Sunteți pe pagina 1din 1

ACT DE CONSTATARE TEHNIC

Nr.__________ din___________
ncheiat astazi ____________
n baza deciziei zilnice pe unitate nr_______________
din______________
noi, comisia tehnica compusa din
____________________________n calitate de presedinte,
_____________________ si _______________________,membri, n urma verif
icarii auto _______________________, cuseria sasiului ____________
si numarul de nmatriculare,
am constatat urmatoarele:

_______________,

________km

labord ,