a apus.

Din şirul imaginilor secvenţiale (făcute în ore fixe de la 7.30 pana la 16.30) a vederii axonometrice a zonei studiate se pot observa următoarele:

 • - Clădirea de la est nu este afectată de construcția propusă niciodată. Această observație corespunde cu faptul ca in timpul verii, umbra clădirii proiectate cade pe cea de la est doar după ora 18.00. In timpul iernii, la aceasta ora, soarele a apus deja.

 • - Clădirile de la nord sunt afectate pe parcursul zilei astfel – considerând clădirile de la stânga la dreapta:

  • 1. Prima clădire este afectata parțial de umbra (mai mult la nivelul soclului) la ora 8.30 dimineața, si nu mai este afectata după ora 9.

  • 2. A doua si a treia clădire sunt au fațadele afectate alternativ de la orele 8.30 pana la orele 12.30, după care primesc soare pentru tot restul zilei. Nu toate fațadele sunt afectate in intervalul menționat, respectiv oricare din fațade nu este umbrita mai mult de doua ore.

  • 3. Celelalte clădiri de la nord nu sunt afectate de clădirea propusa deloc.

6. CONCLUZII

În concluzie, după cum rezultă din studiul de însorire prezent, soluţia propusă în proiectul prezent este una cu succes, în ceea ce înseamnă gradul de însorire. Clădirea propusă umbrește alternativ cate doua fațade a doua clădiri situate la nordul începând cu ora 8.30 si terminând cu ora 12.30, in rest nemaiavând nici o influenta pana la apusul soarelui in jurul ore 16.30. In plus, chiar si in intervalul menționat, nici o fațada nu este umbrita pentru mai mult de 2 ore.

In consecința, se poate concluziona ca amplasarea clădirii propuse îndeplinește condiția minima de însorire (o ora si jumătate de însorire in cea mai defavorabila zi a anului).

Întocmit , arh Oana Rusu